System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Zbigniew Świtalski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Miękkie modele preferencji i ich zastosowania w ekonomii / Zbigniew Świtalski .- Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002 .- 148 s. : bibliogr.rys.tab. - (Prace Habilitacyjne ; 6) .- ISBN: 8388760769
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Równowagi cenowe w dyskretnych modelach rynku typu Gale'a-Shapleya / Zbigniew Świtalski
// W: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : rozważania ogólne : modele / red. nauk. W. Jurek .- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014 - s. 145--155 .- ISBN: 9788374178068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16249] [data modyf: 05-08-2015 09:13]
[2] O pewnym dyskretnym modelu rynku / Zbigniew Świtalski
// W: Modelowanie preferencji a ryzyko '09 / red. nauk. T. Trzaskalik .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010 - s. 269--278 .- ISBN: 9788372465498
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12031] [data modyf: 04-06-2010 14:36]
[3] O pewnym algorytmie poszukiwania stabilnych skojarzeń / Zbigniew Świtalski
// W: Modelowanie preferencji a ryzyko '08 / red. nauk. T. Trzaskalik .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008 - s. 101--111 .- ISBN: 9788372465122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10709] [data modyf: 05-01-2009 12:14]
[4] O pewnych mechanizmach rozdziału dóbr / Zbigniew Świtalski
// W: Modelowanie preferencji a ryzyko '06 / red. nauk. T. Trzaskalik .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2006 - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach) - s. 301--314 .- ISBN: 8372468265
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Order stable solutions for two-sided matching problems / Zbigniew Świtalski
// W: Operations research proceedings 2005 : selected papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) / ed. H.D. Haasis, H. Kopfer, J. Schönberger .- Berlin : Springer, 2006 - s. 477--481 .- ISBN: 3540325379
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] O pewnym uogólnieniu algorytmu Gale'a-Shapley'a / Zbigniew Świtalski
// W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / pod. red. nauk. T. Trzaskalika .- Katowice : Wydawn. Akademii Ekonomicznej, 2004 - s. 375--385 .- ISBN: 8372462305
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Stability and price equilibria in a many-to-many Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski // Przegląd Statystyczny .- 2017, R. 64, z. 3, s. 229--248, ISSN: 0033-2372, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley theory, choice function, discrete market model, dyskretny model rynku, funkcje wyboru, many-to-many model, model "many-to-many", price equilibrium, równowaga cenowa, skojarzenie stabilne, stable matching, teoria Gale'a-Shapleya
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22610] [data modyf: 12-04-2018 12:29]
[2] Stability and generalized competitive equilibria in a many-to-many Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski // Przegląd Statystyczny .- 2016, R. 63, z. 3, s. 237--253, ISSN: 0033-2372, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley theory, competitive equilibrium, contract theory, discrete market model, dyskretny model rynku, many-tomany model, model "many-to-many", równowaga konkurencyjna, skojarzenie stabilne, stable matching, teoria Gale'a-Shapleya, teoria kontraktów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21221] [data modyf: 31-03-2017 14:04]
[3] Struktura zbioru wektorów cen równowagi w modelu rynku typu Gale'a-Shapleya / Zbigniew Świtalski // Przegląd Statystyczny .- 2014, Vol. 61, nr 1, s. 15--26, ISSN: 0033-2372, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley model, market equilibrium, model Gale'a-Shapleya, rynek dóbr niepodzielnych, równowaga rynkowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18387] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[4] A number of stable matchings in models of the Gale-Shapley type / Ewa Drgas-Burchardt, Zbigniew Świtalski // Discrete Applied Mathematics .- 2013, Vol. 161, no. 18, s. 2932--2936, ISSN: 0166-218X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley model, stable matching
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2013.06.031         Cytowania wg Scopus: 3 [21-10-2019]
[AWCZ-17657] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[5] Równowagi na rynkach z dwustronnymi preferencjami / Zbigniew Świtalski // Przegląd Statystyczny .- 2010, T. 57, z. 4, s. 54--69, ISSN: 0033-2372, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley model, college admissions, dwustronne preferencje, market equilibrium, równowaga rynkowa, skojarzenie stabilne, stable matching, two-sided preferences
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15777] [data modyf: 15-07-2011 12:24]
[6] O kojarzeniu małżeństw i rekrutacji kandydatów do szkół / Zbigniew Świtalski // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ser. 2, Wiadomości Matematyczne .- 2008, T. 44, s. 35--46 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13476] [data modyf: 05-01-2009 11:12]
[7] Optymalny system rekrutacji kandydatów do szkół / Zbigniew Świtalski // Badania Operacyjne i Decyzje .- 2005, nr 3-4, s. 85--98 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm Gale'a-Shapleya, dwustronne zagadnienie skojarzenia, system rekrutacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11739] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] General transitivity conditions for fuzzy reciprocal preference matrices / Zbigniew Świtalski // Fuzzy Sets and Systems .- 2003, Vol. 137, s. 85--100, ISSN: 0165-0114, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fuzzy relations, psychometry and measurement, reciprocal preferences, transitivity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 79 [21-10-2019]
[AWCZ-10679] [data modyf: 01-02-2006 14:22]
[9] Haft-integrality of vertices of the generalized transitive tournament polytope (n=6) / Zbigniew Świtalski // Discrete Mathematics .- 2003, Vol. 271, no 1-3, s. 252--260, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: GTT matrices, GTT polytopes, comparability graphs, generalized transitive tournament, vertices of the GTTpolytopes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10678] [data modyf: 15-06-2007 11:49]
[10] Transitivity of fuzzy preference relations - an empirical study / Zbigniew Świtalski // Fuzzy Sets and Systems .- 2001, Vol. 118, s. 503--508, ISSN: 0165-0114, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: decision making, empirical research, fuzzy preference
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 45 [21-10-2019]
[AWCZ-10680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Rationality of fuzzy reciprocal preference relations - an empirical study / Zbigniew Świtalski // Fuzzy Sets and Systems .- 1999, Vol. 107, s. 187--190, ISSN: 0165-0114, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: decision making, fuzzy preference relations, reciprocal relations, transitivty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Prognozowanie WIG-u na podstawie modelu rozmytego prognozowania wieloetapowego / Zbigniew Świtalski // Badania Operacyjne i Decyzje .- 1998, nr 3, s. 61--74 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności / Zbigniew Świtalski // Badania Operacyjne i Decyzje .- 1998, nr 4, s. 59--70 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wybór wariantów decyzji ekonomicznych z zastosowaniem rozmytej relacji preferencji / Zbigniew Świtalski // Badania Operacyjne i Decyzje .- 1993, nr 4, s. 65--75 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] A note on fuzzy rational choice functions / Zbigniew Świtalski // Fuzzy Sets and Systems .- 1990, Vol. 35, s. 341--343, ISSN: 0165-0114, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fuzzy rational choice function, social choice function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-10683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Choice function associated with fuzzy preference relations / Zbigniew Świtalski // Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Non-conventional preference relations in decision making .- 1988, Vol. 301, s. 106--118 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: choice function, fuzzy choice set, fuzzy preference relation, generalized implication operator
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10764] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gry transportowe i paradoks Braessa / Zbigniew Świtalski, Paweł Skałecki // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2017, nr 340, s. 145--157, ISSN: 2083-8611, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Braess paradox, Paradoks Braessa, equilibrium flow, gra transportowa, optimal flow, przepływ optymalny, przepływ równowagi, road network, routing game, sieć drogowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10679] [data modyf: 24-05-2018 17:19]
[2] Some properties of competitive equilibria and stable matchings in a Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 248, s. 222--232, ISSN: 2083-8611, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Competitive equilibrium, Gale-Shapley market model, Indivisible good, Stable matching, Unit demand market model, dobro niepodzielne, model rynku typu Gale'a-Shapleya, model rynku z jednostkowym popytem, równowaga konkurencyjna, skojarzenie stabilne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10495] [data modyf: 31-03-2017 14:13]
[3] Stability and equilibria in the matching models / Zbigniew Świtalski // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2008, nr 2 (7), spec. iss., s. 77--85 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8657] [data modyf: 02-07-2014 12:51]
[4] Algorytm Gal'a-Shapleya i jego uogólnienie / Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2005, z. 64, s. 339--355 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Pareto-optymalne mechanizmy rozdziału dóbr niepodzielnych / Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2005, z. 62, s. 215--225 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] O pewnych uogólnieniach metody Bordy / Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2004, z. 41, s. 376--387 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Preferencje przedziałowe i ich zastosowanie w analizie decyzyjnej / Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2002, z. 21, s. 7--18 : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Rozmyte relacje preferencji w systemach wspomagania decyzji wraz z analizą statystyczną / Krzysztof Piasecki, Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1998, z. 258, s. 49--59 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykorzystanie metody "ELEKTRA" do wyboru wariantów realizacji przedsięwzięć gospodarczych w warunkach rozmytej informacji / Zbigniew Świtalski, Tadeusz Różański // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1993, z. 213, s. 77--86 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A note Piasecki's P-measure / Zbigniew Świtalski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1992, z. 187, s. 80--81 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7311] [data modyf: 14-03-2006 13:47]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stability and competitive price equilibria in a Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2012 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 75 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20457] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Preferencje stopniowalne i ich zastosowanie w analizie decyzyjnej / Zbigniew Świtalski // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2002' : XXI Ogólnokrajowa Konferencja im. prof. Władysława Bukietyńskiego. Radom, Polska, 2002 .- Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2003 .- Prace naukowe, s. 305--316 .- ISBN: 8373510761
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17639] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] General transitivity conditions for fuzzy preference matrices / Zbigniew Świtalski // W: Proceedings of Eurofuse Workshop on Preference Modelling and Applications. Granada, Hiszpania, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 99--104
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski