System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

<
Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35     1
3 ACS Nano         45 45         1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica               6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15     1
8 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     5
9 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         12
10 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12     2
11 Acta Biotheoretica 15                   1
12 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3             1
13 Acta Entomologica Silesiana               7 7   1
14 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         1
15 Acta Geophysica           20 20       1
16 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4         1
17 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1             1
18 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 15   11
19 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           3
20 Acta Mechanica et Automatica             14 14     2
21 Acta Mechanica Slovaca     7 7             5
22 Acta Microbiologica Polonica 6                   7
23 Acta Neophilologica         4 4 8 8     5
24 Acta Neuropsychologica             12 12     1
25 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20     4
26 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15     12
27 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         6
28 Acta Philologica     3 3             2
29 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15   71
30 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20         32
31 Acta Physica Slovaca 15                   11
32 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   5
33 Acta Physiologica Hungarica         15 15         3
34 Acta Politica Polonica               9     1
35 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     2
36 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13     11
37 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     2
38 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11   1
39 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         1
40 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4         6
41 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5             5
42 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15     9
43 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     4
44 Acta Theriologica     20 20 25 25         3
45 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6     2
46 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     14
47 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                 1
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12     4
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6         3
50 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     3
51 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8     1
52 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5     2
53 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5         2
54 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7   2
55 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13   13
56 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                 1
57 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10         1
58 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         1
59 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8     1
60 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5     8
61 Advanced Materials Research [online]         7 7         5
62 Advances in Bioresearch           6         1
63 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15   2
64 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   2
65 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 15   2
66 Advances in High Energy Physics             30 25     1
67 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6         5
68 Advances in Materials Science           9 11 11     2
69 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10     2
70 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20       6
71 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25     42
72 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4   2
73 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4     13
74 Alergoprofil     4 4 6 6         6
75 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     3
76 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         1
77 American Journal of Men's Health             20 20 20   1
78 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       1
79 American Journal of Translational Research           35 35 35     1
80 American Journal of Transplantation     50 50             1
81 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20       3
82 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4         4
83 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10     8
84 Analysis Mathematica     15 15 15 15         1
85 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         1
86 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         1
87 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     1
88 Animal 10 27 35 35 35 35         1
89 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         2
90 Annalen der Physik               35 35   2
91 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30         1
92 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10     6
93 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         3
94 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5         12
95 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5         1
96 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15         25
97 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7         37
98 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5         10
99 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5     1
100 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6     4
101 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     1
102 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12     8
103 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4         3
104 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             2
105 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5         1
106 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4         4
107 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2             1
108 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25     20
109 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         1
110 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30         1
111 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     2
112 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         2
113 Annals of Hematology 20           25 30 30   3
114 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         1
115 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25         1
116 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10     14
117 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     9
118 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15     4
119 Anthrozoös           25 25       1
120 Anticancer Research         20 20 20       1
121 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4             3
122 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35     2
123 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   14
124 Applied Computer Science         6 6 11 11     21
125 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     1
126 Applied Energy               45 45   2
127 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15             9
128 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     2
129 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 35   11
130 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35         9
131 Applied Mechanics and Materials         7 7 7       21
132 Applied Optics             30 25 25   2
133 Applied Sciences               25 25   1
134 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         1
135 Applied Vegetation Science           30 30 30     1
136 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     1
137 Arabian Journal of Chemistry               35 35   1
138 Archeus     2 2 4 4         13
139 Architecturae et Artibus               7 7   1
140 Architecture Civil Engineering Environment             11 11     1
141 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     6
142 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4         4
143 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         4
144 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8         4
145 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       4
146 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7     2
147 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       7
148 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15     10
149 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
150 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       3
151 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15         2
152 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15   43
153 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13       3
154 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5         2
155 Archives of Medical Science     25 25   25 25       5
156 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30     12
157 Archives of Thermodynamics             13 13     1
158 Archives of Transport     5 5 6 6         1
159 Archivolta         1 1         6
160 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     2
161 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5         2
162 Archiwum Budowy Maszyn 6                   1
163 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           1
164 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4         3
165 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     5
166 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4   18
167 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                   1
168 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6         10
169 Archiwum Odlewnictwa 6                   89
170 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5         60
171 Ardeola 15                   1
172 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       3
173 Argumentation         25 25         1
174 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         4
175 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10       1
176 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30   2
177 Artificial Life 24 32 30 30 30 30         1
178 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9         1
179 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         2
180 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20       1
181 Ask. Research & Methods         6 6         1
182 Astronomical Journal               35 35   1
183 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35     69
184 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         3
185 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40   81
186 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40     7
187 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45     6
188 Astrophysics and Space Science           25 25       9
189 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14     21
190 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         1
191 Atmospheric Environment               35 35   1
192 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7   4
193 Automatica         45 45 45 45     7
194 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15       3
195 Avian Biology Research         20 20         1
196 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5         6
197 Banach Center Publication   9       7 14 14     22
198 Barometr Regionalny     7 7 8 8         1
199 Basic and Applied Ecology           30 30       1
200 Behavioral Ecology 24                   1
201 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20         1
202 Bernoulli           30 25       1
203 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   2
204 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6     3
205 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5         6
206 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6         1
207 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8   2
208 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     2
209 Biochemical Engineering Journal 24                   1
210 Biochemical Systematics and Ecology               15     1
211 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         3
212 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   2
213 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   3
214 Biologia 10 13 15 15 15 15         6
215 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40       2
216 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20       1
217 Biological Letters     6 6 8 8         3
218 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15     4
219 BioMed Research International             20       3
220 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15         1
221 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           1
222 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         1
223 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     10
224 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     4
225 Biosystems Engineering       25 35 35         1
226 Bird Study     30 30 25 25         1
227 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6     1
228 Biuletyn Historii Wychowania     5 5             1
229 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       2
230 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     3
231 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13     6
232 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5         1
233 BJU International         35 35 35       1
234 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                   1
235 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     1
236 Breast Cancer Research       40             1
237 British Journal of Applied Science & Technology           5 5       2
238 British Journal of Cancer         35           1
239 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         1
240 British Journal of Haematology         35 35         1
241 Brno Studies in English   10 10 10 10 10         3
242 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5         1
243 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8         1
244 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6   12
245 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5     3
246 Builder             4 5     6
247 Building and Environment 24 32 35 35             1
248 Bulletin of Entomological Research               35     1
249 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         1
250 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20       1
251 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             1
252 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         2
253 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     23
254 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15       1
255 Bulletin Polish Economic Society               4     1
256 Burgen und Schlösser           10 10       1
257 Byzantinoslovaca         5 5         1
258 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30       1
259 Cancer Letters           35         2
260 Cancer Research and Treatment               25     1
261 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         2
262 Carbon           40 40       1
263 Casus           4 6 6     2
264 Catalysis Communications             30 30     1
265 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
266 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         26
267 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         1
268 Cellular Immunology         20 20         1
269 Cement Wapno Beton 6                   4
270 Central European Journal of Biology 10 20 20 20             1
271 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20         7
272 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20         2
273 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     1
274 Central European Journal of Urology         9           1
275 Central European Review of Economics & Finance               7 7   1
276 Centropa     10 10             5
277 Challenges of Modern Technology     2 2             1
278 Chaos           40 45 40     2
279 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         3
280 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     2
281 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         4
282 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             1
283 Chemical Engineering Communications           20 20 20     1
284 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             1
285 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             1
286 Chemical Papers             20 20     1
287 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             1
288 Chinese Business Review         10 10         2
289 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6     5
290 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9     1
291 Chowanna 6 9 7 7 6 6         8
292 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8   33
293 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4         29
294 Circulation Journal     30 30 30 30         1
295 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9   140
296 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6     3
297 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
298 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20           1
299 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         2
300 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30     1
301 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     1
302 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35             1
303 Cognitive Computation             20 20 20   1
304 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         8
305 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6         3
306 Colloquium             8 8     1
307 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15         7
308 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             1
309 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   1
310 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15         6
311 Composite Structures               35 35   1
312 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         2
313 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11     34
314 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             1
315 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25   2
316 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4         4
317 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6         7
318 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   2
319 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         3
320 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         2
321 Computers and Electrical Engineering             20 20     1
322 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         1
323 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20       3
324 Conservation Letters     40 40 40 40         1
325 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia             14       1
326 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15       1
327 Control and Cybernetics       20 10 10         3
328 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 30   13
329 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4       11
330 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40             1
331 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6     1
332 Culture, Health & Sexuality           30 35 30     1
333 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         2
334 Current Issues in Personality Psychology             12       4
335 Current Microbiology           20 15 15     1
336 Current Oncology         20 15         2
337 Current Problems of Psychiatry         4 4         1
338 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8         16
339 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9   13
340 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5         5
341 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
342 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6         4
343 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6         7
344 Czech Journal of Food Sciences               20 20   1
345 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         3
346 Człowiek i Społeczeństwo         7 7         2
347 Dalton Transactions             40 40     1
348 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8         28
349 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20   12
350 Desalination 20 27 35 35 40 40         4
351 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20     3
352 Diabetologia Kliniczna               10 10   1
353 Diagnostyka 4                   5
354 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15   6
355 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         3
356 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35         3
357 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       2
358 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25   7
359 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     2
360 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25     34
361 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         2
362 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                   19
363 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9     36
364 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     8
365 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15   52
366 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6     39
367 Disputatio   15 12 12 10 10         3
368 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4         1
369 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4         8
370 Drogownictwo 4         4 5 5     12
371 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         1
372 Drug Testing and Analysis           25 25 25     1
373 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                 10
374 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25     4
375 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     17
376 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                 5
377 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5         1
378 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10     39
379 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9     1
380 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3         1
381 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   4
382 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         2
383 Ecological Complexity         25 25 30 30     2
384 Ecological Engineering         35 35         1
385 Ecological Indicators         35 35 35 35 35   7
386 Ecology and Evolution           20 25 25     1
387 Economic and Environmental Studies           8 13 13     2
388 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25   4
389 Edukacja   10 10 10 10 10         60
390 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9     2
391 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8   12
392 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11     15
393 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12     2
394 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         22
395 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14     14
396 e-Finanse         9 9         2
397 Ekologia i Technika     2 2 5 5         6
398 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         3
399 Ekonomia = Economics     8 8 8 8         5
400 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12   4
401 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8         4
402 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11     3
403 Ekonomia XXI wieku           8 11 11     4
404 Ekonomiczne Problemy Usług               8     1
405 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12     39
406 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14     7
407 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25     1
408 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30     5
409 Electronic Communications in Probability         20 20         1
410 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     7
411 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7         8
412 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                   5
413 Elektro.info [online]     5 5 5 5         4
414 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5         14
415 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15     6
416 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4         3
417 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         2
418 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4         1
419 Energia i Budynek   6                 2
420 Energy         45       45   2
421 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40     3
422 Energy Conversion and Management           40 40       1
423 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         1
424 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         8
425 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7         15
426 Engineering Optimization 20                   2
427 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   8
428 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30     7
429 Entomologica Fennica           15 15       1
430 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15   7
431 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15   1
432 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30     1
433 Environmental Research 24 32 40 40 40 40         1
434 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   3
435 Episteme     5 5 4 4         5
436 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35           1
437 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14     2
438 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12     4
439 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25   3
440 Etyka     5 5 4 4         4
441 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10     1
442 Europa Regionum         7 7 7 7     7
443 European Food Research and Technology               25 25   1
444 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         1
445 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     5
446 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     1
447 European Journal of Entomology         25 30 25 25     2
448 European Journal of Gynaecological Oncology 10                   1
449 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15         4
450 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25         1
451 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35     1
452 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25         2
453 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       1
454 European Physical Journal C               40 40   4
455 European Physical Journal D               20 20   1
456 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30         1
457 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         4
458 European Urology         50 50 50 50     2
459 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11     5
460 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30     1
461 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   1
462 Experimental Astronomy     25 25             1
463 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8   2
464 Family Medicine & Primary Care Review     5 5             1
465 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9     7
466 FEMS Microbiology Letters 15                   1
467 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7     9
468 Filozofia Chrześcijańska             6 6     1
469 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     1
470 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     23
471 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5     82
472 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5     12
473 Fixed Point Theory     35 35 30 30         2
474 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       2
475 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         3
476 Flora         25 25 25 25 25   3
477 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         1
478 Folia Cardiologica             9 9     8
479 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14       1
480 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     13
481 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         6
482 Folia Philosophica         6 6   8 8   2
483 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5         2
484 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15         2
485 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12     2
486 Food Analytical Methods     30 30 30 30         2
487 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         3
488 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30       1
489 Forest Ecology and Management             45 45     2
490 Forum Artis Rhetoricae             9 9     3
491 Forum Bibliotek Medycznych             7 7     1
492 Forum Eksploatatora     1 1             9
493 Forum Pedagogiczne               10 10   1
494 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                   3
495 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         1
496 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10   16
497 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4         4
498 Fraza: poezja, proza, esej             4 4     22
499 Frontiers in Physics         30 30         1
500 Frontiers in Physiology               35 35   1
501 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10         20
502 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         2
503 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       7
504 Games and Economic Behavior           30 30       2
505 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11   22
506 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5         1
507 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9     15
508 General Relativity and Gravitation         30 30         2
509 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         2
510 Geodetski List     15 15             1
511 Geological Quarterly           20 20       1
512 Geology, Geophysics & Environment             14 14     1
513 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     1
514 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14     9
515 Gerontologia Współczesna             4 4     1
516 Ginekologia Polska         15 15 15 15     5
517 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4       1
518 Global Change Biology               45 45   1
519 Global Ecology and Biogeography             50 50     1
520 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8     5
521 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                   2
522 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         5
523 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7         3
524 Gospodarka Narodowa           8 14 14     2
525 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7     10
526 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         2
527 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5         10
528 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5             2
529 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4             1
530 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6         14
531 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                 1
532 Graphs and Combinatorics         15 15 15       4
533 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12     7
534 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2         2
535 Health Promotion International           30 30       1
536 Health Psychology Report             12 12     2
537 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         2
538 Helminthologia 10 13 15 15             1
539 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15       1
540 Heredity             35 35     1
541 Herpetological Journal   20 20 20             1
542 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2                 1
543 HIV & AIDS Review     7 7 8 8         3
544 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2   3
545 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7         3
546 Human Movement 4 9 8 8 7 7         1
547 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         1
548 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8     9
549 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9     9
550 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3         13
551 Hygeia Public Health             8 8 8   4
552 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         2
553 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40   2
554 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10         3
555 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9     7
556 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   1
557 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                   2
558 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       1
559 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   5
560 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40   4
561 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                   1
562 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         3
563 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 45   2
564 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30   5
565 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         1
566 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45             4
567 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35   1
568 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45     1
569 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35     1
570 IET Control Theory and Applications             35 35     1
571 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   1
572 Images       12             1
573 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1         1
574 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7     97
575 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
576 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         1
577 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       2
578 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         10
579 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         2
580 Information Technology for Development               25 25   1
581 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10       1
582 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         3
583 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         1
584 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     1
585 Insect Conservation and Diversity             40 40     1
586 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
587 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           1
588 Interdisciplinary Studies in Musicology         7           1
589 Internal Security     9 9 8 8 10 10     4
590 International Agrophysics               25 25   1
591 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25         1
592 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25   4
593 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25     68
594 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15   123
595 International Journal of Arts and Sciences     8 8             1
596 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         2
597 International Journal of Cancer     35 35             1
598 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35     7
599 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         1
600 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25         21
601 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 35 35 2
602 International Journal of Electronics               15     1
603 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9         14
604 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       3
605 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25     4
606 International Journal of Game Theory         15 15 15       4
607 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20         2
608 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40     6
609 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         1
610 International Journal of Immunogenetics   13                 1
611 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   1
612 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     3
613 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45     2
614 International Journal of Management and Economics             12 12     1
615 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     1
616 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     1
617 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         1
618 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         9
619 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20       3
620 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   2
621 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                   1
622 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
623 International Journal of Solids and Structures 24                   1
624 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   1
625 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15       2
626 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25       1
627 International Journal of Systems Science             30 30     10
628 International Journal of Urology           25         1
629 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10       1
630 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5         2
631 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7     16
632 Inverse Problems               40 40   1
633 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7             22
634 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5         13
635 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7     28
636 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5         10
637 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4         17
638 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13       22
639 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4         2
640 ISA Transactions             40 35     1
641 Italian Journal of Zoology     20 20             1
642 Italica Wratislaviensia             9 9     1
643 Ius et Administratio               5 5   2
644 Ius Novum           5 11 11     2
645 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4         5
646 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35     1
647 Język - Szkoła - Religia         2 2         7
648 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12     4
649 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     20
650 Journal for Nature Conservation               30 30   1
651 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9         5
652 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13     4
653 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       5
654 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35         5
655 Journal of Animal Science     50 50 45 45         1
656 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         4
657 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10     7
658 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         1
659 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         1
660 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8         2
661 Journal of Avian Biology             40 45 45   1
662 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     1
663 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         2
664 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20         1
665 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         5
666 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35       7
667 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         1
668 Journal of Chemistry     20 20 15 15         1
669 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15   5
670 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40   7
671 Journal of Clinical Oncology           50 45       2
672 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7         6
673 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25   1
674 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         2
675 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         1
676 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     1
677 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   1
678 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25     7
679 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       3
680 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 20   4
681 Journal of Differential Equations               45 45   1
682 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         1
683 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         1
684 Journal of Economic Theory     30 30 30 30         2
685 Journal of Elasticity 20                   1
686 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         3
687 Journal of Electrostatics 20                   2
688 Journal of Elementology           15 15       1
689 Journal of Engineering Mathematics               20 20   1
690 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15     1
691 Journal of Environmental Radioactivity               25 25   1
692 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15   7
693 Journal of Function Spaces         25 25 25       3
694 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25       3
695 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35     1
696 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         3
697 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     3
698 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30             2
699 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20     3
700 Journal of International Studies         8 8         2
701 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6         4
702 Journal of Literature and Art Studies           6 6       1
703 Journal of Luminescence           35 35 35 35   5
704 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12   1
705 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         8
706 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     10
707 Journal of Manufacturing Processes             25 25     1
708 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         1
709 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   1
710 Journal of Materials Science & Technology             30 35     1
711 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35   57
712 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     3
713 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25         27
714 Journal of Mathematics and System Science           4 4       1
715 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7         1
716 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5         3
717 Journal of Medical Science           5 10 10     3
718 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     2
719 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   1
720 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         1
721 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   1
722 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20         1
723 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30         13
724 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 25   3
725 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         2
726 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     9
727 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
728 Journal of Pest Science             40       1
729 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     1
730 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                   8
731 Journal of Physical Chemistry A 24                   6
732 Journal of Physical Chemistry B 24                   1
733 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 25   9
734 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       3
735 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       8
736 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         1
737 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         2
738 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         8
739 Journal of Plant Interactions               20     1
740 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         6
741 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         1
742 Journal of Process Control               35 35   2
743 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         1
744 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         1
745 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25         1
746 Journal of Sexual Medicine         35 35         1
747 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30     3
748 Journal of Sound and Vibration     30 30             1
749 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20         1
750 Journal of Sports Science and Medicine         20 20         2
751 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         2
752 Journal of Statistical Physics         25 25         4
753 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         3
754 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30     2
755 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10         2
756 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         1
757 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     1
758 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                   1
759 Journal of the Electrochemical Society         40 40         1
760 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       1
761 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       1
762 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       3
763 Journal of the Neurological Sciences           25 25       1
764 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30       7
765 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25       1
766 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6       2
767 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         5
768 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15         3
769 Journal of Thermal Biology 20                   1
770 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       6
771 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     3
772 Kidney & Blood Pressure Research             20 25     1
773 Kinesiology             15 15     1
774 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8         9
775 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4         3
776 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3     1
777 Kompozyty 6 9 7 7 8 8         3
778 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6             8
779 Konińskie Studia Językowe             6 6     3
780 Konteksty Kultury           5 8 8     5
781 Konteksty Pedagogiczne             4 4     3
782 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4   2
783 Kosmos     4 4 4 4         3
784 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       1
785 Kronika Bydgoska     3 3 2 2         1
786 Kulon         1 1         1
787 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8     2
788 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10         23
789 Kultura i Historia             8 8     1
790 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             6
791 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6         1
792 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10     3
793 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3     1
794 Kunst og Kultur         10 10         1
795 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11     6
796 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5     20
797 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10     26
798 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12     13
799 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         25
800 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6         5
801 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15     3
802 Labor et Educatio             6 6     3
803 Land Use Policy               35 35   1
804 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4     6
805 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                 12
806 Lecture Notes in Computer Science 10 13                 27
807 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                 5
808 Lekarz 2 2 4 4             3
809 Letters in Mathematical Physics 20                   2
810 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2             3
811 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30         29
812 Linguae Mundi     3 3 2 2         3
813 Linguistik Online             10 10     1
814 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8     3
815 Linguodidactica     3 3             3
816 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13   6
817 Literacje         3 3         1
818 Literatura i Kultura Popularna         5 5         3
819 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11     16
820 Littera Antiqua         7 7         1
821 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   4
822 Living Reviews in Relativity               50 50   1
823 Lodz Papers in Pragmatics             11 11     1
824 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13   4
825 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20       5
826 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13     6
827 Logistyka 4 6 4 4 10 10         79
828 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6     2
829 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     14
830 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10     4
831 Lud   9 10 10 10 10         6
832 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4         25
833 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14     2
834 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         5
835 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25       1
836 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5     8
837 Mammal Review               50 50   1
838 Mammalia 10 13 15 15 20 20         1
839 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         1
840 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12   460
841 Management and Business Administration           8         1
842 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12     13
843 Management Forum             9 9     1
844 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9     8
845 Managerial Economics         6 6 13 13     2
846 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20             1
847 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9     12
848 Marketing i Zarządzanie             9 9     1
849 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3         1
850 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                   1
851 Materials Science and Engineering C         25 30         1
852 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15         6
853 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8   43
854 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15   3
855 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30           2
856 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     10
857 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25       11
858 Mathematical Problems in Engineering             20 20     2
859 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     2
860 Mathematische Annalen           40         1
861 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         8
862 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30   5
863 Measurement Automation Monitoring             11 11     6
864 Measurement Science Review             20 20     1
865 Meccanica       25 30 30         1
866 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         2
867 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             2
868 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11     13
869 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                   4
870 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       2
871 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                   1
872 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8   3
873 Media4u Magazine   2                 9
874 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         1
875 Medical and Biological Sciences 4           7 7     2
876 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25         1
877 Medical Science Monitor     20 20             2
878 Medical Tribune             2 2     1
879 Medicina dello Sport         15 15 15 15     2
880 Medicine           40 40       2
881 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5         1
882 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6   4
883 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12     6
884 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5         2
885 Metal Science and Heat Treatment               15 15   1
886 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15         2
887 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30         1
888 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9     3
889 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25     9
890 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4             29
891 Metrika 15                   3
892 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20     13
893 Micro & Nano Letters               15 15   1
894 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30         5
895 Między Oryginałem a Przekładem           8 14       1
896 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2       2
897 Mitochondrial DNA. Part B               20 20   3
898 Modern Management Review             11 11     1
899 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20   2
900 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20         7
901 Molecules             30 30     2
902 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15       1
903 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4     4
904 Monitor Prawa Pracy         6 6         1
905 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7   11
906 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35   3
907 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35   78
908 Mosty             3 3     14
909 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
910 Muttersprache     10 10 10 10         1
911 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14     20
912 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4         4
913 Narodoznavči Zošiti     3 3             2
914 Natural Hazards         30           1
915 Nature 30                   2
916 Nature Conservation               25 25   2
917 Nature Journal 2 6     4 4         1
918 Nauczyciel i Szkoła               6 6   16
919 Nauka   9 6 6 6 6         2
920 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6         1
921 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10     5
922 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6         1
923 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6         3
924 Neofilolog   6 4 4 6 6         12
925 Neoplasma 10                   1
926 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10       1
927 Neuphilologische Mitteilungen           10         1
928 Neural Processing Letters             20       1
929 Neurocomputing         30 30 30 30 30   4
930 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15   3
931 New Journal of Physics     40 40             1
932 Niepełnosprawność     4 4 5 5         4
933 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8     10
934 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11     7
935 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7     17
936 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10     17
937 Nietoperze 2 2                 10
938 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4             2
939 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45         1
940 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45         21
941 Nonlinear Dynamics               40 40   3
942 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35         2
943 North-Western Journal of Zoology             20 15     1
944 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8     5
945 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6         11
946 Nowiny Lekarskie       4 5 5         5
947 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2   25
948 Nukleonika     15 15 15 15 15       11
949 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20         2
950 Oblicza Komunikacji     3 3             1
951 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2   13
952 Obróbka Plastyczna Metali         6 6         1
953 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6         19
954 Ochrona Środowiska       15 10 15 15       14
955 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12       5
956 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10         2
957 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11     2
958 Oncoimmunology             40 40     1
959 Oncology Letters         15 15 15       1
960 Open Engineering             11 11     1
961 Open Mathematics             20 20     2
962 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20   5
963 Operations Research and Decisions             12       1
964 Operations Research Letters         20 20         2
965 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2         1
966 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15     15
967 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
968 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30     9
969 Optics Express 24 32 45 45 45 45         1
970 Optimization         20 25 25 25     11
971 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8         1
972 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11   10
973 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7   9
974 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10     39
975 Organizacja i Kierowanie 6 9 8 8 8 8         3
976 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7         2
977 Ornis Fennica 20 27 25 25 25           3
978 Ornis Polonica           7 8       2
979 Ornitologia Neotropical           10 15       1
980 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9         5
981 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11   4
982 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6         5
983 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4   8     10
984 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10   5
985 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
986 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13   7
987 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3     2
988 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30         2
989 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3             4
990 Patient Preference and Adherence             30 30     1
991 Pattern Recognition Letters       30 25 25         1
992 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7     2
993 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6         5
994 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25         1
995 Peptides             25       1
996 Periodica Mathematica Hungarica         15 15         2
997 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15     1
998 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6     2
999 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4         3
1000 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15     1
1001 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10         1
1002 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7     3
1003 Physica A 20 27 30 30 30 30         26
1004 Physica B 15 20 20 20 20 20         2
1005 Physica D 24 32 35 35 35 35         3
1006 Physica Medica     15 15 20           3
1007 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25       11
1008 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20             10
1009 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20       1
1010 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 30   1
1011 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35         2
1012 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35   37
1013 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35     28
1014 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35   23
1015 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35   38
1016 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35       32
1017 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45   16
1018 Physical Review X               45 45   2
1019 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20         1
1020 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1021 Physics Letters B     40 40 40 40         9
1022 Physics of Fluids 24 32 35 35             1
1023 Physics Reports 30 40 50 50             1
1024 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20         2
1025 Physiological Research   27     20 20 20       3
1026 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20         1
1027 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3   3
1028 Plant Biosystems     20 20 25           1
1029 Plant Ecology 20 32 30 30             1
1030 Plant Science         30 35 35       1
1031 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20         1
1032 PLoS One     40 40 40 40 40 35     16
1033 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7         1
1034 Pojazdy Szynowe 4                   2
1035 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6     3
1036 Polimery 20 27 10 10 15 15         1
1037 Polish Journal of Agronomy             10 10     1
1038 Polish Journal of Applied Psychology         6 6         3
1039 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15       2
1040 Polish Journal of Chemistry 15                   1
1041 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15       17
1042 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15   24
1043 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9     3
1044 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15       6
1045 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8         3
1046 Polish Journal of Soil Science           4 14 14     5
1047 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20         3
1048 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10         1
1049 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6         1
1050 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6     2
1051 Polityka Społeczna     8 8 7 7         4
1052 Polonica         4 4         1
1053 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7         2
1054 Polski Proces Cywilny         3 3         2
1055 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4     2
1056 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30   4
1057 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1058 Polyhedron 24 32 30 30 30 30         2
1059 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7         349
1060 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8     58
1061 Population Ecology 20                   1
1062 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15   27
1063 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14     1
1064 Positivity 10 13 20 20 15 25 25       5
1065 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8         3
1066 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15         2
1067 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15     4
1068 Postscriptum Polonistyczne           8         1
1069 Powder Technology             30       1
1070 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4         7
1071 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10     8
1072 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9     1
1073 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4         8
1074 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8     2
1075 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8     9
1076 Prace Filologiczne             12 12     3
1077 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5             6
1078 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4         1
1079 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5         6
1080 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4           1
1081 Prace Językoznawcze     5 5 8 8         1
1082 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12   1
1083 Prace Literackie           5         1
1084 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                   80
1085 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2     6
1086 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4         3
1087 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6     3
1088 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6                 11
1089 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2                 13
1090 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7   3
1091 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10     103
1092 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8     3
1093 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6     31
1094 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5         2
1095 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6   5
1096 Pragmatics           20 20       3
1097 Prakseologia           10         1
1098 Praktische Metallographie 20 27 15 15             16
1099 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6     2
1100 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3     2
1101 Prawo i Więź             5 5     1
1102 Prawo w Działaniu             5 5     1
1103 Precision Engineering             30 30 30   2
1104 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10       12
1105 Probability and Mathematical Statistics 4                   4
1106 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9         2
1107 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych               7     1
1108 Problemy Ekologii   6                 9
1109 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20         4
1110 Problemy Eksploatacji 4                   3
1111 Problemy Higieny i Epidemiologii           7         1
1112 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4         11
1113 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8     58
1114 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11     2
1115 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11     128
1116 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                   1
1117 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6         3
1118 Problemy Transportu i Logistyki               10 10   2
1119 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14     10
1120 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5     1
1121 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11     7
1122 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6         1
1123 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25         10
1124 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15         1
1125 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15             1
1126 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5     1
1127 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45         1
1128 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5         8
1129 Prokuratura i Prawo     5 5 6 6 4 4 4   8
1130 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14 14   36
1131 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4             3
1132 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13     4
1133 Przegląd Biblioteczny           7 7 9 9   3
1134 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5   148
1135 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14   173
1136 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10         1
1137 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11   41
1138 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4         7
1139 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12 12   16
1140 Przegląd Geopolityczny           2 6 6     32
1141 Przegląd Górniczy   9 7 7 6 6 7 7     3
1142 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10     17
1143 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5             4
1144 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12     12
1145 Przegląd Humanistyczny             12 12     8
1146 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9         3
1147 Przegląd Legislacyjny             8 8     2
1148 Przegląd Leśniczy         2 2         2
1149 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5         24
1150 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6     43
1151 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8   6
1152 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10     1
1153 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13     18
1154 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6         4
1155 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5         5
1156 Przegląd Podatkowy               6 6   1
1157 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4     1
1158 Przegląd Policyjny             8 8     1
1159 Przegląd Politologiczny   9                 5
1160 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5         2
1161 Przegląd Prawa Handlowego 4         6         4
1162 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9   9
1163 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9   10
1164 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6 6   20
1165 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10     11
1166 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10         33
1167 Przegląd Sejmowy           7 11 11     8
1168 Przegląd Socjologiczny         10 10   15     5
1169 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9   2
1170 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14     4
1171 Przegląd Strategiczny         4 4         1
1172 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4             45
1173 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6   1
1174 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8         2
1175 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12     32
1176 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7             6
1177 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7         11
1178 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15     8
1179 Przemysł Drzewny 2                   28
1180 Przestrzenie Teorii             10 10     1
1181 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9     4
1182 Przyroda Sudetów     2 2 1 1         1
1183 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10     3
1184 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15             1
1185 Psychiatry Research         30 30 30 30     1
1186 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13     9
1187 Psychologia Społeczna     7 7     13 13     3
1188 Psychology Research         6 6         1
1189 Ptaki Śląska         1   3 3     5
1190 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20 20   20
1191 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30           1
1192 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30         1
1193 Quaestiones Mathematicae               20 20   1
1194 Qualitative Health Research     30 30             1
1195 Quantitative Methods in Economics   9                 1
1196 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35   3
1197 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5         4
1198 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata             10 10     1
1199 Regular and Chaotic Dynamics 15 20 20 20 20 20 20       9
1200 Rehabilitacja w Praktyce           4         1
1201 Rejent 4 6     4 4 8 8 8   37
1202 Renewable and Sustainable Energy Reviews 24 32 45 45 45 45 45 45 45   10
1203 Renewable Energy               30 30   1
1204 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 6         10         1
1205 Reports on Geodesy 4 6     7 7         10
1206 Reports on Geodesy and Geoinformatics         7 7 13 13     3
1207 Reports on Mathematical Physics 10 13 20 20 15 15         19
1208 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej     8 8             1
1209 Res Historica     10 10 10 10         1
1210 Respectus Philologicus     10 10 9 9 7 7     4
1211 Results in Mathematics               25 25   5
1212 Reviews on Advanced Materials Science [online] 20 27 20 20             6
1213 Revista de Metalurgia               15 15   1
1214 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 20 27 25 25             4
1215 REVSTAT - Statistical Journal             20       1
1216 Roads and Bridges - Drogi i Mosty             11 11     1
1217 Robotica 20 27 25 25 25 25 20 20     6
1218 Robotics and Autonomous Systems 20 27 30 30 30 25 25 25     4
1219 Rocky Mountain Journal of Mathematics 10         20 20       2
1220 Rocznik Andragogiczny 4 6 7 7   8   14     14
1221 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego     6 6 5 5 8 8     2
1222 Rocznik Historii Filozofii Polskiej     1 1 2 2         5
1223 Rocznik Historii Prasy Polskiej 6 9 7 7             1
1224 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego         4 4 6 6     5
1225 Rocznik Integracji Europejskiej     4 4 6 6   11 11   6
1226 Rocznik Kognitywistyczny     2 2 3 3 5 5     2
1227 Rocznik Lubuski 6 9 7 7 6 6 11 11     438
1228 Rocznik Pedagogiczny 6 9 6 6 5 5 13 13     22
1229 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 4 6 4 4 5 5         11
1230 Rocznik Polsko-Niemiecki     4 4 5 5         2
1231 Rocznik Przekładoznawczy     5 5 3 3         5
1232 Roczniki Biblioteczne 6       5 5         5
1233 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy   2 3 3 5 5   7     6
1234 Roczniki Filozoficzne 6 9 6 6 7 7         17
1235 Roczniki Gleboznawcze 4   5 5             5
1236 Roczniki Humanistyczne     10 10 10 10 15 15     3
1237 Roczniki Kulturoznawcze         2 2         1
1238 Roczniki Nauk Prawnych   9 6 6 7 7         1
1239 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 4 6 8 8             1
1240 Roczniki Nauk Społecznych 6                   1
1241 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich     8 8 8 8 14 14 14   6
1242 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 6 7 7 8 8 10 10     21
1243 Roczniki Psychologiczne             12 12     3
1244 Roczniki Socjologii Rodziny   9 4 4 2 2         32
1245 Roczniki Teologii Duchowości 4   4 4             1
1246 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii     2 2 5 5         1
1247 Rodzina i Prawo               2     1
1248 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne     2 2             1
1249 Romanica Cracoviensia           9 10 10     1
1250 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)     5 5 7 7 8       8
1251 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   2 2 2   5         3
1252 Rozprawy Społeczne         4   8 8     2
1253 Rozprawy Ubezpieczeniowe     4 4             1
1254 RSC Advances           35 35       2
1255 Ruch Filozoficzny 4 6 4 4 5 5         24
1256 Ruch Literacki 6 10 10 10 10 10         10
1257 Ruch Pedagogiczny 6 10 12 12 10 10 10       28
1258 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny             11 11     7
1259 Rudy i Metale Nieżelazne           7         17
1260 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze         2 2 5 5     5
1261 Rynek Energii 6 9 10 10 9 9         5
1262 Rynek Instalacyjny         5 5 6 6     5
1263 Samorząd Terytorialny 6 9 7 7 6 6 11 11 11   8
1264 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 15 20 20 20 20 20         2
1265 Scandinavian Journal of Immunology   20                 1
1266 Schizophrenia Research           40 40 40 40   1
1267 Science China - Mathematics           25 25 25     2
1268 Science of the Total Environment             40 40     1
1269 Scientia et Fides             9 9     1
1270 Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy             8 8 8   1
1271 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics   6     2 2         2
1272 Scientific Reports           40 40 40 40   6
1273 Scripta Biblica et Orientalia     3 3 4 4         1
1274 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu           3 3       3
1275 Seksuologia Polska     3 3 3 3         1
1276 Semigroup Forum           20 20       2
1277 Semina Scientiarum     2 2 3 3         1
1278 Set-Valued and Variational Analysis             30 30     1
1279 SIAM Journal on Optimization 24           45 50     2
1280 Silva Fennica           30 30       2
1281 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International               15     1
1282 Slavia Antiqua     10 10 10 10         1
1283 Slavia Occidentalis           10 10 10     2
1284 Slavia Orientalis     10 10 10 10         24
1285 Slezský sborník. Acta Silesiaca   10 10 10 10 10   10     4
1286 Słupskie Studia Filozoficzne 4 6 6 6 5 5         17
1287 Smart Materials and Structures     35 35 40 40 40       3
1288 SMPTE Motion Imaging Journal     15 15 15 15         1
1289 Sociology Study         6 6         1
1290 Socjolingwistyka       10 10   10 10     2
1291 Sofia 2                   11
1292 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich         7 7 9 9     7
1293 Soil Science Annual         5 5         1
1294 Solid State Ionics             35 35     2
1295 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 20 27 25 25             3
1296 Solid State Phenomena 15   10 10 10 10 10       5
1297 Spectroscopy : an International Journal 10 13 20 20 15 15         1
1298 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics           6         1
1299 Społeczeństwo i Rodzina 2 6 7 7 8 8         9
1300 Sport Wyczynowy     1 1             2
1301 Sprachwissenschaft   10 10 10 10 10         3
1302 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 6 9     6 6 14 14     8
1303 Statistical Papers 10 13 15 15   20 20 20     3
1304 Statistics