System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Mikhail Kotin
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 149 pozycji bibliograficznych
40 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Jazyk i vremja. Očerk teorii jazykovyh izmenenij, 2018. Mikhail Kotin, Moskva : Izdatel'skij Dom JaSK 222 s. , ISBN: 9785907117013,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14769] [data modyf: 28-05-2019 13:02]
[20] [1]
[2] Gotisch : Im (diachronischen und typologischen) Vergleich, 2012. Mikhail Kotin, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER 553 s. , ISBN: 9783825359911,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10947] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Die Sprache in statu movendi : Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel: Zweiter Band: Kategorie - Prädikation - Diskurs, 2007. Mikhail Kotin, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER 377 s. (Sprache - Literatur und Geschichte 33), ISBN: 9783825354237,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8266] [data modyf: 06-02-2008 13:21]
[4] Die Sprache in statu movendi : Sprachenwicklung zwischen Kontinuität und Wandel: Erster Band: Einführung - Nomination - Deixis, 2005. Mikhail Kotin, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER 272 s. (Sprache - Literatur und Geschichte 29), ISBN: 3825350924,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7343] [data modyf: 06-02-2008 13:17]
[5] Die werden-Perspektive und die werden-Periphrasen im Deutschen : historische Entwicklung und Funktionen in der Gegenwartssprache, 2003. Mikhail Kotin, Frankfurt am Mein : Peter Lang 279 s. (Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 6), ISBN: 3631508883,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6700] [data modyf: 06-02-2008 13:11]
[6] Die Herausbildung der grammatischen Kategorie des Genus verbi im Deutschen : eine historische Studie zu den Vorstufen und zur Entstehung des deutschenPassiv-Paradigmans, 1998. Mikhail Kotin, Hamburg : Helmut Buske Verlag 190 s. (Beiträge zur Germanistischen Sprachwissenschaft 14)
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6408] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Luthers deutsches Sprachschaffen und Sprachwandel in der binnendeutschen Standardvarietät, Mikhail Kotin
// W: Die Reformation 1517 : Zwischen Gewinn und Verlust, 2020. / Hg. Cezary lipiński, Wolfgan Brylla . Band 66, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht (Refo500 Academic Studies), s. 305--317, ISBN: 9783525564813
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21305] [data modyf: 27-01-2020 09:26]
[75] [1]
[2] The Gothic perfective constructions in contrast to West Germanic, Mikhail Kotin
// W: Perfects in Indo-European Languages and Beyond, 2020. / ed. by Robert Crellin, Thomas Jügel, - : John Benjamins Publishing Company, s. 411--434, ISBN: 9789027207371    DOI: 10.1075/cilt.352
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21669] [data modyf: 22-09-2020 11:22]
[75] [1]
[3] Jakob Grimms Irrtümer in der "Deutschen Grammatik", Mikhail Kotin
// W: Jacob Grimms "Deutsche Grammatik". Ein Kasseler Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprache, 2019. / Hrsg. Holger Ehrhardt, Kassel : Euregioverlag, s. 85--106, ISBN: 9783933617798
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21254] [data modyf: 13-12-2019 09:32]
[5] [1]
[4] Misslungene Wortgeschichten: ein systembasierter Zugriff, Mikhail Kotin
// W: Cogito, ergo sum - Wortschatz, Kognition, Text : Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet, 2019. / Hrsg. Barbara Komenda-Earle, Krzysztof Nerlicki, Katarzyna Sztandarska, Monika Kasjanowicz- Szczepańska . Band 12, Hamburg : Verlag Dr. Kovač (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft), s. 53--64, ISBN: 978339111289
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21160] [data modyf: 24-10-2019 11:02]
[20] [1]
[5] Paradigmen und Syntagmen: Einsichten einer Grenzgängerin zum Thema "Sprache", Mikhail Kotin
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 23--32, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21164] [data modyf: 25-10-2019 08:44]
[20] [1]
[6] Pochodzenie funkcji estetycznej języka, Mikhail Kotin
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--40, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20867] [data modyf: 04-06-2019 11:53]
[20] [1]
[7] Sprachkontakte aus ontogenetischer und phylogenetischer Perspektive, Mikhail Kotin
// W: Germanistische Forschungsanätze: Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, exemplarische Anwendungen, 2019. / Maria Katarzyna Lasatowicz, Felicja Księżyk . Band 8, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (Germanistische Werkstatt), s. 11--23, ISBN: 9788373958395
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21217] [data modyf: 15-11-2019 11:36]
[20] [1]
[8] Verb, Mikhail Kotin
// W: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online, 2018. / Hrsg. Schierholz, Stefan J.; Wiegand, Herbert Ernst, - : De Gruyter, s. 1--14, ISBN: -
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1515/wsk.1.1.verb   (pkt: 20)
[WZCZ-19815] [data modyf: 30-05-2019 14:58]
[20] [1]
[9] "Wenn ich nur ein Vogel wäre!" Autonome Illokution oder Protasis ohne Apodosis?, Mikhail Kotin
// W: Die Zukunft von Grammatik - Die Grammatik der Zukunft : Festschrift für Werner Abraham anlässlich seines 80. Geburtstags, 2018. / Hrsg. Elisabeth Leiss, Sonja Zeman . Band 92, Tübingen : Stauffenburg Verlag (Studien zur deutschen Grammatik), s. 261--289, ISBN: 9783958095434
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19796] [data modyf: 30-05-2019 15:00]
[5] [1]
[10] Deutsch in der Welt: Versuch einer historisch basierten Zuordnung, Mikhail Kotin
// W: Deutsch: lokal - regional - global, 2017. / Hrsg. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, Ludwig M. Eichinger, Uta Itakura . t. 77, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache), s. 147--158, ISBN: 9783823381327
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19077] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1]
[11] Diskursive Evidentialität im altgermanischen: Fallstudie zum Verhältnis von Diskursivität und Kategorialsemantik, Mikhail Kotin
// W: Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym, 2017. / red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Joanna Orzechowskiej, Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, s. 217--225, ISBN: 9788361605034
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19734] [data modyf: 30-05-2019 14:58]
[5] [1]
[12] Ein linguistisches Analysemodell zwischen Tradition und Innovation. Der Beitrag von Józef Darski (1941-2016) zur nationalen und internationalen germanistischen Grammatikforschung, Mikhail Kotin
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017. / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 8--16, ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19059] [data modyf: 30-05-2019 14:50]
[5] [1]
[13] Fremdsprachenvermittlung als Einführung in das Muttersprachenverständnis in Polen, Mikhail Kotin
// W: Wege des Deutschen : Deutsche Sprache und Germanistik-Studium aus internationalen Sicht, 2017. / Hrsg. Dietmar Goltschnigg, Tübingen : Stauffenburg Verlag, s. 253--365, ISBN: 9783958090057
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19708] [data modyf: 30-05-2019 14:58]
[5] [1]
[14] Komplexivität als Aspekt- bzw. Aktionsartfunktion aus synchroner, diachroner und kontrastiver Sicht, Mikhail Kotin
// W: Im Spiegel der Grammatik : Beiträge zur Theorie sprachlicher Kategorisierung, 2017. / pod red. Sonja Zeman, Martina Werner, Benjamin Meisnitzer . Band 95, Tübingen : Stauffenburg Verlag, s. 201--217, ISBN: 9783958095168
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19125] [data modyf: 05-06-2019 11:40]
[5] [1]
[15] Korreliruušie kategorial'nye signaly v sinhronii, diahronii i tipologii, Mikhail Kotin
// W: Grammatičeskie kategorii germanskih âzykov v antropocentričeskoj perspektive, 2017. / D.B. Nikuličeva, Moskva : Kancelar, s. 9-16, ISBN: -
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19625] [data modyf: 31-05-2019 13:04]
[5] [1]
[16] O slovoformah, soderžaščih vydelâemyj element -j-, v gotskom âzyke: popytka semantičeskoj i funkcional'noj rekonstrukcii, Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica: novyje issledovaniâ, 2017. / red. M. Â. Bloh . 3, Moskva : Institut Âzykoznaniâ Rossijskoj Akademii Nauk, s. 59--71, ISBN: 9785446508471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19922] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[20] [1]
[17] Sprachkontakte in der Schriftsprache: Fallbeispiel Artikel im Gotischen, Mikhail Kotin
// W: Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Germanistik, 2017. / Hrsg. Shin Tanaka, Elisabeth Leiss, Werner Abraham, Yasuhiro Fujinawa, Hamburg : Helmut Buske Verlag, s. 109--133, ISBN: 9783875488425
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19357] [data modyf: 30-05-2019 14:54]
[5] [1]
[18] Taxonomie und Deixis bei Raumkodierung - eine Fallstudie zur Korrelation von konzeptuellen und sprachlichen Raumbegriffen, Mikhail Kotin
// W: Raumerfassung - Deutsch im Kontrast : Sprachkontraste und Sprachbewusstsein Band 3, 2017. / Hrsg. Akio Ogawa, Tübingen : Stauffenburg Verlag, s. 161--182, ISBN: 9783872768957
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18755] [data modyf: 05-06-2019 11:43]
[5] [1]
[19] Die Wortsemantik - kontextabhängig oder kontextstiftend? Unter besonderer Berücksichtigung der Modalverbsemantik, Mikhail Kotin
// W: Vom Wort zum Gebrauch : Wortbedeutung und ihre Eigebundeheit in Diskurse, 2016. / Hrsg. Paweł Bąk, Bogusława Rolek . t. 1, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Sprachkontraste in Mitteleuropa), s. 15--39, ISBN: 9783631674246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19084] [data modyf: 25-05-2017 11:15]
[20] Imperativ, der kategoriale, Mikhail Kotin
// W: Glossarium amicorum : Festschrift für Karin Donhauser, 2016. / Carmen Bluhm, Jens Hopperdietzel, Lars Erik Zeige (Hrsg.), Berlin : Institut für deutsche Sprache und Linguistik Humboldt-Universität zu Berlin, s. 83--88, ISBN: 9783932406904
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18302] [data modyf: 24-10-2016 09:59]
[21] W jakim sensie i w jakim stopniu kontakty językowe "warunkują" zmiany językowe?, Mikhail Kotin
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 13--27, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18641] [data modyf: 30-01-2017 09:58]
[22] Das Verbum substantivum aus synchroner, diachroner und typologischer Sicht, Mikhail Kotin
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives, 2015. / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 18--66, ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17423] [data modyf: 07-12-2015 11:29]
[23] Form-, Funktions- und Bedeutungswandel: Ein Abriss der Interpretationsmöglichkeiten, Mikhail Kotin
// W: Sprache in der Zeit - Zeit in der Sprache, 2015. / Hrsg. von Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Kinga Zielińska, Warszawa : Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 165--178, ISBN: 9788394145248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16797] [data modyf: 16-04-2015 09:35]
[24] Introduction, Mikhail Kotin
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives, 2015. / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 1--16, ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[WZCZ-17422] [data modyf: 07-12-2015 11:27]
[25] Sprachgeschichte und Sprachvergleich. Einige Überlegungen zur kontrastiven Grammatik aus sprachhistorischer Sicht, Mikhail Kotin
// W: Sprache und Meer / und mehr : Linguistische Studien und Anwendungsfelder, 2015. / Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Krzysztof Nerlicki (Hrsg.), Hamburg : Verlag Dr. Kovač (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Band 6), s. 225--237, ISBN: 9783830084150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17097] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[26] Makrolinguistik. Möglichkeiten und Grenzen der Theoriebildung bei der Text- bzw. Diskurslinguistik, Mikhail Kotin
// W: Zugänge zum Text, 2014. / Péter Bassola, Ewa Drewnowska-Vargáné, Tamás Kispál, János Németh, György Scheibl (Hrsg.), Frakfurt am Main : Peter Lang Edition (Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik Band 3), s. 273--293, ISBN: 9783631646786
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16004] [data modyf: 30-04-2014 11:07]
[27] Modalitäten im Sprachkontrast: Nochmals zu der Aspektualität-Modalität-Schnittstelle, Mikhail Kotin
// W: Deutsch im Kontakt und im Kontrast : Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburstag, 2014. / Hrsg. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Danziger Beiträge zur Germanistik Band 48), s. 105--117, ISBN: 9783631651124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16376] [data modyf: 18-11-2014 10:14]
[28] O kodyfikacji "werytatywnej" sfery konceptualnej w językach indoeuropejskich, Mikhail Kotin
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku*, 2014. / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Język poza granicami języka III), s. 149--161, ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16039] [data modyf: 14-05-2014 11:59]
[29] Zum Ursprung der Konnektoren mit kausaler, konsekutiver und konditionaler Semantik, Mikhail Kotin
// W: Mehr als Worte : Sprachwissenschaftliche Studien, 2014. / Hrsg. Aleksandra Łyp-Bielecka, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3192), s. 175--185
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16375] [data modyf: 18-11-2014 09:44]
[30] Modalität und kategorialgrammatische Konvergenz aus genealogischer Sicht, Mikhail Kotin
// W: Funktionen von Modalität, 2013. / Hrsg. von Werner Abraham und Elisabeth Leiss, Berlin/Boston : De Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen Band 55), s. 305--334, ISBN: 9783110331981
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15572] [data modyf: 04-10-2013 15:10]
[31] O krótko-, średnio- i długotrwałych zmianach językowych, Mikhail Kotin
// W: Scripta manent - res novae, 2013. / red. nauk. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 171--180, ISBN: 9788323226338
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15617] [data modyf: 28-10-2013 10:04]
[32] Ontologische und phänomenologische Fragestellungen in der historischen Sprachwissenschaft, exemplarisch dargestellt am Form- und Bedeutungswandel, Mikhail Kotin
// W: Synchronische und diachronische Aspekte der Spprache : Sprachwandel - Schprachkontakte - Sprachgebrauch, 2013. / Ryszard Lipczuk & Krzysztof Nerlicki (Hrsg.), Hamburg : Verlag Dr. Kovač (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Band 5), s. 43--60, ISBN: 9783830070597
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15519] [data modyf: 13-09-2013 12:20]
[33] Zu den Einflüssen des Griechischen und Lateinischen auf den Wortschatz der altgermanischen Bibelübersetzungen, Mikhail Kotin
// W: Sprachkontakte und Lexikon : Festschrift zum 65. Geburstag von Prof. Ryszard Lipczuk, 2013. / Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Dorota Misiek & Werner Westphal (Hrsg.), Hamburg : Verlag Dr. Kovač (PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse Band 172), s. 215--227, ISBN: 9783830068969
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15062] [data modyf: 01-02-2013 08:44]
[34] Abriss des gemeingermanischen Konsonantenwandels aus der Sicht des konstitutiven Merkmals der "Spannung der Sprechorgane", Mikhail Kotin
// W: Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza, 2012. / Herausgegeben von Magdalena Olpińska-Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska und Jerzy Żmudzki, Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 396--407, ISBN: 9783631621912
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14528] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Impersonal Dative Constructions as Covert Root-modality Patterns, Mikhail Kotin
// W: Cover Patterns of Modality, 2012. / Edited by Werner Abraham and Elisabeth Leiss, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, s. 153--174, ISBN: 978144384059
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14693] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Preterito-prezentnye glagoly i razvitie kategorii modal'nosti v germanskih azykah, Mikhail Kotin
// W: Dinamičeskie processy v germanskih azykah : materialy čtenij pamati V.N. Arcevoj, 2012. , Moskva : Izd. "Ejdos", s. 19-29, ISBN: 978590948459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15149] [data modyf: 25-02-2013 11:55]
[37] Unpersönlichkeit und Eventität aus diachroner und typologischer Sicht, Mikhail Kotin
// W: "Unpersönliche Konstruktionen": Prädikationsformen funktional und sprachübergreifend betrachtet, 2012. / Hg. Angelika Redder, Akio Ogawa, Shinichi Kameyama, München : IUDICIUM Verlag GmbH, s. 145--164, ISBN: 9783862050741
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14998] [data modyf: 09-01-2013 16:08]
[38] Ik gihôrta đat seggen...Modalität, Evidentialität, Sprachwandel und das Problem der grammatischen Kategorisierung, Mikhail Kotin
// W: Modalität und Evidentialität = Modality and Evidentiality, 2011. / Gabriele Diewald, Elena Smirnova (Hg.), Trier : Wissenschaftlicher Verlag (Fokus Band 37), s. 35--48, ISBN: 97883868213522
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14370] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Konnektoren als prototypische Tempusmarker, Mikhail Kotin
// W: Konnektoren im Deutschen und im Sprachvergleich : Beschreibung und grammatische Analyse, 2011. / Gisella Ferraresi (Hrsg.), Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Studien zur Deutschen Sprache), s. 311--323, ISBN: 9783823365587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13596] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] O statuse postnuklearnogo SA, SO, pATA v gotskom azyke, Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica Novye issledovania, 2011. . T. 2, Moskva : Izdatel'stvo "Ejdos", s. 94-104, ISBN: 9785905697074
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] WEWURT SKIHIT... Kern-Eventität vs. diskursive Eventität in Synchronie und Diachronie, Mikhail Kotin
// W: Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag, 2011. / Herausgegeben von Mariola Smolińska, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 94--104, ISBN: 9788374671651
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13594] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] Zu den Quellen der ästhetischen Sprachfunktion, Mikhail Kotin
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 235--243, ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14369] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[43] Zur historischen Entwicklung der Definitheitsmarker in der Germania und Slavia. Die Frühformen der Definitheits-Kodierung, Mikhail Kotin
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 147--157, ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12899] [data modyf: 31-05-2011 10:03]
[44] Einige Streiflichter auf den Lautwandel in der Germania, Mikhail Kotin
// W: Wschód -Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur, 2010. / pod red. Marioli Smolińskiej i Barbary Widawskiej, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 37--47, ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12549] [data modyf: 12-01-2011 11:21]
[45] Nazwy własne w lustrze semantyki historycznej, Mikhail Kotin
// W: Ad fontes : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Oldze T. Mołczanowej, 2010. / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Patrycji Kamińskiej, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 185--205, ISBN: 9788362355198
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12358] [data modyf: 04-11-2010 10:14]
[46] Zur referentiellen Identität von Tempus- und Modusformen, Mikhail Kotin
// W: Modalität/Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht, 2010. / Andrzej Kątny, Anna Socka (Hrsg.), Frankfurt am Main : PETER LANG (Danziger Beiträge zur Germanistik Band 30), s. 29--38, ISBN: 9783631599853
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11655] [data modyf: 27-01-2010 10:54]
[47] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung, Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 241--273, ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[48] Aspects of a reconstruction of form and function of modal verbs in Germanic and other languages, Mikhail Kotin
// W: Modality - Aspect Interfaces : Implications and typological solutions, 2008. / edited by Werner Abraham, Elisabeth Leiss, Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins Publishing Company (Typological Studies in Language 79), s. 371--384, ISBN: 9789027229922
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10461] [data modyf: 26-09-2008 09:05]
[49] Das "Linguistische Analysemodell" von Józef Darski im sprachhistorischen bzw. sprachtypologischen Diskurs, Mikhail Kotin
// W: Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag, 2008. / Herausgegeben von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin, Frankfurt am Main : Peter Lang (Posener Beiträge zur Germanistik Band 18), s. 167--177, ISBN: 9783631575253
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Genealogia diskursa i problema azykovyh izmenenij, Mikhail Kotin
// W: Język poza granicami języka : teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, 2008. / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 43--51, ISBN: 9788392276432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10656] [data modyf: 09-12-2008 08:53]
[51] Hat Sprachpragmatik eine ontologische Dimension?, Mikhail Kotin
// W: Linguistica et res cotidianae, 2008. / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT (Linguistische Treffen in Wrocław vol. 2), s. 103--112, ISBN: 9788374324281
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10682] [data modyf: 17-12-2008 09:18]
[52] O statuse avtonomnogo i prepozitivnogo "SA", "SO", "pATA" v gotskom azyke, Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica Novye issledovania, 2007. / Babenko N.S., Zeleneckij A.L., Kaluga : IP Košelev A.B. (Izdatel'stvo "Ejdos"), s. 146--159, ISBN: 9785902948193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9641] [data modyf: 29-01-2008 14:44]
[53] Satztopologie und Sprachtypologie, Mikhail Kotin
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur, 2007. / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 91--100, ISBN: 9788374671279
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Kosmologie und Kosmogonie im Wessobrunner Schöpfungsgedicht, Mikhail Kotin
// W: Wschód - Zachód : dialog języków i kultur, 2006. / pod red. Zoi Nowożenowej, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 154--157, ISBN: 8374671211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Kategoriale Bedeutungen periphrasischer Verbalformen: synchrone Evidenzen und diachrone Hindergründe, Mikhail Kotin
// W: De lingua et litteris : studia in honorem Casimiri Andreae Soroka, 2005. / ed. by Danuta Stanulewicz, Roman Kalisz, Wilfried Kürschner and Cäcilia Klaus, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 245--254, ISBN: 8373262679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Die Paradigmen des Sprachwandels, Mikhail Kotin
// W: Paradygmaty filozofii języka i teorii tekstu : (pogranicza metodologiczne), 2004. / pod red. Aleksandra Kiklewicza, Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 125--134, ISBN: 8388731440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Die Sprache: Instrumentalsierung, Genesis und Wandel (I), Mikhail Kotin
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 343--350, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6908] [data modyf: 06-02-2008 14:16]
[58] Die funktional-semantischen Felder im Deutschen und im Russischen als Mittel schprachtypologischer Deskription, Mikhail Kotin
// W: Beiträge zu einer russisch-deutschen konstrastiven Grammatik, 2001. / Wolfgang Gladrow, Robert Hammel, Frankfurt am Main : Peter Lang (Berliner Slawistische Arbeiten Bd. 15), s. 9--26, ISBN: 363137703
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5563] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Nekotorye osobennosti konceptualizacii prostranstva i vremeni v drevneverchnenemeckich avtochtonnych pamjatnikach, Mikhail Kotin
// W: Lingvistika na rubeže epoch : idei i toposy : sbornik statej, 2001. , Moskva : Izdatelskij Centr Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, s. 264--280, ISBN: 5728103812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5553] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
[60] "Carstvo": ot lokalnogo k transcendentnomu (istorija pereosmyslenija v drevnegermanskich christianskich pamjatnikach), Mikhail Kotin
// W: Logičeskij analiz jazyka : jazyki prostranstv, 2000. , Moskva : Izdatelstvo "Jazyki russkoj kultury", s. 329--337, ISBN: 5785901749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5554] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Die Aspektteorie in der Linguistik und die "Aspekt-Empirie" in germanischen Sprachen, Mikhail Kotin
// W: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen, 2000. / Herausgegeben von Andrzej Kątny, Poznań : Wydaw. Naukowe UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Germańska 46), s. 21--34, ISBN: 8323210365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5556] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Diachroničeskij aspekt kategorial`nosti (na primere glagol`noj sistemy nemeckogo jazyka), Mikhail Kotin
// W: Jazyk : teorija, istorija, tipologija, 1999. , Moskva : Editorial URSS, s. 345--354, ISBN: 5836000557
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5552] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Dichotomische Zugriffe im Bereich der Aktionalität des Westgermanischen ( im vergleich zum Slavischen), Mikhail Kotin
// W: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspektive : Selected Proceedngs of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 1999. / ed. by Christopher Beedham, Amsterdam : Pergamon, s. 401--409
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5561] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Possessivaussagen im deutschen und die Auxiliarisierung von "haben", Mikhail Kotin
// W: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspektive : Selected Proceedngs of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 1999. / ed. by Christopher Beedham, Amsterdam : Pergamon, s. 393--400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5560] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sein und Bewegung im Spiegel der Sprache. Zur Versprachlichung spatialer und direktionaler Konzepte / Mikhail Kotin, 2020. Gestalt Theory Vol. 42, issue 1, 5--16, ISSN: 2519-5808, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bewegung, Konzept, Ort, Versprachlichung
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/gth-2020-0002
[AWCZ-25223] [data modyf: 04-05-2020 09:54]
[5] [1]
[2] "Smena pokolenij" w russkoj poezii XIX i XX vv.: opyt sravnitel'nogo tekstologičeskogo analiza = Generation change in Russian poetry of the 19th and 20th centuries: a case study in comparative textual analyses / Mikhail Kotin, 2020. Przegląd Wschodnioeuropejski XI, 2, 395--418, ISSN: 2081-1128, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: axiological connotations, continuity and conflict of generations, form-content correlation in poetry, poetry discourse
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-25934] [data modyf: 11-12-2020 10:34]
[70] [1]
[3] (Coverte) Modalität und Kontrollwechsel / Mikhail Kotin, 2019. Studia Germanica Gedanensia, 41, 84--93, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Anhebung, Kontrolle, Objectkontrolle, Subjektkontrolle, control, object control, overt vs. covert modality, overte und coverte Modalität, rising, subject control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.26881/sgg.2019.41.06
[AWCZ-24686] [data modyf: 13-12-2019 09:10]
[20] [1]
[4] Das Perfekt der "besprochenen Welt" und die Aktionsarten: eine Fallstudie zu Reichenbachs und Weinrichs Tempusmodellen aus der Sicht der Vendler'schen Aktionsartklassen / Mikhail Kotin, Kamila Ożóg , Robert Wawrzynkiewicz, 2019. Kwartalnik Neofilologiczny LXVI, z. 3, 445--459, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aktionsarten, Perfect tense, aspectual semantics, auxiliary verbs, real and grammatical tense, verbal periphrases
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24425/kn.2019.129906
[AWCZ-24434] [data modyf: 15-10-2019 08:28]
[6,67] [0,33]
[5] Die Ausbildung der Artikelfunktion im Gotischen aus der Sicht der Theorien des kontaktbedingten Sprachwandels / Mikhail Kotin, 2019. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXXV, 59--71, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Germanic, Gothic, Greek, article, definiteness, grammatical change, language contact
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.6612
[AWCZ-24889] [data modyf: 30-01-2020 12:08]
[70] [1]
[6] Grammatikforschung und Grammatikschreibung: Zur Überbrückung der Kluft zwischen Forschung und Lehre im universitären Grammatikunterricht / Mikhail Kotin, 2019. Studia Niemcoznawcze: Tom Specjalny: Naukowe, kulturowe i społeczne oblicza germanistyki uniwersyteckiej tom LXIII, 45--56, ISSN: 0208-4597, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Grammatikvermittlung, Norm, System, Variation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24040] [data modyf: 03-10-2019 14:26]
[5] [1]
[7] Die Grenzen der Erkenntnis in der Linguistik: Ontogenese und Phylogenese / Mikhail Kotin, 2018. Linguistische Treffen in Wrocław Vol. 14, 17--28, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ontogenese, Phylogenese, Sprachursprung, Sprachwandel, language change, language origins, ontogenesis, phylogenesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.14-1
[AWCZ-24228] [data modyf: 05-07-2019 11:11]
[8] [1]
[8] "Ex sola fide?" Ein Beitrag zu linguistischen Aspekten der Diskussion in Luthers "Sendbrief vom Dolmetschen" aus der Sicht der modernen kontrastiven Linguistik / Mikhail Kotin, 2018. Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte: Sprache, Reformation, Konfessionalisierung Band 9, 106--118, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: doi.org/10.1515/jbgsg-2018-0006
[AWCZ-23280] [data modyf: 13-11-2018 09:16]
[5] [1]
[9] Möglichkeiten und Grenzen der korpusbasierten Grammatikforschung / Mikhail Kotin, 2018. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXXIV, 61--69, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: introspekcja, kompetencja, lingwistyka korpusowa, tokeny, typy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: /dx.doi.org/10.17651/bptj.74.4
[AWCZ-23777] [data modyf: 11-03-2019 09:53]
[13] [1]
[10] Sprachontologie und Entwicklung natürlicher Sprachen / Mikhail Kotin, 2018. Applied Linguistics Papers vol. 25, nr 1, 25--37, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: anthropocentric language concept, language change, language contacts, ontogenesis, origin of language, phylogenesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22555] [data modyf: 26-03-2018 10:44]
[13] [1]
[11] Valenz und Afinitheit / Mikhail Kotin, 2018. Studia Germanica Gedanensia: Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis, 91--100, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Afinitheit, Dependenz, Finitheit, Proposition, Satz, Valenz, Verbozentrik
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.26881/sgg.2018.39.06
[AWCZ-23213] [data modyf: 18-10-2018 08:14]
[8] [1]
[12] Einige Aspekte der Diskursontologie: Diskurs und Kommunikation / Aleksander Kiklewicz, Mikhail Kotin, 2017. Kwartalnik Neofilologiczny vol. LXIV, z. 3, 271--285, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: communication, discourse, non-communicative discourse practices, original functions of language, phatic discourses, text
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21749] [data modyf: 03-10-2017 14:34]
[6] [0,5]
[13] Einige Fragen der Aktionsart- und Aspektfunktion im Sprachvergleich / Mikhail Kotin, 2017. Studia Germanica Posnaniensia XXXVIII, 91--108, ISSN: 0137-2467, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22921] [data modyf: 04-07-2018 11:57]
[7] [1]
[14] Kolonisierung, Sprachkontakte und Sprachwandel / Mikhail Kotin, 2017. Thalloris, 2, 261--272, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Germanic, Gothic, Greek, colonisation, definiteness category, language change, language contacts
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23127] [data modyf: 27-09-2018 11:51]
[5] [1]
[15] Nereal'nyj uslovnyj period i avtonomnoe predloženie želatel'nogo usloviâ: problemy grammatičeskogo statusa =Unreal conditional clause and independent clause of optative condition: Problems of grammatical ststus / Mikhail Kotin, 2017. Voprosy Jazykoznanija, 2, 109--130, ISSN: 0373-658X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: apodosis, autonomous clause of optative condition, hypotaxis, protasis, unreal conditionals
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21349] [data modyf: 11-05-2017 09:07]
[15] [1]
[16] System, Norm und Sprachwandel / Mikhail Kotin, 2017. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXIII, 53--64, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fleksja czasownikowa, language change, norm, norma, peryfrazy czasownikowe, system, verbal inflection, verbal periphrases, zmiany językowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22459] [data modyf: 06-03-2018 13:21]
[13] [1]
[17] Personaldeixis und Modalität / Mikhail Kotin, 2016. Thalloris, nr 1, 291--300, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: deixis, grammatical category, personality, root resp. epistemic modality
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21283] [data modyf: 20-04-2017 09:34]
[18] "Plötzlich sehe ich einen Wolf!" Über die Verwendung des historischen Präsens als eine Temporalität-Aspektualität-Schnittstelle / Mikhail Kotin, 2015. Kwartalnik Neofilologiczny, nr 1, 3--16, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18922] [data modyf: 31-07-2015 12:42]
[19] Was gilt als Erklärung beim Sprachwandel und welcher Sprachwandel ist möglich? / Mikhail Kotin, 2015. Studia Germanica Gedanensia: Kontinuität und Variabilität in Sprache, Linguistik und Fremdsprachenvermittlung, 25--39, ISSN: 1230-6045, bibliogr.
Słowa kluczowe: diachronic explantation, historia języka, intended language change, language change, language history, objaśnienie diachroniczne, przemiany językowe, zamierzone zmiany jezykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19657] [data modyf: 05-01-2016 10:07]
[20] Die Wandelparadigmen der Sprache und der Paradigmenwandel in der Sprachwissenschaft / Mikhail Kotin, 2014. Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte Band 5, 63--78, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18577] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[21] "Pravda" i "istina": o âzykovoj kodifikacii "veritativnyh" konceptov / Mikhail Kotin, 2014. Przegląd Rusycystyczny, nr 4, 32--62, ISSN: 0137-298X, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18168] [data modyf: 29-07-2015 10:22]
[22] "Sein". Eine genealogisch-typologische Fallstudie über das Verbum substantivum / Mikhail Kotin, 2014. Sprachwissenschaft Band 39, Heft 1, 1--52, ISSN: 0344-8169, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18044] [data modyf: 29-07-2015 10:21]
[23] Das Institut für Germanistik an der Universität in Zielona Góra: Forschung, Lehre, in- und ausländische Kooperation / Mikhail Kotin, 2013. Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung, 3, 32--38 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18107] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[24] Die wenn-dann-Hypotaxe aus synchroner, diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin, 2013. Zeitschrift für Germanistische Linguistik Band 41, Heft 3, 413--442, ISSN: 0301-3294,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [25-01-2021]
[AWCZ-17854] [data modyf: 21-07-2015 12:52]
[25] Einige Besonderheiten der Anwendung des linguistischen Analysemodell von Józef P. Darski bei der Beschreibung der mophologischen Systeme älterer Sprachstufen der Indogermania / Mikhail Kotin, 2013. Studia Germanica Posnaniensia, 43--57, ISSN: 0137-2467, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21400] [data modyf: 25-05-2017 09:56]
[26] Problemy kategorial'noj konvergencii v sinhronii i diahronii (na primere kategorii modal'nosti) / Mikhail Kotin, 2013. Tomskij žurnal lingvističeskih i antropologičeskih issledovanij, 1, 45--57, ISSN: 2307-6119,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17488] [data modyf: 07-08-2015 10:09]
[27] Typologia ogólna a typologia historyczna. Wybrane aspekty metodologii / Mikhail Kotin, 2012. Academic Journal of Modern Philology Vol. 1, 57--64 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17508] [data modyf: 01-10-2013 15:27]
[28] Zu den Grenzen pragmatischer Erklärungsansätze im Sprachwandel / Mikhail Kotin, 2012. Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte, Band 3, 175--184, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16716] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[29] Zum Verhältnis von Epistemizität und Evidentialität im Deutschen aus diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin, Monika Schönherr, 2012. Zeitschrift fűr Deutsche Philologie, H. 3, 393--416, ISSN: 0044-2496, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-16709] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[30] Geneza dyskursu i problem zmian językowych / Mikhail Kotin, 2009. Przegląd Rusycystyczny, nr 2, 54--62, ISSN: 0137-298X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14058] [data modyf: 12-06-2010 11:18]
[31] Grammatikalisierung und 'Lexikalisierung': gibt es der Sprache irreversible unidirektionale Prozesse? / Mikhail Kotin, 2009. Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik, 34, 1--13, ISSN: 0288-3759,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-13855] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[32] Zu den Affinitäten zwischen Modalität und Aspekt: Eine germanisch - slavische Fallstudie / Mikhail Kotin, 2008. Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik Jg. 53, Heft 1, 116--140
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Über einen Sonderfall der Zukunf-Kodierung im Deutschen (im Vergleich zum Polnischen und Russischen) / Mikhail Kotin, Mariola Smolińska, 2005. Deutsch als Fremdsprache, H. 3, 160--166
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10419] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Das Partizip II in hochdeutschen periphrastischen Verbalfügungen im 9. - 15. Jh. Zur Ausbildung des analytischen Sprachbaus / Mikhail Kotin, 2000. Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 28, 319--345, ISSN: 0301-3294,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9310] [data modyf: 12-06-2010 12:13]
[35] Die "Basisrelationen" des Deutschen und die Auxiliarisierung von Haben, Sein und Werden / Mikhail Kotin, 1999. Zeitschrift fűr Deutsche Philologie, H. 3, 391-419, ISSN: 0044-2496,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8782] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Die analytischen Formen und Fűgungen im deutschen Verbalsystem: Herausbildung und Status (unter Berűcksichtigung des Gotischen) / Mikhail Kotin, 1997. Sprachwissenschaft Bd. 22, H. 4, 479--500, ISSN: 0344-8169,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9335] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Probleme der Beschreibung der deutschen Verbal-morphologie. Zur Herausbildung der grammatischen Kategorie des Genus Verbi / Mikhail Kotin, 1995. Deutsche Sprache: Zeitschrift fűr Theorie, Praxis, Dokumetation, H. 1, 61--72
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Nominationsmuster im Deutschen aus sprachhistorischer Sicht / Mikhail Kotin // W: Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte - (Wörter. Wortbildung, Lexikologie und Lexikographie, Etymologie) .- 2017, s. 90--107, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, bibliogr. summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: https://doi.org.10.1515/jbgsg-2017-0007
[AWI-10583] [data modyf: 26-10-2017 13:48]
[2] Wie entstehen Wortgruppenlexeme? Ein Beitrag zur genealogischen Dimension der Phraseologieforschung / Mikhail Kotin // W: Linguistische Treffen in Wrocław - (Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch ; I) .- 2014, s. 133--142, ISSN: 2084-3062, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10248] [data modyf: 30-09-2015 15:10]
[3] Zum Phänomen der kategorialen Konvergenz und zu seiner Relevanz in kontrastiven Sprachstudien / Mikhail Kotin // W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich .- 2014, 3, s. 151--164 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aspect, categorial convergence, covert grammatical signals, modality, tense,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10179] [data modyf: 21-02-2017 12:09]
[4] Zur Erklärungsadäquatheit im Sprachwandel : Sprachwandel im Neuhochdeutschen / Mikhail Kotin // W: Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte - (Sprachwandel im Neuhochdeutschen) .- 2013, Band 4, s. 109--127, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, bibliogr.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9671] [data modyf: 22-07-2015 09:44]
[5] Die Verbalperiphrasen im Althochdeutschen "Muspilli" - fragment / Mikhail Kotin // W: Słupskie Prace Filologiczne - (Seria Neofilologiczna ; Nr 1) .- 2002, s. 73--80
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5916] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] "Epistemisches" Perfekt und Konditionalis II : einige Streiflichter auf Affnitäten und Divergenzen der kategorialen Genezis / Mikhail Kotin // W: ZAS Papers in Linguistics .- 2000, vol. 15, s. 123--144
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zur Diachronie von "werden" : Vollverb-Kopula-Auxiliar / Mikhail Kotin // W: ZAS Papers in Linguistics .- 2000, vol. 16, s. 31--67
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5920] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zum "Vergleich" der Methoden des Sprachvergleichs, 2014. Mikhail Kotin // W: Wie gleich ist, was man vergleicht? : Ein interdisziplinäres Symposium zu Humanwissenschaften Ost und West. Kyoto, Japonia Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2016, s. 191--205, ISBN: 9783958090026
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22167] [data modyf: 15-06-2016 10:33]
[2] Einleitung, 2010. Martin Durrell, Hans-Werner Eroms, Mikhail Kotin // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 13--14, ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[KONF-20799] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[3] Sprachwandel aus historischer, geographischer und typologischer Sicht, 2010. Mikhail Kotin // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 15--20, ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20797] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[4] Modalitäten, 2012. Mikhail Kotin // W: Mensch - Sprachen - Kulturen : Beiträge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.-27. Mai 2012, Warszawa. Warszawa, Polska Piaseczno : Euro-Edukacja, 2012, s. 140--158, ISBN: 9788360729298
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20824] [data modyf: 16-10-2013 09:46]
[5] Das Raumkonzept aus synchroner und diachroner Sicht, 2011. Mikhail Kotin // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 69--82, ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20352] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Die Germanistik in Zielona Góra: Lehre, Forschung, internationale Kooperation, 2011. Paweł Zimniak, Mikhail Kotin, Tadeusz Zuchewicz // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 387--404, ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Sprachgeschichte als Diskursgeschichte, 2009. Mikhail Kotin // W: Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik : materialien der Jahrestagung und Internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten an der Warmia und Mazury Universität, 8.-10. Mai 2009, Olsztyn. Olsztyn, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2009, s. 61--70, ISBN: 9788360729212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19727] [data modyf: 08-09-2010 09:22]
[8] Grammatik des Mythos. Narrative und evokative Strukturen in autochthonen althochdeutschen Texten, 2005. Mikhail Kotin // W: Akten des XI. Internationalen GermanistenKongresses Paris 2005 : Empirische Grundlagen moderner Grammatikforschung - Integrative Zugriffe auf Phänomene des Sprachwandels - Lexik und Lexikologie: sprachpolitische Einstellungen und Konflikte - Sprache und Diskurs in den neuen Medien. Paris, Francja Bern : Peter Lang, 2008, Band 4, s. 93--97, ISBN: 9783039107933
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18677] [data modyf: 20-02-2008 13:51]
[9] Translatorik und Sprachwandel. Einige Überlegungen zu diskursbedingten Übersetzungsstrategien im alten Germanischen, 2008. Mikhail Kotin // W: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik : Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź, 9.-11. Mai 2008, Bronisławów. Bronisławów, Polska Warszawa : Wydaw. Euro-Edukacja, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2008, s. 169--174, ISBN: 9788360729205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19169] [data modyf: 29-05-2009 13:09]
[10] Die historischen Typen der Nomination, 2004. Mikhail Kotin // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 103--112, ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Däs "Passiv" im Deutschen: Sprachphänomen und linguistischer Terminus, 2001. Mikhail Kotin // W: Wschód - Zachód : słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. Słupsk, Polska Słupsk : Wydaw. Uczelniane Pmorskiej Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 239--243, ISBN: 8388731613
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Die deutsche Sprache "in statu viae": Erbgut und eigene Wege, 2000. Mikhail Kotin // W: Akten des X. Internationalen Germanistenkogress Wien 2000 "Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert". Wiedeń, Austria Bern : Peter Lang, 2002, Bd. 3: Aufgaben einer zukűnftigen Sprachgeschichtsforschung, s. 39--46, ISBN: 3906766020
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15365] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Zum Formenbestand des Verbalparadigmas im Gotischen und im Althochdeutschen: Indogermanische Archaismen und germanische Innovationen, 1996. Mikhail Kotin // W: Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen. Dublin, Irlandia Tübingen : Niemeyer, 2001, s. 63--72, ISBN: 3484304464
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Altgermanische Bibeltexte: Ein Durbruch zum neuen Sprachbild, 1997. Mikhail Kotin // W: Internationale Tendenzen der Syntatik, Semantik und Pragmatik : Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997. Kassel, Polska Frankfurt am Main : Peter Lang, 1999, s. 219--227, ISBN: 3631337949
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik / (Red.) Mikhail Kotin .- Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, Band 10, 296 s. .- ISBN: 9783631792155
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5847] [data modyf: 25-10-2019 08:36]
[2] To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / (Red.) Mikhail Kotin .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015, 380 s. .- ISBN: 9781443880701
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5384] [data modyf: 07-12-2015 11:15]
[3] Schriften zur Synchronie und Diachronie des Deutschen / (Red.) Andrzej Kątny, Mikhail Kotin, Elisabeth Leiss, Anna Socka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014, 517 s. .- ISBN: 9783631611869
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5154] [data modyf: 02-09-2015 16:25]
[4] Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17 / (Red.) Franciszek Grucza, Mikhail Kotin, Wolfgang Haubrichs, Józef Wiktorowicz, Ewa Żebrowska .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013, 402 s. .- ISBN: 9783631632178
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5084] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[5] Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse / (Red.) Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 243 s. .- ISBN: 9783825360023
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4970] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[6] Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / (Red.) Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 424 s. .- ISBN: 9783825358792
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4877] [data modyf: 31-05-2011 10:17]
[7] Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle / (Red.) Beata Mikołajczyk, Mikhail Kotin .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 .- ISBN: 9783631575253
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4431] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Sprachhandlungsmuster im Russischen und Deutschen. Eine kontrastive Darstellung. (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik Bd.9) / / Wolfgang Gladrow, Elizaveta Kotorova .- Berlin : Peter Lang GmbH , 2018 (Rec.) Mikhail Kotin // Thalloris .- 2019, 3/2018, s. 241--244
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Dzieła wybrane. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Tom 8 / / Franciszek Grucza .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej , 2017 (Rec.) .- Sprache und Metasprache - Linguistik und Metalinguistik / Mikhail Kotin // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2018, LXV, z. 4, s. 652--654
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Stratyfikacyjny model budowy i diakryzy języków ludzkich / / Franciszek Grucza .- Warszawa : IKL@. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej , 2013 (Rec.) .- Wie lassen sich natürliche Sprachen beschreiben? Distinktion - Diakrise - Stratifikation / Mikhail Kotin // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2018, LXV, z. 4, s. 664--666
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Die deutsche Sprache in Russland - Geschichte, Gegenwart, Zukunftsperspektiven / / Ulrich Ammon, Dirk Kemper (Hrsg.) .- München : Iudicium-Verlag , 2011 (Rec.) Mikhail Kotin // Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik .- 2012, Heft 1-2, s. 45--50
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Biosocjologia umysłu metaforycznego / / Mańczyk A. .- Zielona Góra , 2002 (Rec.) Mikhail Kotin // Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2003, s. 368-372
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Komunikacja myśli; Narzędzia, znaki, umysł / / Mańczyk A. .- Wrocław, Zielona Góra , 2001 (Rec.) Mikhail Kotin // Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2003, s. 368--372
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Die historische Entwicklung der Perfektkonstruktionen im Deutschen / / Kuroda S. .- Hamburg , 1999 (Rec.) Mikhail Kotin // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur .- 2002, Bd. 124, H. 2, s. 349--357
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Nemeckaja grammatika: tema s variacijami. Sbornik statej k 60-letiju prof. Hansa-Vernera Eromsa / / red. Karin Donhauser, Ludwig M. Ajchinger .- Gejdelberg , 1998 (Rec.) Mikhail Kotin // Izvestija Akademii Nauk: Serija Literatury i Jazyka .- 2000, 59, 3, s. 71--74
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Aspektulität im Polnischen und Deutschen. Bedeutungen und Formrn in einer konfrontativen Űbersicht / / Czarnecki T. .- Gdańsk , 1998 (Rec.) Mikhail Kotin // Glottodidactica .- 1999, vol. 27, s. 153--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Zu ausgewählten Aktionsarten im Polnischen und deren Entsprechungen im Deutschen / / Kątny A. .- Rzeszów , 1994 (Rec.) Mikhail Kotin // Glottodidactica .- 1999, vol. 27, s. 153--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski