System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór autora)
Poniższa lista autorów pobierana jest bezposrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich pracownikach UZ (zarówno naukowo-dydaktycznych - którzy występują w systemie SKEP - jak i administracyjnych)

Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki


LP. Stopień Nazwisko, imię Stanowisko
1   dr inż. Bazydło Grzegorz adiunkt
2   mgr inż. Chodunaj Mieczysław student studiów doktoranckich
3   mgr inż. Elsayed Waseem
4   mgr inż. Fechner Daniel student studiów doktoranckich
5   dr hab. inż. Fedyczak Zbigniew profesor UZ
6   mgr Fekieta Daniel
7   mgr inż. Fiałka Waldemar student studiów doktoranckich
8   mgr inż. Gil Tadeusz kierownik pracowni
9   mgr inż. Grela Paweł
10   dr inż. Grobelna Iwona (dawniej: Jóźwiak) adiunkt
11   mgr Hajdasz Sylwia (dawniej: Kaczmarek) student studiów doktoranckich
12   dr hab. inż. Jarnut Marcin profesor UZ
13   dr hab. inż. Kaniewski Jacek adiunkt
14   dr hab. inż. Kempski Adam profesor UZ
15   mgr inż. Kobyłecki Witold specjalista naukowo-techniczny
16   prof. dr hab. inż. Korotyeyev Igor prof. zwyczajny
17   mgr inż. Kowalski Mateusz student studiów doktoranckich
18   dr inż. Leżyński Piotr adiunkt
19   mgr inż. Lok Choon Long
20   mgr inż. Loschi Hermes
21   dr inż. Łabiak Grzegorz adiunkt
22   inż. Miładowski Michał
23   dr hab. inż. Paszke Wojciech profesor UZ
24   mgr inż. Pietrań Joanna specjalista
25   dr inż. Piontek Sławomir st. wykładowca
26   mgr Protsiuk Volodymyr student studiów doktoranckich
27   mgr inż. Sadowski Zbigniew student studiów doktoranckich
28   mgr inż. Semashka Siarhei student studiów doktoranckich
29   dr hab. inż. Smoleński Robert profesor UZ
30   dr hab. inż. Sozański Krzysztof adiunkt
31   mgr inż. Stefanowicz Łukasz student studiów doktoranckich
32   dr hab. inż. Szcześniak Paweł profesor UZ
33   mgr inż. Szott Marcin student studiów doktoranckich
34   mgr inż. Szymanek Marek starszy referent
35   mgr Tadra Grzegorz student studiów doktoranckich
36   mgr inż. Waśkowicz Bartosz wykładowca
37   mgr inż. Wermiński Szymon asystent
38   dr hab. inż. Wiśniewski Remigiusz profesor UZ
39   mgr inż. Wojnakowski Marcin wykładowca
13:39:33,3% 33,3%


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski