System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór autora)
Poniższa lista autorów pobierana jest bezposrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich pracownikach UZ (zarówno naukowo-dydaktycznych - którzy występują w systemie SKEP - jak i administracyjnych)

Wydział: Wydział Mechaniczny
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy


LP. Stopień Nazwisko, imię Stanowisko
1   dr inż. Aksentowicz Remigiusz adiunkt
2   dr inż. Bachman Paweł adiunkt
3   dr hab. Baron-Polańczyk Eunika kierownik zakładu
4   dr inż. Chciuk Marcin adiunkt
5   dr Częstochowski Czesław adiunkt
6   dr Dudarski Grzegorz adiunkt
7   dr inż. Gawłowicz Piotr st. wykładowca
8   inż. Kalinowski Jerzy specjalista
9   dr inż. Kasperska Renata (dawniej: Golinczak) adiunkt
10   mgr Kaźmierczak Adam starszy referent
11   dr Klementowska Aneta (dawniej: Brzozowska) adiunkt
12   prof. dr hab. inż. Kowal Edward prof. zwyczajny
13   dr hab. inż. Kowal Maria profesor UZ
14   dr inż. Krupa Patryk adiunkt
15   dr inż. Lasota Andrzej st. wykładowca
16   dr inż. Łasiński Krzysztof adiunkt
17   dr hab. Matysiak Ryszard st. wykładowca
18   mgr inż. Ochonczenko Bogusław specjalista
19   dr Paszkowicz Maria Agnieszka adiunkt
20   dr hab. Pietrulewicz Bogusław profesor UZ
21   dr inż. Rybakowski Marek adiunkt
22   dr hab. inż. Uździcki Waldemar profesor UZ
23   mgr inż. Węgrzyn Zbigniew specjalista
2:23:8,7% 8,7%


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski