System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis                       10 27 35 35 35           40 40   2
2 Academic Journal of Modern Philology                                           40 40   2
3 ACM Transactions on Computational Logic                                   40 35           1
4 ACS Nano                               45 45         200 200   1
5 Acta Agrobotanica                           7 7 8 8         20 20   1
6 Acta Agrophysica                       4 6 5 5 7 7         20 20   4
7 Acta Albaruthenica                                     6 6 6       7
8 Acta Angiologica                                           20 20   1
9 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae                                   15 15 15 15 20 20   2
10 Acta Astronautica                                     35 35 35 100 100   1
11 Acta Astronomica                                           140 140   4
12 Acta Baltico-Slavica                               10 10 14 14     70 70   5
13 Acta Biochimica Polonica                       15 20 15 15 15 15         40 40   12
14 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna                                     12 12 12       3
15 Acta Biotheoretica                       15                         1
16 Acta Cassubiana                                   6 6 6         2
17 Acta Classica                                           100 100   1
18 Acta Dermatovenerologica Croatica                                       15 15       1
19 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej                       2 2 3 3                   1
20 Acta Entomologica Silesiana                                     7 7 7       2
21 Acta Ethologica                       15 20 20 20 20 20         70 70   2
22 Acta Geophysica                                 20 20             1
23 Acta Haematologica Polonica                       4 6 5 5 4 4     14 14 20 20   4
24 Acta Herpetologica                                         20 40 40   1
25 Acta Innovations                                           20 20   1
26 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)                           1 1   3         20 20   2
27 Acta Kinesiologica                                           140 140   1
28 Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics                                           20 20   3
29 Acta Mathematica Hungarica                       15 20 20 20 20 15 15 15 20   40 40   11
30 Acta Mathematica Sinica, English Series                       20 27 25 25 25           70 70   3
31 Acta Mechanica et Automatica                                   14 14 14 14 40 40   5
32 Acta Mechanica Slovaca                           7 7                   6
33 Acta Medicorum Polonorum                                       3         5
34 Acta Microbiologica Polonica                       6                         7
35 Acta Neophilologica                               4 4 8 8 8 8 40 40   8
36 Acta Neuropsychologica                                   12 12 12   40 40   1
37 Acta Oecologica : International Journal of Ecology                       15 20 25 25 20 20 25 20           4
38 Acta Oeconomica Universitatis Selye                                           20 20   1
39 Acta of Bioengineering and Biomechanics                       6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100   16
40 Acta Ornithologica                       20 27 20 20 30 35         70 70   7
41 Acta Parasitologica                                 15     20 20 40 40   3
42 Acta Philologica                           3 3                   2
43 Acta Physica Polonica A                       10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   79
44 Acta Physica Polonica B                       15 20 20 20 20 20   20 20 20 40 40   37
45 Acta Physica Slovaca                       15                         11
46 Acta Physiologiae Plantarum                       10 20 25 25 25 25 25 25 25   70 70   6
47 Acta Physiologica Hungarica                               15 15               3
48 Acta Politica Polonica                                     9 9         2
49 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research                                   15 15     40 40   4
50 Acta Polono-Ruthenica                       4 6 6 6 5 5 13 13 13 13 20 20   17
51 Acta Polytechnica Hungarica                                 15 15 20     70 70   3
52 Acta Scientiarum Mathematicarum                                           20 20   4
53 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura                                     11 11 11 20 20   3
54 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia                                     6 6         1
55 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus                           4 4 5 5         20 20   1
56 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum                         6 5 5 4 4               6
57 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria                       4   5 5                   5
58 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia                           9 9 10 10 15 15 15 15 20 20   16
59 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria                                           20 20   1
60 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria                                           40 40   1
61 Acta Societatis Botanicorum Poloniae                       10 13 15 15 15   20 25     40 40   4
62 Acta Theriologica                           20 20 25 25               3
63 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica                                 5 6 6 6 6       3
64 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica                       4 6 4 4 4 4 4 4     20 20   17
65 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica                       2 2                       1
66 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica                                 7 12 12 12 12       6
67 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica                       4 6 5 5 6 6 14 14     20 20   5
68 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica                               6 6 6 8     20 20   5
69 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców                                 5 8 8           1
70 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie                                   5 5           3
71 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna                         6 4 4 5 5               2
72 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo                                   4 4 4         1
73 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo                                   7 7 7   20 20   8
74 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji                       4                   40 40   8
75 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia                       4 6 7 7 8 8   13 13 13 20 20   13
76 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica                       6 9                       1
77 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki                           10 10 10 10               1
78 Adaptive Behavior                       24 32 30 30 25 25         40 40   1
79 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka                                     8           1
80 ADR. Arbitraż i Mediacja                         6         5 5 5   20 20   10
81 Advanced Engineering Materials                                       30 30 100 100   1
82 Advanced Materials Research [online]                               7 7               5
83 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials                         20 25 25 25 25         70 70   2
84 Advances in Bioresearch                                 6               1
85 Advances in Clinical and Experimental Medicine                                       15 15       5
86 Advances in Electrical and Computer Engineering                           20 20 15 15 15 15 15   20 20   2
87 Advances in Electrical and Electronic Engineering                                           40 40   2
88 Advances in Geometry                       20 27 20 20 15 15   15 20   70 70   2
89 Advances in High Energy Physics                                   30 25   30 70 70   3
90 Advances in Manufacturing Science and Technology                       6 9 7 7 6 6               5
91 Advances in Materials Science                                 9 11 11           2
92 Advances in Mathematical Physics                                     20 20 20 40 40   1
93 Advances in Mechanical Engineering                                     20 25 25       1
94 Advances in Science and Technology. Research Journal                                   10 10           2
95 Advances in Space Research                       20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70   9
96 Advances in Structural Engineering                                     20 20 20 70 70   1
97 Aequationes Mathematicae                       6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 70 70   50
98 Agricultural Economics - Czech                                           70 70   1
99 Agricultural Systems                                         50       1
100 Agriculture, Ecosystems and Environment                                           200 200   1
101 AIMS Materials Science                                           40 40   1
102 AIP Advances                                     25 25   70 70   1
103 Aktualne Problemy Biomechaniki                                     4 4 4       3
104 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku                               2 2 4 4 4 4       34
105 Alergoprofil                           4 4 6 6               6
106 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction                       4 6 7 7 6 6 13 13     20 20   3
107 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten                       20 27 25 25 20 20         100 100   1
108 American Journal of Cancer Research                                     30 30 30       1
109 American Journal of Cardiovascular Drugs                                   25 25 25 25       1
110 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A                         20 20                     1
111 American Journal of Men's Health                                   20 20 20 20 70 70   6
112 American Journal of Otolaryngology                                       25 25       1
113 American Journal of Pathology           32 32 32 32 32 32 32 32                       1
114 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism                               40 40 40       100 100   1
115 American Journal of Translational Research                                 35 35 35 35 35 70 70   2
116 American Journal of Transplantation                           50 50                   1
117 Amphibia-Reptilia                         25 25 25 25 25 20 25 25   70 70   6
118 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki                       4 6 5 5 4 4               4
119 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne                       4 9 8 8 9 9 10 10 10   20 20   9
120 Analysis Mathematica                           15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   2
121 Analytical and Bioanalytical Chemistry                       24 32 35 35 40 40         70 70   1
122 Analytical Letters                       15 20 20 20 20 20         40 40   1
123 Anatomia, Histologia, Embryologia                                           40 40   1
124 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology                                   25 25     100 100   1
125 Anestezjologia i Ratownictwo                                     8 8 8       1
126 Angiology                                   20 20 20         1
127 Animal                       10 27 35 35 35 35         200 200   1
128 Animal Conservation                                     35 35   100 100   1
129 Animal Science Papers and Reports [online]                       15 13     25 25         40 40   2
130 Animals                                           100 100   1
131 Annalen der Physik                                     35 35   100 100   2
132 Annales de l'Institut Fourier                       20 27 30 30 30 30               1
133 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym                       2           10 10           6
134 Annales Henri Poincaré                       20 27 25 25 25 25         100 100   3
135 Annales Mathematicae Silesianae                       4 6 4 4 5 5   9 9         16
136 Annales Neophilologiarum                           1 1 5 5               1
137 Annales Polonici Mathematici                       6 9 20 20 15 15               26
138 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae                       4 6 5 5 7 7               37
139 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia                           4 4 5 5   8           12
140 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia                                   12 12 12   20 20   2
141 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica                                   5 5           1
142 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia                                           20 20   2
143 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae                           2 2     6 6           5
144 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia                                   11 11     20 20   2
145 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia                                           20 20   1
146 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia                                 6 12 12 12         9
147 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes                           2 2 4 4               3
148 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica                                   3 3           1
149 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura                           2 2             20 20   3
150 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria                               5 5               1
151 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica                               4 4               4
152 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica                           2 2             20 20   3
153 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica                                         8       1
154 Annales Zoologici                       10 13 15 15 15 15 20 25 25 25 40 40   22
155 Annales Zoologici Fennici                       24 32 25 25 25 25         40 40   1
156 ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE                         20 20                     1
157 Annals of Agricultural and Environmental Medicine                               30 30 20 20 30 30 70 70   6
158 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger                                 30 30 30     100 100   2
159 Annals of Animal Science                                           100 100   1
160 Annals of Forest Science                       24 32 35 35 30 30         140 140   2
161 Annals of Hematology                       20           25 30 30 30 70 70   4
162 Annals of Noninvasive Electrocardiology                           20 20 15 15         70 70   1
163 Annals of Oncology                             40 40 40 40             1
164 Annals of Operations Research                       15 20 25 25 25 25   30 30 30 70 70   2
165 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology                       4 6 6 6 6 6 10 10           14
166 Annual Set the Environmental Protection                           15 15 15 15 15 15     40 40   9
167 Anthropological Linguistics                                           40 40   1
168 Anthropological Review                           7 7 7 7 15 15 15 15 40 40   7
169 Anthropologischer Anzeiger                                     20 20 20 70 70   3
170 Anthropos?                                       7 7       1
171 Anthrozoös                                 25 25       100 100   1
172 Antibiotcs-Basel                                           70 70   1
173 Anticancer Research                               20 20 20 20 20 20       2
174 Anzeiger für Slavische Philologie                                       10         1
175 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki                           4 4                   3
176 Applicable Analysis and Discrete Mathematics                                   35 35 35 35 70 70   3
177 Applicationes Mathematicae                       6 9 8 8 9 9   14 14   20 20   14
178 Applied Computer Science                               6 6 11 11 11 11       23
179 Applied Ecology and Environmental Research                                   15 15     40 40   1
180 Applied Energy                                     45 45   200 200   3
181 Applied Linguistics Papers                                   13 13 13 13       4
182 Applied Magnetic Resonance                       10 13 15 15                   9
183 Applied Mathematical Modelling                           30 30 35 35 35 35     100 100   2
184 Applied Mathematics and Computation                       20 27 35 35 35 40 40 35 40   100 100   12
185 Applied Mathematics Letters                       20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 100 100   10
186 Applied Mechanics and Materials                               7 7 7             21
187 Applied Optics                                   30 25 30 30 100 100   3
188 Applied Sciences                                     25 25 25 70 70   13
189 Applied Soft Computing                       24 32 35 35 35 35         200 200   1
190 Applied Surface Science                                     35 35 35       2
191 Applied Thermal Engineering                                           140 140   1
192 Applied Vegetation Science                                 30 30 30 30 30 100 100   3
193 Aquaculture International                                           70 70   1
194 Arabian Journal for Science and Engineering                                   20 20     40 40   1
195 Arabian Journal of Chemistry                                     35 35   70 70   1
196 Archeus                           2 2 4 4               13
197 Architecturae et Artibus                                     7 7 7       3
198 Architecture Civil Engineering Environment                                   11 11 11 11 20 20   3
199 Architectus                         6 4 4 5 5 9 9     20 20   7
200 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje                         6 4 4 4 4               4
201 Archiv der Mathematik                           20 20 20 20         70 70   4
202 Archive of Mechanical Engineering                       6       8 8               4
203 Archives of Biochemistry and Biophysics                               30           100 100   1
204 Archives of Budo                       4 6 15 15 15 15 15       100 100   4
205 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports                                   7 7 7 7 40 40   7
206 Archives of Civil and Mechanical Engineering                       6 9 15 15 20 25 25       140 140   7
207 Archives of Civil Engineering                       4 6 6 6 6 6 15 15 15 15 100 100   14
208 Archives of Electrical Engineering                       4 6 6 6 10 10 15 15 15 15 40 40   10
209 Archives of Environmental Contamination and Toxicology                       20 27 25 25 25 25 25       70 70   3
210 Archives of Environmental Protection                       6 9 15 15 15 15               2
211 Archives of Foundry Engineering                       6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 40 40   55
212 Archives of Materials Science and Engineering                       6 9 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20   7
213 Archives of Mechanical Technology and Automation                               5 5               2
214 Archives of Mechanical Technology and Materials                       6 9 7 7 5 5     7 7       62
215 Archives of Medical Science                           25 25   25 25 30 30 30 70 70   9
216 Archives of Metallurgy and Materials                       15       20 25 30 30 30 30 40 40   17
217 Archives of Perinatal Medicine                         9 9                     1
218 Archives of Thermodynamics                                   13 13     40 40   1
219 Archives of Transport                           5 5 6 6         70 70   1
220 Archivolta                               1 1               6
221 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis                       13 13 20 20 20   25 25 25 25 70 70   6
222 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne                       4 6 6 6 5 5       10 40 40   4
223 Archiwum Budowy Maszyn                       6                         1
224 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej                               4           40 40   1
225 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection                       4 6 4 4 4 4               3
226 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej                       6 10 10 10 10 10 10 10     20 20   5
227 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering                         6 1 1       4 4 4       21
228 Archiwum Inżynierii Lądowej                       4                         1
229 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering                       4   5 5 6 6               10
230 Archiwum Odlewnictwa                       6                         89
231 Ardeola                       15                         1
232 Argumenta Oeconomica                         9 15 15 15 15 15       40 40   3
233 Argumentation                               25 25         200 200   1
234 Ars Combinatoria                       10 13 15 15 15 15         40 40   4
235 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied                                 10 10             1
236 Arthropod-Plant Interactions                           35 35 30 30 30 30 30 30 100 100   2
237 Artificial Life                       24 32 30 30 30 30               1
238 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering                                           20 20   1
239 Asian Journal of Applied Science and Engineering                                 9               1
240 Asian Journal of Control                       15 20 15 15 25 25         70 70   2
241 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention                                   20   20 20 70 70   4
242 Ask. Research & Methods                               6 6               1
243 Astrobiology                                     30 35 35 100 100   2
244 Astronomical Journal                                     35 35   140 140   1
245 Astronomy & Astrophysics                       24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 140 140   77
246 Astroparticle Physics                       24 32 30 30 35 35         100 100   3
247 Astrophysical Journal                       24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140   109
248 Astrophysical Journal Letters                           40 40 40 40 40 40 40 40 200 200   16
249 Astrophysical Journal Supplement Series                           45 45 50 45 45 45 50   200 200   6
250 Astrophysics and Space Science                       15 20 20 20   25 25 25 25 25       14
251 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne                         9 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20   28
252 Atherosclerosis                                     35 35 35 140 140   4
253 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies                               15 15         100 100   2
254 Atmospheric Environment                                     35 40   100 100   2
255 Atomization and Sprays                                         20 70 70   1
256 Australian Review of Applied Linguistics                                           40 40   1
257 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe                           4 4 4 4 7 7 7         4
258 AUTOIMMUNITY         27 27 27 27 27 27 27 27 27                       1
259 Automatica                               45 45 45 45     200 200   8
260 Automation and Remote Control                       10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   4
261 Avian Biology Research                               20 20         40 40   1
262 Avocetta                                           20 20   4
263 Bajo Palabra. Revista de Filosofía                                           20 20   1
264 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia                           4 4 5 5     10 10 20 20   8
265 Baltic Forestry                                     15 15   70 70   2
266 Baltic-Pontic Studies                                       10   40 40   1
267 Banach Center Publication                         9       7 14 14           22
268 Barometr Regionalny                           7 7 8 8               1
269 Basic and Applied Ecology                                 30 30     30 70 70   3
270 Behavioral Ecology                       24                         1
271 Behavioural Processes                       24 32 25 25 20 20     25 25 70 70   2
272 Beilstein Journal of Nanotechnology                                           100 100   1
273 Bernoulli                                 30 25             1
274 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka                                 6 6 6 6   20 20   4
275 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie                       2 2 2 2 3 3 6 6           3
276 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka                           5 5 5 5               6
277 Białorutenistyka Białostocka                                   6 6 6 6       1
278 Białostockie Studia Literaturoznawcze                               6 6     9         2
279 Bibliotekarz Podlaski                                   7 7 7 7       3
280 Bio-Algorithms and Med-Systems                                     8 8 8 20 20   3
281 Biochemical and Biophysical Research Communications                       20           20 25     100 100   2
282 Biochemical Engineering Journal                       24                         1
283 Biochemical Systematics and Ecology                                     15     40 40   1
284 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane                           35 35 35 35         100 100   3
285 Biocybernetics and Biomedical Engineering                       6                   100 100   2
286 Biodiversity and Conservation                                     30 30 30 100 100   1
287 Biodiversity Research and Conservation                         4 4 4 7 7   13 13   20 20   3
288 Biografistyka Pedagogiczna                                           20 20   3
289 Biologia                       10 13 15 15 15 15         40 40   6
290 Biological Agriculture & Horticulture                                     25 25 25 70 70   1
291 Biological Conservation                       24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 140 140   4
292 Biological Journal of the Linnean Society                           20 20 20 20 20             1
293 Biological Letters                           6 6 8 8         20 20   5
294 Biological Trace Element Research                           15 15 15 15 15 15 15 15 70 70   1
295 Biology of Sport                           15 15 15 15 15 15 15   70 70   6
296 Biomarkers                                   25 25 25 25       1
297 BioMed Research International                                   20 25 25 25 70 70   10
298 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications                               15 15               1
299 Biomedicine & Pharmacotherapy                               25           100 100   1
300 Bioprocess and Biosystems Engineering                               25 25         70 70   1
301 BioResources [online]                         6 40 40 35 40 35 35     100 100   10
302 Biosensors                                           70 70   1
303 BioSystems                       20 27 25 25 25 25 25 25     70 70   4
304 Biosystems Engineering                             25 35 35         100 100   1
305 Biotechnology Advances                                     45 45 45       1
306 Bird Study                           30 30 25 25         70 70   2
307 Biuletyn Edukacji Medialnej                                   6 6 6         2
308 Biuletyn Historii Wychowania                           5 5         9 9       2
309 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin                           4 4 4 4 6       20 20   2
310 Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego                                   4 4 4 4       1
311 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego                           4 4       12     20 20   3
312 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego                                     4           11
313 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego                       6 10 7 7 6 6 13 13 13 13 70 70   11
314 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej                       6 9 5 5 5 5   8 8         2
315 BJU International                               35 35 35             1
316 BLOOD                       24                   200 200   1
317 BMC Pregnancy and Childbirth                                   35             1
318 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana                       15                         1
319 Botanica Serbica                                           20 20   1
320 Botany Letters                                           40 40   1
321 Brain Sciences                                           100 100   2
322 Brazilian Journal of Medical and Biological Research                                   20 20     70 70   1
323 Breast Cancer Research                             40                   1
324 Breast Cancer Research and Treatment                                       35 35 140 140   2
325 Breeding Science                                   30 30 30         1
326 British Food Journal                                       25 25 70 70   1
327 British Journal of Applied Science & Technology                                 5 5             2
328 British Journal of Cancer                               35                 1
329 British Journal of Clinical Pharmacology                           30 30 35 35         100 100   1
330 British Journal of Haematology                               35 35               1
331 British Journal of Nutrition                                       35 35       1
332 Brno Studies in English                         10 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40   4
333 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna                           4 4 5 5               1
334 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction                               8 8               1
335 Budownictwo i Architektura                           2 2 3 3 6 6 6 6 20 20   25
336 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering                           2 2     5 5           3
337 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym                                     6 6 6 20 20   5
338 Builder                                   4 5 5 5 20 20   16
339 Building and Environment                       24 32 35 35             200 200   1
340 Buildings                                           70 70   2
341 Bulletin of Entomological Research                                     35     70 70   2
342 Bulletin of Insectology                       10 13 20 20 15 15         70 70   1
343 Bulletin of Materials Science                                     20 25 25 40 40   1
344 Bulletin of the American Meteorological Society                           50 50 50 50 50 50 50 50 200 200   1
345 Bulletin of the Australian Mathematical Society                                 20 20             1
346 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin                       10 13 15 15             70 70   2
347 Bulletin of the Korean Mathematical Society                           15 15 15 15         40 40   2
348 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics                                           40 40   24
349 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences                       6 9 30 30 25 25 20 20     100 100   23
350 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy                                 15 15             1
351 Burgen und Schlösser                                 10 10             1
352 Byzantinoslovaca                               5 5               1
353 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie                                 30 30             1
354 Cancer Letters                                 35               1
355 Cancer Management and Research                                           140 140   1
356 Cancer Medicine                                     25 25 25       1
357 Cancer Research and Treatment                                     25   25 100 100   2
358 Cancers                                           140 140   4
359 Carbohydrate Polymers                       24 32 40 40 40 40         140 140   2
360 Carbon                                 40 40       140 140   1
361 Cardiology Journal                                           40 40   2
362 Cardiovascular diagnosis and therapy                                           100 100   1
363 Cardiovascular Research                                       40 40       1
364 Casus                                 4 6 6 6 6       6
365 Catalysis Communications                                   30 30     100 100   1
366 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy                       20 32 30 30 30 30 30 30 30   100 100   13
367 Cellular & Molecular Biology Letters                       15 20 15 15 15 15         40 40   27
368 Cellular and Molecular Life Sciences                       24 32 40 40 40 40         140 140   1
369 Cellular Immunology                               20 20         100 100   1
370 Cement Wapno Beton                       6                   40 40   4
371 Central European Journal of Biology                       10 20 20 20                   1
372 Central European Journal of Immunology                                         15 40 40   3
373 Central European Journal of Mathematics                           20 20 15 20               7
374 Central European Journal of Operations Research                                           40 40   1
375 Central European Journal of Physics                       15 20 20 20 20 20               2
376 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine                                 5 12 12     20 20   2
377 Central European Journal of Urology                               9           70 70   4
378 Central European Review of Economics & Finance                                     7 7 7       2
379 Centropa                           10 10                   6
380 Challenges of Modern Technology                           2 2                   1
381 Chaos                                 40 45 40 45 45 140 140   4
382 Chaos, Solitions & Fractals                           30 30 30 25         70 70   3
383 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly                             20 20 20 20 20     40 40   2
384 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa                       10 13 15 15 15 15         40 40   4
385 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification                       20 27 30 30             140 140   1
386 Chemical Engineering Communications                                 20 20 20           1
387 Chemical Engineering Journal                       24 32 40 40             200 200   1
388 Chemical Engineering Science                       24 32 35 35             100 100   1
389 Chemical Papers                                   20 20           1
390 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems                       24 32 40 40             100 100   1
391 Childhood & Philosophy                                           20 20   1
392 Children and Youth Services Review                                           100 100   1
393 Chinese Business Review                               10 10               2
394 Chłodnictwo                       4 6 5 5 4 4 6 6           5
395 Chorzowskie Studia Polityczne                                   9 9           1
396 Chowanna                       6 9 7 7 6 6               8
397 Chrońmy Przyrodę Ojczystą                       4 6 4 4 3 3 8 8 8 8       36
398 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja                       4 6 5 5 4 4               29
399 Circuits, Systems and Signal Processing                                           70 70   3
400 Circulation Journal                           30 30 30 30         100 100   1
401 Civil and Environmental Engineering Reports                       4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 20 20   194
402 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny                                   6 6           3
403 Civitas. Studia z filozofii polityki                                           20 20   1
404 Classical and Quantum Gravity                       24 32 30 30 30 30 35 35 35   140 140   13
405 Climatic Change                                           140 140   1
406 Clinical Anatomy                           20 20 20 20 20       140 140   1
407 Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology                                           40 40   1
408 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology                           25 25 20                 1
409 Clinical Autonomic Research                       15 20 20 20 20 20         40 40   2
410 Clinical Biomechanics                           30 30 30 30 30 30 30 30 100 100   2
411 Clinical Immunology         27 27 27 27 27 27 27 27 27                       1
412 Clinical Interventions in Aging                               25 25 20 20     100 100   2
413 Clinical Microbiology and Infection                       20 32 35 35                   1
414 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                                       40 40       1
415 Cogent Engineering                                           40 40   1
416 Cognitive Computation                                   20 20 20   100 100   1
417 Collectanea Mathematica                       15 27 15 15 25 25         70 70   8
418 Colloquia Theologica Ottoniana                       4 6 7 7 6 6               3
419 Colloquium                                   8 8   8 20 20   2
420 Colloquium Mathematicum                       6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 70 70   9
421 Combinatorica                                           140 140   1
422 Combinatorics, Probability and Computing                                           100 100   1
423 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience                                           20 20   1
424 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation                                     40 45 45 100 100   4
425 Communications in Statistics - Simulation and Computation                                           40 40   1
426 Communications in Statistics - Theory and Methods                                           40 40   1
427 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B                       20 27 30 30             70 70   1
428 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C                       24                   70 70   1
429 Comparative Law Review                                           20 20   2
430 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering                       10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40   8
431 Composite Structures                                     35 40   140 140   1
432 Composites Part B : Engineering                       24 32 45 45 45 45         200 200   2
433 Composites Theory and Practice                                     11 11   20 20   1
434 Computational Methods in Science and Technology                       6 9 7 7 9 9 11 11 11 11       35
435 Computational Optimization and Applications                       20 27 35 35             100 100   1
436 Computational Statistics and Data Analysis                                   25 25 30 30 100 100   2
437 Computer Applications in Electrical Engineering                           4 4 4 4               4
438 Computer Assisted Language Learning                                           200 200   1
439 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences                       4 6 10 10 6 6               7
440 Computer Assisted Methods in Engineering and Science                               4 4   14 14   20 20   3
441 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering                                           200 200   2
442 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                                         30 70 70   1
443 Computer Methods in Materials Science                                           20 20   1
444 Computer Physics Communications                       24 32 35 35 45 45         140 140   3
445 Computers and Chemical Engineering                       24 32 35 35 35 35         100 100   2
446 Computers and Electrical Engineering                                   20 20     70 70   1
447 Computers and Electronics in Agriculture                                           100 100   1
448 Computers and Graphics                                           70 70   5
449 Computers and Mathematics with Applications                                           140 140   1
450 Computers in Biology and Medicine                           20 20 20 20         100 100   1
451 Computers in Industry                                           100 100   1
452 Concepts in Magnetic Resonance : Part A                       20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40   4
453 Conservation Letters                           40 40 40 40         200 200   1
454 Contemporary Clinical Trials Communications                                           40 40   1
455 Contemporary Economics                                           40 40   1
456 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia                       6           14     15       4
457 Continuum Mechanics and Thermodynamics                                           100 100   4
458 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso                                 15 15 15 15 15       2
459 Control and Cybernetics                             20 10 10         20 20   3
460 Control Engineering Practice                       20 27 30 30 35 35 30 30 35   100 100   13
461 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen                                 4 4             11
462 Copernican Journal of Finance & Accounting                                     7 7         1
463 Copernicus Journal of Political Studies                                           20 20   1
464 Corrosion Science                                           140 140   1
465 Critical Reviews in Analytical Chemistry                       24 32 40 40                   1
466 Crop & Pasture Science                                     35 35 35 70 70   1
467 Crossroads. A Journal of English Studies                                   6 6           1
468 Culture, Health & Sexuality                                 30 35 30           1
469 Current Bioinformatics                       10 13 15 15 20 20         40 40   2
470 Current Gynecologic Oncology                                     11 11         1
471 Current Issues in Personality Psychology                                   12   12 12 40 40   8
472 Current Microbiology                                 20 15 15     40 40   1
473 Current Oncology                               20 15               2
474 Current Opinion in Environmental Sustainability                                           140 140   1
475 Current Opinion in Lipidology                                     35 35 35       2
476 Current Problems of Psychiatry                               4 4   7 7 7 20 20   2
477 Current Psychology                                       20   40 40   1
478 Current Topics in Biophysics                           6 6 8 8               16
479 Current Zoology                                           100 100   1
480 Cybernetics and Systems Analysis                                           40 40   11
481 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                                       35 35 100 100   2
482 Cytokine             20 20 20 20 20 20 20                       1
483 CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY                                           70 70   1
484 Cywilizacja i Polityka                               1 1               1
485 Czas Kultury                                   12 12 12   20 20   11
486 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture                                 5 9 9 9 9       20
487 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych                                           20 20   1
488 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych                                     7 7         2
489 Czasopismo Psychologiczne                           5 5 5 5               6
490 Czasopismo Techniczne : Architektura                       4 6 5 5 6 6 13 13 13         40
491 Czasopismo Techniczne : Budownictwo                       4 6 5 5 6 6               4
492 Czasopismo Techniczne : Mechanika                       4 6 5 5 6 6               7
493 Czech Journal of Food Sciences                                     20 20   40 40   1
494 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding                                     20 20         1
495 Czechoslovak Journal of Physics                                           20 20   4
496 Czechoslovak Mathematical Journal                       10 13 15 15 15 15         40 40   3
497 Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo                                           20 20   1
498 Człowiek i Społeczeństwo                               7 7     9         3
499 Dalton Transactions                                   40 40     140 140   1
500 Data in Brief                                           40 40   2
501 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności                                           20 20   1
502 Democracy and Security                                           100 100   1
503 Demonstratio Mathematica                       6 9 8 8 8 8   11 11 11 20 20   32
504 Dendrobiology                       6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 40 40   14
505 Desalination                       20 27 35 35 40 40               4
506 Desalination and Water Treatment                               20 20 20 20 20 20 100 100   8
507 Diabetologia Kliniczna                                     10 10   20 20   1
508 Diagnostyka                       4                   20 20   5
509 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne                           10 10 10 10 15 15 15 15       7
510 Discrete and Computational Geometry                       24 32 35 35 25 25         100 100   4
511 Discrete and Continuous Dynamical Systems                       24 32 35 35 35 35               3
512 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A                                 35 35       100 100   3
513 Discrete Applied Mathematics                       15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70   10
514 Discrete Dynamics in Nature and Society                       20 27 30 30 25 25 25 20     40 40   2
515 Discrete Mathematics                       15 20 20 20 20     25 25 25 100 100   37
516 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science                       24 32 20 20 20 20         70 70   2
517 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods                       4                         19
518 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization                       6 9 8 8 10 10 9 9 10 10       40
519 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications                       4 6 7 7 10 10 8 8           8
520 Discussiones Mathematicae : Graph Theory                       6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 70 70   55
521 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics                       4 6 5 5 10 10 10 10 10 10       42
522 Disease Markers                                       25 25 70 70   6
523 Disputatio                         15 12 12 10 10         70 70   3
524 DNA and Cell Biology                                           70 70   2
525 Doctrina. Studia społeczno-polityczne                           4 4 4 4               1
526 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift                                           20 20   3
527 Drogownictwo                       4         4 5 5           13
528 Drug Metabolism and Disposition                       24 32 35 35 35 35         100 100   1
529 Drug Testing and Analysis                                 25 25 25           1
530 Drugs                                   40 40 40 40       2
531 Drugs of the Future                         13                       1
532 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences                       2 2                       10
533 Dynamic Games and Applications                           3 3 10 25 20 25 25 25 70 70   5
534 Dynamic Systems and Applications                       15 20 15 15 20 20 15 15     20 20   17
535 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems                       10 13                       5
536 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu                               5 5               1
537 Dyskursy Młodych Andragogów                           4 4 4 4 10 10 10 10 20 20   65
538 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka                                   9 9           1
539 Dzieje Najnowsze                               10 10 10 10 10 10 70 70   18
540 Earth System Dynamics                                           140 140   1
541 Earth System Science Data                                           200 200   1
542 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij                                 5 5       40 40   2
543 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski                       4 6 4 4 3 3               1
544 Echa przeszłości                       4 6 6 6 5 5   9 9   20 20   4
545 Ecologia Balkanica                                           20 20   1
546 Ecological Applications                                           100 100   1
547 Ecological Chemistry and Engineering. A                           7 7 6 6         20 20   2
548 Ecological Complexity                               25 25 30 30     70 70   2
549 Ecological Engineering                               35 35         100 100   1
550 Ecological Entomology                                     35 40   100 100   1
551 Ecological Indicators                               35 35 35 35 35 35 140 140 140 16
552 Ecology and Evolution                                 20 25 25     100 100   4
553 Economic and Environmental Studies                                 8 13 13 13         3
554 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja                                     15 15 15 70 70   2
555 Economic Theory                       15 27 25 25 25 25 25   25 25 140 140   5
556 Ecosphere                                     30 30   70 70   1
557 Educational Studies                                           70 70   1
558 Edukacja                         10 10 10 10 10         20 20   59
559 Edukacja - Technika - Informatyka                               6 6 9 9 9 9       9
560 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa                           4 4 5 5 8 8 8 8       15
561 Edukacja dla Bezpieczeństwa                                       9 9       1
562 Edukacja Dorosłych                         10 10 10 10 10 10 11   11 20 20   16
563 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers                                   12 12 12 12       3
564 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                                         9 20 20   2
565 Edukacja Etyczna                                       5 5       1
566 Edukacja Filozoficzna                       4 6     3 3         20 20   22
567 Edukacja Humanistyczna                                         7       69
568 Edukacja Międzykulturowa                                           20 20   1
569 Edukacja Prawnicza                         2                       2
570 Edukacja: studia, badania, innowacje                       9 9                       3
571 Edukacja Ustawiczna Dorosłych                       4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 20 20   19
572 e-Finanse                               9 9               2
573 EJSO European Journal of Surgical Oncology                                   30 30 30         1
574 Ekologia i Technika                           2 2 5 5               6
575 Ekonometria = Econometrics                           8 8 9 9         20 20   3
576 Ekonomia = Economics                           8 8 8 8               5
577 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                                       6 6 20 20   2
578 Ekonomia i Prawo                               8 8 12 12 12 12 40 40   5
579 Ekonomia i Środowisko                       4 6 5 5 8 8   12 12 12 20 20   6
580 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management                                 7 7 11           3
581 Ekonomia Społeczna                                     7           1
582 Ekonomia XXI wieku                                 8 11 11 11 11       5
583 Ekonomiczne Problemy Usług                                     8 8 8       4
584 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa                       6 9 8 8 7 7 12 12 12         42
585 Ekonomista                       6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 40 40   10
586 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability                                     25 25 25 100 100   3
587 Electric Power Systems Research                       15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 100 100   6
588 Electronic Communications in Probability                               20 20               1
589 Electronic Journal of Biotechnology                                   15 15 15         1
590 Electronic Journal of Combinatorics                       20 27 25 25 20 25 20 25     100 100   8
591 Electronic Journal of Linear Algebra                                         30 70 70   2
592 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online]                       4   7 7 7 7               8
593 Electronics                                           100 100   2
594 Electronics and Telecommunications Quarterly                       6                         5
595 Elektro.info [online]                           5 5 5 5               4
596 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania                       6 9 6 6 5 5               14
597 e-mentor                       4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 20 20   7
598 Emerging Infectious Diseases                                           140 140   1
599 ENDOCRINOLOGY         32 32 32 32 32 32 32 32 32                       1
600 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii                       4 6 4 4 4 4               3
601 Endokrynologia Polska                       6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 40 40   3
602 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej                               4 4               1
603 Energia i Budynek                         6                       2
604 Energies                                     25 25 25 140 140   23
605 Energy                               45       45 45 200 200   4
606 Energy and Buildings                       24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140   4
607 Energy Conversion and Management                                 40 40             1
608 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects                           25 25 20 20         40 40   1
609 Engineering Applications of Artificial Intelligence                       20       35 35         140 140   8
610 Engineering Optimization                       20                         2
611 Engineering Science and Technology, an International Journal                                           100 100   1
612 Engineering Transactions                       4   7 7 7 7 15 15 15   20 20   9
613 Engineering with Computers                                           70 70   1
614 English Teaching & Learning                                           40 40   1
615 Entomologia Experimentalis et Applicata                                 35 30 30           7
616 Entomologica Fennica                                 15 15             1
617 Entropy                                           100 100   2
618 Environment International                                           140 140   1
619 Environment Protection Engineering                       6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 70 70   8
620 Environmental and Experimental Botany                                           100 100   1
621 Environmental Engineering and Management Journal                                   15 15 15 15 70 70   2
622 Environmental Geochemistry and Health                                 30 35 30           1
623 Environmental Microbiology                           40 40 40 40 40 40 40   140 140   1
624 Environmental Pollution                                           100 100   1
625 Environmental Research                       24 32 40 40 40 40               1
626 Environmental Research Letters                                     40 40 40 140 140   2
627 Environmental Science & Technology                                           140 140   3
628 Environmental Science and Pollution Research                                 30 30 30 30   70 70   4
629 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne                           5 5 4 4   5 5 5       7
630 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics                           35 35 35                 1
631 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                                       8         2
632 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy                                   14 14 14 14 70 70   6
633 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura                                   11 11 11   70 70   3
634 Estetyka i Krytyka                           6 6 5 5 12 12           4
635 Ethics and Bioethics                                           20 20   12
636 Ethology Ecology & Evolution                           20 20 20 20 20 25 25         3
637 Ethos                       4               12         5
638 Etnografia Polska                                   12 12 12         1
639 Etyka                           5 5 4 4         20 20   4
640 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój                                   10 10           1
641 Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich                                         7       1
642 Europa Regionum                               7 7 7 7 7         10
643 Europace                                     30 30 30       1
644 European Archives of Oto-Rhino-Laryngology                                           70 70   1
645 European Food Research and Technology                                     25 30   70 70   1
646 European Heart Journal                                           200 200   1
647 European Journal of Agronomy                                           140 140   1
648 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery                             30 30 30         100 100   1
649 European Journal of Cell Biology                       20 27 25 25 25 25         100 100   1
650 European Journal of Clinical Investigation                                           100 100   1
651 European Journal of Combinatorics                       20 27 30 30 25 30 25 25     100 100   6
652 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics                                   15 15     40 40   1
653 European Journal of Ecology                                           20 20   3
654 European Journal of Entomology                               25 30 25 25 30 30       3
655 European Journal of Environmental and Safety Sciences                                           70 70   2
656 European Journal of Gynaecological Oncology                       10               15 15 40 40   2
657 European Journal of Medical Research                       10 13 15 15 15 15               4
658 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology                       20 27 27 20 25 25               2
659 European Journal of Pharmaceutical Sciences                                   35 35           1
660 European Journal of Public Health                                           100 100   1
661 European Journal of Service Management                                       13 13       1
662 European Journal of Sport Science                                       25 25       1
663 European Journal of Sustainable Development                                           20 20   3
664 European Journal of Wildlife Research                       20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70   3
665 European Journal of Wood and Wood Products                                 30 30       140 140   1
666 European Physical Journal A                                           100 100   3
667 European Physical Journal B                                           40 40   3
668 European Physical Journal C                                     40 40   140 140   5
669 European Physical Journal D                                     20 25   40 40   1
670 European Physical Journal-Special Topics                           25 25 25 25         70 70   4
671 European Planning Studies                                       25 25       1
672 European Research Studies Journal                                           100 100   2
673 European Urology                               50 50 50 50     200 200   3
674 European Urology Focus                                           40 40   1
675 Europejski Przegląd Sądowy                       6   7 7 7 7 7 11           5
676 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine                                   30 30           1
677 Evolutionary Ecology                                           70 70   1
678 Experimental and Applied Acarology                                     35 35 35 100 100   2
679 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes                                 15 15 15 15   70 70   1
680 Experimental Astronomy                           25 25             100 100   1
681 Experimental Biology and Medicine                                           70 70   1
682 Experimental Dermatology                             40 40                 1
683 Expert Opinion on Investigational Drugs                                     35 35 35       1
684 Expert Review of Clinical Pharmacology                                   25 25 25 25       1
685 Explorations: A Journal of Language and Literature                                       5 5 20 20   2
686 Éthique & Santé                                           40 40   1
687 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu                                 5 5 8 8 8       3
688 Facta Universitatis                                           100 100   2
689 Familial Cancer                               20                 1
690 Family Medicine & Primary Care Review                           5 5     12 12   12       3
691 Fasciculi Mathematici                       4 6     10 10 9 9 10 10       9
692 FASEB JOURNAL     32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                       1
693 FEMS Microbiology Letters                       15                         1
694 Fibonacci Quarterly                                           40 40   5
695 Filomat                                         25 40 40   1
696 Filo-Sofija                       6 9 7 7 7 7 7 7 7 7       12
697 Filozofia Chrześcijańska                                   6 6           1
698 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne                                   4 4     20 20   2
699 Filozofia Nauki                       6 10 10 10 10 10 15 15     40 40   23
700 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                                       6         2
701 Filozoficzne Aspekty Genezy                                   5 5 5 5       88
702 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin                                     5   5       28
703 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia                                   9 9 9 9       7
704 Fixed Point Theory                           35 35 30 30         70 70   2
705 Fizjoterapia Polska                       4 6 5 5 6 6         20 20   3
706 Flora                               25 25 25 25 25   40 40   3
707 Folia Biologica - Kraków                                           40 40   1
708 Folia Biologica - Prague                           20 20 20 20         40 40   1
709 Folia Cardiologica                                   9 9 9 9 20 20   10
710 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry                                   14             1
711 Folia Histochemica et Cytobiologica                           15 15 15 15 15 15     70 70   14
712 Folia Microbiologica     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                 40 40   4
713 Folia Morphologica                                           20 20   5
714 Folia Oeconomica Stetinensia                       4 9 8 8 10 10         20 20   6
715 Folia Parasitologica                                 25   20 25   40 40   2
716 Folia Philosophica                               6 6   8 8         5
717 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica                           5 5 5 5   10 10         3
718 Folia Zoologica                       15 20 20 20 15 15   20 20 20 40 40   3
719 Fontes Archaeologici Posnanienses                                   12 12           2
720 Food Analytical Methods                           30 30 30 30         70 70   2
721 Food and Chemical Toxicology                                     40 40 40       1
722 Food Chemistry                       24 32 45 45 40 40         200 200   3
723 Foodborne Pathogens and Disease                               30 30 30             1
724 Forensic Science, Medicine and Pathology                                       35 35 70 70   1
725 Forest Ecology and Management                                   45 45 45 45 200 200   3
726 Forestry : an International Journal of Forest Research                                     35 40 40 140 140   1
727 Forum Artis Rhetoricae                                   9 9           3
728 Forum Bibliotek Medycznych                                   7 7           1
729 Forum Eksploatatora                           1 1                   9
730 Forum for World Literature Studies                                           70 70   2
731 Forum Lingwistyczne                                           20 20   2
732 Forum Oświatowe                                           20 20   9
733 Forum Pedagogiczne                                     10 10   20 20   1
734 Forum Prawnicze                                           40 40   2
735 Forum Zakażeń                                 4               1
736 Foundations of Civil and Environmental Engineering                       4                         3
737 Foundations of Computing and Decision Sciences                       6 9 7 7 9 9         20 20   1
738 Foundations of Management. International Journal                           4 4 5 5 10 10 10 10 40 40   18
739 Foundations of Physics                                           40 40   2
740 Fragmenta Faunistica                       4 6 5 5 4 4               4
741 Fraza: poezja, proza, esej                                   4 4           23
742 Frontiers in Ecology and Evolution                                           20 20   1
743 Frontiers in Immunology                                       35 35 140 140   3
744 Frontiers in Oncology                                   7 7 7 7 100 100   2
745 Frontiers in Pediatrics                                           70 70   1
746 Frontiers in Physics                               30 30               1
747 Frontiers in Physiology                                     35 35   100 100   1
748 Frontiers in Plant Science                                   40 40 40 40 100 100   2
749 Fuel                                           140 140   14
750 Fuel Processing Technology                                           140 140   1
751 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici                               10 10               20
752 Fundamenta Informaticae                       20 27 20 20 15 15         70 70   2
753 Fundamenta Mathematicae                                           100 100   3
754 Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools                                           20 20   2
755 Fuzzy Sets and Systems                       24 32 40 40 40 40 40       140 140   7
756 Galicja. Studia i Materiały                                           20 20   2
757 Games and Economic Behavior                                 30 30             2
758 Gaz, Woda i Technika Sanitarna                       6 9 6 6 5 5   11 11         22
759 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa                               5 5               1
760 General and Professional Education                           5 5 8 8 9 9 9 9       21
761 General Relativity and Gravitation                               30 30               2
762 Geodesy and Cartography                         9 8 8 8 8         20 20   2
763 Geodetski List                           15 15             20 20   1
764 Geological Quarterly                                 20 20       70 70   1
765 Geology, Geophysics & Environment                                   14 14     20 20   1
766 Geophysical Research Letters                           40 40 40 40 40 40     140 140   1
767 Geotechnique                                           140 140   1
768 Germanica Wratislaviensia                           9 9 9 9 14 14 14 14 20 20   15
769 Gerontologia Polska                                         9       1
770 Gerontologia Współczesna                                   4 4