System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.
 
Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.

Lp. Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 10 27 35 35 35           2
2 ACM Transactions on Computational Logic             40 35     1
3 ACS Nano         45 45         1
4 Acta Agrobotanica     7 7 8 8         1
5 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7         4
6 Acta Albaruthenica               6 6   6
7 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae             10 15     1
8 Acta Baltico-Slavica         10 10 14 14     5
9 Acta Biochimica Polonica 15 20 15 15 15 15         12
10 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna               12     2
11 Acta Biotheoretica 15                   1
12 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2 2 3 3             1
13 Acta Entomologica Silesiana               7 7   1
14 Acta Ethologica 15 20 20 20 20 20         1
15 Acta Geophysica           20 20       1
16 Acta Haematologica Polonica 4 6 5 5 4 4         1
17 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)     1 1             1
18 Acta Mathematica Hungarica 15 20 20 20 20 15 15 15 15   11
19 Acta Mathematica Sinica, English Series 20 27 25 25 25           3
20 Acta Mechanica et Automatica             14 14     2
21 Acta Mechanica Slovaca     7 7             5
22 Acta Microbiologica Polonica 6                   7
23 Acta Neophilologica         4 4 8 8     5
24 Acta Neuropsychologica             12 12     1
25 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 15 20 25 25 20 20 25 20     4
26 Acta of Bioengineering and Biomechanics 6 9 15 15 15 15 15 15     12
27 Acta Ornithologica 20 27 20 20 30 35         6
28 Acta Philologica     3 3             2
29 Acta Physica Polonica A 10 13 15 15 15 15 15 15 15   71
30 Acta Physica Polonica B 15 20 20 20 20 20   20 20   33
31 Acta Physica Slovaca 15                   11
32 Acta Physiologiae Plantarum 10 20 25 25 25 25 25 25 25   6
33 Acta Physiologica Hungarica         15 15         3
34 Acta Politica Polonica               9     1
35 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research             15 15     2
36 Acta Polono-Ruthenica 4 6 6 6 5 5 13 13     11
37 Acta Polytechnica Hungarica           15 15 20     2
38 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura               11 11   2
39 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus     4 4 5 5         1
40 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum   6 5 5 4 4         6
41 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 4   5 5             5
42 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia     9 9 10 10 15 15     9
43 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 10 13 15 15 15   20 25     4
44 Acta Theriologica     20 20 25 25         3
45 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica           5 6 6     2
46 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 4 6 4 4 4 4 4 4     14
47 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2 2                 1
48 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica           7 12 12     4
49 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 6 5 5 6 6         4
50 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica         6 6 6 8     3
51 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców           5 8 8     1
52 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie             5 5     2
53 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna   6 4 4 5 5         2
54 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo               7 7   2
55 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 4 6 7 7 8 8   13 13   13
56 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 6 9                 1
57 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki     10 10 10 10         1
58 Adaptive Behavior 24 32 30 30 25 25         1
59 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka               8     1
60 ADR. Arbitraż i Mediacja   6         5 5     8
61 Advanced Materials Research [online]         7 7         5
62 Advances in Bioresearch           6         1
63 Advances in Clinical and Experimental Medicine                 15   2
64 Advances in Electrical and Computer Engineering     20 20 15 15 15 15 15   2
65 Advances in Geometry 20 27 20 20 15 15   15 15   2
66 Advances in High Energy Physics             30 25     1
67 Advances in Manufacturing Science and Technology 6 9 7 7 6 6         5
68 Advances in Materials Science           9 11 11     2
69 Advances in Science and Technology. Research Journal             10 10     2
70 Advances in Space Research 20 27 20 20 20 20 20       6
71 Aequationes Mathematicae 6 9 30 30 15 20 25 25 25   43
72 AIP Advances               25 25   1
73 Aktualne Problemy Biomechaniki               4 4   2
74 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku         2 2 4 4     13
75 Alergoprofil     4 4 6 6         6
76 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 4 6 7 7 6 6 13 13     3
77 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 20 27 25 25 20 20         1
78 American Journal of Men's Health             20 20 20   1
79 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism         40 40 40       1
80 American Journal of Translational Research           35 35 35     1
81 American Journal of Transplantation     50 50             1
82 Amphibia-Reptilia   25 25 25 25 25 20       3
83 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4 6 5 5 4 4         4
84 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 4 9 8 8 9 9 10 10     8
85 Analysis Mathematica     15 15 15 15         1
86 Analytical and Bioanalytical Chemistry 24 32 35 35 40 40         1
87 Analytical Letters 15 20 20 20 20 20         1
88 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology             25 25     1
89 Animal 10 27 35 35 35 35         1
90 Animal Science Papers and Reports [online] 15 13     25 25         2
91 Annalen der Physik               35 35   2
92 Annales de l'Institut Fourier 20 27 30 30 30 30         1
93 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2           10 10     6
94 Annales Henri Poincaré 20 27 25 25 25 25         3
95 Annales Mathematicae Silesianae 4 6 4 4 5 5   9 9   14
96 Annales Neophilologiarum     1 1 5 5         1
97 Annales Polonici Mathematici 6 9 20 20 15 15         25
98 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 4 6 5 5 7 7         37
99 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia     4 4 5 5   8     12
100 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica             5 5     1
101 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae     2 2     6 6     5
102 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia             11 11     1
103 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia           6 12 12     8
104 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes     2 2 4 4         3
105 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica             3 3     1
106 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura     2 2             2
107 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria         5 5         1
108 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica         4 4         4
109 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V     2 2             1
110 Annales Zoologici 10 13 15 15 15 15 20 25     20
111 Annales Zoologici Fennici 24 32 25 25 25 25         1
112 Annals of Agricultural and Environmental Medicine         30 30         1
113 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger           30 30 30     2
114 Annals of Forest Science 24 32 35 35 30 30         2
115 Annals of Hematology 20           25 30 30   3
116 Annals of Noninvasive Electrocardiology     20 20 15 15         1
117 Annals of Operations Research 15 20 25 25 25 25         1
118 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 4 6 6 6 6 6 10 10     14
119 Annual Set the Environmental Protection     15 15 15 15 15 15     9
120 Anthropological Review     7 7 7 7 15 15     4
121 Anthrozoös           25 25       1
122 Anticancer Research         20 20 20       1
123 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki     4 4             3
124 Applicable Analysis and Discrete Mathematics             35 35     2
125 Applicationes Mathematicae 6 9 8 8 9 9   14 14   14
126 Applied Computer Science         6 6 11 11 11   22
127 Applied Ecology and Environmental Research             15 15     1
128 Applied Energy               45 45   2
129 Applied Magnetic Resonance 10 13 15 15             9
130 Applied Mathematical Modelling     30 30 35 35 35 35     2
131 Applied Mathematics and Computation 20 27 35 35 35 40 40 35 35   11
132 Applied Mathematics Letters 20 27 30 30 35 35         9
133 Applied Mechanics and Materials         7 7 7       21
134 Applied Optics             30 25 25   2
135 Applied Sciences               25 25   1
136 Applied Soft Computing 24 32 35 35 35 35         1
137 Applied Vegetation Science           30 30 30     1
138 Arabian Journal for Science and Engineering             20 20     1
139 Arabian Journal of Chemistry               35 35   1
140 Archeus     2 2 4 4         13
141 Architecturae et Artibus               7 7   1
142 Architecture Civil Engineering Environment             11 11     1
143 Architectus   6 4 4 5 5 9 9     6
144 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje   6 4 4 4 4         4
145 Archiv der Mathematik     20 20 20 20         4
146 Archive of Mechanical Engineering 6       8 8         4
147 Archives of Budo 4 6 15 15 15 15 15       4
148 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports             7 7     2
149 Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 9 15 15 20 25 25       7
150 Archives of Civil Engineering 4 6 6 6 6 6 15 15     10
151 Archives of Electrical Engineering 4 6 6 6 10 10 15 15 15   9
152 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 20 27 25 25 25 25 25       3
153 Archives of Environmental Protection 6 9 15 15 15 15         2
154 Archives of Foundry Engineering 6 9 6 6 9 9 15 15 15   46
155 Archives of Materials Science and Engineering 6 9 9 9 9 9 13       3
156 Archives of Mechanical Technology and Automation         5 5         2
157 Archives of Medical Science     25 25   25 25       5
158 Archives of Metallurgy and Materials 15       20 25 30 30 30   13
159 Archives of Thermodynamics             13 13     1
160 Archives of Transport     5 5 6 6         1
161 Archivolta         1 1         6
162 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis     20 20     25 25     2
163 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 4 6 6 6 5 5         2
164 Archiwum Budowy Maszyn 6                   1
165 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej         4           1
166 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 4 6 4 4 4 4         3
167 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 10 10 10 10 10 10 10     5
168 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering   6 1 1       4 4   19
169 Archiwum Inżynierii Lądowej 4                   1
170 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 4   5 5 6 6         10
171 Archiwum Odlewnictwa 6                   89
172 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 6 9 7 7 5 5         60
173 Ardeola 15                   1
174 Argumenta Oeconomica   9 15 15 15 15 15       3
175 Argumentation         25 25         1
176 Ars Combinatoria 10 13 15 15 15 15         4
177 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied           10 10       1
178 Arthropod-Plant Interactions     35 35 30 30 30 30 30   2
179 Artificial Life 24 32 30 30 30 30         1
180 Asian Journal of Applied Science and Engineering           9         1
181 Asian Journal of Control 15 20 15 15 25 25         2
182 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention             20       1
183 Ask. Research & Methods         6 6         1
184 Astronomical Journal               35 35   1
185 Astronomy & Astrophysics 24 32 35 35 35 35 35 35     69
186 Astroparticle Physics 24 32 30 30 35 35         3
187 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 40 40 40   81
188 Astrophysical Journal Letters     40 40 40 40 40 40     7
189 Astrophysical Journal Supplement Series     45 45 50 45 45 45     6
190 Astrophysics and Space Science           25 25       9
191 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne   9 7 7 7 7 14 14     21
192 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies         15 15         1
193 Atmospheric Environment               35 35   1
194 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     4 4 4 4 7 7 7   4
195 Automatica         45 45 45 45     7
196 Automation and Remote Control 10 13 15 15 15 15 15       3
197 Avian Biology Research         20 20         1
198 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia     4 4 5 5         6
199 Banach Center Publication   9       7 14 14     22
200 Barometr Regionalny     7 7 8 8         1
201 Basic and Applied Ecology           30 30       1
202 Behavioral Ecology 24                   1
203 Behavioural Processes 24 32 25 25 20 20         1
204 Bernoulli           30 25       1
205 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka           6 6 6 6   2
206 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2 2 2 2 3 3 6 6     3
207 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka     5 5 5 5         6
208 Białostockie Studia Literaturoznawcze         6 6         1
209 Bio-Algorithms and Med-Systems               8 8   2
210 Biochemical and Biophysical Research Communications 20           20 25     2
211 Biochemical Engineering Journal 24                   1
212 Biochemical Systematics and Ecology               15     1
213 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane     35 35 35 35         3
214 Biocybernetics and Biomedical Engineering 6                   2
215 Biodiversity and Conservation               30 30   1
216 Biodiversity Research and Conservation   4 4 4 7 7   13 13   3
217 Biologia 10 13 15 15 15 15         6
218 Biological Conservation 24 32 35 35 40 40 40       2
219 Biological Journal of the Linnean Society     20 20 20 20 20       1
220 Biological Letters     6 6 8 8         3
221 Biology of Sport     15 15 15 15 15 15     4
222 BioMed Research International             20       3
223 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications         15 15         1
224 Biomedicine & Pharmacotherapy         25           1
225 Bioprocess and Biosystems Engineering         25 25         1
226 BioResources [online]   6 40 40 35 40 35 35     10
227 BioSystems 20 27 25 25 25 25 25 25     4
228 Biosystems Engineering       25 35 35         1
229 Bird Study     30 30 25 25         1
230 Biuletyn Edukacji Medialnej             6 6     1
231 Biuletyn Historii Wychowania     5 5             1
232 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     4 4 4 4 6       2
233 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego     4 4       12     3
234 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 6 10 7 7 6 6 13 13     6
235 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 6 9 5 5 5 5         1
236 BJU International         35 35 35       1
237 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 15                   1
238 Brazilian Journal of Medical and Biological Research             20 20     1
239 Breast Cancer Research       40             1
240 British Journal of Applied Science & Technology           5 5       2
241 British Journal of Cancer         35           1
242 British Journal of Clinical Pharmacology     30 30 35 35         1
243 British Journal of Haematology         35 35         1
244 Brno Studies in English   10 10 10 10 10         3
245 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna     4 4 5 5         1
246 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction         8 8         1
247 Budownictwo i Architektura     2 2 3 3 6 6 6   12
248 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering     2 2     5 5     3
249 Builder             4 5 5   8
250 Building and Environment 24 32 35 35             1
251 Bulletin of Entomological Research               35     1
252 Bulletin of Insectology 10 13 20 20 15 15         1
253 Bulletin of the Australian Mathematical Society           20 20       1
254 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 10 13 15 15             1
255 Bulletin of the Korean Mathematical Society     15 15 15 15         2
256 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 6 9 30 30 25 25 20 20     23
257 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy           15 15       1
258 Bulletin Polish Economic Society               4     1
259 Burgen und Schlösser           10 10       1
260 Byzantinoslovaca         5 5         1
261 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie           30 30       1
262 Cancer Letters           35         2
263 Cancer Research and Treatment               25     1
264 Carbohydrate Polymers 24 32 40 40 40 40         2
265 Carbon           40 40       1
266 Casus           4 6 6     2
267 Catalysis Communications             30 30     1
268 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 20 32 30 30 30 30 30 30 30   13
269 Cellular & Molecular Biology Letters 15 20 15 15 15 15         26
270 Cellular and Molecular Life Sciences 24 32 40 40 40 40         1
271 Cellular Immunology         20 20         1
272 Cement Wapno Beton 6                   4
273 Central European Journal of Biology 10 20 20 20             1
274 Central European Journal of Mathematics     20 20 15 20         7
275 Central European Journal of Physics 15 20 20 20 20 20         2
276 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine           5 12 12     1
277 Central European Journal of Urology         9           1
278 Central European Review of Economics & Finance               7 7   1
279 Centropa     10 10             5
280 Challenges of Modern Technology     2 2             1
281 Chaos           40 45 40     2
282 Chaos, Solitions & Fractals     30 30 30 25         3
283 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly       20 20 20 20 20     2
284 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10 13 15 15 15 15         4
285 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 20 27 30 30             1
286 Chemical Engineering Communications           20 20 20     1
287 Chemical Engineering Journal 24 32 40 40             1
288 Chemical Engineering Science 24 32 35 35             1
289 Chemical Papers             20 20     1
290 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 24 32 40 40             1
291 Chinese Business Review         10 10         2
292 Chłodnictwo 4 6 5 5 4 4 6 6     5
293 Chorzowskie Studia Polityczne             9 9     1
294 Chowanna 6 9 7 7 6 6         8
295 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 6 4 4 3 3 8 8 8   33
296 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 6 5 5 4 4         29
297 Circulation Journal     30 30 30 30         1
298 Civil and Environmental Engineering Reports 4 6 5 5 5 5 9 9 9   142
299 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny             6 6     3
300 Classical and Quantum Gravity 24 32 30 30 30 30 35 35 35   13
301 Clinical Anatomy     20 20 20 20 20       1
302 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology     25 25 20           1
303 Clinical Autonomic Research 15 20 20 20 20 20         2
304 Clinical Biomechanics     30 30 30 30 30 30     1
305 Clinical Interventions in Aging         25 25 20 20     1
306 Clinical Microbiology and Infection 20 32 35 35             1
307 Cognitive Computation             20 20 20   1
308 Collectanea Mathematica 15 27 15 15 25 25         8
309 Colloquia Theologica Ottoniana 4 6 7 7 6 6         3
310 Colloquium             8 8     1
311 Colloquium Mathematicum 6 9 10 10 15 15         7
312 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 20 27 30 30             1
313 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 24                   1
314 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 10 13 15 15 15 15         6
315 Composite Structures               35 35   1
316 Composites Part B : Engineering 24 32 45 45 45 45         2
317 Composites Theory and Practice               11 11   1
318 Computational Methods in Science and Technology 6 9 7 7 9 9 11 11     34
319 Computational Optimization and Applications 20 27 35 35             1
320 Computational Statistics and Data Analysis             25 25 25   2
321 Computer Applications in Electrical Engineering     4 4 4 4         4
322 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 6 10 10 6 6         7
323 Computer Assisted Methods in Engineering and Science         4 4   14 14   2
324 Computer Physics Communications 24 32 35 35 45 45         3
325 Computers and Chemical Engineering 24 32 35 35 35 35         2
326 Computers and Electrical Engineering             20 20     1
327 Computers in Biology and Medicine     20 20 20 20         1
328 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 27 20 20 20 20 20       3
329 Conservation Letters     40 40 40 40         1
330 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia             14       1
331 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso           15 15       1
332 Control and Cybernetics       20 10 10         3
333 Control Engineering Practice 20 27 30 30 35 35 30 30 30   13
334 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen           4 4       11
335 Critical Reviews in Analytical Chemistry 24 32 40 40             1
336 Crossroads. A Journal of English Studies             6 6     1
337 Culture, Health & Sexuality           30 35 30     1
338 Current Bioinformatics 10 13 15 15 20 20         2
339 Current Issues in Personality Psychology             12   12   6
340 Current Microbiology           20 15 15     1
341 Current Oncology         20 15         2
342 Current Problems of Psychiatry         4 4         1
343 Current Topics in Biophysics     6 6 8 8         16
344 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture           5 9 9 9   17
345 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych               7 7   1
346 Czasopismo Psychologiczne     5 5 5 5         5
347 Czasopismo Techniczne : Architektura 4 6 5 5 6 6 13 13 13   40
348 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4 6 5 5 6 6         4
349 Czasopismo Techniczne : Mechanika 4 6 5 5 6 6         7
350 Czech Journal of Food Sciences               20 20   1
351 Czechoslovak Mathematical Journal 10 13 15 15 15 15         3
352 Człowiek i Społeczeństwo         7 7         2
353 Dalton Transactions             40 40     1
354 Demonstratio Mathematica 6 9 8 8 8 8         28
355 Dendrobiology 6 9 20 20 15 15 20 20 20   13
356 Desalination 20 27 35 35 40 40         4
357 Desalination and Water Treatment         20 20 20 20     3
358 Diabetologia Kliniczna               10 10   1
359 Diagnostyka 4                   5
360 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne     10 10 10 10 15 15 15   6
361 Discrete and Computational Geometry 24 32 35 35 25 25         3
362 Discrete and Continuous Dynamical Systems 24 32 35 35 35 35         3
363 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A           35 35       2
364 Discrete Applied Mathematics 15 20 25 25 25 25 25 25 25   7
365 Discrete Dynamics in Nature and Society 20 27 30 30 25 25 25 20     2
366 Discrete Mathematics 15 20 20 20 20 25 25 25     34
367 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 24 32 20 20 20 20         2
368 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 4                   19
369 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 6 9 8 8 10 10 9 9     36
370 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 4 6 7 7 10 10 8 8     8
371 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 6 9 8 8 10 10 15 15 15   52
372 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 4 6 5 5 10 10 6 6     39
373 Disputatio   15 12 12 10 10         3
374 Doctrina. Studia społeczno-polityczne     4 4 4 4         1
375 Drogi i Mosty 4 6 5 5 4 4         8
376 Drogownictwo 4         4 5 5     12
377 Drug Metabolism and Disposition 24 32 35 35 35 35         1
378 Drug Testing and Analysis           25 25 25     1
379 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 2 2                 10
380 Dynamic Games and Applications     3 3 10 25 20 25     4
381 Dynamic Systems and Applications 15 20 15 15 20 20 15 15     17
382 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 10 13                 5
383 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu         5 5         1
384 Dyskursy Młodych Andragogów     4 4 4 4 10 10 10   46
385 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka             9 9     1
386 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 4 6 4 4 3 3         1
387 Echa przeszłości 4 6 6 6 5 5   9 9   4
388 Ecological Chemistry and Engineering. A     7 7 6 6         2
389 Ecological Complexity         25 25 30 30     2
390 Ecological Engineering         35 35         1
391 Ecological Entomology               35 35   1
392 Ecological Indicators         35 35 35 35 35   7
393 Ecology and Evolution           20 25 25     1
394 Economic and Environmental Studies           8 13 13     2
395 Economic Theory 15 27 25 25 25 25 25   25   4
396 Edukacja   10 10 10 10 10         60
397 Edukacja - Technika - Informatyka         6 6 9 9     2
398 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa     4 4 5 5 8 8 8   12
399 Edukacja Dorosłych   10 10 10 10 10 10 11     15
400 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers             12 12     2
401 Edukacja Filozoficzna 4 6     3 3         22
402 Edukacja Prawnicza   2                 2
403 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4 6 7 7 8 8 14 14     14
404 e-Finanse         9 9         2
405 Ekologia i Technika     2 2 5 5         6
406 Ekonometria = Econometrics     8 8 9 9         3
407 Ekonomia = Economics     8 8 8 8         5
408 Ekonomia i Prawo         8 8 12 12 12   4
409 Ekonomia i Środowisko 4 6 5 5 8 8         4
410 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management           7 7 11     3
411 Ekonomia XXI wieku           8 11 11     4
412 Ekonomiczne Problemy Usług               8     1
413 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6 9 8 8 7 7 12 12     41
414 Ekonomista 6 9 15 15 10 10 14 14     7
415 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability             25 25     1
416 Electric Power Systems Research 15 20 30 30 35 30 35 30     5
417 Electronic Communications in Probability         20 20         1
418 Electronic Journal of Combinatorics 20 27 25 25 20 25 20 25     7
419 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 4   7 7 7 7         8
420 Electronics and Telecommunications Quarterly 6                   5
421 Elektro.info [online]     5 5 5 5         4
422 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6 9 6 6 5 5         14
423 e-mentor 4 6 8 8 9 9 15 15     6
424 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4 6 4 4 4 4         3
425 Endokrynologia Polska 6 9 10 10 15 15         2
426 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej         4 4         1
427 Energia i Budynek   6                 2
428 Energy         45       45   2
429 Energy and Buildings 24 32 40 40 40 40 40 40     3
430 Energy Conversion and Management           40 40       1
431 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects     25 25 20 20         1
432 Engineering Applications of Artificial Intelligence 20       35 35         8
433 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 4 9 7 7 7 7         15
434 Engineering Optimization 20                   2
435 Engineering Transactions 4   7 7 7 7 15 15 15   8
436 Entomologia Experimentalis et Applicata           35 30 30     7
437 Entomologica Fennica           15 15       1
438 Environment Protection Engineering 6 13 15 15 15 15 15 15 15   7
439 Environmental Engineering and Management Journal             15 15 15   1
440 Environmental Geochemistry and Health           30 35 30     1
441 Environmental Microbiology     40 40 40 40 40 40 40   1
442 Environmental Research 24 32 40 40 40 40         1
443 Environmental Science and Pollution Research           30 30 30 30   3
444 Episteme     5 5 4 4         5
445 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics     35 35 35           1
446 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego                 8   2
447 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy             14 14     2
448 Estetyka i Krytyka     6 6 5 5 12 12     4
449 Ethology Ecology & Evolution     20 20 20 20 20 25 25   3
450 Ethos                 12   3
451 Etyka     5 5 4 4         4
452 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój             10 10     1
453 Europa Regionum         7 7 7 7     7
454 European Food Research and Technology               25 25   1
455 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery       30 30 30         1
456 European Journal of Cell Biology 20 27 25 25 25 25         1
457 European Journal of Combinatorics 20 27 30 30 25 30 25 25     5
458 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics             15 15     1
459 European Journal of Entomology         25 30 25 25     2
460 European Journal of Gynaecological Oncology 10                   1
461 European Journal of Medical Research 10 13 15 15 15 15         4
462 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 20 27 20 20 25 25         1
463 European Journal of Pharmaceutical Sciences             35 35     1
464 European Journal of Wildlife Research 20 27 25 25 25 25         2
465 European Journal of Wood and Wood Products           30 30       1
466 European Physical Journal C               40 40   4
467 European Physical Journal D               20 20   1
468 European Physical Journal E 24 32 30 30 30 30         1
469 European Physical Journal-Special Topics     25 25 25 25         4
470 European Urology         50 50 50 50     2
471 Europejski Przegląd Sądowy 6   7 7 7 7 7 11     5
472 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine             30 30     1
473 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes           15 15 15 15   1
474 Experimental Astronomy     25 25             1
475 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu           5 5 8 8   2
476 Family Medicine & Primary Care Review     5 5             1
477 Fasciculi Mathematici 4 6     10 10 9 9     7
478 FEMS Microbiology Letters 15                   1
479 Filo-Sofija 6 9 7 7 7 7 7 7 7   10
480 Filozofia Chrześcijańska             6 6     1
481 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne             4 4     1
482 Filozofia Nauki 6 10 10 10 10 10 15 15     23
483 Filozoficzne Aspekty Genezy             5 5     82
484 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin               5     12
485 Fixed Point Theory     35 35 30 30         2
486 Fiziceskoe vospitanie studentov           4 4       2
487 Fizjoterapia Polska 4 6 5 5 6 6         3
488 Flora         25 25 25 25 25   3
489 Folia Biologica - Prague     20 20 20 20         1
490 Folia Cardiologica             9 9     8
491 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry             14       1
492 Folia Histochemica et Cytobiologica     15 15 15 15 15 15     13
493 Folia Oeconomica Stetinensia 4 9 8 8 10 10         6
494 Folia Philosophica         6 6   8 8   2
495 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica     5 5 5 5   10 10   3
496 Folia Zoologica 15 20 20 20 15 15         2
497 Fontes Archaeologici Posnanienses             12 12     2
498 Food Analytical Methods     30 30 30 30         2
499 Food Chemistry 24 32 45 45 40 40         3
500 Foodborne Pathogens and Disease         30 30 30       1
501 Forest Ecology and Management             45 45     2
502 Forum Artis Rhetoricae             9 9     3
503 Forum Bibliotek Medycznych             7 7     1
504 Forum Eksploatatora     1 1             9
505 Forum Pedagogiczne               10 10   1
506 Foundations of Civil and Environmental Engineering 4                   3
507 Foundations of Computing and Decision Sciences 6 9 7 7 9 9         1
508 Foundations of Management. International Journal     4 4 5 5 10 10 10   16
509 Fragmenta Faunistica 4 6 5 5 4 4         4
510 Fraza: poezja, proza, esej             4 4     22
511 Frontiers in Physics         30 30         1
512 Frontiers in Physiology               35 35   1
513 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici         10 10         20
514 Fundamenta Informaticae 20 27 20 20 15 15         2
515 Fuzzy Sets and Systems 24 32 40 40 40 40 40       7
516 Games and Economic Behavior           30 30       2
517 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 9 6 6 5 5   11 11   22
518 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa         5 5         1
519 General and Professional Education     5 5 8 8 9 9     15
520 General Relativity and Gravitation         30 30         2
521 Geodesy and Cartography   9 8 8 8 8         2
522 Geodetski List     15 15             1
523 Geological Quarterly           20 20       1
524 Geology, Geophysics & Environment             14 14     1
525 Geophysical Research Letters     40 40 40 40 40 40     1
526 Germanica Wratislaviensia     9 9 9 9 14 14     9
527 Gerontologia Współczesna             4 4     1
528 Ginekologia Polska         15 15 15 15     5
529 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne         4 4 4       1
530 Global Change Biology               45 45   1
531 Global Ecology and Biogeography             50 50     1
532 Global Management Journal     5 5 7 7 8 8     5
533 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4                   2
534 Glottodidactica 4 6 6 6 6 6         5
535 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6 9 8 8 7 7   8 8   7
536 Gospodarka Narodowa           8 14 14     2
537 Gospodarka Rynek Edukacja         6 6 7 7     10
538 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6 9 15 15 15 15         2
539 Gospodarka Wodna 4 6 4 4 5 5         10
540 Górnictwo i Geoinżynieria     5 5             2
541 Górnictwo i Geologia 4 6 4 4             1
542 Górnictwo Odkrywkowe 4 6 5 5 6 6         14
543 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości   6                 1
544 Graphs and Combinatorics         15 15 15       4
545 Handel Wewnętrzny 6 9 6 6 7 7 12 12 12   9
546 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014         2 2         2
547 Health Promotion International           30 30       1
548 Health Psychology Report             12 12     2
549 Heat and Mass Transfer 10 20 25 25 25 25         2
550 Helminthologia 10 13 15 15             1
551 Hereditary Cancer in Clinical Practice             15       1
552 Heredity             35 35     1
553 Herpetological Journal   20 20 20             1
554 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym   2         10 10 10   2
555 HIV & AIDS Review     7 7 8 8         3
556 Homo Politicus : rocznik politologiczny   6 3 3       2 2   3
557 Horyzonty Wychowania 4 6 7 7 7 7         3
558 Human Movement 4 9 8 8 7 7         1
559 Human Vaccines & Immunotherapeutics         30 30         1
560 Humanizacja Pracy 4       7 7 8 8     9
561 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny   6 7 7 8 8 9 9     9
562 Hydraulika i Pneumatyka 4 6 2 2 3 3         13
563 Hygeia Public Health             8 8 8   4
564 Hypertension Research 20 27 25 25 25 25         2
565 IBIS : International Journal of Avian Science             50 40 40   2
566 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology         10 10         3
567 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     5 5 6 6 9 9     7
568 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology             8 8 8   1
569 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 15                   2
570 IEEE Industrial Electronics Magazine           45 45       1
571 IEEE Transactions on Automatic Control 24 32 45 45 40 40 40 40 40   5
572 IEEE Transactions on Control Systems Technology     35 35 40 40 40 40 40   4
573 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20                   1
574 IEEE Transactions on Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50         3
575 IEEE Transactions on Industrial Informatics               45 45   2
576 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 20 27 25 25 25 30 30 30 30   5
577 IEEE Transactions on Medical Imaging     45 45 40 40         1
578 IEEE Transactions on Neural Networks 24 32 45 45             4
579 IEEE Transactions on Power Delivery         30 30 30 35 35   1
580 IEEE Transactions on Smart Grid             45 45     1
581 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems             35 35 35   1
582 IET Control Theory and Applications             35 35     1
583 IET Generation, Transmission & Distribution             30 30 30   1
584 Images       12             3
585 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski     1 1 1 1         1
586 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką     3 3 4 4 7 7     97
587 Indagationes Mathematicae - New Series 15 20 15 15 15 15 15 15 15   16
588 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 10 13 15 15 15 15         1
589 Industrial Lubrication and Tribology         15 15 20       2
590 Information Processing Letters 15 20 20 20 20 20         10
591 Information Sciences 24 32 40 40 45 45         2
592 Information Technology for Development               25 25   1
593 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS)           10 10       1
594 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska     2 2 3 3         3
595 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics     8 8 8 8         1
596 Innovation: The European Journal of Social Science Research             15 20     1
597 Insect Conservation and Diversity             40 40     1
598 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 4 6 5 5 6 6 7 7 7   8
599 Integral Transforms and Special Functions 10 27 30 30 25           1
600 Interdisciplinary Studies in Musicology         7           1
601 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej             9       3
602 Internal Security     9 9 8 8 10 10     4
603 International Agrophysics               25 25   1
604 International Journal for Multiscale Computational Engineering         25 25         1
605 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing           25 25 25 25   4
606 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 6 20 20 20 25 25 25 25     68
607 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 6 9 7 7 7 7 15 15 15   125
608 International Journal of Arts and Sciences     8 8             1
609 International Journal of Bifurcation and Chaos 20 27 25 25 30 30         2
610 International Journal of Cancer     35 35             1
611 International Journal of Cardiology 20 27 35 35 35 40 35 35     7
612 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online]   20 20 20 20 20         1
613 International Journal of Control 20 27 25 25 25 25         21
614 International Journal of Electrical Power and Energy Systems               35 35 35 3
615 International Journal of Electronics               15     1
616 International Journal of Electronics and Telecommunications   9 8 8 9 9         14
617 International Journal of Engineering Science     35 35 40 40 40       3
618 International Journal of Environmental Research and Public Health             30 25     4
619 International Journal of Game Theory         15 15 15       4
620 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 27 25 25   20         2
621 International Journal of Heat and Mass Transfer 24 32 40 40 40 40 40 40     6
622 International Journal of Hydrogen Energy 24 32 35 35 35 35         1
623 International Journal of Immunogenetics   13                 1
624 International Journal of Industrial Ergonomics             25 20 20   1
625 International Journal of Life Cycle Assessment         35 40 40 35     3
626 International Journal of Machine Tools & Manufacture         45 45 45 45     2
627 International Journal of Management and Economics             12 12     1
628 International Journal of Mechanical Sciences             40 40     1
629 International Journal of Mechanics and Materials in Design             25 25     1
630 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery     25 25 25 25         1
631 International Journal of Modern Physics E 20 27 20 20 15 15         9
632 International Journal of Molecular Medicine 20         20 20       3
633 International Journal of Molecular Sciences         30 30 30 30 30   2
634 International Journal of Pressure Vessels and Piping 20                   1
635 International Journal of Robust and Nonlinear Control 24 32 35 35 40 40 40 40 40   4
636 International Journal of Solids and Structures 24                   1
637 International Journal of Structural Stability and Dynamics             20 25 25   1
638 International Journal of Surface Science and Engineering           15 15       2
639 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology           25 25       1
640 International Journal of Systems Science             30 30     10
641 International Journal of Urology           25         1
642 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)           10 10       1
643 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 4   3 3 5 5         2
644 International Studies on Sparrows 2   3 3     7 7     18
645 Inverse Problems               40 40   1
646 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 4 6 7 7             22
647 Inżynieria Biomedyczna 4 6 4 4 5 5         13
648 Inżynieria i Budownictwo 4 6 4 4 4 4 7 7     28
649 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 4 6 4 4 5 5         10
650 Inżynieria Maszyn 4 6 4 4 4 4         17
651 Inżynieria Materiałowa 6 9 7 7 7 7 13       22
652 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering     5 5 4 4         2
653 ISA Transactions             40 35 35   2
654 Italian Journal of Zoology     20 20             1
655 Italica Wratislaviensia             9 9     1
656 Ius et Administratio               5 5   2
657 Ius Novum           5 11 11     2
658 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 4 6 5 5 4 4         5
659 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes             40 35     1
660 Język - Szkoła - Religia         2 2 6 6     9
661 Język a Kultura 4 6 6 6 7 7 12 12     4
662 Język Polski 6 10 10 10 10 10 15 15     20
663 Journal for Nature Conservation               30 30   1
664 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 6 9 8 8 9 9   12 12   6
665 Journal of Agribusiness and Rural Development     7 7 9 9 13 13     4
666 Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 32 45 45 40 45 40       5
667 Journal of Alloys and Compounds 24 32 35 35 35 35         5
668 Journal of Animal Science     50 50 45 45         1
669 Journal of Applied Analysis 2 6 7 7 8 8         4
670 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics         6 6 10 10     7
671 Journal of Applied Mechanics 20 27 20 20 25 25         1
672 Journal of Arachnology 15 20 25 25 25 25         1
673 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 4   7 7 8 8         2
674 Journal of Avian Biology             40 45 45   1
675 Journal of Biochemistry     20 20 20 20 20 20     1
676 Journal of Biological Chemistry 24 32 35 35 35 35         2
677 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents           20         1
678 Journal of Biomechanics 24 32 35 35 30 30         5
679 Journal of Biomedical Materials Research. Part A         35 35 35       7
680 Journal of Biopharmaceutical Statistics 15 20 25 25 25 25         1
681 Journal of Chemistry     20 20 15 15         1
682 Journal of Circuits, Systems, and Computers     15 15 15 15 15 15 15 15 5
683 Journal of Cleaner Production           40 40 40 40   7
684 Journal of Clinical Oncology           50 45       2
685 Journal of Combat Sports and Martial Arts     7 7 7 7         6
686 Journal of Combinatorial Optimization           20 25 25 25   1
687 Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 32 30 30 30 30         2
688 Journal of Composite Materials     30 30 30 30         1
689 Journal of Computational and Graphical Statistics             35 35     1
690 Journal of Computer and Systems Sciences International               15 15   1
691 Journal of Convex Analysis 24 32 35 35 30 30 25 25 25 25 8
692 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 24 32 40 40 40 40 40       3
693 Journal of Difference Equations and Applications             20 20 20   6
694 Journal of Differential Equations               45 45   1
695 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 15 20 20 20 25 25         1
696 Journal of Economic Dynamics & Control     30 30 25 25         1
697 Journal of Economic Theory     30 30 30 30         2
698 Journal of Education, Health and Sport                 7   1
699 Journal of Elasticity 20                   1
700 Journal of Electrocardiology 15 20 15 15 15 15         3
701 Journal of Electrostatics 20                   2
702 Journal of Elementology           15 15       1
703 Journal of Engineering Mathematics               20 20   1
704 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management             15 15     1
705 Journal of Environmental Radioactivity               25 25   1
706 Journal of Friction and Wear     15 15 15 15 15 15 15   7
707 Journal of Function Spaces         25 25 25       3
708 Journal of Function Spaces and Applications     25 25 25 25 25       3
709 Journal of Geophysical Research : Space Physics     40 40 40 40 40 35     1
710 Journal of Graph Theory 15 27 25 25 25 25         3
711 Journal of Human Kinetics     15 15 15 15 15 15     3
712 Journal of Inequalities and Applications 15 27 30 30             2
713 Journal of Intelligent and Robotic Systems             25 20     3
714 Journal of International Studies         8 8         2
715 Journal of KONES - Powetrain and Transport 6 9 7 7 6 6         4
716 Journal of Literature and Art Studies           6 6       1
717 Journal of Luminescence           35 35 35 35   5
718 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji               12 12   1
719 Journal of Magnetic Resonance 24 32 30 30 30 30         8
720 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 20 27 25 25 25 30 30 30     10
721 Journal of Manufacturing Processes             25 25     1
722 Journal of Material Cycles and Waste Management     15 15 15 15         1
723 Journal of Materials Engineering and Performance               20 20   1
724 Journal of Materials Science & Technology             30 35     1
725 Journal of Mathematical Analysis and Applications 24 32 40 40 40 35 35 35 35   59
726 Journal of Mathematical Economics 15 20 15 15 15 15 15 15     3
727 Journal of Mathematical Physics 15 20 25 25 25 25         27
728 Journal of Mathematics and System Science           4 4       1
729 Journal of Mechanics Engineering and Automation           7         1
730 Journal of Medical Informatics & Technologies 4 6 5 5 5 5         3
731 Journal of Medical Science           5 10 10     3
732 Journal of Multivariate Analysis           25 25 25     2
733 Journal of Nano Research     15 15 15 15 15 15 15   1
734 Journal of Nanomaterials   20 25 25 25 25         1
735 Journal of Nanoparticle Research     35 35 30 30 30 30 30   1
736 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 24 32 25 25 20 20 20 20 20   2
737 Journal of Non-Crystalline Solids 24 32 35 35 30 30         13
738 Journal of Nonlinear and Convex Analysis         35 35 25 25 25   3
739 Journal of Number Theory 15 20 20 20 20 20         2
740 Journal of Optimization Theory and Applications 20 27 30 30 30 30 35 30     9
741 Journal of Ornithology 20 32 35 35 40 40 40 40 40   6
742 Journal of Pest Science             40       1
743 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis             35 35     1
744 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 20                   8
745 Journal of Physical Chemistry A 24                   6
746 Journal of Physical Chemistry B 24                   1
747 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 20 27 30 30 30 30 30 25 25   9
748 Journal of Physics and Chemistry of Solids           25 25       3
749 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 24 32 30 30 30 30 25       8
750 Journal of Physiology - Paris 15 27 30 30 25 25         1
751 Journal of Physiology and Biochemistry   20 20 20 20 20         2
752 Journal of Physiology and Pharmacology         20 20         8
753 Journal of Plant Interactions               20     1
754 Journal of Plant Protection Research 4 9 9 9 10 10         6
755 Journal of Porous Media 20 27 20 20 20 20         1
756 Journal of Positive Management           5         1
757 Journal of Process Control               35 35   3
758 Journal of Raman Spectroscopy 24 32 35 35 30 30         1
759 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering     5 5 5   12 12     4
760 Journal of Russian Laser Research 15 20 20 20 15 15         1
761 Journal of Scientific & Industrial Research         25 25         1
762 Journal of Sexual Medicine         35 35         1
763 Journal of Soils and Sediments 24 32 35 35 30 30 30 30     3
764 Journal of Sound and Vibration     30 30             1
765 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness     25 25 20 20         1
766 Journal of Sports Science and Medicine         20 20         2
767 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 24 32 40 40 35 35         2
768 Journal of Statistical Physics         25 25         4
769 Journal of Statistical Planning and Inference 15 20 20 20 20 20         3
770 Journal of Strength and Conditioning Research           30 30 30     2
771 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism               15 15   1
772 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques           10         2
773 Journal of Telecommunications and Information Technology 6 9 7 7 6 6         1
774 Journal of the Balkan Tribological Association             15 15     1
775 Journal of the Chinese Institute of Engineers 10                   1
776 Journal of the Electrochemical Society         40 40         1
777 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics           40 35       1
778 Journal of the Korean Mathematical Society         15 15 15       1
779 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials     40 40 35 35 35       3
780 Journal of the Neurological Sciences           25 25       1
781 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 24 32 35 35 35 30 30       7
782 Journal of the Physical Society of Japan         35 30 25       1
783 Journal of Theoretical and Applied Computer Science           3 6       2
784 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 6   15 15 15 15         5
785 Journal of Theoretical Probability 15 20 15 15 15 15         3
786 Journal of Thermal Biology 20                   1
787 Journal of Vibroengineering     15 15 15 15 15       6
788 Kardiologia Polska 6 9 15 15 15 15 15 15     3
789 Kidney & Blood Pressure Research             20 25     1
790 Kinesiology             15 15     1
791 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 4 9 8 8 8 8         9
792 Kognitywistyka i Media w Edukacji   2 3 3 4 4         3
793 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie             3 3     1
794 Kompozyty 6 9 7 7 8 8         3
795 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 6 6 6             8
796 Konińskie Studia Językowe             6 6     3
797 Konteksty Kultury           5 8 8     5
798 Konteksty Pedagogiczne             4 4     3
799 Konteksty Społeczne             3 3 3   1
800 Kosmetologia Estetyczna             4 4 4   2
801 Kosmos     4 4 4 4         3
802 Kovové Materiály = Metallic Materials             15       1
803 Kronika Bydgoska     3 3 2 2         1
804 Kulon         1 1         1
805 Kultura - Historia - Globalizacja             8 8     2
806 Kultura i Edukacja 4 10 10 10 10 10         23
807 Kultura i Historia             8 8     1
808 Kultura i Społeczeństwo 6 9 10 10             6
809 Kultura i Wychowanie     5 5 6 6         1
810 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja             10 10     3
811 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog             3 3     1
812 Kunst og Kultur         10 10         1
813 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   2 3 3 3 3 11 11     6
814 Kwartalnik Filozoficzny 6 9 7 7 7 7 5 5     20
815 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 6 15 10 10 10 10 10 10     26
816 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury           3   4 4   3
817 Kwartalnik Neofilologiczny   10 10 10 10 10 12 12 12   17
818 Kwartalnik Pedagogiczny 6 10 10 10 10 10         25
819 Kwartalnik Prawa Prywatnego 6 6       6         5
820 Kwartalnik Prawa Publicznego     4 4 4 4 4       1
821 Kybernetika 15 20 15 15 15 15 15 15     3
822 Labor et Educatio             6 6     3
823 Land Use Policy               35 35   1
824 Lectiones & Acroases Philosophicae     4 4 4 4 4 4     6
825 Lecture Notes in Artificial Intelligence 10 13                 12
826 Lecture Notes in Computer Science 10 13                 27
827 Lecture Notes in Control and Information Sciences 10 13                 5
828 Lekarz 2 2 4 4             3
829 Letters in Mathematical Physics 20                   2
830 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej     2 2             3
831 Linear Algebra and its Applications 20 27 30 30 30 30 30 30 30   30
832 Linguae Mundi     3 3 2 2         3
833 Linguistik Online             10 10     1
834 Linguistische Treffen in Wrocław         7 7 8 8     3
835 Linguodidactica     3 3             3
836 Lingwistyka Stosowana     4 4 3 3 13 13 13   14
837 Literacje         3 3         1
838 Literatura i Kultura Popularna         5 5         3
839 Literatura Ludowa 6 9 7 7 5 5 11 11     16
840 Littera Antiqua         7 7         1
841 Litteraria Copernicana     4 4 4 4 10 10 10   4
842 Living Reviews in Relativity               50 50   1
843 Lodz Papers in Pragmatics             11 11     1
844 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics     9 9 10 10   13 13   4
845 Logic and Logical Philosophy 6 15 12 12 10 10 20       5
846 Logistics and Transport   9 6 6 7 7 13 13     6
847 Logistyka 4 6 4 4 10 10         80
848 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics             6 6     2
849 Logos i Ethos 2 9 8 8 8 8 8 8     14
850 Lubelski Rocznik Pedagogiczny             10 10     3
851 Lud   9 10 10 10 10         6
852 Lumen Poloniae   2 4 4 4 4         25
853 Machine Dynamics Research   6 4 4 6 6 14 14     2
854 Machine Graphics and Vision : International Journal     7 7 5 5         5
855 Maderas : Ciencia y Tecnologia           25 25       1
856 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 4 6         5 5     8
857 Mammal Review               50 50   1
858 Mammalia 10 13 15 15 20 20         1
859 Mammalian Biology 20 27 30 30 25 25         1
860 Management 6 9 7 7 7 7 12 12 12   462
861 Management and Business Administration           8         1
862 Management and Production Engineering Review     4 4 8 8 12 12 12   15
863 Management Forum             9 9 9   2
864 Management Systems in Production Engineering     3 3     9 9     8
865 Managerial Economics         6 6 13 13     2
866 Manuscripta Mathematica 15 20 20 20             1
867 Marketing i Rynek 6 9 7 7 6 6 9 9 9   18
868 Marketing i Zarządzanie             9 9     1
869 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy         3 3         1
870 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 4                   1
871 Materials Science and Engineering C         25 30         1
872 Materials Science-Poland 15 20 15 15 15 15         6
873 Materiały Budowlane 4 6 6 6 6 6 8 8 8   45
874 Mathematica Slovaca     15 15 20 20   15 15   3
875 Mathematical and Computer Modelling 15 27 25 25 30           2
876 Mathematical Inequalities and Applications 20 27 25 25 25 20 25 20     10
877 Mathematical Methods of Operations Research 10         25 25       11
878 Mathematical Problems in Engineering             20 20     2
879 Mathematics of Operations Research     35 35 30 30 35 35     2
880 Mathematische Annalen           40         1
881 Mathematische Nachrichten 20 27 25 25 25 25         8
882 Measurement 20 27 25 25 30 30 30 30 30   6
883 Measurement Automation Monitoring             11 11     6
884 Measurement Science Review             20 20     1
885 Meccanica       25 30 30         1
886 Mechanical Systems and Signal Processing 24 32 45 45 45 45         2
887 Mechanics and Mechanical Engineering 4 6 6 6             2
888 Mechanik 6 9 7 7 6 7 11 11     13
889 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 6                   4
890 Mechanism and Machine Theory 20 32 35 35 35 35 35       2
891 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4                   1
892 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna         4 4   8 8   3
893 Media4u Magazine   2                 9
894 Medical & Biological Engineering & Computing 20 27 25 25 25 25         1
895 Medical and Biological Sciences 4           7 7     2
896 Medical Engineering and Physics 15 27 25 25 25 25         1
897 Medical Science Monitor     20 20             2
898 Medical Tribune             2 2     1
899 Medicina dello Sport         15 15 15 15     2
900 Medicine           40 40       2
901 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 6 9 5 5 5 5         1
902 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną             10 10 10   2
903 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu     4 4 4 4 6 6 6   4
904 Medycyna Sportowa 4 6 6 6 6 6 12 12     6
905 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine     5 5 5 5         2
906 Metal Science and Heat Treatment               15 15   1
907 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 10 13 15 15 15 15         2
908 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science           30         1
909 Metallurgy and Foundry Engineering             9 9     3
910 Metalurgija 15 20 20 20 25 25 25 25     9
911 Metody Informatyki Stosowanej 4 6 4 4             29
912 Metrika 15                   3
913 Metrology and Measurement Systems 6 9 20 20 20 15 20 20     13
914 Micro & Nano Letters               15 15   1
915 Microchimica Acta 20 27 25 25 30 30         5
916 Między Oryginałem a Przekładem           8 14       1
917 Międzynarodowe Prawo Humanitarne     3 3 5 5 2       2
918 Mitochondrial DNA. Part B               20 20   3
919 Modern Management Review             11 11     1
920 Molecular Medicine Reports           20 20 20 20   2
921 Molecular Physics 20 27 25 25 20 20         7
922 Molecules             30 30     2
923 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform           15 15 15 15   2
924 Monitor Podatkowy     5 5 5 5 4 4     4
925 Monitor Prawa Pracy         6 6         1
926 Monitor Prawniczy     2 2 5 5 7 7 7   11
927 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society         35 35 35 35 35   3
928 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 24 32 40 40 35 35 35 35 35   78
929 Mosty             3 3     14
930 Multidimensional Systems and Signal Processing 20 27 20 20 20 30 30 30 30   21
931 Muttersprache     10 10 10 10         1
932 Muzyka 6 10 10 10 10 10 14 14     20
933 Napędy i Sterowanie 2 2     4 4         4
934 Narodoznavči Zošiti     3 3             2
935 Natural Hazards         30           1
936 Nature 30                   2
937 Nature Conservation               25 25   2
938 Nature Journal 2 6     4 4         1
939 Nauczyciel i Szkoła               6 6   16
940 Nauka   9 6 6 6 6         2
941 Nauka, Przyroda, Technologie 4 6 5 5 6 6         1
942 Nauki o Zarządzaniu         7 7 10 10     5
943 Nauki Społeczne = Social Sciences         6 6         1
944 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     7 7 6 6         3
945 Neofilolog   6 4 4 6 6         12
946 Neoplasma 10                   1
947 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie           10 10       1
948 Neuphilologische Mitteilungen           10         1
949 Neural Processing Letters             20       1
950 Neurocomputing         30 30 30 30 30   4
951 Neurologia i Neurochirurgia Polska             15 15 15   3
952 New Journal of Physics     40 40             1
953 Niepełnosprawność     4 4 5 5         4
954 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania             8 8     10
955 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej             11 11     7
956 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4 6 5 5 6 6 7 7     17
957 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 6 7 7 7 7 10 10     17
958 Nietoperze 2 2                 10
959 Nomos : kwartalnik religioznawczy     4 4             2
960 Nonlinear Analysis : Real World Applications 24 32 40 40 45 45         1
961 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 24 32 40 40 40 45         21
962 Nonlinear Dynamics               40 40   3
963 Nonlinearity 24 32 35 35 35 35         2
964 North-Western Journal of Zoology             20 15     1
965 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego     2 2 3 3 8 8     5
966 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 4 6 5 5 6 6         11
967 Nowiny Lekarskie       4 5 5         5
968 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne         1 1 2 2 2   25
969 Nukleonika     15 15 15 15 15       11
970 Numerical Functional Analysis and Optimization 10 20 20 20 20 20         2
971 Oblicza Komunikacji     3 3             1
972 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny             2 2 2   13
973 Obróbka Plastyczna Metali         6 6         1
974 Ochrona Przed Korozją 4 6 4 4 6 6         19
975 Ochrona Środowiska       15 10 15 15       14
976 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources     5 5 5 5 12       5
977 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 10 12 12 10 10         2
978 Oeconomia Copernicana     5 5 6 6 11 11 11   3
979 Ogrody Nauk i Sztuk                 5   1
980 Oncoimmunology             40 40     1
981 Oncology Letters         15 15 15       1
982 Open Engineering             11 11     1
983 Open Mathematics             20 20     2
984 Open Systems & Information Dynamics       25 20 20 15 20 20   5
985 Operations Research and Decisions             12       1
986 Operations Research Letters         20 20         2
987 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych         2 2         1
988 Optica Applicata 10 13 15 15 15 15 15 15     15
989 Optical and Quantum Electronics 15 20 20 20 20 20 20 25 25   3
990 Optical Materials 24 32 30 30 35 35 30 30     9
991 Optics Express 24 32 45 45 45 45         1
992 Optimization         20 25 25 25     11
993 Optimum. Studia Ekonomiczne 4 6 7 7 8 8         1
994 Opuscula Mathematica 4 9 9 9 10 10   11 11   10
995 Opuscula Sociologica     4 4 4 5 5 7 7   10
996 Orbis Linguarum 4 6 6 6 8 8 10 10     39
997 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 6 9 8 8 8 8   14 14   7
998 Organizacja i Zarządzanie     4 4 7 7         3
999 Ornis Fennica 20 27 25 25 25           3
1000 Ornis Polonica           7 8       2
1001 Ornitologia Neotropical           10 15       1
1002 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 6 9 8 8 9 9         5
1003 Orzecznictwo Sądów Polskich             11 11 11   4
1004 Paedagogia Christiana 4 6 6 6 6 6         5
1005 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 4 6     4 4   8     10
1006 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej   6 4 4       10 10   5
1007 Pamiętnik Literacki 6 10 10 10 10 10 12 12 12   16
1008 Państwo i Prawo 6 9 6 6 6 6 13 13 13   8
1009 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego           3 3 3     2
1010 Parasitology Research 15 20 25 25 30 30         2
1011 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2 2 3 3             4
1012 Patient Preference and Adherence             30 30     1
1013 Pattern Recognition Letters       30 25 25         1
1014 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy             7 7     2
1015 Pedagogika Społeczna 2 6 5 5 6 6         5
1016 Pediatric Transplantation 20 27 25 25 25 25         1
1017 Peptides             25       1
1018 Periodica Mathematica Hungarica         15 15         2
1019 Periodica Polytechnica - Civil Engineering             15 15     1
1020 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 4 6         6 6     2
1021 Pestycydy = Pesticides 4 6     4 4         3
1022 Pharmaceutical Chemistry Journal             15 15     1
1023 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel         10 10         1
1024 Photonics Letters of Poland     7 7 10 10 7 7 7   4
1025 Physica A 20 27 30 30 30 30         26
1026 Physica B 15 20 20 20 20 20         2
1027 Physica D 24 32 35 35 35 35         3
1028 Physica Medica     15 15 20           3
1029 Physica Scripta 20 27 25 25 25 25 25       11
1030 Physica Status Solidi B-Basic Research 15 20 20 20             10
1031 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics           20 20       2
1032 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters               30 30   1
1033 Physical Chemistry Chemical Physics         35 35         2
1034 Physical Review A 24 32 40 40 35 35 35 35 35   37
1035 Physical Review B 24 32 35 35 35 35 35 35     28
1036 Physical Review C 24 32 40 40 45 40 40 35 35   23
1037 Physical Review D 24 32 35 35 35 35 35 35 35   38
1038 Physical Review E 24 32 35 35 35 35 35       32
1039 Physical Review Letters 24 32 45 45 45 45 45 45 45   16
1040 Physical Review X               45 45   2
1041 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B         20 20         1
1042 Physics Letters A 20 32 35 35 30 30 30 30 30   42
1043 Physics Letters B     40 40 40 40         9
1044 Physics of Fluids 24 32 35 35             1
1045 Physics Reports 30 40 50 50             1
1046 Physiological Measurement 15 20 20 20 20 20         2
1047 Physiological Research   27     20 20 20       3
1048 Phytochemistry Letters   13 20 20 20 20         1
1049 Pielęgniarstwo Specjalistyczne             3 3 3   3
1050 Plant Biosystems     20 20 25           1
1051 Plant Ecology 20 32 30 30             1
1052 Plant Science         30 35 35       1
1053 Plant Systematics and Evolution     25 25 20 20         1
1054 PLoS One     40 40 40 40 40 35     16
1055 Pneumonologia i Alergologia Polska         7 7         1
1056 Pojazdy Szynowe 4                   2
1057 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji     3 3 3     6 6   3
1058 Polilog. Studia Neofilologiczne           6 6 6     3
1059 Polimery 20 27 10 10 15 15         1
1060 Polish Journal of Agronomy             10 10     1
1061 Polish Journal of Applied Psychology         6 6         3
1062 Polish Journal of Chemical Technology     15 15 15 15 15       2
1063 Polish Journal of Chemistry 15                   1
1064 Polish Journal of Ecology 10 13 15 15 15 15 15       17
1065 Polish Journal of Environmental Studies 10 13 15 15 15 15 15 15 15   24
1066 Polish Journal of Management Studies     4 4 7 7 9 9     3
1067 Polish Journal of Microbiology 6   15 15 15 15 15       6
1068 Polish Journal of Natural Sciences       8 8 8         3
1069 Polish Journal of Soil Science           4 14 14     5
1070 Polish Journal of Veterinary Sciences       20 20 20         3
1071 Polish Psychological Bulletin 6 9 10 10 10 10         1
1072 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal         6 6         1
1073 Polityka i Bezpieczeństwo     1 1 2 2 6 6     2
1074 Polityka Społeczna     8 8 7 7         4
1075 Polonica         4 4         1
1076 Polski Merkuriusz Lekarski 4 6 7 7 7 7         2
1077 Polski Proces Cywilny         3 3         2
1078 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego     4 4 3 3 4 4     2
1079 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 6           25 30 30   4
1080 Polskie Forum Psychologiczne 4 9 5 5 7 7 12 12 12   9
1081 Polyhedron 24 32 30 30 30 30         2
1082 Pomiary, Automatyka, Kontrola 6 9 7 7 7 7         349
1083 Pomiary, Automatyka, Robotyka 4 6 5 5 4 4 8 8     58
1084 Population Ecology 20                   1
1085 Poradnik Językowy 6 10 10 10 10 10 15 15 15   28
1086 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym             14 14     1
1087 Positivity 10 13 20 20 15 25 25 20 20   7
1088 Postępy Biochemii 4 6 5 5 8 8         3
1089 Postępy Biologii Komórki 6 9 15 15 15 15         2
1090 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej         15 15 15 15     4
1091 Postscriptum Polonistyczne           8         1
1092 Powder Technology             30       1
1093 Poznańskie Spotkania Językoznawcze     4 4 4 4         7
1094 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 4 6 6 6 7 7 10 10     8
1095 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka             13 13 13   1
1096 Poznańskie Studia Slawistyczne             9 9     1
1097 Poznańskie Studia Teologiczne 4 6 4 4 4 4         8
1098 Praca i Zabezpieczenie Społeczne             8 8     2
1099 Praca Socjalna 4 6 5 5 6 6 8 8     9
1100 Prace Filologiczne             12 12     3
1101 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 6 5 5             6
1102 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych     4 4 4 4         1
1103 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute   6 5 5 5 5         6
1104 Prace Instytutu Odlewnictwa     5 5 4           1
1105 Prace Językoznawcze     5 5 8 8         1
1106 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego               12 12   1
1107 Prace Literackie           5         1
1108 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 6                   80
1109 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo       1     2 2     6
1110 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna           4   8 8   4
1111 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2 6 2 2 3 3 6 6     3
1112 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 4 6                 11
1113 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 2 2                 13
1114 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport             7 7 7   3
1115 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 6 9 7 7 7 7 10 10 10   122
1116 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana     7 7 8 8 8 8     3
1117 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości     2 2 4 4 6 6     33
1118 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     4 4 5 5   6     4
1119 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu             6 6 6   5
1120 Pragmatics           20 20       3
1121 Prague Economic Papers               20 20   1
1122 Prakseologia           10         1
1123 Praktische Metallographie 20 27 15 15             16
1124 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe             6 6     2
1125 Prawo Europejskie w Praktyce             3 3     2
1126 Prawo i Więź             5 5     1
1127 Prawo w Działaniu             5 5     2
1128 Precision Engineering             30 30 30   2
1129 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej     10 10 10 10 10       12
1130 Probability and Mathematical Statistics 4                   4
1131 Problems of Education in the 21st Century     9 9 9 9         2
1132 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych               7     1
1133 Problemy Ekologii   6                 9
1134 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 6 9 15 15   20         4
1135 Problemy Eksploatacji 4                   3
1136 Problemy Higieny i Epidemiologii           7         1
1137 Problemy Inżynierii Rolniczej 4 6 5 5 4 4         11
1138 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             8 8     58
1139 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje             11 11     2
1140 Problemy Profesjologii 2 6 4 4 5 5 11 11     128
1141 Problemy Rozwoju Budownictwa 4                   1
1142 Problemy Rozwoju Miast     5 5 6 6         3
1143 Problemy Transportu i Logistyki               10 10   2
1144 Problemy Wczesnej Edukacji 4 6 7 7 9 9 14 14     11
1145 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego             5 5     1
1146 Problemy Zarządzania 4 9 8 8 8 8 11 11     7
1147 Proceedings of ECOpole     5 5 6 6         1
1148 Proceedings of the American Mathematical Society 20 27 25 25 25 25         10
1149 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 10 20 15 15 15 15         1
1150 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics     15 15             1
1151 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji             5 5     1
1152 Progress in Optics 24 32 45 45 45 45         1
1153 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 4   5 5 5 5         8
1154 Prokuratura i Prawo   6 5 5 6 6 4 4 4   21
1155 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4 6 7 7 8 8 14 14 14   37
1156 Przedsiębiorstwo i Region             5       4
1157 Przedsiębiorstwo Przyszłości     4 4             3
1158 Przegląd Badań Edukacyjnych     4 4 6 6 13 13     4
1159 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego     1 1             1
1160 Przegląd Biblioteczny           7 7 9 9   3
1161 Przegląd Budowlany 4 6 3 3 4 4 5 5 5   148
1162 Przegląd Elektrotechniczny 6 13 15 15 10 10 14 14 14   173
1163 Przegląd Filozoficzno-Literacki     10 10 10 10         1
1164 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 6 10 10 10 10 10 11 11 11   41
1165 Przegląd Geodezyjny 4 6 5 5 4 4         7
1166 Przegląd Geologiczny 4 6 7 7 7 7 12 12 12   17
1167 Przegląd Geopolityczny           2 6 6     32
1168 Przegląd Górniczy 6 9 7 7 6 6 7 7     5
1169 Przegląd Historyczno-Oświatowy   10 10 10 10 10 10 10     17
1170 Przegląd Historyczno-Wojskowy   6 5 5             4
1171 Przegląd Historyczny     12 12 10 10 12 12     12
1172 Przegląd Humanistyczny             12 12     8
1173 Przegląd Kulturoznawczy     9 9 9 9         3
1174 Przegląd Legislacyjny             8 8 8   3
1175 Przegląd Leśniczy         2 2         2
1176 Przegląd Mechaniczny 4 9 5 5 5 5         24
1177 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities             6 6     45
1178 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa         9 9   8 8   6
1179 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska               10     1
1180 Przegląd Organizacji 6 9 7 7 6 7 13 13 13   22
1181 Przegląd Papierniczy     6 6 6 6         4
1182 Przegląd Pedagogiczny 2 2 3 3 5 5         5
1183 Przegląd Podatkowy               6 6   1
1184 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych             4 4     1
1185 Przegląd Policyjny             8 8     1
1186 Przegląd Politologiczny   9         14 14 14   6
1187 Przegląd Polsko-Polonijny     4 4 5 5         2
1188 Przegląd Prawa Handlowego 4         6         4
1189 Przegląd Prawa i Administracji 4 6 4 4 7 7   9 9   10
1190 Przegląd Prawa Konstytucyjnego         6 6 9 9 9   10
1191 Przegląd Prawa Publicznego           5   7 7   3
1192 Przegląd Przyrodniczy         2 2 6 6 6   21
1193 Przegląd Religioznawczy 6 10 10 10 10 10 10 10     11
1194 Przegląd Rusycystyczny   10 10 10 10 10         33
1195 Przegląd Sejmowy           7 11 11     9
1196 Przegląd Socjologiczny         10 10   15     5
1197 Przegląd Spawalnictwa           6   9 9   2
1198 Przegląd Statystyczny 6 9 7 7 8 8 14 14     4
1199 Przegląd Strategiczny         4 4         1
1200 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 6 4 4             45
1201 Przegląd Więziennictwa Polskiego               6 6   1
1202 Przegląd Wschodnioeuropejski     4 4 8 8         2
1203 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 12 12     33
1204 Przegląd Zachodnio-Pomorski   9 7 7             6
1205 Przegląd Zachodniopomorski 6 9 7 7 7 7         11
1206 Przekładaniec. A Journal of Translation Studies             14 14 14   1
1207 Przemysł Chemiczny 15 20 15 15 15 15 15 15     8
1208 Przemysł Drzewny 2                   28
1209 Przestrzenie Teorii             10 10     1
1210 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]             9 9     4
1211 Przyroda Sudetów     2 2 1 1         1
1212 Przyszłość. Świat - Europa - Polska             10 10     3
1213 Psichologiceskij Zurnal 10   15 15             1
1214 Psychiatry Research         30 30 30 30     1
1215 Psychologia Rozwojowa 4 9 8 8 7 7 13 13     9
1216 Psychologia Społeczna     7 7     13 13     3
1217 Psychology Research         6 6         1
1218 Ptaki Śląska         1   3 3     5
1219 Publicationes Mathematicae - Debrecen 10 13 20 20 15 15 20 20 20   21
1220 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences     25 25 30           1
1221 Publications of the Astronomical Society of Australia     25 25 30 30         1
1222 Quaestiones Mathematicae               20 20   1
1223 Qualitative Health Research     30 30             1
1224 Quantitative Methods in Economics   9                 1
1225 Quantum Information Processing 20 27 30 30 30 30   35 35   4
1226 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego   6 3 3 5 5         4
1227 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata             10 10     1
1228 Regular and Chaotic Dynamics 15 20 20 20 20 20 20       9
1229 Rehabilitacja w Praktyce           4         1
1230 Rejent 4 6     4 4 8 8 8   37
1231 Renewable and Sustainable Energy Reviews 24 32 45 45 45 45 45 45 45   10
1232 Renewable Energy               30 30   1
1233 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 6         10         1
1234 Reports on Geodesy 4 6     7 7         10
1235 Reports on Geodesy and Geoinformatics         7 7 13 13     3
1236 Reports on Mathematical Physics 10 13 20 20 15 15         19
1237 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej     8 8             1
1238 Res Historica     10 10 10 10         1
1239 Research in Logistics & Production             8 8 8   4
1240 Respectus Philologicus     10 10 9 9 7 7     4
1241 Results in Mathematics               25 25   6
1242 Reviews on Advanced Materials Science [online] 20 27 20 20             6
1243 Revista de Metalurgia               15 15   1
1244 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 20 27 25 25             4
1245 REVSTAT - Statistical Journal             20       1
1246 Roads and Bridges - Drogi i Mosty             11 11     1
1247 Robotica 20 27 25 25 25 25 20 20     6
1248 Robotics and Autonomous Systems 20 27 30 30 30 25 25 25     4
1249 Rocky Mountain Journal of Mathematics 10         20 20       2
1250 Rocznik Andragogiczny 4 6 7 7   8   14     14
1251 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego     6 6 5 5 8 8     2
1252 Rocznik Historii Filozofii Polskiej     1 1 2 2         5
1253 Rocznik Historii Prasy Polskiej 6 9 7 7             1
1254 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego         4 4 6 6     5
1255 Rocznik Integracji Europejskiej     4 4 6 6   11 11   6
1256 Rocznik Kognitywistyczny     2 2 3 3 5 5     2
1257 Rocznik Lubuski 6 9 7 7 6 6 11 11 11   439
1258 Rocznik Pedagogiczny 6 9 6 6 5 5 13 13     22
1259 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 4 6 4 4 5 5         11
1260 Rocznik Polsko-Niemiecki     4 4 5 5         2
1261 Rocznik Przekładoznawczy     5 5 3 3         5
1262 Roczniki Biblioteczne 6       5 5         5
1263 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy   2 3 3 5 5   7     6
1264 Roczniki Filozoficzne 6 9 6 6 7 7         17
1265 Roczniki Gleboznawcze 4   5 5             5
1266 Roczniki Humanistyczne     10 10 10 10 15 15     3
1267 Roczniki Kulturoznawcze         2 2         1
1268 Roczniki Nauk Prawnych   9 6 6 7 7         1
1269 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 4 6 8 8             1
1270 Roczniki Nauk Społecznych 6                   1
1271 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich     8 8 8 8 14 14 14   6
1272 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 6 7 7 8 8 10 10     21
1273 Roczniki Psychologiczne             12 12     3
1274 Roczniki Socjologii Rodziny   9 4 4 2 2         32
1275 Roczniki Teologiczne                 12   1
1276 Roczniki Teologii Duchowości 4   4 4             1
1277 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii     2 2 5 5         1
1278 Rodzina i Prawo               2     1
1279 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne     2 2             1
1280 Romanica Cracoviensia           9 10 10     1
1281 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)     5 5 7 7 8       8
1282 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   2 2 2   5         3
1283 Rozprawy Społeczne         4   8 8     2
1284 Rozprawy Ubezpieczeniowe     4 4             1
1285 RSC Advances           35 35       2
1286 Ruch Filozoficzny 4 6 4 4 5 5         24
1287 Ruch Literacki 6 10 10 10 10 10         10
1288 Ruch Pedagogiczny 6 10 12 12 10 10 10       28
1289 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny             11 11     7
1290 Rudy i Metale Nieżelazne           7         17
1291 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze         2 2 5 5     5
1292 Rynek Energii 6 9 10 10 9 9         5
1293 Rynek Instalacyjny         5 5 6 6     5
1294 Samorząd Terytorialny 6 9 7 7 6 6 11 11 11   8
1295 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 15 20 20 20 20 20         2
1296 Scandinavian Journal of Immunology   20                 1
1297 Schizophrenia Research           40 40 40 40   1
1298 Science China - Mathematics           25 25 25     2
1299 Science of the Total Environment             40 40     1
1300 Scientia et Fides             9 9     1
1301 Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy             8 8 8   1
1302 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics   6     2 2         2
1303 Scientific Reports           40 40 40 40   6
1304 Scripta Biblica et Orientalia     3 3 4 4         1
1305 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu           3 3       3
1306 Seksuologia Polska     3 3 3 3         1
1307 Semigroup Forum           20 20       2
1308 Semina Scientiarum     2 2 3 3         1
1309 Seminare. Poszukiwania naukowe               15 15   1
1310 Set-Valued and Variational Analysis             30 30     1
1311 SIAM Journal on Optimization 24           45 50     2
1312 Silva Fennica           30