System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Komar
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Akcent w intonacji przeciwstawienia wyrazowego języka rosyjskiego i polskiego (badania eksperymentalne) / Anna Komar
// W: Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi / red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 164--167 .- ISBN: 8389712601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Udarenie v intonacii perečisleniâ russkogo i polskogo âzykov / Anna Komar
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie : z perspektywy końca XX wieku / red. nauk. Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003 - s. 379--388 .- ISBN: 8389321343
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5878] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relacje akcentowe w strukturze polskich oraz korelatywnych rosyjskich wypowiedzeń pytających z zaimkami pytajnymi (badania eksperymentalne) / Anna Komar // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego .- 2009, T. 18, s. 19--33 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15566] [data modyf: 28-03-2011 08:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Distributivnyj analiz udarenia v russkich i pol'skich odnosuprematičeskich povestvovetel'nych vyskazyvaniach (eksperimental'nye issledovania) : X Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija / Anna Komar // W: Novoe v teorii i praktike opisanija i prepodavanija russkogo jazyka. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 125--135 .- ISBN: 8391039161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15972] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Podstawowe jednostki intonacji jezyków rosyjskiego, białoruskiego i polskiego / / Borkowska K., Skorek J. .- Zielona Góra , 2002 (Rec.) Anna Komar // Przegląd Rusycystyczny .- 2003, nr 3, s. 116
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski