System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Janusz Szelka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Vadamecum wykonywania opracowań naukowych, 2017. Janusz Szelka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 44 s. , ISBN: 9788378423041, bibliogr. rys. tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14348] [data modyf: 04-04-2018 13:18]
[20] [1]
[2] Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym, 2015. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 139 s. (Studia z Zakresu Inżynierii nr 89), ISBN: 9788393864836, bibliogr. il. rys. tab. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13419] [data modyf: 05-12-2016 10:11]
[3] Konstrukcje składane w mostownictwie, 2010. Janusz Szelka, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 126 s. (Studia z Zakresu Inżynierii 70), ISBN: 9788389687555, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10094] [data modyf: 04-04-2011 11:31]
[4] Poradnik wykonywania prac dyplomowych, 2006. Janusz Szelka, Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 50 s. bibliogr. rys. tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Obiektowy zapis wiedzy w systemach eksperckich wspomagających budowę mostów wojskowych, 1999. Janusz Szelka, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna 184 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7183] [data modyf: 15-04-2005 09:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Profesor Andrzej Ryżyński projektant, naukowiec, pierwszy przewodniczący ZMRP, Janusz Szelka
// W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Ryżyńskiego, 2016. / red. A. Madaj, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 49--51, ISBN: 9788377754191
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17951] [data modyf: 08-09-2016 13:34]
[2] Odkrywanie wiedzy z baz danych w obszarze przedsięwzięć budowlanych, Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Wybrane problemy budownictwa, 2015. / red. nauk. J. Sobczak-Piąska, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 171--178, ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17161] [data modyf: 01-10-2015 13:09]
[3] Pokonywanie przeszkód terenowych za pomocą wojskowych konstrukcji składanych, Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk
// W: Wybrane problemy budownictwa, 2015. / red. nauk. J. Sobczak-Piąska, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 273--280, ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17162] [data modyf: 01-10-2015 13:11]
[4] Wspomaganie działań inżynieryjnych za pomocą systemów ekspertowych, Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, 2008. / red. O. Kapliński, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Studia z Zakresu Inżynierii nr 57), s. 331--368, ISBN: 9788389687227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wykorzystanie analitycznych baz danych w procesach budowy (odbudowy) obiektów inżynieryjnych, Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2008. / red. A. Łapko, M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 5 : Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 547--556, ISBN: 9788360200513
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10572] [data modyf: 03-11-2008 08:45]
[6] Akwizycja wiedzy dziedzinowej z zakresu budownictwa mostowego, Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2007. / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 651--658, ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Budowa mostów tymczasowych za pomocą konstrukcji składanych, Janusz Szelka, Artur Duchaczek
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2007. / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 643--650, ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Możliwości wykorzystania sprzętu przeprawowo-mostowego do odbudowy doraźnej obiektów drogowych w sytuacjach kryzysowych, Janusz Szelka
// W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i reagowanie kryzysowe, 2006. / red. M. Żuber, Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im gen. T. Kościuszki, s. 59--65, ISBN: 8387384712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Design problems of reinforced concrete protective structures, Sylwester Kobielak, Janusz Szelka, Zenon Zamiar
// W: Concrete constructions : theory and experimental studies, 1999. / ed. J. Gronostajski, M. Kamiński, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 119--128, ISBN: 8370854192
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wspomaganie projektowania mostów wojskowych za pomocą systemów eksperckich, Janusz Szelka
// W: Zbornik Vojenskej fakulty ZU, 1996. , Zilina : Vojenska fakulta Zilinskej univerzity v Zilinie, s. 134--146, ISBN: 8088829143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowoczesne systemy tymczasowych przepraw kolejowo-drogowych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2019. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : 29 seminarium, nr 28, 62--71, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: kolejowo-drogowy most pływający, most kolejowy, odbudowa mostów, przeprawy tymczasowe
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.201928.06
[AWCZ-24461] [data modyf: 22-10-2019 09:50]
[2,5] [0,5]
[2] Możliwości zastosowań konstrukcji składanych w mostownictwie / Janusz Szelka, 2018. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : 28 seminarium, nr 26, 207--218, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: most składany, most technologiczny, objazd, odbudowa tymczasowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j1897-4007.2018.26.16
[AWCZ-23240] [data modyf: 31-10-2018 10:06]
[4] [1]
[3] Budowa przepraw doraźnych z wykorzystaniem wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka, 2017. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 24, 345--357, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: przeszkody wodne i ich pokonywanie, sprzęt przeprawowo-mostowy (mosty towarzyszące, pływające i składane)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.24.25
[AWCZ-21782] [data modyf: 11-10-2017 13:14]
[4] [1]
[4] Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO / Janusz Szelka, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (3/I/17), 165--177, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: foldable bridges, mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pontoon parks, przeszkody wodne, support bridges, water obstacles
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.112
[AWCZ-21729] [data modyf: 02-10-2017 13:40]
[9] [1]
[5] Wykorzystanie inteligentnych baz danych w budownictwie mostowym / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, 2017. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 16, no. 3, 129--135, ISSN: 1644-0633, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analytical and decision-making processes, artificial intelligence systems, bazy danych, bridge construction, budownictwo mostowe, databases, hybrid IT systems, hybrydowe systemy informatyczne, inteligentne bazy danych, intelligent databases, procesy analityczno-decyzyjne, systemy sztucznej inteligencji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21728] [data modyf: 29-09-2017 13:50]
[5,5] [0,5]
[6] Knowledge discovery in data in construction projects / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, 2016. Archives of Civil Engineering Vol. 62, iss. 2, 217--228, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data mining, discovering knowledge in data, inference in engineering projects, odkrywanie wiedzy z danych, regułowa reprezentacja wiedzy, rule-based knowledge representation, wnioskowanie w przedsięwzięciach budowlanych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ace-2015-0076         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-20433] [data modyf: 06-10-2016 14:31]
[7] Możliwości wykorzystania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (1/I/16), 213--220, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [J. Szelka - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: analytical decision-making processes in engineering projects, eksploracyjna analiza danych, exploratory data analysis, methods of data exploration in engineering projects, metody eksploracji danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych, procesy analityczno-decyzyjne w przedsięwzięciach inżynieryjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20395] [data modyf: 23-02-2017 12:09]
[8] Kompozytowe mosty wojskowe / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12(2), 63--70, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: assault bridge, composite, deployable bridge, kompozyty, modular composite bridge, modułowy most kompozytowy, most szturmowy, mosty wojskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17561] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[9] Wykorzystanie rozmytych baz danych i baz wiedzy do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12(1), 69--76, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: fuzzy databases, fuzzy knowledge bases, inference in classical and nonclassical logics, relacyjne bazy danych, relational databases, rozmyte bazy danych, rozmyte bazy wiedzy, wnioskowanie w logikach klasycznych i nieklasycznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17670] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[10] Problemy przy budowie mostów pontonowych dla ruchu pojazdów cywilnych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2012. Obiekty Inżynierskie, nr 3 (6), 23--31, ISSN: 2080-573X, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16656] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym / Janusz Szelka, Krzysztof Hołownia, 2012. Mosty, nr 6, 32--35, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16795] [data modyf: 10-12-2012 17:12]
[12] Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla mostów pontonowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów cywilnych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2012. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 14, 95--107, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16732] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Application of analytic databases to support decision making in structural engineering / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, 2010. Archives of Civil Engineering Vol. 56, no 2, 173--192, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analytic databases, computer-based decision support, engineering decisions, information system, systems approach, transactional databases
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-15161] [data modyf: 08-11-2010 10:13]
[14] Specyfika badań odbiorczych i eksploatacyjnych mostów wojskowych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2010. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 8, 159--168, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15234] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Przydatność konstrukcji składanych do odbudowy/przebudowy mostów dolnośląskich / Janusz Szelka, Artur Duchaczek, Eryk Wroński, 2008. Mosty Dolnośląskie: Biuletyn Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, nr 4, 18--19 fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13157] [data modyf: 30-07-2008 13:26]
[16] The electric double layer in hydriding metals / Janusz Szelka, Krzysztof Jamroziak, Wiesław Jarguliński, 2008. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol. 31, nr 2, 678--682, ISSN: 1734-8412, .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13925] [data modyf: 04-09-2009 15:19]
[17] Wojskowy sposób na most : możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego w sytuacjach kryzysowych / Janusz Szelka, 2008. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 8, 43--47, ISSN: 1899-0150, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13330] [data modyf: 28-10-2008 12:50]
[18] Wrażliwość obiektów mostowych na ataki terrorystyczne / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2008. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 4, 83--93, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13338] [data modyf: 17-09-2014 14:48]
[19] Problemy oceny nośności mostów w świetle nowej edycji STANAG-u 2021 / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 2, 87--96, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Systemy eksperckie stosowane w wojskowym budownictwie mostowym / Janusz Szelka, 1996. Myśl Wojskowa, nr 5, 109--119 rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska((3/2012/IV)) .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 427--434, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: most składany, most technologiczny, objazd, odbudowa tymczasowa,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9384] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska((3/2012/III)) .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 283--290, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: innowacyjne technologie baz danych, relacyjne bazy danych, strukturalizacja zasobów informacyjnych, strumieniowe bazy danych, temporalne bazy danych,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9383] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Hybrydowe systemy analityczno-decyzyjne jako nowe narzędzie informatycznego wspomagania działań inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58 (3/11/III)) .- 2011, Nr 276, s. 281--288, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: systemy Business Intelligence, systemy baz danych, systemy hybrydowe, systemy wspomagania decyzji, wspomaganie przedsięwzięć inżynieryjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9123] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58 (3/11/III)) .- 2011, Nr 276, s. 215--222, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pokonywanie przeszkód terenowych, przeszkoda wodna, sprzęt przeprawowo-mostowy,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9122] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Wykorzystywanie wojskowych konstrukcji składanych do budowy mostów tymczasowych / Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2010, nr 3, s. 314--322, ISSN: 1731-8157, bibliogr. wykr.
Słowa kluczowe: military bridges, mosty stalowe, mosty wojskowe, steel bridges,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8762] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Projektowanie obiektów inżynieryjnych w ujęciu systemowym / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej - (Budownictwo Lądowe ; 59) .- 2006, nr 602, s. 231--238 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Aplikacja elektrycznej warstwy powierzchniowej w pomiarach konstrukcji metalowych / Wiesław Jarguliński, Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 83) .- 2005, nr 305, T. 2, s. 37--44 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Projektowanie odbudowy doraźnej mostów z wykorzystaniem systemu szkieletowego PC-SHELL / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk, Artur Duchaczek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Poglądy i Doświadczenia .- 2003, Wyd. spec., s. 315--323 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Tworzenie systemów eksperckich wspomagających projektowanie odbudowy mostów / Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Poglądy i Doświadczenia .- 2003, Wyd. spec., s. 306--314 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wpływ elektrycznej warstwy podwójnej (EWP) na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji metalowych. Analiza poglądów / Wiesław Jarguliński, Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2003, nr 4, s. 145--151, ISSN: 1731-8157, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą sprzętu wojskowego / Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Konferencje ; 33) .- 2001, nr 419, s. 309--316 bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: mosty wojskowe, przeprawy, technologia i organizacja budowy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wspomaganie projektowania mostów wojskowych za pomocą systemów eksperckich / Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 2000, Wyd. spec., s. 241--253 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Mosty wojskowe - państw NATO / Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 1998, Wyd. spec., s. 217--224 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Usuwanie skutków popowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej za pomocą mostów wojskowych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 1998, nr 2, s. 11--21 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wspomaganie decyzji w budowie mostów wojskowych / Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 1998, Wyd. spec., s. 225--235 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wzmocnienie gruntu geosyntetykami w świetle badań modelowych / Andrzej Surowiecki, Janusz Szelka // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 1998, Wyd. spec., s. 196--202 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6933] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Możliwości stosowania gruntu zbrojonego w inżynierii wojskowej / Janusz Szelka, Andrzej Surowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Poglądy i Doświadczenia .- 1997, nr 3, s. 28--37 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Ocena wytrzymałościowo-eksploatacyjna przewoźnych mostów składanych stosowanych w wojsku / Janusz Szelka // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, s. 131--144 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6936] [data modyf: 15-04-2005 13:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Determinant factors of using data and knowledge in bridge engineering, 2018. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB)- KRYNICA 2018. Krynica, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2019, MATEC Web of Conferences, Vol. 262, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201926207012   (pkt: 0)
[KONF-23378] [data modyf: 15-02-2019 13:19]
[0] [0]
[2] Specyfika budowy wojskowych przepraw mostowych, 2019. Janusz Szelka // W: 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2019, s. 147--148, ISBN: 9788390981178
Słowa kluczowe: mosty wojskowe (zmechanizowane, składane, pływające), możliwości

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23573] [data modyf: 31-10-2019 09:26]
[0] [0]
[3] Uwarunkowania w zakresie wykorzystania danych i wiedzy w obszarze budownictwa mostowego, 2018. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 199--200, ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: bazy danych w budownictwie mostowym, procesy informacyjno-decyzyjne w budownictwie mostowym, zasoby informacyjne w budownictwie mostowym

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23215] [data modyf: 28-09-2018 11:52]
[0] [0]
[4] Inference processes in incomplete knowledge systems in engineering projects, 2014. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21557] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[5] Application of composites (FRP) in military bridges, 2013. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: assault bridge, composite, deployable bridge, modular composite bridge

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21518] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[6] Pokonywanie wąskich przeszkód terenowych za pomocą konstrukcji składanych, 2013. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 95--102, ISBN: 9788393864904
Słowa kluczowe: mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pokonywanie przeszkód terenowych, przeszkoda wodna, sprzęt przeprawowo-mostowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21175] [data modyf: 25-08-2015 10:19]
[7] The use of fuzzy databases and knowledge bases for aiding engineering projects, 2013. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: fuzzy databases, fuzzy knowledge bases, inference in classical and nonclassical logics, relational databases

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21521] [data modyf: 07-09-2015 15:12]
[8] Wykorzystanie rozmytych baz danych i baz wiedzy do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych, 2013. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Budownictwo na obszarach wiejskich - nauka , praktyka, perspektywy [Dokument elektroniczny] : 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB. Lublin - Krynica, Polska - : [brak wydawcy], 2013, s. 1--8
Słowa kluczowe: relacyjne bazy danych, rozmyte bazy wiedzy, wnioskowanie w logikach klasycznych i nieklasycznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20991] [data modyf: 07-09-2015 15:51]
[9] Erection of temporary bridges for the period of road works, 2012. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 304--305, ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: detour, foldable bridge, technological bridge, temporary reconstruction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20468] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Problemy przy budowie mostów pontonowych dla ruchu pojazdów cywilnych, 2012. Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXII seminarium. Poznań - Rosnówko, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2012, s. [13] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20360] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Use of innovative database technologies to support engineering projects, 2012. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 194--195, ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: database systems, relationship database, streaming database, supporting engineering projects, temporal database

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20476] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Wykorzystanie systemów aktywnych baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych, 2010. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 503--510, ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19746] [data modyf: 14-10-2010 11:45]
[13] Koncepcja zastosowania mostów zespolonych w warunkach wojskowych, 2009. Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // W: Zespolone konstrukcje mostowe : konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 2009, s. 239--246, ISBN: 9788372424952
Słowa kluczowe: mobilność, most wojskowy, mosty zespolone, zbrojenie FRP

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19173] [data modyf: 08-06-2009 15:12]
[14] Racjonalizacja przedsięwzięć inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, 2009. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2009. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 755--765, ISBN: 9788388906725
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19315] [data modyf: 01-10-2009 09:31]
[15] Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym, 2009. Janusz Szelka, Krzysztof Hołownia // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2009. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 571--580, ISBN: 9788388906725
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19314] [data modyf: 01-10-2009 09:18]
[16] Specyfika budowy przepraw wojskowych, 2008. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy : V konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2008, s. 185--196, ISBN: 9788387384173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18986] [data modyf: 12-11-2008 14:48]
[17] Problemy oceny nośności mostów w świetle nowej edycji STANAG-u 2021, 2007. Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XVII seminarium. Poznań - Rosnówko, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Przydatność konstrukcji składanych do odbudowy mostów, 2006. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XVI seminarium. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 242--249
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18052] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Informatyczne wspomaganie działań organizacyjnych i wykonawczych przy budowie obiektów inżynieryjnych, 2005. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : Pięćdziesiąta pierwsza konferencja naukowa - Krynica 2005. Gdańsk - Krynica, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2005, T. 4 : Geotechnika : Mosty : Organizacja i zarządzanie w budownictwie : Fizyka budowli, s. 201--208, ISBN: 8392147898
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Technologia i organizacja budowy mostów doraźnych, 2005. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : Xv seminarium. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 221--227
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17134] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Elektryczna warstwa podwójna a wytrzymałość zmęczeniowa metali, 2004. Wiesław Jarguliński, Janusz Szelka // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX sympozjum. Pieczyska, Polska Bydgoszcz : Wydawnictwa uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2004, s. 121--127, ISBN: 8389334062
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16985] [data modyf: 15-04-2005 12:31]
[22] Informatyczne wspomaganie decyzji inżynierskich dla problemów słabo ustrukturalizowanych w budownctwie, 2004. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : Piećdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Krynica, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2004, T. 4 : Bezpieczeństwo pożarowe, fizyka budowli, organizacja i zarządzanie w budownictwie, zagadnienia wybrane, s. 227--237, ISBN: 8390539098
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Możliwości wykorzystania sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO do szybkiej odbudowy mostów, 2004. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych : XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Rynia, Polska Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2004, T. 2 : Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych : Bezpieczeństwo budynków i budowli, s. 137--144, ISBN: 8388442961
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17003] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w budownictwie jako element kształcenia podchorążych WSO WLąd., 2004. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych : XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Rynia, Polska Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2004, T. 2 : Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych : Bezpieczeństwo budynków i budowli, s. 145--154, ISBN: 8388442961
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Wspomaganie projektowania odbudowy doraźnej mostów, 2004. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XIV seminarium. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 266--277
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wykorzystywanie wojskowych konstrukcji składanych do budowy mostów tymczasowych, 2004. Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 376--383, ISBN: 8371251289
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Możliwości budowy mostów objazdowych za pomocą sprzętu przeprawowo-mostowego armii państw NATO i Rosji, 2003. Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XIII seminarium. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 143--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Potential uses military crossing & bridge equipment for building diversion bridges, 2003. Janusz Szelka // W: Science, education and society : 11th international scientific conference. Zilina, Słowacja Zilina : [brak wydawcy], 2003, s. 135--139, ISBN: 8080701210
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wykorzystanie modeli tablicowych i relacyjnych do wspomagania procesów decyzyjnych przy budowie mostów, 2003. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLIX Konferencja Naukowa - Krynica 2003. Krynica, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2003, T. 5 : Geotechnika : Inżynieria komunikacyjna - mosty : Organizacja i zarządzanie, s. 211--220, ISBN: 837207433X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16982] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Wymagania dotyczące sprzętu przeprawowo-mostowego według standardów NATO, 2003. Janusz Szelka // W: Diagnostyka i badania mostów : II sympozjum. Opole, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2003, s. 565--571, ISBN: 83971251084
Słowa kluczowe: przeprawa mostowa, sprzęt wojskowy, standardy NATO, tendencje rozwojowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego do odbudowy doraźnej obiektów drogowych, 2002. Janusz Szelka // W: Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna inżynierii wojskowej. Warszawa - Rynia, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2002, T 1 : Zagrożenia, systemy zarządzania i eksploatacji infrastruktury. Infrastruktura transportowa w sytuacjach kryzysowych. Logistyka sytuacji kryzysowych, s. 337--344, ISBN: 83917116414
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16983] [data modyf: 24-05-2006 16:14]
[32] Tworzenie wiedzy eksperckiej w zakresie budowy mostów, 2002. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVIII Konferencja Naukowa - Krynica 2002. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2002, T. 3 : Materiały Budowlane : Fizyka Budowli : Konstrukcje murowe i drewniane : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie, s. 356--364, ISBN: 8371250916
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Badania wojskowego sprzętu mostowego ze względu na bezpieczeństwo, 2001. Janusz Szelka // W: Diagnostyka i badania mostów : I sympozjum. Opole, Polska Opole : [brak wydawcy], 2001, s. 337--348, ISBN: 839135332X
Słowa kluczowe: badania, most wojskowy, obiekt komunikacyjny, sprzęt przeprawowo-mostowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Charakterystyka wymagań NATO odnośnie parametrów użytkowych mostów drogowych, 2001. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XI seminarium : dziesięciolecie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2001, s. 214--221
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Metoda obiektowa w projektowaniu budowy mostów, 2001. Janusz Szelka // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVII Konferencja Naukowa - Krynica 2001. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2001, T. 3 : Konstrukcje betonowe : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie : Budownictwo ogólne, s. 341--349, ISBN: 8371250851
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16993] [data modyf: 15-04-2005 13:50]
[36] Możliwości zastosowania sprzętu wojsk NATO do odbudowy mostów, 2001. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XI seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2001, s. 222--227
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Projektowanie budowli komunikacyjnych w ujęciu obiektowym, 2001. Janusz Szelka // W: Drogi kolejowe 01 : XI konferencja naukowo-techniczna. Wrocław - Żmigród, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2001, s. 205--213, ISBN: 8391477339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Tendencje rozwojowe sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO, 2001. Janusz Szelka // W: Rozwój sprzętu inżynieryjnego w aspekcie standardów NATO : V miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Kudowa Zdrój, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 97--102, ISBN: 8391143422
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Odbudowa mostów po zniszczeniach wojennych w byłej Jugosławii przez wojska ONZ, 2000. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : X seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2000, s. 260--267
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO, 2000. Janusz Szelka // W: Inżynieria i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna inżynierii wojskowej. Warszawa - Rynia, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2000, T. 2 : Eksploatacja infrastruktury transportowej w sytuacjach wyjątkowych : Bezpieczeństwo i ochrona budynków i budowli, s. 117--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Akwizycja wiedzy eksperckiej przy odbudowie doraźnej mostów, 1999. Janusz Szelka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : IX seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1999, s. 195--204
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Akwizycja wiedzy eksperckiej przy projektowaniu nowoczesnego sprzętu mostowego, 1999. Janusz Szelka // W: Uzbrojenie i sprzęt inżynieryjny sił zbrojnych RP z uwzględnieniem interoperacyjności i kompatybilności ze standardami NATO w działalności naukowo-badawczej : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Polanica Zdrój, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 159--167, ISBN: 8391143406
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Generowanie wiedzy w systemach eksperckich wspomagających projektowanie mostów wojskowych, 1999. Janusz Szelka // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1999, T. 6 : Mosty - projektowanie, budowa, utrzymanie, s. 395--402, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16989] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kompetencje i odpowiedzialność decydentów w obronie miasta, 1999. Janusz Szelka, Marian Kowalski // W: Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi : zbornik zo 4. vedeckej konferencie s medzinarodnou ucast'ou. Zilina, Słowacja Zilina : [brak wydawcy], 1999, T. 2, s. 103--118, ISBN: 8088829445
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego do odbudowy doraźnej mostów małych, 1999. Janusz Szelka // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 326--331, ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16986] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Projektowanie wojskowego sprzętu mostowego, 1999. Janusz Szelka // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 332--340, ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Mosty wojskowe - stan i perspektywy rozwoju, 1998. Janusz Szelka // W: Mosty zespolone : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 1998, s. 387--397, ISBN: 8390981106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16981] [data modyf: 15-04-2005 11:58]
[48] Odbudowa obiektów drogowych zniszczonych w wyniku fali powodziowej za pomocą mostów wojskowych, 1998. Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : VIII seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 221--229
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Konstrukcje i technologia budowy mostów wojskowych, 1997. Janusz Szelka // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : III Ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska Gliwice : Politechnika Śląska, 1997, s. 415--424, ISBN: 8390769107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Możliwości zastosowania wojskowych konstrukcji składanych do szybkiej (doraźnej) odbudowy mostów, 1997. Janusz Szelka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : VII seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1997, s. 207--217
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Problemy efektywnego wykorzystania wyników badań konstrukcji mostowych, 1997. Tomasz Ciszewski, Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // W: Mosty w drodze do XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk - Jurata, Polska Gdańsk : [brak wydawcy], 1997, T. 1, s. 103--114, ISBN: 83712500339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Zastosowanie systemów eksperckich do projektowania budowy mostów wojskowych, 1997. Janusz Szelka // W: Mosty w drodze do XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk - Jurata, Polska Gdańsk : [brak wydawcy], 1997, T. 2, s. 763--776, ISBN: 83712500339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Koncepcje i sposoby rozpoznania oraz niszczenia obiektów komunikacyjnych a możliwości ich odbudowy, 1996. Janusz Szelka, Lechosław Grabowski, Zbigniew Kamyk // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : VI seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1996, s. 142--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17008] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Odbudowa doraźna mostów stałych w warunkach szczególnych za pomocą mostów zmechanizowanych, 1995. Janusz Szelka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : V seminarium. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1995, s. 188--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17007] [data modyf: 22-04-2005 11:46]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Racjonalizacja procesów technologiczno-organizacyjnych przy budowie przepraw mostowych. Etap III Racjonalizacja rozwiązań techniczno-organizacyjnych przy budowie (przebudowie) mostów z wykorzystaniem konstrukcji składanych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk, Artur Duchaczek .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : [br.jedn.], 2008 ; 92s. Raport: 3
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zarządzanie przedsięwzięciami inżynieryjnymi w obszarze budownictwa lądowego. Etap I Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych w obszarze budownictwa lądowego / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : [br. jedn.], 2008 ; 56s. Raport: I
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Pokonywanie przeszkód wodnych w ujęciu systemowym. Etap III : projekt koncepcyjny systemu wspomagającego pokonywanie przeszkód wodnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2007 ; 60s. Raport: WPPT/717/Dz.S
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Racjonalizacja procesów technologiczno-organizacyjnych przy budowie przepraw mostowych. Etap 2 : współczesne konstrukcje mostowe w aspekcie mobilności wojsk / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2007 ; 112s. Raport: WPPT/726/BW
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Odbudowa mostów w warunkach kryzysowych za pomocą konstrukcji składanych stosowanych w wojskach lądowych : praca studyjna / Janusz Szelka, Artur Duchaczek .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2006 ; 99s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Pokonywanie przeszkód wodnych w ujęciu systemowym. Etap II : możliwości wykorzystania sprzętu przeprawowo-mostowego do budowy doraźnych obiektów drogowych / Janusz Szelka, Artur Duchaczek .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2006 ; 51s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Racjonalizacja procesów technologiczno-organizacyjnych przy budowie przepraw mostowych. Etap I : wspomaganie działań inżynieryjnych za pomocą systemów ekspertowych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2006 ; 56s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Pokonywanie przeszkód wodnych w ujęciu systemowym. Etap I : możliwości informatycznego wspomagania projektowania i budowy przepraw mostowych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, Artur Duchaczek .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2005 ; 55s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Tendencje rozwojowe wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO. Etap III : informatyczne wspomaganie projektowania budowy mostów ze sprzętu wojskowego / Janusz Szelka, Artur Duchaczek, Zbigniew Kamyk, Zbigniew Wrona .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 2004 ; 71s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Tendencje rozwojowe wosjkowego sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO. Etap II : analiza właściwości techniczno-eksploatacyjnych wojskowych konstrukcji mostowych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : Wydział Inżynierii Wojskowej, 2003 ; 68s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Tendencje rozwojowe wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO. Etap I : pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą sprzętu wojskowego państw NATO i Rosji / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk .- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu : Wydział Naukowo-Badawczy, 2002 ; 54s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Problemy projektowania dróg i dojazdów do mostów / Janusz Szelka, Tomasz Ciszewski, Zbigniew Kamyk .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Naukowo-Badawczy, 2001 ; 138s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Możliwości wykorzystania sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO do szybkiej odbudowy mostów / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk, Tomasz Ciszewski .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Naukowo-Badawczy, 2000 ; 68s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Obiektowy zapis wiedzy eksperckiej na użytek budowy mostów / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona .- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki - Wrocław : Wydział Naukowo-Badawczy, 1999 ; 123s. Raport: [B. nr]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski