System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

A list of journals registered in the SKEP system where a proper scores have been assigned (according to the list of journals published by the Ministry of Science and Higher Education).
 
The list below is still under revision

See also the full list of journals and other publications registered in the SKEP system

LP. Name of the journal in the SKEP system Score    Category of Dept. Publisher # of papers registered in the SKEP
1 Abstract and Applied Analysis 0   2
2 Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon] 0   1
3 Academic Journal of Modern Philology 0   1
4 Academic Research=Badania Naukowe. Uniwersity of Arts and Science=Wyższa Szkoła Umiejętności W Kielcach 0   1
5 Acarologia 0   2
6 ACM Transactions on Computational Logic 0   1
7 ACS Nano 0   1
8 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae 0   19
9 Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Matematika 0   1
10 Acta Agrobotanica 0   1
11 Acta Agrophysica 0   4
12 Acta Albaruthenica 0   6
13 Acta Albaruthenica: navukovy zbornik 0   2
14 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae 0   2
15 Acta Applicandae Mathematicae 0   1
16 Acta Astronautica 0   1
17 Acta Astronomica 0   4
18 Acta Baltico-Slavica 0   4
19 Acta Biochimica Polonica 0   12
20 Acta Biologica Cracoviensia 0   1
21 Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 0   3
22 Acta Biotheoretica 0   1
23 Acta Cassubiana 0   1
24 Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 0   1
25 Acta Entomologica Silesiana 0   2
26 Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica 0   2
27 Acta Ethologica 0   1
28 Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 0   1
29 Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae 0   4
30 Acta Geophysica 0   1
31 Acta Graphica 0   1
32 Acta Haematologica Polonica 0   2
33 Acta Herpetologica 0   1
34 Acta historica Neosoliensa: ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 0   1
35 Acta Historica Neosoliensia 0   1
36 Acta Historica Neosoliensia : odporný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 0   1
37 Acta Humana 0   2
38 Acta Hydrobiologica 0   1
39 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 0   2
40 Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics 0   1
41 Acta Magnetica 0   2
42 Acta Materialia 0   4
43 Acta Mathematica Hungarica 0   11
44 Acta Mathematica Sinica, English Series 0   3
45 Acta Mathematica Sinica, New Series 0   1
46 Acta Mathematica Vietnamica 0   1
47 Acta Mechanica et Automatica 0   4
48 Acta Mechanica Slovaca 0   5
49 Acta Mechatronica : International Scientific Journal about Mechatronics 0   3
50 Acta Medicinae et Sociologica 0   2
51 Acta Medicorum Polonorum 0   3
52 Acta Metallurgica Slovaca 0   16
53 Acta Microbiologica Polonica 0   7
54 Acta Naturalis Scientia 0   1
55 Acta Neophilologica 0   5
56 Acta Neurobiologiae Experimentalis 0   3
57 Acta Neuropsychologica 0   1
58 Acta Oecologica : International Journal of Ecology 0   4
59 Acta of Bioengineering and Biomechanics 0   15
60 Acta Ornithologica 0   7
61 Acta Parasitologica 0   3
62 Acta Philologica 0   2
63 Acta Physica Austriaca 0   2
64 Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics 0   5
65 Acta Physica Polonica 0   10
66 Acta Physica Polonica A 0   77
67 Acta Physica Polonica B 0   36
68 Acta Physica Slovaca 0   11
69 Acta Physicae Superficierum 0   1
70 Acta Physiologiae Plantarum 0   6
71 Acta Physiologica Hungarica 0   3
72 Acta Politica 0   2
73 Acta Politica Polonica 0   2
74 Acta Poloniae Historica 0   1
75 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0   2
76 Acta Polono-Ruthenica 0   15
77 Acta Polytechnica Hungarica 0   2
78 Acta Scientiarum Mathematicarum 0   4
79 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 0   3
80 Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 0   1
81 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 0   1
82 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 0   6
83 Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 0   5
84 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 0   13
85 Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 0   1
86 Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 0   1
87 Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0   4
88 Acta Theriologica 0   3
89 Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica 0   2
90 Acta Universitatis Lodziensis 0   1
91 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica 0   2
92 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 0   1
93 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 0   2
94 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0   14
95 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 0   1
96 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 0   1
97 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 0   4
98 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0   5
99 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 0   1
100 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 0   3
101 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0   1
102 Acta Universitatis Matthiae Belli 0   1
103 Acta Universitatis Nicolai Copernici 0   1
104 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Prace Limnologiczne 0   1
105 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 0   3
106 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 0   1
107 Acta Universitatis Prešoviensis 0   2
108 Acta Universitatis Wratislaviensis 0   25
109 Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 0   3
110 Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 0   1
111 Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 0   1
112 Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 0   0
113 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 0   2
114 Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika 0   0
115 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 0   1
116 Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia 0   0
117 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne 0   1
118 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 0   5
119 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 0   8
120 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 0   8
121 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica 0   0
122 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 0   13
123 Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia 0   1
124 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Antropologiczne 0   1
125 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 0   1
126 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0   0
127 Acta Veterinaria (Beograd) 0   1
128 Acta Zoologica Cracoviensia 0   4
129 Acta Zoologica Fennica 0   1
130 Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki 0   1
131 Acustica 0   1
132 Adaptive Behavior 0   1
133 Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ 0   2
134 Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze 0   1
135 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 0   1
136 Administrator 0   1
137 ADR. Arbitraż i Mediacja 0   8
138 Advanced Engineering Materials 0   1
139 Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry 0   1
140 Advanced Materials Letters 0   1
141 Advanced Materials Research [online] 0   5
142 Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials 0   1
143 Advances in Bioresearch 0   1
144 Advances in Clinical and Experimental Medicine 0   3
145 Advances in Computer Science: an International Journal 0   1
146 Advances in Differential Equations 0   2
147 Advances in Electrical and Computer Engineering 0   2
148 Advances in Electrical and Electronic Engineering 0   2
149 Advances in Geometry 0   2
150 Advances in High Energy Physics 0   3
151 Advances in Manufacturing Science and Technology 0   5
152 Advances in Materials Science 0   2
153 Advances in Mathematical Physics 0   1
154 Advances in Mechanical Engineering 0   1
155 Advances in Pure Mathematics 0   2
156 Advances in Science and Technology. Research Journal 0   2
157 Advances in Space Research 0   9
158 Advances in Structural Engineering 0   1
159 Aequationes Mathematicae 0   48
160 Agricultural Engineering International : The CIGR Journal of Scientific Research and Development 0   1
161 Agroturystyka inaczej 0   1
162 AIP Advances 0   1
163 Akant 0   2
164 Akcent 0   5
165 Aktualne Problemy Biomechaniki 0   1
166 Aktual'ni problemi fizičnogo vihovannâ ta metodiki sportivnogo trenuvannâ 0   1
167 Aktualni problemy istorii, teorii ta praktiki chudoznoj kul'tury 0   2
168 Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier 0   1
169 Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej 0   1
170 Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 0   25
171 Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 0   28
172 Alauda 0   1
173 ALBO albo 0   4
174 Alergoprofil 0   6
175 Aletheia. Czasopismo Naukowe 0   2
176 Algologia 0   1
177 Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 0   3
178 Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 0   1
179 Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   2
180 Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] 0   4
181 Almanach Historycznoliteracki 0   35
182 Almanach Historyczny 0   1
183 ALSo... The Journal of the Alliance of Literary Societies 0   1
184 Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 0   1
185 Altpreußische Geschlechterkunde 0   12
186 Altpreußische Geschlechterkunde. Neue Folge 0   4
187 Alula 0   1
188 American Journal of Cancer Research 0   1
189 American Journal of Cardiovascular Drugs 0   1
190 American Journal of Earth Science and Engineering 0   1
191 American Journal of Mechanical Engineering 0   3
192 American Journal of Men's Health 0   3
193 American Journal of Physics 0   1
194 American Journal of Physics [online] 0   1
195 American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism 0   1
196 American Journal of Translational Research 0   1
197 American Journal of Transplantation 0   1
198 Amicus 0   1
199 Amphibia-Reptilia 0   4
200 Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 0   4
201 Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 0   9
202 Analysis 0   1
203 Analysis Mathematica 0   2
204 Analytical and Bioanalytical Chemistry 0   1
205 Analytical Letters 0   1
206 Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 0   1
207 Andragoška spoznanja. Studies in Adult Education and Learning 0   1
208 Angiology 0   1
209 Anglica Wratislaviensia 0   0
210 Angora 0   1
211 Animal 0   1
212 Animal Conservation 0   1
213 Animal Science Papers and Reports [online] 0   2
214 Annalen der Physik 0   2
215 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 0   1
216 Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse 0   1
217 Annales de l'Institut Fourier 0   1
218 Annales de l'Institut Henri Poincaré 0   1
219 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 0   6
220 Annales Henri Poincaré 0   3
221 Annales historici Presovienses 0   1
222 Annales Mathematicae et Informaticae 0   2
223 Annales Mathematicae Silesianae 0   14
224 Annales Neophilologiarum 0   1
225 Annales Polonici Mathematici 0   25
226 Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 0   37
227 Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia 0   6
228 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina 0   33
229 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia 0   12
230 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia 0   1
231 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A 0   7
232 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica 0   1
233 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae 0   3
234 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 0   1
235 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 0   9
236 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes 0   3
237 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia II 0   1
238 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 0   1
239 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 0   2
240 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 0   2
241 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 0   1
242 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 0   4
243 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica 0   2
244 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V 0   1
245 Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica 0   5
246 Annales Zoologici 0   22
247 Annales Zoologici Fennici 0   1
248 Annali del Dipartamenti Jonico in Sistemi Giuridici Economici del Mediterraneo : Societa, Ambiente, Culture 0   1
249 Annali di Botanica 0   1
250 Annals of Agricultural and Environmental Medicine 0   2
251 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 0   2
252 Annals of Animal Science Supplement 0   4
253 Annals of Forest Science 0   2
254 Annals of Functional Analysis 0   1
255 Annals of Hematology 0   4
256 Annals of Noninvasive Electrocardiology 0   1
257 Annals of Oncology 0   1
258 Annals of Operations Research 0   2
259 Annals of Physics 0   1
260 Annals of the Institute of Statistical Mathematics 0   1
261 Annals of the New York Academy of Sciences 0   1
262 Annals of the Polish Chemical Society 0   1
263 Annals of the Upper Silesian Museum 0   2
264 Annals of University of Craiowa 0   1
265 Annals of Warsaw Agricultural University 0   1
266 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 0   14
267 Annual Report Polish Academy of Sciences 0   1
268 Annual Reviews in Control 0   1
269 Annual Set the Environmental Protection 0   9
270 Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne 0   12
271 Anthropological Review 0   6
272 Anthropologischer Anzeiger 0   2
273 Anthropos? 0   1
274 Anthrozoös 0   1
275 Anticancer Research 0   1
276 Antifon: kwartalnik Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej 0   2
277 Antropos 0   0
278 Anzeiger der Östereichischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 0   0
279 Anzeiger für Slavische Philologie 0   1
280 Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki 0   3
281 Aphids and other hemopterous insects 0   8
282 Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe 0   13
283 Appendix: pismo młodych filozofów 0   4
284 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0   3
285 Applicationes Mathematicae 0   14
286 Applied Bioinformatics 0   1
287 Applied Biology Communications 0   1
288 Applied Computer Science 0   23
289 Applied Ecology and Environmental Research 0   1
290 Applied Energy 0   2
291 Applied Linguistics Papers 0   4
292 Applied Magnetic Resonance 0   9
293 Applied Mathematical Modelling 0   2
294 Applied Mathematical Sciences [online] 0   1
295 Applied Mathematics and Computation 0   11
296 Applied Mathematics and Computer Science 0   23
297 Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 0   1
298 Applied Mathematics E-Notes 0   1
299 Applied Mathematics Letters 0   10
300 Applied Mechanics and Engineering 0   25
301 Applied Mechanics and Materials 0   21
302 Applied Mechanics Reviews 0   4
303 Applied Microbiology and Biotechnology 0   1
304 Applied Optics 0   3
305 Applied Physics A - Materials Science and Processing 0   1
306 Applied Sciences 0   3
307 Applied Soft Computing 0   1
308 Applied Surface Science 0   2
309 Applied Vegetation Science 0   2
310 Aquaculture International 0   1
311 Arabian Journal for Science and Engineering 0   1
312 Arabian Journal of Chemistry 0   1
313 Arbeiten + Lernen Technik 0   1
314 Arboretum Kórnickie 0   3
315 arc 0   1
316 Arcana 0   0
317 Archeus 0   13
318 Architecturae et Artibus 0   2
319 Architecture Civil Engineering Environment 0   2
320 Architectus 0   6
321 Architektura & Biznes 0   1
322 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 0   4
323 Archiv der Mathematik 0   4
324 Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 0   1
325 Archiv für Diplomatik 0   1
326 Archiv für Kulturgeschichte 0   1
327 Archive of Mechanical Engineering 0   4
328 Archives of Biochemistry and Biophysics 0   1
329 Archives of Budo 0   4
330 Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 0   3
331 Archives of Civil and Mechanical Engineering 0   7
332 Archives of Civil Engineering 0   11
333 Archives of Control Sciences 0   2
334 Archives of Electrical Engineering 0   9
335 Archives of Environmental Contamination and Toxicology 0   3
336 Archives of Environmental Protection 0   2
337 Archives of Foundry Engineering 0   53
338 Archives of Materials Science and Engineering 0   6
339 Archives of Mechanical Technology and Automation 0   2
340 Archives of Mechanical Technology and Materials 0   1
341 Archives of Mechanics 0   6
342 Archives of Medical Science 0   8
343 Archives of Metallurgy 0   2
344 Archives of Metallurgy and Materials 0   16
345 Archives of Thermodynamics 0   1
346 Archives of Transport 0   1
347 Archivolta 0   6
348 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 0   2
349 Archivum Mathematicum 0   1
350 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 0   3
351 Archiwum Automatyki i Telemechaniki 0   1
352 Archiwum Budowy Maszyn 0   1
353 Archiwum Elektrotechniki 0   2
354 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 0   1
355 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 0   3
356 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 0   5
357 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering 0   20
358 Archiwum Inżynierii Lądowej 0   1
359 Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 0   10
360 Archiwum Ochrony Środowiska 0   7
361 Archiwum Odlewnictwa 0   89
362 Archiwum Technologii Budowy Maszyn 0   13
363 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 0   60
364 Ardea 0   2
365 Ardeola 0   1
366 Argumenta Oeconomica 0   1
367 Argumentation 0   1
368 Arkadia : pismo katastroficzne 0   1
369 Ars Combinatoria 0   4
370 Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied 0   1
371 Ars Educandi 0   3
372 Ars Educandi. Źródła 0   1
373 Ars Senescendi. Materiały Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu 0   1
374 Art Logos (The Art of Word) 0   1
375 Arterie. Kwartalnik artystyczno-literacki 0   1
376 Arthropod-Plant Interactions 0   2
377 Artibus et Historiae 0   1
378 Artificial Life 0   1
379 Art-Kursiv 0   1
380 arXiv.org : [Elektroniczne archiwum preprintów naukowych] 0   3
381 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering 0   1
382 Asian Journal of Applied Science and Engineering 0   1
383 Asian Journal of Control 0   1
384 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 0   4
385 Ask. Research & Methods 0   1
386 ASP Conference Series 0   1
387 Aspekty: dodatek do tygodnika katolickiego "Niedziela" 0   0
388 Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie 0   7
389 Astrobiology 0   1
390 Astronomical Journal 0   1
391 Astronomische Nachrichten 0   3
392 Astronomy & Astrophysics 0   71
393 Astronomy & Astrophysics Supplement Series 0   2
394 Astronomy Letters 0   1
395 Astroparticle Physics 0   3
396 Astrophysical Journal 0   94
397 Astrophysical Journal Letters 0   16
398 Astrophysical Journal Supplement Series 0   6
399 Astrophysics and Space Science 0   11
400 Asyl 0   1
401 Atest 0   6
402 Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne 0   26
403 Atherosclerosis 0   4
404 Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies 0   1
405 Atmospheric Environment 0   1
406 Atomization and Sprays 0   1
407 Atti della Academia Nazionale dei Lincei 0   3
408 Atti della Accademia delle Scienze dell'Instituto di Bologna 0   1
409 Aura 0   1
410 Aura Musica 0   1
411 Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament 0   2
412 Austin Oncology 0   1
413 Australian and New Zealand Journal of Statistics 0   1
414 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 0   4
415 Autograf 0   10
416 Automatica 0   7
417 Automation and Remote Control 0   4
418 Automatyka, Elektryka, Zakłócenia 0   1
419 Autostrady 0   0
420 Auto-Technika Motoryzacyjna 0   1
421 Auxilium Sociale=Wsparcie Społeczne 0   2
422 Avian Biology Research 0   1
423 Avocetta 0   4
424 Avtomatika 0   2
425 Avtomatika i Telemehanika 0   2
426 Avtomatizirovannye sistemy upravleniâ i pribory avtomatiki 0   2
427 Axiomathes 0   0
428 Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Brdingungen 0   1
429 Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach 0   1
430 Badania Operacyjne i Decyzje 0   5
431 Bajo Palabra. Revista de Filosofía 0   1
432 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0   7
433 Baltic Forestry 0   1
434 Baltic-Pontic Studies 0   1
435 Baltische Studien 0   10
436 Banach Center Publication 0   22
437 Banach Journal of Mathematical Analysis [online] 0   1
438 Barok 0   0
439 Barok: historia, literatura, sztuka 0   1
440 Barometr Regionalny 0   1
441 Basic and Applied Ecology 0   2
442 Bauingenieur 0   1
443 Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 0   1
444 Beethoven Magazine 0   1
445 Behavioral Ecology 0   1
446 Behaviour 0   1
447 Behavioural Brain Research 0   1
448 Behavioural Processes 0   2
449 Beitrage Jugendliteratur und Medien 0   1
450 Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 0   1
451 Beiträge zur Geschichte Westpreußens 0   3
452 Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 0   1
453 Bereich Zeitschriften 0   1
454 Bereza Kartuska. Istoriâ odnogo goroda [portal internetowy] 0   2
455 Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in der Forschungsgesellschaft Joanneum Graz 0   2
456 Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 0   6
457 Berichte und Informationen. Hochschule für Technik und Wirtschaft 0   1
458 Berliner Ornithologischer Bericht 0   8
459 Bernoulli 0   1
460 Beskidzkie Parki Krajobrazowe : Biuletyn Informacyjny Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu 0   1
461 Beständigkeit und Wandel der soziale Lage polnischer und deutscher Jugendlichen 0   1
462 Beton i Železobeton 0   1
463 Betontechnik 0   2
464 Beyond Philology 0   3
465 Bez Dogmatu 0   1
466 bez Wandy 0   1
467 Bezpečná Práca 0   1
468 Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka 0   2
469 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 0   3
470 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 0   6
471 Bezpieczne Drogi 0   4
472 Białoruskie Zeszyty Historyczne 0   3
473 Białorutenistyka Białostocka 0   1
474 Białostockie Studia Literaturoznawcze 0   2
475 Biblioteka 0   1
476 Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej 0   6
477 Bibliotekarz 0   1
478 Bibliotekarz Lubuski 0   22
479 Bibliotekarz Podlaski 0   1
480 Bibliotheca Bielaviana 0   1
481 Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 0   0
482 Bio-Algorithms and Med-Systems 0   3
483 Biochemical and Biophysical Research Communications 0   2
484 Biochemical Engineering Journal 0   1
485 Biochemical Journal 0   2
486 Biochemical Systematics and Ecology 0   1
487 Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane 0   3
488 Biocybernetics and Biomedical Engineering 0   2
489 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 0   1
490 Biodiversity and Conservation 0   1
491 Biodiversity Research and Conservation 0   3
492 Bioelectrochemistry and Bioenergetics 0   1
493 Biografistyka Pedagogiczna 0   2
494 Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials 0   1
495 Biologia 0   6
496 Biologia w Szkole 0   1
497 Biological Agriculture & Horticulture 0   1
498 Biological Conservation 0   3
499 Biological Journal of the Linnean Society 0   1
500 Biological Letters 0   3
501 Biological Trace Element Research 0   1
502 Biologični Studi = Studia Biologica 0   1
503 Biology of Sport 0   5
504 Biomaterials 0   3
505 BioMed Research International 0   3
506 Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 0   1
507 Biomedicine & Pharmacotherapy 0   1
508 Biomedizinische Technik 0   1
509 Biometrical Letters 0   1
510 Biophysical Chemistry 0   2
511 Bioprocess and Biosystems Engineering 0   1
512 BioResources [online] 0   10
513 BioSystems 0   4
514 Biosystems Engineering 0   1
515 Biotechnologia 0   2
516 Biotechnology Advances 0   1
517 Biotechnology Letters 0   2
518 Bird Study 0   1
519 Birkhuhnschutz Heute 0   1
520 Biuletyn DERO 0   1
521 Biuletyn EBIB 0   3
522 Biuletyn Edukacji Medialnej 0   2
523 Biuletyn Historii Wychowania 0   2
524 Biuletyn Historyczny 0   1
525 Biuletyn Informacyjny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego 0   1
526 Biuletyn Informacyjny Drogownictwa 0   1
527 Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP 0   12
528 Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 0   1
529 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 0   1
530 Biuletyn Instytutu Sztuk Pięknych 0   2
531 Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" 0   5
532 Biuletyn Komunikacji Miejskiej 0   1
533 Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 0   6
534 Biuletyn Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu 0   1
535 Biuletyn Naukowo-Informacyjny Wyższej Szkoły Jezyków Obcych i Ekonomii w Częstochowie 0   1
536 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 0   3
537 Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu 0   1
538 Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 0   10
539 Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej 0   1
540 Biuletyn Polonistyczny 0   2
541 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 0   1
542 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 0   6
543 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 0   9
544 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Odział w Poznaniu 0   2
545 Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 0   1
546 Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 0   1
547 Biuletyn Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 0   8
548 Biuletyn Prosto z Pokładu 0   1
549 Biuletyn Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej 0   1
550 Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła 0   1
551 Biuletyn Techniczno-Informacyjny 0   1
552 Biuletyn Ukrainoznawczy 0   12
553 Biuletyn Warzywniczy 0   2
554 Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 0   1
555 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0   2
556 Biuletyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej 0   4
557 Biuletyn ZEWB 0   1
558 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 0   1
559 Biznes Lubuski 0   2
560 BJU International 0   1
561 Black Magnolias 0   3
562 Black Theology: An International Journal 0   1
563 Blätter für deutsche Landesgeschichte 0   1
564 Bliski Wschód: społeczeństwa - polityka - tradycje 0   1
565 Bliżej Alzheimera 0   1
566 Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja 0   6
567 BLOOD 0   1
568 Blutalkohol : Alkohol, Drugs, Behavior and Traffic Safety 0   1
569 BMC Evolutionary Biology 0   1
570 BMC Genomics 0   1
571 BMP Ochrona Środowiska 0   2
572 Bociek : Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników 0   3
573 Bohemistyka 0   1
574 Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 0   1
575 Bolletino dell Unione Matematica Italiana. A 0   1
576 Bonner Rechtsjournal 0   1
577 Borussia 0   3
578 Botanica Serbica 0   1
579 Botanika (issledovaniâ) 0   2
580 Brain Cell Biology 0   1
581 Brain Research 0   2
582 Brain Research Bulletin 0   1
583 Brain Research Protocols 0   1
584 Branżowy Magazyn Przemysłowy. Ochrona Środowiska 0   2
585 Brazilian Journal of Medical and Biological Research 0   1
586 Breast Cancer Research 0   1
587 Breeding Science 0   1
588 Brennpunkt. Magazin für Fotografie 0   1
589 Brentano Studien 0   1
590 British Birds 0   2
591 British Food Journal 0   1
592 British Journal of Applied Science & Technology 0   2
593 British Journal of Cancer 0   1
594 British Journal of Clinical Pharmacology 0   1
595 British Journal of Economics, Management & Trade 0   1
596 British Journal of Haematology 0   1
597 British Journal of Nutrition 0   1
598 Brno Studies in English 0   3
599 Brolly. Journal of Social Sciences 0   1
600 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0   1
601 Brzask: Pismo Komunistycznej Partii Polski 0   6
602 Brzask: Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej 0   2
603 Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction 0   1
604 Budownictwo i Architektura 0   25
605 Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering 0   3
606 Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa 0   14
607 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 0   4
608 Budownictwo Polskie 0   1
609 Builder 0   10
610 Builder : Biznes, Budownictwo, Architektura 0   1
611 Building and Environment 0   1
612 Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Serie B : Sciences Mathematiques et Naturelles 0   1
613 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences 0   16
614 Bulletin fűr Faschismus- und Weltkriegsforschung 0   2
615 Bulletin für Fachismus- und Weltkriegsforschung 0   2
616 Bulletin für Fachismus- und Weltkriegsforschung. Beihefte 0   1
617 Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie. Nouvelle Série 0   1
618 Bulletin of Entomological Research 0   1
619 Bulletin of Faculty of Agriculture Shimane University 0   1
620 Bulletin of Geography: socio-economic series 0   1
621 Bulletin of Insectology 0   1
622 Bulletin of Materials Science 0   1
623 Bulletin of the American Meteorological Society 0   1
624 Bulletin of the Australian Mathematical Society 0   1
625 Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 0   1
626 Bulletin of the Council for Research in Music Education 0   4
627 Bulletin of the History of Education 0   1
628 Bulletin of the International Association of Engineering Geology 0   1
629 Bulletin of the Korean Mathematical Society 0   2
630 Bulletin of the London Mathematical Society 0   2
631 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences 0   5
632 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Chemistry 0   1
633 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics 0   24
634 Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 0   23
635 Bulletin of the Section of Logic 0   4
636 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 0   1
637 Bulletin Polish Economic Society 0   1
638 Burgen und Schlösser 0   1
639 Business and Management Review 0   1
640 Buteo 0   1
641 Bytom Odrzański 0   1
642 Byzantinoslavica: revue internationale des études byzantines 0   1
643 Byzantinoslovaca 0   1
644 Cadernos de fraseoloxía galega 0   1
645 Cahiers de didactique du FLE dans les pays slaves 0   1
646 Cahiers du CRIC 0   1
647 Cahiers du mouvement ouvrier 0   8
648 Całożyciowa edukacja zawodowa 0   1
649 Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie 0   1
650 Cancer Letters 0   1
651 Cancer Management and Research 0   1
652 Cancer Medicine 0   1
653 Cancer Research and Treatment 0   1
654 Cancers 0   1
655 Carbohydrate Polymers 0   2
656 Carbon 0   1
657 Cardiology Clinics 0   1
658 Cardiovascular diagnosis and therapy 0   1
659 Cardiovascular Research 0   1
660 Cassubia Slavica 0   1
661 Casus 0   5
662 Catalysis Communications 0   1
663 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 0   13
664 Cell Biology International 0   1
665 Cellular & Molecular Biology Letters 0   26
666 Cellular and Molecular Life Sciences 0   1
667 Cellular Immunology 0   1
668 CEM Cultura, Espaço & Memória : revista do CITCEM 0   1
669 Cement Wapno Beton 0   4
670 Cement Wapno Gips 0   2
671 Central European Journal of Biology 0   1
672 Central European Journal of Chemistry 0   1
673 Central European Journal of Mathematics 0   7
674 Central European Journal of Physics 0   2
675 Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 0   1
676 Central European Journal of Urology 0   2
677 Central European Review of Economics & Finance 0   2
678 Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC) 0   1
679 Centropa 0   4
680 Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts 0   1
681 ce/papers : The Online Collection for Conference Papers in Civil Engineering 0   1
682 Ceramics 0   1
683 Ceramika Budowlana 0   4
684 Cerebellum 0   1
685 Cerkiewny Wiestnik 0   11
686 Challenges of Modern Technology 0   1
687 Chaos 0   3
688 Chaos, Solitions & Fractals 0   3
689 Chaotic Modeling and Simulation - CMSIM 0   1
690 Charaktery 0   3
691 Chemia Analityczna 0   1
692 Chemia i Inżynieria Ekologiczna 0   8
693 Chemia Stosowana 0   4
694 Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 0   2
695 Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0   4
696 Chemical Communications 0   1
697 Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 0   1
698 Chemical Engineering Communications 0   1
699 Chemical Engineering Journal 0   1
700 Chemical Engineering Science 0   1
701 Chemical Papers 0   1
702 Chemical Physics 0   1
703 Chemical Physics Letters 0   2
704 Chemik 0   1
705 Chemins de Formation au fil du temps 0   1
706 Chemistry and Physics of Lipids 0   3
707 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0   1
708 Chinese Business Review 0   2
709 Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics 0   4
710 Chinese Science Bulletin 0   1
711 Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 0   1
712 Chloe 0   1
713 Chłodnictwo 0   5
714 Chłodnictwo & Klimatyzacja 0   1
715 Chorzowskie Studia Polityczne 0   1
716 Chowanna 0   8
717 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 0   36
718 Chrześcijanin a Współczesność 0   1
719 Chrześcijanin w Świecie 0   1
720 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 0   29
721 Ciepłownictwo w Polsce 0   1
722 Cieszyński Almanach Pedagogiczny 0   4
723 Circuits and Systems 0   1
724 Circuits Systems and Signal Processing 0   2
725 Circulation Journal 0   1
726 cire.pl : Centrum Informacji o Rynku Energii [on line] 0   1
727 Civil and Environmental Engineering Reports 0   176
728 Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny 0   3
729 Classical and Quantum Gravity 0   13
730 Climate Research 0   2
731 Clinical Anatomy 0   1
732 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 0   1
733 Clinical Autonomic Research 0   2
734 Clinical Biomechanics 0   2
735 Clinical Interventions in Aging 0   1
736 Clinical Microbiology and Infection 0   1
737 Clinical Reviews in Allergy & Immunology 0   1
738 Cogent Engineering 0   1
739 Cognitive Computation 0   1
740 Cognitive Science - New Media - Education 0   1
741 Collectanea Mathematica 0   8
742 Colloquia Communia 0   9
743 Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai 0   2
744 Colloquia Theologica Ottoniana 0   3
745 Colloquium 0   2
746 Colloquium Mathematicum 0   8
747 Combinatorica 0   1
748 Combinatorics, Probability and Computing 0   1
749 Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 0   15
750 Commentationes Mathematicae zob. [Annales Societatis Mathematicae Polonae] 0   0
751 Commodore & Amiga 0   1
752 Communications in Algebra 0   1
753 Communications in Computational Physics 0   1
754 Communications in Mathematical Biology and Neuroscience 0   1
755 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 0   2
756 Communications in Physics 0   11
757 Communications of Systemics and Informatics World Network 0   1
758 Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 0   1
759 Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 0   1
760 Comparative Law Review 0   2
761 COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 0   7
762 Composite Structures 0   1
763 Composites Part B : Engineering 0   2
764 Composites Theory and Practice 0   1
765 Com.press 0   1
766 Comptes Rendus Biologies 0   1
767 Comptes Rendus de L'Academie des Sciences. Ser. I 0   3
768 Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences 0   5
769 Computational Materials Science 0   2
770 Computational Methods in Science and Technology 0   35
771 Computational Optimization and Applications 0   1
772 Computational Statistics and Data Analysis 0   2
773 Computer Applications in Electrical Engineering 0   4
774 Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 0   7
775 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 0   3
776 Computer Communications 0   1
777 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0   2
778 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 0   1
779 Computer Methods in Materials Science 0   1
780 Computer Physics Communications 0   3
781 Computers and Chemical Engineering 0   2
782 Computers and Chemistry 0   1
783 Computers and Electrical Engineering 0   1
784 Computers and Graphics 0   5
785 Computers and Mathematics with Applications 0   1
786 Computers and Structures 0   2
787 Computers in Biology and Medicine 0   1
788 Computers in Industry 0   1
789 Computers Journal 0   1
790 Computerworld. Polska 0   3
791 Computing in Cardiology 0   1
792 Computing, Multimedia and Intelligent Techniques 0   1
793 Concepts in Magnetic Resonance : Part A 0   4
794 Conceptus: Zeitschrift für Philosophie 0   1
795 Concordia Discors vs. Discordia Concors 0   1
796 Condensed Matter Physics 0   1
797 Confrontation and Cooperation : 1000 years of polish-german-russian relations 0   1
798 Conservation Letters 0   1
799 Constellazioni 0   1
800 Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 0   3
801 Continuum Mechanics and Thermodynamics 0   3
802 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 0   2
803 Control and Cybernetics 0   3
804 Control and Mathematics 0   0
805 Control Engineering Polska 0   2
806 Control Engineering Practice 0   13
807 Controlling i Rachunkowość Zarządcza 0   1
808 Controlling-Studien / Technische Universität Kaiserslautern 0   1
809 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen 0   11
810 Copernican Journal of Finance & Accounting 0   1
811 Copernicus Journal of Political Studies 0   1
812 CORELL: Computer Resources for Language Learning 0   1
813 Corrosion Science 0   1
814 Critical Reviews in Analytical Chemistry 0   1
815 Crop & Pasture Science 0   1
816 Crossroads. A Journal of English Studies 0   1
817 Cultural Perspectives 0   1
818 Culture, Health & Sexuality 0   1
819 Current Bioinformatics 0   2
820 Current Gynecologic Oncology 0   1
821 Current Issues in Personality Psychology 0   7
822 Current Microbiology 0   1
823 Current Oncology 0   2
824 Current Opinion in Lipidology 0   2
825 Current Problems of Psychiatry 0   2
826 Current Psychology 0   1
827 Current Topics in Biophysics 0   16
828 Current Topics in Genetics 0   1
829 Cybernetics and Systems Analysis 0   10
830 Cyberpsychology Behavior and Social Networking 0   1
831 Cywilizacja i Polityka 0   1
832 Czas Kultury 0   10
833 Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie 0   1
834 Czasopismo Geograficzne 0   2
835 Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 0   20
836 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 0   1
837 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 0   1
838 Czasopismo Psychologiczne 0   5
839 Czasopismo Stomatologiczne 0   2
840 Czasopismo Techniczne : Architektura 0   40
841 Czasopismo Techniczne : Budownictwo 0   4
842 Czasopismo Techniczne : Informatyka 0   1
843 Czasopismo Techniczne : Mechanika 0   7
844 Czasopismo Techniczne : Środowisko 0   1
845 Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 0   2
846 Czasy Nowożytne 0   4
847 Czech Journal of Food Sciences 0   1
848 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 0   1
849 Czechoslovak Journal of Physics 0   4
850 Czechoslovak Mathematical Journal 0   3
851 Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 0   1
852 Człowiek i Ruch 0   4
853 Człowiek i Społeczeństwo 0   3
854 Człowiek i Światopogląd 0   1
855 Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym 0   1
856 Człowiek, środowisko, zagrożenie 0   1
857 Człowiek w kulturze 0   1
858 Cztery Historie 0   0
859 Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników 0   1
860 Czysta Energia 0   2
861 Časopis Civilistiki : Naukovo-Praktičnij Žurnal 0   1
862 Časopis Kiivskogo Universitetu Prava 0   4
863 Časopis pro Pěstování Matematiky 0   2
864 Česká Antropologie 0   11
865 Dalton Transactions 0   1
866 Das Historisch-Politische Buch 0   0
867 Data in Brief 0   1
868 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 0   1
869 Defektologiâ 0   1
870 Delta 0   10
871 Delta : vedecko-odborny časopis 0   1
872 Demonstratio Mathematica 0   32
873 Dendrobiology 0   14
874 Der Deutschunterricht 0   3
875 Dermatologia Kliniczna 0   2
876 Desalination 0   4
877 Desalination and Water Treatment 0   5
878 Deshima 0   1
879 Deutsch als Fremdsprache 0   2
880 Deutsche Lehrerzeitung 0   0
881 Deutsche Sprache 0   1
882 Deutschland Archiv 0   1
883 DGG-Informationen 0   1
884 Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 0   1
885 Diabetologia Kliniczna 0   1
886 Diagnostyka 0   5
887 Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 0   1
888 Dialectica 0   1
889 Dialog 0   2
890 Dialog Edukacyjny 0   5
891 Dialogi o Kulturze i Edukacji 0   4
892 Dialogue and Universalism 0   2
893 Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne 0   7
894 Didaktik Deutsch 0   1
895 Die Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte 0   1
896 Die Politische Meinung 0   1
897 Die Welt der Slaven 0   1
898 Differncial'nye Uravneniâ 0   1
899 Diritto e Processo : Derecho y Proceso - Right & Remedies 0   1
900 Discrete - Event System Design - DESDes '01 0   1
901 Discrete and Computational Geometry 0   3
902 Discrete and Continuous Dynamical Systems 0   3
903 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A 0   2
904 Discrete Applied Mathematics 0   9
905 Discrete Dynamics in Nature and Society 0   2
906 Discrete Mathematics 0   37
907 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 0   2
908 Discussiones Mathematicae 0   78
909 Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 0   19
910 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions 0   15
911 Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 0   40
912 Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 0   8
913 Discussiones Mathematicae : Graph Theory 0   53
914 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 0   40
915 Disputatio 0   3
916 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 0   7
917 Dissertationes Historicae 0   1
918 Dissertationes Mathematicae 0   2
919 DNA and Cell Biology 0   1
920 Dobre obyczaje w kształceniu akademickim 0   0
921 Doctrina: Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny 0   1
922 Doctrina. Studia społeczno-polityczne 0   1
923 Doktor 0   29
924 Dolny Śląsk 0   8
925 Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini 0   3
926 Dozór Techniczny 0   1
927 DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 0   1
928 Drogi Gminne i Powiatowe 0   1
929 Drogi i Mosty 0   8
930 Drogi Kolejowe 0   2
931 Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne 0   7
932 Drogownictwo 0   13
933 Drug Metabolism and Disposition 0   1
934 Drug Testing and Analysis 0   1
935 Drugs 0   2
936 Drwal : pismo przedsiębiorców leśnych 0   1
937 Dydaktyka Literatury 0   74
938 Dydaktyka Literatury i Konteksty 0   36
939 Dydaktyka Matematyki 0   3
940 Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 0   10
941 Dydaktyka Szkoły Wyższej 0   0
942 Dydaktyka techniki 0   1
943 Dykcja: pismo literacko-artystyczne 0   4
944 Dylematy Egzystencjalne 0   1
945 Dynamic Games and Applications 0   5
946 Dynamic Systems and Applications 0   17
947 Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 0   5
948 Dyrektor Szkoły 0   10
949 Dyskurs 0   1
950 Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 0   1
951 Dyskursy Młodych Andragogów 0   52
952 Dyskursy młodych andragogów 0   0
953 Dyskursy o kulturze 0   1
954 Dysleksja 0   1
955 Dziecko i Jego Świat 0   15
956 Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 0   1
957 Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza 0   0
958 Dzieje Najnowsze 0   16
959 Dziennik Gazeta Prawna 0   1
960 Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce 0   1
961 Dzikie Życie 0   1
962 Dziś 0   3
963 Earth Moon and Planets 0   1
964 East Journal on Approximations 0   3
965 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij 0   2
966 e-Biuletyn [online] 0   1
967 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 0   1
968 Echa przeszłości 0   4
969 ECMI Newsletter 0   3
970 Ecologia Balkanica 0   1
971 Ecological Chemistry and Engineering. A 0   2
972 Ecological Complexity 0   2
973 Ecological Engineering 0   1
974 Ecological Entomology 0   1
975 Ecological Indicators 0   11
976 Ecological Questions 0   1
977 Ecology and Evolution 0   1
978 Econometrics Journal 0   1
979 Economic and Environmental Studies 0   3
980 Economic Research = Ekonomska Istrazivanja 0   1
981 Economic Theory 0   4
982 Economics Bulletin 0   1
983 Economics Letters 0   1
984 Ecosphere 0   1
985 ECS Transactions 0   2
986 Edukacja 0   59
987 Edukacja - praca - bezpieczeństwo 0   2
988 Edukacja - Technika - Informatyka 0   8
989 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 0   15
990 Edukacja dla Bezpieczeństwa 0   1
991 Edukacja Dorosłych 0   16
992 Edukacja Dorosłych (Radom) 0   0
993 Edukacja Dorosłych (Toruń) 0   0
994 Edukacja dorosłych w procesie integrowania się Europy 0   1
995 Edukacja Dziecka 0   1
996 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers 0   3
997 Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 0   1
998 Edukacja Filozoficzna 0   22
999 Edukacja Humanistyczna 0   68
1000 Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny 0   71
1001 Edukacja i Dialog 0   23
1002 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 0   1
1003 Edukacja Ogólnotechniczna 0   1
1004 Edukacja Otwarta 0   4
1005 Edukacja pozaszkolna a integracja europejska 0   1
1006 Edukacja Prawnicza 0   2
1007 Edukacja: studia, badania, innowacje 0   3
1008 Edukacja. Teologia i Dialog 0   1
1009 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 0   18
1010 Edukacja Zawodowa i Ustawiczna 0   1
1011 Edukacja Zdrowotna 0   1
1012 Edukácia. Vedecko-odborný časopis 0   1
1013 Effektivnaja Pedagogika 0   1
1014 e-Finanse 0   2
1015 EJSO European Journal of Surgical Oncology 0   1
1016 Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie 0   1
1017 Ekologia i Technika 0   6
1018 Ekologiczne kształcenie nauczycieli. Raport 0   1
1019 Ekonometria = Econometrics 0   3
1020 Ekonomia = Economics 0   5
1021 Ekonomia : Wroclaw Economic Review 0   2
1022 Ekonomia i Prawo 0   4
1023 Ekonomia i Środowisko 0   6
1024 Ekonomia i Zarządzanie 0   2
1025 Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management 0   3
1026 Ekonomia Społeczna 0   1
1027 Ekonomia XXI wieku 0   5
1028 Ekonomické Trendy 0   2
1029 Ekonomiczne Problemy Usług 0   3
1030 Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management 0   1
1031 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0   42
1032 Ekonomika: problemi teorii ta praktitki 0   1
1033 Ekonomika v skole 0   1
1034 Ekonomista 0   9
1035 Ekopartner 0   2
1036 Eko-Problemy 0   1
1037 Ekoprofit 0   3
1038 Ekotechnika 0   23
1039 Ekspansja obrazów 0   1
1040 Ekspert Budowlany 0   1
1041 Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability 0   2
1042 Eksploatacja silników spalinowych 0   1
1043 Electric Power Systems Research 0   6
1044 Electrical Power Quality and Utilisation. Journal 0   5
1045 Electronic Communications in Probability 0   1
1046 Electronic Design 0   1
1047 Electronic Journal of Biotechnology 0   1
1048 Electronic Journal of Combinatorics 0   7
1049 Electronic Journal of Linear Algebra 0   2
1050 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 0   8
1051 Electronic Notes in Discrete Mathematics 0   4
1052 Electronics and Telecommunications Quarterly 0   5
1053 Elektricestvo 0   2
1054 Elektro.info [online] 0   4
1055 Elektroinstalator 0   1
1056 Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 0   14
1057 Elektronika i svjaz' 0   1
1058 Elektronika Praktyczna 0   2
1059 Elektronika ta Sistemi Upravlinnâ 0   1
1060 Elektronika ta Zv'âzok 0   1
1061 Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki 0   1
1062 Elektrotechnika 0   3
1063 Elektrotechnika : Prądy Niesinusolidalne 0   1
1064 Elektrotechnika : Prądy Niesinusolidalne - EPN 2000 0   1
1065 Elemente der Mathematik 0   3
1066 Elementy Półprzewodnikowe i Układy Scalone 0   1
1067 eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny 0   2
1068 Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 0   1
1069 e-mentor 0   7
1070 Encyklopedia Ziemi Głogowskiej 0   2
1071 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 0   3
1072 Endokrynologia Polska 0   2
1073 Energeia 0   3
1074 Energetyka 0   1
1075 Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej 0   1
1076 Energia - Pieniądze i Środowisko 0   1
1077 Energia Elektryczna 0   1
1078 Energia i Budynek 0   2
1079 Energia i Recykling 0   1
1080 Energies 0   2
1081 Energosbereženie. Energetika. Energoaudit 0   2
1082 Energy 0   2
1083 Energy and Buildings 0   4
1084 Energy Conversion and Management 0   1
1085 Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects 0   1
1086 Energy-Efficiensy in Civil Engineering and Architecture 0   1
1087 Engineering 0   1
1088 Engineering and Technology Journal 0   3
1089 Engineering Applications of Artificial Intelligence 0   8
1090 Engineering design in integrated product development - EDIProD '2000 0   1
1091 Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów 0   15
1092 Engineering Optimization 0   2
1093 Engineering Science and Technology, an International Journal 0   1
1094 Engineering Transactions 0   8
1095 Englisch betrifft uns 0   1
1096 Entomologia Experimentalis et Applicata 0   7
1097 Entomologica Fennica 0   1
1098 Entropy 0   1
1099 Environment and Ecology Research 0   1
1100 Environment Protection Engineering 0   8
1101 Environmental Engineering and Management Journal 0   2
1102 Environmental Geochemistry and Health 0   1
1103 Environmental Microbiology 0   1
1104 Environmental Modeling & Software 0   1
1105 Environmental Research 0   1
1106 Environmental Research Letters 0   1
1107 Environmental Science and Pollution Research 0   3
1108 EOS: Commentarii Societatis Philologiae Polonorumi 0   1
1109 e-Pedagogium [online] 0   1
1110 Epiphany. Journal of Transdisciplinary Studies 0   1
1111 Episteme 0   5
1112 EPJ Web of Conferences 0   0
1113 EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics 0   1
1114 e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 0   1
1115 e-Polymers 0   1
1116 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 0   5
1117 Erdöl Erdgas Kohle 0   2
1118 Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology 0   5
1119 Ergonomia 0   1
1120 Ergonomiczne kształtowanie środowiska 0   1
1121 ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura 0   1
1122 ESAIM : Proceedings 0   0
1123 ESAIM: Proceedings and Surveys 0   3
1124 E-Security Magazine 0   2
1125 Essays of Faculty of Law University of Pécs 0   1
1126 Estetyka i Krytyka 0   4
1127 Estudios Filológicos Alemanes 0   4
1128 Ethical Theory and Moral Practice 0   1
1129 Ethics and Bioethics 0   9
1130 Ethology Ecology & Evolution 0   3
1131 Ethos 0   5
1132 Etnografia Polska 0   1
1133 Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku 0   1
1134 Etyka 0   3
1135 Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój 0   1
1136 Eunomia 0   45
1137 Eurasian Studies Yearbook 0   1
1138 Europa 0   1
1139 Europa Regionum 0   10
1140 Europa Wschodu i Zachodu 0   5
1141 European and Comparative Law Journal = Žurnal evropejs''kogo i porivnâl''nogo prava 0   1
1142 European Biophysics Journal with Biophysics Letters 0   2
1143 European Food Research and Technology 0   1
1144 European Journal of Biochemistry : The FEBS Journal 0   4
1145 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 0   1
1146 European Journal of Cell Biology 0   1
1147 European Journal of Combinatorics 0   5
1148 European Journal of Control 0   1
1149 European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 0   1
1150 European Journal of Ecology 0   2
1151 European Journal of Entomology 0   3
1152 European Journal of Environmental and Safety Sciences 0   2
1153 European Journal of Forest Pathology 0   1
1154 European Journal of Gynaecological Oncology 0   1
1155 European Journal of Medical Research 0   4
1156 European Journal of Neuroscience 0   4
1157 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 0   1
1158 European Journal of Pharmaceutical Sciences 0   1
1159 European Journal of Physics 0   1
1160 European Journal of Physiology 0   1
1161 European Journal of Service Management 0   1
1162 European Journal of Surgical Oncology 0   0
1163 European Journal of Transformation Studies 0   1
1164 European Journal of Wildlife Research 0   3
1165 European Journal of Wood and Wood Products 0   1
1166 European Mathematical Society. Newsletter 0   1
1167 European Physical Journal A 0   3
1168 European Physical Journal B 0   3
1169 European Physical Journal C 0   5
1170 European Physical Journal D 0   1
1171 European Physical Journal Direct 0   0
1172 European Physical Journal E 0   1
1173 European Physical Journal-Special Topics 0   4
1174 European Transport Law 0   1
1175 European Urology 0   2
1176 European Urology Focus 0   1
1177 Europejczyk 0   1
1178 Europejski Przegląd Sądowy 0   5
1179 Europhysics Letters 0   1
1180 Euroregiony 0   1
1181 Evangelium und Wissenschaft 0   1
1182 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 0   1
1183 Evolutionary Ecology 0   1
1184 Evropa 0   1
1185 Exit 0   2
1186 Experimental and Applied Acarology 0   1
1187 Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes 0   1
1188 Experimental Astronomy 0   1
1189 Experimentelle Technik der Physik 0   2
1190 Expert Opinion on Investigational Drugs 0   1
1191 Expert Review of Clinical Pharmacology 0   1
1192 Explorations: A Journal of Language and Literature 0   1
1193 Expressionismus 0   1
1194 Extracta Mathematicae 0   2
1195 Ezegodnik Rossijskogo Psichologiceskogo Obscestva 0   1
1196 Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva 0   3
1197 Fa-Art 0   0
1198 Fabryka Wiedzy 0   2
1199 Facta Ficta Journal of Narrative, Narrative & Media 0   0
1200 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 0   2
1201 Facta Universitatis 0   1
1202 Fakty i mity 0   1
1203 Fakultät für Physik 0   1
1204 Familial Cancer 0   1
1205 Family Medicine & Primary Care Review 0   3
1206 Far East Journal of Mathematical Sciences 0   1
1207 Fasciculi Mathematici 0   8
1208 Fastitocalon. Studies in Fantasticism Ancient to Modern 0   1
1209 FEMS Microbiology Letters 0   1
1210 Fenomen POLSKA 0   2
1211 Fenomen Polska 0   1
1212 Fenomenologia 0   1
1213 Ferroelectrics 0   11
1214 Fibonacci Quarterly 0   5
1215 Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski 0   21
1216 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 0   76
1217 Filomat 0   1
1218 Filosofia obrazovania 0   2
1219 Filosofiâ osviti. Universitets'ki studii = Philosophy of education. University studies 0   2
1220 Filo-Sofija 0   12
1221 Filosofs'ki obrii 0   1
1222 Filosofs'ki pošuki 0   1
1223 Filosofskie Nauki 0   2
1224 Filosofskij polilog 0   1
1225 Filozofia Chrześcijańska 0   1
1226 Filozofia dialogu 0   1
1227 Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 0   1
1228 Filozofia Nauki 0   23
1229 Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 0   1
1230 Filozoficzne Aspekty Genezy 0   88
1231 Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin 0   17
1232 Filozoficznie 0   1
1233 Finanse Publiczne 0   1
1234 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 0   6
1235 Firma i Rynek 0   2
1236 Fixed Point Theory 0   2
1237 Fiziceskoe vospitanie studentov 0   2
1238 Fizičeskaâ Elektronika 0   1
1239 Fizičeskaâ kul'tura i sport: teoriâ i praktika 0   2
1240 Fizična Aktivnist', Zdorov'â i Sport = Phisical Activity, Health and Sport 0   1
1241 Fizična kul'yura, sport ta zdorov'â nacii 0   5
1242 Fizične vihovannâ, sport i kul'tura zdorov'â u syčasnomy suspil'stvi. Zbirnik naukovih prac' Shidnoevropejs'kogo naciolal'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki 0   1
1243 Fizika Nizkih Temperatur 0   1
1244 Fizika Tverdogo Tela 0   5
1245 Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii 0   15
1246 Fizjoterapia 0   3
1247 Fizjoterapia Polska 0   3
1248 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce = Building Physics in Theory and Practice 0   1
1249 Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia 0   5
1250 Fizyka w Szkole 0   0
1251 Flora 0   3
1252 Fluid Phase Equilibria 0   1
1253 Focus 0   1
1254 Folia Biologica - Kraków 0   1
1255 Folia Biologica - Prague 0   1
1256 Folia Cardiologica 0   8
1257 Folia Cardiologica Excerpta 0   1
1258 Folia Forestalia Polonica 0   1
1259 Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry 0   1
1260 Folia Histochemica et Cytobiologica 0   13
1261 Folia Microbiologica 0   3
1262 Folia Morphologica 0   5
1263 Folia Oeconomica Stetinensia 0   6
1264 Folia Parasitologica 0   2
1265 Folia Philosophica 0   5
1266 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 0   3
1267 Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 0   2
1268 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 0   3
1269 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 0   2
1270 Folia Zoologica 0   3
1271 Fontes Archaeologici Posnanienses 0   1
1272 Food Analytical Methods 0   2
1273 Food and Chemical Toxicology 0   1
1274 Food Chemistry 0   3
1275 Foodborne Pathogens and Disease 0   1
1276 [fo:pa] 0   1
1277 Forensic Science, Medicine and Pathology 0   1
1278 Forest Ecology and Management 0   2
1279 Forestry : an International Journal of Forest Research 0   1
1280 Format 0   8
1281 Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych 0   1
1282 Forteca 0   2
1283 Fortschritte der Physik 0   7
1284 Fortyfikacja 0   2
1285 Forum Akademickie 0   9
1286 Forum Artis Rhetoricae 0   3
1287 Forum Bibliotek Medycznych 0   1
1288 Forum Budowlane 0   2
1289 Forum Eksploatatora 0   9
1290 Forum for World Literature Studies 0   1
1291 Forum Historyczno-Społeczne 0   7
1292 Forum Lingwistyczne 0   1
1293 Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego 0   1
1294 Forum Oświatowe 0   9
1295 Forum Pedagogiczne 0   1
1296 Forum Politologiczne 0   3
1297 Forum PWSZ w Raciborzu 0   1
1298 Forum Socjologiczne 0   1
1299 Forum Zakażeń 0   1
1300 Forward : magazyn studencki 0   3
1301 Fotografia 0   1
1302 Fotograficzny biuletyn 0   1
1303 Fototapeta 0   1
1304 Foto-zeszyty 0   1
1305 Foundations of Civil and Environmental Engineering 0   3
1306 Foundations of Computing and Decision Sciences 0   1
1307 Foundations of Control and Management Sciences 0   1
1308 Foundations of Management. International Journal 0   18
1309 Foundations of Physics 0   2
1310 Foundations of Physics Letters 0   3
1311 Foundations of Science 0   0
1312 Fórum Manažéra 0   6
1313 Fragmenta Faunistica 0   4
1314 Francia : Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 0   1
1315 Fraza: poezja, proza, esej 0   23
1316 Frazeologické Štúdie 0   1
1317 Fronda 0   3
1318 Frontiers in Physics 0   1
1319 Frontiers in Physiology 0   1
1320 Frontiers in Plant Science 0   2
1321 Frontiers of Physics na liście - "Frontiers in Physics" w oryginale 0   0
1322 Fuel 0   13
1323 Fuel Processing Technology 0   1
1324 Fullerene Science and Technology 0   1
1325 Functional Differential Equations 0   1
1326 Functional Materials 0   4
1327 Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici 0   20
1328 Fundamenta Informaticae 0   2
1329 Fundamenta Mathematicae 0   2
1330 Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools 0   1
1331 Funkcialaj Ekvacioj. Serio Internacia 0   1
1332 Funkcjalaj Ekvacioj 0   3
1333 Future Generation Computer Systems 0   2
1334 Future Human Image 0   1
1335 Fuzzy Sets and Systems 0   7
1336 Galaxies 0   2
1337 Galicja. Studia i Materiały 0   1
1338 Game Developer Magazine 0   3
1339 Game Theory and Applications 0   1
1340 Games and Economic Behavior 0   2
1341 Gastroenterologia Polska 0   1
1342 Gawron 0   1
1343 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 0   22
1344 Gazeta : Newsletter of the American Association for Polish-Jewish Studies 0   1
1345 Gazeta Malarzy i Poetów 0   2
1346 Gazeta Prawnicza 0   3
1347 Gazeta Samorządu i Administracji 0   3
1348 Gazeta Szkolna 0   1
1349 Gazeta Wyborcza 0   2
1350 Gazeta Zachodnia 0   1
1351 Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 0   1
1352 GEARSolutions 0   1
1353 Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft 0   1
1354 Gemellological Review 0   2
1355 Gender and Media 0   1
1356 Genealogia: studia i materiały historyczne 0   2
1357 General and Professional Education 0   18
1358 General Relativity and Gravitation 0   2
1359 Genesis 0   3
1360 Genologia i konteksty 0   1
1361 Genome Research 0   1
1362 Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy 0   5
1363 Geodesy and Cartography 0   2
1364 Geodetski List 0   1
1365 Geodezja i Kartografia 0   2
1366 Geografia w Szkole 0   0
1367 Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 0   3
1368 Geological Quarterly 0   1
1369 Geologos 0   2
1370 Geology, Geophysics & Environment 0   1
1371 Geophysical Research Letters 0   1
1372 Geopolityka 0   32
1373 Geotechnique 0   1
1374 Germanica Wratislaviensia 0   15
1375 Germanistische Linguistik 0   1
1376 Germanistische Werkstatt 0   1
1377 Gerontologia Polska 0   1
1378 Gerontologia Współczesna 0   1
1379 Gesellschaft für Informatik - Fachausschuß Management der Anwendungsentwicklung und-wartung 0   1
1380 Gesellschaft für Schwerionenforschung 0   1
1381 Gestalt 0   1
1382 Gewerkschaftliche Monatshefte 0   1
1383 Giessereiforschung 0   4
1384 Gigiena Truda 0   1
1385 Ginekologia i położnictwo - medical project 0   0
1386 Ginekologia Polska 0   5
1387 Ginekologia Praktyczna 0   5
1388 Gistaryčnaa Brama 0   2
1389 G.I.T. Laboratory Journal 0   2
1390 Glasbrenner 0   2
1391 Glas/Golos Souzu 0   1
1392 Glasnik Matematicki 0   2
1393 Glasnik Matematički. Series III 0   1
1394 Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne 0   1
1395 Global Change Biology 0   2
1396 Global Ecology and Biogeography 0   1
1397 Global Ecology and Conservation 0   1
1398 Global Management Journal 0   5
1399 Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 0   2
1400 Glottodidactica 0   5
1401 Głos Przedsiębiorcy 0   1
1402 Głos Uczelni 0   10
1403 Gnom 0   0
1404 GNOM : Generalnie Niezidentyfikowane Obiekty Myślowe 0   1
1405 Gorzowski Biuletyn Oświatowy 0   1
1406 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 0   7
1407 Gospodarka Narodowa 0   2
1408 Gospodarka Paliwami i Energią 0   1
1409 Gospodarka Przestrzenna 0   1
1410 Gospodarka Rynek Edukacja 0   11
1411 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 0   2
1412 Gospodarka w Praktyce i Teorii 0   1
1413 Gospodarka Wodna 0   12
1414 Górnictwo i Geoinżynieria 0   2
1415 Górnictwo i Geologia 0   1
1416 Górnictwo Odkrywkowe 0   14
1417 Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości 0   1
1418 Grabonoskie Zapiski Regionalne 0   3
1419 Graellsia 0   1
1420 Graphs and Combinatorics 0   5
1421 Gravitation and Cosmology 0   1
1422 Grazer Mathematische Berichte 0   10
1423 Grazer Philosophische Studien 0   4
1424 Grono 0   6
1425 Grono - Kwartalnik Metodyczny 0   2
1426 Grupa i Zabawa 0   1
1427 GSTF Journal of Engineering Technology - JET 0   1
1428 Gubernaculum et Administratio. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 0   1
1429 Guliwer 0   3
1430 Gumanitarni Studii 0   2
1431 Gumanitarnij časopis 0   3
1432 Gwary Dziś 0   1
1433 Gwiazda Polarna 0   3
1434 H F S A Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivi 0   1
1435 Ha!art 0   1
1436 Habaršy vestnik 0   1
1437 Handel Wewnętrzny 0   15
1438 Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014 0   2
1439 Hans Fallada Jahrbuch 0   1
1440 Health Promotion International 0   1
1441 Health Psychology Report 0   2
1442 Heat and Mass Transfer 0   2
1443 Heat Treating Progress 0   1
1444 Hegel - Jahrbuch 0   1
1445 Heliyon 0   1
1446 Helminthologia 0   1
1447 Helvetica Physica Acta 0   1
1448 Hereditary Cancer in Clinical Practice 0   1
1449 Hereditas Minariorum 0   3
1450 Heredity 0   1
1451 HERJ Hungarian Educational Research Journal 0   4
1452 Hermes : Zeitschrift für klassische Philologie 0   1
1453 Herold-Jahrbuch 0   1
1454 Herpetological Journal 0   1
1455 Herpetology Notes 0   4
1456 High Pressure Research 0   1
1457 Higiena Pracy 0   1
1458 Himičeskaâ Tehnologiâ 0   3
1459 hin und her 0   1
1460 Hiroshima Mathematical Journal 0   1
1461 Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym 0   2
1462 HISTORIA@TEORIA 0   2
1463 Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 0   1
1464 Historická demografie 0   1
1465 History and Fhilosophy of Logic 0   1
1466 Historyczne spotkania Polaków i Niemców 0   0
1467 Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny 0   7
1468 Historyka: studia metodologiczne 0   1
1469 HIV & AIDS Review 0   3
1470 Hodowca Drobnego Inwentarza 0   1
1471 Holz als Roh - und Werkstoff 0   3
1472 Holztechnologie 0   4
1473 Homines Hominibus: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 0   3
1474 Homo : Journal of Comparative Human Biology 0   1
1475 Homo Politicus : rocznik politologiczny 0   3
1476 Horyzonty Polityki 0   1
1477 Horyzonty Psychologii 0   1
1478 Horyzonty Wychowania 0   7
1479 Hugo-Ball-Almanach 0   1
1480 Human Evolution 0   1
1481 Human Movement 0   1
1482 Human Vaccines & Immunotherapeutics 0   1
1483 Humaniora 0   1
1484 Humanistyka i Przyrodoznawstwo 0   4
1485 Humanities and Social Sciences 0   1
1486 Humanities and social sciences letters 0   1
1487 Humanizacja Pracy 0   9
1488 Humanizm - Prakseologia - Pedagogika 0   1
1489 Humanizm, prakseologia, pedagogika 0   1
1490 Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne 0   3
1491 Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány 0   1
1492 Husserl Studies 0   2
1493 Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny 0   12
1494 Hydraulika a Pneumatika 0   4
1495 Hydraulika i Pneumatyka 0   13
1496 Hydrometallurgy 0   1
1497 Hygeia Public Health 0   4
1498 Hyperfine Interactions 0   1
1499 Hypertension Research 0   2
1500 "I" - Nezaležnij Kulturologičnij Časopis 0   2
1501 IACM Expressions : Bulletin for the International Association for Computational Mechanics 0   1
1502 IATEFL Newsletter. Online post-conference Journal 0   2
1503 IAU Transactions 0   1
1504 IBIS : International Journal of Avian Science 0   2
1505 ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology 0   3
1506 Idea 0   0
1507 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 0   7
1508 Idee a urządzanie świata społecznego 0   1
1509 Ideopolityka 0   1
1510 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 0   1
1511 Idź Pod Prąd 0   19
1512 IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 0   2
1513 IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques 0   3
1514 IEEE Access 0   4
1515 IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine 0   2
1516 IEEE Industrial Electronics Magazine 0   1
1517 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 0   1
1518 IEEE Transactions on Automatic Control 0   6
1519 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 0   1
1520 IEEE Transactions on Circuits and Systems - I 0   4
1521 IEEE Transactions on Circuits and Systems - II 0   4
1522 IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers 0   1
1523 IEEE Transactions on Control Systems Technology 0   5
1524 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 0   1
1525 IEEE Transactions on Energy Conversion 0   1
1526 IEEE Transactions on Industrial Electronics 0   3
1527 IEEE Transactions on Industrial Informatics 0   2
1528 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 0   10
1529 IEEE Transactions on Medical Imaging 0   1
1530 IEEE Transactions on Neural Networks 0   4
1531 IEEE Transactions on Power Delivery 0   1
1532 IEEE Transactions on Robotics 0   1
1533 IEEE Transactions on Robotics and Automation 0   1
1534 IEEE Transactions on Signal Processing 0   1
1535 IEEE Transactions on Smart Grid 0   2
1536 IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part A : Systems and Humans 0   1
1537 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems 0   2
1538 IET Control Theory and Applications 0   1
1539 IET Electric Power Applications 0   1
1540 IET Generation, Transmission & Distribution 0   1
1541 IFAC Proceedings Volumens 0   2
1542 IFAC-PapersOnLine 0   4
1543 Ikonotheka 0   1
1544 IMAGE : Bulletin of the International Linear Algebra Society 0   31
1545 Image Processing & Communications 0   1
1546 Images 0   3
1547 Imago 0   0
1548 Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski 0   1
1549 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 0   114
1550 Indagationes Mathematicae 0   0
1551 Indagationes Mathematicae - New Series 0   16
1552 Indian Journal of Mathematics 0   3
1553 Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 0   1
1554 Industrial Heating : the International Journal of Thermal Technology [online] 0   1
1555 Industrial Lubrication and Tribology 0   2
1556 Industrie - Anzeiger 0   2
1557 Industrielle Beziehungen 0   1
1558 Info Daf 0   3
1559 Informacja bieżąca 0   1
1560 Informacje. KLIR 0   0
1561 Informacje Naukowe i Techniczne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych 0   1
1562 Informatics and Internet Application in Logistics 0   1
1563 Informatika 0   6
1564 Information Processing Letters 0   10
1565 Information Sciences 0   2
1566 Information Systems in Management 0   1
1567 Information Technology for Development 0   1
1568 Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS) 0   1
1569 Informator Archiwalny 0   3
1570 Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego 0   2
1571 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 0   3
1572 Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics 0   1
1573 Informatyka Teoretyczna i Stosowana 0   9
1574 Informatyka w Szkole 0   0
1575 Infrastruktura 0   4
1576 Innovation in Language Learning and Teaching 0   1
1577 Innovation: The European Journal of Social Science Research 0   1
1578 Innowacje a konkurencyjność gospodarki 0   2
1579 Innowacje podagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży 0   1
1580 Innowator 0   1
1581 Inorganic Chemistry 0   1
1582 Inorganica Chimica Acta 0   1
1583 Insect Conservation and Diversity 0   1
1584 Inspiracje 0   2
1585 Inspirator. Czasopismo Refleksyjnego Nauczyciela 0   1
1586 Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach 0   8
1587 Institute of Nuclear Physics Annual Report 0   1
1588 Institute of Physics Conference Series 0   2
1589 Integracja w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra 0   1
1590 Integral Equations and Operator Theory 0   1
1591 Integral Transforms and Special Functions 0   1
1592 Integration - the VLSI Journal 0   1
1593 Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods Within the Framework of Industrial Application 0   1
1594 Intelligent Control and Automation 0   1
1595 Intelligent Manufacturing Systems - IMS 2001 0   1
1596 inter 0   1
1597 Inter Finitimos 0   2
1598 Inter Finitimos: Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen 0   1
1599 Intercathedra 0   3
1600 Interdisciplinary Studies in Musicology 0   1
1601 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 0   7
1602 Interjuli. Internationale Kinder- und Jugendliteraturforschung 0   1
1603 Interlitteraria 0   1
1604 Internacjonalista 0   1
1605 Internal Security 0   4
1606 International Agrophysics 0   1
1607 International Association of Sound and Audiovisual Archives Journal 0   1
1608 International Biodeterioration & Biodegradation 0   1
1609 International Cast Metals Journal 0   1
1610 International Centre for Theoretical Physics 0   1
1611 International Communication in Heat and Mass Transfer 0   1
1612 International Game Theory Review 0   1
1613 International Journal for Multiscale Computational Engineering 0   1
1614 International Journal of Academic Research 0   1
1615 International Journal of Acarology 0   1
1616 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 0   4
1617 International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology 0   1
1618 International Journal of Agricultural and Biological Engineering 0   1
1619 International Journal of Algebra and Computation 0   1
1620 International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) 0   1
1621 International Journal of Applied Linguistics 0   1
1622 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 0   74
1623 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 0   139
1624 International Journal of Arts and Sciences 0   1
1625 International Journal of Automation and Computing 0   2
1626 International Journal of Bifurcation and Chaos 0   2
1627 International Journal of Biodiversity 0   1
1628 International Journal of Biometeorology 0   1
1629 International Journal of Cancer 0   1
1630 International Journal of Cardiology 0   9
1631 International Journal of Chemical Reactor Engineering [online] 0   1
1632 International Journal of Civil Engineering 0   1
1633 International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering (IJCMSSE) [online] 0   1
1634 International Journal of Computer and Information Technology 0   1
1635 International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT) 0   1
1636 International Journal of Computing 0   2
1637 International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 0   1
1638 International Journal of Control 0   24
1639 International Journal of Design, Analysis and Tools for Integrated Circuits and Systems 0   2
1640 International Journal of Differential Equations and Applications 0   1
1641 International Journal of Education 0   1
1642 International Journal of Electrical Power and Energy Systems 0   3
1643 International Journal of Electronics 0   1
1644 International Journal of Electronics and Telecommunications 0   15
1645 International Journal of Electronics Letters 0   1
1646 International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) 0   1
1647 International Journal of Engineering Management 0   1
1648 International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) 0   1
1649 International Journal of Engineering Science 0   3
1650 International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) 0   2
1651 International Journal of Environmental Research and Public Health 0   7
1652 International Journal of Game Theory 0   4
1653 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0   2
1654 International Journal of Heat and Mass Transfer 0   7
1655 International Journal of Hydrogen Energy 0   1
1656 International Journal of Immunogenetics 0   1
1657 International Journal of Industrial Ergonomics 0   1
1658 International Journal of Information Technology and Intelligent Computing 0   2
1659 International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications 0   1
1660 International Journal of Knowledge and Learning 0   1
1661 International Journal of Language, Literature and Culture 0   1
1662 International Journal of Languages and Literatures 0   1
1663 International Journal of Life Cycle Assessment 0   3
1664 International Journal of Logistics Systems and Management 0   1
1665 International Journal of Machine Tools & Manufacture 0   2
1666 International Journal of Management and Economics 0   1
1667 International Journal of Mass Spectrometry 0   1
1668 International Journal of Mathematical and Computational Methods 0   1
1669 International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 0   1
1670 International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 0   1
1671 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 0   5
1672 International Journal of Mechanical Sciences 0   1
1673 International Journal of Mechanics and Materials in Design 0   1
1674 International Journal of Medical Microbiology 0   1
1675 International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 0   1
1676 International Journal of Modern Physics A 0   11
1677 International Journal of Modern Physics C 0   5
1678 International Journal of Modern Physics E 0   9
1679 International Journal of Molecular Medicine 0   3
1680 International Journal of Molecular Sciences 0   2
1681 International Journal of Multiphase Flow 0   1
1682 International Journal of Photoenergy 0   1
1683 International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) 0   1
1684 International Journal of Pressure Vessels and Piping 0   1
1685 International Journal of Production Research 0   1
1686 International Journal of Psychophysiology 0   1
1687 International Journal of Pure and Applied Mathematics 0   7
1688 International Journal of Research in Social Sciences 0   2
1689 International Journal of Robotics Research 0   4
1690 International Journal of Robust and Nonlinear Control 0   4
1691 International Journal of Sociology 0   2
1692 International Journal of Solids and Structures 0   1
1693 International Journal of Structural Stability and Dynamics 0   1
1694 International Journal of Surface Science and Engineering 0   2
1695 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 0   3
1696 International Journal of Systems Science 0   10
1697 International Journal of Theoretical Electrotechnics 0   1
1698 International Journal of Theoretical Physics 0   1
1699 International Journal of Urology 0   1
1700 International Journal on Algae 0   1
1701 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE) 0   1
1702 International Mathematical Forum 0   1
1703 International Philosophical Quarterly 0   1
1704 International Reviews in Physical Chemistry 0   1
1705 International Series of Numerical Mathematics 0   2
1706 International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 0   2
1707 International Studies on Sparrows 0   11
1708 Inverse Problems 0   1
1709 Investigationes Linguisticae 0   2
1710 Inwestycje inżynierii ochrony środowiska 0   1
1711 Inwestycje Sektora Publicznego 0   1
1712 Inzenerno-Fiziceskij Zurnal 0   1
1713 Inżynier Budownictwa 0   18
1714 Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials 0   22
1715 Inżynieria Biomedyczna 0   13
1716 Inżynieria i Aparatura Chemiczna 0   8
1717 Inżynieria i Budownictwo 0   42
1718 Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment 0   10
1719 Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych 0   4
1720 Inżynieria Maszyn 0   17
1721 Inżynieria Materiałowa 0   22
1722 Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering 0   3
1723 Inżynieria Rolnicza 0   2
1724 IOBC WPRS Bulletin 0   2
1725 IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 0   2
1726 IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 0   3
1727 IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 0   1
1728 Iranian Journal of Language Teaching Research 0   1
1729 ISA Transactions 0   2
1730 Iskusstvennyj Intellekt 0   8
1731 Issledovaniâ po Slavânskim Âzykam 0   1
1732 Istocznik 0   1
1733 Istoričnij Arhiv 0   5
1734 Istoriko-Politični Problemi Sučasnogo Svity = Modern Historical and Political Issues 0   1
1735 Istraživanja. Journal of Historical Researches 0   1
1736 IT Security Magazine 0   1
1737 Italian Journal of Zoology 0   1
1738 Italica Wratislaviensia 0   1
1739 Ius et Administratio 0   2
1740 Ius Novum 0   4
1741 Izmeritel'naâ Tehnika 0   2
1742 Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia 0   7
1743 Izvestia Rossijskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta im. A. I. Gercena 0   1
1744 Izvestia tomskogo politechničeskogo universiteta 0   1
1745 Izvestia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta 0   1
1746 Izvestiâ 0   5
1747 Izvestiâ Ran. Teoriâ i Sistemy Upravlenia 0   1
1748 Izvestija Akademii Nauk: Serija Literatury i Jazyka 0   1
1749 Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij 0   7
1750 Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij Severo-Kavkazkij Region 0   1
1751 Jagiellonian Journal of Management 0   1
1752 Jahrbuch fűr Internationale Germanistik 0   0
1753 Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 0   2
1754 Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 0   4
1755 Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte 0   5
1756 Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 0   1
1757 JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 0   1
1758 Jak żyć? 0   1
1759 Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 0   6
1760 Japanese Journal of Physiology (nowy tytuł: The Journal of Physiological Sciences) 0   0
1761 Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne 0   1
1762 JELLIC. Journal of English Language, Literature and Culture 0   1
1763 Język - Szkoła - Religia 0   10
1764 Język a Kultura 0   4
1765 Język artystyczny 0   1
1766 Język. Komunikacja. Informacja 0   1
1767 Język Polski 0   20
1768 Język Polski w Gimnazjum 0   3
1769 Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie 0   1
1770 Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 0   7
1771 Język. Religia. Tożsamość 0   6
1772 Języki Obce w Szkole 0   22
1773 JoLaCE Journal of Language and Cultural Education 0   1
1774 Joseph von Eichendorff Konversatorium : zeszyty edukacji kulturalnej 0   0
1775 Joseph von Eichendorff Konversatorium: Hefte fűr Kultur und Bildung 0   2
1776 Joseph Wittig i nasze czasy 0   2
1777 Jostrans 0   1
1778 Journal de Physique 0   1
1779 Journal de Physique IV France 0   1
1780 Journal for Nature Conservation 0   1
1781 Journal for the History of Analytical Philosophy 0   1
1782 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 0   5
1783 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 0   1
1784 Journal of Addiction Research & Therapy 0   1
1785 Journal of Agribusiness and Rural Development 0   5
1786 Journal of Agricultural and Food Chemistry 0   5
1787 Journal of Alloys and Compounds 0   6
1788 Journal of Animal Ecology 0   1
1789 Journal of Animal Science 0   1
1790 Journal of Applied Analysis 0   4
1791 Journal of Applied Computer Science 0   4
1792 Journal of Applied Electrochemistry 0   1
1793 Journal of Applied Genetics 0   7
1794 Journal of Applied Management and Investments 0   1
1795 Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 0   8
1796 Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 0   7
1797 Journal of Applied Mechanics 0   1
1798 Journal of Applied Non-Classical Logics 0   1
1799 Journal of Arachnology 0   1
1800 Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 0   1
1801 Journal of Astrophysics and Astronomy 0   1
1802 Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems 0   2
1803 Journal of Avian Biology 0   1
1804 Journal of Biochemistry 0   1
1805 Journal of Biological Chemistry 0   2
1806 Journal of Biological Physics 0   2
1807 Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents 0   1
1808 Journal of Biomechanics 0   5
1809 Journal of Biomedical Graphics and Computing 0   1
1810 Journal of Biomedical Materials Research. Part A 0   7
1811 Journal of Biopharmaceutical Statistics 0   1
1812 Journal of Brand Management 0   1
1813 Journal of British Society of Phenomenology 0   0
1814 Journal of Business Research 0   1
1815 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 0   1
1816 Journal of Cell Biology 0   1
1817 Journal of Cellular and Molecular Medicine 0   1
1818 Journal of Chemical Ecology 0   4
1819 Journal of Chemical Physics 0   8
1820 Journal of Chemistry 0   1
1821 Journal of Circuits, Systems, and Computers 0   6
1822 Journal of Civil Engineering and Management 0   1
1823 Journal of Classical Analysis 0   1
1824 Journal of Classical Sociology 0   1
1825 Journal of Cleaner Production 0   8
1826 Journal of Clinical Oncology 0   2
1827 Journal of Combat Sports and Martial Arts 0   6
1828 Journal of Combinatorial Optimization 0   1
1829 Journal of Combinatorial Theory, Series A 0   2
1830 Journal of Competitiveness 0   1
1831 Journal of Composite Materials 0   1
1832 Journal of Computational and Applied Mathematics 0   3
1833 Journal of Computational and Graphical Statistics 0   1
1834 Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering 0   3
1835 Journal of Computational Physics 0   1
1836 Journal of Computer and Systems Sciences International 0   1
1837 Journal of Computer-Assisted Linguistic Research 0   1
1838 Journal of Constructional Steel Research 0   1
1839 Journal of Control Theory and Applications 0   1
1840 Journal of Convex Analysis 0   8
1841 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 0   3
1842 Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics 0   1
1843 Journal of Diabetes and its Complications 0   2
1844 Journal of Difference Equations and Applications 0   6
1845 Journal of Differential Equations 0   1
1846 Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME 0   1
1847 Journal of Dynamics and Differential Equations 0   1
1848 Journal of Earth Science and Climate Change [online] 0   1
1849 Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics 0   1
1850 Journal of Ecological Engineering 0   1
1851 Journal of Economic Dynamics & Control 0   1
1852 Journal of Economic Entomology 0   1
1853 Journal of Economic Theory 0   3
1854 Journal of Education, Health and Sport 0   14
1855 Journal of Educational Review 0   5
1856 Journal of Elasticity 0   1
1857 Journal of Electrocardiology 0   3
1858 Journal of Electroceramics 0   1
1859 Journal of Electrostatics 0   2
1860 Journal of Elementology 0   1
1861 Journal of Engineering Mathematics 0   1
1862 Journal of Engineering Mechanics 0   1
1863 Journal of Engineering Physics and Thermophysics 0   4
1864 Journal of English Studies 0   1
1865 Journal of Entomology and Nematology 0   1
1866 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 0   2
1867 Journal of Environmental Quality 0   1
1868 Journal of Environmental Radioactivity 0   1
1869 Journal of Environmental Science and Health 0   2
1870 Journal of Evolution Equations 0   1
1871 Journal of Fluorescence 0   3
1872 Journal of Food Engineering 0   1
1873 Journal of Friction and Wear 0   9
1874 Journal of Function Spaces 0   4
1875 Journal of Function Spaces and Applications 0   3
1876 Journal of Functional Analysis 0   1
1877 Journal of Geometry and Physics 0   4
1878 Journal of Geophysical Research : Space Physics 0   1
1879 Journal of Global Optimization 0   1
1880 Journal of Graph Theory 0   3
1881 Journal of he British Society for Phenomenology 0   1
1882 Journal of High Energy Astrophysics 0   1
1883 Journal of Human Kinetics 0   3
1884 Journal of Identity and Migration Studies 0   1
1885 Journal of Inequalities and Applications 0   3
1886 Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] 0   6
1887 Journal of Integral Equations and Applications 0   2
1888 Journal of Integrated Design and Process Science 0   1
1889 Journal of Intelligent and Robotic Systems 0   5
1890 Journal of Intelligent Manufacturing 0   1
1891 Journal of Intelligent Material Systems and Structures 0   1
1892 Journal of Intercultural Communication 0   2
1893 Journal of Interdisciplinary Mathematics 0   1
1894 Journal of International Medical Research 0   1
1895 Journal of International Studies 0   2
1896 Journal of Inverse and ILL-Posed Problems 0   1
1897 Journal of Investigational Biochemistry 0   1
1898 Journal of KONES - Powetrain and Transport 0   4
1899 Journal of Language and Literature 0   1
1900 Journal of Language, Literature and Culture 0   1
1901 Journal of Language Teaching and Research 0   1
1902 Journal of Literature and Art Studies 0   1
1903 Journal of Logic and Computation 0   1
1904 Journal of Luminescence 0   9
1905 Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji 0   1
1906 Journal of Machine Manufacturing 0   1
1907 Journal of Magnetic Resonance 0   8
1908 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 0   10
1909 Journal of Management and Business Administration. Central Europe 0   1
1910 Journal of Management and Financial Sciences - JMFS 0   1
1911 Journal of Manufacturing Processes 0   1
1912 Journal of Material Cycles and Waste Management 0   1
1913 Journal of Materials Engineering and Performance 0   1
1914 Journal of Materials Science : Materials in Medicine 0   2
1915 Journal of Materials Science & Technology 0   1
1916 Journal of Mathematical Analysis and Applications 0   62
1917 Journal of Mathematical Chemistry 0   1
1918 Journal of Mathematical Economics 0   3
1919 Journal of Mathematical Inequalites 0   1
1920 Journal of Mathematical Physics 0   28
1921 Journal of Mathematical Sciences 0   12
1922 Journal of Mathematics 0   2
1923 Journal of Mathematics and System Science 0   1
1924 Journal of Measurements in Engineering 0   2
1925 Journal of Mechanical Science and Technology 0   1
1926 Journal of Mechanics Engineering and Automation 0   1
1927 Journal of Medical Entomology 0   1
1928 Journal of Medical Informatics & Technologies 0   3
1929 Journal of Medical Informatics & Technologies [online] 0   1
1930 Journal of Medical Science 0   3
1931 Journal of Mediterranean Ecology 0   1
1932 Journal of Membrane Biology 0   1
1933 Journal of Microbial & Biochemical Technology 0   1
1934 Journal of Microscopy 0   2
1935 Journal of Modern Optics 0   5
1936 Journal of Molecular Evolution 0   2
1937 Journal of Molecular Structure 0   6
1938 Journal of Multivariate Analysis 0   2
1939 Journal of Nano Research 0   1
1940 Journal of Nanomaterials 0   1
1941 Journal of Nanoparticle Research 0   1
1942 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 0   2
1943 Journal of Neuroscience 0   1
1944 Journal of Neuroscience Research 0   1
1945 Journal of Non-Crystalline Solids 0   13
1946 Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics 0   1
1947 Journal of Nonlinear and Convex Analysis 0   3
1948 Journal of Nonlinear Mathematical Physics 0   2
1949 Journal of Nuclear and Particle Physics 0   1
1950 Journal of Number Theory 0   2
1951 Journal of Nutritional Biochemistry 0   1
1952 Journal of Optics 0   1
1953 Journal of Optics B : Quantum and Semiclassical Optics 0   2
1954 Journal of Optimization Theory and Applications 0   9
1955 Journal of Ornithology 0   6
1956 Journal of Peptide Science 0   1
1957 Journal of Pest Science 0   1
1958 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0   1
1959 Journal of Philosophical Logic 0   1
1960 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 0   8
1961 Journal of Photochemistry and Photobiology B : Biology 0   2
1962 Journal of Physical Chemistry A 0   6
1963 Journal of Physical Chemistry B 0   1
1964 Journal of Physical Organic Chemistry 0   1
1965 Journal of Physical Studies zob. Žurnal Fizičnih Doslidžen 0   0
1966 Journal of Physics : Condensed Matter 0   2
1967 Journal of Physics : Conference Series 0   10
1968 Journal of Physics A : Mathematical and General 0   20
1969 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 0   10
1970 Journal of Physics and Chemistry of Solids 0   3
1971 Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics 0   8
1972 Journal of Physics C : Solid State Physics 0   2
1973 Journal of Physics D : Applied Physics 0   2
1974 Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics 0   1
1975 Journal of Physiology - Paris 0   1
1976 Journal of Physiology and Biochemistry 0   2
1977 Journal of Physiology and Pharmacology 0   8
1978 Journal of Plant Interactions 0   1
1979 Journal of Plant Protection Research 0   6
1980 Journal of Political Marketing 0   1
1981 Journal of Porous Media 0   1
1982 Journal of Positive Management 0   1
1983 Journal of Power and Energy Engineering 0   1
1984 Journal of Process Control 0   3
1985 Journal of Raman Spectroscopy 0   1
1986 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 0   4
1987 Journal of Research in Personality 0   1
1988 Journal of Robotic Systems 0   2
1989 Journal of Russian Laser Research 0   1
1990 Journal of Scientific & Industrial Research 0   1
1991 Journal of Scottish Philosophy 0   1
1992 Journal of Second Language Teaching & Research 0   1
1993 Journal of Sexual Medicine 0   1
1994 Journal of Social Research & Policy 0   1
1995 Journal of Social Sciences Research 0   1
1996 Journal of Soils and Sediments 0   3
1997 Journal of Solid State Chemistry 0   2
1998 Journal of Sound and Vibration 0   1
1999 Journal of Speech and Language Pathology 0   5
2000 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 0   1
2001 Journal of Sports Research 0   1
2002 Journal of Sports Science and Medicine 0   2
2003 Journal of Sports Sciences 0   1
2004 Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 0   2
2005 Journal of Statistical Physics 0   4
2006 Journal of Statistical Planning and Inference 0   3
2007 Journal of Strength and Conditioning Research 0   4
2008 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 0   1
2009 Journal of Superhard Materials 0   1
2010 Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 0   2
2011 Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 0   1
2012 Journal of Systems Architecture 0   2
2013 Journal of Technical Physics 0   3
2014 Journal of Technology and Information Education 0   4
2015 Journal of Telecommunications and Information Technology 0   1
2016 Journal of the American College of Cardiology 0   1
2017 Journal of the Balkan Tribological Association 0   1
2018 Journal of the British Society for Phenomenology 0   1
2019 Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 0   1
2020 Journal of the Chinese Institute of Engineers 0   1
2021 Journal of the Electrochemical Society 0   1
2022 Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics 0   2
2023 Journal of the International Committee for the History of Technology 0   0
2024 Journal of the International Phonetic Association 0   1
2025 Journal of the International Society of Sports Nutrition 0   1
2026 Journal of the Korean Mathematical Society 0   1
2027 Journal of the Mathematical Society of Japan 0   1
2028 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 0   3
2029 Journal of the Neurological Sciences 0   1
2030 Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics 0   8
2031 Journal of the Physical Society of Japan 0   1
2032 Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology) 0   1
2033 Journal of the Science of Food and Agriculture 0   1
2034 Journal of Theoretical and Applied Computer Science 0   2
2035 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 0   5
2036 Journal of Theoretical Biology 0   1
2037 Journal of Theoretical Probability 0   3
2038 Journal of Thermal Analysis 0   1
2039 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 0   1
2040 Journal of Thermal Biology 0   1
2041 Journal of Thoracic Disease 0   1
2042 Journal of Tourism and Services 0   1
2043 Journal of Vibroengineering 0   6
2044 Journal of Vision 0   1
2045 Journal of Water and Land Development 0   1
2046 Journal of Wildlife Management 0   1
2047 Journal of WSCG 0   1
2048 Journal on Computing 0   1
2049 JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications 0   1
2050 Juridical Tribune 0   1
2051 Jurysta 0   1
2052 Jusletter IT - Die Zeitschrift für IT und Recht 0   1
2053 KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 0   1
2054 Kadry i Płace w Administracji 0   4
2055 Kalendarz Rolników 0   6
2056 Kalendarz Wrocławski 0   1
2057 Kamu Hukuku Arşivi : KHukA 0   1
2058 Kantovskij sbornik 0   2
2059 Karbo 0   4
2060 Kardio List 0   1
2061 Kardiologia Polska 0   3
2062 Karpatska Rus' 0   1
2063 Karta 0   1
2064 Kartki: pismo literacko-artystyczne 0   1
2065 Kazus Podatkowy 0   8
2066 Keramische Zeitschrift 0   1
2067 Key Engineering Materials 0   2
2068 KGK - Kautschuk Gummi Kunststoffe 0   1
2069 Kibernetika i Sistemnyj Analiz 0   11
2070 Kidney & Blood Pressure Research 0   1
2071 Kieleckie Studia Teologiczne 0   1
2072 Kiivs'ke Muzikoznavstvo 0   2
2073 Kinesiology 0   1
2074 Klasztor Augustianów w Żaganiu 0   0
2075 Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 0   0
2076 Kliničeskaâ i Special'naâ Psihologiâ = The Clinical and Special Psychology 0   1
2077 Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 0   1
2078 Klinika Oczna 0   1
2079 Klinika Pediatryczna 0   1
2080 Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 0   7
2081 Kniževna Istorija 0   1
2082 Kognitywistyka i Media w Edukacji 0   3
2083 Koło Historii. Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 0   1
2084 Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi 0   13
2085 Kompozyty 0   3
2086 Komputerowe wspomaganie projektowania 0   1
2087 Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach 0   1
2088 Komunikacie 0   1
2089 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 0   8
2090 Konińskie Studia Językowe 0   10
2091 Konkrety 0   1
2092 konst 0   0
2093 Konstrukcje Stalowe 0   2
2094 Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających uczniów we współczesnej edukacji 0   1
2095 Konštantinove listy = Constantine's Letters 0   1
2096 Kontakty 0   2
2097 Konteksty Kultury 0   5
2098 Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku 0   1
2099 Konteksty Pedagogiczne 0   4
2100 Konteksty Społeczne 0   1
2101 Kontrola Państwowa 0   3
2102 Korrespondenz Abwasser 0   1
2103 Kosmetologia Estetyczna 0   2
2104 Kosmos 0   3
2105 KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych 0   1
2106 Kovové Materiály = Metallic Materials 0   1
2107 Krajobrazy 0   1
2108 Kresy 0   1
2109 Kristallografiâ 0   1
2110 Kriterion: Zeitschrift für Philosophie 0   1
2111 Kritische berichte 0   1
2112 Kronika Bydgoska 0   1
2113 Kronika Miasta Poznania 0   11
2114 Kronika Wielkopolski 0   7
2115 Kronika Ziemi Żarskiej 0   27
2116 Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny 0   10
2117 Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie 0   1
2118 Krzepnięcie Metali i Stopów 0   28
2119 Książka Szkolna 0   1
2120 Kształcenie Językowe 0   3
2121 Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski 0   4
2122 Kulon 0   3
2123 Kultura = Culture 0   1
2124 Kultura - Historia - Globalizacja 0   2
2125 Kultura Fizyczna 0   1
2126 Kultura i Edukacja 0   28
2127 Kultura i Historia 0   1
2128 Kultura i Społeczeństwo 0   6
2129 Kul'tura i sučasnist': al'manach 0   2
2130 Kul'tura i vremâ peremen 0   2
2131 Kultura i Wartości 0   8
2132 Kultura i Wychowanie 0   1
2133 Kul'tura narodov pričernomor'a 0   4
2134 Kultura Popularna 0   1
2135 Kultura Wsi 0   1
2136 Kultura Współczesna 0   4
2137 Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 0   4
2138 Kulturpolitische Korrespondenz 0   4
2139 Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog 0   1
2140 Kultúrne Dejiny 0   2
2141 Kunst og Kultur 0   1
2142 Kunststoffe 0   3
2143 Kurier Galicyjski 0   1
2144 Kurier Konserwatorski 0   1
2145 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0   7
2146 Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze 0   3
2147 Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji 0   2
2148 Kwartalnik Filozoficzny 0   20
2149 Kwartalnik Historii Nauki 0   0
2150 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 0   28
2151 Kwartalnik Historyczny 0   11
2152 Kwartalnik Językoznawczy 0   1
2153 Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 0   1
2154 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 0   3
2155 Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 0   2
2156 Kwartalnik Naukowy 0   6
2157 Kwartalnik Neofilologiczny 0   20
2158 Kwartalnik Pedagogiczny 0   25
2159 Kwartalnik Policyjny 0   1
2160 Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe 0   1
2161 Kwartalnik Prawa Prywatnego 0   5
2162 Kwartalnik Prawa Publicznego 0   1
2163 Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze] 0   4
2164 Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 0   9
2165 Kwartalnik Współczesne Zarządzanie 0   1
2166 Kybernetika 0   3
2167 La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral 0   5
2168 Labor et Educatio 0   3
2169 Laboratorium metrologii elektrycznej 0   3
2170 Lamus 0   3
2171 Land Use Policy 0   2
2172 LANDaktiv 0   1
2173 Landscape management for functional biodiversity : IOBC WPRS Bulletin 0   1
2174 Language & Ecology 0   2
2175 Language, thought and education 0   8
2176 Las Polski 0   3
2177 Laser and Particle Beams 0   2
2178 Laser Physics 0   3
2179 Lasy 0   3
2180 Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków : kulturowa rola lasu w dziejach 0   2
2181 Lawrence Berkeley Laboratory 0   1
2182 LAZAROA 0   1
2183 Le Monde diplomatique 0   1
2184 Lectiones & Acroases Philosophicae 0   7
2185 Lecture Notes in Artificial Intelligence 0   12
2186 Lecture Notes in Bioinformatics : subseries of Lecture Notes in Computer Science 0   0
2187 Lecture Notes in Computer Science 0   27
2188 Lecture Notes in Control and Information Sciences 0   5
2189 Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 0   2
2190 Lecture Notes in Mathematics 0   1
2191 Legal and Administrative Studies 0   1
2192 Lekarz 0   3
2193 Les Cahiers de Reologie 0   4
2194 Les Carnets 0   1
2195 Les Études philosophiques 0   0
2196 Les Études Philosophiques 0   1
2197 L'Espace Géographique 0   1
2198 Letters in Mathematical Physics 0   3
2199 Leukemia 0   2
2200 Lewą Nogą 0   4
2201 lewica.pl 0   1
2202 Lětopis. Zeitschrift fűr Sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 0   8
2203 Liberal 0   3
2204 Licht 0   1
2205 Lichttechnisches Institut Universität (TH) Karlsruhe Jahresbericht 0   1
2206 Lightweight - Composite Magazine 0   1
2207 Lignum Vitae 0   1
2208 Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 0   3
2209 Limnological Papers 0   1
2210 Linear Algebra and its Applications 0   31
2211 Lingua legis 0   1
2212 Linguae Mundi 0   3
2213 Linguistica e Filologia 0   1
2214 Linguistica silesiana 0   1
2215 Linguistics across culture 0   0
2216 Linguistik Online 0   1
2217 Linguistik online 0   1
2218 Linguistische Treffen in Wrocław 0   8
2219 Linguodidactica 0   3
2220 Lingwistyka Stosowana 0   15
2221 Linux+ 0   2
2222 Linux w szkole 0   1
2223 Lipids in Health and Disease 0   5
2224 Listy Biometryczne 0   2
2225 Listy katedry historie a Historického klubu pobočka Hradec Králove 0   1
2226 Literacje 0   2
2227 Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny 0   27
2228 Literatura i Kultura Popularna 0   3
2229 Literatura Ludowa 0   19
2230 Literatura Słowian Wschodnich 0   1
2231 Literaturoznawstwo 0   1
2232 Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 0   1
2233 Litopys: studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce 0   2
2234 Littera Antiqua 0   1
2235 Litteraria 0   1
2236 Litteraria Copernicana 0   3
2237 Living Reviews in Relativity 0   1
2238 Lodz Papers in Pragmatics 0   1
2239 LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics 0   5
2240 Logic and Logical Philosophy 0   6
2241 Logica Universalis 0   2
2242 Logiceskoe proektirovanie 0   2
2243 Logique & Analyse 0   5
2244 Logistics and Transport 0   6
2245 Logistyka 0   80
2246 Logistyka a Jakość 0   5
2247 Logistyka i Transport 0   0
2248 Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics 0   2
2249 Logistyka. Współczesne wyzwania 0   0
2250 Logopedia 0   0
2251 Logos i Ethos 0   14
2252 Lozanovsky's Note-books. Part I 0   1
2253 Lubelski Rocznik Pedagogiczny 0   3
2254 Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 0   3
2255 Lubrication Science 0   1
2256 Lubuski Informator Kulturalny. Arkusz Literacki 0   2
2257 Lubuskie Materiały Konserwatorskie 0   23
2258 Lubuskie Nadodrze 0   19
2259 Lud 0   4
2260 Lumen Poloniae 0   25
2261 Łużyce - bogactwo kultur pogranicza 0   1
2262 Łużycki Magazyn Gospodarczy 0   1
2263 Łużyckie Zeszyty Naukowe 0   5
2264 Machine Dynamics Research 0   4
2265 Machine Engineering 0   4
2266 Machine Graphics and Vision : International Journal 0   5
2267 Maderas : Ciencia y Tecnologia 0   1
2268 Magazin fűr Theologie und Ästhetik:[czasopismo internetowe] 0   1
2269 Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe 0   8
2270 Magazyn Autostrady. Projektowanie i Budowa Dróg Polskich 0   0
2271 Magazyn Budowlany 0   1
2272 Magazyn dla Prawników 0   2
2273 Magazyn Obywatel 0   14
2274 Magazyn Sztuki 0   0
2275 Magnetic Resonance in Chemistry 0   2
2276 Magnitnaja Gidrodinamika 0   1
2277 Małe struktury społeczne 0   1
2278 Małopolska 0   1
2279 Mały Polonus 0   1
2280 Małżeństwo i Rodzina 0   2
2281 Mammal Review 0   1
2282 Mammalia 0   1
2283 Mammalian Biology 0   1
2284 Management 0   480
2285 Management : Journal of Contemporary Management Issues 0   1
2286 Management and Business Administration 0   1
2287 Management and Production Engineering Review 0   15
2288 Management der Anwendungsentwicklung und-wartung (WI-MAW) 0   0
2289 Management Forum 0   4
2290 Management: Science and Education 0   1
2291 Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 0   1
2292 Management Systems in Production Engineering 0   10
2293 Managerial Economics 0   2
2294 Manažment v Teórii a Praxi [online] 0   1
2295 Manufacturing Engineering 0   1
2296 Manufacturing Management 0   10
2297 Manuscripta Mathematica 0   1
2298 Marketing i Menedžment Innovacij 0   1
2299 Marketing i Rynek 0   20
2300 Marketing i Zarządzanie 0   2
2301 Marketing w Praktyce 0   0
2302 Markov Processes and Related Fields 0   1
2303 Maschinenmarkt 0   1
2304 Masculinities & Social Change 0   1
2305 Masinoznavstvo 0   8
2306 Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy 0   1
2307 Masovia 0   1
2308 Maszyny 0   0
2309 Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe 0   1
2310 Maszyny Górnicze 0   1
2311 Maszyny i Ciągniki Rolnicze 0   1
2312 Maszyny, Technologie, Materiały 0   1
2313 Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov 0   38
2314 Matematiceske Zametki 0   3
2315 Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ 0   11
2316 Matematika 0   1
2317 Matematika v Skole 0   1
2318 Matematyka 0   7
2319 Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie 0   13
2320 Matematyka czasów Gaussa 0   1
2321 Matematyka v Škole 0   0
2322 Materialen Deutsch als Fremdsprache 0   1
2323 Materialove Inzinerstvo 0   3
2324 Materials 0   2
2325 Materials Chemistry and Physics 0   1
2326 Materials Engineering 0   1
2327 Materials Science 0   4
2328 Materials Science and Engineering A 0   3
2329 Materials Science and Engineering C 0   1
2330 Materials Science Forum 0   10
2331 Materials Science-Poland 0   6
2332 Materialy Technologii Instrumenty 0   7
2333 Materiały Budowlane 0   64
2334 Materiały i sprawozdania Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 0   1
2335 Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL 2000 0   1
2336 Materiały Kompozytowe 0   1
2337 Materiały konferencyjne: Proceedings of the Polish-German Symposium on Science Research Education SRE'2000 0   0
2338 Materiały Naukowo-Dydaktyczne Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych 0   1
2339 Materiały Ogniotrwałe 0   1
2340 Mathematica Bohemica 0   2
2341 Mathematica Japonica 0   7
2342 Mathematica Pannonica 0   3
2343 Mathematica Slovaca 0   4
2344 Mathematical and Computer Modelling 0   2
2345 Mathematical Inequalities and Applications 0   10
2346 Mathematical Methods in the Applied Sciences 0   2
2347 Mathematical Methods of Operations Research 0   11
2348 Mathematical Modeling and Computing 0   4
2349 Mathematical Problems in Engineering 0   2
2350 Mathematical Programming 0   1
2351 Mathematical Social Sciences 0   1
2352 Mathematics of Operations Research 0   2
2353 Mathematics Seminar Notes 0   1
2354 Mathematika 0   1
2355 Mathematische Annalen 0   1
2356 Mathematische Nachrichten 0   8
2357 Mazowieckie Studia Humanistyczne 0   1
2358 Meander 0   3
2359 Measurement 0   7
2360 Measurement Automation Monitoring 0   6
2361 Measurement Science Review 0   2
2362 Measurement Techniques 0   1
2363 Meccanica 0   1
2364 Mechanical Systems and Signal Processing 0   2
2365 Mechanics and Mechanical Engineering 0   2
2366 Mechanics of Advanced Materials and Structures 0   1
2367 Mechanics of Composite Materials 0   2
2368 Mechanics Research Communications 0   1
2369 Mechanik 0   15
2370 Mechanika 0   4
2371 Mechanika i Komputer 0   2
2372 Mechanika Teoretyczna i Stosowana 0   4
2373 Mechanika w medycynie 0   2
2374 Mechanism and Machine Theory 0   2
2375 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 0   1
2376 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 0   4
2377 Media Education Journal 0   1
2378 Media4u Magazine 0   9
2379 Medical & Biological Engineering & Computing 0   1
2380 Medical and Biological Sciences 0   2
2381 Medical Engineering and Physics 0   1
2382 Medical Hypotheses 0   1
2383 Medical Research Journal 0   1
2384 Medical Science Monitor 0   3
2385 Medical Science Review 0   1
2386 Medical Tribune 0   1
2387 Medicina dello Sport 0   2
2388 Medicina Sportiva Practica 0   1
2389 Medicina Sportiva. Suplement 0   3
2390 Medicine 0   2
2391 Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 0   1
2392 Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną 0   3
2393 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 0   4
2394 Medycyna po Dyplomie 0   5
2395 Medycyna Pracy 0   6
2396 Medycyna Rodzinna 0   1
2397 Medycyna Sportowa 0   6
2398 Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine 0   2
2399 Medycyna Weterynaryjna 0   5
2400 Melos 0   1
2401 Memoirs of the Faculty of Science and Engineering Shimane University 0   2
2402 Memorie Della Societa Astronomica Italiana 0   3
2403 Menedżer 0   1
2404 Merkur : deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. 0   1
2405 Merkuriusz Regionalny 0   6
2406 merz - medien + erziehung - zeitschrift für medienpädagogik 0   1
2407 Metal Powder Report 0   1
2408 Metal Science and Heat Treatment 0   1
2409 Metall 0   1
2410 Metall Info 0   1
2411 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 0   2
2412 Metallovedenie i Termičeskaâ Obrabotka Metallov 0   1
2413 Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science 0   1
2414 Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science 0   1
2415 Metallurgy and Foundry Engineering 0   5
2416 Metalurgija 0   9
2417 Metaphysica 0   1
2418 Metody Informatyki Stosowanej 0   29
2419 Metody Sztucznej Inteligencji w Automatyzacji Procesow 0   0
2420 Metrika 0   3
2421 Metrologia 0   1
2422 Metrologia i Systemy Pomiarowe 0   12
2423 Metrology and Measurement Systems 0   14
2424 Metropolitan. Przegląd Naukowy 0   1
2425 Metropolonia 0   1
2426 Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 0   1
2427 Mews Views 0   1
2428 Mezdunarodnye ekonomiceskie otnosenija. Menedzment. Marketing 0   1
2429 Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov 0   1
2430 Mezvuzovskij sbornik naucnych trudov 0   6
2431 Mezvuzovskij sbornik statej 0   1
2432 Micro & Nano Letters 0   2
2433 Microbes and Environments 0   1
2434 Microbial & Comparative Genomics 0   1
2435 Microchimica Acta 0   5
2436 Microelectronic Engineering 0   1
2437 Microprocessors and Microsystems 0   1
2438 Microscopy and Analysis 0   2
2439 Mida. Magazyn dla Prawników [online] 0   1
2440 Midrasz. Pismo Żydowskie 0   1
2441 Między Oryginałem a Przekładem 0   1
2442 Między oryginałem a przekładem 0   0
2443 Między słowem a obrazem 0   2
2444 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 0   2
2445 Międzynarodowy Przegląd Polityczny 0   1
2446 Migotania. Gazeta literacka 0   1
2447 Mikrosistemi, Elektronika ta Akustika 0   1
2448 Mineralogia Polonica 0   1
2449 Missouri Journal of Mathematical Sciences 0   5
2450 Mitbestimmung 0   1
2451 Mitochondrial DNA. Part B 0   3
2452 Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 0   1
2453 Mitteilungen des Instituts für Allgemeine und Anorganische Chemie 0   1
2454 Młoda Polonistyka 0   1
2455 Młody Politolog 0   21
2456 Młodzież i Wieś 0   1
2457 MM das Industrie Magazin 0   2
2458 MM Magazyn Przemysłowy 0   2
2459 MMM Magazyn Miłośników Matematyki 0   1
2460 Modele Inżynierii Teleinformatyki 0   1
2461 Modern Management Review 0   1
2462 Modern Physics Letters A 0   3
2463 Moderna sprak 0   1
2464 Modus: trochę ilustrowany magazyn ogólnohumanistyczny o subtelnym zabarwieniu filozoficznym 0   2
2465 Molecular and Cellular Neuroscience 0   1
2466 Molecular and Clinical Oncology 0   1
2467 Molecular Medicine Reports 0   2
2468 Molecular Membrane Biology 0   2
2469 Molecular Physics 0   7
2470 Molecular Physics Reports 0   22
2471 Molecular Simulation 0   2
2472 Molecules 0   5
2473 Molodij včenij 0   1
2474 Molodižna politika: problemi ta pwerpektivi 0   1
2475 Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO 0   6
2476 Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 0   2
2477 Monitor Podatkowy 0   6
2478 Monitor Prawa Bankowego 0   1
2479 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 0   3
2480 Monitor Prawa Pracy 0   1
2481 Monitor Prawniczy 0   17
2482 Monochord. De musica acta, studia et commentarii 0   1
2483 Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society 0   5
2484 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 0   98
2485 Morfismos 0   1
2486 Mosty 0   15
2487 Mosty Dolnośląskie: Biuletyn Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 0   1
2488 Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 0   1
2489 Mova 0   2
2490 Mówią Wieki 0   1
2491 Multidimensional (nD) Systems - 2000 0   1
2492 Multidimensional (nD) Systems - NDS '98 0   1
2493 Multidimensional signal, circuits and systems 0   1
2494 Multidimensional Systems and Signal Processing 0   22
2495 Museion 0   6
2496 Musica Iagellonica 0   1
2497 Muttersprache 0   1
2498 Muzealna Zahoroda. Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 0   1
2499 Muzeja raksti 0   1
2500 Muzyka 0   20
2501 Muzyka - Historia. Teoria. Edukacja 0   1
2502 Muzyka Fortepianowa 0   4
2503 Muzyka i Liryka: Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teroii Pieśni Akademii Muzycznej w Krakowie 0   1
2504 Mycotoxin Research 0   1
2505 Myśl Protestancka 0   3
2506 Myśl Wojskowa 0   11
2507 Na Początku 0   33
2508 Na Pograniczu Chemii i Biologii 0   1
2509 Na winnicy 0   15
2510 Na Wokandzie 0   3
2511 Nachrichten aus der Chemie 0   1
2512 Nad Bugom i Narvoju 0   2
2513 Nad Odrą 0   69
2514 Nad Wisłą 0   1
2515 Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 0   7
2516 Nafta - Gaz 0   2
2517 Najwyższy czas: tygodnik konserwatywno-liberalny 0   1
2518 NANO : Brief Reports and Reviews 0   1
2519 Napędy i Sterowanie 0   4
2520 Napis 0   3
2521 Narodoznavči Zošiti 0   2
2522 Narzędziowiec 0   3
2523 Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny 0   61
2524 Naše Slovo 0   25
2525 National Geographic. Polska 0   1
2526 Natura 0   92
2527 Natural Hazards 0   1
2528 Natural Product Research 0   1
2529 Nature 0   3
2530 Nature Conservation 0   2
2531 Nature Genetis 0   1
2532 Nature Journal 0   1
2533 Naturwissenschaften 0   1
2534 Nauczyciel i Szkoła 0   16
2535 Nauczyciele i rodzice 0   1
2536 Nauka 0   5
2537 Nauka i Osvita = Science and Education 0   1
2538 Nauka i Szkolnictwo Wyższe 0   1
2539 Nauka i Tehnika = Science and Technique 0   1
2540 Nauka, Przyroda, Technologie 0   1
2541 Nauka Wrocławska 0   0
2542 Nauki Humanistyczne 0   4
2543 Nauki Inżynierskie i Technologie 0   1
2544 Nauki o Zarządzaniu 0   5
2545 Nauki Społeczne = Social Sciences 0   1
2546 Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 0   3
2547 Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu 0   62
2548 Naukovi Praci Kam'ânec'-Podil's'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Ivana Ogienka 0   2
2549 Naukovi Zapiski 0   36
2550 Naukovij časopis Nacionalnogo pedagogičnogo universitetu im. M.P. Dragomanova 0   3
2551 Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu 0   1
2552 Naukovij Visnik Užgorods'kogo Universitetu 0   1
2553 Naukovij visnik Volin'skogo nacional'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki 0   1
2554 Naukovo-pedagogični problemi fizičnoi kul'turi (Fizična Kul'tura i Sport) 0   4
2555 Nawozy i Nawożenie 0   1
2556 Neofilolog 0   14
2557 Neophilologica 0   1
2558 Neoplasma 0   1
2559 Nephrology Dialysys Transplantation 0   1
2560 Net Forum 0   2
2561 Network 0   1
2562 Neue Hütte 0   1
2563 Neue Justiz : Zeitschrift für Anwalts - und Gerichtspraxis 0   3
2564 Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 0   1
2565 Neuphilologische Mitteilungen 0   1
2566 Neural Computation 0   1
2567 Neural Computing and Applications 0   1
2568 Neural Networks 0   1
2569 Neural Processing Letters 0   1
2570 Neurocomputing 0   4
2571 Neurologia i Neurochirurgia Polska 0   4
2572 Neurological Research 0   1
2573 Neuroreport 0   1
2574 New Astronomy Reviews 0   1
2575 New Journal of Physics 0   2
2576 New Phytologist 0   1
2577 News of Science and Education 0   1
2578 NFD Information - Wissenschaft und Praxis 0   1
2579 NHE Nowe Horyzonty Edukacji 0   1
2580 Niebieska Linia 0   2
2581 Niederdeutsches Jahrbuch 0   1
2582 Niedziela : tygodnik katolicki 0   1
2583 Niepełnosprawność 0   4
2584 Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania 0   13
2585 Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 0   11
2586 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 0   17
2587 Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski 0   2
2588 Niepodległość i Pamięć 0   1
2589 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 0   17
2590 Nietoperze 0   10
2591 NiM + TI : Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna 0   2
2592 NIMB - Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes 0   1
2593 Nomos : kwartalnik religioznawczy 0   1
2594 Nonlinear Analysis : Real World Applications 0   1
2595 Nonlinear Analysis Forum 0   1
2596 Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 0   21
2597 Nonlinear Dynamics 0   6
2598 Nonlinear Optics. Quantum Optics 0   1
2599 Nonlinear Studies 0   1
2600 Nonlinearity 0   2
2601 Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte 0   2
2602 Normalizacja 0   1
2603 North-Western Journal of Zoology 0   1
2604 Notatki Ornitologiczne 0   5
2605 Notatki teatralne 0   0
2606 Notatnik Teatralny 0   1
2607 Notes on Number Theory and Discrete Mathematics 0   2
2608 Notre Dame Journal of Formal Logic 0   3
2609 Nova Acta Leopoldina Neue Folge 0   1
2610 Novi Sad Journal of Mathematics 0   2
2611 Novini Energetiki 0   1
2612 Novo 0   2
2613 Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 0   3
2614 Nowa Edukacja Zawodowa 0   1
2615 Nowa Elektrotechnika 0   1
2616 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 0   8
2617 Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne 0   11
2618 Nowa Marchia - Zeszyty Naukowe 0   1
2619 Nowa Medycyna 0   1
2620 Nowa Polityka Wschodnia 0   1
2621 Nowa Szkoła 0   17
2622 Nowa Technika Wojskowa 0   1
2623 Nowator 0   1
2624 Nowe Książki 0   3
2625 Nowe Prawo 0   2
2626 Nowe stulecie dziecku 0   1
2627 Nowiny Lekarskie 0   5
2628 Nowiny Psychologiczne 0   1
2629 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 0   31
2630 Nowoczesne Ciepłownictwo 0   1
2631 Nowoczesne rozwiązania urządzeń oświetleniowych 0   1
2632 Nowoczesne Systemy Zarządzania 0   1
2633 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 0   2
2634 Nowotwory Journal of Oncology 0   1
2635 Nowy Filomata 0   1
2636 Nowy Medyk 0   1
2637 Nowy Przegląd Notarialny 0   3
2638 Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy 0   1
2639 npj Materials Degradation 0   1
2640 NSW Federation of Community Language Schools 0   1
2641 Nuclear Engineering and Design 0   1
2642 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 0   1
2643 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 0   5
2644 Nuclear Physics A 0   18
2645 Nuclear Physics B 0   3
2646 Nucleic Acids Research 0   2
2647 Nukleonika 0   14
2648 Numerical Functional Analysis and Optimization 0   2
2649 Nuovo Cimento B 0   1
2650 Nurt SVD 0   1
2651 Nutrient Cycling in Agroecosystems 0   1
2652 Nutrition Reviews 0   1
2653 NZV : Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 0   1
2654 Oberwolfach Reports 0   1
2655 Obiekty Inżynierskie 0   8
2656 Oblicza 0   1
2657 Oblicza europejskiej tożsamości 0   1
2658 Oblicza Komunikacji 0   1
2659 Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny 0   14
2660 Obróbka Plastyczna Metali 0   1
2661 Oceanological and Hydrobiological Studies 0   1
2662 Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry 0   1
2663 Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire 0   0
2664 Ochrona Pracy 0   8
2665 Ochrona Przed Korozją 0   19
2666 Ochrona Środowiska 0   14
2667 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources 0   5
2668 Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 0   1
2669 Odra 0   35
2670 Odrodzenie i Reformacja w Polsce 0   2
2671 Odzież 0   3
2672 Oecologia 0   1
2673 Oeconomia Copernicana 0   4
2674 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 0   1
2675 Ogrody Nauk i Sztuk 0   2
2676 Ogrzewnictwo i Klimatyzacja 0   1
2677 Okiem KNPEiS. Czasopismo internetowe Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD UAM 0   2
2678 Oncoimmunology 0   1
2679 Oncology Letters 0   1
2680 Oncotarget 0   3
2681 Onkologia i Radioterapia 0   1
2682 Onkologia Info 0   1
2683 Onkologia w Praktyce Klinicznej 0   3
2684 Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja 0   1
2685 Online Post-Conference Journal 0   1
2686 Onomastica 0   4
2687 Opcje 0   1
2688 Open Engineering 0   1
2689 Open Mathematics 0   2
2690 Open Systems & Information Dynamics 0   5
2691 Opera Slavica 0   4
2692 Operations Research and Decisions 0   1
2693 Operations Research Letters 0   2
2694 Operator Theory: Advances and Applications 0   1
2695 Opieka, Wychowanie, Terapia 0   7
2696 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręcznikow Szkolnych 0   1
2697 Opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych na 81. posiedzeniu Senatu VIII kadencji 2, 3, i 4 września 2015 0   1
2698 Opir Materialiv i Teoriâ Sporud : Naukovo-Tehničnij Zbirnik 0   1
2699 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 0   3
2700 Optica Applicata 0   15
2701 Optical and Quantum Electronics 0   3
2702 Optical Fiber Technology 0   1
2703 Optical Materials 0   14
2704 Optics and Lasers in Engineering 0   1
2705 Optics Communications 0   3
2706 Optics Express 0   1
2707 Optimization 0   13
2708 Optimization and Engineering 0   1
2709 Optimum. Economic Studies 0   1
2710 Optimum. Studia Ekonomiczne 0   1
2711 Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli historii - praktyki pedagogiczne studentów 0   0
2712 Opuscula Mathematica 0   10
2713 Opuscula Sociologica 0   6
2714 Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne 0   21
2715 Orbis Linguarum 0   40
2716 Organizacijna psihologiâ. Ekonomična psihologiâ 0   1
2717 Organizacja i Kierowanie = Organization and Management 0   8
2718 Organizacja i Zarządzanie 0   3
2719 Ornis Fennica 0   3
2720 Ornis Polonica 0   2
2721 Ornithologische Mitteilungen 0   1
2722 Ornitologia Neotropical 0   1
2723 Orońsko 0   1
2724 Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 0   5
2725 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 0   1
2726 Orzecznictwo Sądów Polskich 0   4
2727 Osnovi pobudovi trenuval'nogo procesu v cikličnih vidah sportu 0   1
2728 Osnovi ta Fundamenti : Mižvidomčij Naukovo-Tehničnij Zbirnik 0   1
2729 Ostdeutsche Familienkunde 0   1
2730 Osteuropa 0   0
2731 Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbűcher 0   1
2732 Osteuropa Recht 0   3
2733 Oświata i Wychowanie 0   1
2734 Oświata i Wychowanie. Wersja - A 0   2
2735 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 0   1
2736 Oświatowiec 0   2
2737 Otolaryngologia Polska 0   1
2738 Otwarta Szkoła 0   1
2739 Otwarte Referarium Filozoficzne 0   1
2740 Ókor 0   1
2741 Ölhydraulik und Pneumatic 0   1
2742 Pacific Journal of Mathematics 0   1
2743 Paedagogia Christiana 0   5
2744 PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 0   1
2745 Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej 0   15
2746 Pamięć i Przyszłość 0   2
2747 Pamięć i Sprawiedliwość: pismo Instytutu Pamięci Nrodowej 0   5
2748 Pamiętnik Literacki 0   16
2749 Pamiętnik Literacki [Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie] 0   1
2750 PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 0   11
2751 Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne 0   1
2752 Państwo a Kultura Polityczna 0   1
2753 Państwo i Prawo 0   14
2754 Państwo i Społeczeństwo 0   2
2755 Państwo Prawne 0   1
2756 Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 0   11
2757 Paradigmata poznání 0   5
2758 Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 0   2
2759 Parasitology Research 0   2
2760 Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne 0   15
2761 Parergon: pismo naukowo-artystyczne 0   1
2762 Parezja 0   4
2763 Park Tysiąclecia / Millenium Park 0   1
2764 Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 0   4
2765 Pasja czy misja? O uczeniu filozofii 0   0
2766 Pastores 0   1
2767 Patient Preference and Adherence 0   1
2768 PATINFO '99 0   1
2769 Pattern Recognition Letters 0   1
2770 PÄD Forum 0   1
2771 Pedagogická Orientace 0   1
2772 Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports 0   1
2773 Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka 0   1
2774 Pedagogička Orientace 0   0
2775 Pedagogični nauki: teoriâ, istoriâ, innovacijni tehnologii 0   6
2776 Pedagogika 0   0
2777 Pedagogika Filozoficzna on-line 0   2
2778 Pedagogika Katolicka 0   2
2779 Pedagogika Mediów 0   7
2780 Pedagogika Pracy 0   14
2781 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 0   2
2782 Pedagogika Społeczna 0   5
2783 Pedagogika Szkoły Wyższej 0   2
2784 Pedagogika [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie] 0   1
2785 Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku 0   1
2786 Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych 0   1
2787 Pediatria Po Dyplomie 0   1
2788 Pediatria Polska 0   1
2789 Pediatria Praktyczna 0   1
2790 Pediatria Współczesna 0   1
2791 Pediatric Blood & Cancer 0   1
2792 Pediatric Nephrology 0   1
2793 Pediatric Transplantation 0   1
2794 Pegaz Lubuski 0   6
2795 Peitho : examina antiqua 0   1
2796 Pensamiento 0   1
2797 Peptides 0   1
2798 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 0   1
2799 Periodica Mathematica Hungarica 0   2
2800 Periodica Polytechnica - Civil Engineering 0   1
2801 Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 0   2
2802 Pestycydy 0   1
2803 Pestycydy = Pesticides 0   3
2804 Phaenomena: Zeszyty Naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 0   2
2805 Pharmaceutical Chemistry Journal 0   3
2806 Pharmacological Research 0   7
2807 Phase Transitions 0   7
2808 Phenomena 0   0
2809 Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends 0   1
2810 Philology 0   1
2811 Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel 0   1
2812 Philosophica 0   1
2813 Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A 0   1
2814 Philosophisches Jahrbuch 0   1
2815 Phonetician 0   1
2816 Photonics Letters of Poland 0   4
2817 Photosynthetica 0   8
2818 Physica A 0   28
2819 Physica B 0   2
2820 Physica C : Superconductivity and its Applications 0   1
2821 Physica D 0   3
2822 Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures 0   1
2823 Physica Medica 0   3
2824 Physica Scripta 0   11
2825 Physica Status Solidi 0   2
2826 Physica Status Solidi A-Applied Research 0   13
2827 Physica Status Solidi B-Basic Research 0   10
2828 Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 0   2
2829 Physica Status Solidi C 0   2
2830 Physica Status Solidi. Rapid Research Letters 0   1
2831 Physical Chemistry Chemical Physics 0   2
2832 Physical Review A 0   40
2833 Physical Review B 0   28
2834 Physical Review C 0   24
2835 Physical Review D 0   43
2836 Physical Review E 0   32
2837 Physical Review Letters 0   20
2838 Physical Review X 0   2
2839 Physicochemical Problems of Mineral Processing 0   1
2840 Physics and Chemistry of Glasses 0   1
2841 Physics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology. Part B 0   1
2842 Physics Letters A 0   42
2843 Physics Letters B 0   9
2844 Physics of Atomic Nuclei 0   1
2845 Physics of Fluids 0   1
2846 Physics of the Solid State 0   1
2847 Physics Reports 0   1
2848 Physiological Measurement 0   3
2849 Physiological Research 0   3
2850 Phytochemistry Letters 0   1
2851 Phytotherapy Research 0   1
2852 Pielęgniarka i położna 0   1
2853 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health 0   1
2854 Pielęgniarstwo Polskie 0   1
2855 Pielęgniarstwo Specjalistyczne 0   3
2856 Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 0   3
2857 Pilęgniarka i Położna 0   1
2858 Pionierzy 0   7
2859 Piosenka. Rocznik kulturalny 0   1
2860 Piotrkowskie Zeszty Historyczne 0   3
2861 Pivdennij Arhiv 0   1
2862 Place Branding and Public Diplomacy 0   1
2863 Plant Biosystems 0   2
2864 Plant Ecology 0   1
2865 Plant Science 0   1
2866 Plant Systematics and Evolution 0   1
2867 Plaste und Kautschuk 0   5
2868 Platonovskie Isledovaniâ 0   1
2869 PLoS One 0   20
2870 Płaj 0   1
2871 Pneumonologia i Alergologia Polska 0   1
2872 Podgląd socjoliberalny 0   1
2873 Podkarpackie Forum Filologiczne 0   1
2874 Podteksty 0   1
2875 Poezja 0   1
2876 Pogranicza 0   1
2877 Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny 0   3
2878 Pogranicze: studia społeczne 0   2
2879 Pojazdy Szynowe 0   2
2880 POKO Sat & Kabel Magazyn 0   4
2881 Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej 0   1
2882 Polen - Analysen 0   2
2883 Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 0   5
2884 Policjanci : policyjny magazyn historyczny 0   2
2885 Poliglota 0   2
2886 Polilog. Studia Neofilologiczne 0   3
2887 Polimeri 0   1
2888 Polimery 0   1
2889 Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe 0   2
2890 Polish Contenporary Law 0   0
2891 Polish Engineers 0   2
2892 Polish Hyperbaric Research 0   1
2893 Polish Journal of Agronomy 0   1
2894 Polish Journal of Applied Psychology 0   3
2895 Polish Journal of Chemical Technology 0   2
2896 Polish Journal of Chemistry 0   1
2897 Polish Journal of Ecology 0   20
2898 Polish Journal of Educational Studies 0   1
2899 Polish Journal of Environmental Studies 0   25
2900 Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 0   1
2901 Polish Journal of Landscape Studies 0   1
2902 Polish Journal of Management Studies 0   3
2903 Polish Journal of Microbiology 0   7
2904 Polish Journal of Natural Sciences 0   3
2905 Polish Journal of Philosophy 0   1
2906 Polish Journal of Radiology 0   2
2907 Polish Journal of Soil Science 0   5
2908 Polish Journal of Veterinary Sciences 0   4
2909 Polish Music Journal. Online musicology journal dedicated to the study of Polish music 0   1
2910 Polish News 0   1
2911 Polish Political Science Yearbook 0   5
2912 Polish Population Reviev 0   2
2913 Polish Psychological Bulletin 0   3
2914 Polish Qarterly of Developmental Psychology 0   1
2915 Polish Sociological Review 0   2
2916 Polish Technical Review 0   1
2917 Polit: Pismo Koła Naukowego Polit 0   1
2918 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   1
2919 Politex 0   1
2920 Political Preferences 0   1
2921 Politične Žittâ 0   1
2922 Politische Studien : Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen 0   1
2923 Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal 0   1
2924 Polityka Gospodarcza 0   3
2925 Polityka i Bezpieczeństwo 0   1
2926 Polityka i Społeczeństwo 0   2
2927 Polityka regionalna - doświadczenia i stan badań 0   2
2928 Polityka Społeczna 0   5
2929 Polonia 0   32
2930 Polonica 0   1
2931 Polonistyka 0   16
2932 Polonus 0   4
2933 Polska Medycyna Rodzinna 0   2
2934 Polska Myśl Pedagogiczna 0   1
2935 Polska The Times 0   2
2936 Polska w Europie. Zeszyt Specjalny 0   0
2937 Polska Zbrojna 0   1
2938 Polski Instalator 0   1
2939 Polski Merkuriusz Lekarski 0   2
2940 Polski Proces Cywilny 0   2
2941 Polski Przegląd Kardiologiczny 0   1
2942 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 0   1
2943 Polski Rocznik Muzykologiczny 0   3
2944 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 0   2
2945 Polskie Archiwum Hydrobiologii 0   6
2946 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine 0   7
2947 Polskie Drogi 0   9
2948 Polskie Drogi : Drogi Miejskie i Gminne [dod.] 0   1
2949 Polskie Forum Psychologiczne 0   10
2950 Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne 0   4
2951 Polyhedron 0   2
2952 Polymers and Liquid Crystals 0   1
2953 Pomerania Antiqua 0   0
2954 Pomiary, Automatyka, Kontrola 0   349
2955 Pomiary, Automatyka, Robotyka 0   58
2956 Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 0   1
2957 Pomocnik Historyczny - Polityka 0   2
2958 Pomosty 0   1
2959 Population Ecology 0   1
2960 Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora 0   1
2961 Poradnik Językowy 0   29
2962 Poradnik Psychologiczny 0   0
2963 Porivnal'no-pedagogični studii 0   1
2964 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 0   2
2965 Positivity 0   8
2966 Post Scriptum 0   6
2967 Postępy Biochemii 0   3
2968 Postępy Biologii Komórki 0   2
2969 Postępy Fizyki 0   7
2970 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 0   5
2971 Postępy Mikrobiologii 0   2
2972 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 0   1
2973 Postępy Rehabilitacji 0   2
2974 Postępy Techniki Jądrowej 0   2
2975 Postępy w Ochronie Roślin 0   2
2976 Postscriptum Polonistyczne 0   2
2977 Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 0   0
2978 Potsdamer Forschungen der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 0   1
2979 Poverchnost 0   2
2980 Powder Technology 0   1
2981 Power Electronics Devices Compatibility - PEDC 2001 0   1
2982 Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 0   3
2983 Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering 0   1
2984 Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 0   1
2985 Poznańskie Spotkania Językoznawcze 0   8
2986 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 0   10
2987 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 0   1
2988 Poznańskie Studia Slawistyczne 0   1
2989 Poznańskie Studia Teologiczne 0   8
2990 Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 0   2
2991 Półrocznik Językoznawczy Tertium 0   2
2992 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 0   3
2993 Praca Socjalna 0   9
2994 Prace Badawcze Komisji Technologii Budowy Maszyn PAN - Oddział w Poznaniu 0   1
2995 Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej 0   1
2996 Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 0   7
2997 Prace doktorskie obronione w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2001 0   1
2998 Prace Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmed we Wrocławiu 0   1
2999 Prace Edytorskie 0   9
3000 Prace Filologiczne 0   3
3001 Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 0   1
3002 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 0   6
3003 Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 0   9
3004 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 0   1
3005 Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute 0   6
3006 Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn 0   12
3007 Prace Instytutu Odlewnictwa 0   1
3008 Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 0   1
3009 Prace Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie 0   4
3010 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej 0   1
3011 Prace Instytutu Technologii Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w zakresie podwyższania własności eksploatacyjnych części maszyn 0   2
3012 Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 0   12
3013 Prace Językoznawcze 0   1
3014 Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 0   2
3015 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 0   2
3016 Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 0   1
3017 Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 0   0
3018 Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 0   5
3019 Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej 0   6
3020 Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach 0   34
3021 Prace Komisji Metrologii PAN 0   0
3022 Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach 0   1
3023 Prace Komisji Technologii Drewna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych 0   3
3024 Prace Literackie 0   1
3025 Prace Literaturoznawcze 0   1
3026 Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego 0   3
3027 Prace Matematyczne / Uniwersytet Śląski w Katowicach 0   1
3028 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0   80
3029 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 0   0
3030 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Problemy Gospodarki Światowej 0   1
3031 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Techniczna i Informatyczna 0   1
3032 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 0   14
3033 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo 0   4
3034 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 0   4
3035 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias 0   2
3036 Prace Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   0
3037 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 0   1
3038 Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 0   10
3039 Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej 0   1
3040 Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej 0   12
3041 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej 0   1
3042 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 0   7
3043 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej 0   5
3044 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 0   1
3045 Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej 0   6
3046 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 0   3
3047 Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 0   11
3048 Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej 0   8
3049 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 0   1
3050 Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej 0   8
3051 Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej 0   4
3052 Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej 0   15
3053 Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej 0   2
3054 Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 0   8
3055 Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 0   5
3056 Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka 0   2
3057 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 0   2
3058 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika 0   13
3059 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 0   4
3060 Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 0   1
3061 Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią 0   5
3062 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 0   133
3063 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana 0   3
3064 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0   1
3065 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 0   33
3066 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa 0   7
3067 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 0   4
3068 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 0   7
3069 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 0   14
3070 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Kultura Fizyczna 0   1
3071 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 0   2
3072 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 0   1
3073 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy 0   5
3074 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu 0   5
3075 Prace ORED-u [Ośrodek Rozwoju Przemysłu Drzewnego] 0   2
3076 Prace Pienińskie 0   1
3077 Prace Polonistyczne 0   1
3078 Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku 0   1
3079 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   1
3080 Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn 0   24
3081 Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn 0   17
3082 Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 0   8
3083 Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych 0   3
3084 Praci Institutu Elektrodinamiki Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini 0   9
3085 Pracodawca 0   1
3086 Pracownik, edukacja, gospodarka 0   1
3087 Pragmatics 0   3
3088 Prague Economic Papers 0   1
3089 Prague Papers on the History of Intetrnational Relations 0   1
3090 Prakseologia 0   2
3091 Praktische Metallographie 0   16
3092 Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 0   2
3093 Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 0   1
3094 Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej 0   1
3095 Pravo i Suspil'stvo : Mižnarodnij Žurnal 0   1
3096 Pravo ta Deržavne Upravlinnâ 0   1
3097 Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe 0   2
3098 Prawo Bankowe 0   1
3099 Prawo Europejskie w Praktyce 0   2
3100 Prawo Finansów Publicznych 0   10
3101 Prawo i Więź 0   1
3102 Prawo i Życie 0   3
3103 Prawo Spółek 0   4
3104 Prawo w Działaniu 0   3
3105 Prawo w Transporcie 0   2
3106 Praxema. Journal of Visual Semiotics 0   1
3107 PRAXIS. Fremdsprachenunterricht 0   3
3108 Práce z dějin slavistiky 0   1
3109 Precision Engineering 0   3
3110 Prestiż - relacje gospodarcze 0   1
3111 Preteksty: Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Filozofów 0   1
3112 Preußenland 0   2
3113 Pribory 0   1
3114 Prikladnaâ Matematika i Mehanika 0   1
3115 Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 0   12
3116 Pro Dialog 0   4
3117 Pro Libris 0   258
3118 proba wprowadzenia rekordu 0   0
3119 Probability and Mathematical Statistics 0   4
3120 Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ 0   5
3121 Problemi Političnoj Psihologii 0   1
3122 Problemi Slov'ânoznavstva 0   1
3123 Problemi teorii ta metodologii buhgalters'kogo obliku, kontrolu i analizu : mižnarodnij zbirnik naukovih prac 0   2
3124 Problemos 0   1
3125 Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0   7
3126 Problems of Control and Information Theory 0   1
3127 Problems of Education in the 21st Century 0   3
3128 Problemy Alkoholizmu 0   2
3129 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 0   1
3130 Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 0   1
3131 Problemy Ekologii 0   9
3132 Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development 0   4
3133 Problemy Eksploatacji 0   3
3134 Problemy Genezy 0   20
3135 Problemy Higieny 0   2
3136 Problemy Higieny i Epidemiologii 0   1
3137 Problemy Higieny Pracy 0   1
3138 Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne 0   1
3139 Problemy Humanistyki 0   1
3140 Problemy i perspektivy razvitiâ sotrudničestva meždu stranami ugo-vostočnoj Evropy v ramkah černomorskogo ekonomičeskogo sotrudničestva i GUAM : sbornik naučnyh trudov 0   1
3141 Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych 0   0
3142 Problemy Inżynierii Rolniczej 0   11
3143 Problemy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska 0   1
3144 Problemy Jakości 0   3
3145 Problemy Kryminalistyki = Issues of Forensic Science 0   4
3146 Problemy Masinostroenija i Nadeznosti Masin 0   1
3147 Problemy Medycyny Rodzinnej 0   1
3148 Problemy Medycyny Społecznej 0   0
3149 Problemy Narkomanii 0   1
3150 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 0   62
3151 Problemy Oświaty na Wsi 0   2
3152 Problemy Pielęgniarstwa 0   1
3153 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 0   1
3154 Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 0   2
3155 Problemy Procnosti 0   1
3156 Problemy Profesjologii 0   150
3157 Problemy Rehabilitacji Społecznej 0   0
3158 Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 0   1
3159 Problemy Rehabilitacji Zawodowej 0   1
3160 Problemy Rodziny 0   4
3161 Problemy Rozwoju Budownictwa 0   1
3162 Problemy Rozwoju Miast 0   3
3163 Problemy rozwoju zawodowego pracowników 0   1
3164 Problemy sovremennogo betona i železobetona 0   3
3165 Problemy Studiów Nauczycielskich 0   0
3166 Problemy Transportu i Logistyki 0   5
3167 Problemy Wczesnej Edukacji 0   12
3168 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 0   1
3169 Problemy Współczesnej Kryminalistyki 0   1
3170 Problemy wykonawcze muzyki współczesnej 0   0
3171 Problemy Zarządzania 0   7
3172 Procedia - Social and Behavioral Sciences 0   2
3173 Procedia CIRP 0   0
3174 Procedia Computer Science 0   1
3175 Procedia Engineering 0   2
3176 Procedia Manufacturing 0   0
3177 Procedury Administracyjne i Podatkowe 0   3
3178 Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 0   2
3179 Proceedings of Artificial Intelligence Studies 0   2
3180 Proceedings of ECOpole 0   1
3181 Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine 0   1
3182 Proceedings of SPIE 0   13
3183 Proceedings of the American Mathematical Society 0   10
3184 Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 0   1
3185 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 0   1
3186 Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical Sciences 0   1
3187 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B 0   1
3188 Proceedings of the Japan Academy. Ser. A : Mathematical Sciences 0   2
3189 Proceedings of the Royal Society A 0   3
3190 Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 0   1
3191 Process Systems Engineering 0   1
3192 Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji 0   2
3193 Professional'noe obrazovanie v sovremennom mire = Proffesional education in the modern world 0   2
3194 Prof-Europe 0   28
3195 Programista : Magazyn Programistów i Liderów Zespołów IT 0   1
3196 Progress in Biophysics and Molecular Biology 0   2
3197 Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 0   2
3198 Progress in Lipid Research 0   1
3199 Progress in Optics 0   1
3200 Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin 0   8
3201 Progress in Surface Science 0   1
3202 Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ 0   28
3203 Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy 0   10
3204 Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie 0   7
3205 Prokurator 0   1
3206 Prokuratura i Prawo 0   25
3207 Prokuratura Krajowa 0   0
3208 ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne 0   1
3209 Prosopon 0   1
3210 Proudy. Středoevropský Časopis pro Vědu a Literaturu 0   1
3211 Provocator 0   0
3212 Próby i Szkice Humanistyczne 0   1
3213 Próby. Nieregularnik Filologiczny 0   1
3214 Przedmioty humanistyczne w gimnazjum 0   1
3215 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 0   62
3216 Przedsiębiorstwo i Region 0   5
3217 Przedsiębiorstwo Przyszłości 0   3
3218 Przegląd Antropologiczny 0   1
3219 Przegląd Archeologiczny 0   0
3220 Przegląd Artystyczno-Literacki 0   1
3221 Przegląd Badań Edukacyjnych 0   6
3222 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 0   1
3223 Przegląd Biblioteczny 0   3
3224 Przegląd Budowlany 0   164
3225 Przegląd Bydgoski 0   2
3226 Przegląd Elektrotechniczny 0   186
3227 Przegląd Filozoficzno-Literacki 0   1
3228 Przegląd Filozoficzny 0   0
3229 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 0   46
3230 Przegląd Geodezyjny 0   7
3231 Przegląd Geologiczny 0   17
3232 Przegląd Geopolityczny 0   32
3233 Przegląd Glottodydaktyczny 0   2
3234 Przegląd Górniczy 0   6
3235 Przegląd Historyczno-Oświatowy 0   19
3236 Przegląd Historyczno-Wojskowy 0   4
3237 Przegląd Historyczny 0   12
3238 Przegląd Humanistyczny 0   8
3239 Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny / Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej 0   8
3240 Przegląd Komunalny 0   27
3241 Przegląd Kulturoznawczy 0   3
3242 Przegląd Legislacyjny 0   4
3243 Przegląd Leśniczy 0   2
3244 Przegląd Lubuski 0   9
3245 Przegląd Mechaniczny 0   24
3246 Przegląd Mleczarski 0   14
3247 Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations 0   8
3248 Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities 0   56
3249 Przegląd Nauk Historycznych 0   1
3250 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 0   13
3251 Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie 0   4
3252 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 0   1
3253 Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 0   16
3254 Przegląd Odlewnictwa 0   9
3255 Przegląd Organizacji 0   23
3256 Przegląd Papierniczy 0   4
3257 Przegląd Pedagogiczny 0   5
3258 Przegląd Piekarski i Cukierniczy 0   1
3259 Przegląd Podatkowy 0   1
3260 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 0   2
3261 Przegląd Policyjny 0   3
3262 Przegląd Politologiczny 0   8
3263 Przegląd Polonijny 0   1
3264 Przegląd Polsko-Polonijny 0   2
3265 Przegląd Powszechny 0   27
3266 Przegląd Pożarniczy 0   1
3267 Przegląd Prawa Egzekucyjnego 0   1
3268 Przegląd Prawa Handlowego 0   4
3269 Przegląd Prawa i Administracji 0   10
3270 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 0   15
3271 Przegląd Prawa Publicznego 0   4
3272 Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics 0   4
3273 Przegląd Przyrodniczy 0   29
3274 Przegląd Psychologiczny 0   1
3275 Przegląd Radcowski : Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 0   1
3276 Przegląd Religioznawczy 0   13
3277 Przegląd Rusycystyczny 0   34
3278 Przegląd Samorządowy 0   9
3279 Przegląd Sądowy 0   3
3280 Przegląd Sejmowy 0   13
3281 Przegląd Służby Cywilnej 0   1
3282 Przegląd Socjologiczny 0   6
3283 Przegląd Spawalnictwa 0   2
3284 Przegląd Statystyczny 0   5
3285 Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 0   1
3286 Przegląd Strategiczny 0   2
3287 Przegląd Strzelecki : organ III Okręgu Związku Strzeleckiego 0   1
3288 Przegląd Środkowo-Wschodni 0   1
3289 Przegląd Techniczny 0   1
3290 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 0   47
3291 Przegląd Tyflologiczny 0   4
3292 Przegląd Uniwersytecki 0   1
3293 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 0   1
3294 Przegląd Wielkopolski 0   3
3295 Przegląd Więziennictwa Polskiego 0   2
3296 Przegląd Włókienniczy 0   3
3297 Przegląd Wojsk Lądowych 0   1
3298 Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 0   27
3299 Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 0   3
3300 Przegląd Wschodni 0   5
3301 Przegląd Wschodnioeuropejski 0   2
3302 Przegląd Zachodni 0   39
3303 Przegląd Zachodnio-Pomorski 0   6
3304 Przegląd Zachodniopomorski 0   11
3305 Przegląd Zoologiczny 0   12
3306 Przejawy potoczności w tekstach artystycznych 0   1
3307 Przekładaniec. A Journal of Translation Studies 0   1
3308 Przemysł Chemiczny 0   10
3309 Przemysł Drzewny 0   28
3310 Przemysł Spożywczy 0   4
3311 Przestrzenie Teorii 0   1
3312 Przestrzeń 0   1
3313 Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] 0   4
3314 Przeszłość Demograficzna Polski: materiały i studia 0   1
3315 Przyjaciel przy pracy 0   6
3316 Przyroda Polska 0   5
3317 Przyroda Sudetów 0   1
3318 Przyrodnik Ustroński 0   2
3319 Przyszłość. Świat - Europa - Polska 0   3
3320 Przywództwo polityczne / pod red. Tadeusza Bodio.- Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa 0   1
3321 Psichologiceskij Zurnal 0   1
3322 Psichologija 0   1
3323 Psihologiâ. Cinnosti. Osobistist' 0   1
3324 Psihologičeskie i Mediko-Biologičeskie Problemy Fizičeskoj Kultury i Sporta 0   1
3325 Psychiatria 0   4
3326 Psychiatry Research 0   1
3327 Psychologia Ekonomiczna 0   1
3328 Psychologia Rozwojowa 0   10
3329 Psychologia Społeczna 0   4
3330 Psychologia w Szkole 0   11
3331 Psychologia w Szkole. Wydanie specjalne 0   1
3332 Psychologia Wychowawcza 0   3
3333 Psychologiczne Zeszyty Naukowe 0   28
3334 Psychology 0   1
3335 Psychology Research 0   1
3336 Psychophysiology 0   1
3337 Pszczelarstwo 0   1
3338 Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 0   2
3339 Ptaki Śląska 0   12
3340 Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 0   0
3341 Publicationes Mathematicae - Debrecen 0   22
3342 Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences 0   1
3343 Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) 0   1
3344 Publications of the Astronomical Society of Australia 0   1
3345 Publications of the Astronomical Society of Japan 0   2
3346 Puls 0   20
3347 Puls - UWAGA! Decyzją prof. Korbicza usunięty i nie wprowadzać do SKEP 0   0
3348 Pure and Applied Chemistry 0   1
3349 Quaestiones Mathematicae 0   4
3350 Quaestiones Oralitatis 0   1
3351 Qualitative Health Research 0   1
3352 Quantitative Methods in Economics 0   1
3353 Quantum Information Processing 0   4
3354 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 0   4
3355 Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska 0   4
3356 Quicio, Revista de Psicología 0   2
3357 Rachunkowość 0   1
3358 Racja stanu 0   15
3359 Racjonalista 0   3
3360 Radca Prawny 0   1
3361 Radca Prawny. Zeszyty naukowe 0   1
3362 Radiation Effects and Defects in Solids 0   3
3363 Radiation Measurements 0   2
3364 Radiation Physics and Chemistry 0   3
3365 Radio Electronics and Informatics 0   1
3366 Radioelectronics and Informatics 0   7
3367 Radioelektronika i Informatika 0   18
3368 Radioelektronika Informatika Upravlinnja 0   9
3369 Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi 0   12
3370 Radiotehnika 0   9
3371 Radiotherapy and onclogy 0   1
3372 Radoša personiba 0   1
3373 Random Structures and Algorithms 0   1
3374 Rassegna Italiana di Linguistica Applicata 0   1
3375 Reaction Kinetics and Catalysis Letters 0   2
3376 Real Analysis Exchange 0   2
3377 Recykling 0   9
3378 Refleksje 0   15
3379 Region : Lubuskie Pismo Samorządowe 0   8
3380 Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa 0   1
3381 Regular and Chaotic Dynamics 0   10
3382 Reguliruemye Asinchronnye Dvigateli 0   2
3383 Rehabilitacja w Praktyce 0   1
3384 Rejent 0   40
3385 Rekodifikace & Praxe 0   1
3386 Relacje. Studia z nauk społecznych 0   56
3387 Reliance 0   1
3388 Remedium 0   10
3389 Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II 0   5
3390 Rendiconti di Matematica 0   1
3391 Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni 0   1
3392 Renewable and Sustainable Energy Reviews 0   10
3393 Renewable Energy 0   2
3394 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 0   1
3395 Reports on Geodesy 0   10
3396 Reports on Geodesy and Geoinformatics 0   4
3397 Reports on Mathematical Logic 0   1
3398 Reports on Mathematical Physics 0   20
3399 Reports on Philosophy 0   1
3400 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej 0   1
3401 Res Historica 0   1
3402 Res Humana 0   0
3403 Research Advances in Photochemistry & Photobiology 0   1
3404 Research in Logistics & Production 0   5
3405 Research on Chemical Intermediates 0   1
3406 Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice 0   2
3407 Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences 0   1
3408 Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] 0   2
3409 RESED Revista de Estudios Socioeducativos 0   1
3410 Respectus Philologicus 0   4
3411 Restorative Neurology and Neuroscience 0   2
3412 Results in Mathematics 0   7
3413 Results in Mathematics. Resultate der Mathematik 0   3
3414 Review of Research 0   2
3415 Reviews in Chemical Engineering 0   1
3416 Reviews in Mathematical Physics 0   3
3417 Reviews on Advanced Materials Science [online] 0   6
3418 Revista de Estudios e Investigaciôn en Psycología y Educaciôn 0   1
3419 Revista de Metalurgia 0   1
3420 Revista de Minas 0   1
3421 Revista de Psicologia, Educaçao e Cultura 0   1
3422 Revista Electrotecnica 0   1
3423 Revista Inovatia Sociala 0   1
3424 Revista Matematica Complutense 0   1
3425 Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 0   4
3426 Revista Română de Drept European = Romanian Review of European Law 0   1
3427 Revista Română de Geografie Politică Universitatea din Oradea 0   1
3428 REVSTAT - Statistical Journal 0   1
3429 Revue de Mettalurgie - Cahiers d' Information Techniques 0   2
3430 Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées 0   4
3431 Revue Trimestrielle de Droit Immobilier 0   1
3432 Ridna Mova 0   1
3433 Rita Baum: filozofia, literatura, sztuka 0   12
3434 Roads and Bridges - Drogi i Mosty 0   1
3435 Robotica 0   6
3436 Robotics and Autonomous Systems 0   4
3437 Rocky Mountain Journal of Mathematics 0   2
3438 Rocznik Andragogiczny 0   15
3439 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 0   2
3440 Rocznik Chopinowski 0   1
3441 Rocznik Dolnośląski 0   2
3442 Rocznik Dzierżoniowski 0   22
3443 Rocznik Gdański 0   2
3444 Rocznik Gostyński 0   1
3445 Rocznik Historii Filozofii Polskiej 0   7
3446 Rocznik Historii Prasy Polskiej 0   3
3447 Rocznik Historyczno-Archiwalny 0   1
3448 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 0   5
3449 Rocznik Integracji Europejskiej 0   7
3450 Rocznik Jeleniogórski 0   1
3451 Rocznik Kaliski 0   4
3452 Rocznik Kognitywistyczny 0   2
3453 Rocznik Leszczyński 0   2
3454 Rocznik Lubuski 0   485
3455 Rocznik Łódzki 0   1
3456 Rocznik Łubowicki 0   5
3457 Rocznik Muzeum Górnośląskiego 0   5
3458 Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda 0   1
3459 Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie 0   1
3460 Rocznik Nadnotecki 0   1
3461 Rocznik Nauk Politycznych 0   1
3462 Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze 0   1
3463 Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie 0   2
3464 Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 0   2
3465 Rocznik Naukowy 0   0
3466 Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury 0   1
3467 Rocznik Ochrona Środowiska 0   2
3468 Rocznik Pedagogiczny 0   21
3469 Rocznik Pedagogiki Rodziny 0   1
3470 Rocznik Pilźnieński 0   1
3471 Rocznik Pleszewski 0   1
3472 Rocznik Pleszewski 2009 0   1
3473 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 0   6
3474 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria 0   1
3475 Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 0   1
3476 Rocznik Polsko-Niemiecki 0   2
3477 Rocznik Powiatu Oleskiego 0   2
3478 Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 0   44
3479 Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2005 0   1
3480 Rocznik Przekładoznawczy 0   5
3481 Rocznik Przemkowski 0   16
3482 Rocznik Ruskiej Bursy 0   1
3483 Rocznik Samorządowy 0   1
3484 Rocznik Sądecki 0   2
3485 Rocznik Słupski 0   1
3486 Rocznik Świdnicki 0   1
3487 Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 0   1
3488 Rocznik Wrocławski 0   1
3489 Rocznik Ziem Zachodnich 0   2
3490 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 0   13
3491 Roczniki Biblioteczne 0   6
3492 Roczniki Chemii = Annales Societatis Chimicae Polonorum 0   2
3493 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0   6
3494 Roczniki Filozoficzne 0   17
3495 Roczniki Gleboznawcze 0   5
3496 Roczniki Gorzowskie 0   1
3497 Roczniki Historii Socjologii 0   5
3498 Roczniki Historyczne 0   14
3499 Roczniki Humanistyczne 0   7
3500 Roczniki Inżynierii Budowlanej 0   0
3501 Roczniki Kulturoznawcze 0   2
3502 Roczniki Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie 0   1
3503 Roczniki Nauk Prawnych 0   1
3504 Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 0   1
3505 Roczniki Nauk Społecznych 0   1
3506 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 0   7
3507 Roczniki Naukowe II Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 0   1
3508 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie 0   1
3509 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 0   14
3510 Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Filozofia i Metodologia Nauk 0   1
3511 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 0   21
3512 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 0   1
3513 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 0   3
3514 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0   1
3515 Roczniki Pedagogiczne 0   2
3516 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego : Wiadomości Matematyczne 0   5
3517 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ser. 2, Wiadomości Matematyczne 0   1
3518 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria III : Matematyka Stosowana 0   1
3519 Roczniki Psychologiczne 0   3
3520 Roczniki Socjologii Rodziny 0   32
3521 Roczniki Teologiczne 0   1
3522 Roczniki Teologii Duchowości 0   1
3523 Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 0   1
3524 Roczniki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Socjologia 0   1
3525 Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 0   1
3526 Rodzina i Prawo 0   1
3527 Roeper Review 0   1
3528 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 0   1
3529 Rolniczy Puls 0   3
3530 Romanica Cracoviensia 0   1
3531 Romanica.doc 0   1
3532 Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 0   1
3533 Romano Atmo 0   25
3534 Romdom : remont, odbudowa, modernizacja 0   1
3535 Rossijskie i slavânskie issledovaniâ 0   1
3536 Rossijskij žurnal fizičeskogo vospitaniâ i sporta 0   1
3537 Rozhlad. Serbski Kulturny Časopis 0   1
3538 Rozprawy Elektrotechniczne 0   1
3539 Rozprawy Inżynierskie 0   1
3540 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) 0   8
3541 Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   2
3542 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   2
3543 Rozprawy Slawistyczne 0   1
3544 Rozprawy Społeczne 0   3
3545 Rozprawy, Studia, Monografie WSM 0   9
3546 Rozprawy Ubezpieczeniowe 0   1
3547 Rozprawy z Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 0   2
3548 Rozprawy z mechaniki konstrukcji i materiałów 0   1
3549 RSC Advances 0   2
3550 Ruch Filozoficzny 0   25
3551 Ruch Literacki 0   12
3552 Ruch Muzyczny 0   4
3553 Ruch Pedagogiczny 0   30
3554 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0   11
3555 Rudy i Metale Nieżelazne 0   17
3556 Rugia Journal 0   0
3557 Rundbrief : gesellschaft für angewandte mathematik und mechanik 0   1
3558 Rusinistični studii = Ruthenian Studies 0   1
3559 Russian Journal of Herpetology 0   1
3560 Russian Journal of Linguistics 0   3
3561 Russkaâ Literatura i Žurnalistika v Dviženii Vremeni 0   1
3562 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 0   5
3563 Rynek Energii 0   5
3564 Rynek Instalacyjny 0   5
3565 Rynek Inwestycji Drogowych 0   1
3566 Rzeczpospolita 0   146
3567 Rzeźba Polska 0   1
3568 Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Sociaty. Integration. Education 0   1
3569 Salamandra : magazyn przyrodniczy 0   3
3570 Samochody Specjalne 0   1
3571 Samorząd Terytorialny 0   8
3572 Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej 0   1
3573 Sarajevo Journal of Mathematics 0   1
3574 SAS : Serwis Administracyjno-Samorządowy 0   3
3575 Sbornik naucnych trudov 0   3
3576 Sbornik Praci Pedagogicke Fakulty Ostravske Univerzity. Pedagogicke Vedy 0   1
3577 Sbornik Prací Filozoficko - Přírodowědeckě Fakulty - Slezskě Univerzity w Opave. Řada Literárnévédná (A) 0   2
3578 Sbornik trudov 0   4
3579 Sbornik vedeckych praci Vysoke skoly banske - Technicke univerzity Ostrava 0   2
3580 Sborník prací filozofické fakulty brnenské univerzity. Rada klasická. Graeco-Latina Brunensia 0   1
3581 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 0   2
3582 Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 0   2
3583 Scandinavian Journal of Immunology 0   1
3584 Schedae Informaticae 0   1
3585 Scheringówka 0   1
3586 Schizophrenia Research 0   1
3587 Schlesien 0   1
3588 Schlesien Heute 0   11
3589 Schlesische Bergwacht 0   1
3590 Schlesisches Wochenblatt 0   0
3591 Schlesisches Wochenblatt = Tygodnik Śląski 0   1
3592 Scholasticus 0   3
3593 Science 0   1
3594 Science Advances 0   1
3595 Science and Education 0   1
3596 Science China - Mathematics 0   2
3597 Science of the Total Environment 0   4
3598 Science Research Education - SRE 2000 0   2
3599 Scientia et Fides 0   1
3600 Scientiae Mathematicae Japonicae 0   2
3601 Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy 0   1
3602 Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy 0   1
3603 Scientific Bulletin of National Mining University 0   1
3604 Scientific Bulletins of Rzeszów University of Technology 0   3
3605 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics 0   2
3606 Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra 0   3
3607 Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management 0   1
3608 Scientific Journal "ScienceRise" 0   1
3609 Scientific Papers of Agricultural University of Poznań. Animal Science 0   1
3610 Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. 0   1
3611 Scientific Papers of the University of Pardubice 0   1
3612 Scientific Reports 0   14
3613 Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 0   1
3614 Scopus: Journal of East African Ornithology 0   2
3615 Scripta Biblica et Orientalia 0   1
3616 Scripta Comeniana Lesnensia. Miscellanea 0   1
3617 Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu 0   3
3618 Scripta Periodica 0   6
3619 Scripturae Lumen 0   2
3620 Secesja 0   1
3621 Securitologia 0   1
3622 Security Dimensions. International and National Studies 0   1
3623 Seksuologia Polska 0   1
3624 Semigroup Forum 0   2
3625 Semina Scientiarum 0   1
3626 Seminar : A Journal of Germanic Studies 0   2
3627 Seminare. Poszukiwania naukowe 0   1
3628 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 0   0
3629 Semper Fidelis 0   2
3630 Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne 0   3
3631 Sententiae 0   1
3632 Serbołużyczanie - Łużyce 0   1
3633 Series Mathematicae Catoviciensis et Debreceniensis 0   1
3634 Series on Biomechanics 0   1
3635 Set-Valued and Variational Analysis 0   1
3636 Sexuality & Culture 0   1
3637 SIAM Journal on Control and Optimization 0   4
3638 SIAM Journal on Optimization 0   3
3639 Siedlisko 0   2
3640 Sieroctwo społeczne i jego kompensacja 0   1
3641 Sigma 0   2
3642 Silesia Nova 0   12
3643 Silesian Journal of Legal Studies 0   2
3644 Silva Fennica 0   3
3645 Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 0   1
3646 Sino-US English Teaching 0   1
3647 Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 0   3
3648 Skarbniczka 0   1
3649 Skola 0   1
3650 Slavânskie Čteniâ 0   2
3651 Slavia Antiqua 0   1
3652 Slavia Occidentalis 0   3
3653 Slavia Orientalis 0   26
3654 Slavica Tarnopolensia 0   1
3655 Slavica Wratislaviensia 0   1
3656 Slezký Sbornik 0   1
3657 Slezský sborník. Acta Silesiaca 0   4
3658 Słowiańszczyzna Wschodnia 0   1
3659 Słowo Żydowskie : dwutygodnik społeczno-kulturalny 0   1
3660 Słupskie Prace Biologiczne 0   6
3661 Słupskie Prace Filologiczne 0   1
3662 Słupskie Studia Filozoficzne 0   17
3663 Słupskie Studia Historyczne 0   1
3664 Smart Materials and Structures 0   5
3665 Smart Materials Research 0   1
3666 SMPTE Motion Imaging Journal 0   1
3667 Social Science and Humanities Journal 0   1
3668 Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku 0   7
3669 Social'no-Gumanitarnyj Vestnik: Vserossijskij sbornik naučnyh trudov 0   1
3670 Social'no-Trudovi Vidnosini : Teoriâ ta Praktika 0   1
3671 Societas / Communitas 0   2
3672 Society for Neuroscience Abstracts 0   2
3673 Sociology Study 0   1
3674 Sociosfera. Naučno-metodičeskij i teoretičeskij žurnal 0   1
3675 Socjolingwistyka 0   2
3676 Sofia 0   11
3677 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich 0   7
3678 Software 2.0 0   1
3679 Software Developer's Journal 0   5
3680 Soil Dynamics and Earthquake Engineering 0   1
3681 Soil Science Annual 0   2
3682 Solid State Communications 0   6
3683 Solid State Ionics 0   2
3684 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0   3
3685 Solid State Phenomena 0   5
3686 Solov'evskie Issledovaniâ 0   11
3687 Southeast Asian Bulletin of Mathematics 0   2
3688 Sovet Mathematical Doklady 0   1
3689 Sovetskaa muzyka 0   1
3690 Soviet Physics : Solid State 0   1
3691 Sovremennyj Naučnyj Vestnik 0   2
3692 Sowi. Sozialwissenschaftliche Informationen 0   1
3693 Sowiniec 0   1
3694 Spanish Journal of Rural Development 0   1
3695 Special Topics & Reviews in Porous Media : An International Journal 0   1
3696 Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy 0   3
3697 Spectroscopy : an International Journal 0   1
3698 Spectroscopy Letters 0   3
3699 Speech and Language Technology 0   1
3700 Spektrum 0   5
3701 Spiegel der Forschung 0   1
3702 Społeczeństwo 0   1
3703 Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 0   3
3704 Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics 0   3
3705 Społeczeństwo i Rodzina 0   10
3706 Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej 0   1
3707 Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne 0   3
3708 Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 0   1
3709 Sport Wyczynowy 0   2
3710 Sportivnij Visnik Pridniprov'â 0   11
3711 Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, 0   5
3712 Spotkania z Zabytkami 0   7
3713 Sprache&Sprachen 0   1
3714 Sprachkontakte und Literaturvermittlung 0   1
3715 Sprachreport : Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache 0   1
3716 Sprachtypologie und Universelienforschung 0   1
3717 Sprachwissenschaft 0   3
3718 Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 0   7
3719 Sprawy Mieszkaniowe 0   3
3720 Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 0   8
3721 Sprawy Nauki 0   2
3722 Sprawy Wschodnie 0   1
3723 Standardy Medyczne 0   0
3724 Starch-Stärke 0   2
3725 Stateczność i optymalizacja konstrukcji trójwarstwowych 0   1
3726 Statistica Neerlandica 0   1
3727 Statistical Papers 0   3
3728 Statistics 0   5
3729 Statistics & Probability Letters 0   2
3730 Statyba Civil Engineering 0   1
3731 Steel and Composite Structures 0   2
3732 Stem Cell Reviews and Reports 0   1
3733 Stem Cells Translational Medicine 0   1
3734 Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektonice 0   0
3735 Stimmen der Zeit 0   1
3736 STIN 0   1
3737 Stochastic Analysis and Applications 0   17
3738 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 0   1
3739 Stochastic Processes and their Applications 0   1
3740 Stochastica : Revista de Matemática Pura y Aplicada 0   1
3741 Stochastics and Dynamics 0   2
3742 Stolica 0   1
3743 Stomatologia Współczesna 0   1
3744 Stosunki Międzynarodowe 0   7
3745 Strain 0   1
3746 Strategia rozwoju turystyki w województwie gorzowskim 0   1
3747 Stroitel'naâ Nauka i Tehnika 0   1
3748 Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering 0   1
3749 Strony 0   1
3750 Structural Optimization 0   1
3751 Structure 0   1
3752 Structures - Waves - Human Health 0   1
3753 Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku 0   1
3754 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 0   1
3755 Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe 0   1
3756 Studenckie Zeszyty Naukowe 0   1
3757 Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 0   2
3758 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV 0   2
3759 Studia Administracyjne 0   2
3760 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 0   3
3761 Studia Antyczne i Mediewistyczne 0   6
3762 Studia Artystyczne 0   1
3763 Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 0   1
3764 Studia Bałtyckie 0   2
3765 Studia Bałtyckie. Historia 0   0
3766 Studia Bliskowschodnie 0   1
3767 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe 0   3
3768 Studia Ecologiae et Bioethicae 0   20
3769 Studia Edukacyjne 0   11
3770 Studia Ekonomiczne = Economic Studies 0   3
3771 Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies 0   4
3772 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 0   3
3773 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 0   27
3774 Studia Ełckie 0   5
3775 Studia Epigraficzne 0   29
3776 Studia et Documenta Slavica (Studia i Szkice Slawistyczne) 0   1
3777 Studia Europaea Gnesnensia 0   3
3778 Studia Europejskie 0   1
3779 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 0   1
3780 Studia Filozoficzne 0   12
3781 Studia Fundacji "Polska w Europie" 0   1
3782 Studia Gdańskie 0   3
3783 Studia Geohistorica 0   1
3784 Studia Geopolitica 0   11
3785 Studia Geotechnica et Mechanica 0   10
3786 Studia Germanica Gedanensia 0   6
3787 Studia Germanica Posnaniensia 0   7
3788 Studia Gnesnensia 0   1
3789 Studia Historiae Oeconomicae 0   3
3790 Studia Historiae Scientiarum 0   1
3791 Studia Historica Slavo - Germanica 0   1
3792 Studia Historyczne 0   4
3793 Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą: księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta / red. nauk. Bohdan Halczak.- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 0   1
3794 Studia Historycznojęzykowe 0   1
3795 Studia Humanistyczne AGH 0   1
3796 Studia i Materiały 0   195
3797 Studia i Materiały Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0   1
3798 Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 0   2
3799 Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza 0   1
3800 Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 0   1
3801 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 0   7
3802 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 0   5
3803 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 0   9
3804 Studia i Materiały. Wychowanie Techniczne 0   1
3805 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 0   2
3806 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 0   3
3807 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze 0   4
3808 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska 0   98
3809 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Rosyjska 0   3
3810 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 0   63
3811 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Filologiczne 0   9
3812 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Społeczno-Polityczne 0   1
3813 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pedagogika i Psychologia 0   2
3814 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Technika 0   1
3815 Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 0   2
3816 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 0   3
3817 Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 0   1
3818 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 0   9
3819 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 0   11
3820 Studia i Raporty IUNG - PIB 0   2
3821 Studia i Rozprawy 0   0
3822 Studia i szkice slawistyczne 0   1
3823 Studia Indogermanica Lodziensia 0   1
3824 Studia Informatica 0   13
3825 Studia Informatica Pomerania 0   1
3826 Studia Iuridica 0   1
3827 Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 0   6
3828 Studia Judaica 0   1
3829 Studia Kresowe 0   7
3830 Studia Linguistica 0   2
3831 Studia Litteraria Polono - Slavica 0   1
3832 Studia Logica: an International Journal for Symbolic Logic 0   3
3833 Studia Lubuskie 0   27
3834 Studia Łomżyńskie 0   2
3835 Studia Mathematica 0   3
3836 Studia Medioznawcze 0   4
3837 Studia Medyczne = Medical Studies 0   1
3838 Studia Methodologica 0   2
3839 Studia Metodologiczne 0   1
3840 Studia Miejskie 0   1
3841 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 0   3
3842 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0   8
3843 Studia Nad Rodziną 0   1
3844 Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 0   1
3845 Studia Niemcoznawcze 0   29
3846 Studia Oeconomica Posnaniensia 0   8
3847 Studia Orientalne 0   2
3848 Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie 0   2
3849 Studia Paradyskie 0   12
3850 Studia Pedagogiczne 0   9
3851 Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 0   1
3852 Studia Philosophiae Christianae 0   5
3853 Studia Philosophica Wratislaviensia 0   22
3854 Studia Płockie 0   1
3855 Studia Politica Germanica 0   1
3856 Studia Politologiczne 0   7
3857 Studia Polonijne 0   1
3858 Studia Poradoznawcze 0   4
3859 Studia Pragmalingwistyczne 0   1
3860 Studia Prawa Prywatnego 0   1
3861 Studia Prawa Publicznego 0   7
3862 Studia Prawnicze 0   1
3863 Studia Prawnicze KUL 0   3
3864 Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 0   1
3865 Studia Prawno-Ekonomiczne 0   1
3866 Studia Psychologica 0   1
3867 Studia Regionalne i Lokalne 0   1
3868 Studia Religiologica 0   1
3869 Studia Romanica Posnaniensia 0   3
3870 Studia Rossica 0   1
3871 Studia Rossica Posnaniensia 0   1
3872 Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej 0   1
3873 Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 0   4
3874 Studia Rzeszowskie 0   1
3875 Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia 0   1
3876 Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 0   2
3877 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok 0   1
3878 Studia Semiotyczne 0   1
3879 Studia Słowianoznawcze 0   1
3880 Studia Socialia Cracoviensia 0   2
3881 Studia Socjologiczne 0   18
3882 Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 0   1
3883 Studia Społeczne 0   1
3884 Studia Śląskie 0   2
3885 Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 0   1
3886 Studia Universitatis "Babes-Bolyai" : Mathematica 0   5
3887 Studia Warmińskie 0   1
3888 Studia Wschodniosłowiańskie 0   1
3889 Studia Wyborcze 0   2
3890 Studia z Automatyki i Informatyki 0   9
3891 Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej 0   2
3892 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 0   4
3893 Studia z Filozofii Polskiej 0   49
3894 Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 0   1
3895 Studia z Historii Filozofii 0   5
3896 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 0   4
3897 Studia z Nauk Społecznych 0   3
3898 Studia z Prawa Wyznaniowego 0   10
3899 Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 0   1
3900 Studia z Teorii Wychowania 0   22
3901 Studia Zachodnie 0   304
3902 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 0   1
3903 Studia Zielonogórskie 0   63
3904 Studia Żródłoznawcze 0   3
3905 Studien zur Germanistik - rocznik germanistyczny 0   1
3906 Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management 0   3
3907 Studies in East European Thought 0   3
3908 Studies in Global Ethics and Global Education 0   2
3909 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 0   2
3910 Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 0   1
3911 Studies in Sport Humanities 0   1
3912 Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos 0   2
3913 Studium Vilnense A 0   4
3914 Style i Charaktery 0   1
3915 Styles of Communication 0   1
3916 Stylistyka 0   11
3917 Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 0   2
3918 Surface & Coatings Technology 0   3
3919 Surface and Interface Analysis 0   3
3920 Surface Science 0   3
3921 Surowce i Maszyny Budowlane 0   2
3922 Sustainability 0   1
3923 SVR : Straßenverkehrsrecht 0   1
3924 Sygnały Semiotyczne; streszczenia prac z dziedziny semiotyki 0   1
3925 Sylwan 0   5
3926 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 0   1
3927 Symulacja w Badaniach i Rozwoju 0   1
3928 Synapsa 0   1
3929 Synergies Pologne 0   1
3930 Synthese 0   2
3931 System DERO 0   1
3932 System Safety: Human - Technical Facility - Environment 0   7
3933 Systematic & Applied Acarology 0   1
3934 Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science 0   7
3935 Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) 0   2
3936 Systems and Control Letters 0   10
3937 Systems Science 0   9
3938 Systemy informatyczne inżynierii zarządzania 0   1
3939 Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 0   1
3940 Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '98 0   1
3941 Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 0   24
3942 Szafa. Kwartalnik literacko-artystyczny 0   2
3943 Szczeciński Informator Archiwalny 0   1
3944 Szkice Archiwalno-Historyczne 0   1
3945 Szkice Człuchowskie 0   1
3946 Szkice Humanistyczne 0   4
3947 Szkice Legnickie 0   3
3948 Szkiełko i Oko 0   1
3949 Szkło i Ceramika 0   1
3950 Szkoła - Zawód - Praca 0   9
3951 Szkoła Specjalna 0   8
3952 Szkoła Zawodowa 0   1
3953 Sztuka Edycji 0   1
3954 Sztuka i Filozofia 0   1
3955 Sztuka Leczenia 0   2
3956 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe : Biuletyn Naukowo-Techniczny 0   1
3957 Śląsk 0   1
3958 Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec 0   2
3959 Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 0   23
3960 Śląskie Miscellanea 0   1
3961 Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 0   1
3962 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 0   2
3963 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 0   5
3964 Środowisko Mieszkaniowe 0   1
3965 Świat i Słowo 0   3
3966 Świat Kolei 0   2
3967 Świat Nieruchomości 0   1
3968 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 0   7
3969 Škola 0   0
3970 Švetlosc. Časopis za litrraturu, kulturu i umetnosc 0   3
3971 Tarnowskie Studia Teologiczne 0   5
3972 Task Quarterly 0   1
3973 Tatra Mountains Mathematical Publications 0   3
3974 Tâželoe Mašinostroenie 0   1
3975 Teaching English with Technology 0   3
3976 Teatr 0   3
3977 Technica Didactica 0   1
3978 Technical Issues [on line] 0   1
3979 Technical Sciences 0   1
3980 Technical Transactions : Civil Engineering 0   1
3981 Technicna Elektrodinamika 0   8
3982 Technicna Elektrodinamika : Modeljuvannja elektronnich, energeticnich ta technologicnich sistem 0   1
3983 Technicna Elektrodinamika : Silovaja elektronika i energoeffektivnost' 0   2
3984 Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv 0   6
3985 Technicna Elektrodinamika : Sistemy kieruwannja ta kontrolju napivprovidnikovich peretvorjuvaciv 0   1
3986 Technika a Vzdelávanie 0   6
3987 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 0   4
3988 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 0   8
3989 Technologia i Automatyzacja Montażu 0   17
3990 Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji 0   3
3991 Technologia Wody 0   2
3992 Technologie Informatyczne w Zarządzaniu : Systemy Wspomagania Decyzji 0   0
3993 Technology and Culture 0   1
3994 Tehnički Vjestnik = Technical Gazette 0   9
3995 Tehnična Elektrodinamika 0   4
3996 Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki 0   26
3997 Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist' 0   37
3998 Tehnologiâ Mašinostroeniâ 0   4
3999 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 0   5
4000 Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 0   2
4001 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 0   2
4002 Tekst i dyskurs = Text und Diskurs 0   1
4003 Tekstoteka Filozoficzna 0   3
4004 Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe 0   6
4005 Teksty Drugie 0   9
4006 Tel. Vých. Šport 0   1
4007 Telecommunications Problems [online] 0   1
4008 Temat : Wynalazczość i Racjonalizacja 0   1
4009 Tematy i Konteksty 0   1
4010 Teologia i Człowiek 0   2
4011 Teoreticeskaâ i Matematiceskaâ Fizika 0   4
4012 Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939 0   1
4013 Teoria Polityki 0   1
4014 Teoriâ i praktika sučasnoi psihologii 0   2
4015 Teoriâ Veroâtnostej i ee Primeneniâ 0   1
4016 Teorija funkcij. Funkcional'nyj analiz i ich prilozenija 0   1
4017 Teorija i Praktika Masinostroenija 0   2
4018 Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu : miždunarodnij zbirnik naukovih prac 0   1
4019 Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 0   3
4020 Terapia Fizykalna 0   15
4021 Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 0   36
4022 Terra Sana : pismo poświęcone parkom krajobrazowym 0   1
4023 Tetrahedron 0   1
4024 Teubner-Texte zur Mathematik 0   0
4025 Texte in Kontexten 0   1
4026 Thaiszia Journal of Botany 0   1
4027 Thalloris 0   38
4028 The 3rd International Workshop on Logistics 0   1
4029 The American Journal o Human Genetics 0   1
4030 The American Mathematical Monthly 0   1
4031 The Astronomer's Telegram 0   3
4032 The Classics Library Journal 0   1
4033 The Condor 0   1
4034 The Electronic Journal of Knowledge Management [online] 0   1
4035 The EUROCALL Review 0   2
4036 The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 0   0
4037 The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 0   2
4038 The European Physical Journal D 0   2
4039 The European Physical Journal E 0   1
4040 The FASEB Journal 0   1
4041 The Freeholder : The Oyster Bay Historical Society 0   1
4042 The Indian Review of World Literature in English 0   3
4043 The JALT CALL Journal 0   1
4044 The Journal of Language, Thought & Education 0   1
4045 The Journal of Linguistic and Intercultural Education 0   1
4046 The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 0   7
4047 The Journal of Physiological Sciences 0   1
4048 The Journal of Sex Research 0   1
4049 The Journal of Transport History 0   1
4050 The Lancet Infectious Diseases 0   1
4051 The Language Learning Journal 0   1
4052 The Mathematical Gazette 0   1
4053 The Monist: An International Quartely Journal of General Philosophical Inquiry 0   1
4054 The New Educational Review 0   10
4055 The Open Criminology Journal 0   4
4056 The Open Psychology Journal 0   2
4057 The Peculiarity of Man 0   9
4058 The Philosopher's Index 0   1
4059 The Polish Review 0   1
4060 The Prostate 0   1
4061 The Responsive Community 0   3
4062 The Ring : Ringing, Migration, Monitoring 0   1
4063 The Science of Nature 0   1
4064 The Social Innovation Online Journal 0   1
4065 The Teacher 0   5
4066 The Wilson Journal of Ornithology 0   1
4067 Theodor - Litt - Jahrbuch 0   2
4068 Theoretical and Mathematical Physics 0   4
4069 Theoretical Computer Science 0   3
4070 Theory in Biosciences 0   2
4071 Theory of Probability and Mathematical Statistics 0   1
4072 Thin Solid Films 0   1
4073 Thin-Walled Structures 0   7
4074 Tissue Engineering 0   4
4075 Tomskij žurnal lingvističeskih i antropologičeskih issledovanij 0   4
4076 TOP : an Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research 0   2
4077 Topological Methods in Nonlinear Analysis 0   6
4078 Topology and its Applications 0   3
4079 Topos 0   18
4080 Toronto Slavic Quarterly 0   1
4081 Toruński Rocznik Praw Człowieka 0   0
4082 Toruńskie Studia Bibliologiczne 0   1
4083 Toruńskie Studia Dydaktyczne 0   2
4084 Total Logistic Management 0   1
4085 Towaroznawcze Problemy Jakości 0   1
4086 Toxins 0   1
4087 Trakia Journal of Sciences 0   1
4088 Tranmsgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje 0   1
4089 Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 0   1
4090 Transactions in GIS 0   1
4091 Transactions of the Technical University of Kosice 0   1
4092 Transformacja i wartości 0   1
4093 Transformacje 0   5
4094 Transfusion Medicine Reviews 0   1
4095 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej 0   1
4096 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1-2 0   1
4097 Transition Metal Chemistry 0   1
4098 Transplant International 0   1
4099 Transplantation 0   1
4100 Transport & Logistics 0   3
4101 Transport in Porous Media 0   2
4102 Transport Miejski i Regionalny 0   1
4103 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 0   2
4104 Transportation Research . Part D 0   1
4105 Transportation Research Procedia 0   1
4106 Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board 0   1
4107 Tree Genetics & Genomes 0   1
4108 Tree Physiology 0   1
4109 Tree-Ring Research 0   1
4110 Trees 0   1
4111 Trenchless International 0   1
4112 Trends in Genetics 0   1
4113 Trends in Pharmacological Sciences 0   1
4114 Trends in Sport Sciences 0   3
4115 Trends in Statistical Physics 0   1
4116 Trendy v Podnikání = Business Trends 0   2
4117 Trenie i Iznos 0   3
4118 Tri Thuc Xanh 0   1
4119 Tribologia : Teoria i Praktyka 0   65
4120 Tribology International 0   1
4121 Tribology Letters 0   3
4122 Tribotest Journal 0   1
4123 Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung 0   1
4124 Trudy Belorusskogo Gosudarstvennogo Tehnologičeskogo Universiteta 0   1
4125 Trudy Moskovskogo Matematiceskogo Obscestva 0   1
4126 Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta 0   1
4127 Trudy Sankt-Peterburgskoj Gosudarstvennoj Lesotechniceskoj Akademii 0   5
4128 Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo 0   1
4129 Trybuna 0   18
4130 Trybuna Opolska 0   1
4131 Trybuna Robotnicza 0   8
4132 Trzeźwymi Bądźcie 0   1
4133 Trzoda Chlewna 0   3
4134 Tsafon 0   1
4135 Tsukuba Journal of Mathematics 0   7
4136 TTS Technika Transportu Szynowego 0   5
4137 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 0   1
4138 Turkish Journal of Physics 0   1
4139 Turystyka i Rozwój Regionalny 0   1
4140 Turystyka Kulturowa 0   2
4141 Twoja Muza 0   3
4142 Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 0   1
4143 Twój Rynek : Zielonogórski Przegląd Gospodarczy 0   1
4144 Twój Rynek.pl 0   2
4145 Twórczość 0   3
4146 Tygodnik Powiatowy 0   4
4147 Tygodnik Powszechny 0   2
4148 Ucitel' 0   1
4149 Učenye Zapiski Universiteta imeni P. F. Lesgafta 0   3
4150 UKIO Technologinis ir Ekonominis Vysymas 0   1
4151 Ukraina, Evropa, swit 0   1
4152 Ukraina ta Pol'šča: minule, s'ogodennâ, perspektivi 0   1
4153 Ukrainian Journal of Physical Optics 0   12
4154 Ukrainian Phytosociological Collection 0   1
4155 Ukrains'kij al'manach 0   7
4156 Ukrains'kij almanah 0   3
4157 Ukrains'kij Biochimicnij Zurnal 0   1
4158 Ukrains'kij Botaničnij Žurnal = Ukrainian Botanical Journal 0   10
4159 Ukrainskij Fizičeskij Žurnal 0   2
4160 Ukrains'kij matematicnij visnik 0   2
4161 Ukrains'kij Matematičeskij Žurnal 0   1
4162 Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki 0   1
4163 Unia&Polska 0   2
4164 Universitas Gedanensis 0   3
4165 Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica 0   1
4166 Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje 0   11
4167 Uniwersytet Zielonogórski 0   274
4168 Upravlâuscie Sistemy i Mašiny 0   25
4169 Urban Development Issues 0   1
4170 Urban Ecosystems 0   1
4171 Urban Forestry & Urban Greening 0   2
4172 Urbanista 0   2
4173 Urządzenia dla Energetyki 0   1
4174 UWM Law Review 0   1
4175 UZetka : Gazeta Studencka 0   21
4176 Vaccine 0   4
4177 Vacuum 0   2
4178 Vademecum : Przewodnik Projektanta 0   1
4179 Vademecum Pielęgnarki i Położnej 0   5
4180 VDI-Berichte 0   1
4181 Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury 0   3
4182 Verejná správa a spolocnosť 0   1
4183 Vertebrate Zoology 0   1
4184 Vesci Akademii Navuk BSSR 0   1
4185 Vesci Nacyjanal'naj Akademii Navuk Belarusi 0   2
4186 Vestnik Belorusskogo Nacional'nogo Techniceskogo Universiteta 0   3
4187 Vestnik Belorusskoj Gosudarsvennoj Politechniceskoj Akademii 0   1
4188 Vestnik Brestskogo Politechniceskogo Instituta 0   1
4189 Vestnik Bretskogo Gosudararstvennogo Techniceskogo Universiteta 0   2
4190 Vestnik Gosudarstvennogo Social'no-Gumanitarnogo Universiteta 0   1
4191 Vestnik Instituta Razvitija Obrazovanija i Vospitanija Podrastajuscego Pokolenija pri UGPY 0   1
4192 Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta 0   2
4193 Vestnik Leningradskogo Universiteta 0   1
4194 Vestnik Masinostroenija 0   2
4195 Vestnik MGOSGI 0   1
4196 Vestnik MGTU "Stankin" 0   2
4197 Vestnik Moskovskogo Universiteta: Antropologia 0   1
4198 Vestnik nauki Sibiri 0   2
4199 Vestnik NGU 0   1
4200 Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta 0   1
4201 Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta 0   1
4202 Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta 0   6
4203 Vestnik Priazovskogo Gosudarstvennogo Techniceskogo Universiteta 0   1
4204 Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov 0   0
4205 Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta 0   3
4206 Vestnik Syktyvkarskogo Universiteta 0   1
4207 Vestnik Tumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Social'no-Ekonomičeskie i Pravovye Issledovaniâ 0   1
4208 Veterinarni Medicina 0   5
4209 Veterinary Microbiology 0   1
4210 Vědecký a analytický časopis Sociologie Člověka 0   1
4211 Vědecký časopis Ekonomické Trendy 0   1
4212 Vibroengineering Procedia 0   1
4213 Viešoji Politika ir Administravimas = Public Policy and Administration 0   1
4214 Vietnam Journal of Computer Science 0   1
4215 Viral Immunology 0   1
4216 Vishwa International Journal of Graph Theory 0   1
4217 Visnik Černigivs'kogo nacional'nogo pedagogičnogo universitetu 0   7
4218 Visnik Deržvnoi Akademii Kerivnich Kadriv Kul'turi i Mistectv 0   3
4219 Visnik Donec'kogo Nacional'nogo Universitetu 0   1
4220 Visnik Donec'kogo Universitetu 0   1
4221 Visnik Hmiel'nickogo Nacional'nogo Universitetu 0   1
4222 Visnik Kiivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa Ševčenka 0   1
4223 Visnik Kiivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa Ševčenka. Politologiâ 0   1
4224 Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukraini 0   1
4225 Visnik L'vivskogo Universitetu 0   10
4226 Visnik Naciona'nogo Tehničnogo Universitetu "XPI" 0   1
4227 Visnik Odes'kogo Nacional'nogo Universitetu 0   3
4228 Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu 0   5
4229 Visnik Zitomirskogo Inzenerno-Technologicnogo Institutu 0   2
4230 Vladimirskij Zemled"lec' 0   1
4231 VNU. Journal of Science 0   1
4232 Vogelwarte 0   1
4233 Vogelwelt 0   1
4234 Vojenská História 0   1
4235 Voprosy Filosofii 0   2
4236 Voprosy fizičeskogo vospitania studentov vuzov 0   3
4237 Voprosy Jazykoznanija 0   3
4238 Vox Latina : commentarii periodici quater in anno editi 0   1
4239 Vox Patrum 0   1
4240 Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny 0   6
4241 Warstwy 0   18
4242 Warstwy, Dachy i Ściany 0   2
4243 Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 0   12
4244 Warsztaty naukowe ZielMAN '99 0   1
4245 Warsztaty Polonistyczne 0   1
4246 Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej 0   1
4247 Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej 0   1
4248 Wasser Abwasser - GWF 0   3
4249 Waste Management 0   1
4250 Water, Air and Soil Pollution 0   2
4251 Water Science and Technology 0   1
4252 Waterbirds 0   1
4253 Wear 0   2
4254 WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik 0   1
4255 Weterynaria w Praktyce 0   2
4256 Wędrujemy 0   65
4257 Węgiel brunatny 0   1
4258 Wiadomości 0   5
4259 Wiadomości Chemiczne 0   1
4260 Wiadomości Ekologiczne 0   1
4261 Wiadomości Elektrotechniczne 0   10
4262 Wiadomości Entomologiczne 0   2
4263 Wiadomości Górnicze 0   3
4264 Wiadomości Historyczne 0   9
4265 Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie 0   0
4266 Wiadomości Matematyczne 0   1
4267 Wiadomości Parazytologiczne 0   2
4268 Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 0   11
4269 Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej 0   3
4270 Wiadomości Projektanta Budownictwa 0   25
4271 Wiadomości Psychiatryczne 0   1
4272 Wiadomości Statystyczne 0   6
4273 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 0   1
4274 Wiadomości Telekomunikacyjne 0   1
4275 Wiadomości Ziem Górskich 0   0
4276 Wieczorna.pl 0   9
4277 Wiedza i Edukacja 0   3
4278 Wiedza i Umiejętności: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 0   1
4279 Wiek Nafty 0   1
4280 Wiek Oświecenia 0   1
4281 Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 0   3
4282 Wierchy 0   7
4283 Wieś i Rolnictwo 0   1
4284 Wieści Uczelniane 0   1
4285 Więź 0   1
4286 Wireless Personal Communications 0   1
4287 Wirkendes Wort: Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre 0   1
4288 Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO) 0   6
4289 Wissenschaftliche Berichte 0   12
4290 Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau 0   1
4291 Wissenschaftliche Zeitschrift EIPOS 0   1
4292 WLB Wasser, Luft und Boden 0   1
4293 Władza Rad 0   3
4294 Władza Sądzenia 0   3
4295 Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku III 0   1
4296 Wodociągi - Kanalizacja 0   25
4297 Wodociągi Polskie 0   2
4298 Wojsko i Wychowanie 0   9
4299 Wojskowy Przegląd Prawniczy 0   17
4300 Wolne Media.net 0   1
4301 Wood Research 0   1
4302 Wood Science and Technology 0   5
4303 Work : a Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 0   1
4304 World Scientific News 0   6
4305 Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta 0   2
4306 Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review 0   5
4307 Wrocławskie Studia Erazmiańskie 0   1
4308 Wrocławskie Studia Politologiczne 0   5
4309 Wrocławskie Studia Sądowe 0   1
4310 Wrocławskie Studia Wschodnie 0   3
4311 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 0   1
4312 Wschodni Rocznik Humanistyczny 0   6
4313 WSEAS Transactions on Environment and Development 0   1
4314 Wspólnota 0   4
4315 Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics 0   2
4316 Współczesna Gospodarka 0   3
4317 Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 0   3
4318 Współczesne Problemy Nauczania Matematyki 0   4
4319 Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Zeszyt naukowy 1 0   1
4320 Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji 0   1
4321 Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly 0   2
4322 Wszechnica Polska 0   2
4323 Wszechświat 0   3
4324 Wszystko Dla Szkoły 0   1
4325 Wybór tekstów filozofów polskich 0   1
4326 Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej 0   1
4327 Wychowanie Fizyczne i Sport 0   8
4328 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 0   3
4329 Wychowanie Komunikacyjne 0   3
4330 Wychowanie Muzyczne 0   2
4331 Wychowanie Muzyczne w Szkole 0   3
4332 Wychowanie na co Dzień 0   54
4333 Wychowanie na co dzień 0   0
4334 Wychowanie Seksualne 0   1
4335 Wychowanie Techniczne w Szkole 0   8
4336 Wych