System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Łukasz Młyńczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 46 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, 2018. Piotr Mazurkiewicz, Robert T. Ptaszek, Łukasz Młyńczyk, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ 175 s. (Politologia religii), ISBN: 9788362352517,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14824] [data modyf: 28-05-2019 12:37]
[58] [0,58]
[2] Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, 2015. Łukasz Młyńczyk, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA 196 s. , ISBN: 9788380170513,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12622] [data modyf: 08-07-2015 09:24]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] List dla M. Czy Mirosław Karwat jest teoretyczny, czy (jest) empiryczny?, Łukasz Młyńczyk
// W: Wokół holistycznej interpretacji polityki : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, 2020. / red. Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 57--74, ISBN: 9788380173354
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21858] [data modyf: 07-01-2021 13:24]
[20] [1]
[2] Teoretyczne ujęcie systemu politycznego, Łukasz Młyńczyk
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9--20, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21656] [data modyf: 21-09-2020 09:31]
[20] [1]
[3] Profil badań w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (1997-2017), Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2017. / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, s. 13--15, ISBN: 9788362352425
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19651] [data modyf: 18-12-2017 12:01]
[1,67] [0,33]
[4] Relewantność przedmiotu poznania politologii. Czy teoria polityki może służyć do czegoś konkretnego?, Łukasz Młyńczyk
// W: Zagadnienia teorii polityki, 2017. / pod red. Jarosława Noconia, Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, s. 151--167, ISBN: 9788364970085
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18989] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[20] [1]
[5] About truth that does not want to be synonymous with rationale. Is methodology irrelevant fot political scientists?, Łukasz Młyńczyk
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 177--192, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17613] [data modyf: 17-02-2016 11:47]
[6] Polityzacja i polityczność współczesnej narracji religijnej, Łukasz Młyńczyk
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, 2015. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 359--371, ISBN: 9788362352258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17088] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[7] Mentality Gap or Lack of Identity - Dilemmas in the Social Development of Poles after 1989, Łukasz Młyńczyk
// W: From Political and Historical Studies, 2014. / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm : [b.d.], s. 87--98, ISBN: 9789163748769
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16001] [data modyf: 29-04-2014 12:45]
[8] Od odkrywania polityczności do jej wzbudzania. Sposoby identyfikowania tego, co jest oraz nie jest polityczne, Łukasz Młyńczyk
// W: W poszukiwaniu polityczności, 2014. / pod red. Ewy Jurgi-Wosik, Sebastiana Paczosa, Remigiusza Rosickiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 21--33, ISBN: 9788362907557
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16301] [data modyf: 23-10-2014 10:52]
[9] Założenia liberalizmu politycznego jako pośrednie determinanty instytucjonalnego ograniczania udziału posłów PiS w religijnych uroczystościach "miesięcznicy katastrofy smoleńskiej", Łukasz Młyńczyk
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 15--31, ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16024] [data modyf: 13-05-2014 09:35]
[10] O potrzebie spotkań, starań i dyskusji wokół teorii polityki i metodologii badań politologicznych, Łukasz Młyńczyk
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, 2013. / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9--11, ISBN: 9788377807781
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15787] [data modyf: 21-01-2014 14:42]
[11] Metateoretyczne podstawy teorii interwencjonizmu w polskiej polityce regionalnej okresu transformacji, Łukasz Młyńczyk
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 554--572, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12339] [data modyf: 02-11-2010 12:48]
[12] "Tożsamość narodowa" versus "tożsamość europejska" jako determinanty rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku, Łukasz Młyńczyk
// W: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień, 2009. / praca zbiorowa pod red. Cezarego Trosiaka, Poznań : Wydaw. Naukowe WNPiD UAM, s. 43--52, ISBN: 9788360677667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11537] [data modyf: 02-12-2009 11:59]
[13] Kto jest winien? Instytucjonalizacja strachu jako percepcja zagrożeń rozwoju współczesnej Europy, Łukasz Młyńczyk
// W: Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku : praca zbiorowa, 2008. / pod red. Jerzego Babiaka, Poznań : Wydaw. Naukowe WNPiD UAM, s. 139--152, ISBN: 9788360677445
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10938] [data modyf: 04-03-2009 15:07]
[14] Polityka regionalna Polski w obliczu wyzwań i zagrożeń globalizacyjnych, Łukasz Młyńczyk
// W: Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, 2007. / pod red. Ewy Polak i Marka J. Malinowskiego, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 210--219, ISBN: 8373264132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Transformacja ustrojowa państwa jako przyczynek do rozważań nad rozwojem regionalnym Polski w pierwszej połowie lat 90, Łukasz Młyńczyk
// W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, 2005. / pod red.Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Toruń : Wydaw. MADO, s. 91--99
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Znaczenie polityki regtionalnej w województwie lubuskim w obliczu procesów globalizacyjnych, Łukasz Młyńczyk
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 321--331, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Populizm sztuki i artystów. Przypadek Polski od 2015 roku / Łukasz Młyńczyk, 2019. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 22, 86--99, ISSN: 2083-3296, , eISSN: 2449-9048, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: art, artist, cultural policy, liberalism, populism, the political
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24917/20813333.22.6
[AWCZ-25715] [data modyf: 15-10-2020 11:53]
[20] [1]
[2] Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej"Polityka a sztuka. Instytucje - Twórcy - Działania", Zielona Góra, 28-29 marca 2019 roku / Łukasz Młyńczyk, 2019. Nowa Polityka Wschodnia, nr 2, 178--180, ISSN: 2084-3291,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24244] [data modyf: 10-07-2019 10:50]
[0] [0]
[3] Jeszcze sztuka czy już polityka? Polityczność i religijność a granice wolności wypowiedzi artystycznej w dyskusji na schodach przed wejściem do teatru / Łukasz Młyńczyk, 2018. Studia Politologiczne: Sztuka w polityce - polityka w sztuce, Vol. 50, 72--90, ISSN: 1640-8888, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: art, artistic freedom, politicalness, polityczność, religijność, religiousness, sztuka, teatr, theatre, wolność artystyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23589] [data modyf: 28-01-2019 09:39]
[13] [1]
[4] Political Science Concerning Religion in the Perspective of Moderate Methodological Naturalism / Łukasz Młyńczyk, 2018. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne, 59--73, ISSN: 1505-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antinaturalism, antynaturalizm, naturalism, naturalizm, political science of religion (politology of religion), politologia religii, polityczność, rozumiejący naturalizm, socjologia rozumiejąca, the political, understanding naturalism, understanding sociology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15804/athena.2018.60.04
[AWCZ-23714] [data modyf: 22-02-2019 09:53]
[14] [1]
[5] Affective and Aspirational Dimension of Political Reality. Is Knowledge of Politics Still the Domain of Political Scientists? / Łukasz Młyńczyk, 2017. Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym vol. 29, nr 22, 29--41, ISSN: 1899-5160, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Political Meta-theory, Political Theory, metateoria polityki, nauka o polityce, political knowledge, political science, political scientist, politolog, polityczność, publicist, publicysta, teoria polityki, the Political, wiedza o polityce
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21865] [data modyf: 30-10-2017 10:11]
[10] [1]
[6] Akcelerator cząstek politologicznych. Polska politologia w obliczu braku światowego sprzężenia zwrotnego. / Łukasz Młyńczyk, 2017. e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr XXII, 115-137, ISSN: 2084-5294, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21703] [data modyf: 25-09-2017 11:46]
[8] [1]
[7] Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia / Łukasz Młyńczyk, 2017. Wrocławskie Studia Politologiczne 22, 171--187, ISSN: 1643-0328, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: global warming, globalne ocieplenie, konsensus naukowy, konsensus polityczny, political consensus, political rationality, racjonalność naukowa, racjonalność polityczna, scientific consensus, scientific rationality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/1643-0328.22.11
[AWCZ-21864] [data modyf: 30-10-2017 09:56]
[7] [1]
[8] Introduction / Łukasz Młyńczyk, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 6, 7--8, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21333] [data modyf: 08-05-2017 11:24]
[9] Political cognition. Can scientific paradigms change cognitive status o anti-Semitism and the Holocoust in the history o the Jewish people? / Łukasz Młyńczyk, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 6, 11--54, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Holocaust, Jews, anti-Semitism, political cognition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21332] [data modyf: 08-05-2017 11:18]
[10] Analiza u źródeł poznania teorii polityki i metodologii badań politologicznych w Polsce. Czy można i należy odseparować naukę od ideologii? / Łukasz Młyńczyk, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Vol. XXII, 2, 85--100, ISSN: 1428-9512, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: interpretacja humanistyczna, marksizm, metodologia nauk politologicznych, teoria polityki, wyjaśnienia naukowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20329] [data modyf: 07-09-2016 08:49]
[11] Antypody polityki i apolityczności. Dlaczego oczekiwania polityków oraz społeczeństwa tak bardzo się ze sobą rozmijają? / Łukasz Młyńczyk, 2015. Studia Politologiczne: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej vol. 37, 231--256, ISSN: 1640-8888, bibliogr.
Słowa kluczowe: implementation needs, luka polityczna, political gap, politics grassroots, polityczność, the political, zakorzenienie polityki, zaspokojenie potrzeb
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19425] [data modyf: 19-10-2015 08:28]
[12] Metateoretyczna analiza arkusza recenzyjnego czasopisma indeksowanego "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" / Łukasz Młyńczyk, 2015. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne vol. 47, 43--62, ISSN: 1505-2192, summ.
Słowa kluczowe: journals of political science, metatheoretical evaluation, metatheory, parametrization, political science
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19426] [data modyf: 19-10-2015 08:37]
[13] "Zarządzanie ryzykiem opuszczania pociągu w trakcie biegu" - jeszcze bardziej polityczna integracja czy dezintegracja europejska? / Łukasz Młyńczyk, 2015. Studia Europejskie, nr 2 (74), 195--209, ISSN: 1428-149X,
Słowa kluczowe: Asymmetric Power, European didintegration, European integration, asymetria władzy, deficyt demokracji, democracy deficit, dezintegracja europejska, europejskość, integracja europejska, polityczność, the Europeanism, the political
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19183] [data modyf: 31-07-2015 09:26]
[14] Politolog w "sporze" z metodą. Quasi-badacz a quasi-ekspert / Łukasz Młyńczyk, 2013. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne vol. 39, 9--20, ISSN: 1505-2192,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17990] [data modyf: 07-09-2015 12:08]
[15] Koincydencja tożsamości jako model badania pogranicza polsko-niemieckiego / Łukasz Młyńczyk, 2012. Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy tom 38, część 1, 25--38, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16851] [data modyf: 02-01-2013 09:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konstruowanie tożsamości politycznej w Polsce a mit o narodzie w kontekście rozważań Ernesto Laqclau'a. Analiza dyskursywna / Łukasz Młyńczyk // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 17--28 tab. summ.
Słowa kluczowe: dyskurs polityczny, dyskurs populistyczny, naród, nation, political discurs, political identity, populism, populistical discurs, populizm, tożsamość polityczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9958] [data modyf: 24-08-2015 14:48]
[2] The Possibilities of Employing the Paradigm of Coincidence in Contemporary Political Science Research / Łukasz Młyńczyk // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2011, vol. 30, s. 50--63, ISSN: 1505-2192, summ.
Słowa kluczowe: coincidence, critical rationalism, empirical methodology, meta-activity, paradigm,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9224] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Koincydencja jako alternatywa dla "krytycznego racjonalizmu Poppera" / Łukasz Młyńczyk // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2010, vol. 26, s. 22--31, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8919] [data modyf: 16-05-2011 11:36]
[4] Problemy decyzyjne w działaniach proekologicznych na obszarze Ziemi Lubuskiej / Łukasz Młyńczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 215--221 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: działania proekologiczne, środowisko naturalne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7223] [data modyf: 11-01-2006 10:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Piętnaście lat decentralizacji w III RP - sukces czy porażka?, 2004. Łukasz Młyńczyk // W: Piętnaście lat doświadczeń polskiej demokracji : [materiały konferencyjne]. Gorzów Wlkp., Polska Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004, s. 181--191, ISBN: 8388327917
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Quasidecentralizacja w III RP czy decentralizacja reglamentowana? Implikacje dla rozwoju regionalnego państwa, 2004. Łukasz Młyńczyk // W: Kryzys Rzeczypospolitej? : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego. Kielce, Polska Kielce : [brak wydawcy], 2004, s. 145--153, ISBN: 8391480593
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17595] [data modyf: 11-01-2006 13:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku / (Red.) Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydawnictwo Morpho, 2017, 193 s. .- ISBN: 9788362352425
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5666] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[2] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki / (Red.) Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2017
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5659] [data modyf: 31-05-2019 11:30]
[3] Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii / (Red.) Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke-Szram .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 799 s. .- ISBN: 9788377807781
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5164] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej / / red. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke .- Kraków , 2013 (Rec.) Łukasz Młyńczyk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski