System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór autora)
Poniższa lista autorów pobierana jest bezposrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich pracownikach UZ (zarówno naukowo-dydaktycznych - którzy występują w systemie SKEP - jak i administracyjnych)

Wydział: Wydział Mechaniczny
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Znak * przy nazwisku oznacza, że osoba nie jest już pracownikiem UZ i/lub pracownikiem danej jednostki oragnizacyjnej UZ.
W nawiasach podano (dawniej używane) nazwisko pod jakim dany autor publikował swoje prace.

LP. Stopień Nazwisko, imię Stanowisko
1   dr inż. Aksentowicz Remigiusz adiunkt
2   dr inż. Bachman Paweł adiunkt
3   dr hab. Baron-Polańczyk Eunika kierownik zakładu
4   inż. Belica Barbara
5   dr inż. Chciuk Marcin adiunkt
6   dr Częstochowski Czesław adiunkt
7   prof. zw. dr hab. Dragajew Władimir *
8   dr Dudarski Grzegorz adiunkt
9   dr inż. Frejman Dariusz * adiunkt
10   dr hab. Frejman Mirosław *
11   dr inż. Gawłowicz Piotr st. wykładowca
12   mgr Jaskólska Grażyna * specjalista
13   mgr Kaczmarek Andrzej *
14   inż. Kalinowski Jerzy specjalista
15   dr inż. Kasperska Renata (dawniej: Golinczak) adiunkt
16   mgr Kaźmierczak Adam starszy referent
17   dr Klementowska Aneta (dawniej: Brzozowska) adiunkt
18   dr inż. Koper Stefan *
19   mgr inż. Kotowicz Wojciech *
20   prof. dr hab. inż. Kowal Edward prof. zwyczajny
21   dr hab. inż. Kowal Maria profesor UZ
22   dr inż. Krupa Patryk adiunkt
23   dr inż. Lasota Andrzej st. wykładowca
24   dr inż. Łasiński Krzysztof adiunkt
25   dr Matysiak Ryszard st. wykładowca
26   mgr Mikołajewski Dariusz Piotr *
27   prof. dr hab. inż. Milecki Andrzej *
28   dr inż. Monczak Tomasz * adiunkt
29   mgr inż. Ochonczenko Bogusław specjalista
30   dr Paszkowicz Maria Agnieszka adiunkt
31   dr hab. Pietrulewicz Bogusław profesor UZ
32   dr hab. inż. Porankiewicz Bolesław * profesor UZ
33   dr inż. Rybakowski Marek st. wykładowca
34   mgr inż. Szablewski Andrzej *
35   mgr inż. Szostak Sławomir *
36   mgr Toporowski Robert *
37   dr Tropak Bogdan * st. wykładowca
38   dr hab. inż. Uździcki Waldemar profesor UZ
39   mgr inż. Węgrzyn Zbigniew specjalista
5:39:12,8% 12,8%


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski