System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Mikhail Kotin
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 124 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
37 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 194,78 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 82,78 (4,14)    CZASOP: 85 (9,44)    INNE-REC: 12 (4)    KONF: 5 (5)    RED: 10 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,26 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
194,78 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 82,78 (4,14)    CZASOP: 85 (9,44)    INNE-REC: 12 (4)    KONF: 5 (5)    RED: 10 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,26 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Gotisch : Im (diachronischen und typologischen) Vergleich / Mikhail Kotin .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2012 .- 553 s. .- ISBN: 9783825359911
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10947] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Die Sprache in statu movendi : Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel: Zweiter Band: Kategorie - Prädikation - Diskurs / Mikhail Kotin .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2007 .- 377 s. - (Sprache - Literatur und Geschichte ; 33) .- ISBN: 9783825354237
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8266] [data modyf: 06-02-2008 13:21]
[3] Die Sprache in statu movendi : Sprachenwicklung zwischen Kontinuität und Wandel: Erster Band: Einführung - Nomination - Deixis / Mikhail Kotin .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2005 .- 272 s. - (Sprache - Literatur und Geschichte ; 29) .- ISBN: 3825350924
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7343] [data modyf: 06-02-2008 13:17]
[4] Die werden-Perspektive und die werden-Periphrasen im Deutschen : historische Entwicklung und Funktionen in der Gegenwartssprache / Mikhail Kotin .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2003 .- 279 s. - (Danziger Beiträge zur Germanistik ; Bd. 6) .- ISBN: 3631508883
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6700] [data modyf: 06-02-2008 13:11]
[5] Die Herausbildung der grammatischen Kategorie des Genus verbi im Deutschen : eine historische Studie zu den Vorstufen und zur Entstehung des deutschenPassiv-Paradigmans / Mikhail Kotin .- Hamburg : Helmut Buske Verlag, 1998 .- 190 s. - (Beiträge zur Germanistischen Sprachwissenschaft ; 14)
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6408] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Verb / Mikhail Kotin
// W: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online / Hrsg. Schierholz, Stefan J.; Wiegand, Herbert Ernst .- - : De Gruyter, 2018 - s. 1--14 .- ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1515/wsk.1.1.verb   (pkt: 5)
[WZCZ-19815] [data modyf: 12-02-2018 09:55]
[2] "Wenn ich nur ein Vogel wäre!" Autonome Illokution oder Protasis ohne Apodosis? / Mikhail Kotin
// W: Die Zukunft von Grammatik - Die Grammatik der Zukunft : Festschrift für Werner Abraham anlässlich seines 80. Geburtstags / Hrsg. Elisabeth Leiss, Sonja Zeman . Band 92 .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2018 - (Studien zur deutschen Grammatik) - s. 261--289 .- ISBN: 9783958095434
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19796] [data modyf: 01-02-2018 12:51]
[3] Deutsch in der Welt: Versuch einer historisch basierten Zuordnung / Mikhail Kotin
// W: Deutsch: lokal - regional - global / Hrsg. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, Ludwig M. Eichinger, Uta Itakura . t. 77 .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2017 - (Studien zur deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache) - s. 147--158 .- ISBN: 9783823381327
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19077] [data modyf: 25-05-2017 09:02]
[4] Diskursive Evidentialität im altgermanischen: Fallstudie zum Verhältnis von Diskursivität und Kategorialsemantik / Mikhail Kotin
// W: Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym / red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Joanna Orzechowskiej .- Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2017 - s. 217--225 .- ISBN: 9788361605034
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19734] [data modyf: 17-01-2018 09:43]
[5] Ein linguistisches Analysemodell zwischen Tradition und Innovation. Der Beitrag von Józef Darski (1941-2016) zur nationalen und internationalen germanistischen Grammatikforschung / Mikhail Kotin
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2017 - s. 8--16 .- ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19059] [data modyf: 24-05-2017 09:27]
[6] Fremdsprachenvermittlung als Einführung in das Muttersprachenverständnis in Polen / Mikhail Kotin
// W: Wege des Deutschen : Deutsche Sprache und Germanistik-Studium aus internationalen Sicht / Hrsg. Dietmar Goltschnigg .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2017 - s. 253--365 .- ISBN: 9783958090057
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19708] [data modyf: 10-01-2018 11:35]
[7] Komplexivität als Aspekt- bzw. Aktionsartfunktion aus synchroner, diachroner und kontrastiver Sicht / Mikhail Kotin
// W: Im Spiegel der Grammatik : Beiträge zur Theorie sprachlicher Kategorisierung / pod red. Sonja Zeman, Martina Werner, Benjamin Meisnitzer . Band 95 .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2017 - s. 201--217 .- ISBN: 9783958095168
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19125] [data modyf: 08-06-2017 10:39]
[8] Korreliruušie kategorial'nye signaly v sinhronii, diahronii i tipologii / Mikhail Kotin
// W: Grammatičeskie kategorii germanskih âzykov v antropocentričeskoj perspektive / D.B. Nikuličeva .- Moskva : Kancelar, 2017 - s. 9-16 .- ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19625] [data modyf: 11-12-2017 13:25]
[9] O slovoformah, soderžaščih vydelâemyj element -j-, v gotskom âzyke: popytka semantičeskoj i funkcional'noj rekonstrukcii / Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica: novyje issledovaniâ / red. M. Â. Bloh . 3 .- Moskva : Institut Âzykoznaniâ Rossijskoj Akademii Nauk, 2017 - s. 59--71 .- ISBN: 9785446508471
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19922] [data modyf: 15-03-2018 10:32]
[10] Sprachkontakte in der Schriftsprache: Fallbeispiel Artikel im Gotischen / Mikhail Kotin
// W: Grammatische Funktionen aus Sicht der japanischen und deutschen Germanistik / Hrsg. Shin Tanaka, Elisabeth Leiss, Werner Abraham, Yasuhiro Fujinawa .- Hamburg : Helmut Buske Verlag, 2017 - s. 109--133 .- ISBN: 9783875488425
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19357] [data modyf: 04-10-2017 08:52]
[11] Taxonomie und Deixis bei Raumkodierung - eine Fallstudie zur Korrelation von konzeptuellen und sprachlichen Raumbegriffen / Mikhail Kotin
// W: Raumerfassung - Deutsch im Kontrast : Sprachkontraste und Sprachbewusstsein Band 3 / Hrsg. Akio Ogawa .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2017 - s. 161--182 .- ISBN: 9783872768957
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18755] [data modyf: 15-02-2017 08:57]
[12] Die Wortsemantik - kontextabhängig oder kontextstiftend? Unter besonderer Berücksichtigung der Modalverbsemantik / Mikhail Kotin
// W: Vom Wort zum Gebrauch : Wortbedeutung und ihre Eigebundeheit in Diskurse / Hrsg. Paweł Bąk, Bogusława Rolek . t. 1 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - (Sprachkontraste in Mitteleuropa) - s. 15--39 .- ISBN: 9783631674246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19084] [data modyf: 25-05-2017 11:15]
[13] Imperativ, der kategoriale / Mikhail Kotin
// W: Glossarium amicorum : Festschrift für Karin Donhauser / Carmen Bluhm, Jens Hopperdietzel, Lars Erik Zeige (Hrsg.) .- Berlin : Institut für deutsche Sprache und Linguistik Humboldt-Universität zu Berlin, 2016 - s. 83--88 .- ISBN: 9783932406904
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18302] [data modyf: 24-10-2016 09:59]
[14] W jakim sensie i w jakim stopniu kontakty językowe "warunkują" zmiany językowe? / Mikhail Kotin
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 13--27 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18641] [data modyf: 30-01-2017 09:58]
[15] Das Verbum substantivum aus synchroner, diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 18--66 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17423] [data modyf: 07-12-2015 11:29]
[16] Form-, Funktions- und Bedeutungswandel: Ein Abriss der Interpretationsmöglichkeiten / Mikhail Kotin
// W: Sprache in der Zeit - Zeit in der Sprache / Hrsg. von Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Kinga Zielińska .- Warszawa : Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 165--178 .- ISBN: 9788394145248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16797] [data modyf: 16-04-2015 09:35]
[17] Introduction / Mikhail Kotin
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 1--16 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17422] [data modyf: 07-12-2015 11:27]
[18] Sprachgeschichte und Sprachvergleich. Einige Überlegungen zur kontrastiven Grammatik aus sprachhistorischer Sicht / Mikhail Kotin
// W: Sprache und Meer / und mehr : Linguistische Studien und Anwendungsfelder / Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Krzysztof Nerlicki (Hrsg.) .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2015 - (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft ; Band 6) - s. 225--237 .- ISBN: 9783830084150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17097] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[19] Makrolinguistik. Möglichkeiten und Grenzen der Theoriebildung bei der Text- bzw. Diskurslinguistik / Mikhail Kotin
// W: Zugänge zum Text / Péter Bassola, Ewa Drewnowska-Vargáné, Tamás Kispál, János Németh, György Scheibl (Hrsg.) .- Frakfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik ; Band 3) - s. 273--293 .- ISBN: 9783631646786
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16004] [data modyf: 30-04-2014 11:07]
[20] Modalitäten im Sprachkontrast: Nochmals zu der Aspektualität-Modalität-Schnittstelle / Mikhail Kotin
// W: Deutsch im Kontakt und im Kontrast : Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburstag / Hrsg. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Danziger Beiträge zur Germanistik ; Band 48) - s. 105--117 .- ISBN: 9783631651124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16376] [data modyf: 18-11-2014 10:14]
[21] O kodyfikacji "werytatywnej" sfery konceptualnej w językach indoeuropejskich / Mikhail Kotin
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku* / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko .- Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014 - (Język poza granicami języka ; III) - s. 149--161 .- ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16039] [data modyf: 14-05-2014 11:59]
[22] Zum Ursprung der Konnektoren mit kausaler, konsekutiver und konditionaler Semantik / Mikhail Kotin
// W: Mehr als Worte : Sprachwissenschaftliche Studien / Hrsg. Aleksandra Łyp-Bielecka .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3192) - s. 175--185
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16375] [data modyf: 18-11-2014 09:44]
[23] Modalität und kategorialgrammatische Konvergenz aus genealogischer Sicht / Mikhail Kotin
// W: Funktionen von Modalität / Hrsg. von Werner Abraham und Elisabeth Leiss .- Berlin/Boston : De Gruyter, 2013 - (Linguistik - Impulse & Tendenzen ; Band 55) - s. 305--334 .- ISBN: 9783110331981
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15572] [data modyf: 04-10-2013 15:10]
[24] O krótko-, średnio- i długotrwałych zmianach językowych / Mikhail Kotin
// W: Scripta manent - res novae / red. nauk. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013 - s. 171--180 .- ISBN: 9788323226338
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15617] [data modyf: 28-10-2013 10:04]
[25] Ontologische und phänomenologische Fragestellungen in der historischen Sprachwissenschaft, exemplarisch dargestellt am Form- und Bedeutungswandel / Mikhail Kotin
// W: Synchronische und diachronische Aspekte der Spprache : Sprachwandel - Schprachkontakte - Sprachgebrauch / Ryszard Lipczuk & Krzysztof Nerlicki (Hrsg.) .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013 - (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft ; Band 5) - s. 43--60 .- ISBN: 9783830070597
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15519] [data modyf: 13-09-2013 12:20]
[26] Zu den Einflüssen des Griechischen und Lateinischen auf den Wortschatz der altgermanischen Bibelübersetzungen / Mikhail Kotin
// W: Sprachkontakte und Lexikon : Festschrift zum 65. Geburstag von Prof. Ryszard Lipczuk / Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Dorota Misiek & Werner Westphal (Hrsg.) .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013 - (PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse ; Band 172) - s. 215--227 .- ISBN: 9783830068969
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15062] [data modyf: 01-02-2013 08:44]
[27] Abriss des gemeingermanischen Konsonantenwandels aus der Sicht des konstitutiven Merkmals der "Spannung der Sprechorgane" / Mikhail Kotin
// W: Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza / Herausgegeben von Magdalena Olpińska-Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska und Jerzy Żmudzki .- Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012 - s. 396--407 .- ISBN: 9783631621912
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14528] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Impersonal Dative Constructions as Covert Root-modality Patterns / Mikhail Kotin
// W: Cover Patterns of Modality / Edited by Werner Abraham and Elisabeth Leiss .- Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2012 - s. 153--174 .- ISBN: 978144384059
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14693] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Preterito-prezentnye glagoly i razvitie kategorii modal'nosti v germanskih azykah / Mikhail Kotin
// W: Dinamičeskie processy v germanskih azykah : materialy čtenij pamati V.N. Arcevoj .- Moskva : Izd. "Ejdos", 2012 - s. 19-29 .- ISBN: 978590948459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15149] [data modyf: 25-02-2013 11:55]
[30] Unpersönlichkeit und Eventität aus diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin
// W: "Unpersönliche Konstruktionen": Prädikationsformen funktional und sprachübergreifend betrachtet / Hg. Angelika Redder, Akio Ogawa, Shinichi Kameyama .- München : IUDICIUM Verlag GmbH, 2012 - s. 145--164 .- ISBN: 9783862050741
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14998] [data modyf: 09-01-2013 16:08]
[31] Ik gihôrta đat seggen...Modalität, Evidentialität, Sprachwandel und das Problem der grammatischen Kategorisierung / Mikhail Kotin
// W: Modalität und Evidentialität = Modality and Evidentiality / Gabriele Diewald, Elena Smirnova (Hg.) .- Trier : Wissenschaftlicher Verlag, 2011 - (Fokus ; Band 37) - s. 35--48 .- ISBN: 97883868213522
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14370] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Konnektoren als prototypische Tempusmarker / Mikhail Kotin
// W: Konnektoren im Deutschen und im Sprachvergleich : Beschreibung und grammatische Analyse / Gisella Ferraresi (Hrsg.) .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2011 - (Studien zur Deutschen Sprache) - s. 311--323 .- ISBN: 9783823365587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13596] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] O statuse postnuklearnogo SA, SO, pATA v gotskom azyke / Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica Novye issledovania . T. 2 .- Moskva : Izdatel'stvo "Ejdos", 2011 - s. 94-104 .- ISBN: 9785905697074
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] WEWURT SKIHIT... Kern-Eventität vs. diskursive Eventität in Synchronie und Diachronie / Mikhail Kotin
// W: Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Mariola Smolińska .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2011 - s. 94--104 .- ISBN: 9788374671651
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13594] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Zu den Quellen der ästhetischen Sprachfunktion / Mikhail Kotin
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 235--243 .- ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14369] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Zur historischen Entwicklung der Definitheitsmarker in der Germania und Slavia. Die Frühformen der Definitheits-Kodierung / Mikhail Kotin
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 147--157 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12899] [data modyf: 31-05-2011 10:03]
[37] Einige Streiflichter auf den Lautwandel in der Germania / Mikhail Kotin
// W: Wschód -Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur / pod red. Marioli Smolińskiej i Barbary Widawskiej .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 37--47 .- ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12549] [data modyf: 12-01-2011 11:21]
[38] Nazwy własne w lustrze semantyki historycznej / Mikhail Kotin
// W: Ad fontes : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Oldze T. Mołczanowej / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Patrycji Kamińskiej .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010 - s. 185--205 .- ISBN: 9788362355198
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12358] [data modyf: 04-11-2010 10:14]
[39] Zur referentiellen Identität von Tempus- und Modusformen / Mikhail Kotin
// W: Modalität/Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht / Andrzej Kątny, Anna Socka (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : PETER LANG, 2010 - (Danziger Beiträge zur Germanistik ; Band 30) - s. 29--38 .- ISBN: 9783631599853
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11655] [data modyf: 27-01-2010 10:54]
[40] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung / Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, 2009 - s. 241--273 .- ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[41] Aspects of a reconstruction of form and function of modal verbs in Germanic and other languages / Mikhail Kotin
// W: Modality - Aspect Interfaces : Implications and typological solutions / edited by Werner Abraham, Elisabeth Leiss .- Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2008 - (Typological Studies in Language ; 79) - s. 371--384 .- ISBN: 9789027229922
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10461] [data modyf: 26-09-2008 09:05]
[42] Das "Linguistische Analysemodell" von Józef Darski im sprachhistorischen bzw. sprachtypologischen Diskurs / Mikhail Kotin
// W: Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag / Herausgegeben von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 - (Posener Beiträge zur Germanistik ; Band 18) - s. 167--177 .- ISBN: 9783631575253
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Genealogia diskursa i problema azykovyh izmenenij / Mikhail Kotin
// W: Język poza granicami języka : teoria i metodologia współczesnych nauk o języku / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008 - s. 43--51 .- ISBN: 9788392276432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10656] [data modyf: 09-12-2008 08:53]
[44] Hat Sprachpragmatik eine ontologische Dimension? / Mikhail Kotin
// W: Linguistica et res cotidianae / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek .- Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, 2008 - (Linguistische Treffen in Wrocław ; vol. 2) - s. 103--112 .- ISBN: 9788374324281
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10682] [data modyf: 17-12-2008 09:18]
[45] O statuse avtonomnogo i prepozitivnogo "SA", "SO", "pATA" v gotskom azyke / Mikhail Kotin
// W: Lingua Gotica Novye issledovania / Babenko N.S., Zeleneckij A.L. .- Kaluga : IP Košelev A.B. (Izdatel'stvo "Ejdos"), 2007 - s. 146--159 .- ISBN: 9785902948193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9641] [data modyf: 29-01-2008 14:44]
[46] Satztopologie und Sprachtypologie / Mikhail Kotin
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 91--100 .- ISBN: 9788374671279
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Kosmologie und Kosmogonie im Wessobrunner Schöpfungsgedicht / Mikhail Kotin
// W: Wschód - Zachód : dialog języków i kultur / pod red. Zoi Nowożenowej .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2006 - s. 154--157 .- ISBN: 8374671211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Kategoriale Bedeutungen periphrasischer Verbalformen: synchrone Evidenzen und diachrone Hindergründe / Mikhail Kotin
// W: De lingua et litteris : studia in honorem Casimiri Andreae Soroka / ed. by Danuta Stanulewicz, Roman Kalisz, Wilfried Kürschner and Cäcilia Klaus .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005 - s. 245--254 .- ISBN: 8373262679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Die Paradigmen des Sprachwandels / Mikhail Kotin
// W: Paradygmaty filozofii języka i teorii tekstu : (pogranicza metodologiczne) / pod red. Aleksandra Kiklewicza .- Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004 - s. 125--134 .- ISBN: 8388731440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Die Sprache: Instrumentalsierung, Genesis und Wandel (I) / Mikhail Kotin
// W: Texte in Kontexten / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 3) - s. 343--350 .- ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6908] [data modyf: 06-02-2008 14:16]
[51] Die funktional-semantischen Felder im Deutschen und im Russischen als Mittel schprachtypologischer Deskription / Mikhail Kotin
// W: Beiträge zu einer russisch-deutschen konstrastiven Grammatik / Wolfgang Gladrow, Robert Hammel .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2001 - (Berliner Slawistische Arbeiten ; Bd. 15) - s. 9--26 .- ISBN: 363137703
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5563] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Nekotorye osobennosti konceptualizacii prostranstva i vremeni v drevneverchnenemeckich avtochtonnych pamjatnikach / Mikhail Kotin
// W: Lingvistika na rubeže epoch : idei i toposy : sbornik statej .- Moskva : Izdatelskij Centr Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, 2001 - s. 264--280 .- ISBN: 5728103812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5553] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
[53] "Carstvo": ot lokalnogo k transcendentnomu (istorija pereosmyslenija v drevnegermanskich christianskich pamjatnikach) / Mikhail Kotin
// W: Logičeskij analiz jazyka : jazyki prostranstv .- Moskva : Izdatelstvo "Jazyki russkoj kultury", 2000 - s. 329--337 .- ISBN: 5785901749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5554] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Die Aspektteorie in der Linguistik und die "Aspekt-Empirie" in germanischen Sprachen / Mikhail Kotin
// W: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen / Herausgegeben von Andrzej Kątny .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Germańska ; 46) - s. 21--34 .- ISBN: 8323210365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5556] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Diachroničeskij aspekt kategorial`nosti (na primere glagol`noj sistemy nemeckogo jazyka) / Mikhail Kotin
// W: Jazyk : teorija, istorija, tipologija .- Moskva : Editorial URSS, 1999 - s. 345--354 .- ISBN: 5836000557
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5552] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[56] Dichotomische Zugriffe im Bereich der Aktionalität des Westgermanischen ( im vergleich zum Slavischen) / Mikhail Kotin
// W: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspektive : Selected Proceedngs of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea / ed. by Christopher Beedham .- Amsterdam : Pergamon, 1999 - s. 401--409
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5561] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Possessivaussagen im deutschen und die Auxiliarisierung von "haben" / Mikhail Kotin
// W: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspektive : Selected Proceedngs of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea / ed. by Christopher Beedham .- Amsterdam : Pergamon, 1999 - s. 393--400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5560] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprachontologie und Entwicklung natürlicher Sprachen / Mikhail Kotin // Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 1, s. 25--37, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: anthropocentric language concept, language change, language contacts, ontogenesis, origin of language, phylogenesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22555] [data modyf: 26-03-2018 10:44]
[2] Einige Aspekte der Diskursontologie: Diskurs und Kommunikation / Aleksander Kiklewicz, Mikhail Kotin // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2017, vol. LXIV, z. 3, s. 271--285, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: communication, discourse, non-communicative discourse practices, original functions of language, phatic discourses, text
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21749] [data modyf: 03-10-2017 14:34]
[3] Nereal'nyj uslovnyj period i avtonomnoe predloženie želatel'nogo usloviâ: problemy grammatičeskogo statusa =Unreal conditional clause and independent clause of optative condition: Problems of grammatical ststus / Mikhail Kotin // Voprosy Jazykoznanija .- 2017, 2, s. 109--130, ISSN: 0373-658X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: apodosis, autonomous clause of optative condition, hypotaxis, protasis, unreal conditionals
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21349] [data modyf: 11-05-2017 09:07]
[4] System, Norm und Sprachwandel / Mikhail Kotin // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- 2017, LXXIII, s. 53--64, ISSN: 0032-3802, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fleksja czasownikowa, language change, norm, norma, peryfrazy czasownikowe, system, verbal inflection, verbal periphrases, zmiany językowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22459] [data modyf: 06-03-2018 13:21]
[5] Personaldeixis und Modalität / Mikhail Kotin // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 291--300, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: deixis, grammatical category, personality, root resp. epistemic modality
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21283] [data modyf: 20-04-2017 09:34]
[6] "Plötzlich sehe ich einen Wolf!" Über die Verwendung des historischen Präsens als eine Temporalität-Aspektualität-Schnittstelle / Mikhail Kotin // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2015, nr 1, s. 3--16, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18922] [data modyf: 31-07-2015 12:42]
[7] Was gilt als Erklärung beim Sprachwandel und welcher Sprachwandel ist möglich? / Mikhail Kotin // Studia Germanica Gedanensia: Kontinuität und Variabilität in Sprache, Linguistik und Fremdsprachenvermittlung .- 2015, s. 25--39, ISSN: 1230-6045, : bibliogr.
Słowa kluczowe: diachronic explantation, historia języka, intended language change, language change, language history, objaśnienie diachroniczne, przemiany językowe, zamierzone zmiany jezykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19657] [data modyf: 05-01-2016 10:07]
[8] Die Wandelparadigmen der Sprache und der Paradigmenwandel in der Sprachwissenschaft / Mikhail Kotin // Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte .- 2014, Band 5, s. 63--78, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, : bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18577] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[9] "Pravda" i "istina": o âzykovoj kodifikacii "veritativnyh" konceptov / Mikhail Kotin // Przegląd Rusycystyczny .- 2014, nr 4, s. 32--62, ISSN: 0137-298X, : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18168] [data modyf: 29-07-2015 10:22]
[10] "Sein". Eine genealogisch-typologische Fallstudie über das Verbum substantivum / Mikhail Kotin // Sprachwissenschaft .- 2014, Band 39, Heft 1, s. 1--52, ISSN: 0344-8169, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18044] [data modyf: 29-07-2015 10:21]
[11] Das Institut für Germanistik an der Universität in Zielona Góra: Forschung, Lehre, in- und ausländische Kooperation / Mikhail Kotin // Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung .- 2013, 3, s. 32--38 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18107] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[12] Die wenn-dann-Hypotaxe aus synchroner, diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin // Zeitschrift für Germanistische Linguistik .- 2013, Band 41, Heft 3, s. 413--442, ISSN: 0301-3294,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17854] [data modyf: 21-07-2015 12:52]
[13] Einige Besonderheiten der Anwendung des linguistischen Analysemodell von Józef P. Darski bei der Beschreibung der mophologischen Systeme älterer Sprachstufen der Indogermania / Mikhail Kotin // Studia Germanica Posnaniensia .- 2013, s. 43--57, ISSN: 0137-2467, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21400] [data modyf: 25-05-2017 09:56]
[14] Problemy kategorial'noj konvergencii v sinhronii i diahronii (na primere kategorii modal'nosti) / Mikhail Kotin // Tomskij žurnal lingvističeskih i antropologičeskih issledovanij .- 2013, 1, s. 45--57, ISSN: 2307-6119,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17488] [data modyf: 07-08-2015 10:09]
[15] Typologia ogólna a typologia historyczna. Wybrane aspekty metodologii / Mikhail Kotin // Academic Journal of Modern Philology .- 2012, Vol. 1, s. 57--64 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17508] [data modyf: 01-10-2013 15:27]
[16] Zu den Grenzen pragmatischer Erklärungsansätze im Sprachwandel / Mikhail Kotin // Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte .- 2012, Band 3, s. 175--184, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16716] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Zum Verhältnis von Epistemizität und Evidentialität im Deutschen aus diachroner und typologischer Sicht / Mikhail Kotin, Monika Schönherr // Zeitschrift fűr Deutsche Philologie .- 2012, H. 3, s. 393--416, ISSN: 0044-2496, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-16709] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[18] Geneza dyskursu i problem zmian językowych / Mikhail Kotin // Przegląd Rusycystyczny .- 2009, nr 2, s. 54--62, ISSN: 0137-298X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14058] [data modyf: 12-06-2010 11:18]
[19] Grammatikalisierung und 'Lexikalisierung': gibt es der Sprache irreversible unidirektionale Prozesse? / Mikhail Kotin // Energeia: Arbeitskreis für deutsche Grammatik .- 2009, 34, s. 1--13, ISSN: 0288-3759,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-13855] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[20] Zu den Affinitäten zwischen Modalität und Aspekt: Eine germanisch - slavische Fallstudie / Mikhail Kotin // Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik .- 2008, Jg. 53, Heft 1, s. 116--140
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Über einen Sonderfall der Zukunf-Kodierung im Deutschen (im Vergleich zum Polnischen und Russischen) / Mikhail Kotin, Mariola Smolińska // Deutsch als Fremdsprache .- 2005, H. 3, s. 160--166
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10419] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Das Partizip II in hochdeutschen periphrastischen Verbalfügungen im 9. - 15. Jh. Zur Ausbildung des analytischen Sprachbaus / Mikhail Kotin // Zeitschrift für Germanistische Linguistik .- 2000, 28, s. 319--345, ISSN: 0301-3294,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9310] [data modyf: 12-06-2010 12:13]
[23] Die "Basisrelationen" des Deutschen und die Auxiliarisierung von Haben, Sein und Werden / Mikhail Kotin // Zeitschrift fűr Deutsche Philologie .- 1999, H. 3, s. 391-419, ISSN: 0044-2496,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8782] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Die analytischen Formen und Fűgungen im deutschen Verbalsystem: Herausbildung und Status (unter Berűcksichtigung des Gotischen) / Mikhail Kotin // Sprachwissenschaft .- 1997, Bd. 22, H. 4, s. 479--500, ISSN: 0344-8169,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9335] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Probleme der Beschreibung der deutschen Verbal-morphologie. Zur Herausbildung der grammatischen Kategorie des Genus Verbi / Mikhail Kotin // Deutsche Sprache: Zeitschrift fűr Theorie, Praxis, Dokumetation .- 1995, H. 1, s. 61--72
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Nominationsmuster im Deutschen aus sprachhistorischer Sicht / Mikhail Kotin // W: Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte - (Wörter. Wortbildung, Lexikologie und Lexikographie, Etymologie) .- 2017, s. 90--107, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: https://doi.org.10.1515/jbgsg-2017-0007
[AWI-10583] [data modyf: 26-10-2017 13:48]
[2] Wie entstehen Wortgruppenlexeme? Ein Beitrag zur genealogischen Dimension der Phraseologieforschung / Mikhail Kotin // W: Linguistische Treffen in Wrocław - (Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch ; I) .- 2014, s. 133--142, ISSN: 2084-3062, : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10248] [data modyf: 30-09-2015 15:10]
[3] Zum Phänomen der kategorialen Konvergenz und zu seiner Relevanz in kontrastiven Sprachstudien / Mikhail Kotin // W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich .- 2014, 3, s. 151--164 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aspect, categorial convergence, covert grammatical signals, modality, tense,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10179] [data modyf: 21-02-2017 12:09]
[4] Zur Erklärungsadäquatheit im Sprachwandel : Sprachwandel im Neuhochdeutschen / Mikhail Kotin // W: Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte - (Sprachwandel im Neuhochdeutschen) .- 2013, Band 4, s. 109--127, ISSN: 1869-7038, , eISSN: 1869-7046, : bibliogr.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9671] [data modyf: 22-07-2015 09:44]
[5] Die Verbalperiphrasen im Althochdeutschen "Muspilli" - fragment / Mikhail Kotin // W: Słupskie Prace Filologiczne - (Seria Neofilologiczna ; Nr 1) .- 2002, s. 73--80
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5916] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] "Epistemisches" Perfekt und Konditionalis II : einige Streiflichter auf Affnitäten und Divergenzen der kategorialen Genezis / Mikhail Kotin // W: ZAS Papers in Linguistics .- 2000, vol. 15, s. 123--144
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zur Diachronie von "werden" : Vollverb-Kopula-Auxiliar / Mikhail Kotin // W: ZAS Papers in Linguistics .- 2000, vol. 16, s. 31--67
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5920] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zum "Vergleich" der Methoden des Sprachvergleichs / Mikhail Kotin // W: Wie gleich ist, was man vergleicht? : Ein interdisziplinäres Symposium zu Humanwissenschaften Ost und West. Kyoto, Japonia, 2014 .- Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2016, s. 191--205 .- ISBN: 9783958090026
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22167] [data modyf: 15-06-2016 10:33]
[2] Einleitung / Martin Durrell, Hans-Werner Eroms, Mikhail Kotin // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 13--14 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20799] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[3] Sprachwandel aus historischer, geographischer und typologischer Sicht / Mikhail Kotin // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 15--20 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20797] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[4] Modalitäten / Mikhail Kotin // W: Mensch - Sprachen - Kulturen : Beiträge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.-27. Mai 2012, Warszawa. Warszawa, Polska, 2012 .- Piaseczno : Euro-Edukacja, 2012, s. 140--158 .- ISBN: 9788360729298
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20824] [data modyf: 16-10-2013 09:46]
[5] Das Raumkonzept aus synchroner und diachroner Sicht / Mikhail Kotin // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 69--82 .- ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20352] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Die Germanistik in Zielona Góra: Lehre, Forschung, internationale Kooperation / Paweł Zimniak, Mikhail Kotin, Tadeusz Zuchewicz // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 387--404 .- ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Sprachgeschichte als Diskursgeschichte / Mikhail Kotin // W: Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik : materialien der Jahrestagung und Internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten an der Warmia und Mazury Universität, 8.-10. Mai 2009, Olsztyn. Olsztyn, Polska, 2009 .- Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2009, s. 61--70 .- ISBN: 9788360729212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19727] [data modyf: 08-09-2010 09:22]
[8] Grammatik des Mythos. Narrative und evokative Strukturen in autochthonen althochdeutschen Texten / Mikhail Kotin // W: Akten des XI. Internationalen GermanistenKongresses Paris 2005 : Empirische Grundlagen moderner Grammatikforschung - Integrative Zugriffe auf Phänomene des Sprachwandels - Lexik und Lexikologie: sprachpolitische Einstellungen und Konflikte - Sprache und Diskurs in den neuen Medien. Paris, Francja, 2005 .- Bern : Peter Lang, 2008 .- Band 4, s. 93--97 .- ISBN: 9783039107933
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18677] [data modyf: 20-02-2008 13:51]
[9] Translatorik und Sprachwandel. Einige Überlegungen zu diskursbedingten Übersetzungsstrategien im alten Germanischen / Mikhail Kotin // W: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik : Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź, 9.-11. Mai 2008, Bronisławów. Bronisławów, Polska, 2008 .- Warszawa : Wydaw. Euro-Edukacja, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2008, s. 169--174 .- ISBN: 9788360729205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19169] [data modyf: 29-05-2009 13:09]
[10] Die historischen Typen der Nomination / Mikhail Kotin // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 103--112 .- ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Däs "Passiv" im Deutschen: Sprachphänomen und linguistischer Terminus / Mikhail Kotin // W: Wschód - Zachód : słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. Słupsk, Polska, 2001 .- Słupsk : Wydaw. Uczelniane Pmorskiej Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 239--243 .- ISBN: 8388731613
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Die deutsche Sprache "in statu viae": Erbgut und eigene Wege / Mikhail Kotin // W: Akten des X. Internationalen Germanistenkogress Wien 2000 "Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert". Wiedeń, Austria, 2000 .- Bern : Peter Lang, 2002 .- Bd. 3: Aufgaben einer zukűnftigen Sprachgeschichtsforschung, s. 39--46 .- ISBN: 3906766020
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15365] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Zum Formenbestand des Verbalparadigmas im Gotischen und im Althochdeutschen: Indogermanische Archaismen und germanische Innovationen / Mikhail Kotin // W: Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen. Dublin, Irlandia, 1996 .- Tübingen : Niemeyer, 2001, s. 63--72 .- ISBN: 3484304464
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Altgermanische Bibeltexte: Ein Durbruch zum neuen Sprachbild / Mikhail Kotin // W: Internationale Tendenzen der Syntatik, Semantik und Pragmatik : Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997. Kassel, Polska, 1997 .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 1999, s. 219--227 .- ISBN: 3631337949
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / (Red.) Mikhail Kotin .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015, 380 s. .- ISBN: 9781443880701
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5384] [data modyf: 07-12-2015 11:15]
[2] Schriften zur Synchronie und Diachronie des Deutschen / (Red.) Andrzej Kątny, Mikhail Kotin, Elisabeth Leiss, Anna Socka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014, 517 s. .- ISBN: 9783631611869
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5154] [data modyf: 02-09-2015 16:25]
[3] Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17 / (Red.) Franciszek Grucza, Mikhail Kotin, Wolfgang Haubrichs, Józef Wiktorowicz, Ewa Żebrowska .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013, 402 s. .- ISBN: 9783631632178
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5084] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[4] Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse / (Red.) Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 243 s. .- ISBN: 9783825360023
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4970] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / (Red.) Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 424 s. .- ISBN: 9783825358792
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4877] [data modyf: 31-05-2011 10:17]
[6] Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle / (Red.) Beata Mikołajczyk, Mikhail Kotin .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 .- ISBN: 9783631575253
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4431] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die deutsche Sprache in Russland - Geschichte, Gegenwart, Zukunftsperspektiven / / Ulrich Ammon, Dirk Kemper (Hrsg.) .- München : Iudicium-Verlag , 2011 (Rec.) Mikhail Kotin // Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik .- 2012, Heft 1-2, s. 45--50
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Biosocjologia umysłu metaforycznego / / Mańczyk A. .- Zielona Góra , 2002 (Rec.) Mikhail Kotin // Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2003, s. 368-372
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Komunikacja myśli; Narzędzia, znaki, umysł / / Mańczyk A. .- Wrocław, Zielona Góra , 2001 (Rec.) Mikhail Kotin // Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2003, s. 368--372
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Die historische Entwicklung der Perfektkonstruktionen im Deutschen / / Kuroda S. .- Hamburg , 1999 (Rec.) Mikhail Kotin // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur .- 2002, Bd. 124, H. 2, s. 349--357
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Nemeckaja grammatika: tema s variacijami. Sbornik statej k 60-letiju prof. Hansa-Vernera Eromsa / / red. Karin Donhauser, Ludwig M. Ajchinger .- Gejdelberg , 1998 (Rec.) Mikhail Kotin // Izvestija Akademii Nauk: Serija Literatury i Jazyka .- 2000, 59, 3, s. 71--74
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Aspektulität im Polnischen und Deutschen. Bedeutungen und Formrn in einer konfrontativen Űbersicht / / Czarnecki T. .- Gdańsk , 1998 (Rec.) Mikhail Kotin // Glottodidactica .- 1999, vol. 27, s. 153--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Zu ausgewählten Aktionsarten im Polnischen und deren Entsprechungen im Deutschen / / Kątny A. .- Rzeszów , 1994 (Rec.) Mikhail Kotin // Glottodidactica .- 1999, vol. 27, s. 153--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski