System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35             2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35       1
3 ACS Nano         45 45           1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8           1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7           4
6 Acta Albaruthenica               6 6     6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15   2
8 Acta Astronautica               35 35 35   1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14       5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15           12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12   3
12 Acta Biotheoretica 15                     1
13 Acta Cassubiana             6 6 6     2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3               1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7   2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20           1
17 Acta Geophysica           20 20         1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4           1
19 Acta Herpetologica                   20   1
20 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1               1
21 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20     11
22 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25             3
23 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14   4
24 Acta Mechanica Slovaca     7 7               5
25 Acta Medicorum Polonorum                 3     3
26 Acta Microbiologica Polonica 6                     7
27 Acta Neophilologica         4 4 8 8       5
28 Acta Neuropsychologica             12 12 12     1
29 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20       4
30 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
31 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35           7
32 Acta Parasitologica           15           1
33 Acta Philologica     3 3               2
34 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   75
35 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20   36
36 Acta Physica Slovaca 15                     11
37 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25     6
38 Acta Physiologica Hungarica         15 15           3
39 Acta Politica Polonica               9 9     2
40 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15       2
41 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13   15
42 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20       2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11   3
44 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6     1
45 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5           1
46 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4           6
47 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5               5
48 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15   12
49 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25       4
50 Acta Theriologica     20 20 25 25           3
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6       2
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4       14
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                   1
54 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12       4
55 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14       5
56 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8       4
57 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8       1
58 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5       3
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5           2
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4     1
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7     5
62 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13   13
63 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                   1
64 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10           1
65 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25           1
66 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8       1
67 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5       8
68 Advanced Engineering Materials                 30 30   1
69 Advanced Materials Research [online]         7 7           5
70 Advances in Bioresearch           6           1
71 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15   3
72 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15     2
73 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20     2
74 Advances in High Energy Physics             30 25   30   3
75 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6           5
76 Advances in Materials Science           9 11 11       2
77 Advances in Mathematical Physics               20 20 20   1
78 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25   1
79 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10       2
80 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20   8
81 Advances in Structural Engineering               20 20 20   1
82 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25   47
83 AIP Advances               25 25     1
84 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4     2
85 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4   24
86 Alergoprofil     4 4 6 6           6
87 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13       3
88 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20           1
89 American Journal of Cancer Research               30 30 30   1
90 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25   1
91 American Journal of Men's Health             20 20 20     1
92 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40         1
93 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 35 1
94 American Journal of Transplantation     50 50               1
95 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25     4
96 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4           4
97 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10     9
98 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15   2
99 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40           1
100 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20           1
101 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25       1
102 Angiology             20 20 20     1
103 Animal 10 27 35 35 35 35           1
104 Animal Conservation               35 35     1
105 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25           2
106 Annalen der Physik               35 35     2
107 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30           1
108 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10       6
109 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25           3
110 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9     14
111 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5           1
112 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15           25
113 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7           37
114 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8       12
115 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12     1
116 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5       1
117 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6       5
118 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11       1
119 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12     9
120 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4           3
121 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3       1
122 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2               2
123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5           1
124 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4           4
125 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2               1
126 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25   22
127 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25           1
128 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30   2
129 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30       2
130 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30           2
131 Annals of Hematology 20           25 30 30 30   4
132 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15           1
133 Annals of Oncology       40 40 40 40         1
134 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30   2
135 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10       14
136 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15       9
137 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15     6
138 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20   2
139 Anthrozoös           25 25         1
140 Anticancer Research         20 20 20         1
141 Anzeiger für Slavische Philologie                 10     1
142 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4               3
143 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35   3
144 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14     14
145 Applied Computer Science         6 6 11 11 11     22
146 Applied Ecology and Environmental Research             15 15       1
147 Applied Energy               45 45     2
148 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13   4
149 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15               9
150 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35       2
151 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40     11
152 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35   10
153 Applied Mechanics and Materials         7 7 7         21
154 Applied Optics             30 25 30 30   3
155 Applied Sciences               25 25 25   2
156 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35           1
157 Applied Surface Science               35 35 35   2
158 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30   2
159 Aquaculture International                   20   1
160 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20       1
161 Arabian Journal of Chemistry               35 35     1
162 Archeus     2 2 4 4           13
163 Architecturae et Artibus               7 7     2
164 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11   2
165 Architectus   6 4 4 5 5 9 9       6
166 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4           4
167 Archiv der Mathematik     20 20 20 20           4
168 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8           4
169 Archives of Biochemistry and Biophysics         30             1
170 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15         4
171 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7     3
172 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25         7
173 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15       10
174 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15     9
175 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25         3
176 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15           2
177 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15   52
178 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13   6
179 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5           2
180 Archives of Mechanical Technology and Materials                 7 7   1
181 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30   7
182 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30   16
183 Archives of Thermodynamics             13 13       1
184 Archives of Transport     5 5 6 6           1
185 Archivolta         1 1           6
186 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25       2
187 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10   3
188 Archiwum Budowy Maszyn 6                     1
189 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4             1
190 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4           3
191 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10       5
192 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4   20
193 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                     1
194 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6           10
195 Archiwum Odlewnictwa 6                     89
196 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5           60
197 Ardeola 15                     1
198 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15         3
199 Argumentation         25 25           1
200 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15           4
201 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10         1
202 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30   2
203 Artificial Life 24 32 30 30 30 30           1
204 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9           1
205 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25           2
206 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20         3
207 Ask. Research & Methods         6 6           1
208 Astrobiology               30 35 35   1
209 Astronomical Journal               35 35     1
210 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   71
211 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35           3
212 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 93
213 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40   16
214 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50     6
215 Astrophysics and Space Science           25 25 25 25 25   11
216 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14   25
217 Atherosclerosis               35 35 35   3
218 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15           1
219 Atmospheric Environment               35 40     1
220 Atomization and Sprays                   20   1
221 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7     4
222 Automatica         45 45 45 45       7
223 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   4
224 Avian Biology Research         20 20           1
225 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5           6
226 Baltic Forestry               15 15     1
227 Baltic-Pontic Studies                 10     1
228 Banach Center Publication   9       7 14 14       22
229 Barometr Regionalny     7 7 8 8           1
230 Basic and Applied Ecology           30 30     30   2
231 Behavioral Ecology 24                     1
232 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20           1
233 Bernoulli           30 25         1
234 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6     2
235 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6       3
236 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5           6
237 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6   1
238 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9     2
239 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8   3
240 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25       2
241 Biochemical Engineering Journal 24                     1
242 Biochemical Systematics and Ecology               15       1
243 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35           3
244 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                     2
245 Biodiversity and Conservation               30 30 30   1
246 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13     3
247 Biologia 10 13 15 15 15 15           6
248 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25   1
249 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40         2
250 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20         1
251 Biological Letters     6 6 8 8           3
252 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15   1
253 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15     5
254 BioMed Research International             20         3
255 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15           1
256 Biomedicine & Pharmacotherapy         25             1
257 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25           1
258 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35       10
259 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25       4
260 Biosystems Engineering       25 35 35           1
261 Biotechnology Advances               45 45 45   1
262 Bird Study     30 30 25 25           1
263 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6     2
264 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9   2
265 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6         2
266 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12       3
267 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13     8
268 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8     2
269 BJU International         35 35 35         1
270 BLOOD 24                     1
271 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                     1
272 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20       1
273 Breast Cancer Research       40               1
274 Breeding Science             30 30 30     1
275 British Food Journal                 25 25   1
276 British Journal of Applied Science & Technology           5 5         2
277 British Journal of Cancer         35             1
278 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35           1
279 British Journal of Haematology         35 35           1
280 Brno Studies in English   10 10 10 10 10           3
281 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5           1
282 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8           1
283 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6   25
284 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5       3
285 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6     3
286 Builder             4 5 5 5   9
287 Building and Environment 24 32 35 35               1
288 Bulletin of Entomological Research               35       1
289 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15           1
290 Bulletin of Materials Science               20 25 25   1
291 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50   1
292 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20         1
293 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15               1
294 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15           2
295 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20       23
296 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15         1
297 Bulletin Polish Economic Society               4       1
298 Burgen und Schlösser           10 10         1
299 Byzantinoslovaca         5 5           1
300 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30         1
301 Cancer Letters           35           1
302 Cancer Medicine               25 25 25   1
303 Cancer Research and Treatment               25       1
304 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40           2
305 Carbon           40 40         1
306 Casus           4 6 6 6 6   3
307 Catalysis Communications             30 30       1
308 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30     13
309 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15           26
310 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40           1
311 Cellular Immunology         20 20           1
312 Cement Wapno Beton 6                     4
313 Central European Journal of Biology 10 20 20 20               1
314 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20           7
315 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20           2
316 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12       1
317 Central European Journal of Urology         9             1
318 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7   2
319 Centropa     10 10               5
320 Challenges of Modern Technology     2 2               1
321 Chaos           40 45 40 45 45   3
322 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25           3
323 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20       2
324 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15           4
325 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30               1
326 Chemical Engineering Communications           20 20 20       1
327 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40               1
328 Chemical Engineering Science 24 32 35 35               1
329 Chemical Papers             20 20       1
330 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40               1
331 Chinese Business Review         10 10           2
332 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6       5
333 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9       1
334 Chowanna 6 9 7 7 6 6           8
335 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8   36
336 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4           29
337 Circulation Journal     30 30 30 30           1
338 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9   175
339 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6       3
340 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35     13
341 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20         1
342 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20             1
343 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20           2
344 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30       1
345 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20       1
346 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35               1
347 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40   1
348 Cognitive Computation             20 20 20     1
349 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25           8
350 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6           3
351 Colloquium             8 8   8   2
352 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15   8
353 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 45 2
354 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30               1
355 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                     1
356 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   7
357 Composite Structures               35 40     1
358 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45           2
359 Composites Theory and Practice               11 11     1
360 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11 11 35
361 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35               1
362 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30   2
363 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4           4
364 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6           7
365 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14     3
366 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 30 1
367 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45           3
368 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35           2
369 Computers and Electrical Engineering             20 20       1
370 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20           1
371 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20         3
372 Conservation Letters     40 40 40 40           1
373 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14         3
374 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15   2
375 Control and Cybernetics       20 10 10           3
376 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35     13
377 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4         11
378 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7     1
379 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40               1
380 Crop & Pasture Science               35 35 35   1
381 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6       1
382 Culture, Health & Sexuality           30 35 30       1
383 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20           2
384 Current Gynecologic Oncology               11 11     1
385 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12   7
386 Current Microbiology           20 15 15       1
387 Current Oncology         20 15           2
388 Current Opinion in Lipidology               35 35 35   2
389 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7   2
390 Current Psychology                 20     1
391 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8           16
392 Cywilizacja i Polityka         1 1           1
393 Czas Kultury             12 12 12     10
394 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9   20
395 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7     1
396 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5           5
397 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13     40
398 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6           4
399 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6           7
400 Czech Journal of Food Sciences               20 20     1
401 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20     1
402 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15           3
403 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9     3
404 Dalton Transactions             40 40       1
405 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11   31
406 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20   14
407 Desalination 20 27 35 35 40 40           4
408 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20   5
409 Diabetologia Kliniczna               10 10     1
410 Diagnostyka 4                     5
411 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15   7
412 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25           3
413 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35           3
414 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35         2
415 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   9
416 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20       2
417 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25   36
418 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20           2
419 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                     19
420 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10   40
421 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8       8
422 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15   53
423 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6       40
424 Disputatio   15 12 12 10 10           3
425 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4           1
426 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4           8
427 Drogownictwo 4         4 5 5       12
428 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35           1
429 Drug Testing and Analysis           25 25 25       1
430 Drugs             40 40 40 40   2
431 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                   10
432 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25       4
433 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15       17
434 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                   5
435 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5           1
436 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10   52
437 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9       1
438 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5         2
439 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3           1
440 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9     4
441 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6           2
442 Ecological Complexity         25 25 30 30       2
443 Ecological Engineering         35 35           1
444 Ecological Entomology               35 40     1
445 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35   11
446 Ecology and Evolution           20 25 25       1
447 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13     3
448 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15     1
449 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25     4
450 Ecosphere               30 30     1
451 Edukacja   10 10 10 10 10           59
452 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9   8
453 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8   15
454 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11   16
455 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12   3
456 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9   2
457 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3           22
458 Edukacja Humanistyczna                   7   67
459 Edukacja Prawnicza   2                   2
460 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                   3
461 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14   17
462 e-Finanse         9 9           2
463 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30     1
464 Ekologia i Technika     2 2 5 5           6
465 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9           3
466 Ekonomia = Economics     8 8 8 8           5
467 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6   2
468 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12     4
469 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12   6
470 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11       3
471 Ekonomia Społeczna               7       1
472 Ekonomia XXI wieku           8 11 11       4
473 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8   3
474 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12     42
475 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14       7
476 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25   2
477 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30       5
478 Electronic Communications in Probability         20 20           1
479 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15     1
480 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25       7
481 Electronic Journal of Linear Algebra                   30   2
482 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7           8
483 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                     5
484 Elektro.info [online]     5 5 5 5           4
485 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5           14
486 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15   7
487 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4           3
488 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15           2
489 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4           1
490 Energia i Budynek   6                   2
491 Energies               25 25 25   1
492 Energy         45       45     2
493 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   4
494 Energy Conversion and Management           40 40         1
495 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20           1
496 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35           8
497 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7           15
498 Engineering Optimization 20                     2
499 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15     8
500 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30       7
501 Entomologica Fennica           15 15         1
502 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15   8
503 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15     1
504 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30       1
505 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40     1
506 Environmental Research 24 32 40 40 40 40           1
507 Environmental Research Letters               40 40 40   1
508 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30     3
509 Episteme     5 5 4 4           5
510 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35             1
511 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8     2
512 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14   4
513 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11     2
514 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12       4
515 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25     3
516 Ethos                 12     3
517 Etnografia Polska             12 12 12     1
518 Etyka     5 5 4 4           4
519 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10       1
520 Europa Regionum         7 7 7 7 7     10
521 European Food Research and Technology               25 30     1
522 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30           1
523 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25           1
524 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25       5
525 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15       1
526 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30   3
527 European Journal of Gynaecological Oncology 10                     1
528 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15           4
529 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25           1
530 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35       1
531 European Journal of Service Management                 13 13   1
532 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3
533 European Journal of Wood and Wood Products           30 30         1
534 European Physical Journal C               40 40     5
535 European Physical Journal D               20 25     1
536 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30           1
537 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25           4
538 European Urology         50 50 50 50       2
539 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11       5
540 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30       1
541 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15     1
542 Experimental Astronomy     25 25               1
543 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35   1
544 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25   1
545 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8     2
546 Familial Cancer         20             1
547 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12   3
548 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10   8
549 FEMS Microbiology Letters 15                     1
550 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7   11
551 Filozofia Chrześcijańska             6 6       1
552 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4       1
553 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15       23
554 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6     2
555 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5   88
556 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5       17
557 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9     6
558 Fixed Point Theory     35 35 30 30           2
559 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4         2
560 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6           3
561 Flora         25 25 25 25 25     3
562 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20           1
563 Folia Cardiologica             9 9       8
564 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14         1
565 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15       13
566 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10           6
567 Folia Parasitologica           25   20 25     2
568 Folia Philosophica         6 6   8 8     5
569 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10     3
570 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20   3
571 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12       2
572 Food Analytical Methods     30 30 30 30           2
573 Food and Chemical Toxicology               40 40 40   1
574 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40           3
575 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30         1
576 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35   1
577 Forest Ecology and Management             45 45       2
578 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40   1
579 Forum Artis Rhetoricae             9 9       3
580 Forum Bibliotek Medycznych             7 7       1
581 Forum Eksploatatora     1 1               9
582 Forum Pedagogiczne               10 10     1
583 Forum Zakażeń           4           1
584 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                     3
585 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9           1
586 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10     16
587 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4           4
588 Fraza: poezja, proza, esej             4 4       22
589 Frontiers in Physics         30 30           1
590 Frontiers in Physiology               35 35     1
591 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40   2
592 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10           20
593 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15           2
594 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40         7
595 Games and Economic Behavior           30 30         2
596 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11     22
597 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5           1
598 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9   18
599 General Relativity and Gravitation         30 30           2
600 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8           2
601 Geodetski List     15 15               1
602 Geological Quarterly           20 20         1
603 Geology, Geophysics & Environment             14 14       1
604 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40       1
605 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14   15
606 Gerontologia Współczesna             4 4       1
607 Ginekologia Polska         15 15 15 15       5
608 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4         1
609 Global Change Biology               45 45     1
610 Global Ecology and Biogeography             50 50       1
611 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8       5
612 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                     2
613 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6           5
614 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8     7
615 Gospodarka Narodowa           8 14 14       2
616 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7   11
617 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15           2
618 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9     1
619 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9     12
620 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5               2
621 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4               1
622 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6           14
623 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                   1
624 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20   5
625 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12   14
626 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2           2
627 Health Promotion International           30 30         1
628 Health Psychology Report             12 12       2
629 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25           2
630 Helminthologia 10 13 15 15               1
631 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15         1
632 Heredity             35 35       1
633 Herpetological Journal   20 20 20               1
634 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10     2
635 HIV & AIDS Review     7 7 8 8           3
636 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2     3
637 Horyzonty Psychologii                 6 6   1
638 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13   8
639 Human Movement 4 9 8 8 7 7           1
640 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30           1
641 Humanities and Social Sciences                   14   1
642 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8       9
643 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10   1
644 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9   12
645 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3           13
646 Hygeia Public Health             8 8 8     4
647 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25           2
648 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50     2
649 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10           3
650 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9       7
651 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8     1
652 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                     2
653 IEEE Access               25 25 25 25 2
654 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45         1
655 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40   1
656 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40     6
657 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30   4
658 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40   5
659 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                     1
660 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40   1
661 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50           3
662 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50     2
663 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30   9
664 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40           1
665 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45               4
666 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35     1
667 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45   2
668 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 35 2
669 IET Control Theory and Applications             35 35       1
670 IET Electric Power Applications               25 30 30   1
671 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30     1
672 Image Processing & Communications               9 9 9   1
673 Images       12               3
674 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1           1
675 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7     104
676 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15     16
677 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15           1
678 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20         2
679 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20           10
680 Information Sciences 24 32 40 40 45 45           2
681 Information Systems in Management                 5 5   1
682 Information Technology for Development               25 25     1
683 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10         1
684 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3           3
685 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8           1
686 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20       1
687 Insect Conservation and Diversity             40 40       1
688 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7     8
689 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25             1
690 Integration - the VLSI Journal                 20 20 20 1
691 Interdisciplinary Studies in Musicology         7             1
692 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9   7
693 Interlitteraria               10 10 10   1
694 Internal Security     9 9 8 8 10 10       4
695 International Agrophysics               25 25     1
696 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25           1
697 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25   4
698 International Journal of Applied Linguistics                 25 25   1
699 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25   73
700 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15   136
701 International Journal of Arts and Sciences     8 8               1
702 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30           2
703 International Journal of Cancer     35 35               1
704 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35   9
705 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20           1
706 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25   24
707 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40   3
708 International Journal of Electronics               15 15     1
709 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15   15
710 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40         3
711 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30   7
712 International Journal of Game Theory         15 15 15         4
713 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20           2
714 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   7
715 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35           1
716 International Journal of Immunogenetics   13                   1
717 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20     1
718 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35       3
719 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45       2
720 International Journal of Management and Economics             12 12       1
721 International Journal of Mass Spectrometry               25 30     1
722 International Journal of Mechanical Sciences             40 40       1
723 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25       1
724 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25           1
725 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20     11
726 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15           9
727 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20         3
728 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30     2
729 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                     1
730 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40     4
731 International Journal of Solids and Structures 24                     1
732 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25     1
733 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15         2
734 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25   3
735 International Journal of Systems Science             30 30       10
736 International Journal of Urology           25           1
737 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10         1
738 International Philosophical Quarterly                     15 1
739 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5           2
740 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7     20
741 Inverse Problems               40 45     1
742 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7               22
743 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5           13
744 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7   37
745 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5           10
746 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4           17
747 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13         22
748 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8   3
749 ISA Transactions             40 35 40     2
750 Italian Journal of Zoology     20 20               1
751 Italica Wratislaviensia             9 9       1
752 Ius et Administratio               5 5     2
753 Ius Novum           5 11 11 11 11   4
754 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6   7
755 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35       1
756 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6     10
757 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12       4
758 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15       20
759 Journal for Nature Conservation               30 30     1
760 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12     5
761 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12     1
762 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13     5
763 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40         5
764 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   6
765 Journal of Animal Ecology               45 45 45   1
766 Journal of Animal Science     50 50 45 45           1
767 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8           4
768 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20     7
769 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10   8
770 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25           1
771 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25           1
772 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15     1
773 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8           2
774 Journal of Avian Biology             40 45 50     1
775 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20       1
776 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35           2
777 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20           1
778 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30           5
779 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35         7
780 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25           1
781 Journal of Business Research               25 30 30   1
782 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45     1
783 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35   1
784 Journal of Chemistry     20 20 15 15           1
785 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15   6
786 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40     7
787 Journal of Clinical Oncology           50 45         2
788 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7           6
789 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25     1
790 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30           2
791 Journal of Composite Materials     30 30 30 30           1
792 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35       1
793 Journal of Computational Physics               40 45     1
794 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15     1
795 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35   1
796 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30   8
797 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40         3
798 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25   2
799 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25   6
800 Journal of Differential Equations               45 45     1
801 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25           1
802 Journal of Ecological Engineering                 12 12 12 1
803 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25           1
804 Journal of Economic Entomology                   35   1
805 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30   3
806 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7   14
807 Journal of Elasticity 20                     1
808 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15           3
809 Journal of Electrostatics 20                     2
810 Journal of Elementology           15 15         1
811 Journal of Engineering Mathematics               20 25     1
812 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15       1
813 Journal of Environmental Quality               30 30     1
814 Journal of Environmental Radioactivity               25 30     1
815 Journal of Environmental Science and Health               20 20 20 20 2
816 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15   9
817 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15   4
818 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25         3
819 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35       1
820 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25           3
821 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15       3
822 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30   3
823 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25   5
824 Journal of Intercultural Communication             20 20 20     2
825 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20   1
826 Journal of International Studies         8 8           2
827 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6           4
828 Journal of Literature and Art Studies           6 6         1
829 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35   8
830 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12     1
831 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30           8
832 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30       10
833 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13   1
834 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13   1
835 Journal of Manufacturing Processes             25 25       1
836 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15           1
837 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20     1
838 Journal of Materials Science & Technology             30 35       1
839 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 40 60
840 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15       3
841 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   28
842 Journal of Mathematics and System Science           4 4         1
843 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20   1
844 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7           1
845 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5           3
846 Journal of Medical Science           5 10 10       3
847 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25       2
848 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15     1
849 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25           1
850 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30     1
851 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20   2
852 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30           13
853 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35     3
854 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20           2
855 Journal of Optics               30 35     1
856 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30       9
857 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40     6
858 Journal of Pest Science             40         1
859 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35       1
860 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                     8
861 Journal of Physical Chemistry A 24                     6
862 Journal of Physical Chemistry B 24                     1
863 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30     10
864 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25         3
865 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25         8
866 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25           1
867 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20           2
868 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20           8
869 Journal of Plant Interactions               20 20     1
870 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10           6
871 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20           1
872 Journal of Positive Management           5           1
873 Journal of Process Control               35 40     3
874 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30           1
875 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12       4
876 Journal of Research in Personality                 35 35   1
877 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15           1
878 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25           1
879 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10   1
880 Journal of Sexual Medicine         35 35           1
881 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30   3
882 Journal of Sound and Vibration     30 30               1
883 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20           1
884 Journal of Sports Science and Medicine         20 20           2
885 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35           2
886 Journal of Statistical Physics         25 25           4
887 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20           3
888 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30   3
889 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20     1
890 Journal of Superhard Materials                 20 20   1
891 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10           2
892 Journal of Systems Architecture               20 20 20 20 2
893 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6           1
894 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50   1
895 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15       1
896 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                     1
897 Journal of the Electrochemical Society         40 40           1
898 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35         1
899 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25   1
900 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15         1
901 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35         3
902 Journal of the Neurological Sciences           25 25         1
903 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35   8
904 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25         1
905 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35     1
906 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6         2
907 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15           5
908 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15           3
909 Journal of Thermal Biology 20                     1
910 Journal of Thoracic Disease                   20   1
911 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15         6
912 Journal of Vision 24                     1
913 Journal of Water and Land Development                   14   1
914 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30   1
915 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15       3
916 Kidney & Blood Pressure Research             20 25       1
917 Kinesiology             15 15       1
918 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13   10
919 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4           3
920 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3       1
921 Kompozyty 6 9 7 7 8 8           3
922 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6               8
923 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6   10
924 Konteksty Kultury           5 8 8       5
925 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4     4
926 Konteksty Społeczne             3 3 3     1
927 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4     2
928 Kosmos     4 4 4 4           3
929 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 6                 1
930 Kovové Materiály = Metallic Materials             15         1
931 Kronika Bydgoska     3 3 2 2           1
932 Kulon         1 1     5 5   2
933 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8       2
934 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12   28
935 Kultura i Historia             8 8       1
936 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10               6
937 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6           1
938 Kultura Popularna               10 10 10   1
939 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10     4
940 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3       1
941 Kunst og Kultur         10 10           1
942 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11     7
943 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5       20
944 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10     27
945 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4     3
946 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12     17
947 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10           25
948 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6           5
949 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4         1
950 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15       3
951 Labor et Educatio             6 6       3
952 Land Use Policy               35 40     1
953 Laser and Particle Beams                 30 30   2
954 Laser Physics                 30 30   3
955 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4     7
956 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                   12
957 Lecture Notes in Computer Science 10 13                   27
958 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                   5
959 Lekarz 2 2 4 4               3
960 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30   3
961 Leukemia             45 45 45 45   1
962 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2               3
963 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   31
964 Linguae Mundi     3 3 2 2           3
965 Linguistik Online             10 10       1
966 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8     8
967 Linguodidactica     3 3               3
968 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13   15
969 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25   4
970 Literacje         3 3           2
971 Literatura i Kultura Popularna         5 5           3
972 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11   19
973 Literaturoznawstwo                 3     1
974 Littera Antiqua         7 7           1
975 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10     4
976 Living Reviews in Relativity               50 50     1
977 Lodz Papers in Pragmatics             11 11       1
978 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13   5
979 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20   6
980 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13       6
981 Logistyka 4 6 4 4 10 10           80
982 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6       2
983 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8       14
984 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10       3
985 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10     7
986 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4           25
987 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14       2
988 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5           5
989 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25         1
990 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5       8
991 Mammal Review               50 50     1
992 Mammalia 10 13 15 15 20 20           1
993 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25           1
994 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12   480
995 Management and Business Administration           8           1
996 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12     15
997 Management Forum             9 9 9 9   4
998 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10   1
999 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9   10
1000 Managerial Economics         6 6 13 13       2
1001 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20               1
1002 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9   19
1003 Marketing i Zarządzanie             9 9   9   2
1004 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3           1
1005 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                     1
1006 Materials                   35 35 1
1007 Materials Science and Engineering C         25 30           1
1008 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15           6
1009 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8   62
1010 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20   4
1011 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30             2
1012 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20       10
1013 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25         11
1014 Mathematical Problems in Engineering             20 20       2
1015 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35       2
1016 Mathematische Annalen           40           1
1017 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25           8
1018 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30   7
1019 Measurement Automation Monitoring             11 11       6
1020 Measurement Science Review             20 20       1
1021 Meccanica       25 30 30           1
1022 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45           2
1023 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6               2
1024 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11   15
1025 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                     4
1026 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35         2
1027 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                     1
1028 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8     5
1029 Media4u Magazine   2                   9
1030 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25           1
1031 Medical and Biological Sciences 4           7 7       2
1032 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25           1
1033 Medical Hypotheses               15       1
1034 Medical Research Journal               6 6 6   1
1035 Medical Science Monitor     20 20         20 20   3
1036 Medical Tribune             2 2       1
1037 Medicina dello Sport         15 15 15 15       2
1038 Medicina Sportiva Practica             6 6 6     1
1039 Medicine           40 40         2
1040 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5           1
1041 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10     2
1042 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6     4
1043 Medycyna po Dyplomie             3 3 5 5   5
1044 Medycyna Rodzinna               7 7     1
1045 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12       6
1046 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5           2
1047 Metal Science and Heat Treatment               15 15     1
1048 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15           2
1049 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30           1
1050 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9   5
1051 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25       9
1052 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4               29
1053 Metrika 15                     3
1054 Metrologia               35 35 35   1
1055 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20 20 20   14
1056 Micro & Nano Letters               15 20 20   2
1057 Microbes and Environments     25 25 25 25 25 25 25 25   1
1058 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30           5
1059 Między Oryginałem a Przekładem           8 14         1
1060 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2         2
1061 Mitochondrial DNA. Part B               20 20     3
1062 Modern Management Review             11 11       1
1063 Moderna sprak                   15   1
1064 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20     2
1065 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20           7
1066 Molecules             30 30 30 30   4
1067 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15     2
1068 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5   6
1069 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7           3
1070 Monitor Prawa Pracy         6 6           1
1071 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7   13
1072 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 35 5
1073 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 98
1074 Mosty             3 3 3     15
1075 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4           1
1076 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 30   22
1077 Muttersprache     10 10 10 10           1
1078 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14       20
1079 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4     7
1080 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4           4
1081 Narodoznavči Zošiti     3 3               2
1082 Natural Hazards         30             1
1083 Natural Product Research     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1084 Nature 30             50 50     3
1085 Nature Conservation               25 25     2
1086 Nature Journal 2 6     4 4           1
1087 Nauczyciel i Szkoła               6 6     16
1088 Nauka   9 6 6 6 6     10 10   5
1089 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6           1
1090 Nauki Inżynierskie i Technologie           5           1
1091 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10       5
1092 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6           1
1093 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6           3
1094 Neofilolog   6 4 4 6 6     7 7   14
1095 Neophilologica             12 12 12     1
1096 Neoplasma 10                     1
1097 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10         1
1098 Neuphilologische Mitteilungen           10           1
1099 Neural Computing and Applications                 25 25   1
1100 Neural Processing Letters             20         1
1101 Neurocomputing         30 30 30 30 30 30   4
1102 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15     4
1103 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40     2
1104 Niepełnosprawność     4 4 5 5           4
1105 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8 8   12
1106 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11   10
1107 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7       17
1108 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10       17
1109 Nietoperze 2 2                   10
1110 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4               2
1111 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45           1
1112 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45           21
1113 Nonlinear Dynamics               40 45 45   5
1114 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35           2
1115 North-Western Journal of Zoology             20 15 20     1
1116 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8       8
1117 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6           11
1118 Nowiny Lekarskie       4 5 5           5
1119 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2   27
1120 Nowoczesne Systemy Zarządzania                 6     1
1121 Nowotwory Journal of Oncology         5 5           1
1122 Nukleonika     15 15 15 15 15         11
1123 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20           2
1124 Nurt SVD               9 9 9   1
1125 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25   1
1126 Nutrition Reviews               40 40     1
1127 Oblicza Komunikacji     3 3         4     2
1128 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2   14
1129 Obróbka Plastyczna Metali         6 6           1
1130 Oceanological and Hydrobiological Studies     15 15 15 15 15 15 15 15   1
1131 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6           19
1132 Ochrona Środowiska       15 10 15 15         14
1133 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12         5
1134 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10           2
1135 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11     4
1136 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5   2
1137 Oncoimmunology             40 40       1
1138 Oncology Letters         15 15 15         1
1139 Oncotarget               35 35 35   3
1140 Onkologia i Radioterapia 4                     1
1141 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7     3
1142 Open Engineering             11 11       1
1143 Open Mathematics             20 20       2
1144 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20     5
1145 Operations Research and Decisions             12         1
1146 Operations Research Letters         20 20           2
1147 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2           1
1148 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8 8   2
1149 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15       15
1150 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25     3
1151 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1152 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35   14
1153 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30   1
1154 Optics Communications               25 25 25   3
1155 Optics Express 24 32 45 45 45 45           1
1156 Optimization         20 25 25 25 25 25 25 12
1157 Optimization and Engineering               25 25 25   1
1158 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8           1
1159 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11     10
1160 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7     12
1161 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10       40
1162 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14     7
1163 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9       3
1164 Ornis Fennica 20 27 25 25 25             3
1165 Ornis Polonica           7 8         2
1166 Ornitologia Neotropical           10 15         1
1167 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9           5
1168 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11     4
1169 Otolaryngologia Polska 9                     1
1170 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6           5
1171 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8     14
1172 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10     5
1173 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12     16
1174 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13     9
1175 Państwo Prawne               4       1
1176 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3       2
1177 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30           2
1178 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3               4
1179 Patient Preference and Adherence             30 30       1
1180 Pattern Recognition Letters       30 25 25           1
1181 Pedagogika Katolicka                   6   2
1182 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7       2
1183 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6           5
1184 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie]                   8   1
1185 Pediatric Blood & Cancer               25 25     1
1186 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25           1
1187 Peptides             25         1
1188 Periodica Mathematica Hungarica         15 15           2
1189 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15       1
1190 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6       2
1191 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4           3
1192 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15   3
1193 Pharmacological Research             40 40 40 40   6
1194 Phase Transitions     20 20 20 20 20 20 20     7
1195 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10           1
1196 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A                 40 40   1
1197 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10     4
1198 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   28
1199 Physica B 15 20 20 20 20 20           2
1200 Physica C : Superconductivity and its Applications                 20     1
1201 Physica D 24 32 35 35 35 35           3
1202 Physica Medica     15 15 20             3
1203 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25         11
1204 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20               10
1205 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20         2
1206 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35     1
1207 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35           2
1208 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35   39
1209 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35       28
1210 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45 45   24
1211 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35     43
1212 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35         32
1213 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45     19
1214 Physical Review X               45 45     2
1215 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20           1
1216 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30     42
1217 Physics Letters B     40 40 40 40           9
1218 Physics of Fluids 24 32 35 35               1
1219 Physics Reports 30 40 50 50               1
1220 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20   3
1221 Physiological Research   27     20 20 20         3
1222 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20           1
1223 Phytotherapy Research             25 25 25     1
1224 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health           2           1
1225 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3     3
1226 Plant Biosystems     20 20 25         30   2
1227 Plant Ecology 20 32 30 30               1
1228 Plant Science         30 35 35         1
1229 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20           1
1230 PLoS One     40 40 40 40 40 35 40 40   20
1231 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7           1
1232 Pojazdy Szynowe 4                     2
1233 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6     5
1234 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6       3
1235 Polimery 20 27 10 10 15 15           1
1236 Polish Hyperbaric Research                 8 8   1
1237 Polish Journal of Agronomy             10 10       1
1238 Polish Journal of Applied Psychology         6 6           3
1239 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15         2
1240 Polish Journal of Chemistry 15                     1
1241 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   20
1242 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   25
1243 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9       3
1244 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15         7
1245 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8           3
1246 Polish Journal of Soil Science           4 14 14       5
1247 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20     4
1248 Polish Political Science Yearbook             13 13       4
1249 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10     15 15   3
1250 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego     7 7               1