System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (50 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomiarów podstawowych parametrów sygnałów, 2011. Sergiusz Sienkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 174 s. (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki), ISBN: 9788374814362, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10572] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów : ćwiczenia laboratoryjne, 2009. Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 116 s. , ISBN: 9788374812955, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9636] [data modyf: 09-06-2010 12:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów - zajęcia laboratoryjne. Koncepcja, realizacja, oprogramowanie oraz skrypt, Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski
// W: Metrologia dziś i jutro, 2010. / red. J. Jakubiec, Z. Moroń, H. Juniewicz, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 85--96, ISBN: 9788374935395
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12284] [data modyf: 14-10-2010 10:03]
[2] Ocena dokładności estymacji wartości oczekiwanej sygnału z zastosowaniem momentów zmiennej losowej, Monika Rutkowska, Sergiusz Sienkowski
// W: Metrologia dziś i jutro, 2009. / pod red. W. Kicińskiego, L. Swędrowskiego, Gdańsk : Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, s. 53--62, ISBN: 8391166953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11285] [data modyf: 18-09-2009 14:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A New Autocalibration Procedure in Intelligent Temperature Transducer / Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, 2019. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 68, iss. 3, 895--902, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2857901         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23335] [data modyf: 12-03-2019 15:22]
[33,33] [0,33] / [50] [0,5]
[2] Czasowo-dyskretne algorytmy czteropunktowe do śledzenia częstotliwości sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 30--33, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: estymacja częstotliwości, frequency estimation, frequency tracking, sinusoidal signal, sygnał sinusoidalny, śledzenie częstotliwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.07         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23272] [data modyf: 08-11-2018 12:32]
[7] [0,5] / [7] [0,5]
[3] Simple, fast and accurate four-point estimators of sinusoidal signal frequency / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski, 2018. Metrology and Measurement Systems Vol. 25, no. 2, 359--376, ISSN: 0860-8229, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: frequency estimation, frequency tracking, sinusoidal signal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24425/119561         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-23124] [data modyf: 27-09-2018 11:44]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[4] Właściwości wybranych algorytmów do estymacji częstotliwości w dokładnych pomiarach napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Elzbieta Kawecka, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 12, 52--55, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: accurate voltage measurement, algorithms, algorytmy, dokładny pomiar napięcia, estymacja częstotliwości, frequency estimation, phase shift measurement, pomiar przesunięcia fazowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.12         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23436] [data modyf: 18-12-2018 09:55]
[4,67] [0,33] / [4,67] [0,33]
[5] Three-point estimator of sinusoidal signal amplitude / Sergiusz Sienkowski, 2017. International Journal of Electronics Vol. 104, iss. 6, 942--951, ISSN: 0020-7217,
Słowa kluczowe: Gaussian noise, estimation, estimation error, quantisation, sinusoidal signal, synchronic sampling, three and four samples
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1080/00207217.2016.1253790         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-20702] [data modyf: 01-03-2018 15:27]
[15] [1] / [15] [1]
[6] A method of m-point sinusoidal signal amplitude estimation / Sergiusz Sienkowski, 2016. Measurement Science Review Vol. 16, 244--253, ISSN: 1335-8871, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: amplitude, estimator, maximum error, sinusoidal signal, three and four samples
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/msr-2016-0030         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-20682] [data modyf: 08-12-2016 11:39]
[7] A multiple-point estimator of sinusoidal signal power and its errors / Sergiusz Sienkowski, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 183--186, ISSN: 0033-2097, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gaussian noise, estymator punktowy, kwantowanie, moc, point estimator, power, quantisation, sinusoidal signal, sygnał sinusoidalny, szum Gaussa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.11.45         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-20680] [data modyf: 08-12-2016 11:15]
[8] Three- and six-point estimators of sinusoidal signal characteristics / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski, 2016. International Journal of Electronics Letters Vol. 2016, 1--11, ISSN: 2168-1724, , eISSN: 2168-1732,
Słowa kluczowe: Autocorrelation function, estimation errors, mean square value, quantisation, three- and six-point estimators
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/21681724.2016.1209570         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-20681] [data modyf: 22-02-2017 11:38]
[9] Badanie własności wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnego wyznaczanej na podstawie sześciu próbek sygnału / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 948--950, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, funkcja autokorelacji, mean square estimator, six signal samples, sześć próbek sygnału, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18883] [data modyf: 21-08-2015 09:21]
[10] Przykłady aplikacji pomiarowych opracowanych w zintegrowanym środowisku programistycznym / Sergiusz Sienkowski, Grzegorz Krzesiński, Michał Lechki, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 969--971, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: LabVIEW, aplikacje pomiarowe, measurement applications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18887] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
[11] Sprawdzanie dokładności szacowania wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 945--947, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gaussian distribution, Monte Carlo method, mean value, metoda Monte Carlo, rozkład Gaussa, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18882] [data modyf: 21-08-2015 09:21]
[12] Cross-correlation function determination by using deterministic and randomized quantization / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1a, 81--83, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cross-correlation function, deterministic quantization, estimator, estymator, funkcja korelacji wzajemnej, kwantowanie deterministyczne, kwantowanie randomizowane, randomized quantization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[AWCZ-16999] [data modyf: 28-07-2015 12:33]
[13] Determining autocorrelation function values from six sinusoidal signal samples / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Piotr Mróz, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 118--120, ISSN: 0033-2097, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, autocorrelogram, autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, time complexity, time consumption, złożoność obliczeniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-17666] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[14] Estimation of random variable distribution parameters by the Monte Carlo method / Sergiusz Sienkowski, 2013. Metrology and Measurement Systems Vol. 20, no. 2, 249--262, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, mean, mean square, variance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 4 [03-08-2020]
[AWCZ-17405] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[15] Probabilistic properties of sinusoidal signal autocorrelation function / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 98--100, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: arcsine distribution, autocorrelation function, funkcja autokorelacji, mean, rozkład arcsin, variance, wariancja, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-17663] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[16] Ocena dokładności cyfrowej estymacji podstawowych parametrów sygnałów / Sergiusz Sienkowski, 2012. Przegląd Elektrotechniczny, nr 3a, 191--194, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bias, błąd średniokwadratowy, estimator, estymator, mean squared error, niepewność, obciążenie, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16637] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Paweł Zawadzki, 2012. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1b, 213--216, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, calibration, calibrator, dokładność, kalibrator, measurement application, multimeter, multimetr, niepewność, uncertainty, wzorcowanie
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16638] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Elżbieta Kawecka, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 10, 866--868, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, autocorrelation function, funkcja autokorelacji, metoda Monte Carlo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16997] [data modyf: 29-01-2013 09:55]
[19] Automatyzacja wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1277--1279, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, automatization of calibration, automatyzacja wzorcowania, calibrator calibrations, measurement application, multimeter calibrations, wzorcowanie kalibratorów, wzorcowanie multimetrów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15247] [data modyf: 16-12-2010 14:48]
[20] Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego / Monika Rutkowska, Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1308--1310, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cross-correlation function, estimator, estymator, funkcja korelacji wzajemnej, kwantowanie, quantization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15249] [data modyf: 18-12-2010 09:47]
[21] Ocena wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Sergiusz Sienkowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1311--1314, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: A-D converter, bias, estymator wartości oczekiwanej, expected value, mean value estimator, niepewność, obciążenie, przetwornik A-C, uncertainty, variance, wariancja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15250] [data modyf: 18-12-2010 09:50]
[22] Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 10, 1119--1122, ISSN: 0032-4140, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: funkcja autokorelacji, kwantowanie, obciążenie, przetwornik A-C, wariancja, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15154] [data modyf: 06-11-2010 09:22]
[23] Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 441--443, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bias, cyfrowy estymator wartości średniej, estimator's variance, expected value, mean value digital estimator, obciążenie, wariancja estymatora, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13895] [data modyf: 17-06-2009 12:00]
[24] Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 422--425, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function digital estimator, bias, cyfrowy estymator funkcji autokorelacji, expected value, obciążenie, variance of autocorrelation function, wariancja estymatora, wartość oczekiwania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13892] [data modyf: 17-06-2009 11:51]
[25] Variance of random signal mean square value digital estimator / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, 2009. Metrology and Measurement Systems Vol. 16, no 2, 267--278, ISSN: 0860-8229, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: characteristic function, digital estimator, estimator variance, mean square value, type A uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[AWCZ-14053] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[26] Graniczne wartości błędów kwantowania w pomiarze wartości średniokwadratowej na przykładzie wybranego sygnału poliharmonicznego poddanego kwantowaniu w idealnym przetworniku A/C / Sergiusz Sienkowski, 2008. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka R. 54, z. 1(205), 101--112 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: błąd wynikający z kwantowania, envelopes of the error of Sheppard's correction, estimator bias, mean square value, obwiednia błędu, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13247] [data modyf: 24-09-2008 13:03]
[27] Modelowanie obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej w LabWINDOWS / Sergiusz Sienkowski, 2008. Przegląd Włókienniczy, nr 4, 37--39 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13033] [data modyf: 04-06-2008 09:39]
[28] Modelsof bias of mean square value digital estimator for selected deterministric and random signal / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, 2008. Metrology and Measurement Systems Vol. XV, no, 55--67, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13134] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[29] Uogólniony model błędu kwantowania w pomiarze wartości skutecznej sygnałów / Sergiusz Sienkowski, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 6, 340--342, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13136] [data modyf: 24-07-2008 09:30]
[30] Modelowanie obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej wybranych klas sygnałów / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 93--96, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: characteristic function, estimator bias, funkcja charakterystyczna, funkcja gęstości prawdopodobieństwa, mean square value, obciążenie estymatora, probability density function, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12341] [data modyf: 26-09-2007 14:32]
[31] Wspomagana komputerowo analiza obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 97--100, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bias of the mean square value estimator, mean square value, obciążenie estymatora wartości średniokwadratowej, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Komputerowe wspomaganie obliczania niepewności pomiaru / Sergiusz Sienkowski, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2, 32--35, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Laboratorium podstaw i algorytmów przetwarzania sygnałów : koncepcja i oprogramowane / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 53--60 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Algorytm czteropunktowy do śledzenia częstotliwości sygnału sinusoidalnego, 2018. Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 131--134, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23170] [data modyf: 14-09-2018 14:08]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Algorytmy do pomiaru częstotliwiości w dokładnych pomiarach napięcia sinusoidalnego, 2018. Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 51--54, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23158] [data modyf: 14-09-2018 13:40]
[0] [0] / [0] [0]
[3] Wpływ sposobu połączenia termorezystancyjnego czujnika z przetwornikiem na wynik pomiaru temperatury, 2018. Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99--102, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23165] [data modyf: 14-09-2018 13:59]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Błędy kilkupunktowego estymatora wartości średniokwadratowej sygnału sinusoidalnego, 2016. Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 133--136, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22187] [data modyf: 20-06-2016 12:35]
[5] Metody trzy i czteropunktowe estymacji amplitudy sygnału sinusoidalnego, 2016. Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 137--140, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22188] [data modyf: 20-06-2016 12:36]
[6] Estymacja wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo, 2014. Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 119--122, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21330] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[7] Właściwości sześciopróbkowej dyskretyzacji sygnału sinusoidalnego dla wybranej jego charakterystyki, 2014. Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 123--126, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21331] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[8] Zastosowanie środowiska programowania LabVIEW do opracowywania aplikacji pomiarowych, 2014. Sergiusz Sienkowski, Grzegorz Krzesiński, Michał Lechki // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 127--130, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21332] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[9] Probabilistyczne własności funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego, 2013. Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: funkcja autokorelacji, rozkład arcsin, wariancja, wartość oczekiwana

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20922] [data modyf: 07-09-2015 15:26]
[10] Wyznaczanie funkcji autokorelacji na podstawie sześciu próbek sygnału sinusoidalnego, 2013. Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, złożoność obliczeniowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20921] [data modyf: 07-09-2015 15:21]
[11] Porównanie dokładności estymatorów wartości średniokwadratowej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego, randomizowanego i pseudorandomizowanego, 2012. Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 75--78, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20370] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych, 2012. Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki - PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s. 113--116, ISBN: 9788393542710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20590] [data modyf: 07-01-2013 12:25]
[13] Zastosowanie metody Monte Carlo do szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego, 2012. Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Jadwiga Lal-Jadziak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 111--114, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20375] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Koncepcja aplikacji pomiarowych do wzorcowania multimetrów i kalibratorów, 2010. Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 91--94, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19714] [data modyf: 18-08-2010 10:01]
[15] Ocena niepewności wyniku estymacji wartości oczekiwanej na podstawie skwantowanych danych, 2010. Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 151--154, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19721] [data modyf: 18-08-2010 10:27]
[16] Porównanie dokładności estymatorów funkcji korelacyjnych wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego, 2010. Monika Rutkowska, Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 143--146, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19719] [data modyf: 18-08-2010 10:15]
[17] Zastosowanie funkcji autokorelacji i skawantowanych danych do obliczania wariacji estymatora wartości oczekiwanej sygnału, 2010. Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 56--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19670] [data modyf: 19-07-2010 11:36]
[18] Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych, 2009. Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 171--173
Słowa kluczowe: bias, cyfrowy estymator wartości średniej, excepted value, mean value digital estimator, obciążenie, variance of mean value, wariancja estymatora, wartość oczekiwana

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19242] [data modyf: 19-06-2009 14:24]
[19] Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych, 2009. Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 66--68
Słowa kluczowe: autocorrelation function digital estimator, bias, cyfrowy estymator funkcji autokorelacji, excepted value, obciążenie, variance of autocorrelation function, wariancja estymatora, wartość oczekiwania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19222] [data modyf: 19-06-2009 11:39]
[20] Identyfikacja składowych błędu średniokwadratowego cyfrowego estymatora wartości oczekiwanej sygnału, 2009. Sergiusz Sienkowski, Monika Rutkowska // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 17--26, ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19306] [data modyf: 30-09-2009 13:09]
[21] Modelling characteristic functions of determined and random signals in LabWINDOWS, 2006. Sergiusz Sienkowski // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 56--57
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18430] [data modyf: 29-06-2007 13:41]
[22] Oprogramowanie do oceny niepewności pomiaru, 2004. Sergiusz Sienkowski // W: Kongres Metrologii - KM 2004 : Metrologia w procesie poznania. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2004, T. 1, s. 113--116, ISBN: 8392126009
Słowa kluczowe: ocena niepewności pomiaru, współczynniki rozszerzenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski