System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa (234)
Katedra Organizacji Administracji Publicznej (92)
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego (208)
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego (466)
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego (207)
Katedra Prawa Konstytucyjnego (220)
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (31)
Katedra Teorii Prawa (38)
Pracownia Komunikacji Prawniczej (49)
Pracownia Przygotowania do Aplikacji (27)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski