System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

-//- (0)
-///- (0)
Byli Pracownicy Jednostki (1230)
Katedra Ekonomii Międzynarodowej (810)
Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych (333)
Katedra Makroekonomii i Finansów (416)
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji (448)
Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu (477)
Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną (391)
Pracownia Kształcenia Językowego (0)
Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości (75)
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości (419)
Zakład Logistyki (326)
Zakład Polityki Regionalnej (53)
Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej (544)
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem (200)
Zakład Zarządzania Wartością (188)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski