System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (dawniej: Płuciennik)
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 95,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 4,17 (2,09)    CZASOP: 46 (15,33)    INNE-REC: 45 (9)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,29 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
29,97 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 1,39 (,7)    CZASOP: 11,5 (3,83)    INNE-REC: 17,08 (3,42)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dobre praktyki w gospodarce ściekami w woj. lubuskim - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków / Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 85--98 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19113] [data modyf: 02-06-2017 14:45]
[2] Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 77--83 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19112] [data modyf: 02-06-2017 14:42]
[3] Frakcje ChZT w modelach biokinetycznych / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 39--48 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11221] [data modyf: 06-08-2009 10:58]
[4] Ocena jakości wody i osadów dennych z kanału portowego w Nowej Soli / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 195--201 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10247] [data modyf: 23-06-2008 16:05]
[5] Odzysk wodoru w procesie fermentacji metanowej / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. Z. Sadecka, S. Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 125--133 .- ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9071] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Obieg fosforu w układzie woda - rośliny wodne - osady denne w jeziorze Sławskim / Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 219--225 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Bilans azotu i fosforu w intensywnej hodowli drobiu i ich oddziaływanie na środowisko / Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski, Tadeusz Kuczyński
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie . T. 2 .- Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, 2003 - s. 277--283 .- ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation of seasonal activity of various bacteria in a constructed wetland using AT4 and TTC tests / Sylwia Myszograj, Franciszek Bydałek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Desalination and Water Treatment .- 2018, Vol. 134, s. 188--198, ISSN: 1944-3994, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AT4 - static respiration index, TTC - dehydrogenase activity, constructed wetlands, microbiological activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5004/dwt.2018.22840
[AWCZ-23397] [data modyf: 06-12-2018 09:57]
[2] Mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland - case studies / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Environmental Engineering and Management Journal .- 2017, Vol. 16, no. 2, s. 481--491, ISSN: 1582-9596, : bibliogr.summ. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
Słowa kluczowe: Landfill Directive 1999/31/EC, mechanical-biological treatment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-12-2018]
[AWCZ-20378] [data modyf: 05-02-2018 14:27]
[3] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2016, nr 11, s. 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]
[4] Impact of selected insecticides on the anaerobic stabilization of municipal sewage sludge / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Maria Włodarczyk-Makuła // Desalination and Water Treatment .- 2016, Vol. 57, iss. 3, s. 1213--1222, ISSN: 1944-3994, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. www.deswater.com
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biodegradation, inhibition, insecticides, toxicity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.1002284         Cytowania wg Scopus: 1 [17-12-2018]
[AWCZ-18743] [data modyf: 22-02-2017 14:41]
[5] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // Chemical and Biochemical Engineering Quarterly .- 2013, Vol. 27, no. 2, s. 185--195, ISSN: 0352-9568, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 4 [17-12-2018]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[6] Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich / Tomasz Warężak(*), Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Wodociągi - Kanalizacja .- 2013, nr 12, s. 28--30, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18321] [data modyf: 11-05-2016 14:29]
[7] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // Environment Protection Engineering .- 2013, Vol. 39, no. 2, s. 5--13, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [17-12-2018]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[8] Charakterystyka ścieków surowych na podstawie frakcji ChZT / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment .- 2011, T. 14, nr 2, s. 145--156, ISSN: 1505-3695, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, raw wastewater, zanieczyszczenia biodegradowalne i niebiodegradowalne, ścieki surowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16340] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Frakcje ChZT ścieków w modelach biokinetycznych / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz // Forum Eksploatatora .- 2011, nr 3, s. 72--77, ISSN: 1640-8624, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-15790] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[10] Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków / Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2009, nr 7-8, s. 11--13, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14260] [data modyf: 14-12-2009 14:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zahn-Wellens test in industrial wastewater biodegrability assessment / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 77--86, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: COD, ChZT, industrial wastewater, liquids, odcieki, organic substances, substancje organiczne, ścieki przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0007
[AWI-10677] [data modyf: 14-05-2018 10:57]
[2] COD fractions - methods of measurement and use in wastewater treatment technology / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Aleksandra Świętek // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 195--206, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, frakcje ChZT, methodology, metodologia, raw wastewater, ścieki surowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0014
[AWI-10511] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[3] COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Sylwia Uszakiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 207--217, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, substancje organiczne biodegradowalne i niebiodegradowalne, wastewater, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0015
[AWI-10512] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[4] Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy / Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Karolina Zimna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Obrzyca river, jakość wody, rzeka Obrzyca, water quality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10605] [data modyf: 20-11-2017 09:59]
[5] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2015, Vol. 17, part 2, s. 931--942, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10202] [data modyf: 16-02-2016 13:07]
[6] Non-steroid anti-inflamatory drugs in municipal wastewater and surface waters / Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 14, s. 63--74, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: NSAIDs, niesteroidowe leki przeciwzapalne, pharmaceuticals pollution, surface waters, wastewater, wody powierzchniowe, zanieczyszczenie farmaceutykami, ścieki miejskie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0026
[AWI-10080] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[7] Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Magdalena Wojciech // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 131--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9693] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[8] COD fractions in raw and mechanically treated wastewater / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 101--113, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, organic substances biodegradable, raw wastewater,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9884] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[9] Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 73--83, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9493] [data modyf: 15-01-2013 17:36]
[10] Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: COD fraction, biochemical process, cascade, dissolved oxygen, opec intercepting sewer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9809] [data modyf: 27-02-2014 13:36]
[11] Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie / Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 97--106, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9496] [data modyf: 15-01-2013 18:02]
[12] Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1157--1172, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9003] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[13] Modele biokinetyczne ASM / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 113--125, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9145] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analisys of individual mechanical and biological sewage treatment plant working in Lower Silesia Provinces / Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Artur Stadnik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 50--51 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22756] [data modyf: 11-10-2017 09:53]
[2] Contributors to secondary contamination of tap water / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 69 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22760] [data modyf: 11-10-2017 09:59]
[3] Evaluation of the efficiency of removing aromatic hydrocarbons from water and wastewater using the biopreparat Food Grade / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka, Justyna Mossety, Patrycja Kumanowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 75--76 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22761] [data modyf: 11-10-2017 10:04]
[4] Ocena biodegradacji ścieków przemysłowych testem Zahn-Wellensa / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa, Polska, 2017 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017 .- Konferencje ; 72, s. 73 .- ISBN: 9788371936692
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22857] [data modyf: 12-12-2017 12:55]
[5] Susceptibility of wastewater from aluminium alucast to biochemical degradation / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Natalia Boguś // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 88--89 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22763] [data modyf: 11-10-2017 10:16]
[6] Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake / Anita Jakubaszek, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 49 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22755] [data modyf: 11-10-2017 09:51]
[7] Efektywność usuwania związków biogennych i związków organicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków w pierwszych latach eksploatacji / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Szumańska, David Komarnicki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 123--124 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczanie ścieków, związki biogenne, związki organiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21799] [data modyf: 17-07-2015 11:25]
[8] Przyrodnicze unieszkodliwianie osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Osady ściekowe 2016. Szczyrk, Polska, 2014 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 13 .- ISBN: 9788371936210
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21633] [data modyf: 07-09-2015 16:01]
[9] Frakcje ChZT w ściekach miejskich / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska, 2013 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013 .- Konferencje; 69, s. 62 .- ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21631] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[10] COD fractions in municipal wastewater / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 82 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20607] [data modyf: 16-01-2013 12:48]
[11] Evaluation of biological waste decomposition before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 108 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20609] [data modyf: 16-01-2013 12:57]
[12] Possibilities of treated wastewater reuse for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 67 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20606] [data modyf: 16-01-2013 12:46]
[13] Realization of mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 109 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20610] [data modyf: 16-01-2013 12:58]
[14] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[15] Mikroorganizmy w procesie fermentacji metanowej ścieków i osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : woda w środowisku / (Red.) Zofia Sadecka, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, CD-ROM
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Pellet na bazie osadów ściekowych / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : 005812757 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- Zarejestrowanie wzoru wspólnotowego (ZWW) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : P.427593 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- EXPETO spółka z o.o. sp. komandytowa, Zielona Góra.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski