System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35             2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35       1
3 ACS Nano         45 45           1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8           1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7           4
6 Acta Albaruthenica               6 6     6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15       1
8 Acta Astronautica               35 35 35   1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14       5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15           12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12       2
12 Acta Biotheoretica 15                     1
13 Acta Cassubiana             6 6 6     2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3               1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7   2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20           1
17 Acta Geophysica           20 20         1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4           1
19 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1               1
20 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20     11
21 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25             3
22 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14   3
23 Acta Mechanica Slovaca     7 7               5
24 Acta Medicorum Polonorum                 3     3
25 Acta Microbiologica Polonica 6                     7
26 Acta Neophilologica         4 4 8 8       5
27 Acta Neuropsychologica             12 12 12     1
28 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20       4
29 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15   14
30 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35           7
31 Acta Parasitologica           15           1
32 Acta Philologica     3 3               2
33 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   73
34 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20   35
35 Acta Physica Slovaca 15                     11
36 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25     6
37 Acta Physiologica Hungarica         15 15           3
38 Acta Politica Polonica               9 9     2
39 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15       2
40 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13   14
41 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20       2
42 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11     2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6     1
44 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5           1
45 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4           6
46 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5               5
47 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15   12
48 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25       4
49 Acta Theriologica     20 20 25 25           3
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6       2
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4       14
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                   1
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12       4
54 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6           4
55 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8       3
56 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8       1
57 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5       3
58 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5           2
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4     1
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7     3
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13     13
62 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                   1
63 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10           1
64 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25           1
65 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8       1
66 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5       8
67 Advanced Engineering Materials                 30 30   1
68 Advanced Materials Research [online]         7 7           5
69 Advances in Bioresearch           6           1
70 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15   3
71 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15     2
72 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20     2
73 Advances in High Energy Physics             30 25       1
74 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6           5
75 Advances in Materials Science           9 11 11       2
76 Advances in Mathematical Physics               20 20 20   1
77 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25   1
78 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10       2
79 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20         6
80 Advances in Structural Engineering               20 20 20   1
81 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25   46
82 AIP Advances               25 25     1
83 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4     2
84 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4     21
85 Alergoprofil     4 4 6 6           6
86 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13       3
87 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20           1
88 American Journal of Cancer Research               30 30 30   1
89 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25   1
90 American Journal of Men's Health             20 20 20     1
91 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40         1
92 American Journal of Translational Research           35 35 35       1
93 American Journal of Transplantation     50 50               1
94 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25     4
95 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4           4
96 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10     9
97 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15   2
98 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40           1
99 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20           1
100 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25       1
101 Angiology             20 20 20     1
102 Animal 10 27 35 35 35 35           1
103 Animal Conservation               35 35     1
104 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25           2
105 Annalen der Physik               35 35     2
106 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30           1
107 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10       6
108 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25           3
109 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9     14
110 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5           1
111 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15           25
112 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7           37
113 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8       12
114 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12     1
115 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5       1
116 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6       5
117 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11       1
118 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12     9
119 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4           3
120 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3       1
121 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2               2
122 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5           1
123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4           4
124 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2               1
125 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25       20
126 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25           1
127 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30   2
128 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30       2
129 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30           2
130 Annals of Hematology 20           25 30 30 30   4
131 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15           1
132 Annals of Oncology       40 40 40 40         1
133 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30   2
134 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10       14
135 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15       9
136 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15     6
137 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20   2
138 Anthrozoös           25 25         1
139 Anticancer Research         20 20 20         1
140 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4               3
141 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35       2
142 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14     14
143 Applied Computer Science         6 6 11 11 11     22
144 Applied Ecology and Environmental Research             15 15       1
145 Applied Energy               45 45     2
146 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13   2
147 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15               9
148 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35       2
149 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40     11
150 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35   10
151 Applied Mechanics and Materials         7 7 7         21
152 Applied Optics             30 25 30 30   3
153 Applied Sciences               25 25 25   2
154 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35           1
155 Applied Surface Science               35 35 35   2
156 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30   2
157 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20       1
158 Arabian Journal of Chemistry               35 35     1
159 Archeus     2 2 4 4           13
160 Architecturae et Artibus               7 7     2
161 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11   2
162 Architectus   6 4 4 5 5 9 9       6
163 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4           4
164 Archiv der Mathematik     20 20 20 20           4
165 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8           4
166 Archives of Biochemistry and Biophysics         30             1
167 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15         4
168 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7     3
169 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25         7
170 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15       10
171 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15     9
172 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25         3
173 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15           2
174 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15   50
175 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13         3
176 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5           2
177 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30   7
178 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30   16
179 Archives of Thermodynamics             13 13       1
180 Archives of Transport     5 5 6 6           1
181 Archivolta         1 1           6
182 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25       2
183 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5           2
184 Archiwum Budowy Maszyn 6                     1
185 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4             1
186 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4           3
187 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10       5
188 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4     19
189 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                     1
190 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6           10
191 Archiwum Odlewnictwa 6                     89
192 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5           60
193 Ardeola 15                     1
194 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15         3
195 Argumentation         25 25           1
196 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15           4
197 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10         1
198 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30   2
199 Artificial Life 24 32 30 30 30 30           1
200 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9           1
201 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25           2
202 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20         3
203 Ask. Research & Methods         6 6           1
204 Astrobiology               30 35 35   1
205 Astronomical Journal               35 35     1
206 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35       69
207 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35           3
208 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   90
209 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40     16
210 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50     6
211 Astrophysics and Space Science           25 25 25 25 25   11
212 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14     24
213 Atherosclerosis               35 35 35   3
214 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15           1
215 Atmospheric Environment               35 40     1
216 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7     4
217 Automatica         45 45 45 45       7
218 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   4
219 Avian Biology Research         20 20           1
220 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5           6
221 Baltic Forestry               15 15     1
222 Baltic-Pontic Studies                 10     1
223 Banach Center Publication   9       7 14 14       22
224 Barometr Regionalny     7 7 8 8           1
225 Basic and Applied Ecology           30 30         1
226 Behavioral Ecology 24                     1
227 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20           1
228 Bernoulli           30 25         1
229 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6     2
230 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6       3
231 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5           6
232 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6   1
233 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9     2
234 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8   3
235 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25       2
236 Biochemical Engineering Journal 24                     1
237 Biochemical Systematics and Ecology               15       1
238 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35           3
239 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                     2
240 Biodiversity and Conservation               30 30 30   1
241 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13     3
242 Biologia 10 13 15 15 15 15           6
243 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25   1
244 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40         2
245 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20         1
246 Biological Letters     6 6 8 8           3
247 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15   1
248 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15     5
249 BioMed Research International             20         3
250 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15           1
251 Biomedicine & Pharmacotherapy         25             1
252 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25           1
253 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35       10
254 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25       4
255 Biosystems Engineering       25 35 35           1
256 Biotechnology Advances               45 45 45   1
257 Bird Study     30 30 25 25           1
258 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6     2
259 Biuletyn Historii Wychowania     5 5               1
260 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6         2
261 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12       3
262 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13     8
263 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8     2
264 BJU International         35 35 35         1
265 BLOOD 24                     1
266 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                     1
267 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20       1
268 Breast Cancer Research       40               1
269 Breeding Science             30 30 30     1
270 British Food Journal                 25 25   1
271 British Journal of Applied Science & Technology           5 5         2
272 British Journal of Cancer         35             1
273 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35           1
274 British Journal of Haematology         35 35           1
275 Brno Studies in English   10 10 10 10 10           3
276 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5           1
277 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8           1
278 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6   23
279 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5       3
280 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6     3
281 Builder             4 5 5 5   9
282 Building and Environment 24 32 35 35               1
283 Bulletin of Entomological Research               35       1
284 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15           1
285 Bulletin of Materials Science               20 25 25   1
286 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50   1
287 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20         1
288 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15               1
289 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15           2
290 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20       23
291 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15         1
292 Bulletin Polish Economic Society               4       1
293 Burgen und Schlösser           10 10         1
294 Byzantinoslovaca         5 5           1
295 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30         1
296 Cancer Letters           35           2
297 Cancer Medicine               25 25 25   1
298 Cancer Research and Treatment               25       1
299 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40           2
300 Carbon           40 40         1
301 Casus           4 6 6       2
302 Catalysis Communications             30 30       1
303 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30     13
304 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15           26
305 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40           1
306 Cellular Immunology         20 20           1
307 Cement Wapno Beton 6                     4
308 Central European Journal of Biology 10 20 20 20               1
309 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20           7
310 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20           2
311 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12       1
312 Central European Journal of Urology         9             1
313 Central European Review of Economics & Finance               7 7     1
314 Centropa     10 10               5
315 Challenges of Modern Technology     2 2               1
316 Chaos           40 45 40 45 45   3
317 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25           3
318 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20       2
319 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15           4
320 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30               1
321 Chemical Engineering Communications           20 20 20       1
322 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40               1
323 Chemical Engineering Science 24 32 35 35               1
324 Chemical Papers             20 20       1
325 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40               1
326 Chinese Business Review         10 10           2
327 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6       5
328 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9       1
329 Chowanna 6 9 7 7 6 6           8
330 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8     35
331 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4           29
332 Circulation Journal     30 30 30 30           1
333 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9   156
334 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6       3
335 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35     13
336 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20         1
337 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20             1
338 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20           2
339 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30       1
340 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20       1
341 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35               1
342 Cognitive Computation             20 20 20     1
343 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25           8
344 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6           3
345 Colloquium             8 8       1
346 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15   8
347 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45   1
348 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30               1
349 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                     1
350 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   7
351 Composite Structures               35 40     1
352 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45           2
353 Composites Theory and Practice               11 11     1
354 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11       34
355 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35               1
356 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30   2
357 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4           4
358 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6           7
359 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14     3
360 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45           3
361 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35           2
362 Computers and Electrical Engineering             20 20       1
363 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20           1
364 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20         3
365 Conservation Letters     40 40 40 40           1
366 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14         3
367 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15   2
368 Control and Cybernetics       20 10 10           3
369 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35     13
370 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4         11
371 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7     1
372 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40               1
373 Crop & Pasture Science               35 35 35   1
374 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6       1
375 Culture, Health & Sexuality           30 35 30       1
376 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20           2
377 Current Gynecologic Oncology               11 11     1
378 Current Issues in Personality Psychology             12   12     6
379 Current Microbiology           20 15 15       1
380 Current Oncology         20 15           2
381 Current Opinion in Lipidology               35 35 35   2
382 Current Problems of Psychiatry         4 4           1
383 Current Psychology                 20     1
384 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8           16
385 Cywilizacja i Polityka         1 1           1
386 Czas Kultury             12 12 12     10
387 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9   19
388 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7     1
389 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5           5
390 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13     40
391 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6           4
392 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6           7
393 Czech Journal of Food Sciences               20 20     1
394 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20     1
395 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15           3
396 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9     3
397 Dalton Transactions             40 40       1
398 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11   30
399 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20   14
400 Desalination 20 27 35 35 40 40           4
401 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20       3
402 Diabetologia Kliniczna               10 10     1
403 Diagnostyka 4                     5
404 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15   7
405 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25           3
406 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35           3
407 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35         2
408 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   9
409 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20       2
410 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25   36
411 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20           2
412 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                     19
413 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9       38
414 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8       8
415 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15   53
416 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6       40
417 Disputatio   15 12 12 10 10           3
418 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4           1
419 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4           8
420 Drogownictwo 4         4 5 5       12
421 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35           1
422 Drug Testing and Analysis           25 25 25       1
423 Drugs             40 40 40 40   3
424 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                   10
425 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25       4
426 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15       17
427 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                   5
428 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5           1
429 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10     46
430 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9       1
431 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5         2
432 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3           1
433 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9     4
434 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6           2
435 Ecological Complexity         25 25 30 30       2
436 Ecological Engineering         35 35           1
437 Ecological Entomology               35 40     1
438 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35   11
439 Ecology and Evolution           20 25 25       1
440 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13     3
441 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15     1
442 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25     4
443 Ecosphere               30 30     1
444 Edukacja   10 10 10 10 10           60
445 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9   4
446 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8   15
447 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11       15
448 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12   3
449 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9   2
450 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3           22
451 Edukacja Humanistyczna                   7   67
452 Edukacja Prawnicza   2                   2
453 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14     16
454 e-Finanse         9 9           2
455 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30     1
456 Ekologia i Technika     2 2 5 5           6
457 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9           3
458 Ekonomia = Economics     8 8 8 8           5
459 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6   2
460 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12     4
461 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12   6
462 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11       3
463 Ekonomia Społeczna               7       1
464 Ekonomia XXI wieku           8 11 11       4
465 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8   3
466 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12     42
467 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14       7
468 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25   2
469 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30       5
470 Electronic Communications in Probability         20 20           1
471 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15     1
472 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25       7
473 Electronic Journal of Linear Algebra                   30   2
474 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7           8
475 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                     5
476 Elektro.info [online]     5 5 5 5           4
477 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5           14
478 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15   7
479 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4           3
480 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15           2
481 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4           1
482 Energia i Budynek   6                   2
483 Energies               25 25 25   1
484 Energy         45       45     2
485 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   4
486 Energy Conversion and Management           40 40         1
487 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20           1
488 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35           8
489 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7           15
490 Engineering Optimization 20                     2
491 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15     8
492 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30       7
493 Entomologica Fennica           15 15         1
494 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15   8
495 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15     1
496 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30       1
497 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40     1
498 Environmental Research 24 32 40 40 40 40           1
499 Environmental Research Letters               40 40 40   1
500 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30     3
501 Episteme     5 5 4 4           5
502 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35             1
503 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8     2
504 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14       2
505 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11     2
506 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12       4
507 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25     3
508 Ethos                 12     3
509 Etnografia Polska             12 12 12     1
510 Etyka     5 5 4 4           4
511 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10       1
512 Europa Regionum         7 7 7 7 7     10
513 European Food Research and Technology               25 30     1
514 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30           1
515 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25           1
516 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25       5
517 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15       1
518 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30   3
519 European Journal of Gynaecological Oncology 10                     1
520 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15           4
521 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25           1
522 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35       1
523 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25           2
524 European Journal of Wood and Wood Products           30 30         1
525 European Physical Journal C               40 40     5
526 European Physical Journal D               20 25     1
527 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30           1
528 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25           4
529 European Urology         50 50 50 50       2
530 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11       5
531 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30       1
532 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15     1
533 Experimental Astronomy     25 25               1
534 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35   1
535 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25   1
536 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8     2
537 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12       2
538 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10   8
539 FEMS Microbiology Letters 15                     1
540 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7     10
541 Filozofia Chrześcijańska             6 6       1
542 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4       1
543 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15       23
544 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6     2
545 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5     87
546 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5       17
547 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9     6
548 Fixed Point Theory     35 35 30 30           2
549 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4         2
550 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6           3
551 Flora         25 25 25 25 25     3
552 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20           1
553 Folia Cardiologica             9 9       8
554 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14         1
555 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15       13
556 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10           6
557 Folia Parasitologica           25   20 25     2
558 Folia Philosophica         6 6   8 8     5
559 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10     3
560 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20   3
561 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12       2
562 Food Analytical Methods     30 30 30 30           2
563 Food and Chemical Toxicology               40 40 40   1
564 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40           3
565 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30         1
566 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35   1
567 Forest Ecology and Management             45 45       2
568 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40   1
569 Forum Artis Rhetoricae             9 9       3
570 Forum Bibliotek Medycznych             7 7       1
571 Forum Eksploatatora     1 1               9
572 Forum Pedagogiczne               10 10     1
573 Forum Zakażeń           4           1
574 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                     3
575 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9           1
576 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10     16
577 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4           4
578 Fraza: poezja, proza, esej             4 4       22
579 Frontiers in Physics         30 30           1
580 Frontiers in Physiology               35 35     1
581 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40   2
582 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10           20
583 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15           2
584 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40         7
585 Games and Economic Behavior           30 30         2
586 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11     22
587 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5           1
588 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9     17
589 General Relativity and Gravitation         30 30           2
590 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8           2
591 Geodetski List     15 15               1
592 Geological Quarterly           20 20         1
593 Geology, Geophysics & Environment             14 14       1
594 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40       1
595 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14     13
596 Gerontologia Współczesna             4 4       1
597 Ginekologia Polska         15 15 15 15       5
598 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4         1
599 Global Change Biology               45 45     1
600 Global Ecology and Biogeography             50 50       1
601 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8       5
602 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                     2
603 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6           5
604 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8     7
605 Gospodarka Narodowa           8 14 14       2
606 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7   11
607 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15           2
608 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9     1
609 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9     12
610 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5               2
611 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4               1
612 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6           14
613 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                   1
614 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20   5
615 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12   14
616 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2           2
617 Health Promotion International           30 30         1
618 Health Psychology Report             12 12       2
619 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25           2
620 Helminthologia 10 13 15 15               1
621 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15         1
622 Heredity             35 35       1
623 Herpetological Journal   20 20 20               1
624 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10     2
625 HIV & AIDS Review     7 7 8 8           3
626 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2     3
627 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13   8
628 Human Movement 4 9 8 8 7 7           1
629 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30           1
630 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8       9
631 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9   12
632 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3           13
633 Hygeia Public Health             8 8 8     4
634 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25           2
635 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50     2
636 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10           3
637 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9       7
638 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8     1
639 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                     2
640 IEEE Access               25 25 25   1
641 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45         1
642 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40   1
643 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40     6
644 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30   4
645 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40   5
646 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                     1
647 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40   1
648 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50           3
649 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50     2
650 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30   6
651 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40           1
652 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45               4
653 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35     1
654 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45   2
655 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35     1
656 IET Control Theory and Applications             35 35       1
657 IET Electric Power Applications               25 30 30   1
658 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30     1
659 Image Processing & Communications               9 9 9   1
660 Images       12               3
661 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1           1
662 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7     104
663 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15     16
664 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15           1
665 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20         2
666 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20           10
667 Information Sciences 24 32 40 40 45 45           2
668 Information Technology for Development               25 25     1
669 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10         1
670 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3           3
671 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8           1
672 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20       1
673 Insect Conservation and Diversity             40 40       1
674 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7     8
675 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25             1
676 Integration - the VLSI Journal                 20 20   1
677 Interdisciplinary Studies in Musicology         7             1
678 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9     4
679 Interlitteraria               10 10 10   1
680 Internal Security     9 9 8 8 10 10       4
681 International Agrophysics               25 25     1
682 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25           1
683 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25   4
684 International Journal of Applied Linguistics                 25     1
685 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25   72
686 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15   135
687 International Journal of Arts and Sciences     8 8               1
688 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30           2
689 International Journal of Cancer     35 35               1
690 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35   9
691 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20           1
692 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25   22
693 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40   3
694 International Journal of Electronics               15 15     1
695 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15   15
696 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40         3
697 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30   6
698 International Journal of Game Theory         15 15 15         4
699 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20           2
700 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40   7
701 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35           1
702 International Journal of Immunogenetics   13                   1
703 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20     1
704 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35       3
705 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45       2
706 International Journal of Management and Economics             12 12       1
707 International Journal of Mass Spectrometry               25 30     1
708 International Journal of Mechanical Sciences             40 40       1
709 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25       1
710 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25           1
711 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20     11
712 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15           9
713 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20         3
714 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30     2
715 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                     1
716 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40     4
717 International Journal of Solids and Structures 24                     1
718 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25     1
719 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15         2
720 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25   3
721 International Journal of Systems Science             30 30       10
722 International Journal of Urology           25           1
723 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10         1
724 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5           2
725 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7     20
726 Inverse Problems               40 45     1
727 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7               22
728 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5           13
729 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7   36
730 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5           10
731 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4           17
732 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13         22
733 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8   3
734 ISA Transactions             40 35 40     2
735 Italian Journal of Zoology     20 20               1
736 Italica Wratislaviensia             9 9       1
737 Ius et Administratio               5 5     2
738 Ius Novum           5 11 11 11 11   3
739 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6   7
740 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35       1
741 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6     10
742 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12       4
743 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15       20
744 Journal for Nature Conservation               30 30     1
745 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12     5
746 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12     1
747 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13     5
748 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40         5
749 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35   6
750 Journal of Animal Ecology               45 45 45   1
751 Journal of Animal Science     50 50 45 45           1
752 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8           4
753 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20     7
754 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10   8
755 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25           1
756 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25           1
757 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15     1
758 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8           2
759 Journal of Avian Biology             40 45 50     1
760 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20       1
761 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35           2
762 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20           1
763 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30           5
764 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35         7
765 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25           1
766 Journal of Business Research               25 30 30   1
767 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45     1
768 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35   1
769 Journal of Chemistry     20 20 15 15           1
770 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15   6
771 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40     7
772 Journal of Clinical Oncology           50 45         2
773 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7           6
774 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25     1
775 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30           2
776 Journal of Composite Materials     30 30 30 30           1
777 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35       1
778 Journal of Computational Physics               40 45     1
779 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15     1
780 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35   1
781 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30   8
782 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40         3
783 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25   3
784 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25   6
785 Journal of Differential Equations               45 45     1
786 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25           1
787 Journal of Ecological Engineering                 12 12   1
788 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25           1
789 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30   3
790 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7   9
791 Journal of Elasticity 20                     1
792 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15           3
793 Journal of Electrostatics 20                     2
794 Journal of Elementology           15 15         1
795 Journal of Engineering Mathematics               20 25     1
796 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15       1
797 Journal of Environmental Quality               30 30     1
798 Journal of Environmental Radioactivity               25 30     1
799 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15   9
800 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15   4
801 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25         3
802 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35       1
803 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25           3
804 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15       3
805 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30   3
806 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25   4
807 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20   1
808 Journal of International Studies         8 8           2
809 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6           4
810 Journal of Literature and Art Studies           6 6         1
811 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35   8
812 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12     1
813 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30           8
814 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30       10
815 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13   1
816 Journal of Manufacturing Processes             25 25       1
817 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15           1
818 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20     1
819 Journal of Materials Science & Technology             30 35       1
820 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 40 60
821 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15       3
822 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25   28
823 Journal of Mathematics and System Science           4 4         1
824 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20   1
825 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7           1
826 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5           3
827 Journal of Medical Science           5 10 10       3
828 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25       2
829 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15     1
830 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25           1
831 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30     1
832 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20   2
833 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30           13
834 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35     3
835 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20           2
836 Journal of Optics               30 35     1
837 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30       9
838 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40     6
839 Journal of Pest Science             40         1
840 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35       1
841 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                     8
842 Journal of Physical Chemistry A 24                     6
843 Journal of Physical Chemistry B 24                     1
844 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30     10
845 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25         3
846 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25         8
847 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25           1
848 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20           2
849 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20           8
850 Journal of Plant Interactions               20 20     1
851 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10           6
852 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20           1
853 Journal of Positive Management           5           1
854 Journal of Process Control               35 40     3
855 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30           1
856 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12       4
857 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15           1
858 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25           1
859 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10   1
860 Journal of Sexual Medicine         35 35           1
861 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30   3
862 Journal of Sound and Vibration     30 30               1
863 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20           1
864 Journal of Sports Science and Medicine         20 20           2
865 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35           2
866 Journal of Statistical Physics         25 25           4
867 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20           3
868 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30   3
869 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20     1
870 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10           2
871 Journal of Systems Architecture               20 20 20   1
872 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6           1
873 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50   1
874 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15       1
875 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                     1
876 Journal of the Electrochemical Society         40 40           1
877 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35         1
878 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25   1
879 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15         1
880 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35         3
881 Journal of the Neurological Sciences           25 25         1
882 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35   8
883 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25         1
884 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35     1
885 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6         2
886 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15           5
887 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15           3
888 Journal of Thermal Biology 20                     1
889 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15         6
890 Journal of Vision 24                     1
891 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15       3
892 Kidney & Blood Pressure Research             20 25       1
893 Kinesiology             15 15       1
894 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8           9
895 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4           3
896 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3       1
897 Kompozyty 6 9 7 7 8 8           3
898 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6               8
899 Konińskie Studia Językowe             6 6 6     5
900 Konteksty Kultury           5 8 8       5
901 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4     4
902 Konteksty Społeczne             3 3 3     1
903 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4     2
904 Kosmos     4 4 4 4           3
905 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 6                 1
906 Kovové Materiály = Metallic Materials             15         1
907 Kronika Bydgoska     3 3 2 2           1
908 Kulon         1 1     5 5   2
909 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8       2
910 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12   27
911 Kultura i Historia             8 8       1
912 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10               6
913 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6           1
914 Kultura Popularna               10 10 10   1
915 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10     4
916 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3       1
917 Kunst og Kultur         10 10           1
918 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11     7
919 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5       20
920 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10     27
921 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4     3
922 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12     17
923 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10           25
924 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6           5
925 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4         1
926 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15       3
927 Labor et Educatio             6 6       3
928 Land Use Policy               35 40     1
929 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4     7
930 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                   12
931 Lecture Notes in Computer Science 10 13                   27
932 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                   5
933 Lekarz 2 2 4 4               3
934 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30   3
935 Leukemia             45 45 45 45   1
936 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2               3
937 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   31
938 Linguae Mundi     3 3 2 2           3
939 Linguistik Online             10 10       1
940 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8     8
941 Linguodidactica     3 3               3
942 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13   15
943 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25   4
944 Literacje         3 3           1
945 Literatura i Kultura Popularna         5 5           3
946 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11   18
947 Littera Antiqua         7 7           1
948 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10     4
949 Living Reviews in Relativity               50 50     1
950 Lodz Papers in Pragmatics             11 11       1
951 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13   5
952 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20   6
953 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13       6
954 Logistyka 4 6 4 4 10 10           80
955 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6       2
956 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8       14
957 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10       3
958 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10     7
959 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4           25
960 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14       2
961 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5           5
962 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25         1
963 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5       8
964 Mammal Review               50 50     1
965 Mammalia 10 13 15 15 20 20           1
966 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25           1
967 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12   472
968 Management and Business Administration           8           1
969 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12     15
970 Management Forum             9 9 9 9   4
971 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10   1
972 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9   9
973 Managerial Economics         6 6 13 13       2
974 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20               1
975 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9     18
976 Marketing i Zarządzanie             9 9   9   2
977 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3           1
978 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                     1
979 Materials Science and Engineering C         25 30           1
980 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15           6
981 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8   59
982 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20   4
983 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30             2
984 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20       10
985 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25         11
986 Mathematical Problems in Engineering             20 20       2
987 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35       2
988 Mathematische Annalen           40           1
989 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25           8
990 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30   7
991 Measurement Automation Monitoring             11 11       6
992 Measurement Science Review             20 20       1
993 Meccanica       25 30 30           1
994 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45           2
995 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6               2
996 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11   15
997 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                     4
998 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35         2
999 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                     1
1000 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8     5
1001 Media4u Magazine   2                   9
1002 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25           1
1003 Medical and Biological Sciences 4           7 7       2
1004 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25           1
1005 Medical Research Journal               6 6 6   1
1006 Medical Science Monitor     20 20               2
1007 Medical Tribune             2 2       1
1008 Medicina dello Sport         15 15 15 15       2
1009 Medicina Sportiva Practica             6 6 6     1
1010 Medicine           40 40         2
1011 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5           1
1012 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10     2
1013 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6     4
1014 Medycyna po Dyplomie             3 3 3 3   4
1015 Medycyna Rodzinna               7 7     1
1016 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12       6
1017 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5           2
1018 Metal Science and Heat Treatment               15 15     1
1019 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15           2
1020 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30           1
1021 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9   5
1022 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25       9
1023 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4               29
1024 Metrika 15                     3
1025 Metrologia               35 35 35   1
1026 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20 20 20   14
1027 Micro & Nano Letters               15 20 20   2
1028 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30           5
1029 Między Oryginałem a Przekładem           8 14         1
1030 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2         2
1031 Mitochondrial DNA. Part B               20 20     3
1032 Modern Management Review             11 11       1
1033 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20     2
1034 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20           7
1035 Molecules             30 30 30 30   4
1036 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15     2
1037 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5   6
1038 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7           3
1039 Monitor Prawa Pracy         6 6           1
1040 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7   12
1041 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35   5
1042 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35   89
1043 Mosty             3 3 3     15
1044 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4           1
1045 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30     21
1046 Muttersprache     10 10 10 10           1
1047 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14       20
1048 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4     7
1049 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4           4
1050 Narodoznavči Zošiti     3 3               2
1051 Natural Hazards         30             1
1052 Nature 30             50 50     3
1053 Nature Conservation               25 25     2
1054 Nature Journal 2 6     4 4           1
1055 Nauczyciel i Szkoła               6 6     16
1056 Nauka   9 6 6 6 6           4
1057 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6           1
1058 Nauki Inżynierskie i Technologie           5           1
1059 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10       5
1060 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6           1
1061 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6           3
1062 Neofilolog   6 4 4 6 6     7 7   14
1063 Neophilologica             12 12 12     1
1064 Neoplasma 10                     1
1065 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10         1
1066 Neuphilologische Mitteilungen           10           1
1067 Neural Computing and Applications                 25 25   1
1068 Neural Processing Letters             20         1
1069 Neurocomputing         30 30 30 30 30     4
1070 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15     4
1071 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40     2
1072 Niepełnosprawność     4 4 5 5           4
1073 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8     11
1074 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11   10
1075 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7       17
1076 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10       17
1077 Nietoperze 2 2                   10
1078 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4               2
1079 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45           1
1080 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45           21
1081 Nonlinear Dynamics               40 45     4
1082 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35           2
1083 North-Western Journal of Zoology             20 15 20     1
1084 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8       8
1085 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6           11
1086 Nowiny Lekarskie       4 5 5           5
1087 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2   27
1088 Nowotwory Journal of Oncology         5 5           1
1089 Nukleonika     15 15 15 15 15         11
1090 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20           2
1091 Nurt SVD               9 9 9   1
1092 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25   1
1093 Nutrition Reviews               40 40     1
1094 Oblicza Komunikacji     3 3               1
1095 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2   14
1096 Obróbka Plastyczna Metali         6 6           1
1097 Oceanological and Hydrobiological Studies     15 15 15 15 15 15 15 15   1
1098 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6           19
1099 Ochrona Środowiska       15 10 15 15         14
1100 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12         5
1101 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10           2
1102 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11     4
1103 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5   2
1104 Oncoimmunology             40 40       1
1105 Oncology Letters         15 15 15         1
1106 Oncotarget               35 35 35   3
1107 Onkologia i Radioterapia 4                     1
1108 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7     3
1109 Open Engineering             11 11       1
1110 Open Mathematics             20 20       2
1111 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20     5
1112 Operations Research and Decisions             12         1
1113 Operations Research Letters         20 20           2
1114 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2           1
1115 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8     1
1116 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15       15
1117 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25     3
1118 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20   1
1119 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35   14
1120 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30   1
1121 Optics Communications               25 25 25   3
1122 Optics Express 24 32 45 45 45 45           1
1123 Optimization         20 25 25 25 25 25   12
1124 Optimization and Engineering               25 25 25   1
1125 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8           1
1126 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11     10
1127 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7     12
1128 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10       40
1129 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14     7
1130 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9       3
1131 Ornis Fennica 20 27 25 25 25             3
1132 Ornis Polonica           7 8         2
1133 Ornitologia Neotropical           10 15         1
1134 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9           5
1135 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11     4
1136 Otolaryngologia Polska 9                     1
1137 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6           5
1138 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8     14
1139 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10     5
1140 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12     16
1141 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13     9
1142 Państwo Prawne               4       1
1143 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3       2
1144 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30           2
1145 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3               4
1146 Patient Preference and Adherence             30 30       1
1147 Pattern Recognition Letters       30 25 25           1
1148 Pedagogika Katolicka                   6   2
1149 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7       2
1150 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6           5
1151 Pediatric Blood & Cancer               25 25     1
1152 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25           1
1153 Peptides             25         1
1154 Periodica Mathematica Hungarica         15 15           2
1155 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15       1
1156 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6       2
1157 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4           3
1158 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15   3
1159 Pharmacological Research             40 40 40     5
1160 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10           1
1161 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10     4
1162 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30   27
1163 Physica B 15 20 20 20 20 20           2
1164 Physica D 24 32 35 35 35 35           3
1165 Physica Medica     15 15 20             3
1166 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25         11
1167 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20               10
1168 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20         2
1169 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35     1
1170 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35           2
1171 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35   39
1172 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35       28
1173 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45 45   24
1174 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35     43
1175 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35         32
1176 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45     19
1177 Physical Review X               45 45     2
1178 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20           1
1179 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30     42
1180 Physics Letters B     40 40 40 40           9
1181 Physics of Fluids 24 32 35 35               1
1182 Physics Reports 30 40 50 50               1
1183 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20   3
1184 Physiological Research   27     20 20 20         3
1185 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20           1
1186 Phytotherapy Research             25 25 25     1
1187 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health           2           1
1188 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3     3
1189 Plant Biosystems     20 20 25         30   2
1190 Plant Ecology 20 32 30 30               1
1191 Plant Science         30 35 35         1
1192 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20           1
1193 PLoS One     40 40 40 40 40 35 40     19
1194 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7           1
1195 Pojazdy Szynowe 4                     2
1196 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6     5
1197 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6       3
1198 Polimery 20 27 10 10 15 15           1
1199 Polish Journal of Agronomy             10 10       1
1200 Polish Journal of Applied Psychology         6 6           3
1201 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15         2
1202 Polish Journal of Chemistry 15                     1
1203 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15     19
1204 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15   25
1205 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9       3
1206 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15         7
1207 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8           3
1208 Polish Journal of Soil Science           4 14 14       5
1209 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20     4
1210 Polish Political Science Yearbook             13 13       4
1211 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10           2
1212 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego     7 7               1
1213 Political Preferences                 9     2
1214 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6           1
1215 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6       2
1216 Polityka Społeczna     8 8 7 7       12   5
1217 Polonica         4 4           1
1218 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7           2
1219 Polski Proces Cywilny         3 3           2
1220 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu               7 7     1
1221 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4       2
1222 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30 30   6
1223 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12     9
1224 Polyhedron 24 32 30 30 30 30           2
1225 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7           349
1226 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8       58
1227 Population Ecology 20                     1
1228 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15     29
1229 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14 14     2
1230 Positivity 10 13 20 20 15 25 25 20 25 25   8
1231 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8           3
1232 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15           2
1233 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15 15 15   5
1234 Postępy Mikrobiologii 4                     2
1235 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego             6 6       1
1236 Postscriptum Polonistyczne           8 12 12 12     2
1237 Powder Technology             30         1
1238 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4           7
1239 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10 10 10   9
1240 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka             13 13 13     2
1241 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9       1
1242 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4           8
1243 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8       2
1244 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8       9
1245 Prace Filologiczne             12 12       3
1246 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5               6
1247 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4           1
1248 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5           6
1249 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4             1
1250 Prace Językoznawcze     5 5 8 8           1
1251