System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35         2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35   1
3 ACS Nano         45 45       1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8       1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7       4
6 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15   1
7 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14   5
8 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15       12
9 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12   2
10 Acta Biotheoretica 15                 1
11 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3           1
12 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20       1
13 Acta Geophysica           20 20     1
14 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4       1
15 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1           1
16 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15     10
17 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25         3
18 Acta Mechanica et Automatica             14 14   2
19 Acta Mechanica Slovaca     7 7           5
20 Acta Microbiologica Polonica 6                 7
21 Acta Neophilologica         4 4 8 8   5
22 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20   4
23 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15   12
24 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35       6
25 Acta Philologica     3 3           2
26 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15   69
27 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20       32
28 Acta Physica Slovaca 15                 11
29 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25     4
30 Acta Physiologica Hungarica         15 15       3
31 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15   2
32 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13   11
33 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20   2
34 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5       1
35 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4       6
36 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5           5
37 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15   9
38 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25   4
39 Acta Theriologica     20 20 25 25       3
40 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6   1
41 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4     9
42 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2               1
43 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12   4
44 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6       3
45 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8   3
46 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8   1
47 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5   2
48 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5       2
49 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7 2
50 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8       11
51 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9               1
52 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10       1
53 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25       1
54 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8   1
55 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5   8
56 Advanced Materials Research [online]         7 7       5
57 Advances in Bioresearch           6       1
58 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15       1
59 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15       1
60 Advances in High Energy Physics             30 25   1
61 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6       5
62 Advances in Materials Science           9 11 11   2
63 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10   2
64 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20     6
65 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25   42
66 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 2
67 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4   13
68 Alergoprofil     4 4 6 6       6
69 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13   3
70 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20       1
71 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40     1
72 American Journal of Translational Research           35 35 35   1
73 American Journal of Transplantation     50 50           1
74 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20     3
75 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4       4
76 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10   8
77 Analysis Mathematica     15 15 15 15       1
78 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40       1
79 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20       1
80 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25   1
81 Animal 10 27 35 35 35 35       1
82 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25       2
83 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30       1
84 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10   6
85 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25       3
86 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5       12
87 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5       1
88 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15       25
89 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7       37
90 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5       10
91 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5   1
92 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6   4
93 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11   1
94 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12   8
95 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4       3
96 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2           2
97 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5       1
98 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4       4
99 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2           1
100 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25   20
101 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25       1
102 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30       1
103 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30   2
104 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30       2
105 Annals of Hematology 20           25 30 30 3
106 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15       1
107 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25       1
108 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10   14
109 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15   9
110 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15   4
111 Anthrozoös           25 25     1
112 Anticancer Research         20 20 20     1
113 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4           3
114 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35   2
115 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9       13
116 Applied Computer Science         6 6 11 11   21
117 Applied Ecology and Environmental Research             15 15   1
118 Applied Energy               45 45 2
119 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15           9
120 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35   2
121 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40     10
122 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35       9
123 Applied Mechanics and Materials         7 7 7     20
124 Applied Optics             30 25 25 2
125 Applied Sciences               25 25 1
126 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35       1
127 Applied Vegetation Science           30 30 30   1
128 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20   1
129 Arabian Journal of Chemistry               35 35 1
130 Archeus     2 2 4 4       13
131 Architecturae et Artibus               7 7 1
132 Architecture Civil Engineering Environment             11 11   1
133 Architectus   6 4 4 5 5 9 9   6
134 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4       4
135 Archiv der Mathematik     20 20 20 20       4
136 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8       4
137 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15     4
138 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7   2
139 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25     7
140 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15   10
141 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 7
142 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25     3
143 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15       2
144 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15   41
145 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13     3
146 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5       2
147 Archives of Medical Science     25 25   25 25     5
148 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30   12
149 Archives of Thermodynamics             13 13   1
150 Archives of Transport     5 5 6 6       1
151 Archivolta         1 1       6
152 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25   2
153 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       2
154 Archiwum Budowy Maszyn 6                 1
155 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4       3
156 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10   5
157 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1           16
158 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                 1
159 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6       10
160 Archiwum Odlewnictwa 6                 89
161 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5       60
162 Ardeola 15                 1
163 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15     3
164 Argumentation         25 25       1
165 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15       4
166 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10     1
167 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30       1
168 Artificial Life 24 32 30 30 30 30       1
169 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9       1
170 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25       2
171 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20     1
172 Ask. Research & Methods         6 6       1
173 Astronomical Journal               35 35 1
174 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35   69
175 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35       3
176 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40   77
177 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40   7
178 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45   6
179 Astrophysics and Space Science           25 25     9
180 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14   21
181 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15       1
182 Atmospheric Environment               35 35 1
183 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7   3
184 Automatica         45 45 45 45   7
185 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15     3
186 Avian Biology Research         20 20       1
187 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5       6
188 Banach Center Publication   9       7 14 14   22
189 Barometr Regionalny     7 7 8 8       1
190 Basic and Applied Ecology           30 30     1
191 Behavioral Ecology 24                 1
192 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20       1
193 Bernoulli           30 25     1
194 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6     1
195 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6   3
196 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5       6
197 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6       1
198 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 1
199 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25   2
200 Biochemical Engineering Journal 24                 1
201 Biochemical Systematics and Ecology               15   1
202 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35       3
203 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                 2
204 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7       2
205 Biologia 10 13 15 15 15 15       6
206 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40     2
207 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20     1
208 Biological Letters     6 6 8 8       3
209 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15   4
210 BioMed Research International             20     3
211 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15       1
212 Biomedicine & Pharmacotherapy         25         1
213 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25       1
214 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35   10
215 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25   4
216 Biosystems Engineering       25 35 35       1
217 Bird Study     30 30 25 25       1
218 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6   1
219 Biuletyn Historii Wychowania     5 5           1
220 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6     2
221 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12   3
222 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13   6
223 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5       1
224 BJU International         35 35 35     1
225 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                 1
226 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20   1
227 Breast Cancer Research       40           1
228 British Journal of Applied Science & Technology           5 5     2
229 British Journal of Cancer         35         1
230 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35       1
231 British Journal of Haematology         35 35       1
232 Brno Studies in English   10 10 10 10 10       3
233 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5       1
234 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8       1
235 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6   11
236 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5   3
237 Builder             4 5   6
238 Building and Environment 24 32 35 35           1
239 Bulletin of Entomological Research               35   1
240 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15       1
241 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20     1
242 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15           1
243 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15       2
244 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20   23
245 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15     1
246 Bulletin Polish Economic Society               4   1
247 Burgen und Schlösser           10 10     1
248 Byzantinoslovaca         5 5       1
249 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30     1
250 Cancer Letters           35       2
251 Cancer Research and Treatment               25   1
252 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40       2
253 Carbon           40 40     1
254 Casus           4 6 6   2
255 Catalysis Communications             30 30   1
256 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30 13
257 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15       26
258 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40       1
259 Cellular Immunology         20 20       1
260 Cement Wapno Beton 6                 4
261 Central European Journal of Biology 10 20 20 20           1
262 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20       7
263 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20       2
264 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12   1
265 Central European Journal of Urology         9         1
266 Centropa     10 10           5
267 Challenges of Modern Technology     2 2           1
268 Chaos           40 45 40   2
269 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25       3
270 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20   2
271 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15       4
272 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30           1
273 Chemical Engineering Communications           20 20 20   1
274 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40           1
275 Chemical Engineering Science 24 32 35 35           1
276 Chemical Papers             20 20   1
277 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40           1
278 Chinese Business Review         10 10       2
279 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6   5
280 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9   1
281 Chowanna 6 9 7 7 6 6       8
282 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8   32
283 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4       29
284 Circulation Journal     30 30 30 30       1
285 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9   126
286 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6   3
287 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35   11
288 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20         1
289 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20       2
290 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30   1
291 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20   1
292 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35           1
293 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25       8
294 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6       3
295 Colloquium             8 8   1
296 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15       7
297 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30           1
298 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                 1
299 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15       6
300 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45       2
301 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11   34
302 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35           1
303 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25 2
304 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4       4
305 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6       7
306 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4       1
307 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45       3
308 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35       2
309 Computers and Electrical Engineering             20 20   1
310 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20       1
311 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20     3
312 Conservation Letters     40 40 40 40       1
313 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia             14     1
314 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15     1
315 Control and Cybernetics       20 10 10       3
316 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30   11
317 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4     11
318 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40           1
319 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6   1
320 Culture, Health & Sexuality           30 35 30   1
321 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20       2
322 Current Issues in Personality Psychology             12     4
323 Current Microbiology           20 15 15   1
324 Current Oncology         20 15       2
325 Current Problems of Psychiatry         4 4       1
326 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8       16
327 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9   11
328 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5       5
329 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13     40
330 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6       4
331 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6       7
332 Czech Journal of Food Sciences               20 20 1
333 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15       3
334 Człowiek i Społeczeństwo         7 7       2
335 Dalton Transactions             40 40   1
336 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8       28
337 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20   11
338 Desalination 20 27 35 35 40 40       4
339 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20   3
340 Diabetologia Kliniczna               10 10 1
341 Diagnostyka 4                 5
342 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10       5
343 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25       3
344 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35       3
345 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35     2
346 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 7
347 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20   2
348 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25   34
349 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20       2
350 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                 19
351 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9   36
352 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8   8
353 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 52
354 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6   39
355 Disputatio   15 12 12 10 10       3
356 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4       1
357 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4       8
358 Drogownictwo 4         4 5 5   12
359 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35       1
360 Drug Testing and Analysis           25 25 25   1
361 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2               10
362 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25   4
363 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15   17
364 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13               5
365 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5       1
366 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10   39
367 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9   1
368 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3       1
369 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9 3
370 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6       2
371 Ecological Complexity         25 25 30 30   2
372 Ecological Engineering         35 35       1
373 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 7
374 Ecology and Evolution           20 25 25   1
375 Economic and Environmental Studies           8 13 13   2
376 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25     3
377 Edukacja   10 10 10 10 10       60
378 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9   2
379 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8   11
380 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10     14
381 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12   2
382 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3       22
383 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14   14
384 e-Finanse         9 9       2
385 Ekologia i Technika     2 2 5 5       6
386 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9       3
387 Ekonomia = Economics     8 8 8 8       5
388 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12   3
389 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8       4
390 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11   2
391 Ekonomia XXI wieku           8 11 11   4
392 Ekonomiczne Problemy Usług               8   1
393 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12   39
394 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14   7
395 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25   1
396 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30   5
397 Electronic Communications in Probability         20 20       1
398 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25   7
399 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7       8
400 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                 5
401 Elektro.info [online]     5 5 5 5       4
402 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5       14
403 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15   6
404 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4       3
405 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15       2
406 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4       1
407 Energia i Budynek   6               2
408 Energy         45         1
409 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40   3
410 Energy Conversion and Management           40 40     1
411 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20       1
412 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35       8
413 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7       15
414 Engineering Optimization 20                 2
415 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15 8
416 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30   7
417 Entomologica Fennica           15 15     1
418 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 7
419 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 1
420 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30   1
421 Environmental Research 24 32 40 40 40 40       1
422 Environmental Science and Pollution Research           30 30     2
423 Episteme     5 5 4 4       5
424 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35         1
425 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14   2
426 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12   4
427 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25 3
428 Etyka     5 5 4 4       4
429 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10   1
430 Europa Regionum         7 7 7 7   6
431 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25       1
432 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25   5
433 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15   1
434 European Journal of Entomology         25 30 25 25   2
435 European Journal of Gynaecological Oncology 10                 1
436 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15       4
437 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25       1
438 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35   1
439 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25       2
440 European Journal of Wood and Wood Products           30 30     1
441 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30       1
442 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25       4
443 European Urology         50 50 50 50   2
444 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11   5
445 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30   1
446 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15 1
447 Experimental Astronomy     25 25           1
448 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5     1
449 Family Medicine & Primary Care Review     5 5           1
450 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9   7
451 FEMS Microbiology Letters 15                 1
452 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7   9
453 Filozofia Chrześcijańska             6 6   1
454 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4   1
455 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15   23
456 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5   81
457 Fixed Point Theory     35 35 30 30       2
458 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4     2
459 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6       3
460 Flora         25 25 25 25 25 3
461 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20       1
462 Folia Cardiologica             9 9   8
463 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14     1
464 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15   13
465 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10       6
466 Folia Philosophica         6 6   8 8 2
467 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5       2
468 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15       2
469 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12   2
470 Food Analytical Methods     30 30 30 30       2
471 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40       3
472 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30     1
473 Forest Ecology and Management             45 45   2
474 Forum Artis Rhetoricae             9 9   3
475 Forum Bibliotek Medycznych             7 7   1
476 Forum Eksploatatora     1 1           9
477 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                 3
478 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9       1
479 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 15
480 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4       4
481 Fraza: poezja, proza, esej             4 4   22
482 Frontiers in Physics         30 30       1
483 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10       20
484 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15       2
485 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40     7
486 Games and Economic Behavior           30 30     2
487 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11 21
488 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5       1
489 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9   15
490 General Relativity and Gravitation         30 30       2
491 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8       2
492 Geodetski List     15 15           1
493 Geological Quarterly           20 20     1
494 Geology, Geophysics & Environment             14 14   1
495 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40   1
496 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14   9
497 Gerontologia Współczesna             4 4   1
498 Ginekologia Polska         15 15 15 15   5
499 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4     1
500 Global Change Biology               45 45 1
501 Global Ecology and Biogeography             50 50   1
502 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8   5
503 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                 2
504 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6       5
505 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7       3
506 Gospodarka Narodowa           8 14 14   2
507 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7   10
508 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15       2
509 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5       10
510 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5           2
511 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4           1
512 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6       14
513 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6               1
514 Graphs and Combinatorics         15 15 15     4
515 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12   5
516 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2       2
517 Health Promotion International           30 30     1
518 Health Psychology Report             12 12   2
519 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25       2
520 Helminthologia 10 13 15 15           1
521 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15     1
522 Heredity             35 35   1
523 Herpetological Journal   20 20 20           1
524 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2               1
525 HIV & AIDS Review     7 7 8 8       3
526 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3           1
527 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       3
528 Human Movement 4 9 8 8 7 7       1
529 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30       1
530 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8   9
531 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9
532 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3       13
533 Hygeia Public Health             8 8 8 4
534 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25       2
535 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40 2
536 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10       3
537 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9   7
538 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8 1
539 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                 2
540 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45     1
541 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 5
542 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 4
543 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                 1
544 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50       3
545 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30     4
546 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40       1
547 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45           4
548 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35 1
549 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45   1
550 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35   1
551 IET Control Theory and Applications             35 35   1
552 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1       1
553 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7   97
554 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15
555 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15       1
556 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20     2
557 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20       10
558 Information Sciences 24 32 40 40 45 45       2
559 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10     1
560 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3       3
561 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8       1
562 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20   1
563 Insect Conservation and Diversity             40 40   1
564 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7 8
565 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25         1
566 Interdisciplinary Studies in Musicology         7         1
567 Internal Security     9 9 8 8 10 10   4
568 International Agrophysics               25 25 1
569 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25       1
570 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25   3
571 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25   68
572 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15   112
573 International Journal of Arts and Sciences     8 8           1
574 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30       2
575 International Journal of Cancer     35 35           1
576 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35   7
577 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20       1
578 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25       21
579 International Journal of Electronics               15   1
580 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9       14
581 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40     3
582 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25   4
583 International Journal of Game Theory         15 15 15     4
584 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20       2
585 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40   6
586 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35       1
587 International Journal of Immunogenetics   13               1
588 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20 1
589 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35   3
590 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45   2
591 International Journal of Management and Economics             12 12   1
592 International Journal of Mechanical Sciences             40 40   1
593 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25   1
594 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25       1
595 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15       9
596 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20     3
597 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30 2
598 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                 1
599 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40 4
600 International Journal of Solids and Structures 24                 1
601 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25 1
602 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15     2
603 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25     1
604 International Journal of Systems Science             30 30   10
605 International Journal of Urology           25       1
606 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10     1
607 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5       2
608 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7   16
609 Inverse Problems               40 40 1
610 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7           22
611 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5       13
612 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7   28
613 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5       10
614 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4       17
615 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13     22
616 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4       2
617 ISA Transactions             40 35   1
618 Italian Journal of Zoology     20 20           1
619 Italica Wratislaviensia             9 9   1
620 Ius et Administratio               5 5 2
621 Ius Novum           5 11 11   2
622 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4       5
623 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35   1
624 Język - Szkoła - Religia         2 2       7
625 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7       3
626 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15   20
627 Journal for Nature Conservation               30 30 1
628 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9       5
629 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13   4
630 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40     5
631 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35       5
632 Journal of Animal Science     50 50 45 45       1
633 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8       4
634 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10   7
635 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25       1
636 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25       1
637 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8       2
638 Journal of Avian Biology             40 45 45 1
639 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20   1
640 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35       2
641 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20       1
642 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30       5
643 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35     7
644 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25       1
645 Journal of Chemistry     20 20 15 15       1
646 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 4
647 Journal of Cleaner Production           40 40 40   4
648 Journal of Clinical Oncology           50 45     2
649 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7       6
650 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25 1
651 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30       2
652 Journal of Composite Materials     30 30 30 30       1
653 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35   1
654 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15 1
655 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25   7
656 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40     3
657 Journal of Difference Equations and Applications             20 20   3
658 Journal of Differential Equations               45 45 1
659 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25       1
660 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25       1
661 Journal of Economic Theory     30 30 30 30       2
662 Journal of Elasticity 20                 1
663 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15       3
664 Journal of Electrostatics 20                 2
665 Journal of Elementology           15 15     1
666 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15   1
667 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15   6
668 Journal of Function Spaces         25 25 25     3
669 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25     3
670 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35   1
671 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25       3
672 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15   3
673 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30           2
674 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20   3
675 Journal of International Studies         8 8       2
676 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6       4
677 Journal of Literature and Art Studies           6 6     1
678 Journal of Luminescence           35 35 35 35 5
679 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30       8
680 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30   10
681 Journal of Manufacturing Processes             25 25   1
682 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15       1
683 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20 1
684 Journal of Materials Science & Technology             30 35   1
685 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35 56
686 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15   3
687 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25       27
688 Journal of Mathematics and System Science           4 4     1
689 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7       1
690 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5       3
691 Journal of Medical Science           5 10 10   3
692 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25   2
693 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15 1
694 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25       1
695 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30 1
696 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20       1
697 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30       13
698 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25   2
699 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20       2
700 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30   9
701 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40 6
702 Journal of Pest Science             40     1
703 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35   1
704 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                 8
705 Journal of Physical Chemistry A 24                 6
706 Journal of Physical Chemistry B 24                 1
707 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30     7
708 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25     3
709 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25     8
710 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25       1
711 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20       2
712 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20       8
713 Journal of Plant Interactions               20   1
714 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10       6
715 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20       1
716 Journal of Process Control               35 35 2
717 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30       1
718 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15       1
719 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25       1
720 Journal of Sexual Medicine         35 35       1
721 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30   3
722 Journal of Sound and Vibration     30 30           1
723 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20       1
724 Journal of Sports Science and Medicine         20 20       2
725 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35       2
726 Journal of Statistical Physics         25 25       4
727 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20       3
728 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   2
729 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10       2
730 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6       1
731 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15   1
732 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                 1
733 Journal of the Electrochemical Society         40 40       1
734 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35     1
735 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15     1
736 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35     3
737 Journal of the Neurological Sciences           25 25     1
738 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30     7
739 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25     1
740 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6     2
741 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15       5
742 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15       3
743 Journal of Thermal Biology 20                 1
744 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15     6
745 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15   3
746 Kidney & Blood Pressure Research             20 25   1
747 Kinesiology             15 15   1
748 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8       9
749 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4       3
750 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3   1
751 Kompozyty 6 9 7 7 8 8       3
752 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6           8
753 Konińskie Studia Językowe             6 6   3
754 Konteksty Kultury           5 8 8   4
755 Konteksty Pedagogiczne             4 4   3
756 Kosmetologia Estetyczna             4 4   1
757 Kosmos     4 4 4 4       3
758 Kovové Materiály = Metallic Materials             15     1
759 Kronika Bydgoska     3 3 2 2       1
760 Kulon         1 1       1
761 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8   2
762 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10       23
763 Kultura i Historia             8 8   1
764 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10           6
765 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6       1
766 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10   3
767 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3   1
768 Kunst og Kultur         10 10       1
769 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11   6
770 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5   20
771 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10   26
772 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12   13
773 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10       25
774 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6       5
775 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15   3
776 Labor et Educatio             6 6   3
777 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4   6
778 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13               12
779 Lecture Notes in Computer Science 10 13               27
780 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13               5
781 Lekarz 2 2 4 4           3
782 Letters in Mathematical Physics 20                 2
783 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2           3
784 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30       29
785 Linguae Mundi     3 3 2 2       3
786 Linguistik Online             10 10   1
787 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8   3
788 Linguodidactica     3 3           3
789 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13   5
790 Literacje         3 3       1
791 Literatura i Kultura Popularna         5 5       3
792 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11   16
793 Littera Antiqua         7 7       1
794 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10 4
795 Living Reviews in Relativity               50 50 1
796 Lodz Papers in Pragmatics             11 11   1
797 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 4
798 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20     5
799 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13   6
800 Logistyka 4 6 4 4 10 10       79
801 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6   2
802 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8   14
803 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   1
804 Lud   9 10 10 10 10       6
805 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4       25
806 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14   2
807 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5       5
808 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25     1
809 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5   8
810 Mammal Review               50 50 1
811 Mammalia 10 13 15 15 20 20       1
812 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25       1
813 Management 6 9 7 7 7 7 12 12   449
814 Management and Business Administration           8       1
815 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12   13
816 Management Forum             9 9   1
817 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9   5
818 Managerial Economics         6 6 13 13   2
819 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20           1
820 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9   10
821 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3       1
822 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                 1
823 Materials Science and Engineering C         25 30       1
824 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15       6
825 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8   41
826 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15 3
827 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30         2
828 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20   10
829 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25     11
830 Mathematical Problems in Engineering             20 20   2
831 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35   2
832 Mathematische Annalen           40       1
833 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25       8
834 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30   4
835 Measurement Automation Monitoring             11 11   6
836 Measurement Science Review             20 20   1
837 Meccanica       25 30 30       1
838 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45       2
839 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6           2
840 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11   13
841 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                 4
842 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35     2
843 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                 1
844 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8 3
845 Media4u Magazine   2               9
846 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25       1
847 Medical and Biological Sciences 4           7 7   2
848 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25       1
849 Medical Science Monitor     20 20           2
850 Medical Tribune             2 2   1
851 Medicina dello Sport         15 15 15 15   2
852 Medicine           40 40     2
853 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5       1
854 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6   3
855 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12   6
856 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5       2
857 Metal Science and Heat Treatment               15 15 1
858 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15       2
859 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30       1
860 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9   3
861 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25   9
862 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4           29
863 Metrika 15                 3
864 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20   13
865 Micro & Nano Letters               15 15 1
866 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30       5
867 Między Oryginałem a Przekładem           8 14     1
868 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2     2
869 Mitochondrial DNA. Part B               20 20 3
870 Modern Management Review             11 11   1
871 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20 2
872 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20       7
873 Molecules             30 30   2
874 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15     1
875 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4   4
876 Monitor Prawa Pracy         6 6       1
877 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7   10
878 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 3
879 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 78
880 Mosty             3 3   14
881 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 21
882 Muttersprache     10 10 10 10       1
883 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14   20
884 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4       4
885 Narodoznavči Zošiti     3 3           2
886 Natural Hazards         30         1
887 Nature 30                 2
888 Nature Journal 2 6     4 4       1
889 Nauka   9 6 6 6 6       2
890 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6       1
891 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10   4
892 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6       1
893 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6       3
894 Neofilolog   6 4 4 6 6       12
895 Neoplasma 10                 1
896 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10     1
897 Neuphilologische Mitteilungen           10       1
898 Neural Processing Letters             20     1
899 Neurocomputing         30 30 30 30 30 3
900 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15 3
901 New Journal of Physics     40 40           1
902 Niepełnosprawność     4 4 5 5       4
903 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8   10
904 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11   7
905 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7   17
906 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10   17
907 Nietoperze 2 2               10
908 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4           2
909 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45       1
910 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45       21
911 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35       2
912 North-Western Journal of Zoology             20 15   1
913 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8   5
914 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6       11
915 Nowiny Lekarskie       4 5 5       5
916 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2   23
917 Nukleonika     15 15 15 15 15     11
918 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20       2
919 Oblicza Komunikacji     3 3           1
920 Obróbka Metalu             2 2   12
921 Obróbka Plastyczna Metali         6 6       1
922 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6       19
923 Ochrona Środowiska       15 10 15 15     14
924 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12     5
925 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10       2
926 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11   2
927 Oncoimmunology             40 40   1
928 Oncology Letters         15 15 15     1
929 Open Engineering             11 11   1
930 Open Mathematics             20 20   2
931 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20   4
932 Operations Research and Decisions             12     1
933 Operations Research Letters         20 20       2
934 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2       1
935 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15   15
936 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25   2
937 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30   9
938 Optics Express 24 32 45 45 45 45       1
939 Optimization         20 25 25 25   11
940 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8       1
941 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10       8
942 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7 9
943 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10   39
944 Organizacja i Kierowanie 6 9 8 8 8 8       3
945 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7       2
946 Ornis Fennica 20 27 25 25 25         3
947 Ornis Polonica           7 8     2
948 Ornitologia Neotropical           10 15     1
949 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9       5
950 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11   3
951 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6       5
952 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4   8   10
953 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4           4
954 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12 16
955 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13   5
956 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3   2
957 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30       2
958 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3           4
959 Patient Preference and Adherence             30 30   1
960 Pattern Recognition Letters       30 25 25       1
961 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7   2
962 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6       5
963 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25       1
964 Peptides             25     1
965 Periodica Mathematica Hungarica         15 15       2
966 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15   1
967 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6   2
968 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4       3
969 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15   1
970 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10       1
971 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7   3
972 Physica A 20 27 30 30 30 30       26
973 Physica B 15 20 20 20 20 20       2
974 Physica D 24 32 35 35 35 35       3
975 Physica Medica     15 15 20         3
976 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25     11
977 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20           10
978 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20     1
979 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35       2
980 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 36
981 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35   28
982 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35 22
983 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35   37
984 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35     32
985 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45   14
986 Physical Review X               45 45 2
987 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20       1
988 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30 42
989 Physics Letters B     40 40 40 40       9
990 Physics of Fluids 24 32 35 35           1
991 Physics Reports 30 40 50 50           1
992 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20       2
993 Physiological Research   27     20 20 20     3
994 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20       1
995 Plant Biosystems     20 20 25         1
996 Plant Ecology 20 32 30 30           1
997 Plant Science         30 35 35     1
998 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20       1
999 PLoS One     40 40 40 40 40 35   15
1000 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7       1
1001 Pojazdy Szynowe 4                 2
1002 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6   3
1003 Polimery 20 27 10 10 15 15       1
1004 Polish Journal of Agronomy             10 10   1
1005 Polish Journal of Applied Psychology         6 6       3
1006 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15     2
1007 Polish Journal of Chemistry 15                 1
1008 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15     17
1009 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15   23
1010 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9   3
1011 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15     6
1012 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8       3
1013 Polish Journal of Soil Science           4 14 14   5
1014 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20       3
1015 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10       1
1016 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6       1
1017 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6   2
1018 Polityka Społeczna     8 8 7 7       4
1019 Polonica         4 4       1
1020 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7       2
1021 Polski Proces Cywilny         3 3       2
1022 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4   2
1023 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30   3
1024 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12 9
1025 Polyhedron 24 32 30 30 30 30       2
1026 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7       349
1027 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8   58
1028 Population Ecology 20                 1
1029 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15 27
1030 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14   1
1031 Positivity 10 13 20 20 15 25 25     5
1032 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8       3
1033 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15       2
1034 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15   4
1035 Postscriptum Polonistyczne           8       1
1036 Powder Technology             30     1
1037 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4       7
1038 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10   8
1039 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9   1
1040 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4       8
1041 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8   2
1042 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8   9
1043 Prace Filologiczne             12 12   3
1044 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5           6
1045 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4       1
1046 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5       6
1047 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4         1
1048 Prace Językoznawcze     5 5 8 8       1
1049 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12 1
1050 Prace Literackie           5       1
1051 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                 77
1052 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2   4
1053 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4       3
1054 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6   3
1055 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6               11
1056 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2               13
1057 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7   1
1058 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10   101
1059 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8   3
1060 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6   31
1061 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5       2
1062 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6 5
1063 Pragmatics           20 20     3
1064 Prakseologia           10       1
1065 Praktische Metallographie 20 27 15 15           16
1066 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3   2
1067 Prawo i Więź             5 5   1
1068 Prawo w Działaniu             5 5   1
1069 Precision Engineering             30 30   1
1070 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10     12
1071 Probability and Mathematical Statistics 4                 4
1072 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9       2
1073 Problemy Ekologii   6               9
1074 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20       4
1075 Problemy Eksploatacji 4                 3
1076 Problemy Higieny i Epidemiologii           7       1
1077 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4       11
1078 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8   58
1079 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11   2
1080 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11   128
1081 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                 1
1082 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6       3
1083 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14   10
1084 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5   1
1085 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11   7
1086 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6       1
1087 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25       10
1088 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15       1
1089 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15           1
1090 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5   1
1091 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45       1
1092 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5       8
1093 Prokuratura i Prawo     5 5 6 6 4 4 4 8
1094 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14   29
1095 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4           3
1096 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13   4
1097 Przegląd Biblioteczny           7 7     2
1098 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 148
1099 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 171
1100 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10       1
1101 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11   40
1102 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4       7
1103 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12   15
1104 Przegląd Geopolityczny           2 6 6   32
1105 Przegląd Górniczy   9 7 7 6 6 7 7   3
1106 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10   17
1107 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5           4
1108 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12   12
1109 Przegląd Humanistyczny             12 12   8
1110 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9       3
1111 Przegląd Legislacyjny             8 8   2
1112 Przegląd Leśniczy         2 2       2
1113 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5       24
1114 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6   40
1115 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9       5
1116 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10   1
1117 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13   17
1118 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6       4
1119 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5       5
1120 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4   1
1121 Przegląd Policyjny             8 8   1
1122 Przegląd Politologiczny   9               5
1123 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5       2
1124 Przegląd Prawa Handlowego 4         6       4
1125 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9 9
1126 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9 9
1127 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6   19
1128 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10   11
1129 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10       33
1130 Przegląd Sejmowy           7 11 11   8
1131 Przegląd Socjologiczny         10 10   15   5
1132 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9 2
1133 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14   4
1134 Przegląd Strategiczny         4 4       1
1135 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4           45
1136 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6 1
1137 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8       2
1138 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12   32
1139 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7           6
1140 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7       11
1141 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15   8
1142 Przemysł Drzewny 2                 28
1143 Przestrzenie Teorii             10 10   1
1144 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9   4
1145 Przyroda Sudetów     2 2 1 1       1
1146 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10   3
1147 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15           1
1148 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13   9
1149 Psychologia Społeczna     7 7     13 13   3
1150 Psychology Research         6 6       1
1151 Ptaki Śląska         1   3 3   5
1152 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20   19
1153 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30         1
1154 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30       1
1155 Quaestiones Mathematicae               20 20 1
1156 Qualitative Health Research     30 30           1
1157 Quantitative Methods in Economics   9               1
1158 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35 2
1159 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5       4
1160 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata             10 10   1
1161 Regular and Chaotic Dynamics 15 20 20 20 20 20 20     8
1162 Rehabilitacja w Praktyce           4       1
1163 Rejent 4 6     4 4 8 8 8 37
1164 Renewable and Sustainable Energy Reviews 24 32 45 45 45 45 45 45 45 8
1165 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 6         10       1
1166 Reports on Geodesy 4 6     7 7       10
1167 Reports on Geodesy and Geoinformatics         7 7 13 13   3
1168 Reports on Mathematical Physics 10 13 20 20 15 15       19
1169 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej     8 8           1
1170 Res Historica     10 10 10 10       1
1171 Respectus Philologicus     10 10 9 9 7 7   4
1172 Results in Mathematics               25 25 5
1173 Reviews on Advanced Materials Science [online] 20 27 20 20           6
1174 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 20 27 25 25           4
1175 REVSTAT - Statistical Journal             20     1
1176 Roads and Bridges - Drogi i Mosty             11 11   1
1177 Robotica 20 27 25 25 25 25 20 20   6
1178 Robotics and Autonomous Systems 20 27 30 30 30 25 25 25   4
1179 Rocky Mountain Journal of Mathematics 10         20 20     2
1180 Rocznik Andragogiczny 4 6 7 7   8       12
1181 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego     6 6 5 5 8 8   2
1182 Rocznik Historii Filozofii Polskiej     1 1 2 2       5
1183 Rocznik Historii Prasy Polskiej 6 9 7 7           1
1184 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego         4 4 6 6   5
1185 Rocznik Integracji Europejskiej     4 4 6 6   11 11 5
1186 Rocznik Kognitywistyczny     2 2 3 3       1
1187 Rocznik Lubuski 6 9 7 7 6 6 11 11   437
1188 Rocznik Pedagogiczny 6 9 6 6 5 5 13 13   22
1189 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 4 6 4 4 5 5       11
1190 Rocznik Polsko-Niemiecki     4 4 5 5       2
1191 Rocznik Przekładoznawczy     5 5 3 3       5
1192 Roczniki Biblioteczne 6       5 5       5
1193 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy   2 3 3 5 5   7   6
1194 Roczniki Filozoficzne 6 9 6 6 7 7       17
1195 Roczniki Gleboznawcze 4   5 5           5
1196 Roczniki Humanistyczne     10 10 10 10 15 15   3
1197 Roczniki Kulturoznawcze         2 2       1
1198 Roczniki Nauk Prawnych   9 6 6 7 7       1
1199 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 4 6 8 8           1
1200 Roczniki Nauk Społecznych 6                 1
1201 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich     8 8 8 8 14 14   5
1202 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 6 7 7 8 8 10 10   21
1203 Roczniki Psychologiczne             12 12   3
1204 Roczniki Socjologii Rodziny   9 4 4 2 2       32
1205 Roczniki Teologii Duchowości 4   4 4           1
1206 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii     2 2 5 5       1
1207 Romanica Cracoviensia           9 10 10   1
1208 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)     5 5 7 7 8     8
1209 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   2 2 2   5       3
1210 Rozprawy Społeczne         4   8 8   2
1211 RSC Advances           35 35     2
1212 Ruch Filozoficzny 4 6 4 4 5 5       24
1213 Ruch Literacki 6 10 10 10 10 10       10
1214 Ruch Pedagogiczny 6 10 12 12 10 10 10     28
1215 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny             11 11   7
1216 Rudy i Metale Nieżelazne           7       17
1217 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze         2 2 5 5   3
1218 Rynek Energii 6 9 10 10 9 9       5
1219 Rynek Instalacyjny         5 5 6 6   5
1220 Samorząd Terytorialny 6 9 7 7 6 6 11 11   7
1221 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 15 20 20 20 20 20       2
1222 Scandinavian Journal of Immunology   20               1
1223 Science China - Mathematics           25 25 25   2
1224 Science of the Total Environment             40 40   1
1225 Scientia et Fides             9 9   1
1226 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics   6     2 2       2
1227 Scientific Reports           40 40 40   4
1228 Scripta Biblica et Orientalia     3 3 4 4       1
1229 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu           3 3     3
1230 Seksuologia Polska     3 3 3 3       1
1231 Semigroup Forum           20 20     2
1232 Semina Scientiarum     2 2 3 3       1
1233 Set-Valued and Variational Analysis             30 30   1
1234 SIAM Journal on Optimization 24           45 50   2
1235 Silva Fennica           30 30     2
1236 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International               15   1
1237 Slavia Antiqua     10 10 10 10       1
1238 Slavia Occidentalis           10 10 10   2
1239 Slavia Orientalis     10 10 10 10       24
1240 Slezský sborník. Acta Silesiaca   10 10 10 10 10       3
1241 Słupskie Studia Filozoficzne 4 6 6 6 5 5       17
1242 Smart Materials and Structures     35 35 40 40 40     3
1243 SMPTE Motion Imaging Journal     15 15 15 15       1
1244 Sociology Study         6 6       1
1245 Socjolingwistyka       10 10   10 10   2
1246 Sofia 2                 11
1247 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich         7 7 9 9   5
1248 Soil Science Annual         5 5       1
1249 Solid State Ionics             35 35   2
1250 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 20 27 25 25           3
1251 Solid State Phenomena 15   10 10 10 10 10     5
1252 Spectroscopy : an International Journal 10 13 20 20 15 15       1
1253 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics           6       1
1254 Społeczeństwo i Rodzina 2 6 7 7 8 8       9
1255 Sport Wyczynowy     1 1           2
1256 Sprachwissenschaft   10 10 10 10 10       3
1257 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 6 9     6 6 14 14   8
1258 Statistical Papers 10 13 15 15   20 20 20   3
1259 Statistics           30 15 15   5
1260 Steel and Composite Structures 10 27 20 20 25 25       2
1261 Stem Cells Translational Medicine             40 35 35 1
1262 Stochastic Analysis and Applications 10       20 20 15 20   14
1263 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 20 27 30 30 30 30       1
1264 Stochastics and Dynamics 15 20 20 20 15 15       1
1265 Stosunki Międzynarodowe 6 9 7 7           7
1266 Strain 20 32 35 35 30 30       1
1267 Strony     2 2           1
1268 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 10   12 12 10 10 14 14   3
1269 Studia Antyczne i Mediewistyczne     6 6 7 7       5
1270 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe         4 4   9 9 3
1271 Studia Ecologiae et Bioethicae 4 6 6 6 7 7 7 11   17
1272 Studia Edukacyjne     10 10 10 10       5
1273 Studia Ekonomiczne = Economic Studies     8 8 9 9 13 13   3
1274 Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies     2 2 4 4 9 9   3
1275 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego     2 2 4 4       3
1276 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach     7 7 7 7 10 10   18
1277 Studia Ełckie             7 7   3
1278 Studia Europaea Gnesnensia     4 4 7 7 13 13   3
1279 Studia Europejskie             12 12   1
1280 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego           2       1
1281 Studia Gdańskie 4 6 2 2 4 4       3
1282 Studia Geotechnica et Mechanica 4 6 5 5 7 7       10
1283 Studia Germanica Gedanensia             8 8   4
1284 Studia Germanica Posnaniensia 4 6 5 5 6 6       4
1285 Studia Historyczne 6                 4
1286 Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie     5 5 4 4 7 7   2
1287 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae     3 3 7 7 9 9   4
1288 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej         1 1 2 2   4
1289 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 4 6 7 7           9
1290 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego         3 3 9 9   2
1291 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2 2 3 3 7 7       11
1292 Studia i szkice slawistyczne     3 3 4 4       1
1293 Studia Informatica   6 4 4 5 5   9 9 12
1294 Studia Językoznawcze 4 6 4 4 4 4 11 11   4
1295 Studia Linguistica             9 9   2
1296 Studia Lubuskie   2 3 3 3 3       22
1297 Studia Medioznawcze         8 8       4
1298 Studia Medyczne = Medical Studies   2 4 4 3 3       1
1299 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny     10 10 10 10 13 13   3
1300 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 4   5 5 8 8       8
1301 Studia Nad Rodziną             8 8   1
1302 Studia Niemcoznawcze 4 6     4 4 12 12   25
1303 Studia Oeconomica Posnaniensia             10 10   3
1304 Studia Paradyskie 2 2 3 3 4 4       9
1305 Studia Pedagogiczne   10 10 10 10 10       7
1306 Studia Philosophiae Christianae         9 9       2
1307 Studia Philosophica Wratislaviensia   9 8 8 9 9 10 10   21
1308 Studia Politologiczne 6 9 7 7 8 8 13 13   4
1309 Studia Polonijne 6 9 6 6           1
1310 Studia Pragmalingwistyczne             2 2   1
1311 Studia Prawa Publicznego             7 7   5
1312 Studia Prawnicze KUL             8 8   1
1313 Studia Regionalne i Lokalne 6 9 8 8 8 8       1
1314 Studia Religiologica     3 3 8 8       1
1315 Studia Romanica Posnaniensia 4 10 10 10 10 10 14 14   5
1316 Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia     4 4           1
1317 Studia Socialia Cracoviensia         5 5       2
1318 Studia Socjologiczne     10 10 15 10       16
1319 Studia Społeczne         5 5       1
1320 Studia Śląskie 4 6 5 5 6 6       2
1321 Studia Warmińskie         5 5       1
1322 Studia Wschodniosłowiańskie         8 8       1
1323 Studia Wyborcze               9 9 1
1324 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej             10 10   4
1325 Studia z Filozofii Polskiej     4 4 3 3 5 5   35
1326 Studia z Historii Filozofii         5 5 9 9   4
1327 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 4 6 6 6 6 6 6     3
1328 Studia z Nauk Społecznych     3 3 4 4       3
1329 Studia z Teorii Wychowania     4 4 6 6 8 8   18
1330 Studia Zachodnie 4   2 2 3 3 9     263
1331 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu     2 2 3 3       1
1332 Studies in East European Thought 10 10 15 15 15 15       3
1333 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric   10 10 10 10 10       2
1334 Studies in Sport Humanities         3 3   9 9 2
1335 Styles of Communication           5       1
1336 Stylistyka     8 8 9 9 11 11   9
1337 Surface & Coatings Technology             35 35   2
1338 Surface and Interface Analysis 15 20 20 20 15 15       3
1339 Sylwan 6 9 15 15 15 15       3
1340 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 4 6 7 7 6 6       1
1341 Symulacja w Badaniach i Rozwoju             5 5   1
1342 Systems and Control Letters 24 32 30 30 35 35 35 35   8
1343 Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji             6 6   7
1344 Szkice Humanistyczne     5 5 5 5       4
1345 Szkoła - Zawód - Praca             6 6   8
1346 Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 6 9 10 10 10 10       23
1347 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne     5 5 5 5       2
1348 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4 6 7 7 8 8   14 14 3
1349 Środowisko Mieszkaniowe         2 2       1
1350 Świat i Słowo 4 6 7 7 9 9 9     3
1351 Świat Tekstów. Rocznik Słupski     3 3 4 4 7 7   5
1352 Tarnowskie Studia Teologiczne         3 3 3     4
1353 Task Quarterly 6 9 4 4 5 5       1
1354 Teaching English with Technology         10 10   9 9 3
1355 Technologia i Automatyzacja Montażu 2 6 4 4 4 4 7 7   15
1356 Technologia Wody     3 3 5 5       1
1357 Technology and Culture           25 25     1
1358 Tehnički Vjestnik = Technical Gazette           15 15 15   6
1359 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN               9 9 5
1360 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury         1 1       1
1361 Tekstoteka Filozoficzna             2 2   2
1362 Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe   5 5 5 5 5 11 11   6
1363 Teksty Drugie   15 10 10 10 10 15 15   9
1364 Tematy i Konteksty             12 12   1
1365 Teologia i Człowiek               10 10 1
1366 Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 6 9 10 10 10 10 10 10   36
1367 Tetrahedron             30 30   1
1368 The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care         25 25       1
1369 The European Physical Journal D 20 27 25 25 25 25       2
1370 The FASEB Journal             35 35   1
1371 The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4 6 5 5 5 5       7
1372 The Journal of Sex Research           40 40     1
1373 The Lancet Infectious Diseases 24 32 50 50           1
1374 The New Educational Review 6 9 9 15 15 10 15 15   9
1375 The Peculiarity of Man     2 2 4 4 7 7   10
1376 The Prostate   32               1
1377 The Wilson Journal of Ornithology     15 15 20 20       1
1378 Theoretical Computer Science 20 27 25 25 20 20       3
1379 Thin-Walled Structures 20       35 35 35     7
1380 Topological Methods in Nonlinear Analysis 15 27 35 35 35 35       5
1381 Topology and its Applications 15 20 20 20 20 20       3
1382 Toruńskie Studia Bibliologiczne     4 4 5 5       1
1383 Total Logistic Management     1 1