System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 103,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 14,17 (3,54)    CZASOP: 89 (17,8)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,97 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
83,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 14,17 (3,54)    CZASOP: 69 (13,8)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,2 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich / Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba .- Zielona Góra : SABA-SUN, 2015 .- 137 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788394245603
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Numerical elastic-plastic model of RPC in the plane stress state / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Continuous media with microstructure 2 / ed. B. Albers, M. Kuczma .- Berlin : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - s. 355--366 .- ISBN: 9783319282411
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-28241-1_23   (pkt: 5)
[WZCZ-17639] [data modyf: 24-02-2016 12:45]
[2] 1. Dwuskalowe modelowanie betonu z proszków reaktywnych. Część I: Reprezentatywny element objętościowy (RVE) i rozwiązanie zagadnienia brzegowego na RVE : 2. Numeryczna homogenizacja betonu z proszków reaktywnych / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 51--56 .- ISBN: 9788393525836
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16423] [data modyf: 04-09-2015 15:00]
[3] Beton z proszków reaktywnych: dwuskalowe modelowanie i badania doświadczalne / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof. Wiesława Nagórko / red. G. Jemielita, M. Węgrowska .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2014 - s. 53--66 .- ISBN: 9788375835656
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16182] [data modyf: 04-08-2015 09:25]
[4] Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna / Arkadiusz Denisiewicz
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 39--50 .- ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16422] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński // Clinical Biomechanics .- 2016, Vol. 32, s. 72--79, ISSN: 0268-0033, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016         Cytowania wg Scopus: 7 [17-12-2018]
[AWCZ-19610] [data modyf: 19-02-2016 10:35]
[2] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part II: numerical simulations / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // Engineering Transactions .- 2015, Vol. 63, no. 1, s. 35--54, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-12-2018]
[AWCZ-18866] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[3] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part III: experimental tests and validation / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // Engineering Transactions .- 2015, Vol. 63, no. 1, s. 55--76, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, experimental tests, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-12-2018]
[AWCZ-18867] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[4] Betony z proszków reaktywnych i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych / Arkadiusz Denisiewicz // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 11, s. 18--23, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18603] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Two-scale numerical homogenization of the constitutive parameters of reactive powder concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // International Journal for Multiscale Computational Engineering .- 2014, Vol. 12, iss. 5, s. 361--374, ISSN: 1543-1649,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2014010181         Cytowania wg Scopus: 2 [17-12-2018]
[AWCZ-18304] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[2] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part I: representative volume element and solution of the corresponding boundary value problem / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 41--61, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, RVE, computational homogenization, macro-scale, micro-scale, multiscale modelling,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9837] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modeling of microstructure and numerical homogenization of wood, OSB, fiber composite in the Abaqus system / Arkadiusz Denisiewicz, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska, 2018 .- Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 22--24 .- ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23279] [data modyf: 21-11-2018 10:29]
[2] Modelling and simulation of HPFRC structural elements / Mieczysław Kuczma, Arkadiusz Denisiewicz // W: 89th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics - GAMM 2018. Munich, Niemcy, 2018 .- München : Techische Universität, 2018, s. 213
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22952] [data modyf: 29-03-2018 12:41]
[3] Modelling of microstructure and numerical homogenization of ultra-high performance concrete (UHPC) in the Abaqus system / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska, 2018 .- Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 25--26 .- ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23280] [data modyf: 21-11-2018 11:16]
[4] Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 97--98 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22687] [data modyf: 11-08-2017 12:20]
[5] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych / Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[6] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[7] Koncepcja dźwigara zespolonego drewniano-betonowo-włóknokompozytowego / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 103--104 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22688] [data modyf: 11-08-2017 12:26]
[8] Numerical analysis of the wood-base composite beam strengthened in the weakened zones by CFRP / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22777] [data modyf: 18-10-2017 15:28]
[9] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[10] The study of selected properties of concrete made on the basis of aggregate recykling / Małgorzata Śliwa, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: aggregate, concrete, laboratory tests, recycling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22772] [data modyf: 18-10-2017 15:26]
[11] Numerical elastic-plastic model of RPC in the plane stress state / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska, 2015 .- Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 39--40 .- ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21677] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[12] Two-scale elastic-plastic model of RPC in the plane stress state / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 2, s. 783--784 .- ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: FEM, RPC, elastic-plastic model, experimental tests, numerical homogenization, two-scale modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21931] [data modyf: 14-10-2015 13:04]
[13] Betony z proszków reaktywnych i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych / Arkadiusz Denisiewicz // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 169--181 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21393] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[14] Dwuskalowe modelowanie betonów z proszków reaktywnych w zakresie nieliniowym / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VII Sympozjon. Wrocław - Pawłowice, Polska, 2014 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, s. 17--18 .- ISBN: 9788371252440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21574] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[15] Modelowanie i badania doświadczalne BPR / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Aktualne problemy budownictwa : konferencja z sesja jubileuszową 45-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki : streszczenia referatów. Warszawa, Polska, 2014 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2014, s. 21--22
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21399] [data modyf: 02-09-2015 12:36]
[16] Numerical homogenization of reactive powder concrete in the nonlinear range / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: 11th World Congress on Computational Mechanics - WCCM XI. Barcelona, Hiszpania, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21442] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[17] Two-scale modelling of constitutive relations for reactive powder concrete and their experimental validation / Arkadiusz Denisiewicz // W: 11th World Congress on Computational Mechanics - WCCM XI. Barcelona, Hiszpania, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21441] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[18] Two-scale modelling of constitutive relations for RPC in nonlinear range : [abstract] / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 14th European Mechanics of Materials Conference : EMMC14. Gethenburg, Szwecja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1 .- [materiały w wersji elektronicznej]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21445] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[19] Wyznaczanie parametrów konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych za pomocą techniki modelowania dwuskalowego i ich walidacja doświadczalna / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2014 : XIII konferencja naukowo-techniczna. Licheń Stary, Polska, 2014 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s. 47--48
Słowa kluczowe: BPR, MES, RPC, modelowanie dwuskalowe, numeryczna homogenizacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21292] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[20] Numerical homogenization of reactive powder concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska, 2013 .- Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2 .- ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: FEM, experimental tests, numerical homogenization, reactive powder concrete, two-scale modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21091] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[21] Wyznaczanie efektywnych parametrów materiałowych betonu z proszków reaktywnych na podstawie analizy jego mikro-struktury i badań doświadczalnych / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 23--24 .- ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20863] [data modyf: 25-08-2015 12:04]
[22] Dwuskalowe modelowanie związków konstytutywnych betonów BPR / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VI Sympozjon. Wrocław - Srebrna Góra, Polska, 2012 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 23--24 .- ISBN: 9788371252211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20580] [data modyf: 21-12-2012 11:49]
[23] Two-scale modeling of reactive powder concrete by the method of numerical homogenization / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2012. Vienna, Austria, 2012 .- Vienna : Vienna University of Technology, 2012, s. [13] .- ISBN: 9783950248197
Słowa kluczowe: FEM, multiscale modeling, numerical homogenization, reactive powder concrete

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20506] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Analysis of a layered model of RC dises by an adaptive finite element method / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 159--160 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: approximation error, finite element method, mesh adaptation, reinforced concrete disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19200] [data modyf: 16-06-2009 10:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Analiza tarcz niejednorodnych adaptacyjną metodą elementów skończonych typu HP / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 39--40 .- ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19082] [data modyf: 19-02-2009 12:04]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Modelowanie i analiza tarcz żelbetowych adaptacyjną metodą elementów skończonych typu HP / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki : VII konferencja. Rogów, Polska, 2008 .- Łodź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 7--8 .- ISBN: 8391401952
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19058] [data modyf: 05-02-2009 12:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna / Arkadiusz Denisiewicz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2013 .- 186 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski