System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Olgierd Kiec
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 156 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Lebenserinnerungen eines Posene Pastors (1860-1930) / Johannes Staemmler; oprac., 2018. Olgierd Kiec, Herne : Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek 303 s. , ISBN: 9783923371440, bibliogr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14366] [data modyf: 28-05-2019 12:49]
[20] [1]
[2] Wspomnienia poznańskiego pastora / Johannes Staemler; przekł. i oprac., 2017. Olgierd Kiec, Poznań : Instytut Kultury Popularnej 333 s. , ISBN: 9788394569822,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14147] [data modyf: 31-05-2019 10:16]
[20] [1]
[3] Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, 2015. Olgierd Kiec, Poznań : Instytut Kultury Popularnej 540 s. , ISBN: 9788393970711, bibliogr. fot.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12592] [data modyf: 05-08-2015 10:25]
[4] Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, 2001. Olgierd Kiec, Warszawa : "Semper" 434 s. , ISBN: 8386951958,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Die evangelischen Kichen in der Wojewodschaft Poznań 1918-1939, 1998. Olgierd Kiec . Bd. 8, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag 262 s. (Deutsches Historisches Institut Warschau Quellen und Studien), ISBN: 3447040300,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7134] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowościowej w latach 1918-1939, 1995. Olgierd Kiec, Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" 87 s. (Rozprawy Wydziału I NAuk Społecznych PAN. Historia), ISBN: 838661821X,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7131] [data modyf: 10-03-2005 14:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Die Posener Protestanten in der Hauptstadt des Warthelandes (1939-1945), Olgierd Kiec
// W: Geteilte Erinnerung - Versöhnte Geschichte? Deutsche und Polnische Protestanten Im Spannungsfeld der Ideologien des 20. Jahrhunderts, 2020. / Hrsg. Bernd Krebs, Annette Kurschus, Dirk Stelter, Stuttgart : Kohlhammer Verlag, s. 175--190, ISBN: 9783170381520
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21789] [data modyf: 26-11-2020 09:41]
[5] [1]
[2] owstanie wielkopolskie w niemieckiej polityce pamięci w Marchii Wschodniej (Ostmark) w latach 1919?1945, Olgierd Kiec
// W: Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku, 2018. / red. nauk. Olaf Bergmann, Poznań : Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Partner: IPN, s. 176--190, ISBN: 9788394572143
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21790] [data modyf: 26-11-2020 11:02]
[5] [1]
[3] Z dziejów protestantyzmu w Lesznie w XIX i XX wieku. Rzecz o historii, pamięci i konstruowaniu tożsamosci na polsko-niemieckim pograniczu, Olgierd Kiec
// W: Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel - współistnienie wyznań. Dziedzictwo, 2018. / red. nauk. Kamila Szymańska, Leszno : Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 307--331, ISBN: 9788361701118
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20581] [data modyf: 29-05-2019 11:56]
[5] [1]
[4] Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce w XX i XXI wieku, Olgierd Kiec
// W: Ziemia skrywa kości : Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, 2017. / pod red. Jerzego Kołackiego i Izabeli Skórzyńskiej, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 123--132, ISBN: 9788365663283
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19388] [data modyf: 31-05-2019 13:57]
[20] [1]
[5] Parafie luterańskie we Wschowie w XIX i XX wieku. Historia, tożsamość i polityka pamieci na pograniczu Wielkopolski i Śląska, Olgierd Kiec
// W: Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu : katalog wystawy, 2017. / oprac. Marta Tatiana Małkus, Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, s. 33--59, ISBN: 9788394360023
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19981] [data modyf: 23-04-2018 11:36]
[5] [1]
[6] Zielonogórscy protestanci wobec narodowego socjalizmu 1933-1939, Olgierd Kiec
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017. / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--134, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19464] [data modyf: 03-06-2019 11:01]
[20] [1]
[7] Pęknięta tożsamość. Ziemia Lubuska pomiędzy historycznymi tradycjami Śląska i Nowej Marchii, Olgierd Kiec
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, 2015. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 199--209, ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17329] [data modyf: 13-11-2015 08:49]
[8] Samorządy terytorialne w Niemczech i w Polsce wobec ogrodów działkowych, Olgierd Kiec
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 217--240, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18312] [data modyf: 24-10-2016 11:52]
[9] Od Marchii Wschodniej (Ostmark) do Ziemi Lubuskiej. Kilka uwag o konstruowaniu regionu i regionalnej polityki pamięci, Olgierd Kiec
// W: Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu*, 2014. / red. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Joanna Zięba, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 33--50, ISBN: 9788394090708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16477] [data modyf: 08-01-2015 11:48]
[10] Pamięć, tożsamość, własność. Poznańscy ewangelicy po upadku PRL, Olgierd Kiec
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 97--109, ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16030] [data modyf: 13-05-2014 10:25]
[11] Heimatforschung und "Heimatbildung" im deutschen Osten. Die Historische Gesellschaft in Posen 1918-1945, Olgierd Kiec
// W: Zwischen Region und Nation : 125 Jahre Forschung zur Geschichte der Deutschen in Polen, 2013. / Wolfgang Kessler und Markus Krzoska (Hg.), Osnabrück : fibre Verlag (Polono-Germanica 7), s. 57--90, ISBN: 9783938400876
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15616] [data modyf: 25-10-2013 14:12]
[12] Kościół Ewangelicko-Unijny w Kraju Warty (1939-1945), Olgierd Kiec
// W: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, 2012. / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 66--89, ISBN: 9788377803332
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14722] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[13] Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce wobec "walki kościelnej" w Trzeciej Rzeszy 1933-1939, Olgierd Kiec
// W: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, 2009. / zbiór studiów pod red. Jarosława Kłaczkowa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 45--66, ISBN: 9788376113616
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11380] [data modyf: 26-10-2009 12:34]
[14] Kościoły ewangelickie w Polsce w latach 1980 - 2008, Olgierd Kiec
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 123--159, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11305] [data modyf: 30-09-2009 08:50]
[15] Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce wobec przełomu 1956 roku, Olgierd Kiec
// W: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, 2009. / zbiór studiów pod red. Jarosława Kłaczkowa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 232--249, ISBN: 9788376113616
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11382] [data modyf: 26-10-2009 12:40]
[16] Wstęp. Religia - polityka - historia. Mniejszości wyznaniowe w Polsce XX - XXI w., Stefan Dudra, Olgierd Kiec
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 7--16, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11302] [data modyf: 30-09-2009 08:43]
[17] Protestantische Kirche in Polen nach 1989, Olgierd Kiec
// W: Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus : die Zeit nach 1989 - Zäsur, Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn: Fallstudien aus Mittel- und Osteuropa und Bestandsaufnahme aus der Ökumene, 2007. / Hrsg. Katharina Kunter, Jens Holger Schjorring, Erlangen : Martin-Luther-Verlag, s. 41--66, ISBN: 9783875131550
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Der Protestantismus in der Provinz Posen 1850-1918. Modernisierung - Säkularisierung - Rekonfessionalisierung, Olgierd Kiec
// W: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa : Initiativen, Methoden, Teorien, 2006. / hrsg. Rainer Bendel, Műnster : LIT Verlag (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Sűdosteuropa Bd. 2), s. 97--112, ISBN: 3825861783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Dzieje wspólnoty protestanckiej w Koźminie, Olgierd Kiec
// W: Monografia Koźmina Wielkopolskiego i okolic : praca zbiorowa, 2006. / pod red. Michała Pietrowskiego, Andrzeja Wędzkiego, Koźmin Wlkp. : Koźmińska Fundacja na Rzecz Wydania Monografii o Koźminie, s. 609--624, ISBN: 83888221032
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Steffani Johannes Martin Wilhelm (1899 - 1976), Olgierd Kiec
// W: Polski słownik biograficzny : Stefan z Jardanowic - Steinhagen Henryk, 2005. . T. 43/2, z. 177, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 262--264
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10456] [data modyf: 24-09-2008 08:33]
[21] Steuer Albert (1874 - 1967), Olgierd Kiec
// W: Polski słownik biograficzny : Sternfeld Ary - Stoiński Jan, 2005. . T. 43/4, z. 179, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 500--502, ISBN: 8386301015
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10457] [data modyf: 24-09-2008 08:38]
[22] Albert I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 20--21, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7375] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Alfons XII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 37--38, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Alfons XIII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 39--40, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7377] [data modyf: 19-05-2005 17:40]
[25] Beatrycze, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 44--46, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Budouin I (Baldwin), Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 43--44, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7378] [data modyf: 19-05-2005 17:42]
[27] Chrystian IX, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 55, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Chrystian X, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 56, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Die protestantischen Kirchen in Polen unter kommunistischer Herrschaft: die Phase der Errichtung der kommunistischer Herrschaft 1945-1949, Olgierd Kiec
// W: Zwischen den Mühlsteinen : protestantischen Kirchen in der Phaze der Errichtung der kommunistischer Herrschaft im östlichen Europa, 2002. / hrsg. Peter Maser, Holger Schjorring, Erlangen : Martin-Luther-Verlag, s. 137-208, ISBN: 3875131363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8787] [data modyf: 28-01-2008 18:26]
[30] Ferdynand I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 73--74, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7382] [data modyf: 19-05-2005 17:44]
[31] Ferdynand II Burbon, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 88--89, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Ferdynand VII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 86--88, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7383] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Franciszek I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 100--101, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Franciszek II (I), Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 101--103, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Franciszek Józef I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 103--106, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7387] [data modyf: 19-05-2005 17:48]
[36] Fryderyk August I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 133-134, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7394] [data modyf: 06-03-2008 15:55]
[37] Fryderyk II zw. Wielkim, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 120122, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Fryderyk VI, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 116--117, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Fryderyk VII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 117--118, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Fryderyk Wilhelm II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 129--130, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7391] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Fryderyk Wilhelm III, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 130--131, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7392] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Fryderyk Wilhelm IV, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 132--133, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7393] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Gustaw V, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 147, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Gustaw VI Adolf, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 148, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7396] [data modyf: 19-05-2005 17:56]
[45] Haakon VII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 149-150, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7397] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Humbert I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 164, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7398] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Humbert II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 165, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Izabela II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 173--174, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7400] [data modyf: 19-05-2005 17:59]
[49] Jan Karol, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 182--183, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Józef II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 207--209, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Juliana, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 211--212, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Karol Albert, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 252--253, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Karol I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 218--219, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Karol I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 335--236, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7408] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Karol VI, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 232--234, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Karol VII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 234--235, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7407] [data modyf: 06-03-2008 15:56]
[57] Karol X, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 222-223, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7405] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Karol XIV Jan, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 248--250, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7409] [data modyf: 19-05-2005 18:07]
[59] Karol XV, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 250--251, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7410] [data modyf: 19-05-2005 18:07]
[60] Karol XVI Gustaw, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 251--251, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Leopold I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 262--263, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7413] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Leopold II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 268--269, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Leopold II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 263--264, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[WZCZ-7414] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Leopold III, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 264--266, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Ludwik Filip I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 285--287, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7419] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Ludwik I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 282--283, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7418] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Ludwik XVIII, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 281--282, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Małgorzata II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 295--296, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Maria Teresa, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 303--304, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7421] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[70] Napoleon I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 333--337, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Napoleon III, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 337--341, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[WZCZ-7423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Olaf V, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 342--343, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7424] [data modyf: 06-03-2008 15:58]
[73] Oskar I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 343-344, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7425] [data modyf: 06-03-2008 15:58]
[74] Oskar II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 344-345, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Polscy ewangelicy w południowej Wielkopolsce 1900-1950, Olgierd Kiec
// W: Dzieje polityczne, kultura, biografistyka : studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, 2002. / pod red. Lecha Trzeciakowskiego i Przemysława Matusika, Poznań : Instytut Historii UAM (Publikacje Instytutu Historii UAM T. 53), s. 243--256, ISBN: 8386650796
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7170] [data modyf: 18-05-2006 18:41]
[76] Staemmler Johannes Eduard August (1860 - 1946), Olgierd Kiec
// W: Polski słownik biograficzny : Stachoń Roman - Stahr Jan, 2002. . T. 41/3, z. 170, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 447--449, ISBN: 8386301015
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10458] [data modyf: 24-09-2008 08:42]
[77] Staemmler Johannes Eduard August (1860-1946), Olgierd Kiec
// W: Polski słownik biograficzny, 2002. . T. 41 [z. ] 3: Stachoń Roman - Stahr Jan, Warszawa - Kraków : Polska Akademia Nauk Instytu Historii, s. 447--449, ISBN: 8388909029
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7171] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Wiktor Emanuel I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 377, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Wiktor Emanuel II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 378--379, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7428] [data modyf: 06-03-2008 15:58]
[80] Wiktor Emanuel III, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 379--380, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Wilhelm I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 390--391, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7433] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] Wilhelm I, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 387--388, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7430] [data modyf: 19-05-2005 18:25]
[83] Wilhelm II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 391--393, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Wilhelm II, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 3881, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Wilhelm III, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 389--390, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7432] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Wilhelmina, Olgierd Kiec
// W: Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, 2002. / pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań : Wydaw. Poznańskie .- Wyd. 2, s. 394, ISBN: 8371771185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Niemieccy duchowni w kapitułach katedralnych Gniezna i Poznania w XIX i XX wieku, Olgierd Kiec
// W: 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 2000. / pod red. Jerzego Strzelczyka i Janusza Górnego, Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, s. 349=--368, ISBN: 8387926310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7197] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Die evangelischen Christen in der Stadt Posen und im Süden Großpolens vor und 1945, Olgierd Kiec
// W: Deutsche und polnische Christen : Erfahrungen unter zwei Diktaturen, 1999. / Hrsg. Marin Greschat, Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, s. 68--85, ISBN: 3170158910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] Między Polską a Niemcami. Próby uregulowania położenia prawnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego w województwach poznańskim i pomorskim w okresie II Rzeczypospolitej, Olgierd Kiec
// W: Pomorze - Brandenburgia - Prusy : (państwo i społeczeństwo): księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej, 1999. / pod red. Włodzimierza Stępińskiego i Zygmunta Szultki, Szczecin : AMP Paweł Majewski, s. 289--303, ISBN: 8390918633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7172] [data modyf: 10-03-2005 17:38]
[90] Bernadotte, Olgierd Kiec
// W: Słownik dynastii Europy, 1998. / pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Poznań : Wydaw. Poznańskie, s. 61--62, ISBN: 8371770251
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Grimaldi, Olgierd Kiec
// W: Słownik dynastii Europy, 1998. / pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Poznań : Wydaw. Poznańskie, s. 150--151, ISBN: 8371770251
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] Koburgowie, Olgierd Kiec
// W: Słownik dynastii Europy, 1998. / pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Poznań : Wydaw. Poznańskie, s. 227--228, ISBN: 8371770251
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kościoły w Polsce w okresie niemieckiej okupacji 1939-1945 / Olgierd Kiec, 2016. Poznańskie Studia Slawistyczne: Relacja państwo - Kościół w historii i kulturze, nr 10, 145--160, ISSN: 2084-3011, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Second Warld War, religious minorities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20337] [data modyf: 09-09-2016 09:26]
[2] Z dziejów ewangelickiej parafii w Rostarzewie w XIX i XX wieku / Olgierd Kiec, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 127--146, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Rostarzewo, historia Kościoła, parafia ewangelicka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21418] [data modyf: 31-05-2017 08:36]
[3] Mniejszości niemieckie z Europy Środkowej i Wschodniej w polityce germanizacji Kraju Warty (1939-1945) / Olgierd Kiec, 2015. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Mniejszość niemiecka, nr 4, 153-168, ISSN: 2084-848X, summ.
Słowa kluczowe: German East, German minorities in Europe, German occupation policy in Poland 1939-1945, Niemiecki Wschód, czystki etniczne w Europie, ethnic cleansing in Europe, mniejszości niemieckie w Europie, niemiecka polityka okupacyjna w Polsce 1939-1945
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19246] [data modyf: 08-01-2016 12:04]
[4] Z dziejów Prawosławia w Poznaniu / Stefan Dudra, Olgierd Kiec, 2013. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 12, 14--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18393] [data modyf: 21-07-2015 13:01]
[5] Z dziejów Prawosławia w Poznaniu [dokończenie] / Stefan Dudra, Olgierd Kiec, 2013. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 1, 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18394] [data modyf: 21-07-2015 13:01]
[6] Między patriarchalizmem a emancypacją. Kobiety w Kościele Ewangelicko - Unijnym w Poznaniu w XIX i XX wieku / Olgierd Kiec, 2011. Kronika Miasta Poznania: Poznanianki, 1, 121--132 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15590] [data modyf: 08-04-2011 11:09]
[7] Parafia ewangelicka w Starołęce i Krzesinach (1907-1945) / Olgierd Kiec, 2009. Kronika Miasta Poznania: Starołęka, Głuszyna, Krzesiny, 4, 291--302 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14377] [data modyf: 13-01-2010 10:11]
[8] Poznańscy ewangelicy w stolicy Kraju Warty (1939-1945) / Olgierd Kiec, 2009. Kronika Miasta Poznania: Okupacja II, 3, 79--93 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14136] [data modyf: 09-11-2009 12:08]
[9] Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w XIX wieku w badaniach olsztyńskiego środowiska historycznego po 1945 roku / Olgierd Kiec, 2009. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 287--306, ISSN: 0023-3196, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14137] [data modyf: 09-11-2009 12:20]
[10] Innere Mission in der Provinz Posen im 19. Jahrhundert (bis 1914) / Olgierd Kiec, 2008. Blätter für deutsche Landesgeschichte Bd. 144, 389--397
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15639] [data modyf: 21-04-2011 11:47]
[11] Ewangelicka parafia św. Piotra w latach 1772 - 1945 / Olgierd Kiec, 2007. Kronika Miasta Poznania, 3, 107--124
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Albert Steuer (1874-1967) ostatni niemiecki kanonik poznańskiej kapituły katedralnej / Olgierd Kiec, 1999. Kronika Miasta Poznania, nr 4, 276--285
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Ewangelicka parafia Chrystusa na Łazarzu 1902-1945 / Olgierd Kiec, 1998. Kronika Miasta Poznania, nr 3, 87--107
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kościół ewangielicko-augsburski w województwach poznańskim i pomorskim w okresie II Rzeczypospolitej / Olgierd Kiec, 1997. Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, z. 4, 70--92, ISSN: 0044-1791,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10151] [data modyf: 25-03-2005 10:43]
[15] Kościół Ewangelicko-Unijny w Polsce wobec narodowego socjalizmu 1933-1939 / Olgierd Kiec, 1994. Przegląd Historyczny, z. 4, 399--413, ISSN: 0033-2186,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Polityka narodowościowa kościołów ewangelickich w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1939 / Olgierd Kiec, 1994. Europa, nr 1, 75--89
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10149] [data modyf: 23-03-2005 13:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Frömmigkeit, Kirchen und Gesellschaft in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Olgierd Kiec // W: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands .- 2014, Band 58, s. 3--20 summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10238] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[2] Piła (Schneidemühl) czy Frankfurt nad Odrą? Spór o nową stolicę niemieckiej Marchii Wschodniej (Ostmark) w latach 1919-1939 / Olgierd Kiec // W: Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 59--89, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10028] [data modyf: 03-08-2015 09:42]
[3] Z dziejów ewangelickiej parafii w Jarocinie w XIX i XX wieku / Olgierd Kiec // W: Zapiski Jarocińskie .- 2013, nr 1-2, s. 7--57
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9694] [data modyf: 22-07-2015 09:50]
[4] Zarys dziejów ewangelickiej parafii w Pleszewie 1794-1945 / Olgierd Kiec // W: Rocznik Pleszewski .- 2011, 2010, s. 159--174
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8908] [data modyf: 20-04-2011 13:33]
[5] Die Anfänge der Diakonie in der Provinz Posen / Olgierd Kiec // W: Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte .- 2002, Folge 5, s. 34--44
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Uroczystości millenijne 1966 roku i mniejszości wyznaniowe w Polsce / Olgierd Kiec // W: Roczniki Historyczne .- 2002, T. 68, s. 175--193
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Artur Rhode(1868-1967) - duszpasterz, działacz narodowy, historyk / Olgierd Kiec // W: Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny .- 1994, T. 2/3, s. 43--47
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6884] [data modyf: 23-03-2005 13:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mniejszość niemiecka na polskiej wsi w okresie międzywojennym (1918-1939), 2013. Olgierd Kiec // W: Niemcy - historia i kultura : Sesja naukowa Szreniawa, 21-22 czerwca 2013. Szreniawa, Polska Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2013, s. 52--63, ISBN: 9788364119163
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21239] [data modyf: 29-07-2015 09:00]
[2] "Wir sind keine Fremden und Einwanderer". Die Minderheitenkirchen in Polen im 20. Jahrhundert, 2004. Olgierd Kiec // W: Vom Ertrag der neueren Kirchengeschichte für Kirche und Gesellschaft : Symposion zum 70. Geburtstag von Martin Greschat. Münster, Niemcy Marburg : Tectum Verlag, 2008, s. 167--187, ISBN: 9783828897656
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19110] [data modyf: 30-03-2009 11:07]
[3] Der Weg in den totalen Krieg und die Kriegswende 1943 - Reaktionen in drr Bevölkerung - aus polnischer Sicht, 2003. Olgierd Kiec // W: "Du sollst nicht töten" - Gottes Gebot im Totalen Krieg : Dokumentation des deutsch-polnischen Symposions vim 3. bis 5. Oktober 2003 in Wrocław zum Gedenken an die letze Bekenntnissynode der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union im Jahr 1943 im Breslau. Wrocław, Polska Bielefeld : Luther-Verlag, 2006, s. 57--73, ISBN: 10:3785805497
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18125] [data modyf: 18-12-2006 18:40]
[4] Die Millenniumsfeierlichkeiten in Polen 1966 und die Rolle der Minderheitskirchen zwischen Kommunismus und Katholizismus, 2003. Olgierd Kiec // W: Im Räderwerk des "real existierenden Sozialismus" : Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschov. Göttingen, Niemcy Göttingen : Wallstein Verlag, 2003, s. 143--161, ISBN: 3892446679
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16851] [data modyf: 06-01-2005 17:06]
[5] Protestatische Kirche in Polen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft (1980-1990), 2002. Olgierd Kiec // W: Wie die Träumenden? : protestantische Kirchen des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft im őstlichen Europa. Loučen, Czechy Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 2003, s. 117--134, ISBN: 3875131401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16852] [data modyf: 06-01-2005 17:13]
[6] Archiwa do dziejów protestantyzmu w Polsce, 2002. Olgierd Kiec // W: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego : pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12-13 września 2002 r.. Szczecin, Polska Toruń : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2002, s. 327--332, ISBN: 83089115042
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16939] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Olgierd Kiec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 345 s. .- ISBN: 9788378422280
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5503] [data modyf: 24-10-2016 11:41]
[2] Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku / (Red.) Stefan Dudra, Olgierd Kiec .- Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", 2009, 218 s. .- ISBN: 9788375070699
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4633] [data modyf: 30-09-2009 08:54]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Klosterleben in bewegten Zeiten. Die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1914-1962) / / Relinde Meiwes .- Padeborn : Ferdinand Schöningh , 2016 (Rec.) Olgierd Kiec // Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung .- 2019, 68, 1, s. 153--154
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871) / / Grzegorz Kucharczyk, Dariusz Łukasiewicz, Rafał Łysoń, Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2014 (Rec.) .- Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871) / Olgierd Kiec // Studia Zachodnie .- 2016, t. 18, s. 405--410
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Maria in der Krise. Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa / / Agnieszka Gąsior (Hrsg.) .- Köln : Böhlau Verlag , 2014 (Rec.) Olgierd Kiec // Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands .- 2014, Band 58, s. 97--99
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.). Zbiór studiów / / red. Jarosław Kłaczkow .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 2011 (Rec.) Olgierd Kiec // Czasy Nowożytne .- 2012, Tom 25, s. 253--259
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Von Ostpreussen in die Welt. Die Geschichte der ermlandischen Katharinenschwestern (1772-1914) / / Relinde Meiwes .- Padeborn : Schöningh , 2011 (Rec.) Olgierd Kiec // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2012, H. 2, s. 273--274
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945-2005) / / Martin Greschat .- Evangelische Verlagsanstalt : Leipzig , 2010 (Rec.) Olgierd Kiec // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2011, 17, s. 165--168
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer / / Markus Krzoska (Hg.) .- München : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung , 2010 (Rec.) Olgierd Kiec // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2011, 17, s. 168--172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Die Königliche Akademie in Posen (1903-1919) und andere kulturelle Einrichtungen der Politik zur "Hebung des Deutschtums" / / Christoph Schutte. .- Marburg : Verlag Herder-Institut , 2008 (Rec.) Olgierd Kiec // Kwartalnik Historyczny .- 2010, nr 3, s. 162--166
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Historische Forschung und Geschichtsvermittlung. Erinnerungsorte in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft / / Tilmann Robbe .- Göttingen : V&R unipress , 2009 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2010, R. LXXVI, s. 337--340
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Aufbrüche und Umbrüche. Kirche und Gesellschaft Ostmittel- und Südosteuropas zwischen den Weltkriegen (1918-1939) / / Hrsg. von Rainer Bendel .- Böhlau : Köln , 2007 (Rec.) Olgierd Kiec // Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands .- 2009, B. 53, s. 165--169
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Erfüllte Hoffnungen und zerbrochene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland im Spannungsfeld von Demokratie und Sozialismus (1980 - 1993) / / Katharina Kunter .- Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht , 2006 (Rec.) Olgierd Kiec // Przegląd Zachodni .- 2008, 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Erinnerungskultur im deutsch - polnischen Kontaktbereich. Bromberg und der Nordosten der Provinz Posen (Wojewodschaft Poznań) 1871 - 1939 / / Stefan Dyroff .- Osnabrück : fibre Verlag , 2007 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2008, LXXIV, s. 294--298
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15. -18. Jahrhundert)/ Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th - 18th Centuries) / / hrsg. von/ ed. by Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr .- Wiesbaden : Harrasowitz Verlag , 2007 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2008, LXXIV, s. 278--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Unio non est unitas. Polen - Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648) / / Alfons Brüning .- Wiesbaden : Harrasowitz Verlag , 2008 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2008, LXXIV, s. 280--283
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Czasopiśmiennictwo protestanckie w latach 1918-1939 / / Kłaczkow J. .- Toruń , 2003 (Rec.) Olgierd Kiec // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 2006, T. 71, z. 1, s. 192--194
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] 'Wschodniopruskość'. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec / / Robert Traba .- Poznań - Warszawa : Wydaw. PTPN , 2005 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2005, t. 71, s. 297--301
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) / / Jasiński G. .- Olsztyn , 2003 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2004, T. 70, s. 267--271
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Nacistskaja Giermanija i pravoslavnaja cerkov. Nacistskaja politika v otnoshenii Pravoslavnoj Cerkvi i religioznaje vozrozhdenije na okkupirovannoj territorii SSSR / / Michail Shkarovskij .- Moskva , 2002 (Rec.) Olgierd Kiec // Studia Historica Slavo - Germanica .- 2004, t. XXV, s. 283--286
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku// Sahanowicz Hienadź.- Lublin , 2001 -- Historia Białorusi 1795-2000 / / Zachar Szybieka .- Lublin , 2002 (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 2002, R. 68, s. 268--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Deutscher und polnischer Nationalismus. Der deutsche Ostmarkenverein und die polnische Straż 1894 - 1914 / / Sabine Grabowski .- Marburg , 1998 (Rec.) Olgierd Kiec // Przegląd Historyczny .- 2000, t. XCI, nr 4, s. 608--609
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Sprachliche Minderheiten in preußischen Staat 1815-1914. Die preußische Sprachenstatistik in Bearbeitun und Kommentar / / Belzyt L. .- Marburg , 1998 (Rec.) Olgierd Kiec // Kwartalnik Historyczny .- 1999, R. 56, nr 4, s. 142--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preussischer Kulturbesitz / / hrsg. von Jurgen Kloosterhuis .- Berlin , 1996 (Rec.) Olgierd Kiec // Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny .- 1998, s. 183--185
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] The Politics of Conversion. Missionary Protestantism and the Jews in Prussia 1728-1941 / / Christopher M. Clark (Rec.) Olgierd Kiec // Kwartalnik Historyczny .- 1998, nr 2, s. 146--149
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku. Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego "Semper". Z. 2 / / Stegner T. .- Warszawa , 1993 (Rec.) Olgierd Kiec // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1997, T. 62, Z. 4, s. 167-168
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość ( Polen - Deutschland - die deutsche Minderheit in Grosspolen. Vergangenheit und Gegenwart) / / red. Andrzej Sakson .- Poznań , 1994 (Rec.) Olgierd Kiec // Acta Poloniae Historica .- 1996, T. 73, s. 173--175
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Zwischen Verehrung und Verachtung. Marschall Józef Piłsudski im Spiegel der deutschen Presse 1926 - 1935 / / Martina Pietsch (Rec.) Olgierd Kiec // Roczniki Historyczne .- 1996, t. 66
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski