System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35             2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35       1
3 ACS Nano         45 45           1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8           1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7           4
6 Acta Albaruthenica               6 6     6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15   2
8 Acta Astronautica               35 35 35   1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14       5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15           12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12   3
12 Acta Biotheoretica 15                     1
13 Acta Cassubiana             6 6 6     2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3               1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7   2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20           1
17 Acta Geophysica           20 20         1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14   2
19 Acta Herpetologica                   20   1
20 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3           2
21 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20     11
22 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25             3
23 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14   4
24 Acta Mechanica Slovaca     7 7               5
25 Acta Medicorum Polonorum                 3     3
26 Acta Microbiologica Polonica 6                     7
27 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8   6
28 Acta Neuropsychologica             12 12 12     1
29 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20       4
30 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
31 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35           7
32 Acta Parasitologica           15     20 20   3
33 Acta Philologica     3 3               2
34 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   75
35 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20   36
36 Acta Physica Slovaca 15                     11
37 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25     6
38 Acta Physiologica Hungarica         15 15           3
39 Acta Politica Polonica               9 9     2
40 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15       2
41 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13   15
42 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20       2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11   3
44 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6     1
45 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5           1
46 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4           6
47 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5               5
48 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15   12
49 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25       4
50 Acta Theriologica     20 20 25 25           3
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6       2
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4       14
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                   1
54 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12       4
55 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14       5
56 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8       4
57 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8       1
58 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5       3
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5           2
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4     1
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7     8
62 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                     8
63 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13   13
64 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                   1
65 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10           1
66 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25           1
67 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8       1
68 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5       8
69 Advanced Engineering Materials                 30 30   1
70 Advanced Materials Research [online]         7 7           5
71 Advances in Bioresearch           6           1
72 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15   3
73 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15     2
74 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20     2
75 Advances in High Energy Physics             30 25   30   3
76 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6           5
77 Advances in Materials Science           9 11 11       2
78 Advances in Mathematical Physics               20 20 20   1
79 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25   1
80 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10       2
81 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20   9
82 Advances in Structural Engineering               20 20 20   1
83 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 25 48
84 AIP Advances               25 25     1
85 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4     2
86 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4   30
87 Alergoprofil     4 4 6 6           6
88 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13       3
89 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20           1
90 American Journal of Cancer Research               30 30 30   1
91 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25   1
92 American Journal of Men's Health             20 20 20     1
93 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40         1
94 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 35 1
95 American Journal of Transplantation     50 50               1
96 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25     4
97 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4           4
98 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10     9
99 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15   2
100 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40           1
101 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20           1
102 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25       1
103 Angiology             20 20 20     1
104 Animal 10 27 35 35 35 35           1
105 Animal Conservation               35 35     1
106 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25           2
107 Annalen der Physik               35 35     2
108 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30           1
109 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10       6
110 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25           3
111 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9     14
112 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5           1
113 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15           25
114 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7           37
115 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8       12
116 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12     1
117 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5       1
118 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6       5
119 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11       1
120 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12     9
121 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4           3
122 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3       1
123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2               2
124 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5           1
125 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4           4
126 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2               1
127 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25   22
128 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25           1
129 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30   2
130 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30       2
131 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30           2
132 Annals of Hematology 20           25 30 30 30   4
133 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15           1
134 Annals of Oncology       40 40 40 40         1
135 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30   2
136 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10       14
137 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15       9
138 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15     6
139 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20   2
140 Anthropos?                 7 7   1
141 Anthrozoös           25 25         1
142 Anticancer Research         20 20 20         1
143 Anzeiger für Slavische Philologie                 10     1
144 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4               3
145 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35   3
146 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14     14
147 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11   23
148 Applied Ecology and Environmental Research             15 15       1
149 Applied Energy               45 45     2
150 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13   4
151 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15               9
152 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35       2
153 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40     11
154 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35   10
155 Applied Mechanics and Materials         7 7 7         21
156 Applied Optics             30 25 30 30   3
157 Applied Sciences               25 25 25   2
158 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35           1
159 Applied Surface Science               35 35 35   2
160 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30   2
161 Aquaculture International                   20   1
162 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20       1
163 Arabian Journal of Chemistry               35 35     1
164 Archeus     2 2 4 4           13
165 Architecturae et Artibus               7 7     2
166 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11   2
167 Architectus   6 4 4 5 5 9 9       6
168 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4           4
169 Archiv der Mathematik     20 20 20 20           4
170 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8           4
171 Archives of Biochemistry and Biophysics         30             1
172 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15         4
173 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7     3
174 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25         7
175 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15       11
176 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15     9
177 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25         3
178 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15           2
179 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15   52
180 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13   6
181 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5           2
182 Archives of Mechanical Technology and Materials                 7 7   1
183 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30   7
184 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30   16
185 Archives of Thermodynamics             13 13       1
186 Archives of Transport     5 5 6 6           1
187 Archivolta         1 1           6
188 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25       2
189 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10   3
190 Archiwum Budowy Maszyn 6                     1
191 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4             1
192 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4           3
193 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10       5
194 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4   20
195 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                     1
196 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6           10
197 Archiwum Odlewnictwa 6                     89
198 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5           60
199 Ardeola 15                     1
200 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15         3
201 Argumentation         25 25           1
202 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15           4
203 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10         1
204 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30   2
205 Artificial Life 24 32 30 30 30 30           1
206 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9           1
207 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25           2
208 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 20 4
209 Ask. Research & Methods         6 6           1
210 Astrobiology               30 35 35   1
211 Astronomical Journal               35 35     1
212 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   71
213 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35           3
214 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 94
215 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40   16
216 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50     6
217 Astrophysics and Space Science           25 25 25 25 25   11
218 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14   26
219 Atherosclerosis               35 35 35   4
220 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15           1
221 Atmospheric Environment               35 40     1
222 Atomization and Sprays                   20   1
223 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7     4
224 Automatica         45 45 45 45       7
225 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   4
226 Avian Biology Research         20 20           1
227 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10   7
228 Baltic Forestry               15 15     1
229 Baltic-Pontic Studies                 10     1
230 Banach Center Publication   9       7 14 14       22
231 Barometr Regionalny     7 7 8 8           1
232 Basic and Applied Ecology           30 30     30   2
233 Behavioral Ecology 24                     1
234 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25   2
235 Bernoulli           30 25         1
236 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6     2
237 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6       3
238 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5           6
239 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6   1
240 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9     2
241 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8   3
242 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25       2
243 Biochemical Engineering Journal 24                     1
244 Biochemical Systematics and Ecology               15       1
245 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35           3
246 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                     2
247 Biodiversity and Conservation               30 30 30   1
248 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13     3
249 Biologia 10 13 15 15 15 15           6
250 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25   1
251 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 40 3
252 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20         1
253 Biological Letters     6 6 8 8           3
254 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15   1
255 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15     5
256 BioMed Research International             20         3
257 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15           1
258 Biomedicine & Pharmacotherapy         25             1
259 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25           1
260 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35       10
261 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25       4
262 Biosystems Engineering       25 35 35           1
263 Biotechnology Advances               45 45 45   1
264 Bird Study     30 30 25 25           1
265 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6     2
266 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9   2
267 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6         2
268 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12       3
269 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13   9
270 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8     2
271 BJU International         35 35 35         1
272 BLOOD 24                     1
273 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                     1
274 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20       1
275 Breast Cancer Research       40               1
276 Breeding Science             30 30 30     1
277 British Food Journal                 25 25   1
278 British Journal of Applied Science & Technology           5 5         2
279 British Journal of Cancer         35             1
280 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35           1
281 British Journal of Haematology         35 35           1
282 British Journal of Nutrition                 35 35   1
283 Brno Studies in English   10 10 10 10 10           3
284 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5           1
285 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8           1
286 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6   25
287 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5       3
288 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6     3
289 Builder             4 5 5 5 5 10
290 Building and Environment 24 32 35 35               1
291 Bulletin of Entomological Research               35       1
292 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15           1
293 Bulletin of Materials Science               20 25 25   1
294 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50   1
295 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20         1
296 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15               1
297 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15           2
298 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20       23
299 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15         1
300 Bulletin Polish Economic Society               4       1
301 Burgen und Schlösser           10 10         1
302 Byzantinoslovaca         5 5           1
303 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30         1
304 Cancer Letters           35           1
305 Cancer Medicine               25 25 25   1
306 Cancer Research and Treatment               25       1
307 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40           2
308 Carbon           40 40         1
309 Cardiovascular Research                 40 40 40 1
310 Casus           4 6 6 6 6   4
311 Catalysis Communications             30 30       1
312 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30     13
313 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15           26
314 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40           1
315 Cellular Immunology         20 20           1
316 Cement Wapno Beton 6                     4
317 Central European Journal of Biology 10 20 20 20               1
318 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20           7
319 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20           2
320 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12       1
321 Central European Journal of Urology         9             1
322 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7   2
323 Centropa     10 10               5
324 Challenges of Modern Technology     2 2               1
325 Chaos           40 45 40 45 45   3
326 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25           3
327 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20       2
328 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15           4
329 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30               1
330 Chemical Engineering Communications           20 20 20       1
331 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40               1
332 Chemical Engineering Science 24 32 35 35               1
333 Chemical Papers             20 20       1
334 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40               1
335 Chinese Business Review         10 10           2
336 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6       5
337 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9       1
338 Chowanna 6 9 7 7 6 6           8
339 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8   36
340 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4           29
341 Circulation Journal     30 30 30 30           1
342 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9   175
343 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6       3
344 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35     13
345 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20         1
346 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20             1
347 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20           2
348 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 30 2
349 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20       1
350 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35               1
351 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40   1
352 Cognitive Computation             20 20 20     1
353 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25           8
354 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6           3
355 Colloquium             8 8   8   2
356 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15   8
357 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 45 2
358 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30               1
359 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                     1
360 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   7
361 Composite Structures               35 40     1
362 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45           2
363 Composites Theory and Practice               11 11     1
364 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11 11 35
365 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35               1
366 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30   2
367 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4           4
368 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6           7
369 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14     3
370 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 30 1
371 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45           3
372 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35           2
373 Computers and Electrical Engineering             20 20       1
374 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20           1
375 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4
376 Conservation Letters     40 40 40 40           1
377 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14         3
378 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15   2
379 Control and Cybernetics       20 10 10           3
380 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35     13
381 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4         11
382 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7     1
383 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40               1
384 Crop & Pasture Science               35 35 35   1
385 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6       1
386 Culture, Health & Sexuality           30 35 30       1
387 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20           2
388 Current Gynecologic Oncology               11 11     1
389 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12   7
390 Current Microbiology           20 15 15       1
391 Current Oncology         20 15           2
392 Current Opinion in Lipidology               35 35 35   2
393 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7   2
394 Current Psychology                 20     1
395 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8           16
396 Cywilizacja i Polityka         1 1           1
397 Czas Kultury             12 12 12     10
398 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9   20
399 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7     1
400 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5           5
401 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13     40
402 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6           4
403 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6           7
404 Czech Journal of Food Sciences               20 20     1
405 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20     1
406 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15           3
407 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9     3
408 Dalton Transactions             40 40       1
409 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11   31
410 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20   14
411 Desalination 20 27 35 35 40 40           4
412 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20   5
413 Diabetologia Kliniczna               10 10     1
414 Diagnostyka 4                     5
415 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15   7
416 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25           3
417 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35           3
418 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35         2
419 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   9
420 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20       2
421 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 25 37
422 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20           2
423 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                     19
424 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10   40
425 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8       8
426 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15   53
427 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6       40
428 Disputatio   15 12 12 10 10           3
429 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4           1
430 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4           8
431 Drogownictwo 4         4 5 5       13
432 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35           1
433 Drug Testing and Analysis           25 25 25       1
434 Drugs             40 40 40 40   2
435 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                   10
436 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 25 5
437 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15       17
438 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                   5
439 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5           1
440 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10   52
441 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9       1
442 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10   15
443 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5         2
444 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3           1
445 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9     4
446 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6           2
447 Ecological Complexity         25 25 30 30       2
448 Ecological Engineering         35 35           1
449 Ecological Entomology               35 40     1
450 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35   11
451 Ecology and Evolution           20 25 25       1
452 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13     3
453 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15     1
454 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25     4
455 Ecosphere               30 30     1
456 Edukacja   10 10 10 10 10           59
457 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9   8
458 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8   15
459 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11   16
460 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12   3
461 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9   2
462 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3           22
463 Edukacja Humanistyczna                   7   68
464 Edukacja Prawnicza   2                   2
465 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                   3
466 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14   18
467 e-Finanse         9 9           2
468 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30     1
469 Ekologia i Technika     2 2 5 5           6
470 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9           3
471 Ekonomia = Economics     8 8 8 8           5
472 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6   2
473 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12     4
474 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12   6
475 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11       3
476 Ekonomia Społeczna               7       1
477 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11   5
478 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8   3
479 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12     42
480 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 14 9
481 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25   2
482 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 35 6
483 Electronic Communications in Probability         20 20           1
484 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15     1
485 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25       7
486 Electronic Journal of Linear Algebra                   30   2
487 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7           8
488 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                     5
489 Elektro.info [online]     5 5 5 5           4
490 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5           14
491 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15   7
492 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4           3
493 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15           2
494 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4           1
495 Energia i Budynek   6                   2
496 Energies               25 25 25   1
497 Energy         45       45     2
498 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   4
499 Energy Conversion and Management           40 40         1
500 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20           1
501 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35           8
502 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7           15
503 Engineering Optimization 20                     2
504 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15     8
505 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30       7
506 Entomologica Fennica           15 15         1
507 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15   8
508 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15   2
509 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30       1
510 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40     1
511 Environmental Research 24 32 40 40 40 40           1
512 Environmental Research Letters               40 40 40   1
513 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30     3
514 Episteme     5 5 4 4           5
515 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35             1
516 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8     2
517 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14   4
518 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11     2
519 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12       4
520 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25     3
521 Ethos 4               12     5
522 Etnografia Polska             12 12 12     1
523 Etyka     5 5 4 4           4
524 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10       1
525 Europa Regionum         7 7 7 7 7     10
526 European Food Research and Technology               25 30     1
527 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30           1
528 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25           1
529 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25       5
530 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15       1
531 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30   3
532 European Journal of Gynaecological Oncology 10                     1
533 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15           4
534 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25           1
535 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35       1
536 European Journal of Service Management                 13 13   1
537 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3
538 European Journal of Wood and Wood Products           30 30         1
539 European Physical Journal C               40 40     5
540 European Physical Journal D               20 25     1
541 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30           1
542 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25           4
543 European Urology         50 50 50 50       2
544 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11       5
545 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30       1
546 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 35 1
547 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15     1
548 Experimental Astronomy     25 25               1
549 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35   1
550 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25   1
551 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5   1
552 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8     2
553 Familial Cancer         20             1
554 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12   3
555 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10   8
556 FEMS Microbiology Letters 15                     1
557 Filomat                   25   1
558 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7   12
559 Filozofia Chrześcijańska             6 6       1
560 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4       1
561 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15       23
562 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6     2
563 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5   88
564 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5       17
565 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9     6
566 Fixed Point Theory     35 35 30 30           2
567 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4         2
568 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6           3
569 Flora         25 25 25 25 25     3
570 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20           1
571 Folia Cardiologica             9 9       8
572 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14         1
573 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15       13
574 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10           6
575 Folia Parasitologica           25   20 25     2
576 Folia Philosophica         6 6   8 8     5
577 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10     3
578 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20   3
579 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12       2
580 Food Analytical Methods     30 30 30 30           2
581 Food and Chemical Toxicology               40 40 40   1
582 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40           3
583 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30         1
584 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35   1
585 Forest Ecology and Management             45 45       2
586 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40   1
587 Forum Artis Rhetoricae             9 9       3
588 Forum Bibliotek Medycznych             7 7       1
589 Forum Eksploatatora     1 1               9
590 Forum Pedagogiczne               10 10     1
591 Forum Zakażeń           4           1
592 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                     3
593 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9           1
594 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10   18
595 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4           4
596 Fraza: poezja, proza, esej             4 4       23
597 Frontiers in Physics         30 30           1
598 Frontiers in Physiology               35 35     1
599 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40   2
600 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10           20
601 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15           2
602 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40         7
603 Games and Economic Behavior           30 30         2
604 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11     22
605 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5           1
606 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9   18
607 General Relativity and Gravitation         30 30           2
608 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8           2
609 Geodetski List     15 15               1
610 Geological Quarterly           20 20         1
611 Geology, Geophysics & Environment             14 14       1
612 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40       1
613 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14   15
614 Gerontologia Współczesna             4 4       1
615 Ginekologia Polska         15 15 15 15       5
616 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4         1
617 Global Change Biology               45 50 50 50 2
618 Global Ecology and Biogeography             50 50       1
619 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8       5
620 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                     2
621 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6           5
622 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8     7
623 Gospodarka Narodowa           8 14 14       2
624 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7   11
625 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15           2
626 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9     1
627 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9     12
628 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5               2
629 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4               1
630 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6           14
631 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                   1
632 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20   5
633 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12   15
634 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2           2
635 Health Promotion International           30 30         1
636 Health Psychology Report             12 12       2
637 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25           2
638 Helminthologia 10 13 15 15               1
639 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15         1
640 Heredity             35 35       1
641 Herpetological Journal   20 20 20               1
642 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10     2
643 HIV & AIDS Review     7 7 8 8           3
644 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2     3
645 Horyzonty Polityki               7 7 7   1
646 Horyzonty Psychologii                 6 6   1
647 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13   8
648 Human Movement 4 9 8 8 7 7           1
649 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30           1
650 Humanities and Social Sciences                   14   1
651 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8       9
652 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10   1
653 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9   12
654 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3           13
655 Hygeia Public Health             8 8 8     4
656 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25           2
657 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50     2
658 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10           3
659 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9       7
660 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8     1
661 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                     2
662 IEEE Access               25 25 25 25 3
663 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45         1
664 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40   1
665 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40     6
666 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30   4
667 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40   5
668 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                     1
669 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40   1
670 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50           3
671 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50     2
672 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 30 10
673 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40           1
674 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45               4
675 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35     1
676 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45   2
677 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 35 2
678 IET Control Theory and Applications             35 35       1
679 IET Electric Power Applications               25 30 30   1
680 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30     1
681 Image Processing & Communications               9 9 9   1
682 Images       12               3
683 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1           1
684 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7   114
685 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15     16
686 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15           1
687 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20         2
688 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20           10
689 Information Sciences 24 32 40 40 45 45           2
690 Information Systems in Management                 5 5   1
691 Information Technology for Development               25 25     1
692 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10         1
693 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3           3
694 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8           1
695 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20       1
696 Insect Conservation and Diversity             40 40       1
697 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7     8
698 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25             1
699 Integration - the VLSI Journal                 20 20 20 1
700 Intercathedra               10 10 10   2
701 Interdisciplinary Studies in Musicology         7             1
702 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9   7
703 Interlitteraria               10 10 10   1
704 Internal Security     9 9 8 8 10 10       4
705 International Agrophysics               25 25     1
706 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25           1
707 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
708 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25   4
709 International Journal of Applied Linguistics                 25 25   1
710 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25   73
711 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15   136
712 International Journal of Arts and Sciences     8 8               1
713 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30           2
714 International Journal of Cancer     35 35               1
715 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35   9
716 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20           1
717 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25   24
718 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40   3
719 International Journal of Electronics               15 15     1
720 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15   15
721 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40         3
722 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30   7
723 International Journal of Game Theory         15 15 15         4
724 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20           2
725 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   7
726 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35           1
727 International Journal of Immunogenetics   13                   1
728 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20     1
729 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35       3
730 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45       2
731 International Journal of Management and Economics             12 12       1
732 International Journal of Mass Spectrometry               25 30     1
733 International Journal of Mechanical Sciences             40 40       1
734 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25       1
735 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25           1
736 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20     11
737 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15           9
738 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20         3
739 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30     2
740 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                     1
741 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 30 1
742 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40     4
743 International Journal of Solids and Structures 24                     1
744 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25     1
745 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15         2
746 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25   3
747 International Journal of Systems Science             30 30       10
748 International Journal of Urology           25           1
749 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10         1
750 International Philosophical Quarterly                     15 1
751 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5           2
752 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7     20
753 Inverse Problems               40 45     1
754 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7               22
755 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5           13
756 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7   42
757 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5           10
758 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4           17
759 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13         22
760 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8   3
761 ISA Transactions             40 35 40     2
762 Italian Journal of Zoology     20 20               1
763 Italica Wratislaviensia             9 9       1
764 Ius et Administratio               5 5     2
765 Ius Novum           5 11 11 11 11   4
766 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6   7
767 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35       1
768 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6     10
769 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12       4
770 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15       20
771 Journal for Nature Conservation               30 30     1
772 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12     5
773 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12     1
774 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13     5
775 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40         5
776 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   6
777 Journal of Animal Ecology               45 45 45   1
778 Journal of Animal Science     50 50 45 45           1
779 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8           4
780 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20     7
781 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10   8
782 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25           1
783 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25           1
784 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15     1
785 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8           2
786 Journal of Avian Biology             40 45 50     1
787 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20       1
788 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35           2
789 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20           1
790 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30           5
791 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35         7
792 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25           1
793 Journal of Business Research               25 30 30   1
794 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45     1
795 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35 35 1
796 Journal of Chemistry     20 20 15 15           1
797 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15   6
798 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 40 8
799 Journal of Clinical Oncology           50 45         2
800 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7           6
801 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25     1
802 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30           2
803 Journal of Composite Materials     30 30 30 30           1
804 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35       1
805 Journal of Computational Physics               40 45     1
806 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15     1
807 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35   1
808 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30   8
809 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40         3
810 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25   2
811 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25   6
812 Journal of Differential Equations               45 45     1
813 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25           1
814 Journal of Ecological Engineering                 12 12 12 1
815 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25           1
816 Journal of Economic Entomology                   35 35 1
817 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30   3
818 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7   14
819 Journal of Elasticity 20                     1
820 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15           3
821 Journal of Electrostatics 20                     2
822 Journal of Elementology           15 15         1
823 Journal of Engineering Mathematics               20 25     1
824 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 20 2
825 Journal of Environmental Quality               30 30     1
826 Journal of Environmental Radioactivity               25 30     1
827 Journal of Environmental Science and Health               20 20 20 20 2
828 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15   9
829 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15   4
830 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25         3
831 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35       1
832 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25           3
833 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15       3
834 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30   3
835 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25   5
836 Journal of Intercultural Communication             20 20 20     2
837 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20   1
838 Journal of International Studies         8 8           2
839 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6           4
840 Journal of Literature and Art Studies           6 6         1
841 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35   8
842 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12     1
843 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30           8
844 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30       10
845 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13   1
846 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13   1
847 Journal of Manufacturing Processes             25 25       1
848 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15           1
849 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20     1
850 Journal of Materials Science & Technology             30 35       1
851 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 40 61
852 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15       3
853 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   28
854 Journal of Mathematics and System Science           4 4         1
855 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20   1
856 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7           1
857 Journal of Medical Entomology                 40 40   1
858 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5           3
859 Journal of Medical Science           5 10 10       3
860 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25       2
861 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15     1
862 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25           1
863 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30     1
864 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20   2
865 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30           13
866 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35     3
867 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20           2
868 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40 40 1
869 Journal of Optics               30 35     1
870 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30       9
871 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40     6
872 Journal of Pest Science             40         1
873 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35       1
874 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                     8
875 Journal of Physical Chemistry A 24                     6
876 Journal of Physical Chemistry B 24                     1
877 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30     10
878 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25         3
879 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25         8
880 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25           1
881 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20           2
882 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20           8
883 Journal of Plant Interactions               20 20     1
884 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10           6
885 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20           1
886 Journal of Positive Management           5           1
887 Journal of Process Control               35 40     3
888 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30           1
889 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12       4
890 Journal of Research in Personality                 35 35   1
891 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15           1
892 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25           1
893 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10   1
894 Journal of Sexual Medicine         35 35           1
895 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30   3
896 Journal of Sound and Vibration     30 30               1
897 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20           1
898 Journal of Sports Science and Medicine         20 20           2
899 Journal of Sports Sciences                 35 35   1
900 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35           2
901 Journal of Statistical Physics         25 25           4
902 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20           3
903 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30 30 30   4
904 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20     1
905 Journal of Superhard Materials                 20 20   1
906 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10           2
907 Journal of Systems Architecture               20 20 20 20 2
908 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6           1
909 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50   1
910 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15       1
911 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                     1
912 Journal of the Electrochemical Society         40 40           1
913 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       40 2
914 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25   1
915 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15         1
916 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35         3
917 Journal of the Neurological Sciences           25 25         1
918 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35   8
919 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25         1
920 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35     1
921 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6         2
922 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15           5
923 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15           3
924 Journal of Thermal Biology 20                     1
925 Journal of Thoracic Disease                   20   1
926 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15         6
927 Journal of Vision 24                     1
928 Journal of Water and Land Development                   14   1
929 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30   1
930 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15       3
931 Kidney & Blood Pressure Research             20 25       1
932 Kinesiology             15 15       1
933 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych               2 2 2   1
934 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13   10
935 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4           3
936 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3       1
937 Kompozyty 6 9 7 7 8 8           3
938 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6               8
939 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6   10
940 Konteksty Kultury           5 8 8       5
941 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4     4
942 Konteksty Społeczne             3 3 3     1
943 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4     2
944 Kosmos     4 4 4 4           3
945 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 6                 1
946 Kovové Materiály = Metallic Materials             15         1
947 Kronika Bydgoska     3 3 2 2           1
948 Kulon         1 1     5 5   2
949 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8       2
950 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12   28
951 Kultura i Historia             8 8       1
952 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10               6
953 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6           1
954 Kultura Popularna               10 10 10   1
955 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10     4
956 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3       1
957 Kunst og Kultur         10 10           1
958 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11     7
959 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5       20
960 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10   28
961 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4     3
962 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12 12   20
963 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10           25
964 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6           5
965 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4         1
966 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15       3
967 Labor et Educatio             6 6       3
968 Land Use Policy               35 40     1
969 Laser and Particle Beams                 30 30   2
970 Laser Physics                 30 30   3
971 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4     7
972 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                   12
973 Lecture Notes in Computer Science 10 13                   27
974 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                   5
975 Lekarz 2 2 4 4               3
976 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30   3
977 Leukemia             45 45 45 45   1
978 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2               3
979 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   31
980 Linguae Mundi     3 3 2 2           3
981 Linguistik Online             10 10       1
982 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8     8
983 Linguodidactica     3 3               3
984 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13   15
985 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25   5
986 Literacje         3 3           2
987 Literatura i Kultura Popularna         5 5           3
988 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11   19
989 Literaturoznawstwo                 3     1
990 Littera Antiqua         7 7           1
991 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10     4
992 Living Reviews in Relativity               50 50     1
993 Lodz Papers in Pragmatics             11 11       1
994 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13   5
995 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20   6
996 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13       6
997 Logistyka 4 6 4 4 10 10           80
998 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6       2
999 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8       14
1000 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10       3
1001 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10     7
1002 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4           25
1003 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14 14 14   3
1004 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5           5
1005 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25         1
1006 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5       8
1007 Mammal Review               50 50     1
1008 Mammalia 10 13 15 15 20 20           1
1009 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25           1
1010 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12   480
1011 Management and Business Administration           8           1
1012 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12     15
1013 Management Forum             9 9 9 9   4
1014 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10   1
1015 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9   10
1016 Managerial Economics         6 6 13 13       2
1017 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20               1
1018 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9   20
1019 Marketing i Zarządzanie             9 9   9   2
1020 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3           1
1021 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                     1
1022 Materials                   35 35 2
1023 Materials Science and Engineering C         25 30           1
1024 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15           6
1025 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8   63
1026 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20   4
1027 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30             2
1028 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20       10
1029 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25         11
1030 Mathematical Problems in Engineering             20 20       2
1031 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35       2
1032 Mathematische Annalen           40           1
1033 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25           8
1034 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30   7
1035 Measurement Automation Monitoring             11 11       6
1036 Measurement Science Review             20 20 25 25 25 2
1037 Meccanica       25 30 30           1
1038 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45           2
1039 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6               2
1040 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11   15
1041 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                     4
1042 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35         2
1043 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                     1
1044 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8     5
1045 Media4u Magazine   2                   9
1046 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25           1
1047 Medical and Biological Sciences 4           7 7       2
1048 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25           1
1049 Medical Hypotheses               15       1
1050 Medical Research Journal               6 6 6   1
1051 Medical Science Monitor     20 20         20 20   3
1052 Medical Tribune             2 2       1
1053 Medicina dello Sport         15 15 15 15       2
1054 Medicina Sportiva Practica             6 6 6     1
1055 Medicine           40 40         2
1056 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5           1
1057 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10 10   3
1058 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6     4
1059 Medycyna po Dyplomie             3 3 5 5   5
1060 Medycyna Rodzinna               7 7     1
1061 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12       6
1062 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5           2
1063 Metal Science and Heat Treatment               15 15     1
1064 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15           2
1065 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30           1
1066 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9   5
1067 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25       9
1068 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4               29
1069 Metrika 15                     3
1070 Metrologia               35 35 35   1
1071 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20 20 20   14
1072 Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego     1 1               1
1073 Micro & Nano Letters               15 20 20   2
1074 Microbes and Environments     25 25 25 25 25 25 25 25   1
1075 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30           5
1076 Między Oryginałem a Przekładem           8 14         1
1077 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2         2
1078 Mitochondrial DNA. Part B               20 20     3
1079 Modern Management Review             11 11       1
1080 Moderna sprak                   15   1
1081 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20     2
1082 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20           7
1083 Molecules             30 30 30 30   4
1084 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15     2
1085 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5   6
1086 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7           3
1087 Monitor Prawa Pracy         6 6           1
1088 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7   16
1089 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 35 5
1090 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 98
1091 Mosty             3 3 3     15
1092 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4           1
1093 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 30   22
1094 Muttersprache     10 10 10 10           1
1095 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14       20
1096 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4     7
1097 NANO : Brief Reports and Reviews                   20   1
1098 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4           4
1099 Narodoznavči Zošiti     3 3               2
1100 Natural Hazards         30             1
1101 Natural Product Research     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1102 Nature 30             50 50     3
1103 Nature Conservation               25 25     2
1104 Nature Genetis                   50   1
1105 Nature Journal 2 6     4 4           1
1106 Nauczyciel i Szkoła               6 6     16
1107 Nauka   9 6 6 6 6     10 10   5
1108 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6           1
1109 Nauki Inżynierskie i Technologie           5           1
1110 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10       5
1111 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6           1
1112 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6           3
1113 Neofilolog   6 4 4 6 6     7 7   14
1114 Neophilologica             12 12 12     1
1115 Neoplasma 10                     1
1116 Nephrology Dialysys Transplantation                     40 1
1117 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10         1
1118 Neuphilologische Mitteilungen           10           1
1119 Neural Computing and Applications                 25 25   1
1120 Neural Processing Letters             20         1
1121 Neurocomputing         30 30 30 30 30 30   4
1122 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15     4
1123 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40     2
1124 Niepełnosprawność     4 4 5 5           4
1125 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8 8   13
1126 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11   11
1127 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7       17
1128 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10       17
1129 Nietoperze 2 2                   10
1130 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4               2
1131 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45           1
1132 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45           21
1133 Nonlinear Dynamics               40 45 45   5
1134 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35           2
1135 North-Western Journal of Zoology             20 15 20     1
1136 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8       8
1137 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6           11
1138 Nowa Polityka Wschodnia                 6 6   1
1139 Nowiny Lekarskie       4 5 5           5
1140 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2 2 30
1141 Nowoczesne Systemy Zarządzania                 6     1
1142 Nowotwory Journal of Oncology         5 5           1
1143 Nukleonika     15 15 15 15 15 15 15     14
1144 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20           2
1145 Nurt SVD               9 9 9   1
1146 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25   1
1147 Nutrition Reviews               40 40     1
1148 Oblicza Komunikacji     3 3         4     2
1149 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2   14
1150 Obróbka Plastyczna Metali         6 6           1
1151 Oceanological and Hydrobiological Studies     15 15 15 15 15 15 15 15   1
1152 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6           19
1153 Ochrona Środowiska       15 10 15 15         14
1154 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12         5
1155 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10           2
1156 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11     4
1157 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5   2
1158 Oncoimmunology             40 40       1
1159 Oncology Letters         15 15 15         1
1160 Oncotarget               35 35 35   3
1161 Onkologia i Radioterapia 4                     1
1162 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7     3
1163 Open Engineering             11 11       1
1164 Open Mathematics             20 20       2
1165 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20     5
1166 Operations Research and Decisions             12         1
1167 Operations Research Letters         20 20           2
1168 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2           1
1169 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8 8   3
1170 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15       15
1171 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25     3
1172 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1173 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35   14
1174 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30   1
1175 Optics Communications               25 25 25   3
1176 Optics Express 24 32 45 45 45 45           1
1177 Optimization         20 25 25 25 25 25 25 12
1178 Optimization and Engineering               25 25 25   1
1179 Optimum. Economic Studies                   10   1
1180 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8           1
1181 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11     10
1182 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7     12
1183 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10       40
1184 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14     7
1185 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9       3
1186 Ornis Fennica 20 27 25 25 25             3
1187 Ornis Polonica           7 8         2
1188 Ornitologia Neotropical           10 15         1
1189 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9           5
1190 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11     4
1191 Otolaryngologia Polska 9                     1
1192 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6           5
1193 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8     15
1194 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10     5
1195 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12     16
1196 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13 13 13 14
1197 Państwo i Społeczeństwo                   7   2
1198 Państwo Prawne               4       1
1199 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3       2
1200 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30           2
1201 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3               4
1202 Patient Preference and Adherence             30 30       1
1203 Pattern Recognition Letters       30 25 25           1
1204 Pedagogika Katolicka                   6   2
1205 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7       2
1206 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6           5
1207 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie]                   8   1
1208 Pediatric Blood & Cancer               25 25     1
1209 Pediatric Nephrology                     35 1
1210 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25           1
1211 Peptides             25         1
1212 Periodica Mathematica Hungarica         15 15           2
1213 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15       1
1214 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6       2
1215 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4           3
1216 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15   3
1217 Pharmacological Research             40 40 40 40 40 7
1218 Phase Transitions     20 20 20 20 20 20 20     7
1219 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10           1
1220 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A                 40 40   1
1221 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10     4
1222 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   28
1223 Physica B 15 20 20 20 20 20           2
1224 Physica C : Superconductivity and its Applications                 20     1
1225 Physica D 24 32 35 35 35 35           3
1226 Physica Medica     15 15 20             3
1227 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25         11
1228 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20               10
1229 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20         2
1230 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35     1
1231 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35           2
1232 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 40
1233 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35       28
1234 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45 45   24
1235 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35     43
1236 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35         32
1237 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45     19
1238 Physical Review X               45 45     2
1239 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20           1
1240 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30     42
1241 Physics Letters B     40 40 40 40           9
1242 Physics of Fluids 24 32 35 35               1
1243 Physics Reports 30 40 50 50               1
1244 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20   3
1245 Physiological Research   27     20 20 20         3
1246 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20           1
1247 Phytotherapy Research             25 25 25     1
1248 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health           2           1
1249 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3     3
1250 Plant Biosystems     20 20 25         30   2
1251