System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           40 40 2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35         1
3 ACS Nano         45 45         200 200 1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         20 20 1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         20 20 4
6 Acta Albaruthenica               6 6 6     7
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             15 15 15 15 20 20 2
8 Acta Astronautica               35 35 35 100 100 1
9 Acta Astronomica                     140 140 4
10 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     70 70 5
11 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         40 40 12
12 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12 12 12     3
13 Acta Biotheoretica 15                       1
14 Acta Cassubiana             6 6 6       2
15 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3                 1
16 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7     2
17 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         70 70 2
18 Acta Geophysica           20 20           1
19 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4     14 14 20 20 2
20 Acta Herpetologica                   20 40 40 1
21 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1   3         20 20 2
22 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   40 40 11
23 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           70 70 3
24 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 40 40 4
25 Acta Mechanica Slovaca     7 7                 5
26 Acta Medicorum Polonorum                 3       3
27 Acta Microbiologica Polonica 6                       7
28 Acta Neophilologica         4 4 8 8 8 8     6
29 Acta Neuropsychologica             12 12 12   40 40 1
30 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20         4
31 Acta Oeconomica Universitatis Selye                     20 20 1
32 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100 15
33 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         70 70 7
34 Acta Parasitologica           15     20 20 40 40 3
35 Acta Philologica     3 3                 2
36 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 78
37 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20 20 40 40 36
38 Acta Physica Slovaca 15                       11
39 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   70 70 6
40 Acta Physiologica Hungarica         15 15             3
41 Acta Politica Polonica               9 9       2
42 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     40 40 2
43 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13 13 20 20 16
44 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     70 70 2
45 Acta Scientiarum Mathematicarum                     20 20 4
46 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11 11 20 20 3
47 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia               6 6       1
48 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         20 20 1
49 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4             6
50 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5                 5
51 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 20 20 15
52 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria                     20 20 1
53 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria                     40 40 1
54 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     40 40 4
55 Acta Theriologica     20 20 25 25             3
56 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6         2
57 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4         14
58 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                     1
59 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12 12 12     6
60 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6 14 14     20 20 5
61 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8         4
62 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8         1
63 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5         3
64 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5             2
65 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4       1
66 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo             7 7 7   20 20 8
67 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 4                   40 40 8
68 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13 13 20 20 13
69 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                     1
70 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10             1
71 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         40 40 1
72 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8         1
73 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5         8
74 Advanced Engineering Materials                 30 30 100 100 1
75 Advanced Materials Research [online]         7 7             5
76 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         70 70 2
77 Advances in Bioresearch           6             1
78 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15     3
79 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   20 20 2
80 Advances in Electrical and Electronic Engineering                     40 40 2
81 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   70 70 2
82 Advances in High Energy Physics             30 25   30 70 70 3
83 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6             5
84 Advances in Materials Science           9 11 11         2
85 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 40 40 1
86 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25     1
87 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10         2
88 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 9
89 Advances in Structural Engineering               20 20 20 70 70 1
90 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25 25 70 70 50
91 AIMS Materials Science                     40 40 1
92 AIP Advances               25 25   70 70 1
93 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4 4     3
94 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4 4     28
95 Alergoprofil     4 4 6 6             6
96 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     20 20 3
97 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         100 100 1
98 American Journal of Cancer Research               30 30 30     1
99 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25     1
100 American Journal of Men's Health             20 20 20 20 70 70 3
101 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       100 100 1
102 American Journal of Translational Research           35 35 35 35 35     1
103 American Journal of Transplantation     50 50                 1
104 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   70 70 5
105 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4             4
106 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   20 20 9
107 Analysis Mathematica     15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 2
108 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         70 70 1
109 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         40 40 1
110 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     70 70 1
111 Angiology             20 20 20       1
112 Animal 10 27 35 35 35 35         200 200 1
113 Animal Conservation               35 35   100 100 1
114 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         40 40 2
115 Annalen der Physik               35 35   100 100 2
116 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30             1
117 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10         6
118 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         100 100 3
119 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9       14
120 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5             1
121 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15             26
122 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7             37
123 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8         12
124 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia             12 12 12   20 20 2
125 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5         1
126 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6         5
127 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11         1
128 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12 12       9
129 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4             3
130 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3         1
131 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2                 2
132 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5             1
133 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4             4
134 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2                 1
135 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica                   8     1
136 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25 25 25 40 40 22
137 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         40 40 1
138 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30     2
139 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     100 100 2
140 Annals of Animal Science                     100 100 1
141 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         140 140 2
142 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 70 70 4
143 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         70 70 1
144 Annals of Oncology       40 40 40 40           1
145 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 70 70 2
146 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10         14
147 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     40 40 9
148 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15 15 40 40 7
149 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 70 70 2
150 Anthropos?                 7 7     1
151 Anthrozoös           25 25       100 100 1
152 Anticancer Research         20 20 20           1
153 Anzeiger für Slavische Philologie                 10       1
154 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4                 3
155 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35 35 35 70 70 3
156 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   20 20 14
157 Applied Computer Science         6 6 11 11 11 11     23
158 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     40 40 1
159 Applied Energy               45 45   200 200 2
160 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13     4
161 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15                 9
162 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     100 100 2
163 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   100 100 12
164 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 100 100 10
165 Applied Mechanics and Materials         7 7 7           21
166 Applied Optics             30 25 30 30 100 100 3
167 Applied Sciences               25 25 25 70 70 5
168 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         200 200 1
169 Applied Surface Science               35 35 35     2
170 Applied Thermal Engineering                     140 140 1
171 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 100 100 2
172 Aquaculture International                     70 70 1
173 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     40 40 1
174 Arabian Journal of Chemistry               35 35   70 70 1
175 Archeus     2 2 4 4             13
176 Architecturae et Artibus               7 7 7     3
177 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 20 20 2
178 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     20 20 6
179 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4             4
180 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         70 70 4
181 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8             4
182 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           100 100 1
183 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       100 100 4
184 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7 7 40 40 5
185 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       140 140 7
186 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15 15 15 100 100 12
187 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15 15 40 40 10
188 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       70 70 3
189 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15             2
190 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 40 40 55
191 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20 6
192 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5             2
193 Archives of Mechanical Technology and Materials 6 9 7 7 5 5     7 7     62
194 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30 30 70 70 8
195 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 40 40 16
196 Archives of Thermodynamics             13 13     40 40 1
197 Archives of Transport     5 5 6 6         70 70 1
198 Archivolta         1 1             6
199 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     70 70 2
200 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5       10 40 40 4
201 Archiwum Budowy Maszyn 6                       1
202 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           40 40 1
203 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4             3
204 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     20 20 5
205 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4 4     21
206 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                       1
207 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6             10
208 Archiwum Odlewnictwa 6                       89
209 Ardeola 15                       1
210 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       40 40 3
211 Argumentation         25 25         200 200 1
212 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         40 40 4
213 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10           1
214 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 2
215 Artificial Life 24 32 30 30 30 30             1
216 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering                     20 20 1
217 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9             1
218 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         70 70 2
219 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20   20 20 70 70 4
220 Ask. Research & Methods         6 6             1
221 Astrobiology               30 35 35 100 100 1
222 Astronomical Journal               35 35   140 140 1
223 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 140 140 72
224 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         100 100 3
225 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 94
226 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40 40 200 200 16
227 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   200 200 6
228 Astrophysics and Space Science 15 20 20 20   25 25 25 25 25     10
229 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20 26
230 Atherosclerosis               35 35 35 140 140 4
231 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         70 70 1
232 Atmospheric Environment               35 40   100 100 1
233 Atomization and Sprays                   20 70 70 1
234 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7       4
235 Automatica         45 45 45 45     200 200 8
236 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 4
237 Avian Biology Research         20 20         40 40 1
238 Avocetta                     20 20 4
239 Bajo Palabra. Revista de Filosofía                     20 20 1
240 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5     10 10     7
241 Baltic Forestry               15 15   70 70 2
242 Baltic-Pontic Studies                 10   40 40 1
243 Banach Center Publication   9       7 14 14         22
244 Barometr Regionalny     7 7 8 8             1
245 Basic and Applied Ecology           30 30     30 70 70 2
246 Behavioral Ecology 24                       1
247 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20     25 25 70 70 2
248 Bernoulli           30 25           1
249 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   20 20 4
250 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6         3
251 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5             6
252 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6     1
253 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9       2
254 Bibliotekarz Podlaski             7 7 7 7     3
255 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 20 20 3
256 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     100 100 2
257 Biochemical Engineering Journal 24                       1
258 Biochemical Systematics and Ecology               15     40 40 1
259 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         100 100 3
260 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   70 70 2
261 Biodiversity and Conservation               30 30 30 100 100 1
262 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   20 20 3
263 Biografistyka Pedagogiczna                     20 20 2
264 Biologia 10 13 15 15 15 15         40 40 6
265 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 70 70 1
266 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 3
267 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20           1
268 Biological Letters     6 6 8 8         20 20 5
269 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15 70 70 1
270 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   70 70 6
271 BioMed Research International             20       70 70 3
272 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15             1
273 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           100 100 1
274 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         70 70 1
275 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     100 100 10
276 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     70 70 4
277 Biosystems Engineering       25 35 35         100 100 1
278 Biotechnology Advances               45 45 45     1
279 Bird Study     30 30 25 25         70 70 1
280 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6       2
281 Biuletyn Historii Wychowania     5 5         9 9     2
282 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       20 20 2
283 Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego             4 4 4 4     1
284 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     20 20 3
285 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego               4         8
286 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13 13 70 70 9
287 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8       2
288 BJU International         35 35 35           1
289 BLOOD 24                   200 200 1
290 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                       1
291 Botanica Serbica                     20 20 1
292 Botany Letters                     40 40 1
293 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     70 70 1
294 Breast Cancer Research       40                 1
295 Breast Cancer Research and Treatment                 35 35     2
296 Breeding Science             30 30 30       1
297 British Food Journal                 25 25 70 70 1
298 British Journal of Applied Science & Technology           5 5           2
299 British Journal of Cancer         35               1
300 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         100 100 1
301 British Journal of Haematology         35 35             1
302 British Journal of Nutrition                 35 35     1
303 Brno Studies in English   10 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40 4
304 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5             1
305 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8             1
306 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 20 20 25
307 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5         3
308 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6 6 20 20 5
309 Builder             4 5 5 5 20 20 10
310 Building and Environment 24 32 35 35             200 200 1
311 Buildings                     70 70 1
312 Bulletin of Entomological Research               35     70 70 2
313 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         70 70 1
314 Bulletin of Materials Science               20 25 25 40 40 1
315 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 1
316 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20           1
317 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             70 70 1
318 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         40 40 2
319 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics                     40 40 24
320 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     100 100 23
321 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15           1
322 Burgen und Schlösser           10 10           1
323 Byzantinoslovaca         5 5             1
324 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30           1
325 Cancer Letters           35             1
326 Cancer Management and Research                     140 140 1
327 Cancer Medicine               25 25 25     1
328 Cancer Research and Treatment               25   25     2
329 Cancers                     140 140 2
330 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         140 140 2
331 Carbon           40 40       140 140 1
332 Cardiology Journal                     40 40 2
333 Cardiovascular diagnosis and therapy                     100 100 1
334 Cardiovascular Research                 40 40     1
335 Casus           4 6 6 6 6     6
336 Catalysis Communications             30 30     100 100 1
337 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   100 100 13
338 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         40 40 26
339 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         140 140 1
340 Cellular Immunology         20 20         100 100 1
341 Cement Wapno Beton 6                   40 40 4
342 Central European Journal of Biology 10 20 20 20                 1
343 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20             7
344 Central European Journal of Operations Research                     40 40 1
345 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20             2
346 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12         1
347 Central European Journal of Urology         9               3
348 Central European Review of Economics & Finance               7 7 7     2
349 Centropa     10 10                 6
350 Challenges of Modern Technology     2 2                 1
351 Chaos           40 45 40 45 45 140 140 3
352 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         70 70 3
353 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     40 40 2
354 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         40 40 4
355 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             100 100 1
356 Chemical Engineering Communications           20 20 20         1
357 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             200 200 1
358 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             100 100 1
359 Chemical Papers             20 20         1
360 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             100 100 1
361 Childhood & Philosophy                     20 20 1
362 Chinese Business Review         10 10             2
363 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6         5
364 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9         1
365 Chowanna 6 9 7 7 6 6             8
366 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8 8     36
367 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4             29
368 Circulation Journal     30 30 30 30         100 100 1
369 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 20 20 176
370 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6         3
371 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   140 140 13
372 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       100 100 1
373 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20               1
374 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         40 40 2
375 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 2
376 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     100 100 1
377 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35                 1
378 Clinical Reviews in Allergy & Immunology                 40 40     1
379 Cogent Engineering                     40 40 1
380 Cognitive Computation             20 20 20   100 100 1
381 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         70 70 8
382 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6             3
383 Colloquium             8 8   8 20 20 2
384 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 70 70 8
385 Combinatorica                     140 140 1
386 Combinatorics, Probability and Computing                     100 100 1
387 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience                     20 20 1
388 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 100 100 3
389 Communications in Statistics - Simulation and Computation                     40 40 1
390 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             70 70 1
391 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   70 70 1
392 Comparative Law Review                     20 20 2
393 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 8
394 Composite Structures               35 40   140 140 1
395 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         140 140 2
396 Composites Theory and Practice               11 11   20 20 1
397 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11 11 11     35
398 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             100 100 1
399 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 100 100 2
400 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4             4
401 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6             7
402 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   20 20 3
403 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering                     200 200 2
404 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering                   30 70 70 1
405 Computer Methods in Materials Science                     20 20 1
406 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         140 140 3
407 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         100 100 2
408 Computers and Electrical Engineering             20 20     70 70 1
409 Computers and Graphics                     70 70 5
410 Computers and Mathematics with Applications                     140 140 1
411 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         100 100 1
412 Computers in Industry                     100 100 1
413 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 4
414 Conservation Letters     40 40 40 40         200 200 1
415 Contemporary Economics                     40 40 1
416 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14     15     4
417 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15     2
418 Control and Cybernetics       20 10 10         20 20 3
419 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   100 100 13
420 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4           11
421 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7       1
422 Copernicus Journal of Political Studies                     20 20 1
423 Corrosion Science                     140 140 1
424 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40                 1
425 Crop & Pasture Science               35 35 35 70 70 1
426 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6         1
427 Culture, Health & Sexuality           30 35 30         1
428 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         40 40 2
429 Current Gynecologic Oncology               11 11       1
430 Current Issues in Personality Psychology             12   12 12 40 40 7
431 Current Microbiology           20 15 15     40 40 1
432 Current Oncology         20 15             2
433 Current Opinion in Lipidology               35 35 35     2
434 Current Problems of Psychiatry         4 4   7 7 7 20 20 2
435 Current Psychology                 20   40 40 1
436 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8             16
437 Cybernetics and Systems Analysis                     40 40 10
438 Cyberpsychology Behavior and Social Networking                 35 35 100 100 1
439 Cywilizacja i Polityka         1 1             1
440 Czas Kultury             12 12 12       10
441 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9     20
442 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych                     20 20 1
443 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7       1
444 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5             6
445 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13       40
446 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6             4
447 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6             7
448 Czech Journal of Food Sciences               20 20   40 40 1
449 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20       1
450 Czechoslovak Journal of Physics                     20 20 4
451 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         40 40 3
452 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9       3
453 Dalton Transactions             40 40     140 140 1
454 Data in Brief                     40 40 1
455 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności                     20 20 1
456 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 20 20 32
457 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 40 40 14
458 Desalination 20 27 35 35 40 40             4
459 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20 20 20     5
460 Diabetologia Kliniczna               10 10   20 20 1
461 Diagnostyka 4                   20 20 5
462 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15     7
463 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         100 100 3
464 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35             3
465 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35           2
466 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 10
467 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     40 40 2
468 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20     25 25 25 100 100 37
469 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         70 70 2
470 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                       19
471 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9 10 10     40
472 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8         8
473 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 70 70 53
474 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6         40
475 Disease Markers                     70 70 3
476 Disputatio   15 12 12 10 10         70 70 3
477 DNA and Cell Biology                     70 70 2
478 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4             1
479 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift                     20 20 2
480 Drogownictwo 4         4 5 5         13
481 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         100 100 1
482 Drug Testing and Analysis           25 25 25         1
483 Drugs             40 40 40 40     2
484 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                     10
485 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25 25 25 70 70 5
486 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     20 20 17
487 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                     5
488 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5             1
489 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10 10 20 20 52
490 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9         1
491 Dzieje Najnowsze         10 10 10 10 10 10     16
492 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       40 40 2
493 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3             1
494 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   20 20 4
495 Ecologia Balkanica                     20 20 1
496 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         20 20 2
497 Ecological Complexity         25 25 30 30     70 70 2
498 Ecological Engineering         35 35         100 100 1
499 Ecological Entomology               35 40   100 100 1
500 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 140 140 13
501 Ecology and Evolution           20 25 25     100 100 2
502 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13       3
503 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15 15 70 70 2
504 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25 25 140 140 5
505 Ecosphere               30 30   70 70 1
506 Edukacja   10 10 10 10 10         20 20 59
507 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9 9     9
508 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8     15
509 Edukacja dla Bezpieczeństwa                 9 9     1
510 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11   11 20 20 16
511 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12     3
512 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce                   9 20 20 2
513 Edukacja Etyczna                 5 5     1
514 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         20 20 22
515 Edukacja Humanistyczna                   7     68
516 Edukacja Prawnicza   2                     2
517 Edukacja: studia, badania, innowacje 9 9                     3
518 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 20 20 18
519 e-Finanse         9 9             2
520 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30       1
521 Ekologia i Technika     2 2 5 5             6
522 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         20 20 3
523 Ekonomia = Economics     8 8 8 8             5
524 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 20 20 2
525 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12 12 40 40 5
526 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 20 20 6
527 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11         3
528 Ekonomia Społeczna               7         1
529 Ekonomia XXI wieku           8 11 11 11 11     5
530 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8     4
531 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12       42
532 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14 14 14 40 40 10
533 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 100 100 2
534 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30 35 35 100 100 6
535 Electronic Communications in Probability         20 20             1
536 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15       1
537 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     100 100 7
538 Electronic Journal of Linear Algebra                   30 70 70 2
539 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7             8
540 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                       5
541 Elektro.info [online]     5 5 5 5             4
542 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5             14
543 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 20 20 7
544 Emerging Infectious Diseases                     140 140 1
545 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4             3
546 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 40 40 3
547 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4             1
548 Energia i Budynek   6                     2
549 Energies               25 25 25 100 100 7
550 Energy         45       45 45 200 200 3
551 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 4
552 Energy Conversion and Management           40 40           1
553 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         40 40 1
554 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         100 100 8
555 Engineering Optimization 20                       2
556 Engineering Science and Technology, an International Journal                     100 100 1
557 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   20 20 9
558 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30         7
559 Entomologica Fennica           15 15           1
560 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 40 40 8
561 Environmental and Experimental Botany                     100 100 1
562 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15 15 70 70 2
563 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30         1
564 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   140 140 1
565 Environmental Research 24 32 40 40 40 40             1
566 Environmental Research Letters               40 40 40 140 140 1
567 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30       3
568 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne     5 5 4 4   5 5 5     7
569 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35               1
570 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8       2
571 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14 14 14 40 40 5
572 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11       2
573 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12         4
574 Ethics and Bioethics                     20 20 11
575 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25       3
576 Ethos 4               12       5
577 Etnografia Polska             12 12 12       1
578 Etyka     5 5 4 4         20 20 4
579 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10         1
580 Europa Regionum         7 7 7 7 7       10
581 European Food Research and Technology               25 30   70 70 1
582 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         100 100 1
583 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         70 70 1
584 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     100 100 5
585 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     40 40 1
586 European Journal of Ecology                     20 20 3
587 European Journal of Entomology         25 30 25 25 30 30     3
588 European Journal of Environmental and Safety Sciences                     70 70 2
589 European Journal of Gynaecological Oncology 10                       1
590 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15             4
591 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25             1
592 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35         1
593 European Journal of Service Management                 13 13     1
594 European Journal of Sustainable Development                     20 20 2
595 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 3
596 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       140 140 1
597 European Physical Journal A                     100 100 3
598 European Physical Journal B                     40 40 3
599 European Physical Journal C               40 40   140 140 5
600 European Physical Journal D               20 25   40 40 1
601 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         70 70 4
602 European Planning Studies                 25 25     1
603 European Urology         50 50 50 50         3
604 European Urology Focus                     40 40 1
605 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11         5
606 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30         1
607 Evolutionary Ecology                     70 70 1
608 Experimental and Applied Acarology               35 35 35 100 100 1
609 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   70 70 1
610 Experimental Astronomy     25 25             100 100 1
611 Experimental Biology and Medicine                     70 70 1
612 Expert Opinion on Investigational Drugs               35 35 35     1
613 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25     1
614 Explorations: A Journal of Language and Literature                 5 5     1
615 Éthique & Santé                     40 40 1
616 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8 8     3
617 Familial Cancer         20               1
618 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12   12     3
619 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9 10 10     8
620 FEMS Microbiology Letters 15                       1
621 Fibonacci Quarterly                     40 40 5
622 Filomat                   25 40 40 1
623 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7     12
624 Filozofia Chrześcijańska             6 6         1
625 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     20 20 2
626 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     40 40 23
627 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6       2
628 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5 5     88
629 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5   5     28
630 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9 9     7
631 Fixed Point Theory     35 35 30 30         70 70 2
632 Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students           4 4       100 100 3
633 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         20 20 3
634 Flora         25 25 25 25 25   40 40 3
635 Folia Biologica - Kraków                     40 40 1
636 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         40 40 1
637 Folia Cardiologica             9 9     20 20 8
638 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14           1
639 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15         13
640 Folia Microbiologica                     40 40 3
641 Folia Morphologica                     20 20 5
642 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         20 20 6
643 Folia Parasitologica           25   20 25   40 40 2
644 Folia Philosophica         6 6   8 8       5
645 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10       3
646 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 40 40 3
647 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12         2
648 Food Analytical Methods     30 30 30 30         70 70 2
649 Food and Chemical Toxicology               40 40 40     1
650 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         140 140 3
651 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30           1
652 Forensic Science, Medicine and Pathology                 35 35 70 70 1
653 Forest Ecology and Management             45 45 45 45 140 140 3
654 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 100 100 1
655 Forum Artis Rhetoricae             9 9         3
656 Forum Bibliotek Medycznych             7 7         1
657 Forum Eksploatatora     1 1                 9
658 Forum for World Literature Studies                     70 70 2
659 Forum Lingwistyczne                     20 20 1
660 Forum Oświatowe                     20 20 9
661 Forum Pedagogiczne               10 10   20 20 1
662 Forum Zakażeń           4             1
663 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                       3
664 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         20 20 1
665 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10 10 40 40 18
666 Foundations of Physics                     40 40 2
667 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4             4
668 Fraza: poezja, proza, esej             4 4         23
669 Frontiers in Immunology                 35 35 140 140 1
670 Frontiers in Pediatrics                     70 70 1
671 Frontiers in Physics         30 30             1
672 Frontiers in Physiology               35 35   100 100 1
673 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 100 100 2
674 Fuel                     140 140 14
675 Fuel Processing Technology                     140 140 1
676 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10             20
677 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         70 70 2
678 Fundamenta Mathematicae                     100 100 3
679 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       140 140 7
680 Galicja. Studia i Materiały                     20 20 1
681 Games and Economic Behavior           30 30           2
682 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11       22
683 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5             1
684 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9 9     20
685 General Relativity and Gravitation         30 30             2
686 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         20 20 2
687 Geodetski List     15 15             20 20 1
688 Geological Quarterly           20 20       70 70 1
689 Geology, Geophysics & Environment             14 14     20 20 1
690 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     140 140 1
691 Geotechnique                     140 140 1
692 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14 14 20 20 15
693 Gerontologia Polska                   9     1
694 Gerontologia Współczesna             4 4         1
695 Ginekologia Polska         15 15 15 15     40 40 5
696 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4           1
697 Global Change Biology               45 50 50 200 200 2
698 Global Ecology and Biogeography             50 50     140 140 1
699 Global Ecology and Conservation                     100 100 1
700 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8         5
701 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                       2
702 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         20 20 5
703 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   20 20 7
704 Gospodarka Narodowa           8 14 14         2
705 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7     11
706 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         70 70 2
707 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9       1
708 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9       12
709 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5                 2
710 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4                 1
711 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6             14
712 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                     1
713 Graeco-Latina Brunensia                   10     1
714 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 70 70 5
715 Gwary Dziś                     20 20 1
716 Gynecologic Oncology                 40 40 140 140 1
717 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12     15
718 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2             2
719 Health Promotion International           30 30           1
720 Health Psychology Report             12 12     20 20 2
721 Heart and Vessels                     70 70 1
722 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         70 70 2
723 Heliyon                     40 40 1
724 Helminthologia 10 13 15 15                 1
725 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15 20 20 20     2
726 Heredity             35 35     140 140 1
727 Herpetological Journal   20 20 20             70 70 1
728 Herpetology Notes                     40 40 4
729 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10       2
730 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy                     20 20 2
731 HIV & AIDS Review     7 7 8 8             3
732 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2       3
733 Horyzonty Polityki               7 7 7     1
734 Horyzonty Psychologii                 6 6     1
735 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 20 20 8
736 Human Movement 4 9 8 8 7 7             1
737 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         70 70 1
738 Humanities and Social Sciences                   14 20 20 1
739 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8         9
740 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány                   10     1
741 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 20 20 13
742 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3             13
743 Hygeia Public Health             8 8 8       4
744 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         100 100 2
745 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   100 100 2
746 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10             3
747 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9         7
748 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8       1
749 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                       2
750 IEEE Access               25 25 25 100 100 6
751 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       140 140 1
752 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 140 140 1
753 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40 40 200 200 6
754 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II                 30 30 140 140 4
755 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 140 140 6
756 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                       1
757 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 140 140 1
758 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         200 200 3
759 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   200 200 2
760 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 100 100 10
761 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         140 140 1
762 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45                 4
763 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35       1
764 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 200 200 2
765 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35 35 140 140 2
766 IET Control Theory and Applications             35 35     100 100 1
767 IET Electric Power Applications               25 30 30 100 100 1
768 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   100 100 1
769 IET Science, Measurement & Technology                     70 70 1
770 IFAC-PapersOnLine                     20 20 4
771 Image Processing & Communications               9 9 9     1
772 Images       12             40 40 3
773 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1             1
774 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7 7 20 20 115
775 Indagationes Mathematicae 15 20 15 15 15 15 15 15 15   70 70 16
776 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         20 20 1
777 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       40 40 2
778 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         70 70 10
779 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         200 200 2
780 Information Systems in Management                 5 5     1
781 Information Technology for Development               25 25   70 70 1
782 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10           1
783 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         20 20 3
784 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         20 20 1
785 Innovation in Language Learning and Teaching                     100 100 1
786 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     100 100 1
787 Insect Conservation and Diversity             40 40     100 100 1
788 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   20 20 8
789 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           70 70 1
790 Integration - the VLSI Journal                 20 20 70 70 1
791 Integrative Zoology                   30 100 100 1
792 Intercathedra               10 10 10     3
793 Interdisciplinary Studies in Musicology         7               1
794 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9 9 20 20 10
795 Interlitteraria               10 10 10 40 40 1
796 Internal Security     9 9 8 8 10 10     20 20 4
797 International Agrophysics               25 25   70 70 1
798 International Biodeterioration & Biodegradation                     100 100 1
799 International Communication in Heat and Mass Transfer                     140 140 1
800 International Game Theory Review                     40 40 1
801 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25             1
802 International Journal of Acarology     20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 1
803 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 100 100 4
804 International Journal of Applied Linguistics                 25 25 100 100 1
805 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25 25 25 100 100 74
806 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15     139
807 International Journal of Arts and Sciences     8 8                 1
808 International Journal of Automation and Computing                     70 70 2
809 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         70 70 2
810 International Journal of Cancer     35 35                 2
811 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 35 35 100 100 9
812 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         40 40 1
813 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)                     40 40 1
814 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 25
815 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 100 100 3
816 International Journal of Electronics               15 15   70 70 1
817 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15     15
818 International Journal of Electronics Letters                     20 20 1
819 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       200 200 3
820 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 70 70 9
821 International Journal of Game Theory         15 15 15       70 70 4
822 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20             2
823 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 140 140 7
824 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         140 140 1
825 International Journal of Immunogenetics   13                     1
826 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   70 70 1
827 International Journal of Knowledge and Learning                     20 20 1
828 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     140 140 3
829 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45 45 45 200 200 3
830 International Journal of Management and Economics             12 12     40 40 1
831 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   70 70 1
832 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences                     20 20 6
833 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     140 140 1
834 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     70 70 1
835 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         70 70 1
836 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20       11
837 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         70 70 9
838 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20           3
839 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   100 100 3
840 International Journal of Multiphase Flow                     100 100 1
841 International Journal of Pest Management                     70 70 1
842 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)                     70 70 1
843 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                       1
844 International Journal of Psychophysiology               30 30 30 100 100 1
845 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 4
846 International Journal of Solids and Structures 24                       1
847 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   100 100 1
848 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15           2
849 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25     3
850 International Journal of Systems Science             30 30         10
851 International Journal of Urology           25             1
852 International Journal on Algae                     20 20 1
853 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10           1
854 International Philosophical Quarterly                     70 70 1
855 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5             2
856 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7 7     22
857 Inverse Problems               40 45   100 100 1
858 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 9 7 7 7 7         20 20 37
859 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5             13
860 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7     42
861 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5             10
862 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4             17
863 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13           22
864 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4     8 8     3
865 Iranian Journal of Language Teaching Research                     70 70 1
866 ISA Transactions             40 35 40 40 140 140 4
867 Italian Journal of Zoology     20 20                 1
868 Italica Wratislaviensia             9 9         1
869 Ius et Administratio               5 5       2
870 Ius Novum           5 11 11 11 11 20 20 5
871 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6 6     7
872 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35         1
873 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6 6     11
874 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12         4
875 Język. Komunikacja. Informacja                 5 5     1
876 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     70 70 20
877 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education                     20 20 1
878 Journal for Nature Conservation               30 30   100 100 1
879 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   20 20 6
880 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13 13     6
881 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       140 140 5
882 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 100 100 6
883 Journal of Animal Ecology               45 45 45 140 140 1
884 Journal of Animal Science     50 50 45 45         70 70 1
885 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         20 20 4
886 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20       7
887 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10 10 10     8
888 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         70 70 1
889 Journal of Approximation Theory 24                   100 100 1
890 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         70 70 1
891 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   40 40 1
892 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8             2
893 Journal of Avian Biology             40 45 50   100 100 1
894 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     100 100 1
895 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         100 100 2
896 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20             1
897 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         100 100 5
898 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35           7
899 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         70 70 1
900 Journal of Business Economics and Management                   30 70 70 1
901 Journal of Business Research               25 30 30 140 140 1
902 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45       1
903 Journal of Casting & Materials Engineering                     20 20 2
904 Journal of Cellular and Molecular Medicine                 35 35 100 100 1
905 Journal of Chemical Theory and Computation                     140 140 1
906 Journal of Chemistry     20 20 15 15             1
907 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 6
908 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40 40 140 140 8
909 Journal of Clinical Oncology           50 45           2
910 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7             6
911 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25       1
912 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         100 100 2
913 Journal of Competitiveness                     70 70 1
914 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         70 70 1
915 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     140 140 1
916 Journal of Computational Physics               40 45   140 140 1
917 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   70 70 1
918 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 140 140 1
919 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30     8
920 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       100 100 3
921 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics                     20 20 1
922 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25 25     2
923 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 70 70 6
924 Journal of Differential Equations               45 45   140 140 1
925 Journal of Digital Imaging                   20 70 70 1
926 Journal of Divorce & Remarriage                     70 70 1
927 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         70 70 1
928 Journal of Ecological Engineering                 12 12 40 40 1
929 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         140 140 1
930 Journal of Economic Entomology                   35 70 70 1
931 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 140 140 3
932 Journal of Education, Health and Sport               7 7 7     16
933 Journal of Elasticity 20                       1
934 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         70 70 3
935 Journal of Electrostatics 20                       2
936 Journal of Elementology           15 15           1
937 Journal of Engineering Mathematics               20 25   70 70 1
938 Journal of English Studies                     20 20 1
939 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15 20 20 40 40 2
940 Journal of Environmental Management                     100 100 1
941 Journal of Environmental Quality               30 30   100 100 1
942 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   70 70 1
943 Journal of Environmental Science and Health. Part A               20 20 20 40 40 2
944 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15     9
945 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 40 40 4
946 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25           3
947 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35         1
948 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         140 140 3
949 Journal of High Energy Astrophysics                     140 140 1
950 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15         3
951 Journal of Hypertension                     100 100 1
952 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 70 70 4
953 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 100 100 5
954 Journal of Intercultural Communication             20 20 20   40 40 2
955 Journal of Interdisciplinary Mathematics                     20 20 1
956 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20     1
957 Journal of International Studies         8 8             2
958 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6             4
959 Journal of Language, Literature and Culture                     40 40 1
960 Journal of Literature and Art Studies           6 6           1
961 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 70 70 9
962 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12       1
963 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         100 100 8
964 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     100 100 10
965 Journal of Management and Business Administration. Central Europe                 13 13     1
966 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13     1
967 Journal of Manufacturing Processes             25 25     140 140 1
968 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         70 70 1
969 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   70 70 1
970 Journal of Materials Science & Technology             30 35         1
971 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40 40 70 70 67
972 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     70 70 3
973 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 28
974 Journal of Mathematical Sciences                     40 40 12
975 Journal of Mathematics                     20 20 2
976 Journal of Mathematics and System Science           4 4           1
977 Journal of Measurements in Engineering                     20 20 2
978 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 70 70 1
979 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7             1
980 Journal of Medical Entomology                 40 40 70 70 1
981 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5             3
982 Journal of Medical Science           5 10 10     20 20 3
983 Journal of Molecular Structure                     70 70 6
984 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     100 100 2
985 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   20 20 1
986 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   70 70 1
987 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20 20 40 40 2
988 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 70 70 14
989 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35       3
990 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         100 100 2
991 Journal of Nutritional Biochemistry                 40 40     1
992 Journal of Optics               30 35   70 70 1
993 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     70 70 9
994 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   140 140 6
995 Journal of Pain Research                     100 100 1
996 Journal of Pest Science             40       200 200 1
997 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     100 100 1
998 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                       8
999 Journal of Physical Chemistry A 24                       6
1000 Journal of Physical Chemistry B 24                       1
1001 Journal of Physics : Conference Series                     40 40 11
1002 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30   70 70 10
1003 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       70 70 3
1004 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       70 70 8
1005 Journal of Physics D : Applied Physics                     70 70 3
1006 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         70 70 1
1007 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         70 70 2
1008 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         70 70 8
1009 Journal of Plant Interactions               20 20   70 70 1
1010 Journal of Plant Physiology                     100 100 1
1011 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         40 40 6
1012 Journal of Political Marketing                     70 70 1
1013 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         70 70 1
1014 Journal of Positive Management           5         20 20 1
1015 Journal of Process Control               35 40   140 140 3
1016 Journal of Proteome Research                     100 100 1
1017 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         70 70 1
1018 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12         4
1019 Journal of Research in Personality                 35 35     1
1020 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         40 40 1
1021 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25             1
1022 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10     1
1023 Journal of Sexual Medicine         35 35         140 140 1
1024 Journal of Social Research & Policy                     20 20 1
1025 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 100 100 3
1026 Journal of Sound and Vibration     30 30             140 140 1
1027 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20             1
1028 Journal of Sports Science and Medicine         20 20             2
1029 Journal of Sports Sciences                 35 35     1
1030 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         70 70 2
1031 Journal of Statistical Physics         25 25             4
1032 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         100 100 3
1033 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30 30 30     4
1034 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20   40 40 1
1035 Journal of Superhard Materials                 20 20 40 40 2
1036 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10             2
1037 Journal of Systems Architecture               20 20 20 70 70 2
1038 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         40 40 1
1039 Journal of the American College of Cardiology               50 50 50     1
1040 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     40 40 1
1041 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                       1
1042 Journal of the Electrochemical Society         40 40         100 100 1
1043 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       100 100 2
1044 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 100 100 1
1045 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       40 40 1
1046 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       100 100 3
1047 Journal of the Neurological Sciences           25 25           1
1048 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35 70 70 9
1049 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25           1
1050 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35       1
1051 Journal of the Textile Institute                     70 70 2
1052 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6           2
1053 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         40 40 5
1054 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15             3
1055 Journal of Thermal Biology 20                       1
1056 Journal of Thoracic Disease                   20 70 70 1
1057 Journal of Tourism and Services                     20 20 1
1058 Journal of Translational Medicine                   35 100 100 1
1059 Journal of Tropical Ecology                     40 40 1
1060 Journal of Veterinary Research                     40 40 1
1061 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       40 40 6
1062 Journal of Vision 24                   100 100 1
1063 Journal of Water and Land Development                   14 40 40 1
1064 Journal of Wildlife Management     30 30 30 30 30 30 30 30 70 70 1
1065 Juridical Tribune                     20 20 1
1066 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     70 70 3
1067 Kidney & Blood Pressure Research             20 25         1
1068 Kinesiology             15 15         1
1069 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych               2 2 2     1
1070 Klinika Pediatryczna                   3     1
1071 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8     13 13 100 100 11
1072 Kniževna Istorija                     20 20 1
1073 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4             3
1074 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3         1
1075 Kompozyty 6 9 7 7 8 8             3
1076 Komunikacie                     70 70 1
1077 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6                 8
1078 Konińskie Studia Językowe             6 6 6 6     10
1079 Konštantinove listy = Constantine's Letters                     100 100 1
1080 Konteksty Kultury           5 8 8     20 20 5
1081 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   20 20 4
1082 Konteksty Społeczne             3 3 3       1
1083 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4       2
1084 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych   6 4 4 4 4             4
1085 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       20 20 1
1086 Kronika Bydgoska     3 3 2 2             1
1087 Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem                     40 40 1
1088 Kulon         1 1     5 5     3
1089 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8         2
1090 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12 12 20 20 28
1091 Kultura i Historia             8 8         1
1092 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             20 20 6
1093 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6             1
1094 Kultura Popularna               10 10 10     1
1095 Kultura Współczesna                     40 40 4
1096 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10 10     5
1097 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3         1
1098 Kunst og Kultur         10 10             1
1099 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11       7
1100 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5         20
1101 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 28
1102 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4       3
1103 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12 12 20 20 22
1104 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         20 20 25
1105 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6             5
1106 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4           1
1107 Kwartalnik Współczesne Zarządzanie     8 8 9 9             3
1108 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15         3
1109 Labor et Educatio             6 6     20 20 3
1110 Land Use Policy               35 40 40 140 140 2
1111 Laser and Particle Beams                 30 30 70 70 2
1112 Laser Physics                 30 30 40 40 4
1113 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4       7
1114 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                     12
1115 Lecture Notes in Computer Science 10 13                     27
1116 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                     5
1117 Lekarz 2 2 4 4                 3
1118 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30     3
1119 Leukemia             45 45 45 45 200 200 2
1120 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2                 3
1121 Limnological Review                   12     1
1122 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 31
1123 Linguae Mundi     3 3 2 2             3
1124 Linguistik Online             10 10         1
1125 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8 8 8     10
1126 Linguodidactica     3 3                 3
1127 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13     15
1128 Lipids in Health and Disease             25 25 25 25     5
1129 Literacje         3 3             2
1130 Literatura i Kultura Popularna         5 5             3
1131 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11 11     19
1132 Literaturoznawstwo                 3   20 20 1
1133 Littera Antiqua         7 7             1
1134 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   20 20 4
1135 Living Reviews in Relativity               50 50   200 200 1
1136 Lodz Papers in Pragmatics             11 11         1
1137 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13 20 20 5
1138 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20     6
1139 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13         6
1140 Logistyka 4 6 4 4 10 10             80
1141 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6         2
1142 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     20 20 14
1143 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10   10 20 20 5
1144 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   40 40 7
1145 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4             25
1146 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14 14 14     4
1147 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         20 20 5
1148 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25           1
1149 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5         8
1150 Mammal Review               50 50   140 140 1
1151 Mammalia 10 13 15 15 20 20         40 40 1
1152 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         100 100 1
1153 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12 20 20 489
1154 Management and Business Administration           8             1
1155 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12 12 70 70 16
1156 Management Forum             9 9 9 9     4
1157 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10 10 10     6
1158 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9     10
1159 Managerial Economics         6 6 13 13         2
1160 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20                 1
1161 Marketing i Menedžment Innovacij                     20 20 1
1162 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9 9     20
1163 Marketing i Zarządzanie             9 9   9     2
1164 Masculinities & Social Change                     40 40 1
1165 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3             1
1166 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                       1
1167 Materials                   35 100 100 3
1168 Materials Science and Engineering A                   35 140 140 3
1169 Materials Science and Engineering C         25 30         140 140 1
1170 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15             6
1171 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8     64
1172 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20 40 40 4
1173 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30               2
1174 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     70 70 10
1175 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25           11
1176 Mathematical Problems in Engineering             20 20         2
1177 Mathematics                     20 20 1
1178 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     100 100 2
1179 Mathematische Annalen           40             1
1180 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         100 100 8
1181 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30 200 200 8
1182 Measurement Automation Monitoring             11 11         6
1183 Measurement Science Review             20 20 25 25 70 70 2
1184 Measurement Techniques     15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 1
1185 Meccanica       25 30 30         100 100 1
1186 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         200 200 2
1187 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             40 40 2
1188 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11 11 11     15
1189 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                       4
1190 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       140 140 2
1191 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                       1
1192 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8       5
1193 Media4u Magazine   2                     9
1194 Medical & Biological Engineering & Comput