System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Dyscypliny naukowe

Inne
1. ---
Nauki biologiczne
1. biofizyka
2. biologia
3. biotechnologia
4. ekologia
5. mikrobiologia
6. KONF_020
7. biochemia
8. KONF_040
9. AWCZ_50_PROCENT
10. KONF_200
11. KONF_070
12. KONF_100
13. KONF_140
Nauki chemiczne
1. biochemia
2. chemia
3. technologia chemiczna
Nauki ekonomiczne
1. nauki o zarządzaniu
2. ekonomia
3. towaroznawstwo
Nauki fizyczne
1. fizyka
2. biofizyka
3. astronomia
4. geofizyka
Nauki humanistyczne
1. historia
2. religioznawstwo
3. literaturoznawstwo
4. nauki o poznaniu i komunikacji
5. nauki o zarządzaniu
6. psychologia
7. socjologia
8. kulturoznawstwo
9. nauki o polityce
10. nauki o sztuce
11. pedagogika
12. filozofia
13. etnologia
14. bibliologia
15. archeologia
16. językoznawstwo
Nauki leśne
1. leśnictwo
2. drzewnictwo
Nauki matematyczne
1. informatyka
2. matematyka
Nauki medyczne
1. stomatologia
2. biologia medyczna
3. medycyna
Nauki o Ziemi
1. geologia
2. oceanologia
3. geofizyka
4. geografia
Nauki prawne
1. nauka o administracji
2. prawo
3. prawo kanoniczne
Nauki rolnicze
1. inżynieria rolnicza
2. zootechnika
3. rybactwo
4. ogrodnictwo
5. kształtowanie środowiska
6. agronomia
7. technologia żywności i żywienia
Nauki techniczne
1. architektura i urbanistyka
2. elektrotechnika
3. budownictwo
4. geodezja i kartografia
5. górnictwo
6. informatyka
7. inżynieria chemiczna
8. inżynieria materiałowa
9. inżynieria środowiska
10. mechanika
11. metalurgia
12. technologia chemiczna
13. telekomunikacja
14. transport
15. włókiennictwo
16. automatyka i robotyka
17. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
18. elektronika
19. budowa i eksploatacja maszyn


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski