System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (dawniej: Dalecka)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 53 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działania Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego w latach 2003-2013 w kontekście bezpieczeństwa publicznego / Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy / red. M. Dalecka, A. Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2014 - s. 66--81 .- ISBN: 9788360389357
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16318] [data modyf: 27-08-2015 11:55]
[2] Miejskie Bieguny Kreatywności w średniej wielkości miastach Unii Europejskiej - studium przypadku / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2013 - s. 53--67 .- ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16011] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[3] Rola przemysłu kreatywnego w gospodarce Unii Europejskiej / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2013 - s. 20--26 .- ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16009] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[4] Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie analizy dynamiki przestępczości / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. A. Konopka, G. Sobolewski .- Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011 - s. 381--398 .- ISBN: 9788360772430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12956] [data modyf: 16-06-2011 11:58]
[5] Bilans członkostwa Polski w organizacji Paktu Północnoatlantyckiego / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 352--367 .- ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12220] [data modyf: 29-09-2010 09:54]
[6] Geographical information systems / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć, Katarzyna Skrzypek
// W: Dominanty sozoglobalistyki / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2010 - s. 131--137 .- ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12208] [data modyf: 23-11-2015 14:18]
[7] Polski interes narodowy w ramach organizacji Paktu Północnoatlantyckiego / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2010 - s. 17--24 .- ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12144] [data modyf: 22-07-2010 12:03]
[8] Współczesne wyzwania wobec procesu zarządzania na przykładzie kapitału ludzkiego organizacji biznesowej / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko .- Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2010 - (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie) - s. 149--159 .- ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12449] [data modyf: 08-12-2010 12:11]
[9] Wybrane elementy zarządzania wiedzą w aspekcie zarządzania jakością w starostwie powiatowym w Wałbrzychu / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka / red. nauk. K. Graczyk, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko .- Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2010 - s. 211--220 .- ISBN: 9788361021162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11964] [data modyf: 18-05-2010 13:16]
[10] Wybrane zagadnienia zarządzania wiedzą na przykładzie starostwa powiatowego w Wałbrzychu / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych : Public Management 2010 / red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo . T. 2 .- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010 - s. 314--321 .- ISBN: 9788375230963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12166] [data modyf: 09-08-2010 13:42]
[11] Brytyjska scena polityczna wobec członkowstwa Polski w strukturach bezpieczeństwa zbiorowego / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2009 - s. 18--28 .- ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11245] [data modyf: 27-08-2009 15:01]
[12] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2009 - s. 34--42 .- ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11247] [data modyf: 27-08-2009 15:07]
[13] Geograficzne systemy informacyjne / Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski .- Zielona Góra : ZWSHiFM, 2009 - s. 360--365 .- ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11348] [data modyf: 19-11-2015 10:34]
[14] Poland's aspirations for NATO membership versus proponents and opponents of the process / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 40--48 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11191] [data modyf: 23-07-2009 13:29]
[15] Shaping security in Europe - a historical and political outline in the light of building Poland's defence system / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 35--39 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11190] [data modyf: 23-07-2009 13:27]
[16] The Atlantic alliance as the greatest structure of security / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 49--54 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11192] [data modyf: 23-07-2009 13:31]
[17] Spostrzeżenia na temat zmiany roli oraz wizerunku współczesnego nauczyciela / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 252--258 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10453] [data modyf: 23-09-2008 15:46]
[18] Edukacja w świetle wyzwań współczesnego świata / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 68--77 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 63--91 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Rynek pracy wobec wyzwań globalizacji / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 282--300 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wsparcie przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 335--355 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Dylematy polskich oraz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Zbigniew Binek
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami / red. M. Piałucha . T. 2 .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - s. 173--181 .- ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Działania na europejskim rynku zatrudnienia / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 231--241 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6989] [data modyf: 03-12-2004 10:25]
[24] Edukacja społeczeństwa w zakresie wspólnej waluty - euro / Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 211--218 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6891] [data modyf: 20-10-2004 12:29]
[25] Europeizacja polskiego szkolnictwa / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Zbigniew Binek
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 95--102 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Europejskie dylematy Polaków a wizerunek Polski w Europie / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej .- Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN, 2004 - s. 267--279 .- ISBN: 8301749940
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6963] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Odpowiedzialmość cywilnoprawna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym / Borys Dąbrowski, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw / red. M. Piałucha . T. 1 .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - s. 163--170 .- ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6715] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Rola nauczania języków obcych na przykładzie studentów kierunku turystyka i rekreacja / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Gondek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 97--106 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Świadomość europejska - edukacja dla Europy / Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2004 - s. 147--159 .- ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zarządzanie turystyką / Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 69--78 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Polityka gospodarcza wobec barier rozwoju sektora MSP w Polsce oraz perspektywy członkostwa w UE / Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 61--71 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6006] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Rola nauczania języków obcych w integrującej się Europie / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 205--213 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5996] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Unijne możliwości pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 109--115 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5234] [data modyf: 27-11-2002 10:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Wojska Obrony Terytorialnej / Magdalena Dalecka-Zaborowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 5, cz. 3, s. 149--159, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: national security system, potential, strategy, territorial defence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22164] [data modyf: 04-01-2018 16:16]
[2] The concept of social responsibility in non-governmental organizations / Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska // Management .- 2013, Vol. 17, no. 2, s. 74--87, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: corporate social responsibility, social responsibility of organization, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność organizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18031] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[3] The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 174--186, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16516] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] The forecasts of the population rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstances / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 432--443, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16183] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] The police officers rate in Poland and the EU countries as a measure of public safety. The attempt of the comparative analysis in the EU countries / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 288--301, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15853] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] The forecasts of the crime rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstance / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 200--212, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15364] [data modyf: 25-01-2011 11:44]
[7] Spostrzeżenia na temat zmiany roli oraz wizerunku współczesnego nauczyciela / Magdalena Dalecka-Zaborowska // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2007, nr 12, s. 61--62 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej w teorii i praktyce / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 157, s. 17--19 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Czy Polacy identyfikują się z Europą? / Magdalena Dalecka-Zaborowska // Ziemia Kłodzka .- 2002, nr 148, s. 17--18 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9008] [data modyf: 16-06-2003 17:29]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zdolności obronne Polskich Sił Zbrojnych wobec państw sojuszniczych w oparciu o poniesione nakłady / Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 5, cz. 2, s. 59--72, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: allied states, budget, defence, military expenditure,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10427] [data modyf: 03-11-2016 12:33]
[2] Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2014, nr 3 (173), s. 20--33, ISSN: 1731-8157, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, globalizacja, globalization, social function of state, social security, społeczna funkcja państwa, threats to security, zagrożenia dla bezpieczeństwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.5604/17318157.1143774
[AWI-10136] [data modyf: 24-08-2015 15:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Financing regional development in the area of environmental policy and ecological security - a case study of Lubuskie Region in Poland / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Monika Michalska // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja, 2014 .- Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 145--155
Słowa kluczowe: ecological security, environmental policy, financing regional development

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21690] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[2] The identification and operation of creative industry enterprises in the context of economic security in the region / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja, 2014 .- Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 156--165
Słowa kluczowe: CCI company, economic development, local security

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21691] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[3] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 09 : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2009, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20857] [data modyf: 27-06-2013 09:56]
[4] Polsko-niemiecka współpraca młodzieży jako przesłanka zintegrowanego społeczeństwa europejskiego / Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska, 2004 .- Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 337--349 .- ISBN: 8388842684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16905] [data modyf: 27-04-2005 10:41]
[5] Czy jesteśmy Europejczykami? - ocena samoświadomości Polaków / Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska, 2002 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 279--286 .- ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Struktury zarządzające polityką społeczną w Unii Europejskiej / Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Suplement, s. 71--76 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy / (Red.) Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2014, 119 s. .- ISBN: 9788360389357
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5243] [data modyf: 02-09-2015 16:43]
[2] Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / (Red.) Andrzej Gałecki, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 557 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4778] [data modyf: 29-09-2010 09:19]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski