System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Katarzyna Łuszczyńska (dawniej: Bednar)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Grzyby domowe w obiektach budowlanych / Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 115--123 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19311] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[2] Nalot biologiczny na elewacji kościoła świętego Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze / Hanna Lechów, Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 103--113 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19310] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[3] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 28--35 .- ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16421] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
[4] Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oznaczenia toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych / Katarzyna Łuszczyńska
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych doktorantów w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego" .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2013 - s. 75--79
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17491] [data modyf: 15-01-2016 16:34]
[5] Zastosowanie płytek kontaktowych do określenia zagrożenia mikologicznego na elewacjach zewnętrznych w budownictwie (JTK/100 CM2, CFU/CM2 / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną / red. W. Skowroński . T. 12 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013 - (Monografia ; 9) - s. 241--250 .- ISBN: 9788392451273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15545] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[6] Thermal modernization and biodeterioration of prefabricated elements of buildings - a case study / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Management of indoor air quality / ed. M. R. Dudzińska .- London : Taylor & Francis Group, 2011 - s. 109--122 .- ISBN: 9780415672665
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-13026] [data modyf: 26-07-2011 13:56]
[7] Stała kontrola stanu fizjologicznego bioindykatorów w badaniach toksykologicznych. Test kondycyjny / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar
// W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska / red. B. Kołwzan, K. Grabas .- [Wrocław] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, 2008 - s. 313--318 .- ISBN: 9788392116783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10574] [data modyf: 25-01-2011 09:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Occurrence of the Toxin-Producing Aspergillus versicolor Tiraboschi in Residential Buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2016, Vol. 13, no. 9, s. 1--12, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: Aspergillus versicolor, biotests, moulds, residential buildings, sterigmatocystin (ST)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/ijerph13090862         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-20321] [data modyf: 05-09-2016 14:11]
[2] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska // Ochrona Przed Korozją .- 2012, Vol. 55, nr 1, s. 2--7, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biocides, elewacje zewnętrzne, external facades, microbial deterioration, organizmy deteriogenne, preparaty biobójcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16295] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Grzyby plaśniowe przyczyną biodeterioracji powłok syntetycznych stosowanych w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2011, nr 1, s. 15--18, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, farby akrylowe, grzyby pleśniowe, tynki akrylowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15467] [data modyf: 22-02-2011 11:12]
[4] Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2010, nr 1, s. 8--13, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, moisture content of walls, mostki termiczne, moulds, technological defects, thermal bridges, wady technologiczne, wilgotność ścian
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14477] [data modyf: 25-01-2011 09:45]
[5] Wzrost liczby zapleśniałych obiektów budowlanych przez występowanie grzybów pleśniowych w nowym budownictwie z nowoczesnymi technologiami / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2006, nr 9s/A, s. 184--187, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Technological moisture as a cause of moulds on building partitions / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 76--84, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, grzyby pleśniowe, mould in the building, moulds, pleśń w budynku, technological moisture, wilgoć technologiczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0020
[AWI-10696] [data modyf: 06-11-2018 09:48]
[2] Aspergilli on building partitions infested with moulds in residential housing and public utility premises / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 91--104, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: Aspergillus species, budownictwo, mikotoksyny, mycotoxins, residential housing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10647] [data modyf: 21-02-2018 11:42]
[3] Biodeterioracja szkła wywołana przez zarodniki grzybów pleśniowych / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 25--35, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.il.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja szkła, biodeterioration of glass, biological corrosion, korozja biologiczna, microorganisms, mikroorganizmy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10628] [data modyf: 24-11-2017 15:03]
[4] Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 39--52, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioration, biokorozja, elewacje zewnętrzne, exterior facades, fungi, grzyby pleśniowe, moulds, nalot biologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10403] [data modyf: 09-09-2016 09:21]
[5] Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych / Marlena Piontek, Zuzanna Fedyczak, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 70--83, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biologiczne testy toksyczności, metale śladowe, metody bioindykacyjne, toksyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10089] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[6] The complexes of antibiotics with trace metals / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Zuzanna Fedyczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 47--59, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza instrumentalna, antibiotics, antybiotyki, complexes of trace metals, instrumental analysis, kompleksy metali śladowych, metale śladowe, trace metals,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9815] [data modyf: 03-03-2014 14:18]
[7] The occurence of mites (acari) on walls infested with moulds in dwelling houses / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Krzysztof Solarz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 163--172, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: domestic mites, dwelling buildings, human diseases, moulds,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9203] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Biodeteriogenne grzyby w kopalniach węgla kamiennego / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 57--64, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, kopalnie węgla kamiennego, organizmy biodeteriogenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8701] [data modyf: 25-01-2011 09:41]
[9] Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Aurelia Awińska-Więckowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 50--73, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biological analysis of water quality class based of plankton samples, eutrofizacja, plankton jako wskaźnik czystości wody, porównanie analizy fizykochemicznej i biologicznej, trofia składników wodnych, trophy and eurtophication of water reservoirs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8984] [data modyf: 07-07-2011 10:22]
[10] Aspergillus niger van Tieghem as toxic and allergenic mould in dwelling buildings after floods / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 156--165, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, flood, grzyby pleśniowe, housing buildings, moulds, powódź,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych po powodziach / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 372--381, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, flood, grzyby pleśniowe, housing buildings, moulds, powódź,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodeterioration in non-commissioned buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 85--86 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22762] [data modyf: 11-10-2017 10:14]
[2] Collecting Aspergillus versicolor Tiraboschi biomasses for toxicological study / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Lodz, Polska, 2014 .- Łódź : [brak wydawcy], 2014, s. 92
Słowa kluczowe: bio-toxicological study, biomasses, moulds

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21479] [data modyf: 07-09-2015 16:04]
[3] The occurrence of moulds on glass materials / Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Lodz, Polska, 2014 .- Łódź : [brak wydawcy], 2014, s. 16
Słowa kluczowe: biodeterioration of glass, biofilm, moulds

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21478] [data modyf: 07-09-2015 16:04]
[4] New mould - Chromelosporium sp. in dwelling building in Lubuskie Province / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska // W: Mikotoksyny i grzyby pleśniowe = Mycotoxinus and moulds : X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa : abstracts book. Bydgoszcz, Polska, 2013 .- Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ArtStudio", 2013, s. 23--24 .- ISBN: 9788393606009 .- [streszczenie również w j. pol. ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20915] [data modyf: 29-07-2015 11:21]
[5] The influence of partial thermal modernization renovations on the appearance of the process of biodeterioration in buildings built of prefabricated elements / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Management of indoor air quality : workshop. Kazimierz Dolny, Polska, 2010 .- Lublin : [brak wydawcy], 2010, s. 37--38 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19735] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[6] Wady technologiczne przyczyną występowania grzybów pleśniowych w budownictwie / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : V Konferencja Naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. 115 [abstr.] .- ISBN: 9788392796246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19303] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[7] Micotoxicity of alergenic moulds in dwelling buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: 28. Mykotoxin Workshop. Bydgoszcz, Polska, 2006 .- Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz, 2006, s. 62 [abstr.] .- ISBN: 9788391264638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17839] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Alergogenne grzyby pleśniowe w budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek, Radosław Piontek, Katarzyna Bednar // W: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2004 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2004, s. 195--200 .- ISBN: 8391264629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski