System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35             2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35       1
3 ACS Nano         45 45           1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8           1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7           4
6 Acta Albaruthenica               6 6     6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15   2
8 Acta Astronautica               35 35 35   1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14       5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15           12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12   3
12 Acta Biotheoretica 15                     1
13 Acta Cassubiana             6 6 6     2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3               1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7   2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20           1
17 Acta Geophysica           20 20         1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14   2
19 Acta Herpetologica                   20   1
20 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3           2
21 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20     11
22 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25             3
23 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14   4
24 Acta Mechanica Slovaca     7 7               5
25 Acta Medicorum Polonorum                 3     3
26 Acta Microbiologica Polonica 6                     7
27 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8   6
28 Acta Neuropsychologica             12 12 12     1
29 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20       4
30 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
31 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35           7
32 Acta Parasitologica           15     20 20   3
33 Acta Philologica     3 3               2
34 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 77
35 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20   36
36 Acta Physica Slovaca 15                     11
37 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25     6
38 Acta Physiologica Hungarica         15 15           3
39 Acta Politica Polonica               9 9     2
40 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15       2
41 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13   15
42 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20       2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11   3
44 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6     1
45 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5           1
46 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4           6
47 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5               5
48 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15   13
49 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25       4
50 Acta Theriologica     20 20 25 25           3
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6       2
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4       14
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                   1
54 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12       4
55 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14       5
56 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8       4
57 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8       1
58 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5       3
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5           2
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4     1
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7     8
62 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                     8
63 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13   13
64 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                   1
65 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10           1
66 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25           1
67 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8       1
68 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5       8
69 Advanced Engineering Materials                 30 30   1
70 Advanced Materials Research [online]         7 7           5
71 Advances in Bioresearch           6           1
72 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15   3
73 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15     2
74 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20     2
75 Advances in High Energy Physics             30 25   30   3
76 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6           5
77 Advances in Materials Science           9 11 11       2
78 Advances in Mathematical Physics               20 20 20   1
79 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25   1
80 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10       2
81 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20   9
82 Advances in Structural Engineering               20 20 20   1
83 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 25 48
84 AIP Advances               25 25     1
85 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4     2
86 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4   28
87 Alergoprofil     4 4 6 6           6
88 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13       3
89 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20           1
90 American Journal of Cancer Research               30 30 30   1
91 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25   1
92 American Journal of Men's Health             20 20 20 20 20 3
93 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40         1
94 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 35 1
95 American Journal of Transplantation     50 50               1
96 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25     4
97 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4           4
98 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10     9
99 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15   2
100 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40           1
101 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20           1
102 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25       1
103 Angiology             20 20 20     1
104 Animal 10 27 35 35 35 35           1
105 Animal Conservation               35 35     1
106 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25           2
107 Annalen der Physik               35 35     2
108 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30           1
109 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10       6
110 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25           3
111 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9     14
112 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5           1
113 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15           25
114 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7           37
115 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8       12
116 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12     1
117 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5       1
118 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6       5
119 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11       1
120 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12     9
121 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4           3
122 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3       1
123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2               2
124 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5           1
125 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4           4
126 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2               1
127 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25   22
128 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25           1
129 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30   2
130 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30       2
131 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30           2
132 Annals of Hematology 20           25 30 30 30   4
133 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15           1
134 Annals of Oncology       40 40 40 40         1
135 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30   2
136 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10       14
137 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15       9
138 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15     6
139 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20   2
140 Anthropos?                 7 7   1
141 Anthrozoös           25 25         1
142 Anticancer Research         20 20 20         1
143 Anzeiger für Slavische Philologie                 10     1
144 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4               3
145 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35   3
146 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14     14
147 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11   23
148 Applied Ecology and Environmental Research             15 15       1
149 Applied Energy               45 45     2
150 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13   4
151 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15               9
152 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35       2
153 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40     11
154 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35   10
155 Applied Mechanics and Materials         7 7 7         21
156 Applied Optics             30 25 30 30   3
157 Applied Sciences               25 25 25 25 3
158 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35           1
159 Applied Surface Science               35 35 35   2
160 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30   2
161 Aquaculture International                   20   1
162 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20       1
163 Arabian Journal of Chemistry               35 35     1
164 Archeus     2 2 4 4           13
165 Architecturae et Artibus               7 7     2
166 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11   2
167 Architectus   6 4 4 5 5 9 9       6
168 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4           4
169 Archiv der Mathematik     20 20 20 20           4
170 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8           4
171 Archives of Biochemistry and Biophysics         30             1
172 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15         4
173 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7     3
174 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25         7
175 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15       11
176 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15     9
177 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25         3
178 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15           2
179 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 15 53
180 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13   6
181 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5           2
182 Archives of Mechanical Technology and Materials                 7 7   1
183 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30 30 8
184 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30   16
185 Archives of Thermodynamics             13 13       1
186 Archives of Transport     5 5 6 6           1
187 Archivolta         1 1           6
188 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25       2
189 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10   3
190 Archiwum Budowy Maszyn 6                     1
191 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4             1
192 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4           3
193 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10       5
194 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4   20
195 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                     1
196 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6           10
197 Archiwum Odlewnictwa 6                     89
198 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5           60
199 Ardeola 15                     1
200 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15         3
201 Argumentation         25 25           1
202 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15           4
203 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10         1
204 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30   2
205 Artificial Life 24 32 30 30 30 30           1
206 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9           1
207 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25           2
208 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 20 4
209 Ask. Research & Methods         6 6           1
210 Astrobiology               30 35 35   1
211 Astronomical Journal               35 35     1
212 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   71
213 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35           3
214 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 94
215 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40   16
216 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50     6
217 Astrophysics and Space Science           25 25 25 25 25   11
218 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14   26
219 Atherosclerosis               35 35 35   4
220 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15           1
221 Atmospheric Environment               35 40     1
222 Atomization and Sprays                   20   1
223 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7     4
224 Automatica         45 45 45 45       7
225 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   4
226 Avian Biology Research         20 20           1
227 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10   7
228 Baltic Forestry               15 15     1
229 Baltic-Pontic Studies                 10     1
230 Banach Center Publication   9       7 14 14       22
231 Barometr Regionalny     7 7 8 8           1
232 Basic and Applied Ecology           30 30     30   2
233 Behavioral Ecology 24                     1
234 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25   2
235 Bernoulli           30 25         1
236 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6     2
237 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6       3
238 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5           6
239 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6   1
240 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9     2
241 Bibliotekarz Podlaski             7 7 7 7   3
242 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8   3
243 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25       2
244 Biochemical Engineering Journal 24                     1
245 Biochemical Systematics and Ecology               15       1
246 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35           3
247 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                     2
248 Biodiversity and Conservation               30 30 30   1
249 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13     3
250 Biologia 10 13 15 15 15 15           6
251 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25   1
252 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 40 3
253 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20         1
254 Biological Letters     6 6 8 8           3
255 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15   1
256 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15     5
257 BioMed Research International             20         3
258 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15           1
259 Biomedicine & Pharmacotherapy         25             1
260 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25           1
261 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35       10
262 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25       4
263 Biosystems Engineering       25 35 35           1
264 Biotechnology Advances               45 45 45   1
265 Bird Study     30 30 25 25           1
266 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6     2
267 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9   2
268 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6         2
269 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12       3
270 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13   9
271 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8     2
272 BJU International         35 35 35         1
273 BLOOD 24                     1
274 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                     1
275 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20       1
276 Breast Cancer Research       40               1
277 Breeding Science             30 30 30     1
278 British Food Journal                 25 25   1
279 British Journal of Applied Science & Technology           5 5         2
280 British Journal of Cancer         35             1
281 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35           1
282 British Journal of Haematology         35 35           1
283 British Journal of Nutrition                 35 35   1
284 Brno Studies in English   10 10 10 10 10           3
285 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5           1
286 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8           1
287 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6   25
288 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5       3
289 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6 6   4
290 Builder             4 5 5 5 5 10
291 Building and Environment 24 32 35 35               1
292 Bulletin of Entomological Research               35       1
293 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15           1
294 Bulletin of Materials Science               20 25 25   1
295 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50   1
296 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20         1
297 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15               1
298 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15           2
299 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20       23
300 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15         1
301 Bulletin Polish Economic Society               4       1
302 Burgen und Schlösser           10 10         1
303 Byzantinoslovaca         5 5           1
304 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30         1
305 Cancer Letters           35           1
306 Cancer Medicine               25 25 25   1
307 Cancer Research and Treatment               25       1
308 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40           2
309 Carbon           40 40         1
310 Cardiovascular Research                 40 40 40 1
311 Casus           4 6 6 6 6   5
312 Catalysis Communications             30 30       1
313 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30     13
314 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15           26
315 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40           1
316 Cellular Immunology         20 20           1
317 Cement Wapno Beton 6                     4
318 Central European Journal of Biology 10 20 20 20               1
319 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20           7
320 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20           2
321 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12       1
322 Central European Journal of Urology         9           14 2
323 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7   2
324 Centropa     10 10               5
325 Challenges of Modern Technology     2 2               1
326 Chaos           40 45 40 45 45   3
327 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25           3
328 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20       2
329 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15           4
330 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30               1
331 Chemical Engineering Communications           20 20 20       1
332 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40               1
333 Chemical Engineering Science 24 32 35 35               1
334 Chemical Papers             20 20       1
335 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40               1
336 Chinese Business Review         10 10           2
337 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6       5
338 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9       1
339 Chowanna 6 9 7 7 6 6           8
340 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8   36
341 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4           29
342 Circulation Journal     30 30 30 30           1
343 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9   176
344 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6       3
345 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35     13
346 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20         1
347 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20             1
348 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20           2
349 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 30 2
350 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20       1
351 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35               1
352 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40   1
353 Cognitive Computation             20 20 20     1
354 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25           8
355 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6           3
356 Colloquium             8 8   8   2
357 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15   8
358 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 45 2
359 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30               1
360 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                     1
361 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   7
362 Composite Structures               35 40     1
363 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45           2
364 Composites Theory and Practice               11 11     1
365 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11 11 35
366 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35               1
367 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30   2
368 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4           4
369 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6           7
370 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14     3
371 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 30 1
372 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45           3
373 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35           2
374 Computers and Electrical Engineering             20 20       1
375 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20           1
376 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4
377 Conservation Letters     40 40 40 40           1
378 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14         3
379 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15   2
380 Control and Cybernetics       20 10 10           3
381 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35     13
382 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4         11
383 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7     1
384 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40               1
385 Crop & Pasture Science               35 35 35   1
386 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6       1
387 Culture, Health & Sexuality           30 35 30       1
388 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20           2
389 Current Gynecologic Oncology               11 11     1
390 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12   7
391 Current Microbiology           20 15 15       1
392 Current Oncology         20 15           2
393 Current Opinion in Lipidology               35 35 35   2
394 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7   2
395 Current Psychology                 20     1
396 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8           16
397 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                 35 35 35 1
398 Cywilizacja i Polityka         1 1           1
399 Czas Kultury             12 12 12     10
400 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9   20
401 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7     1
402 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5           5
403 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13     40
404 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6           4
405 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6           7
406 Czech Journal of Food Sciences               20 20     1
407 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20     1
408 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15           3
409 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9     3
410 Dalton Transactions             40 40       1
411 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 11 32
412 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20   14
413 Desalination 20 27 35 35 40 40           4
414 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20   5
415 Diabetologia Kliniczna               10 10     1
416 Diagnostyka 4                     5
417 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15   7
418 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25           3
419 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35           3
420 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35         2
421 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   9
422 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20       2
423 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 25 37
424 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20           2
425 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                     19
426 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10   40
427 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8       8
428 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15   53
429 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6       40
430 Disputatio   15 12 12 10 10           3
431 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4           1
432 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4           8
433 Drogownictwo 4         4 5 5       13
434 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35           1
435 Drug Testing and Analysis           25 25 25       1
436 Drugs             40 40 40 40   2
437 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                   10
438 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 25 5
439 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15       17
440 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                   5
441 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5           1
442 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10   52
443 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9       1
444 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10   16
445 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5         2
446 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3           1
447 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9     4
448 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6           2
449 Ecological Complexity         25 25 30 30       2
450 Ecological Engineering         35 35           1
451 Ecological Entomology               35 40     1
452 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35   11
453 Ecology and Evolution           20 25 25       1
454 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13     3
455 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15     1
456 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25     4
457 Ecosphere               30 30     1
458 Edukacja   10 10 10 10 10           59
459 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9   8
460 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8   15
461 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11   16
462 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12   3
463 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9   2
464 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3           22
465 Edukacja Humanistyczna                   7   68
466 Edukacja Prawnicza   2                   2
467 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                   3
468 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14   18
469 e-Finanse         9 9           2
470 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30     1
471 Ekologia i Technika     2 2 5 5           6
472 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9           3
473 Ekonomia = Economics     8 8 8 8           5
474 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6   2
475 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12     4
476 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12   6
477 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11       3
478 Ekonomia Społeczna               7       1
479 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11   5
480 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8   3
481 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12     42
482 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 14 9
483 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25   2
484 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 35 6
485 Electronic Communications in Probability         20 20           1
486 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15     1
487 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25       7
488 Electronic Journal of Linear Algebra                   30   2
489 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7           8
490 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                     5
491 Elektro.info [online]     5 5 5 5           4
492 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5           14
493 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15   7
494 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4           3
495 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15           2
496 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4           1
497 Energia i Budynek   6                   2
498 Energies               25 25 25 25 2
499 Energy         45       45     2
500 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   4
501 Energy Conversion and Management           40 40         1
502 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20           1
503 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35           8
504 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7           15
505 Engineering Optimization 20                     2
506 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15     8
507 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30       7
508 Entomologica Fennica           15 15         1
509 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15   8
510 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15   2
511 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30       1
512 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40     1
513 Environmental Research 24 32 40 40 40 40           1
514 Environmental Research Letters               40 40 40   1
515 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30     3
516 Episteme     5 5 4 4           5
517 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35             1
518 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8     2
519 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14 14 5
520 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11     2
521 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12       4
522 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25     3
523 Ethos 4               12     5
524 Etnografia Polska             12 12 12     1
525 Etyka     5 5 4 4           4
526 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10       1
527 Europa Regionum         7 7 7 7 7     10
528 European Food Research and Technology               25 30     1
529 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30           1
530 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25           1
531 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25       5
532 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15       1
533 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30   3
534 European Journal of Gynaecological Oncology 10                     1
535 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15           4
536 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25           1
537 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35       1
538 European Journal of Service Management                 13 13   1
539 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3
540 European Journal of Wood and Wood Products           30 30         1
541 European Physical Journal C               40 40     5
542 European Physical Journal D               20 25     1
543 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30           1
544 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25           4
545 European Urology         50 50 50 50       2
546 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11       5
547 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30       1
548 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 35 1
549 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15     1
550 Experimental Astronomy     25 25               1
551 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35   1
552 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25   1
553 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5   1
554 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8     2
555 Familial Cancer         20             1
556 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12   3
557 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10   8
558 FEMS Microbiology Letters 15                     1
559 Filomat                   25   1
560 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7   12
561 Filozofia Chrześcijańska             6 6       1
562 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4       1
563 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15       23
564 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6     2
565 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5   88
566 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5       17
567 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9     6
568 Fixed Point Theory     35 35 30 30           2
569 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4         2
570 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6           3
571 Flora         25 25 25 25 25     3
572 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20           1
573 Folia Cardiologica             9 9       8
574 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14         1
575 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15       13
576 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10           6
577 Folia Parasitologica           25   20 25     2
578 Folia Philosophica         6 6   8 8     5
579 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10     3
580 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20   3
581 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12       2
582 Food Analytical Methods     30 30 30 30           2
583 Food and Chemical Toxicology               40 40 40   1
584 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40           3
585 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30         1
586 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35   1
587 Forest Ecology and Management             45 45       2
588 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40   1
589 Forum Artis Rhetoricae             9 9       3
590 Forum Bibliotek Medycznych             7 7       1
591 Forum Eksploatatora     1 1               9
592 Forum Pedagogiczne               10 10     1
593 Forum Zakażeń           4           1
594 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                     3
595 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9           1
596 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10   18
597 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4           4
598 Fraza: poezja, proza, esej             4 4       23
599 Frontiers in Physics         30 30           1
600 Frontiers in Physiology               35 35     1
601 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40   2
602 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10           20
603 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15           2
604 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40         7
605 Games and Economic Behavior           30 30         2
606 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11     22
607 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5           1
608 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9   18
609 General Relativity and Gravitation         30 30           2
610 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8           2
611 Geodetski List     15 15               1
612 Geological Quarterly           20 20         1
613 Geology, Geophysics & Environment             14 14       1
614 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40       1
615 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14   15
616 Gerontologia Polska                   9   1
617 Gerontologia Współczesna             4 4       1
618 Ginekologia Polska         15 15 15 15       5
619 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4         1
620 Global Change Biology               45 50 50 50 2
621 Global Ecology and Biogeography             50 50       1
622 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8       5
623 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                     2
624 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6           5
625 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8     7
626 Gospodarka Narodowa           8 14 14       2
627 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7   11
628 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15           2
629 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9     1
630 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9     12
631 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5               2
632 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4               1
633 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6           14
634 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                   1
635 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20   5
636 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12   15
637 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2           2
638 Health Promotion International           30 30         1
639 Health Psychology Report             12 12       2
640 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25           2
641 Helminthologia 10 13 15 15               1
642 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15         1
643 Heredity             35 35       1
644 Herpetological Journal   20 20 20               1
645 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10     2
646 HIV & AIDS Review     7 7 8 8           3
647 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2     3
648 Horyzonty Polityki               7 7 7   1
649 Horyzonty Psychologii                 6 6   1
650 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13   8
651 Human Movement 4 9 8 8 7 7           1
652 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30           1
653 Humanities and Social Sciences                   14   1
654 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8       9
655 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10   1
656 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9   12
657 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3           13
658 Hygeia Public Health             8 8 8     4
659 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25           2
660 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50     2
661 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10           3
662 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9       7
663 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8     1
664 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                     2
665 IEEE Access               25 25 25 25 4
666 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45         1
667 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40   1
668 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40     6
669 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30   4
670 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40   5
671 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                     1
672 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40   1
673 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50           3
674 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50     2
675 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 30 10
676 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40           1
677 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45               4
678 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35     1
679 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45   2
680 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 35 2
681 IET Control Theory and Applications             35 35       1
682 IET Electric Power Applications               25 30 30   1
683 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30     1
684 Image Processing & Communications               9 9 9   1
685 Images       12               3
686 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1           1
687 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7   114
688 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15     16
689 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15           1
690 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20         2
691 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20           10
692 Information Sciences 24 32 40 40 45 45           2
693 Information Systems in Management                 5 5   1
694 Information Technology for Development               25 25     1
695 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10         1
696 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3           3
697 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8           1
698 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20       1
699 Insect Conservation and Diversity             40 40       1
700 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7     8
701 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25             1
702 Integration - the VLSI Journal                 20 20 20 1
703 Intercathedra               10 10 10   3
704 Interdisciplinary Studies in Musicology         7             1
705 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9   7
706 Interlitteraria               10 10 10   1
707 Internal Security     9 9 8 8 10 10       4
708 International Agrophysics               25 25     1
709 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25           1
710 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
711 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25   4
712 International Journal of Applied Linguistics                 25 25   1
713 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 74
714 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15   139
715 International Journal of Arts and Sciences     8 8               1
716 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30           2
717 International Journal of Cancer     35 35               1
718 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35   9
719 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20           1
720 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25   24
721 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40   3
722 International Journal of Electronics               15 15     1
723 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15   15
724 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40         3
725 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30   7
726 International Journal of Game Theory         15 15 15         4
727 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20           2
728 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   7
729 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35           1
730 International Journal of Immunogenetics   13                   1
731 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20     1
732 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35       3
733 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45       2
734 International Journal of Management and Economics             12 12       1
735 International Journal of Mass Spectrometry               25 30     1
736 International Journal of Mechanical Sciences             40 40       1
737 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25       1
738 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25           1
739 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20     11
740 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15           9
741 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20         3
742 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30     2
743 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                     1
744 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 30 1
745 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40     4
746 International Journal of Solids and Structures 24                     1
747 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25     1
748 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15         2
749 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25   3
750 International Journal of Systems Science             30 30       10
751 International Journal of Urology           25           1
752 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10         1
753 International Philosophical Quarterly                     15 1
754 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5           2
755 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7 7   22
756 Inverse Problems               40 45     1
757 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7               22
758 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5           13
759 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7   42
760 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5           10
761 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4           17
762 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13         22
763 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8   3
764 ISA Transactions             40 35 40     2
765 Italian Journal of Zoology     20 20               1
766 Italica Wratislaviensia             9 9       1
767 Ius et Administratio               5 5     2
768 Ius Novum           5 11 11 11 11   4
769 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6   7
770 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35       1
771 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6     10
772 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12       4
773 Język. Komunikacja. Informacja                 5 5 5 1
774 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15       20
775 Journal for Nature Conservation               30 30     1
776 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12     5
777 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12     1
778 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13     5
779 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40         5
780 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   6
781 Journal of Animal Ecology               45 45 45   1
782 Journal of Animal Science     50 50 45 45           1
783 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8           4
784 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20     7
785 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10   8
786 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25           1
787 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25           1
788 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15     1
789 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8           2
790 Journal of Avian Biology             40 45 50     1
791 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20       1
792 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35           2
793 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20           1
794 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30           5
795 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35         7
796 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25           1
797 Journal of Business Research               25 30 30   1
798 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45     1
799 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35 35 1
800 Journal of Chemistry     20 20 15 15           1
801 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15   6
802 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 40 8
803 Journal of Clinical Oncology           50 45         2
804 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7           6
805 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25     1
806 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30           2
807 Journal of Composite Materials     30 30 30 30           1
808 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35       1
809 Journal of Computational Physics               40 45     1
810 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15     1
811 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35   1
812 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30   8
813 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40         3
814 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25   2
815 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25   6
816 Journal of Differential Equations               45 45     1
817 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25           1
818 Journal of Ecological Engineering                 12 12 12 1
819 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25           1
820 Journal of Economic Entomology                   35 35 1
821 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30   3
822 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7   14
823 Journal of Elasticity 20                     1
824 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15           3
825 Journal of Electrostatics 20                     2
826 Journal of Elementology           15 15         1
827 Journal of Engineering Mathematics               20 25     1
828 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 20 2
829 Journal of Environmental Quality               30 30     1
830 Journal of Environmental Radioactivity               25 30     1
831 Journal of Environmental Science and Health               20 20 20 20 2
832 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15   9
833 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15   4
834 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25         3
835 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35       1
836 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25           3
837 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15       3
838 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30   3
839 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25   5
840 Journal of Intercultural Communication             20 20 20     2
841 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20   1
842 Journal of International Studies         8 8           2
843 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6           4
844 Journal of Literature and Art Studies           6 6         1
845 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 35 9
846 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12     1
847 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30           8
848 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30       10
849 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13   1
850 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13   1
851 Journal of Manufacturing Processes             25 25       1
852 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15           1
853 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20     1
854 Journal of Materials Science & Technology             30 35       1
855 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 40 62
856 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15       3
857 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   28
858 Journal of Mathematics and System Science           4 4         1
859 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20   1
860 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7           1
861 Journal of Medical Entomology                 40 40   1
862 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5           3
863 Journal of Medical Science           5 10 10       3
864 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25       2
865 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15     1
866 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25           1
867 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30     1
868 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20   2
869 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30           13
870 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35     3
871 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20           2
872 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40 40 1
873 Journal of Optics               30 35     1
874 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30       9
875 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40     6
876 Journal of Pest Science             40         1
877 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35       1
878 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                     8
879 Journal of Physical Chemistry A 24                     6
880 Journal of Physical Chemistry B 24                     1
881 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30     10
882 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25         3
883 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25         8
884 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25           1
885 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20           2
886 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20           8
887 Journal of Plant Interactions               20 20     1
888 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10           6
889 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20           1
890 Journal of Positive Management           5           1
891 Journal of Process Control               35 40     3
892 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30           1
893 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12       4
894 Journal of Research in Personality                 35 35   1
895 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15           1
896 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25           1
897 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10   1
898 Journal of Sexual Medicine         35 35           1
899 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30   3
900 Journal of Sound and Vibration     30 30               1
901 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20           1
902 Journal of Sports Science and Medicine         20 20           2
903 Journal of Sports Sciences                 35 35   1
904 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35           2
905 Journal of Statistical Physics         25 25           4
906 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20           3
907 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30 30 30   4
908 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20     1
909 Journal of Superhard Materials                 20 20   1
910 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10           2
911 Journal of Systems Architecture               20 20 20 20 2
912 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6           1
913 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50   1
914 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15       1
915 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                     1
916 Journal of the Electrochemical Society         40 40           1
917 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       40 2
918 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25   1
919 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15         1
920 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35         3
921 Journal of the Neurological Sciences           25 25         1
922 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35   8
923 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25         1
924 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35     1
925 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6         2
926 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15           5
927 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15           3
928 Journal of Thermal Biology 20                     1
929 Journal of Thoracic Disease                   20   1
930 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15         6
931 Journal of Vision 24                     1
932 Journal of Water and Land Development                   14   1
933 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30   1
934 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15       3
935 Kidney & Blood Pressure Research             20 25       1
936 Kinesiology             15 15       1
937 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych               2 2 2   1
938 Klinika Pediatryczna                   3 3 1
939 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13   10
940 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4           3
941 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3       1
942 Kompozyty 6 9 7 7 8 8           3
943 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6               8
944 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6   10
945 Konteksty Kultury           5 8 8       5
946 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4     4
947 Konteksty Społeczne             3 3 3     1
948 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4     2
949 Kosmos     4 4 4 4           3
950 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 6                 1
951 Kovové Materiály = Metallic Materials             15         1
952 Kronika Bydgoska     3 3 2 2           1
953 Kulon         1 1     5 5   3
954 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8       2
955 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12   28
956 Kultura i Historia             8 8       1
957 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10               6
958 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6           1
959 Kultura Popularna               10 10 10   1
960 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10     4
961 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3       1
962 Kunst og Kultur         10 10           1
963 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11     7
964 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5       20
965 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10   28
966 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4     3
967 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12 12   20
968 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10           25
969 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6           5
970 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4         1
971 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15       3
972 Labor et Educatio             6 6       3
973 Land Use Policy               35 40 40 40 2
974 Laser and Particle Beams                 30 30   2
975 Laser Physics                 30 30   3
976 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4     7
977 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                   12
978 Lecture Notes in Computer Science 10 13                   27
979 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                   5
980 Lekarz 2 2 4 4               3
981 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30   3
982 Leukemia             45 45 45 45 45 2
983 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2               3
984 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   31
985 Linguae Mundi     3 3 2 2           3
986 Linguistik Online             10 10       1
987 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8     8
988 Linguodidactica     3 3               3
989 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13   15
990 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25   5
991 Literacje         3 3           2
992 Literatura i Kultura Popularna         5 5           3
993 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11   19
994 Literaturoznawstwo                 3     1
995 Littera Antiqua         7 7           1
996 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10     4
997 Living Reviews in Relativity               50 50     1
998 Lodz Papers in Pragmatics             11 11       1
999 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13   5
1000 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20   6
1001 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13       6
1002 Logistyka 4 6 4 4 10 10           80
1003 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6       2
1004 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8       14
1005 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10       3
1006 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10     7
1007 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4           25
1008 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14 14 14   4
1009 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5           5
1010 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25         1
1011 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5       8
1012 Mammal Review               50 50     1
1013 Mammalia 10 13 15 15 20 20           1
1014 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25           1
1015 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12   480
1016 Management and Business Administration           8           1
1017 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12     15
1018 Management Forum             9 9 9 9   4
1019 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10   1
1020 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9   10
1021 Managerial Economics         6 6 13 13       2
1022 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20               1
1023 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9   20
1024 Marketing i Zarządzanie             9 9   9   2
1025 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3           1
1026 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                     1
1027 Materials                   35 35 2
1028 Materials Science and Engineering A                   35 35 3
1029 Materials Science and Engineering C         25 30           1
1030 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15           6
1031 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8   64
1032 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20   4
1033 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30             2
1034 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20       10
1035 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25         11
1036 Mathematical Problems in Engineering             20 20       2
1037 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35       2
1038 Mathematische Annalen           40           1
1039 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25           8
1040 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30   7
1041 Measurement Automation Monitoring             11 11       6
1042 Measurement Science Review             20 20 25 25 25 2
1043 Measurement Techniques     15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
1044 Meccanica       25 30 30           1
1045 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45           2
1046 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6               2
1047 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11   15
1048 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                     4
1049 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35         2
1050 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                     1
1051 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8     5
1052 Media4u Magazine   2                   9
1053 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25           1
1054 Medical and Biological Sciences 4           7 7       2
1055 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25           1
1056 Medical Hypotheses               15       1
1057 Medical Research Journal               6 6 6   1
1058 Medical Science Monitor     20 20         20 20   3
1059 Medical Tribune             2 2       1
1060 Medicina dello Sport         15 15 15 15       2
1061 Medicina Sportiva Practica             6 6 6     1
1062 Medicine           40 40         2
1063 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5           1
1064 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10 10   3
1065 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6     4
1066 Medycyna po Dyplomie             3 3 5 5   5
1067 Medycyna Rodzinna               7 7     1
1068 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12       6
1069 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5           2
1070 Metal Science and Heat Treatment               15 15     1
1071 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15           2
1072 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30           1
1073 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9   5
1074 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25       9
1075 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4               29
1076 Metrika 15                     3
1077 Metrologia               35 35 35   1
1078 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20 20 20   14
1079 Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego     1 1               1
1080 Micro & Nano Letters               15 20 20   2
1081 Microbes and Environments     25 25 25 25 25 25 25 25   1
1082 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30           5
1083 Między Oryginałem a Przekładem           8 14         1
1084 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2         2
1085 Mitochondrial DNA. Part B               20 20     3
1086 Modern Management Review             11 11       1
1087 Moderna sprak                   15   1
1088 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20     2
1089 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20           7
1090 Molecules             30 30 30 30 30 5
1091 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15     2
1092 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5   6
1093 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7           3
1094 Monitor Prawa Pracy         6 6           1
1095 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7 7 17
1096 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 35 5
1097 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 98
1098 Mosty             3 3 3     15
1099 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4           1
1100 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 30   22
1101 Muttersprache     10 10 10 10           1
1102 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14       20
1103 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4     7
1104 NANO : Brief Reports and Reviews                   20   1
1105 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4           4
1106 Narodoznavči Zošiti     3 3               2
1107 Natural Hazards         30             1
1108 Natural Product Research     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1109 Nature 30             50 50     3
1110 Nature Conservation               25 25     2
1111 Nature Genetis                   50   1
1112 Nature Journal 2 6     4 4           1
1113 Nauczyciel i Szkoła               6 6     16
1114 Nauka   9 6 6 6 6     10 10   5
1115 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6           1
1116 Nauki Inżynierskie i Technologie           5           1
1117 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10       5
1118 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6           1
1119 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6           3
1120 Neofilolog   6 4 4 6 6     7 7   14
1121 Neophilologica             12 12 12     1
1122 Neoplasma 10                     1
1123 Nephrology Dialysys Transplantation                     40 1
1124 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10         1
1125 Neuphilologische Mitteilungen           10           1
1126 Neural Computing and Applications                 25 25   1
1127 Neural Processing Letters             20         1
1128 Neurocomputing         30 30 30 30 30 30   4
1129 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15     4
1130 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40     2
1131 Niepełnosprawność     4 4 5 5           4
1132 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8 8   13
1133 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11   11
1134 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7       17
1135 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10       17
1136 Nietoperze 2 2                   10
1137 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4               2
1138 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45           1
1139 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45           21
1140 Nonlinear Dynamics               40 45 45 45 6
1141 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35           2
1142 North-Western Journal of Zoology             20 15 20     1
1143 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8       8
1144 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6           11
1145 Nowa Polityka Wschodnia                 6 6   1
1146 Nowiny Lekarskie       4 5 5           5
1147 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2 2 31
1148 Nowoczesne Systemy Zarządzania                 6     1
1149 Nowotwory Journal of Oncology         5 5           1
1150 Nukleonika     15 15 15 15 15 15 15     14
1151 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20           2
1152 Nurt SVD               9 9 9   1
1153 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25   1
1154 Nutrition Reviews               40 40     1
1155 Oblicza Komunikacji     3 3         4     2
1156 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2   14
1157 Obróbka Plastyczna Metali         6 6           1
1158 Oceanological and Hydrobiological Studies     15 15 15 15 15 15 15 15   1
1159 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6           19
1160 Ochrona Środowiska       15 10 15 15         14
1161 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12         5
1162 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10           2
1163 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11     4
1164 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5   2
1165 Oncoimmunology             40 40       1
1166 Oncology Letters         15 15 15         1
1167 Oncotarget               35 35 35   3
1168 Onkologia i Radioterapia 4                     1
1169 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7     3
1170 Open Engineering             11 11       1
1171 Open Mathematics             20 20       2
1172 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20     5
1173 Operations Research and Decisions             12         1
1174 Operations Research Letters         20 20           2
1175 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2           1
1176 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8 8   3
1177 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15       15
1178 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25     3
1179 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1180 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35   14
1181 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30   1
1182 Optics Communications               25 25 25   3
1183 Optics Express 24 32 45 45 45 45           1
1184 Optimization         20 25 25 25 25 25 25 13
1185 Optimization and Engineering               25 25 25   1
1186 Optimum. Economic Studies                   10   1
1187 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8           1
1188 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11     10
1189 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7     12
1190 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10       40
1191 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14 14   8
1192 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9       3
1193 Ornis Fennica 20 27 25 25 25             3
1194 Ornis Polonica           7 8         2
1195 Ornitologia Neotropical           10 15         1
1196 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9           5
1197 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11     4
1198 Otolaryngologia Polska 9                     1
1199 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6           5
1200 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8     15
1201 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10     5
1202 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12     16
1203 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13 13 13 14
1204 Państwo i Społeczeństwo                   7   2
1205 Państwo Prawne               4       1
1206 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3       2
1207 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30           2
1208 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3               4
1209 Patient Preference and Adherence             30 30       1
1210 Pattern Recognition Letters       30 25 25           1
1211 Pedagogika Katolicka                   6   2
1212 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7       2
1213 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6           5
1214 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie]                   8   1
1215 Pediatria Po Dyplomie                     4 1
1216 Pediatric Blood & Cancer               25 25     1
1217 Pediatric Nephrology                     35 1
1218 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25           1
1219 Peptides             25         1
1220 Periodica Mathematica Hungarica         15 15           2
1221 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15       1
1222 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6       2
1223 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4           3
1224 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15   3
1225 Pharmacological Research             40 40 40 40 40 7
1226 Phase Transitions     20 20 20 20 20 20 20     7
1227 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10           1
1228 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A                 40 40   1
1229 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10     4
1230 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   28
1231 Physica B 15 20 20 20 20 20           2
1232 Physica C : Superconductivity and its Applications                 20     1
1233 Physica D 24 32 35 35 35 35           3
1234 Physica Medica     15 15 20             3
1235 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25         11
1236 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20               10
1237 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20         2
1238 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35     1
1239 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35           2
1240 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 40
1241 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35       28
1242 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45 45   24
1243 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35     43
1244 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35         32
1245 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45     20
1246 Physical Review X               45 45     2
1247 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20           1
1248 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30     42
1249 Physics Letters B     40 40 40 40           9
1250 Physics of Fluids 24 32 35 35               1
1251