System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35     1
3 ACS Nano         45 45         1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica               6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15     1
8 Acta Astronautica               35 35 35 1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12     2
12 Acta Biotheoretica 15                   1
13 Acta Cassubiana             6 6 6   2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3             1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7   1
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         1
17 Acta Geophysica           20 20       1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4         1
19 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1             1
20 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 15   11
21 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           3
22 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 3
23 Acta Mechanica Slovaca     7 7             5
24 Acta Medicorum Polonorum                 3   3
25 Acta Microbiologica Polonica 6                   7
26 Acta Neophilologica         4 4 8 8     5
27 Acta Neuropsychologica             12 12 12   1
28 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20     4
29 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 13
30 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         6
31 Acta Philologica     3 3             2
32 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 72
33 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20   34
34 Acta Physica Slovaca 15                   11
35 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   6
36 Acta Physiologica Hungarica         15 15         3
37 Acta Politica Polonica               9     1
38 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     2
39 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13   13
40 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     2
41 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11   2
42 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         1
43 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4         6
44 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5             5
45 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15   10
46 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     4
47 Acta Theriologica     20 20 25 25         3
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6     2
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     14
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                 1
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12     4
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6         4
53 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     3
54 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8     1
55 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5     3
56 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5         2
57 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7   3
58 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13   13
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                 1
60 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10         1
61 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         1
62 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8     1
63 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5     8
64 Advanced Materials Research [online]         7 7         5
65 Advances in Bioresearch           6         1
66 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15   2
67 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   2
68 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 15   2
69 Advances in High Energy Physics             30 25     1
70 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6         5
71 Advances in Materials Science           9 11 11     2
72 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 1
73 Advances in Mechanical Engineering               20 20 20 1
74 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10     2
75 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20       6
76 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25   43
77 AIP Advances               25 25   1
78 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4   2
79 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4   21
80 Alergoprofil     4 4 6 6         6
81 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     3
82 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         1
83 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25 1
84 American Journal of Men's Health             20 20 20   1
85 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       1
86 American Journal of Translational Research           35 35 35     1
87 American Journal of Transplantation     50 50             1
88 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   4
89 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4         4
90 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   9
91 Analysis Mathematica     15 15 15 15         1
92 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         1
93 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         1
94 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     1
95 Angiology             20 20 20   1
96 Animal 10 27 35 35 35 35         1
97 Animal Conservation               35 35   1
98 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         2
99 Annalen der Physik               35 35   2
100 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30         1
101 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10     6
102 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         3
103 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9   14
104 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5         1
105 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15         25
106 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7         37
107 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8     12
108 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5     1
109 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6     5
110 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     1
111 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12     9
112 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4         3
113 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3     1
114 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             2
115 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5         1
116 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4         4
117 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2             1
118 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25     20
119 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         1
120 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 20 20 2
121 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     2
122 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         2
123 Annals of Hematology 20           25 30 30   4
124 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         1
125 Annals of Oncology       40 40 40 40       1
126 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 2
127 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10     14
128 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     9
129 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15   6
130 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 2
131 Anthrozoös           25 25       1
132 Anticancer Research         20 20 20       1
133 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4             3
134 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35     2
135 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   14
136 Applied Computer Science         6 6 11 11 11   22
137 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     1
138 Applied Energy               45 45   2
139 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13 2
140 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15             9
141 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     2
142 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 35   11
143 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35         9
144 Applied Mechanics and Materials         7 7 7       21
145 Applied Optics             30 25 25   2
146 Applied Sciences               25 25   1
147 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         1
148 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 2
149 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     1
150 Arabian Journal of Chemistry               35 35   1
151 Archeus     2 2 4 4         13
152 Architecturae et Artibus               7 7   2
153 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 2
154 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     6
155 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4         4
156 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         4
157 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8         4
158 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       4
159 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7   3
160 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       7
161 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15     10
162 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
163 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       3
164 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15         2
165 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15   47
166 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13       3
167 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5         2
168 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30   6
169 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30   15
170 Archives of Thermodynamics             13 13     1
171 Archives of Transport     5 5 6 6         1
172 Archivolta         1 1         6
173 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     2
174 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5         2
175 Archiwum Budowy Maszyn 6                   1
176 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           1
177 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4         3
178 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     5
179 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4   19
180 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                   1
181 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6         10
182 Archiwum Odlewnictwa 6                   89
183 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5         60
184 Ardeola 15                   1
185 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       3
186 Argumentation         25 25         1
187 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         4
188 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10       1
189 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30   2
190 Artificial Life 24 32 30 30 30 30         1
191 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9         1
192 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         2
193 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20       3
194 Ask. Research & Methods         6 6         1
195 Astrobiology               30 30 30 1
196 Astronomical Journal               35 35   1
197 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35     69
198 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         3
199 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 89
200 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40   16
201 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 45   6
202 Astrophysics and Space Science           25 25       9
203 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14   24
204 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         1
205 Atmospheric Environment               35 35   1
206 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7   4
207 Automatica         45 45 45 45     7
208 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 4
209 Avian Biology Research         20 20         1
210 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5         6
211 Baltic Forestry               15 15   1
212 Banach Center Publication   9       7 14 14     22
213 Barometr Regionalny     7 7 8 8         1
214 Basic and Applied Ecology           30 30       1
215 Behavioral Ecology 24                   1
216 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20         1
217 Bernoulli           30 25       1
218 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   2
219 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6     3
220 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5         6
221 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6 1
222 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9   2
223 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 3
224 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     2
225 Biochemical Engineering Journal 24                   1
226 Biochemical Systematics and Ecology               15     1
227 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         3
228 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   2
229 Biodiversity and Conservation               30 30 30 1
230 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   3
231 Biologia 10 13 15 15 15 15         6
232 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 1
233 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40       2
234 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20       1
235 Biological Letters     6 6 8 8         3
236 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   5
237 BioMed Research International             20       3
238 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15         1
239 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           1
240 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         1
241 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     10
242 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     4
243 Biosystems Engineering       25 35 35         1
244 Bird Study     30 30 25 25         1
245 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6   2
246 Biuletyn Historii Wychowania     5 5             1
247 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       2
248 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     3
249 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13   8
250 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8   2
251 BJU International         35 35 35       1
252 BLOOD 24                   1
253 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                   1
254 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     1
255 Breast Cancer Research       40             1
256 Breeding Science             30 30 30   1
257 British Journal of Applied Science & Technology           5 5       2
258 British Journal of Cancer         35           1
259 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         1
260 British Journal of Haematology         35 35         1
261 Brno Studies in English   10 10 10 10 10         3
262 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5         1
263 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8         1
264 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 22
265 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5     3
266 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6   3
267 Builder             4 5 5 5 9
268 Building and Environment 24 32 35 35             1
269 Bulletin of Entomological Research               35     1
270 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         1
271 Bulletin of Materials Science               20 20 20 1
272 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20       1
273 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             1
274 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         2
275 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     23
276 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15       1
277 Bulletin Polish Economic Society               4     1
278 Burgen und Schlösser           10 10       1
279 Byzantinoslovaca         5 5         1
280 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30       1
281 Cancer Letters           35         2
282 Cancer Research and Treatment               25     1
283 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         2
284 Carbon           40 40       1
285 Casus           4 6 6     2
286 Catalysis Communications             30 30     1
287 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
288 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         26
289 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         1
290 Cellular Immunology         20 20         1
291 Cement Wapno Beton 6                   4
292 Central European Journal of Biology 10 20 20 20             1
293 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20         7
294 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20         2
295 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     1
296 Central European Journal of Urology         9           1
297 Central European Review of Economics & Finance               7 7   1
298 Centropa     10 10             5
299 Challenges of Modern Technology     2 2             1
300 Chaos           40 45 40 40 40 3
301 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         3
302 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     2
303 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         4
304 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             1
305 Chemical Engineering Communications           20 20 20     1
306 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             1
307 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             1
308 Chemical Papers             20 20     1
309 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             1
310 Chinese Business Review         10 10         2
311 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6     5
312 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9     1
313 Chowanna 6 9 7 7 6 6         8
314 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8   35
315 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4         29
316 Circulation Journal     30 30 30 30         1
317 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9   146
318 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6     3
319 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
320 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       1
321 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20           1
322 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         2
323 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30     1
324 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     1
325 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35             1
326 Cognitive Computation             20 20 20   1
327 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         8
328 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6         3
329 Colloquium             8 8     1
330 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 8
331 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             1
332 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   1
333 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15         6
334 Composite Structures               35 35   1
335 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         2
336 Composites Theory and Practice               11 11   1
337 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11     34
338 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             1
339 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25   2
340 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4         4
341 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6         7
342 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   2
343 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         3
344 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         2
345 Computers and Electrical Engineering             20 20     1
346 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         1
347 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20       3
348 Conservation Letters     40 40 40 40         1
349 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14       3
350 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15       1
351 Control and Cybernetics       20 10 10         3
352 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 30   13
353 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4       11
354 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7   1
355 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40             1
356 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6     1
357 Culture, Health & Sexuality           30 35 30     1
358 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         2
359 Current Issues in Personality Psychology             12   12   6
360 Current Microbiology           20 15 15     1
361 Current Oncology         20 15         2
362 Current Opinion in Lipidology               35 35   1
363 Current Problems of Psychiatry         4 4         1
364 Current Psychology                 20   1
365 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8         16
366 Cywilizacja i Polityka         1 1         1
367 Czas Kultury             12 12 12   10
368 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9   18
369 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7   1
370 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5         5
371 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
372 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6         4
373 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6         7
374 Czech Journal of Food Sciences               20 20   1
375 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20   1
376 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         3
377 Człowiek i Społeczeństwo         7 7         2
378 Dalton Transactions             40 40     1
379 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 30
380 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 14
381 Desalination 20 27 35 35 40 40         4
382 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20     3
383 Diabetologia Kliniczna               10 10   1
384 Diagnostyka 4                   5
385 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15 7
386 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         3
387 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35         3
388 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       2
389 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 9
390 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     2
391 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 36
392 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         2
393 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                   19
394 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9     38
395 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     8
396 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 53
397 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6     40
398 Disputatio   15 12 12 10 10         3
399 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4         1
400 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4         8
401 Drogownictwo 4         4 5 5     12
402 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         1
403 Drug Testing and Analysis           25 25 25     1
404 Drugs             40 40 40 40 2
405 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                 10
406 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25     4
407 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     17
408 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                 5
409 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5         1
410 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10   46
411 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9     1
412 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3         1
413 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   4
414 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         2
415 Ecological Complexity         25 25 30 30     2
416 Ecological Engineering         35 35         1
417 Ecological Entomology               35 35   1
418 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 11
419 Ecology and Evolution           20 25 25     1
420 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13   3
421 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15   1
422 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25   4
423 Ecosphere               30 30   1
424 Edukacja   10 10 10 10 10         60
425 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9   3
426 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8 14
427 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11     15
428 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12     2
429 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         22
430 Edukacja Prawnicza   2                 2
431 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14   16
432 e-Finanse         9 9         2
433 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30   1
434 Ekologia i Technika     2 2 5 5         6
435 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         3
436 Ekonomia = Economics     8 8 8 8         5
437 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12   4
438 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12   5
439 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11     3
440 Ekonomia Społeczna               7     1
441 Ekonomia XXI wieku           8 11 11     4
442 Ekonomiczne Problemy Usług               8     1
443 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12     41
444 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14     7
445 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25     1
446 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30     5
447 Electronic Communications in Probability         20 20         1
448 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15   1
449 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     7
450 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7         8
451 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                   5
452 Elektro.info [online]     5 5 5 5         4
453 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5         14
454 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15     6
455 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4         3
456 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         2
457 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4         1
458 Energia i Budynek   6                 2
459 Energy         45       45   2
460 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 4
461 Energy Conversion and Management           40 40       1
462 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         1
463 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         8
464 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7         15
465 Engineering Optimization 20                   2
466 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   8
467 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30     7
468 Entomologica Fennica           15 15       1
469 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 8
470 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15   1
471 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30     1
472 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   1
473 Environmental Research 24 32 40 40 40 40         1
474 Environmental Research Letters               40 40   1
475 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   3
476 Episteme     5 5 4 4         5
477 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35           1
478 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8   2
479 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14     2
480 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11   2
481 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12     4
482 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25   3
483 Ethos                 12   3
484 Etnografia Polska             12 12 12   1
485 Etyka     5 5 4 4         4
486 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10     1
487 Europa Regionum         7 7 7 7 7   10
488 European Food Research and Technology               25 25   1
489 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         1
490 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         1
491 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     5
492 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     1
493 European Journal of Entomology         25 30 25 25     2
494 European Journal of Gynaecological Oncology 10                   1
495 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15         4
496 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25         1
497 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35     1
498 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25         2
499 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       1
500 European Physical Journal C               40 40   5
501 European Physical Journal D               20 20   1
502 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30         1
503 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         4
504 European Urology         50 50 50 50     2
505 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11     5
506 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30     1
507 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   1
508 Experimental Astronomy     25 25             1
509 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25 1
510 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8   2
511 Family Medicine & Primary Care Review     5 5             1
512 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9     7
513 FEMS Microbiology Letters 15                   1
514 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7   10
515 Filozofia Chrześcijańska             6 6     1
516 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     1
517 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     23
518 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6   2
519 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5   83
520 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5     12
521 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9   2
522 Fixed Point Theory     35 35 30 30         2
523 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       2
524 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         3
525 Flora         25 25 25 25 25   3
526 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         1
527 Folia Cardiologica             9 9     8
528 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14       1
529 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     13
530 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         6
531 Folia Parasitologica               20 20   1
532 Folia Philosophica         6 6   8 8   5
533 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10   3
534 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 3
535 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12     2
536 Food Analytical Methods     30 30 30 30         2
537 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         3
538 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30       1
539 Forest Ecology and Management             45 45     2
540 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 35 35 1
541 Forum Artis Rhetoricae             9 9     3
542 Forum Bibliotek Medycznych             7 7     1
543 Forum Eksploatatora     1 1             9
544 Forum Pedagogiczne               10 10   1
545 Forum Zakażeń           4         1
546 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                   3
547 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         1
548 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10   16
549 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4         4
550 Fraza: poezja, proza, esej             4 4     22
551 Frontiers in Physics         30 30         1
552 Frontiers in Physiology               35 35   1
553 Frontiers in Plant Science             40 40 40   1
554 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10         20
555 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         2
556 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       7
557 Games and Economic Behavior           30 30       2
558 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11   22
559 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5         1
560 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9   17
561 General Relativity and Gravitation         30 30         2
562 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         2
563 Geodetski List     15 15             1
564 Geological Quarterly           20 20       1
565 Geology, Geophysics & Environment             14 14     1
566 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     1
567 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14   13
568 Gerontologia Współczesna             4 4     1
569 Ginekologia Polska         15 15 15 15     5
570 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4       1
571 Global Change Biology               45 45   1
572 Global Ecology and Biogeography             50 50     1
573 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8     5
574 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                   2
575 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         5
576 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   7
577 Gospodarka Narodowa           8 14 14     2
578 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7     10
579 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         2
580 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9   1
581 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9   12
582 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5             2
583 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4             1
584 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6         14
585 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                 1
586 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 5
587 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12 11
588 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2         2
589 Health Promotion International           30 30       1
590 Health Psychology Report             12 12     2
591 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         2
592 Helminthologia 10 13 15 15             1
593 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15       1
594 Heredity             35 35     1
595 Herpetological Journal   20 20 20             1
596 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10   2
597 HIV & AIDS Review     7 7 8 8         3
598 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2   3
599 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7         3
600 Human Movement 4 9 8 8 7 7         1
601 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         1
602 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8     9
603 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 12
604 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3         13
605 Hygeia Public Health             8 8 8   4
606 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         2
607 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40   2
608 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10         3
609 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9     7
610 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   1
611 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                   2
612 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       1
613 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 1
614 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   6
615 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 4
616 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                   1
617 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         3
618 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 45   2
619 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 6
620 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         1
621 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45             4
622 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35   1
623 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 1
624 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35   1
625 IET Control Theory and Applications             35 35     1
626 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   1
627 Images       12             3
628 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1         1
629 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7   104
630 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
631 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         1
632 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       2
633 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         10
634 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         2
635 Information Technology for Development               25 25   1
636 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10       1
637 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         3
638 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         1
639 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     1
640 Insect Conservation and Diversity             40 40     1
641 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
642 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           1
643 Interdisciplinary Studies in Musicology         7           1
644 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9   4
645 Interlitteraria               10 10 10 1
646 Internal Security     9 9 8 8 10 10     4
647 International Agrophysics               25 25   1
648 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25         1
649 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 4
650 International Journal of Applied Linguistics                 25   1
651 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25     69
652 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15 131
653 International Journal of Arts and Sciences     8 8             1
654 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         2
655 International Journal of Cancer     35 35             1
656 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35 8
657 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         1
658 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 22
659 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 35 35 3
660 International Journal of Electronics               15 15   1
661 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9         14
662 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       3
663 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 25 25 5
664 International Journal of Game Theory         15 15 15       4
665 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20         2
666 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40     6
667 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         1
668 International Journal of Immunogenetics   13                 1
669 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   1
670 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     3
671 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45     2
672 International Journal of Management and Economics             12 12     1
673 International Journal of Mass Spectrometry               25 25   1
674 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     1
675 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     1
676 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         1
677 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20   11
678 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         9
679 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20       3
680 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   2
681 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                   1
682 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
683 International Journal of Solids and Structures 24                   1
684 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   1
685 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15       2
686 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25       2
687 International Journal of Systems Science             30 30     10
688 International Journal of Urology           25         1
689 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10       1
690 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5         2
691 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7   20
692 Inverse Problems               40 40   1
693 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7             22
694 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5         13
695 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7 35
696 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5         10
697 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4         17
698 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13       22
699 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4         2
700 ISA Transactions             40 35 35   2
701 Italian Journal of Zoology     20 20             1
702 Italica Wratislaviensia             9 9     1
703 Ius et Administratio               5 5   2
704 Ius Novum           5 11 11     2
705 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6   6
706 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35     1
707 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6   10
708 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12     4
709 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     20
710 Journal for Nature Conservation               30 30   1
711 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   5
712 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12   1
713 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13   5
714 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       5
715 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35         5
716 Journal of Animal Ecology               45 45 45 1
717 Journal of Animal Science     50 50 45 45         1
718 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         4
719 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20   7
720 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10     7
721 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         1
722 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         1
723 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   1
724 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8         2
725 Journal of Avian Biology             40 45 45   1
726 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     1
727 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         2
728 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20         1
729 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         5
730 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35       7
731 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         1
732 Journal of Business Research               25 25 25 1
733 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45   1
734 Journal of Chemistry     20 20 15 15         1
735 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 5
736 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40   7
737 Journal of Clinical Oncology           50 45       2
738 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7         6
739 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25   1
740 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         2
741 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         1
742 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     1
743 Journal of Computational Physics               40 40   1
744 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   1
745 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 25 25 8
746 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       3
747 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25   2
748 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 20 20 6
749 Journal of Differential Equations               45 45   1
750 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         1
751 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         1
752 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 3
753 Journal of Education, Health and Sport                 7   2
754 Journal of Elasticity 20                   1
755 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         3
756 Journal of Electrostatics 20                   2
757 Journal of Elementology           15 15       1
758 Journal of Engineering Mathematics               20 20   1
759 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15     1
760 Journal of Environmental Quality               30 30   1
761 Journal of Environmental Radioactivity               25 25   1
762 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15 8
763 Journal of Function Spaces         25 25 25       3
764 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25       3
765 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35     1
766 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         3
767 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     3
768 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30             2
769 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20     3
770 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20 1
771 Journal of International Studies         8 8         2
772 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6         4
773 Journal of Literature and Art Studies           6 6       1
774 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 7
775 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12   1
776 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         8
777 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     10
778 Journal of Manufacturing Processes             25 25     1
779 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         1
780 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   1
781 Journal of Materials Science & Technology             30 35     1
782 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35   59
783 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     3
784 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 28
785 Journal of Mathematics and System Science           4 4       1
786 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 1
787 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7         1
788 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5         3
789 Journal of Medical Science           5 10 10     3
790 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     2
791 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   1
792 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         1
793 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   1
794 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20   2
795 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30         13
796 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 25   3
797 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         2
798 Journal of Optics               30 30   1
799 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     9
800 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
801 Journal of Pest Science             40       1
802 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     1
803 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                   8
804 Journal of Physical Chemistry A 24                   6
805 Journal of Physical Chemistry B 24                   1
806 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 25   10
807 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       3
808 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       8
809 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         1
810 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         2
811 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         8
812 Journal of Plant Interactions               20     1
813 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         6
814 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         1
815 Journal of Positive Management           5         1
816 Journal of Process Control               35 35   3
817 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         1
818 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12     4
819 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         1
820 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25         1
821 Journal of Sexual Medicine         35 35         1
822 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 3
823 Journal of Sound and Vibration     30 30             1
824 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20         1
825 Journal of Sports Science and Medicine         20 20         2
826 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         2
827 Journal of Statistical Physics         25 25         4
828 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         3
829 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30 3
830 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 15   1
831 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10         2
832 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         1
833 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     1
834 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                   1
835 Journal of the Electrochemical Society         40 40         1
836 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       1
837 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 1
838 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       1
839 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       3
840 Journal of the Neurological Sciences           25 25       1
841 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30       7
842 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25       1
843 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35   1
844 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6       2
845 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         5
846 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15         3
847 Journal of Thermal Biology 20                   1
848 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       6
849 Journal of Vision 24                   1
850 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     3
851 Kidney & Blood Pressure Research             20 25     1
852 Kinesiology             15 15     1
853 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8         9
854 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4         3
855 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3     1
856 Kompozyty 6 9 7 7 8 8         3
857 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6             8
858 Konińskie Studia Językowe             6 6 6   4
859 Konteksty Kultury           5 8 8     5
860 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   4
861 Konteksty Społeczne             3 3 3   1
862 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4   2
863 Kosmos     4 4 4 4         3
864 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       1
865 Kronika Bydgoska     3 3 2 2         1
866 Kulon         1 1         1
867 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8     2
868 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12   24
869 Kultura i Historia             8 8     1
870 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             6
871 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6         1
872 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10   4
873 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3     1
874 Kunst og Kultur         10 10         1
875 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11   7
876 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5     20
877 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10   27
878 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4   3
879 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12   17
880 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         25
881 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6         5
882 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4       1
883 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15     3
884 Labor et Educatio             6 6     3
885 Land Use Policy               35 35   1
886 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4   7
887 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                 12
888 Lecture Notes in Computer Science 10 13                 27
889 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                 5
890 Lekarz 2 2 4 4             3
891 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30 3
892 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2             3
893 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 31
894 Linguae Mundi     3 3 2 2         3
895 Linguistik Online             10 10     1
896 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8     3
897 Linguodidactica     3 3             3
898 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13 15
899 Lipids in Health and Disease             25 25 25   3
900 Literacje         3 3         1
901 Literatura i Kultura Popularna         5 5         3
902 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11     16
903 Littera Antiqua         7 7         1
904 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   4
905 Living Reviews in Relativity               50 50   1
906 Lodz Papers in Pragmatics             11 11     1
907 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13   4
908 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20 6
909 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13     6
910 Logistyka 4 6 4 4 10 10         80
911 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6     2
912 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     14
913 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10     3
914 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   7
915 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4         25
916 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14     2
917 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         5
918 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25       1
919 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5     8
920 Mammal Review               50 50   1
921 Mammalia 10 13 15 15 20 20         1
922 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         1
923 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12   465
924 Management and Business Administration           8         1
925 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12   15
926 Management Forum             9 9 9   2
927 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9 9
928 Managerial Economics         6 6 13 13     2
929 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20             1
930 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9   18
931 Marketing i Zarządzanie             9 9     1
932 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3         1
933 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                   1
934 Materials Science and Engineering C         25 30         1
935 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15         6
936 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 57
937 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15 15 4
938 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30           2
939 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     10
940 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25       11
941 Mathematical Problems in Engineering             20 20     2
942 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     2
943 Mathematische Annalen           40         1
944 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         8
945 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30   6
946 Measurement Automation Monitoring             11 11     6
947 Measurement Science Review             20 20     1
948 Meccanica       25 30 30         1
949 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         2
950 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             2
951 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11     13
952 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                   4
953 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       2
954 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                   1
955 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8   5
956 Media4u Magazine   2                 9
957 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         1
958 Medical and Biological Sciences 4           7 7     2
959 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25         1
960 Medical Science Monitor     20 20             2
961 Medical Tribune             2 2     1
962 Medicina dello Sport         15 15 15 15     2
963 Medicina Sportiva Practica             6 6 6   1
964 Medicine           40 40       2
965 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5         1
966 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10   2
967 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6   4
968 Medycyna po Dyplomie             3 3 3 3 3
969 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12     6
970 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5         2
971 Metal Science and Heat Treatment               15 15   1
972 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15         2
973 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30         1
974 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9     3
975 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25     9
976 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4             29
977 Metrika 15                   3
978 Metrologia               35 35 35 1
979 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20     13
980 Micro & Nano Letters               15 15 15 2
981 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30         5
982 Między Oryginałem a Przekładem           8 14       1
983 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2       2
984 Mitochondrial DNA. Part B               20 20   3
985 Modern Management Review             11 11     1
986 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20   2
987 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20         7
988 Molecules             30 30     2
989 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15   2
990 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 4   5
991 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7         3
992 Monitor Prawa Pracy         6 6         1
993 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7   12
994 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 5
995 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 87
996 Mosty             3 3 3   15
997 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
998 Muttersprache     10 10 10 10         1
999 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14     20
1000 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4   7
1001 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4         4
1002 Narodoznavči Zošiti     3 3             2
1003 Natural Hazards         30           1
1004 Nature 30             50 50   3
1005 Nature Conservation               25 25   2
1006 Nature Journal 2 6     4 4         1
1007 Nauczyciel i Szkoła               6 6   16
1008 Nauka   9 6 6 6 6         2
1009 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6         1
1010 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10     5
1011 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6         1
1012 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6         3
1013 Neofilolog   6 4 4 6 6     7   13
1014 Neophilologica             12 12 12   1
1015 Neoplasma 10                   1
1016 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10       1
1017 Neuphilologische Mitteilungen           10         1
1018 Neural Processing Letters             20       1
1019 Neurocomputing         30 30 30 30 30   4
1020 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15   4
1021 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40   2
1022 Niepełnosprawność     4 4 5 5         4
1023 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8   11
1024 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11   8
1025 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7     17
1026 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10     17
1027 Nietoperze 2 2                 10
1028 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4             2
1029 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45         1
1030 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45         21
1031 Nonlinear Dynamics               40 40   4
1032 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35         2
1033 North-Western Journal of Zoology             20 15 15   1
1034 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8     5
1035 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6         11
1036 Nowiny Lekarskie       4 5 5         5
1037 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2   26
1038 Nowotwory Journal of Oncology         5 5         1
1039 Nukleonika     15 15 15 15 15       11
1040 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20         2
1041 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25   1
1042 Nutrition Reviews               40 40   1
1043 Oblicza Komunikacji     3 3             1
1044 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2   13
1045 Obróbka Plastyczna Metali         6 6         1
1046 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6         19
1047 Ochrona Środowiska       15 10 15 15       14
1048 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12       5
1049 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10         2
1050 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11   3
1051 Ogrody Nauk i Sztuk                 5   1
1052 Oncoimmunology             40 40     1
1053 Oncology Letters         15 15 15       1
1054 Oncotarget               35 35   1
1055 Onkologia i Radioterapia 4                   1
1056 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7   3
1057 Open Engineering             11 11     1
1058 Open Mathematics             20 20     2
1059 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20   5
1060 Operations Research and Decisions             12       1
1061 Operations Research Letters         20 20         2
1062 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2         1
1063 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8   1
1064 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15 30 30 15
1065 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
1066 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20 1
1067 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 30 30 12
1068 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30 1
1069 Optics Communications               25 25 25 3
1070 Optics Express 24 32 45 45 45 45         1
1071 Optimization         20 25 25 25     11
1072 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8         1
1073 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11   10
1074 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7   11
1075 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10     39
1076 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14   7
1077 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7         3
1078 Ornis Fennica 20 27 25 25 25           3
1079 Ornis Polonica           7 8       2
1080 Ornitologia Neotropical           10 15       1
1081 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9         5
1082 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11   4
1083 Otolaryngologia Polska 9                   1
1084 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6         5
1085 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8   14
1086 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10   5
1087 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
1088 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13   9
1089 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3     2
1090 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30         2
1091 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3             4
1092 Patient Preference and Adherence             30 30     1
1093 Pattern Recognition Letters       30 25 25         1
1094 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7     2
1095 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6         5
1096 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25         1
1097 Peptides             25       1
1098 Periodica Mathematica Hungarica         15 15         2
1099 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15     1
1100 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6     2
1101 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4         3
1102 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15 2
1103 Pharmacological Research             40 40 40   5
1104 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10         1
1105 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 7   4
1106 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 27
1107 Physica B 15 20 20 20 20 20         2
1108 Physica D 24 32 35 35 35 35         3
1109 Physica Medica     15 15 20           3
1110 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25       11
1111 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20             10
1112 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20       2
1113 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 30   1
1114 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35         2
1115 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35   37
1116 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35     28
1117 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35   23
1118 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35   43
1119 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35       32
1120 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45   19
1121 Physical Review X               45 45   2
1122 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20         1
1123 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1124 Physics Letters B     40 40 40 40         9
1125 Physics of Fluids 24 32 35 35             1
1126 Physics Reports 30 40 50 50             1
1127 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20         2
1128 Physiological Research   27     20 20 20       3
1129 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20         1
1130 Phytotherapy Research             25 25 25   1
1131 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3   3
1132 Plant Biosystems     20 20 25           1
1133 Plant Ecology 20 32 30 30             1
1134 Plant Science         30 35 35       1
1135 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20         1
1136 PLoS One     40 40 40 40 40 35 35   19
1137 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7         1
1138 Pojazdy Szynowe 4                   2
1139 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6   3
1140 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6     3
1141 Polimery 20 27 10 10 15 15         1
1142 Polish Journal of Agronomy             10 10     1
1143 Polish Journal of Applied Psychology         6 6         3
1144 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15       2
1145 Polish Journal of Chemistry 15                   1
1146 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15   19
1147 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 25
1148 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9     3
1149 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15       7
1150 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8         3
1151 Polish Journal of Soil Science           4 14 14     5
1152 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20   4
1153 Polish Political Science Yearbook             13 13     2
1154 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10         2
1155 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6         1
1156 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6     2
1157 Polityka Społeczna     8 8 7 7         4
1158 Polonica         4 4         1
1159 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7         2
1160 Polski Proces Cywilny         3 3         2
1161 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu               7 7   1
1162 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4     2
1163 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30 30 5
1164 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1165 Polyhedron 24 32 30 30 30 30         2
1166 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7         349
1167 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8     58
1168 Population Ecology 20                   1
1169 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15   28
1170 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14     1
1171 Positivity 10 13 20 20 15 25 25 20 20 20 8
1172 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8         3
1173 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15         2
1174 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15 15 15 5
1175 Postępy Mikrobiologii 4                   2
1176 Postscriptum Polonistyczne           8 12 12 12   2
1177 Powder Technology             30       1
1178 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4         7
1179 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10     8
1180 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka             13 13 13   2
1181 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9     1
1182 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4         8
1183 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8     2
1184 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8     9
1185 Prace Filologiczne             12 12     3
1186 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5             6
1187 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4         1
1188 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5         6
1189 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4           1
1190 Prace Językoznawcze     5 5 8 8         1
1191 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12   1
1192 Prace Literackie           5         1
1193 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                   80
1194 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2     6
1195 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4   8 8   4
1196 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6     3
1197 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6                 11
1198 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2                 13
1199 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7   3
1200 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10 10   125
1201 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8     3
1202 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6     33
1203 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5   6     4
1204 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6   5
1205 Pragmatics           20 20       3
1206 Prague Economic Papers               20 20   1
1207 Prakseologia           10 13 13 13   2
1208 Praktische Metallographie 20 27 15 15             16
1209 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6     2
1210 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3     2
1211 Prawo i Więź             5 5     1
1212 Prawo w Działaniu             5 5     3
1213 Precision Engineering             30 30 30 30 3
1214 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10       12
1215 Probability and Mathematical Statistics 4                   4
1216 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9         2
1217 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych               7     1
1218 Problemy Ekologii   6                 9
1219 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20         4
1220 Problemy Eksploatacji 4                   3
1221 Problemy Higieny i Epidemiologii           7         1
1222 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4         11
1223 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8     58
1224 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11     2
1225 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11 11   137
1226 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                   1
1227 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6         3
1228 Problemy Transportu i Logistyki               10 10   2
1229 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14     11
1230 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5     1
1231 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11     7
1232 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6         1
1233 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25         10
1234 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences               20 20 20 1
1235 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15         1
1236 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15             1
1237 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5     1
1238 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45         1
1239 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5         8
1240 Prokuratura i Prawo   6 5 5 6 6 4 4 4   24
1241 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14 14   43
1242 Przedsiębiorstwo i Region             5       5
1243 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4             3
1244 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13     4
1245 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego     1 1             1
1246 Przegląd Biblioteczny           7 7 9 9   3
1247 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 5 158
1248 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 14 174
1249 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10         1
1250 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11   42
1251 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4         7
1252 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12 12   17
1253 Przegląd Geopolityczny           2 6 6     32
1254 Przegląd Górniczy 6 9 7 7 6 6 7 7     5
1255 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10     18
1256 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5             4
1257 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12     12
1258 Przegląd Humanistyczny             12 12     8
1259 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9         3
1260 Przegląd Legislacyjny             8 8 8   3
1261 Przegląd Leśniczy         2 2         2
1262 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5         24
1263 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6 6   51
1264 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8   8
1265 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10     1
1266 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13 13   22
1267 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6         4
1268 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5         5
1269 Przegląd Podatkowy               6 6   1
1270 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4     1
1271 Przegląd Policyjny             8 8     1
1272 Przegląd Politologiczny   9         14 14 14   6
1273 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5         2
1274 Przegląd Prawa Handlowego 4         6         4
1275 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9   10
1276 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9   11
1277 Przegląd Prawa Publicznego           5   7 7   3
1278 Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics             8 8 8   3
1279 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6 6   26
1280 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10 10   13
1281 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10         33
1282 Przegląd Sejmowy           7 11 11 11 11 10
1283 Przegląd Socjologiczny         10 10   15     5
1284 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9   2
1285 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14 14 14 5
1286 Przegląd Strategiczny         4 4 8 8 8   2
1287 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4             45
1288 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6   1
1289 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8         2
1290 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12 12   35
1291 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7             6
1292 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7         11
1293 Przekładaniec. A Journal of Translation Studies             14 14 14   1
1294 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 9
1295 Przemysł Drzewny 2                   28
1296 Przestrzenie Teorii             10 10     1
1297 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9     4
1298 Przyroda Sudetów     2 2 1 1         1
1299 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10     3
1300 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15             1
1301 Psychiatry Research         30 30 30 30     1
1302 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13     9
1303 Psychologia Społeczna     7 7     13 13     3
1304 Psychology Research         6 6         1
1305 Ptaki Śląska         1   3 3 3   9
1306 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20 20   21
1307 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30           1
1308 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30         1
1309 Quaestiones Mathematicae               20 20 20 2
1310 Qualitative Health Research     30 30             1
1311 Quantitative Methods in Economics   9                 1
1312 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35   4
1313 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5         4
1314