System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Bożena Kuczma
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Badania laboratoryjne połączeń klejonych fragmentów zespolonych stalowo-betonowych / Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 125--137 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12991] [data modyf: 27-06-2011 16:55]
[2] Steel-concrete composite beams with elasto-plastic connection / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma
// W: Mathematical methods in continuum mechanics / ed. K. Wilmański, B. Michalak, J. Jędrysiak .- Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011 - s. 451--464 .- ISBN: 9788372834065
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12937] [data modyf: 14-06-2011 13:43]
[3] Analiza belek zespolonych o podatnych łącznikach metodą elementów skończonych / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 255--270 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10348] [data modyf: 31-07-2008 12:36]
[4] Zastosowanie stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych w mostach województwa lubuskiego / Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 239--254 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10347] [data modyf: 31-07-2008 11:59]
[5] Materiały kamienne w modernizacji obszarów zabudowanych / Bożena Kuczma
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 223--234 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8911] [data modyf: 21-03-2007 11:51]
[6] Wybrane aspekty stosowania nowoczesnej galanterii betonowej przy modernizacji obszarów zabudowanych / Bożena Kuczma, Adam Wysokowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 269--280 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Belki zespolone z poluzowaniem / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 225--234 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Kruszywo z recyklingu betonu jako materiał budowlany w zrównoważonym budownictwie / Bożena Kuczma
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 313--324 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Klejenie skuteczną metodą łączenia betonu i stali w belkach zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2012, nr 14, s. 139--152, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16733] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Klejone stalowo-betonowe belki zespolone / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // Mosty .- 2012, nr 5, s. 28--36, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16598] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Partially connected composite beams / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 233--234, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 11-04-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11998] [data modyf: 07-08-2008 13:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania doświadczalne i modelowanie klejonych stalowo-betonowych belek zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 381--388, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, klejowe połączenie betonu i stali, podatne zespolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9382] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Znaczenie klasy betonu w belkach zespolonych stalowo-betonowych / Bożena Kuczma, Marek Dankowski, Mieczysław Kuczma // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 255--265 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21395] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[2] A nonlinear model of steel-concrete composite beams / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 45--46 .- ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20864] [data modyf: 25-08-2015 12:04]
[3] Adhesive joints in composite beams of steel and concrete - modelling, experiment and computer simulation / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: 38th Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2012 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 200-201
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20441] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Experimental testing and modelling of adhesively bonded composite beams of steel and concrete / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska, 2012 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 144--145 .- ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: FEM, adhesive for fastening steel and concrete, deformable connection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20467] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Klejenie skuteczną metodą łączenia betonu i stali w belkach zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXII seminarium. Poznań - Rosnówko, Polska, 2012 .- Poznań : [brak wydawcy], 2012, s. [14] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20361] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Modelowanie i badania doświadczalne klejonych stalowo-betonowych belek zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VI Sympozjon. Wrocław - Srebrna Góra, Polska, 2012 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 23--24 .- ISBN: 9788371252211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20581] [data modyf: 21-12-2012 11:50]
[7] Numerical and experimental studies of adhesively bonded steel-concrete composite beams / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2012. Vienna, Austria, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 151 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20508] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Badania eksperymentalne i modelowanie komputerowe belek zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: II Kongres Mechaniki Polskiej. Poznań, Polska, 2011 .- Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. [12] .- ISBN: 9788389333414 .- [dokument elektroniczny dostępny na PenDrive]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20098] [data modyf: 15-09-2011 09:58]
[9] A finite element model of composite beams with interface slip / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 267--268 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: complementarity problem, composite beams, finite element method, partial interaction, permanent slip

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19202] [data modyf: 16-06-2009 12:19]
[10] Zespolone belki stalowo-betonowe połączone warstwą kleju / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : V Sympozjon. Wrocław - Karłów, Polska, 2009 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, s. 27--28 .- ISBN: 9788371251856
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19387] [data modyf: 19-11-2009 11:23]
[11] A nonlinear model for composite beams with longitudinal and transverse partial interaction / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // W: 8th World Congress on Computational Mechanics - WCCM8 : 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2008. Venice, Włochy, 2008 .- Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, s. [2] CD-ROM .- ISBN: 9788496736559
Słowa kluczowe: complementarity problem, composite beams, debonding, finite element method, plasticity, slip, unilateral contact

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18894] [data modyf: 05-09-2008 12:02]
[12] Analiza belek zespolonych z uwzględnieniem podatności łączników / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : IV Sympozjum : referaty. Wrocław - Karpacz, Polska, 2006 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 97--104 .- ISBN: 8371251491
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Partially connected composite beams / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy, 2006 .- Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 149--150
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17713] [data modyf: 01-03-2016 09:35]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Raport z przeglądu szczegółowego mostu zwodzonego na kanale portowym Odry w Nowej Soli / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2006 ; 7s. Raport: Nr rej. IB-10/2006
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez kanał Dychowski zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+500 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0205, IB-12/2005-1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Bóbr zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+200 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instutut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0305, IB-12/2005-2
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Odrę zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1187F w miejscowości Cigacice km 3+650 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0105, IB-1/2005
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Analiza statyczno-wytrzymałościowa zespolonych belek stalowo-betonowych o podatnych łącznikach / Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa, 2011 .- 240 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski