System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           40 40 2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35         1
3 ACS Nano         45 45         200 200 1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         20 20 1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         20 20 4
6 Acta Albaruthenica               6 6 6     7
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15 20 20 2
8 Acta Astronautica               35 35 35 100 100 1
9 Acta Astronomica                     140 140 4
10 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     70 70 5
11 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         40 40 12
12 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12     3
13 Acta Biotheoretica 15                       1
14 Acta Cassubiana             6 6 6       2
15 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3                 1
16 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7     2
17 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         70 70 1
18 Acta Geophysica           20 20           1
19 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14 20 20 2
20 Acta Herpetologica                   20 40 40 1
21 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3         20 20 2
22 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   40 40 11
23 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           70 70 3
24 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 40 40 4
25 Acta Mechanica Slovaca     7 7                 5
26 Acta Medicorum Polonorum                 3       3
27 Acta Microbiologica Polonica 6                       7
28 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8     6
29 Acta Neuropsychologica             12 12 12   40 40 1
30 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20         4
31 Acta Oeconomica Universitatis Selye                     20 20 1
32 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100 15
33 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         70 70 7
34 Acta Parasitologica           15     20 20 40 40 3
35 Acta Philologica     3 3                 2
36 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 78
37 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20 40 40 36
38 Acta Physica Slovaca 15                       11
39 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   70 70 6
40 Acta Physiologica Hungarica         15 15             3
41 Acta Politica Polonica               9 9       2
42 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     40 40 2
43 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13     15
44 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     70 70 2
45 Acta Scientiarum Mathematicarum                     20 20 4
46 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11 20 20 3
47 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6       1
48 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         20 20 1
49 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4             6
50 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5                 5
51 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 20 20 14
52 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria                     20 20 1
53 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria                     40 40 1
54 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     40 40 4
55 Acta Theriologica     20 20 25 25             3
56 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6         2
57 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4         14
58 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                     1
59 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12 12 12     6
60 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14     20 20 5
61 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8         4
62 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8         1
63 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5         3
64 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5             2
65 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4       1
66 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7   20 20 8
67 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                   40 40 8
68 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13 20 20 13
69 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                     1
70 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10             1
71 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         40 40 1
72 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8         1
73 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5         8
74 Advanced Engineering Materials                 30 30 100 100 1
75 Advanced Materials Research [online]         7 7             5
76 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         70 70 2
77 Advances in Bioresearch           6             1
78 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15     3
79 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   20 20 2
80 Advances in Electrical and Electronic Engineering                     40 40 2
81 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   70 70 2
82 Advances in High Energy Physics             30 25   30 70 70 3
83 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6             5
84 Advances in Materials Science           9 11 11         2
85 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 40 40 1
86 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25     1
87 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10         2
88 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 9
89 Advances in Structural Engineering               20 20 20 70 70 1
90 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 70 70 50
91 AIMS Materials Science                     40 40 1
92 AIP Advances               25 25   70 70 1
93 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 4     3
94 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4     28
95 Alergoprofil     4 4 6 6             6
96 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     20 20 3
97 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         100 100 1
98 American Journal of Cancer Research               30 30 30     1
99 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25     1
100 American Journal of Men's Health             20 20 20 20 70 70 3
101 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       100 100 1
102 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35     1
103 American Journal of Transplantation     50 50                 1
104 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   70 70 4
105 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4             4
106 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   20 20 9
107 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 2
108 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         70 70 1
109 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         40 40 1
110 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     70 70 1
111 Angiology             20 20 20       1
112 Animal 10 27 35 35 35 35         200 200 1
113 Animal Conservation               35 35   100 100 1
114 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         40 40 2
115 Annalen der Physik               35 35   100 100 2
116 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30             1
117 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10         6
118 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         100 100 3
119 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9       14
120 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5             1
121 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15             26
122 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7             37
123 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8         12
124 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12       1
125 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5         1
126 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6         5
127 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11         1
128 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12       9
129 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4             3
130 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3         1
131 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2                 2
132 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5             1
133 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4             4
134 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2                 1
135 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica                   8     1
136 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25 40 40 22
137 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         40 40 1
138 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30     2
139 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     100 100 2
140 Annals of Animal Science                     100 100 1
141 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         140 140 2
142 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 70 70 4
143 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         70 70 1
144 Annals of Oncology       40 40 40 40           1
145 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 70 70 2
146 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10         14
147 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     40 40 9
148 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15 15 40 40 7
149 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 70 70 2
150 Anthropos?                 7 7     1
151 Anthrozoös           25 25       100 100 1
152 Anticancer Research         20 20 20           1
153 Anzeiger für Slavische Philologie                 10       1
154 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4                 3
155 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35 70 70 3
156 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   20 20 14
157 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11     23
158 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     40 40 1
159 Applied Energy               45 45   200 200 2
160 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13     4
161 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15                 9
162 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     100 100 2
163 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   100 100 12
164 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 100 100 10
165 Applied Mechanics and Materials         7 7 7           21
166 Applied Optics             30 25 30 30 100 100 3
167 Applied Sciences               25 25 25 70 70 5
168 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         200 200 1
169 Applied Surface Science               35 35 35     2
170 Applied Thermal Engineering                     140 140 1
171 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 100 100 2
172 Aquaculture International                     70 70 1
173 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     40 40 1
174 Arabian Journal of Chemistry               35 35   70 70 1
175 Archeus     2 2 4 4             13
176 Architecturae et Artibus               7 7 7     3
177 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 20 20 2
178 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     20 20 6
179 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4             4
180 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         70 70 4
181 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8             4
182 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           100 100 1
183 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       100 100 4
184 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7 7 40 40 5
185 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       140 140 7
186 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15 15 15 100 100 12
187 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 15 40 40 10
188 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       70 70 3
189 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15             2
190 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 40 40 55
191 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20 6
192 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5             2
193 Archives of Mechanical Technology and Materials 6 9 7 7 5 5     7 7     61
194 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30 70 70 8
195 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 40 40 16
196 Archives of Thermodynamics             13 13     40 40 1
197 Archives of Transport     5 5 6 6         70 70 1
198 Archivolta         1 1             6
199 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     70 70 2
200 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10 40 40 4
201 Archiwum Budowy Maszyn 6                       1
202 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           40 40 1
203 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4             3
204 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     20 20 5
205 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4     20
206 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                       1
207 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6             10
208 Archiwum Odlewnictwa 6                       89
209 Ardeola 15                       1
210 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       40 40 3
211 Argumentation         25 25         200 200 1
212 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         40 40 4
213 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10           1
214 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 2
215 Artificial Life 24 32 30 30 30 30             1
216 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering                     20 20 1
217 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9             1
218 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         70 70 2
219 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 70 70 4
220 Ask. Research & Methods         6 6             1
221 Astrobiology               30 35 35 100 100 1
222 Astronomical Journal               35 35   140 140 1
223 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         100 100 3
224 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 94
225 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40 200 200 16
226 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   200 200 6
227 Astrophysics and Space Science 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35     82
228 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20 26
229 Atherosclerosis               35 35 35 140 140 4
230 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         70 70 1
231 Atmospheric Environment               35 40   100 100 1
232 Atomization and Sprays                   20 70 70 1
233 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7       4
234 Automatica         45 45 45 45     200 200 8
235 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 4
236 Avian Biology Research         20 20         40 40 1
237 Avocetta                     20 20 4
238 Bajo Palabra. Revista de Filosofía                     20 20 1
239 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10     7
240 Baltic Forestry               15 15   70 70 1
241 Baltic-Pontic Studies                 10   40 40 1
242 Banach Center Publication   9       7 14 14         22
243 Barometr Regionalny     7 7 8 8             1
244 Basic and Applied Ecology           30 30     30 70 70 2
245 Behavioral Ecology 24                       1
246 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25 70 70 2
247 Bernoulli           30 25           1
248 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   20 20 4
249 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6         3
250 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5             6
251 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6     1
252 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9       2
253 Bibliotekarz Podlaski             7 7 7 7     3
254 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 20 20 3
255 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     100 100 2
256 Biochemical Engineering Journal 24                       1
257 Biochemical Systematics and Ecology               15     40 40 1
258 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         100 100 3
259 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   70 70 2
260 Biodiversity and Conservation               30 30 30 100 100 1
261 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   20 20 3
262 Biografistyka Pedagogiczna                     20 20 2
263 Biologia 10 13 15 15 15 15         40 40 6
264 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 70 70 1
265 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 3
266 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20           1
267 Biological Letters     6 6 8 8         20 20 5
268 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15 70 70 1
269 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   70 70 6
270 BioMed Research International             20       70 70 3
271 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15             1
272 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           100 100 1
273 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         70 70 1
274 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     100 100 10
275 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     70 70 4
276 Biosystems Engineering       25 35 35         100 100 1
277 Biotechnology Advances               45 45 45     1
278 Bird Study     30 30 25 25         70 70 1
279 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6       2
280 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9     2
281 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       20 20 2
282 Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego             4 4 4 4     1
283 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     20 20 3
284 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego               4         8
285 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13 70 70 9
286 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8       2
287 BJU International         35 35 35           1
288 BLOOD 24                   200 200 1
289 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                       1
290 Botanica Serbica                     20 20 1
291 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     70 70 1
292 Breast Cancer Research       40                 1
293 Breast Cancer Research and Treatment                 35 35     2
294 Breeding Science             30 30 30       1
295 British Food Journal                 25 25 70 70 1
296 British Journal of Applied Science & Technology           5 5           2
297 British Journal of Cancer         35               1
298 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         100 100 1
299 British Journal of Haematology         35 35             1
300 British Journal of Nutrition                 35 35     1
301 Brno Studies in English   10 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40 4
302 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5             1
303 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8             1
304 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 20 20 25
305 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5         3
306 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6 6 20 20 5
307 Builder             4 5 5 5 20 20 10
308 Building and Environment 24 32 35 35             200 200 1
309 Buildings                     70 70 1
310 Bulletin of Entomological Research               35     70 70 2
311 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         70 70 1
312 Bulletin of Materials Science               20 25 25 40 40 1
313 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 1
314 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20           1
315 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             70 70 1
316 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         40 40 2
317 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics                     40 40 24
318 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     100 100 23
319 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15           1
320 Burgen und Schlösser           10 10           1
321 Byzantinoslovaca         5 5             1
322 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30           1
323 Cancer Letters           35             1
324 Cancer Management and Research                     140 140 1
325 Cancer Medicine               25 25 25     1
326 Cancer Research and Treatment               25   25     2
327 Cancers                     140 140 1
328 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         140 140 2
329 Carbon           40 40       140 140 1
330 Cardiology Journal                     40 40 2
331 Cardiovascular diagnosis and therapy                     100 100 1
332 Cardiovascular Research                 40 40     1
333 Casus           4 6 6 6 6     6
334 Catalysis Communications             30 30     100 100 1
335 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   100 100 13
336 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         40 40 26
337 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         140 140 1
338 Cellular Immunology         20 20         100 100 1
339 Cement Wapno Beton 6                   40 40 4
340 Central European Journal of Biology 10 20 20 20                 1
341 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20             7
342 Central European Journal of Operations Research                     40 40 1
343 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20             2
344 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12         1
345 Central European Journal of Urology         9               3
346 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7     2
347 Centropa     10 10                 6
348 Challenges of Modern Technology     2 2                 1
349 Chaos           40 45 40 45 45 140 140 3
350 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         70 70 3
351 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     40 40 2
352 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         40 40 4
353 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             100 100 1
354 Chemical Engineering Communications           20 20 20         1
355 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             200 200 1
356 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             100 100 1
357 Chemical Papers             20 20         1
358 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             100 100 1
359 Childhood & Philosophy                     20 20 1
360 Chinese Business Review         10 10             2
361 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6         5
362 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9         1
363 Chowanna 6 9 7 7 6 6             8
364 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8     36
365 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4             29
366 Circulation Journal     30 30 30 30         100 100 1
367 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 20 20 176
368 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6         3
369 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   140 140 13
370 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       100 100 1
371 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20               1
372 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         40 40 2
373 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 2
374 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     100 100 1
375 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35                 1
376 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40     1
377 Cogent Engineering                     40 40 1
378 Cognitive Computation             20 20 20   100 100 1
379 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         70 70 8
380 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6             3
381 Colloquium             8 8   8 20 20 2
382 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 70 70 8
383 Combinatorica                     140 140 1
384 Combinatorics, Probability and Computing                     100 100 1
385 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience                     20 20 1
386 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 100 100 2
387 Communications in Statistics - Simulation and Computation                     40 40 1
388 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             70 70 1
389 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   70 70 1
390 Comparative Law Review                     20 20 2
391 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 8
392 Composite Structures               35 40   140 140 1
393 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         140 140 2
394 Composites Theory and Practice               11 11   20 20 1
395 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11     35
396 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             100 100 1
397 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 100 100 2
398 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4             4
399 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6             7
400 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   20 20 3
401 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering                     200 200 2
402 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 70 70 1
403 Computer Methods in Materials Science                     20 20 1
404 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         140 140 3
405 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         100 100 2
406 Computers and Electrical Engineering             20 20     70 70 1
407 Computers and Graphics                     70 70 5
408 Computers and Mathematics with Applications                     140 140 1
409 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         100 100 1
410 Computers in Industry                     100 100 1
411 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 4
412 Conservation Letters     40 40 40 40         200 200 1
413 Contemporary Economics                     40 40 1
414 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14     15     4
415 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15     2
416 Control and Cybernetics       20 10 10         20 20 3
417 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   100 100 13
418 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4           11
419 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7       1
420 Copernicus Journal of Political Studies                     20 20 1
421 Corrosion Science                     140 140 1
422 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40                 1
423 Crop & Pasture Science               35 35 35 70 70 1
424 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6         1
425 Culture, Health & Sexuality           30 35 30         1
426 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         40 40 2
427 Current Gynecologic Oncology               11 11       1
428 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12 40 40 7
429 Current Microbiology           20 15 15     40 40 1
430 Current Oncology         20 15             2
431 Current Opinion in Lipidology               35 35 35     2
432 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7 20 20 2
433 Current Psychology                 20   40 40 1
434 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8             16
435 Cybernetics and Systems Analysis                     40 40 10
436 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                 35 35 100 100 1
437 Cywilizacja i Polityka         1 1             1
438 Czas Kultury             12 12 12       10
439 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9     20
440 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych                     20 20 1
441 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7       1
442 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5             6
443 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13       40
444 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6             4
445 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6             7
446 Czech Journal of Food Sciences               20 20   40 40 1
447 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20       1
448 Czechoslovak Journal of Physics                     20 20 4
449 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         40 40 3
450 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9       3
451 Dalton Transactions             40 40     140 140 1
452 Data in Brief                     40 40 1
453 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności                     20 20 1
454 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 20 20 32
455 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 40 40 14
456 Desalination 20 27 35 35 40 40             4
457 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20     5
458 Diabetologia Kliniczna               10 10   20 20 1
459 Diagnostyka 4                   20 20 5
460 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15     7
461 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         100 100 3
462 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35             3
463 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35           2
464 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 10
465 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     40 40 2
466 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 100 100 37
467 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         70 70 2
468 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                       19
469 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10     40
470 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8         8
471 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 70 70 53
472 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6         40
473 Disease Markers                     70 70 3
474 Disputatio   15 12 12 10 10         70 70 3
475 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4             1
476 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift                     20 20 2
477 Drogownictwo 4         4 5 5         13
478 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         100 100 1
479 Drug Testing and Analysis           25 25 25         1
480 Drugs             40 40 40 40     2
481 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                     10
482 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 70 70 5
483 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     20 20 17
484 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                     5
485 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5             1
486 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10 20 20 52
487 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9         1
488 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10     16
489 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       40 40 2
490 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3             1
491 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   20 20 4
492 Ecologia Balkanica                     20 20 1
493 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         20 20 2
494 Ecological Complexity         25 25 30 30     70 70 2
495 Ecological Engineering         35 35         100 100 1
496 Ecological Entomology               35 40   100 100 1
497 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 140 140 11
498 Ecology and Evolution           20 25 25         1
499 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13       3
500 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15 15 70 70 2
501 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25 25 140 140 5
502 Ecosphere               30 30   70 70 1
503 Edukacja   10 10 10 10 10         20 20 59
504 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9     9
505 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8     15
506 Edukacja dla Bezpieczeństwa                 9 9     1
507 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11 20 20 16
508 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12     3
509 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9 20 20 2
510 Edukacja Etyczna                 5 5     1
511 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         20 20 22
512 Edukacja Humanistyczna                   7     68
513 Edukacja Prawnicza   2                     2
514 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                     3
515 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 20 20 18
516 e-Finanse         9 9             2
517 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30       1
518 Ekologia i Technika     2 2 5 5             6
519 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         20 20 3
520 Ekonomia = Economics     8 8 8 8             5
521 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 20 20 2
522 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 12 40 40 5
523 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 20 20 6
524 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11         3
525 Ekonomia Społeczna               7         1
526 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11     5
527 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8     3
528 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12       42
529 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 40 40 10
530 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 100 100 2
531 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 100 100 6
532 Electronic Communications in Probability         20 20             1
533 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15       1
534 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     100 100 7
535 Electronic Journal of Linear Algebra                   30 70 70 2
536 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7             8
537 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                       5
538 Elektro.info [online]     5 5 5 5             4
539 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5             14
540 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 20 20 7
541 Emerging Infectious Diseases                     140 140 1
542 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4             3
543 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         40 40 2
544 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4             1
545 Energia i Budynek   6                     2
546 Energies               25 25 25 100 100 7
547 Energy         45       45 45 200 200 3
548 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 4
549 Energy Conversion and Management           40 40           1
550 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         40 40 1
551 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         100 100 8
552 Engineering Optimization 20                       2
553 Engineering Science and Technology, an International Journal                     100 100 1
554 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   20 20 9
555 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30         7
556 Entomologica Fennica           15 15           1
557 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 8
558 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15 70 70 2
559 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30         1
560 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   140 140 1
561 Environmental Research 24 32 40 40 40 40             1
562 Environmental Research Letters               40 40 40 140 140 1
563 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30       3
564 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne     5 5 4 4   5 5 5     7
565 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35               1
566 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8       2
567 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14 40 40 5
568 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11       2
569 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12         4
570 Ethics and Bioethics                     20 20 11
571 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25       3
572 Ethos 4               12       5
573 Etnografia Polska             12 12 12       1
574 Etyka     5 5 4 4         20 20 4
575 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10         1
576 Europa Regionum         7 7 7 7 7       10
577 European Food Research and Technology               25 30   70 70 1
578 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         100 100 1
579 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         70 70 1
580 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     100 100 5
581 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     40 40 1
582 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30     3
583 European Journal of Environmental and Safety Sciences                     70 70 2
584 European Journal of Gynaecological Oncology 10                       1
585 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15             4
586 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25             1
587 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35         1
588 European Journal of Service Management                 13 13     1
589 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 3
590 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       140 140 1
591 European Physical Journal A                     100 100 3
592 European Physical Journal B                     40 40 3
593 European Physical Journal C               40 40   140 140 5
594 European Physical Journal D               20 25   40 40 1
595 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         70 70 4
596 European Planning Studies                 25 25     1
597 European Urology         50 50 50 50         3
598 European Urology Focus                     40 40 1
599 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11         5
600 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30         1
601 Evolutionary Ecology                     70 70 1
602 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 100 100 1
603 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   70 70 1
604 Experimental Astronomy     25 25             100 100 1
605 Experimental Biology and Medicine                     70 70 1
606 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35     1
607 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25     1
608 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5     1
609 Éthique & Santé                     40 40 1
610 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8 8     3
611 Familial Cancer         20               1
612 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12     3
613 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10     8
614 FEMS Microbiology Letters 15                       1
615 Fibonacci Quarterly                     40 40 5
616 Filomat                   25 40 40 1
617 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7     12
618 Filozofia Chrześcijańska             6 6         1
619 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4         1
620 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     40 40 23
621 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6       2
622 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5     88
623 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5   5     28
624 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9 9     7
625 Fixed Point Theory     35 35 30 30         70 70 2
626 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       100 100 2
627 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         20 20 3
628 Flora         25 25 25 25 25   40 40 3
629 Folia Biologica - Kraków                     40 40 1
630 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         40 40 1
631 Folia Cardiologica             9 9     20 20 8
632 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14           1
633 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15         13
634 Folia Microbiologica                     40 40 3
635 Folia Morphologica                     20 20 5
636 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         20 20 6
637 Folia Parasitologica           25   20 25   40 40 2
638 Folia Philosophica         6 6   8 8       5
639 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10       3
640 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 40 40 3
641 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12         2
642 Food Analytical Methods     30 30 30 30         70 70 2
643 Food and Chemical Toxicology               40 40 40     1
644 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         140 140 3
645 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30           1
646 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35 70 70 1
647 Forest Ecology and Management             45 45 45 45 140 140 3
648 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 100 100 1
649 Forum Artis Rhetoricae             9 9         3
650 Forum Bibliotek Medycznych             7 7         1
651 Forum Eksploatatora     1 1                 9
652 Forum for World Literature Studies                     70 70 2
653 Forum Lingwistyczne                     20 20 1
654 Forum Oświatowe                     20 20 9
655 Forum Pedagogiczne               10 10   20 20 1
656 Forum Zakażeń           4             1
657 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                       3
658 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         20 20 1
659 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10 40 40 18
660 Foundations of Physics                     40 40 2
661 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4             4
662 Fraza: poezja, proza, esej             4 4         23
663 Frontiers in Immunology                 35 35 140 140 1
664 Frontiers in Pediatrics                     70 70 1
665 Frontiers in Physics         30 30             1
666 Frontiers in Physiology               35 35   100 100 1
667 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 100 100 2
668 Fuel                     140 140 14
669 Fuel Processing Technology                     140 140 1
670 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10             20
671 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         70 70 2
672 Fundamenta Mathematicae                     100 100 3
673 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       140 140 7
674 Galicja. Studia i Materiały                     20 20 1
675 Games and Economic Behavior           30 30           2
676 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11       22
677 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5             1
678 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9     20
679 General Relativity and Gravitation         30 30             2
680 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         20 20 2
681 Geodetski List     15 15             20 20 1
682 Geological Quarterly           20 20       70 70 1
683 Geology, Geophysics & Environment             14 14     20 20 1
684 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     140 140 1
685 Geotechnique                     140 140 1
686 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14 20 20 15
687 Gerontologia Polska                   9     1
688 Gerontologia Współczesna             4 4         1
689 Ginekologia Polska         15 15 15 15     40 40 5
690 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4           1
691 Global Change Biology               45 50 50 200 200 2
692 Global Ecology and Biogeography             50 50     140 140 1
693 Global Ecology and Conservation                     100 100 1
694 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8         5
695 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                       2
696 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         20 20 5
697 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   20 20 7
698 Gospodarka Narodowa           8 14 14         2
699 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7     11
700 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         70 70 2
701 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9       1
702 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9       12
703 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5                 2
704 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4                 1
705 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6             14
706 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                     1
707 Graeco-Latina Brunensia                   10     1
708 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 70 70 5
709 Gwary Dziś                     20 20 1
710 Gynecologic Oncology                 40 40 140 140 1
711 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12     15
712 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2             2
713 Health Promotion International           30 30           1
714 Health Psychology Report             12 12     20 20 2
715 Heart and Vessels                     70 70 1
716 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         70 70 2
717 Heliyon                     40 40 1
718 Helminthologia 10 13 15 15                 1
719 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15 20 20 20     2
720 Heredity             35 35     140 140 1
721 Herpetological Journal   20 20 20             70 70 1
722 Herpetology Notes                     40 40 4
723 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10       2
724 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy                     20 20 2
725 HIV & AIDS Review     7 7 8 8             3
726 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2       3
727 Horyzonty Polityki               7 7 7     1
728 Horyzonty Psychologii                 6 6     1
729 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 20 20 8
730 Human Movement 4 9 8 8 7 7             1
731 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         70 70 1
732 Humanities and Social Sciences                   14 20 20 1
733 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8         9
734 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10     1
735 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 20 20 13
736 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3             13
737 Hygeia Public Health             8 8 8       4
738 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         100 100 2
739 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   100 100 2
740 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10             3
741 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9         7
742 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8       1
743 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                       2
744 IEEE Access               25 25 25 100 100 5
745 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       140 140 1
746 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 140 140 1
747 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   200 200 6
748 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30 140 140 4
749 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 5
750 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                       1
751 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 140 140 1
752 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         200 200 3
753 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   200 200 2
754 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 100 100 10
755 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         140 140 1
756 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45                 4
757 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35       1
758 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 200 200 2
759 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 140 140 2
760 IET Control Theory and Applications             35 35     100 100 1
761 IET Electric Power Applications               25 30 30 100 100 1
762 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   100 100 1
763 IET Science, Measurement & Technology                     70 70 1
764 IFAC-PapersOnLine                     20 20 4
765 Image Processing & Communications               9 9 9     1
766 Images       12             40 40 3
767 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1             1
768 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7 20 20 114
769 Indagationes Mathematicae 15 20 15 15 15 15 15 15 15   70 70 16
770 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         20 20 1
771 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       40 40 2
772 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         70 70 10
773 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         200 200 2
774 Information Systems in Management                 5 5     1
775 Information Technology for Development               25 25   70 70 1
776 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10           1
777 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         20 20 3
778 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         20 20 1
779 Innovation in Language Learning and Teaching                     100 100 1
780 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     100 100 1
781 Insect Conservation and Diversity             40 40     100 100 1
782 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   20 20 8
783 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           70 70 1
784 Integration - the VLSI Journal                 20 20 70 70 1
785 Integrative Zoology                   30 100 100 1
786 Intercathedra               10 10 10     3
787 Interdisciplinary Studies in Musicology         7               1
788 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9 20 20 10
789 Interlitteraria               10 10 10 40 40 1
790 Internal Security     9 9 8 8 10 10     20 20 4
791 International Agrophysics               25 25   70 70 1
792 International Biodeterioration & Biodegradation                     100 100 1
793 International Communication in Heat and Mass Transfer                     140 140 1
794 International Game Theory Review                     40 40 1
795 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25             1
796 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 1
797 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 100 100 4
798 International Journal of Applied Linguistics                 25 25 100 100 1
799 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25 100 100 74
800 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15     139
801 International Journal of Arts and Sciences     8 8                 1
802 International Journal of Automation and Computing                     70 70 2
803 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         70 70 2
804 International Journal of Cancer     35 35                 2
805 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35 100 100 9
806 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         40 40 1
807 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)                     40 40 1
808 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 25
809 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 100 100 3
810 International Journal of Electronics               15 15   70 70 1
811 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15     15
812 International Journal of Electronics Letters                     20 20 1
813 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       200 200 3
814 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 70 70 9
815 International Journal of Game Theory         15 15 15       70 70 4
816 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20             2
817 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 7
818 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         140 140 1
819 International Journal of Immunogenetics   13                     1
820 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   70 70 1
821 International Journal of Knowledge and Learning                     20 20 1
822 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     140 140 3
823 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45 45 45 200 200 3
824 International Journal of Management and Economics             12 12     40 40 1
825 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   70 70 1
826 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences                     20 20 6
827 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     140 140 1
828 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     70 70 1
829 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         70 70 1
830 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20       11
831 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         70 70 9
832 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20           3
833 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30       2
834 International Journal of Multiphase Flow                     100 100 1
835 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)                     70 70 1
836 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                       1
837 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 100 100 1
838 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 4
839 International Journal of Solids and Structures 24                       1
840 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   100 100 1
841 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15           2
842 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25     3
843 International Journal of Systems Science             30 30         10
844 International Journal of Urology           25             1
845 International Journal on Algae                     20 20 1
846 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10           1
847 International Philosophical Quarterly                     70 70 1
848 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5             2
849 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7 7     22
850 Inverse Problems               40 45   100 100 1
851 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 9 7 7 7 7         20 20 37
852 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5             13
853 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7     42
854 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5             10
855 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4             17
856 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13           22
857 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8     3
858 Iranian Journal of Language Teaching Research                     70 70 1
859 ISA Transactions             40 35 40 40 140 140 4
860 Italian Journal of Zoology     20 20                 1
861 Italica Wratislaviensia             9 9         1
862 Ius et Administratio               5 5       2
863 Ius Novum           5 11 11 11 11 20 20 4
864 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6     7
865 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35         1
866 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6 6     11
867 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12         4
868 Język. Komunikacja. Informacja                 5 5     1
869 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     70 70 20
870 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education                     20 20 1
871 Journal for Nature Conservation               30 30   100 100 1
872 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   20 20 6
873 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13 13     6
874 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       140 140 5
875 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 100 100 6
876 Journal of Animal Ecology               45 45 45 140 140 1
877 Journal of Animal Science     50 50 45 45         70 70 1
878 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         20 20 4
879 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20       7
880 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10     8
881 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         70 70 1
882 Journal of Approximation Theory 24                   100 100 1
883 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         70 70 1
884 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   40 40 1
885 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8             2
886 Journal of Avian Biology             40 45 50   100 100 1
887 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     100 100 1
888 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         100 100 2
889 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20             1
890 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         100 100 5
891 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35           7
892 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         70 70 1
893 Journal of Business Economics and Management                   30 70 70 1
894 Journal of Business Research               25 30 30 140 140 1
895 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45       1
896 Journal of Casting & Materials Engineering                     20 20 2
897 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35 100 100 1
898 Journal of Chemical Theory and Computation                     140 140 1
899 Journal of Chemistry     20 20 15 15             1
900 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 6
901 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 140 140 8
902 Journal of Clinical Oncology           50 45           2
903 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7             6
904 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25       1
905 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         100 100 2
906 Journal of Competitiveness                     70 70 1
907 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         70 70 1
908 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     140 140 1
909 Journal of Computational Physics               40 45   140 140 1
910 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   70 70 1
911 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 140 140 1
912 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30     8
913 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       100 100 3
914 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics                     20 20 1
915 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25     2
916 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 70 70 6
917 Journal of Differential Equations               45 45   140 140 1
918 Journal of Digital Imaging                   20 70 70 1
919 Journal of Divorce & Remarriage                     70 70 1
920 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         70 70 1
921 Journal of Ecological Engineering                 12 12 40 40 1
922 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         140 140 1
923 Journal of Economic Entomology                   35 70 70 1
924 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 140 140 3
925 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7     16
926 Journal of Elasticity 20                       1
927 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         70 70 3
928 Journal of Electrostatics 20                       2
929 Journal of Elementology           15 15           1
930 Journal of Engineering Mathematics               20 25   70 70 1
931 Journal of English Studies                     20 20 1
932 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 40 40 2
933 Journal of Environmental Management                     100 100 1
934 Journal of Environmental Quality               30 30   100 100 1
935 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   70 70 1
936 Journal of Environmental Science and Health. Part A               20 20 20 40 40 2
937 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15     9
938 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 40 40 4
939 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25           3
940 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35         1
941 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         140 140 3
942 Journal of High Energy Astrophysics                     140 140 1
943 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15         3
944 Journal of Hypertension                     100 100 1
945 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 70 70 3
946 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 100 100 5
947 Journal of Intercultural Communication             20 20 20   40 40 2
948 Journal of Interdisciplinary Mathematics                     20 20 1
949 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20     1
950 Journal of International Studies         8 8             2
951 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6             4
952 Journal of Language, Literature and Culture                     40 40 1
953 Journal of Literature and Art Studies           6 6           1
954 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 70 70 9
955 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12       1
956 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         100 100 8
957 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     100 100 10
958 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13     1
959 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13     1
960 Journal of Manufacturing Processes             25 25     140 140 1
961 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         70 70 1
962 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   70 70 1
963 Journal of Materials Science & Technology             30 35         1
964 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 70 70 67
965 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     70 70 3
966 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 28
967 Journal of Mathematical Sciences                     40 40 12
968 Journal of Mathematics                     20 20 2
969 Journal of Mathematics and System Science           4 4           1
970 Journal of Measurements in Engineering                     20 20 2
971 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 70 70 1
972 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7             1
973 Journal of Medical Entomology                 40 40 70 70 1
974 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5             3
975 Journal of Medical Science           5 10 10     20 20 3
976 Journal of Molecular Structure                     70 70 6
977 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     100 100 2
978 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   20 20 1
979 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   70 70 1
980 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20 40 40 2
981 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 70 70 14
982 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35       3
983 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         100 100 2
984 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40     1
985 Journal of Optics               30 35   70 70 1
986 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     70 70 9
987 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 6
988 Journal of Pain Research                     100 100 1
989 Journal of Pest Science             40       200 200 1
990 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     100 100 1
991 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                       8
992 Journal of Physical Chemistry A 24                       6
993 Journal of Physical Chemistry B 24                       1
994 Journal of Physics : Conference Series                     40 40 11
995 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30   70 70 10
996 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       70 70 3
997 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       70 70 8
998 Journal of Physics D : Applied Physics                     70 70 3
999 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         70 70 1
1000 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         70 70 2
1001 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         70 70 8
1002 Journal of Plant Interactions               20 20   70 70 1
1003 Journal of Plant Physiology                     100 100 1
1004 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         40 40 6
1005 Journal of Political Marketing                     70 70 1
1006 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         70 70 1
1007 Journal of Positive Management           5         20 20 1
1008 Journal of Process Control               35 40   140 140 3
1009 Journal of Proteome Research                     100 100 1
1010 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         70 70 1
1011 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12         4
1012 Journal of Research in Personality                 35 35     1
1013 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         40 40 1
1014 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25             1
1015 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10     1
1016 Journal of Sexual Medicine         35 35         140 140 1
1017 Journal of Social Research & Policy                     20 20 1
1018 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 3
1019 Journal of Sound and Vibration     30 30             140 140 1
1020 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20             1
1021 Journal of Sports Science and Medicine         20 20             2
1022 Journal of Sports Sciences                 35 35     1
1023 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         70 70 2
1024 Journal of Statistical Physics         25 25             4
1025 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         100 100 3
1026 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30 30 30     4
1027 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20   40 40 1
1028 Journal of Superhard Materials                 20 20 40 40 2
1029 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10             2
1030 Journal of Systems Architecture               20 20 20 70 70 2
1031 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         40 40 1
1032 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50     1
1033 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     40 40 1
1034 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                       1
1035 Journal of the Electrochemical Society         40 40         100 100 1
1036 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       100 100 2
1037 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 100 100 1
1038 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       40 40 1
1039 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       100 100 3
1040 Journal of the Neurological Sciences           25 25           1
1041 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35 70 70 9
1042 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25           1
1043 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35       1
1044 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6           2
1045 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         40 40 5
1046 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15             3
1047 Journal of Thermal Biology 20                       1
1048 Journal of Thoracic Disease                   20 70 70 1
1049 Journal of Tourism and Services                     20 20 1
1050 Journal of Translational Medicine                   35 100 100 1
1051 Journal of Veterinary Research                     40 40 1
1052 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       40 40 6
1053 Journal of Vision 24                   100 100 1
1054 Journal of Water and Land Development                   14 40 40 1
1055 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30 70 70 1
1056 Juridical Tribune                     20 20 1
1057 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     70 70 3
1058 Kidney & Blood Pressure Research             20 25         1
1059 Kinesiology             15 15         1
1060 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych               2 2 2     1
1061 Klinika Pediatryczna                   3     1
1062 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13 40 40 10
1063 Kniževna Istorija                     20 20 1
1064 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4             3
1065 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3         1
1066 Kompozyty 6 9 7 7 8 8             3
1067 Komunikacie                     70 70 1
1068 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6                 8
1069 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6     10
1070 Konštantinove listy = Constantine's Letters                     100 100 1
1071 Konteksty Kultury           5 8 8     20 20 5
1072 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   20 20 4
1073 Konteksty Społeczne             3 3 3       1
1074 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4       2
1075 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 4 4 4 4             4
1076 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       20 20 1
1077 Kronika Bydgoska     3 3 2 2             1
1078 Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem                     40 40 1
1079 Kulon         1 1     5 5     3
1080 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8         2
1081 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12 20 20 28
1082 Kultura i Historia             8 8         1
1083 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             20 20 6
1084 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6             1
1085 Kultura Popularna               10 10 10     1
1086 Kultura Współczesna                     40 40 4
1087 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10 10     5
1088 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3         1
1089 Kunst og Kultur         10 10             1
1090 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11       7
1091 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5         20
1092 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 28
1093 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4       3
1094 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12 12 20 20 22
1095 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         20 20 25
1096 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6             5
1097 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4           1
1098 Kwartalnik Współczesne Zarządzanie     8 8 9 9             3
1099 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15         3
1100 Labor et Educatio             6 6     20 20 3
1101 Land Use Policy               35 40 40 140 140 2
1102 Laser and Particle Beams                 30 30 70 70 2
1103 Laser Physics                 30 30 40 40 4
1104 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4       7
1105 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                     12
1106 Lecture Notes in Computer Science 10 13                     27
1107 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                     5
1108 Lekarz 2 2 4 4                 3
1109 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30     3
1110 Leukemia             45 45 45 45 200 200 2
1111 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2                 3
1112 Limnological Review                   12     1
1113 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 31
1114 Linguae Mundi     3 3 2 2             3
1115 Linguistik Online             10 10         1
1116 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8 8     10
1117 Linguodidactica     3 3                 3
1118 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13     15
1119 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25     5
1120 Literacje         3 3             2
1121 Literatura i Kultura Popularna         5 5             3
1122 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11     19
1123 Literaturoznawstwo                 3   20 20 1
1124 Littera Antiqua         7 7             1
1125 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   20 20 4
1126 Living Reviews in Relativity               50 50   200 200 1
1127 Lodz Papers in Pragmatics             11 11         1
1128 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13 20 20 5
1129 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20     6
1130 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13         6
1131 Logistyka 4 6 4 4 10 10             80
1132 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6         2
1133 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     20 20 14
1134 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   10 20 20 5
1135 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   40 40 7
1136 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4             25
1137 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14 14 14     4
1138 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         20 20 5
1139 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25           1
1140 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5         8
1141 Mammal Review               50 50   140 140 1
1142 Mammalia 10 13 15 15 20 20         40 40 1
1143 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         100 100 1
1144 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12 20 20 489
1145 Management and Business Administration           8             1
1146 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12 12 70 70 16
1147 Management Forum             9 9 9 9     4
1148 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10 10 10     6
1149 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9     10
1150 Managerial Economics         6 6 13 13         2
1151 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20                 1
1152 Marketing i Menedžment Innovacij                     20 20 1
1153 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9     20
1154 Marketing i Zarządzanie             9 9   9     2
1155 Masculinities & Social Change                     40 40 1
1156 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3             1
1157 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                       1
1158 Materials                   35 100 100 2
1159 Materials Science and Engineering A                   35 140 140 3
1160 Materials Science and Engineering C         25 30         140 140 1
1161 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15             6
1162 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8     64
1163 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20 40 40 4
1164 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30               2
1165 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     70 70 10
1166 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25           11
1167 Mathematical Problems in Engineering             20 20         2
1168 Mathematics                     20 20 1
1169 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     100 100 2
1170 Mathematische Annalen           40             1
1171 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         100 100 8
1172 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30 200 200 8
1173 Measurement Automation Monitoring             11 11         6
1174 Measurement Science Review             20 20 25 25 70 70 2
1175 Measurement Techniques     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 1
1176 Meccanica       25 30 30         100 100 1
1177 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         200 200 2
1178 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             40 40 2
1179 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11     15
1180 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                       4
1181 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       140 140 2
1182 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                       1
1183 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8       5
1184 Media4u Magazine   2                     9
1185 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         70 70 1
1186 Medical and Biological Sciences 4           7 7         2
1187 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25             1
1188 Medical Hypotheses               15     40 40 1
1189 Medical Research Journal               6 6 6 20 20 1
1190 Medical Science Monitor     20 20         20 20     3
1191 Medical Tribune             2 2         1
1192 Medicina dello Sport         15 15 15 15         2
1193 Medicina Sportiva Practica             6 6 6       1
1194 Medicine