System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Łazar
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podstawy nazwisk z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych, pochodzących od nazw opisujących przestrzeń domową / Agnieszka Łazar
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 197--208 .- ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20613] [data modyf: 29-05-2019 12:56]
[2] Zabawy i rozrywki w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w Polsce notowanych / Agnieszka Łazar
// W: Homo ludens. Zabawki i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda, Lech Kościelak .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017 - s. 487--497 .- ISBN: 9788374672887
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19817] [data modyf: 03-06-2019 11:11]
[3] Kuchnia i stół w nazwiskach wschodniosłowiańskich z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych / Agnieszka Łazar
// W: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura / red. nauk. Waldemar Żarski .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016 - s. 135--146 .- ISBN: 9788379772124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20159] [data modyf: 05-06-2018 11:02]
[4] Odpatronimiczne nazwiska współcześnie w Polsce notowane, utworzone od nazw związanych z topografią terenu i pochodzeniem człowieka / Agnieszka Łazar
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 179--189 .- ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19033] [data modyf: 23-05-2017 09:07]
[5] Elementy ruchu, sportu i aktywności fizycznej w podstawach nazwisk z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych / Agnieszka Łazar
// W: Sport heterogeniczny. Kultura - nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek .- Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2015 - s. 163--172 .- ISBN: 9788393324071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17536] [data modyf: 20-09-2016 10:39]
[6] Podstawy nazwisk z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych, pochodzących od nazw oznaczających profesje i funkcje społeczne / Agnieszka Łazar
// W: Continuty and change. To be continued... / ed. by Elżbieta Krawczyk-Neifar .- Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2015 - s. 119--130 .- ISBN: 9788361387495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16864] [data modyf: 06-08-2015 11:46]
[7] Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich) / Agnieszka Łazar
// W: Jednostki języka w systemie i w mowie / pod red. Andrzeja Charciarka, Henryka Fontańskiego, Jolanty Lubochy-Kruglik .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3344) - s. 179--190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17542] [data modyf: 26-01-2016 09:03]
[8] Najbardziej produktywne formy imiennicze w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów we współczesnej antroponimii polskiej / Agnieszka Łazar
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014 - s. 275--283 .- ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16590] [data modyf: 06-08-2015 12:51]
[9] Podstawy nazwisk z sufiksem -ow/ -ew, -ów w Polsce notowanych, pochodzących od nazw opisujących zdrowie fizyczne człowieka / Agnieszka Łazar
// W: Zdrowie w kulturze i życiu codziennym / pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego .- Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2013 - s. 63--70 .- ISBN: 9788393324040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15700] [data modyf: 10-12-2013 14:06]
[10] Nazwiska z cząstką -owa, czyli żeńskie formy nazwisk z sufiksem -ow, występujące we współczesnej antroponimii polskiej / Agnieszka Łazar
// W: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 373--379 .- ISBN: 8374812344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11106] [data modyf: 27-05-2009 17:24]
[11] Nazwiska z sufiksem -iw, występujące wśród mieszkańców Polski / Agnieszka Łazar
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 191--196 .- ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9096] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wschodniosłowiańskie podstawy nazwisk mieszkańców Polski z sufiksem -in / -yn / Agnieszka Łazar
// W: Język a rzeczywistość : rusycystyczne studia konfrontatywne / pod red. Piotra Czerwińskiego i Henryka Fontańskiego .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; 2266) - s. 78--85 .- ISBN: 8322613962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7787] [data modyf: 10-11-2005 17:06]
[13] Formy imion we współczesnych nazwiskach z formatem -in/-yn, występujących wśród mieszkańców Polski / Agnieszka Łazar
// W: Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi / red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 143--150 .- ISBN: 8389712601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Odzwierzęce akcenty w nazwiskach a sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w polszczyźnie / Agnieszka Łazar // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2017, nr 36, s. 163--180, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.
Słowa kluczowe: East-Slavic linguistics, animal, anthroponymy, antroponizm, nazwisko, nickname-related surnames, patronim, patronym, surnames of patronymic origin, wschodniosłowiański, zwierzę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24321] [data modyf: 03-09-2019 13:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nazwiska z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów ze zdublowanym formantem patronimicznym, rejestrowane we współczesnej antroponimii polskiej / Agnieszka Łazar // W: Slavanskie azyki i kul'tury: prošloe, nastoašee, budušee. Irkutsk, Rosja, 2013 .- Irkutsk : [brak wydawcy], 2013, s. 223--230
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21016] [data modyf: 07-08-2015 10:17]
[2] Wschodniosłowiańskie odprzezwiskowe podstawy we współczesnych nazwiskach z sufiksem -in/-yn występujących wśród mieszkańców Polski / Agnieszka Łazar // W: Świat Słowian w języku i kulturze : [materiały V Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych Naukowców]. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : PPH ZAPOL, 2004 .- Językoznawstwo, s. 118--124 .- ISBN: 8360140251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18076] [data modyf: 16-11-2006 12:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 316 s. .- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5779] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[2] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422723
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5576] [data modyf: 22-05-2017 10:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski