System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Adam Wysokowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 434 pozycji bibliograficznych
55 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Jerzy Howis, Anna Karpińska-Rzepa, Mariusz Karpiński-Rzepa, Adam Wysokowski ; Oprac. zespół. .- Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013 .- 256 s. : bibliogr.il.rys.wykr.summ. .- ISBN: 9788393864904
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14505] [data modyf: 21-06-2018 13:40]
[2] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych / Wiktor Jasiński, Andrzej Łęgosz, Arkadiusz Nowak, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski ; oprac.. .- Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław, 2006 .- 73 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8391121380
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7804] [data modyf: 21-06-2018 15:26]
[3] Trwałość mostów drogowych / Henryk Czudek, Adam Wysokowski .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005 .- 107 s. : bibliogr.fot.rys.wykr.summ. .- ISBN: 832061578X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Aneta Pryga .- Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław, 2004 .- 74 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8391121364
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych / Adam Czerepak, Henryk Czudek, Aneta Pryga, Adam Wysokowski .- Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 2003 .- 57 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121372
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7524] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich : część I - wymagania / Krzysztof Germaniuk, Rajmund Kilarski, Paweł Łukowski, Maria Michałowska, Aneta Pryga, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka .- Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 2002 .- 227 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121356
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych / Adam Wysokowski .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia i Materiały ; z. 53)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin / Bartłomiej Kunecki, Andrzej Łęgosz, Wiesława Rowińska, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski . T. 4.1 .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999 .- 119 s. : bibliogr.rys. - (Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej) .- ISBN: 8390487993
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11311] [data modyf: 17-01-2013 09:13]
[9] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych / Wiesława Rowińska, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 99 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121321
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11318] [data modyf: 18-01-2013 09:34]
[10] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in-situ" w nowo budowanych konstukcjach obiektów mostowych / Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 51 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391121305
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11317] [data modyf: 18-01-2013 09:30]
[11] Zalecenia dotyczące oceny jakości betony "in-situ" w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych / Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 49 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391121313
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11316] [data modyf: 21-06-2018 14:14]
[12] Zalecenia dotyczące oceny stanu powłok malarskich i korozji w konstrukcjach stalowych mostów drogowych : do stosowania w obowiązującym w drogownictwie systemie przeglądów obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Marian Ławniczak .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1995 .- 32 nlb.4 s. : fot.tab. - (Informacje - Instrukcje ; nr 52)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11354] [data modyf: 28-01-2013 12:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Trwałość i współczesne technologie wzmacniania przepustów i przejść dla zwierząt / Adam Wysokowski
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. M. Kaszyńska .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019 - s. 541--544 .- ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20932] [data modyf: 06-06-2019 12:33]
[2] Analiza wybranych oddziaływań górniczych na wiadukt drogowy zlokalizowany na terenie LGOM / Krzysztof Tomala, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski
// W: Budownictwo zrównoważone / red. nauk. K. Pawłowski .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016 - s. 190--201 .- ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17947] [data modyf: 10-06-2016 10:38]
[3] Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych / Adam Wysokowski, Michał Mońka
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 297--310 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17146] [data modyf: 07-12-2016 13:05]
[4] The specificity of construction of eco civil engineering objects in transport infrastructure using trenchless technology / Adam Wysokowski, Cezary Madryas
// W: Underground infrastructure of urban areas 3 / ed. C. Madryas, A. Kolonko, B. Nienartowicz, A. Szot .- London : Taylor & Francis Group, 2015 - s. 275--283 .- ISBN: 9781138026520
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-16402] [data modyf: 27-08-2015 12:48]
[5] Infrastruktura komunikacyjna jako jeden z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie / Adam Wysokowski
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region / red. E. Jakubowski, W. Sługocki .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2014 - s. 67--81 .- ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16488] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[6] Badania wpływu rodzaju fundamentów na zachowanie się zespolonych gruntowo-powłokowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym / Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Michał Mońka
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 459--474 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10355] [data modyf: 31-07-2008 13:03]
[7] Renowacje istniejącego odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 405--411 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wpływ zmęczenia i korozji na nośność eksploatacyjną konstrukcji mostów zespolonych / Adam Wysokowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 445--457 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10354] [data modyf: 31-07-2008 13:00]
[9] Wybrane aspekty stosowania nowoczesnej galanterii betonowej przy modernizacji obszarów zabudowanych / Bożena Kuczma, Adam Wysokowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 269--280 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM - filia Wrocław / Adam Wysokowski
// W: 50 lat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : 1955-2005 .- Warszawa : IBDiM, 2005 - s. 55--75 .- ISBN: 8389252554
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8059] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Zespolenie warstw we wzmacnianych konstrukcjach nawierzchni drogowych / Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 75--84 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania laboratoryjne w skali naturalnej przepustów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym / Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 377--384 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w świetle obowiązującej legislacji / Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 167--176 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8057] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Sieć europejskich laboratoriów badawczych - TREE / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun, Leszek Korusiewicz
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 99--106 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Stand for testing of bridges at natural scale - research possibilities / Adam Wysokowski
// W: A stand for testing of full-scale bridges : general information .- Żmigród : Center of Polish Road & Bridge Research, 1999 - s. [10]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15022] [data modyf: 17-01-2013 13:18]
[16] Planning bridge maintenance in Poland using a BMS based on a taxonomic investigation / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski, Aleksandra Hutnik
// W: Bridge management 3 : inspection, maintenance, assessment and repair / ed. by J. E. Harding, G. E. R. Parke, M. J. Ryall .- London : E & FN Spon, 1996 - s. 587--594 .- ISBN: 0419212108
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17520] [data modyf: 18-01-2016 14:46]
[17] General information on a Polish bridge management system / Andrzej Legosz, Adam Wysokowski
// W: Bridge management 2 : inspection, maintenance, assessment and repair / ed. by J. E. Harding, G. A. R. Parke, M. J. Ryall .- London : Thomas Telford, 1993 - s. 870--879 .- ISBN: 0727719262
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17521] [data modyf: 18-01-2016 14:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż Kazimierza Flagi, dr h.c. multi / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2019, nr 3, s. 32, ISSN: 0137-2971, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24082] [data modyf: 15-05-2019 12:27]
[2] Podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2019, nr 3, s. 69, ISSN: 1732-3428, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24084] [data modyf: 15-05-2019 12:43]
[3] Prof. Kazimierz Furtak doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2019, nr 4, s. 28, ISSN: 1732-3428, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24169] [data modyf: 18-06-2019 12:11]
[4] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 24 : Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 3. Roboty wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2019, nr 1, s. 60--65, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23767] [data modyf: 07-10-2019 14:27]
[5] Przepusty i mosty ekologiczne : historia cyklu / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2019, nr 2, s. 104--107, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24083] [data modyf: 08-10-2019 11:01]
[6] Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 1 / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2019, nr 2, s. 45--49, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23696] [data modyf: 08-10-2019 12:40]
[7] Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 2 / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2019, nr 3, s. 70--74, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24085] [data modyf: 08-10-2019 12:40]
[8] Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Kazimierzowi Furtakowi / Adam Wysokowski // Uniwersytet Zielonogórski .- 2019, nr 3, s. 12--13, ISSN: 1644-7867, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24086] [data modyf: 15-05-2019 12:49]
[9] Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej profesorowi Kazimierzowi Furtakowi / Adam Wysokowski // Mosty .- 2019, nr 3-4, s. 95, ISSN: 1896-7663, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24170] [data modyf: 18-06-2019 12:39]
[10] Uroczystość obchodów 80-lecia urodzin oraz 50-lecia odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi / Adam Wysokowski // Uniwersytet Zielonogórski .- 2019, nr 3, s. 27, ISSN: 1644-7867, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24087] [data modyf: 15-05-2019 12:53]
[11] Żyjemy w czasach transformacji technologicznej / Adam Wysokowski // Builder .- 2019, nr 2, s. 60, ISSN: 1896-0642, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23695] [data modyf: 08-10-2019 12:38]
[12] Aspekty zmęczenia w badaniu konstrukcji gruntowo-powłokowych o przekroju otwartym / Adam Wysokowski // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 10, s. 28--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [artykuł był prezentowany na konferencji "Konstrukcje Zespolone" w 2017 roku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23379] [data modyf: 29-11-2018 16:35]
[13] Prace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego / Adam Wysokowski, Weronika Turek, Kazimierz Łatwiński // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 51--55, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22585] [data modyf: 03-04-2018 12:49]
[14] Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inzynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej : studium przypadku / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2018, nr 11, s. 63--65, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: konstrukcje inżynierskie, projektowanie, technologie bezwykopowe No-Dig, wytyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.11.17
[AWCZ-23518] [data modyf: 14-01-2019 16:21]
[15] Research on changes in properties of steel from the old road bridge / Adam Wysokowski // Journal of Constructional Steel Research .- 2018, Vol. 147, s. 360--366, ISSN: 0143-974X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Change in mechanical and strength properties, Long service, Steel bridges, Steel tests
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jcsr.2018.02.014         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22758] [data modyf: 17-05-2018 11:22]
[16] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach Profesorze Marku Łagodzie (1948-2018) / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2018, nr 2, s. 100--101, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22759] [data modyf: 17-05-2018 11:42]
[17] Durability of flexible corrugated steel shell structures - theory and practice / Adam Wysokowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 23, s. 347--361, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, durability, fatigue, flexible sttel structures, service life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.32
[AWCZ-21364] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[18] Foundation of flexible steel structures - developmental trends / Adam Wysokowski, Michał Mońka, Jerzy Howis // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 23, s. 363--373, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, developmental trends, flexible foundations, foundation, laboratory tests, optimization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.33
[AWCZ-21365] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[19] Metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski // Mosty .- 2017, nr 1, s. 51--56, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22534] [data modyf: 22-03-2018 16:42]
[20] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 21 : wykonawstwo przepustów betonowych. Cz. 2. Roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 1, s. 78--83, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21362] [data modyf: 15-05-2017 11:55]
[21] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 22 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 1. Parametry konstrukcyjne powłok stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 2, s. 88--92, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21363] [data modyf: 15-05-2017 11:58]
[22] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 23 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 2. Zasypka konstrukcyjna / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 6, s. 94--99, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22434] [data modyf: 27-02-2018 12:12]
[23] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski // Infrastruktura: Vademecum .- 2017, s. 15--19, ISSN: 1896-6233, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22487] [data modyf: 12-03-2018 14:23]
[24] Elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski // Mosty .- 2016, nr 5, s. 68--73, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20568] [data modyf: 10-11-2016 10:01]
[25] Mury oporowe z gruntu zbrojonego ze ścianami osłonowymi z pustaka skarpowego / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2016, nr 4, s. 55--56, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2016.04.14
[AWCZ-20466] [data modyf: 12-10-2016 12:58]
[26] Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2016, nr 4, s. 92--96, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19964] [data modyf: 07-04-2016 13:16]
[27] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 18 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 1, s. 66--70, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20464] [data modyf: 12-10-2016 12:47]
[28] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 19 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 3, s. 82--88, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20465] [data modyf: 12-10-2016 12:52]
[29] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 20 : Wykonawstwo przepustów betonowych, cz. 1 - roboty przygotowawcze, ziemne i fundamentowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 5, s. 100--103, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20463] [data modyf: 06-03-2019 11:43]
[30] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2016, nr 6, s. 84--93, ISSN: 1730-0703, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[31] Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2016, Vol. 15, no. 1, s. 105--114, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania modelowe, budowa dróg, model research, nawierzchnie technologiczne, road construction, road steel grating, stalowy ruszt drogowy, temporary paving technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20004] [data modyf: 22-04-2016 14:44]
[32] Zagadnienia trwałości eksploatacyjnej w stalowych konstrukcjach mostowych - zmęczenie i korozja / Adam Wysokowski // Builder .- 2016, nr spec., s. 54--59, ISSN: 1896-0642, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: korozja, stalowe konstrukcje mostowe, trwałość eksploatacyjna, utrzymanie, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20587] [data modyf: 27-02-2017 16:10]
[33] Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // Drogi Gminne i Powiatowe .- 2015, nr 2, s. 37--46, ISSN: 2084-5197, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19406] [data modyf: 12-10-2015 14:35]
[34] Innowacje w infrastrukturze drogowej w aktualnym programie Unii Europejskiej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2015, nr 11, s. 232--233, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19637] [data modyf: 17-12-2015 10:02]
[35] Kamienna kostka brukowa w drogach województwa lubuskiego / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2015, nr 14, s. 22--25, ISSN: 2081-366X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19639] [data modyf: 17-12-2015 10:36]
[36] Mniejsi bracia mostów, czyli o potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt : [ z prof. dr hab. inż. Adamem Wysokowskim rozmawia Magdalena Machura] / Adam Wysokowski // Mosty .- 2015, nr 5, s. 18--21, ISSN: 1896-7663, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19344] [data modyf: 30-09-2015 15:37]
[37] Odwodnienie mostów. Projektowanie, budowa i utrzymanie / Adam Wysokowski // Mosty .- 2015, nr 4, s. 34--39, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19343] [data modyf: 08-02-2016 15:25]
[38] Przegląd technologii bezwykopowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2015, nr 4, s. 56--58, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo komunikacyjne, civil engineering structures, microtunneling, mikrotuneling, technologie bezwykopowe, trenchless technologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19407] [data modyf: 12-10-2015 14:50]
[39] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej : omówienie tematyki przyszłych artykułów na temat przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2015, nr 6, s. 98--99, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19718] [data modyf: 18-01-2016 12:39]
[40] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 17 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2015, nr 2, s. 89--93, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19408] [data modyf: 12-10-2015 14:55]
[41] Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji autostrady A2 / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 4, s. 53--54, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18362] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[42] Drogi technologiczne przy budowie inwestycji komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2014, nr 4, s. 78--86, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18074] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[43] Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2014, nr 4, s. 40--42, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18361] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[44] Odwodnienie wgłębne obiektów mostowych / Adam Wysokowski(*) // Inżynier Budownictwa .- 2014, nr 11, s. 85--92, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18620] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[45] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 1, s. 76, ISSN: 0137-2971, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18014] [data modyf: 03-09-2015 10:54]
[46] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 16 : projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2014, nr 3, s. 90--95, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: eurokody, obliczenia, projektowanie, przejścia dla zwierząt, przepusty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23709] [data modyf: 20-02-2019 12:33]
[47] Rodzaje drogowych ciągów technologicznych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2014, nr 7-8, s. 98--105, ISSN: 1232-7484, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18346] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[48] Specyfika budowy dolnych przejść dla zwierząt w technologii bezwykopowej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 2, s. 46--47, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18015] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[49] Whiteman Bridge - historia pewnego mostu na australijskich antypodach / Adam Wysokowski // Mosty .- 2014, nr 6, s. 72--78, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18619] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[50] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dokument ujednolicający problematykę / Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13(1), s. 149--155, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: design, engineering constructions, konstrukcje inżynierskie, passages for animals, projektowanie, przejścia dla zwierząt, recomendation, zalecenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18073] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[51] Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do ziększonych potrzeb komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 54--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17232] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[52] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 5 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2013, nr 1 (8), s. 40--53, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19719] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[53] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. I / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2013, nr 10, s. 77--83, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17692] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[54] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. II / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2013, nr 11, s. 69--74, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17693] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[55] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 13 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, R. VIII, nr 2, s. 72--78, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17365] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[56] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 14 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, nr 4, s. 76--81, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23710] [data modyf: 20-02-2019 12:37]
[57] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 15 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, nr 6, s. 20--25, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-17904] [data modyf: 20-08-2015 11:42]
[58] Trwałość przepustów komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2013, nr 5, s. 21--24, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17363] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[59] Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową / Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(2), s. 71--78, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: defects of welds, durability, fatigue, imperfections, imperfekcje, load capacity, nosność, stalowe mosty kolejowe, steel railway bridges, wady spoin, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17562] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[60] Influence of results of testing on manner of constructing culverts and animals passage made as buried flexible steel structures / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: 2nd European Conference on Buried Flexible Steel Structures .- 2012, nr 12, s. 39--47, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: animal passages, corrugated steel sheet, culverts, flexible steel structures, test results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16480] [data modyf: 04-02-2013 10:34]
[61] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 2 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2012, nr 2 (5), s. 36--47, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19720] [data modyf: 18-01-2016 12:49]
[62] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 3 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2012, nr 3 (6), s. 49--51, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16657] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[63] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 12 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2012, R. VII, nr 6, s. 76--81, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17364] [data modyf: 26-06-2013 11:51]
[64] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 2] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 1 (8), s. 51--57, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15689] [data modyf: 02-06-2011 12:26]
[65] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 3] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 1 (1), s. 53--71, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15690] [data modyf: 02-06-2011 12:34]
[66] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 4] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 2 (2), s. 51--59, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15899] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[67] Jacking and tunnelling in Poland / Adam Wysokowski // Trenchless International .- 2011, no 11, s. 43--45 : rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15694] [data modyf: 03-06-2011 10:02]
[68] Modernizacja mostu Golden Gate / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2011, nr 6, s. 79--82, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15898] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[69] Nowatorskie rozwiązania tunelowe i mikrotunelowe przy realizacji układu przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka" / Cezary Madryas, Adam Wysokowski, Marek Gaertig, Lech Skomorowski // Inżynier Budownictwa .- 2011, nr 9, s. 70--73, ISSN: 1732-3428, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15900] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[70] Nowoczesne nawierzchnie mostowe MMA z użyciem asfaltów modyfikowanych gumą / Adam Wysokowski, Danuta Dąbska // Mosty .- 2011, nr 5, s. 64--70, ISSN: 1896-7663, : fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15904] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[71] Nowoczesne nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska // Rynek Inwestycji Drogowych .- 2011, s. 42--43 : fot. .- Wydanie pilotażowe
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16208] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[72] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 10 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2011, nr 3, s. 54--57, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15691] [data modyf: 02-06-2011 13:30]
[73] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 11 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2011, nr 6, s. 88--94, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16207] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[74] Rok 2010 w branży infrastruktury : Pracy nam nie zabraknie / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2011, nr 1, s. 27--28, ISSN: 1899-0150, : fot. .- Dalszy ciąg podsumowania roku. Opinie i refleksje przedstawicieli Ministerstwa, naukowców i reprezentantów firm ...
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15491] [data modyf: 01-03-2011 15:24]
[75] Tablice pamiątkowe obiektów mostowych : tradycja i współczesność / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Mosty .- 2011, nr 4, s. 72--76, ISSN: 1896-7663, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15903] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[76] Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych / Patrycja Giez, Adam Wysokowski // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2011, nr 3, s. 38--42 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15901] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[77] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 / Kazimierz Flaga, Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2010, nr 4 (7), s. 67--73, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15688] [data modyf: 02-06-2011 12:11]
[78] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. II - odwodnienie wgłębne / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2010, nr 11, s. 62--66, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15494] [data modyf: 10-03-2011 09:23]
[79] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. I - odwodnienie powierzchniowe / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2010, 10, s. 70--73, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15515] [data modyf: 10-03-2011 09:27]
[80] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 7 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. cz.1. Ogólne zasady obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 2, s. 88--95, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15492] [data modyf: 01-03-2011 15:29]
[81] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 8 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz.II. Tradycyjne metody obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 3, s. 96--103, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15493] [data modyf: 01-03-2011 16:02]
[82] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 9 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 5, s. 72--81, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15693] [data modyf: 02-06-2011 13:58]
[83] Historia przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Zygmunt Kubiak // Inżynier Budownictwa .- 2009, nr 5, s. 50--54, ISSN: 1732-3428, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13955] [data modyf: 07-08-2009 14:16]
[84] Infrastruktura komunikacyjna Australii / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2009, nr 10, s. 95--107, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14360] [data modyf: 08-01-2010 12:57]
[85] Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami / Jerzy Howis, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2009, nr 7, s. 40--43, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14359] [data modyf: 08-01-2010 12:31]
[86] Most na kryzys - Sydney Harbour Bridge / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 4, s. 8--11, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14363] [data modyf: 08-01-2010 13:44]
[87] Obrót i stosowanie wyrobów budowlanych : aktualne zasady dopuszczania w zakresie mostów i ich wyposażenia / Adam Wysokowski // Mosty .- 2009, nr 2, s. 52--55, ISSN: 1896-7663, : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13852] [data modyf: 20-05-2009 16:17]
[88] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Teoria i praktyka : IX Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Sesja Naukowa / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 1, s. 24--25, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13613] [data modyf: 02-03-2009 09:58]
[89] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 5 : przepusty jako przejścia dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 1, s. 70--75, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13614] [data modyf: 02-03-2009 10:02]
[90] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 6 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 3, s. 99--104, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14361] [data modyf: 20-02-2019 12:41]
[91] Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak // Materiały Budowlane .- 2009, nr 2, s. 39--40, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13850] [data modyf: 20-05-2009 15:58]
[92] Sesja naukowa o przepustach i przejściach dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Izabela Kunysz // Materiały Budowlane .- 2009, nr 2, s. 82, ISSN: 0137-2971, : rys. .- [notatka ; bez afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13851] [data modyf: 25-11-2009 10:28]
[93] Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka / Adam Wysokowski // Mosty .- 2009, nr 1, s. 10--17, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13612] [data modyf: 02-03-2009 08:56]
[94] Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2009, nr 4, s. 60--61, 74, ISSN: 0137-2971, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13954] [data modyf: 07-08-2009 13:48]
[95] Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2009, nr 4, s. 20--27 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14362] [data modyf: 08-01-2010 13:13]
[96] Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostu / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2009, nr 1, s. 47--55, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13615] [data modyf: 02-03-2009 10:56]
[97] Bezpieczeństwo stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2008, nr 4, s. 71--81, ISSN: 1730-0703, : il.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12993] [data modyf: 14-05-2008 12:34]
[98] Dydaktyka i praktyka : [ z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Anna Krawczyk] / Adam Wysokowski // Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologia .- 2008, nr 3, s. 26--29, ISSN: 1896-6233, : il.plany.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12982] [data modyf: 21-06-2016 15:32]
[99] Mosty Singapuru : tradycja i nowoczesność / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2008, nr 3-4, s. 95--105, ISSN: 1899-0150, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12992] [data modyf: 14-05-2008 12:13]
[100] Ograniczanie korozji konstrukcji mostów stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Jan Woźniak // Mosty .- 2008, nr 3, s. 36--43, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13269] [data modyf: 02-10-2008 12:11]
[101] Projektowanie, budowa i utrzymanie przepustów : sprawozdanie z VIII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Sesji Naukowej / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 2, s. 22, ISSN: 1734-6681,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12994] [data modyf: 14-05-2008 13:30]
[102] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 2 : aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymanie przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 3, s. 68--73, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13513] [data modyf: 22-01-2009 10:02]
[103] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 4 : przepusty nowoczesne / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 5, s. 84--88, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13299] [data modyf: 16-10-2008 13:49]
[104] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.1 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 2, s. 52--56, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12996] [data modyf: 14-05-2008 14:15]
[105] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.3 : przepusty tradycyjne / Adam Wysokowski, Zygmunt Kubiak, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 4, s. 54--59, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13298] [data modyf: 16-10-2008 13:45]
[106] Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2008, nr 4, s. 62--63, 107, ISSN: 0137-2971, : fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13061] [data modyf: 19-06-2008 11:24]
[107] Comparative full scale tests of behaviour of corrugated steel arch structure placed on corrugated flexible foundations and rigid concrete foundations / Adam Wysokowski, Justyna Górna, Michał Mońka, Piotr Tomala // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 261--272, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible foundations, flexible structures, natural scale test, results comparison, rigid foundations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[108] Comparison of test and calculation results of corrugated steel plate box structure MP150 / Adam Czerepak, Piotr Tomala, Adam Wysokowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 53--63, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible box structures, natural scale test, results comparison
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[109] Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 287--295, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: animal crossing, corrugated steel, steel structures, testing stand, tests results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[110] General conclusions based on the testing of various types of corrugated flexible structures in laboratory in natural scale / Adam Wysokowski, Leszek Janusz // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 273--286, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrugated steel pipe, corrugated steel structure, full-scale, laboratory, tests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego / Adam Wysokowski // Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering .- 2007, nr 1, s. 39--47, ISSN: 1426-1723, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, korozja, load capacity, mosty stalowe, natryskiwanie cieplne, nośność, steel bridges, thermal spraying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] Przejścia dla zwierząt - w zgodzie z naturą / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Leszek Janusz, Barbara Bednarek // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2007, nr 2, s. 40--42 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[113] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // Inżynier Budownictwa .- 2007, nr 12, s. 72--75, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Skazani na dobre rozwiązania : z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Grzegorz Bożek / Adam Wysokowski // Dzikie Życie .- 2007, nr 11, s. 8--9 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] Systemy odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2007, nr 4, s. 42--48, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12316] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu / Józef Karda, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2007, nr 4, s. 65--67, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Ewolucja czy rewolucja? / Adam Wysokowski // Infrastruktura .- 2006, nr 1, s. 6--7, ISSN: 1896-6233, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] Lubuski Dzień Bazaltu Drogowego / Adam Wysokowski, Andrzej Chrzanowski // Drogownictwo .- 2006, nr 7, s. 261--264, ISSN: 0012-6357, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[119] Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji / Adam Wysokowski, Aneta Pryga-Szulc // Polskie Drogi .- 2006, nr 7-8, s. 56--65, ISSN: 1232-7484, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11324] [data modyf: 13-06-2018 12:42]
[120] Wizja infrastruktury drogowej na rok 2040 w Europie / Adewole Adesiyun, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2006, nr 4, s. 229--230, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[121] Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni oraz kruszywa do warstw ścieralnych / Adam Wysokowski, Andrzej Duszyński // Górnictwo Odkrywkowe .- 2005, nr 3, s. 30--33, ISSN: 0043-2075, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] Drogownictwo i mostownictwo w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku : [wykład inauguracyjny] / Adam Wysokowski // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2005, nr 9, s. 4--9, ISSN: 1644-7867, : bibliogr.fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23519] [data modyf: 14-01-2019 16:49]
[123] Izolacjonawierzchnie na obiektach mostowych / Adewole Adesiyun, Krzysztof Germaniuk, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // Materiały Budowlane .- 2005, nr 4, s. 80--82, 107, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Materiały na odwodnienia drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2005, nr 12, s. 31--3, ISSN: 0137-2971, : fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23517] [data modyf: 14-01-2019 16:08]
[125] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2005, nr 4, s. 49, ISSN: 1730-0703, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[126] Systemy odwodnień drogowych obiektów mostowych : workshop, Żmigród, 21 października 2004 r. / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 1, s. 15--16, ISSN: 0473-7733,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10757] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[127] IV Żmigrodzka Mostowa Sesja Naukowa "Trwałość Mostów Stalowych" / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Ochrona Przed Korozją .- 2004, nr 2, s. 44--45, ISSN: 0473-7733, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10748] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[128] Projekt TREE - wyposażenie badawcze w zakresie inżynierii lądowej w Europie / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun // Materiały Budowlane .- 2004, nr 2, s. 69, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[129] Antykorozyjne zabezpieczanie stalowych konstrukcji mostowych / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Bezpieczne Drogi .- 2003, nr 7, s. 6 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] Antykorozyjne zabezpieczenie drogowych obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // Polskie Drogi : Drogi Miejskie i Gminne [dod.] .- 2003, s. 18--23 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[131] Badania systemów linowych stosowanych w konstrukcjach mostowych / Adam Wysokowski, Leszek Korusiewicz, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Leszek Makarowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 3, s. 152--154, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10746] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[132] Wykorzystanie natryskiwania cieplnego w ochronie stalowych obiektów mostowych przed korozją / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Michał Mońka // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 10, s. 545--547, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[133] Badania terenowe stopnia skorodowania belek nośnych w mostach stalowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2002, nr 2, s. 85--106, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[134] Effect of fatigue on the durability of steel highway bridges / Adam Wysokowski // Archives of Civil Engineering .- 2002, Vol. 48, no 1, s. 59--91, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-10745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[135] Full scale fatigue testing of large-diameter multi-plate corrugated steel culverts / Adam Wysokowski, J. Vaslestadt // Archives of Civil Engineering .- 2002, Vol. 48, no 1, s. 31--57, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-10744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[136] Badanie stanu konstrukcji w czasie rzeczywistym / Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2001, nr 3, s. 26--27, ISSN: 1232-7484,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23712] [data modyf: 20-02-2019 13:53]
[137] Estetyczne aspekty obiektów inżynierskich wykonywanych z zastosowaniem blach falistych / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adam Czerepak, Leszek Janusz // Archivolta .- 2001, nr 1, s. 91--92 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10743] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[138] Kilka uwag o betonie samozagęszczalnym / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2001, nr 3, s. 8--10, ISSN: 1232-7484, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23711] [data modyf: 20-02-2019 13:50]
[139] Method of assessing fatigue hazard to steel railway bridges / Adam Wysokowski // Engineering Transactions .- 2001, Vol. 49, no 4, s. 459--483, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10758] [data modyf: 07-03-2006 12:08]
[140] O rozwoju i właściwościach betonu samozagęszczalnego / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2001, nr 4, s. 218--221, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23720] [data modyf: 22-02-2019 11:32]
[141] Awaria przepustu wynikająca z braków zarządzania i utrzymania drogi / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // Drogownictwo .- 2000, nr 7, s. 222--223, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23722] [data modyf: 22-02-2019 12:01]
[142] Badania parametrów korozyjnych i ich wpływ na nośność doraźną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // Konstrukcje Stalowe .- 2000, nr 3, s. 54--57 : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16908] [data modyf: 14-01-2013 08:59]
[143] Badania rur systemu Drokan DV / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 11, s. 51--52, ISSN: 0137-2971, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16904] [data modyf: 11-01-2013 11:00]
[144] Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych / Lech Czarnecki, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 5, s. 40--47, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16906] [data modyf: 11-01-2013 11:08]
[145] Odporność zmęczeniowa nowoczesnych przepustów ze stalowych blach falistych / Adam Wysokowski, Jan Vaslestad, Aneta Pryga // Konstrukcje Stalowe .- 2000, nr 5, s. 45--47 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23721] [data modyf: 22-02-2019 11:51]
[146] System kontroli jakości betonu do budowy mostów w świetle rozporządzenia 735 MTiGM / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 11, s. 15, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16903] [data modyf: 11-01-2013 10:58]
[147] Szkolenie na temat "Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego" / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2000, nr 2, s. 121, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16909] [data modyf: 14-01-2013 09:14]
[148] Wpływ korozji konstrukcyjnych stali mostowych na wytrzymałość zmęczeniową / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 12, s. 54--55, ISSN: 0137-2971, : tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16898] [data modyf: 11-01-2013 10:03]
[149] Zastosowanie piezoelektryków w badaniach budowli komunikacyjnych / Ewa Mońka, Adam Wysokowski // Bezpieczne Drogi .- 2000, nr 2, s. 37 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16907] [data modyf: 11-01-2013 11:16]
[150] Full scale testing of multi plate corrugated steel culverts including fatigue problems (technical note) / Jan Vaslestad, Adam Wysokowski // Archives of Civil Engineering .- 1999, Vol. 45, no 2, s. 375--383, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23724] [data modyf: 22-02-2019 12:46]
[151] Mosty drogowe na granicach Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Ewa Misiewicz, Jacek Tłustochowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 3, s. 127--132, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16934] [data modyf: 17-01-2013 12:49]
[152] Nowoczesne hydroizolacje obiektów mostowych w Polsce / Adewole Adesiyun, Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 9, s. 504--506, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23723] [data modyf: 22-02-2019 12:35]
[153] Nowoczesne nieniszczące metody badań betonu w mostownictwie i drogownictwie [sprawozdanie z konferencji naukowej] / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 7-8, s. 458, ISSN: 0021-0315, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16932] [data modyf: 17-01-2013 09:56]
[154] Powódź w Kotlinie Kłodzkiej - lipiec '98 : zniszczenia w zakresie infrastruktury mostowej i drogowej / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Bezpieczne Drogi .- 1999, nr 2, s. [3] : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16933] [data modyf: 17-01-2013 12:38]
[155] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach mgr inż. Jędrzeju Wysokowskim / Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 12, s. 7, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16921] [data modyf: 15-01-2013 14:21]
[156] Nowe materiały i technologie w budowie i utrzymaniu mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski, Agnieszka Żurawicka // Inżynieria i Budownictwo .- 1998, nr 11, s. 653--659, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16935] [data modyf: 17-01-2013 13:07]
[157] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 1998, nr 11, s. 29--30, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23725] [data modyf: 22-02-2019 13:25]
[158] Nowoczesne materiały i technologie do utrzymania i budowy mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski // Forum Budowlane .- 1996, nr 7-8, s. 45--47 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23731] [data modyf: 25-02-2019 11:30]
[159] System gospodarki mostowej : komputerowe wspomaganie zarządzania mostami w drogownictwie (stan obecny) / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Aleksandra Hutnik // Drogownictwo .- 1996, nr 11, s. 334--342, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16884] [data modyf: 08-01-2013 15:24]
[160] Współczesne metody oceny jakości betonu w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Moczko, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1996, nr 9, s. 527--530, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16922] [data modyf: 15-01-2013 14:31]
[161] Doświadczenia z pierwszego etapu wdrożeń systemu gospodarki mostowej / Adam Wysokowski(*), Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko // Drogownictwo .- 1995, nr 3, s. 59--65, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16883] [data modyf: 02-11-2015 16:40]
[162] Jak funkcjonuje System Gospodarki Mostowej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko // Polskie Drogi .- 1995, nr 10, s. 5--6, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23735] [data modyf: 25-02-2019 11:55]
[163] Jakość kruszyw a budowa autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 1995, nr 12, s. 29--30, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23733] [data modyf: 25-02-2019 11:47]
[164] Jakość kruszyw do budowy autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 1995, nr 8, s. 19--20, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[165] Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej w nowelizowanej normie projektowania mostów stalowych PN/S-10052 / Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1995, nr 7-8, s. 425--427, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23736] [data modyf: 25-02-2019 12:02]
[166] Stanowisko do badań mostów w skali naturalnej / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // Inżynieria i Budownictwo .- 1995, nr 10, s. 537--540, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23732] [data modyf: 25-02-2019 11:43]
[167] Stanowisko IBDiM do badań mostów : pozwolenie na dalszy żywot / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // Polskie Drogi .- 1995, nr 10, s. 7--8, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23734] [data modyf: 25-02-2019 11:51]
[168] Wpływ korozji na nośność eksploatacyjną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Marian Ławniczak // Inżynier Budownictwa .- 1995, nr 10, s. 523--527, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16920] [data modyf: 15-01-2013 13:45]
[169] Z prac Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : Wytrzymałość eksploatacyjna mostów / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // Polskie Drogi .- 1995, nr 4-5, s. 8, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23737] [data modyf: 25-02-2019 12:09]
[170] Model obciążeń mostów drogowych do analiz ich nośności zmęczeniowej / Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1994, nr 12, s. 282--289, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16882] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[171] Informacja o centralnej ewidencji dużych obiektów mostowych "Cedom" / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1992, nr 11, s. 241--247, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16881] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[172] Nowa bitumiczna dylatacja mostowa typu "TARCO" / Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1991, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16880] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[173] Problemy wykonawcze stalowego wiaduktu z połączeniami na śruby sprężające / Adam Wysokowski // Drogownictwo .- 1988, nr 6, s. 253--257, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16879] [data modyf: 08-01-2013 14:52]
[174] Badania nad wytrzymałością eksploatacyjną / Jan Kmita, Przemysław Maliszkiewicz, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 1986, nr 4--5, s. 132--135, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16919] [data modyf: 15-01-2013 13:39]
[175] Badania stalowych mostów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym / Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1985, nr 6, s. 139--140, 142--144, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16876] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[176] Wzmocnienie starych przyczółków mostu drogowego / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1984, s. 220--227, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16875] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[177] Ocena pracy zdeformowanych stalowych przęseł mostów kolejowych o pochylonych środnikach belek głównych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski, Jan Ruszkiewicz // Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy .- 1983, nr 3, s. 282--288 : bibliogr.rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16874] [data modyf: 08-01-2013 13:23]
[178] Wpływ własności materiałowych na kształtowanie i wykonywanie stalowych przęseł mostowych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy .- 1983, nr 1, s. 11--14 : bibliogr.rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16873] [data modyf: 08-01-2013 13:17]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Unusual rebuilding method of historic St Mary's Catedral in the capital of Western Australia / Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cathedral, cechy techniczno-użytkowe, functionality, funkcjonalność, historical facilities, obiekt sakralny, przebudowa, rebuilding, renovation, rewitalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0029
[AWI-10396] [data modyf: 01-08-2016 10:35]
[2] Assessment of impact of the rheological parameters change on sensitivity of the asphalt strain based on the test results / Artur Kurpiel, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 105--117, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: deformation of asphalt mixture, rheological models, rheological parameters, static creep,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-008
[AWI-10206] [data modyf: 22-07-2015 09:12]
[3] Not in-service railway arched bridges and their future / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 51--60, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Słowa kluczowe: bridge structure, revitalisation of bridges, viaduct,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0021
[AWI-10225] [data modyf: 08-09-2015 09:46]
[4] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 1) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 1, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9789] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[5] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 2, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9788] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[6] Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 25--26, ISSN: 2081-366X, : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8483] [data modyf: 20-01-2010 10:30]
[7] Aktualne działania IBDiM - Żmigród dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego / Adam Wysokowski // W: Biuletyn ZEWB .- 2006, nr 58, s. 1--18 : bibliogr.il.rys.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Projekt zaleceń projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne) .- 2006, s. 93--107 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bridge objects in roads, drainage, drogowe obiekty mostowe, odwodnienie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9520] [data modyf: 01-02-2013 13:25]
[9] Materiały stosowane w odwodnieniach drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 2005, nr 53 (20), s. 163--176 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: drogowe obiekty mostowe, materiały, systemy odwodnieniowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9521] [data modyf: 01-02-2013 14:08]
[10] Simulation analysis of fatigue strenght in steel highway bridges / Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 273--306, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fatigue, highway bridges, simulation analysis, steel structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6978] [data modyf: 08-03-2018 11:44]
[11] IV Żmigrodzka Mostowa Sesja Naukowa / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // W: Biuletyn Informacyjny Drogownictwa .- 2004, nr 1, s. 64--65 : fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania w skali naturalnej modelu przepustu skrzynkowego "box culvert" / Adam Czerepak, Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski(*), Leszek Janusz // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne ; no 55) .- 2003, Vol. 105, s. 59--71 : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10734] [data modyf: 15-01-2019 13:01]
[13] Stosowanie żużli (hutniczych) w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie - (Materiały Konferencyjne ; nr 42) .- 2001, Z. 87, s. 93--102 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10735] [data modyf: 15-01-2019 13:38]
[14] Eksploatacja obiektów mostowych a stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii / Jacek Tłustochowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 157--169 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10741] [data modyf: 22-02-2019 14:05]
[15] III seminarium naukowe "Wytrzymałość eksploatacyjna obiektów mostowych" / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 7--10
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9501] [data modyf: 28-01-2013 10:44]
[16] Stanowisko do badań mostów - możliwości badawcze / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, Zygmunt Gustowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 195--209 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9502] [data modyf: 28-01-2013 10:48]
[17] Działalność Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie, Wrocławskiej Filii IBDiM / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1995, nr 2-3, s. 211--220 : rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Sprawozdanie z obrad II Seminarium Naukowego "Wytrzymałość eksploatacyjna przęseł mostowych". Wrocław, listopad 1993 / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1994, nr 3, s. 5--13 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10654] [data modyf: 12-03-2018 12:36]
[19] Uwagi dotyczące wytrzymałości eksploatacyjnej mostów drogowych na podstawie doświadczeń zebranych podczas opracowywania :CEDOM" / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1994, nr 4, s. 73--84 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10652] [data modyf: 12-03-2018 12:28]
[20] Prace Filii Wrocławskiej IBDiM (dawnego Zakładu Badań Poligonowych) w latach 1989-1991 / Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1992, nr 3, s. 99--107
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10742] [data modyf: 25-02-2019 14:07]
[21] Wytrzymałość eksploatacyjna przęseł mostowych (sprawozdanie z obrad seminarium i ich podsumowanie) / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1990, nr 3, s. 78--83 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10653] [data modyf: 12-03-2018 12:32]
[22] Ocena zmęczenia mostów stalowych w ciągu dróg międzynarodowych za pomocą algorytmu do określania trwałości / Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 1987, nr 37 (13), s. 401--406 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10650] [data modyf: 07-03-2018 14:01]
[23] Studies on steel higway bridges aiming at assessment of fatigue strength / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 1982, nr 29 (10), s. 259--266 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10651] [data modyf: 07-03-2018 14:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Separacja poszczególnych uczestników ruchu, jako kluczowy element bezpieczeństwa ruchu drogowego - doświadczenia światowe / Adam Wysokowski // W: Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2019 .- ZIelona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2019, s. 45--46
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23466] [data modyf: 18-06-2019 12:18]
[2] Prace studialne nad opracowaniem koncepcji Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego - jako odpowiedź na przyszłościowe potrzeby mieszkańców Zielonej Góry / Kazimierz Łatwiński, Weronika Turek, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 79 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22969] [data modyf: 29-03-2018 16:28]
[3] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[4] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts] / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[5] Aspekt zmęczenia konstrukcji gruntowo-powłokowej o przekroju otwartym na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych / Adam Wysokowski // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 79--80 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22685] [data modyf: 11-08-2017 12:15]
[6] Fatigue of structural elements in steel bridges - theory and practice / Adam Wysokowski // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska, 2016 .- London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 305--311 .- ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22227] [data modyf: 30-11-2016 12:27]
[7] Rebuilding and restoration of historical Alexandrinus bridge in Kalisz / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Arch Bridges in Culture - ARCH 2016 : 8th international conference. Wrocław, Polska, 2016 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016, s. 190--193 .- ISBN: 9788371252655
Słowa kluczowe: No-Dig technology, historic bridge, revitalization, stone arch

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22931] [data modyf: 07-03-2018 11:50]
[8] Nietypowy sposób przebudowy zabytkowej katedry St Mary w stolicy Zachodniej Australii / Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21730] [data modyf: 08-09-2015 13:52]
[9] Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 65--66
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21714] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[10] Odbudowa i renowacja zabytkowego łukowego "Mostu Kamiennego" w Kaliszu / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie : seminarium naukowo-techniczne "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2015, s. 211--221 .- ISBN: 9788371252594
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22026] [data modyf: 17-12-2015 09:39]
[11] Problemy utrzymania nawierzchni z kamiennej kostki brukowej, na przykładzie wybranych dróg w województwie lubuskim / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 175
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21731] [data modyf: 08-09-2015 13:52]
[12] Trwałość eksploatacyjna stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXVII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2015, s. 879--890 .- ISBN: 9788376631929
Słowa kluczowe: awarie elementów, corrosion, drainage, ecological bridges, eksploatacja, elements failure, konstrukcje gruntowo-powłokowe, korozja, mosty ekologiczne, odwodnienie, operation, soil-shell structures

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21914] [data modyf: 12-10-2015 15:13]
[13] Wyposażenie współczenych mostów drogowych / Adam Wysokowski // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska, 2015 .- [B. m.] : Epigraf s.c., 2015, s. 249--277 .- ISBN: 9788394137113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21913] [data modyf: 12-10-2015 14:45]
[14] Current problems of durability in civil engineering structures of transport infrastructure / Adam Wysokowski // W: 6th international conference on safety and durability of structures. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 9--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21375] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[15] Odbudowa i renowacja zabytkowego mostu Aleksandryjskiego w Kaliszu / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : IV międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska, 2014 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, s. 107--108 .- [abstr. również w jęz. angielskim]
Słowa kluczowe: No-Dig technology, historic bridge, most zabytkowy, revitalization, rewitalizacja, stone arch, technologie No-Dig, łuk kamienny

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21514] [data modyf: 07-09-2015 16:00]
[16] Zagadnienia eksploatacyjne w mostach zespolonych - zmęczenie i trwałość / Adam Wysokowski // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 491--502 .- ISBN: 9788378421375
Słowa kluczowe: composite bridges, corrosion, eksploatacja, korozja, mosty zespolone, trwałość, zmęczenie, zmęczenie korozyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21398] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[17] Aspekty badań efektywności przejść dla zwierząt pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu autostrady A-2 / Ewa Patalas, Adam Wysokowski // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska, 2013 .- Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 85--93 .- ISBN: 9788393864904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21174] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[18] Influence of executive imperfections of railway steel bridges construction on operational capacity and fatigue capacity / Adam Wysokowski // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska, 2013 .- Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Słowa kluczowe: defects of welds, durability, fatigue, imperfections, load capacity, steel railway bridges

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21519] [data modyf: 07-09-2015 15:12]
[19] Rodzaje dróg technologicznych przy budowie przepustów i przejść dla zwierząt / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska, 2013 .- Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 33--41 .- ISBN: 9788393864904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21173] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[20] Rezerwy trwałości zmęczeniowej w konstrukcjach mostów stalowych / Adam Wysokowski // W: Trwałość obiektów mostowych : seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska, 2012 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 229--238 .- ISBN: 9788371252228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20576] [data modyf: 13-12-2012 10:01]
[21] Technical and economic effectiveness of using trenchless technologies in constructing roads and railway infrastructure / Adam Wysokowski // W: International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas 2. Wrocław, Polska, 2008 .- London : Taylor & Francis Group, 2012, s. 301--318 .- ISBN: 9780415683944
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23041] [data modyf: 11-06-2018 11:56]
[22] Trwałość przepustów komunikacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Trwałość obiektów mostowych : seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska, 2012 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 453--468 .- ISBN: 9788371252228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20577] [data modyf: 13-12-2012 10:04]
[23] Innovative tunnelling and microtunnelling technologies of record parameters used in the construction of the sewage transfer system connected to the Czajka sewage treatment plant in Warsaw / Cezary Madryas, Adam Wysokowski, Marek Gaertig, Lech Skomorowski // W: 29th International No Dig Conference and Exhibition. Berlin, Niemcy, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-19979] [data modyf: 03-06-2011 11:35]
[24] Tablice pamiątkowe obiektów mostowych. Tradycja i współczesność / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Estetyka mostów : VII krajowa konferencja. Warszawa - Jachranka, Polska, 2011 .- Warszawa : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 163--168 .- ISBN: 9788392166870
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19978] [data modyf: 03-06-2011 09:51]
[25] Wpływ uszczelniania płyty pomostowej na trwałość ustroju nośnego mostów / Adewole Adesiyun, Adam Wysokowski // W: Wzmacnianie, uszczelnianie i odwadnianie podłoża gruntowego i konstrukcji jezdni oraz izolacja pomostów mostowych : materiały konferencyjne. Łódź, Polska, 2001 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [12]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20658] [data modyf: 01-02-2013 14:29]
[26] Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych / Patrycja Giez, Adam Wysokowski // W: Estetyka mostów : VII krajowa konferencja. Warszawa - Jachranka, Polska, 2011 .- Warszawa : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 57--60 .- ISBN: 9788392166870
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19977] [data modyf: 03-06-2011 09:49]
[27] Aspekty zmęczenia w mostach stalowych. Wczoraj i dziś / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Janusz Sochacki, Włodzimierz Sokołowski // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : streszczenia : II międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska, 2010 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2010, s. 91-94 .- [streszcz. równiez w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19935] [data modyf: 10-03-2011 12:16]
[28] Development of the transport infrastructure in Poland with the application No-Dig with CC-GRP materials / Adam Wysokowski, Cezary Madryas, Lech Skomorowski // W: International No-DIG 2010. ISTT : 28th Conference and Exhibition. Singapore, Singapur, 2010 .- Singapore : [brak wydawcy], 2010, s. 056-1--12 [CD-ROM] .- ISBN: 9780951539125
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-19929] [data modyf: 10-03-2011 11:38]
[29] Konstrukcje przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej. Tradycja i nowoczesność / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : streszczenia : II międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska, 2010 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2010, s. 89-90 .- [streszcz. równiez w j. ang.]
Słowa kluczowe: materiały, obliczenia, przejścia dla zwierząt, przepusty, technologie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19934] [data modyf: 10-03-2011 12:17]
[30] Uwagi na temat wdrażania eurokodów do praktyki projektowej konstrukcji mostów z drewna / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Innowacje w europejskim budownictwie konstrukcyjnym : powrót do natury, ekologia, nowoczesność. -, -, 2010 .- - : [brak wydawcy], 2010, s. 26--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19936] [data modyf: 10-03-2011 13:06]
[31] Przykład praktycznego uwzględnienia zjawisk korozji i zmęczenia dla zabytkowego mostu zespolonego / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Jerzy Wagner // W: Zespolone konstrukcje mostowe : konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2009 .- Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 2009, s. 563--574 .- ISBN: 9788372424952
Słowa kluczowe: badania stopnia skorodowania, korozja, metoda szacowania, mosty zespolone, zmęczenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19175] [data modyf: 08-06-2009 15:18]
[32] Zakres eurokodów a inżynieria komunikacyjna / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2009 : II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Rzeszów - Niepołomice, Polska, 2009 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 259--270 .- ISBN: 9788371995378
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19262] [data modyf: 07-08-2009 14:51]
[33] Przepusty powłokowe w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Infrastruktura komunalna a rozwój terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2008. Rzeszów - Paczółtowice, Polska, 2008 .- Rzeszów : [brak wydawcy], 2008, s. 237--246 .- ISBN: 9788361144090
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18944] [data modyf: 17-10-2008 14:55]
[34] Stosowanie rurowych elementów betonowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Cezary Madryas, Jerzy Howis // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność. Wisła, Polska, 2008 .- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008, s. 773-784 .- ISBN: 9788361331049
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19021] [data modyf: 15-12-2008 13:11]
[35] Trwałość eksploatacyjna zabytkowych mostów stalowych / Adam Wysokowski // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : I Międzynartodowe Sympozjum : streszczenia. Bydgoszcz, Polska, 2008 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008, s. 63
Słowa kluczowe: eksploatacja, korozja, stalowe mosty zabytkowe, trwałość, utrzymanie, zmęczenie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18940] [data modyf: 16-10-2008 15:56]
[36] Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka / Adam Wysokowski // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : V Ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 11-40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19155] [data modyf: 20-05-2009 16:33]
[37] Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych / Adam Wysokowski // W: Mosty stalowe : projektowanie technologie budowy : badania : utrzymanie : Wrocławskie Dni Mostowe ; seminarium. Wrocław, Polska, 2008 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2008, s. 369--379 .- ISBN: 9788371251740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19156] [data modyf: 20-05-2009 16:49]
[38] Ekologiczne konstrukcje przejść dla zwierząt a rozwój infrastruktury kolejowej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Inwestycje na obszarach chronionych : konferencja naukowo-techniczna. Słubice - Garbicz, Polska, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 97--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Mostowe konstrukcje gruntowo-powłokowe. Laboratoryjne badania niszczące. Awarie w czasie budowy i eksploatacji / Adam Wysokowski, Leszek Janusz // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXIII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2007 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 541--550 .- ISBN: 9788374570299
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce : [konferencja]. Łagów, Polska, 2007 .- Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2007, s. 32--41 .- ISBN: 8391987973
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Systemy odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk // W: Nawierzchnie, izolacje i inne elementy wyposażenia mostów : seminarium. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2007, s. 101--116 .- ISBN: 8392166825
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Badania trwałościowo-wytrzymałościowe betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnych wg PN-EN 1917:2004 / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski, Cezary Madryas // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska, 2006 .- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2006, s. 657--665 .- ISBN: 8389478110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23336] [data modyf: 14-01-2019 15:56]
[43] Nowoczesne rozwiązania materiałowe odwodnień drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych : VI konferencja naukowo-techniczna. Wisła, Polska, 2006 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2006, s. 317--330 .- ISBN: 8391327698
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Nowoczesne rozwiązania materiałowe odwodnień drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Trwałe obiekty mostowe w środowisku - EKO MOST 2006 : międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska, 2006 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2006, s. 173--180 .- ISBN: 8389252856
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17838] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie kruszyw wykonywane w pracowni kruszyw i urządzeń odwadniających w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów - filii Wrocław / Wiktor Jasiński, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski // W: Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław - Żmigród, Polska, 2006 .- Wrocław : Wydaw. Literacko-Edukacyjne ARTIS, 2006, s. 37--40 .- ISBN: 9788360704073
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18144] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji / Adam Wysokowski, Aneta Pryga-Szulc // W: VII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Karpacz, Polska, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 37--48
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych (drogowo-kolejowych) na możliwość swobodnej migracji zwierząt / Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek // W: Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska, 2006 .- Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2006, s. 209--217 .- ISBN: 8387414832
Słowa kluczowe: efekt bariery, infrastruktura transportowa, migracja fauny, przejścia dla zwierząt, środki techniczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Full scale testing program of large-diameter multi-plate corrugated culverts made from aluminium plate / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Tomasz Siwowski, Leszek Janusz // W: Aluminium 2005 : 10th International Conference. Kliczków, Polska, 2005 .- Skawina : [brak wydawcy], 2005, s. [19] CD-ROM .- ISBN: 8391411109
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17664] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Transport research equipment in Europe - TREE / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun // W: Innovation in building engineering : proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, s. 153--162 .- ISBN: 8374810068
Słowa kluczowe: network, research facilities, transport equipment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Degradacja stalowych mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów / Henryk Czudek, Adam Kaszyński, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XIV seminarium. Poznań, Polska, 2004 .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 84--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17663] [data modyf: 16-01-2019 11:27]
[51] Doświadczenia ze stosowania różnych cementów w budowie Mostu Millenium we Wrocławiu / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Zbigniew Giergiczny, Witold Rudziński // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska, 2004 .- Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., 2004, s. 859--872 .- ISBN: 8389478072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20657] [data modyf: 01-02-2013 12:15]
[52] Metodyka badań betonowych i żelbetowych rur kanalizacyjnych oraz elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnych / Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska, 2004 .- Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., 2004, s. 591--601 .- ISBN: 8389478072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20656] [data modyf: 01-02-2013 12:11]
[53] Monitorowanie korozji drogowych obiektów inżynierskich / Adam Wysokowski(*), Edward Zabawa // W: Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie : seminarium zorganizowane w ramach Wystawy KOROZJA 2004. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 3--9 .- ISBN: 8391638642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17662] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[54] Trwałość eksploatacyjna podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 431--438 .- ISBN: 8371251289
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20655] [data modyf: 01-02-2013 11:51]
[55] Cienkie fibrobetonowe warstwy naprawcze drogowych płyt betonowych - badania delaminacji w skali naturalnej / Leszek Korusiewicz, Andrzej Moczko, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX Międzynarosowa Konferencja. Kielce, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2003, s. 307--314 .- ISBN: 8389252309
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23337] [data modyf: 16-01-2019 11:37]
[56] Monitorowanie korozji stalowych obiektów mostowych w Polsce / Adam Wysokowski(*), Aneta Pryga, Michał Mońka // W: Nowoczesne metody monitorowania korozji dla oceny strat korozyjnych i kosztów korozji : konferencja międzynarodowa. Jurata, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 2003, s. 125--132
Słowa kluczowe: monitorowanie, most, nośność, przeglądy, stan techniczny, utrzymanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22278] [data modyf: 16-01-2019 11:34]
[57] Pollytag - lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Kruszywa dla dróg i mostów : seminarium. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17660] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[58] Powłoki metalowo-malarskie w budownictwie mostowym / Aneta Pryga, Adam Wysokowski(*) // W: Zasady kształtowania konstrukcji stalowych w zależności od wybranej metody ochrony przed korozją i warunków eksploatacji. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 49--54
Słowa kluczowe: anticorrosion protection, bridge, coatings, corrosion, korozja, most, powłoki, zabezpieczenie antykorozyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17661] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[59] European network "Transport research equuipments in Europe" stand for testing of bridges in natural scale / Adam Wysokowski(*), Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // W: 7. Mezinarodni sympozium. Mosty 2002 : konane pod zastitou ministra dopravy a spoju CR v ramci doprovodneho programu 7. Mezinarodniho stavebniho veletrhu IBF. Brno, Słowacja, 2002 .- Brno, 2002, s. 98--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23338] [data modyf: 16-01-2019 10:46]
[60] Badania aprobacyjne cementu portlandzkiego CEM I z oferty Górażdże Cement S.A. pod kątem zastosowania / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Beton w inżynierii komunikacyjnej : materiały sympozjum naukowo-technicznego. Poznań, Polska, 2001 .- Opole : Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o. o., 2001, s. 69--81 .- ISBN: 8388672045
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17659] [data modyf: 16-01-2019 11:25]
[61] Badania porównawcze tłumienia drgań w tradycyjnych i nowoczesnych wypełnieniach torowisk tramwajowych / Leszek Korusiewicz, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VII międzynarodowa konferencja - Kielce 2001. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001 .- T. 2, s. 73--81 .- ISBN: 8391390233
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17670] [data modyf: 22-02-2019 12:17]
[62] Doświadczenie z akresu technologii betonu samozagęszczalnego / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VII międzynarodowa konferencja - Kielce 2001. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001 .- T. 1, s. 145--151 .- ISBN: 8391390233
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20659] [data modyf: 22-02-2019 12:18]
[63] Analiza możliwości wzmacniania płyt betonowych cienkimi warstwami fibrobetonów / Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski(*) // W: Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej - MATBUD 2000 : III konferencja naukowo-techniczna. Kraków - Mogilany, Polska, 2000 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2000, s. 370--376 .- ISBN: 8372421072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20594] [data modyf: 16-01-2019 11:31]
[64] Badania sprawdzająco-aprobacyjne dla rur systemu HOBAS z łącznikami wykonanych z tworzywa GRP metodą odlewania odśrodkowego. Nowatorskie zastosowania rur HOBAS w infrastrukturze podziemnej miast / Jan Helak, Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski(*) // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja Naukowa - Krynica 2000. Wrocław - Krynica, Polska, 2000 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2000 .- T. 4 : Infrastruktura inżynieryjna miast, s. 443--452 .- ISBN: 8371250657
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17668] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[65] Investigation of fibre-reinforced thin repairs of concrete slabs or road pavements / A. M. Brandt, J. L. Granju, Adam Wysokowski, M. A. Glinicki, A. Turatsinze, A. Zurawicka, A. Toumi // W: Fifth RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes - FRC. Lyon, Francja, 2000 .- Paris : The Publishing Company of RILEM, 2000, s. 281--290 .- ISBN: 2912143187
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23385] [data modyf: 20-02-2019 13:08]
[66] Mechanical properties of fibre-reinforced concrete for thin repairs of concrete pavements / Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Brittle matrix composites 6 : proceedings of the international symposium. Warsaw, Polska, 2000 .- Warsaw : Woodhead Publishing Ltd., 2000, s. 306--313 .- ISBN: 8391038742
Słowa kluczowe: bond strenght, delamination, fibre concrete, post-crack strenght, tensile test

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17669] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[67] Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych w świetle obowiązującej legislacji / Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja Naukowa - Krynica 2000. Wrocław - Krynica, Polska, 2000 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2000 .- T. 4 : Infrastruktura inżynieryjna miast, s. 41--51 .- ISBN: 8371250657
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17667] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[68] "Ogólnopolski katalog kruszyw" jako niezbędne wydawnictwo dla współczesnego inwestora budownictwa komunikacyjnego / Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Nowoczesne lokalne drogi betonowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego. Górażdże, Polska, 2000 .- [b. m.], 2000, s. 55--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23339] [data modyf: 16-01-2019 11:36]
[69] Przeciwdziałanie delaminacji cienkich warstw naprawczych drogowych płyt betonowych / Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000. Kielce, Polska, 2000 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 37--44 .- ISBN: 8390730499
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23390] [data modyf: 22-02-2019 12:22]
[70] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XII konferencja naukowo techniczna "Kontra 2000". Warszawa - Zakopane, Polska, 2000 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2000, s. 325--330
Słowa kluczowe: naprawa i ochrona powierzchniowa betonu, zalecenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23389] [data modyf: 26-02-2019 12:19]
[71] Zasadnicze czynniki wpływające na możliwość stosowania kruszyw żużlowych i otrzymanych z odpadów pohutniczych w budownictwie drogowym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000. Kielce, Polska, 2000 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 13--20 .- ISBN: 8390730499
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23391] [data modyf: 22-02-2019 12:31]
[72] Badania odporności zmęczeniowej przepustów ze stali karbowanej i tworzyw sztucznych w skali naturalnej / Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 1999 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 382--392 .- ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20614] [data modyf: 16-01-2013 15:42]
[73] General description of static and dynamic testing of instrumented steel culvert / Jan Vaslestad, Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : V międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999 .- T. 2, s. 215--221 .- ISBN: 839073042
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20612] [data modyf: 22-02-2019 12:18]
[74] Możliwości badawcze stanowiska do badań statycznych i dynamicznych konstrukcji inżynierskich w skali naturalnej / Adam Wysokowski, Leszek Korusiewicz // W: Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. Wrocław - Szklarska Poręba, Polska, 1999 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1999 .- T. 2, s. 335--344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23392] [data modyf: 22-02-2019 12:42]
[75] Możliwości stosowania kruszyw lekkich w budownictwie mostowym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska, 1999 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999 .- T. 6 : Mosty - projektowanie, budowa, utrzymanie, s. 55--60 .- ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Problemy projektowe, wykonawcze i utrzymaniowe związane ze stosowaniem izolacji na małych mostach / Adewole Adesiyun, Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 1999 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 13--20 .- ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20613] [data modyf: 16-01-2013 15:40]
[77] Full scale testing of multi plate corrugated steel structures in Poland / Jan Vaslestad, Adam Wysokowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : 6th Conference. Gdańsk-Jurata, Polska, 1998 .- Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 1998, s. 273--274
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20619] [data modyf: 18-01-2013 10:47]
[78] Kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego jako pełnowartościowy materiał dla budownictwa drogowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IV międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska, 1998 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- T. 2, s. 13--17 .- ISBN: 8390730456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20622] [data modyf: 18-01-2013 12:29]
[79] Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych / Lech Czarnecki, Adam Wysokowski // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : VIII seminarium. Poznań, Polska, 1998 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 24--44
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23393] [data modyf: 22-02-2019 13:32]
[80] Możliwości zastosowania kruszyw z odpadów oprodukcyjnych w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IV międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska, 1998 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- T. 2, s. 7--12 .- ISBN: 8390730456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20621] [data modyf: 18-01-2013 12:27]
[81] Wpływ korozji na wytrzymałość zmęczeniową przęseł mostów zespolonych / Adam Wysokowski // W: Mosty zespolone : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 1998, s. 415--424 .- ISBN: 8390981106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20620] [data modyf: 18-01-2013 12:16]
[82] Wykorzystanie nowoczesnych technologii przy usuwaniu skutków powodzi w mostownictwie / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi : XLIV Konferencja Naukowa - Krynica '98. Krynica, Polska, 1998 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1998 .- T. 2 : Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi, s. 65--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17665] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Badanie wytrzymałości na rozciąganie drogowych betonów cementowych / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : zbiór referatów z III międzynarodowej konferencji. Kielce, Polska, 1997 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 241--245 .- ISBN: 8390730421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22944] [data modyf: 12-03-2018 13:45]
[84] Nowe materiały i technologie do utrzymania i budowy mostów oraz zasady dopuszczania ich do stosowania w Polsce / Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: XI Zjazd Drogowców Miejskich. Lublin, Polska, 1997 .- Lublin : [brak wydawcy], 1997, s. 105--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20642] [data modyf: 28-01-2013 12:43]
[85] Stend for testing of bridge structures at natural scale - research possibilities / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // W: Challenges to civil and mechanical engineering in 2000 and beyond - CCME'97 : proceedings of the international conference. Wrocław, Polska, 1997 .- [b.m.] : [b.w.], 1997 .- Vol. 3, s. 589--597 .- ISBN: 839067548X
Słowa kluczowe: bridges, research laboratory, test stand

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20624] [data modyf: 21-01-2013 09:53]
[86] System Gospodarki Mostowej jako praktyczne narzędzie wspomagające zarządzanie mostami - stan aktualny / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // W: XI Zjazd Drogowców Miejskich. Lublin, Polska, 1997 .- Lublin : [brak wydawcy], 1997, s. 151--158
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20643] [data modyf: 28-01-2013 12:46]
[87] Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych w budownictwie drogowym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Przyjazne Środowisku i Nowoczesne Drogi : międzynarodowe seminaria. Warszawa, Polska, 1997 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 181--184 .- ISBN: 839073043X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23394] [data modyf: 22-02-2019 13:53]
[88] Zalecenia stosowania współczesnych metod badań betonu in-situ w polskim budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, Andrzej Moczko // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : III Ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska, 1997 .- Gliwice : Politechnika Śląska, 1997, s. 351--359 .- ISBN: 8390769107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20628] [data modyf: 21-01-2013 11:17]
[89] Zastosowanie żużli w budownictwie drogowym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : zbiór referatów z III międzynarodowej konferencji. Kielce, Polska, 1997 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 381--391 .- ISBN: 8390730421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23395] [data modyf: 22-02-2019 13:57]
[90] Stand for testing of bridges at natural scale - research possibilities / Adam Wysokowski // W: Civil Infrastructure Systems for the Next Century : a Global Partnership in Research. Cracow, Polska, 1996 .- Warsaw : Polish Academy of Sciences, 1996, s. 117--122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23396] [data modyf: 22-02-2019 14:19]
[91] System Gospodarki Mostowej. Zarządzanie mostami / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Aleksandra Hutnik // W: XXXIX Techniczne Dni Drogowe. Busko-Zdrój, Polska, 1996 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1996, s. 79--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20637] [data modyf: 28-01-2013 11:13]
[92] Bridge Management System: Computer-Aided Planning Decision System for Polish Road Administration / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski, Aleksandra Hutnik // W: Fourth International Bridge Engineering Conference. San Francisco, USA, 1995 .- Washington : National Academy Press, 1995 .- Conference Proceedings 7, Vol. 1, s. 16--24 .- ISBN: 0309061091
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22943] [data modyf: 12-03-2018 12:55]
[93] Monitoring of bridge conditions for durability evaluation in Poland / Adam Wysokowski, Andrzej Legosz // W: IABSE Symposium - San Francisco 1995 : extending the lifespan of structures. San Francisco, USA, 1995 .- Zürich : IABSE, 1995 .- Vol. 73/2, s. 917--922 .- ISBN: 3857480874
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20627] [data modyf: 21-01-2013 10:58]
[94] Nowoczesne materiały i technologie do utrzymania i budowy dróg oraz zmiany w zasadach dopuszczania ich do stosowania w Polsce / Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski // W: X Zjazd Drogowców Miejskich. Wrocław, Polska, 1995 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1995, s. 99--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20638] [data modyf: 28-01-2013 11:46]
[95] BMS in Poland - computer supported maintenance / Aleksandra Hutnik, Andrzej Legosz, Adam Wysokowski // W: Gestion des ouvrages d'art : Quelle stratégie pour maintenir et adapter le patrimoine?. Paris, Francja, 1994 .- Paris : Presses de L'ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1994, s. 449--454 .- ISBN: 2859782257
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22086] [data modyf: 18-02-2016 18:26]
[96] Bridge Management System for Polish Road Administration / Aleksandra Hutnik, Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: International Bridge Conference - Warsaw '94. Warszawa, Polska, 1994 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, s. 225--234 .- ISBN: 839015241X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22946] [data modyf: 12-03-2018 14:15]
[97] Effect of operational parameters on durability of highway bridges - basis for optimization of maintenance / Adam Wysokowski // W: Durability and Service Life of Bridge Structures : II International Scientific Conference. Poznań, Polska, 1994 .- Poznań : --, 1994, s. 357--362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23398] [data modyf: 25-02-2019 14:02]
[98] Ocena stanu elementów wyposażenia mostów na podstawie doświadczeń zdobytych przy wykonywaniu Centralnej Ewidencji Dużych Obiektów Mostowych - CEDOM / Zygmunt Gustowski, Andrzej Łęgosz, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Wyposażenie mostów : II konferencja mostowców. Kozubnik, Polska, 1994 .- [B. m.] : --, 1994, s. 177--187
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22937] [data modyf: 08-03-2018 11:40]
[99] Problems of long and short planning in Polish BMS / Aleksandra Hutnik, Marian Ławniczak, Ewa Misiewicz, Adam Wysokowski // W: International Bridge Conference - Warsaw '94. Warszawa, Polska, 1994 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, s. 235--244 .- ISBN: 839015241X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22947] [data modyf: 12-03-2018 14:17]
[100] Problemy modernizacji obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na przykładzie mostu sklepionego / Zygmunt Gustowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : III konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 1994 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1994, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22935] [data modyf: 07-03-2018 13:50]
[101] Uwagi wynikające z przeglądów mostów granicznych na Nysie Łużyckiej / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : III konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 1994 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1994, s. 169--177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23397] [data modyf: 25-02-2019 12:15]
[102] Corrosion and its effect on the fatigue of steel highway bridges / Adam Wysokowski // W: Safety of bridge structures : proceedings of the 4th international conference. Wrocław, Polska, 1992 .- Wrocław : --, 1992, s. 141--146
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22940] [data modyf: 08-03-2018 14:09]
[103] The Central Record of Great Bridge Objects CEDOM / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: Safety of bridge structures : proceedings of the 4th international conference. Wrocław, Polska, 1992 .- Wrocław : --, 1992, s. 307--312
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22941] [data modyf: 08-03-2018 14:13]
[104] Prace badawcze w zakresie wytrzymałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski // W: Wybrane zagadnienia budowy i utrzymania mostów. Bratysława, Słowacja, 1991 .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1991, s. 75--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22932] [data modyf: 07-03-2018 11:59]
[105] Nowoczesne budownictwo mostowe na przykładzie rozwiązań japońskich / Adam Wysokowski // W: V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie : konferencja naukowo-techniczna. Czchów, Polska, 1990 .- [B. m.], 1990, s. 37--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22081] [data modyf: 18-02-2016 16:56]
[106] Nowy typ dylatacji "TARCO" dla mostów prefabrykowanych / Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Budowa i utrzymanie mostów prefabrykowanych : konferencja naukowo-techniczna. Borowice, Polska, 1990 .- Wrocław, 1990, s. 100--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22942] [data modyf: 12-03-2018 12:22]
[107] Overview of some research projects on durability of bridges / Adam Wysokowski // W: Bridge Engineering Research in Progress. Reno, USA, 1990 .- [B. m.] : --, 1990, s. 119--122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22945] [data modyf: 12-03-2018 14:07]
[108] Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych mostów kolejowych w nowelizowanej normie PN-/S-10052 / Adam Wysokowski // W: Projektowanie, budowa i utrzymanie mostów kolejowych : konferencja naukowo-techniczna. Jadwisin, Polska, 1990 .- Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 1990, s. 194--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22934] [data modyf: 07-03-2018 13:34]
[109] Algorytm do oceny trwałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski // W: Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska, 1989 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1989, s. 386--395
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22938] [data modyf: 08-03-2018 12:14]
[110] Durability aspects in the design of steel highaway bridges / Adam Wysokowski // W: IABSE Symposium - Lisbon 1989 : durability of structures. Lisbon, Portugalia, 1989 .- Zürich : International Association for Bridge and Structural Engineering, 1989 .- Vol. 57/2, s. 475--480 .- ISBN: 3857480579
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20626] [data modyf: 21-01-2013 10:48]
[111] Ocena skutków zwiększenia obciążeń dróg krajowych na trwałość mostów stalowych / Adam Wysokowski, Edmund Budka // W: Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska, 1989 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1989, s. 396--404
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22939] [data modyf: 08-03-2018 12:16]
[112] Przykłady awarii i napraw przyczółków mostów drogowych / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, Edmund Budka // W: Naprawa i wzmacnianie betonowych i zespolonych konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Kielce, Polska, 1988 .- [B. m.] : [B. w.], 1988, s. 309--320
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22061] [data modyf: 18-01-2016 12:56]
[113] Estimation of the operational durability of steel highaw bridges by tha simulation method / Adam Wysokowski // W: Structural Safety and Reliability : proceedings of ICOSSAR '85 : the 4th International Conference on Structural Society and Reliabelity, The International Conference Center Kobe. Kobe, Japonia, 1985 .- Kyoto : IASSAR, 1985 .- Vol. 1., s. 516--520
Słowa kluczowe: highway bridge, operational durability, random model of loads, stress spectra

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20592] [data modyf: 08-01-2013 13:09]
[114] Warunki konstrukcyjno-wytrzymałościowe trwałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych / Jan Kmita, Adam Wysokowski // W: Środki ochrony i inne sposoby zapewnienia trwałości mostów : konferencja naukowo-techniczna. Płock, Polska, 1985 .- [B. m.] : [B. w.], 1985, s. 138--149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22062] [data modyf: 18-01-2016 13:04]
[115] Badania zmian własności stali ze starych wyeksploatowanych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Zbigniew Mańko // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 319--326
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23400] [data modyf: 25-02-2019 14:17]
[116] Sprawozdanie z próbnego obciążenia stalowego mostu drogowego przez rzekę Odrę w Opolu / Zbigniew Mańko, Józef Rabiega, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 182--192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22082] [data modyf: 18-02-2016 18:10]
[117] Typowe uszkodzenia i problemy utrzymania miejskich mostów stalowych we Wrocławiu / Zbigniew Mańko, Józef Rabiega, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 193--199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22083] [data modyf: 18-02-2016 18:12]
[118] Uwagi o dopuszczeniu wadliwych stalowych przęseł kolejowych do eksploatacji / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 200--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22084] [data modyf: 18-02-2016 18:15]
[119] Uwagi w sprawie stosowania połączeń na śruby sprężające w mostach stalowych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 207--211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22085] [data modyf: 18-02-2016 18:17]
[120] Zasady oceny rezerwy trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych / Adam Wysokowski, Zbigniew Mańko // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska, 1984 .- [B. m.], 1984, s. 327--345
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23399] [data modyf: 25-02-2019 14:12]
[121] Evaluation of the noise level of steel railway bridges from the point of view of experimental research / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Proceedings of the 11th International Congress on Acoustics - ICA. Paris, Francja, 1983 .- Paris : International Commisssion on Acoustics, 1983, s. 263--266 .- ISBN: 4990191560
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22933] [data modyf: 07-03-2018 12:09]
[122] Strain measurements on steel road bridges / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: IABSE Colloquium : Fatigue of Steel and Concrete Structures : proceedings. Lausanne, Szwajcaria, 1982 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1982, s. 849--856 .- ISBN: 3857480300 .- IABSE Reports : Vol. 37
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20591] [data modyf: 08-01-2013 11:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie / (Red.) Aleksander Nakonieczny, Adam Wysokowski .- Warszawa : [B. w.], 2004, 93 s. .- ISBN: 8391638642
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4208] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, T. 4.1, 119 s. .- ISBN: 8390487993
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5057] [data modyf: 17-01-2013 14:20]
[3] Ogólnopolski katalog kruszyw / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999 .- ISBN: 839112133X
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5053] [data modyf: 17-01-2013 09:28]
[4] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGMWin / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 1.1, 20 s. .- ISBN: 8390487977
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5056] [data modyf: 17-01-2013 14:15]
[5] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : obsługa programu KPSWin (Raport z Przeglądu Szczegółowego) / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 6.0, 28 s. .- ISBN: 8390487950
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5054] [data modyf: 17-01-2013 14:17]
[6] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : przewodnik po programach EGM, KPOM i KPP wraz z instrukcją użytkownika / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 2.1, 238 s. .- ISBN: 8390487969
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5055] [data modyf: 17-01-2013 14:17]
[7] Ogólnopolski katalog kruszyw / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997 .- ISBN: 8390487934
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5059] [data modyf: 18-01-2013 12:37]
[8] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGM - wersja instalacyjna 2.0 / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, [T.] 1.0, 40 s. .- ISBN: 839048790X
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5063] [data modyf: 21-01-2013 11:22]
[9] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : przewodnik po programach EGM, KPOM, Wykaz, KPP i AKPP wraz z instrukcją obsługi użytkownika : wersja instalacyjna 2.0 / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, [T.] 2.0
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5064] [data modyf: 21-01-2013 11:32]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Opinia na temat możliwości wykonywania robót budowlanych dotyczących inwestycji pn: "Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Miedzyrzecz ul. waszkiewicza - etap I od km 1+366,17 do km 1+794,15 (ulica Waszkiewicza na odcinku od torów kolejowych do mostu przez rzekę Obrę oraz część ul. Chrobrego)"w oparciu o dokumentację projektową oraz biorąc pod uwagę stwierdzone kolizje z uzbrojeniem terenu (Sygn. akt I ACa 403/16) / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2018 ; 1--13s. Raport: UZ/IB/ZDiM-6018/W
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Opinia na temat kotew PRO do wzmacniania ścian wielowarstwowych w wielkopłytowych systemach prefabrykowanych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2017 ; 3s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5617, IB-3/2017
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Opinia o innowacyjności : wymiana przewodów usytuowanych w gruncie (istniejące sieci podziemne) za pomocą techniki przewiertu płuczkowgo z wykorzystaniem wiertnicy HDD z jednoczesną kontrolą siły ciągu nowo instalowanych przewodów / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2017 ; 8s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5717, IB-6/2017
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Wstępna koncepcja układu Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego w postaci osi komunikacyjnych w jego rejonie dla przyszłościowych potrzeb Zielonej Góry na podstawie analizy zebranych danych / Adam Wysokowski, Dominik Dołęga, Krzysztof Tomala, Weronika Turek .- Uniwersytet Zielonogórski : Zakład Dróg i Mostów, 2017 ; 67s. Raport: UZ-IB-ZDiM-5917 ; + zał.
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Opinia na temat nowatorskiej konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni i podbudowie drenażowej / Adam Wysokowski, Wojciech Eckert .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2016 ; 3s. Raport: UZ-IB-ZDiM/55/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Opinia o innowacyjności wystawiona przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego na wniosek Zakładu Usługowo-Handlowego Womar Wojciech Krawczyk / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2016 ; 4s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5416
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Opinia na temat możliwości zastosowania żelbetowych płyt drogowych składowanych w pasie drogowym w miejscowościach: Dobrzejów, Gniewomirowice, Grzymalin do budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Miłkowice / Adam Wysokowski, Krzysztof Tomala .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2015 ; 8s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5315
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Proponowana technologia doraźnej naprawy nawierzchni drogowych na kampusie "A" Uniwersytetu Zielonogórskiego / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2015 ; 6s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5215
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 16s. Raport: IB-4/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 28s. Raport: IB-4/2014, ZDiM-1414/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Raport z badań eksploatacyjnych wiaduktu pod torem nr 1 w ciągu linii nr 003 Warszawa - Kunowice w km 426,680 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5114, IB-20/2014, ZDiM01514
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5014, IB-4/2014, ZDiM-1414/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Ekspertyza na temat oddziaływania projektowanej budowy dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej E59 wrocław - Poznań z ulicą Gostyńską w Kościanie na konstrukcję sąsiednich budynków i na funkcjonowanie systemu odprowadzania wód w kierunku rzeki Obry / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4413, IB-ZDiM/08a/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Koreferat na temat rozwiązań projektowych wykonania nowego placu składowego surowca na terenie Zakładu firmy Kronopol Sp. z o.o. w Żarach / Adam Wysokowski, Abdrahman Alsabry .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4313, IB-1/2013/ZDiM/08
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Opinia na temat mozliwości technologicznego wykorzystania produktu PERFEKT I w infrastrukturze komunikacyjnej, hydrotechnicznej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4713, UZ/IB/ZDiM/11/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Opinia na temat oddziaływania na środowisko gruzu betonowo-ceglanego pod względem wbudowania w drogi leśne dla Nadleśnictwa / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4613, UZ/IB/ZDiM/10/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Opinia techniczna na temat przyczyn uszkodzeń wypełnień ekranów akustycznych zlokalizowanych na rondzie R2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Przyczyna Górna / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4813, UZ/IB/ZDiM/12/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Opracowanie proponowanej technologii wzmocnienia gruntu do posadowienia projektowanej nowej kwatery odpadów niebezpiecznych "N" na terenie firmy Ekologistyka / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4513, UZ/IB/ZDiM/09/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 23s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 30s. Raport: Nr rej. IB-2/2012/ZDiM
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Koreferat na temat wpływu prowadzonych robót budowlanych przy budowie parkingu podziemnego na powstałe uszkodzenia w istniejącym schronie i budynku Urzędu Miasta Wrocław / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4212, IB-21/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Opinia na temat możliwości zastosowania mieszanki popiołowo-żużlowej do budowy nasypów dróg dojazdowych do mostu na Odrze w Brzegu Dolnym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3812, IB-0412/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Opinia techniczna na temat wpływu nieodpowiedniego odwodnienia na funkcjonalność techniczną oraz nosność i trwałość drogi powiatowej nr 1371D gmina Trzebnica na długości pól golfowych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4112, IB-06/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3512, IB-2-2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3712, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Próbne obciążenie wiaduktu WD-24 zlokalizowanego w km 261+985 drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce, odcinek Świebodzin - Zielona Góra, nad drogą krajową S3 w km 32+175,51 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Tomasz Wiśniewski, Michał Drzewiecki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3912
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Raport z prac naukowo-badawczych projektu w zakresie badań prototypów nowych produktów w postaci prefabrykatów betonowych i żelbetowych niezbędnych przy budowie ekologicznej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3412, IB-0112/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3612, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4012, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Opinia o innowacyjności technologii: stalowe mosty przęsłowe systemowe ECO TRACK / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3011
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Opinia techniczna nt przydatności kratownic przestrzennych "DURA TRACK" w inżynierskiej praktyce komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3211
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Raport ocena innowacyjnego rozwiązania kratownic "DURA-TRACK" do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3311
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Budowa obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 km 0+000,00 - 5+303,20 : raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 33s. Raport: Nr rej. IB-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Ekspertyza (przegląd specjalny) drogowego obiektu mostowego przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Ścinawa wraz z badaniem wybranych elementów konstrukcyjnych i określeniem ich aktualnej nośności / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, I. Poślednik .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2710, IB-13/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Opinia nt rozwiązania połączenia drogowego pomiędzy mostem na Odrze a miejscowością Przyborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Nowa Sól - Wolsztyn z uwzględnieniem zagrożeń powodziowych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2210, IB-6/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Opinia o innowacyjności kratownic przestrzennych do stabilizacji podłoża DURA - TRACK / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2410
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Opinia o wpływie na środowisko innowacyjnej technologii "Kratownic przestrzennych do stabilizacji podłoża DURA-TRACK" / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2510
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Projekt obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra - Czerwieńsk / Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2910, IB-20/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 1910, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2310, Ib-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III, Mazurowice - Wilczków od km 52+759 do km 7+700 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2010, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego. Most drogowy przez Odrę w Ścinawie JNI: 16030032, DK nr 36 w km 33+493 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, I. Poślednik .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2610
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 21s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt wschodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 26s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 28s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : projekt próbnego obciążenia most w km. 147,451 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 12s. Raport: Nr rej. IB - 01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 16s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor. II / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 17s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna : raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Opinia o innowacyjności systemu napraw elementów betonowych w obiektach budowlanych w tym głównie w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1709
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1409, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor I Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Miedzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1609, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych. Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1809, IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[57] Raport z próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor II. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1509, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[58] Ekspertyza obiektu mostowego nr JNI 01006530 km 14+679 w ciągu drogi powiatowej 3900 Czarkowo-Krzywiń w m. Świniec / Włodzimierz Dyszak, Czesław Machelski, Anna Staszczuk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[59] Opinia dotycząca stanu technicznego drogi leśnej "Niebieskiej" o długości 4557 m na terenie Nadleśnictwa Szprotawa / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1108, IB-2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[60] Opinia na temat mieszanki SMA wyprodukowanej na bazie asfaltu modyfikowanego granulatem gumowym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1208
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[61] Opinia o innowacyjności systemu korpusów służących do zawalcowania w nawierzchniach bitumicznych. Nazwa handlowa Easy-Lock EWF / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1308
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[62] Opinia techniczna nt przydatności rur firmy HOBAS System Polska Sp. z o.o. z produkowanych w systemie CCGRP w celu ich użycia jako przepusty pod drogami leśnymi / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[63] Wykonanie badań wybranych cech technicznych kostki brukowej typu "Behaton" / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 0808
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[64] Badania betonowej kostki brukowej, kostka betonowa typu "Behaton" o grubości 8 cm / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0607
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[65] Opinia techniczna nt skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego gabionów (materacy, koszy) / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0707
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[66] Wykonanie badań kostki polbrukowej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0507
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[67] Raport z przeglądu szczegółowego mostu zwodzonego na kanale portowym Odry w Nowej Soli / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2006 ; 7s. Raport: Nr rej. IB-10/2006
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[68] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez kanał Dychowski zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+500 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0205, IB-12/2005-1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[69] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Bóbr zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+200 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instutut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0305, IB-12/2005-2
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[70] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Odrę zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1187F w miejscowości Cigacice km 3+650 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0105, IB-1/2005
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[71] An analysis of stresses and strains in steel spans with inclined webs / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1983 ; 395--396s. Raport: Raport serii PRE nr 62/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[72] Stability and load capacity of box spans resulting model studies / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1983 ; 1--13s. Raport: Raport z serii PRE nr 61/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[73] Próba oceny przydatności hipotez kumulacji uszkodzeń do określania wytrzymałości eksploatacyjnej mostów stalowych / Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inzynierii Lądowej, 1980 ; 1--14s. Raport: Raport z serii PRE nr 11/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski