System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa (0)
Katedra Organizacji Administracji Publicznej (0)
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego (0)
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego (0)
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego (0)
Katedra Prawa Konstytucyjnego (0)
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (0)
Katedra Teorii Prawa (0)
Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji (1635)
Pracownia Komunikacji Prawniczej (0)
Pracownia Przygotowania do Aplikacji (0)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski