System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35         2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35   1
3 ACS Nano         45 45       1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8       1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7       4
6 Acta Albaruthenica               6 6 6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15   1
8 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14   5
9 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15       12
10 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12   2
11 Acta Biotheoretica 15                 1
12 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3           1
13 Acta Entomologica Silesiana               7 7 1
14 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20       1
15 Acta Geophysica           20 20     1
16 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4       1
17 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1           1
18 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 15 11
19 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25         3
20 Acta Mechanica et Automatica             14 14   2
21 Acta Mechanica Slovaca     7 7           5
22 Acta Microbiologica Polonica 6                 7
23 Acta Neophilologica         4 4 8 8   5
24 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20   4
25 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15   12
26 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35       6
27 Acta Philologica     3 3           2
28 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 70
29 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20       32
30 Acta Physica Slovaca 15                 11
31 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25     4
32 Acta Physiologica Hungarica         15 15       3
33 Acta Politica Polonica               9   1
34 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15   2
35 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13   11
36 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20   2
37 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 1
38 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5       1
39 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4       6
40 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5           5
41 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15   9
42 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25   4
43 Acta Theriologica     20 20 25 25       3
44 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6   1
45 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4   14
46 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2               1
47 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12   4
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6       3
49 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8   3
50 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8   1
51 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5   2
52 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5       2
53 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7 2
54 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13
55 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9               1
56 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10       1
57 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25       1
58 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8   1
59 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5   8
60 Advanced Materials Research [online]         7 7       5
61 Advances in Bioresearch           6       1
62 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15 2
63 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 15 2
64 Advances in High Energy Physics             30 25   1
65 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6       5
66 Advances in Materials Science           9 11 11   2
67 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10   2
68 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20     6
69 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25   42
70 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 2
71 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4   13
72 Alergoprofil     4 4 6 6       6
73 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13   3
74 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20       1
75 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40     1
76 American Journal of Translational Research           35 35 35   1
77 American Journal of Transplantation     50 50           1
78 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20     3
79 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4       4
80 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10   8
81 Analysis Mathematica     15 15 15 15       1
82 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40       1
83 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20       1
84 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25   1
85 Animal 10 27 35 35 35 35       1
86 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25       2
87 Annalen der Physik               35 35 2
88 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30       1
89 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10   6
90 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25       3
91 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5       12
92 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5       1
93 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15       25
94 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7       37
95 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5       10
96 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5   1
97 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6   4
98 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11   1
99 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12   8
100 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4       3
101 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2           2
102 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5       1
103 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4       4
104 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2           1
105 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25   20
106 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25       1
107 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30       1
108 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30   2
109 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30       2
110 Annals of Hematology 20           25 30 30 3
111 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15       1
112 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25       1
113 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10   14
114 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15   9
115 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15   4
116 Anthrozoös           25 25     1
117 Anticancer Research         20 20 20     1
118 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4           3
119 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35   2
120 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14 14
121 Applied Computer Science         6 6 11 11   21
122 Applied Ecology and Environmental Research             15 15   1
123 Applied Energy               45 45 2
124 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15           9
125 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35   2
126 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 35 11
127 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35       9
128 Applied Mechanics and Materials         7 7 7     21
129 Applied Optics             30 25 25 2
130 Applied Sciences               25 25 1
131 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35       1
132 Applied Vegetation Science           30 30 30   1
133 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20   1
134 Arabian Journal of Chemistry               35 35 1
135 Archeus     2 2 4 4       13
136 Architecturae et Artibus               7 7 1
137 Architecture Civil Engineering Environment             11 11   1
138 Architectus   6 4 4 5 5 9 9   6
139 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4       4
140 Archiv der Mathematik     20 20 20 20       4
141 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8       4
142 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15     4
143 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7   2
144 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25     7
145 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15   10
146 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 9
147 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25     3
148 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15       2
149 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 43
150 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13     3
151 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5       2
152 Archives of Medical Science     25 25   25 25     5
153 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30   12
154 Archives of Thermodynamics             13 13   1
155 Archives of Transport     5 5 6 6       1
156 Archivolta         1 1       6
157 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25   2
158 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       2
159 Archiwum Budowy Maszyn 6                 1
160 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4         1
161 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4       3
162 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10   5
163 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 18
164 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                 1
165 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6       10
166 Archiwum Odlewnictwa 6                 89
167 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5       60
168 Ardeola 15                 1
169 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15     3
170 Argumentation         25 25       1
171 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15       4
172 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10     1
173 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30       1
174 Artificial Life 24 32 30 30 30 30       1
175 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9       1
176 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25       2
177 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20     1
178 Ask. Research & Methods         6 6       1
179 Astronomical Journal               35 35 1
180 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35   69
181 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35       3
182 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 80
183 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40   7
184 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45   6
185 Astrophysics and Space Science           25 25     9
186 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14   21
187 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15       1
188 Atmospheric Environment               35 35 1
189 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7   3
190 Automatica         45 45 45 45   7
191 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15     3
192 Avian Biology Research         20 20       1
193 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5       6
194 Banach Center Publication   9       7 14 14   22
195 Barometr Regionalny     7 7 8 8       1
196 Basic and Applied Ecology           30 30     1
197 Behavioral Ecology 24                 1
198 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20       1
199 Bernoulli           30 25     1
200 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6 2
201 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6   3
202 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5       6
203 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6       1
204 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 2
205 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25   2
206 Biochemical Engineering Journal 24                 1
207 Biochemical Systematics and Ecology               15   1
208 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35       3
209 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                 2
210 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13 3
211 Biologia 10 13 15 15 15 15       6
212 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40     2
213 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20     1
214 Biological Letters     6 6 8 8       3
215 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15   4
216 BioMed Research International             20     3
217 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15       1
218 Biomedicine & Pharmacotherapy         25         1
219 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25       1
220 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35   10
221 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25   4
222 Biosystems Engineering       25 35 35       1
223 Bird Study     30 30 25 25       1
224 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6   1
225 Biuletyn Historii Wychowania     5 5           1
226 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6     2
227 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12   3
228 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13   6
229 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5       1
230 BJU International         35 35 35     1
231 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                 1
232 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20   1
233 Breast Cancer Research       40           1
234 British Journal of Applied Science & Technology           5 5     2
235 British Journal of Cancer         35         1
236 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35       1
237 British Journal of Haematology         35 35       1
238 Brno Studies in English   10 10 10 10 10       3
239 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5       1
240 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8       1
241 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 12
242 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5   3
243 Builder             4 5   6
244 Building and Environment 24 32 35 35           1
245 Bulletin of Entomological Research               35   1
246 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15       1
247 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20     1
248 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15           1
249 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15       2
250 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20   23
251 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15     1
252 Bulletin Polish Economic Society               4   1
253 Burgen und Schlösser           10 10     1
254 Byzantinoslovaca         5 5       1
255 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30     1
256 Cancer Letters           35       2
257 Cancer Research and Treatment               25   1
258 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40       2
259 Carbon           40 40     1
260 Casus           4 6 6   2
261 Catalysis Communications             30 30   1
262 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30 13
263 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15       26
264 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40       1
265 Cellular Immunology         20 20       1
266 Cement Wapno Beton 6                 4
267 Central European Journal of Biology 10 20 20 20           1
268 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20       7
269 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20       2
270 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12   1
271 Central European Journal of Urology         9         1
272 Centropa     10 10           5
273 Challenges of Modern Technology     2 2           1
274 Chaos           40 45 40   2
275 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25       3
276 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20   2
277 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15       4
278 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30           1
279 Chemical Engineering Communications           20 20 20   1
280 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40           1
281 Chemical Engineering Science 24 32 35 35           1
282 Chemical Papers             20 20   1
283 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40           1
284 Chinese Business Review         10 10       2
285 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6   5
286 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9   1
287 Chowanna 6 9 7 7 6 6       8
288 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 33
289 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4       29
290 Circulation Journal     30 30 30 30       1
291 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 140
292 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6   3
293 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35 13
294 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20         1
295 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20       2
296 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30   1
297 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20   1
298 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35           1
299 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25       8
300 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6       3
301 Colloquium             8 8   1
302 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15       7
303 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30           1
304 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                 1
305 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15       6
306 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45       2
307 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11   34
308 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35           1
309 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25 2
310 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4       4
311 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6       7
312 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4       1
313 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45       3
314 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35       2
315 Computers and Electrical Engineering             20 20   1
316 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20       1
317 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20     3
318 Conservation Letters     40 40 40 40       1
319 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia             14     1
320 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15     1
321 Control and Cybernetics       20 10 10       3
322 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30   11
323 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4     11
324 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40           1
325 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6   1
326 Culture, Health & Sexuality           30 35 30   1
327 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20       2
328 Current Issues in Personality Psychology             12     4
329 Current Microbiology           20 15 15   1
330 Current Oncology         20 15       2
331 Current Problems of Psychiatry         4 4       1
332 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8       16
333 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 13
334 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5       5
335 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13 40
336 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6       4
337 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6       7
338 Czech Journal of Food Sciences               20 20 1
339 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15       3
340 Człowiek i Społeczeństwo         7 7       2
341 Dalton Transactions             40 40   1
342 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8       28
343 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20   11
344 Desalination 20 27 35 35 40 40       4
345 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20   3
346 Diabetologia Kliniczna               10 10 1
347 Diagnostyka 4                 5
348 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 6
349 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25       3
350 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35       3
351 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35     2
352 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 7
353 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20   2
354 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25   34
355 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20       2
356 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                 19
357 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9   36
358 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8   8
359 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 52
360 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6   39
361 Disputatio   15 12 12 10 10       3
362 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4       1
363 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4       8
364 Drogownictwo 4         4 5 5   12
365 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35       1
366 Drug Testing and Analysis           25 25 25   1
367 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2               10
368 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25   4
369 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15   17
370 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13               5
371 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5       1
372 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10   39
373 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9   1
374 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3       1
375 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9 4
376 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6       2
377 Ecological Complexity         25 25 30 30   2
378 Ecological Engineering         35 35       1
379 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 7
380 Ecology and Evolution           20 25 25   1
381 Economic and Environmental Studies           8 13 13   2
382 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25     3
383 Edukacja   10 10 10 10 10       60
384 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9   2
385 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 12
386 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   15
387 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12   2
388 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3       22
389 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14   14
390 e-Finanse         9 9       2
391 Ekologia i Technika     2 2 5 5       6
392 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9       3
393 Ekonomia = Economics     8 8 8 8       5
394 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 4
395 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8       4
396 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11   2
397 Ekonomia XXI wieku           8 11 11   4
398 Ekonomiczne Problemy Usług               8   1
399 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12   39
400 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14   7
401 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25   1
402 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30   5
403 Electronic Communications in Probability         20 20       1
404 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25   7
405 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7       8
406 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                 5
407 Elektro.info [online]     5 5 5 5       4
408 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5       14
409 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15   6
410 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4       3
411 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15       2
412 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4       1
413 Energia i Budynek   6               2
414 Energy         45       45 2
415 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40   3
416 Energy Conversion and Management           40 40     1
417 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20       1
418 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35       8
419 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7       15
420 Engineering Optimization 20                 2
421 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15 8
422 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30   7
423 Entomologica Fennica           15 15     1
424 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 7
425 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 1
426 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30   1
427 Environmental Research 24 32 40 40 40 40       1
428 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30 3
429 Episteme     5 5 4 4       5
430 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35         1
431 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14   2
432 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12   4
433 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25 3
434 Etyka     5 5 4 4       4
435 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10   1
436 Europa Regionum         7 7 7 7   6
437 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25       1
438 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25   5
439 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15   1
440 European Journal of Entomology         25 30 25 25   2
441 European Journal of Gynaecological Oncology 10                 1
442 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15       4
443 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25       1
444 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35   1
445 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25       2
446 European Journal of Wood and Wood Products           30 30     1
447 European Physical Journal C               40 40 4
448 European Physical Journal D               20 20 1
449 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30       1
450 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25       4
451 European Urology         50 50 50 50   2
452 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11   5
453 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30   1
454 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15 1
455 Experimental Astronomy     25 25           1
456 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8 2
457 Family Medicine & Primary Care Review     5 5           1
458 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9   7
459 FEMS Microbiology Letters 15                 1
460 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7   9
461 Filozofia Chrześcijańska             6 6   1
462 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4   1
463 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15   23
464 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5   82
465 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5   12
466 Fixed Point Theory     35 35 30 30       2
467 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4     2
468 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6       3
469 Flora         25 25 25 25 25 3
470 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20       1
471 Folia Cardiologica             9 9   8
472 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14     1
473 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15   13
474 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10       6
475 Folia Philosophica         6 6   8 8 2
476 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5       2
477 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15       2
478 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12   2
479 Food Analytical Methods     30 30 30 30       2
480 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40       3
481 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30     1
482 Forest Ecology and Management             45 45   2
483 Forum Artis Rhetoricae             9 9   3
484 Forum Bibliotek Medycznych             7 7   1
485 Forum Eksploatatora     1 1           9
486 Forum Pedagogiczne               10 10 1
487 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                 3
488 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9       1
489 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 16
490 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4       4
491 Fraza: poezja, proza, esej             4 4   22
492 Frontiers in Physics         30 30       1
493 Frontiers in Physiology               35 35 1
494 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10       20
495 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15       2
496 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40     7
497 Games and Economic Behavior           30 30     2
498 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11 22
499 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5       1
500 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9   15
501 General Relativity and Gravitation         30 30       2
502 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8       2
503 Geodetski List     15 15           1
504 Geological Quarterly           20 20     1
505 Geology, Geophysics & Environment             14 14   1
506 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40   1
507 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14   9
508 Gerontologia Współczesna             4 4   1
509 Ginekologia Polska         15 15 15 15   5
510 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4     1
511 Global Change Biology               45 45 1
512 Global Ecology and Biogeography             50 50   1
513 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8   5
514 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                 2
515 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6       5
516 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7       3
517 Gospodarka Narodowa           8 14 14   2
518 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7   10
519 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15       2
520 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5       10
521 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5           2
522 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4           1
523 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6       14
524 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6               1
525 Graphs and Combinatorics         15 15 15     4
526 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12   5
527 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2       2
528 Health Promotion International           30 30     1
529 Health Psychology Report             12 12   2
530 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25       2
531 Helminthologia 10 13 15 15           1
532 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15     1
533 Heredity             35 35   1
534 Herpetological Journal   20 20 20           1
535 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2               1
536 HIV & AIDS Review     7 7 8 8       3
537 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2 3
538 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       3
539 Human Movement 4 9 8 8 7 7       1
540 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30       1
541 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8   9
542 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9
543 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3       13
544 Hygeia Public Health             8 8 8 4
545 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25       2
546 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40 2
547 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10       3
548 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9   7
549 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8 1
550 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                 2
551 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45     1
552 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 5
553 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 4
554 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                 1
555 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50       3
556 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 45 2
557 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30     4
558 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40       1
559 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45           4
560 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35 1
561 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45   1
562 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35   1
563 IET Control Theory and Applications             35 35   1
564 Images       12           1
565 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1       1
566 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7   97
567 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15
568 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15       1
569 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20     2
570 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20       10
571 Information Sciences 24 32 40 40 45 45       2
572 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10     1
573 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3       3
574 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8       1
575 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20   1
576 Insect Conservation and Diversity             40 40   1
577 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7 8
578 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25         1
579 Interdisciplinary Studies in Musicology         7         1
580 Internal Security     9 9 8 8 10 10   4
581 International Agrophysics               25 25 1
582 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25       1
583 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 4
584 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25   68
585 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 118
586 International Journal of Arts and Sciences     8 8           1
587 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30       2
588 International Journal of Cancer     35 35           1
589 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35   7
590 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20       1
591 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25       21
592 International Journal of Electronics               15   1
593 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9       14
594 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40     3
595 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25   4
596 International Journal of Game Theory         15 15 15     4
597 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20       2
598 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40   6
599 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35       1
600 International Journal of Immunogenetics   13               1
601 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20 1
602 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35   3
603 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45   2
604 International Journal of Management and Economics             12 12   1
605 International Journal of Mechanical Sciences             40 40   1
606 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25   1
607 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25       1
608 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15       9
609 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20     3
610 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30 2
611 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                 1
612 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40 4
613 International Journal of Solids and Structures 24                 1
614 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25 1
615 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15     2
616 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25     1
617 International Journal of Systems Science             30 30   10
618 International Journal of Urology           25       1
619 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10     1
620 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5       2
621 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7   16
622 Inverse Problems               40 40 1
623 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7           22
624 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5       13
625 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7   28
626 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5       10
627 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4       17
628 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13     22
629 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4       2
630 ISA Transactions             40 35   1
631 Italian Journal of Zoology     20 20           1
632 Italica Wratislaviensia             9 9   1
633 Ius et Administratio               5 5 2
634 Ius Novum           5 11 11   2
635 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4       5
636 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35   1
637 Język - Szkoła - Religia         2 2       7
638 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12   4
639 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15   20
640 Journal for Nature Conservation               30 30 1
641 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9       5
642 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13   4
643 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40     5
644 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35       5
645 Journal of Animal Science     50 50 45 45       1
646 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8       4
647 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10   7
648 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25       1
649 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25       1
650 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8       2
651 Journal of Avian Biology             40 45 45 1
652 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20   1
653 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35       2
654 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20       1
655 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30       5
656 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35     7
657 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25       1
658 Journal of Chemistry     20 20 15 15       1
659 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 4
660 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 5
661 Journal of Clinical Oncology           50 45     2
662 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7       6
663 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25 1
664 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30       2
665 Journal of Composite Materials     30 30 30 30       1
666 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35   1
667 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15 1
668 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25   7
669 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40     3
670 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 20 4
671 Journal of Differential Equations               45 45 1
672 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25       1
673 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25       1
674 Journal of Economic Theory     30 30 30 30       2
675 Journal of Elasticity 20                 1
676 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15       3
677 Journal of Electrostatics 20                 2
678 Journal of Elementology           15 15     1
679 Journal of Engineering Mathematics               20 20 1
680 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15   1
681 Journal of Environmental Radioactivity               25 25 1
682 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 7
683 Journal of Function Spaces         25 25 25     3
684 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25     3
685 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35   1
686 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25       3
687 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15   3
688 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30           2
689 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20   3
690 Journal of International Studies         8 8       2
691 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6       4
692 Journal of Literature and Art Studies           6 6     1
693 Journal of Luminescence           35 35 35 35 5
694 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12 1
695 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30       8
696 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30   10
697 Journal of Manufacturing Processes             25 25   1
698 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15       1
699 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20 1
700 Journal of Materials Science & Technology             30 35   1
701 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35 56
702 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15   3
703 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25       27
704 Journal of Mathematics and System Science           4 4     1
705 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7       1
706 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5       3
707 Journal of Medical Science           5 10 10   3
708 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25   2
709 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15 1
710 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25       1
711 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30 1
712 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20       1
713 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30       13
714 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 25 3
715 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20       2
716 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30   9
717 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40 6
718 Journal of Pest Science             40     1
719 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35   1
720 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                 8
721 Journal of Physical Chemistry A 24                 6
722 Journal of Physical Chemistry B 24                 1
723 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30     7
724 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25     3
725 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25     8
726 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25       1
727 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20       2
728 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20       8
729 Journal of Plant Interactions               20   1
730 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10       6
731 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20       1
732 Journal of Process Control               35 35 2
733 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30       1
734 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15       1
735 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25       1
736 Journal of Sexual Medicine         35 35       1
737 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30   3
738 Journal of Sound and Vibration     30 30           1
739 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20       1
740 Journal of Sports Science and Medicine         20 20       2
741 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35       2
742 Journal of Statistical Physics         25 25       4
743 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20       3
744 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   2
745 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10       2
746 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6       1
747 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15   1
748 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                 1
749 Journal of the Electrochemical Society         40 40       1
750 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35     1
751 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15     1
752 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35     3
753 Journal of the Neurological Sciences           25 25     1
754 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30     7
755 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25     1
756 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6     2
757 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15       5
758 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15       3
759 Journal of Thermal Biology 20                 1
760 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15     6
761 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15   3
762 Kidney & Blood Pressure Research             20 25   1
763 Kinesiology             15 15   1
764 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8       9
765 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4       3
766 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3   1
767 Kompozyty 6 9 7 7 8 8       3
768 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6           8
769 Konińskie Studia Językowe             6 6   3
770 Konteksty Kultury           5 8 8   5
771 Konteksty Pedagogiczne             4 4   3
772 Kosmetologia Estetyczna             4 4   1
773 Kosmos     4 4 4 4       3
774 Kovové Materiály = Metallic Materials             15     1
775 Kronika Bydgoska     3 3 2 2       1
776 Kulon         1 1       1
777 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8   2
778 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10       23
779 Kultura i Historia             8 8   1
780 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10           6
781 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6       1
782 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10   3
783 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3   1
784 Kunst og Kultur         10 10       1
785 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11   6
786 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5   20
787 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10   26
788 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12   13
789 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10       25
790 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6       5
791 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15   3
792 Labor et Educatio             6 6   3
793 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4   6
794 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13               12
795 Lecture Notes in Computer Science 10 13               27
796 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13               5
797 Lekarz 2 2 4 4           3
798 Letters in Mathematical Physics 20                 2
799 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2           3
800 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30       29
801 Linguae Mundi     3 3 2 2       3
802 Linguistik Online             10 10   1
803 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8   3
804 Linguodidactica     3 3           3
805 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13   5
806 Literacje         3 3       1
807 Literatura i Kultura Popularna         5 5       3
808 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11   16
809 Littera Antiqua         7 7       1
810 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10 4
811 Living Reviews in Relativity               50 50 1
812 Lodz Papers in Pragmatics             11 11   1
813 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 4
814 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20     5
815 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13   6
816 Logistyka 4 6 4 4 10 10       79
817 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6   2
818 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8   14
819 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   4
820 Lud   9 10 10 10 10       6
821 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4       25
822 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14   2
823 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5       5
824 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25     1
825 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5   8
826 Mammal Review               50 50 1
827 Mammalia 10 13 15 15 20 20       1
828 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25       1
829 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 454
830 Management and Business Administration           8       1
831 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12   13
832 Management Forum             9 9   1
833 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9   5
834 Managerial Economics         6 6 13 13   2
835 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20           1
836 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9   10
837 Marketing i Zarządzanie             9 9   1
838 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3       1
839 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                 1
840 Materials Science and Engineering C         25 30       1
841 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15       6
842 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 43
843 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15 3
844 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30         2
845 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20   10
846 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25     11
847 Mathematical Problems in Engineering             20 20   2
848 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35   2
849 Mathematische Annalen           40       1
850 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25       8
851 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 5
852 Measurement Automation Monitoring             11 11   6
853 Measurement Science Review             20 20   1
854 Meccanica       25 30 30       1
855 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45       2
856 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6           2
857 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11   13
858 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                 4
859 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35     2
860 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                 1
861 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8 3
862 Media4u Magazine   2               9
863 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25       1
864 Medical and Biological Sciences 4           7 7   2
865 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25       1
866 Medical Science Monitor     20 20           2
867 Medical Tribune             2 2   1
868 Medicina dello Sport         15 15 15 15   2
869 Medicine           40 40     2
870 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5       1
871 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6   3
872 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12   6
873 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5       2
874 Metal Science and Heat Treatment               15 15 1
875 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15       2
876 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30       1
877 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9   3
878 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25   9
879 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4           29
880 Metrika 15                 3
881 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20   13
882 Micro & Nano Letters               15 15 1
883 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30       5
884 Między Oryginałem a Przekładem           8 14     1
885 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2     2
886 Mitochondrial DNA. Part B               20 20 3
887 Modern Management Review             11 11   1
888 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20 2
889 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20       7
890 Molecules             30 30   2
891 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15     1
892 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4   4
893 Monitor Prawa Pracy         6 6       1
894 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 11
895 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 3
896 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 78
897 Mosty             3 3   14
898 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30 21
899 Muttersprache     10 10 10 10       1
900 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14   20
901 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4       4
902 Narodoznavči Zošiti     3 3           2
903 Natural Hazards         30         1
904 Nature 30                 2
905 Nature Journal 2 6     4 4       1
906 Nauczyciel i Szkoła               6 6 15
907 Nauka   9 6 6 6 6       2
908 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6       1
909 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10   5
910 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6       1
911 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6       3
912 Neofilolog   6 4 4 6 6       12
913 Neoplasma 10                 1
914 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10     1
915 Neuphilologische Mitteilungen           10       1
916 Neural Processing Letters             20     1
917 Neurocomputing         30 30 30 30 30 3
918 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15 3
919 New Journal of Physics     40 40           1
920 Niepełnosprawność     4 4 5 5       4
921 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8   10
922 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11   7
923 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7   17
924 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10   17
925 Nietoperze 2 2               10
926 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4           2
927 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45       1
928 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45       21
929 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35       2
930 North-Western Journal of Zoology             20 15   1
931 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8   5
932 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6       11
933 Nowiny Lekarskie       4 5 5       5
934 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 25
935 Nukleonika     15 15 15 15 15     11
936 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20       2
937 Oblicza Komunikacji     3 3           1
938 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 13
939 Obróbka Plastyczna Metali         6 6       1
940 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6       19
941 Ochrona Środowiska       15 10 15 15     14
942 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12     5
943 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10       2
944 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11   2
945 Oncoimmunology             40 40   1
946 Oncology Letters         15 15 15     1
947 Open Engineering             11 11   1
948 Open Mathematics             20 20   2
949 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20   4
950 Operations Research and Decisions             12     1
951 Operations Research Letters         20 20       2
952 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2       1
953 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15   15
954 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25 3
955 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30   9
956 Optics Express 24 32 45 45 45 45       1
957 Optimization         20 25 25 25   11
958 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8       1
959 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11 10
960 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7 9
961 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10   39
962 Organizacja i Kierowanie 6 9 8 8 8 8       3
963 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7       2
964 Ornis Fennica 20 27 25 25 25         3
965 Ornis Polonica           7 8     2
966 Ornitologia Neotropical           10 15     1
967 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9       5
968 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11 4
969 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6       5
970 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4   8   10
971 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10 5
972 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12 16
973 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13 7
974 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3   2
975 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30       2
976 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3           4
977 Patient Preference and Adherence             30 30   1
978 Pattern Recognition Letters       30 25 25       1
979 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7   2
980 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6       5
981 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25       1
982 Peptides             25     1
983 Periodica Mathematica Hungarica         15 15       2
984 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15   1
985 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6   2
986 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4       3
987 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15   1
988 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10       1
989 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7   3
990 Physica A 20 27 30 30 30 30       26
991 Physica B 15 20 20 20 20 20       2
992 Physica D 24 32 35 35 35 35       3
993 Physica Medica     15 15 20         3
994 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25     11
995 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20           10
996 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20     1
997 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35       2
998 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 37
999 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35   28
1000 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35 23
1001 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35 38
1002 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35     32
1003 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45 16
1004 Physical Review X               45 45 2
1005 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20       1
1006 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30 42
1007 Physics Letters B     40 40 40 40       9
1008 Physics of Fluids 24 32 35 35           1
1009 Physics Reports 30 40 50 50           1
1010 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20       2
1011 Physiological Research   27     20 20 20     3
1012 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20       1
1013 Plant Biosystems     20 20 25         1
1014 Plant Ecology 20 32 30 30           1
1015 Plant Science         30 35 35     1
1016 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20       1
1017 PLoS One     40 40 40 40 40 35   15
1018 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7       1
1019 Pojazdy Szynowe 4                 2
1020 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6   3
1021 Polimery 20 27 10 10 15 15       1
1022 Polish Journal of Agronomy             10 10   1
1023 Polish Journal of Applied Psychology         6 6       3
1024 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15     2
1025 Polish Journal of Chemistry 15                 1
1026 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15     17
1027 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 24
1028 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9   3
1029 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15     6
1030 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8       3
1031 Polish Journal of Soil Science           4 14 14   5
1032 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20       3
1033 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10       1
1034 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6       1
1035 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6   2
1036 Polityka Społeczna     8 8 7 7       4
1037 Polonica         4 4       1
1038 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7       2
1039 Polski Proces Cywilny         3 3       2
1040 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4   2
1041 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30   3
1042 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12 9
1043 Polyhedron 24 32 30 30 30 30       2
1044 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7       349
1045 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8   58
1046 Population Ecology 20                 1
1047 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15 27
1048 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14   1
1049 Positivity 10 13 20 20 15 25 25     5
1050 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8       3
1051 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15       2
1052 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15   4
1053 Postscriptum Polonistyczne           8       1
1054 Powder Technology             30     1
1055 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4       7
1056 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10   8
1057 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9   1
1058 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4       8
1059 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8   2
1060 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8   9
1061 Prace Filologiczne             12 12   3
1062 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5           6
1063 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4       1
1064 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5       6
1065 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4         1
1066 Prace Językoznawcze     5 5 8 8       1
1067 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12 1
1068 Prace Literackie           5       1
1069 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                 77
1070 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2   6
1071 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4       3
1072 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6   3
1073 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6               11
1074 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2               13
1075 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7 2
1076 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10   102
1077 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8   3
1078 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6   31
1079 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5       2
1080 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6 5
1081 Pragmatics           20 20     3
1082 Prakseologia           10       1
1083 Praktische Metallographie 20 27 15 15           16
1084 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6   2
1085 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3   2
1086 Prawo i Więź             5 5   1
1087 Prawo w Działaniu             5 5   1
1088 Precision Engineering             30 30 30 2
1089 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10     12
1090 Probability and Mathematical Statistics 4                 4
1091 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9       2
1092 Problemy Ekologii   6               9
1093 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20       4
1094 Problemy Eksploatacji 4                 3
1095 Problemy Higieny i Epidemiologii           7       1
1096 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4       11
1097 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8   58
1098 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11   2
1099 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11   128
1100 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                 1
1101 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6       3
1102 Problemy Transportu i Logistyki               10 10 2
1103 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14   10
1104 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5   1
1105 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11   7
1106 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6       1
1107 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25       10
1108 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15       1
1109 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15           1
1110 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5   1
1111 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45       1
1112 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5       8
1113 Prokuratura i Prawo     5 5 6 6 4 4 4 8
1114 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14   34
1115 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4           3
1116 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13   4
1117 Przegląd Biblioteczny           7 7     2
1118 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 148
1119 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 173
1120 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10       1
1121 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11 41
1122 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4       7
1123 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12   15
1124 Przegląd Geopolityczny           2 6 6   32
1125 Przegląd Górniczy   9 7 7 6 6 7 7   3
1126 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10   17
1127 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5           4
1128 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12   12
1129 Przegląd Humanistyczny             12 12   8
1130 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9       3
1131 Przegląd Legislacyjny             8 8   2
1132 Przegląd Leśniczy         2 2       2
1133 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5       24
1134 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6   43
1135 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8 6
1136 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10   1
1137 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13   17
1138 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6       4
1139 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5       5
1140 Przegląd Podatkowy               6 6 1
1141 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4   1
1142 Przegląd Policyjny             8 8   1
1143 Przegląd Politologiczny   9               5
1144 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5       2
1145 Przegląd Prawa Handlowego 4         6       4
1146 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9 9
1147 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9 10
1148 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6   19
1149 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10   11
1150 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10       33
1151 Przegląd Sejmowy           7 11 11   8
1152 Przegląd Socjologiczny         10 10   15   5
1153 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9 2
1154 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14   4
1155 Przegląd Strategiczny         4 4       1
1156 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4           45
1157 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6 1
1158 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8       2
1159 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12   32
1160 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7           6
1161 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7       11
1162 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15   8
1163 Przemysł Drzewny 2                 28
1164 Przestrzenie Teorii             10 10   1
1165 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9   4
1166 Przyroda Sudetów     2 2 1 1       1
1167 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10   3
1168 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15           1
1169 Psychiatry Research         30 30 30 30   1
1170 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13   9
1171 Psychologia Społeczna     7 7     13 13   3
1172 Psychology Research         6 6       1
1173 Ptaki Śląska         1   3 3   5
1174 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20   19
1175 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30         1
1176 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30       1
1177 Quaestiones Mathematicae               20 20 1
1178 Qualitative Health Research     30 30           1
1179 Quantitative Methods in Economics   9               1
1180 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35 3
1181 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5       4
1182 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata             10 10   1
1183 Regular and Chaotic Dynamics 15 20 20 20 20 20 20     8
1184 Rehabilitacja w Praktyce           4       1
1185 Rejent 4 6     4 4 8 8 8 37
1186 Renewable and Sustainable Energy Reviews 24 32 45 45 45 45 45 45 45 10
1187 Renewable Energy               30 30 1
1188 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 6         10       1
1189 Reports on Geodesy 4 6     7 7       10
1190 Reports on Geodesy and Geoinformatics         7 7 13 13   3
1191 Reports on Mathematical Physics 10 13 20 20 15 15       19
1192 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej     8 8           1
1193 Res Historica     10 10 10 10       1
1194 Respectus Philologicus     10 10 9 9 7 7   4
1195 Results in Mathematics               25 25 5
1196 Reviews on Advanced Materials Science [online] 20 27 20 20           6
1197 Revista de Metalurgia               15 15 1
1198 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 20 27 25 25           4
1199 REVSTAT - Statistical Journal             20     1
1200 Roads and Bridges - Drogi i Mosty             11 11   1
1201 Robotica 20 27 25 25 25 25 20 20   6
1202 Robotics and Autonomous Systems 20 27 30 30 30 25 25 25   4
1203 Rocky Mountain Journal of Mathematics 10         20 20     2
1204 Rocznik Andragogiczny 4 6 7 7   8   14   13
1205 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego     6 6 5 5 8 8   2
1206 Rocznik Historii Filozofii Polskiej     1 1 2 2       5
1207 Rocznik Historii Prasy Polskiej 6 9 7 7           1
1208 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego         4 4 6 6   5
1209 Rocznik Integracji Europejskiej     4 4 6 6   11 11 6
1210 Rocznik Kognitywistyczny     2 2 3 3 5 5   2
1211 Rocznik Lubuski 6 9 7 7 6 6 11 11   438
1212 Rocznik Pedagogiczny 6 9 6 6 5 5 13 13   22
1213 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 4 6 4 4 5 5       11
1214 Rocznik Polsko-Niemiecki     4 4 5 5       2
1215 Rocznik Przekładoznawczy     5 5 3 3       5
1216 Roczniki Biblioteczne 6       5 5       5
1217 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy   2 3 3 5 5   7   6
1218 Roczniki Filozoficzne 6 9 6 6 7 7       17
1219 Roczniki Gleboznawcze 4   5 5           5
1220 Roczniki Humanistyczne     10 10 10 10 15 15   3
1221 Roczniki Kulturoznawcze         2 2       1
1222 Roczniki Nauk Prawnych   9 6 6 7 7       1
1223 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 4 6 8 8           1
1224 Roczniki Nauk Społecznych 6                 1
1225 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich     8 8 8 8 14 14 14 6
1226 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 6 7 7 8 8 10 10   21
1227 Roczniki Psychologiczne             12 12   3
1228 Roczniki Socjologii Rodziny   9 4 4 2 2       32
1229 Roczniki Teologii Duchowości 4   4 4           1
1230 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii     2 2 5 5       1
1231 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne     2 2           1
1232 Romanica Cracoviensia           9 10 10   1
1233 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)     5 5 7 7 8     8
1234 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   2 2 2   5       3
1235 Rozprawy Społeczne         4   8 8   2
1236 Rozprawy Ubezpieczeniowe     4 4           1
1237 RSC Advances           35 35     2
1238 Ruch Filozoficzny 4 6 4 4 5 5       24
1239 Ruch Literacki 6 10 10 10 10 10       10
1240 Ruch Pedagogiczny 6 10 12 12 10 10 10     28
1241 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny             11 11   7
1242 Rudy i Metale Nieżelazne           7       17
1243 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze         2 2 5 5   3
1244 Rynek Energii 6 9 10 10 9 9       5
1245 Rynek Instalacyjny         5 5 6 6   5
1246 Samorząd Terytorialny 6 9 7 7 6 6 11 11 11 8
1247 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 15 20 20 20 20 20       2
1248 Scandinavian Journal of Immunology   20               1
1249 Schizophrenia Research           40 40 40 40 1
1250 Science China - Mathematics           25 25 25   2
1251 Science of the Total Environment             40 40   1
1252 Scientia et Fides             9 9   1
1253 Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy             8 8 8 1
1254 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics   6     2 2       2
1255 Scientific Reports           40 40 40 40 6
1256 Scripta Biblica et Orientalia     3 3 4 4       1
1257 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu           3 3     3
1258 Seksuologia Polska     3 3 3 3       1
1259 Semigroup Forum           20 20     2
1260 Semina Scientiarum     2 2 3 3       1
1261 Set-Valued and Variational Analysis             30 30   1
1262 SIAM Journal on Optimization 24           45 50   2
1263 Silva Fennica           30 30     2
1264 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International               15   1
1265 Slavia Antiqua     10 10 10 10       1
1266 Slavia Occidentalis           10 10 10   2
1267 Slavia Orientalis     10 10 10 10       24
1268 Slezský sborník. Acta Silesiaca   10 10 10 10 10   10   4
1269 Słupskie Studia Filozoficzne 4 6 6 6 5 5       17
1270 Smart Materials and Structures     35 35 40 40 40     3
1271 SMPTE Motion Imaging Journal     15 15 15 15       1
1272 Sociology Study         6 6       1
1273 Socjolingwistyka       10 10   10 10   2
1274 Sofia 2                 11
1275 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich         7 7 9 9   7
1276 Soil Science Annual         5 5       1
1277 Solid State Ionics             35 35   2
1278 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 20 27 25 25           3
1279 Solid State Phenomena 15   10 10 10 10 10     5
1280 Spectroscopy : an International Journal 10 13 20 20 15 15       1
1281 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics           6       1
1282 Społeczeństwo i Rodzina 2 6 7 7 8 8       9
1283 Sport Wyczynowy     1 1           2
1284 Sprachwissenschaft   10 10 10 10 10       3
1285 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 6 9     6 6 14 14   8
1286 Statistical Papers 10 13 15 15   20 20 20   3
1287 Statistics           30 15 15   5
1288 Steel and Composite Structures 10 27 20 20 25 25       2
1289 Stem Cells Translational Medicine             40 35 35 1
1290 Stochastic Analysis and Applications 10       20 20 15 20   14
1291 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 20 27 30 30 30 30       1
1292 Stochastics and Dynamics 15 20 20 20 15 15       1
1293 Stosunki Międzynarodowe 6 9 7 7           7
1294 Strain 20 32 35 35 30 30       1
1295 Strony     2 2           1
1296 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 10   12 12 10 10 14 14   3
1297 Studia Antyczne i Mediewistyczne     6 6 7 7       5
1298 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe         4 4   9 9 3
1299 Studia Ecologiae et Bioethicae 4 6 6 6 7 7 7 11   17
1300 Studia Edukacyjne     10 10 10 10       5
1301 Studia Ekonomiczne = Economic Studies     8 8 9 9 13 13   3
1302 Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies     2 2 4 4 9 9   3
1303 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego     2 2 4 4       3
1304 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach     7 7 7 7 10 10   18
1305 Studia Ełckie             7 7   3
1306 Studia Europaea Gnesnensia     4 4 7 7 13 13   3
1307 Studia Europejskie             12 12   1
1308 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego           2       1
1309 Studia Gdańskie 4 6 2 2 4 4       3
1310 Studia Geotechnica et Mechanica 4 6 5 5 7 7       10
1311 Studia Germanica Gedanensia             8 8   4
1312 Studia Germanica Posnaniensia 4 6 5 5 6 6       5
1313 Studia Historyczne 6                 4
1314 Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie     5 5 4 4 7 7   2
1315 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae     3 3 7 7 9 9   4
1316 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej         1 1 2 2   4
1317 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 4 6 7 7           9
1318 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego         3 3 9 9   2
1319 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego               9 9 3
1320 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2 2 3 3 7 7       11
1321 Studia i szkice slawistyczne     3 3 4 4       1
1322 Studia Informatica   6 4 4 5 5   9 9 12
1323 Studia Językoznawcze 4 6 4 4 4 4 11 11   4
1324 Studia Linguistica             9 9   2
1325 Studia Lubuskie   2 3 3 3 3       22
1326 Studia Medioznawcze         8 8       4
1327 Studia Medyczne = Medical Studies   2 4 4 3 3       1
1328 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny     10 10 10 10 13 13   3
1329 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 4   5 5 8 8       8
1330 Studia Nad Rodziną             8 8   1
1331 Studia Niemcoznawcze 4 6     4 4 12 12   27
1332 Studia Oeconomica Posnaniensia             10 10   3
1333 Studia Paradyskie 2 2 3 3 4 4       10
1334 Studia Pedagogiczne   10 10 10 10 10       7
1335 Studia Philosophiae Christianae         9 9 11 11   4
1336 Studia Philosophica Wratislaviensia   9 8 8 9 9 10 10   21
1337 Studia Politologiczne 6 9 7 7 8 8 13 13   4
1338 Studia Polonijne 6 9 6 6           1
1339 Studia Pragmalingwistyczne             2 2   1
1340 Studia Prawa Publicznego             7 7   5
1341 Studia Prawnicze KUL             8 8   2
1342 Studia Regionalne i Lokalne 6 9 8 8 8 8       1
1343 Studia Religiologica     3 3 8 8       1
1344 Studia Romanica Posnaniensia 4 10 10 10 10 10 14 14   5
1345 Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia     4 4           1
1346 Studia Socialia Cracoviensia         5 5       2
1347 Studia Socjologiczne     10 10 15 10       16
1348 Studia Społeczne         5 5       1
1349 Studia Śląskie 4 6 5 5 6 6       2
1350 Studia Warmińskie         5 5       1
1351 Studia Wschodniosłowiańskie         8 8       1
1352 Studia Wyborcze               9 9 2
1353 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej             10 10   4
1354 Studia z Filozofii Polskiej     4 4 3 3 5 5   42
1355 Studia z Historii Filozofii         5 5 9 9   4
1356 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 4 6 6 6 6 6 6     3
1357 Studia z Nauk Społecznych     3 3 4 4       3
1358 Studia z Prawa Wyznaniowego 2   6 6           8
1359 Studia z Teorii Wychowania     4 4 6 6 8 8   19
1360 Studia Zachodnie 4   2 2 3 3 9 9   279
1361 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu     2 2 3 3       1
1362 Studies in East European Thought 10 10 15 15 15 15       3
1363 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric   10 10 10 10 10       2
1364 Studies in Sport Humanities         3 3   9 9 2
1365 Styles of Communication           5       1
1366 Stylistyka     8 8 9 9 11 11   9
1367 Surface & Coatings Technology             35 35   2
1368 Surface and Interface Analysis 15 20 20 20 15 15       3
1369 Sylwan 6 9 15 15 15 15       3
1370 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 4 6 7 7 6 6       1
1371 Symulacja w Badaniach i Rozwoju             5 5   1
1372 Systems and Control Letters 24 32 30 30 35 35 35 35   8
1373 Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji             6 6 6 12
1374