System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis       10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic                   40 35     1
3 ACS Nano               45 45         1
4 Acta Agrobotanica           7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica       4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica                     6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae                   10 15     1
8 Acta Baltico-Slavica               10 10 14 14     5
9 Acta Biochimica Polonica       15 20 15 15 15 15         12
10 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna                     12     2
11 Acta Biotheoretica       15                   1
12 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej       2 2 3 3             1
13 Acta Entomologica Silesiana                     7 7   1
14 Acta Ethologica       15 20 20 20 20 20         1
15 Acta Geophysica                 20 20       1
16 Acta Haematologica Polonica       4 6 5 5 4 4         1
17 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)           1 1             1
18 Acta Mathematica Hungarica       15 20 20 20 20 15 15 15 15   11
19 Acta Mathematica Sinica, English Series       20 27 25 25 25           3
20 Acta Mechanica et Automatica                   14 14     2
21 Acta Mechanica Slovaca           7 7             5
22 Acta Medicorum Polonorum                       3   3
23 Acta Microbiologica Polonica       6                   7
24 Acta Neophilologica               4 4 8 8     5
25 Acta Neuropsychologica                   12 12 12   1
26 Acta Oecologica : International Journal of Ecology       15 20 25 25 20 20 25 20     4
27 Acta of Bioengineering and Biomechanics       6 9 15 15 15 15 15 15     12
28 Acta Ornithologica       20 27 20 20 30 35         6
29 Acta Philologica           3 3             2
30 Acta Physica Polonica A       10 13 15 15 15 15 15 15 15   71
31 Acta Physica Polonica B       15 20 20 20 20 20   20 20   34
32 Acta Physica Slovaca       15                   11
33 Acta Physiologiae Plantarum       10 20 25 25 25 25 25 25 25   6
34 Acta Physiologica Hungarica               15 15         3
35 Acta Politica Polonica                     9     1
36 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research                   15 15     2
37 Acta Polono-Ruthenica       4 6 6 6 5 5 13 13     11
38 Acta Polytechnica Hungarica                 15 15 20     2
39 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura                     11 11   2
40 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus           4 4 5 5         1
41 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum         6 5 5 4 4         6
42 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria       4   5 5             5
43 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia           9 9 10 10 15 15     9
44 Acta Societatis Botanicorum Poloniae       10 13 15 15 15   20 25     4
45 Acta Theriologica           20 20 25 25         3
46 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica                 5 6 6     2
47 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica       4 6 4 4 4 4 4 4     14
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica       2 2                 1
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica                 7 12 12     4
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica       4 6 5 5 6 6         4
51 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica               6 6 6 8     3
52 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców                 5 8 8     1
53 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie                   5 5     2
54 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna         6 4 4 5 5         2
55 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo                     7 7   2
56 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia       4 6 7 7 8 8   13 13   13
57 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica       6 9                 1
58 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki           10 10 10 10         1
59 Adaptive Behavior       24 32 30 30 25 25         1
60 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka                     8     1
61 ADR. Arbitraż i Mediacja         6         5 5     8
62 Advanced Materials Research [online]               7 7         5
63 Advances in Bioresearch                 6         1
64 Advances in Clinical and Experimental Medicine                       15   2
65 Advances in Electrical and Computer Engineering           20 20 15 15 15 15 15   2
66 Advances in Geometry       20 27 20 20 15 15   15 15   2
67 Advances in High Energy Physics                   30 25     1
68 Advances in Manufacturing Science and Technology       6 9 7 7 6 6         5
69 Advances in Materials Science                 9 11 11     2
70 Advances in Mechanical Engineering                     20 20 20 1
71 Advances in Science and Technology. Research Journal                   10 10     2
72 Advances in Space Research       20 27 20 20 20 20 20       6
73 Aequationes Mathematicae       6 9 30 30 15 20 25 25 25   43
74 AIP Advances                     25 25   1
75 Aktualne Problemy Biomechaniki                     4 4   2
76 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku               2 2 4 4 4   21
77 Alergoprofil           4 4 6 6         6
78 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction       4 6 7 7 6 6 13 13     3
79 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten       20 27 25 25 20 20         1
80 American Journal of Cardiovascular Drugs                   25 25 25 25 1
81 American Journal of Men's Health                   20 20 20   1
82 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism               40 40 40       1
83 American Journal of Translational Research                 35 35 35     1
84 American Journal of Transplantation           50 50             1
85 Amphibia-Reptilia         25 25 25 25 25 20 25 25   4
86 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki       4 6 5 5 4 4         4
87 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne       4 9 8 8 9 9 10 10 10   9
88 Analysis Mathematica           15 15 15 15         1
89 Analytical and Bioanalytical Chemistry       24 32 35 35 40 40         1
90 Analytical Letters       15 20 20 20 20 20         1
91 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology                   25 25     1
92 Angiology                   20 20 20   1
93 Animal       10 27 35 35 35 35         1
94 Animal Science Papers and Reports [online]       15 13     25 25         2
95 Annalen der Physik                     35 35   2
96 Annales de l'Institut Fourier       20 27 30 30 30 30         1
97 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym       2           10 10     6
98 Annales Henri Poincaré       20 27 25 25 25 25         3
99 Annales Mathematicae Silesianae       4 6 4 4 5 5   9 9   14
100 Annales Neophilologiarum           1 1 5 5         1
101 Annales Polonici Mathematici       6 9 20 20 15 15         25
102 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae       4 6 5 5 7 7         37
103 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia           4 4 5 5   8     12
104 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica                   5 5     1
105 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae           2 2     6 6     5
106 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia                   11 11     1
107 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia                 6 12 12     9
108 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes           2 2 4 4         3
109 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica                   3 3     1
110 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura           2 2             2
111 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria               5 5         1
112 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica               4 4         4
113 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V           2 2             1
114 Annales Zoologici       10 13 15 15 15 15 20 25     20
115 Annales Zoologici Fennici       24 32 25 25 25 25         1
116 Annals of Agricultural and Environmental Medicine               30 30         1
117 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger                 30 30 30     2
118 Annals of Forest Science       24 32 35 35 30 30         2
119 Annals of Hematology       20           25 30 30   3
120 Annals of Noninvasive Electrocardiology           20 20 15 15         1
121 Annals of Operations Research       15 20 25 25 25 25   30 30 30 2
122 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology       4 6 6 6 6 6 10 10     14
123 Annual Set the Environmental Protection           15 15 15 15 15 15     9
124 Anthropological Review           7 7 7 7 15 15 15   6
125 Anthropologischer Anzeiger                     20 20 20 1
126 Anthrozoös                 25 25       1
127 Anticancer Research               20 20 20       1
128 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki           4 4             3
129 Applicable Analysis and Discrete Mathematics                   35 35     2
130 Applicationes Mathematicae       6 9 8 8 9 9   14 14   14
131 Applied Computer Science               6 6 11 11 11   22
132 Applied Ecology and Environmental Research                   15 15     1
133 Applied Energy                     45 45   2
134 Applied Magnetic Resonance       10 13 15 15             9
135 Applied Mathematical Modelling           30 30 35 35 35 35     2
136 Applied Mathematics and Computation       20 27 35 35 35 40 40 35 35   11
137 Applied Mathematics Letters       20 27 30 30 35 35         9
138 Applied Mechanics and Materials               7 7 7       21
139 Applied Optics                   30 25 25   2
140 Applied Sciences                     25 25   1
141 Applied Soft Computing       24 32 35 35 35 35         1
142 Applied Vegetation Science                 30 30 30     1
143 Arabian Journal for Science and Engineering                   20 20     1
144 Arabian Journal of Chemistry                     35 35   1
145 Archeus           2 2 4 4         13
146 Architecturae et Artibus                     7 7   2
147 Architecture Civil Engineering Environment                   11 11     1
148 Architectus         6 4 4 5 5 9 9     6
149 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje         6 4 4 4 4         4
150 Archiv der Mathematik           20 20 20 20         4
151 Archive of Mechanical Engineering       6       8 8         4
152 Archives of Budo       4 6 15 15 15 15 15       4
153 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports                   7 7     2
154 Archives of Civil and Mechanical Engineering       6 9 15 15 20 25 25       7
155 Archives of Civil Engineering       4 6 6 6 6 6 15 15     10
156 Archives of Electrical Engineering       4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
157 Archives of Environmental Contamination and Toxicology       20 27 25 25 25 25 25       3
158 Archives of Environmental Protection       6 9 15 15 15 15         2
159 Archives of Foundry Engineering       6 9 6 6 9 9 15 15 15   47
160 Archives of Materials Science and Engineering       6 9 9 9 9 9 13       3
161 Archives of Mechanical Technology and Automation               5 5         2
162 Archives of Medical Science           25 25   25 25 30 30   6
163 Archives of Metallurgy and Materials       15       20 25 30 30 30   15
164 Archives of Thermodynamics                   13 13     1
165 Archives of Transport           5 5 6 6         1
166 Archivolta               1 1         6
167 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis           20 20     25 25     2
168 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne       4 6 6 6 5 5         2
169 Archiwum Budowy Maszyn       6                   1
170 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej               4           1
171 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection       4 6 4 4 4 4         3
172 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej       6 10 10 10 10 10 10 10     5
173 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering         6 1 1       4 4   19
174 Archiwum Inżynierii Lądowej       4                   1
175 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering       4   5 5 6 6         10
176 Archiwum Odlewnictwa       6                   89
177 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji       6 9 7 7 5 5         60
178 Ardeola       15                   1
179 Argumenta Oeconomica         9 15 15 15 15 15       3
180 Argumentation               25 25         1
181 Ars Combinatoria       10 13 15 15 15 15         4
182 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied                 10 10       1
183 Arthropod-Plant Interactions           35 35 30 30 30 30 30   2
184 Artificial Life       24 32 30 30 30 30         1
185 Asian Journal of Applied Science and Engineering                 9         1
186 Asian Journal of Control       15 20 15 15 25 25         2
187 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention                   20       3
188 Ask. Research & Methods               6 6         1
189 Astronomical Journal                     35 35   1
190 Astronomy & Astrophysics       24 32 35 35 35 35 35 35     69
191 Astroparticle Physics       24 32 30 30 35 35         3
192 Astrophysical Journal       24 32 40 40 40 40 40 40 40   88
193 Astrophysical Journal Letters           40 40 40 40 40 40 40   16
194 Astrophysical Journal Supplement Series           45 45 50 45 45 45 45   6
195 Astrophysics and Space Science                 25 25       9
196 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne         9 7 7 7 7 14 14 14   23
197 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies               15 15         1
198 Atmospheric Environment                     35 35   1
199 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe           4 4 4 4 7 7 7   4
200 Automatica               45 45 45 45     7
201 Automation and Remote Control       10 13 15 15 15 15 15       3
202 Avian Biology Research               20 20         1
203 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia           4 4 5 5         6
204 Baltic Forestry                     15 15   1
205 Banach Center Publication         9       7 14 14     22
206 Barometr Regionalny           7 7 8 8         1
207 Basic and Applied Ecology                 30 30       1
208 Behavioral Ecology       24                   1
209 Behavioural Processes       24 32 25 25 20 20         1
210 Bernoulli                 30 25       1
211 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka                 6 6 6 6   2
212 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie       2 2 2 2 3 3 6 6     3
213 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka           5 5 5 5         6
214 Białostockie Studia Literaturoznawcze               6 6         1
215 Bio-Algorithms and Med-Systems                     8 8   2
216 Biochemical and Biophysical Research Communications       20           20 25     2
217 Biochemical Engineering Journal       24                   1
218 Biochemical Systematics and Ecology                     15     1
219 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane           35 35 35 35         3
220 Biocybernetics and Biomedical Engineering       6                   2
221 Biodiversity and Conservation                     30 30   1
222 Biodiversity Research and Conservation         4 4 4 7 7   13 13   3
223 Biologia       10 13 15 15 15 15         6
224 Biological Agriculture & Horticulture                     25 25 25 1
225 Biological Conservation       24 32 35 35 40 40 40       2
226 Biological Journal of the Linnean Society           20 20 20 20 20       1
227 Biological Letters           6 6 8 8         3
228 Biology of Sport           15 15 15 15 15 15 15   5
229 BioMed Research International                   20       3
230 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications               15 15         1
231 Biomedicine & Pharmacotherapy               25           1
232 Bioprocess and Biosystems Engineering               25 25         1
233 BioResources [online]         6 40 40 35 40 35 35     10
234 BioSystems       20 27 25 25 25 25 25 25     4
235 Biosystems Engineering             25 35 35         1
236 Bird Study           30 30 25 25         1
237 Biuletyn Edukacji Medialnej                   6 6 6   2
238 Biuletyn Historii Wychowania           5 5             1
239 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin           4 4 4 4 6       2
240 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego           4 4       12     3
241 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego       6 10 7 7 6 6 13 13     6
242 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej       6 9 5 5 5 5         1
243 BJU International               35 35 35       1
244 BLOOD       24                   1
245 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana       15                   1
246 Brazilian Journal of Medical and Biological Research                   20 20     1
247 Breast Cancer Research             40             1
248 British Journal of Applied Science & Technology                 5 5       2
249 British Journal of Cancer               35           1
250 British Journal of Clinical Pharmacology           30 30 35 35         1
251 British Journal of Haematology               35 35         1
252 Brno Studies in English         10 10 10 10 10         3
253 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna           4 4 5 5         1
254 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction               8 8         1
255 Budownictwo i Architektura           2 2 3 3 6 6 6   13
256 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering           2 2     5 5     3
257 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym                     6 6   3
258 Builder                   4 5 5 5 9
259 Building and Environment       24 32 35 35             1
260 Bulletin of Entomological Research                     35     1
261 Bulletin of Insectology       10 13 20 20 15 15         1
262 Bulletin of the Australian Mathematical Society                 20 20       1
263 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin       10 13 15 15             1
264 Bulletin of the Korean Mathematical Society           15 15 15 15         2
265 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences       6 9 30 30 25 25 20 20     23
266 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy                 15 15       1
267 Bulletin Polish Economic Society                     4     1
268 Burgen und Schlösser                 10 10       1
269 Byzantinoslovaca               5 5         1
270 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie                 30 30       1
271 Cancer Letters                 35         2
272 Cancer Research and Treatment                     25     1
273 Carbohydrate Polymers       24 32 40 40 40 40         2
274 Carbon                 40 40       1
275 Casus                 4 6 6     2
276 Catalysis Communications                   30 30     1
277 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy       20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
278 Cellular & Molecular Biology Letters       15 20 15 15 15 15         26
279 Cellular and Molecular Life Sciences       24 32 40 40 40 40         1
280 Cellular Immunology               20 20         1
281 Cement Wapno Beton       6                   4
282 Central European Journal of Biology       10 20 20 20             1
283 Central European Journal of Mathematics           20 20 15 20         7
284 Central European Journal of Physics       15 20 20 20 20 20         2
285 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine                 5 12 12     1
286 Central European Journal of Urology               9           1
287 Central European Review of Economics & Finance                     7 7   1
288 Centropa           10 10             5
289 Challenges of Modern Technology           2 2             1
290 Chaos                 40 45 40 40 40 3
291 Chaos, Solitions & Fractals           30 30 30 25         3
292 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly             20 20 20 20 20     2
293 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa       10 13 15 15 15 15         4
294 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification       20 27 30 30             1
295 Chemical Engineering Communications                 20 20 20     1
296 Chemical Engineering Journal       24 32 40 40             1
297 Chemical Engineering Science       24 32 35 35             1
298 Chemical Papers                   20 20     1
299 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems       24 32 40 40             1
300 Chinese Business Review               10 10         2
301 Chłodnictwo       4 6 5 5 4 4 6 6     5
302 Chorzowskie Studia Polityczne                   9 9     1
303 Chowanna       6 9 7 7 6 6         8
304 Chrońmy Przyrodę Ojczystą       4 6 4 4 3 3 8 8 8   35
305 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja       4 6 5 5 4 4         29
306 Circulation Journal           30 30 30 30         1
307 Civil and Environmental Engineering Reports       4 6 5 5 5 5 9 9 9   146
308 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny                   6 6     3
309 Classical and Quantum Gravity       24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
310 Clinical Anatomy           20 20 20 20 20       1
311 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology           25 25 20           1
312 Clinical Autonomic Research       15 20 20 20 20 20         2
313 Clinical Biomechanics           30 30 30 30 30 30     1
314 Clinical Interventions in Aging               25 25 20 20     1
315 Clinical Microbiology and Infection       20 32 35 35             1
316 Cognitive Computation                   20 20 20   1
317 Collectanea Mathematica       15 27 15 15 25 25         8
318 Colloquia Theologica Ottoniana       4 6 7 7 6 6         3
319 Colloquium                   8 8     1
320 Colloquium Mathematicum       6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 8
321 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B       20 27 30 30             1
322 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C       24                   1
323 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering       10 13 15 15 15 15         6
324 Composite Structures                     35 35   1
325 Composites Part B : Engineering       24 32 45 45 45 45         2
326 Composites Theory and Practice                     11 11   1
327 Computational Methods in Science and Technology       6 9 7 7 9 9 11 11     34
328 Computational Optimization and Applications       20 27 35 35             1
329 Computational Statistics and Data Analysis                   25 25 25   2
330 Computer Applications in Electrical Engineering           4 4 4 4         4
331 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences       4 6 10 10 6 6         7
332 Computer Assisted Methods in Engineering and Science               4 4   14 14   2
333 Computer Physics Communications       24 32 35 35 45 45         3
334 Computers and Chemical Engineering       24 32 35 35 35 35         2
335 Computers and Electrical Engineering                   20 20     1
336 Computers in Biology and Medicine           20 20 20 20         1
337 Concepts in Magnetic Resonance : Part A       20 27 20 20 20 20 20       3
338 Conservation Letters           40 40 40 40         1
339 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia                   14       1
340 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso                 15 15       1
341 Control and Cybernetics             20 10 10         3
342 Control Engineering Practice       20 27 30 30 35 35 30 30 30   13
343 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen                 4 4       11
344 Copernican Journal of Finance & Accounting                     7 7   1
345 Critical Reviews in Analytical Chemistry       24 32 40 40             1
346 Crossroads. A Journal of English Studies                   6 6     1
347 Culture, Health & Sexuality                 30 35 30     1
348 Current Bioinformatics       10 13 15 15 20 20         2
349 Current Issues in Personality Psychology                   12   12   6
350 Current Microbiology                 20 15 15     1
351 Current Oncology               20 15         2
352 Current Opinion in Lipidology                     35 35   1
353 Current Problems of Psychiatry               4 4         1
354 Current Psychology                       20   1
355 Current Topics in Biophysics           6 6 8 8         16
356 Cywilizacja i Polityka               1 1         1
357 Czas Kultury                   12 12 12   10
358 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture                 5 9 9 9   18
359 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych                     7 7   1
360 Czasopismo Psychologiczne           5 5 5 5         5
361 Czasopismo Techniczne : Architektura       4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
362 Czasopismo Techniczne : Budownictwo       4 6 5 5 6 6         4
363 Czasopismo Techniczne : Mechanika       4 6 5 5 6 6         7
364 Czech Journal of Food Sciences                     20 20   1
365 Czechoslovak Mathematical Journal       10 13 15 15 15 15         3
366 Człowiek i Społeczeństwo               7 7         2
367 Dalton Transactions                   40 40     1
368 Demonstratio Mathematica       6 9 8 8 8 8   11 11   29
369 Dendrobiology       6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 14
370 Desalination       20 27 35 35 40 40         4
371 Desalination and Water Treatment               20 20 20 20     3
372 Diabetologia Kliniczna                     10 10   1
373 Diagnostyka       4                   5
374 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne           10 10 10 10 15 15 15   6
375 Discrete and Computational Geometry       24 32 35 35 25 25         3
376 Discrete and Continuous Dynamical Systems       24 32 35 35 35 35         3
377 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A                 35 35       2
378 Discrete Applied Mathematics       15 20 25 25 25 25 25 25 25   8
379 Discrete Dynamics in Nature and Society       20 27 30 30 25 25 25 20     2
380 Discrete Mathematics       15 20 20 20 20 25 25 25 25   35
381 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science       24 32 20 20 20 20         2
382 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods       4                   19
383 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization       6 9 8 8 10 10 9 9     36
384 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications       4 6 7 7 10 10 8 8     8
385 Discussiones Mathematicae : Graph Theory       6 9 8 8 10 10 15 15 15   52
386 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics       4 6 5 5 10 10 6 6     39
387 Disputatio         15 12 12 10 10         3
388 Doctrina. Studia społeczno-polityczne           4 4 4 4         1
389 Drogi i Mosty       4 6 5 5 4 4         8
390 Drogownictwo       4         4 5 5     12
391 Drug Metabolism and Disposition       24 32 35 35 35 35         1
392 Drug Testing and Analysis                 25 25 25     1
393 Drugs                   40 40 40 40 2
394 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences       2 2                 10
395 Dynamic Games and Applications           3 3 10 25 20 25     4
396 Dynamic Systems and Applications       15 20 15 15 20 20 15 15     17
397 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems       10 13                 5
398 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu               5 5         1
399 Dyskursy Młodych Andragogów           4 4 4 4 10 10 10   46
400 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka                   9 9     1
401 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski       4 6 4 4 3 3         1
402 Echa przeszłości       4 6 6 6 5 5   9 9   4
403 Ecological Chemistry and Engineering. A           7 7 6 6         2
404 Ecological Complexity               25 25 30 30     2
405 Ecological Engineering               35 35         1
406 Ecological Entomology                     35 35   1
407 Ecological Indicators               35 35 35 35 35   7
408 Ecology and Evolution                 20 25 25     1
409 Economic and Environmental Studies                 8 13 13 13   3
410 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja                     15 15   1
411 Economic Theory       15 27 25 25 25 25 25   25   4
412 Edukacja         10 10 10 10 10         60
413 Edukacja - Technika - Informatyka               6 6 9 9     2
414 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa           4 4 5 5 8 8 8 8 13
415 Edukacja Dorosłych         10 10 10 10 10 10 11     15
416 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers                   12 12     2
417 Edukacja Filozoficzna       4 6     3 3         22
418 Edukacja Prawnicza         2                 2
419 Edukacja Ustawiczna Dorosłych       4 6 7 7 8 8 14 14 14   15
420 e-Finanse               9 9         2
421 Ekologia i Technika           2 2 5 5         6
422 Ekonometria = Econometrics           8 8 9 9         3
423 Ekonomia = Economics           8 8 8 8         5
424 Ekonomia i Prawo               8 8 12 12 12   4
425 Ekonomia i Środowisko       4 6 5 5 8 8   12 12   5
426 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management                 7 7 11     3
427 Ekonomia Społeczna                     7     1
428 Ekonomia XXI wieku                 8 11 11     4
429 Ekonomiczne Problemy Usług                     8     1
430 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa       6 9 8 8 7 7 12 12     41
431 Ekonomista       6 9 15 15 10 10 14 14     7
432 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability                   25 25     1
433 Electric Power Systems Research       15 20 30 30 35 30 35 30     5
434 Electronic Communications in Probability               20 20         1
435 Electronic Journal of Combinatorics       20 27 25 25 20 25 20 25     7
436 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online]       4   7 7 7 7         8
437 Electronics and Telecommunications Quarterly       6                   5
438 Elektro.info [online]           5 5 5 5         4
439 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania       6 9 6 6 5 5         14
440 e-mentor       4 6 8 8 9 9 15 15     6
441 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii       4 6 4 4 4 4         3
442 Endokrynologia Polska       6 9 10 10 15 15         2
443 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej               4 4         1
444 Energia i Budynek         6                 2
445 Energy               45       45   2
446 Energy and Buildings       24 32 40 40 40 40 40 40     3
447 Energy Conversion and Management                 40 40       1
448 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects           25 25 20 20         1
449 Engineering Applications of Artificial Intelligence       20       35 35         8
450 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów       4 9 7 7 7 7         15
451 Engineering Optimization       20                   2
452 Engineering Transactions       4   7 7 7 7 15 15 15   8
453 Entomologia Experimentalis et Applicata                 35 30 30     7
454 Entomologica Fennica                 15 15       1
455 Environment Protection Engineering       6 13 15 15 15 15 15 15 15   7
456 Environmental Engineering and Management Journal                   15 15 15   1
457 Environmental Geochemistry and Health                 30 35 30     1
458 Environmental Microbiology           40 40 40 40 40 40 40   1
459 Environmental Research       24 32 40 40 40 40         1
460 Environmental Research Letters                     40 40   1
461 Environmental Science and Pollution Research                 30 30 30 30   3
462 Episteme           5 5 4 4         5
463 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics           35 35 35           1
464 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                       8   2
465 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy                   14 14     2
466 Estetyka i Krytyka           6 6 5 5 12 12     4
467 Ethology Ecology & Evolution           20 20 20 20 20 25 25   3
468 Ethos                       12   3
469 Etnografia Polska                   12 12 12   1
470 Etyka           5 5 4 4         4
471 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój                   10 10     1
472 Europa Regionum               7 7 7 7 7   10
473 European Food Research and Technology                     25 25   1
474 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery             30 30 30         1
475 European Journal of Cell Biology       20 27 25 25 25 25         1
476 European Journal of Combinatorics       20 27 30 30 25 30 25 25     5
477 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics                   15 15     1
478 European Journal of Entomology               25 30 25 25     2
479 European Journal of Gynaecological Oncology       10                   1
480 European Journal of Medical Research       10 13 15 15 15 15         4
481 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology       20 27 20 20 25 25         1
482 European Journal of Pharmaceutical Sciences                   35 35     1
483 European Journal of Wildlife Research       20 27 25 25 25 25         2
484 European Journal of Wood and Wood Products                 30 30       1
485 European Physical Journal C                     40 40   5
486 European Physical Journal D                     20 20   1
487 European Physical Journal E       24 32 30 30 30 30         1
488 European Physical Journal-Special Topics           25 25 25 25         4
489 European Urology               50 50 50 50     2
490 Europejski Przegląd Sądowy       6   7 7 7 7 7 11     5
491 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine                   30 30     1
492 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes                 15 15 15 15   1
493 Experimental Astronomy           25 25             1
494 Expert Review of Clinical Pharmacology                   25 25 25 25 1
495 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu                 5 5 8 8   2
496 Family Medicine & Primary Care Review           5 5             1
497 Fasciculi Mathematici       4 6     10 10 9 9     7
498 FEMS Microbiology Letters       15                   1
499 Filo-Sofija       6 9 7 7 7 7 7 7 7   10
500 Filozofia Chrześcijańska                   6 6     1
501 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne                   4 4     1
502 Filozofia Nauki       6 10 10 10 10 10 15 15     23
503 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                       6   2
504 Filozoficzne Aspekty Genezy                   5 5     82
505 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin                     5     12
506 Fixed Point Theory           35 35 30 30         2
507 Fiziceskoe vospitanie studentov                 4 4       2
508 Fizjoterapia Polska       4 6 5 5 6 6         3
509 Flora               25 25 25 25 25   3
510 Folia Biologica - Prague           20 20 20 20         1
511 Folia Cardiologica                   9 9     8
512 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry                   14       1
513 Folia Histochemica et Cytobiologica           15 15 15 15 15 15     13
514 Folia Oeconomica Stetinensia       4 9 8 8 10 10         6
515 Folia Philosophica               6 6   8 8   5
516 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica           5 5 5 5   10 10   3
517 Folia Zoologica       15 20 20 20 15 15         2
518 Fontes Archaeologici Posnanienses                   12 12     2
519 Food Analytical Methods           30 30 30 30         2
520 Food Chemistry       24 32 45 45 40 40         3
521 Foodborne Pathogens and Disease               30 30 30       1
522 Forest Ecology and Management                   45 45     2
523 Forestry : an International Journal of Forest Research                     35 35 35 1
524 Forum Artis Rhetoricae                   9 9     3
525 Forum Bibliotek Medycznych                   7 7     1
526 Forum Eksploatatora           1 1             9
527 Forum Pedagogiczne                     10 10   1
528 Foundations of Civil and Environmental Engineering       4                   3
529 Foundations of Computing and Decision Sciences       6 9 7 7 9 9         1
530 Foundations of Management. International Journal           4 4 5 5 10 10 10   16
531 Fragmenta Faunistica       4 6 5 5 4 4         4
532 Fraza: poezja, proza, esej                   4 4     22
533 Frontiers in Physics               30 30         1
534 Frontiers in Physiology                     35 35   1
535 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici               10 10         20
536 Fundamenta Informaticae       20 27 20 20 15 15         2
537 Fuzzy Sets and Systems       24 32 40 40 40 40 40       7
538 Games and Economic Behavior                 30 30       2
539 Gaz, Woda i Technika Sanitarna       6 9 6 6 5 5   11 11   22
540 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa               5 5         1
541 General and Professional Education           5 5 8 8 9 9     15
542 General Relativity and Gravitation               30 30         2
543 Geodesy and Cartography         9 8 8 8 8         2
544 Geodetski List           15 15             1
545 Geological Quarterly                 20 20       1
546 Geology, Geophysics & Environment                   14 14     1
547 Geophysical Research Letters           40 40 40 40 40 40     1
548 Germanica Wratislaviensia           9 9 9 9 14 14 14   13
549 Gerontologia Współczesna                   4 4     1
550 Ginekologia Polska               15 15 15 15     5
551 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne               4 4 4       1
552 Global Change Biology                     45 45   1
553 Global Ecology and Biogeography                   50 50     1
554 Global Management Journal           5 5 7 7 8 8     5
555 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach       4                   2
556 Glottodidactica       4 6 6 6 6 6         5
557 Gospodarka Materiałowa i Logistyka       6 9 8 8 7 7   8 8   7
558 Gospodarka Narodowa                 8 14 14     2
559 Gospodarka Rynek Edukacja               6 6 7 7     10
560 Gospodarka Surowcami Mineralnymi       6 9 15 15 15 15         2
561 Gospodarka w Praktyce i Teorii                     9 9   1
562 Gospodarka Wodna       4 6 4 4 5 5   9 9   12
563 Górnictwo i Geoinżynieria           5 5             2
564 Górnictwo i Geologia       4 6 4 4             1
565 Górnictwo Odkrywkowe       4 6 5 5 6 6         14
566 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości         6                 1
567 Graphs and Combinatorics               15 15 15       4
568 Handel Wewnętrzny       6 9 6 6 7 7 12 12 12   9
569 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014               2 2         2
570 Health Promotion International                 30 30       1
571 Health Psychology Report                   12 12     2
572 Heat and Mass Transfer       10 20 25 25 25 25         2
573 Helminthologia       10 13 15 15             1
574 Hereditary Cancer in Clinical Practice                   15       1
575 Heredity                   35 35     1
576 Herpetological Journal         20 20 20             1
577 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym         2         10 10 10   2
578 HIV & AIDS Review           7 7 8 8         3
579 Homo Politicus : rocznik politologiczny         6 3 3       2 2   3
580 Horyzonty Wychowania       4 6 7 7 7 7         3
581 Human Movement       4 9 8 8 7 7         1
582 Human Vaccines & Immunotherapeutics               30 30         1
583 Humanizacja Pracy       4       7 7 8 8     9
584 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny         6 7 7 8 8 9 9     9
585 Hydraulika i Pneumatyka       4 6 2 2 3 3         13
586 Hygeia Public Health                   8 8 8   4
587 Hypertension Research       20 27 25 25 25 25         2
588 IBIS : International Journal of Avian Science                   50 40 40   2
589 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology               10 10         3
590 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych           5 5 6 6 9 9     7
591 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology                   8 8 8   1
592 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems       15                   2
593 IEEE Industrial Electronics Magazine                 45 45       1
594 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                       40 40 1
595 IEEE Transactions on Automatic Control       24 32 45 45 40 40 40 40 40   6
596 IEEE Transactions on Control Systems Technology           35 35 40 40 40 40 40 40 4
597 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation       20                   1
598 IEEE Transactions on Industrial Electronics       24 32 45 45 50 50         3
599 IEEE Transactions on Industrial Informatics                     45 45   2
600 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement       20 27 25 25 25 30 30 30 30   5
601 IEEE Transactions on Medical Imaging           45 45 40 40         1
602 IEEE Transactions on Neural Networks       24 32 45 45             4
603 IEEE Transactions on Power Delivery               30 30 30 35 35   1
604 IEEE Transactions on Smart Grid                   45 45     1
605 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems                   35 35 35   1
606 IET Control Theory and Applications                   35 35     1
607 IET Generation, Transmission & Distribution                   30 30 30   1
608 Images             12             3
609 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski           1 1 1 1         1
610 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką           3 3 4 4 7 7 7   104
611 Indagationes Mathematicae - New Series       15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
612 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics       10 13 15 15 15 15         1
613 Industrial Lubrication and Tribology               15 15 20       2
614 Information Processing Letters       15 20 20 20 20 20         10
615 Information Sciences       24 32 40 40 45 45         2
616 Information Technology for Development                     25 25   1
617 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)                 10 10       1
618 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska           2 2 3 3         3
619 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics           8 8 8 8         1
620 Innovation: The European Journal of Social Science Research                   15 20     1
621 Insect Conservation and Diversity                   40 40     1
622 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach       4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
623 Integral Transforms and Special Functions       10 27 30 30 25           1
624 Interdisciplinary Studies in Musicology               7           1
625 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej                   9 9 9   4
626 Interlitteraria                     10 10 10 1
627 Internal Security           9 9 8 8 10 10     4
628 International Agrophysics                     25 25   1
629 International Journal for Multiscale Computational Engineering               25 25         1
630 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing                 25 25 25 25   4
631 International Journal of Applied Linguistics                       25   1
632 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science       6 20 20 20 25 25 25 25     69
633 International Journal of Applied Mechanics and Engineering       6 9 7 7 7 7 15 15 15   130
634 International Journal of Arts and Sciences           8 8             1
635 International Journal of Bifurcation and Chaos       20 27 25 25 30 30         2
636 International Journal of Cancer           35 35             1
637 International Journal of Cardiology       20 27 35 35 35 40 35 35     7
638 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]         20 20 20 20 20         1
639 International Journal of Control       20 27 25 25 25 25         21
640 International Journal of Electrical Power and Energy Systems                     35 35 35 3
641 International Journal of Electronics                     15     1
642 International Journal of Electronics and Telecommunications         9 8 8 9 9         14
643 International Journal of Engineering Science           35 35 40 40 40       3
644 International Journal of Environmental Research and Public Health                   30 25     4
645 International Journal of Game Theory               15 15 15       4
646 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics       15 27 25 25   20         2
647 International Journal of Heat and Mass Transfer       24 32 40 40 40 40 40 40     6
648 International Journal of Hydrogen Energy       24 32 35 35 35 35         1
649 International Journal of Immunogenetics         13                 1
650 International Journal of Industrial Ergonomics                   25 20 20   1
651 International Journal of Life Cycle Assessment               35 40 40 35     3
652 International Journal of Machine Tools & Manufacture               45 45 45 45     2
653 International Journal of Management and Economics                   12 12     1
654 International Journal of Mass Spectrometry                     25 25   1
655 International Journal of Mechanical Sciences                   40 40     1
656 International Journal of Mechanics and Materials in Design                   25 25     1
657 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery           25 25 25 25         1
658 International Journal of Modern Physics A           20 20 20 20 20 20 20   11
659 International Journal of Modern Physics E       20 27 20 20 15 15         9
660 International Journal of Molecular Medicine       20         20 20       3
661 International Journal of Molecular Sciences               30 30 30 30 30   2
662 International Journal of Pressure Vessels and Piping       20                   1
663 International Journal of Robust and Nonlinear Control       24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
664 International Journal of Solids and Structures       24                   1
665 International Journal of Structural Stability and Dynamics                   20 25 25   1
666 International Journal of Surface Science and Engineering                 15 15       2
667 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology                 25 25       2
668 International Journal of Systems Science                   30 30     10
669 International Journal of Urology                 25         1
670 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)                 10 10       1
671 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal       4   3 3 5 5         2
672 International Studies on Sparrows       2   3 3     7 7 7   20
673 Inverse Problems                     40 40   1
674 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials       4 6 7 7             22
675 Inżynieria Biomedyczna       4 6 4 4 5 5         13
676 Inżynieria i Budownictwo       4 6 4 4 4 4 7 7     28
677 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment       4 6 4 4 5 5         10
678 Inżynieria Maszyn       4 6 4 4 4 4         17
679 Inżynieria Materiałowa       6 9 7 7 7 7 13       22
680 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering           5 5 4 4         2
681 ISA Transactions                   40 35 35   2
682 Italian Journal of Zoology           20 20             1
683 Italica Wratislaviensia                   9 9     1
684 Ius et Administratio                     5 5   2
685 Ius Novum                 5 11 11     2
686 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia       4 6 5 5 4 4   6 6   6
687 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes                   40 35     1
688 Język - Szkoła - Religia               2 2 6 6 6   10
689 Język a Kultura       4 6 6 6 7 7 12 12     4
690 Język Polski       6 10 10 10 10 10 15 15     20
691 Journal for Nature Conservation                     30 30   1
692 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering       6 9 8 8 9 9   12 12   5
693 Journal of Agribusiness and Rural Development           7 7 9 9 13 13 13   5
694 Journal of Agricultural and Food Chemistry       24 32 45 45 40 45 40       5
695 Journal of Alloys and Compounds       24 32 35 35 35 35         5
696 Journal of Animal Science           50 50 45 45         1
697 Journal of Applied Analysis       2 6 7 7 8 8         4
698 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics               6 6 10 10     7
699 Journal of Applied Mechanics       20 27 20 20 25 25         1
700 Journal of Arachnology       15 20 25 25 25 25         1
701 Journal of Astrophysics and Astronomy                     15 15   1
702 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems       4   7 7 8 8         2
703 Journal of Avian Biology                   40 45 45   1
704 Journal of Biochemistry           20 20 20 20 20 20     1
705 Journal of Biological Chemistry       24 32 35 35 35 35         2
706 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents                 20         1
707 Journal of Biomechanics       24 32 35 35 30 30         5
708 Journal of Biomedical Materials Research. Part A               35 35 35       7
709 Journal of Biopharmaceutical Statistics       15 20 25 25 25 25         1
710 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle                   45 45 45   1
711 Journal of Chemistry           20 20 15 15         1
712 Journal of Circuits, Systems, and Computers           15 15 15 15 15 15 15 15 5
713 Journal of Cleaner Production                 40 40 40 40   7
714 Journal of Clinical Oncology                 50 45       2
715 Journal of Combat Sports and Martial Arts           7 7 7 7         6
716 Journal of Combinatorial Optimization                 20 25 25 25   1
717 Journal of Combinatorial Theory, Series A       24 32 30 30 30 30         2
718 Journal of Composite Materials           30 30 30 30         1
719 Journal of Computational and Graphical Statistics                   35 35     1
720 Journal of Computational Physics                     40 40   1
721 Journal of Computer and Systems Sciences International                     15 15   1
722 Journal of Convex Analysis       24 32 35 35 30 30 25 25 25 25 8
723 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics       24 32 40 40 40 40 40       3
724 Journal of Diabetes and its Complications                   25 25 25   2
725 Journal of Difference Equations and Applications                   20 20 20   6
726 Journal of Differential Equations                     45 45   1
727 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME       15 20 20 20 25 25         1
728 Journal of Economic Dynamics & Control           30 30 25 25         1
729 Journal of Economic Theory           30 30 30 30         2
730 Journal of Education, Health and Sport                       7   2
731 Journal of Elasticity       20                   1
732 Journal of Electrocardiology       15 20 15 15 15 15         3
733 Journal of Electrostatics       20                   2
734 Journal of Elementology                 15 15       1
735 Journal of Engineering Mathematics                     20 20   1
736 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management                   15 15     1
737 Journal of Environmental Quality                     30 30   1
738 Journal of Environmental Radioactivity                     25 25   1
739 Journal of Friction and Wear           15 15 15 15 15 15 15   7
740 Journal of Function Spaces               25 25 25       3
741 Journal of Function Spaces and Applications           25 25 25 25 25       3
742 Journal of Geophysical Research : Space Physics           40 40 40 40 40 35     1
743 Journal of Graph Theory       15 27 25 25 25 25         3
744 Journal of Human Kinetics           15 15 15 15 15 15     3
745 Journal of Inequalities and Applications       15 27 30 30             2
746 Journal of Intelligent and Robotic Systems                   25 20     3
747 Journal of International Studies               8 8         2
748 Journal of KONES - Powetrain and Transport       6 9 7 7 6 6         4
749 Journal of Literature and Art Studies                 6 6       1
750 Journal of Luminescence                 35 35 35 35 35 6
751 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji                     12 12   1
752 Journal of Magnetic Resonance       24 32 30 30 30 30         8
753 Journal of Magnetism and Magnetic Materials       20 27 25 25 25 30 30 30     10
754 Journal of Manufacturing Processes                   25 25     1
755 Journal of Material Cycles and Waste Management           15 15 15 15         1
756 Journal of Materials Engineering and Performance                     20 20   1
757 Journal of Materials Science & Technology                   30 35     1
758 Journal of Mathematical Analysis and Applications       24 32 40 40 40 35 35 35 35   59
759 Journal of Mathematical Economics       15 20 15 15 15 15 15 15     3
760 Journal of Mathematical Physics       15 20 25 25 25 25         27
761 Journal of Mathematics and System Science                 4 4       1
762 Journal of Mechanics Engineering and Automation                 7         1
763 Journal of Medical Informatics & Technologies       4 6 5 5 5 5         3
764 Journal of Medical Science                 5 10 10     3
765 Journal of Multivariate Analysis                 25 25 25     2
766 Journal of Nano Research           15 15 15 15 15 15 15   1
767 Journal of Nanomaterials         20 25 25 25 25         1
768 Journal of Nanoparticle Research           35 35 30 30 30 30 30   1
769 Journal of Nanoscience and Nanotechnology       24 32 25 25 20 20 20 20 20   2
770 Journal of Non-Crystalline Solids       24 32 35 35 30 30         13
771 Journal of Nonlinear and Convex Analysis               35 35 25 25 25   3
772 Journal of Number Theory       15 20 20 20 20 20         2
773 Journal of Optimization Theory and Applications       20 27 30 30 30 30 35 30     9
774 Journal of Ornithology       20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
775 Journal of Pest Science                   40       1
776 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis                   35 35     1
777 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry       20                   8
778 Journal of Physical Chemistry A       24                   6
779 Journal of Physical Chemistry B       24                   1
780 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical       20 27 30 30 30 30 30 25 25   10
781 Journal of Physics and Chemistry of Solids                 25 25       3
782 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics       24 32 30 30 30 30 25       8
783 Journal of Physiology - Paris       15 27 30 30 25 25         1
784 Journal of Physiology and Biochemistry         20 20 20 20 20         2
785 Journal of Physiology and Pharmacology               20 20         8
786 Journal of Plant Interactions                     20     1
787 Journal of Plant Protection Research       4 9 9 9 10 10         6
788 Journal of Porous Media       20 27 20 20 20 20         1
789 Journal of Positive Management                 5         1
790 Journal of Process Control                     35 35   3
791 Journal of Raman Spectroscopy       24 32 35 35 30 30         1
792 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering           5 5 5   12 12     4
793 Journal of Russian Laser Research       15 20 20 20 15 15         1
794 Journal of Scientific & Industrial Research               25 25         1
795 Journal of Sexual Medicine               35 35         1
796 Journal of Soils and Sediments       24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 3
797 Journal of Sound and Vibration           30 30             1
798 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness           25 25 20 20         1
799 Journal of Sports Science and Medicine               20 20         2
800 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment       24 32 40 40 35 35         2
801 Journal of Statistical Physics               25 25         4
802 Journal of Statistical Planning and Inference       15 20 20 20 20 20         3
803 Journal of Strength and Conditioning Research                 30 30 30     2
804 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism                     15 15   1
805 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques                 10         2
806 Journal of Telecommunications and Information Technology       6 9 7 7 6 6         1
807 Journal of the Balkan Tribological Association                   15 15     1
808 Journal of the Chinese Institute of Engineers       10                   1
809 Journal of the Electrochemical Society               40 40         1
810 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics                 40 35       1
811 Journal of the Korean Mathematical Society               15 15 15       1
812 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials           40 40 35 35 35       3
813 Journal of the Neurological Sciences                 25 25       1
814 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics       24 32 35 35 35 30 30       7
815 Journal of the Physical Society of Japan               35 30 25       1
816 Journal of Theoretical and Applied Computer Science                 3 6       2
817 Journal of Theoretical and Applied Mechanics       6   15 15 15 15         5
818 Journal of Theoretical Probability       15 20 15 15 15 15         3
819 Journal of Thermal Biology       20                   1
820 Journal of Vibroengineering           15 15 15 15 15       6
821 Journal of Vision   32                       1
822 Kardiologia Polska       6 9 15 15 15 15 15 15     3
823 Kidney & Blood Pressure Research                   20 25     1
824 Kinesiology                   15 15     1
825 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym       4 9 8 8 8 8         9
826 Kognitywistyka i Media w Edukacji         2 3 3 4 4         3
827 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie                   3 3     1
828 Kompozyty       6 9 7 7 8 8         3
829 Komunikaty Mazursko-Warmińskie       4 6 6 6             8
830 Konińskie Studia Językowe                   6 6 6   4
831 Konteksty Kultury                 5 8 8     5
832 Konteksty Pedagogiczne                   4 4 4   4
833 Konteksty Społeczne                   3 3 3   1
834 Kosmetologia Estetyczna                   4 4 4   2
835 Kosmos           4 4 4 4         3
836 Kovové Materiály = Metallic Materials                   15       1
837 Kronika Bydgoska           3 3 2 2         1
838 Kulon               1 1         1
839 Kultura - Historia - Globalizacja                   8 8     2
840 Kultura i Edukacja       4 10 10 10 10 10     12   24
841 Kultura i Historia                   8 8     1
842 Kultura i Społeczeństwo       6 9 10 10             6
843 Kultura i Wychowanie           5 5 6 6         1
844 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja                   10 10 10   4
845 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog                   3 3     1
846 Kunst og Kultur               10 10         1
847 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki         2 3 3 3 3 11 11 11   7
848 Kwartalnik Filozoficzny       6 9 7 7 7 7 5 5     20
849 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki       6 15 10 10 10 10 10 10 10   27
850 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury                 3   4 4   3
851 Kwartalnik Neofilologiczny         10 10 10 10 10 12 12 12   17
852 Kwartalnik Pedagogiczny       6 10 10 10 10 10         25
853 Kwartalnik Prawa Prywatnego       6 6       6         5
854 Kwartalnik Prawa Publicznego           4 4 4 4 4       1
855 Kybernetika       15 20 15 15 15 15 15 15     3
856 Labor et Educatio                   6 6     3
857 Land Use Policy                     35 35   1
858 Lectiones & Acroases Philosophicae           4 4 4 4 4 4 4   7
859 Lecture Notes in Artificial Intelligence       10 13                 12
860 Lecture Notes in Computer Science       10 13                 27
861 Lecture Notes in Control and Information Sciences       10 13                 5
862 Lekarz       2 2 4 4             3
863 Letters in Mathematical Physics       20                   2
864 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej           2 2             3
865 Linear Algebra and its Applications       20 27 30 30 30 30 30 30 30   30
866 Linguae Mundi           3 3 2 2         3
867 Linguistik Online                   10 10     1
868 Linguistische Treffen in Wrocław               7 7 8 8     3
869 Linguodidactica           3 3             3
870 Lingwistyka Stosowana           4 4 3 3 13 13 13   14
871 Lipids in Health and Disease                   25 25 25   3
872 Literacje               3 3         1
873 Literatura i Kultura Popularna               5 5         3
874 Literatura Ludowa       6 9 7 7 5 5 11 11     16
875 Littera Antiqua               7 7         1
876 Litteraria Copernicana           4 4 4 4 10 10 10   4
877 Living Reviews in Relativity                     50 50   1
878 Lodz Papers in Pragmatics                   11 11     1
879 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics           9 9 10 10   13 13   4
880 Logic and Logical Philosophy       6 15 12 12 10 10 20 20 20 20 6
881 Logistics and Transport         9 6 6 7 7 13 13     6
882 Logistyka       4 6 4 4 10 10         80
883 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics                   6 6     2
884 Logos i Ethos       2 9 8 8 8 8 8 8     14
885 Lubelski Rocznik Pedagogiczny                   10 10     3
886 Lud         9 10 10 10 10         6
887 Lumen Poloniae         2 4 4 4 4         25
888 Machine Dynamics Research         6 4 4 6 6 14 14     2
889 Machine Graphics and Vision : International Journal           7 7 5 5         5
890 Maderas : Ciencia y Tecnologia                 25 25       1
891 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe       4 6         5 5     8
892 Mammal Review                     50 50   1
893 Mammalia       10 13 15 15 20 20         1
894 Mammalian Biology       20 27 30 30 25 25         1
895 Management       6 9 7 7 7 7 12 12 12   465
896 Management and Business Administration                 8         1
897 Management and Production Engineering Review           4 4 8 8 12 12 12   15
898 Management Forum                   9 9 9   2
899 Management Systems in Production Engineering           3 3     9 9 9 9 9
900 Managerial Economics               6 6 13 13     2
901 Manuscripta Mathematica       15 20 20 20             1
902 Marketing i Rynek       6 9 7 7 6 6 9 9 9   18
903 Marketing i Zarządzanie                   9 9     1
904 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy               3 3         1
905 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe       4                   1
906 Materials Science and Engineering C               25 30         1
907 Materials Science-Poland       15 20 15 15 15 15         6
908 Materiały Budowlane       4 6 6 6 6 6 8 8 8   52
909 Mathematica Slovaca           15 15 20 20   15 15 15 4
910 Mathematical and Computer Modelling       15 27 25 25 30           2
911 Mathematical Inequalities and Applications       20 27 25 25 25 20 25 20     10
912 Mathematical Methods of Operations Research       10         25 25       11
913 Mathematical Problems in Engineering                   20 20     2
914 Mathematics of Operations Research           35 35 30 30 35 35     2
915 Mathematische Annalen                 40         1
916 Mathematische Nachrichten       20 27 25 25 25 25         8
917 Measurement       20 27 25 25 30 30 30 30 30   6
918 Measurement Automation Monitoring                   11 11     6
919 Measurement Science Review                   20 20     1
920 Meccanica             25 30 30         1
921 Mechanical Systems and Signal Processing       24 32 45 45 45 45         2
922 Mechanics and Mechanical Engineering       4 6 6 6             2
923 Mechanik       6 9 7 7 6 7 11 11     13
924 Mechanika Teoretyczna i Stosowana       6                   4
925 Mechanism and Machine Theory       20 32 35 35 35 35 35       2
926 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa       4                   1
927 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna               4 4   8 8   4
928 Media4u Magazine         2                 9
929 Medical & Biological Engineering & Computing       20 27 25 25 25 25         1
930 Medical and Biological Sciences       4           7 7     2
931 Medical Engineering and Physics       15 27 25 25 25 25         1
932 Medical Science Monitor           20 20             2
933 Medical Tribune                   2 2     1
934 Medicina dello Sport               15 15 15 15     2
935 Medicina Sportiva Practica                   6 6 6   1
936 Medicine                 40 40       2
937 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia       6 9 5 5 5 5         1
938 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną                   10 10 10   2
939 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu           4 4 4 4 6 6 6   4
940 Medycyna Sportowa       4 6 6 6 6 6 12 12     6
941 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine           5 5 5 5         2
942 Metal Science and Heat Treatment                     15 15   1
943 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii       10 13 15 15 15 15         2
944 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science                 30         1
945 Metallurgy and Foundry Engineering                   9 9     3
946 Metalurgija       15 20 20 20 25 25 25 25     9
947 Metody Informatyki Stosowanej       4 6 4 4             29
948 Metrika       15                   3
949 Metrologia                     35 35 35 1
950 Metrology and Measurement Systems       6 9 20 20 20 15 20 20     13
951 Micro & Nano Letters                     15 15   1
952 Microchimica Acta       20 27 25 25 30 30         5
953 Między Oryginałem a Przekładem                 8 14       1
954 Międzynarodowe Prawo Humanitarne           3 3 5 5 2       2
955 Mitochondrial DNA. Part B                     20 20   3
956 Modern Management Review                   11 11     1
957 Molecular Medicine Reports                 20 20 20 20   2
958 Molecular Physics       20 27 25 25 20 20         7
959 Molecules                   30 30     2
960 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform                 15 15 15 15   2
961 Monitor Podatkowy           5 5 5 5 4 4 4   5
962 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego           7 7 7 7         3
963 Monitor Prawa Pracy               6 6         1
964 Monitor Prawniczy           2 2 5 5 7 7 7   12
965 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society               35 35 35 35 35 35 5
966 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society       24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 85
967 Mosty                   3 3     14
968 Multidimensional Systems and Signal Processing       20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
969 Muttersprache           10 10 10 10         1
970 Muzyka       6 10 10 10 10 10 14 14     20
971 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny                     4 4   7
972 Napędy i Sterowanie       2 2     4 4         4
973 Narodoznavči Zošiti           3 3             2
974 Natural Hazards               30           1
975 Nature       30             50 50   3
976 Nature Conservation                     25 25   2
977 Nature Journal       2 6     4 4         1
978 Nauczyciel i Szkoła                     6 6   16
979 Nauka         9 6 6 6 6         2
980 Nauka, Przyroda, Technologie       4 6 5 5 6 6         1
981 Nauki o Zarządzaniu               7 7 10 10     5
982 Nauki Społeczne = Social Sciences               6 6         1
983 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu           7 7 6 6         3
984 Neofilolog         6 4 4 6 6     7   13
985 Neophilologica                   12 12 12   1
986 Neoplasma       10                   1
987 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie                 10 10       1
988 Neuphilologische Mitteilungen                 10         1
989 Neural Processing Letters                   20       1
990 Neurocomputing               30 30 30 30 30   4
991 Neurologia i Neurochirurgia Polska                   15 15 15   4
992 New Journal of Physics           40 40 40 40 40 40 40   2
993 Niepełnosprawność           4 4 5 5         4
994 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania                   8 8 8   11
995 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej                   11 11     7
996 Niepełnosprawność i Rehabilitacja       4 6 5 5 6 6 7 7     17
997 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy       4 6 7 7 7 7 10 10     17
998 Nietoperze       2 2                 10
999 Nomos : kwartalnik religioznawczy           4 4             2
1000 Nonlinear Analysis : Real World Applications       24 32 40 40 45 45         1
1001 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications       24 32 40 40 40 45         21
1002 Nonlinear Dynamics                     40 40   4
1003 Nonlinearity       24 32 35 35 35 35         2
1004 North-Western Journal of Zoology                   20 15 15   1
1005 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego           2 2 3 3 8 8     5
1006 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne       4 6 5 5 6 6         11
1007 Nowiny Lekarskie             4 5 5         5
1008 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne               1 1 2 2 2   25
1009 Nukleonika           15 15 15 15 15       11
1010 Numerical Functional Analysis and Optimization       10 20 20 20 20 20         2
1011 Nutrient Cycling in Agroecosystems                     25 25   1
1012 Nutrition Reviews                     40 40   1
1013 Oblicza Komunikacji           3 3             1
1014 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny                   2 2 2   13
1015 Obróbka Plastyczna Metali               6 6         1
1016 Ochrona Przed Korozją       4 6 4 4 6 6         19
1017 Ochrona Środowiska             15 10 15 15       14
1018 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources           5 5 5 5 12       5
1019 Odrodzenie i Reformacja w Polsce       6 10 12 12 10 10         2
1020 Oeconomia Copernicana           5 5 6 6 11 11 11   3
1021 Ogrody Nauk i Sztuk                       5   1
1022 Oncoimmunology                   40 40     1
1023 Oncology Letters               15 15 15       1
1024 Oncotarget                     35 35   1
1025 Onkologia w Praktyce Klinicznej                     7 7   3
1026 Open Engineering                   11 11     1
1027 Open Mathematics                   20 20     2
1028 Open Systems & Information Dynamics             25 20 20 15 20 20   5
1029 Operations Research and Decisions                   12       1
1030 Operations Research Letters               20 20         2
1031 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych               2 2         1
1032 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne                     8 8   1
1033 Optica Applicata       10 13 15 15 15 15 15 15     15
1034 Optical and Quantum Electronics       15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
1035 Optical Materials       24 32 30 30 35 35 30 30     9
1036 Optics and Lasers in Engineering           30 30 30 30 30 30 30 30 1
1037 Optics Communications                     25 25 25 3
1038 Optics Express       24 32 45 45 45 45         1
1039 Optimization               20 25 25 25     11
1040 Optimum. Studia Ekonomiczne       4 6 7 7 8 8         1
1041 Opuscula Mathematica       4 9 9 9 10 10   11 11   10
1042 Opuscula Sociologica           4 4 4 5 5 7 7   11
1043 Orbis Linguarum       4 6 6 6 8 8 10 10     39
1044 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management       6 9 8 8 8 8   14 14   7
1045 Organizacja i Zarządzanie           4 4 7 7         3
1046 Ornis Fennica       20 27 25 25 25           3
1047 Ornis Polonica                 7 8       2
1048 Ornitologia Neotropical                 10 15       1
1049 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja       6 9 8 8 9 9         5
1050 Orzecznictwo Sądów Polskich                   11 11 11   4
1051 Otolaryngologia Polska 9 9 9 9 9                 1
1052 Paedagogia Christiana       4 6 6 6 6 6         5
1053 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej       4 6     4 4   8     10
1054 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej         6 4 4       10 10   5
1055 Pamiętnik Literacki       6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
1056 Państwo i Prawo       6 9 6 6 6 6 13 13 13   8
1057 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego                 3 3 3     2
1058 Parasitology Research       15 20 25 25 30 30         2
1059 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody       2 2 3 3             4
1060 Patient Preference and Adherence                   30 30     1
1061 Pattern Recognition Letters             30 25 25         1
1062 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy                   7 7     2
1063 Pedagogika Społeczna       2 6 5 5 6 6         5
1064 Pediatric Transplantation       20 27 25 25 25 25         1
1065 Peptides                   25       1
1066 Periodica Mathematica Hungarica               15 15         2
1067 Periodica Polytechnica - Civil Engineering                   15 15     1
1068 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne       4 6         6 6     2
1069 Pestycydy = Pesticides       4 6     4 4         3
1070 Pharmaceutical Chemistry Journal                   15 15 15 15 2
1071 Pharmacological Research                   40 40 40   5
1072 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel               10 10         1
1073 Photonics Letters of Poland           7 7 10 10 7 7 7   4
1074 Physica A       20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 27
1075 Physica B       15 20 20 20 20 20         2
1076 Physica D       24 32 35 35 35 35         3
1077 Physica Medica           15 15 20           3
1078 Physica Scripta       20 27 25 25 25 25 25       11
1079 Physica Status Solidi B-Basic Research       15 20 20 20             10
1080 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics                 20 20       2
1081 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters                     30 30   1
1082 Physical Chemistry Chemical Physics               35 35         2
1083 Physical Review A       24 32 40 40 35 35 35 35 35   37
1084 Physical Review B       24 32 35 35 35 35 35 35     28
1085 Physical Review C       24 32 40 40 45 40 40 35 35   23
1086 Physical Review D       24 32 35 35 35 35 35 35 35   43
1087 Physical Review E       24 32 35 35 35 35 35       32
1088 Physical Review Letters       24 32 45 45 45 45 45 45 45   19
1089 Physical Review X                     45 45   2
1090 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B               20 20         1
1091 Physics Letters A       20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1092 Physics Letters B           40 40 40 40         9
1093 Physics of Fluids       24 32 35 35             1
1094 Physics Reports       30 40 50 50             1
1095 Physiological Measurement       15 20 20 20 20 20         2
1096 Physiological Research         27     20 20 20       3
1097 Phytochemistry Letters         13 20 20 20 20         1
1098 Phytotherapy Research                   25 25 25   1
1099 Pielęgniarstwo Specjalistyczne                   3 3 3   3
1100 Plant Biosystems           20 20 25           1
1101 Plant Ecology       20 32 30 30             1
1102 Plant Science               30 35 35       1
1103 Plant Systematics and Evolution           25 25 20 20         1
1104 PLoS One           40 40 40 40 40 35 35   17
1105 Pneumonologia i Alergologia Polska               7 7         1
1106 Pojazdy Szynowe       4                   2
1107 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji           3 3 3     6 6   3
1108 Polilog. Studia Neofilologiczne                 6 6 6     3
1109 Polimery       20 27 10 10 15 15         1
1110 Polish Journal of Agronomy                   10 10     1
1111 Polish Journal of Applied Psychology               6 6         3
1112 Polish Journal of Chemical Technology           15 15 15 15 15       2
1113 Polish Journal of Chemistry       15                   1
1114 Polish Journal of Ecology       10 13 15 15 15 15 15 15 15   19
1115 Polish Journal of Environmental Studies       10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 25
1116 Polish Journal of Management Studies           4 4 7 7 9 9     3
1117 Polish Journal of Microbiology       6   15 15 15 15 15       6
1118 Polish Journal of Natural Sciences             8 8 8         3
1119 Polish Journal of Soil Science                 4 14 14     5
1120 Polish Journal of Veterinary Sciences             20 20 20 20 20 20   4
1121 Polish Political Science Yearbook                   13 13     2
1122 Polish Psychological Bulletin       6 9 10 10 10 10         2
1123 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal               6 6         1
1124 Polityka i Bezpieczeństwo           1 1 2 2 6 6     2
1125 Polityka Społeczna           8 8 7 7         4
1126 Polonica               4 4         1
1127 Polski Merkuriusz Lekarski       4 6 7 7 7 7         2
1128 Polski Proces Cywilny               3 3         2
1129 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego           4 4 3 3 4 4     2
1130 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine       6           25 30 30   4
1131 Polskie Forum Psychologiczne       4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1132 Polyhedron       24 32 30 30 30 30         2
1133 Pomiary, Automatyka, Kontrola       6 9 7 7 7 7         349
1134 Pomiary, Automatyka, Robotyka       4 6 5 5 4 4 8 8     58
1135 Population Ecology       20                   1
1136 Poradnik Językowy       6 10 10 10 10 10 15 15 15   28
1137 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym                   14 14     1
1138 Positivity       10 13 20 20 15 25 25 20 20   7
1139 Postępy Biochemii       4 6 5 5 8 8         3
1140 Postępy Biologii Komórki       6 9 15 15 15 15         2
1141