System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Jednostka pozawydziałowa

Biblioteka Uniwersytecka (386)
Biuro Realizacji Projektów (0)
Centrum Komputerowe (29)
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego (1)
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (8)
Dyrektor Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (5)
Oficyna Wydawnicza (0)
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. (3)
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów (158)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (39)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski