System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

A list of journals registered in the SKEP system where a proper scores have been assigned (according to the list of journals published by the Ministry of Science and Higher Education).
 
The list below is still under revision

See also the full list of journals and other publications registered in the SKEP system

LP. Name of the journal in the SKEP system Score    Category of Dept. Publisher # of papers registered in the SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 0   2
2 Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon] 0   1
3 Academic Journal of Modern Philology 0   1
4 Academic Research=Badania Naukowe. Uniwersity of Arts and Science=Wyższa Szkoła Umiejętności W Kielcach 0   1
5 Acarologia 0   2
6 ACM Transactions on Computational Logic 0   1
7 ACS Nano 0   1
8 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae 0   19
9 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Matematika 0   1
10 Acta Agrobotanica 0   1
11 Acta Agrophysica 0   4
12 Acta Albaruthenica 0   6
13 Acta Albaruthenica: navukovy zbornik 0   2
14 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae 0   2
15 Acta Applicandae Mathematicae 0   1
16 Acta Astronautica 0   1
17 Acta Astronomica 0   4
18 Acta Baltico-Slavica 0   4
19 Acta Biochimica Polonica 0   12
20 Acta Biologica Cracoviensia 0   1
21 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 0   3
22 Acta Biotheoretica 0   1
23 Acta Cassubiana 0   1
24 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 0   1
25 Acta Entomologica Silesiana 0   2
26 Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica 0   2
27 Acta Ethologica 0   1
28 Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 0   1
29 Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae 0   4
30 Acta Geophysica 0   1
31 Acta Graphica 0   1
32 Acta Haematologica Polonica 0   1
33 Acta Herpetologica 0   1
34 Acta historica Neosoliensa: ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 0   1
35 Acta Historica Neosoliensia 0   1
36 Acta Historica Neosoliensia : odporný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 0   1
37 Acta Humana 0   2
38 Acta Hydrobiologica 0   1
39 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 0   1
40 Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics 0   1
41 Acta Magnetica 0   2
42 Acta Materialia 0   4
43 Acta Mathematica Hungarica 0   11
44 Acta Mathematica Sinica, English Series 0   3
45 Acta Mathematica Sinica, New Series 0   1
46 Acta Mathematica Vietnamica 0   1
47 Acta Mechanica et Automatica 0   4
48 Acta Mechanica Slovaca 0   5
49 Acta Mechatronica : International Scientific Journal about Mechatronics 0   3
50 Acta Medicinae et Sociologica 0   2
51 Acta Medicorum Polonorum 0   3
52 Acta Metallurgica Slovaca 0   16
53 Acta Microbiologica Polonica 0   7
54 Acta Naturalis Scientia 0   1
55 Acta Neophilologica 0   5
56 Acta Neurobiologiae Experimentalis 0   3
57 Acta Neuropsychologica 0   1
58 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 0   4
59 Acta of Bioengineering and Biomechanics 0   15
60 Acta Ornithologica 0   7
61 Acta Parasitologica 0   3
62 Acta Philologica 0   2
63 Acta Physica Austriaca 0   2
64 Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics 0   5
65 Acta Physica Polonica 0   10
66 Acta Physica Polonica A 0   75
67 Acta Physica Polonica B 0   36
68 Acta Physica Slovaca 0   11
69 Acta Physicae Superficierum 0   1
70 Acta Physiologiae Plantarum 0   6
71 Acta Physiologica Hungarica 0   3
72 Acta Politica 0   2
73 Acta Politica Polonica 0   2
74 Acta Poloniae Historica 0   1
75 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0   2
76 Acta Polono-Ruthenica 0   15
77 Acta Polytechnica Hungarica 0   2
78 Acta Scientiarum Mathematicarum 0   4
79 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 0   3
80 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 0   1
81 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 0   1
82 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 0   6
83 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 0   5
84 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 0   12
85 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 0   1
86 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 0   1
87 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0   4
88 Acta Theriologica 0   3
89 Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica 0   2
90 Acta Universitatis Lodziensis 0   1
91 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica 0   2
92 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 0   1
93 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 0   2
94 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0   14
95 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 0   1
96 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 0   1
97 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 0   4
98 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0   5
99 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 0   1
100 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 0   3
101 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0   1
102 Acta Universitatis Matthiae Belli 0   1
103 Acta Universitatis Nicolai Copernici 0   1
104 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Prace Limnologiczne 0   1
105 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 0   3
106 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 0   1
107 Acta Universitatis Prešoviensis 0   2
108 Acta Universitatis Wratislaviensis 0   25
109 Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 0   3
110 Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 0   1
111 Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 0   1
112 Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 0   0
113 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 0   2
114 Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika 0   0
115 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 0   1
116 Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia 0   0
117 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne 0   1
118 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 0   5
119 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 0   5
120 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica 0   0
121 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 0   13
122 Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia 0   1
123 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Antropologiczne 0   1
124 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 0   1
125 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0   0
126 Acta Veterinaria (Beograd) 0   1
127 Acta Zoologica Cracoviensia 0   4
128 Acta Zoologica Fennica 0   1
129 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki 0   1
130 Acustica 0   1
131 Adaptive Behavior 0   1
132 Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ 0   2
133 Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze 0   1
134 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 0   1
135 Administrator 0   1
136 ADR. Arbitraż i Mediacja 0   8
137 Advanced Engineering Materials 0   1
138 Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry 0   1
139 Advanced Materials Letters 0   1
140 Advanced Materials Research [online] 0   5
141 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials 0   1
142 Advances in Bioresearch 0   1
143 Advances in Clinical and Experimental Medicine 0   3
144 Advances in Computer Science: an International Journal 0   1
145 Advances in Differential Equations 0   2
146 Advances in Electrical and Computer Engineering 0   2
147 Advances in Electrical and Electronic Engineering 0   2
148 Advances in Geometry 0   2
149 Advances in High Energy Physics 0   3
150 Advances in Manufacturing Science and Technology 0   5
151 Advances in Materials Science 0   2
152 Advances in Mathematical Physics 0   1
153 Advances in Mechanical Engineering 0   1
154 Advances in Pure Mathematics 0   2
155 Advances in Science and Technology. Research Journal 0   2
156 Advances in Space Research 0   9
157 Advances in Structural Engineering 0   1
158 Aequationes Mathematicae 0   47
159 Agricultural Engineering International : The CIGR Journal of Scientific Research and Development 0   1
160 Agroturystyka inaczej 0   1
161 AIP Advances 0   1
162 Akant 0   2
163 Akcent 0   5
164 Aktualne Problemy Biomechaniki 0   1
165 Aktual'ni problemi fizičnogo vihovannâ ta metodiki sportivnogo trenuvannâ 0   1
166 Aktualni problemy istorii, teorii ta praktiki chudoznoj kul'tury 0   2
167 Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier 0   1
168 Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej 0   1
169 Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 0   25
170 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 0   30
171 Alauda 0   1
172 ALBO albo 0   4
173 Alergoprofil 0   6
174 Aletheia. Czasopismo Naukowe 0   2
175 Algologia 0   1
176 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 0   3
177 Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 0   1
178 Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   2
179 Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] 0   4
180 Almanach Historycznoliteracki 0   35
181 Almanach Historyczny 0   1
182 ALSo... The Journal of the Alliance of Literary Societies 0   1
183 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 0   1
184 Altpreußische Geschlechterkunde 0   12
185 Altpreußische Geschlechterkunde. Neue Folge 0   4
186 Alula 0   1
187 American Journal of Cancer Research 0   1
188 American Journal of Cardiovascular Drugs 0   1
189 American Journal of Earth Science and Engineering 0   1
190 American Journal of Mechanical Engineering 0   3
191 American Journal of Men's Health 0   1
192 American Journal of Physics 0   1
193 American Journal of Physics [online] 0   1
194 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism 0   1
195 American Journal of Translational Research 0   1
196 American Journal of Transplantation 0   1
197 Amicus 0   1
198 Amphibia-Reptilia 0   4
199 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 0   4
200 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 0   9
201 Analysis 0   1
202 Analysis Mathematica 0   2
203 Analytical and Bioanalytical Chemistry 0   1
204 Analytical Letters 0   1
205 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 0   1
206 Andragoška spoznanja. Studies in Adult Education and Learning 0   1
207 Angiology 0   1
208 Anglica Wratislaviensia 0   0
209 Angora 0   1
210 Animal 0   1
211 Animal Conservation 0   1
212 Animal Science Papers and Reports [online] 0   2
213 Annalen der Physik 0   2
214 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 0   1
215 Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse 0   1
216 Annales de l'Institut Fourier 0   1
217 Annales de l'Institut Henri Poincaré 0   1
218 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 0   6
219 Annales Henri Poincaré 0   3
220 Annales historici Presovienses 0   1
221 Annales Mathematicae et Informaticae 0   2
222 Annales Mathematicae Silesianae 0   14
223 Annales Neophilologiarum 0   1
224 Annales Polonici Mathematici 0   25
225 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 0   37
226 Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia 0   5
227 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina 0   33
228 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia 0   12
229 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia 0   1
230 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A 0   7
231 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica 0   1
232 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae 0   3
233 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 0   1
234 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 0   9
235 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes 0   3
236 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia II 0   1
237 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 0   1
238 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 0   2
239 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 0   2
240 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 0   1
241 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 0   4
242 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica 0   2
243 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V 0   1
244 Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica 0   5
245 Annales Zoologici 0   22
246 Annales Zoologici Fennici 0   1
247 Annali del Dipartamenti Jonico in Sistemi Giuridici Economici del Mediterraneo : Societa, Ambiente, Culture 0   1
248 Annali di Botanica 0   1
249 Annals of Agricultural and Environmental Medicine 0   2
250 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 0   2
251 Annals of Animal Science Supplement 0   4
252 Annals of Forest Science 0   2
253 Annals of Functional Analysis 0   1
254 Annals of Hematology 0   4
255 Annals of Noninvasive Electrocardiology 0   1
256 Annals of Oncology 0   1
257 Annals of Operations Research 0   2
258 Annals of Physics 0   1
259 Annals of the Institute of Statistical Mathematics 0   1
260 Annals of the New York Academy of Sciences 0   1
261 Annals of the Polish Chemical Society 0   1
262 Annals of the Upper Silesian Museum 0   2
263 Annals of University of Craiowa 0   1
264 Annals of Warsaw Agricultural University 0   1
265 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 0   14
266 Annual Report Polish Academy of Sciences 0   1
267 Annual Reviews in Control 0   1
268 Annual Set the Environmental Protection 0   9
269 Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne 0   12
270 Anthropological Review 0   6
271 Anthropologischer Anzeiger 0   2
272 Anthrozoös 0   1
273 Anticancer Research 0   1
274 Antifon: kwartalnik Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej 0   2
275 Antropos 0   0
276 Anzeiger der Östereichischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 0   0
277 Anzeiger für Slavische Philologie 0   1
278 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki 0   3
279 Aphids and other hemopterous insects 0   8
280 Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe 0   13
281 Appendix: pismo młodych filozofów 0   4
282 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0   3
283 Applicationes Mathematicae 0   14
284 Applied Bioinformatics 0   1
285 Applied Biology Communications 0   1
286 Applied Computer Science 0   23
287 Applied Ecology and Environmental Research 0   1
288 Applied Energy 0   2
289 Applied Linguistics Papers 0   4
290 Applied Magnetic Resonance 0   9
291 Applied Mathematical Modelling 0   2
292 Applied Mathematical Sciences [online] 0   1
293 Applied Mathematics and Computation 0   11
294 Applied Mathematics and Computer Science 0   23
295 Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 0   1
296 Applied Mathematics E-Notes 0   1
297 Applied Mathematics Letters 0   10
298 Applied Mechanics and Engineering 0   25
299 Applied Mechanics and Materials 0   21
300 Applied Mechanics Reviews 0   4
301 Applied Microbiology and Biotechnology 0   1
302 Applied Optics 0   3
303 Applied Physics A - Materials Science and Processing 0   1
304 Applied Sciences 0   2
305 Applied Soft Computing 0   1
306 Applied Surface Science 0   2
307 Applied Vegetation Science 0   2
308 Aquaculture International 0   1
309 Arabian Journal for Science and Engineering 0   1
310 Arabian Journal of Chemistry 0   1
311 Arbeiten + Lernen Technik 0   1
312 Arboretum Kórnickie 0   3
313 arc 0   1
314 Arcana 0   0
315 Archeus 0   13
316 Architecturae et Artibus 0   2
317 Architecture Civil Engineering Environment 0   2
318 Architectus 0   6
319 Architektura & Biznes 0   1
320 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 0   4
321 Archiv der Mathematik 0   4
322 Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 0   1
323 Archiv für Diplomatik 0   1
324 Archiv für Kulturgeschichte 0   1
325 Archive of Mechanical Engineering 0   4
326 Archives of Biochemistry and Biophysics 0   1
327 Archives of Budo 0   4
328 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 0   3
329 Archives of Civil and Mechanical Engineering 0   7
330 Archives of Civil Engineering 0   10
331 Archives of Control Sciences 0   2
332 Archives of Electrical Engineering 0   9
333 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 0   3
334 Archives of Environmental Protection 0   2
335 Archives of Foundry Engineering 0   52
336 Archives of Materials Science and Engineering 0   6
337 Archives of Mechanical Technology and Automation 0   2
338 Archives of Mechanical Technology and Materials 0   1
339 Archives of Mechanics 0   6
340 Archives of Medical Science 0   7
341 Archives of Metallurgy 0   2
342 Archives of Metallurgy and Materials 0   16
343 Archives of Thermodynamics 0   1
344 Archives of Transport 0   1
345 Archivolta 0   6
346 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 0   2
347 Archivum Mathematicum 0   1
348 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 0   3
349 Archiwum Automatyki i Telemechaniki 0   1
350 Archiwum Budowy Maszyn 0   1
351 Archiwum Elektrotechniki 0   2
352 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 0   1
353 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 0   3
354 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 0   5
355 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering 0   20
356 Archiwum Inżynierii Lądowej 0   1
357 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 0   10
358 Archiwum Ochrony Środowiska 0   7
359 Archiwum Odlewnictwa 0   89
360 Archiwum Technologii Budowy Maszyn 0   13
361 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 0   60
362 Ardea 0   2
363 Ardeola 0   1
364 Argumenta Oeconomica 0   1
365 Argumentation 0   1
366 Arkadia : pismo katastroficzne 0   1
367 Ars Combinatoria 0   4
368 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied 0   1
369 Ars Educandi 0   3
370 Ars Educandi. Źródła 0   1
371 Ars Senescendi. Materiały Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu 0   1
372 Art Logos (The Art of Word) 0   1
373 Arterie. Kwartalnik artystyczno-literacki 0   1
374 Arthropod-Plant Interactions 0   2
375 Artibus et Historiae 0   1
376 Artificial Life 0   1
377 Art-Kursiv 0   1
378 arXiv.org : [Elektroniczne archiwum preprintów naukowych] 0   3
379 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering 0   1
380 Asian Journal of Applied Science and Engineering 0   1
381 Asian Journal of Control 0   1
382 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 0   4
383 Ask. Research & Methods 0   1
384 ASP Conference Series 0   1
385 Aspekty: dodatek do tygodnika katolickiego "Niedziela" 0   0
386 Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie 0   7
387 Astrobiology 0   1
388 Astronomical Journal 0   1
389 Astronomische Nachrichten 0   3
390 Astronomy & Astrophysics 0   71
391 Astronomy & Astrophysics Supplement Series 0   2
392 Astronomy Letters 0   1
393 Astroparticle Physics 0   3
394 Astrophysical Journal 0   94
395 Astrophysical Journal Letters 0   16
396 Astrophysical Journal Supplement Series 0   6
397 Astrophysics and Space Science 0   11
398 Asyl 0   1
399 Atest 0   6
400 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne 0   25
401 Atherosclerosis 0   4
402 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies 0   1
403 Atmospheric Environment 0   1
404 Atomization and Sprays 0   1
405 Atti della Academia Nazionale dei Lincei 0   3
406 Atti della Accademia delle Scienze dell'Instituto di Bologna 0   1
407 Aura 0   1
408 Aura Musica 0   1
409 Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament 0   2
410 Austin Oncology 0   1
411 Australian and New Zealand Journal of Statistics 0   1
412 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 0   4
413 Autograf 0   10
414 Automatica 0   7
415 Automation and Remote Control 0   4
416 Automatyka, Elektryka, Zakłócenia 0   1
417 Autostrady 0   0
418 Auto-Technika Motoryzacyjna 0   1
419 Auxilium Sociale=Wsparcie Społeczne 0   2
420 Avian Biology Research 0   1
421 Avocetta 0   4
422 Avtomatika 0   2
423 Avtomatika i Telemehanika 0   2
424 Avtomatizirovannye sistemy upravleniâ i pribory avtomatiki 0   2
425 Axiomathes 0   0
426 Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Brdingungen 0   1
427 Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach 0   1
428 Badania Operacyjne i Decyzje 0   5
429 Bajo Palabra. Revista de Filosofía 0   1
430 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0   6
431 Baltic Forestry 0   1
432 Baltic-Pontic Studies 0   1
433 Baltische Studien 0   10
434 Banach Center Publication 0   22
435 Banach Journal of Mathematical Analysis [online] 0   1
436 Barok 0   0
437 Barok: historia, literatura, sztuka 0   1
438 Barometr Regionalny 0   1
439 Basic and Applied Ecology 0   2
440 Bauingenieur 0   1
441 Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 0   1
442 Beethoven Magazine 0   1
443 Behavioral Ecology 0   1
444 Behaviour 0   1
445 Behavioural Brain Research 0   1
446 Behavioural Processes 0   2
447 Beitrage Jugendliteratur und Medien 0   1
448 Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 0   1
449 Beiträge zur Geschichte Westpreußens 0   3
450 Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 0   1
451 Bereich Zeitschriften 0   1
452 Bereza Kartuska. Istoriâ odnogo goroda [portal internetowy] 0   2
453 Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in der Forschungsgesellschaft Joanneum Graz 0   2
454 Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 0   6
455 Berichte und Informationen. Hochschule für Technik und Wirtschaft 0   1
456 Berliner Ornithologischer Bericht 0   8
457 Bernoulli 0   1
458 Beskidzkie Parki Krajobrazowe : Biuletyn Informacyjny Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu 0   1
459 Beständigkeit und Wandel der soziale Lage polnischer und deutscher Jugendlichen 0   1
460 Beton i Železobeton 0   1
461 Betontechnik 0   2
462 Beyond Philology 0   3
463 Bez Dogmatu 0   1
464 bez Wandy 0   1
465 Bezpečná Práca 0   1
466 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka 0   2
467 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 0   3
468 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 0   6
469 Bezpieczne Drogi 0   4
470 Białoruskie Zeszyty Historyczne 0   3
471 Białorutenistyka Białostocka 0   1
472 Białostockie Studia Literaturoznawcze 0   2
473 Biblioteka 0   1
474 Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej 0   6
475 Bibliotekarz 0   1
476 Bibliotekarz Lubuski 0   22
477 Bibliotekarz Podlaski 0   1
478 Bibliotheca Bielaviana 0   1
479 Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 0   0
480 Bio-Algorithms and Med-Systems 0   3
481 Biochemical and Biophysical Research Communications 0   2
482 Biochemical Engineering Journal 0   1
483 Biochemical Journal 0   2
484 Biochemical Systematics and Ecology 0   1
485 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane 0   3
486 Biocybernetics and Biomedical Engineering 0   2
487 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 0   1
488 Biodiversity and Conservation 0   1
489 Biodiversity Research and Conservation 0   3
490 Bioelectrochemistry and Bioenergetics 0   1
491 Biografistyka Pedagogiczna 0   2
492 Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials 0   1
493 Biologia 0   6
494 Biologia w Szkole 0   1
495 Biological Agriculture & Horticulture 0   1
496 Biological Conservation 0   3
497 Biological Journal of the Linnean Society 0   1
498 Biological Letters 0   3
499 Biological Trace Element Research 0   1
500 Biologični Studi = Studia Biologica 0   1
501 Biology of Sport 0   5
502 Biomaterials 0   3
503 BioMed Research International 0   3
504 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 0   1
505 Biomedicine & Pharmacotherapy 0   1
506 Biomedizinische Technik 0   1
507 Biometrical Letters 0   1
508 Biophysical Chemistry 0   2
509 Bioprocess and Biosystems Engineering 0   1
510 BioResources [online] 0   10
511 BioSystems 0   4
512 Biosystems Engineering 0   1
513 Biotechnologia 0   2
514 Biotechnology Advances 0   1
515 Biotechnology Letters 0   2
516 Bird Study 0   1
517 Birkhuhnschutz Heute 0   1
518 Biuletyn DERO 0   1
519 Biuletyn EBIB 0   3
520 Biuletyn Edukacji Medialnej 0   2
521 Biuletyn Historii Wychowania 0   2
522 Biuletyn Historyczny 0   1
523 Biuletyn Informacyjny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego 0   1
524 Biuletyn Informacyjny Drogownictwa 0   1
525 Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP 0   12
526 Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 0   1
527 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 0   1
528 Biuletyn Instytutu Sztuk Pięknych 0   2
529 Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" 0   5
530 Biuletyn Komunikacji Miejskiej 0   1
531 Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 0   6
532 Biuletyn Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu 0   1
533 Biuletyn Naukowo-Informacyjny Wyższej Szkoły Jezyków Obcych i Ekonomii w Częstochowie 0   1
534 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 0   3
535 Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu 0   1
536 Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 0   10
537 Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej 0   1
538 Biuletyn Polonistyczny 0   2
539 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 0   1
540 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 0   6
541 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 0   8
542 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Odział w Poznaniu 0   2
543 Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 0   1
544 Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 0   1
545 Biuletyn Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 0   8
546 Biuletyn Prosto z Pokładu 0   1
547 Biuletyn Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej 0   1
548 Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła 0   1
549 Biuletyn Techniczno-Informacyjny 0   1
550 Biuletyn Ukrainoznawczy 0   12
551 Biuletyn Warzywniczy 0   2
552 Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 0   1
553 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0   2
554 Biuletyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej 0   4
555 Biuletyn ZEWB 0   1
556 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 0   1
557 Biznes Lubuski 0   2
558 BJU International 0   1
559 Black Magnolias 0   3
560 Black Theology: An International Journal 0   1
561 Blätter für deutsche Landesgeschichte 0   1
562 Bliski Wschód: społeczeństwa - polityka - tradycje 0   1
563 Bliżej Alzheimera 0   1
564 Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja 0   6
565 BLOOD 0   1
566 Blutalkohol : Alkohol, Drugs, Behavior and Traffic Safety 0   1
567 BMC Evolutionary Biology 0   1
568 BMC Genomics 0   1
569 BMP Ochrona Środowiska 0   2
570 Bociek : Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników 0   3
571 Bohemistyka 0   1
572 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 0   1
573 Bolletino dell Unione Matematica Italiana. A 0   1
574 Bonner Rechtsjournal 0   1
575 Borussia 0   3
576 Botanica Serbica 0   1
577 Botanika (issledovaniâ) 0   2
578 Brain Cell Biology 0   1
579 Brain Research 0   2
580 Brain Research Bulletin 0   1
581 Brain Research Protocols 0   1
582 Branżowy Magazyn Przemysłowy. Ochrona Środowiska 0   2
583 Brazilian Journal of Medical and Biological Research 0   1
584 Breast Cancer Research 0   1
585 Breeding Science 0   1
586 Brennpunkt. Magazin für Fotografie 0   1
587 Brentano Studien 0   1
588 British Birds 0   2
589 British Food Journal 0   1
590 British Journal of Applied Science & Technology 0   2
591 British Journal of Cancer 0   1
592 British Journal of Clinical Pharmacology 0   1
593 British Journal of Economics, Management & Trade 0   1
594 British Journal of Haematology 0   1
595 Brno Studies in English 0   3
596 Brolly. Journal of Social Sciences 0   1
597 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0   1
598 Brzask: Pismo Komunistycznej Partii Polski 0   6
599 Brzask: Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej 0   2
600 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction 0   1
601 Budownictwo i Architektura 0   25
602 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering 0   3
603 Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa 0   14
604 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 0   3
605 Budownictwo Polskie 0   1
606 Builder 0   10
607 Builder : Biznes, Budownictwo, Architektura 0   1
608 Building and Environment 0   1
609 Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Serie B : Sciences Mathematiques et Naturelles 0   1
610 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences 0   16
611 Bulletin fűr Faschismus- und Weltkriegsforschung 0   2
612 Bulletin für Fachismus- und Weltkriegsforschung 0   2
613 Bulletin für Fachismus- und Weltkriegsforschung. Beihefte 0   1
614 Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie. Nouvelle Série 0   1
615 Bulletin of Entomological Research 0   1
616 Bulletin of Faculty of Agriculture Shimane University 0   1
617 Bulletin of Geography: socio-economic series 0   1
618 Bulletin of Insectology 0   1
619 Bulletin of Materials Science 0   1
620 Bulletin of the American Meteorological Society 0   1
621 Bulletin of the Australian Mathematical Society 0   1
622 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 0   1
623 Bulletin of the Council for Research in Music Education 0   4
624 Bulletin of the History of Education 0   1
625 Bulletin of the International Association of Engineering Geology 0   1
626 Bulletin of the Korean Mathematical Society 0   2
627 Bulletin of the London Mathematical Society 0   2
628 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences 0   5
629 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Chemistry 0   1
630 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics 0   24
631 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 0   23
632 Bulletin of the Section of Logic 0   4
633 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 0   1
634 Bulletin Polish Economic Society 0   1
635 Burgen und Schlösser 0   1
636 Business and Management Review 0   1
637 Buteo 0   1
638 Bytom Odrzański 0   1
639 Byzantinoslavica: revue internationale des études byzantines 0   1
640 Byzantinoslovaca 0   1
641 Cadernos de fraseoloxía galega 0   1
642 Cahiers de didactique du FLE dans les pays slaves 0   1
643 Cahiers du CRIC 0   1
644 Cahiers du mouvement ouvrier 0   8
645 Całożyciowa edukacja zawodowa 0   1
646 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie 0   1
647 Cancer Letters 0   1
648 Cancer Management and Research 0   1
649 Cancer Medicine 0   1
650 Cancer Research and Treatment 0   1
651 Cancers 0   1
652 Carbohydrate Polymers 0   2
653 Carbon 0   1
654 Cardiology Clinics 0   1
655 Cardiovascular diagnosis and therapy 0   1
656 Cassubia Slavica 0   1
657 Casus 0   3
658 Catalysis Communications 0   1
659 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 0   13
660 Cell Biology International 0   1
661 Cellular & Molecular Biology Letters 0   26
662 Cellular and Molecular Life Sciences 0   1
663 Cellular Immunology 0   1
664 CEM Cultura, Espaço & Memória : revista do CITCEM 0   1
665 Cement Wapno Beton 0   4
666 Cement Wapno Gips 0   2
667 Central European Journal of Biology 0   1
668 Central European Journal of Chemistry 0   1
669 Central European Journal of Mathematics 0   7
670 Central European Journal of Physics 0   2
671 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 0   1
672 Central European Journal of Urology 0   1
673 Central European Review of Economics & Finance 0   2
674 Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC) 0   1
675 Centropa 0   4
676 Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts 0   1
677 ce/papers : The Online Collection for Conference Papers in Civil Engineering 0   1
678 Ceramics 0   1
679 Ceramika Budowlana 0   4
680 Cerebellum 0   1
681 Cerkiewny Wiestnik 0   11
682 Challenges of Modern Technology 0   1
683 Chaos 0   3
684 Chaos, Solitions & Fractals 0   3
685 Chaotic Modeling and Simulation - CMSIM 0   1
686 Charaktery 0   2
687 Chemia Analityczna 0   1
688 Chemia i Inżynieria Ekologiczna 0   8
689 Chemia Stosowana 0   4
690 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 0   2
691 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0   4
692 Chemical Communications 0   1
693 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 0   1
694 Chemical Engineering Communications 0   1
695 Chemical Engineering Journal 0   1
696 Chemical Engineering Science 0   1
697 Chemical Papers 0   1
698 Chemical Physics 0   1
699 Chemical Physics Letters 0   2
700 Chemik 0   1
701 Chemins de Formation au fil du temps 0   1
702 Chemistry and Physics of Lipids 0   3
703 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0   1
704 Chinese Business Review 0   2
705 Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics 0   4
706 Chinese Science Bulletin 0   1
707 Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 0   1
708 Chloe 0   1
709 Chłodnictwo 0   5
710 Chłodnictwo & Klimatyzacja 0   1
711 Chorzowskie Studia Polityczne 0   1
712 Chowanna 0   8
713 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 0   36
714 Chrześcijanin a Współczesność 0   1
715 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 0   29
716 Ciepłownictwo w Polsce 0   1
717 Cieszyński Almanach Pedagogiczny 0   4
718 Circuits and Systems 0   1
719 Circuits Systems and Signal Processing 0   2
720 Circulation Journal 0   1
721 cire.pl : Centrum Informacji o Rynku Energii [on line] 0   1
722 Civil and Environmental Engineering Reports 0   175
723 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny 0   3
724 Classical and Quantum Gravity 0   13
725 Climate Research 0   2
726 Clinical Anatomy 0   1
727 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 0   1
728 Clinical Autonomic Research 0   2
729 Clinical Biomechanics 0   1
730 Clinical Interventions in Aging 0   1
731 Clinical Microbiology and Infection 0   1
732 Clinical Reviews in Allergy & Immunology 0   1
733 Cogent Engineering 0   1
734 Cognitive Computation 0   1
735 Cognitive Science - New Media - Education 0   1
736 Collectanea Mathematica 0   8
737 Colloquia Communia 0   9
738 Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai 0   2
739 Colloquia Theologica Ottoniana 0   3
740 Colloquium 0   2
741 Colloquium Mathematicum 0   8
742 Combinatorica 0   1
743 Combinatorics, Probability and Computing 0   1
744 Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 0   15
745 Commentationes Mathematicae zob. [Annales Societatis Mathematicae Polonae] 0   0
746 Commodore & Amiga 0   1
747 Communications in Algebra 0   1
748 Communications in Computational Physics 0   1
749 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience 0   1
750 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 0   2
751 Communications in Physics 0   11
752 Communications of Systemics and Informatics World Network 0   1
753 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 0   1
754 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 0   1
755 Comparative Law Review 0   2
756 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 0   7
757 Composite Structures 0   1
758 Composites Part B : Engineering 0   2
759 Composites Theory and Practice 0   1
760 Com.press 0   1
761 Comptes Rendus Biologies 0   1
762 Comptes Rendus de L'Academie des Sciences. Ser. I 0   3
763 Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences 0   5
764 Computational Materials Science 0   2
765 Computational Methods in Science and Technology 0   35
766 Computational Optimization and Applications 0   1
767 Computational Statistics and Data Analysis 0   2
768 Computer Applications in Electrical Engineering 0   4
769 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 0   7
770 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 0   3
771 Computer Communications 0   1
772 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0   2
773 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 0   1
774 Computer Methods in Materials Science 0   1
775 Computer Physics Communications 0   3
776 Computers and Chemical Engineering 0   2
777 Computers and Chemistry 0   1
778 Computers and Electrical Engineering 0   1
779 Computers and Graphics 0   5
780 Computers and Mathematics with Applications 0   1
781 Computers and Structures 0   2
782 Computers in Biology and Medicine 0   1
783 Computers in Industry 0   1
784 Computers Journal 0   1
785 Computerworld. Polska 0   3
786 Computing in Cardiology 0   1
787 Computing, Multimedia and Intelligent Techniques 0   1
788 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 0   3
789 Conceptus: Zeitschrift für Philosophie 0   1
790 Concordia Discors vs. Discordia Concors 0   1
791 Condensed Matter Physics 0   1
792 Confrontation and Cooperation : 1000 years of polish-german-russian relations 0   1
793 Conservation Letters 0   1
794 Constellazioni 0   1
795 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 0   3
796 Continuum Mechanics and Thermodynamics 0   3
797 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 0   2
798 Control and Cybernetics 0   3
799 Control and Mathematics 0   0
800 Control Engineering Polska 0   2
801 Control Engineering Practice 0   13
802 Controlling i Rachunkowość Zarządcza 0   1
803 Controlling-Studien / Technische Universität Kaiserslautern 0   1
804 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen 0   11
805 Copernican Journal of Finance & Accounting 0   1
806 Copernicus Journal of Political Studies 0   1
807 CORELL: Computer Resources for Language Learning 0   1
808 Corrosion Science 0   1
809 Critical Reviews in Analytical Chemistry 0   1
810 Crop & Pasture Science 0   1
811 Crossroads. A Journal of English Studies 0   1
812 Cultural Perspectives 0   1
813 Culture, Health & Sexuality 0   1
814 Current Bioinformatics 0   2
815 Current Gynecologic Oncology 0   1
816 Current Issues in Personality Psychology 0   7
817 Current Microbiology 0   1
818 Current Oncology 0   2
819 Current Opinion in Lipidology 0   2
820 Current Problems of Psychiatry 0   2
821 Current Psychology 0   1
822 Current Topics in Biophysics 0   16
823 Current Topics in Genetics 0   1
824 Cybernetics and Systems Analysis 0   9
825 Cywilizacja i Polityka 0   1
826 Czas Kultury 0   10
827 Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie 0   1
828 Czasopismo Geograficzne 0   2
829 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 0   20
830 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 0   1
831 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 0   1
832 Czasopismo Psychologiczne 0   5
833 Czasopismo Stomatologiczne 0   2
834 Czasopismo Techniczne : Architektura 0   40
835 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 0   4
836 Czasopismo Techniczne : Informatyka 0   1
837 Czasopismo Techniczne : Mechanika 0   7
838 Czasopismo Techniczne : Środowisko 0   1
839 Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 0   2
840 Czasy Nowożytne 0   4
841 Czech Journal of Food Sciences 0   1
842 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 0   1
843 Czechoslovak Journal of Physics 0   4
844 Czechoslovak Mathematical Journal 0   3
845 Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 0   1
846 Człowiek i Ruch 0   4
847 Człowiek i Społeczeństwo 0   3
848 Człowiek i Światopogląd 0   1
849 Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym 0   1
850 Człowiek, środowisko, zagrożenie 0   1
851 Człowiek w kulturze 0   1
852 Cztery Historie 0   0
853 Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników 0   1
854 Czysta Energia 0   2
855 Časopis Civilistiki : Naukovo-Praktičnij Žurnal 0   1
856 Časopis Kiivskogo Universitetu Prava 0   4
857 Časopis pro Pěstování Matematiky 0   2
858 Česká Antropologie 0   11
859 Dalton Transactions 0   1
860 Das Historisch-Politische Buch 0   0
861 Data in Brief 0   1
862 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 0   1
863 Defektologiâ 0   1
864 Delta 0   10
865 Delta : vedecko-odborny časopis 0   1
866 Demonstratio Mathematica 0   31
867 Dendrobiology 0   14
868 Der Deutschunterricht 0   3
869 Dermatologia Kliniczna 0   2
870 Desalination 0   4
871 Desalination and Water Treatment 0   5
872 Deshima 0   1
873 Deutsch als Fremdsprache 0   2
874 Deutsche Lehrerzeitung 0   0
875 Deutsche Sprache 0   1
876 Deutschland Archiv 0   1
877 DGG-Informationen 0   1
878 Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 0   1
879 Diabetologia Kliniczna 0   1
880 Diagnostyka 0   5
881 Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 0   1
882 Dialectica 0   1
883 Dialog 0   2
884 Dialog Edukacyjny 0   5
885 Dialogi o Kulturze i Edukacji 0   4
886 Dialogue and Universalism 0   2
887 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne 0   7
888 Didaktik Deutsch 0   1
889 Die Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte 0   1
890 Die Politische Meinung 0   1
891 Die Welt der Slaven 0   1
892 Differncial'nye Uravneniâ 0   1
893 Diritto e Processo : Derecho y Proceso - Right & Remedies 0   1
894 Discrete - Event System Design - DESDes '01 0   1
895 Discrete and Computational Geometry 0   3
896 Discrete and Continuous Dynamical Systems 0   3
897 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A 0   2
898 Discrete Applied Mathematics 0   9
899 Discrete Dynamics in Nature and Society 0   2
900 Discrete Mathematics 0   36
901 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 0   2
902 Discussiones Mathematicae 0   78
903 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 0   19
904 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions 0   15
905 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 0   40
906 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 0   8
907 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 0   53
908 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 0   40
909 Disputatio 0   3
910 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 0   7
911 Dissertationes Historicae 0   1
912 Dissertationes Mathematicae 0   2
913 DNA and Cell Biology 0   1
914 Dobre obyczaje w kształceniu akademickim 0   0
915 Doctrina: Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny 0   1
916 Doctrina. Studia społeczno-polityczne 0   1
917 Doktor 0   29
918 Dolny Śląsk 0   8
919 Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini 0   3
920 Dozór Techniczny 0   1
921 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 0   1
922 Drogi Gminne i Powiatowe 0   1
923 Drogi i Mosty 0   8
924 Drogi Kolejowe 0   2
925 Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne 0   7
926 Drogownictwo 0   12
927 Drug Metabolism and Disposition 0   1
928 Drug Testing and Analysis 0   1
929 Drugs 0   2
930 Drwal : pismo przedsiębiorców leśnych 0   1
931 Dydaktyka Literatury 0   74
932 Dydaktyka Literatury i Konteksty 0   40
933 Dydaktyka Matematyki 0   3
934 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 0   10
935 Dydaktyka Szkoły Wyższej 0   0
936 Dydaktyka techniki 0   1
937 Dykcja: pismo literacko-artystyczne 0   4
938 Dylematy Egzystencjalne 0   1
939 Dynamic Games and Applications 0   4
940 Dynamic Systems and Applications 0   17
941 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 0   5
942 Dyrektor Szkoły 0   10
943 Dyskurs 0   1
944 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 0   1
945 Dyskursy Młodych Andragogów 0   52
946 Dyskursy młodych andragogów 0   0
947 Dyskursy o kulturze 0   1
948 Dysleksja 0   1
949 Dziecko i Jego Świat 0   15
950 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 0   1
951 Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza 0   0
952 Dzieje Najnowsze 0   12
953 Dziennik Gazeta Prawna 0   1
954 Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce 0   1
955 Dzikie Życie 0   1
956 Dziś 0   3
957 Earth Moon and Planets 0   1
958 East Journal on Approximations 0   3
959 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij 0   2
960 e-Biuletyn [online] 0   1
961 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 0   1
962 Echa przeszłości 0   4
963 ECMI Newsletter 0   3
964 Ecologia Balkanica 0   1
965 Ecological Chemistry and Engineering. A 0   2
966 Ecological Complexity 0   2
967 Ecological Engineering 0   1
968 Ecological Entomology 0   1
969 Ecological Indicators 0   11
970 Ecological Questions 0   1
971 Ecology and Evolution 0   1
972 Econometrics Journal 0   1
973 Economic and Environmental Studies 0   3
974 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja 0   1
975 Economic Theory 0   4
976 Economics Bulletin 0   1
977 Economics Letters 0   1
978 Ecosphere 0   1
979 ECS Transactions 0   2
980 Edukacja 0   59
981 Edukacja - praca - bezpieczeństwo 0   2
982 Edukacja - Technika - Informatyka 0   8
983 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 0   15
984 Edukacja dla Bezpieczeństwa 0   1
985 Edukacja Dorosłych 0   16
986 Edukacja Dorosłych (Radom) 0   0
987 Edukacja Dorosłych (Toruń) 0   0
988 Edukacja dorosłych w procesie integrowania się Europy 0   1
989 Edukacja Dziecka 0   1
990 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers 0   3
991 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 0   1
992 Edukacja Filozoficzna 0   22
993 Edukacja Humanistyczna 0   68
994 Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny 0   71
995 Edukacja i Dialog 0   23
996 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 0   1
997 Edukacja Ogólnotechniczna 0   1
998 Edukacja Otwarta 0   4
999 Edukacja pozaszkolna a integracja europejska 0   1
1000 Edukacja Prawnicza 0   2
1001 Edukacja: studia, badania, innowacje 0   3
1002 Edukacja. Teologia i Dialog 0   1
1003 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 0   18
1004 Edukacja Zawodowa i Ustawiczna 0   1
1005 Edukacja Zdrowotna 0   1
1006 Edukácia. Vedecko-odborný časopis 0   1
1007 Effektivnaja Pedagogika 0   1
1008 e-Finanse 0   2
1009 EJSO European Journal of Surgical Oncology 0   1
1010 Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie 0   1
1011 Ekologia i Technika 0   6
1012 Ekologiczne kształcenie nauczycieli. Raport 0   1
1013 Ekonometria = Econometrics 0   3
1014 Ekonomia = Economics 0   5
1015 Ekonomia : Wroclaw Economic Review 0   2
1016 Ekonomia i Prawo 0   4
1017 Ekonomia i Środowisko 0   6
1018 Ekonomia i Zarządzanie 0   2
1019 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management 0   3
1020 Ekonomia Społeczna 0   1
1021 Ekonomia XXI wieku 0   4
1022 Ekonomické Trendy 0   2
1023 Ekonomiczne Problemy Usług 0   3
1024 Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management 0   1
1025 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0   42
1026 Ekonomika: problemi teorii ta praktitki 0   1
1027 Ekonomika v skole 0   1
1028 Ekonomista 0   8
1029 Ekopartner 0   2
1030 Eko-Problemy 0   1
1031 Ekoprofit 0   3
1032 Ekotechnika 0   23
1033 Ekspansja obrazów 0   1
1034 Ekspert Budowlany 0   1
1035 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability 0   2
1036 Eksploatacja silników spalinowych 0   1
1037 Electric Power Systems Research 0   6
1038 Electrical Power Quality and Utilisation. Journal 0   5
1039 Electronic Communications in Probability 0   1
1040 Electronic Design 0   1
1041 Electronic Journal of Biotechnology 0   1
1042 Electronic Journal of Combinatorics 0   7
1043 Electronic Journal of Linear Algebra 0   2
1044 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 0   8
1045 Electronic Notes in Discrete Mathematics 0   4
1046 Electronics and Telecommunications Quarterly 0   5
1047 Elektricestvo 0   2
1048 Elektro.info [online] 0   4
1049 Elektroinstalator 0   1
1050 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 0   14
1051 Elektronika i svjaz' 0   1
1052 Elektronika Praktyczna 0   2
1053 Elektronika ta Sistemi Upravlinnâ 0   1
1054 Elektronika ta Zv'âzok 0   1
1055 Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki 0   1
1056 Elektrotechnika 0   3
1057 Elektrotechnika : Prądy Niesinusolidalne 0   1
1058 Elektrotechnika : Prądy Niesinusolidalne - EPN 2000 0   1
1059 Elemente der Mathematik 0   3
1060 Elementy Półprzewodnikowe i Układy Scalone 0   1
1061 eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny 0   2
1062 Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 0   1
1063 e-mentor 0   7
1064 Encyklopedia Ziemi Głogowskiej 0   2
1065 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 0   3
1066 Endokrynologia Polska 0   2
1067 Energeia 0   3
1068 Energetyka 0   1
1069 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej 0   1
1070 Energia - Pieniądze i Środowisko 0   1
1071 Energia Elektryczna 0   1
1072 Energia i Budynek 0   2
1073 Energia i Recykling 0   1
1074 Energies 0   1
1075 Energosbereženie. Energetika. Energoaudit 0   2
1076 Energy 0   2
1077 Energy and Buildings 0   4
1078 Energy Conversion and Management 0   1
1079 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects 0   1
1080 Energy-Efficiensy in Civil Engineering and Architecture 0   1
1081 Engineering 0   1
1082 Engineering and Technology Journal 0   3
1083 Engineering Applications of Artificial Intelligence 0   8
1084 Engineering design in integrated product development - EDIProD '2000 0   1
1085 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 0   15
1086 Engineering Optimization 0   2
1087 Engineering Science and Technology, an International Journal 0   1
1088 Engineering Transactions 0   8
1089 Englisch betrifft uns 0   1
1090 Entomologia Experimentalis et Applicata 0   7
1091 Entomologica Fennica 0   1
1092 Entropy 0   1
1093 Environment and Ecology Research 0   1
1094 Environment Protection Engineering 0   8
1095 Environmental Engineering and Management Journal 0   2
1096 Environmental Geochemistry and Health 0   1
1097 Environmental Microbiology 0   1
1098 Environmental Modeling & Software 0   1
1099 Environmental Research 0   1
1100 Environmental Research Letters 0   1
1101 Environmental Science and Pollution Research 0   3
1102 EOS: Commentarii Societatis Philologiae Polonorumi 0   1
1103 e-Pedagogium [online] 0   1
1104 Epiphany. Journal of Transdisciplinary Studies 0   1
1105 Episteme 0   5
1106 EPJ Web of Conferences 0   0
1107 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics 0   1
1108 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 0   1
1109 e-Polymers 0   1
1110 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 0   4
1111 Erdöl Erdgas Kohle 0   2
1112 Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology 0   5
1113 Ergonomia 0   1
1114 Ergonomiczne kształtowanie środowiska 0   1
1115 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura 0   1
1116 ESAIM : Proceedings 0   0
1117 ESAIM: Proceedings and Surveys 0   3
1118 E-Security Magazine 0   2
1119 Essays of Faculty of Law University of Pécs 0   1
1120 Estetyka i Krytyka 0   4
1121 Estudios Filológicos Alemanes 0   4
1122 Ethical Theory and Moral Practice 0   1
1123 Ethics and Bioethics 0   9
1124 Ethology Ecology & Evolution 0   3
1125 Ethos 0   3
1126 Etnografia Polska 0   1
1127 Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku 0   1
1128 Etyka 0   3
1129 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój 0   1
1130 Eunomia 0   45
1131 Eurasian Studies Yearbook 0   1
1132 Europa 0   1
1133 Europa Regionum 0   10
1134 Europa Wschodu i Zachodu 0   5
1135 European and Comparative Law Journal = Žurnal evropejs''kogo i porivnâl''nogo prava 0   1
1136 European Biophysics Journal with Biophysics Letters 0   2
1137 European Food Research and Technology 0   1
1138 European Journal of Biochemistry : The FEBS Journal 0   4
1139 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 0   1
1140 European Journal of Cell Biology 0   1
1141 European Journal of Combinatorics 0   5
1142 European Journal of Control 0   1
1143 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 0   1
1144 European Journal of Ecology 0   2
1145 European Journal of Entomology 0   3
1146 European Journal of Environmental and Safety Sciences 0   2
1147 European Journal of Forest Pathology 0   1
1148 European Journal of Gynaecological Oncology 0   1
1149 European Journal of Medical Research 0   4
1150 European Journal of Neuroscience 0   4
1151 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 0   1
1152 European Journal of Pharmaceutical Sciences 0   1
1153 European Journal of Physics 0   1
1154 European Journal of Physiology 0   1
1155 European Journal of Service Management 0   1
1156 European Journal of Surgical Oncology 0   0
1157 European Journal of Transformation Studies 0   1
1158 European Journal of Wildlife Research 0   3
1159 European Journal of Wood and Wood Products 0   1
1160 European Mathematical Society. Newsletter 0   1
1161 European Physical Journal A 0   3
1162 European Physical Journal B 0   3
1163 European Physical Journal C 0   5
1164 European Physical Journal D 0   1
1165 European Physical Journal Direct 0   0
1166 European Physical Journal E 0   1
1167 European Physical Journal-Special Topics 0   4
1168 European Transport Law 0   1
1169 European Urology 0   2
1170 European Urology Focus 0   1
1171 Europejczyk 0   1
1172 Europejski Przegląd Sądowy 0   5
1173 Europhysics Letters 0   1
1174 Euroregiony 0   1
1175 Evangelium und Wissenschaft 0   1
1176 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 0   1
1177 Evolutionary Ecology 0   1
1178 Evropa 0   1
1179 Exit 0   2
1180 Experimental and Applied Acarology 0   1
1181 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes 0   1
1182 Experimental Astronomy 0   1
1183 Experimentelle Technik der Physik 0   2
1184 Expert Opinion on Investigational Drugs 0   1
1185 Expert Review of Clinical Pharmacology 0   1
1186 Expressionismus 0   1
1187 Extracta Mathematicae 0   2
1188 Ezegodnik Rossijskogo Psichologiceskogo Obscestva 0   1
1189 Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva 0   3
1190 Fa-Art 0   0
1191 Fabryka Wiedzy 0   2
1192 Facta Ficta Journal of Narrative, Narrative & Media 0   0
1193 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 0   2
1194 Facta Universitatis 0   1
1195 Fakty i mity 0   1
1196 Fakultät für Physik 0   1
1197 Familial Cancer 0   1
1198 Family Medicine & Primary Care Review 0   3
1199 Far East Journal of Mathematical Sciences 0   1
1200 Fasciculi Mathematici 0   8
1201 Fastitocalon. Studies in Fantasticism Ancient to Modern 0   1
1202 FEMS Microbiology Letters 0   1
1203 Fenomen POLSKA 0   2
1204 Fenomen Polska 0   1
1205 Fenomenologia 0   1
1206 Ferroelectrics 0   11
1207 Fibonacci Quarterly 0   5
1208 Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski 0   21
1209 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 0   76
1210 Filomat 0   1
1211 Filosofia obrazovania 0   2
1212 Filosofiâ osviti. Universitets'ki studii = Philosophy of education. University studies 0   2
1213 Filo-Sofija 0   12
1214 Filosofs'ki obrii 0   1
1215 Filosofs'ki pošuki 0   1
1216 Filosofskie Nauki 0   2
1217 Filosofskij polilog 0   1
1218 Filozofia Chrześcijańska 0   1
1219 Filozofia dialogu 0   1
1220 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 0   1
1221 Filozofia Nauki 0   23
1222 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 0   1
1223 Filozoficzne Aspekty Genezy 0   88
1224 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin 0   17
1225 Filozoficznie 0   1
1226 Finanse Publiczne 0   1
1227 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 0   6
1228 Firma i Rynek 0   2
1229 Fixed Point Theory 0   2
1230 Fiziceskoe vospitanie studentov 0   2
1231 Fizičeskaâ Elektronika 0   1
1232 Fizičeskaâ kul'tura i sport: teoriâ i praktika 0   2
1233 Fizična Aktivnist', Zdorov'â i Sport = Phisical Activity, Health and Sport 0   1
1234 Fizična kul'yura, sport ta zdorov'â nacii 0   5
1235 Fizične vihovannâ, sport i kul'tura zdorov'â u syčasnomy suspil'stvi. Zbirnik naukovih prac' Shidnoevropejs'kogo naciolal'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki 0   1
1236 Fizika Nizkih Temperatur 0   1
1237 Fizika Tverdogo Tela 0   5
1238 Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii 0   15
1239 Fizjoterapia 0   3
1240 Fizjoterapia Polska 0   3
1241 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce = Building Physics in Theory and Practice 0   1
1242 Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia 0   5
1243 Fizyka w Szkole 0   0
1244 Flora 0   3
1245 Fluid Phase Equilibria 0   1
1246 Focus 0   1
1247 Folia Biologica - Kraków 0   1
1248 Folia Biologica - Prague 0   1
1249 Folia Cardiologica 0   8
1250 Folia Cardiologica Excerpta 0   1
1251 Folia Forestalia Polonica 0   1
1252 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry 0   1
1253 Folia Histochemica et Cytobiologica 0   13
1254 Folia Microbiologica 0   3
1255 Folia Morphologica 0   5
1256 Folia Oeconomica Stetinensia 0   6
1257 Folia Parasitologica 0   2
1258 Folia Philosophica 0   5
1259 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 0   3
1260 Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 0   2
1261 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 0   3
1262 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 0   2
1263 Folia Zoologica 0   3
1264 Fontes Archaeologici Posnanienses 0   1
1265 Food Analytical Methods 0   2
1266 Food and Chemical Toxicology 0   1
1267 Food Chemistry 0   3
1268 Foodborne Pathogens and Disease 0   1
1269 [fo:pa] 0   1
1270 Forensic Science, Medicine and Pathology 0   1
1271 Forest Ecology and Management 0   2
1272 Forestry : an International Journal of Forest Research 0   1
1273 Format 0   8
1274 Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych 0   1
1275 Forteca 0   2
1276 Fortschritte der Physik 0   7
1277 Fortyfikacja 0   2
1278 Forum Akademickie 0   9
1279 Forum Artis Rhetoricae 0   3
1280 Forum Bibliotek Medycznych 0   1
1281 Forum Budowlane 0   1
1282 Forum Eksploatatora 0   9
1283 Forum for World Literature Studies 0   1
1284 Forum Historyczno-Społeczne 0   6
1285 Forum Lingwistyczne 0   1
1286 Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego 0   1
1287 Forum Oświatowe 0   9
1288 Forum Pedagogiczne 0   1
1289 Forum Politologiczne 0   3
1290 Forum PWSZ w Raciborzu 0   1
1291 Forum Socjologiczne 0   1
1292 Forum Zakażeń 0   1
1293 Forward : magazyn studencki 0   3
1294 Fotografia 0   1
1295 Fotograficzny biuletyn 0   1
1296 Fototapeta 0   1
1297 Foto-zeszyty 0   1
1298 Foundations of Civil and Environmental Engineering 0   3
1299 Foundations of Computing and Decision Sciences 0   1
1300 Foundations of Control and Management Sciences 0   1
1301 Foundations of Management. International Journal 0   18
1302 Foundations of Physics 0   2
1303 Foundations of Physics Letters 0   3
1304 Foundations of Science 0   0
1305 Fórum Manažéra 0   6
1306 Fragmenta Faunistica 0   4
1307 Francia : Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 0   1
1308 Fraza: poezja, proza, esej 0   22
1309 Frazeologické Štúdie 0   1
1310 Fronda 0   3
1311 Frontiers in Physics 0   1
1312 Frontiers in Physiology 0   1
1313 Frontiers in Plant Science 0   2
1314 Frontiers of Physics na liście - "Frontiers in Physics" w oryginale 0   0
1315 Fuel 0   13
1316 Fuel Processing Technology 0   1
1317 Fullerene Science and Technology 0   1
1318 Functional Differential Equations 0   1
1319 Functional Materials 0   4
1320 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici 0   20
1321 Fundamenta Informaticae 0   2
1322 Fundamenta Mathematicae 0   2
1323 Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools 0   1
1324 Funkcialaj Ekvacioj. Serio Internacia 0   1
1325 Funkcjalaj Ekvacioj 0   3
1326 Future Generation Computer Systems 0   2
1327 Future Human Image 0   1
1328 Fuzzy Sets and Systems 0   7
1329 Galaxies 0   2
1330 Galicja. Studia i Materiały 0   1
1331 Game Developer Magazine 0   3
1332 Game Theory and Applications 0   1
1333 Games and Economic Behavior 0   2
1334 Gastroenterologia Polska 0   1
1335 Gawron 0   1
1336 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 0   22
1337 Gazeta : Newsletter of the American Association for Polish-Jewish Studies 0   1
1338 Gazeta Malarzy i Poetów 0   2
1339 Gazeta Samorządu i Administracji 0   3
1340 Gazeta Wyborcza 0   2
1341 Gazeta Zachodnia 0   1
1342 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 0   1
1343 GEARSolutions 0   1
1344 Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft 0   1
1345 Gemellological Review 0   2
1346 Gender and Media 0   1
1347 Genealogia: studia i materiały historyczne 0   2
1348 General and Professional Education 0   18
1349 General Relativity and Gravitation 0   2
1350 Genesis 0   3
1351 Genologia i konteksty 0   1
1352 Genome Research 0   1
1353 Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy 0   5
1354 Geodesy and Cartography 0   2
1355 Geodetski List 0   1
1356 Geodezja i Kartografia 0   2
1357 Geografia w Szkole 0   0
1358 Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 0   3
1359 Geological Quarterly 0   1
1360 Geologos 0   2
1361 Geology, Geophysics & Environment 0   1
1362 Geophysical Research Letters 0   1
1363 Geopolityka 0   32
1364 Geotechnique 0   1
1365 Germanica Wratislaviensia 0   15
1366 Germanistische Linguistik 0   1
1367 Germanistische Werkstatt 0   1
1368 Gerontologia Współczesna 0   1
1369 Gesellschaft für Informatik - Fachausschuß Management der Anwendungsentwicklung und-wartung 0   1
1370 Gesellschaft für Schwerionenforschung 0   1
1371 Gestalt 0   1
1372 Gewerkschaftliche Monatshefte 0   1
1373 Giessereiforschung 0   4
1374 Gigiena Truda 0   1
1375 Ginekologia i położnictwo - medical project 0   0
1376 Ginekologia Polska 0   5
1377 Ginekologia Praktyczna 0   5
1378 Gistaryčnaa Brama 0   2
1379 G.I.T. Laboratory Journal 0   2
1380 Glasbrenner 0   2
1381 Glas/Golos Souzu 0   1
1382 Glasnik Matematicki 0   2
1383 Glasnik Matematički. Series III 0   1
1384 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne 0   1
1385 Global Change Biology 0   1
1386 Global Ecology and Biogeography 0   1
1387 Global Ecology and Conservation 0   1
1388 Global Management Journal 0   5
1389 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 0   2
1390 Glottodidactica 0   5
1391 Głos Przedsiębiorcy 0   1
1392 Głos Uczelni 0   10
1393 Gnom 0   0
1394 GNOM : Generalnie Niezidentyfikowane Obiekty Myślowe 0   1
1395 Gorzowski Biuletyn Oświatowy 0   1
1396 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 0   7
1397 Gospodarka Narodowa 0   2
1398 Gospodarka Paliwami i Energią 0   1
1399 Gospodarka Przestrzenna 0   1
1400 Gospodarka Rynek Edukacja 0   11
1401 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 0   2
1402 Gospodarka w Praktyce i Teorii 0   1
1403 Gospodarka Wodna 0   12
1404 Górnictwo i Geoinżynieria 0   2
1405 Górnictwo i Geologia 0   1
1406 Górnictwo Odkrywkowe 0   14
1407 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości 0   1
1408 Grabonoskie Zapiski Regionalne 0   3
1409 Graellsia 0   1
1410 Graphs and Combinatorics 0   5
1411 Gravitation and Cosmology 0   1
1412 Grazer Mathematische Berichte 0   10
1413 Grazer Philosophische Studien 0   4
1414 Grono 0   6
1415 Grono - Kwartalnik Metodyczny 0   2
1416 Grupa i Zabawa 0   1
1417 GSTF Journal of Engineering Technology - JET 0   1
1418 Gubernaculum et Administratio. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 0   1
1419 Guliwer 0   3
1420 Gumanitarni Studii 0   1
1421 Gumanitarnij časopis 0   3
1422 Gwary Dziś 0   1
1423 Gwiazda Polarna 0   3
1424 H F S A Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivi 0   1
1425 Ha!art 0   1
1426 Habaršy vestnik 0   1
1427 Handel Wewnętrzny 0   14
1428 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014 0   2
1429 Hans Fallada Jahrbuch 0   1
1430 Health Promotion International 0   1
1431 Health Psychology Report 0   2
1432 Heat and Mass Transfer 0   2
1433 Heat Treating Progress 0   1
1434 Hegel - Jahrbuch 0   1
1435 Helminthologia 0   1
1436 Helvetica Physica Acta 0   1
1437 Hereditary Cancer in Clinical Practice 0   1
1438 Hereditas Minariorum 0   3
1439 Heredity 0   1
1440 HERJ Hungarian Educational Research Journal 0   4
1441 Hermes : Zeitschrift für klassische Philologie 0   1
1442 Herold-Jahrbuch 0   1
1443 Herpetological Journal 0   1
1444 Herpetology Notes 0   4
1445 High Pressure Research 0   1
1446 Higiena Pracy 0   1
1447 Himičeskaâ Tehnologiâ 0   3
1448 hin und her 0   1
1449 Hiroshima Mathematical Journal 0   1
1450 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym 0   2
1451 HISTORIA@TEORIA 0   2
1452 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 0   1
1453 Historická demografie 0   1
1454 History and Fhilosophy of Logic 0   1
1455 Historyczne spotkania Polaków i Niemców 0   0
1456 Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny 0   7
1457 Historyka: studia metodologiczne 0   1
1458 HIV & AIDS Review 0   3
1459 Hodowca Drobnego Inwentarza 0   1
1460 Holz als Roh - und Werkstoff 0   3
1461 Holztechnologie 0   4
1462 Homines Hominibus: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 0   3
1463 Homo : Journal of Comparative Human Biology 0   1
1464 Homo Politicus : rocznik politologiczny 0   3
1465 Horyzonty Polityki 0   1
1466 Horyzonty Psychologii 0   1
1467 Horyzonty Wychowania 0   7
1468 Hugo-Ball-Almanach 0   1
1469 Human Evolution 0   1
1470 Human Movement 0   1
1471 Human Vaccines & Immunotherapeutics 0   1
1472 Humaniora 0   1
1473 Humanistyka i Przyrodoznawstwo 0   4
1474 Humanities and Social Sciences 0   1
1475 Humanities and social sciences letters 0   1
1476 Humanizacja Pracy 0   9
1477 Humanizm - Prakseologia - Pedagogika 0   1
1478 Humanizm, prakseologia, pedagogika 0   1
1479 Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne 0   3
1480 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány 0   1
1481 Husserl Studies 0   2
1482 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny 0   12
1483 Hydraulika a Pneumatika 0   4
1484 Hydraulika i Pneumatyka 0   13
1485 Hydrometallurgy 0   1
1486 Hygeia Public Health 0   4
1487 Hyperfine Interactions 0   1
1488 Hypertension Research 0   2
1489 "I" - Nezaležnij Kulturologičnij Časopis 0   2
1490 IACM Expressions : Bulletin for the International Association for Computational Mechanics 0   1
1491 IATEFL Newsletter. Online post-conference Journal 0   2
1492 IAU Transactions 0   1
1493 IBIS : International Journal of Avian Science 0   2
1494 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology 0   3
1495 Idea 0   0
1496 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 0   7
1497 Idee a urządzanie świata społecznego 0   1
1498 Ideopolityka 0   1
1499 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 0   1
1500 Idź Pod Prąd 0   19
1501 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 0   2
1502 IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques 0   3
1503 IEEE Access 0   3
1504 IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine 0   2
1505 IEEE Industrial Electronics Magazine 0   1
1506 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 0   1
1507 IEEE Transactions on Automatic Control 0   6
1508 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 0   1
1509 IEEE Transactions on Circuits and Systems - I 0   4
1510 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II 0   4
1511 IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers 0   1
1512 IEEE Transactions on Control Systems Technology 0   5
1513 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 0   1
1514 IEEE Transactions on Energy Conversion 0   1
1515 IEEE Transactions on Industrial Electronics 0   3
1516 IEEE Transactions on Industrial Informatics 0   2
1517 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 0   9
1518 IEEE Transactions on Medical Imaging 0   1
1519 IEEE Transactions on Neural Networks 0   4
1520 IEEE Transactions on Power Delivery 0   1
1521 IEEE Transactions on Robotics 0   1
1522 IEEE Transactions on Robotics and Automation 0   1
1523 IEEE Transactions on Signal Processing 0   1
1524 IEEE Transactions on Smart Grid 0   2
1525 IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part A : Systems and Humans 0   1
1526 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems 0   2
1527 IET Control Theory and Applications 0   1
1528 IET Electric Power Applications 0   1
1529 IET Generation, Transmission & Distribution 0   1
1530 IFAC Proceedings Volumens 0   2
1531 IFAC-PapersOnLine 0   4
1532 Ikonotheka 0   1
1533 IMAGE : Bulletin of the International Linear Algebra Society 0   31
1534 Image Processing & Communications 0   1
1535 Images 0   3
1536 Imago 0   0
1537 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski 0   1
1538 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 0   114
1539 Indagationes Mathematicae 0   0
1540 Indagationes Mathematicae - New Series 0   16
1541 Indian Journal of Mathematics 0   3
1542 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 0   1
1543 Industrial Heating : the International Journal of Thermal Technology [online] 0   1
1544 Industrial Lubrication and Tribology 0   2
1545 Industrie - Anzeiger 0   2
1546 Industrielle Beziehungen 0   1
1547 Info Daf 0   3
1548 Informacja bieżąca 0   1
1549 Informacje. KLIR 0   0
1550 Informacje Naukowe i Techniczne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych 0   1
1551 Informatics and Internet Application in Logistics 0   1
1552 Informatika 0   6
1553 Information Processing Letters 0   10
1554 Information Sciences 0   2
1555 Information Systems in Management 0   1
1556 Information Technology for Development 0   1
1557 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS) 0   1
1558 Informator Archiwalny 0   3
1559 Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego 0   2
1560 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 0   3
1561 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics 0   1
1562 Informatyka Teoretyczna i Stosowana 0   9
1563 Informatyka w Szkole 0   0
1564 Infrastruktura 0   4
1565 Innovation in Language Learning and Teaching 0   1
1566 Innovation: The European Journal of Social Science Research 0   1
1567 Innowacje a konkurencyjność gospodarki 0   2
1568 Innowacje podagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży 0   1
1569 Innowator 0   1
1570 Inorganic Chemistry 0   1
1571 Inorganica Chimica Acta 0   1
1572 Insect Conservation and Diversity 0   1
1573 Inspiracje 0   2
1574 Inspirator. Czasopismo Refleksyjnego Nauczyciela 0   1
1575 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 0   8
1576 Institute of Nuclear Physics Annual Report 0   1
1577 Institute of Physics Conference Series 0   2
1578 Integracja w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra 0   1
1579 Integral Equations and Operator Theory 0   1
1580 Integral Transforms and Special Functions 0   1
1581 Integration - the VLSI Journal 0   1
1582 Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods Within the Framework of Industrial Application 0   1
1583 Intelligent Control and Automation 0   1
1584 Intelligent Manufacturing Systems - IMS 2001 0   1
1585 inter 0   1
1586 Inter Finitimos 0   2
1587 Inter Finitimos: Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen 0   1
1588 Intercathedra 0   1
1589 Interdisciplinary Studies in Musicology 0   1
1590 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 0   7
1591 Interjuli. Internationale Kinder- und Jugendliteraturforschung 0   1
1592 Interlitteraria 0   1
1593 Internacjonalista 0   1
1594 Internal Security 0   4
1595 International Agrophysics 0   1
1596 International Association of Sound and Audiovisual Archives Journal 0   1
1597 International Biodeterioration & Biodegradation 0   1
1598 International Cast Metals Journal 0   1
1599 International Centre for Theoretical Physics 0   1
1600 International Communication in Heat and Mass Transfer 0   1
1601 International Game Theory Review 0   1
1602 International Journal for Multiscale Computational Engineering 0   1
1603 International Journal of Academic Research 0   1
1604 International Journal of Acarology 0   1
1605 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 0   4
1606 International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology 0   1
1607 International Journal of Agricultural and Biological Engineering 0   1
1608 International Journal of Algebra and Computation 0   1
1609 International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) 0   1
1610 International Journal of Applied Linguistics 0   1
1611 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 0   73
1612 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 0   136
1613 International Journal of Arts and Sciences 0   1
1614 International Journal of Automation and Computing 0   2
1615 International Journal of Bifurcation and Chaos 0   2
1616 International Journal of Biodiversity 0   1
1617 International Journal of Biometeorology 0   1
1618 International Journal of Cancer 0   1
1619 International Journal of Cardiology 0   9
1620 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online] 0   1
1621 International Journal of Civil Engineering 0   1
1622 International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering (IJCMSSE) [online] 0   1
1623 International Journal of Computer and Information Technology 0   1
1624 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT) 0   1
1625 International Journal of Computing 0   2
1626 International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 0   1
1627 International Journal of Control 0   24
1628 International Journal of Design, Analysis and Tools for Integrated Circuits and Systems 0   2
1629 International Journal of Differential Equations and Applications 0   1
1630 International Journal of Education 0   1
1631 International Journal of Electrical Power and Energy Systems 0   3
1632 International Journal of Electronics 0   1
1633 International Journal of Electronics and Telecommunications 0   15
1634 International Journal of Electronics Letters 0   1
1635 International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) 0   1
1636 International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) 0   1
1637 International Journal of Engineering Science 0   3
1638 International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) 0   2
1639 International Journal of Environmental Research and Public Health 0   7
1640 International Journal of Game Theory 0   4
1641 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0   2
1642 International Journal of Heat and Mass Transfer 0   7
1643 International Journal of Hydrogen Energy 0   1
1644 International Journal of Immunogenetics 0   1
1645 International Journal of Industrial Ergonomics 0   1
1646 International Journal of Information Technology and Intelligent Computing 0   2
1647 International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications 0   1
1648 International Journal of Knowledge and Learning 0   1
1649 International Journal of Language, Literature and Culture 0   1
1650 International Journal of Languages and Literatures 0   1
1651 International Journal of Life Cycle Assessment 0   3
1652 International Journal of Logistics Systems and Management 0   1
1653 International Journal of Machine Tools & Manufacture 0   2
1654 International Journal of Management and Economics 0   1
1655 International Journal of Mass Spectrometry 0   1
1656 International Journal of Mathematical and Computational Methods 0   1
1657 International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 0   1
1658 International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 0   1
1659 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 0   5
1660 International Journal of Mechanical Sciences 0   1
1661 International Journal of Mechanics and Materials in Design 0   1
1662 International Journal of Medical Microbiology 0   1
1663 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 0   1
1664 International Journal of Modern Physics A 0   11
1665 International Journal of Modern Physics C 0   5
1666 International Journal of Modern Physics E 0   9
1667 International Journal of Molecular Medicine 0   3
1668 International Journal of Molecular Sciences 0   2
1669 International Journal of Multiphase Flow 0   1
1670 International Journal of Photoenergy 0   1
1671 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) 0   1
1672 International Journal of Pressure Vessels and Piping 0   1
1673 International Journal of Production Research 0   1
1674 International Journal of Pure and Applied Mathematics 0   7
1675 International Journal of Research in Social Sciences 0   2
1676 International Journal of Robotics Research 0   4
1677 International Journal of Robust and Nonlinear Control 0   4
1678 International Journal of Sociology 0   2
1679 International Journal of Solids and Structures 0   1
1680 International Journal of Structural Stability and Dynamics 0   1
1681 International Journal of Surface Science and Engineering 0   2
1682 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 0   3
1683 International Journal of Systems Science 0   10
1684 International Journal of Theoretical Electrotechnics 0   1
1685 International Journal of Theoretical Physics 0   1
1686 International Journal of Urology 0   1
1687 International Journal on Algae 0   1
1688 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE) 0   1
1689 International Mathematical Forum 0   1
1690 International Philosophical Quarterly 0   1
1691 International Reviews in Physical Chemistry 0   1
1692 International Series of Numerical Mathematics 0   2
1693 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 0   2
1694 International Studies on Sparrows 0   10
1695 Inverse Problems 0   1
1696 Investigationes Linguisticae 0   2
1697 Inwestycje inżynierii ochrony środowiska 0   1
1698 Inwestycje Sektora Publicznego 0   1
1699 Inzenerno-Fiziceskij Zurnal 0   1
1700 Inżynier Budownictwa 0   16
1701 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 0   22
1702 Inżynieria Biomedyczna 0   13
1703 Inżynieria i Aparatura Chemiczna 0   8
1704 Inżynieria i Budownictwo 0   38
1705 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 0   10
1706 Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych 0   4
1707 Inżynieria Maszyn 0   17
1708 Inżynieria Materiałowa 0   22
1709 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering 0   3
1710 Inżynieria Rolnicza 0   2
1711 IOBC WPRS Bulletin 0   2
1712 IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 0   2
1713 IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 0   3
1714 IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 0   1
1715 Iranian Journal of Language Teaching Research 0   1
1716 ISA Transactions 0   2
1717 Iskusstvennyj Intellekt 0   8
1718 Issledovaniâ po Slavânskim Âzykam 0   1
1719 Istocznik 0   1
1720 Istoričnij Arhiv 0   5
1721 Istoriko-Politični Problemi Sučasnogo Svity = Modern Historical and Political Issues 0   1
1722 Istraživanja. Journal of Historical Researches 0   1
1723 IT Security Magazine 0   1
1724 Italian Journal of Zoology 0   1
1725 Italica Wratislaviensia 0   1
1726 Ius et Administratio 0   2
1727 Ius Novum 0   4
1728 Izmeritel'naâ Tehnika 0   2
1729 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 0   7
1730 Izvestia Rossijskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta im. A. I. Gercena 0   1
1731 Izvestia tomskogo politechničeskogo universiteta 0   1
1732 Izvestia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta 0   1
1733 Izvestiâ 0   5
1734 Izvestiâ Ran. Teoriâ i Sistemy Upravlenia 0   1
1735 Izvestija Akademii Nauk: Serija Literatury i Jazyka 0   1
1736 Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij 0   7
1737 Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij Severo-Kavkazkij Region 0   1
1738 Jagiellonian Journal of Management 0   1
1739 Jahrbuch fűr Internationale Germanistik 0   0
1740 Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 0   2
1741 Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 0   4
1742 Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte 0   5
1743 Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 0   1
1744 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 0   1
1745 Jak żyć? 0   1
1746 Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 0   6
1747 Japanese Journal of Physiology (nowy tytuł: The Journal of Physiological Sciences) 0   0
1748 Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne 0   1
1749 JELLIC. Journal of English Language, Literature and Culture 0   1
1750 Język - Szkoła - Religia 0   10
1751 Język a Kultura 0   4
1752 Język artystyczny 0   1
1753 Język Polski 0   20
1754 Język Polski w Gimnazjum 0   3
1755 Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie 0   1
1756 Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 0   7
1757 Język. Religia. Tożsamość 0   6
1758 Języki Obce w Szkole 0   22
1759 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education 0   1
1760 Joseph von Eichendorff Konversatorium : zeszyty edukacji kulturalnej 0   0
1761 Joseph von Eichendorff Konversatorium: Hefte fűr Kultur und Bildung 0   2
1762 Joseph Wittig i nasze czasy 0   2
1763 Jostrans 0   1
1764 Journal de Physique 0   1
1765 Journal de Physique IV France 0   1
1766 Journal for Nature Conservation 0   1
1767 Journal for the History of Analytical Philosophy 0   1
1768 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 0   5
1769 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 0   1
1770 Journal of Addiction Research & Therapy 0   1
1771 Journal of Agribusiness and Rural Development 0   5
1772 Journal of Agricultural and Food Chemistry 0   5
1773 Journal of Alloys and Compounds 0   6
1774 Journal of Animal Ecology 0   1
1775 Journal of Animal Science 0   1
1776 Journal of Applied Analysis 0   4
1777 Journal of Applied Computer Science 0   4
1778 Journal of Applied Electrochemistry 0   1
1779 Journal of Applied Genetics 0   7
1780 Journal of Applied Management and Investments 0   1
1781 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 0   8
1782 Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 0   7
1783 Journal of Applied Mechanics 0   1
1784 Journal of Applied Non-Classical Logics 0   1
1785 Journal of Arachnology 0   1
1786 Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 0   1
1787 Journal of Astrophysics and Astronomy 0   1
1788 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 0   2
1789 Journal of Avian Biology 0   1
1790 Journal of Biochemistry 0   1
1791 Journal of Biological Chemistry 0   2
1792 Journal of Biological Physics 0   2
1793 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents 0   1
1794 Journal of Biomechanics 0   5
1795 Journal of Biomedical Graphics and Computing 0   1
1796 Journal of Biomedical Materials Research. Part A 0   7
1797 Journal of Biopharmaceutical Statistics 0   1
1798 Journal of Brand Management 0   1
1799 Journal of British Society of Phenomenology 0   0
1800 Journal of Business Research 0   1
1801 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 0   1
1802 Journal of Cell Biology 0   1
1803 Journal of Cellular and Molecular Medicine 0   1
1804 Journal of Chemical Ecology 0   4
1805 Journal of Chemical Physics 0   8
1806 Journal of Chemistry 0   1
1807 Journal of Circuits, Systems, and Computers 0   6
1808 Journal of Civil Engineering and Management 0   1
1809 Journal of Classical Analysis 0   1
1810 Journal of Classical Sociology 0   1
1811 Journal of Cleaner Production 0   7
1812 Journal of Clinical Oncology 0   2
1813 Journal of Combat Sports and Martial Arts 0   6
1814 Journal of Combinatorial Optimization 0   1
1815 Journal of Combinatorial Theory, Series A 0   2
1816 Journal of Competitiveness 0   1
1817 Journal of Composite Materials 0   1
1818 Journal of Computational and Applied Mathematics 0   3
1819 Journal of Computational and Graphical Statistics 0   1
1820 Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering 0   3
1821 Journal of Computational Physics 0   1
1822 Journal of Computer and Systems Sciences International 0   1
1823 Journal of Computer-Assisted Linguistic Research 0   1
1824 Journal of Constructional Steel Research 0   1
1825 Journal of Control Theory and Applications 0   1
1826 Journal of Convex Analysis 0   8
1827 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 0   3
1828 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics 0   1
1829 Journal of Diabetes and its Complications 0   2
1830 Journal of Difference Equations and Applications 0   6
1831 Journal of Differential Equations 0   1
1832 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 0   1
1833 Journal of Dynamics and Differential Equations 0   1
1834 Journal of Earth Science and Climate Change [online] 0   1
1835 Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics 0   1
1836 Journal of Ecological Engineering 0   1
1837 Journal of Economic Dynamics & Control 0   1
1838 Journal of Economic Entomology 0   1
1839 Journal of Economic Theory 0   3
1840 Journal of Education, Health and Sport 0   14
1841 Journal of Educational Review 0   5
1842 Journal of Elasticity 0   1
1843 Journal of Electrocardiology 0   3
1844 Journal of Electroceramics 0   1
1845 Journal of Electrostatics 0   2
1846 Journal of Elementology 0   1
1847 Journal of Engineering Mathematics 0   1
1848 Journal of Engineering Mechanics 0   1
1849 Journal of Engineering Physics and Thermophysics 0   4
1850 Journal of English Studies 0   1
1851 Journal of Entomology and Nematology 0   1
1852 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 0   1
1853 Journal of Environmental Quality 0   1
1854 Journal of Environmental Radioactivity 0   1
1855 Journal of Environmental Science and Health 0   2
1856 Journal of Evolution Equations 0   1
1857 Journal of Fluorescence 0   3
1858 Journal of Food Engineering 0   1
1859 Journal of Friction and Wear 0   9
1860 Journal of Function Spaces 0   4
1861 Journal of Function Spaces and Applications 0   3
1862 Journal of Functional Analysis 0   1
1863 Journal of Geometry and Physics 0   4
1864 Journal of Geophysical Research : Space Physics 0   1
1865 Journal of Global Optimization 0   1
1866 Journal of Graph Theory 0   3
1867 Journal of he British Society for Phenomenology 0   1
1868 Journal of High Energy Astrophysics 0   1
1869 Journal of Human Kinetics 0   3
1870 Journal of Identity and Migration Studies 0   1
1871 Journal of Inequalities and Applications 0   3
1872 Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] 0   6
1873 Journal of Integral Equations and Applications 0   2
1874 Journal of Integrated Design and Process Science 0   1
1875 Journal of Intelligent and Robotic Systems 0   5
1876 Journal of Intelligent Manufacturing 0   1
1877 Journal of Intelligent Material Systems and Structures 0   1
1878 Journal of Intercultural Communication 0   2
1879 Journal of Interdisciplinary Mathematics 0   1
1880 Journal of International Medical Research 0   1
1881 Journal of International Studies 0   2
1882 Journal of Inverse and ILL-Posed Problems 0   1
1883 Journal of Investigational Biochemistry 0   1
1884 Journal of KONES - Powetrain and Transport 0   4
1885 Journal of Language and Literature 0   1
1886 Journal of Language, Literature and Culture 0   1
1887 Journal of Language Teaching and Research 0   1
1888 Journal of Literature and Art Studies 0   1
1889 Journal of Logic and Computation 0   1
1890 Journal of Luminescence 0   8
1891 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji 0   1
1892 Journal of Machine Manufacturing 0   1
1893 Journal of Magnetic Resonance 0   8
1894 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 0   10
1895 Journal of Management and Business Administration. Central Europe 0   1
1896 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS 0   1
1897 Journal of Manufacturing Processes 0   1
1898 Journal of Material Cycles and Waste Management 0   1
1899 Journal of Materials Engineering and Performance 0   1
1900 Journal of Materials Science : Materials in Medicine 0   2
1901 Journal of Materials Science & Technology 0   1
1902 Journal of Mathematical Analysis and Applications 0   61
1903 Journal of Mathematical Chemistry 0   1
1904 Journal of Mathematical Economics 0   3
1905 Journal of Mathematical Inequalites 0   1
1906 Journal of Mathematical Physics 0   28
1907 Journal of Mathematical Sciences 0   12
1908 Journal of Mathematics 0   2
1909 Journal of Mathematics and System Science 0   1
1910 Journal of Measurements in Engineering 0   2
1911 Journal of Mechanical Science and Technology 0   1
1912 Journal of Mechanics Engineering and Automation 0   1
1913 Journal of Medical Entomology 0   1
1914 Journal of Medical Informatics & Technologies 0   3
1915 Journal of Medical Informatics & Technologies [online] 0   1
1916 Journal of Medical Science 0   3
1917 Journal of Mediterranean Ecology 0   1
1918 Journal of Membrane Biology 0   1
1919 Journal of Microbial & Biochemical Technology 0   1
1920 Journal of Microscopy 0   2
1921 Journal of Modern Optics 0   5
1922 Journal of Molecular Evolution 0   2
1923 Journal of Molecular Structure 0   6
1924 Journal of Multivariate Analysis 0   2
1925 Journal of Nano Research 0   1
1926 Journal of Nanomaterials 0   1
1927 Journal of Nanoparticle Research 0   1
1928 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 0   2
1929 Journal of Neuroscience 0   1
1930 Journal of Neuroscience Research 0   1
1931 Journal of Non-Crystalline Solids 0   13
1932 Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics 0   1
1933 Journal of Nonlinear and Convex Analysis 0   3
1934 Journal of Nonlinear Mathematical Physics 0   2
1935 Journal of Nuclear and Particle Physics 0   1
1936 Journal of Number Theory 0   2
1937 Journal of Nutritional Biochemistry 0   1
1938 Journal of Optics 0   1
1939 Journal of Optics B : Quantum and Semiclassical Optics 0   2
1940 Journal of Optimization Theory and Applications 0   9
1941 Journal of Ornithology 0   6
1942 Journal of Peptide Science 0   1
1943 Journal of Pest Science 0   1
1944 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0   1
1945 Journal of Philosophical Logic 0   1
1946 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 0   8
1947 Journal of Photochemistry and Photobiology B : Biology 0   2
1948 Journal of Physical Chemistry A 0   6
1949 Journal of Physical Chemistry B 0   1
1950 Journal of Physical Organic Chemistry 0   1
1951 Journal of Physical Studies zob. Žurnal Fizičnih Doslidžen 0   0
1952 Journal of Physics : Condensed Matter 0   2
1953 Journal of Physics : Conference Series 0   10
1954 Journal of Physics A : Mathematical and General 0   20
1955 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 0   10
1956 Journal of Physics and Chemistry of Solids 0   3
1957 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 0   8
1958 Journal of Physics C : Solid State Physics 0   2
1959 Journal of Physics D : Applied Physics 0   2
1960 Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics 0   1
1961 Journal of Physiology - Paris 0   1
1962 Journal of Physiology and Biochemistry 0   2
1963 Journal of Physiology and Pharmacology 0   8
1964 Journal of Plant Interactions 0   1
1965 Journal of Plant Protection Research 0   6
1966 Journal of Political Marketing 0   1
1967 Journal of Porous Media 0   1
1968 Journal of Positive Management 0   1
1969 Journal of Power and Energy Engineering 0   1
1970 Journal of Process Control 0   3
1971 Journal of Raman Spectroscopy 0   1
1972 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 0   4
1973 Journal of Research in Personality 0   1
1974 Journal of Robotic Systems 0   2
1975 Journal of Russian Laser Research 0   1
1976 Journal of Scientific & Industrial Research 0   1
1977 Journal of Scottish Philosophy 0   1
1978 Journal of Second Language Teaching & Research 0   1
1979 Journal of Sexual Medicine 0   1
1980 Journal of Social Research & Policy 0   1
1981 Journal of Social Sciences Research 0   1
1982 Journal of Soils and Sediments 0   3
1983 Journal of Solid State Chemistry 0   2
1984 Journal of Sound and Vibration 0   1
1985 Journal of Speech and Language Pathology 0   5
1986 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 0   1
1987 Journal of Sports Research 0   1
1988 Journal of Sports Science and Medicine 0   2
1989 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 0   2
1990 Journal of Statistical Physics 0   4
1991 Journal of Statistical Planning and Inference 0   3
1992 Journal of Strength and Conditioning Research 0   3
1993 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 0   1
1994 Journal of Superhard Materials 0   1
1995 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 0   2
1996 Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 0   1
1997 Journal of Systems Architecture 0   2
1998 Journal of Technical Physics 0   3
1999 Journal of Technology and Information Education 0   4
2000 Journal of Telecommunications and Information Technology 0   1
2001 Journal of the American College of Cardiology 0   1
2002 Journal of the Balkan Tribological Association 0   1
2003 Journal of the British Society for Phenomenology 0   1
2004 Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 0   1
2005 Journal of the Chinese Institute of Engineers 0   1
2006 Journal of the Electrochemical Society 0   1
2007 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics 0   1
2008 Journal of the International Committee for the History of Technology 0   0
2009 Journal of the International Phonetic Association 0   1
2010 Journal of the International Society of Sports Nutrition 0   1
2011 Journal of the Korean Mathematical Society 0   1
2012 Journal of the Mathematical Society of Japan 0   1
2013 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 0   3
2014 Journal of the Neurological Sciences 0   1
2015 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 0   8
2016 Journal of the Physical Society of Japan 0   1
2017 Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology) 0   1
2018 Journal of the Science of Food and Agriculture 0   1
2019 Journal of Theoretical and Applied Computer Science 0   2
2020 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 0   5
2021 Journal of Theoretical Biology 0   1
2022 Journal of Theoretical Probability 0   3
2023 Journal of Thermal Analysis 0   1
2024 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 0   1
2025 Journal of Thermal Biology 0   1
2026 Journal of Thoracic Disease 0   1
2027 Journal of Tourism and Services 0   1
2028 Journal of Vibroengineering 0   6
2029 Journal of Vision 0   1
2030 Journal of Water and Land Development 0   1
2031 Journal of Wildlife Management 0   1
2032 Journal of WSCG 0   1
2033 Journal on Computing 0   1
2034 JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications 0   1
2035 Juridical Tribune 0   1
2036 Jurysta 0   1
2037 Jusletter IT - Die Zeitschrift für IT und Recht 0   1
2038 KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 0   1
2039 Kadry i Płace w Administracji 0   4
2040 Kalendarz Rolników 0   6
2041 Kalendarz Wrocławski 0   1
2042 Kamu Hukuku Arşivi : KHukA 0   1
2043 Kantovskij sbornik 0   2
2044 Karbo 0   4
2045 Kardio List 0   1
2046 Kardiologia Polska 0   3
2047 Karpatska Rus' 0   1
2048 Karta 0   1
2049 Kartki: pismo literacko-artystyczne 0   1
2050 Kazus Podatkowy 0   7
2051 Keramische Zeitschrift 0   1
2052 Key Engineering Materials 0   2
2053 KGK - Kautschuk Gummi Kunststoffe 0   1
2054 Kibernetika i Sistemnyj Analiz 0   10
2055 Kidney & Blood Pressure Research 0   1
2056 Kieleckie Studia Teologiczne 0   1
2057 Kiivs'ke Muzikoznavstvo 0   2
2058 Kinesiology 0   1
2059 Klasztor Augustianów w Żaganiu 0   0
2060 Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 0   0
2061 Kliničeskaâ i Special'naâ Psihologiâ = The Clinical and Special Psychology 0   1
2062 Klinika Oczna 0   1
2063 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 0   7
2064 Kniževna Istorija 0   1
2065 Kognitywistyka i Media w Edukacji 0   3
2066 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 0   1
2067 Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi 0   13
2068 Kompozyty 0   3
2069 Komputerowe wspomaganie projektowania 0   1
2070 Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach 0   1
2071 Komunikacie 0   1
2072 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 0   8
2073 Konińskie Studia Językowe 0   10
2074 Konkrety 0   1
2075 konst 0   0
2076 Konstrukcje Stalowe 0   1
2077 Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających uczniów we współczesnej edukacji 0   1
2078 Konštantinove listy = Constantine's Letters 0   1
2079 Kontakty 0   2
2080 Konteksty Kultury 0   5
2081 Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku 0   1
2082 Konteksty Pedagogiczne 0   4
2083 Konteksty Społeczne 0   1
2084 Kontrola Państwowa 0   3
2085 Korrespondenz Abwasser 0   1
2086 Kosmetologia Estetyczna 0   2
2087 Kosmos 0   3
2088 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych 0   1
2089 Kovové Materiály = Metallic Materials 0   1
2090 Krajobrazy 0   1
2091 Kresy 0   1
2092 Kristallografiâ 0   1
2093 Kriterion: Zeitschrift für Philosophie 0   1
2094 Kritische berichte 0   1
2095 Kronika Bydgoska 0   1
2096 Kronika Miasta Poznania 0   11
2097 Kronika Wielkopolski 0   7
2098 Kronika Ziemi Żarskiej 0   27
2099 Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny 0   10
2100 Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie 0   1
2101 Krzepnięcie Metali i Stopów 0   28
2102 Książka Szkolna 0   1
2103 Kształcenie Językowe 0   3
2104 Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski 0   4
2105 Kulon 0   2
2106 Kultura = Culture 0   1
2107 Kultura - Historia - Globalizacja 0   2
2108 Kultura Fizyczna 0   1
2109 Kultura i Edukacja 0   28
2110 Kultura i Historia 0   1
2111 Kultura i Społeczeństwo 0   6
2112 Kul'tura i sučasnist': al'manach 0   2
2113 Kul'tura i vremâ peremen 0   2
2114 Kultura i Wartości 0   8
2115 Kultura i Wychowanie 0   1
2116 Kul'tura narodov pričernomor'a 0   4
2117 Kultura Popularna 0   1
2118 Kultura Wsi 0   1
2119 Kultura Współczesna 0   4
2120 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 0   4
2121 Kulturpolitische Korrespondenz 0   4
2122 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog 0   1
2123 Kultúrne Dejiny 0   2
2124 Kunst og Kultur 0   1
2125 Kunststoffe 0   3
2126 Kurier Galicyjski 0   1
2127 Kurier Konserwatorski 0   1
2128 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0   7
2129 Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze 0   3
2130 Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji 0   2
2131 Kwartalnik Filozoficzny 0   20
2132 Kwartalnik Historii Nauki 0   0
2133 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 0   28
2134 Kwartalnik Historyczny 0   11
2135 Kwartalnik Językoznawczy 0   1
2136 Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 0   1
2137 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 0   3
2138 Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 0   2
2139 Kwartalnik Naukowy 0   6
2140 Kwartalnik Neofilologiczny 0   20
2141 Kwartalnik Pedagogiczny 0   25
2142 Kwartalnik Policyjny 0   1
2143 Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe 0   1
2144 Kwartalnik Prawa Prywatnego 0   5
2145 Kwartalnik Prawa Publicznego 0   1
2146 Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze] 0   4
2147 Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 0   9
2148 Kwartalnik Współczesne Zarządzanie 0   1
2149 Kybernetika 0   3
2150 La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral 0   5
2151 Labor et Educatio 0   3
2152 Laboratorium metrologii elektrycznej 0   3
2153 Lamus 0   3
2154 Land Use Policy 0   1
2155 LANDaktiv 0   1
2156 Landscape management for functional biodiversity : IOBC WPRS Bulletin 0   1
2157 Language & Ecology 0   2
2158 Language, thought and education 0   8
2159 Las Polski 0   3
2160 Laser and Particle Beams 0   2
2161 Laser Physics 0   3
2162 Lasy 0   3
2163 Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków : kulturowa rola lasu w dziejach 0   2
2164 Lawrence Berkeley Laboratory 0   1
2165 LAZAROA 0   1
2166 Le Monde diplomatique 0   1
2167 Lectiones & Acroases Philosophicae 0   7
2168 Lecture Notes in Artificial Intelligence 0   12
2169 Lecture Notes in Bioinformatics : subseries of Lecture Notes in Computer Science 0   0
2170 Lecture Notes in Computer Science 0   27
2171 Lecture Notes in Control and Information Sciences 0   5
2172 Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 0   2
2173 Lecture Notes in Mathematics 0   1
2174 Legal and Administrative Studies 0   1
2175 Lekarz 0   3
2176 Les Cahiers de Reologie 0   4
2177 Les Carnets 0   1
2178 Les Études philosophiques 0   0
2179 Les Études Philosophiques 0   1
2180 L'Espace Géographique 0   1
2181 Letters in Mathematical Physics 0   3
2182 Leukemia 0   1
2183 Lewą Nogą 0   4
2184 lewica.pl 0   1
2185 Lětopis. Zeitschrift fűr Sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 0   8
2186 Liberal 0   3
2187 Licht 0   1
2188 Lichttechnisches Institut Universität (TH) Karlsruhe Jahresbericht 0   1
2189 Lightweight - Composite Magazine 0   1
2190 Lignum Vitae 0   1
2191 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 0   3
2192 Limnological Papers 0   1
2193 Linear Algebra and its Applications 0   31
2194 Lingua legis 0   1
2195 Linguae Mundi 0   3
2196 Linguistica e Filologia 0   1
2197 Linguistica silesiana 0   1
2198 Linguistics across culture 0   0
2199 Linguistik Online 0   1
2200 Linguistik online 0   1
2201 Linguistische Treffen in Wrocław 0   8
2202 Linguodidactica 0   3
2203 Lingwistyka Stosowana 0   15
2204 Linux+ 0   2
2205 Linux w szkole 0   1
2206 Lipids in Health and Disease 0   5
2207 Listy Biometryczne 0   2
2208 Listy katedry historie a Historického klubu pobočka Hradec Králove 0   1
2209 Literacje 0   2
2210 Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny 0   27
2211 Literatura i Kultura Popularna 0   3
2212 Literatura Ludowa 0   19
2213 Literatura Słowian Wschodnich 0   1
2214 Literaturoznawstwo 0   1
2215 Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 0   1
2216 Litopys: studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce 0   2
2217 Littera Antiqua 0   1
2218 Litteraria 0   1
2219 Litteraria Copernicana 0   3
2220 Living Reviews in Relativity 0   1
2221 Lodz Papers in Pragmatics 0   1
2222 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics 0   5
2223 Logic and Logical Philosophy 0   6
2224 Logica Universalis 0   2
2225 Logiceskoe proektirovanie 0   2
2226 Logique & Analyse 0   5
2227 Logistics and Transport 0   6
2228 Logistyka 0   80
2229 Logistyka a Jakość 0   5
2230 Logistyka i Transport 0   0
2231 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics 0   2
2232 Logistyka. Współczesne wyzwania 0   0
2233 Logopedia 0   0
2234 Logos i Ethos 0   14
2235 Lozanovsky's Note-books. Part I 0   1
2236 Lubelski Rocznik Pedagogiczny 0   3
2237 Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 0   3
2238 Lubrication Science 0   1
2239 Lubuski Informator Kulturalny. Arkusz Literacki 0   2
2240 Lubuskie Materiały Konserwatorskie 0   23
2241 Lubuskie Nadodrze 0   19
2242 Lud 0   4
2243 Lumen Poloniae 0   25
2244 Łużyce - bogactwo kultur pogranicza 0   1
2245 Łużycki Magazyn Gospodarczy 0   1
2246 Łużyckie Zeszyty Naukowe 0   5
2247 Machine Dynamics Research 0   3
2248 Machine Engineering 0   4
2249 Machine Graphics and Vision : International Journal 0   5
2250 Maderas : Ciencia y Tecnologia 0   1
2251 Magazin fűr Theologie und Ästhetik:[czasopismo internetowe] 0   1
2252 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 0   8
2253 Magazyn Autostrady. Projektowanie i Budowa Dróg Polskich 0   1
2254 Magazyn Budowlany 0   1
2255 Magazyn dla Prawników 0   2
2256 Magazyn Obywatel 0   14
2257 Magazyn Sztuki 0   0
2258 Magnetic Resonance in Chemistry 0   2
2259 Magnitnaja Gidrodinamika 0   1
2260 Małe struktury społeczne 0   1
2261 Małopolska 0   1
2262 Mały Polonus 0   1
2263 Małżeństwo i Rodzina 0   2
2264 Mammal Review 0   1
2265 Mammalia 0   1
2266 Mammalian Biology 0   1
2267 Management 0   480
2268 Management : Journal of Contemporary Management Issues 0   1
2269 Management and Business Administration 0   1
2270 Management and Production Engineering Review 0   15
2271 Management der Anwendungsentwicklung und-wartung (WI-MAW) 0   0
2272 Management Forum 0   4
2273 Management: Science and Education 0   1
2274 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 0   1
2275 Management Systems in Production Engineering 0   10
2276 Managerial Economics 0   2
2277 Manažment v Teórii a Praxi [online] 0   1
2278 Manufacturing Engineering 0   1
2279 Manufacturing Management 0   10
2280 Manuscripta Mathematica 0   1
2281 Marketing i Menedžment Innovacij 0   1
2282 Marketing i Rynek 0   20
2283 Marketing i Zarządzanie 0   2
2284 Marketing w Praktyce 0   0
2285 Markov Processes and Related Fields 0   1
2286 Maschinenmarkt 0   1
2287 Masculinities & Social Change 0   1
2288 Masinoznavstvo 0   8
2289 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy 0   1
2290 Masovia 0   1
2291 Maszyny 0   0
2292 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 0   1
2293 Maszyny Górnicze 0   1
2294 Maszyny i Ciągniki Rolnicze 0   1
2295 Maszyny, Technologie, Materiały 0   1
2296 Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov 0   38
2297 Matematiceske Zametki 0   3
2298 Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ 0   11
2299 Matematika 0   1
2300 Matematika v Skole 0   1
2301 Matematyka 0   7
2302 Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie 0   13
2303 Matematyka czasów Gaussa 0   1
2304 Matematyka v Škole 0   0
2305 Materialen Deutsch als Fremdsprache 0   1
2306 Materialove Inzinerstvo 0   3
2307 Materials 0   1
2308 Materials Chemistry and Physics 0   1
2309 Materials Engineering 0   1
2310 Materials Science 0   4
2311 Materials Science and Engineering A 0   2
2312 Materials Science and Engineering C 0   1
2313 Materials Science Forum 0   10
2314 Materials Science-Poland 0   6
2315 Materialy Technologii Instrumenty 0   7
2316 Materiały Budowlane 0   62
2317 Materiały i sprawozdania Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 0   1
2318 Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL 2000 0   1
2319 Materiały Kompozytowe 0   1
2320 Materiały konferencyjne: Proceedings of the Polish-German Symposium on Science Research Education SRE'2000 0   0
2321 Materiały Naukowo-Dydaktyczne Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych 0   1
2322 Materiały Ogniotrwałe 0   1
2323 Mathematica Bohemica 0   2
2324 Mathematica Japonica 0   7
2325 Mathematica Pannonica 0   3
2326 Mathematica Slovaca 0   4
2327 Mathematical and Computer Modelling 0   2
2328 Mathematical Inequalities and Applications 0   10
2329 Mathematical Methods in the Applied Sciences 0   2
2330 Mathematical Methods of Operations Research 0   11
2331 Mathematical Modeling and Computing 0   4
2332 Mathematical Problems in Engineering 0   2
2333 Mathematical Programming 0   1
2334 Mathematical Social Sciences 0   1
2335 Mathematics of Operations Research 0   2
2336 Mathematics Seminar Notes 0   1
2337 Mathematika 0   1
2338 Mathematische Annalen 0   1
2339 Mathematische Nachrichten 0   8
2340 Mazowieckie Studia Humanistyczne 0   1
2341 Meander 0   3
2342 Measurement 0   7
2343 Measurement Automation Monitoring 0   6
2344 Measurement Science Review 0   2
2345 Meccanica 0   1
2346 Mechanical Systems and Signal Processing 0   2
2347 Mechanics and Mechanical Engineering 0   2
2348 Mechanics of Advanced Materials and Structures 0   1
2349 Mechanics of Composite Materials 0   2
2350 Mechanics Research Communications 0   1
2351 Mechanik 0   15
2352 Mechanika 0   4
2353 Mechanika i Komputer 0   2
2354 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 0   4
2355 Mechanika w medycynie 0   2
2356 Mechanism and Machine Theory 0   2
2357 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 0   1
2358 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 0   4
2359 Media Education Journal 0   1
2360 Media4u Magazine 0   9
2361 Medical & Biological Engineering & Computing 0   1
2362 Medical and Biological Sciences 0   2
2363 Medical Engineering and Physics 0   1
2364 Medical Hypotheses 0   1
2365 Medical Research Journal 0   1
2366 Medical Science Monitor 0   3
2367 Medical Science Review 0   1
2368 Medical Tribune 0   1
2369 Medicina dello Sport 0   2
2370 Medicina Sportiva Practica 0   1
2371 Medicina Sportiva. Suplement 0   3
2372 Medicine 0   2
2373 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 0   1
2374 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną 0   3
2375 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 0   4
2376 Medycyna po Dyplomie 0   5
2377 Medycyna Pracy 0   6
2378 Medycyna Rodzinna 0   1
2379 Medycyna Sportowa 0   6
2380 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine 0   2
2381 Medycyna Weterynaryjna 0   5
2382 Melos 0   1
2383 Memoirs of the Faculty of Science and Engineering Shimane University 0   2
2384 Memorie Della Societa Astronomica Italiana 0   3
2385 Menedżer 0   1
2386 Merkur : deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. 0   1
2387 Merkuriusz Regionalny 0   6
2388 merz - medien + erziehung - zeitschrift für medienpädagogik 0   1
2389 Metal Powder Report 0   1
2390 Metal Science and Heat Treatment 0   1
2391 Metall 0   1
2392 Metall Info 0   1
2393 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 0   2
2394 Metallovedenie i Termičeskaâ Obrabotka Metallov 0   1
2395 Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science 0   1
2396 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science 0   1
2397 Metallurgy and Foundry Engineering 0   5
2398 Metalurgija 0   9
2399 Metaphysica 0   1
2400 Metody Informatyki Stosowanej 0   29
2401 Metody Sztucznej Inteligencji w Automatyzacji Procesow 0   0
2402 Metrika 0   3
2403 Metrologia 0   1
2404 Metrologia i Systemy Pomiarowe 0   12
2405 Metrology and Measurement Systems 0   14
2406 Metropolitan. Przegląd Naukowy 0   1
2407 Metropolonia 0   1
2408 Mews Views 0   1
2409 Mezdunarodnye ekonomiceskie otnosenija. Menedzment. Marketing 0   1
2410 Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov 0   1
2411 Mezvuzovskij sbornik naucnych trudov 0   6
2412 Mezvuzovskij sbornik statej 0   1
2413 Micro & Nano Letters 0   2
2414 Microbes and Environments 0   1
2415 Microbial & Comparative Genomics 0   1
2416 Microchimica Acta 0   5
2417 Microelectronic Engineering 0   1
2418 Microprocessors and Microsystems 0   1
2419 Microscopy and Analysis 0   2
2420 Mida. Magazyn dla Prawników [online] 0   1
2421 Midrasz. Pismo Żydowskie 0   1
2422 Między Oryginałem a Przekładem 0   1
2423 Między oryginałem a przekładem 0   0
2424 Między słowem a obrazem 0   2
2425 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 0   2
2426 Międzynarodowy Przegląd Polityczny 0   1
2427 Migotania. Gazeta literacka 0   1
2428 Mikrosistemi, Elektronika ta Akustika 0   1
2429 Mineralogia Polonica 0   1
2430 Missouri Journal of Mathematical Sciences 0   5
2431 Mitbestimmung 0   1
2432 Mitochondrial DNA. Part B 0   3
2433 Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 0   1
2434 Mitteilungen des Instituts für Allgemeine und Anorganische Chemie 0   1
2435 Młoda Polonistyka 0   1
2436 Młody Politolog 0   21
2437 Młodzież i Wieś 0   1
2438 MM das Industrie Magazin 0   2
2439 MM Magazyn Przemysłowy 0   2
2440 MMM Magazyn Miłośników Matematyki 0   1
2441 Modele Inżynierii Teleinformatyki 0   1
2442 Modern Management Review 0   1
2443 Modern Physics Letters A 0   3
2444 Moderna sprak 0   1
2445 Modus: trochę ilustrowany magazyn ogólnohumanistyczny o subtelnym zabarwieniu filozoficznym 0   2
2446 Molecular and Cellular Neuroscience 0   1
2447 Molecular and Clinical Oncology 0   1
2448 Molecular Medicine Reports 0   2
2449 Molecular Membrane Biology 0   2
2450 Molecular Physics 0   7
2451 Molecular Physics Reports 0   22
2452 Molecular Simulation 0   2
2453 Molecules 0   4
2454 Molodij včenij 0   1
2455 Molodižna politika: problemi ta pwerpektivi 0   1
2456 Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO 0   6
2457 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 0   2
2458 Monitor Podatkowy 0   6
2459 Monitor Prawa Bankowego 0   1
2460 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 0   3
2461 Monitor Prawa Pracy 0   1
2462 Monitor Prawniczy 0   13
2463 Monochord. De musica acta, studia et commentarii 0   1
2464 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society 0   5
2465 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 0   98
2466 Morfismos 0   1
2467 Mosty 0   15
2468 Mosty Dolnośląskie: Biuletyn Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 0   1
2469 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 0   1
2470 Mova 0   2
2471 Mówią Wieki 0   1
2472 Multidimensional (nD) Systems - 2000 0   1
2473 Multidimensional (nD) Systems - NDS '98 0   1
2474 Multidimensional signal, circuits and systems 0   1
2475 Multidimensional Systems and Signal Processing 0   22
2476 Museion 0   6
2477 Musica Iagellonica 0   1
2478 Muttersprache 0   1
2479 Muzealna Zahoroda. Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 0   1
2480 Muzeja raksti 0   1
2481 Muzyka 0   20
2482 Muzyka - Historia. Teoria. Edukacja 0   1
2483 Muzyka Fortepianowa 0   4
2484 Muzyka i Liryka: Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teroii Pieśni Akademii Muzycznej w Krakowie 0   1
2485 Mycotoxin Research 0   1
2486 Myśl Protestancka 0   3
2487 Myśl Wojskowa 0   11
2488 Na Początku 0   33
2489 Na Pograniczu Chemii i Biologii 0   1
2490 Na winnicy 0   12
2491 Na Wokandzie 0   3
2492 Nachrichten aus der Chemie 0   1
2493 Nad Bugom i Narvoju 0   2
2494 Nad Odrą 0   69
2495 Nad Wisłą 0   1
2496 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 0   7
2497 Nafta - Gaz 0   2
2498 Najwyższy czas: tygodnik konserwatywno-liberalny 0   1
2499 NANO : Brief Reports and Reviews 0   1
2500 Napędy i Sterowanie 0   4
2501 Napis 0   3
2502 Narodoznavči Zošiti 0   2
2503 Narzędziowiec 0   3
2504 Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny 0   61
2505 Naše Slovo 0   25
2506 National Geographic. Polska 0   1
2507 Natura 0   92
2508 Natural Hazards 0   1
2509 Natural Product Research 0   1
2510 Nature 0   3
2511 Nature Conservation 0   2
2512 Nature Journal 0   1
2513 Naturwissenschaften 0   1
2514 Nauczyciel i Szkoła 0   16
2515 Nauczyciele i rodzice 0   1
2516 Nauka 0   5
2517 Nauka i Osvita = Science and Education 0   1
2518 Nauka i Szkolnictwo Wyższe 0   1
2519 Nauka i Tehnika = Science and Technique 0   1
2520 Nauka, Przyroda, Technologie 0   1
2521 Nauka Wrocławska 0   0
2522 Nauki Humanistyczne 0   4
2523 Nauki Inżynierskie i Technologie 0   1
2524 Nauki o Zarządzaniu 0   5
2525 Nauki Społeczne = Social Sciences 0   1
2526 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 0   3
2527 Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu 0   62
2528 Naukovi Praci Kam'ânec'-Podil's'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Ivana Ogienka 0   2
2529 Naukovi Zapiski 0   36
2530 Naukovij časopis Nacionalnogo pedagogičnogo universitetu im. M.P. Dragomanova 0   3
2531 Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu 0   1
2532 Naukovij Visnik Užgorods'kogo Universitetu 0   1
2533 Naukovij visnik Volin'skogo nacional'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki 0   1
2534 Naukovo-pedagogični problemi fizičnoi kul'turi (Fizična Kul'tura i Sport) 0   4
2535 Nawozy i Nawożenie 0   1
2536 Neofilolog 0   14
2537 Neophilologica 0   1
2538 Neoplasma 0   1
2539 Net Forum 0   2
2540 Network 0   1
2541 Neue Hütte 0   1
2542 Neue Justiz : Zeitschrift für Anwalts - und Gerichtspraxis 0   3
2543 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 0   1
2544 Neuphilologische Mitteilungen 0   1
2545 Neural Computation 0   1
2546 Neural Computing and Applications 0   1
2547 Neural Networks 0   1
2548 Neural Processing Letters 0   1
2549 Neurocomputing 0   4
2550 Neurologia i Neurochirurgia Polska 0   4
2551 Neurological Research 0   1
2552 Neuroreport 0   1
2553 New Astronomy Reviews 0   1
2554 New Journal of Physics 0   2
2555 New Phytologist 0   1
2556 News of Science and Education 0   1
2557 NFD Information - Wissenschaft und Praxis 0   1
2558 NHE Nowe Horyzonty Edukacji 0   1
2559 Niebieska Linia 0   2
2560 Niederdeutsches Jahrbuch 0   1
2561 Niedziela : tygodnik katolicki 0   1
2562 Niepełnosprawność 0   4
2563 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania 0   13
2564 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 0   11
2565 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 0   17
2566 Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski 0   2
2567 Niepodległość i Pamięć 0   1
2568 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 0   17
2569 Nietoperze 0   10
2570 NiM + TI : Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna 0   2
2571 NIMB - Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes 0   1
2572 Nomos : kwartalnik religioznawczy 0   1
2573 Nonlinear Analysis : Real World Applications 0   1
2574 Nonlinear Analysis Forum 0   1
2575 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 0   21
2576 Nonlinear Dynamics 0   5
2577 Nonlinear Optics. Quantum Optics 0   1
2578 Nonlinear Studies 0   1
2579 Nonlinearity 0   2
2580 Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte 0   2
2581 Normalizacja 0   1
2582 North-Western Journal of Zoology 0   1
2583 Notatki Ornitologiczne 0   5
2584 Notatki teatralne 0   0
2585 Notatnik Teatralny 0   1
2586 Notes on Number Theory and Discrete Mathematics 0   2
2587 Notre Dame Journal of Formal Logic 0   3
2588 Nova Acta Leopoldina Neue Folge 0   1
2589 Novi Sad Journal of Mathematics 0   2
2590 Novini Energetiki 0   1
2591 Novo 0   2
2592 Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 0   3
2593 Nowa Edukacja Zawodowa 0   1
2594 Nowa Elektrotechnika 0   1
2595 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 0   8
2596 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 0   11
2597 Nowa Marchia - Zeszyty Naukowe 0   1
2598 Nowa Medycyna 0   1
2599 Nowa Polityka Wschodnia 0   1
2600 Nowa Szkoła 0   17
2601 Nowa Technika Wojskowa 0   1
2602 Nowator 0   1
2603 Nowe Książki 0   3
2604 Nowe stulecie dziecku 0   1
2605 Nowiny Lekarskie 0   5
2606 Nowiny Psychologiczne 0   1
2607 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 0   29
2608 Nowoczesne Ciepłownictwo 0   1
2609 Nowoczesne rozwiązania urządzeń oświetleniowych 0   1
2610 Nowoczesne Systemy Zarządzania 0   1
2611 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 0   2
2612 Nowotwory Journal of Oncology 0   1
2613 Nowy Filomata 0   1
2614 Nowy Medyk 0   1
2615 Nowy Przegląd Notarialny 0   3
2616 Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy 0   1
2617 npj Materials Degradation 0   1
2618 NSW Federation of Community Language Schools 0   1
2619 Nuclear Engineering and Design 0   1
2620 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 0   1
2621 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 0   5
2622 Nuclear Physics A 0   18
2623 Nuclear Physics B 0   3
2624 Nucleic Acids Research 0   2
2625 Nukleonika 0   14
2626 Numerical Functional Analysis and Optimization 0   2
2627 Nuovo Cimento B 0   1
2628 Nurt SVD 0   1
2629 Nutrient Cycling in Agroecosystems 0   1
2630 Nutrition Reviews 0   1
2631 NZV : Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 0   1
2632 Oberwolfach Reports 0   1
2633 Obiekty Inżynierskie 0   8
2634 Oblicza europejskiej tożsamości 0   1
2635 Oblicza Komunikacji 0   1
2636 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny 0   14
2637 Obróbka Plastyczna Metali 0   1
2638 Oceanological and Hydrobiological Studies 0   1
2639 Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry 0   1
2640 Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire 0   0
2641 Ochrona Pracy 0   8
2642 Ochrona Przed Korozją 0   19
2643 Ochrona Środowiska 0   14
2644 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources 0   5
2645 Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 0   1
2646 Odra 0   35
2647 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 0   2
2648 Odzież 0   3
2649 Oecologia 0   1
2650 Oeconomia Copernicana 0   4
2651 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 0   1
2652 Ogrody Nauk i Sztuk 0   2
2653 Ogrzewnictwo i Klimatyzacja 0   1
2654 Okiem KNPEiS. Czasopismo internetowe Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD UAM 0   2
2655 Oncoimmunology 0   1
2656 Oncology Letters 0   1
2657 Oncotarget 0   3
2658 Onkologia i Radioterapia 0   1
2659 Onkologia Info 0   1
2660 Onkologia w Praktyce Klinicznej 0   3
2661 Online Post-Conference Journal 0   1
2662 Onomastica 0   4
2663 Opcje 0   1
2664 Open Engineering 0   1
2665 Open Mathematics 0   2
2666 Open Systems & Information Dynamics 0   5
2667 Opera Slavica 0   4
2668 Operations Research and Decisions 0   1
2669 Operations Research Letters 0   2
2670 Operator Theory: Advances and Applications 0   1
2671 Opieka, Wychowanie, Terapia 0   7
2672 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych 0   1
2673 Opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych na 81. posiedzeniu Senatu VIII kadencji 2, 3, i 4 września 2015 0   1
2674 Opir Materialiv i Teoriâ Sporud : Naukovo-Tehničnij Zbirnik 0   1
2675 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 0   3
2676 Optica Applicata 0   15
2677 Optical and Quantum Electronics 0   3
2678 Optical Fiber Technology 0   1
2679 Optical Materials 0   14
2680 Optics and Lasers in Engineering 0   1
2681 Optics Communications 0   3
2682 Optics Express 0   1
2683 Optimization 0   12
2684 Optimization and Engineering 0   1
2685 Optimum. Economic Studies 0   1
2686 Optimum. Studia Ekonomiczne 0   1
2687 Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli historii - praktyki pedagogiczne studentów 0   0
2688 Opuscula Mathematica 0   10
2689 Opuscula Sociologica 0   6
2690 Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne 0   21
2691 Orbis Linguarum 0   40
2692 Organizacijna psihologiâ. Ekonomična psihologiâ 0   1
2693 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 0   7
2694 Organizacja i Zarządzanie 0   3
2695 Ornis Fennica 0   3
2696 Ornis Polonica 0   2
2697 Ornithologische Mitteilungen 0   1
2698 Ornitologia Neotropical 0   1
2699 Orońsko 0   1
2700 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 0   5
2701 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 0   1
2702 Orzecznictwo Sądów Polskich 0   4
2703 Osnovi pobudovi trenuval'nogo procesu v cikličnih vidah sportu 0   1
2704 Osnovi ta Fundamenti : Mižvidomčij Naukovo-Tehničnij Zbirnik 0   1
2705 Ostdeutsche Familienkunde 0   1
2706 Osteuropa 0   0
2707 Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbűcher 0   1
2708 Osteuropa Recht 0   2
2709 Oświata i Wychowanie 0   1
2710 Oświata i Wychowanie. Wersja - A 0   2
2711 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 0   1
2712 Oświatowiec 0   2
2713 Otolaryngologia Polska 0   1
2714 Otwarta Szkoła 0   1
2715 Otwarte Referarium Filozoficzne 0   1
2716 Ókor 0   1
2717 Ölhydraulik und Pneumatic 0   1
2718 Pacific Journal of Mathematics 0   1
2719 Paedagogia Christiana 0   5
2720 PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 0   1
2721 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 0   14
2722 Pamięć i Przyszłość 0   1
2723 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej 0   5
2724 Pamiętnik Literacki 0   16
2725 Pamiętnik Literacki [Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie] 0   1
2726 PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 0   11
2727 Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne 0   1
2728 Państwo a Kultura Polityczna 0   1
2729 Państwo i Prawo 0   9
2730 Państwo i Społeczeństwo 0   2
2731 Państwo Prawne 0   1
2732 Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 0   11
2733 Paradigmata poznání 0   5
2734 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 0   2
2735 Parasitology Research 0   2
2736 Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne 0   15
2737 Parergon: pismo naukowo-artystyczne 0   1
2738 Parezja 0   4
2739 Park Tysiąclecia / Millenium Park 0   1
2740 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 0   4
2741 Pasja czy misja? O uczeniu filozofii 0   0
2742 Pastores 0   1
2743 Patient Preference and Adherence 0   1
2744 PATINFO '99 0   1
2745 Pattern Recognition Letters 0   1
2746 PÄD Forum 0   1
2747 Pedagogická Orientace 0   1
2748 Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports 0   1
2749 Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka 0   1
2750 Pedagogička Orientace 0   0
2751 Pedagogični nauki: teoriâ, istoriâ, innovacijni tehnologii 0   6
2752 Pedagogika 0   0
2753 Pedagogika Filozoficzna on-line 0   2
2754 Pedagogika Katolicka 0   2
2755 Pedagogika Mediów 0   7
2756 Pedagogika Pracy 0   14
2757 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 0   2
2758 Pedagogika Społeczna 0   5
2759 Pedagogika Szkoły Wyższej 0   2
2760 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie] 0   1
2761 Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku 0   1
2762 Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych 0   1
2763 Pediatria Polska 0   1
2764 Pediatria Praktyczna 0   1
2765 Pediatria Współczesna 0   1
2766 Pediatric Blood & Cancer 0   1
2767 Pediatric Transplantation 0   1
2768 Pegaz Lubuski 0   6
2769 Peitho : examina antiqua 0   1
2770 Pensamiento 0   1
2771 Peptides 0   1
2772 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 0   1
2773 Periodica Mathematica Hungarica 0   2
2774 Periodica Polytechnica - Civil Engineering 0   1
2775 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 0   2
2776 Pestycydy 0   1
2777 Pestycydy = Pesticides 0   3
2778 Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 0   2
2779 Pharmaceutical Chemistry Journal 0   3
2780 Pharmacological Research 0   7
2781 Phase Transitions 0   7
2782 Phenomena 0   0
2783 Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends 0   1
2784 Philology 0   1
2785 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel 0   1
2786 Philosophica 0   1
2787 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A 0   1
2788 Philosophisches Jahrbuch 0   1
2789 Phonetician 0   1
2790 Photonics Letters of Poland 0   4
2791 Photosynthetica 0   8
2792 Physica A 0   28
2793 Physica B 0   2
2794 Physica C : Superconductivity and its Applications 0   1
2795 Physica D 0   3
2796 Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures 0   1
2797 Physica Medica 0   3
2798 Physica Scripta 0   11
2799 Physica Status Solidi 0   2
2800 Physica Status Solidi A-Applied Research 0   13
2801 Physica Status Solidi B-Basic Research 0   10
2802 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 0   2
2803 Physica Status Solidi C 0   2
2804 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters 0   1
2805 Physical Chemistry Chemical Physics 0   2
2806 Physical Review A 0   40
2807 Physical Review B 0   28
2808 Physical Review C 0   24
2809 Physical Review D 0   43
2810 Physical Review E 0   32
2811 Physical Review Letters 0   19
2812 Physical Review X 0   2
2813 Physicochemical Problems of Mineral Processing 0   1
2814 Physics and Chemistry of Glasses 0   1
2815 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B 0   1
2816 Physics Letters A 0   42
2817 Physics Letters B 0   9
2818 Physics of Atomic Nuclei 0   1
2819 Physics of Fluids 0   1
2820 Physics of the Solid State 0   1
2821 Physics Reports 0   1
2822 Physiological Measurement 0   3
2823 Physiological Research 0   3
2824 Phytochemistry Letters 0   1
2825 Phytotherapy Research 0   1
2826 Pielęgniarka i położna 0   1
2827 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health 0   1
2828 Pielęgniarstwo Polskie 0   1
2829 Pielęgniarstwo Specjalistyczne 0   3
2830 Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 0   3
2831 Pilęgniarka i Położna 0   1
2832 Pionierzy 0   7
2833 Piosenka. Rocznik kulturalny 0   1
2834 Piotrkowskie Zeszty Historyczne 0   3
2835 Pivdennij Arhiv 0   1
2836 Place Branding and Public Diplomacy 0   1
2837 Plant Biosystems 0   2
2838 Plant Ecology 0   1
2839 Plant Science 0   1
2840 Plant Systematics and Evolution 0   1
2841 Plaste und Kautschuk 0   5
2842 Platonovskie Isledovaniâ 0   1
2843 PLoS One 0   20
2844 Płaj 0   1
2845 Pneumonologia i Alergologia Polska 0   1
2846 Podgląd socjoliberalny 0   1
2847 Podkarpackie Forum Filologiczne 0   1
2848 Podteksty 0   1
2849 Poezja 0   1
2850 Pogranicza 0   1
2851 Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny 0   3
2852 Pogranicze: studia społeczne 0   2
2853 Pojazdy Szynowe 0   2
2854 POKO Sat & Kabel Magazyn 0   4
2855 Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej 0   1
2856 Polen - Analysen 0   2
2857 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 0   5
2858 Policjanci : policyjny magazyn historyczny 0   2
2859 Poliglota 0   2
2860 Polilog. Studia Neofilologiczne 0   3
2861 Polimeri 0   1
2862 Polimery 0   1
2863 Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe 0   2
2864 Polish Contenporary Law 0   0
2865 Polish Engineers 0   2
2866 Polish Hyperbaric Research 0   1
2867 Polish Journal of Agronomy 0   1
2868 Polish Journal of Applied Psychology 0   3
2869 Polish Journal of Chemical Technology 0   2
2870 Polish Journal of Chemistry 0   1
2871 Polish Journal of Ecology 0   20
2872 Polish Journal of Environmental Studies 0   25
2873 Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 0   1
2874 Polish Journal of Landscape Studies 0   1
2875 Polish Journal of Management Studies 0   3
2876 Polish Journal of Microbiology 0   7
2877 Polish Journal of Natural Sciences 0   3
2878 Polish Journal of Philosophy 0   1
2879 Polish Journal of Radiology 0   2
2880 Polish Journal of Soil Science 0   5
2881 Polish Journal of Veterinary Sciences 0   4
2882 Polish Music Journal. Online musicology journal dedicated to the study of Polish music 0   1
2883 Polish News 0   1
2884 Polish Political Science Yearbook 0   4
2885 Polish Population Reviev 0   2
2886 Polish Psychological Bulletin 0   3
2887 Polish Qarterly of Developmental Psychology 0   1
2888 Polish Sociological Review 0   2
2889 Polish Technical Review 0   1
2890 Polit: Pismo Koła Naukowego Polit 0   1
2891 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   1
2892 Politeks 0   1
2893 Political Preferences 0   1
2894 Politične Žittâ 0   1
2895 Politische Studien : Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen 0   1
2896 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal 0   1
2897 Polityka Gospodarcza 0   3
2898 Polityka i Bezpieczeństwo 0   1
2899 Polityka i Społeczeństwo 0   2
2900 Polityka regionalna - doświadczenia i stan badań 0   2
2901 Polityka Społeczna 0   5
2902 Polonia 0   32
2903 Polonica 0   1
2904 Polonistyka 0   16
2905 Polonus 0   4
2906 Polska Medycyna Rodzinna 0   2
2907 Polska Myśl Pedagogiczna 0   1
2908 Polska The Times 0   2
2909 Polska w Europie. Zeszyt Specjalny 0   0
2910 Polski Instalator 0   1
2911 Polski Merkuriusz Lekarski 0   2
2912 Polski Proces Cywilny 0   2
2913 Polski Przegląd Kardiologiczny 0   1
2914 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 0   1
2915 Polski Rocznik Muzykologiczny 0   3
2916 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 0   2
2917 Polskie Archiwum Hydrobiologii 0   6
2918 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 0   7
2919 Polskie Drogi 0   5
2920 Polskie Drogi : Drogi Miejskie i Gminne [dod.] 0   1
2921 Polskie Forum Psychologiczne 0   10
2922 Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne 0   4
2923 Polyhedron 0   2
2924 Polymers and Liquid Crystals 0   1
2925 Pomerania Antiqua 0   0
2926 Pomiary, Automatyka, Kontrola 0   349
2927 Pomiary, Automatyka, Robotyka 0   58
2928 Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 0   1
2929 Pomosty 0   1
2930 Population Ecology 0   1
2931 Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora 0   1
2932 Poradnik Językowy 0   29
2933 Poradnik Psychologiczny 0   0
2934 Porivnal'no-pedagogični studii 0   1
2935 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 0   2
2936 Positivity 0   8
2937 Post Scriptum 0   6
2938 Postępy Biochemii 0   3
2939 Postępy Biologii Komórki 0   2
2940 Postępy Fizyki 0   7
2941 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 0   5
2942 Postępy Mikrobiologii 0   2
2943 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 0   1
2944 Postępy Rehabilitacji 0   2
2945 Postępy Techniki Jądrowej 0   2
2946 Postępy w Ochronie Roślin 0   2
2947 Postscriptum Polonistyczne 0   2
2948 Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 0   0
2949 Potsdamer Forschungen der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 0   1
2950 Poverchnost 0   2
2951 Powder Technology 0   1
2952 Power Electronics Devices Compatibility - PEDC 2001 0   1
2953 Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 0   3
2954 Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 0   1
2955 Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 0   1
2956 Poznańskie Spotkania Językoznawcze 0   8
2957 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 0   9
2958 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 0   1
2959 Poznańskie Studia Slawistyczne 0   1
2960 Poznańskie Studia Teologiczne 0   8
2961 Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 0   2
2962 Półrocznik Językoznawczy Tertium 0   1
2963 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 0   1
2964 Praca Socjalna 0   9
2965 Prace Badawcze Komisji Technologii Budowy Maszyn PAN - Oddział w Poznaniu 0   1
2966 Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej 0   1
2967 Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 0   7
2968 Prace doktorskie obronione w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2001 0   1
2969 Prace Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmed we Wrocławiu 0   1
2970 Prace Edytorskie 0   9
2971 Prace Filologiczne 0   3
2972 Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 0   1
2973 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 0   6
2974 Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 0   7
2975 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 0   1
2976 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute 0   6
2977 Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn 0   12
2978 Prace Instytutu Odlewnictwa 0   1
2979 Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 0   1
2980 Prace Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie 0   4
2981 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej 0   1
2982 Prace Instytutu Technologii Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w zakresie podwyższania własności eksploatacyjnych części maszyn 0   2
2983 Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 0   12
2984 Prace Językoznawcze 0   1
2985 Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 0   2
2986 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 0   1
2987 Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 0   1
2988 Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 0   0
2989 Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 0   5
2990 Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej 0   6
2991 Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach 0   34
2992 Prace Komisji Metrologii PAN 0   0
2993 Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach 0   1
2994 Prace Komisji Technologii Drewna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych 0   3
2995 Prace Literackie 0   1
2996 Prace Literaturoznawcze 0   1
2997 Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego 0   3
2998 Prace Matematyczne / Uniwersytet Śląski w Katowicach 0   1
2999 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0   80
3000 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 0   0
3001 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Problemy Gospodarki Światowej 0   1
3002 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Techniczna i Informatyczna 0   1
3003 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 0   14
3004 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo 0   4
3005 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 0   4
3006 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias 0   2
3007 Prace Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   0
3008 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 0   1
3009 Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 0   10
3010 Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej 0   1
3011 Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej 0   12
3012 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej 0   1
3013 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 0   7
3014 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej 0   5
3015 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 0   1
3016 Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej 0   6
3017 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 0   3
3018 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 0   11
3019 Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej 0   8
3020 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 0   1
3021 Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej 0   8
3022 Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej 0   4
3023 Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej 0   15
3024 Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej 0   2
3025 Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 0   8
3026 Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 0   5
3027 Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka 0   2
3028 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 0   2
3029 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 0   13
3030 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 0   4
3031 Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 0   1
3032 Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią 0   5
3033 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 0   133
3034 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana 0   3
3035 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0   1
3036 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 0   33
3037 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa 0   7
3038 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 0   4
3039 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 0   7
3040 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 0   14
3041 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Kultura Fizyczna 0   1
3042 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 0   2
3043 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 0   1
3044 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy 0   5
3045 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu 0   5
3046 Prace ORED-u [Ośrodek Rozwoju Przemysłu Drzewnego] 0   2
3047 Prace Pienińskie 0   1
3048 Prace Polonistyczne 0   1
3049 Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku 0   1
3050 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   1
3051 Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn 0   24
3052 Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn 0   17
3053 Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 0   8
3054 Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych 0   3
3055 Praci Institutu Elektrodinamiki Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini 0   9
3056 Pracodawca 0   1
3057 Pracownik, edukacja, gospodarka 0   1
3058 Pragmatics 0   3
3059 Prague Economic Papers 0   1
3060 Prague Papers on the History of Intetrnational Relations 0   1
3061 Prakseologia 0   2
3062 Praktische Metallographie 0   16
3063 Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 0   2
3064 Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 0   1
3065 Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej 0   1
3066 Pravo ta Deržavne Upravlinnâ 0   1
3067 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe 0   2
3068 Prawo Bankowe 0   1
3069 Prawo Europejskie w Praktyce 0   2
3070 Prawo Finansów Publicznych 0   10
3071 Prawo i Więź 0   1
3072 Prawo Spółek 0   4
3073 Prawo w Działaniu 0   3
3074 Prawo w Transporcie 0   2
3075 Praxema. Journal of Visual Semiotics 0   1
3076 PRAXIS. Fremdsprachenunterricht 0   3
3077 Práce z dějin slavistiky 0   1
3078 Precision Engineering 0   3
3079 Prestiż - relacje gospodarcze 0   1
3080 Preteksty: Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Filozofów 0   1
3081 Preußenland 0   2
3082 Pribory 0   1
3083 Prikladnaâ Matematika i Mehanika 0   1
3084 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 0   12
3085 Pro Dialog 0   4
3086 Pro Libris 0   256
3087 proba wprowadzenia rekordu 0   0
3088 Probability and Mathematical Statistics 0   4
3089 Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ 0   5
3090 Problemi Političnoj Psihologii 0   1
3091 Problemi Slov'ânoznavstva 0   1
3092 Problemi teorii ta metodologii buhgalters'kogo obliku, kontrolu i analizu : mižnarodnij zbirnik naukovih prac 0   2
3093 Problemos 0   1
3094 Problems of Control and Information Theory 0   1
3095 Problems of Education in the 21st Century 0   2
3096 Problemy Alkoholizmu 0   2
3097 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 0   1
3098 Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 0   1
3099 Problemy Ekologii 0   9
3100 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 0   4
3101 Problemy Eksploatacji 0   3
3102 Problemy Genezy 0   20
3103 Problemy Higieny 0   2
3104 Problemy Higieny i Epidemiologii 0   1
3105 Problemy Higieny Pracy 0   1
3106 Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne 0   1
3107 Problemy Humanistyki 0   1
3108 Problemy i perspektivy razvitiâ sotrudničestva meždu stranami ugo-vostočnoj Evropy v ramkah černomorskogo ekonomičeskogo sotrudničestva i GUAM : sbornik naučnyh trudov 0   1
3109 Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych 0   0
3110 Problemy Inżynierii Rolniczej 0   11
3111 Problemy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska 0   1
3112 Problemy Jakości 0   3
3113 Problemy Kryminalistyki = Issues of Forensic Science 0   4
3114 Problemy Masinostroenija i Nadeznosti Masin 0   1
3115 Problemy Medycyny Rodzinnej 0   1
3116 Problemy Medycyny Społecznej 0   0
3117 Problemy Narkomanii 0   1
3118 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 0   62
3119 Problemy Oświaty na Wsi 0   2
3120 Problemy Pielęgniarstwa 0   1
3121 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 0   1
3122 Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 0   2
3123 Problemy Procnosti 0   1
3124 Problemy Profesjologii 0   148
3125 Problemy Rehabilitacji Społecznej 0   0
3126 Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 0   1
3127 Problemy Rehabilitacji Zawodowej 0   1
3128 Problemy Rodziny 0   4
3129 Problemy Rozwoju Budownictwa 0   1
3130 Problemy Rozwoju Miast 0   3
3131 Problemy rozwoju zawodowego pracowników 0   1
3132 Problemy sovremennogo betona i železobetona 0   3
3133 Problemy Studiów Nauczycielskich 0   0
3134 Problemy Transportu i Logistyki 0   5
3135 Problemy Wczesnej Edukacji 0   12
3136 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 0   1
3137 Problemy wykonawcze muzyki współczesnej 0   0
3138 Problemy Zarządzania 0   7
3139 Procedia - Social and Behavioral Sciences 0   2
3140 Procedia CIRP 0   0
3141 Procedia Computer Science 0   1
3142 Procedia Engineering 0   2
3143 Procedia Manufacturing 0   0
3144 Procedury Administracyjne i Podatkowe 0   2
3145 Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 0   2
3146 Proceedings of Artificial Intelligence Studies 0   2
3147 Proceedings of ECOpole 0   1
3148 Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine 0   1
3149 Proceedings of SPIE 0   13
3150 Proceedings of the American Mathematical Society 0   10
3151 Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 0   1
3152 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 0   1
3153 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 0   1
3154 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B 0   1
3155 Proceedings of the Japan Academy. Ser. A : Mathematical Sciences 0   2
3156 Proceedings of the Royal Society A 0   3
3157 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 0   1
3158 Process Systems Engineering 0   1
3159 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji 0   2
3160 Professional'noe obrazovanie v sovremennom mire = Proffesional education in the modern world 0   2
3161 Prof-Europe 0   28
3162 Programista : Magazyn Programistów i Liderów Zespołów IT 0   1
3163 Progress in Biophysics and Molecular Biology 0   2
3164 Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 0   2
3165 Progress in Lipid Research 0   1
3166 Progress in Optics 0   1
3167 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 0   8
3168 Progress in Surface Science 0   1
3169 Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ 0   28
3170 Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy 0   10
3171 Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie 0   7
3172 Prokurator 0   1
3173 Prokuratura i Prawo 0   25
3174 Prokuratura Krajowa 0   0
3175 ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne 0   1
3176 Prosopon 0   1
3177 Proudy. Středoevropský Časopis pro Vědu a Literaturu 0   1
3178 Provocator 0   0
3179 Próby i Szkice Humanistyczne 0   1
3180 Próby. Nieregularnik Filologiczny 0   1
3181 Przedmioty humanistyczne w gimnazjum 0   1
3182 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 0   50
3183 Przedsiębiorstwo i Region 0   5
3184 Przedsiębiorstwo Przyszłości 0   3
3185 Przegląd Antropologiczny 0   1
3186 Przegląd Archeologiczny 0   0
3187 Przegląd Artystyczno-Literacki 0   1
3188 Przegląd Badań Edukacyjnych 0   6
3189 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 0   1
3190 Przegląd Biblioteczny 0   3
3191 Przegląd Budowlany 0   163
3192 Przegląd Bydgoski 0   2
3193 Przegląd Elektrotechniczny 0   186
3194 Przegląd Filozoficzno-Literacki 0   1
3195 Przegląd Filozoficzny 0   0
3196 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 0   46
3197 Przegląd Geodezyjny 0   7
3198 Przegląd Geologiczny 0   17
3199 Przegląd Geopolityczny 0   32
3200 Przegląd Glottodydaktyczny 0   2
3201 Przegląd Górniczy 0   6
3202 Przegląd Historyczno-Oświatowy 0   19
3203 Przegląd Historyczno-Wojskowy 0   4
3204 Przegląd Historyczny 0   12
3205 Przegląd Humanistyczny 0   8
3206 Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej 0   8
3207 Przegląd Komunalny 0   27
3208 Przegląd Kulturoznawczy 0   3
3209 Przegląd Legislacyjny 0   4
3210 Przegląd Leśniczy 0   2
3211 Przegląd Lubuski 0   9
3212 Przegląd Mechaniczny 0   24
3213 Przegląd Mleczarski 0   14
3214 Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations 0   8
3215 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities 0   56
3216 Przegląd Nauk Historycznych 0   1
3217 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 0   13
3218 Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie 0   4
3219 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 0   1
3220 Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 0   16
3221 Przegląd Odlewnictwa 0   9
3222 Przegląd Organizacji 0   23
3223 Przegląd Papierniczy 0   4
3224 Przegląd Pedagogiczny 0   5
3225 Przegląd Piekarski i Cukierniczy 0   1
3226 Przegląd Podatkowy 0   1
3227 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 0   1
3228 Przegląd Policyjny 0   2
3229 Przegląd Politologiczny 0   8
3230 Przegląd Polonijny 0   1
3231 Przegląd Polsko-Polonijny 0   2
3232 Przegląd Powszechny 0   27
3233 Przegląd Pożarniczy 0   1
3234 Przegląd Prawa Egzekucyjnego 0   1
3235 Przegląd Prawa Handlowego 0   4
3236 Przegląd Prawa i Administracji 0   10
3237 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 0   14
3238 Przegląd Prawa Publicznego 0   4
3239 Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics 0   4
3240 Przegląd Przyrodniczy 0   29
3241 Przegląd Psychologiczny 0   1
3242 Przegląd Radcowski : Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 0   1
3243 Przegląd Religioznawczy 0   13
3244 Przegląd Rusycystyczny 0   34
3245 Przegląd Samorządowy 0   9
3246 Przegląd Sądowy 0   3
3247 Przegląd Sejmowy 0   13
3248 Przegląd Służby Cywilnej 0   1
3249 Przegląd Socjologiczny 0   6
3250 Przegląd Spawalnictwa 0   2
3251 Przegląd Statystyczny 0   5
3252 Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 0   1
3253 Przegląd Strategiczny 0   2
3254 Przegląd Strzelecki : organ III Okręgu Związku Strzeleckiego 0   1
3255 Przegląd Środkowo-Wschodni 0   1
3256 Przegląd Techniczny 0   1
3257 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 0   45
3258 Przegląd Tyflologiczny 0   4
3259 Przegląd Uniwersytecki 0   1
3260 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 0   1
3261 Przegląd Wielkopolski 0   3
3262 Przegląd Więziennictwa Polskiego 0   1
3263 Przegląd Włókienniczy 0   3
3264 Przegląd Wojsk Lądowych 0   1
3265 Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 0   27
3266 Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 0   3
3267 Przegląd Wschodni 0   5
3268 Przegląd Wschodnioeuropejski 0   2
3269 Przegląd Zachodni 0   39
3270 Przegląd Zachodnio-Pomorski 0   6
3271 Przegląd Zachodniopomorski 0   11
3272 Przegląd Zoologiczny 0   12
3273 Przejawy potoczności w tekstach artystycznych 0   1
3274 Przekładaniec. A Journal of Translation Studies 0   1
3275 Przemysł Chemiczny 0   9
3276 Przemysł Drzewny 0   28
3277 Przemysł Spożywczy 0   4
3278 Przestrzenie Teorii 0   1
3279 Przestrzeń 0   1
3280 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] 0   4
3281 Przeszłość Demograficzna Polski: materiały i studia 0   1
3282 Przyjaciel przy pracy 0   6
3283 Przyroda Polska 0   5
3284 Przyroda Sudetów 0   1
3285 Przyrodnik Ustroński 0   2
3286 Przyszłość. Świat - Europa - Polska 0   3
3287 Przywództwo polityczne / pod red. Tadeusza Bodio.- Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa 0   1
3288 Psichologiceskij Zurnal 0   1
3289 Psichologija 0   1
3290 Psihologiâ. Cinnosti. Osobistist' 0   1
3291 Psihologičeskie i Mediko-Biologičeskie Problemy Fizičeskoj Kultury i Sporta 0   1
3292 Psychiatria 0   1
3293 Psychiatry Research 0   1
3294 Psychologia Ekonomiczna 0   1
3295 Psychologia Rozwojowa 0   10
3296 Psychologia Społeczna 0   4
3297 Psychologia w Szkole 0   9
3298 Psychologia w Szkole. Wydanie specjalne 0   1
3299 Psychologia Wychowawcza 0   3
3300 Psychologiczne Zeszyty Naukowe 0   28
3301 Psychology 0   1
3302 Psychology Research 0   1
3303 Pszczelarstwo 0   1
3304 Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 0   2
3305 Ptaki Śląska 0   11
3306 Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 0   0
3307 Publicationes Mathematicae - Debrecen 0   22
3308 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences 0   1
3309 Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) 0   1
3310 Publications of the Astronomical Society of Australia 0   1
3311 Publications of the Astronomical Society of Japan 0   2
3312 Puls 0   20
3313 Puls - UWAGA! Decyzją prof. Korbicza usunięty i nie wprowadzać do SKEP 0   0
3314 Pure and Applied Chemistry 0   1
3315 Quaestiones Mathematicae 0   3
3316 Quaestiones Oralitatis 0   1
3317 Qualitative Health Research 0   1
3318 Quantitative Methods in Economics 0   1
3319 Quantum Information Processing 0   4
3320 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 0   4
3321 Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska 0   4
3322 Quicio, Revista de Psicología 0   2
3323 Rachunkowość 0   1
3324 Racja stanu 0   15
3325 Racjonalista 0   3
3326 Radca Prawny 0   1
3327 Radca Prawny. Zeszyty naukowe 0   1
3328 Radiation Effects and Defects in Solids 0   3
3329 Radiation Measurements 0   2
3330 Radiation Physics and Chemistry 0   3
3331 Radio Electronics and Informatics 0   1
3332 Radioelectronics and Informatics 0   7
3333 Radioelektronika i Informatika 0   18
3334 Radioelektronika Informatika Upravlinnja 0   9
3335 Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi 0   12
3336 Radiotehnika 0   9
3337 Radiotherapy and onclogy 0   1
3338 Radoša personiba 0   1
3339 Random Structures and Algorithms 0   1
3340 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata 0   1
3341 Reaction Kinetics and Catalysis Letters 0   2
3342 Real Analysis Exchange 0   2
3343 Recykling 0   9
3344 Refleksje 0   14
3345 Region : Lubuskie Pismo Samorządowe 0   8
3346 Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa 0   1
3347 Regular and Chaotic Dynamics 0   10
3348 Reguliruemye Asinchronnye Dvigateli 0   2
3349 Rehabilitacja w Praktyce 0   1
3350 Rejent 0   38
3351 Rekodifikace & Praxe 0   1
3352 Relacje. Studia z nauk społecznych 0   55
3353 Reliance 0   1
3354 Remedium 0   10
3355 Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II 0   5
3356 Rendiconti di Matematica 0   1
3357 Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni 0   1
3358 Renewable and Sustainable Energy Reviews 0   10
3359 Renewable Energy 0   2
3360 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 0   1
3361 Reports on Geodesy 0   10
3362 Reports on Geodesy and Geoinformatics 0   4
3363 Reports on Mathematical Logic 0   1
3364 Reports on Mathematical Physics 0   20
3365 Reports on Philosophy 0   1
3366 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej 0   1
3367 Res Historica 0   1
3368 Res Humana 0   0
3369 Research Advances in Photochemistry & Photobiology 0   1
3370 Research in Logistics & Production 0   5
3371 Research on Chemical Intermediates 0   1
3372 Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice 0   2
3373 Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences 0   1
3374 Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] 0   2
3375 RESED Revista de Estudios Socioeducativos 0   1
3376 Respectus Philologicus 0   4
3377 Restorative Neurology and Neuroscience 0   2
3378 Results in Mathematics 0   7
3379 Results in Mathematics. Resultate der Mathematik 0   3
3380 Review of Research 0   2
3381 Reviews in Chemical Engineering 0   1
3382 Reviews in Mathematical Physics 0   3
3383 Reviews on Advanced Materials Science [online] 0   6
3384 Revista de Estudios e Investigaciôn en Psycología y Educaciôn 0   1
3385 Revista de Metalurgia 0   1
3386 Revista de Minas 0   1
3387 Revista de Psicologia, Educaçao e Cultura 0   1
3388 Revista Electrotecnica 0   1
3389 Revista Inovatia Sociala 0   1
3390 Revista Matematica Complutense 0   1
3391 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 0   4
3392 Revista Română de Drept European = Romanian Review of European Law 0   1
3393 Revista Română de Geografie Politică Universitatea din Oradea 0   1
3394 REVSTAT - Statistical Journal 0   1
3395 Revue de Mettalurgie - Cahiers d' Information Techniques 0   2
3396 Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées 0   4
3397 Revue Trimestrielle de Droit Immobilier 0   1
3398 Ridna Mova 0   1
3399 Rita Baum: filozofia, literatura, sztuka 0   12
3400 Roads and Bridges - Drogi i Mosty 0   1
3401 Robotica 0   6
3402 Robotics and Autonomous Systems 0   4
3403 Rocky Mountain Journal of Mathematics 0   2
3404 Rocznik Andragogiczny 0   15
3405 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 0   2
3406 Rocznik Chopinowski 0   1
3407 Rocznik Dolnośląski 0   2
3408 Rocznik Dzierżoniowski 0   22
3409 Rocznik Gdański 0   2
3410 Rocznik Gostyński 0   1
3411 Rocznik Historii Filozofii Polskiej 0   7
3412 Rocznik Historii Prasy Polskiej 0   3
3413 Rocznik Historyczno-Archiwalny 0   1
3414 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 0   5
3415 Rocznik Integracji Europejskiej 0   7
3416 Rocznik Jeleniogórski 0   1
3417 Rocznik Kaliski 0   4
3418 Rocznik Kognitywistyczny 0   2
3419 Rocznik Leszczyński 0   2
3420 Rocznik Lubuski 0   472
3421 Rocznik Łódzki 0   1
3422 Rocznik Łubowicki 0   5
3423 Rocznik Muzeum Górnośląskiego 0   5
3424 Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda 0   1
3425 Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie 0   1
3426 Rocznik Nadnotecki 0   1
3427 Rocznik Nauk Politycznych 0   1
3428 Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze 0   1
3429 Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie 0   2
3430 Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 0   2
3431 Rocznik Naukowy 0   0
3432 Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury 0   1
3433 Rocznik Ochrona Środowiska 0   2
3434 Rocznik Pedagogiczny 0   21
3435 Rocznik Pedagogiki Rodziny 0   1
3436 Rocznik Pilźnieński 0   1
3437 Rocznik Pleszewski 0   1
3438 Rocznik Pleszewski 2009 0   1
3439 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 0   6
3440 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria 0   1
3441 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 0   1
3442 Rocznik Polsko-Niemiecki 0   2
3443 Rocznik Powiatu Oleskiego 0   2
3444 Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 0   44
3445 Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2005 0   1
3446 Rocznik Przekładoznawczy 0   5
3447 Rocznik Przemkowski 0   16
3448 Rocznik Ruskiej Bursy 0   1
3449 Rocznik Samorządowy 0   1
3450 Rocznik Sądecki 0   2
3451 Rocznik Słupski 0   1
3452 Rocznik Świdnicki 0   1
3453 Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 0   1
3454 Rocznik Wrocławski 0   1
3455 Rocznik Ziem Zachodnich 0   1
3456 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 0   13
3457 Roczniki Biblioteczne 0   6
3458 Roczniki Chemii = Annales Societatis Chimicae Polonorum 0   2
3459 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0   6
3460 Roczniki Filozoficzne 0   17
3461 Roczniki Gleboznawcze 0   5
3462 Roczniki Gorzowskie 0   1
3463 Roczniki Historii Socjologii 0   5
3464 Roczniki Historyczne 0   14
3465 Roczniki Humanistyczne 0   7
3466 Roczniki Inżynierii Budowlanej 0   0
3467 Roczniki Kulturoznawcze 0   2
3468 Roczniki Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie 0   1
3469 Roczniki Nauk Prawnych 0   1
3470 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 0   1
3471 Roczniki Nauk Społecznych 0   1
3472 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 0   7
3473 Roczniki Naukowe II Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 0   1
3474 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie 0   1
3475 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 0   14
3476 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Filozofia i Metodologia Nauk 0   1
3477 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 0   21
3478 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 0   1
3479 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 0   3
3480 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0   1
3481 Roczniki Pedagogiczne 0   2
3482 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego : Wiadomości Matematyczne 0   5
3483 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ser. 2, Wiadomości Matematyczne 0   1
3484 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria III : Matematyka Stosowana 0   1
3485 Roczniki Psychologiczne 0   3
3486 Roczniki Socjologii Rodziny 0   32
3487 Roczniki Teologiczne 0   1
3488 Roczniki Teologii Duchowości 0   1
3489 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 0   1
3490 Roczniki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Socjologia 0   1
3491 Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 0   1
3492 Rodzina i Prawo 0   1
3493 Roeper Review 0   1
3494 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 0   1
3495 Rolniczy Puls 0   3
3496 Romanica Cracoviensia 0   1
3497 Romanica.doc 0   1
3498 Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 0   1
3499 Romano Atmo 0   25
3500 Romdom : remont, odbudowa, modernizacja 0   1
3501 Rossijskie i slavânskie issledovaniâ 0   1
3502 Rossijskij žurnal fizičeskogo vospitaniâ i sporta 0   1
3503 Rozhlad. Serbski Kulturny Časopis 0   1
3504 Rozprawy Elektrotechniczne 0   1
3505 Rozprawy Inżynierskie 0   1
3506 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) 0   8
3507 Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   2
3508 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   2
3509 Rozprawy Slawistyczne 0   1
3510 Rozprawy Społeczne 0   3
3511 Rozprawy, Studia, Monografie WSM 0   9
3512 Rozprawy Ubezpieczeniowe 0   1
3513 Rozprawy z Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 0   2
3514 Rozprawy z mechaniki konstrukcji i materiałów 0   1
3515 RSC Advances 0   2
3516 Ruch Filozoficzny 0   25
3517 Ruch Literacki 0   11
3518 Ruch Muzyczny 0   4
3519 Ruch Pedagogiczny 0   28
3520 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0   11
3521 Rudy i Metale Nieżelazne 0   17
3522 Rugia Journal 0   0
3523 Rundbrief : gesellschaft für angewandte mathematik und mechanik 0   1
3524 Rusinistični studii = Ruthenian Studies 0   1
3525 Russian Journal of Herpetology 0   1
3526 Russian Journal of Linguistics 0   2
3527 Russkaâ Literatura i Žurnalistika v Dviženii Vremeni 0   1
3528 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 0   5
3529 Rynek Energii 0   5
3530 Rynek Instalacyjny 0   5
3531 Rynek Inwestycji Drogowych 0   1
3532 Rzeczpospolita 0   38
3533 Rzeźba Polska 0   1
3534 Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Sociaty. Integration. Education 0   1
3535 Salamandra : magazyn przyrodniczy 0   3
3536 Samochody Specjalne 0   1
3537 Samorząd Terytorialny 0   8
3538 Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej 0   1
3539 Sarajevo Journal of Mathematics 0   1
3540 SAS : Serwis Administracyjno-Samorządowy 0   3
3541 Sbornik naucnych trudov 0   3
3542 Sbornik Praci Pedagogicke Fakulty Ostravske Univerzity. Pedagogicke Vedy 0   1
3543 Sbornik Prací Filozoficko - Přírodowědeckě Fakulty - Slezskě Univerzity w Opave. Řada Literárnévédná (A) 0   2
3544 Sbornik trudov 0   4
3545 Sbornik vedeckych praci Vysoke skoly banske - Technicke univerzity Ostrava 0   2
3546 Sborník prací filozofické fakulty brnenské univerzity. Rada klasická. Graeco-Latina Brunensia 0   1
3547 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 0   2
3548 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 0   2
3549 Scandinavian Journal of Immunology 0   1
3550 Schedae Informaticae 0   1
3551 Scheringówka 0   1
3552 Schizophrenia Research 0   1
3553 Schlesien 0   1
3554 Schlesien Heute 0   11
3555 Schlesische Bergwacht 0   1
3556 Schlesisches Wochenblatt 0   0
3557 Schlesisches Wochenblatt = Tygodnik Śląski 0   1
3558 Scholasticus 0   3
3559 Science 0   1
3560 Science Advances 0   1
3561 Science and Education 0   1
3562 Science China - Mathematics 0   2
3563 Science of the Total Environment 0   3
3564 Science Research Education - SRE 2000 0   2
3565 Scientia et Fides 0   1
3566 Scientiae Mathematicae Japonicae 0   2
3567 Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy 0   1
3568 Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy 0   1
3569 Scientific Bulletin of National Mining University 0   1
3570 Scientific Bulletins of Rzeszów University of Technology 0   3
3571 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics 0   2
3572 Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra 0   3
3573 Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management 0   1
3574 Scientific Journal "ScienceRise" 0   1
3575 Scientific Papers of Agricultural University of Poznań. Animal Science 0   1
3576 Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. 0   1
3577 Scientific Papers of the University of Pardubice 0   1
3578 Scientific Reports 0   13
3579 Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 0   1
3580 Scopus: Journal of East African Ornithology 0   2
3581 Scripta Biblica et Orientalia 0   1
3582 Scripta Comeniana Lesnensia. Miscellanea 0   1
3583 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu 0   3
3584 Scripta Periodica 0   6
3585 Scripturae Lumen 0   2
3586 Secesja 0   1
3587 Securitologia 0   1
3588 Security Dimensions. International and National Studies 0   1
3589 Seksuologia Polska 0   1
3590 Semigroup Forum 0   2
3591 Semina Scientiarum 0   1
3592 Seminar : A Journal of Germanic Studies 0   2
3593 Seminare. Poszukiwania naukowe 0   1
3594 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   0
3595 Semper Fidelis 0   2
3596 Sensus Historiae 0   1
3597 Sententiae 0   1
3598 Serbołużyczanie - Łużyce 0   1
3599 Series Mathematicae Catoviciensis et Debreceniensis 0   1
3600 Series on Biomechanics 0   1
3601 Set-Valued and Variational Analysis 0   1
3602 Sexuality & Culture 0   1
3603 SIAM Journal on Control and Optimization 0   4
3604 SIAM Journal on Optimization 0   3
3605 Siedlisko 0   2
3606 Sieroctwo społeczne i jego kompensacja 0   1
3607 Sigma 0   2
3608 Silesia Nova 0   12
3609 Silesian Journal of Legal Studies 0   2
3610 Silva Fennica 0   3
3611 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 0   1
3612 Sino-US English Teaching 0   1
3613 Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 0   3
3614 Skarbniczka 0   1
3615 Skola 0   1
3616 Slavânskie Čteniâ 0   2
3617 Slavia Antiqua 0   1
3618 Slavia Occidentalis 0   3
3619 Slavia Orientalis 0   26
3620 Slavica Tarnopolensia 0   1
3621 Slavica Wratislaviensia 0   1
3622 Slezký Sbornik 0   1
3623 Slezský sborník. Acta Silesiaca 0   4
3624 Słowiańszczyzna Wschodnia 0   1
3625 Słowo Żydowskie : dwutygodnik społeczno-kulturalny 0   1
3626 Słupskie Prace Biologiczne 0   6
3627 Słupskie Prace Filologiczne 0   1
3628 Słupskie Studia Filozoficzne 0   17
3629 Słupskie Studia Historyczne 0   1
3630 Smart Materials and Structures 0   5
3631 Smart Materials Research 0   1
3632 SMPTE Motion Imaging Journal 0   1
3633 Social Science and Humanities Journal 0   1
3634 Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku 0   7
3635 Social'no-Gumanitarnyj Vestnik: Vserossijskij sbornik naučnyh trudov 0   1
3636 Social'no-Trudovi Vidnosini : Teoriâ ta Praktika 0   1
3637 Societas / Communitas 0   2
3638 Society for Neuroscience Abstracts 0   2
3639 Sociology Study 0   1
3640 Sociosfera. Naučno-metodičeskij i teoretičeskij žurnal 0   1
3641 Socjolingwistyka 0   2
3642 Sofia 0   11
3643 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich 0   7
3644 Software 2.0 0   1
3645 Software Developer's Journal 0   5
3646 Soil Dynamics and Earthquake Engineering 0   1
3647 Soil Science Annual 0   1
3648 Solid State Communications 0   6
3649 Solid State Ionics 0   2
3650 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0   3
3651 Solid State Phenomena 0   5
3652 Solov'ëvskie Issledovaniâ 0   10
3653 Southeast Asian Bulletin of Mathematics 0   2
3654 Sovet Mathematical Doklady 0   1
3655 Sovetskaa muzyka 0   1
3656 Soviet Physics : Solid State 0   1
3657 Sovremennyj Naučnyj Vestnik 0   2
3658 Sowi. Sozialwissenschaftliche Informationen 0   1
3659 Sowiniec 0   1
3660 Spanish Journal of Rural Development 0   1
3661 Special Topics & Reviews in Porous Media : An International Journal 0   1
3662 Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy 0   3
3663 Spectroscopy : an International Journal 0   1
3664 Spectroscopy Letters 0   3
3665 Speech and Language Technology 0   1
3666 Spektrum 0   5
3667 Spiegel der Forschung 0   1
3668 Społeczeństwo 0   1
3669 Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 0   3
3670 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics 0   3
3671 Społeczeństwo i Rodzina 0   10
3672 Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej 0   1
3673 Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne 0   3
3674 Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 0   1
3675 Sport Wyczynowy 0   2
3676 Sportivnij Visnik Pridniprov'â 0   11
3677 Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, 0   5
3678 Spotkania z Zabytkami 0   7
3679 Sprache&Sprachen 0   1
3680 Sprachkontakte und Literaturvermittlung 0   1
3681 Sprachreport : Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache 0   1
3682 Sprachtypologie und Universelienforschung 0   1
3683 Sprachwissenschaft 0   3
3684 Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. A 0   1
3685 Sprawy Mieszkaniowe 0   3
3686 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 0   8
3687 Sprawy Nauki 0   2
3688 Sprawy Wschodnie 0   1
3689 Standardy Medyczne 0   0
3690 Starch-Stärke 0   2
3691 Stateczność i optymalizacja konstrukcji trójwarstwowych 0   1
3692 Statistica Neerlandica 0   1
3693 Statistical Papers 0   3
3694 Statistics 0   5
3695 Statistics & Probability Letters 0   2
3696 Statyba Civil Engineering 0   1
3697 Steel and Composite Structures 0   2
3698 Stem Cell Reviews and Reports 0   1
3699 Stem Cells Translational Medicine 0   1
3700 Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektonice 0   0
3701 Stimmen der Zeit 0   1
3702 STIN 0   1
3703 Stochastic Analysis and Applications 0   16
3704 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 0   1
3705 Stochastic Processes and their Applications 0   1
3706 Stochastica : Revista de Matemática Pura y Aplicada 0   1
3707 Stochastics and Dynamics 0   2
3708 Stolica 0   1
3709 Stomatologia Współczesna 0   1
3710 Stosunki Międzynarodowe 0   7
3711 Strain 0   1
3712 Strategia rozwoju turystyki w województwie gorzowskim 0   1
3713 Stroitel'naâ Nauka i Tehnika 0   1
3714 Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering 0   1
3715 Strony 0   1
3716 Structural Optimization 0   1
3717 Structure 0   1
3718 Structures - Waves - Human Health 0   1
3719 Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku 0   1
3720 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 0   1
3721 Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe 0   1
3722 Studenckie Zeszyty Naukowe 0   1
3723 Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   2
3724 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV 0   2
3725 Studia Administracyjne 0   2
3726 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 0   3
3727 Studia Antyczne i Mediewistyczne 0   6
3728 Studia Artystyczne 0   1
3729 Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 0   1
3730 Studia Bałtyckie 0   2
3731 Studia Bałtyckie. Historia 0   0
3732 Studia Bliskowschodnie 0   1
3733 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe 0   3
3734 Studia Ecologiae et Bioethicae 0   20
3735 Studia Edukacyjne 0   10
3736 Studia Ekonomiczne = Economic Studies 0   3
3737 Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies 0   4
3738 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 0   3
3739 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 0   27
3740 Studia Ełckie 0   5
3741 Studia Epigraficzne 0   29
3742 Studia et Documenta Slavica (Studia i Szkice Slawistyczne) 0   1
3743 Studia Europaea Gnesnensia 0   3
3744 Studia Europejskie 0   1
3745 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 0   1
3746 Studia Filozoficzne 0   12
3747 Studia Fundacji "Polska w Europie" 0   1
3748 Studia Gdańskie 0   3
3749 Studia Geohistorica 0   1
3750 Studia Geopolitica 0   11
3751 Studia Geotechnica et Mechanica 0   10
3752 Studia Germanica Gedanensia 0   3
3753 Studia Germanica Posnaniensia 0   7
3754 Studia Gnesnensia 0   1
3755 Studia Historiae Oeconomicae 0   3
3756 Studia Historiae Scientiarum 0   1
3757 Studia Historica Slavo - Germanica 0   1
3758 Studia Historyczne 0   4
3759 Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą: księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta / red. nauk. Bohdan Halczak.- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 0   1
3760 Studia Historycznojęzykowe 0   1
3761 Studia Humanistyczne AGH 0   1
3762 Studia i Materiały 0   195
3763 Studia i Materiały Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   1
3764 Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 0   2
3765 Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza 0   1
3766 Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 0   1
3767 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 0   7
3768 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 0   5
3769 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 0   9
3770 Studia i Materiały. Wychowanie Techniczne 0   1
3771 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 0   2
3772 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 0   3
3773 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze 0   4
3774 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska 0   98
3775 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Rosyjska 0   3
3776 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 0   63
3777 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Filologiczne 0   9
3778 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Społeczno-Polityczne 0   1
3779 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pedagogika i Psychologia 0   2
3780 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Technika 0   1
3781 Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 0   2
3782 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 0   3
3783 Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 0   1
3784 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 0   9
3785 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 0   11
3786 Studia i Raporty IUNG - PIB 0   2
3787 Studia i Rozprawy 0   0
3788 Studia i szkice slawistyczne 0   1
3789 Studia Indogermanica Lodziensia 0   1
3790 Studia Informatica 0   13
3791 Studia Informatica Pomerania 0   1
3792 Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 0   6
3793 Studia Judaica 0   1
3794 Studia Kresowe 0   7
3795 Studia Linguistica 0   2
3796 Studia Litteraria Polono - Slavica 0   1
3797 Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic 0   3
3798 Studia Lubuskie 0   27
3799 Studia Łomżyńskie 0   2
3800 Studia Mathematica 0   3
3801 Studia Medioznawcze 0   4
3802 Studia Medyczne = Medical Studies 0   1
3803 Studia Methodologica 0   2
3804 Studia Metodologiczne 0   1
3805 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 0   3
3806 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0   8
3807 Studia Nad Rodziną 0   1
3808 Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 0   1
3809 Studia Niemcoznawcze 0   27
3810 Studia Oeconomica Posnaniensia 0   6
3811 Studia Orientalne 0   2
3812 Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie 0   2
3813 Studia Paradyskie 0   12
3814 Studia Pedagogiczne 0   9
3815 Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 0   1
3816 Studia Philosophiae Christianae 0   5
3817 Studia Philosophica Wratislaviensia 0   22
3818 Studia Płockie 0   1
3819 Studia Politica Germanica 0   1
3820 Studia Politologiczne 0   7
3821 Studia Polonijne 0   1
3822 Studia Poradoznawcze 0   4
3823 Studia Pragmalingwistyczne 0   1
3824 Studia Prawa Prywatnego 0   1
3825 Studia Prawa Publicznego 0   7
3826 Studia Prawnicze 0   1
3827 Studia Prawnicze KUL 0   3
3828 Studia Prawno-Ekonomiczne 0   1
3829 Studia Psychologica 0   1
3830 Studia Regionalne i Lokalne 0   1
3831 Studia Religiologica 0   1
3832 Studia Romanica Posnaniensia 0   3
3833 Studia Rossica 0   1
3834 Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej 0   1
3835 Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 0   4
3836 Studia Rzeszowskie 0   1
3837 Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia 0   1
3838 Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 0   2
3839 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok 0   1
3840 Studia Semiotyczne 0   1
3841 Studia Słowianoznawcze 0   1
3842 Studia Socialia Cracoviensia 0   2
3843 Studia Socjologiczne 0   18
3844 Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 0   1
3845 Studia Społeczne 0   1
3846 Studia Śląskie 0   2
3847 Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 0   1
3848 Studia Universitatis "Babes-Bolyai" : Mathematica 0   5
3849 Studia Warmińskie 0   1
3850 Studia Wschodniosłowiańskie 0   1
3851 Studia Wyborcze 0   2
3852 Studia z Automatyki i Informatyki 0   9
3853 Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej 0   2
3854 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 0   4
3855 Studia z Filozofii Polskiej 0   49
3856 Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 0   1
3857 Studia z Historii Filozofii 0   5
3858 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 0   4
3859 Studia z Nauk Społecznych 0   3
3860 Studia z Prawa Wyznaniowego 0   8
3861 Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 0   1
3862 Studia z Teorii Wychowania 0   20
3863 Studia Zachodnie 0   294
3864 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 0   1
3865 Studia Zielonogórskie 0   63
3866 Studia Żródłoznawcze 0   3
3867 Studien zur Germanistik - rocznik germanistyczny 0   1
3868 Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management 0   3
3869 Studies in East European Thought 0   3
3870 Studies in Global Ethics and Global Education 0   2
3871 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 0   2
3872 Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 0   1
3873 Studies in Sport Humanities 0   1
3874 Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos 0   1
3875 Studium Vilnense A 0   4
3876 Style i Charaktery 0   1
3877 Styles of Communication 0   1
3878 Stylistyka 0   11
3879 Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 0   2
3880 Surface & Coatings Technology 0   3
3881 Surface and Interface Analysis 0   3
3882 Surface Science 0   3
3883 Surowce i Maszyny Budowlane 0   2
3884 Sustainability 0   1
3885 SVR : Straßenverkehrsrecht 0   1
3886 Sygnały Semiotyczne; streszczenia prac z dziedziny semiotyki 0   1
3887 Sylwan 0   5
3888 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 0   1
3889 Symulacja w Badaniach i Rozwoju 0   1
3890 Synapsa 0   1
3891 Synergies Pologne 0   1
3892 Synthese 0   2
3893 System DERO 0   1
3894 Systematic & Applied Acarology 0   1
3895 Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science 0   7
3896 Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) 0   2
3897 Systems and Control Letters 0   10
3898 Systems Science 0   9
3899 Systemy informatyczne inżynierii zarządzania 0   1
3900 Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 0   1
3901 Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '98 0   1
3902 Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 0   23
3903 Szafa. Kwartalnik literacko-artystyczny 0   2
3904 Szczeciński Informator Archiwalny 0   1
3905 Szkice Archiwalno-Historyczne 0   1
3906 Szkice Człuchowskie 0   1
3907 Szkice Humanistyczne 0   4
3908 Szkice Legnickie 0   3
3909 Szkiełko i Oko 0   1
3910 Szkło i Ceramika 0   1
3911 Szkoła - Zawód - Praca 0   9
3912 Szkoła Specjalna 0   8
3913 Szkoła Zawodowa 0   1
3914 Sztuka Edycji 0   1
3915 Sztuka i Filozofia 0   1
3916 Sztuka Leczenia 0   2
3917 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe : Biuletyn Naukowo-Techniczny 0   1
3918 Śląsk 0   1
3919 Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec 0   2
3920 Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 0   23
3921 Śląskie Miscellanea 0   1
3922 Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 0   1
3923 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 0   2
3924 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 0   5
3925 Środowisko Mieszkaniowe 0   1
3926 Świat i Słowo 0   3
3927 Świat Kolei 0   2
3928 Świat Nieruchomości 0   1
3929 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 0   7
3930 Škola 0   0
3931 Švetlosc. Časopis za litrraturu, kulturu i umetnosc 0   3
3932 Tarnowskie Studia Teologiczne 0   5
3933 Task Quarterly 0   1
3934 Tatra Mountains Mathematical Publications 0   3
3935 Tâželoe Mašinostroenie 0   1
3936 Teaching English with Technology 0   3
3937 Teatr 0   3
3938 Technica Didactica 0   1
3939 Technical Issues [on line] 0   1
3940 Technical Sciences 0   1
3941 Technical Transactions : Civil Engineering 0   1
3942 Technicna Elektrodinamika 0   8
3943 Technicna Elektrodinamika : Modeljuvannja elektronnich, energeticnich ta technologicnich sistem 0   1
3944 Technicna Elektrodinamika : Silovaja elektronika i energoeffektivnost' 0   2
3945 Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv 0   6
3946 Technicna Elektrodinamika : Sistemy kieruwannja ta kontrolju napivprovidnikovich peretvorjuvaciv 0   1
3947 Technika a Vzdelávanie 0   6
3948 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 0   4
3949 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 0   8
3950 Technologia i Automatyzacja Montażu 0   17
3951 Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji 0   3
3952 Technologia Wody 0   2
3953 Technologie Informatyczne w Zarządzaniu : Systemy Wspomagania Decyzji 0   0
3954 Technology and Culture 0   1
3955 Tehnički Vjestnik = Technical Gazette 0   9
3956 Tehnična Elektrodinamika 0   4
3957 Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki 0   26
3958 Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist' 0   37
3959 Tehnologiâ Mašinostroeniâ 0   4
3960 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 0   5
3961 Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 0   2
3962 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 0   2
3963 Tekst i dyskurs = Text und Diskurs 0   1
3964 Tekstoteka Filozoficzna 0   3
3965 Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe 0   6
3966 Teksty Drugie 0   9
3967 Tel. Vých. Šport 0   1
3968 Telecommunications Problems [online] 0   1
3969 Temat : Wynalazczość i Racjonalizacja 0   1
3970 Tematy i Konteksty 0   1
3971 Teologia i Człowiek 0   2
3972 Teoreticeskaâ i Matematiceskaâ Fizika 0   4
3973 Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939 0   1
3974 Teoria Polityki 0   1
3975 Teoriâ i praktika sučasnoi psihologii 0   2
3976 Teoriâ Veroâtnostej i ee Primeneniâ 0   1
3977 Teorija funkcij. Funkcional'nyj analiz i ich prilozenija 0   1
3978 Teorija i Praktika Masinostroenija 0   2
3979 Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu : miždunarodnij zbirnik naukovih prac 0   1
3980 Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 0   2
3981 Terapia Fizykalna 0   15
3982 Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 0   36
3983 Terra Sana : pismo poświęcone parkom krajobrazowym 0   1
3984 Tetrahedron 0   1
3985 Teubner-Texte zur Mathematik 0   0
3986 Texte in Kontexten 0   1
3987 Thaiszia Journal of Botany 0   1
3988 Thalloris 0   38
3989 The 3rd International Workshop on Logistics 0   1
3990 The American Mathematical Monthly 0   1
3991 The Astronomer's Telegram 0   3
3992 The Classics Library Journal 0   1
3993 The Condor 0   1
3994 The Electronic Journal of Knowledge Management [online] 0   1
3995 The EUROCALL Review 0   2
3996 The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 0   1
3997 The European Physical Journal D 0   2
3998 The European Physical Journal E 0   1
3999 The FASEB Journal 0   1
4000 The Freeholder : The Oyster Bay Historical Society 0   1
4001 The Indian Review of World Literature in English 0   3
4002 The JALT CALL Journal 0   1
4003 The Journal of Language, Thought & Education 0   1
4004 The Journal of Linguistic and Intercultural Education 0   1
4005 The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 0   7
4006 The Journal of Physiological Sciences 0   1
4007 The Journal of Sex Research 0   1
4008 The Journal of Transport History 0   1
4009 The Lancet Infectious Diseases 0   1
4010 The Monist: An International Quartely Journal of General Philosophical Inquiry 0   1
4011 The New Educational Review 0   10
4012 The Open Criminology Journal 0   4
4013 The Open Psychology Journal 0   2
4014 The Peculiarity of Man 0   9
4015 The Philosopher's Index 0   1
4016 The Polish Review 0   1
4017 The Prostate 0   1
4018 The Responsive Community 0   3
4019 The Ring : Ringing, Migration, Monitoring 0   1
4020 The Science of Nature 0   1
4021 The Social Innovation Online Journal 0   1
4022 The Teacher 0   5
4023 The Wilson Journal of Ornithology 0   1
4024 Theodor - Litt - Jahrbuch 0   2
4025 Theoretical and Mathematical Physics 0   4
4026 Theoretical Computer Science 0   3
4027 Theory in Biosciences 0   2
4028 Theory of Probability and Mathematical Statistics 0   1
4029 Thin Solid Films 0   1
4030 Thin-Walled Structures 0   7
4031 Tissue Engineering 0   4
4032 Tomskij žurnal lingvističeskih i antropologičeskih issledovanij 0   4
4033 TOP : an Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research 0   1
4034 Topological Methods in Nonlinear Analysis 0   5
4035 Topology and its Applications 0   3
4036 Topos 0   18
4037 Toronto Slavic Quarterly 0   1
4038 Toruński Rocznik Praw Człowieka 0   0
4039 Toruńskie Studia Bibliologiczne 0   1
4040 Toruńskie Studia Dydaktyczne 0   2
4041 Total Logistic Management 0   1
4042 Towaroznawcze Problemy Jakości 0   1
4043 Trakia Journal of Sciences 0   1
4044 Tranmsgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje 0   1
4045 Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 0   1
4046 Transactions in GIS 0   1
4047 Transactions of the Technical University of Kosice 0   1
4048 Transformacja i wartości 0   1
4049 Transformacje 0   5
4050 Transfusion Medicine Reviews 0   1
4051 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej 0   1
4052 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1-2 0   1
4053 Transition Metal Chemistry 0   1
4054 Transplant International 0   1
4055 Transplantation 0   1
4056 Transport & Logistics 0   3
4057 Transport in Porous Media 0   2
4058 Transport Miejski i Regionalny 0   1
4059 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 0   2
4060 Transportation Research . Part D 0   1
4061 Transportation Research Procedia 0   1
4062 Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board 0   1
4063 Tree Genetics & Genomes 0   1
4064 Tree Physiology 0   1
4065 Tree-Ring Research 0   1
4066 Trees 0   1
4067 Trenchless International 0   1
4068 Trends in Genetics 0   1
4069 Trends in Pharmacological Sciences 0   1
4070 Trends in Sport Sciences 0   3
4071 Trends in Statistical Physics 0   1
4072 Trendy v Podnikání = Business Trends 0   2
4073 Trenie i Iznos 0   3
4074 Tri Thuc Xanh 0   1
4075 Tribologia : Teoria i Praktyka 0   65
4076 Tribology International 0   1
4077 Tribology Letters 0   3
4078 Tribotest Journal 0   1
4079 Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung 0   1
4080 Trudy Belorusskogo Gosudarstvennogo Tehnologičeskogo Universiteta 0   1
4081 Trudy Moskovskogo Matematiceskogo Obscestva 0   1
4082 Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta 0   1
4083 Trudy Sankt-Peterburgskoj Gosudarstvennoj Lesotechniceskoj Akademii 0   5
4084 Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo 0   1
4085 Trybuna 0   18
4086 Trybuna Opolska 0   1
4087 Trybuna Robotnicza 0   8
4088 Trzoda Chlewna 0   3
4089 Tsafon 0   1
4090 Tsukuba Journal of Mathematics 0   7
4091 TTS Technika Transportu Szynowego 0   5
4092 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 0   1
4093 Turkish Journal of Physics 0   1
4094 Turystyka Kulturowa 0   1
4095 Twoja Muza 0   3
4096 Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 0   1
4097 Twój Rynek : Zielonogórski Przegląd Gospodarczy 0   1
4098 Twój Rynek.pl 0   2
4099 Twórczość 0   3
4100 Tygodnik Powiatowy 0   4
4101 Ucitel' 0   1
4102 Učenye Zapiski Universiteta imeni P. F. Lesgafta 0   3
4103 UKIO Technologinis ir Ekonominis Vysymas 0   1
4104 Ukraina, Evropa, swit 0   1
4105 Ukraina ta Pol'šča: minule, s'ogodennâ, perspektivi 0   1
4106 Ukrainian Journal of Physical Optics 0   12
4107 Ukrainian Phytosociological Collection 0   1
4108 Ukrains'kij al'manach 0   7
4109 Ukrains'kij almanah 0   3
4110 Ukrains'kij Biochimicnij Zurnal 0   1
4111 Ukrains'kij Botaničnij Žurnal = Ukrainian Botanical Journal 0   10
4112 Ukrainskij Fizičeskij Žurnal 0   2
4113 Ukrains'kij matematicnij visnik 0   2
4114 Ukrains'kij Matematičeskij Žurnal 0   1
4115 Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki 0   1
4116 Unia&Polska 0   2
4117 Universitas Gedanensis 0   3
4118 Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica 0   1
4119 Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje 0   11
4120 Uniwersytet Zielonogórski 0   270
4121 Upravlâuscie Sistemy i Mašiny 0   25
4122 Urban Development Issues 0   1
4123 Urban Ecosystems 0   1
4124 Urban Forestry & Urban Greening 0   2
4125 Urbanista 0   2
4126 Urządzenia dla Energetyki 0   1
4127 UWM Law Review 0   1
4128 UZetka : Gazeta Studencka 0   21
4129 Vaccine 0   4
4130 Vacuum 0   2
4131 Vademecum : Przewodnik Projektanta 0   1
4132 Vademecum Pielęgnarki i Położnej 0   5
4133 VDI-Berichte 0   1
4134 Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury 0   3
4135 Verejná správa a spolocnosť 0   1
4136 Vertebrate Zoology 0   1
4137 Vesci Akademii Navuk BSSR 0   1
4138 Vesci Nacyjanal'naj Akademii Navuk Belarusi 0   2
4139 Vestnik Belorusskogo Nacional'nogo Techniceskogo Universiteta 0   3
4140 Vestnik Belorusskoj Gosudarsvennoj Politechniceskoj Akademii 0   1
4141 Vestnik Brestskogo Politechniceskogo Instituta 0   1
4142 Vestnik Bretskogo Gosudararstvennogo Techniceskogo Universiteta 0   2
4143 Vestnik Gosudarstvennogo Social'no-Gumanitarnogo Universiteta 0   1
4144 Vestnik Instituta Razvitija Obrazovanija i Vospitanija Podrastajuscego Pokolenija pri UGPY 0   1
4145 Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta 0   2
4146 Vestnik Leningradskogo Universiteta 0   1
4147 Vestnik Masinostroenija 0   2
4148 Vestnik MGOSGI 0   1
4149 Vestnik MGTU "Stankin" 0   2
4150 Vestnik Moskovskogo Universiteta: Antropologia 0   1
4151 Vestnik nauki Sibiri 0   2
4152 Vestnik NGU 0   1
4153 Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta 0   1
4154 Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta 0   1
4155 Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta 0   6
4156 Vestnik Priazovskogo Gosudarstvennogo Techniceskogo Universiteta 0   1
4157 Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov 0   0
4158 Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta 0   3
4159 Vestnik Syktyvkarskogo Universiteta 0   1
4160 Vestnik Tumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Social'no-Ekonomičeskie i Pravovye Issledovaniâ 0   1
4161 Veterinarni Medicina 0   5
4162 Veterinary Microbiology 0   1
4163 Vědecký a analytický časopis Sociologie Člověka 0   1
4164 Vědecký časopis Ekonomické Trendy 0   1
4165 Vibroengineering Procedia 0   1
4166 Viešoji Politika ir Administravimas = Public Policy and Administration 0   1
4167 Vietnam Journal of Computer Science 0   1
4168 Viral Immunology 0   1
4169 Vishwa International Journal of Graph Theory 0   1
4170 Visnik Černigivs'kogo nacional'nogo pedagogičnogo universitetu 0   7
4171 Visnik Deržvnoi Akademii Kerivnich Kadriv Kul'turi i Mistectv 0   3
4172 Visnik Donec'kogo Nacional'nogo Universitetu 0   1
4173 Visnik Donec'kogo Universitetu 0   1
4174 Visnik Hmiel'nickogo Nacional'nogo Universitetu 0   1
4175 Visnik Kiivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa Ševčenka 0   1
4176 Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukraini 0   1
4177 Visnik L'vivskogo Universitetu 0   10
4178 Visnik Naciona'nogo Tehničnogo Universitetu "XPI" 0   1
4179 Visnik Odes'kogo Nacional'nogo Universitetu 0   3
4180 Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu 0   5
4181 Visnik Zitomirskogo Inzenerno-Technologicnogo Institutu 0   2
4182 Vladimirskij Zemled"lec' 0   1
4183 VNU. Journal of Science 0   1
4184 Vogelwarte 0   1
4185 Vogelwelt 0   1
4186 Vojenská História 0   1
4187 Voprosy Filosofii 0   2
4188 Voprosy fizičeskogo vospitania studentov vuzov 0   3
4189 Voprosy Jazykoznanija 0   3
4190 Vox Latina : commentarii periodici quater in anno editi 0   1
4191 Vox Patrum 0   1
4192 Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny 0   6
4193 Warstwy 0   18
4194 Warstwy, Dachy i Ściany 0   2
4195 Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 0   12
4196 Warsztaty naukowe ZielMAN '99 0   1
4197 Warsztaty Polonistyczne 0   1
4198 Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej 0   1
4199 Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej 0   1
4200 Wasser Abwasser - GWF 0   3
4201 Waste Management 0   1
4202 Water, Air and Soil Pollution 0   2
4203 Water Science and Technology 0   1
4204 Waterbirds 0   1
4205 Wear 0   2
4206 WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik 0   1
4207 Weterynaria w Praktyce 0   2
4208 Wędrujemy 0   65
4209 Węgiel brunatny 0   1
4210 Wiadomości 0   5
4211 Wiadomości Chemiczne 0   1
4212 Wiadomości Ekologiczne 0   1
4213 Wiadomości Elektrotechniczne 0   10
4214 Wiadomości Entomologiczne 0   2
4215 Wiadomości Górnicze 0   3
4216 Wiadomości Historyczne 0   9
4217 Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie 0   0
4218 Wiadomości Matematyczne 0   1
4219 Wiadomości Parazytologiczne 0   2
4220 Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 0   11
4221 Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej 0   3
4222 Wiadomości Projektanta Budownictwa 0   25
4223 Wiadomości Psychiatryczne 0   1
4224 Wiadomości Statystyczne 0   6
4225 Wiadomości Telekomunikacyjne 0   1
4226 Wiadomości Ziem Górskich 0   0
4227 Wieczorna.pl 0   9
4228 Wiedza i Edukacja 0   3
4229 Wiedza i Umiejętności: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 0   1
4230 Wiek Nafty 0   1
4231 Wiek Oświecenia 0   1
4232 Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 0   3
4233 Wierchy 0   7
4234 Wieś i Rolnictwo 0   1
4235 Wieści Uczelniane 0   1
4236 Więź 0   1
4237 Wireless Personal Communications 0   1
4238 Wirkendes Wort: Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre 0   1
4239 Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO) 0   6
4240 Wissenschaftliche Berichte 0   12
4241 Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau 0   1
4242 Wissenschaftliche Zeitschrift EIPOS 0   1
4243 WLB Wasser, Luft und Boden 0   1
4244 Władza Rad 0   3
4245 Władza Sądzenia 0   3
4246 Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku III 0   1
4247 Wodociągi - Kanalizacja 0   25
4248 Wodociągi Polskie 0   2
4249 Wojsko i Wychowanie 0   9
4250 Wojskowy Przegląd Prawniczy 0   17
4251 Wolne Media.net 0   1
4252 Wood Research 0   1
4253 Wood Science and Technology 0   5
4254 Work : a Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 0   1
4255 World Scientific News 0   5
4256 Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta 0   2
4257 Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review 0   5
4258 Wrocławskie Studia Erazmiańskie 0   1
4259 Wrocławskie Studia Politologiczne 0   5
4260 Wrocławskie Studia Wschodnie 0   3
4261 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 0   1
4262 Wschodni Rocznik Humanistyczny 0   6
4263 WSEAS Transactions on Environment and Development 0   1
4264 Wspólnota 0   4
4265 Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics 0   2
4266 Współczesna Gospodarka 0   3
4267 Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 0   3
4268 Współczesne Problemy Nauczania Matematyki 0   4
4269 Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Zeszyt naukowy 1 0   1
4270 Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji 0   1
4271 Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly 0   2
4272 Wszechnica Polska 0   2
4273 Wszechświat 0   3
4274 Wszystko Dla Szkoły 0   1
4275 Wybór tekstów filozofów polskich 0   1
4276 Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej 0   1
4277 Wychowanie Fizyczne i Sport 0   8
4278 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 0   3
4279 Wychowanie Komunikacyjne 0   3
4280 Wychowanie Muzyczne 0   2
4281 Wychowanie Muzyczne w Szkole 0   3
4282 Wychowanie na Co Dzień 0   51
4283 Wychowanie na co dzień 0   0
4284 Wychowanie Seksualne 0   1
4285 Wychowanie Techniczne w Szkole 0   8
4286 Wychowanie w Przedszkolu 0   32
4287 Wychowanie w Rodzinie 0   12
4288 Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich 0   1
4289 Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 0   1
4290 Wysokie Obcasy 0   1
4291 XLVIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 0   1
4292 XXIII Jesienna Szkoła Tribologiczna 0   1
4293 Yale Journal of Biology and Medicine 0   1
4294 Yeast 0   3
4295 Yonsei Medical Journal 0   1
4296 Young Sports Science of Ukraine = Moloda Sportivna Nauka Ukrainy 0   4
4297 Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies 0   5
4298 Z aktualnych problemów oświaty i kultury 0   1
4299 Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim 0   1
4300 Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego 0   1
4301 Z Otchłani Wieków 0   1
4302 Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych 0   1
4303 Za pozwoleniem 0   1
4304 Zachowania seksualne kobiet swiadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób uzależnionych od narkotyków 0   1
4305 Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 0   8
4306 Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0   6
4307 Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 0   8
4308 Zagadnienia Naukoznawstwa 0   17
4309 Zagadnienia Rodzajów Literackich 0   5
4310 Zagoroda 0   1
4311 ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 0   10
4312 Zapiski Historyczne 0   26
4313 Zapiski Jarocińskie 0   1
4314 Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 0   1
4315 Zarządzanie Biblioteką 0   2
4316 Zarządzanie i Edukacja 0   1
4317 Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance 0   10
4318 Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie 0   1
4319 Zarządzanie Jakością 0   1
4320 Zarządzanie operacjami 0   1
4321 Zarządzanie Produkcją 0   1
4322 Zarządzanie Przedsiębiorstwem 0   15
4323 Zarządzanie Publiczne 0   1
4324 Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   7
4325 Zarządzanie. Teoria i Praktyka 0   1
4326 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 0   1
4327 ZAS Papers in Linguistics 0   2
4328 Zastosowania Ergonomii 0   100
4329 Zastosowania Matematyki 0   1
4330 Zastosowania technik komputerowych 0   1
4331 Zbliżenia Polska-Niemcy 0   16
4332 Zbornik Pravnogo Fakulteta u Zagrebu 0   1
4333 Zborník Vedeckých Prác Drevárskej Fakulty Vysokej Školy Lesníckej a Drevárskej vo Zvolenie 0   1
4334 Zdrowie i dobrostan 0   0
4335 Zdrowie Kobiety