System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {e-Finanse}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 87 ( spośród około 62878 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] 5[6] [7] [8] [9] Następna
[41] Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, R. 11, nr 4, cz. 2, s. 341--353, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nongovernmental organizations, nonprofit sector, organizacje pozarządowe, organizational professionalization, profesjonalizacja organizacyjna, sektor non profit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17888] [data modyf: 20-08-2015 12:20]

[42] Endogenous or exogenous innovation development in industry on regional level? / Arkadiusz Świadek // e-Finanse .- 2013, Vol. 9, nr 4, s. 70--85, ISSN: 1734-039X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: industry, innovation, region, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18070] [data modyf: 20-08-2015 11:42]

[43] Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych) / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, R. 11, nr 4, cz. 1, s. 333--345, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: employee engagement, organizational values, values, wartości, wartości organizacyjne, zaangażowanie pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17601] [data modyf: 20-08-2015 09:47]

[44] Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym / Arkadiusz Świadek // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, Vol. 11, nr 1, cz. 4, s. 559--568, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.summ. .- ISSN 2084-5189
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, economic cycle, industry, innovation, innowacja, przemysł, region, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17337] [data modyf: 28-07-2015 12:21]

[45] Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Alina Piątyszek-Pych // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2012, R. 10, nr 1, s. 99--110, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: clusters, klastry, regional development, rozwój regionalny, special economic zones, specjalne strefy ekonomiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16476] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[46] Katalizatory i inhibitory procesu tworzenia wartości w organizacji / Karolina Mazur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 689 (50), s. 53--60, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9464] [data modyf: 07-01-2013 16:35]

[47] Wycena spółek sektora górniczego / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 542--552, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9307] [data modyf: 26-02-2015 12:58]

[48] Ekonomika wyceny spółki niestandardowej / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 529--539, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9306] [data modyf: 26-02-2015 12:58]

[49] Implementacja produktu niszowego jako kryterium wzrostu wartości przedsiębiorstwa / Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 736 (55), s. 511--528, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10578] [data modyf: 25-10-2017 16:14]

[50] Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiebiorstw / Leszek Kaźmierczak-Piwko // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2012, R. 10, nr 1, s. 533--543, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: companies, determinants of ecoinnovation, determinanty ekoinnowacji, ecoinnovation, ekoinnowacja, przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16477] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] 5[6] [7] [8] [9] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski