System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paulina Kłos-Czerwińska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu / Paulina Kłos-Czerwińska .- Wrocław - Washington, D.C. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2015 .- 253 s. : bibliogr. - (Languages in Contact ; Vol. 4) .- ISBN: 9788360097373
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13362] [data modyf: 07-11-2016 12:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gilbert Simondon i Gilles Deleuze o procesach indywiduacji / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Filozofia - współczesne problemy i zjawiska filozoficzne / red. nauk. Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019 - s. 38--54 .- ISBN: 978865932686
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21142] [data modyf: 15-10-2019 14:07]
[2] Dyskurs czy podmiotowość? Rozważania na granicy zwrotu lingwistycznego / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Język - obraz - dyskurs / pod red. Marka Cieszkowskiego, Anny Kapuścińskiej i Jacka Szczepaniaka .- Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2017(t. XXVII) - s. 227--233 .- ISBN: 9788360775486
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20184] [data modyf: 03-06-2019 10:47]
[3] Limit-Experience as the Basic Condition for Expression and Language. Maurice Blanchot and Michel Foucault on Creation / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Język - Kultura - Komunikacja / red. Szymon Wach, Katarzyna Buczek, Aleksandra L. Knapik, Piotr P. Chruszczewski .- Wrocław : Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, 2016 - (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ; Vol. 9) - s. 131--139 .- ISBN: 9788394271442
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18624] [data modyf: 25-01-2017 12:39]
[4] Obce/tożsame. Oswojenie emocji jako warunek zbudowania spójnego dyskursu tożsamości / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Kultury obcości / pod red. Marka Jedlińskiego i Krzysztofa Witczaka .- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2016 - s. 42--51 .- ISBN: 9788361231066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19352] [data modyf: 05-10-2017 12:58]
[5] Deconstruction of the Notion of Logos and Logocentric Language in Texts by Jacques Derrida / Paulina Kłos-Czerwińska(*)
// W: The Dialogue of Cultures / ed. Anca Dobrinescu .- Ploiesti : Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, 2015 - s. 206--216 .- ISBN: 9789737196170
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18364] [data modyf: 07-11-2016 12:43]
[6] Discourse as the Form of Protolanguage in the Creation of an Identity. On the Basis of the Late Works by Michel Foucault / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Ways to Protolanguage 3 / ed. by Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski .- Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2014 - (Languages in Contact ; Vol. 2) - s. 91--104 .- ISBN: 9788360097205
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18363] [data modyf: 17-01-2017 10:57]
[7] Max Scheler - fenomenologiczny wgląd w istotę człowieka i jego możliwości spotkania z innym / Paulina Kłos-Czerwińska
// W: Propositiones : prace zebrane / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki .- Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 47--60 .- ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7750] [data modyf: 07-11-2016 12:13]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Indywiduum jako funkcja pragnienia. Maurizio Lazzarato i Bernard Stiegler o filozofii Gilles'a Deleuze'a / Paulina Kłos-Czerwińska // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2019, nr 45, s. 87--106, ISSN: 1689-4286, , eISSN: , : bibliogr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24441] [data modyf: 15-10-2019 13:33]
[2] Koncepcje czasu, sensu i sprawczości w pracach Maurice'a Blanchota oraz Gilles'a Deleuze'a / Paulina Kłos-Czerwińska(*) // Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne: W poszukiwaniu sensu. Człowiek w filozofii i literaturze .- 2018, Vol. XXXII, 2, s. 95--106, ISSN: 2082-0860, : bibliogr.
Słowa kluczowe: creativity, language, sense, subject, time
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24038] [data modyf: 26-04-2019 12:29]
[3] Meaning, Discourse, Text and Translation. An Overview and Recapitulation of Linguistic Concepts / Paulina Kłos-Czerwińska(*) // Półrocznik Językoznawczy Tertium .- 2018, 3 (2), s. 14--21, ISSN: 2543-7844,
Słowa kluczowe: discourse, language, meaning, text, translation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24039] [data modyf: 26-04-2019 12:38]
[4] Odpowiedź na recenzję prof. UP dr. hab. Tomasza Sikory dotyczącą książki Pauliny Kłos-Czerwińskiej Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu, Wrocław - Washington, D.C. 2015 / Paulina Kłos-Czerwińska // Półrocznik Językoznawczy Tertium .- 2018, 3, s. 193--200, ISSN: 2543-7844, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23637] [data modyf: 06-02-2019 14:00]
[5] Michel Foucault, czyli odważyć się być wolnym / Paulina Kłos-Czerwińska // Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2016, t. 3 (2015-2016), s. 83--102 : bibliogr.
Słowa kluczowe: creation, discourse, dyskurs, identity, labirynt, labyrinth, słabość, tożsamość, tworzenie, weakness
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20792] [data modyf: 05-01-2017 09:34]
[6] Od emocji do komunikacji. Gillesa Deleuze'a analiza problemow reprezentacji, pragnienia i poznawania / Paulina Kłos-Czerwińska // Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne .- 2015, 29, s. 87--111, ISSN: 1734-9923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: creation, desire, pragnienie, transgresja, transgression, tworzenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20565] [data modyf: 07-11-2016 12:50]
[7] Duality of the Sign Deconstructed. On the Basis of the Works by Jacques Derrida / Paulina Kłos-Czerwińska(*) // Styles of Communication .- 2014, Vol. 6, No 1, s. 94--101, ISSN: 2065-7943, : bibliogr.
Słowa kluczowe: deconstruction, dualism, logocentrism, sign
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20789] [data modyf: 05-01-2017 09:23]
[8] The ethopoietic function of writing: how to write to master one's own identity. On the basis of the late works by Michel Foucault / Paulina Kłos-Czerwińska(*) // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny .- 2014, nr 26, s. 32--45, ISSN: 1689-4286, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20790] [data modyf: 05-01-2017 09:28]
[9] Spełnienie etyczne jako najwyższy wymiar twórczości w ujęciu Karola Wojtyły / Paulina Kłos-Czerwińska // Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2005, nr 2, s. 12--24 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20788] [data modyf: 05-01-2017 09:06]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki / / Michel Foucault / wybór i tłum. Kajetan Maria Jaksender, red. nauk. Bartłomiej Błesznowski, Kajetan Maria Jaksender, Krzysztof Matuszewski .- Kraków : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi i wydawnictwo Libron , 2013 (Rec.) .- Nie profesor, lecz przyjaciel. Michel Foucault z nowej perspektywy / Paulina Kłos-Czerwińska // Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2014, t. 2 (2013-2014), s. 185--196
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski