System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           40 40   2
2 Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon]                     20 20   2
3 Academic Journal of Modern Philology                     40 40   2
4 ACM Transactions on Computational Logic             40 35           1
5 ACS Nano         45 45         200 200   1
6 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         20 20   1
7 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         20 20   4
8 Acta Albaruthenica               6 6 6       7
9 Acta Angiologica                     20 20   1
10 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15 20 20   2
11 Acta Astronautica               35 35 35 100 100   1
12 Acta Astronomica                     140 140   4
13 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     70 70   5
14 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         40 40   12
15 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12       3
16 Acta Biotheoretica 15                         1
17 Acta Cassubiana             6 6 6         2
18 Acta Classica                     100 100   1
19 Acta Dermatovenerologica Croatica                 15 15       1
20 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3                   1
21 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7       2
22 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         70 70   2
23 Acta Geophysica           20 20             1
24 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14 20 20   4
25 Acta Herpetologica                   20 40 40   1
26 Acta Innovations                     20 20   1
27 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3         20 20   2
28 Acta Kinesiologica                     140 140   1
29 Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics                     20 20   3
30 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   40 40   11
31 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           70 70   3
32 Acta Mathematica Universitatis Comenianae                     20 20   1
33 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 40 40   5
34 Acta Mechanica Slovaca     7 7                   6
35 Acta Medicorum Polonorum                 3         5
36 Acta Microbiologica Polonica 6                         7
37 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8 40 40   8
38 Acta Neurologica Belgica                     40 40   1
39 Acta Neuropsychologica             12 12 12   40 40   1
40 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20           4
41 Acta Oeconomica Universitatis Selye                     20 20   1
42 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100   16
43 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         70 70   7
44 Acta Parasitologica           15     20 20 40 40   3
45 Acta Philologica     3 3                   2
46 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   79
47 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20 40 40   37
48 Acta Physica Slovaca 15                         11
49 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   70 70   6
50 Acta Physiologica Hungarica         15 15               3
51 Acta Politica Polonica               9 9         2
52 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     40 40   4
53 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13 20 20   17
54 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     70 70   3
55 Acta Scientiarum Mathematicarum                     20 20   4
56 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11 20 20   3
57 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6         1
58 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         20 20   1
59 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4               6
60 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5                   5
61 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 20 20   17
62 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria                     20 20   1
63 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria                     40 40   1
64 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     40 40   4
65 Acta Theriologica     20 20 25 25               3
66 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6 6 6       3
67 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     20 20   17
68 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                       1
69 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12 12 12       6
70 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14     20 20   5
71 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     20 20   5
72 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8           1
73 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5           3
74 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5               2
75 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4         1
76 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7   20 20   9
77 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                   40 40   8
78 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13 20 20   13
79 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                       1
80 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10               1
81 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         40 40   1
82 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8           1
83 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5 5   20 20   10
84 Advanced Engineering Materials                 30 30 100 100   1
85 Advanced Materials Research [online]         7 7               5
86 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         70 70   2
87 Advances in Bioresearch           6               1
88 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15       5
89 Advances in Cognitive Psychology                     70 70   1
90 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   20 20   2
91 Advances in Electrical and Electronic Engineering                     40 40   2
92 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   70 70   2
93 Advances in High Energy Physics             30 25   30 70 70   3
94 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6               5
95 Advances in Materials Science           9 11 11           2
96 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 40 40   1
97 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25       1
98 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10           2
99 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70   9
100 Advances in Structural Engineering               20 20 20 70 70   1
101 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 70 70   54
102 Agricultural Economics - Czech                     70 70   1
103 Agricultural Systems                   50       1
104 Agriculture, Ecosystems and Environment                     200 200   1
105 AIMS Materials Science                     40 40   1
106 AIP Advances               25 25   70 70   1
107 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 4       3
108 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4       34
109 Alergoprofil     4 4 6 6               6
110 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     20 20   3
111 Almanach Historyczny                     40 40   2
112 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         100 100   1
113 American Journal of Cancer Research               30 30 30       1
114 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25       1
115 American Journal of Case Reports                     70 70   1
116 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A   20 20                     1
117 American Journal of Men's Health             20 20 20 20 70 70   7
118 American Journal of Otolaryngology                 25 25       1
119 American Journal of Pathology 32 32                       1
120 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       100 100   1
121 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 70 70   2
122 American Journal of Transplantation     50 50                   1
123 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   70 70   7
124 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4               4
125 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   20 20   9
126 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   2
127 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         70 70   1
128 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         40 40   1
129 Anatomia, Histologia, Embryologia                     40 40   1
130 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     100 100   1
131 Anestezjologia i Ratownictwo               8 8 8       1
132 Angiology             20 20 20         1
133 Animal 10 27 35 35 35 35         200 200   1
134 Animal Conservation               35 35   100 100   1
135 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         40 40   2
136 Animals                     100 100   1
137 Annalen der Physik               35 35   100 100   2
138 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30               1
139 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10           6
140 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         100 100   3
141 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9         16
142 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5               1
143 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15               26
144 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7               37
145 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8           12
146 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12   20 20   2
147 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5           1
148 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia                     20 20   2
149 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6           5
150 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     20 20   2
151 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia                     20 20   1
152 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12         9
153 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4               3
154 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3           1
155 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             20 20   3
156 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5               1
157 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4               4
158 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica     2 2             20 20   3
159 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica                   8       1
160 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25 40 40   22
161 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         40 40   1
162 ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE   20 20                     1
163 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30 20 20 30 30 70 70   8
164 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     100 100   2
165 Annals of Animal Science                     100 100   1
166 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         140 140   2
167 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 70 70   4
168 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         70 70   1
169 Annals of Oncology       40 40 40 40             1
170 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 70 70   2
171 Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists                       20   1
172 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10           14
173 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     40 40   9
174 Anthropological Linguistics                     40 40   1
175 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15 15 40 40   7
176 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 70 70   3
177 Anthropos?                 7 7       1
178 Anthrozoös           25 25       100 100   1
179 Antibiotcs-Basel                     70 70   1
180 Anticancer Research         20 20 20 20 20 20       2
181 Anzeiger für Slavische Philologie                 10         1
182 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4                   3
183 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35 70 70   3
184 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   20 20   14
185 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11       23
186 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     40 40   1
187 Applied Energy               45 45   200 200   3
188 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13       4
189 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15                   9
190 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     100 100   2
191 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   100 100   12
192 Applied Mathematics and Optimization                     100 100   1
193 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 100 100   10
194 Applied Mechanics and Materials         7 7 7             21
195 Applied Optics             30 25 30 30 100 100   3
196 Applied Sciences               25 25 25 70 70 70 16
197 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         200 200   1
198 Applied Surface Science               35 35 35       2
199 Applied Thermal Engineering                     140 140   1
200 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 100 100   3
201 Aquaculture International                     70 70   1
202 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     40 40   1
203 Arabian Journal of Chemistry               35 35   70 70   1
204 Archeus     2 2 4 4               13
205 Architecturae et Artibus               7 7 7       3
206 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 20 20   3
207 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     20 20   7
208 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4               4
209 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         70 70   4
210 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8               4
211 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           100 100   1
212 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       100 100   4
213 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7 7 40 40   7
214 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       140 140   7
215 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15 15 15 100 100   14
216 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 15 40 40   10
217 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       70 70   3
218 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15               2
219 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 40 40   55
220 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20   9
221 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5               2
222 Archives of Mechanical Technology and Materials 6 9 7 7 5 5     7 7       62
223 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30 70 70   11
224 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 40 40 40 18
225 Archives of Perinatal Medicine   9 9                     1
226 Archives of Thermodynamics             13 13     40 40   1
227 Archives of Transport     5 5 6 6         70 70   1
228 Archivolta         1 1               6
229 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 13 13 20 20 20   25 25 25 25 70 70   6
230 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10 40 40   4
231 Archiwum Budowy Maszyn 6                         1
232 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           40 40   3
233 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4               3
234 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     20 20   5
235 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4       21
236 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                         1
237 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6               10
238 Archiwum Odlewnictwa 6                         89
239 Ardeola 15                         1
240 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       40 40   3
241 Argumentation         25 25         200 200   1
242 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         40 40   4
243 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10             1
244 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 100 100   3
245 Artificial Life 24 32 30 30 30 30               1
246 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering                     20 20   1
247 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9               1
248 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         70 70   2
249 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 70 70   4
250 Ask. Research & Methods         6 6               1
251 Astrobiology               30 35 35 100 100   2
252 Astronomical Journal               35 35   140 140   1
253 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 140 140   77
254 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         100 100   3
255 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140   114
256 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40 200 200   16
257 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   200 200   6
258 Astrophysics and Space Science 15 20 20 20   25 25 25 25 25       14
259 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20   28
260 Atherosclerosis               35 35 35 140 140   4
261 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         100 100   2
262 Atmospheric Environment               35 40   100 100   2
263 Atomization and Sprays                   20 70 70   1
264 Australian Review of Applied Linguistics                     40 40   1
265 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7         4
266 AUTOIMMUNITY 27 27                       1
267 Automatica         45 45 45 45     200 200   8
268 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   4
269 Avian Biology Research         20 20         40 40   1
270 Avocetta                     20 20   4
271 Bajo Palabra. Revista de Filosofía                     20 20   1
272 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10 20 20   8
273 Baltic Forestry               15 15   70 70   3
274 Baltic-Pontic Studies                 10   40 40   1
275 Banach Center Publication   9       7 14 14           22
276 Barometr Regionalny     7 7 8 8               1
277 Basic and Applied Ecology           30 30     30 70 70   3
278 Behavioral Ecology 24                         1
279 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25 70 70   2
280 Beilstein Journal of Nanotechnology                     100 100   1
281 Bernoulli           30 25             1
282 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   20 20   4
283 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6           3
284 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5               6
285 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6       1
286 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9         2
287 Bibliotekarz Podlaski             7 7 7 7       3
288 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 20 20   3
289 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     100 100   2
290 Biochemical Engineering Journal 24                         1
291 Biochemical Systematics and Ecology               15     40 40   1
292 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         100 100   3
293 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   100 100   2
294 Biodiversity and Conservation               30 30 30 100 100   1
295 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   20 20   3
296 Biografistyka Pedagogiczna                     20 20   3
297 Biologia 10 13 15 15 15 15         40 40   6
298 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 70 70   1
299 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 140 140   4
300 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20             1
301 Biological Letters     6 6 8 8         20 20   5
302 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15 70 70   1
303 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   70 70   6
304 Biomarkers             25 25 25 25       1
305 BioMed Research International             20 25 25 25 70 70   10
306 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15               1
307 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           100 100   1
308 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         70 70   1
309 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     100 100   10
310 Biosensors                     70 70   1
311 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     70 70   4
312 Biosystems Engineering       25 35 35         100 100   1
313 Biotechnology Advances               45 45 45       1
314 Bird Study     30 30 25 25         70 70   2
315 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6         2
316 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9       2
317 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       20 20   2
318 Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego             4 4 4 4       1
319 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     20 20   3
320 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego               4           12
321 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13 70 70   11
322 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8         2
323 BJU International         35 35 35       140 140   2
324 BLOOD 24                   200 200   1
325 BMC Pregnancy and Childbirth             35             1
326 BMC Public Health                     100 100   1
327 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                         1
328 Botanica Serbica                     20 20   1
329 Botany Letters                     40 40   1
330 Brain Sciences                     100 100   3
331 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     70 70   1
332 Breast Cancer Research       40                   1
333 Breast Cancer Research and Treatment                 35 35 140 140   2
334 Breeding Science             30 30 30         1
335 British Food Journal                 25 25 70 70   1
336 British Journal of Applied Science & Technology           5 5             2
337 British Journal of Cancer         35                 1
338 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         100 100   1
339 British Journal of Haematology         35 35               1
340 British Journal of Nutrition                 35 35       1
341 Brno Studies in English   10 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40   4
342 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5               1
343 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8               1
344 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 20 20   25
345 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5           3
346 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6 6 20 20   5
347 Builder             4 5 5 5 20 20   16
348 Building and Environment 24 32 35 35             200 200   1
349 Building Simulation                     100 100   1
350 Buildings                     70 70   2
351 Bulletin of Entomological Research               35     70 70   2
352 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         70 70   1
353 Bulletin of Materials Science               20 25 25 40 40   1
354 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50 200 200   1
355 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20             1
356 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             70 70   2
357 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         40 40   2
358 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics                     40 40   24
359 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     100 100   23
360 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15             1
361 Burgen und Schlösser           10 10             1
362 Byzantinoslovaca         5 5               1
363 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30             1
364 Cancer Letters           35               1
365 Cancer Management and Research                     140 140   1
366 Cancer Medicine               25 25 25       1
367 Cancer Research and Treatment               25   25 100 100   2
368 Cancers                     140 140   4
369 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         140 140   2
370 Carbon           40 40       140 140   1
371 Cardiology Journal                     40 40   2
372 Cardiovascular diagnosis and therapy                     100 100   1
373 Cardiovascular Research                 40 40       1
374 Casus           4 6 6 6 6       6
375 Catalysis Communications             30 30     100 100   1
376 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   100 100   13
377 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         40 40   27
378 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         140 140   1
379 Cellular Immunology         20 20         100 100   1
380 Cement Wapno Beton 6                   40 40   5
381 Central European Journal of Biology 10 20 20 20                   1
382 Central European Journal of Immunology                   15 40 40   3
383 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20               7
384 Central European Journal of Operations Research                     40 40   1
385 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20               2
386 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     20 20   2
387 Central European Journal of Urology         9   14 14 14 14 70 70   8
388 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7       2
389 Centropa     10 10                   6
390 Challenges of Modern Technology     2 2                   1
391 Chaos           40 45 40 45 45 140 140   4
392 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         70 70   3
393 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     40 40   2
394 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         40 40   4
395 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             140 140   1
396 Chemical Engineering Communications           20 20 20           1
397 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             200 200   1
398 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             100 100   1
399 Chemical Papers             20 20           1
400 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             100 100   1
401 Childhood & Philosophy                     20 20   1
402 Children and Youth Services Review                     100 100   1
403 Chinese Business Review         10 10               2
404 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6           5
405 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9           1
406 Chowanna 6 9 7 7 6 6               8
407 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8       37
408 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4               29
409 Circuits, Systems and Signal Processing                     70 70   3
410 Circulation Journal     30 30 30 30         100 100   1
411 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 20 20   196
412 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6           3
413 Civitas. Studia z filozofii polityki                     20 20   1
414 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   140 140   13
415 Climatic Change                     140 140   1
416 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       140 140   1
417 Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology                     40 40   1
418 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20                 1
419 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         40 40   2
420 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 100 100   2
421 Clinical Diabetology                     20 20   2
422 Clinical Genitourinary Cancer                     70 70   1
423 Clinical Immunology 27 27                       1
424 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     100 100   2
425 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35                   1
426 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40       1
427 Cogent Engineering                     40 40   1
428 Cognitive Computation             20 20 20   100 100   1
429 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         70 70   8
430 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6               3
431 Colloquium             8 8   8 20 20   2
432 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 70 70   9
433 Combinatorica                     140 140   1
434 Combinatorics, Probability and Computing                     100 100   1
435 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience                     20 20   1
436 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 100 100   4
437 Communications in Statistics - Simulation and Computation                     40 40   1
438 Communications in Statistics - Theory and Methods                     40 40   1
439 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             70 70   1
440 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   70 70   1
441 Comparative Law Review                     20 20   2
442 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   8
443 Composite Structures               35 40   140 140   1
444 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         200 200   2
445 Composites Theory and Practice               11 11   20 20   1
446 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11       36
447 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             100 100   1
448 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 100 100   2
449 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4               4
450 Computer Assisted Language Learning                     200 200   1
451 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6               7
452 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   20 20   3
453 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering                     200 200   2
454 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 70 70   1
455 Computer Methods in Materials Science                     20 20   1
456 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         140 140   3
457 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         100 100   2
458 Computers and Electrical Engineering             20 20     70 70   1
459 Computers and Electronics in Agriculture                     100 100   1
460 Computers and Graphics                     70 70   5
461 Computers and Mathematics with Applications                     140 140   1
462 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         100 100   1
463 Computers in Industry                     100 100   1
464 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40   4
465 Conservation Letters     40 40 40 40         200 200   1
466 Contemporary Clinical Trials Communications                     40 40   1
467 Contemporary Economics                     40 40   1
468 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14     15       4
469 Continuum Mechanics and Thermodynamics                     100 100   4
470 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15       2
471 Control and Cybernetics       20 10 10         20 20   3
472 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   100 100   13
473 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4             11
474 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7         1
475 Copernicus Journal of Political Studies                     20 20   1
476 Corrosion Science                     140 140   1
477 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40                   1
478 Crop & Pasture Science               35 35 35 70 70   1
479 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6           1
480 Culture, Health & Sexuality           30 35 30           1
481 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         40 40   2
482 Current Gynecologic Oncology               11 11         1
483 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12 40 40   8
484 Current Microbiology           20 15 15     40 40   1
485 Current Oncology         20 15               2
486 Current Opinion in Environmental Sustainability                     140 140   1
487 Current Opinion in Lipidology               35 35 35       2
488 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7 20 20   2
489 Current Psychology                 20   40 40   1
490 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8               16
491 Current Zoology                     100 100   1
492 Cybernetics and Systems Analysis                     40 40   12
493 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                 35 35 100 100   2
494 Cytokine 20 20                       1
495 CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY                     70 70   2
496 Cywilizacja i Polityka         1 1               1
497 Czas Kultury             12 12 12   20 20   11
498 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9       20
499 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych                     20 20   1
500 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7         2
501 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5               6
502 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13         40
503 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6               4
504 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6               7
505 Czech Journal of Food Sciences               20 20   40 40   1
506 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20         1
507 Czechoslovak Journal of Physics                     20 20   4
508 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         40 40   3
509 Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo                     20 20   1
510 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9         3
511 Dalton Transactions             40 40     140 140   1
512 Data in Brief                     40 40   3
513 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności                     20 20   1
514 Democracy and Security                     100 100   1
515 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 20 20   32
516 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 40 40   14
517 Desalination 20 27 35 35 40 40               4
518 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20 100 100   8
519 Diabetologia Kliniczna               10 10   20 20   1
520 Diagnostics                     70 70 70 1
521 Diagnostyka 4                   20 20   5
522 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15       7
523 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         100 100   4
524 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35               3
525 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       100 100   3
526 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70   11
527 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     40 40   2
528 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 100 100   37
529 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         70 70   2
530 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                         19
531 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10       40
532 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     20 20   8
533 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 70 70   55
534 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 10 10 10 10       42
535 Disease Markers                 25 25 70 70   6
536 Disputatio   15 12 12 10 10         70 70   3
537 DNA and Cell Biology                     70 70   2
538 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4               1
539 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift                     20 20   4
540 Drogownictwo 4         4 5 5           13
541 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         100 100   1
542 Drug Testing and Analysis           25 25 25           1
543 Drugs             40 40 40 40       2
544 Drugs of the Future   13                       1
545 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                       10
546 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 70 70   5
547 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     20 20   17
548 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                       5
549 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5               1
550 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10 20 20   72
551 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9           1
552 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10 70 70   19
553 Earth System Dynamics                     140 140   1
554 Earth System Science Data                     200 200   1
555 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       40 40   2
556 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3               1
557 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   20 20   4
558 Ecologia Balkanica                     20 20   1
559 Ecological Applications                     100 100   1
560 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         20 20   2
561 Ecological Complexity         25 25 30 30     70 70   2
562 Ecological Engineering         35 35         100 100   1
563 Ecological Entomology               35 40   100 100   1
564 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 140 140 140 16
565 Ecology and Evolution           20 25 25     100 100   4
566 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13         3
567 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15 15 70 70   2
568 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25 25 140 140   5
569 Ecosphere               30 30   70 70   1
570 Educational Studies                     70 70   1
571 Edukacja   10 10 10 10 10         20 20   59
572 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9       9
573 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8       15
574 Edukacja dla Bezpieczeństwa                 9 9       1
575 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11 20 20   16
576 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12       3
577 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce               9 9 9 20 20   3
578 Edukacja Etyczna                 5 5       1
579 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         20 20   22
580 Edukacja Humanistyczna                   7       70
581 Edukacja Międzykulturowa                     20 20   1
582 Edukacja Prawnicza   2                       2
583 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                       3
584 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 20 20   19
585 e-Finanse         9 9               2
586 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30         1
587 Ekologia i Technika     2 2 5 5               6
588 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         20 20   3
589 Ekonomia = Economics     8 8 8 8               5
590 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 20 20   2
591 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 12 40 40   5
592 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 20 20   6
593 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11           3
594 Ekonomia Społeczna               7           1
595 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11       5
596 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8       4
597 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12         42
598 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 40 40   11
599 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 100 100   3
600 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 100 100   6
601 Electronic Communications in Probability         20 20               1
602 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15         1
603 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     100 100   8
604 Electronic Journal of Linear Algebra                   30 70 70   2
605 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7               8
606 Electronics                     100 100   3
607 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                         5
608 Elektro.info [online]     5 5 5 5               4
609 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5               14
610 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 20 20   7
611 Emerging Infectious Diseases                     140 140   1
612 ENDOCRINOLOGY 32 32                       1
613 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4               3
614 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 40 40   3
615 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4               1
616 Energia i Budynek   6                       2
617 Energies               25 25 25 140 140 140 29
618 Energy         45       45 45 200 200   4
619 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140   4
620 Energy Conversion and Management           40 40             1
621 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         40 40   1
622 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         140 140   8
623 Engineering Optimization 20                         2
624 Engineering Science and Technology, an International Journal                     100 100   1
625 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   20 20   9
626 Engineering with Computers                     70 70   1
627 English Teaching & Learning                     40 40   1
628 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30           7
629 Entomologica Fennica           15 15             1
630 Entrepreneurship and Sustainability Issues                     70 70   2
631 Entropy                     100 100   2
632 Environment International                     140 140   2
633 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 70 70   8
634 Environmental and Experimental Botany                     100 100   1
635 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15 70 70   2
636 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30           1
637 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   140 140   1
638 Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management                     140 140 140 1
639 Environmental Pollution                     100 100   1
640 Environmental Research 24 32 40 40 40 40               1
641 Environmental Research Letters               40 40 40 140 140   2
642 Environmental Science & Technology                     140 140   3
643 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   70 70   4
644 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne     5 5 4 4   5 5 5       7
645 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35                 1
646 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8         2
647 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14 70 70   7
648 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11   70 70   3
649 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12           4
650 Ethics and Bioethics                     20 20   12
651 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25         3
652 Ethos 4               12         5
653 Etnografia Polska             12 12 12         1
654 Etyka     5 5 4 4         20 20   4
655 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10           1
656 Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich                   7 20 20   2
657 Europa Regionum         7 7 7 7 7         10
658 Europace               30 30 30       1
659 European Archives of Oto-Rhino-Laryngology                     70 70   1
660 European Food Research and Technology               25 30   70 70   1
661 European Heart Journal                     200 200   1
662 European Journal of Agronomy                     140 140   1
663 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         100 100   1
664 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         100 100   1
665 European Journal of Clinical Investigation                     100 100   1
666 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     100 100   6
667 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     40 40   1
668 European Journal of Ecology                     20 20   3
669 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30 70 70   4
670 European Journal of Environmental and Safety Sciences                     70 70   2
671 European Journal of Gynaecological Oncology 10               15 15 40 40   2
672 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15               4
673 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 27 20 25 25               2
674 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35           1
675 European Journal of Public Health                     100 100   4
676 European Journal of Service Management                 13 13       1
677 European Journal of Sport Science                 25 25       1
678 European Journal of Sustainable Development                     20 20   3
679 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70   3
680 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       140 140   1
681 European Physical Journal A                     100 100   3
682 European Physical Journal B                     40 40   3
683 European Physical Journal C               40 40   140 140   5
684 European Physical Journal D               20 25   40 40   1
685 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         70 70   4
686 European Planning Studies                 25 25       1
687 European Research Studies Journal                     100 100   3
688 European Review for Medical and Pharmacological Sciences         20 20 20 20 20 20       1
689 European Urology         50 50 50 50     200 200   3
690 European Urology Focus                     40 40   1
691 European Urology Oncology                     20 20   4
692 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11           5
693 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30           1
694 Evolutionary Ecology                     70 70   1
695 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 100 100   2
696 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   70 70   1
697 Experimental Astronomy     25 25             100 100   1
698 Experimental Biology and Medicine                     70 70   1
699 Experimental Dermatology       40 40                 1
700 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35       1
701 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25       1
702 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5 20 20   2
703 Éthique & Santé                     40 40   1
704 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8 8       3
705 Facta Universitatis                     100 100   2
706 Familial Cancer         20                 1
707 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12       3
708 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10       9
709 FASEB JOURNAL 32 32                       1
710 FEMS Microbiology Letters 15                         1
711 Fibonacci Quarterly                     40 40   5
712 Filologicheskie Nauki-Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly                     20 20   1
713 Filomat                   25 40 40   1
714 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7       12
715 Filozofia Chrześcijańska             6 6           1
716 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     20 20   2
717 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     40 40   23
718 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6         2
719 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5       88
720 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5   5       28
721 Finance and Stochastics                     140 140   1
722 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9 9       7
723 Fish and Shellfish Immunology                     140 140 140 1
724 Fixed Point Theory     35 35 30 30         70 70   2
725 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         20 20   3
726 Flora         25 25 25 25 25   40 40   3
727 Folia Biologica - Kraków                     40 40   1
728 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         40 40   1
729 Folia Cardiologica             9 9 9 9 20 20   10
730 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14             1
731 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     70 70   14
732 Folia Microbiologica 20 20                 40 40   4
733 Folia Morphologica                     20 20   5
734 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         20 20   6
735 Folia Parasitologica           25   20 25   40 40   2
736 Folia Philosophica         6 6   8 8         5
737 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10         3
738 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 40 40   3
739 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12           2
740 Food Analytical Methods     30 30 30 30         70 70   2
741 Food and Chemical Toxicology               40 40 40       1
742 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         200 200   3
743 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30             1
744 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35 70 70   1
745 Forest Ecology and Management             45 45 45 45 200 200   3
746 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 140 140   1
747 Forum Artis Rhetoricae             9 9           3
748 Forum Bibliotek Medycznych             7 7           1
749 Forum Eksploatatora     1 1                   9
750 Forum for World Literature Studies                     70 70   2
751 Forum Lingwistyczne                     20 20   2
752 Forum Oświatowe                     20 20   9
753 Forum Pedagogiczne               10 10   20 20   1
754 Forum Prawnicze                     40 40   3
755 Forum Zakażeń           4               1
756 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                         3
757 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         20 20   1
758 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10 40 40   18
759 Foundations of Physics                     40 40   2
760 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4               4
761 Fraza: poezja, proza, esej             4 4           23
762 Frontiers in Ecology and Evolution                     20 20   1
763 Frontiers in Immunology                 35 35 140 140   3
764 Frontiers in Oncology             7 7 7 7 100 100   2
765 Frontiers in Pediatrics                     70 70   1
766 Frontiers in Physics         30 30               1
767 Frontiers in Physiology               35 35   100 100   1
768 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 100 100   2
769 Fuel                     140 140   14
770 Fuel Processing Technology                     140 140   1
771 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10               20
772 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         70 70   2
773 Fundamenta Mathematicae                     100 100   3
774 Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools                     20 20   2
775 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       140 140   7
776 Galicja. Studia i Materiały                     20 20   2
777 Games and Economic Behavior           30 30             2
778 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11         22
779 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5               1
780 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9       22
781 General Relativity and Gravitation         30 30               2
782 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         20 20   2
783 Geodetski List     15 15             20 20   1
784 Geological Quarterly           20 20       70 70   1
785 Geology, Geophysics & Environment             14 14     20 20   1
786 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     140 140   1
787 Geotechnique                     140 140   1
788 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14 20 20   15
789 Gerontologia Polska                   9       1
790 Gerontologia Współczesna             4 4           1
791 Ginekologia i położnictwo - medical project 6 6 6 6                   2
792 Ginekologia Polska 9 9 9 15 15 15 15 15     40 40   11
793 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4             1
794 Global Biogeochemical Cycles                     140 140   1
795 Global Change Biology               45 50 50 200 200   2
796 Global Ecology and Biogeography             50 50     140 140   1
797 Global Ecology and Conservation                     100 100   2
798 Global Environmental Change                     200 200   1
799 Global Food Security                     140 140   1
800 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8           5
801 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                         2
802 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         20 20   5
803 Glycoconjugate Journal           20 20 20           1
804 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   20 20   7
805 Gospodarka Narodowa           8 14 14           2
806 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7       11
807 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         70 70   2
808 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9 9       2
809 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9         12
810 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5                   2
811 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4                   1
812 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6               14
813 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                       1
814 Graeco-Latina Brunensia                   10       1
815 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 70 70   5
816 Gwary Dziś                     20 20   1
817 Gynecologic Oncology                 40 40 140 140   1
818 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12       15
819 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2               2
820 Head and Neck - Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck                     100 100   2
821 Health Problems of Civilization                     20 20   1
822 Health Promotion International           30 30             1
823 Health Psychology Report             12 12     20 20   2
824 Heart and Vessels                     70 70   1
825 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         70 70   2
826 Heliyon                     40 40   1
827 Helminthologia 10 13 15 15                   1
828 Hematologia                     20 20   1
829 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15 20 20 20       2
830 Heredity             35 35     140 140   1
831 Herpetological Bulletin                     20 20   2
832 Herpetological Journal   20 20 20             70 70   1
833 Herpetology Notes                     40 40   4
834 Histochemistry and Cell Biology                     100 100   3
835 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10         2
836 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy                     20 20   2
837 Historisk tidsskrift                     70 70   1
838 History and Philosophy of Logic                     100 100   3
839 HIV & AIDS Review     7 7 8 8               3
840 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2         3
841 Horyzonty Polityki               7 7 7       1
842 Horyzonty Psychologii                 6 6       1
843 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 20 20   8
844 Human & Experimental Toxicology                     70 70   1
845 Human Movement 4 9 8 8 7 7               1
846 Human. Sport. Medicine                     20 20   1
847 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         70 70   1
848 Humanities and Social Sciences                   14 20 20   1
849 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8           9
850 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10       1
851 Hungarian Studies                     40 40   1
852 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 20 20   14
853 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3               13
854 Hygeia Public Health             8 8 8         6
855 Hypertension in Pregnancy         20 20 20 20           2
856 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         100 100   2
857 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   100 100   3
858 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10               3
859 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9           7
860 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   40 40 40 2
861 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                         2
862 IEEE Intelligent Systems                     140 140   1
863 IEEE Access               25 25 25 100 100   8
864 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       140 140   1
865 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 140 140   1
866 IEEE Transactions on Applied Superconductivity                     70 70   1
867 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 40 200 200   7
868 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30 140 140   4
869 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 140 140   7
870 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                         1
871 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 140 140   1
872 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         200 200   3
873 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   200 200   2
874 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 100 100   11
875 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         140 140   1
876 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45                   4
877 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35         1
878 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 200 200   2
879 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 200 200   3
880 IET Control Theory and Applications             35 35     100 100   2
881 IET Electric Power Applications               25 30 30 100 100   1
882 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   100 100   1
883 IET Science, Measurement & Technology                     70 70   1
884 IFAC-PapersOnLine                     20 20   11
885 Image Processing & Communications               9 9 9       1
886 Images       12             40 40   3
887 Immunity & Ageing                     100 100   1
888 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1               1
889 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7 20 20   124
890 Indagationes Mathematicae 15 20 15 15 15 15 15 15 15   70 70   16
891 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         20 20   1
892 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       40 40   2
893 Informatics in Education                     100 100   1
894 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         70 70   10
895 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         200 200   2
896 Information Systems in Management                 5 5       1
897 Information Technology for Development               25 25   70 70   1
898 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10             1
899 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         20 20   3
900 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         20 20   2
901 Injury : International Journal of the Care of the Injured                     100 100   1
902 Innovation in Language Learning and Teaching                     100 100   3
903 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     100 100   1
904 Insect Conservation and Diversity             40 40     100 100   1
905 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   20 20   8
906 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           70 70   1
907 Integration - the VLSI Journal                 20 20 70 70   1
908 Integrative Zoology                   30 100 100   1
909 Intercathedra               10 10 10       3
910 Interdisciplinary Studies in Musicology         7                 1
911 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9 20 20   11
912 Interlitteraria               10 10 10 40 40   1
913 Internal Security     9 9 8 8 10 10     20 20   4
914 International Agrophysics               25 25   70 70   1
915 International Biodeterioration & Biodegradation                     140 140   1
916 International Communication in Heat and Mass Transfer                     140 140   1
917 International Game Theory Review                     40 40   1
918 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25               1
919 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20 40 40   2
920 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 100 100   4
921 International Journal of Applied Linguistics                 25 25 100 100   2
922 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25 100 100   80
923 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15 20 20   146
924 International Journal of Arts and Sciences     8 8                   1
925 International Journal of Automation and Computing                     70 70   2
926 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         70 70   2
927 International Journal of Cancer     35 35             140 140   5
928 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35 100 100   9
929 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         40 40   1
930 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)                     70 70   1
931 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100   25
932 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 100 100   3
933 International Journal of Electronics               15 15   70 70   1
934 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15       15
935 International Journal of Electronics Letters                     20 20   1
936 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       200 200   3
937 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 70 70   20
938 International Journal of Game Theory         15 15 15       70 70   4
939 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20               2
940 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 200 200   7
941 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         140 140   1
942 International Journal of Immunogenetics   13                       1
943 International Journal of Immunopathology and Pharmacology                     70 70   1
944 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   70 70   1
945 International Journal of Knowledge and Learning                     20 20   1
946 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     140 140   3
947 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45 45 45 200 200   3
948 International Journal of Management and Economics             12 12     40 40   1
949 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   70 70   1
950 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences                     20 20   6
951 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     140 140   1
952 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     70 70   1
953 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         70 70   1
954 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20         11
955 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         70 70   9
956 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20             3
957 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   140 140   13
958 International Journal of Multiphase Flow                     100 100   1
959 International Journal of Pest Management                     70 70   1
960 International Journal of Pharmaceutics                     100 100   1
961 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)                     70 70   1
962 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                         1
963 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 100 100   1
964 International Journal of Public Health                     100 100   2
965 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 140 5
966 International Journal of Solids and Structures 24                   140 140   2
967 International Journal of Steel Structures                     70 70   1
968 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   100 100   1
969 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15             2
970 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25       3
971 International Journal of Systems Science             30 30           10
972 International Journal of Urology           25               1
973 International Journal on Algae                     20 20   1
974 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10             1
975 International Philosophical Quarterly                     70 70   1
976 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5               2
977 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7 7       23
978 Inverse Problems               40 45   100 100   1
979 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 9 7 7 7 7         20 20   37
980 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5               13
981 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7       42
982 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5               10
983 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4               17
984 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13             22
985 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8       3
986 Iranian Journal of Language Teaching Research                     70 70   1
987 ISA Transactions             40 35 40 40 140 140   5
988 Italian Journal of Zoology     20 20                   1
989 Italica Wratislaviensia             9 9           1
990 Ius et Administratio               5 5         2
991 Ius Humani : Revista de Derecho                     20 20   1
992 Ius Novum           5 11 11 11 11 20 20   8
993 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6       7
994 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35           1
995 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6 6       11
996 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12           4
997 Język. Komunikacja. Informacja                 5 5       1
998 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     70 70   20
999 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education                     20 20   1
1000 Journal for Nature Conservation               30 30   100 100   1
1001 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   20 20   8
1002 Journal of Aging and Physical Activity         25 25               1
1003 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13 13       6
1004 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       140 140   5
1005 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 100 100   7
1006 Journal of Animal Ecology               45 45 45 140 140   1
1007 Journal of Animal Science     50 50 45 45         70 70   1
1008 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         20 20   4
1009 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20 20       8
1010 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10       8
1011 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         70 70   1
1012 Journal of Applied Non-Classical Logics                     70 70   2
1013 Journal of Approximation Theory 24                   100 100   1
1014 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         70 70   1
1015 Journal of Archaeological Science                     200 200   1
1016 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   40 40   1
1017 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8               2
1018 Journal of Avian Biology             40 45 50   100 100   1
1019 Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation                     40 40   1
1020 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     100 100   1
1021 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         100 100   2
1022 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20 20 20 20 20       2
1023 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         100 100   5
1024 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35             7
1025 Journal of Biomedical Nanotechnology                     100 100   1
1026 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         70 70   1
1027 Journal of Business Economics and Management                   30 70 70   1
1028 Journal of Business Research               25 30 30 140 140   1
1029 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45         1
1030 Journal of Casting & Materials Engineering                     20 20   2
1031 Journal of Cellular and Molecular Medicine   32 32           35 35 100 100   2
1032 Journal of Chemical Theory and Computation                     140 140   1
1033 Journal of Chemistry     20 20 15 15               1
1034 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20   6
1035 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 140 140   9
1036 Journal of Clinical Medicine                     140 140   6
1037 Journal of Clinical Oncology           50 45             2
1038 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7               6
1039 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25         1
1040 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         100 100   2
1041 Journal of Competitiveness                     70 70   1
1042 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         70 70   1
1043 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     200 200   1
1044 Journal of Computational Physics               40 45   140 140   1
1045 Journal of Computational Science                     100 100 100 1
1046 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   70 70   1
1047 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 140 140   1
1048 Journal of Contemporary Mathematical Analysis - Armenian Academy of Sciences                     40 40   1
1049 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30       8
1050 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       100 100   4
1051 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics                     20 20   1
1052 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25       2
1053 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 70 70   7
1054 Journal of Differential Equations               45 45   140 140   2
1055 Journal of Digital Imaging                   20 70 70   1
1056 Journal of Divorce & Remarriage                     70 70   1
1057 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         70 70   1
1058 Journal of Ecological Engineering                 12 12 40 40   1
1059 Journal of Ecology                     140 140   1
1060 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         140 140   1
1061 Journal of Economic Entomology                   35 70 70   1
1062 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 200 200   3
1063 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7       16
1064 Journal of Elasticity 20                         1
1065 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         70 70   3
1066 Journal of Electrostatics 20                         2
1067 Journal of Elementology           15 15             1
1068 Journal of Engineering Mathematics               20 25   70 70   1
1069 Journal of English Studies                     20 20   1
1070 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 40 40   3
1071 Journal of Environmental Management                     100 100   2
1072 Journal of Environmental Quality               30 30   100 100   1
1073 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   70 70   1
1074 Journal of Environmental Science and Health. Part A               20 20 20 40 40   2
1075 Journal of Forestry Research                     40 40   1
1076 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15 100 100   11
1077 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 40 40   4
1078 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25             3
1079 Journal of Functional Biomaterials                     100 100   1
1080 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35           1
1081 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         140 140   3
1082 Journal of High Energy Astrophysics                     140 140   1
1083 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     140 140   5
1084 Journal of Hypertension                     100 100   1
1085 Journal of Immunology 32 32 32 40                   9
1086 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 70 70   4
1087 Journal of Insect Conservation                     70 70   1
1088 Journal of Insect Physiology                     100 100   1
1089 Journal of Integrative Environmental Sciences                     40 40   1
1090 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 100 100   5
1091 Journal of Intercultural Communication             20 20 20   40 40   2
1092 Journal of Interdisciplinary Mathematics                     20 20   1
1093 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20       1
1094 Journal of International Studies         8 8               2
1095 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6               4
1096 Journal of Language, Literature and Culture                     40 40   1
1097 Journal of Literature and Art Studies           6 6             1
1098 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 70 70   11
1099 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12         1
1100 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         100 100   8
1101 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     100 100   10
1102 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13       1
1103 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13       1
1104 Journal of Manufacturing Processes             25 25     140 140   2
1105 Journal of Manufacturing Systems                     140 140   1
1106 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         70 70   1
1107 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   70 70   1
1108 Journal of Materials Research and Technology                     100 100   1
1109 Journal of Materials Science & Technology             30 35           1
1110 Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine               25     70 70   3
1111 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 70 70   68
1112 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     70 70   3
1113 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70   28
1114 Journal of Mathematical Sciences                     40 40   12
1115 Journal of Mathematics                     20 20   2
1116 Journal of Mathematics and System Science           4 4             1
1117 Journal of Measurements in Engineering                     20 20   2
1118 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 70 70   1
1119 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7               1
1120 Journal of Medical Entomology                 40 40 70 70   2
1121 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5               3
1122 Journal of Medical Science           5 10 10 10 10 20 20   5
1123 Journal of Molecular Structure                     70 70   6
1124 Journal of Multilingual and Multicultural Development                     70 70   1
1125 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     100 100   2
1126 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   20 20   1
1127 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   70 70   1
1128 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20 40 40   2
1129 Journal of Neuroimmunology 27 27                       1
1130 Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry                 45 45       1
1131 Journal of Neuroscience Research 27 27                       7
1132 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 70 70   15
1133 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35         3
1134 Journal of Nonlinear Science                     100 100   1
1135 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         100 100   2
1136 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40       1
1137 Journal of Optics               30 35   70 70   1
1138 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     70 70   9
1139 Journal of Oral Microbiology                     100 100