System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marcin Sieńko
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek w pajęczynie : internet jako zjawisko kulturowe / Marcin Sieńko .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Atut, 2002 .- 118 s. .- ISBN: 8387299820
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6414] [data modyf: 18-02-2003 14:35]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Atrakcyjność medialnego bólu / Marcin Sieńko
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 107--117 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15551] [data modyf: 27-09-2013 08:10]
[2] Racjonalizowanie rzeczywistości jako fundament kultury kulturalizm Floriana Znanieckiego / Marcin Sieńko
// W: Filozoficzna refleksja nad kulturą : Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku / red. nauk. Michał Rydlewski, Radosław Wiśniewski .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2013 - s. 27--48 .- ISBN: 9788362941490
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15871] [data modyf: 24-02-2014 09:03]
[3] Uwodzicielski wdzięk medialnego opatulenia / Marcin Sieńko
// W: Kultura jako problem filozofii : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Kurowickiemu / pod red. Tadeusza Borysa i Adama Płachciaka .- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 - s. 53--61 .- ISBN: 9788376953939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15620] [data modyf: 28-10-2013 10:14]
[4] Człowiek w lustrze nowoczesnej techniki / Marcin Sieńko
// W: Szkice o godności człowieka / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 175--182 .- ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14705] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Metapiśmienność jako narzędzie rozumienia i optymalizacji komunikacji / Marcin Sieńko
// W: Komunikologia : teoria i praktyka komunikacji / red. Emanuel Kulczycki, Michał Wendland .- Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012 - s. 161--173 .- ISBN: 9788370921231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14664] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Metapiśmienność jako warunek sieciowej wolności / Marcin Sieńko
// W: Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem / praca zbiorowa pod red. Mariusza Baranowskiego i Bartosza Miki .- Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012 - s. 128--144 .- ISBN: 9788387653842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14733] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Model kompetencji związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 do 13 lat / Marta Klimowicz, Emanuel Kulczycki, Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Marcin Sieńko, Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża, Damian Muszyński, Anna Dąbrowska
// W: Dzieci Sieci. Kompetencje komunikacyjne najmłodszych : raport z badań .- Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2012 - s. 11--19 .- ISBN: 9788393628995
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15177] [data modyf: 11-03-2013 11:23]
[8] Wywiad skategoryzowany / Emanuel Kulczycki, Marcin Sieńko, Piotr Siuda
// W: Dzieci Sieci. Kompetencje komunikacyjne najmłodszych : raport z badań .- Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2012 - s. 21--44 .- ISBN: 9788393628995
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15178] [data modyf: 11-03-2013 11:25]
[9] Anonim - wirtualna twarz odrzuconych / Marcin Sieńko
// W: Paradoksy internetu : konteksty społeczno-kulturowe / pod red. Magdaleny Szpunar .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 73--86 .- ISBN: 9788376119465
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12893] [data modyf: 25-05-2011 10:20]
[10] Metapiśmienność jako fundament współczesnych kompetencji kulturowych / Marcin Sieńko
// W: Nowe media, ale nowe czy stare problemy? : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Hajdasz .- Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011 - s. 269--283 .- ISBN: 9788389430212
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14555] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze / Marcin Sieńko
// W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka / red. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek .- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 - s. 127-145 .- ISBN: 9788376440002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11033] [data modyf: 22-04-2009 11:01]
[12] Przemediowanie tekstu - o tym jak opowieść przekracza medialne granice / Marcin Sieńko
// W: Tekst (w) sieci : tekst, język, gatunki / red. nauk. Danuta Ulicka .- Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009 - s. 187--197 .- ISBN: 9788361408994
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11175] [data modyf: 14-07-2009 13:08]
[13] Narracja intermedialna / Marcin Sieńko
// W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka** : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / pod red. Agnieszki Janiak, Wandy Krzemińskiej, Anny Wojtasik - Tokarz .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacjji TWP, 2007 - s. 152--160 .- ISBN: 9788389518613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9503] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Floriana Znanieckiego paradygmat kulturalistyczny / Marcin Sieńko
// W: Propositiones : prace zebrane / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 105--115 .- ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] O znikomości autora w epoce elektronicznej / Marcin Sieńko
// W: Oblicza internetu / red. nauk. Marek Sokołowski .- Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004 - s. 97--111 .- ISBN: 8391548414
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metaliteracy as the Goal of Media Education / Marcin Sieńko // Kultura i Edukacja .- 2012, No. 5, s. 54--71, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: electracy, literacy, media, metaliteracy, multiliteracy, mystory
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17144] [data modyf: 18-03-2013 11:53]
[2] Metapiśmienność jako cel kształcenia akademickiego w świecie nowych mediów / Marcin Sieńko // Kultura i Edukacja .- 2011, nr 4, s. 48--65, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16238] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Internetowe poleis - tożsamość w wirtualnych granicach i w wirtualnej pamięci / Marcin Sieńko // Kultura Współczesna .- 2008, nr 4, s. 104--116, ISSN: 1230-4808, , eISSN: 2300-1704,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13805] [data modyf: 06-05-2009 16:34]
[4] Medialne uwarunkowania poznawcze / Marcin Sieńko // Studia Medioznawcze .- 2008, nr 4, s. 41--58 : summ.
Słowa kluczowe: Internet, aparat poznawczy, błędy poznawcze, heurystyki, media, memetyka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13495] [data modyf: 13-01-2009 11:22]
[5] O demonach (samo)zwątpienia / Marcin Sieńko // [fo:pa]: kwartalnik literacko-filozoficzny .- 2006, 6, s. 88--92
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Hegemoniczne struktury interakcji: interfejsy a ludzkie doświadczenie / Marcin Sieńko // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 496 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22510] [data modyf: 09-02-2017 11:11]
[2] Information and Media Literacy of Polish Children According to the Results of ?Children of the Net? and ?Children of the Net 2.0? Studies / Ewa Rozkosz, Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża, Anna Dąbrowska, Marta Klimowicz, Emanuel Kulczycki, Damian Muszyński, Renata Piotrowska, Marcin Sieńko, Krzysztof Stachura // W: Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century : Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja, 2014 .- Berlin : Springer, 2014, s. 263--273 .- ISBN: 9783319141367
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21674] [data modyf: 05-08-2015 10:02]
[3] Internet jako szansa dla kultury wolnej / Marcin Sieńko // W: Oblicza internetu : internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku: [wydano z okazji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oblicza Internetu" PWSZ Elbląg 16, 17 listopada 2006 r.]. Elbląg, Polska, 2006 .- Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 241--249 .- ISBN: 8392282337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Propositiones / (Red.) Tomasz Mróz, Marcin Sieńko .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 185 s. .- ISBN: 839217200X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego / Marcin Sieńko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2004 .- 200 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski