System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 252 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Krótka historia wielkiego przedsięwzięcia, 2018. Jakub Marcinowski Wyd. 2, Zielona Góra - Świebodzin : Uniwersytet Zielonogórski 31 s. fot. rys.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14344] [data modyf: 29-03-2018 17:50]
[20] [1]
[2] Stateczność konstrukcji sprężystych : Struktury prętowe, łuki, powłoki, 2017. Jakub Marcinowski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 278 s. , ISBN: 9788371255723, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13886] [data modyf: 03-06-2019 13:31]
[20] [1]
[3] Krótka historia wielkiego przedsięwzięcia, 2011. Jakub Marcinowski, Zielona Góra - Świebodzin : Druk: Zakł Poligr. Uniw. Zielonogórskiego 26 s. fot. rys.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10533] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Wytrzymałość materiałów w badaniach doświadczalnych, 2001. Jakub Marcinowski, Stefan Wójcik Wyd. 2 popr., Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 95 s. , ISBN: 8371250142, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6494] [data modyf: 21-03-2003 12:26]
[5] Nieliniowa stateczność powłok sprężystych, 1999. Jakub Marcinowski, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej 224 s. , ISBN: 8370854117, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6422] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Wytrzymałość materiałów w badaniach doświadczalnych : [skrypt], 1996. Jakub Marcinowski, Stefan Wójcik, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 104 s. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8209] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An Alternative Approach to the Buckling Resistance Assessment of Steel, Pressurised Spherical Shells, Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski
// W: Recent Developments in the Theory of Shells, 2019. / eds. H. Altenbach, J. Chróścielewski, V. A. Eremeyev, K. Wiśniewski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advanced Structured Materials Vol. 110), s. 109--134, ISBN: 9783030177461
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-17747-8_8   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[WZCZ-21126] [data modyf: 09-10-2019 12:46]
[10] [0,5]
[2] Analiza wybranych oddziaływań górniczych na wiadukt drogowy zlokalizowany na terenie LGOM, Krzysztof Tomala, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski
// W: Budownictwo zrównoważone, 2016. / red. nauk. K. Pawłowski, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 190--201, ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17947] [data modyf: 10-06-2016 10:38]
[3] Nośność wyboczeniowa prętów niepryzmatycznych o przekrojach wielokątowych, Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski
// W: Budownictwo zrównoważone, 2016. / red. nauk. K. Pawłowski, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 202--213, ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17948] [data modyf: 28-04-2017 14:19]
[4] Analiza długookresowej wymiany ciepła w otoczeniu odwiertu geotermalnego, Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski
// W: Termosprężystość i przepływ ciepła w materiałach anizotropowych, 2015. / red. nauk. S. Jemioło, Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności t. 5), s. 131--140, ISBN: 9788378144878
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17582] [data modyf: 09-02-2016 12:28]
[5] Biodeteriogenny nalot na figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, Marlena Piontek, Jakub Marcinowski, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, 2015. / red. W. Skowroński . T. 13, Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Monografia 11), s. 204--214, ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17247] [data modyf: 17-10-2015 11:57]
[6] Podstawy teoretyczne projektowania elementów konstrukcji stalowych ze względu na kryteria stateczności, Jakub Marcinowski
// W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim, 2015. / red. nauk. A. Garstecki, W. Gilewski, Z. Pozorski, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Studia z Zakresu Inżynierii 92), s. 205--233, ISBN: 9788393864867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17336] [data modyf: 13-11-2015 17:06]
[7] Wystąpienie dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, dr. hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ, na uroczystości jubileuszu 45-lecia kierunku budownictwo, Jakub Marcinowski
// W: 45 lat kierunku budownictwo, 2014. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--21, ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16998] [data modyf: 06-07-2015 14:00]
[8] Cylindrical shells under wind loading, Richard Greiner, Werner Guggenberger, Werner Schneider, Herbert Schmidt, J. Michael Rotter, Jakub Marcinowski
// W: Buckling of steel shells European design recommendations : 5th edition, 2013. / ed. by J. M. Rotter, H. Schmidt, [Brussels] : ECCS - European Convention for Constructional Steelwork .- Reprint revised version, s. 241--264, ISBN: 9789291471164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16865] [data modyf: 27-08-2015 08:58]
[9] Nośność wyboczeniowa słupów żeliwnych częściowo wypełnionych betonem, Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 175--182, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12992] [data modyf: 27-06-2011 16:56]
[10] Numeryczne analizy dynamiczne stalowo-żelbetowej konstrukcji zadaszenia stadionu, Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 25--32, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12989] [data modyf: 27-06-2011 16:08]
[11] Żeliwne elementy konstrukcyjne występujące w rewitalizowanych obiektach historycznych, Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--95, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12556] [data modyf: 13-01-2011 10:13]
[12] Odporność dynamiczna sklepień ceglanych na drgania podłoża wywołane eksploatacją górniczą, Jakub Marcinowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 355--364, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10974] [data modyf: 20-03-2009 10:34]
[13] Cylindrical shells under wind loading, Richard Greiner, Werner Guggenberger, Werner Schneider, Herbert Schmidt, J. Michael Rotter, Jakub Marcinowski
// W: Buckling of steel shells European design recommendations : ECCS TC8 TWG 8.4 Shells, 2008. , [Brussels] : ECCS - European Convention for Constructional Steelwork .- 5th ed., s. 237--258, ISBN: 92914700092
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10863] [data modyf: 05-02-2009 12:57]
[14] Numeryczne modelowanie zniszczenia żeber pionowych stalowego silosu na zboże z uwzględnieniem ich zespolenia z płaszczem, Jakub Marcinowski
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2008. / red. A. Łapko, M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 6 : Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 327--334, ISBN: 9788360200520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10513] [data modyf: 08-10-2008 14:16]
[15] Wpływ odciągów tramwajowej sieci trakcyjnej na stan techniczny zabytkowej kamienicy ceglanej, Jakub Marcinowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 263--272, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9933] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Numeryczna analiza wytrzymałościowa stalowej konstrukcji głowicy pylonu, Grzegorz Burczyński, Jakub Marcinowski
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2007. / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 203--210, ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Ocena odporności ceglanych budynków mieszkalnych na drgania parasejsmiczne, Jakub Marcinowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 267--276, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Nieliniowa interakcja torowiska z konstrukcją mostu kolejowego, Józef Wranik, Jakub Marcinowski
// W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2006. , Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 43--48, ISBN: 838911237x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] On some distinctive features of load-displacement paths of shallow spherical shells subjected to uniform pressure, Jakub Marcinowski
// W: Coupled instabilities in metal structures - CIMS '2004 : proceedings of the fourth international conference, 2006. / ed. by M. Pignataro, J. Rondal, V. Gioncu, Timisoara : "Orizonturi Universitae" Publishing House, s. 67--78, ISBN: 9736382680
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Laboratory tests and numerical modelling of large displacements of an elasto-plastic cylindrical shell, Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Zenon Waszczyszyn
// W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 8th SSTA Conference, 2005. / ed. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak, London : Taylor & Francis, s. 477--480, ISBN: 0415383900
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Numeryczne oszacowanie nośności zginanych elementów żelbetowych, Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--132, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7632] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Stability of a spherical cap loaded by the external pressure, Jakub Marcinowski
// W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 8th SSTA Conference, 2005. / ed. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak, London : Taylor & Francis, s. 241--244, ISBN: 0415383900
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Stopień zespolenia prefabrykowanych płyt stropowych z podciągiem. Program badań i wstępne symulacje numeryczne, Leszek Jarząbek, Mikołaj Kłapoć, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--190, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Badania doświadczalne zespolonej belki stalowo-betonowej rozprężanej w strefie ściskanej, Włodzimierz Dyszak, Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 329--336, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Badania kątowników niesymetrycznie połączonych z blachą węzłową, Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 321--328, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Identyfikacja parametrów reologicznych materiału w eksperymentalnej próbie zginania, Jakub Marcinowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 239--246, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Nośność kątownika stalowego zamocowanego jednym ramieniem do blachy węzłowej, Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 141--149, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Experimental investigations and modelling of steel grids, Piotr Konderla, Jakub Marcinowski
// W: Light-weight steel and aluminium structures : Fourth International Conference, 1999. , Amsterdam : Elsevier, s. 803--810, ISBN: 0080430147
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5565] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Destrukcyjny wpływ temperatury na eksploatację przekryć stalowych dużych rozpiętości / Oleksandr Lytvyn, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov jr., Volodymyr Sakharov, 2020. Builder, nr 4, 111--113, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: displacements, naprężenia, pomiary temperatury, przemieszczenia, stalowe dźwigary kratowe, steel truss girders, stresses, temperature measurements
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.8797
[AWCZ-25364] [data modyf: 08-06-2020 10:21]
[5] [0,25]
[2] Using the ERFI Function in the Problem of the Shape Optimization of the Compressed Rod / Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski, 2020. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 25, no. 2, 75--87, ISSN: 1734-4492, , eISSN: 2353-9003, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Erfi function, analytical approach, buckling criterion, compressed rod , hollow rod, program Mathematica, shape optimization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ijame-2020-0021
[AWCZ-25483] [data modyf: 22-07-2020 13:09]
[10] [0,5]
[3] Effect on horizontal pressure in steel silos evoked by a sudden change in the ambient temperature / Jakub Marcinowski, 2019. Heliyon Vol. 5, iss. 5, 1--7, ISSN: 2405-8440, , eISSN: 2405-8440, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Agriculture, Civil engineering, Industrial engineering, Mechanical engineering, Structural engineering
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01611         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24072] [data modyf: 10-10-2019 09:55]
[40] [1]
[4] Experimental and numerical analyses of the buckling of steel, pressurized, spherical shells / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski, 2018. Advances in Structural Engineering, iss. spec., 1--18, ISSN: 1369-4332, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, design recommendations, experimental tests, external pressure, numerical simulations, stability, steel spherical shell
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1177/1369433218774371         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-22781] [data modyf: 24-05-2018 16:42]
[14,14] [0,71]
[5] Naprężenia w warstwowej konstrukcji zespolonej z materiałów o różnej rozszerzalności termicznej / Jakub Marcinowski, 2018. Materiały Budowlane, nr 4, 107--109, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analytical formulae, composite construction, deformacje, deformations, konstrukcja zespolona, naprężenia, numerical simulations, stresses, symulacje numeryczne, temperature change, wzory analityczne, zmiana temperatury
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.37
[AWCZ-22766] [data modyf: 06-11-2018 12:48]
[8] [1]
[6] Wpływ zmiany temperatury na rozkład naprężeń w powłoce naprawianej i w cienkiej warstwie naprawczej / Jakub Marcinowski, 2018. Przegląd Budowlany, nr 3, 29--31, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22582] [data modyf: 03-04-2018 12:40]
[5] [1]
[7] Badania doświadczalne stateczności mało wyniosłych, stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (3/I/17), 361--370, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling, eksperyment, experiment, external pressure, obciążenie ciśnieniem, powłoka stalowa, spherical segment, steel shell, wyboczenie, wycinek sfery
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.129
[AWCZ-21732] [data modyf: 28-08-2018 13:18]
[4,5] [0,5]
[8] Buckling of externally pressurised spherical shells: Experimental results compared with recent design recommendations / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, Michael Rotter, 2017. ce/papers : The Online Collection for Conference Papers in Civil Engineering Vol. 1, iss. 2-3, 1010--1018, ISSN: 2509-7075, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [Spec. iss.: Proceedings of Eurosteel 2017]
Słowa kluczowe: Buckling, experimental results, new proposed design rules, spherical shells
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1002/cepa.141
[AWCZ-22665] [data modyf: 17-04-2018 09:59]
[1,67] [0,33]
[9] Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze / Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges, 2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 73, z. 5, 410--416, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22250] [data modyf: 24-01-2018 14:23]
[1,6] [0,2]
[10] Effect of mechanical parameters of steel on inelastic buckling of reinforcing bars / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski, 2016. International Journal of Structural Stability and Dynamics Vol. 16, no. 7, 1--12, ISSN: 0219-4554, bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: FEM analysis, carrying capacity, inelastic buckling, reinforcing bars, slenderness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1142/S0219455415500285         Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-20301] [data modyf: 10-08-2016 08:52]
[11] XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konstrukcje Metalowe" / Jakub Marcinowski, Marian Giżejowski, Aleksander Kozłowski, 2016. Mosty, nr 5, 81, ISSN: 1896-7663, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20569] [data modyf: 10-11-2016 10:04]
[12] Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych / Jakub Marcinowski, 2015. Materiały Budowlane, nr 9, 1--3, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot.
Słowa kluczowe: analytical solution, increase of horizontal pressure, rozwiązanie analityczne, silosy stalowe, spadek temperatury, steel silos, temperature drop, wzrost parcia poziomego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19348] [data modyf: 01-10-2015 10:52]
[13] Najbardziej niekorzystne imperfekcje geometryczne stalowych powłok sferycznych / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, 2014. Budownictwo i Architektura Vol. 13, nr 3, 219--226, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MES, imperfekcje geometryczne, powłoki sferyczne, utrata nośności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18374] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[14] Zbigniew Bać na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury / Jakub Marcinowski, 2014. Archivolta, nr 1, 38--45, ISSN: 1506-5928, fot. rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18301] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[15] Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12(2), 189--196, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, cold formed section, imperfections, imperfekcje, nośność wyboczeniowa, numerical procedure, procedura numeryczna, silos stalowy, stalowe elementy zimnogięte, steel silo, vertical stiffeners, żebra pionowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17563] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[16] Pożądani/niepożądani lokatorzy remontowanych budynków / Jakub Marcinowski, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 95--98, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17238] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[17] Poprawa izolacyjności akustycznej ściany dzielącej sale nauki muzyki / Jarosław Gil, Jakub Marcinowski, 2012. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 9, 58--60, ISSN: 1427-6682, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16650] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ. Współpraca z przemysłem / Jakub Marcinowski, 2012. Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa, nr 8, 11--13, ISSN: 2081-366X, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16651] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Zagrożenia obiektów budowlanych wynikające z powstania drgań o charakterze rezonansowym / Jakub Marcinowski, 2012. Przegląd Budowlany, nr 5, 129--132, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16498] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Nośność belek żeliwnych występujących w rewitalizowanych obiektach historycznych / Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 148--152, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15562] [data modyf: 25-03-2011 13:13]
[21] Przyczyna nadmiernych drgań zadaszenia trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze została ustalona / Jakub Marcinowski, 2011. Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa, nr 4, 6--7, ISSN: 2081-366X, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15954] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Błędne rozwiązanie konstrukcyjne stalowego stropu pod maszyny wirujące / Jakub Marcinowski, 2010. Przegląd Budowlany, nr 5, 94--96, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14803] [data modyf: 04-06-2010 13:15]
[23] Buckling resistance assessment of a slender cylindrical shell axially compressed / Jakub Marcinowski, 2010. Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 14, no 2, 309--316, ISSN: 1428-1511, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analytical solution, buckling resistance, cylindrical shell, design recommendations, experimental test, numerical solution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-15732] [data modyf: 04-07-2011 11:52]
[24] Główne przyczyny uszkodzeń wanien elektrolitycznych stosowanych w hutnictwie miedzi / Jakub Marcinowski, 2010. Przegląd Budowlany, nr 5, 124--127, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14804] [data modyf: 04-06-2010 13:17]
[25] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski, 2007. Czasopismo Techniczne : Budownictwo, z. 2-B, 75--82, ISSN: 1897-628X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12609] [data modyf: 25-03-2008 14:44]
[26] Detection of structural heteregoneities by the wavelet technique / Jakub Marcinowski, 2007. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 12, no 2, 487--495, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: damage detection, numerical simulation, structural heterogeneities, wavelet transform
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12301] [data modyf: 14-11-2007 12:22]
[27] Numerical modelling of moving load effect in a soil-steel bridge / Czesław Machelski, Jakub Marcinowski, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 155--165, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, finite element method, moving load, numerical analysis, soil-steel interaction
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12109] [data modyf: 04-11-2015 09:33]
[28] Odporność ceglanych budynków mieszkalnych na drgania parasejsmiczne / Jakub Marcinowski, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 5, 22--25, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Stability of relatively deep segments of spherical shells loaded by external pressure / Jakub Marcinowski, 2007. Thin-Walled Structures Vol. 45, no 10--11, 906--910, ISSN: 0263-8231, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: external pressure, nonlinear stability, numerical analysis, shells, spherical segments
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [10-08-2020]
[AWCZ-12491] [data modyf: 21-11-2007 09:03]
[30] Optimal orientation of reinforcing fibers in a shell made of fibrous composites / Jakub Marcinowski, 2006. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 6, no 1, 19--29, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fibrous composities, finite element method, optimization, stability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-10965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Stability of shells in the conditions of plastic flow of material / Jakub Marcinowski, Piotr Konderla, Katarzyna Domaradzka, 2006. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 28, no 2-4, 31--37, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Detection of heterogeneities in distribution of residual stresses in tempered float glass / Jakub Marcinowski, 2005. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Civil Engineering) Vol. 8, no 4, [1--10] bibliogr. rys. summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Słowa kluczowe: detection of heterogeneities, float glass, photoelasticity, residual stresses, tempered
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Numeryczna symulacja drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski, 2004. Czasopismo Techniczne : Mechanika R. 101, z. 5, 141--148, ISSN: 1897-6328, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Geometrically nonlinear static analysis of sandwich plates and shells / Jakub Marcinowski, 2003. Journal of Theoretical and Applied Mechanics Vol. 41, no 3, 561--574, ISSN: 1429-2955, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: finite element method, nonlinear stability analysis, othotropy, sandwich shells
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9082] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Static and stability analysis of shells with large displacements and finite rotations / Jakub Marcinowski, 2000. Engineering Transactions Vol. 48, no 4, 373-393, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8783] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Postbuckling behaviour of rectangular plates in axial compression / Jakub Marcinowski, 1999. Archives of Civil Engineering Vol. 45, no 2, 275--288, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-8784] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Postbuckling behaviour of the discrete three-column system / Jakub Marcinowski, 1998. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 20, no 3-4, 53--72, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Large deflections of shells subjected to an external load and temperature changes / Jakub Marcinowski, 1997. International Journal of Solids and Structures Vol. 34, no 6, 755--768, ISSN: 0020-7683, , eISSN: 1879-2146, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-12303] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Instability of the elastic shell with geometrical imperfections / Jakub Marcinowski, 1995. Archives of Civil Engineering Vol. 41, no 4, 497--508, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Large deformations and instability of shell structures induced by the temperature changes / Jakub Marcinowski, 1995. Archives of Civil Engineering Vol. 41, no 1, 13--30, ISSN: 1230-2945, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Large displacements of the cylindrical shell evoked by external load and temperature changes / Jakub Marcinowski, Daniel Antoniak, 1995. Archiwum Budowy Maszyn Vol.42, no 3-4, 261--279 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Nonlinear stability of shells in uniform temperature fields / Jakub Marcinowski, 1995. Mechanika Teoretyczna i Stosowana Vol. 33, no 1, 27--43 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Bifurcation points and branching paths in the nonlinear stability analysis of shell structures / Jakub Marcinowski, 1994. Mechanika Teoretyczna i Stosowana Vol. 32, no 3, 637--651 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12513] [data modyf: 04-11-2015 09:55]
[44] Stability of the cylindrical panel experimental investigations and numerical analysis / Jakub Marcinowski, Daniel Antoniak, 1994. Rozprawy Inżynierskie Vol. 42, no 1/2, 61--74 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12514] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Differential quadrature method (DQM) in structural mechanics / Jakub Marcinowski, 1992. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 13, no 1-2, 19--32, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12315] [data modyf: 06-09-2007 13:28]
[46] Metoda bazy zredukowanej w geometrycznie nieliniowej analizie konstrukcji / Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki, 1992. Mechanika i Komputer T. 10, 53--59 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Numeryczne wyznaczanie nieliniowych ścieżek równowagi konstrukcji / Jakub Marcinowski, 1989. Archiwum Inżynierii Lądowej T. 35, z. 3-4, 283--297 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12308] [data modyf: 04-11-2015 10:01]
[48] Zginanie powłoki konoidalnej / Jakub Marcinowski, 1983. Mechanika Teoretyczna i Stosowana Vol. 21, no 1, 47--57 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparisons of buckling capacity curves of pressurized spheres with EDR provisions and experimental results / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 59--76, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, analizy numeryczne, buckling resistance, capacity curve, krzywe nośności wyboczeniowej, nośność wyboczeniowa, numerical approach, powłoka sferyczna, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0020
[AWI-10527] [data modyf: 19-06-2017 13:15]
[2] On some interesting trends in research of steel and composite structures / Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 5--10, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kierunki badań, konstrukcje stalowe i kompozytowe, ordered papers, referaty zamówione, research trends, steel and composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0016
[AWI-10524] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[3] Reinforcement of existing cast-iron structural elements by means of fiber reinforced composites / Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 37--45, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CFRP, cast-iron columns, compositejacket, destructivetests, reinforecement,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0004
[AWI-10365] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[4] Buckling capacity curves for steel spherical shells loaded by the external pressure / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 43--55, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, buckling resistance, capacity curve, krzywe nosności, model numeryczny, nośność wyboczeniowa, numerical approach, stalowe powłoki sferyczne, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0034
[AWI-10124] [data modyf: 06-11-2018 11:12]
[5] Numerical strength analysis of a complex, steel shell structure / Grzegorz Burczyński, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 14, s. 27--36, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza geometrycznie i materiałowo nieliniowa, elementy rurowe, geometrically and materially nonlinear analysis, linear elastic static analysis, liniowa analiza statyczna, shell structure, stalowa konstrukcja powłokowa, steel, tubular members,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0023
[AWI-10078] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[6] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 1) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 1, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9789] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[7] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 2, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9788] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[8] Nośność wyboczeniowa walcowego płaszcza silosu w świetle zapisów normy PN-EN 1993-4-1 / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 152--160, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: norma PN-EN 1993-4-1, nośność wyboczeniowa, obleczenia praktyczne, silos stalowy, zalecenia projektowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9381] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Modyfikacje konstrukcyjne zadaszenia stadionu redukujące drgania o charakterze rezonansowym / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58) .- 2011, nr 3/2011/II, s. 209--216, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analizy numeryczne, drgania, konstrukcja zadaszenia, pomiary, rezonans,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9053] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] Konstrukcja nośna pomnika Chrystusa Króla realizowanego w Świebodzinie / Mikołaj Kłapoć, Jakub Marcinowski // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 15--17, ISSN: 2081-366X, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8517] [data modyf: 20-01-2010 10:11]
[11] Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 25--26, ISSN: 2081-366X, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8483] [data modyf: 20-01-2010 10:30]
[12] Stabilityof the viscoelastic mises truss / Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 209--219, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: creep bending test, critical time, truss stability, viscoelasticity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Theoretical and experimental analysis of heat transfer in the layers of road pavement / Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski, Piotr Wilk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 7--18, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MES, embankment, experimental and numerical results, heat transfer problem, mathematical models, road pavement system, tests,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Badania doświadczalne rozprężanych belek zespolonych stalowo-betonowych / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - (Mechanika ; 54) .- 2004, nr 243, s. 121--130 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania doświadczlne, beton, rozpężanie, stal,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Geodezyjne pomiary ugięcia płyt mostowych i fundamentowych z zastosowaniem estymacji odpornej / Jakub Marcinowski, Edward Osada, Stefan Zaremba // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Geodezja i Urządzenia Rolne ; 17) .- 2000, nr 394, s. 275--284 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: analiza deformacji, estymacja odporna, prawo Hooke'a, płyty fundamentowe, płyty mostowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5918] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Identyfikacja obciążeń dynamicznych konstrukcji wywołanych pracą maszyn wirnikowych / Tomasz Kasprzak, Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 27) .- 2000, nr 78, s. 93--100 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8010] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Badania budynków przemysłowych poddanych działaniu obciążeń dynamicznych / Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 23) .- 1998, nr 70, s. 107--114 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8009] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Thermal buckling of shell structures / Jakub Marcinowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej .- 1989, nr 40, s. 80--85 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8008] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Stateczność początkowa luków płaskich / Jakub Marcinowski, Sławomir Stepnowski // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 17) .- 1988, nr 56, s. 281--284 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Stateczność równowagi ram płaskich w warunkach wymuszonego przemieszczania węzłów / Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - (Budownictwo Lądowe) .- 1988, nr 31, s. 13--21 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Stateczność równowagi ram płaskich w zmienionych warunkach eksploatowania / Jakub Marcinowski // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 17) .- 1988, nr 56, s. 281--284 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8007] [data modyf: 27-11-2007 11:56]
[22] Śledzenie statycznej pracy powłoki w zakresie geometrycznie nieliniowym / Jakub Marcinowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej .- 1986, nr 34, s. 109--114 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Stateczność powłoki konoidalnej / Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu .- 1982, z. 18, s. 137--142 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Numerical modelling of the structure-foundation system on the basis of vibrations measurements, 2019. Jacek Grosel, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 16, ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: eigenfrequencies, model tuning, numerical modelling, validation, verification, vibrations measurements

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23547] [data modyf: 16-10-2019 13:05]
[0] [0]
[2] OMA as a tool for nonlinearity detection, 2019. Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wojcicki, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: 8th International Operational Modal Analysis Conference - IOMAC' 19. Copenhagen, Dania Amsterdam : Elsevier, 2019, s. 63--70
Słowa kluczowe: Measurements, Nonlinearity, OMA, Temperature, Vibrations, Wind

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23520] [data modyf: 16-09-2019 10:12]
[0] [0]
[3] Experimental investigations of buckling of pressurized spherical caps, 2017. Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski // W: Shell Structures: Theory and Applications - SSTA 2017 : proceedings of the 11th international conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 4, s. 243--246, ISBN: 9781138050457
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[KONF-22807] [data modyf: 24-11-2017 11:56]
[0] [0]
[4] Nonlinearity identification of Jesus Christ the King monument on the basis of modal parameters, 2018. Jacek Grosel, Jakub Marcinowski, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wójcicki // W: XXVII R-S-P Seminar 2018. Theoretical Foundation of Civil Engineering - TFoCE 2018. Rostov-on-Don, Rosja Les Ulis : EDP Sciences, 2018, MATEC Web of Conferences, Vol. 196, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201819601054   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23207] [data modyf: 25-09-2018 13:55]
[0] [0]
[5] Renowacja powierzchni zewnętrznej figury Chrystusa Króla w Świebodzinie, 2018. Jakub Marcinowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 89--90, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22972] [data modyf: 29-03-2018 16:33]
[0] [0]
[6] Shape optimization of nonprismatic rods of circular hollow cross-sections and of variable wall thickness, 2018. Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski // W: Proceedings of the stability of structures : XV-th symposium. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2018, s. 99--100, ISBN: 8391401995
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23255] [data modyf: 04-12-2018 08:13]
[0] [0]
[7] Shape optimization of nonprismatic rods of circular hollow cross-sections and of variable wall thickness, 2018. Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski // W: Proceedings of the 15th Stability of Structures Symposium. Zakopane, Polska New York : AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2060, s. 1--10, ISBN: 9780735417885
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5086139   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23371] [data modyf: 07-02-2019 17:34]
[0] [0]
[8] Wpływ zmiany temperatury na rozkład naprężeń w powłoce naprawianej i w cienkiej warstwie naprawczej, 2018. Jakub Marcinowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 87--88, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22971] [data modyf: 29-03-2018 16:33]
[0] [0]
[9] Buckling of externally pressurised spherical shells, 2017. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, Michael Rotter // W: 8th European Conference on Steel and Composite Structures - EUROSTEEL 2017. Copenhagen, Dania Berlin : Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, 2017, s. 1010--1018
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1002/cepa.141   (pkt: 0)
[KONF-22720] [data modyf: 20-09-2017 10:31]
[0] [0]
[10] OMA Post-renovation study of the Christ the King monument preparation for wind-load analysis, 2017. Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Jakub Marcinowski, Zbigniew Wójcicki // W: 7th International Operational Modal Analysis Conference - IOMAC 2017. Ingolstadt, Niemcy Aachen : Shaker Verlag, 2017, Messtechnik und Sensorik, s. 150--153, ISBN: 9783844052473
Słowa kluczowe: Analysis, Modal, Monument of Christ the King, Operational

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22851] [data modyf: 07-12-2017 14:32]
[3,75] [0,25]
[11] Stress distribution in column-plate foundations of the monument of Christ the King in Świebodzin, 2017. Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 62--63, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: artificial mound, columns and plate foundations, dead load, huge monument, numerical simulations, wind load

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22836] [data modyf: 28-11-2017 12:44]
[0] [0]
[12] Symulacja numerycznie zniszczeniowych badań słupów żeliwnych wzmocnionych powłoką włóknokompozytową, 2017. Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 89--90, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22686] [data modyf: 11-08-2017 12:18]
[0] [0]
[13] Buckling capacity curves for pressurized spherical shells, 2016. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 401--406, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[KONF-22229] [data modyf: 30-11-2016 12:29]
[14] Searching for significant basic variables of experimentally tested steel, cylindrical shells, 2016. Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Z. Waszczyszyn // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 543--549, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22230] [data modyf: 30-11-2016 12:18]
[15] Analytical solution and numerical simulation of borehole ground heat exchanges for geothermal heat pump systems: ground influence zone, 2015. Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 1, s. 201--202, ISBN: 9788393210756
Słowa kluczowe: analytical and numerical simulation, borehole heat exchangers, geothermal pump, ground influence zone, layers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21963] [data modyf: 16-11-2015 09:33]
[16] Maximum elastic buckling resistance of columns of constant volume, 2015. Jakub Marcinowski // W: Proceedings of the stability of structures : XIV-th symposium. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 79--80, ISBN: 8391401987
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21762] [data modyf: 25-08-2015 14:29]
[17] Monument of Christ the King - OMA study, 2015. Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Jakub Marcinowski, Zbigniew Wójcicki // W: 6th International Operational Modal Analysis Conference - IOMAC' 15. Gijón, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--7, ISBN: 9788461738809
Słowa kluczowe: analysis, modal, monument of Christ the King, operational

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[KONF-21781] [data modyf: 16-03-2017 16:01]
[18] The role of imperfections in nonlinear buckling analysis of a spherical shell roof, 2015. Jakub Marcinowski // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 935--936, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: buckling resistance, numerical analyses, spherical shells, steel roofs, tanks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21860] [data modyf: 30-09-2015 11:30]
[19] Wzmacnianie istniejących, żeliwnych elementów konstrukcyjnych za pomocą włóknokompozytów, 2015. Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 115--116
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21724] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[20] A new approach to the buckling resistance assessment of pressurized spherical shells, 2013. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : proceedings of the 10th conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2014, s. 179--182, ISBN: 9781138000827
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[KONF-21060] [data modyf: 25-08-2015 09:55]
[21] Krzywe nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym = Buckling capacity curves for steel spherical shells loaded by the external pressure, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Aktualne problemy konstrukcji metalowych = Current problems in metal structures : II międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska Gdańsk : Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2014, s. 69--72, ISBN: 9788393117437271
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21580] [data modyf: 25-08-2015 12:26]
[22] Linear buckling analysis as a measure of the buckling resistance of shells, 2013. Jakub Marcinowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : proceedings of the 10th conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2014, s. 223--226, ISBN: 9781138000827
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[KONF-21061] [data modyf: 25-08-2015 09:55]
[23] The strengthening of tabular cast-iron columns, 2014. Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki // W: 7th European Conference on Steel and Composite Structures - EUROSTEEL 2014. Naples, Włochy Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014, s. 907--908, ISBN: 9789291471218
Słowa kluczowe: CFRP, cast-iron columns, composite jacket, destructive tests, reinforcement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21491] [data modyf: 25-08-2015 12:19]
[24] The worst geometrical imperfections of steel spherical shells, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21559] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[25] Wyboczenie słupów o skokowo zmiennej sztywności giętnej, 2014. Jakub Marcinowski // W: Konstrukcje Metalowe = Metal Structures - ZK 2014 : konferencja naukowo-techniczna. Kielce-Suchedniów, Polska Kielce : Press Engineering & Architecture, 2014, s. 65--68 .- + dysk optyczny (CD-ROM)
Słowa kluczowe: buckling, critical force, nośność, resistance, siła krytyczna, słupy dwustopniowe, two step columns, wyboczenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21602] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[26] Wzmocnienie stalowych płyt i powłok okładkami włóknokompozytowymi, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 161--168, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21392] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[27] Zastosowanie okładek włónokompozytowych do zwiększenia odporności wyboczeniowej prętów, 2014. Jakub Marcinowski, Radosław Iwankiewicz // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 323--329, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21396] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[28] The buckling resistance of vertical stiffeners of steel silos for grain storage, 2013. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: buckling resistance, cold formed section, imperfections, numerical procedure, steel silo, vertical stiffeners

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21523] [data modyf: 07-09-2015 15:14]
[29] Buckling resistance of a cylindrical silo wall in the light of PN-EN 1993-4-1 code provisions, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 92--93, ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: buckling resistance, steel silos

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20466] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Buckling resistance of steel spherical roofs subjected to an external pressure, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Proceedings of stability of structures : XIII-th symposium. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 185--192, ISBN: 8391401979
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20464] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Stalowa wieża na skrzynki lęgowe dla jerzyków Apus apus, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 5--6 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20469] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Consequences of eccentric discharge of a steel silo designed only for centric discharge, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Thin-Walled Structures : Recent Research Advancences and Trends : proceedings of the 6th International Conference on Whin-Walled Structures. Timisoara, Rumunia - : [brak wydawcy], 2011, Vol. 2, s. 857--864, ISBN: 9789291471027
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20146] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] Primary buckling states of spherical shells loaded by uniform external pressure, 2011. Jakub Marcinowski // W: EUROSHELL 68 : European Symposium on Metall Shell Buckling : symposium abstracts. Delft, Holandia Delft : [brak wydawcy], 2011, s. 14
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20151] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[34] Structural modifications of a stadium roof by reducing resonance vibrations, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 57th Annual Scientific Conference. Scientific Problems of Civil Engineering : proceedings. Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 206--207, ISBN: 9788371996719 .- [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20144] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Structural modifications of a stadium roof by reducing resonance vibrations, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 206--207, ISBN: 9788371996719
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20418] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Oszacowanie nośności wyboczeniowej słupów żeliwnych w rewitalizowanych obiektach historycznych, 2010. Jakub Marcinowski, Zbigniew Różycki // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 683--690, ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19748] [data modyf: 14-10-2010 11:55]
[37] Porównanie izolacyjności akustycznej ściany z cegły pełnej oraz nowoczesnej ściany szkieletowej pod kątem ich zastosowania w środowisku muzycznym, 2010. Jarosław Gil, Jakub Marcinowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 89--96, ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19745] [data modyf: 14-10-2010 11:41]
[38] Estimation of dynamic responses and selection of dynamic model of a structure on the basis of in situ vibrations measurements, 2009. Jakub Marcinowski, Piotr Konderla, Grzegorz Waśniewski // W: Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures - EVACES '09 : proceedings of the international conference. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2009, s. 307--314 [CD-ROM], ISBN: 9788371251849
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19375] [data modyf: 05-11-2009 14:16]
[39] Imperfection modes determining the buckling resistance of pressurized spherical caps, 2009. Jakub Marcinowski // W: Evolution and trends in design, analysis and construction of shell and spatial structures : IASS symposium 2009. Valencia, Hiszpania Valencia : Ed. de la Universitat Politecnica de Valencia, 2009, s. 2547--2556 [CD-ROM], ISBN: 9788483634615
Słowa kluczowe: bifurcation mode, bifurcation point, buckling resistance, equilibrium path, external pressure, finite element method, geometrically nonlinear analysis, spherical shell, worst imperfection mode

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19374] [data modyf: 05-11-2009 13:05]
[40] Koncepcja wzmocnienia stalowego silosu na zboże zagrożonego awarią, 2009. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2009. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 149--156, ISBN: 9788388906725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19312] [data modyf: 24-02-2010 11:18]
[41] Ocena nośności wiotkiej powłoki walcowej poddanej ściskaniu osiowemu, 2009. Jakub Marcinowski // W: XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 291--298, ISBN: 8391401960
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19310] [data modyf: 30-09-2009 14:06]
[42] Modyfikacje konstrukcyjne stalowej konstrukcji wsporczej pod maszyny wirujące, 2008. Jakub Marcinowski // W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki : VII konferencja. Rogów, Polska Łodź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 35--36, ISBN: 8391401952
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19059] [data modyf: 05-02-2009 12:21]
[43] Numeryczne modelowanie interakcji między stalowym płaszczem i gruntem w podatnych konstrukcjach stalowo-gruntowych, 2007. Jakub Marcinowski // W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki : VI konferencja. Nowogród, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 45 [CD-ROM]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18459] [data modyf: 09-08-2007 12:08]
[44] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża, 2006. Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : XI sympozjum. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Analiza statyczna belek i płyt z materiałów gradientowych, 2006. Jakub Marcinowski, Krzysztof Wasylkowski // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : IV Sympozjum : referaty. Wrocław - Karpacz, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 113--104, ISBN: 8371251491
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18086] [data modyf: 20-11-2006 11:49]
[46] Numeryczna symulacja niesprężystego wyboczenia prętów zbrojeniowych, 2006. Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // W: XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 181--186, ISBN: 8391401936
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Numeryczne modelowanie zniszczenia belki żelbetowej wzmocnionej taśmą włóknokompozytową, 2006. Grzegorz Burczyński, Jakub Marcinowski // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : IV Sympozjum : referaty. Wrocław - Karpacz, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 25--32, ISBN: 8371251491
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18084] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Stateczność relatywnie wyniosłego wycinka powłoki sferycznej obciążonego ciśnieniem zewnętrznym, 2006. Jakub Marcinowski // W: XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 283--290, ISBN: 8391401936
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17954] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Detekcja niejednorodności rozkładu naprężeń residualnych w hartowanym szkle typu float, 2005. Jakub Marcinowski // W: VI Polsko-Ukraińskie Sympozjum Naukowe : Aktualne zagadnienia mechaniki ośrodków niejednorodnych. Warszawa, Polska Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2005, s. 88--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Wykorzystanie analizy falkowej do detekcji niejednorodności materiałowych i konstrukcyjnych, 2005. Jakub Marcinowski // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 77--78, ISBN: 8389712644
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17048] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Analiza niezawodności dwuteowego dźwigara z geometrycznymi imperfekcjami środnika za pomocą metody Monte Carlo korzystając z MES i SSN, 2004. Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Zenon Waszczyszyn // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : Piećdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Krynica, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2004, T. 2 : Teoria konstrukcji : Konstrukcje metalowe, s. 229--236, ISBN: 8390539098
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16604] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Nośność kątowników zamocowanych niesymetrycznie do blachy węzłowej, 2004. Gerard Bryś, Jakub Marcinowski // W: Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych : konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004, s. 29--36, ISBN: 8372422982
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] On some distinctive features of load-displacement paths of shallow spherical shells subjected to uniform pressure, 2004. Jakub Marcinowski // W: Coupled Instabilities in Metal Structures - CIMS 2004 : fourth international conference. Rome, Włochy Rome : [brak wydawcy], 2004, s. 77--86
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16734] [data modyf: 20-11-2004 13:48]
[54] Optymalne trasowanie włókien w powłokach włóknokompozytowych, 2004. Jakub Marcinowski // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : III Sympozjon. Karpacz, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 103--110, ISBN: 83712512621
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16826] [data modyf: 15-12-2004 09:12]
[55] Analytical and numerical analysis of steel - concrete composite beams expanded in their upper parts, 2003. Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Ocelove konstrukce a mosty 2003 : 20. cesko-slovenska konference s mezinarodni ucasti. Praha, Czechy Praha : Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2003, s. 373--378, ISBN: 8001027473
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[56] Wyznaczenie czasu krytycznego w problemie stateczności lepkosprężystej kratownicy Misesa, 2003. Jakub Marcinowski, Tomasz Socha // W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2003, s. 291--298, ISBN: 8391401928
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15761] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Geometrically nonlinear static analysis of sandwich plates and shells, 2002. Jakub Marcinowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : 7th Conference - 2002. Jurata, Polska Gdańsk : Gdańsk University of Technology Faculty of Civil Engineering, 2002, s. 171--172, ISBN: 8391190951
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Nieliniowa statyka i stateczność powłok warstwowych, 2002. Jakub Marcinowski // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : II Sympozjon : Referaty. Karpacz, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2002, s. 165--172, ISBN: 8371250967
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Numeryczne wyznaczanie naprężeń residualnych wywołanych spawaniem, 2001. Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Badania nośności granicznej konstrukcji metalowych : II Konferencja Naukowa. Karpacz, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 151--158, ISBN: 8370855687
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15360] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Zmiana formy wyboczenia ściskanej płyty prostokątnej, 2000. Tomasz Kasprzak, Jakub Marcinowski // W: IX Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2000, s. 101--108, ISBN: 8391401901
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15363] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Analiza dynamiczna prefabrykowanej chłodni kominowej poddanej działaniu obciążeń sejsmicznych, 1999. Piotr Konderla, Tomasz Kasprzak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, T. 1 : Teoria konstrukcji, s. 79--86, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15735] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Modelowanie i ocena stanu bezpieczeństwa prefabrykowanej chłodni kominowej, 1999. Piotr Konderla, Tomasz Kasprzak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, T. 2 : Konstrukcje betonowe, s. 127--134, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15737] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Nonlinear shell analysis incorporating big displacements and large rotations, 1999. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : Proceedings of the XIV Polish Conference. Rzeszów, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 243--244 [abstr.], ISBN: 8371990952
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15736] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Identyfikacja i dobór modelu dynamicznego konstrukcji na podstawie badań in situ, 1998. Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi : XLIV Konferencja Naukowa - Krynica '98. Krynica, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, T. 3 : Teoria konstrukcji, s. 133--140
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Sudden changes of buckling pattern in the post - buckling behaviour of plates, 1998. Jakub Marcinowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : 6th Conference. Gdańsk-Jurata, Polska Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 1998, s. 197--198
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18588] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[66] Multiple - parameter loading in nonlinear stability of shells, 1997. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : Proceedings of the XIII Polish Conference. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 1997, Vol. 3, s. 847--854, ISBN: 8390640511
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Non-destructive testing of reinforced concrete cooling tower shell, 1997. Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference. Vilnius, Litwa Vilnius : "Technika", 1997, Vol. 1, s. 146--151
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18587] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Obciążenia wieloparametrowe w nieliniowej stateczności powłok, 1997. Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski // W: Wybrane problemy naukowo-badawcze mostownictwa i budownictwa : konferencja naukowa. Gliwice, Polska Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 89--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18586] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[69] Buckling of the thin L-shaped plate strip, 1996. Jakub Marcinowski // W: Thin-Walled Steel Structures : European Workshop. Krzyżowa, Polska Wrocław : Wydaw. Palmapress, 1996, s. 109--114, ISBN: 8370760805
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Stability of shells with geometrical imperfections, 1995. Jakub Marcinowski // W: Stability of steel structures : international colloquium : European session : preliminary report. Budapest, Węgry Budapest : Technical University of Budapest, 1995, Vol. 2, s. II93--II100
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18584] [data modyf: 28-11-2007 12:25]
[71] Teaching of FEM within courses given at Civil Engineering Faculty of Technical University of Wrocław, 1995. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : proceedings of the XII Polisch Conference on Computer Methods in Mechanics. Warsaw - Zegrze, Polska Warsaw : Military University of Technology Faculty of Mechanics, 1995, s. 220--221
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18582] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Temperature change and external force as two independent loading parameters in stability analysis of shells, 1995. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : proceedings of the XII Polisch Conference on Computer Methods in Mechanics. Warsaw - Zegrze, Polska Warsaw : Military University of Technology Faculty of Mechanics, 1995, s. 222--223
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18583] [data modyf: 28-11-2007 12:19]
[73] Zależność obciążenia krytycznego powłoki walcowej od wartości wybranych parametrów geometrycznych, 1995. Daniel Antoniak, Jakub Marcinowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLI Konferencja Naukowa - Krynica 1995. Kraków - Krynica, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1995, T. 3 : Teoria konstrukcji, s. 5--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Large Displacements of the Cylindrical shell Evoked by External Load and Temperature Changes, 1994. Jakub Marcinowski, Daniel Antoniak // W: EUROMECH. 2nd European Solid Mechanics Conference : abstract book. Genua, Włochy Genua, 1994, s. Q5
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22676] [data modyf: 11-07-2017 11:52]
[75] Możliwości wykorzystania metody emisji akustycznej w badaniach dużych przemieszczeń powłoki walcowej, 1994. Daniel Antoniak, Jakub Marcinowski, Andrzej Moczko // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Rzeszów, Polska Rzeszów : [brak wydawcy], 1994, T. 2 : Teoria konstrukcji, s. 5--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Bifurcation points and branching paths in the nonlinear stability analysis of shell structures, 1993. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : Proceedings of the XI Polish Conference on Computer Methods in Mechanics. Kielce - Cedzyna, Polska Kielce : [brak wydawcy], 1993, Vol. 1, s. 601--608
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Stateczność paneli walcowej : Badania doświadczalne i analiza numeryczna, 1993. Daniel Antoniak, Jakub Marcinowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993. Krynica, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993, T. 2 : Teoria konstrukcji, s. 5--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Geometryczne nieliniowe odkształcenia powłok wywołane zmianą temperatury, 1992. Jakub Marcinowski // W: XXXVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. Łódź-Krynica, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1992, T. 1 : Teoria konstrukcji, s. 73--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Shell stability and thermal effects, 1992. Jakub Marcinowski // W: The 5th Conference Shell Structures Theory and Applications. Janowice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1992, s. 75--76
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Differential quadrature method (DQM) in static analysis of structures, 1991. Jakub Marcinowski // W: Computer Methods in Mechanics : X Polish conference. Conference materials. Świnoujście, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1991, Vol. 2, s. 519--526
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Problemy inżynierskie mechaniki konstrukcji w ujęciu DQM (metody dyskretnej aproksymacji pochodnych), 1991. Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski // W: XXXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Łódź-Krynica, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1991, T. 1 : Teoria konstrukcji, s. 85--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Nonlinear stability analysis of elastic shells, 1989. H. A. Hadid, Jakub Marcinowski // W: 10 Years of Progress in Shell and Spatial Structures : 30 Anniversary of IASS. Madrid, Hiszpania Madrid : CEDEX, 1989, Vol. 1 : Shells (1), s. 203--218
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18571] [data modyf: 27-11-2007 12:38]
[83] Zastosowanie estymatorów wyższych rzędów w geometrycznie nieliniowej analizie konstrukcji, 1987. Jakub Marcinowski // W: Metody komputerowe w mechanice konstrukcji : VIII konferencja. Jadwisin, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1987, T. 2 : Referaty, s. 85--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Wyznaczenie obciążenia krytycznego powłoki w oparciu o analizę nieliniową, 1985. Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki // W: Metody komputerowe w mechanice konstrukcji : VII konferencja. Gdynia, Polska Gdynia : Politechnika Białostocka, 1985, Cz. 3 : Referaty, s. 575--582
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Przyczynek do analizy powłok małowyniosłych metodą elementów skończonych, 1983. Jakub Marcinowski // W: Metody komputerowe w mechanice konstrukcji : VI konferencja. Białystok, Polska Białystok : Politechnika Białostocka, 1983, T. 2 : Referaty ogólne i plakatowe, s. 283--284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18568] [data modyf: 27-11-2007 11:11]
[86] Stan zgięciowy powłoki konoidalnej, 1981. Jakub Marcinowski // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXVII Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Warszawa-Krynica, Polska Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 1981, T. 1 : Teoria konstrukcji, s. 185--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Recent Progress in Steel and Composite Structures / (Red.) Marian A. Giżejowski, Aleksander Kozłowski, Jakub Marcinowski, Jerzy Ziółko .- London : Taylor & Francis Group, 2016, 210 s. .- ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5475] [data modyf: 08-08-2016 15:01]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Raport z badań laboratoryjnych ścinania oraz ściskania drewnianych elementów systemu Hexagon / Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Bartłomiej Wieczorek, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2018 ; 1--13s. Raport: IB-1/2018
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 16s. Raport: IB-4/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 28s. Raport: IB-4/2014, ZDiM-1414/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Raport z badań eksploatacyjnych wiaduktu pod torem nr 1 w ciągu linii nr 003 Warszawa - Kunowice w km 426,680 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5114, IB-20/2014, ZDiM01514
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5014, IB-4/2014, ZDiM-1414/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 23s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 30s. Raport: Nr rej. IB-2/2012/ZDiM
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3512, IB-2-2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3712, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Próbne obciążenie wiaduktu WD-24 zlokalizowanego w km 261+985 drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce, odcinek Świebodzin - Zielona Góra, nad drogą krajową S3 w km 32+175,51 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Tomasz Wiśniewski, Michał Drzewiecki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3912
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3612, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4012, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Raport ocena innowacyjnego rozwiązania kratownic "DURA-TRACK" do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3311
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Budowa obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 km 0+000,00 - 5+303,20 : raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 33s. Raport: Nr rej. IB-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 1910, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2310, Ib-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III, Mazurowice - Wilczków od km 52+759 do km 7+700 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2010, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 21s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt wschodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 26s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 28s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : projekt próbnego obciążenia most w km. 147,451 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 12s. Raport: Nr rej. IB - 01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 16s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor. II / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 17s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1409, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor I Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Miedzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1609, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Raport z próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor II. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1509, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Badania i ocena stanu technicznego akcelatora w Elektrowni Turów / Piotr Konderla, Stanisław Kroczak, Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2002 ; 46s. Raport: Ser. SPR ; nr 61
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Wykonanie elastooptycznych badań elementów elewacyjnej osłony szklanej budynku "DAGA" we Wrocławiu / Piotr Konderla, Stanisław Kroczak, Jakub Marcinowski, Florian Ratajczyk .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2002 ; 46s. Raport: Ser. SPR ; nr 85
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Ocena stanu technicznego wraz z podaniem warunków bezpiecznej eksploatacji chłodni kominowej nr 2 w Elektrowni Adamów / Piotr Konderla, Tomasz Kasprzak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2001 ; 95s. Raport: Ser. SPR ; nr 66
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Analiza pokrytyczna ściskanych płyt prostokątnych / Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2000 ; 18s. Raport: Ser. SPR ; nr 145
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Badania doświadczalne stateczności płyt stalowych / Tomasz Kasprzak, Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1999 ; 20s. Raport: Ser. PRE ; nr 61
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Badania i ocena stanu technicznego budynku pompowni na zaporze Witka / Piotr Konderla, Tomasz Kasprzak, Stanisław Kroczak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1999 ; 32s. Raport: Ser. SPR ; nr 131
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Badania i ocena stanu technicznego murów oporowych na zaporze Witka / Piotr Konderla, Otton Dąbrowski, Tomasz Kasprzak, Stanisław Kroczak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1999 ; 28s. Raport: Ser. SPR ; nr 127
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Badania cech technicznych cegły klinkierowej / Jakub Marcinowski, Ryszard Trupkiewicz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1998 ; 6s. Raport: Ser. SPR ; nr 91
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Nadzór prac remontowych chłodni kominowej nr 2 w Elektrowni Turów : Etap II / Piotr Konderla, Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski, Adam Misiński .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1998 ; 21s. Raport: Ser. SPR ; nr 50
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Postbuckling behaviour of the discrete three columns system / Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1998 ; 30s. Raport: Ser. SPR ; nr 44
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Ocena stanu technicznego kruszarkowni nr 3 i nr 4 w Elektrowni Turów / Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Adam Misiński, Grzegorz Waśniewski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1997 ; 69s. Raport: Ser. SPR ; nr 110
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Załącznik nr 1 do opracowania pt. Ocena stanu technicznego kruszarkowni Nr 3 i Nr 4 w Elektrowni Turów / Piotr Konderla, Jakub Marcinowski, Adam Misiński, Grzegorz Waśniewski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1997 ; 102s. Raport: Ser. SPR ; nr 111
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Obciążenia wieloparametrowe w nieliniowej stateczności powłok / Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1996 ; 8s. Raport: Ser. PRE ; nr 45
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Badania statyczno-wytrzymałościowe oraz ocena stanu bezpieczeństwa chłodni kominowej nr 2 w Elektrowni Turów : Etap II / Piotr Konderla, Tomasz Kasprzak, Stanisław Kroczak, Jakub Marcinowski, Grzegorz Waśniewski, Małgorzata Gładysz, Marian Persona, Bohdan Stawiski, Józef Woźniak .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1995 ; 85s. Raport: Ser. SPR ; nr 19
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Badania statyczno-wytrzymałościowe oraz ocena stanu bezpieczeństwa chłodni kominowej nr 4 w Elektrowni Turów : Etap II / Piotr Konderla, Daniel Antoniak, Jakub Marcinowski, Tomasz Mokanek, Małgorzata Gładysz, Józef Woźniak .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1995 ; 81s. Raport: Ser. SPR ; nr 54
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Badania statyczno-wytrzymałoścowe oraz ocena stanu bezpieczeństwa chłodni kominowej nr 4 w Elektrowni Turów / Piotr Konderla, Daniel Antoniak, Jakub Marcinowski, Tomasz Mokanek, Małgorzata Gładysz, Józef Woźniak .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1995 ; 40s. Raport: Ser. SPR ; nr 36
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Podstawy optymalnego kształtowania koła czerpakowego wielonaczyniowego koparki węgla brunatnego / Otton Dąbrowski, Piotr Konderla, Stanisław Kroczak, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1988 ; 50s. Raport: Ser. SPR ; nr 20
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Analiza oraz optymalizacja konstrukcji powłokowych jako modeli elementów ciężkich maszyn roboczych : Etap I / Otton Dąbrowski, Piotr Konderla, Stanisław Kroczak, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki, Grażyna Palczak, Roman Szmigielski, Marek Witt .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1987 ; 114s. Raport: Ser. SPR ; nr 10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Obliczenia wytrzymałościowe bębnów taśmociągów górniczych / Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1987 ; 14s. Raport: Ser. SPR ; nr 14
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Opracowanie założeń i programu na obliczanie i wymiarowanie kół czerpakowych ze stężeniami nieciągłymi do urabiania skał trudnourabialnych / Otton Dąbrowski, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1986 ; 39s. Raport: Ser. SPR ; nr 14
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Symulacja komputerowa oraz badania zawieszeń i resorów głośnikowych / Andrzej B. Dobrucki, Jakub Marcinowski, Wojciech Myślecki, Krzysztof Rudno-Rudziński, Cecylia Szmal .- Politechnika Wrocławska : Instytut Telekomunikacji, 1986 ; 108s. Raport: Ser. SPR ; nr 19
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Analiza statyczna bębnów napędowych / Otton Dąbrowski, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1985 ; 40s. Raport: Ser. SPR ; nr 17
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Modelowanie układu drgającego głośnika metodą elementów skończonych / Otton Dąbrowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1985 ; 51s. Raport: Ser. SPR ; nr 26
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Obliczenia wytrzymałościowe koła czerpakowego jednościennego koparki kwk-1500 / Otton Dąbrowski, Piotr Konderla, Stanisław Kroczak, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Kazimierz Myślecki .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1984 ; 55s. Raport: Ser. SPR ; nr 17
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Automatyzacja statycznej analizy zbiornikow cylindrycznych na węgiel / Otton Dąbrowski, Stanisław Kroczak, Ryszard Kutyłowski, Jakub Marcinowski, Roman Szmigielski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1980 ; 67s. Raport: Ser. SPR ; nr 18
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Stateczność powłoki konoidalnej / Jakub Marcinowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1981 .- 85 s. / Promotor: prof. dr inż. Otton Dąbrowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Pręt wsporczy / Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski .- Numer : P.416935 .- Data zgłoszenia : 22-04-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Pręt wsporczy / Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski .- Numer : 234549 .- Data zgłoszenia : 22-04-2016 .- Data udzielenia : 31-03-2020
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Klatki dla ptaków / Jakub Marcinowski, Paweł Błażejewski .- Numer : 001352819-0001 .- Data zgłoszenia : 26-11-2012
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[4] Sposób wykrywania zaburzeń w rozkładzie naprężeń resztkowych w taflach szkła hartowanego / Jakub Marcinowski .- Numer : 379642 .- Data zgłoszenia : 09-05-2006
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski