System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35             2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35       1
3 ACS Nano         45 45           1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8           1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7           4
6 Acta Albaruthenica               6 6     6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15   2
8 Acta Astronautica               35 35 35   1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14       5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15           12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12   3
12 Acta Biotheoretica 15                     1
13 Acta Cassubiana             6 6 6     2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3               1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7   2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20           1
17 Acta Geophysica           20 20         1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4           1
19 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1               1
20 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20     11
21 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25             3
22 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14   3
23 Acta Mechanica Slovaca     7 7               5
24 Acta Medicorum Polonorum                 3     3
25 Acta Microbiologica Polonica 6                     7
26 Acta Neophilologica         4 4 8 8       5
27 Acta Neuropsychologica             12 12 12     1
28 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20       4
29 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15   14
30 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35           7
31 Acta Parasitologica           15           1
32 Acta Philologica     3 3               2
33 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   75
34 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20   36
35 Acta Physica Slovaca 15                     11
36 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25     6
37 Acta Physiologica Hungarica         15 15           3
38 Acta Politica Polonica               9 9     2
39 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15       2
40 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13   14
41 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20       2
42 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11     2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6     1
44 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5           1
45 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4           6
46 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5               5
47 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15   12
48 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25       4
49 Acta Theriologica     20 20 25 25           3
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6       2
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4       14
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                   1
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12       4
54 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14       5
55 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8       3
56 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8       1
57 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5       3
58 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5           2
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4     1
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7     5
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13     13
62 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                   1
63 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10           1
64 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25           1
65 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8       1
66 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5       8
67 Advanced Engineering Materials                 30 30   1
68 Advanced Materials Research [online]         7 7           5
69 Advances in Bioresearch           6           1
70 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15   3
71 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15     2
72 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20     2
73 Advances in High Energy Physics             30 25       1
74 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6           5
75 Advances in Materials Science           9 11 11       2
76 Advances in Mathematical Physics               20 20 20   1
77 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25   1
78 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10       2
79 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20         6
80 Advances in Structural Engineering               20 20 20   1
81 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25   47
82 AIP Advances               25 25     1
83 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4     2
84 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4   24
85 Alergoprofil     4 4 6 6           6
86 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13       3
87 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20           1
88 American Journal of Cancer Research               30 30 30   1
89 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25   1
90 American Journal of Men's Health             20 20 20     1
91 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40         1
92 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35 35 1
93 American Journal of Transplantation     50 50               1
94 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25     4
95 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4           4
96 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10     9
97 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15   2
98 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40           1
99 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20           1
100 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25       1
101 Angiology             20 20 20     1
102 Animal 10 27 35 35 35 35           1
103 Animal Conservation               35 35     1
104 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25           2
105 Annalen der Physik               35 35     2
106 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30           1
107 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10       6
108 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25           3
109 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9     14
110 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5           1
111 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15           25
112 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7           37
113 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8       12
114 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12     1
115 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5       1
116 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6       5
117 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11       1
118 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12     9
119 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4           3
120 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3       1
121 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2               2
122 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5           1
123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4           4
124 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2               1
125 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25   22
126 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25           1
127 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30   2
128 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30       2
129 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30           2
130 Annals of Hematology 20           25 30 30 30   4
131 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15           1
132 Annals of Oncology       40 40 40 40         1
133 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30   2
134 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10       14
135 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15       9
136 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15     6
137 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20   2
138 Anthrozoös           25 25         1
139 Anticancer Research         20 20 20         1
140 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4               3
141 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35   3
142 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14     14
143 Applied Computer Science         6 6 11 11 11     22
144 Applied Ecology and Environmental Research             15 15       1
145 Applied Energy               45 45     2
146 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13   3
147 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15               9
148 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35       2
149 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40     11
150 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35   10
151 Applied Mechanics and Materials         7 7 7         21
152 Applied Optics             30 25 30 30   3
153 Applied Sciences               25 25 25   2
154 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35           1
155 Applied Surface Science               35 35 35   2
156 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30   2
157 Aquaculture International                   20   1
158 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20       1
159 Arabian Journal of Chemistry               35 35     1
160 Archeus     2 2 4 4           13
161 Architecturae et Artibus               7 7     2
162 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11   2
163 Architectus   6 4 4 5 5 9 9       6
164 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4           4
165 Archiv der Mathematik     20 20 20 20           4
166 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8           4
167 Archives of Biochemistry and Biophysics         30             1
168 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15         4
169 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7     3
170 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25         7
171 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15       10
172 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15     9
173 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25         3
174 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15           2
175 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15   52
176 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13   6
177 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5           2
178 Archives of Mechanical Technology and Materials                 7 7   1
179 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30   7
180 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30   16
181 Archives of Thermodynamics             13 13       1
182 Archives of Transport     5 5 6 6           1
183 Archivolta         1 1           6
184 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25       2
185 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10   3
186 Archiwum Budowy Maszyn 6                     1
187 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4             1
188 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4           3
189 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10       5
190 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4   20
191 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                     1
192 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6           10
193 Archiwum Odlewnictwa 6                     89
194 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5           60
195 Ardeola 15                     1
196 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15         3
197 Argumentation         25 25           1
198 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15           4
199 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10         1
200 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30   2
201 Artificial Life 24 32 30 30 30 30           1
202 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9           1
203 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25           2
204 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20         3
205 Ask. Research & Methods         6 6           1
206 Astrobiology               30 35 35   1
207 Astronomical Journal               35 35     1
208 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   70
209 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35           3
210 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   91
211 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40     16
212 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50     6
213 Astrophysics and Space Science           25 25 25 25 25   11
214 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14   25
215 Atherosclerosis               35 35 35   3
216 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15           1
217 Atmospheric Environment               35 40     1
218 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7     4
219 Automatica         45 45 45 45       7
220 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   4
221 Avian Biology Research         20 20           1
222 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5           6
223 Baltic Forestry               15 15     1
224 Baltic-Pontic Studies                 10     1
225 Banach Center Publication   9       7 14 14       22
226 Barometr Regionalny     7 7 8 8           1
227 Basic and Applied Ecology           30 30     30   2
228 Behavioral Ecology 24                     1
229 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20           1
230 Bernoulli           30 25         1
231 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6     2
232 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6       3
233 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5           6
234 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6   1
235 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9     2
236 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8   3
237 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25       2
238 Biochemical Engineering Journal 24                     1
239 Biochemical Systematics and Ecology               15       1
240 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35           3
241 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                     2
242 Biodiversity and Conservation               30 30 30   1
243 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13     3
244 Biologia 10 13 15 15 15 15           6
245 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25   1
246 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40         2
247 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20         1
248 Biological Letters     6 6 8 8           3
249 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15   1
250 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15     5
251 BioMed Research International             20         3
252 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15           1
253 Biomedicine & Pharmacotherapy         25             1
254 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25           1
255 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35       10
256 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25       4
257 Biosystems Engineering       25 35 35           1
258 Biotechnology Advances               45 45 45   1
259 Bird Study     30 30 25 25           1
260 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6     2
261 Biuletyn Historii Wychowania     5 5               1
262 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6         2
263 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12       3
264 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13     8
265 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8     2
266 BJU International         35 35 35         1
267 BLOOD 24                     1
268 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                     1
269 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20       1
270 Breast Cancer Research       40               1
271 Breeding Science             30 30 30     1
272 British Food Journal                 25 25   1
273 British Journal of Applied Science & Technology           5 5         2
274 British Journal of Cancer         35             1
275 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35           1
276 British Journal of Haematology         35 35           1
277 Brno Studies in English   10 10 10 10 10           3
278 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5           1
279 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8           1
280 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6   24
281 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5       3
282 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6     3
283 Builder             4 5 5 5   9
284 Building and Environment 24 32 35 35               1
285 Bulletin of Entomological Research               35       1
286 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15           1
287 Bulletin of Materials Science               20 25 25   1
288 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50   1
289 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20         1
290 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15               1
291 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15           2
292 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20       23
293 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15         1
294 Bulletin Polish Economic Society               4       1
295 Burgen und Schlösser           10 10         1
296 Byzantinoslovaca         5 5           1
297 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30         1
298 Cancer Letters           35           1
299 Cancer Medicine               25 25 25   1
300 Cancer Research and Treatment               25       1
301 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40           2
302 Carbon           40 40         1
303 Casus           4 6 6       2
304 Catalysis Communications             30 30       1
305 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30     13
306 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15           26
307 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40           1
308 Cellular Immunology         20 20           1
309 Cement Wapno Beton 6                     4
310 Central European Journal of Biology 10 20 20 20               1
311 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20           7
312 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20           2
313 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12       1
314 Central European Journal of Urology         9             1
315 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7   2
316 Centropa     10 10               5
317 Challenges of Modern Technology     2 2               1
318 Chaos           40 45 40 45 45   3
319 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25           3
320 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20       2
321 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15           4
322 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30               1
323 Chemical Engineering Communications           20 20 20       1
324 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40               1
325 Chemical Engineering Science 24 32 35 35               1
326 Chemical Papers             20 20       1
327 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40               1
328 Chinese Business Review         10 10           2
329 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6       5
330 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9       1
331 Chowanna 6 9 7 7 6 6           8
332 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8   36
333 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4           29
334 Circulation Journal     30 30 30 30           1
335 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9   160
336 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6       3
337 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35     13
338 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20         1
339 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20             1
340 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20           2
341 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30       1
342 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20       1
343 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35               1
344 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40   1
345 Cognitive Computation             20 20 20     1
346 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25           8
347 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6           3
348 Colloquium             8 8   8   2
349 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15   8
350 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 45 2
351 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30               1
352 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                     1
353 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   7
354 Composite Structures               35 40     1
355 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45           2
356 Composites Theory and Practice               11 11     1
357 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11       34
358 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35               1
359 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30   2
360 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4           4
361 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6           7
362 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14     3
363 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45           3
364 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35           2
365 Computers and Electrical Engineering             20 20       1
366 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20           1
367 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20         3
368 Conservation Letters     40 40 40 40           1
369 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14         3
370 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15   2
371 Control and Cybernetics       20 10 10           3
372 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35     13
373 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4         11
374 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7     1
375 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40               1
376 Crop & Pasture Science               35 35 35   1
377 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6       1
378 Culture, Health & Sexuality           30 35 30       1
379 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20           2
380 Current Gynecologic Oncology               11 11     1
381 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12   7
382 Current Microbiology           20 15 15       1
383 Current Oncology         20 15           2
384 Current Opinion in Lipidology               35 35 35   2
385 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7   2
386 Current Psychology                 20     1
387 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8           16
388 Cywilizacja i Polityka         1 1           1
389 Czas Kultury             12 12 12     10
390 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9   20
391 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7     1
392 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5           5
393 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13     40
394 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6           4
395 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6           7
396 Czech Journal of Food Sciences               20 20     1
397 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20     1
398 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15           3
399 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9     3
400 Dalton Transactions             40 40       1
401 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11   30
402 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20   14
403 Desalination 20 27 35 35 40 40           4
404 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20   5
405 Diabetologia Kliniczna               10 10     1
406 Diagnostyka 4                     5
407 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15   7
408 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25           3
409 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35           3
410 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35         2
411 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   9
412 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20       2
413 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25   36
414 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20           2
415 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                     19
416 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10   40
417 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8       8
418 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15   53
419 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6       40
420 Disputatio   15 12 12 10 10           3
421 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4           1
422 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4           8
423 Drogownictwo 4         4 5 5       12
424 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35           1
425 Drug Testing and Analysis           25 25 25       1
426 Drugs             40 40 40 40   2
427 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                   10
428 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25       4
429 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15       17
430 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                   5
431 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5           1
432 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10   52
433 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9       1
434 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5         2
435 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3           1
436 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9     4
437 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6           2
438 Ecological Complexity         25 25 30 30       2
439 Ecological Engineering         35 35           1
440 Ecological Entomology               35 40     1
441 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35   11
442 Ecology and Evolution           20 25 25       1
443 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13     3
444 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15     1
445 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25     4
446 Ecosphere               30 30     1
447 Edukacja   10 10 10 10 10           59
448 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9   4
449 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8   15
450 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11       15
451 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12   3
452 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9   2
453 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3           22
454 Edukacja Humanistyczna                   7   67
455 Edukacja Prawnicza   2                   2
456 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                   3
457 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14     16
458 e-Finanse         9 9           2
459 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30     1
460 Ekologia i Technika     2 2 5 5           6
461 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9           3
462 Ekonomia = Economics     8 8 8 8           5
463 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6   2
464 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12     4
465 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12   6
466 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11       3
467 Ekonomia Społeczna               7       1
468 Ekonomia XXI wieku           8 11 11       4
469 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8   3
470 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12     42
471 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14       7
472 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25   2
473 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30       5
474 Electronic Communications in Probability         20 20           1
475 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15     1
476 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25       7
477 Electronic Journal of Linear Algebra                   30   2
478 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7           8
479 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                     5
480 Elektro.info [online]     5 5 5 5           4
481 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5           14
482 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15   7
483 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4           3
484 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15           2
485 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4           1
486 Energia i Budynek   6                   2
487 Energies               25 25 25   1
488 Energy         45       45     2
489 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   4
490 Energy Conversion and Management           40 40         1
491 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20           1
492 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35           8
493 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7           15
494 Engineering Optimization 20                     2
495 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15     8
496 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30       7
497 Entomologica Fennica           15 15         1
498 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15   8
499 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15     1
500 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30       1
501 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40     1
502 Environmental Research 24 32 40 40 40 40           1
503 Environmental Research Letters               40 40 40   1
504 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30     3
505 Episteme     5 5 4 4           5
506 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35             1
507 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8     2
508 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14       2
509 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11     2
510 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12       4
511 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25     3
512 Ethos                 12     3
513 Etnografia Polska             12 12 12     1
514 Etyka     5 5 4 4           4
515 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10       1
516 Europa Regionum         7 7 7 7 7     10
517 European Food Research and Technology               25 30     1
518 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30           1
519 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25           1
520 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25       5
521 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15       1
522 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30   3
523 European Journal of Gynaecological Oncology 10                     1
524 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15           4
525 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25           1
526 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35       1
527 European Journal of Service Management                 13 13   1
528 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25           2
529 European Journal of Wood and Wood Products           30 30         1
530 European Physical Journal C               40 40     5
531 European Physical Journal D               20 25     1
532 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30           1
533 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25           4
534 European Urology         50 50 50 50       2
535 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11       5
536 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30       1
537 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15     1
538 Experimental Astronomy     25 25               1
539 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35   1
540 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25   1
541 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8     2
542 Familial Cancer         20             1
543 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12       2
544 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10   8
545 FEMS Microbiology Letters 15                     1
546 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7   11
547 Filozofia Chrześcijańska             6 6       1
548 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4       1
549 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15       23
550 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6     2
551 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5     87
552 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5       17
553 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9     6
554 Fixed Point Theory     35 35 30 30           2
555 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4         2
556 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6           3
557 Flora         25 25 25 25 25     3
558 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20           1
559 Folia Cardiologica             9 9       8
560 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14         1
561 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15       13
562 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10           6
563 Folia Parasitologica           25   20 25     2
564 Folia Philosophica         6 6   8 8     5
565 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10     3
566 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20   3
567 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12       2
568 Food Analytical Methods     30 30 30 30           2
569 Food and Chemical Toxicology               40 40 40   1
570 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40           3
571 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30         1
572 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35   1
573 Forest Ecology and Management             45 45       2
574 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40   1
575 Forum Artis Rhetoricae             9 9       3
576 Forum Bibliotek Medycznych             7 7       1
577 Forum Eksploatatora     1 1               9
578 Forum Pedagogiczne               10 10     1
579 Forum Zakażeń           4           1
580 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                     3
581 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9           1
582 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10     16
583 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4           4
584 Fraza: poezja, proza, esej             4 4       22
585 Frontiers in Physics         30 30           1
586 Frontiers in Physiology               35 35     1
587 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40   2
588 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10           20
589 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15           2
590 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40         7
591 Games and Economic Behavior           30 30         2
592 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11     22
593 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5           1
594 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9   18
595 General Relativity and Gravitation         30 30           2
596 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8           2
597 Geodetski List     15 15               1
598 Geological Quarterly           20 20         1
599 Geology, Geophysics & Environment             14 14       1
600 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40       1
601 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14     13
602 Gerontologia Współczesna             4 4       1
603 Ginekologia Polska         15 15 15 15       5
604 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4         1
605 Global Change Biology               45 45     1
606 Global Ecology and Biogeography             50 50       1
607 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8       5
608 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                     2
609 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6           5
610 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8     7
611 Gospodarka Narodowa           8 14 14       2
612 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7   11
613 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15           2
614 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9     1
615 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9     12
616 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5               2
617 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4               1
618 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6           14
619 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                   1
620 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20   5
621 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12   14
622 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2           2
623 Health Promotion International           30 30         1
624 Health Psychology Report             12 12       2
625 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25           2
626 Helminthologia 10 13 15 15               1
627 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15         1
628 Heredity             35 35       1
629 Herpetological Journal   20 20 20               1
630 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10     2
631 HIV & AIDS Review     7 7 8 8           3
632 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2     3
633 Horyzonty Psychologii                 6 6   1
634 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13   8
635 Human Movement 4 9 8 8 7 7           1
636 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30           1
637 Humanities and Social Sciences                   14   1
638 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8       9
639 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10   1
640 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9   12
641 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3           13
642 Hygeia Public Health             8 8 8     4
643 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25           2
644 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50     2
645 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10           3
646 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9       7
647 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8     1
648 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                     2
649 IEEE Access               25 25 25   1
650 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45         1
651 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40   1
652 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40     6
653 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30   4
654 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40   5
655 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                     1
656 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40   1
657 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50           3
658 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50     2
659 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30   7
660 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40           1
661 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45               4
662 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35     1
663 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45   2
664 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35     1
665 IET Control Theory and Applications             35 35       1
666 IET Electric Power Applications               25 30 30   1
667 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30     1
668 Image Processing & Communications               9 9 9   1
669 Images       12               3
670 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1           1
671 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7     104
672 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15     16
673 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15           1
674 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20         2
675 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20           10
676 Information Sciences 24 32 40 40 45 45           2
677 Information Systems in Management                 5 5   1
678 Information Technology for Development               25 25     1
679 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10         1
680 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3           3
681 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8           1
682 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20       1
683 Insect Conservation and Diversity             40 40       1
684 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7     8
685 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25             1
686 Integration - the VLSI Journal                 20 20 20 1
687 Interdisciplinary Studies in Musicology         7             1
688 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9     5
689 Interlitteraria               10 10 10   1
690 Internal Security     9 9 8 8 10 10       4
691 International Agrophysics               25 25     1
692 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25           1
693 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25   4
694 International Journal of Applied Linguistics                 25 25   1
695 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25   72
696 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15   136
697 International Journal of Arts and Sciences     8 8               1
698 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30           2
699 International Journal of Cancer     35 35               1
700 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35   9
701 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20           1
702 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25   23
703 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40   3
704 International Journal of Electronics               15 15     1
705 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15   15
706 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40         3
707 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30   7
708 International Journal of Game Theory         15 15 15         4
709 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20           2
710 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   7
711 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35           1
712 International Journal of Immunogenetics   13                   1
713 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20     1
714 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35       3
715 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45       2
716 International Journal of Management and Economics             12 12       1
717 International Journal of Mass Spectrometry               25 30     1
718 International Journal of Mechanical Sciences             40 40       1
719 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25       1
720 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25           1
721 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20     11
722 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15           9
723 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20         3
724 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30     2
725 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                     1
726 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40     4
727 International Journal of Solids and Structures 24                     1
728 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25     1
729 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15         2
730 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25   3
731 International Journal of Systems Science             30 30       10
732 International Journal of Urology           25           1
733 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10         1
734 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5           2
735 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7     20
736 Inverse Problems               40 45     1
737 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7               22
738 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5           13
739 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7   37
740 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5           10
741 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4           17
742 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13         22
743 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8   3
744 ISA Transactions             40 35 40     2
745 Italian Journal of Zoology     20 20               1
746 Italica Wratislaviensia             9 9       1
747 Ius et Administratio               5 5     2
748 Ius Novum           5 11 11 11 11   4
749 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6   7
750 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35       1
751 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6     10
752 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12       4
753 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15       20
754 Journal for Nature Conservation               30 30     1
755 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12     5
756 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12     1
757 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13     5
758 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40         5
759 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   6
760 Journal of Animal Ecology               45 45 45   1
761 Journal of Animal Science     50 50 45 45           1
762 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8           4
763 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20     7
764 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10   8
765 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25           1
766 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25           1
767 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15     1
768 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8           2
769 Journal of Avian Biology             40 45 50     1
770 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20       1
771 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35           2
772 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20           1
773 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30           5
774 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35         7
775 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25           1
776 Journal of Business Research               25 30 30   1
777 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45     1
778 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35   1
779 Journal of Chemistry     20 20 15 15           1
780 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15   6
781 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40     7
782 Journal of Clinical Oncology           50 45         2
783 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7           6
784 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25     1
785 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30           2
786 Journal of Composite Materials     30 30 30 30           1
787 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35       1
788 Journal of Computational Physics               40 45     1
789 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15     1
790 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35   1
791 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30   8
792 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40         3
793 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25   2
794 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25   6
795 Journal of Differential Equations               45 45     1
796 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25           1
797 Journal of Ecological Engineering                 12 12   1
798 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25           1
799 Journal of Economic Entomology                   35   1
800 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30   3
801 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7   14
802 Journal of Elasticity 20                     1
803 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15           3
804 Journal of Electrostatics 20                     2
805 Journal of Elementology           15 15         1
806 Journal of Engineering Mathematics               20 25     1
807 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15       1
808 Journal of Environmental Quality               30 30     1
809 Journal of Environmental Radioactivity               25 30     1
810 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15   9
811 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15   4
812 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25         3
813 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35       1
814 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25           3
815 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15       3
816 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30   3
817 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25   5
818 Journal of Intercultural Communication             20 20 20     2
819 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20   1
820 Journal of International Studies         8 8           2
821 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6           4
822 Journal of Literature and Art Studies           6 6         1
823 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35   8
824 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12     1
825 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30           8
826 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30       10
827 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13   1
828 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13   1
829 Journal of Manufacturing Processes             25 25       1
830 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15           1
831 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20     1
832 Journal of Materials Science & Technology             30 35       1
833 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 40 60
834 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15       3
835 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   28
836 Journal of Mathematics and System Science           4 4         1
837 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20   1
838 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7           1
839 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5           3
840 Journal of Medical Science           5 10 10       3
841 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25       2
842 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15     1
843 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25           1
844 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30     1
845 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20   2
846 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30           13
847 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35     3
848 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20           2
849 Journal of Optics               30 35     1
850 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30       9
851 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40     6
852 Journal of Pest Science             40         1
853 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35       1
854 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                     8
855 Journal of Physical Chemistry A 24                     6
856 Journal of Physical Chemistry B 24                     1
857 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30     10
858 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25         3
859 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25         8
860 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25           1
861 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20           2
862 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20           8
863 Journal of Plant Interactions               20 20     1
864 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10           6
865 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20           1
866 Journal of Positive Management           5           1
867 Journal of Process Control               35 40     3
868 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30           1
869 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12       4
870 Journal of Research in Personality                 35 35   1
871 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15           1
872 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25           1
873 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10   1
874 Journal of Sexual Medicine         35 35           1
875 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30   3
876 Journal of Sound and Vibration     30 30               1
877 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20           1
878 Journal of Sports Science and Medicine         20 20           2
879 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35           2
880 Journal of Statistical Physics         25 25           4
881 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20           3
882 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30   3
883 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20     1
884 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10           2
885 Journal of Systems Architecture               20 20 20   1
886 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6           1
887 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50   1
888 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15       1
889 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                     1
890 Journal of the Electrochemical Society         40 40           1
891 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35         1
892 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25   1
893 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15         1
894 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35         3
895 Journal of the Neurological Sciences           25 25         1
896 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35   8
897 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25         1
898 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35     1
899 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6         2
900 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15           5
901 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15           3
902 Journal of Thermal Biology 20                     1
903 Journal of Thoracic Disease                   20   1
904 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15         6
905 Journal of Vision 24                     1
906 Journal of Water and Land Development                   14   1
907 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30   1
908 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15       3
909 Kidney & Blood Pressure Research             20 25       1
910 Kinesiology             15 15       1
911 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8           9
912 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4           3
913 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3       1
914 Kompozyty 6 9 7 7 8 8           3
915 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6               8
916 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6   10
917 Konteksty Kultury           5 8 8       5
918 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4     4
919 Konteksty Społeczne             3 3 3     1
920 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4     2
921 Kosmos     4 4 4 4           3
922 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 6                 1
923 Kovové Materiály = Metallic Materials             15         1
924 Kronika Bydgoska     3 3 2 2           1
925 Kulon         1 1     5 5   2
926 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8       2
927 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12   28
928 Kultura i Historia             8 8       1
929 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10               6
930 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6           1
931 Kultura Popularna               10 10 10   1
932 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10     4
933 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3       1
934 Kunst og Kultur         10 10           1
935 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11     7
936 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5       20
937 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10     27
938 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4     3
939 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12     17
940 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10           25
941 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6           5
942 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4         1
943 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15       3
944 Labor et Educatio             6 6       3
945 Land Use Policy               35 40     1
946 Laser and Particle Beams                 30 30   2
947 Laser Physics                 30 30   3
948 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4     7
949 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                   12
950 Lecture Notes in Computer Science 10 13                   27
951 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                   5
952 Lekarz 2 2 4 4               3
953 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30   3
954 Leukemia             45 45 45 45   1
955 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2               3
956 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   31
957 Linguae Mundi     3 3 2 2           3
958 Linguistik Online             10 10       1
959 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8     8
960 Linguodidactica     3 3               3
961 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13   15
962 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25   4
963 Literacje         3 3           2
964 Literatura i Kultura Popularna         5 5           3
965 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11   18
966 Literaturoznawstwo                 3     1
967 Littera Antiqua         7 7           1
968 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10     4
969 Living Reviews in Relativity               50 50     1
970 Lodz Papers in Pragmatics             11 11       1
971 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13   5
972 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20   6
973 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13       6
974 Logistyka 4 6 4 4 10 10           80
975 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6       2
976 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8       14
977 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10       3
978 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10     7
979 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4           25
980 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14       2
981 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5           5
982 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25         1
983 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5       8
984 Mammal Review               50 50     1
985 Mammalia 10 13 15 15 20 20           1
986 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25           1
987 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12   472
988 Management and Business Administration           8           1
989 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12     15
990 Management Forum             9 9 9 9   4
991 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10   1
992 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9   10
993 Managerial Economics         6 6 13 13       2
994 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20               1
995 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9     18
996 Marketing i Zarządzanie             9 9   9   2
997 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3           1
998 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                     1
999 Materials Science and Engineering C         25 30           1
1000 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15           6
1001 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8   60
1002 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20   4
1003 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30             2
1004 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20       10
1005 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25         11
1006 Mathematical Problems in Engineering             20 20       2
1007 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35       2
1008 Mathematische Annalen           40           1
1009 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25           8
1010 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30   7
1011 Measurement Automation Monitoring             11 11       6
1012 Measurement Science Review             20 20       1
1013 Meccanica       25 30 30           1
1014 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45           2
1015 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6               2
1016 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11   15
1017 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                     4
1018 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35         2
1019 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                     1
1020 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8     5
1021 Media4u Magazine   2                   9
1022 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25           1
1023 Medical and Biological Sciences 4           7 7       2
1024 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25           1
1025 Medical Hypotheses               15       1
1026 Medical Research Journal               6 6 6   1
1027 Medical Science Monitor     20 20         20 20   3
1028 Medical Tribune             2 2       1
1029 Medicina dello Sport         15 15 15 15       2
1030 Medicina Sportiva Practica             6 6 6     1
1031 Medicine           40 40         2
1032 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5           1
1033 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10     2
1034 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6     4
1035 Medycyna po Dyplomie             3 3 3 3   4
1036 Medycyna Rodzinna               7 7     1
1037 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12       6
1038 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5           2
1039 Metal Science and Heat Treatment               15 15     1
1040 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15           2
1041 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30           1
1042 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9   5
1043 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25       9
1044 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4               29
1045 Metrika 15                     3
1046 Metrologia               35 35 35   1
1047 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20 20 20   14
1048 Micro & Nano Letters               15 20 20   2
1049 Microbes and Environments     25 25 25 25 25 25 25 25   1
1050 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30           5
1051 Między Oryginałem a Przekładem           8 14         1
1052 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2         2
1053 Mitochondrial DNA. Part B               20 20     3
1054 Modern Management Review             11 11       1
1055 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20     2
1056 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20           7
1057 Molecules             30 30 30 30   4
1058 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15     2
1059 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5   6
1060 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7           3
1061 Monitor Prawa Pracy         6 6           1
1062 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7   13
1063 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 35 5
1064 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 35 92
1065 Mosty             3 3 3     15
1066 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4           1
1067 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 30   22
1068 Muttersprache     10 10 10 10           1
1069 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14       20
1070 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4     7
1071 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4           4
1072 Narodoznavči Zošiti     3 3               2
1073 Natural Hazards         30             1
1074 Natural Product Research     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1075 Nature 30             50 50     3
1076 Nature Conservation               25 25     2
1077 Nature Journal 2 6     4 4           1
1078 Nauczyciel i Szkoła               6 6     16
1079 Nauka   9 6 6 6 6     10 10   5
1080 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6           1
1081 Nauki Inżynierskie i Technologie           5           1
1082 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10       5
1083 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6           1
1084 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6           3
1085 Neofilolog   6 4 4 6 6     7 7   14
1086 Neophilologica             12 12 12     1
1087 Neoplasma 10                     1
1088 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10         1
1089 Neuphilologische Mitteilungen           10           1
1090 Neural Computing and Applications                 25 25   1
1091 Neural Processing Letters             20         1
1092 Neurocomputing         30 30 30 30 30     4
1093 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15     4
1094 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40     2
1095 Niepełnosprawność     4 4 5 5           4
1096 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8     11
1097 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11   10
1098 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7       17
1099 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10       17
1100 Nietoperze 2 2                   10
1101 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4               2
1102 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45           1
1103 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45           21
1104 Nonlinear Dynamics               40 45 45   5
1105 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35           2
1106 North-Western Journal of Zoology             20 15 20     1
1107 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8       8
1108 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6           11
1109 Nowiny Lekarskie       4 5 5           5
1110 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2   27
1111 Nowoczesne Systemy Zarządzania                 6     1
1112 Nowotwory Journal of Oncology         5 5           1
1113 Nukleonika     15 15 15 15 15         11
1114 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20           2
1115 Nurt SVD               9 9 9   1
1116 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25   1
1117 Nutrition Reviews               40 40     1
1118 Oblicza Komunikacji     3 3         4     2
1119 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2   14
1120 Obróbka Plastyczna Metali         6 6           1
1121 Oceanological and Hydrobiological Studies     15 15 15 15 15 15 15 15   1
1122 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6           19
1123 Ochrona Środowiska       15 10 15 15         14
1124 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12         5
1125 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10           2
1126 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11     4
1127 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5   2
1128 Oncoimmunology             40 40       1
1129 Oncology Letters         15 15 15         1
1130 Oncotarget               35 35 35   3
1131 Onkologia i Radioterapia 4                     1
1132 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7     3
1133 Open Engineering             11 11       1
1134 Open Mathematics             20 20       2
1135 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20     5
1136 Operations Research and Decisions             12         1
1137 Operations Research Letters         20 20           2
1138 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2           1
1139 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8 8   2
1140 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15       15
1141 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25     3
1142 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1143 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35   14
1144 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30   1
1145 Optics Communications               25 25 25   3
1146 Optics Express 24 32 45 45 45 45           1
1147 Optimization         20 25 25 25 25 25   12
1148 Optimization and Engineering               25 25 25   1
1149 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8           1
1150 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11     10
1151 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7     12
1152 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10       40
1153 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14     7
1154 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9       3
1155 Ornis Fennica 20 27 25 25 25             3
1156 Ornis Polonica           7 8         2
1157 Ornitologia Neotropical           10 15         1
1158 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9           5
1159 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11     4
1160 Otolaryngologia Polska 9                     1
1161 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6           5
1162 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8     14
1163 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10     5
1164 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12     16
1165 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13     9
1166 Państwo Prawne               4       1
1167 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3       2
1168 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30           2
1169 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3               4
1170 Patient Preference and Adherence             30 30       1
1171 Pattern Recognition Letters       30 25 25           1
1172 Pedagogika Katolicka                   6   2
1173 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7       2
1174 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6           5
1175 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie]                   8   1
1176 Pediatric Blood & Cancer               25 25     1
1177 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25           1
1178 Peptides             25         1
1179 Periodica Mathematica Hungarica         15 15           2
1180 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15       1
1181 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6       2
1182 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4           3
1183 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15   3
1184 Pharmacological Research             40 40 40 40   6
1185 Phase Transitions     20 20 20 20 20 20 20     7
1186 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10           1
1187 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A                 40 40   1
1188 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10     4
1189 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   27
1190 Physica B 15 20 20 20 20 20           2
1191 Physica C : Superconductivity and its Applications                 20     1
1192 Physica D 24 32 35 35 35 35           3
1193 Physica Medica     15 15 20             3
1194 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25         11
1195 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20               10
1196 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20         2
1197 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35     1
1198 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35           2
1199 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35   39
1200 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35       28
1201 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45 45   24
1202 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35     43
1203 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35         32
1204 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45     19
1205 Physical Review X               45 45     2
1206 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20           1
1207 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30     42
1208 Physics Letters B     40 40 40 40           9
1209 Physics of Fluids 24 32 35 35               1
1210 Physics Reports 30 40 50 50               1
1211 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20   3
1212 Physiological Research   27     20 20 20         3
1213 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20           1
1214 Phytotherapy Research             25 25 25     1
1215 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health           2           1
1216 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3     3
1217 Plant Biosystems     20 20 25         30   2
1218 Plant Ecology 20 32 30 30               1
1219 Plant Science         30 35 35         1
1220 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20           1
1221 PLoS One     40 40 40 40 40 35 40 40   20
1222 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7           1
1223 Pojazdy Szynowe 4                     2
1224 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6     5
1225 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6       3
1226 Polimery 20 27 10 10 15 15           1
1227 Polish Hyperbaric Research                 8 8   1
1228 Polish Journal of Agronomy             10 10       1
1229 Polish Journal of Applied Psychology         6 6           3
1230 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15         2
1231 Polish Journal of Chemistry 15                     1
1232 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   20
1233 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   25
1234 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9       3
1235 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15         7
1236 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8           3
1237 Polish Journal of Soil Science           4 14 14       5
1238 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20     4
1239 Polish Political Science Yearbook             13 13       4
1240 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10     15 15   3
1241 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego     7 7               1
1242 Political Preferences                 9     2
1243 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6           1
1244 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6       2
1245 Polityka Społeczna     8 8 7 7       12   5
1246 Polonica         4 4           1
1247 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7           2
1248 Polski Proces Cywilny         3 3           2
1249 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu               7 7     1
1250 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4