System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Dariusz Królik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aplikacja komputerowa Graf Ryzyka wspomagająca ocenę ryzyka zawodowego / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Kamil Wieczorek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 171--186 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19857] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[2] Fermentacja metanowa odpadów organicznych / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 129--143 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[3] Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim / Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 27--37 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19844] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[4] Wykorzystanie nanotechnologii w przemyśle / Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 111--121 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19853] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[5] Zasady bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem żurawi wieżowych i samojezdnych / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Jacek Dudek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 67--82 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19847] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[6] Zasady doboru środków ochrony indywidualnej w budownictwie przemysłowym / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Michał Wilmański
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 125--138 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19854] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[7] Znaczenie świadomości BHP wśród pracowników budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw / Grzegorz Dudarski, Karolina Kluba, Dariusz Królik
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 11--25 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19843] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[8] Biological hazards during metal machining using metalworking fluids / Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, Dariusz Królik
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 17--26 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18903] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[9] Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości / Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 19--32 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17938] [data modyf: 07-06-2016 09:16]
[10] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim / Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 171--179 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
[11] Wpływ znaczenia wyrazów bliskoznacznych na bezpieczeństwo pracy w aspekcie użytkowania pojazdów specjalistycznych / Dariusz Królik, Monika Królik, Grzegorz Dudarski
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 125--132 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17943] [data modyf: 07-06-2016 09:37]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[2] Influence of paper particle size on the efficiency of digestion process / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // Environment Protection Engineering .- 2007, Vol. 33, no 2, s. 147--155, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-12690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[2] Wastewater treatment in constructed wetlands / Agnieszka J. Nowak, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 93--99, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, hydrophytic wastewater treatment plant,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9883] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[3] Wpływ stopnia rozdrobnienia mięsa na wydajność procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 52--68, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja mezofilowa, fermentacja termofilowa, mięso,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9850] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[4] Wpływ rozdrobnienia makulatuty oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.1, s. 619--634, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8943] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[5] Wpływ stopnia rozdrobnienia kolb kukurydzy na wydajnośc procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 83--92, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8942] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Effect of building materials on soil properties / Jakub Kostecki, Dagmara Wiech, Barbara Walczak, Dariusz Królik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 62 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22758] [data modyf: 11-10-2017 09:56]
[2] Sewage sludge management in a sewage treatment plant / Przemysław Wypych, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 127--128 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22769] [data modyf: 11-10-2017 10:26]
[3] Wpływ rozdrobnienia papieru na wydajność procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Postęp w inżynierii środowiska : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Bystre k. Baligrodu, Polska, 2006 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s. 413--423 .- ISBN: 8371993978
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Produkcja biogazu w procesie fermentacji mezofilowej osadów wstępnych i nadmiernych / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Dariusz Królik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski