System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35     1
3 ACS Nano         45 45         1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica               6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15     1
8 Acta Astronautica               35 35 35 1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12     2
12 Acta Biotheoretica 15                   1
13 Acta Cassubiana             6 6 6   2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3             1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7 2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         1
17 Acta Geophysica           20 20       1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4         1
19 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1             1
20 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   11
21 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           3
22 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 3
23 Acta Mechanica Slovaca     7 7             5
24 Acta Medicorum Polonorum                 3   3
25 Acta Microbiologica Polonica 6                   7
26 Acta Neophilologica         4 4 8 8     5
27 Acta Neuropsychologica             12 12 12   1
28 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20     4
29 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 13
30 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         7
31 Acta Parasitologica           15         1
32 Acta Philologica     3 3             2
33 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 72
34 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20   34
35 Acta Physica Slovaca 15                   11
36 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   6
37 Acta Physiologica Hungarica         15 15         3
38 Acta Politica Polonica               9     1
39 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     2
40 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13   13
41 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     2
42 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11   2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         1
44 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4         6
45 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5             5
46 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 11
47 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     4
48 Acta Theriologica     20 20 25 25         3
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6     2
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     14
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                 1
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12     4
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6         4
54 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     3
55 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8     1
56 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5     3
57 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5         2
58 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4   1
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7   3
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13   13
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                 1
62 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10         1
63 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         1
64 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8     1
65 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5     8
66 Advanced Materials Research [online]         7 7         5
67 Advances in Bioresearch           6         1
68 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15   2
69 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   2
70 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   2
71 Advances in High Energy Physics             30 25     1
72 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6         5
73 Advances in Materials Science           9 11 11     2
74 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 1
75 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25 1
76 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10     2
77 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20       6
78 Advances in Structural Engineering               20 20 20 1
79 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25   43
80 AIP Advances               25 25   1
81 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4   2
82 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4   21
83 Alergoprofil     4 4 6 6         6
84 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     3
85 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         1
86 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25 1
87 American Journal of Men's Health             20 20 20   1
88 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       1
89 American Journal of Translational Research           35 35 35     1
90 American Journal of Transplantation     50 50             1
91 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   4
92 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4         4
93 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   9
94 Analysis Mathematica     15 15 15 15         1
95 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         1
96 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         1
97 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     1
98 Angiology             20 20 20   1
99 Animal 10 27 35 35 35 35         1
100 Animal Conservation               35 35   1
101 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         2
102 Annalen der Physik               35 35   2
103 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30         1
104 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10     6
105 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         3
106 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9   14
107 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5         1
108 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15         25
109 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7         37
110 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8     12
111 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5     1
112 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6     5
113 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     1
114 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12     9
115 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4         3
116 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3     1
117 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             2
118 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5         1
119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4         4
120 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2             1
121 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25     20
122 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         1
123 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30 2
124 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     2
125 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         2
126 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 4
127 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         1
128 Annals of Oncology       40 40 40 40       1
129 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 2
130 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10     14
131 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     9
132 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15   6
133 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 2
134 Anthrozoös           25 25       1
135 Anticancer Research         20 20 20       1
136 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4             3
137 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35     2
138 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   14
139 Applied Computer Science         6 6 11 11 11   22
140 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     1
141 Applied Energy               45 45   2
142 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13 2
143 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15             9
144 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     2
145 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   11
146 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 10
147 Applied Mechanics and Materials         7 7 7       21
148 Applied Optics             30 25 30 30 3
149 Applied Sciences               25 25 25 2
150 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         1
151 Applied Surface Science               35 35 35 2
152 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 2
153 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     1
154 Arabian Journal of Chemistry               35 35   1
155 Archeus     2 2 4 4         13
156 Architecturae et Artibus               7 7   2
157 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 2
158 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     6
159 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4         4
160 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         4
161 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8         4
162 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           1
163 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       4
164 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7   3
165 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       7
166 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15     10
167 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
168 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       3
169 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15         2
170 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 48
171 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13       3
172 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5         2
173 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30   6
174 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 16
175 Archives of Thermodynamics             13 13     1
176 Archives of Transport     5 5 6 6         1
177 Archivolta         1 1         6
178 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     2
179 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5         2
180 Archiwum Budowy Maszyn 6                   1
181 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           1
182 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4         3
183 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     5
184 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4   19
185 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                   1
186 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6         10
187 Archiwum Odlewnictwa 6                   89
188 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5         60
189 Ardeola 15                   1
190 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       3
191 Argumentation         25 25         1
192 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         4
193 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10       1
194 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 2
195 Artificial Life 24 32 30 30 30 30         1
196 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9         1
197 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         2
198 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20       3
199 Ask. Research & Methods         6 6         1
200 Astrobiology               30 35 35 1
201 Astronomical Journal               35 35   1
202 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35     69
203 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         3
204 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 89
205 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40   16
206 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   6
207 Astrophysics and Space Science           25 25       9
208 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14   24
209 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         1
210 Atmospheric Environment               35 40   1
211 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7   4
212 Automatica         45 45 45 45     7
213 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 4
214 Avian Biology Research         20 20         1
215 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5         6
216 Baltic Forestry               15 15   1
217 Banach Center Publication   9       7 14 14     22
218 Barometr Regionalny     7 7 8 8         1
219 Basic and Applied Ecology           30 30       1
220 Behavioral Ecology 24                   1
221 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20         1
222 Bernoulli           30 25       1
223 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   2
224 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6     3
225 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5         6
226 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6 1
227 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9   2
228 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 3
229 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     2
230 Biochemical Engineering Journal 24                   1
231 Biochemical Systematics and Ecology               15     1
232 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         3
233 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   2
234 Biodiversity and Conservation               30 30 30 1
235 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   3
236 Biologia 10 13 15 15 15 15         6
237 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 1
238 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40       2
239 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20       1
240 Biological Letters     6 6 8 8         3
241 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   5
242 BioMed Research International             20       3
243 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15         1
244 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           1
245 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         1
246 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     10
247 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     4
248 Biosystems Engineering       25 35 35         1
249 Bird Study     30 30 25 25         1
250 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6   2
251 Biuletyn Historii Wychowania     5 5             1
252 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       2
253 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     3
254 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13   8
255 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8   2
256 BJU International         35 35 35       1
257 BLOOD 24                   1
258 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                   1
259 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     1
260 Breast Cancer Research       40             1
261 Breeding Science             30 30 30   1
262 British Journal of Applied Science & Technology           5 5       2
263 British Journal of Cancer         35           1
264 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         1
265 British Journal of Haematology         35 35         1
266 Brno Studies in English   10 10 10 10 10         3
267 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5         1
268 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8         1
269 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 22
270 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5     3
271 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6   3
272 Builder             4 5 5 5 9
273 Building and Environment 24 32 35 35             1
274 Bulletin of Entomological Research               35     1
275 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         1
276 Bulletin of Materials Science               20 25 25 1
277 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20       1
278 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             1
279 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         2
280 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     23
281 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15       1
282 Bulletin Polish Economic Society               4     1
283 Burgen und Schlösser           10 10       1
284 Byzantinoslovaca         5 5         1
285 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30       1
286 Cancer Letters           35         2
287 Cancer Medicine               25 25 25 1
288 Cancer Research and Treatment               25     1
289 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         2
290 Carbon           40 40       1
291 Casus           4 6 6     2
292 Catalysis Communications             30 30     1
293 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
294 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         26
295 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         1
296 Cellular Immunology         20 20         1
297 Cement Wapno Beton 6                   4
298 Central European Journal of Biology 10 20 20 20             1
299 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20         7
300 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20         2
301 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     1
302 Central European Journal of Urology         9           1
303 Central European Review of Economics & Finance               7 7   1
304 Centropa     10 10             5
305 Challenges of Modern Technology     2 2             1
306 Chaos           40 45 40 45 45 3
307 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         3
308 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     2
309 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         4
310 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             1
311 Chemical Engineering Communications           20 20 20     1
312 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             1
313 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             1
314 Chemical Papers             20 20     1
315 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             1
316 Chinese Business Review         10 10         2
317 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6     5
318 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9     1
319 Chowanna 6 9 7 7 6 6         8
320 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8   35
321 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4         29
322 Circulation Journal     30 30 30 30         1
323 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 152
324 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6     3
325 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
326 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       1
327 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20           1
328 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         2
329 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30     1
330 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     1
331 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35             1
332 Cognitive Computation             20 20 20   1
333 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         8
334 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6         3
335 Colloquium             8 8     1
336 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 8
337 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 1
338 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             1
339 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   1
340 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 7
341 Composite Structures               35 40   1
342 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         2
343 Composites Theory and Practice               11 11   1
344 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11     34
345 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             1
346 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 2
347 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4         4
348 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6         7
349 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   3
350 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         3
351 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         2
352 Computers and Electrical Engineering             20 20     1
353 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         1
354 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20       3
355 Conservation Letters     40 40 40 40         1
356 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14       3
357 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15       1
358 Control and Cybernetics       20 10 10         3
359 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   13
360 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4       11
361 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7   1
362 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40             1
363 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6     1
364 Culture, Health & Sexuality           30 35 30     1
365 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         2
366 Current Issues in Personality Psychology             12   12   6
367 Current Microbiology           20 15 15     1
368 Current Oncology         20 15         2
369 Current Opinion in Lipidology               35 35   1
370 Current Problems of Psychiatry         4 4         1
371 Current Psychology                 20   1
372 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8         16
373 Cywilizacja i Polityka         1 1         1
374 Czas Kultury             12 12 12   10
375 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9 19
376 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7   1
377 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5         5
378 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
379 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6         4
380 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6         7
381 Czech Journal of Food Sciences               20 20   1
382 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20   1
383 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         3
384 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9   3
385 Dalton Transactions             40 40     1
386 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 30
387 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 14
388 Desalination 20 27 35 35 40 40         4
389 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20     3
390 Diabetologia Kliniczna               10 10   1
391 Diagnostyka 4                   5
392 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15 7
393 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         3
394 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35         3
395 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       2
396 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 9
397 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     2
398 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 36
399 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         2
400 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                   19
401 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9     38
402 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     8
403 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 53
404 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6     40
405 Disputatio   15 12 12 10 10         3
406 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4         1
407 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4         8
408 Drogownictwo 4         4 5 5     12
409 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         1
410 Drug Testing and Analysis           25 25 25     1
411 Drugs             40 40 40 40 2
412 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                 10
413 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25     4
414 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     17
415 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                 5
416 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5         1
417 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10   46
418 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9     1
419 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       2
420 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3         1
421 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   4
422 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         2
423 Ecological Complexity         25 25 30 30     2
424 Ecological Engineering         35 35         1
425 Ecological Entomology               35 40   1
426 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 11
427 Ecology and Evolution           20 25 25     1
428 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13   3
429 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15   1
430 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25   4
431 Ecosphere               30 30   1
432 Edukacja   10 10 10 10 10         60
433 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9   3
434 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8 14
435 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11     15
436 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12     2
437 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         22
438 Edukacja Prawnicza   2                 2
439 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14   16
440 e-Finanse         9 9         2
441 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30   1
442 Ekologia i Technika     2 2 5 5         6
443 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         3
444 Ekonomia = Economics     8 8 8 8         5
445 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 2
446 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12   4
447 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 6
448 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11     3
449 Ekonomia Społeczna               7     1
450 Ekonomia XXI wieku           8 11 11     4
451 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8 2
452 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12     41
453 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14     7
454 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 2
455 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30     5
456 Electronic Communications in Probability         20 20         1
457 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15   1
458 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     7
459 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7         8
460 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                   5
461 Elektro.info [online]     5 5 5 5         4
462 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5         14
463 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15     6
464 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4         3
465 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         2
466 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4         1
467 Energia i Budynek   6                 2
468 Energy         45       45   2
469 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 4
470 Energy Conversion and Management           40 40       1
471 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         1
472 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         8
473 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7         15
474 Engineering Optimization 20                   2
475 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   8
476 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30     7
477 Entomologica Fennica           15 15       1
478 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 8
479 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15   1
480 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30     1
481 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   1
482 Environmental Research 24 32 40 40 40 40         1
483 Environmental Research Letters               40 40   1
484 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   3
485 Episteme     5 5 4 4         5
486 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35           1
487 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8   2
488 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14     2
489 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11   2
490 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12     4
491 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25   3
492 Ethos                 12   3
493 Etnografia Polska             12 12 12   1
494 Etyka     5 5 4 4         4
495 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10     1
496 Europa Regionum         7 7 7 7 7   10
497 European Food Research and Technology               25 30   1
498 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         1
499 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         1
500 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     5
501 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     1
502 European Journal of Entomology         25 30 25 25     2
503 European Journal of Gynaecological Oncology 10                   1
504 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15         4
505 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25         1
506 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35     1
507 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25         2
508 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       1
509 European Physical Journal C               40 40   5
510 European Physical Journal D               20 25   1
511 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30         1
512 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         4
513 European Urology         50 50 50 50     2
514 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11     5
515 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30     1
516 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   1
517 Experimental Astronomy     25 25             1
518 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25 1
519 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8   2
520 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12     2
521 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9     7
522 FEMS Microbiology Letters 15                   1
523 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7   10
524 Filozofia Chrześcijańska             6 6     1
525 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     1
526 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     23
527 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6   2
528 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5   83
529 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5     12
530 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9   2
531 Fixed Point Theory     35 35 30 30         2
532 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       2
533 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         3
534 Flora         25 25 25 25 25   3
535 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         1
536 Folia Cardiologica             9 9     8
537 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14       1
538 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     13
539 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         6
540 Folia Parasitologica           25   20 25   2
541 Folia Philosophica         6 6   8 8   5
542 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10   3
543 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 3
544 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12     2
545 Food Analytical Methods     30 30 30 30         2
546 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         3
547 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30       1
548 Forest Ecology and Management             45 45     2
549 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 1
550 Forum Artis Rhetoricae             9 9     3
551 Forum Bibliotek Medycznych             7 7     1
552 Forum Eksploatatora     1 1             9
553 Forum Pedagogiczne               10 10   1
554 Forum Zakażeń           4         1
555 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                   3
556 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         1
557 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10   16
558 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4         4
559 Fraza: poezja, proza, esej             4 4     22
560 Frontiers in Physics         30 30         1
561 Frontiers in Physiology               35 35   1
562 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 2
563 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10         20
564 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         2
565 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       7
566 Games and Economic Behavior           30 30       2
567 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11   22
568 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5         1
569 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9   17
570 General Relativity and Gravitation         30 30         2
571 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         2
572 Geodetski List     15 15             1
573 Geological Quarterly           20 20       1
574 Geology, Geophysics & Environment             14 14     1
575 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     1
576 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14   13
577 Gerontologia Współczesna             4 4     1
578 Ginekologia Polska         15 15 15 15     5
579 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4       1
580 Global Change Biology               45 45   1
581 Global Ecology and Biogeography             50 50     1
582 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8     5
583 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                   2
584 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         5
585 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   7
586 Gospodarka Narodowa           8 14 14     2
587 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7 11
588 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         2
589 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9   1
590 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9   12
591 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5             2
592 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4             1
593 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6         14
594 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                 1
595 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 5
596 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12 11
597 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2         2
598 Health Promotion International           30 30       1
599 Health Psychology Report             12 12     2
600 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         2
601 Helminthologia 10 13 15 15             1
602 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15       1
603 Heredity             35 35     1
604 Herpetological Journal   20 20 20             1
605 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10   2
606 HIV & AIDS Review     7 7 8 8         3
607 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2   3
608 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 7
609 Human Movement 4 9 8 8 7 7         1
610 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         1
611 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8     9
612 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 12
613 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3         13
614 Hygeia Public Health             8 8 8   4
615 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         2
616 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   2
617 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10         3
618 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9     7
619 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   1
620 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                   2
621 IEEE Access               25 25 25 1
622 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       1
623 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 1
624 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   6
625 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 4
626 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                   1
627 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 1
628 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         3
629 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   2
630 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 6
631 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         1
632 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45             4
633 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35   1
634 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 1
635 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35   1
636 IET Control Theory and Applications             35 35     1
637 IET Electric Power Applications               25 30 30 1
638 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   1
639 Image Processing & Communications               9 9 9 1
640 Images       12             3
641 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1         1
642 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7   104
643 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
644 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         1
645 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       2
646 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         10
647 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         2
648 Information Technology for Development               25 25   1
649 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10       1
650 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         3
651 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         1
652 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     1
653 Insect Conservation and Diversity             40 40     1
654 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
655 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           1
656 Interdisciplinary Studies in Musicology         7           1
657 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9   4
658 Interlitteraria               10 10 10 1
659 Internal Security     9 9 8 8 10 10     4
660 International Agrophysics               25 25   1
661 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25         1
662 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 4
663 International Journal of Applied Linguistics                 25   1
664 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25     69
665 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15 135
666 International Journal of Arts and Sciences     8 8             1
667 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         2
668 International Journal of Cancer     35 35             1
669 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 40 40 8
670 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         1
671 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 22
672 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 3
673 International Journal of Electronics               15 15   1
674 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9         14
675 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       3
676 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 5
677 International Journal of Game Theory         15 15 15       4
678 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20         2
679 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40     6
680 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         1
681 International Journal of Immunogenetics   13                 1
682 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   1
683 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     3
684 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45     2
685 International Journal of Management and Economics             12 12     1
686 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   1
687 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     1
688 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     1
689 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         1
690 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20   11
691 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         9
692 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20       3
693 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   2
694 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                   1
695 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
696 International Journal of Solids and Structures 24                   1
697 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   1
698 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15       2
699 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25 3
700 International Journal of Systems Science             30 30     10
701 International Journal of Urology           25         1
702 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10       1
703 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5         2
704 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7   20
705 Inverse Problems               40 45   1
706 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7             22
707 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5         13
708 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7 36
709 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5         10
710 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4         17
711 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13       22
712 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4         2
713 ISA Transactions             40 35 40   2
714 Italian Journal of Zoology     20 20             1
715 Italica Wratislaviensia             9 9     1
716 Ius et Administratio               5 5   2
717 Ius Novum           5 11 11     2
718 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6   6
719 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35     1
720 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6   10
721 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12     4
722 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     20
723 Journal for Nature Conservation               30 30   1
724 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   5
725 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12   1
726 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13   5
727 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       5
728 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 6
729 Journal of Animal Ecology               45 45 45 1
730 Journal of Animal Science     50 50 45 45         1
731 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         4
732 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20   7
733 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10     7
734 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         1
735 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         1
736 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   1
737 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8         2
738 Journal of Avian Biology             40 45 50   1
739 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     1
740 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         2
741 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20         1
742 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         5
743 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35       7
744 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         1
745 Journal of Business Research               25 30 30 1
746 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45   1
747 Journal of Chemistry     20 20 15 15         1
748 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 5
749 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40   7
750 Journal of Clinical Oncology           50 45       2
751 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7         6
752 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25   1
753 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         2
754 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         1
755 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     1
756 Journal of Computational Physics               40 45   1
757 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   1
758 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 1
759 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30 8
760 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       3
761 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25   2
762 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 6
763 Journal of Differential Equations               45 45   1
764 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         1
765 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         1
766 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 3
767 Journal of Education, Health and Sport                 7   2
768 Journal of Elasticity 20                   1
769 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         3
770 Journal of Electrostatics 20                   2
771 Journal of Elementology           15 15       1
772 Journal of Engineering Mathematics               20 25   1
773 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15     1
774 Journal of Environmental Quality               30 30   1
775 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   1
776 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15 8
777 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 4
778 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25       3
779 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35     1
780 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         3
781 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     3
782 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 3
783 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 4
784 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20 1
785 Journal of International Studies         8 8         2
786 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6         4
787 Journal of Literature and Art Studies           6 6       1
788 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 7
789 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12   1
790 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         8
791 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     10
792 Journal of Manufacturing Processes             25 25     1
793 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         1
794 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   1
795 Journal of Materials Science & Technology             30 35     1
796 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40   59
797 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     3
798 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 28
799 Journal of Mathematics and System Science           4 4       1
800 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 1
801 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7         1
802 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5         3
803 Journal of Medical Science           5 10 10     3
804 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     2
805 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   1
806 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         1
807 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   1
808 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20   2
809 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30         13
810 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35   3
811 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         2
812 Journal of Optics               30 35   1
813 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     9
814 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
815 Journal of Pest Science             40       1
816 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     1
817 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                   8
818 Journal of Physical Chemistry A 24                   6
819 Journal of Physical Chemistry B 24                   1
820 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30   10
821 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       3
822 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       8
823 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         1
824 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         2
825 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         8
826 Journal of Plant Interactions               20     1
827 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         6
828 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         1
829 Journal of Positive Management           5         1
830 Journal of Process Control               35 40   3
831 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         1
832 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12     4
833 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         1
834 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25         1
835 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10 1
836 Journal of Sexual Medicine         35 35         1
837 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 3
838 Journal of Sound and Vibration     30 30             1
839 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20         1
840 Journal of Sports Science and Medicine         20 20         2
841 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         2
842 Journal of Statistical Physics         25 25         4
843 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         3
844 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30 3
845 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20   1
846 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10         2
847 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         1
848 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     1
849 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                   1
850 Journal of the Electrochemical Society         40 40         1
851 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       1
852 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 1
853 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       1
854 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       3
855 Journal of the Neurological Sciences           25 25       1
856 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30       7
857 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25       1
858 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35   1
859 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6       2
860 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         5
861 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15         3
862 Journal of Thermal Biology 20                   1
863 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       6
864 Journal of Vision 24                   1
865 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     3
866 Kidney & Blood Pressure Research             20 25     1
867 Kinesiology             15 15     1
868 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8         9
869 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4         3
870 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3     1
871 Kompozyty 6 9 7 7 8 8         3
872 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6             8
873 Konińskie Studia Językowe             6 6 6   5
874 Konteksty Kultury           5 8 8     5
875 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   4
876 Konteksty Społeczne             3 3 3   1
877 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4   2
878 Kosmos     4 4 4 4         3
879 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       1
880 Kronika Bydgoska     3 3 2 2         1
881 Kulon         1 1         1
882 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8     2
883 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12   24
884 Kultura i Historia             8 8     1
885 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             6
886 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6         1
887 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10   4
888 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3     1
889 Kunst og Kultur         10 10         1
890 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11   7
891 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5     20
892 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10   27
893 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4   3
894 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12   17
895 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         25
896 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6         5
897 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4       1
898 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15     3
899 Labor et Educatio             6 6     3
900 Land Use Policy               35 40   1
901 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4   7
902 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                 12
903 Lecture Notes in Computer Science 10 13                 27
904 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                 5
905 Lekarz 2 2 4 4             3
906 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30 3
907 Leukemia             45 45 45 45 1
908 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2             3
909 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 31
910 Linguae Mundi     3 3 2 2         3
911 Linguistik Online             10 10     1
912 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8     3
913 Linguodidactica     3 3             3
914 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13 15
915 Lipids in Health and Disease             25 25 25   3
916 Literacje         3 3         1
917 Literatura i Kultura Popularna         5 5         3
918 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11   17
919 Littera Antiqua         7 7         1
920 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   4
921 Living Reviews in Relativity               50 50   1
922 Lodz Papers in Pragmatics             11 11     1
923 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13   4
924 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20 6
925 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13     6
926 Logistyka 4 6 4 4 10 10         80
927 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6     2
928 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     14
929 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10     3
930 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   7
931 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4         25
932 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14     2
933 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         5
934 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25       1
935 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5     8
936 Mammal Review               50 50   1
937 Mammalia 10 13 15 15 20 20         1
938 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         1
939 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12   465
940 Management and Business Administration           8         1
941 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12   15
942 Management Forum             9 9 9   2
943 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10 1
944 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9 9
945 Managerial Economics         6 6 13 13     2
946 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20             1
947 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9   18
948 Marketing i Zarządzanie             9 9     1
949 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3         1
950 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                   1
951 Materials Science and Engineering C         25 30         1
952 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15         6
953 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 59
954 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20 4
955 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30           2
956 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     10
957 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25       11
958 Mathematical Problems in Engineering             20 20     2
959 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     2
960 Mathematische Annalen           40         1
961 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         8
962 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30   6
963 Measurement Automation Monitoring             11 11     6
964 Measurement Science Review             20 20     1
965 Meccanica       25 30 30         1
966 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         2
967 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             2
968 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11     13
969 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                   4
970 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       2
971 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                   1
972 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8   5
973 Media4u Magazine   2                 9
974 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         1
975 Medical and Biological Sciences 4           7 7     2
976 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25         1
977 Medical Science Monitor     20 20             2
978 Medical Tribune             2 2     1
979 Medicina dello Sport         15 15 15 15     2
980 Medicina Sportiva Practica             6 6 6   1
981 Medicine           40 40       2
982 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5         1
983 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10   2
984 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6   4
985 Medycyna po Dyplomie             3 3 3 3 3
986 Medycyna Rodzinna               7 7   1
987 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12     6
988 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5         2
989 Metal Science and Heat Treatment               15 15   1
990 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15         2
991 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30         1
992 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9 5
993 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25     9
994 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4             29
995 Metrika 15                   3
996 Metrologia               35 35 35 1
997 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20     13
998 Micro & Nano Letters               15 20 20 2
999 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30         5
1000 Między Oryginałem a Przekładem           8 14       1
1001 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2       2
1002 Mitochondrial DNA. Part B               20 20   3
1003 Modern Management Review             11 11     1
1004 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20   2
1005 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20         7
1006 Molecules             30 30     2
1007 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15   2
1008 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5 6
1009 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7         3
1010 Monitor Prawa Pracy         6 6         1
1011 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7 12
1012 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 5
1013 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 87
1014 Mosty             3 3 3   15
1015 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4         1
1016 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
1017 Muttersprache     10 10 10 10         1
1018 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14     20
1019 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4   7
1020 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4         4
1021 Narodoznavči Zošiti     3 3             2
1022 Natural Hazards         30           1
1023 Nature 30             50 50   3
1024 Nature Conservation               25 25   2
1025 Nature Journal 2 6     4 4         1
1026 Nauczyciel i Szkoła               6 6   16
1027 Nauka   9 6 6 6 6         2
1028 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6         1
1029 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10     5
1030 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6         1
1031 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6         3
1032 Neofilolog   6 4 4 6 6     7   13
1033 Neophilologica             12 12 12   1
1034 Neoplasma 10                   1
1035 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10       1
1036 Neuphilologische Mitteilungen           10         1
1037 Neural Processing Letters             20       1
1038 Neurocomputing         30 30 30 30 30   4
1039 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15   4
1040 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40   2
1041 Niepełnosprawność     4 4 5 5         4
1042 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8   11
1043 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11 10
1044 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7     17
1045 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10     17
1046 Nietoperze 2 2                 10
1047 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4             2
1048 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45         1
1049 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45         21
1050 Nonlinear Dynamics               40 45   4
1051 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35         2
1052 North-Western Journal of Zoology             20 15 20   1
1053 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8     5
1054 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6         11
1055 Nowiny Lekarskie       4 5 5         5
1056 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2 27
1057 Nowotwory Journal of Oncology         5 5         1
1058 Nukleonika     15 15 15 15 15       11
1059 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20         2
1060 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25   1
1061 Nutrition Reviews               40 40   1
1062 Oblicza Komunikacji     3 3             1
1063 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2 14
1064 Obróbka Plastyczna Metali         6 6         1
1065 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6         19
1066 Ochrona Środowiska       15 10 15 15       14
1067 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12       5
1068 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10         2
1069 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11   3
1070 Ogrody Nauk i Sztuk                 5   1
1071 Oncoimmunology             40 40     1
1072 Oncology Letters         15 15 15       1
1073 Oncotarget               35 35   1
1074 Onkologia i Radioterapia 4                   1
1075 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7   3
1076 Open Engineering             11 11     1
1077 Open Mathematics             20 20     2
1078 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20   5
1079 Operations Research and Decisions             12       1
1080 Operations Research Letters         20 20         2
1081 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2         1
1082 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8   1
1083 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15     15
1084 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
1085 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20 1
1086 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35 12
1087 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30 1
1088 Optics Communications               25 25 25 3
1089 Optics Express 24 32 45 45 45 45         1
1090 Optimization         20 25 25 25     11
1091 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8         1
1092 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11   10
1093 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7   11
1094 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10     39
1095 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14   7
1096 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7         3
1097 Ornis Fennica 20 27 25 25 25           3
1098 Ornis Polonica           7 8       2
1099 Ornitologia Neotropical           10 15       1
1100 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9         5
1101 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11   4
1102 Otolaryngologia Polska 9                   1
1103 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6         5
1104 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8   14
1105 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10   5
1106 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
1107 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13   9
1108 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3     2
1109 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30         2
1110 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3             4
1111 Patient Preference and Adherence             30 30     1
1112 Pattern Recognition Letters       30 25 25         1
1113 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7     2
1114 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6         5
1115 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25         1
1116 Peptides             25       1
1117 Periodica Mathematica Hungarica         15 15         2
1118 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15     1
1119 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6     2
1120 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4         3
1121 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15 3
1122 Pharmacological Research             40 40 40   5
1123 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10         1
1124 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10   4
1125 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 27
1126 Physica B 15 20 20 20 20 20         2
1127 Physica D 24 32 35 35 35 35         3
1128 Physica Medica     15 15 20           3
1129 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25       11
1130 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20             10
1131 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20       2
1132 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35   1
1133 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35         2
1134 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 38
1135 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35     28
1136 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45   23
1137 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35   43
1138 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35       32
1139 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45   19
1140 Physical Review X               45 45   2
1141 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20         1
1142 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1143 Physics Letters B     40 40 40 40         9
1144 Physics of Fluids 24 32 35 35             1
1145 Physics Reports 30 40 50 50             1
1146 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20         2
1147 Physiological Research   27     20 20 20       3
1148 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20         1
1149 Phytotherapy Research             25 25 25   1
1150 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3   3
1151 Plant Biosystems     20 20 25           1
1152 Plant Ecology 20 32 30 30             1
1153 Plant Science         30 35 35       1
1154 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20         1
1155 PLoS One     40 40 40 40 40 35 40   19
1156 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7         1
1157 Pojazdy Szynowe 4                   2
1158 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6   3
1159 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6     3
1160 Polimery 20 27 10 10 15 15         1
1161 Polish Journal of Agronomy             10 10     1
1162 Polish Journal of Applied Psychology         6 6         3
1163 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15       2
1164 Polish Journal of Chemistry 15                   1
1165 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15   19
1166 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 25
1167 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9     3
1168 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15       7
1169 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8         3
1170 Polish Journal of Soil Science           4 14 14     5
1171 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20   4
1172 Polish Political Science Yearbook             13 13     3
1173 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10         2
1174 Political Preferences                 9   1
1175 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6         1
1176 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6     2
1177 Polityka Społeczna     8 8 7 7         4
1178 Polonica         4 4         1
1179 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7         2
1180 Polski Proces Cywilny         3 3         2
1181 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu               7 7   1
1182 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4     2
1183 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30 30 6
1184 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1185 Polyhedron 24 32 30 30 30 30         2
1186 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7         349
1187 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8     58
1188 Population Ecology 20                   1
1189 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15   29
1190 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14     1
1191 Positivity 10 13 20 20 15 25 25 20 25 25 8
1192 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8         3
1193 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15         2
1194 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15 15 15 5
1195 Postępy Mikrobiologii 4                   2
1196 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego             6 6     1
1197 Postscriptum Polonistyczne           8 12 12 12   2
1198 Powder Technology             30       1
1199 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4         7
1200 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10     8
1201 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka             13 13 13   2
1202 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9     1
1203 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4         8
1204 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8     2
1205 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8     9
1206 Prace Filologiczne             12 12     3
1207 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5             6
1208 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4         1
1209 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5         6
1210 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4           1
1211 Prace Językoznawcze     5 5 8 8         1
1212 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12   1
1213 Prace Literackie           5         1
1214 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                   80
1215 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2 2   7
1216 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4   8 8   4
1217 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6     3
1218 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6                 11
1219 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2                 13
1220 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7   3
1221 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10 10   127
1222 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8     3
1223 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6     33
1224 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5   6     4
1225 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6   5
1226 Pragmatics           20 20       3
1227 Prague Economic Papers               20 20   1
1228 Prakseologia           10 13 13 13   2
1229 Praktische Metallographie 20 27 15 15             16
1230 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6     2
1231 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3     2
1232 Prawo i Więź             5 5     1
1233 Prawo w Działaniu             5 5     3
1234 Precision Engineering             30 30 30 30 3
1235 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10       12
1236 Probability and Mathematical Statistics 4                   4
1237 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9         2
1238 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych               7     1
1239 Problemy Ekologii   6                 9
1240 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20         4
1241 Problemy Eksploatacji 4                   3
1242 Problemy Higieny i Epidemiologii           7         1
1243 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4         11
1244 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8     58
1245 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11     2
1246 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11 11   140
1247 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                   1
1248 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6         3
1249 Problemy Transportu i Logistyki               10 10   2
1250 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14   14 12
1251 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5     1
1252 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11     7
1253 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6         1
1254 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25         10
1255 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences               20 25 25 1
1256 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15         1
1257 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15             1
1258 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5     1
1259 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45         1
1260 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5         8
1261 Prokuratura i Prawo   6 5 5 6 6 4 4 6   24
1262 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 49
1263 Przedsiębiorstwo i Region             5       5
1264 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4             3
1265 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13     4
1266 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego     1 1             1
1267 Przegląd Biblioteczny           7 7 9 9   3
1268 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 5 159
1269 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 14 174
1270 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10         1
1271 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11   44
1272 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4         7
1273 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12 12   17
1274 Przegląd Geopolityczny           2 6 6     32
1275 Przegląd Górniczy 6 9 7 7 6 6 7 7     5
1276 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10     18
1277 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5             4
1278 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12     12
1279 Przegląd Humanistyczny             12 12     8
1280 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9         3
1281 Przegląd Legislacyjny             8 8 8   3
1282 Przegląd Leśniczy         2 2         2
1283 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5         24
1284 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6 6   51
1285 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8   9
1286 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10     1
1287 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13 13   22
1288 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6         4
1289 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5         5
1290 Przegląd Podatkowy               6 6   1
1291 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4     1
1292 Przegląd Policyjny             8 8     1
1293 Przegląd Politologiczny   9         14 14 14   7
1294 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5         2
1295 Przegląd Prawa Handlowego 4         6         4
1296 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9   10
1297 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9   13
1298 Przegląd Prawa Publicznego           5   7 7   3
1299 Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics             8 8 8   3
1300 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6 6   26
1301 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10 10   13
1302 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10         33
1303 Przegląd Sejmowy           7 11 11 11 11 13
1304 Przegląd Socjologiczny         10 10   15     5
1305 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9   2
1306 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14 14 14 5
1307 Przegląd Strategiczny         4 4 8 8 8   2
1308 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4             45
1309 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6   1
1310 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8         2
1311 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12 12   37
1312 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7             6
1313 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7