System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Dyscypliny naukowe

Inne
1. ---
Nauki biologiczne
1. biochemia
2. biofizyka
3. biologia
4. biotechnologia
5. ekologia
6. mikrobiologia
Nauki chemiczne
1. biochemia
2. chemia
3. technologia chemiczna
Nauki ekonomiczne
1. ekonomia
2. nauki o zarządzaniu
3. towaroznawstwo
Nauki fizyczne
1. astronomia
2. biofizyka
3. fizyka
4. geofizyka
Nauki humanistyczne
1. archeologia
2. religioznawstwo
3. bibliologia
4. etnologia
5. filozofia
6. historia
7. językoznawstwo
8. literaturoznawstwo
9. nauki o poznaniu i komunikacji
10. nauki o zarządzaniu
11. psychologia
12. socjologia
13. kulturoznawstwo
14. nauki o polityce
15. nauki o sztuce
16. pedagogika
Nauki leśne
1. leśnictwo
2. drzewnictwo
Nauki matematyczne
1. informatyka
2. matematyka
Nauki medyczne
1. biologia medyczna
2. medycyna
3. stomatologia
Nauki o Ziemi
1. geografia
2. geologia
3. geofizyka
4. oceanologia
Nauki prawne
1. prawo kanoniczne
2. nauka o administracji
3. prawo
Nauki rolnicze
1. technologia żywności i żywienia
2. ogrodnictwo
3. rybactwo
4. zootechnika
5. inżynieria rolnicza
6. kształtowanie środowiska
7. agronomia
Nauki techniczne
1. elektronika
2. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
3. automatyka i robotyka
4. włókiennictwo
5. transport
6. telekomunikacja
7. technologia chemiczna
8. metalurgia
9. mechanika
10. inżynieria środowiska
11. inżynieria materiałowa
12. inżynieria chemiczna
13. informatyka
14. górnictwo
15. geodezja i kartografia
16. budownictwo
17. budowa i eksploatacja maszyn
18. elektrotechnika
19. architektura i urbanistyka


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski