Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

Scientific disciplines

Dziedzina nauk humanistycznych
1. archeologia
2. filozofia
3. historia
4. językoznawstwo
5. literaturoznawstwo
6. nauki o kulturze i religii
7. nauki o sztuce
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
1. architektura i urbanistyka
2. automatyka, elektronika i elektrotechnika
3. informatyka techniczna i telekomunikacja
4. inżynieria biomedyczna
5. inżynieria chemiczna
6. inżynieria lądowa i transport
7. inżynieria materiałowa
8. inżynieria mechaniczna
9. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
1. nauki farmaceutyczne
2. nauki medyczne
3. nauki o kulturze fizycznej
4. nauki o zdrowiu
Dziedzina nauk rolniczych
1. nauki leśne
2. rolnictwo i ogrodnictwo
3. technologia żywności i żywienia
4. weterynaria
5. zootechnika i rybactwo
Dziedzina nauk społecznych
1. ekonomia i finanse
2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3. nauki o bezpieczeństwie
4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
5. nauki o polityce i administracji
6. nauki o zarządzaniu i jakości
7. nauki prawne
8. nauki socjologiczne
9. pedagogika
10. prawo kanoniczne
11. psychologia
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
1. astronomia
2. informatyka
3. matematyka
4. nauki biologiczne
5. nauki chemiczne
6. nauki fizyczne
7. nauki o Ziemi i środowisku
Dziedzina nauk teologicznych
1. nauki teologiczne
Dziedzina sztuki
1. sztuki filmowe i teatralne
2. sztuki muzyczne
3. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski