System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35     1
3 ACS Nano         45 45         1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica               6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15     1
8 Acta Astronautica               35 35 35 1
9 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     5
10 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         12
11 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12     2
12 Acta Biotheoretica 15                   1
13 Acta Cassubiana             6 6 6   2
14 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3             1
15 Acta Entomologica Silesiana               7 7 7 2
16 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         1
17 Acta Geophysica           20 20       1
18 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4         1
19 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1             1
20 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 20   11
21 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           3
22 Acta Mechanica et Automatica             14 14 14 14 3
23 Acta Mechanica Slovaca     7 7             5
24 Acta Medicorum Polonorum                 3   3
25 Acta Microbiologica Polonica 6                   7
26 Acta Neophilologica         4 4 8 8     5
27 Acta Neuropsychologica             12 12 12   1
28 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20     4
29 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 14
30 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         7
31 Acta Parasitologica           15         1
32 Acta Philologica     3 3             2
33 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 73
34 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20   34
35 Acta Physica Slovaca 15                   11
36 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   6
37 Acta Physiologica Hungarica         15 15         3
38 Acta Politica Polonica               9 9   2
39 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     2
40 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13 13   13
41 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     2
42 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11   2
43 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         1
44 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4         6
45 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5             5
46 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15 15 15 11
47 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     4
48 Acta Theriologica     20 20 25 25         3
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6     2
50 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     14
51 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                 1
52 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12     4
53 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6         4
54 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     3
55 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8     1
56 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5     3
57 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5         2
58 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo             4 4 4   1
59 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7   3
60 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13   13
61 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                 1
62 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10         1
63 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         1
64 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8     1
65 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5     8
66 Advanced Materials Research [online]         7 7         5
67 Advances in Bioresearch           6         1
68 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15 15 3
69 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   2
70 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 20   2
71 Advances in High Energy Physics             30 25     1
72 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6         5
73 Advances in Materials Science           9 11 11     2
74 Advances in Mathematical Physics               20 20 20 1
75 Advances in Mechanical Engineering               20 25 25 1
76 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10     2
77 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20       6
78 Advances in Structural Engineering               20 20 20 1
79 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25   44
80 AIP Advances               25 25   1
81 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4   2
82 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4 4   21
83 Alergoprofil     4 4 6 6         6
84 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     3
85 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         1
86 American Journal of Cardiovascular Drugs             25 25 25 25 1
87 American Journal of Men's Health             20 20 20   1
88 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       1
89 American Journal of Translational Research           35 35 35     1
90 American Journal of Transplantation     50 50             1
91 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20 25 25   4
92 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4         4
93 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10 10   9
94 Analysis Mathematica     15 15 15 15         1
95 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         1
96 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         1
97 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     1
98 Angiology             20 20 20   1
99 Animal 10 27 35 35 35 35         1
100 Animal Conservation               35 35   1
101 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         2
102 Annalen der Physik               35 35   2
103 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30         1
104 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10     6
105 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         3
106 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9   14
107 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5         1
108 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15         25
109 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7         37
110 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8     12
111 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5     1
112 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6     5
113 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     1
114 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12     9
115 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4         3
116 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3     1
117 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             2
118 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5         1
119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4         4
120 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2             1
121 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25     20
122 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         1
123 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30   20 30 30 2
124 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     2
125 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         2
126 Annals of Hematology 20           25 30 30 30 4
127 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         1
128 Annals of Oncology       40 40 40 40       1
129 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25   30 30 30 2
130 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10     14
131 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     9
132 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15 15   6
133 Anthropologischer Anzeiger               20 20 20 2
134 Anthrozoös           25 25       1
135 Anticancer Research         20 20 20       1
136 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4             3
137 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35     2
138 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   14
139 Applied Computer Science         6 6 11 11 11   22
140 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     1
141 Applied Energy               45 45   2
142 Applied Linguistics Papers             13 13 13 13 2
143 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15             9
144 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     2
145 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 40   11
146 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35 35 35 35 35 10
147 Applied Mechanics and Materials         7 7 7       21
148 Applied Optics             30 25 30 30 3
149 Applied Sciences               25 25 25 2
150 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         1
151 Applied Surface Science               35 35 35 2
152 Applied Vegetation Science           30 30 30 30 30 2
153 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     1
154 Arabian Journal of Chemistry               35 35   1
155 Archeus     2 2 4 4         13
156 Architecturae et Artibus               7 7   2
157 Architecture Civil Engineering Environment             11 11 11 11 2
158 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     6
159 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4         4
160 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         4
161 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8         4
162 Archives of Biochemistry and Biophysics         30           1
163 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       4
164 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7 7   3
165 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       7
166 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15     10
167 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
168 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       3
169 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15         2
170 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15 15 49
171 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13       3
172 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5         2
173 Archives of Medical Science     25 25   25 25 30 30   6
174 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30 30 16
175 Archives of Thermodynamics             13 13     1
176 Archives of Transport     5 5 6 6         1
177 Archivolta         1 1         6
178 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     2
179 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5         2
180 Archiwum Budowy Maszyn 6                   1
181 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           1
182 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4         3
183 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     5
184 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4   19
185 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                   1
186 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6         10
187 Archiwum Odlewnictwa 6                   89
188 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5         60
189 Ardeola 15                   1
190 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       3
191 Argumentation         25 25         1
192 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         4
193 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10       1
194 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30 30 2
195 Artificial Life 24 32 30 30 30 30         1
196 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9         1
197 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         2
198 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20       3
199 Ask. Research & Methods         6 6         1
200 Astrobiology               30 35 35 1
201 Astronomical Journal               35 35   1
202 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35     69
203 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         3
204 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 89
205 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40 40   16
206 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45 50   6
207 Astrophysics and Space Science           25 25       9
208 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14 14   24
209 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         1
210 Atmospheric Environment               35 40   1
211 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7   4
212 Automatica         45 45 45 45     7
213 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 4
214 Avian Biology Research         20 20         1
215 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5         6
216 Baltic Forestry               15 15   1
217 Banach Center Publication   9       7 14 14     22
218 Barometr Regionalny     7 7 8 8         1
219 Basic and Applied Ecology           30 30       1
220 Behavioral Ecology 24                   1
221 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20         1
222 Bernoulli           30 25       1
223 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   2
224 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6     3
225 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5         6
226 Białorutenistyka Białostocka             6 6 6 6 1
227 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6     9   2
228 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8 8 3
229 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     2
230 Biochemical Engineering Journal 24                   1
231 Biochemical Systematics and Ecology               15     1
232 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         3
233 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   2
234 Biodiversity and Conservation               30 30 30 1
235 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   3
236 Biologia 10 13 15 15 15 15         6
237 Biological Agriculture & Horticulture               25 25 25 1
238 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40       2
239 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20       1
240 Biological Letters     6 6 8 8         3
241 Biological Trace Element Research     15 15 15 15 15 15 15 15 1
242 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15 15   5
243 BioMed Research International             20       3
244 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15         1
245 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           1
246 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         1
247 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     10
248 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     4
249 Biosystems Engineering       25 35 35         1
250 Bird Study     30 30 25 25         1
251 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6 6   2
252 Biuletyn Historii Wychowania     5 5             1
253 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       2
254 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     3
255 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13 13   8
256 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5   8 8   2
257 BJU International         35 35 35       1
258 BLOOD 24                   1
259 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                   1
260 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     1
261 Breast Cancer Research       40             1
262 Breeding Science             30 30 30   1
263 British Journal of Applied Science & Technology           5 5       2
264 British Journal of Cancer         35           1
265 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         1
266 British Journal of Haematology         35 35         1
267 Brno Studies in English   10 10 10 10 10         3
268 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5         1
269 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8         1
270 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6 6 22
271 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5     3
272 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym               6 6   3
273 Builder             4 5 5 5 9
274 Building and Environment 24 32 35 35             1
275 Bulletin of Entomological Research               35     1
276 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         1
277 Bulletin of Materials Science               20 25 25 1
278 Bulletin of the American Meteorological Society     50 50 50 50 50 50 50 50 1
279 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20       1
280 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             1
281 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         2
282 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     23
283 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15       1
284 Bulletin Polish Economic Society               4     1
285 Burgen und Schlösser           10 10       1
286 Byzantinoslovaca         5 5         1
287 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30       1
288 Cancer Letters           35         2
289 Cancer Medicine               25 25 25 1
290 Cancer Research and Treatment               25     1
291 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         2
292 Carbon           40 40       1
293 Casus           4 6 6     2
294 Catalysis Communications             30 30     1
295 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
296 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         26
297 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         1
298 Cellular Immunology         20 20         1
299 Cement Wapno Beton 6                   4
300 Central European Journal of Biology 10 20 20 20             1
301 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20         7
302 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20         2
303 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     1
304 Central European Journal of Urology         9           1
305 Central European Review of Economics & Finance               7 7   1
306 Centropa     10 10             5
307 Challenges of Modern Technology     2 2             1
308 Chaos           40 45 40 45 45 3
309 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         3
310 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     2
311 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         4
312 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             1
313 Chemical Engineering Communications           20 20 20     1
314 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             1
315 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             1
316 Chemical Papers             20 20     1
317 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             1
318 Chinese Business Review         10 10         2
319 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6     5
320 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9     1
321 Chowanna 6 9 7 7 6 6         8
322 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8   35
323 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4         29
324 Circulation Journal     30 30 30 30         1
325 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9 9 152
326 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6     3
327 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
328 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       1
329 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20           1
330 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         2
331 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30     1
332 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     1
333 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35             1
334 Cognitive Computation             20 20 20   1
335 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         8
336 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6         3
337 Colloquium             8 8     1
338 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15 15 15 15 15 8
339 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation               40 45 45 1
340 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             1
341 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   1
342 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 7
343 Composite Structures               35 40   1
344 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         2
345 Composites Theory and Practice               11 11   1
346 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11     34
347 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             1
348 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 30 30 2
349 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4         4
350 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6         7
351 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   3
352 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         3
353 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         2
354 Computers and Electrical Engineering             20 20     1
355 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         1
356 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20       3
357 Conservation Letters     40 40 40 40         1
358 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 6           14       3
359 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15 15 15 15 2
360 Control and Cybernetics       20 10 10         3
361 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 35   13
362 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4       11
363 Copernican Journal of Finance & Accounting               7 7   1
364 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40             1
365 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6     1
366 Culture, Health & Sexuality           30 35 30     1
367 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         2
368 Current Issues in Personality Psychology             12   12   6
369 Current Microbiology           20 15 15     1
370 Current Oncology         20 15         2
371 Current Opinion in Lipidology               35 35   1
372 Current Problems of Psychiatry         4 4         1
373 Current Psychology                 20   1
374 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8         16
375 Cywilizacja i Polityka         1 1         1
376 Czas Kultury             12 12 12   10
377 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9 9 19
378 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7   1
379 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5         5
380 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
381 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6         4
382 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6         7
383 Czech Journal of Food Sciences               20 20   1
384 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding               20 20   1
385 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         3
386 Człowiek i Społeczeństwo         7 7     9   3
387 Dalton Transactions             40 40     1
388 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8   11 11 11 30
389 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20 20 14
390 Desalination 20 27 35 35 40 40         4
391 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20     3
392 Diabetologia Kliniczna               10 10   1
393 Diagnostyka 4                   5
394 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15 15 7
395 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         3
396 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35         3
397 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       2
398 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 9
399 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     2
400 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 36
401 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         2
402 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                   19
403 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9     38
404 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     8
405 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15 15 53
406 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6     40
407 Disputatio   15 12 12 10 10         3
408 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4         1
409 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4         8
410 Drogownictwo 4         4 5 5     12
411 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         1
412 Drug Testing and Analysis           25 25 25     1
413 Drugs             40 40 40 40 2
414 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                 10
415 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25     4
416 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     17
417 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                 5
418 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5         1
419 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10   46
420 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9     1
421 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij           5 5       2
422 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3         1
423 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   4
424 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         2
425 Ecological Complexity         25 25 30 30     2
426 Ecological Engineering         35 35         1
427 Ecological Entomology               35 40   1
428 Ecological Indicators         35 35 35 35 35 35 11
429 Ecology and Evolution           20 25 25     1
430 Economic and Environmental Studies           8 13 13 13   3
431 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja               15 15   1
432 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25   4
433 Ecosphere               30 30   1
434 Edukacja   10 10 10 10 10         60
435 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9 9   3
436 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8 8 14
437 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11     15
438 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12 12 12 3
439 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         22
440 Edukacja Humanistyczna                   7 67
441 Edukacja Prawnicza   2                 2
442 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14 14   16
443 e-Finanse         9 9         2
444 EJSO European Journal of Surgical Oncology             30 30 30   1
445 Ekologia i Technika     2 2 5 5         6
446 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         3
447 Ekonomia = Economics     8 8 8 8         5
448 Ekonomia : Wroclaw Economic Review                 6 6 2
449 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12   4
450 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8   12 12 12 6
451 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11     3
452 Ekonomia Społeczna               7     1
453 Ekonomia XXI wieku           8 11 11     4
454 Ekonomiczne Problemy Usług               8 8 8 3
455 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12 12   42
456 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14     7
457 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability               25 25 25 2
458 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30     5
459 Electronic Communications in Probability         20 20         1
460 Electronic Journal of Biotechnology             15 15 15   1
461 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     7
462 Electronic Journal of Linear Algebra                   30 2
463 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7         8
464 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                   5
465 Elektro.info [online]     5 5 5 5         4
466 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5         14
467 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15 15 15 7
468 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4         3
469 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         2
470 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4         1
471 Energia i Budynek   6                 2
472 Energy         45       45   2
473 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 4
474 Energy Conversion and Management           40 40       1
475 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         1
476 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         8
477 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7         15
478 Engineering Optimization 20                   2
479 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   8
480 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30     7
481 Entomologica Fennica           15 15       1
482 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 8
483 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15   1
484 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30     1
485 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   1
486 Environmental Research 24 32 40 40 40 40         1
487 Environmental Research Letters               40 40 40 1
488 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   3
489 Episteme     5 5 4 4         5
490 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35           1
491 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8   2
492 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14     2
493 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura             11 11 11   2
494 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12     4
495 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25   3
496 Ethos                 12   3
497 Etnografia Polska             12 12 12   1
498 Etyka     5 5 4 4         4
499 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10     1
500 Europa Regionum         7 7 7 7 7   10
501 European Food Research and Technology               25 30   1
502 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         1
503 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         1
504 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     5
505 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     1
506 European Journal of Entomology         25 30 25 25     2
507 European Journal of Gynaecological Oncology 10                   1
508 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15         4
509 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25         1
510 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35     1
511 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25         2
512 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       1
513 European Physical Journal C               40 40   5
514 European Physical Journal D               20 25   1
515 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30         1
516 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         4
517 European Urology         50 50 50 50     2
518 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11     5
519 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30     1
520 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   1
521 Experimental Astronomy     25 25             1
522 Expert Review of Clinical Pharmacology             25 25 25 25 1
523 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8   2
524 Family Medicine & Primary Care Review     5 5     12 12     2
525 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9     7
526 FEMS Microbiology Letters 15                   1
527 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7   10
528 Filozofia Chrześcijańska             6 6     1
529 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     1
530 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     23
531 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna                 6   2
532 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5 5   86
533 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5     17
534 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia             9 9 9   2
535 Fixed Point Theory     35 35 30 30         2
536 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       2
537 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         3
538 Flora         25 25 25 25 25   3
539 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         1
540 Folia Cardiologica             9 9     8
541 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14       1
542 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     13
543 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         6
544 Folia Parasitologica           25   20 25   2
545 Folia Philosophica         6 6   8 8   5
546 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10   3
547 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15   20 20 20 3
548 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12     2
549 Food Analytical Methods     30 30 30 30         2
550 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         3
551 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30       1
552 Forest Ecology and Management             45 45     2
553 Forestry : an International Journal of Forest Research               35 40 40 1
554 Forum Artis Rhetoricae             9 9     3
555 Forum Bibliotek Medycznych             7 7     1
556 Forum Eksploatatora     1 1             9
557 Forum Pedagogiczne               10 10   1
558 Forum Zakażeń           4         1
559 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                   3
560 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         1
561 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10   16
562 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4         4
563 Fraza: poezja, proza, esej             4 4     22
564 Frontiers in Physics         30 30         1
565 Frontiers in Physiology               35 35   1
566 Frontiers in Plant Science             40 40 40 40 2
567 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10         20
568 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         2
569 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       7
570 Games and Economic Behavior           30 30       2
571 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11   22
572 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5         1
573 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9 9   17
574 General Relativity and Gravitation         30 30         2
575 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         2
576 Geodetski List     15 15             1
577 Geological Quarterly           20 20       1
578 Geology, Geophysics & Environment             14 14     1
579 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     1
580 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14 14   13
581 Gerontologia Współczesna             4 4     1
582 Ginekologia Polska         15 15 15 15     5
583 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4       1
584 Global Change Biology               45 45   1
585 Global Ecology and Biogeography             50 50     1
586 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8     5
587 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                   2
588 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         5
589 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   7
590 Gospodarka Narodowa           8 14 14     2
591 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7 7 7 11
592 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         2
593 Gospodarka w Praktyce i Teorii               9 9   1
594 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5   9 9   12
595 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5             2
596 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4             1
597 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6         14
598 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                 1
599 Graphs and Combinatorics         15 15 15 20 20 20 5
600 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12 12 12
601 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2         2
602 Health Promotion International           30 30       1
603 Health Psychology Report             12 12     2
604 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         2
605 Helminthologia 10 13 15 15             1
606 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15       1
607 Heredity             35 35     1
608 Herpetological Journal   20 20 20             1
609 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10   2
610 HIV & AIDS Review     7 7 8 8         3
611 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2   3
612 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7       13 7
613 Human Movement 4 9 8 8 7 7         1
614 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         1
615 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8     9
616 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9   9 12
617 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3         13
618 Hygeia Public Health             8 8 8   4
619 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         2
620 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 50   2
621 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10         3
622 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9     7
623 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   1
624 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                   2
625 IEEE Access               25 25 25 1
626 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       1
627 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics                 40 40 1
628 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   6
629 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40 40 4
630 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                   1
631 IEEE Transactions on Energy Conversion               35 40 40 1
632 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         3
633 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 50   2
634 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30 30 6
635 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         1
636 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45             4
637 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35   1
638 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45 45 45 1
639 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35   1
640 IET Control Theory and Applications             35 35     1
641 IET Electric Power Applications               25 30 30 1
642 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   1
643 Image Processing & Communications               9 9 9 1
644 Images       12             3
645 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1         1
646 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7 7   104
647 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
648 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         1
649 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       2
650 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         10
651 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         2
652 Information Technology for Development               25 25   1
653 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10       1
654 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         3
655 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         1
656 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     1
657 Insect Conservation and Diversity             40 40     1
658 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
659 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           1
660 Interdisciplinary Studies in Musicology         7           1
661 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9 9 9   4
662 Interlitteraria               10 10 10 1
663 Internal Security     9 9 8 8 10 10     4
664 International Agrophysics               25 25   1
665 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25         1
666 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25 25 4
667 International Journal of Applied Linguistics                 25   1
668 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25     71
669 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15 15 135
670 International Journal of Arts and Sciences     8 8             1
671 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         2
672 International Journal of Cancer     35 35             1
673 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35 40 40 8
674 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         1
675 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 22
676 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 40 40 3
677 International Journal of Electronics               15 15   1
678 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9 15 15 15 15 15
679 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       3
680 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25 30 30 5
681 International Journal of Game Theory         15 15 15       4
682 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20         2
683 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40 40 40 7
684 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         1
685 International Journal of Immunogenetics   13                 1
686 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   1
687 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     3
688 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45     2
689 International Journal of Management and Economics             12 12     1
690 International Journal of Mass Spectrometry               25 30   1
691 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     1
692 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     1
693 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         1
694 International Journal of Modern Physics A     20 20 20 20 20 20 20   11
695 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         9
696 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20       3
697 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   2
698 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                   1
699 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
700 International Journal of Solids and Structures 24                   1
701 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   1
702 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15       2
703 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25 25 25 25 3
704 International Journal of Systems Science             30 30     10
705 International Journal of Urology           25         1
706 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10       1
707 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5         2
708 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7 7   20
709 Inverse Problems               40 45   1
710 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7             22
711 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5         13
712 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7 7 7 36
713 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5         10
714 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4         17
715 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13       22
716 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4         2
717 ISA Transactions             40 35 40   2
718 Italian Journal of Zoology     20 20             1
719 Italica Wratislaviensia             9 9     1
720 Ius et Administratio               5 5   2
721 Ius Novum           5 11 11     2
722 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4   6 6   6
723 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35     1
724 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6 6   10
725 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12     4
726 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     20
727 Journal for Nature Conservation               30 30   1
728 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   5
729 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering               12 12   1
730 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13 13   5
731 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       5
732 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35 35 35 35 35 6
733 Journal of Animal Ecology               45 45 45 1
734 Journal of Animal Science     50 50 45 45         1
735 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         4
736 Journal of Applied Genetics     20 20 20 20 20 20 20   7
737 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10     7
738 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         1
739 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         1
740 Journal of Astrophysics and Astronomy               15 15   1
741 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8         2
742 Journal of Avian Biology             40 45 50   1
743 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     1
744 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         2
745 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20         1
746 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         5
747 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35       7
748 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         1
749 Journal of Business Research               25 30 30 1
750 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle             45 45 45   1
751 Journal of Chemistry     20 20 15 15         1
752 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 5
753 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40   7
754 Journal of Clinical Oncology           50 45       2
755 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7         6
756 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25   1
757 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         2
758 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         1
759 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     1
760 Journal of Computational Physics               40 45   1
761 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   1
762 Journal of Constructional Steel Research               35 35 35 1
763 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 30 30 8
764 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       3
765 Journal of Diabetes and its Complications             25 25 25   2
766 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 25 25 6
767 Journal of Differential Equations               45 45   1
768 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         1
769 Journal of Ecological Engineering                 12 12 1
770 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         1
771 Journal of Economic Theory     30 30 30 30 30 30 30 30 3
772 Journal of Education, Health and Sport                 7   2
773 Journal of Elasticity 20                   1
774 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         3
775 Journal of Electrostatics 20                   2
776 Journal of Elementology           15 15       1
777 Journal of Engineering Mathematics               20 25   1
778 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15     1
779 Journal of Environmental Quality               30 30   1
780 Journal of Environmental Radioactivity               25 30   1
781 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15 15 9
782 Journal of Function Spaces         25 25 25 15 15 15 4
783 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25       3
784 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35     1
785 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         3
786 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     3
787 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30       20 30 30 3
788 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20 25 25 4
789 Journal of International Medical Research           20 20 20 20 20 1
790 Journal of International Studies         8 8         2
791 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6         4
792 Journal of Literature and Art Studies           6 6       1
793 Journal of Luminescence           35 35 35 35 35 8
794 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12   1
795 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         8
796 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     10
797 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS                   13 1
798 Journal of Manufacturing Processes             25 25     1
799 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         1
800 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   1
801 Journal of Materials Science & Technology             30 35     1
802 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 40   59
803 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     3
804 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 28
805 Journal of Mathematics and System Science           4 4       1
806 Journal of Mechanical Science and Technology               20 20 20 1
807 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7         1
808 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5         3
809 Journal of Medical Science           5 10 10     3
810 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     2
811 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   1
812 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         1
813 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   1
814 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20   2
815 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30         13
816 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 35   3
817 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         2
818 Journal of Optics               30 35   1
819 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     9
820 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
821 Journal of Pest Science             40       1
822 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     1
823 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                   8
824 Journal of Physical Chemistry A 24                   6
825 Journal of Physical Chemistry B 24                   1
826 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 30   10
827 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       3
828 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       8
829 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         1
830 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         2
831 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         8
832 Journal of Plant Interactions               20     1
833 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         6
834 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         1
835 Journal of Positive Management           5         1
836 Journal of Process Control               35 40   3
837 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         1
838 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12     4
839 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         1
840 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25         1
841 Journal of Scottish Philosophy           10 10 10 10 10 1
842 Journal of Sexual Medicine         35 35         1
843 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30 30 30 3
844 Journal of Sound and Vibration     30 30             1
845 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20         1
846 Journal of Sports Science and Medicine         20 20         2
847 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         2
848 Journal of Statistical Physics         25 25         4
849 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         3
850 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30   30 3
851 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 20   1
852 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10         2
853 Journal of Systems Architecture               20 20 20 1
854 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         1
855 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     1
856 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                   1
857 Journal of the Electrochemical Society         40 40         1
858 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       1
859 Journal of the International Society of Sports Nutrition                   25 1
860 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       1
861 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       3
862 Journal of the Neurological Sciences           25 25       1
863 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30   35 35 8
864 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25       1
865 Journal of the Science of Food and Agriculture           35 35 35 35   1
866 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6       2
867 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         5
868 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15         3
869 Journal of Thermal Biology 20                   1
870 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       6
871 Journal of Vision 24                   1
872 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     3
873 Kidney & Blood Pressure Research             20 25     1
874 Kinesiology             15 15     1
875 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8         9
876 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4         3
877 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3     1
878 Kompozyty 6 9 7 7 8 8         3
879 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6             8
880 Konińskie Studia Językowe             6 6 6   5
881 Konteksty Kultury           5 8 8     5
882 Konteksty Pedagogiczne             4 4 4   4
883 Konteksty Społeczne             3 3 3   1
884 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4   2
885 Kosmos     4 4 4 4         3
886 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       1
887 Kronika Bydgoska     3 3 2 2         1
888 Kulon         1 1         1
889 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8     2
890 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10     12   24
891 Kultura i Historia             8 8     1
892 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             6
893 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6         1
894 Kultura Popularna               10 10 10 1
895 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10 10   4
896 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3     1
897 Kunst og Kultur         10 10         1
898 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11 11   7
899 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5     20
900 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10 10   27
901 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4   3
902 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12   17
903 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         25
904 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6         5
905 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4       1
906 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15     3
907 Labor et Educatio             6 6     3
908 Land Use Policy               35 40   1
909 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4 4   7
910 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                 12
911 Lecture Notes in Computer Science 10 13                 27
912 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                 5
913 Lekarz 2 2 4 4             3
914 Letters in Mathematical Physics 20             30 30 30 3
915 Leukemia             45 45 45 45 1
916 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2             3
917 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 31
918 Linguae Mundi     3 3 2 2         3
919 Linguistik Online             10 10     1
920 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8     3
921 Linguodidactica     3 3             3
922 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13 13 15
923 Lipids in Health and Disease             25 25 25   3
924 Literacje         3 3         1
925 Literatura i Kultura Popularna         5 5         3
926 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11 11   17
927 Littera Antiqua         7 7         1
928 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   4
929 Living Reviews in Relativity               50 50   1
930 Lodz Papers in Pragmatics             11 11     1
931 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13 13 5
932 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20 20 20 20 6
933 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13     6
934 Logistyka 4 6 4 4 10 10         80
935 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6     2
936 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     14
937 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10     3
938 Lud   9 10 10 10 10 10 10 10   7
939 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4         25
940 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14     2
941 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         5
942 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25       1
943 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5     8
944 Mammal Review               50 50   1
945 Mammalia 10 13 15 15 20 20         1
946 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         1
947 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12 12 472
948 Management and Business Administration           8         1
949 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12   15
950 Management Forum             9 9 9 9 4
951 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu                 10 10 1
952 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9 9 9 9
953 Managerial Economics         6 6 13 13     2
954 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20             1
955 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9   18
956 Marketing i Zarządzanie             9 9   9 2
957 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3         1
958 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                   1
959 Materials Science and Engineering C         25 30         1
960 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15         6
961 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 59
962 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 20 20 4
963 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30           2
964 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     10
965 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25       11
966 Mathematical Problems in Engineering             20 20     2
967 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     2
968 Mathematische Annalen           40         1
969 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         8
970 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30 30 7
971 Measurement Automation Monitoring             11 11     6
972 Measurement Science Review             20 20     1
973 Meccanica       25 30 30         1
974 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         2
975 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             2
976 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11     13
977 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                   4
978 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       2
979 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                   1
980 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8   5
981 Media4u Magazine   2                 9
982 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         1
983 Medical and Biological Sciences 4           7 7     2
984 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25         1
985 Medical Research Journal               6 6 6 1
986 Medical Science Monitor     20 20             2
987 Medical Tribune             2 2     1
988 Medicina dello Sport         15 15 15 15     2
989 Medicina Sportiva Practica             6 6 6   1
990 Medicine           40 40       2
991 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5         1
992 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10   2
993 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6   4
994 Medycyna po Dyplomie             3 3 3 3 3
995 Medycyna Rodzinna               7 7   1
996 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12     6
997 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5         2
998 Metal Science and Heat Treatment               15 15   1
999 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15         2
1000 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30         1
1001 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9 9 9 5
1002 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25     9
1003 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4             29
1004 Metrika 15                   3
1005 Metrologia               35 35 35 1
1006 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20     13
1007 Micro & Nano Letters               15 20 20 2
1008 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30         5
1009 Między Oryginałem a Przekładem           8 14       1
1010 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2       2
1011 Mitochondrial DNA. Part B               20 20   3
1012 Modern Management Review             11 11     1
1013 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20   2
1014 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20         7
1015 Molecules             30 30     2
1016 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15   2
1017 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4 5 5 6
1018 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego     7 7 7 7         3
1019 Monitor Prawa Pracy         6 6         1
1020 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7 7 12
1021 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35 35 5
1022 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 88
1023 Mosty             3 3 3   15
1024 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa     4 4 4 4         1
1025 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
1026 Muttersprache     10 10 10 10         1
1027 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14     20
1028 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny               4 4   7
1029 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4         4
1030 Narodoznavči Zošiti     3 3             2
1031 Natural Hazards         30           1
1032 Nature 30             50 50   3
1033 Nature Conservation               25 25   2
1034 Nature Journal 2 6     4 4         1
1035 Nauczyciel i Szkoła               6 6   16
1036 Nauka   9 6 6 6 6         2
1037 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6         1
1038 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10     5
1039 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6         1
1040 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6         3
1041 Neofilolog   6 4 4 6 6     7   13
1042 Neophilologica             12 12 12   1
1043 Neoplasma 10                   1
1044 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10       1
1045 Neuphilologische Mitteilungen           10         1
1046 Neural Processing Letters             20       1
1047 Neurocomputing         30 30 30 30 30   4
1048 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15   4
1049 New Journal of Physics     40 40 40 40 40 40 40   2
1050 Niepełnosprawność     4 4 5 5         4
1051 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8 8   11
1052 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11 11 11 10
1053 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7     17
1054 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10     17
1055 Nietoperze 2 2                 10
1056 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4             2
1057 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45         1
1058 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45         21
1059 Nonlinear Dynamics               40 45   4
1060 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35         2
1061 North-Western Journal of Zoology             20 15 20   1
1062 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8     5
1063 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6         11
1064 Nowiny Lekarskie       4 5 5         5
1065 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2 2 27
1066 Nowotwory Journal of Oncology         5 5         1
1067 Nukleonika     15 15 15 15 15       11
1068 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20         2
1069 Nutrient Cycling in Agroecosystems               25 25 25 1
1070 Nutrition Reviews               40 40   1
1071 Oblicza Komunikacji     3 3             1
1072 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2 2 14
1073 Obróbka Plastyczna Metali         6 6         1
1074 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6         19
1075 Ochrona Środowiska       15 10 15 15       14
1076 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12       5
1077 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10         2
1078 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11   3
1079 Ogrody Nauk i Sztuk                 5 5 2
1080 Oncoimmunology             40 40     1
1081 Oncology Letters         15 15 15       1
1082 Oncotarget               35 35   1
1083 Onkologia i Radioterapia 4                   1
1084 Onkologia w Praktyce Klinicznej               7 7   3
1085 Open Engineering             11 11     1
1086 Open Mathematics             20 20     2
1087 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20   5
1088 Operations Research and Decisions             12       1
1089 Operations Research Letters         20 20         2
1090 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2         1
1091 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne               8 8   1
1092 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15     15
1093 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
1094 Optical Fiber Technology     20 20 20 20 20 20 20 20 1
1095 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30 35 35 13
1096 Optics and Lasers in Engineering     30 30 30 30 30 30 30 30 1
1097 Optics Communications               25 25 25 3
1098 Optics Express 24 32 45 45 45 45         1
1099 Optimization         20 25 25 25     11
1100 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8         1
1101 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11   10
1102 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7   12
1103 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10     40
1104 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14   7
1105 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7   9     3
1106 Ornis Fennica 20 27 25 25 25           3
1107 Ornis Polonica           7 8       2
1108 Ornitologia Neotropical           10 15       1
1109 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9         5
1110 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11   4
1111 Otolaryngologia Polska 9                   1
1112 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6         5
1113 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4 8 8 8   14
1114 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10   5
1115 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
1116 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13   9
1117 Państwo Prawne               4     1
1118 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3     2
1119 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30         2
1120 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3             4
1121 Patient Preference and Adherence             30 30     1
1122 Pattern Recognition Letters       30 25 25         1
1123 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7     2
1124 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6         5
1125 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25         1
1126 Peptides             25       1
1127 Periodica Mathematica Hungarica         15 15         2
1128 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15     1
1129 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6     2
1130 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4         3
1131 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15 15 15 3
1132 Pharmacological Research             40 40 40   5
1133 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10         1
1134 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 10   4
1135 Physica A 20 27 30 30 30 30 30 30 30 30 27
1136 Physica B 15 20 20 20 20 20         2
1137 Physica D 24 32 35 35 35 35         3
1138 Physica Medica     15 15 20           3
1139 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25       11
1140 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20             10
1141 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20       2
1142 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 35   1
1143 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35         2
1144 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35 35 38
1145 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35     28
1146 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 45   23
1147 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35   43
1148 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35       32
1149 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45   19
1150 Physical Review X               45 45   2
1151 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20         1
1152 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1153 Physics Letters B     40 40 40 40         9
1154 Physics of Fluids 24 32 35 35             1
1155 Physics Reports 30 40 50 50             1
1156 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20         2
1157 Physiological Research   27     20 20 20       3
1158 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20         1
1159 Phytotherapy Research             25 25 25   1
1160 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3   3
1161 Plant Biosystems     20 20 25         30 2
1162 Plant Ecology 20 32 30 30             1
1163 Plant Science         30 35 35       1
1164 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20         1
1165 PLoS One     40 40 40 40 40 35 40   19
1166 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7         1
1167 Pojazdy Szynowe 4                   2
1168 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6   5
1169 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6     3
1170 Polimery 20 27 10 10 15 15         1
1171 Polish Journal of Agronomy             10 10     1
1172 Polish Journal of Applied Psychology         6 6         3
1173 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15       2
1174 Polish Journal of Chemistry 15                   1
1175 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15 15 15   19
1176 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 25
1177 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9     3
1178 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15       7
1179 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8         3
1180 Polish Journal of Soil Science           4 14 14     5
1181 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20 20 20 20   4
1182 Polish Political Science Yearbook             13 13     3
1183 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10         2
1184 Political Preferences                 9   1
1185 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6         1
1186 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6     2
1187 Polityka Społeczna     8 8 7 7       12 5
1188 Polonica         4 4         1
1189 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7         2
1190 Polski Proces Cywilny         3 3         2
1191 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu               7 7   1
1192 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4     2
1193 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30 30 6
1194 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1195 Polyhedron 24 32 30 30 30 30         2
1196 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7         349
1197 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8     58
1198 Population Ecology 20                   1
1199 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15   29
1200 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14     1
1201 Positivity 10 13 20 20 15 25 25 20 25 25 8
1202 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8         3
1203 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15         2
1204 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15 15 15 5
1205 Postępy Mikrobiologii 4                   2
1206 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego             6 6     1
1207 Postscriptum Polonistyczne           8 12 12 12   2
1208 Powder Technology             30       1
1209 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4         7
1210 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10     8
1211 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka             13 13 13   2
1212 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9     1
1213 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4         8
1214 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8     2
1215 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8     9
1216 Prace Filologiczne             12 12     3
1217 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5             6
1218 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4         1
1219 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5         6
1220 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4           1
1221 Prace Językoznawcze     5 5 8 8         1
1222 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12   1
1223 Prace Literackie           5         1
1224 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                   80
1225 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2 2   7
1226 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4   8 8   4
1227 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6     3
1228 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6                 11
1229 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2                 13
1230 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7 7 4
1231 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10 10   128
1232 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8     3
1233 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6     33
1234 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5   6     4
1235 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6   5
1236 Pragmatics           20 20       3
1237 Prague Economic Papers               20 20   1
1238 Prakseologia           10 13 13 13   2
1239 Praktische Metallographie 20 27 15 15             16
1240 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6     2
1241 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3     2
1242 Prawo i Więź             5 5     1
1243 Prawo w Działaniu             5 5     3
1244 Precision Engineering             30 30 30 30 3
1245 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10       12
1246 Probability and Mathematical Statistics 4                   4
1247 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9         2
1248 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych               7     1
1249 Problemy Ekologii   6                 9
1250 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20         4
1251 Problemy Eksploatacji 4                   3
1252 Problemy Higieny i Epidemiologii           7         1
1253 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4         11
1254 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8     58
1255 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11     2
1256 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11 11   140
1257 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                   1
1258 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6         3
1259 Problemy Transportu i Logistyki               10 10   2
1260 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14   14 12
1261 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5     1
1262 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11     7
1263 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6         1
1264 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25         10
1265 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences               20 25 25 1
1266 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15         1
1267 Proceedings of the Royal Society A     35 35 35 35 35 35 35 35 2
1268 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15             1
1269 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5     1
1270 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45         1
1271 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5         8
1272 Prokuratura i Prawo   6 5 5 6 6 4 4 6   24
1273 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14 14 14 50
1274 Przedsiębiorstwo i Region             5       5
1275 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4             3
1276 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13     4
1277 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego     1 1             1
1278 Przegląd Biblioteczny           7 7 9 9   3
1279 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5 5 160
1280 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14 14 175
1281 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10         1
1282 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11   44
1283 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4         7
1284 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12 12   17
1285 Przegląd Geopolityczny           2 6 6     32
1286 Przegląd Górniczy 6 9 7 7 6 6 7 7     5
1287 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10     18
1288 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5             4
1289 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12     12
1290 Przegląd Humanistyczny             12 12     8
1291 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9         3
1292 Przegląd Legislacyjny             8 8 8 8 4
1293 Przegląd Leśniczy         2 2         2
1294 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5         24
1295 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6 6   51
1296 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8   9
1297 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10     1
1298 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13 13   22
1299 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6         4
1300 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5         5
1301 Przegląd Podatkowy               6 6   1
1302 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4     1
1303 Przegląd Policyjny             8 8     2
1304 Przegląd Politologiczny   9         14 14 14   7
1305 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5         2
1306 Przegląd Prawa Handlowego 4         6         4
1307 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9   10
1308 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9   13
1309 Przegląd Prawa Publicznego           5   7 7   3
1310 Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics             8 8 8   3
1311 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6 6   26
1312 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10 10   13
1313 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10