System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór wydziału)
Poniższa lista wydziałów pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Wydziałach UZ.

  Poszukiwanie bezpośrednio według autora:
  Skorowidz nazwisk

  Poszukiwanie według wydziału, jednostki (instytut/katedra), autora
  Collegium Medicum (769)
  Wydział Artystyczny (1014)
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (5000)
  Wydział Ekonomii i Zarządzania (5209)
  Wydział Fizyki i Astronomii (1716)
  Wydział Humanistyczny (12217)
  Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (5868)
  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (2266)
  Wydział Mechaniczny (4850)
  Wydział Nauk Biologicznych (1973)
  Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (6760)
  Wydział Prawa i Administracji (1659)
  Wydział Zamiejscowy w Sulechowie (579)
  Jednostki pozawydziałowe(635)
  (w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych wydziału. Pozycja zostaje zaliczona dla danego wydziału, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tego wydziału)
  Aktualnie w systemie zarejestrowanych jest:
 1. 2150 autorów z UZ
 2. 15374 współautorów spoza UZ
 3. 58400 pozycji bibliograficznych


 4. kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
  © 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski