System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           40 40 2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35         1
3 ACS Nano         45 45         200 200 1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         20 20 1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         20 20 4
6 Acta Albaruthenica               6 6 6     7
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15 20 20 2
8 Acta Astronautica               35 35 35 100 100 1
9 Acta Astronomica                     140 140 4
10 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     70 70 5
11 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         40 40 12
12 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12     3
13 Acta Biotheoretica 15                       1
14 Acta Cassubiana             6 6 6       2
15 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3                 1
16 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7     2
17 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         70 70 2
18 Acta Geophysica           20 20           1
19 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14 20 20 2
20 Acta Herpetologica                   20 40 40 1
21 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3         20 20 2
22 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   40 40 11
23 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           70 70 3
24 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 40 40 5
25 Acta Mechanica Slovaca     7 7                 6
26 Acta Medicorum Polonorum                 3       3
27 Acta Microbiologica Polonica 6                       7
28 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8 40 40 7
29 Acta Neuropsychologica             12 12 12   40 40 1
30 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20         4
31 Acta Oeconomica Universitatis Selye                     20 20 1
32 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100 15
33 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         70 70 7
34 Acta Parasitologica           15     20 20 40 40 3
35 Acta Philologica     3 3                 2
36 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 79
37 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20 40 40 37
38 Acta Physica Slovaca 15                       11
39 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   70 70 6
40 Acta Physiologica Hungarica         15 15             3
41 Acta Politica Polonica               9 9       2
42 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     40 40 3
43 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13 20 20 16
44 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     70 70 3
45 Acta Scientiarum Mathematicarum                     20 20 4
46 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11 20 20 3
47 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6       1
48 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         20 20 1
49 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4             6
50 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5                 5
51 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 20 20 16
52 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria                     20 20 1
53 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria                     40 40 1
54 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     40 40 4
55 Acta Theriologica     20 20 25 25             3
56 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6 6 6     3
57 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4         14
58 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                     1
59 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12 12 12     6
60 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14     20 20 5
61 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8         4
62 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8         1
63 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5         3
64 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5             2
65 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4       1
66 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7   20 20 8
67 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                   40 40 8
68 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13 20 20 13
69 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                     1
70 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10             1
71 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         40 40 1
72 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8         1
73 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5 5       9
74 Advanced Engineering Materials                 30 30 100 100 1
75 Advanced Materials Research [online]         7 7             5
76 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         70 70 2
77 Advances in Bioresearch           6             1
78 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15     3
79 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   20 20 2
80 Advances in Electrical and Electronic Engineering                     40 40 2
81 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   70 70 2
82 Advances in High Energy Physics             30 25   30 70 70 3
83 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6             5
84 Advances in Materials Science           9 11 11         2
85 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 40 40 1
86 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25     1
87 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10         2
88 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 9
89 Advances in Structural Engineering               20 20 20 70 70 1
90 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 70 70 50
91 Agricultural Systems                   50     1
92 AIMS Materials Science                     40 40 1
93 AIP Advances               25 25   70 70 1
94 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 4     3
95 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4     33
96 Alergoprofil     4 4 6 6             6
97 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     20 20 3
98 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         100 100 1
99 American Journal of Cancer Research               30 30 30     1
100 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25     1
101 American Journal of Men's Health             20 20 20 20 70 70 3
102 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       100 100 1
103 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 70 70 2
104 American Journal of Transplantation     50 50                 1
105 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   70 70 5
106 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4             4
107 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   20 20 9
108 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 2
109 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         70 70 1
110 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         40 40 1
111 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     100 100 1
112 Angiology             20 20 20       1
113 Animal 10 27 35 35 35 35         200 200 1
114 Animal Conservation               35 35   100 100 1
115 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         40 40 2
116 Annalen der Physik               35 35   100 100 2
117 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30             1
118 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10         6
119 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         100 100 3
120 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9       14
121 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5             1
122 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15             26
123 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7             37
124 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8         12
125 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12   20 20 2
126 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5         1
127 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia                     20 20 1
128 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6         5
129 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     20 20 2
130 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia                     20 20 1
131 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12       9
132 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4             3
133 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3         1
134 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2                 2
135 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5             1
136 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4             4
137 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2                 1
138 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica                   8     1
139 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25 40 40 22
140 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         40 40 1
141 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30 20 20 30 30     4
142 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     100 100 2
143 Annals of Animal Science                     100 100 1
144 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         140 140 2
145 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 70 70 4
146 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         70 70 1
147 Annals of Oncology       40 40 40 40           1
148 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 70 70 2
149 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10         14
150 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     40 40 9
151 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15 15 40 40 7
152 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 70 70 3
153 Anthropos?                 7 7     1
154 Anthrozoös           25 25       100 100 1
155 Anticancer Research         20 20 20           1
156 Anzeiger für Slavische Philologie                 10       1
157 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4                 3
158 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35 70 70 3
159 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   20 20 14
160 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11     23
161 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     40 40 1
162 Applied Energy               45 45   200 200 3
163 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13     4
164 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15                 9
165 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     100 100 2
166 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   100 100 12
167 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 100 100 10
168 Applied Mechanics and Materials         7 7 7           21
169 Applied Optics             30 25 30 30 100 100 3
170 Applied Sciences               25 25 25 70 70 7
171 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         200 200 1
172 Applied Surface Science               35 35 35     2
173 Applied Thermal Engineering                     140 140 1
174 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 100 100 2
175 Aquaculture International                     70 70 1
176 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     40 40 1
177 Arabian Journal of Chemistry               35 35   70 70 1
178 Archeus     2 2 4 4             13
179 Architecturae et Artibus               7 7 7     3
180 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 20 20 3
181 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     20 20 6
182 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4             4
183 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         70 70 4
184 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8             4
185 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           100 100 1
186 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       100 100 4
187 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7 7 40 40 5
188 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       140 140 7
189 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15 15 15 100 100 13
190 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 15 40 40 10
191 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       70 70 3
192 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15             2
193 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 40 40 55
194 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20 7
195 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5             2
196 Archives of Mechanical Technology and Materials 6 9 7 7 5 5     7 7     62
197 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30 70 70 8
198 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 40 40 17
199 Archives of Thermodynamics             13 13     40 40 1
200 Archives of Transport     5 5 6 6         70 70 1
201 Archivolta         1 1             6
202 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     70 70 2
203 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10 40 40 4
204 Archiwum Budowy Maszyn 6                       1
205 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           40 40 1
206 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4             3
207 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     20 20 5
208 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4     21
209 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                       1
210 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6             10
211 Archiwum Odlewnictwa 6                       89
212 Ardeola 15                       1
213 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       40 40 3
214 Argumentation         25 25         200 200 1
215 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         40 40 4
216 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10           1
217 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 2
218 Artificial Life 24 32 30 30 30 30             1
219 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering                     20 20 1
220 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9             1
221 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         70 70 2
222 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 70 70 4
223 Ask. Research & Methods         6 6             1
224 Astrobiology               30 35 35 100 100 1
225 Astronomical Journal               35 35   140 140 1
226 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 140 140 73
227 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         100 100 3
228 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 96
229 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40 200 200 16
230 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   200 200 6
231 Astrophysics and Space Science 15 20 20 20   25 25 25 25 25     10
232 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20 28
233 Atherosclerosis               35 35 35 140 140 4
234 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         100 100 1
235 Atmospheric Environment               35 40   100 100 1
236 Atomization and Sprays                   20 70 70 1
237 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7       4
238 Automatica         45 45 45 45     200 200 8
239 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 4
240 Avian Biology Research         20 20         40 40 1
241 Avocetta                     20 20 4
242 Bajo Palabra. Revista de Filosofía                     20 20 1
243 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10     7
244 Baltic Forestry               15 15   70 70 2
245 Baltic-Pontic Studies                 10   40 40 1
246 Banach Center Publication   9       7 14 14         22
247 Barometr Regionalny     7 7 8 8             1
248 Basic and Applied Ecology           30 30     30 70 70 2
249 Behavioral Ecology 24                       1
250 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25 70 70 2
251 Bernoulli           30 25           1
252 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   20 20 4
253 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6         3
254 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5             6
255 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6     1
256 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9       2
257 Bibliotekarz Podlaski             7 7 7 7     3
258 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 20 20 3
259 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     100 100 2
260 Biochemical Engineering Journal 24                       1
261 Biochemical Systematics and Ecology               15     40 40 1
262 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         100 100 3
263 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   100 100 2
264 Biodiversity and Conservation               30 30 30 100 100 1
265 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   20 20 3
266 Biografistyka Pedagogiczna                     20 20 3
267 Biologia 10 13 15 15 15 15         40 40 6
268 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 70 70 1
269 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 3
270 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20           1
271 Biological Letters     6 6 8 8         20 20 5
272 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15 70 70 1
273 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   70 70 6
274 BioMed Research International             20 25 25 25 70 70 5
275 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15             1
276 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           100 100 1
277 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         70 70 1
278 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     100 100 10
279 Biosensors                     70 70 1
280 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     70 70 4
281 Biosystems Engineering       25 35 35         100 100 1
282 Biotechnology Advances               45 45 45     1
283 Bird Study     30 30 25 25         70 70 1
284 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6       2
285 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9     2
286 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       20 20 2
287 Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego             4 4 4 4     1
288 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     20 20 3
289 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego               4         8
290 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13 70 70 11
291 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8       2
292 BJU International         35 35 35           1
293 BLOOD 24                   200 200 1
294 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                       1
295 Botanica Serbica                     20 20 1
296 Botany Letters                     40 40 1
297 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     70 70 1
298 Breast Cancer Research       40                 1
299 Breast Cancer Research and Treatment                 35 35 140 140 2
300 Breeding Science             30 30 30       1
301 British Food Journal                 25 25 70 70 1
302 British Journal of Applied Science & Technology           5 5           2
303 British Journal of Cancer         35               1
304 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         100 100 1
305 British Journal of Haematology         35 35             1
306 British Journal of Nutrition                 35 35     1
307 Brno Studies in English   10 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40 4
308 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5             1
309 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8             1
310 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 20 20 25
311 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5         3
312 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6 6 20 20 5
313 Builder             4 5 5 5 20 20 10
314 Building and Environment 24 32 35 35             200 200 1
315 Buildings                     70 70 2
316 Bulletin of Entomological Research               35     70 70 2
317 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         70 70 1
318 Bulletin of Materials Science               20 25 25 40 40 1
319 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 1
320 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20           1
321 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             70 70 1
322 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         40 40 2
323 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics                     40 40 24
324 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     100 100 23
325 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15           1
326 Burgen und Schlösser           10 10           1
327 Byzantinoslovaca         5 5             1
328 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30           1
329 Cancer Letters           35             1
330 Cancer Management and Research                     140 140 1
331 Cancer Medicine               25 25 25     1
332 Cancer Research and Treatment               25   25 100 100 2
333 Cancers                     140 140 3
334 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         140 140 2
335 Carbon           40 40       140 140 1
336 Cardiology Journal                     40 40 2
337 Cardiovascular diagnosis and therapy                     100 100 1
338 Cardiovascular Research                 40 40     1
339 Casus           4 6 6 6 6     6
340 Catalysis Communications             30 30     100 100 1
341 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   100 100 13
342 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         40 40 27
343 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         140 140 1
344 Cellular Immunology         20 20         100 100 1
345 Cement Wapno Beton 6                   40 40 4
346 Central European Journal of Biology 10 20 20 20                 1
347 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20             7
348 Central European Journal of Operations Research                     40 40 1
349 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20             2
350 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     20 20 2
351 Central European Journal of Urology         9           70 70 3
352 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7     2
353 Centropa     10 10                 6
354 Challenges of Modern Technology     2 2                 1
355 Chaos           40 45 40 45 45 140 140 4
356 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         70 70 3
357 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     40 40 2
358 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         40 40 4
359 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             140 140 1
360 Chemical Engineering Communications           20 20 20         1
361 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             200 200 1
362 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             100 100 1
363 Chemical Papers             20 20         1
364 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             100 100 1
365 Childhood & Philosophy                     20 20 1
366 Chinese Business Review         10 10             2
367 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6         5
368 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9         1
369 Chowanna 6 9 7 7 6 6             8
370 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8     36
371 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4             29
372 Circulation Journal     30 30 30 30         100 100 1
373 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 20 20 186
374 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6         3
375 Civitas. Studia z filozofii polityki                     20 20 1
376 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   140 140 13
377 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       140 140 1
378 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20               1
379 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         40 40 2
380 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 2
381 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     100 100 2
382 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35                 1
383 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40     1
384 Cogent Engineering                     40 40 1
385 Cognitive Computation             20 20 20   100 100 1
386 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         70 70 8
387 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6             3
388 Colloquium             8 8   8 20 20 2
389 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 70 70 8
390 Combinatorica                     140 140 1
391 Combinatorics, Probability and Computing                     100 100 1
392 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience                     20 20 1
393 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 100 100 4
394 Communications in Statistics - Simulation and Computation                     40 40 1
395 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             70 70 1
396 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   70 70 1
397 Comparative Law Review                     20 20 2
398 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 8
399 Composite Structures               35 40   140 140 1
400 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         200 200 2
401 Composites Theory and Practice               11 11   20 20 1
402 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11     35
403 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             100 100 1
404 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 100 100 2
405 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4             4
406 Computer Assisted Language Learning                     200 200 1
407 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6             7
408 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   20 20 3
409 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering                     200 200 2
410 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 70 70 1
411 Computer Methods in Materials Science                     20 20 1
412 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         140 140 3
413 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         100 100 2
414 Computers and Electrical Engineering             20 20     70 70 1
415 Computers and Graphics                     70 70 5
416 Computers and Mathematics with Applications                     140 140 1
417 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         100 100 1
418 Computers in Industry                     100 100 1
419 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 4
420 Conservation Letters     40 40 40 40         200 200 1
421 Contemporary Economics                     40 40 1
422 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14     15     4
423 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15     2
424 Control and Cybernetics       20 10 10         20 20 3
425 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   100 100 13
426 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4           11
427 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7       1
428 Copernicus Journal of Political Studies                     20 20 1
429 Corrosion Science                     140 140 1
430 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40                 1
431 Crop & Pasture Science               35 35 35 70 70 1
432 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6         1
433 Culture, Health & Sexuality           30 35 30         1
434 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         40 40 2
435 Current Gynecologic Oncology               11 11       1
436 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12 40 40 8
437 Current Microbiology           20 15 15     40 40 1
438 Current Oncology         20 15             2
439 Current Opinion in Lipidology               35 35 35     2
440 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7 20 20 2
441 Current Psychology                 20   40 40 1
442 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8             16
443 Cybernetics and Systems Analysis                     40 40 10
444 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                 35 35 100 100 2
445 Cywilizacja i Polityka         1 1             1
446 Czas Kultury             12 12 12   20 20 11
447 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9     20
448 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych                     20 20 1
449 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7       1
450 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5             6
451 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13       40
452 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6             4
453 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6             7
454 Czech Journal of Food Sciences               20 20   40 40 1
455 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20       1
456 Czechoslovak Journal of Physics                     20 20 4
457 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         40 40 3
458 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9       3
459 Dalton Transactions             40 40     140 140 1
460 Data in Brief                     40 40 2
461 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności                     20 20 1
462 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 20 20 32
463 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 40 40 14
464 Desalination 20 27 35 35 40 40             4
465 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20     5
466 Diabetologia Kliniczna               10 10   20 20 1
467 Diagnostyka 4                   20 20 5
468 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15     7
469 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         100 100 4
470 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35             3
471 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35           2
472 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 10
473 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     40 40 2
474 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 100 100 37
475 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         70 70 2
476 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                       19
477 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10     40
478 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8         8
479 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 70 70 53
480 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 10 10 10 10     42
481 Disease Markers                 25 25 70 70 4
482 Disputatio   15 12 12 10 10         70 70 3
483 DNA and Cell Biology                     70 70 2
484 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4             1
485 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift                     20 20 2
486 Drogownictwo 4         4 5 5         13
487 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         100 100 1
488 Drug Testing and Analysis           25 25 25         1
489 Drugs             40 40 40 40     2
490 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                     10
491 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 70 70 5
492 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     20 20 17
493 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                     5
494 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5             1
495 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10 20 20 65
496 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9         1
497 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10 70 70 17
498 Earth System Dynamics                     140 140 1
499 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       40 40 2
500 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3             1
501 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   20 20 4
502 Ecologia Balkanica                     20 20 1
503 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         20 20 2
504 Ecological Complexity         25 25 30 30     70 70 2
505 Ecological Engineering         35 35         100 100 1
506 Ecological Entomology               35 40   100 100 1
507 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 140 140 13
508 Ecology and Evolution           20 25 25     100 100 3
509 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13       3
510 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15 15 70 70 2
511 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25 25 140 140 5
512 Ecosphere               30 30   70 70 1
513 Edukacja   10 10 10 10 10         20 20 59
514 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9     9
515 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8     15
516 Edukacja dla Bezpieczeństwa                 9 9     1
517 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11 20 20 16
518 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12     3
519 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9 20 20 2
520 Edukacja Etyczna                 5 5     1
521 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         20 20 22
522 Edukacja Humanistyczna                   7     69
523 Edukacja Prawnicza   2                     2
524 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                     3
525 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 20 20 18
526 e-Finanse         9 9             2
527 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30       1
528 Ekologia i Technika     2 2 5 5             6
529 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         20 20 3
530 Ekonomia = Economics     8 8 8 8             5
531 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 20 20 2
532 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 12 40 40 5
533 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 20 20 6
534 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11         3
535 Ekonomia Społeczna               7         1
536 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11     5
537 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8     4
538 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12       42
539 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 40 40 10
540 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 100 100 2
541 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 100 100 6
542 Electronic Communications in Probability         20 20             1
543 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15       1
544 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     100 100 8
545 Electronic Journal of Linear Algebra                   30 70 70 2
546 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7             8
547 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                       5
548 Elektro.info [online]     5 5 5 5             4
549 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5             14
550 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 20 20 7
551 Emerging Infectious Diseases                     140 140 1
552 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4             3
553 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 40 40 3
554 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4             1
555 Energia i Budynek   6                     2
556 Energies               25 25 25 140 140 10
557 Energy         45       45 45 200 200 4
558 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 4
559 Energy Conversion and Management           40 40           1
560 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         40 40 1
561 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         140 140 8
562 Engineering Optimization 20                       2
563 Engineering Science and Technology, an International Journal                     100 100 1
564 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   20 20 9
565 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30         7
566 Entomologica Fennica           15 15           1
567 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 70 70 8
568 Environmental and Experimental Botany                     100 100 1
569 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15 70 70 2
570 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30         1
571 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   140 140 1
572 Environmental Research 24 32 40 40 40 40             1
573 Environmental Research Letters               40 40 40 140 140 1
574 Environmental Science & Technology                     140 140 2
575 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   70 70 4
576 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne     5 5 4 4   5 5 5     7
577 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35               1
578 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8       2
579 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14 70 70 5
580 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11       2
581 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12         4
582 Ethics and Bioethics                     20 20 12
583 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25       3
584 Ethos 4               12       5
585 Etnografia Polska             12 12 12       1
586 Etyka     5 5 4 4         20 20 4
587 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10         1
588 Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich                   7     1
589 Europa Regionum         7 7 7 7 7       10
590 European Archives of Oto-Rhino-Laryngology                     70 70 1
591 European Food Research and Technology               25 30   70 70 1
592 European Journal of Agronomy                     140 140 1
593 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         100 100 1
594 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         100 100 1
595 European Journal of Clinical Investigation                     100 100 1
596 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     100 100 5
597 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     40 40 1
598 European Journal of Ecology                     20 20 3
599 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30     3
600 European Journal of Environmental and Safety Sciences                     70 70 2
601 European Journal of Gynaecological Oncology 10               15 15 40 40 2
602 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15             4
603 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25             1
604 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35         1
605 European Journal of Public Health                     100 100 1
606 European Journal of Service Management                 13 13     1
607 European Journal of Sport Science                 25 25     1
608 European Journal of Sustainable Development                     20 20 2
609 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 3
610 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       140 140 1
611 European Physical Journal A                     100 100 3
612 European Physical Journal B                     40 40 3
613 European Physical Journal C               40 40   140 140 5
614 European Physical Journal D               20 25   40 40 1
615 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         70 70 4
616 European Planning Studies                 25 25     1
617 European Research Studies Journal                     100 100 1
618 European Urology         50 50 50 50     200 200 3
619 European Urology Focus                     40 40 1
620 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11         5
621 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30         1
622 Evolutionary Ecology                     70 70 1
623 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 100 100 1
624 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   70 70 1
625 Experimental Astronomy     25 25             100 100 1
626 Experimental Biology and Medicine                     70 70 1
627 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35     1
628 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25     1
629 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5 20 20 2
630 Éthique & Santé                     40 40 1
631 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8 8     3
632 Familial Cancer         20               1
633 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12     3
634 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10     8
635 FEMS Microbiology Letters 15                       1
636 Fibonacci Quarterly                     40 40 5
637 Filomat                   25 40 40 1
638 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7     12
639 Filozofia Chrześcijańska             6 6         1
640 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     20 20 2
641 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     40 40 23
642 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6       2
643 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5     88
644 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5   5     28
645 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9 9     7
646 Fixed Point Theory     35 35 30 30         70 70 2
647 Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students           4 4       100 100 3
648 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         20 20 3
649 Flora         25 25 25 25 25   40 40 3
650 Folia Biologica - Kraków                     40 40 1
651 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         40 40 1
652 Folia Cardiologica             9 9     20 20 8
653 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14           1
654 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     70 70 14
655 Folia Microbiologica                     40 40 3
656 Folia Morphologica                     20 20 5
657 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         20 20 6
658 Folia Parasitologica           25   20 25   40 40 2
659 Folia Philosophica         6 6   8 8       5
660 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10       3
661 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 40 40 3
662 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12         2
663 Food Analytical Methods     30 30 30 30         70 70 2
664 Food and Chemical Toxicology               40 40 40     1
665 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         200 200 3
666 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30           1
667 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35 70 70 1
668 Forest Ecology and Management             45 45 45 45 200 200 3
669 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 140 140 1
670 Forum Artis Rhetoricae             9 9         3
671 Forum Bibliotek Medycznych             7 7         1
672 Forum Eksploatatora     1 1                 9
673 Forum for World Literature Studies                     70 70 2
674 Forum Lingwistyczne                     20 20 2
675 Forum Oświatowe                     20 20 9
676 Forum Pedagogiczne               10 10   20 20 1
677 Forum Zakażeń           4             1
678 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                       3
679 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         20 20 1
680 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10 40 40 18
681 Foundations of Physics                     40 40 2
682 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4             4
683 Fraza: poezja, proza, esej             4 4         23
684 Frontiers in Immunology                 35 35 140 140 1
685 Frontiers in Oncology                     100 100 1
686 Frontiers in Pediatrics                     70 70 1
687 Frontiers in Physics         30 30             1
688 Frontiers in Physiology               35 35   100 100 1
689 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 100 100 2
690 Fuel                     140 140 14
691 Fuel Processing Technology                     140 140 1
692 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10             20
693 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         70 70 2
694 Fundamenta Mathematicae                     100 100 3
695 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       140 140 7
696 Galicja. Studia i Materiały                     20 20 2
697 Games and Economic Behavior           30 30           2
698 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11       22
699 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5             1
700 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9     20
701 General Relativity and Gravitation         30 30             2
702 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         20 20 2
703 Geodetski List     15 15             20 20 1
704 Geological Quarterly           20 20       70 70 1
705 Geology, Geophysics & Environment             14 14     20 20 1
706 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     140 140 1
707 Geotechnique                     140 140 1
708 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14 20 20 15
709 Gerontologia Polska                   9     1
710 Gerontologia Współczesna             4 4         1
711 Ginekologia Polska         15 15 15 15     40 40 6
712 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4           1
713 Global Change Biology               45 50 50 200 200 2
714 Global Ecology and Biogeography             50 50     140 140 1
715 Global Ecology and Conservation                     100 100 1
716 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8         5
717 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                       2
718 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         20 20 5
719 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   20 20 7
720 Gospodarka Narodowa           8 14 14         2
721 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7     11
722 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         70 70 2
723 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9       1
724 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9       12
725 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5                 2
726 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4                 1
727 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6             14
728 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                     1
729 Graeco-Latina Brunensia                   10     1
730 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 70 70 5
731 Gwary Dziś                     20 20 1
732 Gynecologic Oncology                 40 40 140 140 1
733 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12     15
734 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2             2
735 Head and Neck - Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck                     100 100 1
736 Health Promotion International           30 30           1
737 Health Psychology Report             12 12     20 20 2
738 Heart and Vessels                     70 70 1
739 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         70 70 2
740 Heliyon                     40 40 1
741 Helminthologia 10 13 15 15                 1
742 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15 20 20 20     2
743 Heredity             35 35     140 140 1
744 Herpetological Journal   20 20 20             70 70 1
745 Herpetology Notes                     40 40 4
746 Histochemistry and Cell Biology                     100 100 1
747 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10       2
748 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy                     20 20 2
749 HIV & AIDS Review     7 7 8 8             3
750 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2       3
751 Horyzonty Polityki               7 7 7     1
752 Horyzonty Psychologii                 6 6     1
753 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 20 20 8
754 Human Movement 4 9 8 8 7 7             1
755 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         70 70 1
756 Humanities and Social Sciences                   14 20 20 1
757 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8         9
758 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10     1
759 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 20 20 13
760 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3             13
761 Hygeia Public Health             8 8 8       4
762 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         100 100 2
763 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   100 100 2
764 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10             3
765 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9         7
766 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8       1
767 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                       2
768 IEEE Access               25 25 25 100 100 6
769 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       140 140 1
770 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 140 140 1
771 IEEE Transactions on Applied Superconductivity                     70 70 1
772 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 40 200 200 6
773 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30 140 140 4
774 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 6
775 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                       1
776 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 140 140 1
777 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         200 200 3
778 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   200 200 2
779 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 100 100 10
780 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         140 140 1
781 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45                 4
782 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35       1
783 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 200 200 2
784 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 200 200 2
785 IET Control Theory and Applications             35 35     100 100 1
786 IET Electric Power Applications               25 30 30 100 100 1
787 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   100 100 1
788 IET Science, Measurement & Technology                     70 70 1
789 IFAC-PapersOnLine                     20 20 11
790 Image Processing & Communications               9 9 9     1
791 Images       12             40 40 3
792 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1             1
793 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7 20 20 115
794 Indagationes Mathematicae 15 20 15 15 15 15 15 15 15   70 70 16
795 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         20 20 1
796 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       40 40 2
797 Informatics in Education                     100 100 1
798 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         70 70 10
799 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         200 200 2
800 Information Systems in Management                 5 5     1
801 Information Technology for Development               25 25   70 70 1
802 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10           1
803 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         20 20 3
804 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         20 20 2
805 Innovation in Language Learning and Teaching                     100 100 1
806 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     100 100 1
807 Insect Conservation and Diversity             40 40     100 100 1
808 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   20 20 8
809 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           70 70 1
810 Integration - the VLSI Journal                 20 20 70 70 1
811 Integrative Zoology                   30 100 100 1
812 Intercathedra               10 10 10     3
813 Interdisciplinary Studies in Musicology         7               1
814 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9 20 20 10
815 Interlitteraria               10 10 10 40 40 1
816 Internal Security     9 9 8 8 10 10     20 20 4
817 International Agrophysics               25 25   70 70 1
818 International Biodeterioration & Biodegradation                     140 140 1
819 International Communication in Heat and Mass Transfer                     140 140 1
820 International Game Theory Review                     40 40 1
821 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25             1
822 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 1
823 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 100 100 4
824 International Journal of Applied Linguistics                 25 25 100 100 1
825 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25 100 100 75
826 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15 20 20 142
827 International Journal of Arts and Sciences     8 8                 1
828 International Journal of Automation and Computing                     70 70 2
829 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         70 70 2
830 International Journal of Cancer     35 35             140 140 3
831 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35 100 100 9
832 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         40 40 1
833 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)                     70 70 1
834 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 25
835 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 100 100 3
836 International Journal of Electronics               15 15   70 70 1
837 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15     15
838 International Journal of Electronics Letters                     20 20 1
839 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       200 200 3
840 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 70 70 11
841 International Journal of Game Theory         15 15 15       70 70 4
842 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20             2
843 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 200 200 7
844 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         140 140 1
845 International Journal of Immunogenetics   13                     1
846 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   70 70 1
847 International Journal of Knowledge and Learning                     20 20 1
848 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     140 140 3
849 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45 45 45 200 200 3
850 International Journal of Management and Economics             12 12     40 40 1
851 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   70 70 1
852 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences                     20 20 6
853 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     140 140 1
854 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     70 70 1
855 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         70 70 1
856 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20       11
857 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         70 70 9
858 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20           3
859 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   140 140 5
860 International Journal of Multiphase Flow                     100 100 1
861 International Journal of Pest Management                     70 70 1
862 International Journal of Pharmaceutics                     100 100 1
863 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)                     70 70 1
864 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                       1
865 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 100 100 1
866 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 4
867 International Journal of Solids and Structures 24                       1
868 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   100 100 1
869 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15           2
870 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25     3
871 International Journal of Systems Science             30 30         10
872 International Journal of Urology           25             1
873 International Journal on Algae                     20 20 1
874 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10           1
875 International Philosophical Quarterly                     70 70 1
876 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5             2
877 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7 7     22
878 Inverse Problems               40 45   100 100 1
879 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 9 7 7 7 7         20 20 37
880 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5             13
881 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7     42
882 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5             10
883 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4             17
884 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13           22
885 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8     3
886 Iranian Journal of Language Teaching Research                     70 70 1
887 ISA Transactions             40 35 40 40 140 140 4
888 Italian Journal of Zoology     20 20                 1
889 Italica Wratislaviensia             9 9         1
890 Ius et Administratio               5 5       2
891 Ius Novum           5 11 11 11 11 20 20 6
892 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6     7
893 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35         1
894 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6 6     11
895 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12         4
896 Język. Komunikacja. Informacja                 5 5     1
897 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     70 70 20
898 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education                     20 20 1
899 Journal for Nature Conservation               30 30   100 100 1
900 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   20 20 6
901 Journal of Aging and Physical Activity         25 25             1
902 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13 13     6
903 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       140 140 5
904 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 100 100 6
905 Journal of Animal Ecology               45 45 45 140 140 1
906 Journal of Animal Science     50 50 45 45         70 70 1
907 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         20 20 4
908 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20       7
909 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10     8
910 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         70 70 1
911 Journal of Applied Non-Classical Logics                     70 70 2
912 Journal of Approximation Theory 24                   100 100 1
913 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         70 70 1
914 Journal of Archaeological Science                     200 200 1
915 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   40 40 1
916 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8             2
917 Journal of Avian Biology             40 45 50   100 100 1
918 Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation                     40 40 1
919 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     100 100 1
920 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         100 100 2
921 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20 20 20 20 20     2
922 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         100 100 5
923 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35           7
924 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         70 70 1
925 Journal of Business Economics and Management                   30 70 70 1
926 Journal of Business Research               25 30 30 140 140 1
927 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45       1
928 Journal of Casting & Materials Engineering                     20 20 2
929 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35 100 100 1
930 Journal of Chemical Theory and Computation                     140 140 1
931 Journal of Chemistry     20 20 15 15             1
932 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 6
933 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 140 140 9
934 Journal of Clinical Medicine                     140 140 1
935 Journal of Clinical Oncology           50 45           2
936 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7             6
937 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25       1
938 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         100 100 2
939 Journal of Competitiveness                     70 70 1
940 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         70 70 1
941 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     200 200 1
942 Journal of Computational Physics               40 45   140 140 1
943 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   70 70 1
944 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 140 140 1
945 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30     8
946 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       100 100 3
947 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics                     20 20 1
948 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25     2
949 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 70 70 6
950 Journal of Differential Equations               45 45   140 140 2
951 Journal of Digital Imaging                   20 70 70 1
952 Journal of Divorce & Remarriage                     70 70 1
953 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         70 70 1
954 Journal of Ecological Engineering                 12 12 40 40 1
955 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         140 140 1
956 Journal of Economic Entomology                   35 70 70 1
957 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 200 200 3
958 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7     16
959 Journal of Elasticity 20                       1
960 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         70 70 3
961 Journal of Electrostatics 20                       2
962 Journal of Elementology           15 15           1
963 Journal of Engineering Mathematics               20 25   70 70 1
964 Journal of English Studies                     20 20 1
965 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 40 40 2
966 Journal of Environmental Management                     100 100 1
967 Journal of Environmental Quality               30 30   100 100 1
968 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   70 70 1
969 Journal of Environmental Science and Health. Part A               20 20 20 40 40 2
970 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15     9
971 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 40 40 4
972 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25           3
973 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35         1
974 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         140 140 3
975 Journal of High Energy Astrophysics                     140 140 1
976 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15         4
977 Journal of Hypertension                     100 100 1
978 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 70 70 4
979 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 100 100 5
980 Journal of Intercultural Communication             20 20 20   40 40 2
981 Journal of Interdisciplinary Mathematics                     20 20 1
982 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20     1
983 Journal of International Studies         8 8             2
984 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6             4
985 Journal of Language, Literature and Culture                     40 40 1
986 Journal of Literature and Art Studies           6 6           1
987 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 70 70 10
988 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12       1
989 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         100 100 8
990 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     100 100 10
991 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13     1
992 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13     1
993 Journal of Manufacturing Processes             25 25     140 140 1
994 Journal of Manufacturing Systems                     140 140 1
995 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         70 70 1
996 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   70 70 1
997 Journal of Materials Science & Technology             30 35         1
998 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 70 70 68
999 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     70 70 3
1000 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 28
1001 Journal of Mathematical Sciences                     40 40 12
1002 Journal of Mathematics                     20 20 2
1003 Journal of Mathematics and System Science           4 4           1
1004 Journal of Measurements in Engineering                     20 20 2
1005 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 70 70 1
1006 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7             1
1007 Journal of Medical Entomology                 40 40 70 70 1
1008 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5             3
1009 Journal of Medical Science           5 10 10     20 20 3
1010 Journal of Molecular Structure                     70 70 6
1011 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     100 100 2
1012 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   20 20 1
1013 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   70 70 1
1014 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20 40 40 2
1015 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 70 70 15
1016 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35       3
1017 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         100 100 2
1018 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40     1
1019 Journal of Optics               30 35   70 70 1
1020 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     70 70 9
1021 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 6
1022 Journal of Pain Research                     100 100 1
1023 Journal of Pest Science             40       200 200 1
1024 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     100 100 1
1025 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                       8
1026 Journal of Physical Chemistry A 24                       6
1027 Journal of Physical Chemistry B 24                       1
1028 Journal of Physics : Conference Series                     40 40 11
1029 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30   70 70 10
1030 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       70 70 3
1031 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       70 70 8
1032 Journal of Physics D : Applied Physics                     70 70 3
1033 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         70 70 1
1034 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         70 70 2
1035 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         70 70 8
1036 Journal of Plant Interactions               20 20   70 70 1
1037 Journal of Plant Physiology                     100 100 1
1038 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         40 40 6
1039 Journal of Political Marketing                     70 70 1
1040 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         70 70 1
1041 Journal of Positive Management           5         20 20 1
1042 Journal of Process Control               35 40   140 140 3
1043 Journal of Proteome Research                     100 100 1
1044 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         70 70 1
1045 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12         4
1046 Journal of Research in Personality                 35 35     1
1047 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         40 40 1
1048 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25             1
1049 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10     1
1050 Journal of Sensors                     70 70 1
1051 Journal of Sexual Medicine         35 35         140 140 1
1052 Journal of Social Research & Policy                     20 20 1
1053 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 3
1054 Journal of Sound and Vibration     30 30             200 200 1
1055 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20 20 20 20       2
1056 Journal of Sports Science and Medicine         20 20             2
1057 Journal of Sports Sciences                 35 35     2
1058 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         70 70 2
1059 Journal of Statistical Physics         25 25             4
1060 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         100 100 3
1061 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30 30 30     5
1062 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20   40 40 1
1063 Journal of Superhard Materials                 20 20 40 40 2
1064 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10             2
1065 Journal of Systems Architecture               20 20 20 70 70 2
1066 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         40 40 1
1067 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50     1
1068 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     40 40 1
1069 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                       1
1070 Journal of the Electrochemical Society         40 40         100 100 1
1071 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       100 100 2
1072 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 100 100 1
1073 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       40 40 1
1074 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       100 100 3
1075 Journal of the Neurological Sciences           25 25           1
1076 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35 70 70 9
1077 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25           1
1078 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35       1
1079 Journal of the Textile Institute                     100 100 2
1080 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6           2
1081 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         40 40 5
1082 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15             3
1083 Journal of Thermal Biology 20                       1
1084 Journal of Thoracic Disease                   20 70 70 1
1085 Journal of Tourism and Services                     20 20 1
1086 Journal of Translational Medicine                   35 100 100 1
1087 Journal of Tropical Ecology                     40 40 1
1088 Journal of Veterinary Research                     40 40 1
1089 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       40 40 6
1090 Journal of Vision 24                   100 100 1
1091 Journal of Water and Land Development                   14 40 40 1
1092 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30 70 70 1
1093 Juridical Tribune                     20 20 2
1094 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     70 70 3
1095 Kidney & Blood Pressure Research             20 25         1
1096 Kinesiology             15 15         1
1097 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych               2 2 2     1
1098 Klinika Pediatryczna                   3     1
1099 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13 100 100 11
1100 Književna Istorija                     20 20 2
1101 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4             3
1102 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3         1
1103 Kompozyty 6 9 7 7 8 8             3
1104 Komunikacie                     70 70 1
1105 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6                 8
1106 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6     10
1107 Konštantinove listy = Constantine's Letters                     100 100 1
1108 Konteksty Kultury           5 8 8     20 20 5
1109 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   20 20 5
1110 Konteksty Społeczne             3 3 3       1
1111 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4       2
1112 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 4 4 4 4             4
1113 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       20 20 1
1114 Kronika Bydgoska     3 3 2 2             1
1115 Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem                     40 40 1
1116 Kulon         1 1     5 5     3
1117 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8         2
1118 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12 20 20 29
1119 Kultura i Historia             8 8         1
1120 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             20 20 6
1121 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6             1
1122 Kultura Popularna               10 10 10     1
1123 Kultura Współczesna                     40 40 4
1124 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10 10     5
1125 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3         1
1126 Kunst og Kultur         10 10             1
1127 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11       7
1128 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5         20
1129 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 28
1130 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4       4
1131 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12 12 20 20 23
1132 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         20 20 25
1133 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6             5
1134 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4           1
1135 Kwartalnik Współczesne Zarządzanie     8 8 9 9             3
1136 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15         3
1137 Labor et Educatio             6 6     20 20 3
1138 Land Use Policy               35 40 40 140 140 2
1139 Laser and Particle Beams                 30 30 70 70 2
1140 Laser Physics                 30 30 40 40 4
1141 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4       7
1142 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                     12
1143 Lecture Notes in Computer Science 10 13                     27
1144 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                     5
1145 Lekar a Technika = Clinician and Technology                     20 20 1
1146 Lekarz 2 2 4 4                 3
1147 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30     3
1148 Leukemia             45 45 45 45 200 200 2
1149 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2                 3
1150 Limnological Review                   12     1
1151 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 31
1152 Linguae Mundi     3 3 2 2             3
1153 Linguistik Online             10 10         1
1154 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8 8     10
1155 Linguodidactica     3 3                 3
1156 LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego                     40 40 1
1157 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13     15
1158 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25     5
1159 Literacje         3 3             2
1160 Literatura i Kultura Popularna         5 5             3
1161 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11     19
1162 Literaturoznawstwo                 3   20 20 1
1163 Littera Antiqua         7 7             1
1164 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   20 20 4
1165 Living Reviews in Relativity               50 50   200 200 1
1166 Lodz Papers in Pragmatics             11 11         1
1167 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13 20 20 5
1168 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20 100 100 7
1169 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13         6
1170 Logistyka 4 6 4 4 10 10             80
1171 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6         2
1172 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     20 20 14
1173 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   10 20 20 6
1174 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   40 40 7
1175 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4             25
1176 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14 14 14     4
1177 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         20 20 5
1178 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25           1
1179 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5         8
1180 Mammal Review               50 50   140 140 1
1181 Mammalia 10 13 15 15 20 20         40 40 1
1182 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         100 100 1
1183 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12 20 20 498
1184 Management and Business Administration           8             1
1185 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12 12 70 70 17
1186 Management Forum             9 9 9 9     4
1187 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10 10 10     6
1188 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9     10
1189 Managerial Economics         6 6 13 13         2
1190 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20                 1
1191 Marketing i Menedžment Innovacij                     20 20 1
1192 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9     20
1193 Marketing i Zarządzanie