System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Małolepszy
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 40 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 40 (40)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

40 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
40 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 40 (40)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

40 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla jednowymiarowego równania przewodnictwa cieplnego / Tomasz Małolepszy .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 .- 88 s. : bibliogr. .- ISBN: 8389712199
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7019] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A new upper estimation for the blow-up time of solutions of a Volterra integral equation and its application to the modeling of the formation of shear bands / Tomasz Małolepszy // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2017, Vol. 448, iss. 2, s. 786--796, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Blow-up solutions, Estimation of the blow-up time, Formation of shear bands, Volterra integral equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2016.11.035         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-21046] [data modyf: 15-02-2017 12:02]
[2] Blow-up solutions in one-dimensional diffusion models / Tomasz Małolepszy // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2014, Vol. 95, s. 632--638, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra integral equation, blow-up solutions, fractional diffusion models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.na.2013.10.005         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-17892] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[3] Osgood type condition for the Volterra integral equations with bounded and nonincreasing kernels / Tomasz Małolepszy // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2014, Vol. 410, s. 411--417, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra equation, anomalous diffusion, blow-up solutions, estimation of blow-up time
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2013.08.039         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-17891] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[4] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2011, Vol. 101, no 3, s. 251--265, ISSN: 0066-2216, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[5] Anote on blow-up solutions to some nonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Maciej Niedziela // Applied Mathematics and Computation .- 2011, Vol. 218, no 11, s. 6401--6406, ISSN: 0096-3003, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: blow-up solution, existence of nontrivial solution, nonlinear Volterra integral equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2011.12.009         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-16259] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Nonlinear Volterra integral equations and the Schröder functional equation / Tomasz Małolepszy // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2011, Vol. 74, no 2, s. 424--432, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Schröder equation, Volterra equation, blow-up solutions, nontrivial solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2010.08.054         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-15646] [data modyf: 09-05-2011 09:25]
[7] Blow-up time for solutions to somenonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2010, Vol. 366, no 1, s. 372--384, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Volterra equation, blow-up time, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.01.030         Cytowania wg Scopus: 11 [20-05-2019]
[AWCZ-14575] [data modyf: 23-03-2010 10:41]
[8] A pair of functional inequalities characterizing polynomials and Bernoulli numbers / Dorota Krassowska, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2008, Vol. 75, s. 276--288, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bernoulli number, Kronecker's theorem, functional inequality, polynomial
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.1007/s00010-007-2920-8         Cytowania wg Scopus: 5 [20-05-2019]
[AWCZ-13205] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Blow-up conditions for nonlinear Volterra integral equations with power nonlinearity / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński // Applied Mathematics Letters .- 2008, Vol. 21, no 3, s. 307--312, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: blow-up, nonlinear integral equations, power nonlinearity, volterra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-12685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Conditions for blow-up of solutions of some nonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński // Journal of Computational and Applied Mathematics .- 2007, Vol. 205, no 2, s. 744--750 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra, blow-up, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [20-05-2019]
[AWCZ-12223] [data modyf: 19-06-2007 09:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza istnienia rozwiązań wybuchających w pewnym modelu superdyfuzji / Tomasz Małolepszy // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2012 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 35 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20453] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski