System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35         2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35   1
3 ACS Nano         45 45       1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8       1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7       4
6 Acta Albaruthenica               6 6 6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15   1
8 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14   5
9 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15       12
10 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12   2
11 Acta Biotheoretica 15                 1
12 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3           1
13 Acta Entomologica Silesiana               7 7 1
14 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20       1
15 Acta Geophysica           20 20     1
16 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4       1
17 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1           1
18 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15     10
19 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25         3
20 Acta Mechanica et Automatica             14 14   2
21 Acta Mechanica Slovaca     7 7           5
22 Acta Microbiologica Polonica 6                 7
23 Acta Neophilologica         4 4 8 8   5
24 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20   4
25 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15   12
26 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35       6
27 Acta Philologica     3 3           2
28 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15   69
29 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20       32
30 Acta Physica Slovaca 15                 11
31 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25     4
32 Acta Physiologica Hungarica         15 15       3
33 Acta Politica Polonica               9   1
34 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15   2
35 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13   11
36 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20   2
37 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 1
38 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5       1
39 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4       6
40 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5           5
41 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15   9
42 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25   4
43 Acta Theriologica     20 20 25 25       3
44 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6   1
45 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4   14
46 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2               1
47 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12   4
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6       3
49 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8   3
50 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8   1
51 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5   2
52 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5       2
53 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7 2
54 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13
55 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9               1
56 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10       1
57 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25       1
58 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8   1
59 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5   8
60 Advanced Materials Research [online]         7 7       5
61 Advances in Bioresearch           6       1
62 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15 2
63 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 15 2
64 Advances in High Energy Physics             30 25   1
65 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6       5
66 Advances in Materials Science           9 11 11   2
67 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10   2
68 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20     6
69 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25   42
70 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 2
71 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4   13
72 Alergoprofil     4 4 6 6       6
73 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13   3
74 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20       1
75 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40     1
76 American Journal of Translational Research           35 35 35   1
77 American Journal of Transplantation     50 50           1
78 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20     3
79 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4       4
80 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10   8
81 Analysis Mathematica     15 15 15 15       1
82 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40       1
83 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20       1
84 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25   1
85 Animal 10 27 35 35 35 35       1
86 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25       2
87 Annalen der Physik               35 35 2
88 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30       1
89 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10   6
90 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25       3
91 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5       12
92 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5       1
93 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15       25
94 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7       37
95 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5       10
96 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5   1
97 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6   4
98 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11   1
99 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12   8
100 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4       3
101 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2           2
102 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5       1
103 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4       4
104 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2           1
105 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25   20
106 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25       1
107 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30       1
108 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30   2
109 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30       2
110 Annals of Hematology 20           25 30 30 3
111 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15       1
112 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25       1
113 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10   14
114 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15   9
115 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15   4
116 Anthrozoös           25 25     1
117 Anticancer Research         20 20 20     1
118 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4           3
119 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35   2
120 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14 14
121 Applied Computer Science         6 6 11 11   21
122 Applied Ecology and Environmental Research             15 15   1
123 Applied Energy               45 45 2
124 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15           9
125 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35   2
126 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 35 11
127 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35       9
128 Applied Mechanics and Materials         7 7 7     21
129 Applied Optics             30 25 25 2
130 Applied Sciences               25 25 1
131 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35       1
132 Applied Vegetation Science           30 30 30   1
133 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20   1
134 Arabian Journal of Chemistry               35 35 1
135 Archeus     2 2 4 4       13
136 Architecturae et Artibus               7 7 1
137 Architecture Civil Engineering Environment             11 11   1
138 Architectus   6 4 4 5 5 9 9   6
139 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4       4
140 Archiv der Mathematik     20 20 20 20       4
141 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8       4
142 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15     4
143 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7   2
144 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25     7
145 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15   10
146 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 9
147 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25     3
148 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15       2
149 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15   41
150 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13     3
151 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5       2
152 Archives of Medical Science     25 25   25 25     5
153 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30   12
154 Archives of Thermodynamics             13 13   1
155 Archives of Transport     5 5 6 6       1
156 Archivolta         1 1       6
157 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25   2
158 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       2
159 Archiwum Budowy Maszyn 6                 1
160 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4       3
161 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10   5
162 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 18
163 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                 1
164 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6       10
165 Archiwum Odlewnictwa 6                 89
166 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5       60
167 Ardeola 15                 1
168 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15     3
169 Argumentation         25 25       1
170 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15       4
171 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10     1
172 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30       1
173 Artificial Life 24 32 30 30 30 30       1
174 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9       1
175 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25       2
176 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20     1
177 Ask. Research & Methods         6 6       1
178 Astronomical Journal               35 35 1
179 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35   69
180 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35       3
181 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 80
182 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40   7
183 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45   6
184 Astrophysics and Space Science           25 25     9
185 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14   21
186 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15       1
187 Atmospheric Environment               35 35 1
188 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7   3
189 Automatica         45 45 45 45   7
190 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15     3
191 Avian Biology Research         20 20       1
192 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5       6
193 Banach Center Publication   9       7 14 14   22
194 Barometr Regionalny     7 7 8 8       1
195 Basic and Applied Ecology           30 30     1
196 Behavioral Ecology 24                 1
197 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20       1
198 Bernoulli           30 25     1
199 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6     1
200 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6   3
201 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5       6
202 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6       1
203 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 1
204 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25   2
205 Biochemical Engineering Journal 24                 1
206 Biochemical Systematics and Ecology               15   1
207 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35       3
208 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                 2
209 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13 3
210 Biologia 10 13 15 15 15 15       6
211 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40     2
212 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20     1
213 Biological Letters     6 6 8 8       3
214 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15   4
215 BioMed Research International             20     3
216 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15       1
217 Biomedicine & Pharmacotherapy         25         1
218 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25       1
219 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35   10
220 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25   4
221 Biosystems Engineering       25 35 35       1
222 Bird Study     30 30 25 25       1
223 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6   1
224 Biuletyn Historii Wychowania     5 5           1
225 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6     2
226 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12   3
227 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13   6
228 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5       1
229 BJU International         35 35 35     1
230 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                 1
231 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20   1
232 Breast Cancer Research       40           1
233 British Journal of Applied Science & Technology           5 5     2
234 British Journal of Cancer         35         1
235 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35       1
236 British Journal of Haematology         35 35       1
237 Brno Studies in English   10 10 10 10 10       3
238 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5       1
239 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8       1
240 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6   11
241 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5   3
242 Builder             4 5   6
243 Building and Environment 24 32 35 35           1
244 Bulletin of Entomological Research               35   1
245 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15       1
246 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20     1
247 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15           1
248 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15       2
249 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20   23
250 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15     1
251 Bulletin Polish Economic Society               4   1
252 Burgen und Schlösser           10 10     1
253 Byzantinoslovaca         5 5       1
254 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30     1
255 Cancer Letters           35       2
256 Cancer Research and Treatment               25   1
257 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40       2
258 Carbon           40 40     1
259 Casus           4 6 6   2
260 Catalysis Communications             30 30   1
261 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30 13
262 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15       26
263 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40       1
264 Cellular Immunology         20 20       1
265 Cement Wapno Beton 6                 4
266 Central European Journal of Biology 10 20 20 20           1
267 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20       7
268 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20       2
269 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12   1
270 Central European Journal of Urology         9         1
271 Centropa     10 10           5
272 Challenges of Modern Technology     2 2           1
273 Chaos           40 45 40   2
274 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25       3
275 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20   2
276 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15       4
277 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30           1
278 Chemical Engineering Communications           20 20 20   1
279 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40           1
280 Chemical Engineering Science 24 32 35 35           1
281 Chemical Papers             20 20   1
282 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40           1
283 Chinese Business Review         10 10       2
284 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6   5
285 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9   1
286 Chowanna 6 9 7 7 6 6       8
287 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8   32
288 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4       29
289 Circulation Journal     30 30 30 30       1
290 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 140
291 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6   3
292 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35 13
293 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20         1
294 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20       2
295 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30   1
296 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20   1
297 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35           1
298 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25       8
299 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6       3
300 Colloquium             8 8   1
301 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15       7
302 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30           1
303 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                 1
304 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15       6
305 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45       2
306 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11   34
307 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35           1
308 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25 2
309 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4       4
310 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6       7
311 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4       1
312 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45       3
313 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35       2
314 Computers and Electrical Engineering             20 20   1
315 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20       1
316 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20     3
317 Conservation Letters     40 40 40 40       1
318 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia             14     1
319 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15     1
320 Control and Cybernetics       20 10 10       3
321 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30   11
322 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4     11
323 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40           1
324 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6   1
325 Culture, Health & Sexuality           30 35 30   1
326 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20       2
327 Current Issues in Personality Psychology             12     4
328 Current Microbiology           20 15 15   1
329 Current Oncology         20 15       2
330 Current Problems of Psychiatry         4 4       1
331 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8       16
332 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 13
333 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5       5
334 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13 40
335 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6       4
336 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6       7
337 Czech Journal of Food Sciences               20 20 1
338 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15       3
339 Człowiek i Społeczeństwo         7 7       2
340 Dalton Transactions             40 40   1
341 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8       28
342 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20   11
343 Desalination 20 27 35 35 40 40       4
344 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20   3
345 Diabetologia Kliniczna               10 10 1
346 Diagnostyka 4                 5
347 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10       5
348 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25       3
349 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35       3
350 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35     2
351 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 7
352 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20   2
353 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25   34
354 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20       2
355 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                 19
356 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9   36
357 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8   8
358 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 52
359 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6   39
360 Disputatio   15 12 12 10 10       3
361 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4       1
362 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4       8
363 Drogownictwo 4         4 5 5   12
364 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35       1
365 Drug Testing and Analysis           25 25 25   1
366 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2               10
367 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25   4
368 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15   17
369 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13               5
370 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5       1
371 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10   39
372 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9   1
373 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3       1
374 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9 3
375 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6       2
376 Ecological Complexity         25 25 30 30   2
377 Ecological Engineering         35 35       1
378 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 7
379 Ecology and Evolution           20 25 25   1
380 Economic and Environmental Studies           8 13 13   2
381 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25     3
382 Edukacja   10 10 10 10 10       60
383 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9   2
384 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 12
385 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   15
386 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12   2
387 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3       22
388 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14   14
389 e-Finanse         9 9       2
390 Ekologia i Technika     2 2 5 5       6
391 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9       3
392 Ekonomia = Economics     8 8 8 8       5
393 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 4
394 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8       4
395 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11   2
396 Ekonomia XXI wieku           8 11 11   4
397 Ekonomiczne Problemy Usług               8   1
398 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12   39
399 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14   7
400 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25   1
401 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30   5
402 Electronic Communications in Probability         20 20       1
403 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25   7
404 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7       8
405 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                 5
406 Elektro.info [online]     5 5 5 5       4
407 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5       14
408 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15   6
409 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4       3
410 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15       2
411 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4       1
412 Energia i Budynek   6               2
413 Energy         45         1
414 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40   3
415 Energy Conversion and Management           40 40     1
416 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20       1
417 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35       8
418 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7       15
419 Engineering Optimization 20                 2
420 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15 8
421 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30   7
422 Entomologica Fennica           15 15     1
423 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 7
424 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 1
425 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30   1
426 Environmental Research 24 32 40 40 40 40       1
427 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30 3
428 Episteme     5 5 4 4       5
429 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35         1
430 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14   2
431 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12   4
432 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25 3
433 Etyka     5 5 4 4       4
434 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10   1
435 Europa Regionum         7 7 7 7   6
436 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25       1
437 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25   5
438 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15   1
439 European Journal of Entomology         25 30 25 25   2
440 European Journal of Gynaecological Oncology 10                 1
441 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15       4
442 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25       1
443 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35   1
444 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25       2
445 European Journal of Wood and Wood Products           30 30     1
446 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30       1
447 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25       4
448 European Urology         50 50 50 50   2
449 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11   5
450 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30   1
451 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15 1
452 Experimental Astronomy     25 25           1
453 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5     1
454 Family Medicine & Primary Care Review     5 5           1
455 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9   7
456 FEMS Microbiology Letters 15                 1
457 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7   9
458 Filozofia Chrześcijańska             6 6   1
459 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4   1
460 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15   23
461 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5   81
462 Fixed Point Theory     35 35 30 30       2
463 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4     2
464 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6       3
465 Flora         25 25 25 25 25 3
466 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20       1
467 Folia Cardiologica             9 9   8
468 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14     1
469 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15   13
470 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10       6
471 Folia Philosophica         6 6   8 8 2
472 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5       2
473 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15       2
474 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12   2
475 Food Analytical Methods     30 30 30 30       2
476 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40       3
477 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30     1
478 Forest Ecology and Management             45 45   2
479 Forum Artis Rhetoricae             9 9   3
480 Forum Bibliotek Medycznych             7 7   1
481 Forum Eksploatatora     1 1           9
482 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                 3
483 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9       1
484 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 16
485 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4       4
486 Fraza: poezja, proza, esej             4 4   22
487 Frontiers in Physics         30 30       1
488 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10       20
489 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15       2
490 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40     7
491 Games and Economic Behavior           30 30     2
492 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11 22
493 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5       1
494 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9   15
495 General Relativity and Gravitation         30 30       2
496 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8       2
497 Geodetski List     15 15           1
498 Geological Quarterly           20 20     1
499 Geology, Geophysics & Environment             14 14   1
500 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40   1
501 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14   9
502 Gerontologia Współczesna             4 4   1
503 Ginekologia Polska         15 15 15 15   5
504 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4     1
505 Global Change Biology               45 45 1
506 Global Ecology and Biogeography             50 50   1
507 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8   5
508 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                 2
509 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6       5
510 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7       3
511 Gospodarka Narodowa           8 14 14   2
512 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7   10
513 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15       2
514 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5       10
515 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5           2
516 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4           1
517 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6       14
518 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6               1
519 Graphs and Combinatorics         15 15 15     4
520 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12   5
521 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2       2
522 Health Promotion International           30 30     1
523 Health Psychology Report             12 12   2
524 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25       2
525 Helminthologia 10 13 15 15           1
526 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15     1
527 Heredity             35 35   1
528 Herpetological Journal   20 20 20           1
529 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2               1
530 HIV & AIDS Review     7 7 8 8       3
531 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3           1
532 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       3
533 Human Movement 4 9 8 8 7 7       1
534 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30       1
535 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8   9
536 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9
537 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3       13
538 Hygeia Public Health             8 8 8 4
539 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25       2
540 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40 2
541 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10       3
542 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9   7
543 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8 1
544 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                 2
545 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45     1
546 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 5
547 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 4
548 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                 1
549 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50       3
550 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 45 2
551 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30     4
552 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40       1
553 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45           4
554 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35 1
555 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45   1
556 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35   1
557 IET Control Theory and Applications             35 35   1
558 Images       12           1
559 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1       1
560 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7   97
561 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15
562 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15       1
563 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20     2
564 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20       10
565 Information Sciences 24 32 40 40 45 45       2
566 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10     1
567 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3       3
568 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8       1
569 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20   1
570 Insect Conservation and Diversity             40 40   1
571 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7 8
572 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25         1
573 Interdisciplinary Studies in Musicology         7         1
574 Internal Security     9 9 8 8 10 10   4
575 International Agrophysics               25 25 1
576 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25       1
577 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25   3
578 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25   68
579 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 113
580 International Journal of Arts and Sciences     8 8           1
581 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30       2
582 International Journal of Cancer     35 35           1
583 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35   7
584 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20       1
585 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25       21
586 International Journal of Electronics               15   1
587 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9       14
588 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40     3
589 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25   4
590 International Journal of Game Theory         15 15 15     4
591 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20       2
592 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40   6
593 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35       1
594 International Journal of Immunogenetics   13               1
595 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20 1
596 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35   3
597 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45   2
598 International Journal of Management and Economics             12 12   1
599 International Journal of Mechanical Sciences             40 40   1
600 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25   1
601 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25       1
602 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15       9
603 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20     3
604 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30 2
605 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                 1
606 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40 4
607 International Journal of Solids and Structures 24                 1
608 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25 1
609 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15     2
610 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25     1
611 International Journal of Systems Science             30 30   10
612 International Journal of Urology           25       1
613 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10     1
614 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5       2
615 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7   16
616 Inverse Problems               40 40 1
617 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7           22
618 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5       13
619 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7   28
620 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5       10
621 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4       17
622 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13     22
623 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4       2
624 ISA Transactions             40 35   1
625 Italian Journal of Zoology     20 20           1
626 Italica Wratislaviensia             9 9   1
627 Ius et Administratio               5 5 2
628 Ius Novum           5 11 11   2
629 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4       5
630 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35   1
631 Język - Szkoła - Religia         2 2       7
632 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12   4
633 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15   20
634 Journal for Nature Conservation               30 30 1
635 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9       5
636 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13   4
637 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40     5
638 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35       5
639 Journal of Animal Science     50 50 45 45       1
640 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8       4
641 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10   7
642 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25       1
643 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25       1
644 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8       2
645 Journal of Avian Biology             40 45 45 1
646 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20   1
647 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35       2
648 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20       1
649 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30       5
650 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35     7
651 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25       1
652 Journal of Chemistry     20 20 15 15       1
653 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 4
654 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 5
655 Journal of Clinical Oncology           50 45     2
656 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7       6
657 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25 1
658 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30       2
659 Journal of Composite Materials     30 30 30 30       1
660 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35   1
661 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15 1
662 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25   7
663 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40     3
664 Journal of Difference Equations and Applications             20 20   3
665 Journal of Differential Equations               45 45 1
666 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25       1
667 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25       1
668 Journal of Economic Theory     30 30 30 30       2
669 Journal of Elasticity 20                 1
670 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15       3
671 Journal of Electrostatics 20                 2
672 Journal of Elementology           15 15     1
673 Journal of Engineering Mathematics               20 20 1
674 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15   1
675 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 7
676 Journal of Function Spaces         25 25 25     3
677 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25     3
678 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35   1
679 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25       3
680 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15   3
681 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30           2
682 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20   3
683 Journal of International Studies         8 8       2
684 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6       4
685 Journal of Literature and Art Studies           6 6     1
686 Journal of Luminescence           35 35 35 35 5
687 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12 1
688 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30       8
689 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30   10
690 Journal of Manufacturing Processes             25 25   1
691 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15       1
692 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20 1
693 Journal of Materials Science & Technology             30 35   1
694 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35 56
695 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15   3
696 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25       27
697 Journal of Mathematics and System Science           4 4     1
698 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7       1
699 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5       3
700 Journal of Medical Science           5 10 10   3
701 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25   2
702 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15 1
703 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25       1
704 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30 1
705 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20       1
706 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30       13
707 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 25 3
708 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20       2
709 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30   9
710 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40 6
711 Journal of Pest Science             40     1
712 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35   1
713 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                 8
714 Journal of Physical Chemistry A 24                 6
715 Journal of Physical Chemistry B 24                 1
716 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30     7
717 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25     3
718 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25     8
719 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25       1
720 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20       2
721 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20       8
722 Journal of Plant Interactions               20   1
723 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10       6
724 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20       1
725 Journal of Process Control               35 35 2
726 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30       1
727 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15       1
728 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25       1
729 Journal of Sexual Medicine         35 35       1
730 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30   3
731 Journal of Sound and Vibration     30 30           1
732 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20       1
733 Journal of Sports Science and Medicine         20 20       2
734 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35       2
735 Journal of Statistical Physics         25 25       4
736 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20       3
737 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   2
738 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10       2
739 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6       1
740 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15   1
741 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                 1
742 Journal of the Electrochemical Society         40 40       1
743 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35     1
744 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15     1
745 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35     3
746 Journal of the Neurological Sciences           25 25     1
747 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30     7
748 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25     1
749 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6     2
750 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15       5
751 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15       3
752 Journal of Thermal Biology 20                 1
753 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15     6
754 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15   3
755 Kidney & Blood Pressure Research             20 25   1
756 Kinesiology             15 15   1
757 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8       9
758 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4       3
759 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3   1
760 Kompozyty 6 9 7 7 8 8       3
761 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6           8
762 Konińskie Studia Językowe             6 6   3
763 Konteksty Kultury           5 8 8   4
764 Konteksty Pedagogiczne             4 4   3
765 Kosmetologia Estetyczna             4 4   1
766 Kosmos     4 4 4 4       3
767 Kovové Materiály = Metallic Materials             15     1
768 Kronika Bydgoska     3 3 2 2       1
769 Kulon         1 1       1
770 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8   2
771 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10       23
772 Kultura i Historia             8 8   1
773 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10           6
774 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6       1
775 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10   3
776 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3   1
777 Kunst og Kultur         10 10       1
778 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11   6
779 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5   20
780 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10   26
781 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12   13
782 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10       25
783 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6       5
784 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15   3
785 Labor et Educatio             6 6   3
786 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4   6
787 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13               12
788 Lecture Notes in Computer Science 10 13               27
789 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13               5
790 Lekarz 2 2 4 4           3
791 Letters in Mathematical Physics 20                 2
792 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2           3
793 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30       29
794 Linguae Mundi     3 3 2 2       3
795 Linguistik Online             10 10   1
796 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8   3
797 Linguodidactica     3 3           3
798 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13   5
799 Literacje         3 3       1
800 Literatura i Kultura Popularna         5 5       3
801 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11   16
802 Littera Antiqua         7 7       1
803 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10 4
804 Living Reviews in Relativity               50 50 1
805 Lodz Papers in Pragmatics             11 11   1
806 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 4
807 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20     5
808 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13   6
809 Logistyka 4 6 4 4 10 10       79
810 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6   2
811 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8   14
812 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   4
813 Lud   9 10 10 10 10       6
814 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4       25
815 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14   2
816 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5       5
817 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25     1
818 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5   8
819 Mammal Review               50 50 1
820 Mammalia 10 13 15 15 20 20       1
821 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25       1
822 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 450
823 Management and Business Administration           8       1
824 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12   13
825 Management Forum             9 9   1
826 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9   5
827 Managerial Economics         6 6 13 13   2
828 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20           1
829 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9   10
830 Marketing i Zarządzanie             9 9   1
831 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3       1
832 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                 1
833 Materials Science and Engineering C         25 30       1
834 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15       6
835 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 43
836 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15 3
837 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30         2
838 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20   10
839 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25     11
840 Mathematical Problems in Engineering             20 20   2
841 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35   2
842 Mathematische Annalen           40       1
843 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25       8
844 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 5
845 Measurement Automation Monitoring             11 11   6
846 Measurement Science Review             20 20   1
847 Meccanica       25 30 30       1
848 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45       2
849 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6           2
850 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11   13
851 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                 4
852 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35     2
853 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                 1
854 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8 3
855 Media4u Magazine   2               9
856 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25       1
857 Medical and Biological Sciences 4           7 7   2
858 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25       1
859 Medical Science Monitor     20 20           2
860 Medical Tribune             2 2   1
861 Medicina dello Sport         15 15 15 15   2
862 Medicine           40 40     2
863 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5       1
864 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6   3
865 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12   6
866 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5       2
867 Metal Science and Heat Treatment               15 15 1
868 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15       2
869 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30       1
870 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9   3
871 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25   9
872 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4           29
873 Metrika 15                 3
874 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20   13
875 Micro & Nano Letters               15 15 1
876 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30       5
877 Między Oryginałem a Przekładem           8 14     1
878 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2     2
879 Mitochondrial DNA. Part B               20 20 3
880 Modern Management Review             11 11   1
881 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20 2
882 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20       7
883 Molecules             30 30   2
884 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15     1
885 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4   4
886 Monitor Prawa Pracy         6 6       1
887 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7   10
888 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 3
889 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 78
890 Mosty             3 3   14
891 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 21
892 Muttersprache     10 10 10 10       1
893 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14   20
894 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4       4
895 Narodoznavči Zošiti     3 3           2
896 Natural Hazards         30         1
897 Nature 30                 2
898 Nature Journal 2 6     4 4       1
899 Nauka   9 6 6 6 6       2
900 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6       1
901 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10   5
902 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6       1
903 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6       3
904 Neofilolog   6 4 4 6 6       12
905 Neoplasma 10                 1
906 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10     1
907 Neuphilologische Mitteilungen           10       1
908 Neural Processing Letters             20     1
909 Neurocomputing         30 30 30 30 30 3
910 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15 3
911 New Journal of Physics     40 40           1
912 Niepełnosprawność     4 4 5 5       4
913 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8   10
914 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11   7
915 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7   17
916 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10   17
917 Nietoperze 2 2               10
918 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4           2
919 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45       1
920 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45       21
921 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35       2
922 North-Western Journal of Zoology             20 15   1
923 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8   5
924 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6       11
925 Nowiny Lekarskie       4 5 5       5
926 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 25
927 Nukleonika     15 15 15 15 15     11
928 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20       2
929 Oblicza Komunikacji     3 3           1
930 Obróbka Metalu             2 2   12
931 Obróbka Plastyczna Metali         6 6       1
932 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6       19
933 Ochrona Środowiska       15 10 15 15     14
934 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12     5
935 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10       2
936 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11   2
937 Oncoimmunology             40 40   1
938 Oncology Letters         15 15 15     1
939 Open Engineering             11 11   1
940 Open Mathematics             20 20   2
941 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20   4
942 Operations Research and Decisions             12     1
943 Operations Research Letters         20 20       2
944 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2       1
945 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15   15
946 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25 3
947 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30   9
948 Optics Express 24 32 45 45 45 45       1
949 Optimization         20 25 25 25   11
950 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8       1
951 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11 9
952 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7 9
953 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10   39
954 Organizacja i Kierowanie 6 9 8 8 8 8       3
955 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7       2
956 Ornis Fennica 20 27 25 25 25         3
957 Ornis Polonica           7 8     2
958 Ornitologia Neotropical           10 15     1
959 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9       5
960 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11   3
961 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6       5
962 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4   8   10
963 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10 5
964 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12 16
965 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13 7
966 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3   2
967 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30       2
968 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3           4
969 Patient Preference and Adherence             30 30   1
970 Pattern Recognition Letters       30 25 25       1
971 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7   2
972 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6       5
973 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25       1
974 Peptides             25     1
975 Periodica Mathematica Hungarica         15 15       2
976 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15   1
977 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6   2
978 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4       3
979 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15   1
980 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10       1
981 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7   3
982 Physica A 20 27 30 30 30 30       26
983 Physica B 15 20 20 20 20 20       2
984 Physica D 24 32 35 35 35 35       3
985 Physica Medica     15 15 20         3
986 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25     11
987 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20           10
988 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20     1
989 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35       2
990 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 37
991 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35   28
992 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35 23
993 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35 38
994 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35     32
995 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45 16
996 Physical Review X               45 45 2
997 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20       1
998 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30 42
999 Physics Letters B     40 40 40 40       9
1000 Physics of Fluids 24 32 35 35           1
1001 Physics Reports 30 40 50 50           1
1002 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20       2
1003 Physiological Research   27     20 20 20     3
1004 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20       1
1005 Plant Biosystems     20 20 25         1
1006 Plant Ecology 20 32 30 30           1
1007 Plant Science         30 35 35     1
1008 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20       1
1009 PLoS One     40 40 40 40 40 35   15
1010 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7       1
1011 Pojazdy Szynowe 4                 2
1012 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6   3
1013 Polimery 20 27 10 10 15 15       1
1014 Polish Journal of Agronomy             10 10   1
1015 Polish Journal of Applied Psychology         6 6       3
1016 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15     2
1017 Polish Journal of Chemistry 15                 1
1018 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15     17
1019 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 24
1020 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9   3
1021 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15     6
1022 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8       3
1023 Polish Journal of Soil Science           4 14 14   5
1024 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20       3
1025 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10       1
1026 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6       1
1027 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6   2
1028 Polityka Społeczna     8 8 7 7       4
1029 Polonica         4 4       1
1030 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7       2
1031 Polski Proces Cywilny         3 3       2
1032 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4   2
1033 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30   3
1034 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12 9
1035 Polyhedron 24 32 30 30 30 30       2
1036 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7       349
1037 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8   58
1038 Population Ecology 20                 1
1039 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15 27
1040 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14   1
1041 Positivity 10 13 20 20 15 25 25     5
1042 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8       3
1043 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15       2
1044 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15   4
1045 Postscriptum Polonistyczne           8       1
1046 Powder Technology             30     1
1047 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4       7
1048 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10   8
1049 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9   1
1050 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4       8
1051 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8   2
1052 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8   9
1053 Prace Filologiczne             12 12   3
1054 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5           6
1055 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4       1
1056 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5       6
1057 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4         1
1058 Prace Językoznawcze     5 5 8 8       1
1059 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12 1
1060 Prace Literackie           5       1
1061 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                 77
1062 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2   6
1063 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4       3
1064 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6   3
1065 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6               11
1066 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2               13
1067 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7   1
1068 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10   102
1069 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8   3
1070 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6   31
1071 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5       2
1072 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6 5
1073 Pragmatics           20 20     3
1074 Prakseologia           10       1
1075 Praktische Metallographie 20 27 15 15           16
1076 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6   2
1077 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3   2
1078 Prawo i Więź             5 5   1
1079 Prawo w Działaniu             5 5   1
1080 Precision Engineering             30 30 30 2
1081 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10     12
1082 Probability and Mathematical Statistics 4                 4
1083 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9       2
1084 Problemy Ekologii   6               9
1085 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20       4
1086 Problemy Eksploatacji 4                 3
1087 Problemy Higieny i Epidemiologii           7       1
1088 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4       11
1089 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8   58
1090 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11   2
1091 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11   128
1092 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                 1
1093 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6       3
1094 Problemy Transportu i Logistyki               10 10 2
1095 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14   10
1096 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5   1
1097 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11   7
1098 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6       1
1099 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25       10
1100 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15       1
1101 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15           1
1102 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5   1
1103 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45       1
1104 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5       8
1105 Prokuratura i Prawo     5 5 6 6 4 4 4 8
1106 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14   34
1107 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4           3
1108 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13   4
1109 Przegląd Biblioteczny           7 7     2
1110 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 148
1111 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 172
1112 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10       1
1113 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11 41
1114 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4       7
1115 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12   15
1116 Przegląd Geopolityczny           2 6 6   32
1117 Przegląd Górniczy   9 7 7 6 6 7 7   3
1118 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10   17
1119 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5           4
1120 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12   12
1121 Przegląd Humanistyczny             12 12   8
1122 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9       3
1123 Przegląd Legislacyjny             8 8   2
1124 Przegląd Leśniczy         2 2       2
1125 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5       24
1126 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6   43
1127 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8 6
1128 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10   1
1129 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13   17
1130 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6       4
1131 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5       5
1132 Przegląd Podatkowy               6 6 1
1133 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4   1
1134 Przegląd Policyjny             8 8   1
1135 Przegląd Politologiczny   9               5
1136 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5       2
1137 Przegląd Prawa Handlowego 4         6       4
1138 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9 9
1139 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9 9
1140 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6   19
1141 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10   11
1142 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10       33
1143 Przegląd Sejmowy           7 11 11   8
1144 Przegląd Socjologiczny         10 10   15   5
1145 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9 2
1146 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14   4
1147 Przegląd Strategiczny         4 4       1
1148 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4           45
1149 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6 1
1150 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8       2
1151 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12   32
1152 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7           6
1153 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7       11
1154 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15   8
1155 Przemysł Drzewny 2                 28
1156 Przestrzenie Teorii             10 10   1
1157 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9   4
1158 Przyroda Sudetów     2 2 1 1       1
1159 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10   3
1160 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15           1
1161 Psychiatry Research         30 30 30 30   1
1162 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13   9
1163 Psychologia Społeczna     7 7     13 13   3
1164 Psychology Research         6 6       1
1165 Ptaki Śląska         1   3 3   5
1166 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20   19
1167 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30         1
1168 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30       1
1169 Quaestiones Mathematicae               20 20 1
1170 Qualitative Health Research     30 30           1
1171 Quantitative Methods in Economics   9               1
1172 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35 2
1173 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5       4
1174 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata             10 10   1
1175 Regular and Chaotic Dynamics 15 20 20 20 20 20 20     8
1176 Rehabilitacja w Praktyce           4       1
1177 Rejent 4 6     4 4 8 8 8 37
1178 Renewable and Sustainable Energy Reviews 24 32 45 45 45 45 45 45 45 10
1179 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 6         10       1
1180 Reports on Geodesy 4 6     7 7       10
1181 Reports on Geodesy and Geoinformatics         7 7 13 13   3
1182 Reports on Mathematical Physics 10 13 20 20 15 15       19
1183 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej     8 8           1
1184 Res Historica     10 10 10 10       1
1185 Respectus Philologicus     10 10 9 9 7 7   4
1186 Results in Mathematics               25 25 5
1187 Reviews on Advanced Materials Science [online] 20 27 20 20           6
1188 Revista de Metalurgia               15 15 1
1189 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 20 27 25 25           4
1190 REVSTAT - Statistical Journal             20     1
1191 Roads and Bridges - Drogi i Mosty             11 11   1
1192 Robotica 20 27 25 25 25 25 20 20   6
1193 Robotics and Autonomous Systems 20 27 30 30 30 25 25 25   4
1194 Rocky Mountain Journal of Mathematics 10         20 20     2
1195 Rocznik Andragogiczny 4 6 7 7   8   14   13
1196 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego     6 6 5 5 8 8   2
1197 Rocznik Historii Filozofii Polskiej     1 1 2 2       5
1198 Rocznik Historii Prasy Polskiej 6 9 7 7           1
1199 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego         4 4 6 6   5
1200 Rocznik Integracji Europejskiej     4 4 6 6   11 11 6
1201 Rocznik Kognitywistyczny     2 2 3 3 5 5   2
1202 Rocznik Lubuski 6 9 7 7 6 6 11 11   438
1203 Rocznik Pedagogiczny 6 9 6 6 5 5 13 13   22
1204 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 4 6 4 4 5 5       11
1205 Rocznik Polsko-Niemiecki     4 4 5 5       2
1206 Rocznik Przekładoznawczy     5 5 3 3       5
1207 Roczniki Biblioteczne 6       5 5       5
1208 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy   2 3 3 5 5   7   6
1209 Roczniki Filozoficzne 6 9 6 6 7 7       17
1210 Roczniki Gleboznawcze 4   5 5           5
1211 Roczniki Humanistyczne     10 10 10 10 15 15   3
1212 Roczniki Kulturoznawcze         2 2       1
1213 Roczniki Nauk Prawnych   9 6 6 7 7       1
1214 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 4 6 8 8           1
1215 Roczniki Nauk Społecznych 6                 1
1216 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich     8 8 8 8 14 14   5
1217 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 6 7 7 8 8 10 10   21
1218 Roczniki Psychologiczne             12 12   3
1219 Roczniki Socjologii Rodziny   9 4 4 2 2       32
1220 Roczniki Teologii Duchowości 4   4 4           1
1221 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii     2 2 5 5       1
1222 Romanica Cracoviensia           9 10 10   1
1223 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)     5 5 7 7 8     8
1224 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   2 2 2   5       3
1225 Rozprawy Społeczne         4   8 8   2
1226 Rozprawy Ubezpieczeniowe     4 4           1
1227 RSC Advances           35 35     2
1228 Ruch Filozoficzny 4 6 4 4 5 5       24
1229 Ruch Literacki 6 10 10 10 10 10       10
1230 Ruch Pedagogiczny 6 10 12 12 10 10 10     28
1231 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny             11 11   7
1232 Rudy i Metale Nieżelazne           7       17
1233 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze         2 2 5 5   3
1234 Rynek Energii 6 9 10 10 9 9       5
1235 Rynek Instalacyjny         5 5 6 6   5
1236 Samorząd Terytorialny 6 9 7 7 6 6 11 11 11 8
1237 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 15 20 20 20 20 20       2
1238 Scandinavian Journal of Immunology   20               1
1239 Science China - Mathematics           25 25 25   2
1240 Science of the Total Environment             40 40   1
1241 Scientia et Fides             9 9   1
1242 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics   6     2 2       2
1243 Scientific Reports           40 40 40 40 5
1244 Scripta Biblica et Orientalia     3 3 4 4       1
1245 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu           3 3     3
1246 Seksuologia Polska     3 3 3 3       1
1247 Semigroup Forum           20 20     2
1248 Semina Scientiarum     2 2 3 3       1
1249 Set-Valued and Variational Analysis             30 30   1
1250 SIAM Journal on Optimization 24           45 50   2
1251 Silva Fennica           30 30     2
1252 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International               15   1
1253 Slavia Antiqua     10 10 10 10       1
1254 Slavia Occidentalis           10 10 10   2
1255 Slavia Orientalis     10 10 10 10       24
1256 Slezský sborník. Acta Silesiaca   10 10 10 10 10   10   4
1257 Słupskie Studia Filozoficzne 4 6 6 6 5 5       17
1258 Smart Materials and Structures     35 35 40 40 40     3
1259 SMPTE Motion Imaging Journal     15 15 15 15       1
1260 Sociology Study         6 6       1
1261 Socjolingwistyka       10 10   10 10   2
1262 Sofia 2                 11
1263 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich         7 7 9 9   5
1264 Soil Science Annual         5 5       1
1265 Solid State Ionics             35 35   2
1266 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 20 27 25 25           3
1267 Solid State Phenomena 15   10 10 10 10 10     5
1268 Spectroscopy : an International Journal 10 13 20 20 15 15       1
1269 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics           6       1
1270 Społeczeństwo i Rodzina 2 6 7 7 8 8       9
1271 Sport Wyczynowy     1 1           2
1272 Sprachwissenschaft   10 10 10 10 10       3
1273 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 6 9     6 6 14 14   8
1274 Statistical Papers 10 13 15 15   20 20 20   3
1275 Statistics           30 15 15   5
1276 Steel and Composite Structures 10 27 20 20 25 25       2
1277 Stem Cells Translational Medicine             40 35 35 1
1278 Stochastic Analysis and Applications 10       20 20 15 20   14
1279 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 20 27 30 30 30 30       1
1280 Stochastics and Dynamics 15 20 20 20 15 15       1
1281 Stosunki Międzynarodowe 6 9 7 7           7
1282 Strain 20 32 35 35 30 30       1
1283 Strony     2 2           1
1284 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 10   12 12 10 10 14 14   3
1285 Studia Antyczne i Mediewistyczne     6 6 7 7       5
1286 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe         4 4   9 9 3
1287 Studia Ecologiae et Bioethicae 4 6 6 6 7 7 7 11   17
1288 Studia Edukacyjne     10 10 10 10       5
1289 Studia Ekonomiczne = Economic Studies     8 8 9 9 13 13   3
1290 Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies     2 2 4 4 9 9   3
1291 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego     2 2 4 4       3
1292 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach     7 7 7 7 10 10   18
1293 Studia Ełckie             7 7   3
1294 Studia Europaea Gnesnensia     4 4 7 7 13 13   3
1295 Studia Europejskie             12 12   1
1296 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego           2       1
1297 Studia Gdańskie 4 6 2 2 4 4       3
1298 Studia Geotechnica et Mechanica 4 6 5 5 7 7       10
1299 Studia Germanica Gedanensia             8 8   4
1300 Studia Germanica Posnaniensia 4 6 5 5 6 6       5
1301 Studia Historyczne 6                 4
1302 Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie     5 5 4 4 7 7   2
1303 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae     3 3 7 7 9 9   4
1304 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej         1 1 2 2   4
1305 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 4 6 7 7           9
1306 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego         3 3 9 9   2
1307 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2 2 3 3 7 7       11
1308 Studia i szkice slawistyczne     3 3 4 4       1
1309 Studia Informatica   6 4 4 5 5   9 9 12
1310 Studia Językoznawcze 4 6 4 4 4 4 11 11   4
1311 Studia Linguistica             9 9   2
1312 Studia Lubuskie   2 3 3 3 3       22
1313 Studia Medioznawcze         8 8       4
1314 Studia Medyczne = Medical Studies   2 4 4 3 3       1
1315 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny     10 10 10 10 13 13   3
1316 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 4   5 5 8 8       8
1317 Studia Nad Rodziną             8 8   1
1318 Studia Niemcoznawcze 4 6     4 4 12 12   27
1319 Studia Oeconomica Posnaniensia             10 10   3
1320 Studia Paradyskie 2 2 3 3 4 4       10
1321 Studia Pedagogiczne   10 10 10 10 10       7
1322 Studia Philosophiae Christianae         9 9       2
1323 Studia Philosophica Wratislaviensia   9 8 8 9 9 10 10   21
1324 Studia Politologiczne 6 9 7 7 8 8 13 13   4
1325 Studia Polonijne 6 9 6 6           1
1326 Studia Pragmalingwistyczne             2 2   1
1327 Studia Prawa Publicznego             7 7   5
1328 Studia Prawnicze KUL             8 8   2
1329 Studia Regionalne i Lokalne 6 9 8 8 8 8       1
1330 Studia Religiologica     3 3 8 8       1
1331 Studia Romanica Posnaniensia 4 10 10 10 10 10 14 14   5
1332 Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia     4 4           1
1333 Studia Socialia Cracoviensia         5 5       2
1334 Studia Socjologiczne     10 10 15 10       16
1335 Studia Społeczne         5 5       1
1336 Studia Śląskie 4 6 5 5 6 6       2
1337 Studia Warmińskie         5 5       1
1338 Studia Wschodniosłowiańskie         8 8       1
1339 Studia Wyborcze               9 9 2
1340 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej             10 10   4
1341 Studia z Filozofii Polskiej     4 4 3 3 5 5   43
1342 Studia z Historii Filozofii         5 5 9 9   4
1343 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 4 6 6 6 6 6 6     3
1344 Studia z Nauk Społecznych     3 3 4 4       3
1345 Studia z Prawa Wyznaniowego 2   6 6           8
1346 Studia z Teorii Wychowania     4 4 6 6 8 8   18
1347 Studia Zachodnie 4   2 2 3 3 9 9   279
1348 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu     2 2 3 3       1
1349 Studies in East European Thought 10 10 15 15 15 15       3
1350 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric   10 10 10 10 10       2
1351 Studies in Sport Humanities         3 3   9 9 2
1352 Styles of Communication           5       1
1353 Stylistyka     8 8 9 9 11 11   9
1354 Surface & Coatings Technology             35 35   2
1355 Surface and Interface Analysis 15 20 20 20 15 15       3
1356 Sylwan 6 9 15 15 15 15       3
1357 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 4 6 7 7 6 6       1
1358 Symulacja w Badaniach i Rozwoju             5 5   1
1359 Systems and Control Letters 24 32 30 30 35 35 35 35   8
1360 Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji             6 6   7
1361 Szkice Humanistyczne     5 5 5 5       4
1362 Szkoła - Zawód - Praca             6 6   8
1363 Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 6 9 10 10 10 10       23
1364 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne     5 5 5 5       2
1365 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4 6 7 7 8 8   14 14 4
1366 Środowisko Mieszkaniowe         2 2       1
1367 Świat i Słowo 4 6 7 7 9 9 9     3
1368 Świat Tekstów. Rocznik Słupski     3 3 4 4 7 7   5
1369 Tarnowskie Studia Teologiczne         3 3 3     4
1370 Task Quarterly 6 9 4 4 5 5       1
1371 Teaching English with Technology         10 10   9 9 3
1372 Technical Transactions : Civil Engineering               13 13 1
1373 Technologia i Automatyzacja Montażu 2 6 4 4 4 4 7 7   15
1374 Technologia Wody     3 3 5 5       1