System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Stefan Dudra
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 248 pozycji bibliograficznych
39 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Parafia Prawosławna św. Arch. Michała w Przemkowie 1949-2019, 2019. Igor Popowicz, Stefan Dudra, Przemków : Parafia Prawosławna św. Archanioła Michała w Przemkowie 185 s. , ISBN: 9788395514708,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15158] [data modyf: 22-10-2019 11:21]
[10] [0,5]
[2] Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, 2019. Stefan Dudra, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 958 s. , ISBN: 9788373839878,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15151] [data modyf: 18-10-2019 09:21]
[100] [1]
[3] Lemko identity and the orthodox church, 2018. Stefan Dudra, Higganum : Carpathian Institute, The Lemko Association 150 s. , ISBN: 9781938292125, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14971] [data modyf: 28-05-2019 14:16]
[20] [1]
[4] Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna, 2018. Stefan Dudra, Renata Król-Mazur, Dorota Maj, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ 203 s. (Politologia religii), ISBN: 9788362352548, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14839] [data modyf: 28-05-2019 14:34]
[58] [0,58]
[5] Przemków w Polsce Ludowej. Historia zapisana w fotogafii, 2018. Stefan Dudra, Przemków : Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 147 s. , ISBN: 9788366264038, bibliogr. tab. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14969] [data modyf: 28-05-2019 14:33]
[20] [1]
[6] Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie 2003-2018, 2018. Renata Dźwigaj, Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak, Poznań : FNCE 194 s. , ISBN: 9788395152344,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14807] [data modyf: 28-05-2019 12:32]
[6,67] [0,33]
[7] Sketches from the history of religion and identity of Orthodox Lemkos, 2017. Stefan Dudra, Chicago : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 144 s. , ISBN: 9780692585627, bibliogr. fot. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13884] [data modyf: 31-05-2019 10:15]
[100] [1]
[8] Tożsamość narodowa Łemków, 2013. Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Gorlice : Zjednoczenie Łemków 52 s. , ISBN: 9788393019373,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11633] [data modyf: 28-07-2015 10:45]
[9] Parafia prawosławna w Zielonej Górze, 2011. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram, Białystok : Wydaw. Orthdruk 96 s. , ISBN: 9788389396563,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10623] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[10] Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876 - 1960, 2010. Stefan Dudra, Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna 247 s. , ISBN: 9788360311349,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9841] [data modyf: 18-11-2010 09:54]
[11] Cerkiew w diasporze : z dziejów prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej, 2009. Stefan Dudra, Poznań : Wydaw. Poznańskie 323 s. , ISBN: 9788371777042,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9293] [data modyf: 27-11-2009 11:42]
[12] Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, 2008. Stefan Dudra, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT 268 s. , ISBN: 9788374324526,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9020] [data modyf: 08-04-2009 11:55]
[13] Prawosławny dekanat lubiński, 2005. Andrzej Dudra, Stefan Dudra, Strzelce Krajeńskie - Krynica - Zdrój : Wydaw. Lemko-Tower 127 s. , ISBN: 8392009924,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, 2004. Stefan Dudra, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 346 s. , ISBN: 8389712377,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7666] [data modyf: 02-10-2006 18:09]
[15] Prawosławny dekanat zielonogórski, 2004. Andrzej Dudra, Stefan Dudra, Strzelce Krajeńskie : Wydaw. Lemko - Tower 109 s. , ISBN: 8392009916,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Życie religijne w Przemkowie po II wojnie światowej, 2004. Stefan Dudra, Waldemar Łapkowski, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" 102 s.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Cerkiew i Parafia Prawosławna w Przemkowie, 1999. Andrzej Dudra, Stefan Dudra, Głogów : Wydaw. Drukarnia "Druk - Ar" 36 s.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7669] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Łemkowie : deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym NAdodrzu w latach 1947-1960, 1998. Stefan Dudra, Głogów : Nakł. wł. autora 199 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7665] [data modyf: 02-10-2006 18:07]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rumana en la Espana contemporánea, Stefan Dudra
// W: Situación politica de Espana a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, 2020. / ed. Stefan Dudra, Jan Iwanek, Eduard Tarnawski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 167--178, ISBN: 9788378424024
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21607] [data modyf: 22-07-2020 11:23]
[20] [1]
[2] Rozproszona społeczność łemkowska, Stefan Dudra, Mirosława Kopystiańska
// W: Tożsamość. Kultura. Równość : Refleksje z okazji piętnastoleciaUstawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 2020. / red. nauk. Cezary Obracht-Prondzyński, Małgorzata Milewska, Gdańsk : Instytut Kaszubski, s. 66--75, ISBN: 9788365826527
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21859] [data modyf: 07-01-2021 14:45]
[14,2] [0,71]
[3] National policy, Stefan Dudra
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 285--286, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21431] [data modyf: 14-04-2020 10:29]
[20] [1]
[4] Polish state policy towards Lemkos after 1989, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. : Z okazji setnej rocznicy powstania Rusińskiego Towarzystwa Oświatowego i sześćdziesiątej piątej rocznicy powstania Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie, 2019. / red. nauk. Janko Ramač, Roman Drozd, Bohdan Halczak, et al. . Tom VIII, Nowy Sad - Słupsk : Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Novym Sadzie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 183--198, ISBN: 9788374673136
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21459] [data modyf: 15-04-2020 13:08]
[20] [1]
[5] Polish Autocephalous Orthodox Church for the relocation of the Lemko populationas part of the "Vistula" operation, Stefan Dudra
// W: LEMKOVIA, BOJKOVIA, RUSÍNI - dejiny, súčasnosť, materiálna aduchovná kultúra, 2018. / eds. Michal Šmigeľ, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych . cz. 1, Banská Bystrica : Vydavateľ Belianum, s. 147--157, ISBN: 9788055715100
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20758] [data modyf: 04-06-2019 11:21]
[5] [1]
[6] Polityka narodowościowa, Stefan Dudra
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 349--350, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20794] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[7] Autokefalia i soborowość jako podstawy ustrojowe prawosławia, Stefan Dudra
// W: Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, 2017. / pod red. Stafana Dudry, Ryszarda Michalaka i Łukasza Młyńczyka, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ (Politologia religii), s. 229--241, ISBN: 9788362352418
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19607] [data modyf: 31-05-2019 13:51]
[20] [1]
[8] Profil badań w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (1997-2017), Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2017. / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, s. 13--15, ISBN: 9788362352425
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19651] [data modyf: 18-12-2017 12:01]
[1,67] [0,33]
[9] Kościół prawosławny wobec przesiedleń ludności łemkowskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1944-1946, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. VI], 2016. / red. nauk. Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych, Oksana Kuzmenko, Paul J. Best, Michal Šmigel' . t. VI, Słupsk : TYRSA Sp. z o.o., s. 55--65, ISBN: 9788389085160
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18161] [data modyf: 21-09-2016 10:46]
[10] Geneza i działalność Zjednoczenia Łemków, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. V], 2015. / red. nauk. Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur Izhevskyy, Okasna Kuzmenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Šmigel' . t. V, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--129, ISBN: 9788378421900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16984] [data modyf: 03-07-2015 11:07]
[11] International Eastern Orthodox jurisdiction in the US, Stefan Dudra
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 133--142, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17609] [data modyf: 17-02-2016 11:41]
[12] Polski Autokefaliczny Kościół Prawoslawny wobec zagadnień pokoju i bezpieczeństwa w powojennej Polsce (1945-1989), Stefan Dudra
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, 2015. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 263--274, ISBN: 9788362352258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17086] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[13] Autokefalie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w polityce władz polskich i Patriarchatu Moskiewskiego, Stefan Dudra
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 59--70, ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16027] [data modyf: 13-05-2014 09:59]
[14] Political Determinants for the Functioning of the Orthodox Churcg in Finland, Stefan Dudra
// W: From Political and Historical Studies, 2014. / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm : [b.d.], s. 7--17, ISBN: 9789163748769
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15996] [data modyf: 28-04-2014 14:13]
[15] Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, 2013. / pod red. Beaty Machul-Telus, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. 61--77, ISBN: 9788376662329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15664] [data modyf: 21-11-2013 09:13]
[16] Karaimi. Organizacje mniejszości karaimskiej w Polsce, Stefan Dudra, Renata Kubiak
// W: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, 2013. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 299--312, ISBN: 9788376881003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15368] [data modyf: 06-06-2013 08:19]
[17] Łemkowie. Struktury organizacyjne Łemków w powojennej Polsce, Stefan Dudra
// W: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, 2013. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 256--286, ISBN: 9788376881003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15367] [data modyf: 06-06-2013 08:17]
[18] Łemkowie w powojennej Polsce, Stefan Dudra
// W: Sorben (Wenden) und Lemken. Ethnische Minderheiten in Brandenburg und Polen = Serby a Łemki. Etniske mjeńšyny w Bramborskej a Pólskej, 2012. , Cottbus : Sorbisches Institut, s. 43--58, ISBN: 9783981324433
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14955] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[19] Represje władz wobec metropolity Dionizego po II wojnie światowej, Stefan Dudra
// W: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, 2012. / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239--258, ISBN: 9788377803332
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14723] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[20] Stowarzyszenie Łemków jako element tożsamości narodowej, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2012. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . Tom IV, cz. 1, Słupsk - Zielona Góra : [b. w.], s. 83--95, ISBN: 9788360087633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14598] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Władze komunistyczne wobec duchowieństwa prawosławnego na Środkowym Nadodrzu, Stefan Dudra
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, 2012. / pod red. Elżbiety Wojcieszyk, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 123--136, ISBN: 9788363275181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14948] [data modyf: 10-12-2012 12:41]
[22] Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, Stefan Dudra
// W: Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy, 2011. / pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", s. 235--247, ISBN: 9788392701897
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13800] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Łemkowie wobec przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku, Stefan Dudra
// W: Łemkowie - wczoraj, dziś, jutro..., 2011. / pod red. Jerzego Starzyńskiego i Bogumiły Tarasiewicz, Legnica : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", s. 153--168, ISBN: 9788391667385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15639] [data modyf: 13-11-2013 12:07]
[24] Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960, Stefan Dudra
// W: Pravoslávny biblický zborník : Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešove, 2011. / ed. Ján Husár . I-III/2011, Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS (Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Presoviensis), s. 120--142, ISBN: 9788393118090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15663] [data modyf: 20-11-2013 10:43]
[25] Karaimi, Stefan Dudra, Renata Kubiak
// W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, 2010. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 305--333, ISBN: 9788376880235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12204] [data modyf: 15-09-2010 10:45]
[26] Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 287--297, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12754] [data modyf: 08-03-2011 10:55]
[27] Łemkowie, Stefan Dudra
// W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, 2010. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 256--287, ISBN: 9788376880235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12203] [data modyf: 15-09-2010 10:42]
[28] Metropolita Dionizy wobec życia religijnego prawosławnych Łemków, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2010. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . Tom III, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", s. 15--22, ISBN: 9788360087459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12242] [data modyf: 01-10-2010 11:14]
[29] Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na Ziemi Lubuskiej, Stefan Dudra
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, 2010. / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--125, ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12483] [data modyf: 21-12-2010 10:30]
[30] Kościół greckokatolicki na Ziemi Lubuskiej, Stefan Dudra, Sylwester Woźniak
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 51--69, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11303] [data modyf: 30-09-2009 08:46]
[31] Kształtowanie się prawosławnego życia religijnego na terenie diecezji przemysko - nowosądeckiej (po 1945 r.), Stefan Dudra
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 71--91, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11304] [data modyf: 30-09-2009 08:49]
[32] Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 272--284, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11526] [data modyf: 30-11-2009 10:15]
[33] Łemkowie w III Rzeczypospolitej, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2009. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . tom II, Zielona Góra - Słupsk : Wydaw. Drukarnia "Druk - Ar", s. 39--51, ISBN: 9788360087381
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11279] [data modyf: 15-09-2009 11:25]
[34] Przyszłość NATO - wyzwania w "Niepewnym świecie", Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne, 2009. / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 125--135, ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11255] [data modyf: 01-09-2009 07:56]
[35] Wstęp. Religia - polityka - historia. Mniejszości wyznaniowe w Polsce XX - XXI w., Stefan Dudra, Olgierd Kiec
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 7--16, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11302] [data modyf: 30-09-2009 08:43]
[36] Życie religijne na terenie województwa lubuskiego po II wojnie światowej, Stefan Dudra
// W: Lubuskie jako region we współczesnym świecie, 2009. / pod red. Bernadetty Nitschke i Jarosława Flakowskiego, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 133--147, ISBN: 97883748130909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11715] [data modyf: 16-02-2010 07:30]
[37] Akcja "Wisła" na terenie powiatu międzyrzeckiego, Stefan Dudra
// W: Ziemia Międzyrzecka : studia z historii i kultury, 2008. / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek, Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, s. 95--106, ISBN: 8360218129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10196] [data modyf: 05-06-2008 13:00]
[38] Kurdowie wobec konstytucji Iraku. Problem Kirkuku, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: Wokół współczesności : politologia, prawo, ekonomia, 2008. / pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 35--45, ISBN: 9788387294465
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10148] [data modyf: 22-09-2008 13:23]
[39] Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych jako element wielokulturowości powojennego Głogowa, Stefan Dudra
// W: Głogów. W poszukiwaniu źródeł rozwoju, 2007. / pod red. Jarosława Hermaszewskiego, Głogów : Głogowskie Towarzystwo Naukowe, s. 101--113, ISBN: 9788360723005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Łemkowie w powiecie zielonogórskim 1947 - 1956, Stefan Dudra
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe, 2007. / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 205--215, ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9493] [data modyf: 28-01-2008 17:03]
[41] Łemkowie wobec przemian politycznych 1956 roku w Polsce, Stefan Dudra
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2007. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński, Legnica - Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", s. 143--156, ISBN: 9788391667705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9791] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Z dziejów parafii prawosławnej w Torzymiu - Międzyrzeczu, Stefan Dudra
// W: Ziemia Międzyrzecka. Ze studiów nad dziejami i tożsamością, 2007. / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek, Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, s. 185--192, ISBN: 8360218099
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9048] [data modyf: 29-01-2008 11:11]
[43] Kościół prawosławny wobec przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku, Stefan Dudra
// W: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, 2006. / red. nauk. Bohdan Halczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--107, ISBN: 9788374810661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kościół Prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, Stefan Dudra
// W: Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej, 2005. / red. nauk. Czesław Osękowski . T. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 53--67, ISBN: 8389712970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Vroclavsko-šecinskaa eparhia, Stefan Dudra
// W: Pravoslavnaa enciklopedia : Vladimirskaa ikona Božej Materi - vtoroe prišestvie, 2005. , Moskva : Cerkovno-naučnyj centr "Pravoslavnaa enciklopedia", s. 533-535
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9572] [data modyf: 29-01-2008 14:45]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działalność metropolity Dionizego (Waledyńskiego) w realiach II wojny światowej i okupacji (z kart historii na okoliczność 60. rocznicy śmierci) / Stefan Dudra, 2020. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 3, 12--13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25289] [data modyf: 25-05-2020 10:15]
[0] [0]
[2] Missionary Action of the Orthodox Church among Greek Catholics in the Recovered Territories as Part of the Religious Policy of the State in the People's Republic of Poland / Stefan Dudra, 2020. Studia Religiologica 53 (2), 77--88, ISSN: 2084-4077, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Greek Catholicism, Lemkos, Ortodoxy, grekokatolicyzm, polityka wyznaniowa, prawoslawie, religious politics, Łemkowie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.4467/20844077SR.20.006.12509
[AWCZ-25866] [data modyf: 25-11-2020 11:24]
[70] [1]
[3] Spór o jurysdykcję nad parafiami w województwie białostockim jako element konfliktu między Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Patriarchatem Moskiewskim / Stefan Dudra, 2020. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały XVIII, 5--20, ISSN: 2450-8357, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Białostocczyzna, Kościół prawosławny, Patriarchat Moskiewski, autokefalia, prawosławie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/Polska.2020.01
[AWCZ-25862] [data modyf: 25-11-2020 08:50]
[70] [1]
[4] Autocephalization of the church in Ukraines an element of competition between the patriarchates of Constantinople and Moskow for the leadership in the orthodox world / Stefan Dudra, 2019. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne Vol. 63, nr 3, 137--155, ISSN: 1505-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Orthodox Church, Ukrainian Orthodox Church, autocephaly, patriarch
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/athena.2019.63.09
[AWCZ-24757] [data modyf: 03-01-2020 13:03]
[20] [1]
[5] Duchowieństwo parafialne diecezji wrocławsko-szczecińskiej (cz. 6: lata 70.-90. XX wieku) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2019. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2018, 145--149
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24465] [data modyf: 22-10-2019 11:32]
[2,5] [0,5]
[6] Lemkos - the rediscovered nation / Stefan Dudra, 2018. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Nations without state or states without nations, nr 8, 303--311, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lemkos, ethnic minority, language, nation, orthodoxy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23579] [data modyf: 25-01-2019 13:05]
[6] [1]
[7] Odrodzone państwo polskie wobec cerkwi prawosławnej w latach 1918-1925 / Stefan Dudra, 2018. Cerkiewny Wiestnik, nr 1, 26--40, ISSN: 0494-0997,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22218] [data modyf: 16-01-2018 09:36]
[5] [1]
[8] Organizacja prawosławnego życia kościelnego i narodowościowego przesiedleńców na tzw. Ziemiach Odzyskanych (1947-1956) / Stefan Dudra, 2018. Biuletyn Informacyjny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego, nr 1, 3--10, ISSN: 1899--0851,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23448] [data modyf: 21-12-2018 09:43]
[0] [0]
[9] Zarys historii działalności Klubu Sportowego "Zamet" Przemków (cz. 1: 1953-1989) / Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak, 2018. Rocznik Przemkowski 2017/2018, 9--16
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24464] [data modyf: 22-10-2019 11:26]
[2,5] [0,5]
[10] At the heart of Orthodoxy. Around the issues of PACP in the Białystok region = W sercu prawosławia. Wokół problematyki PAKP na Białostocczyźnie / Stefan Dudra, 2017. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: World of Slavs = Świat Słowian, 429--446, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22602] [data modyf: 04-04-2018 11:04]
[6] [1]
[11] Duchowieństwo parafialne diecezji wrocławsko-szczecińskiej (cz. 4: lata 70. i 80. XX w.) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2017. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 110--130 bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21556] [data modyf: 10-07-2017 09:26]
[2,5] [0,5]
[12] Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie / Stefan Dudra, 2017. Rocznik Przemkowski 2016, 7--17
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22153] [data modyf: 29-12-2017 10:10]
[5] [1]
[13] The cultural and integrative role of the Polish Autocephalous Orthodox Church in the Lemkos' activity after the Second World War / Stefan Dudra, 2017. Visnik Kiivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa Ševčenka. Politologiâ 2 (2), 4--8, ISSN: 1728-2632, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lemkos, Operation "Vistula", Orthodox Church
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23997] [data modyf: 05-04-2019 10:09]
[5] [1]
[14] Tymczasowe kolegium rządzące jako element wpływu władz państwowych na funkcjonowanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego / Stefan Dudra, 2017. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 137--148 bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21557] [data modyf: 10-07-2017 09:29]
[5] [1]
[15] Karnie przesiedleni... W 70. rocznicę deportacji Łemków w ramach akcji "Wisła" / Stefan Dudra, 2016. Muzealna Zahoroda. Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, nr 1, 15--32
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21077] [data modyf: 22-02-2017 11:19]
[16] Prawosławne jurysdykcje kościelne we współczesnej Hiszpanii / Stefan Dudra, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 5, 207--220, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Orthodoxy, diaspora, diaspory, ecclesiastical jurisdictions, jurysdykcje kościelne, migracja, migration, prawosławie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20308] [data modyf: 24-08-2016 11:59]
[17] Duchowieństwo parafialne diecezji wrocławsko-szczecińskiej (cz. 2: lata 50. i 60. XX w.) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2015. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej r. 2014, 142--146
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19486] [data modyf: 04-11-2015 12:38]
[18] Duchowieństwo parafialne diecezji wrocławsko-szczecińskiej (cz. 3: lata 50. i 60. XX w.) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2015. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 151--161
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20521] [data modyf: 21-10-2016 10:51]
[19] Hierarchia i duchowieństwo prawoslawne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989 / Stefan Dudra, 2015. Studia Zachodnie 17, 163--174, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20270] [data modyf: 01-08-2016 08:06]
[20] Polityka władz państwowych wobec wyboru i działalności metropolity Makarego, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego / Stefan Dudra, 2015. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 46, 72?84, ISSN: 1230-1698, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Council of Bishops, Office for Religious Affairs, Orthodox Church, metropolitan
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19686] [data modyf: 11-01-2016 13:29]
[21] Prawosławie w Chinach (cz. 2) / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2015. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej r. 2014, 128--138
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19485] [data modyf: 04-11-2015 12:34]
[22] Provisional Governing Council as Part of the Impact of Stata Authorities on the Functioning of the Polish Autocephalous Otrhodox Church (1948-1951) / Stefan Dudra, 2015. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne, nr 48, 263--278, ISSN: 1505-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Council of Bishops, Orthodox Church, Provisional Govering Council
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20052] [data modyf: 13-05-2016 12:58]
[23] Duchowieństwo parafialne diecezji wrocławsko-szczecińskiej (Cz. 1: Lata 1945-1950) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2014. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2013, 164--172
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18395] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[24] Odbudowa prawosławnej sieci parafialnej na Łemkowszczyźnie po 1956 roku jako element wielokulturowości regionu / Stefan Dudra, 2014. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej: Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, tom 3, 307--320, ISSN: 2300-0562, bibliogr. mapy. summ.
Słowa kluczowe: Lemko religious minorities, Lemkos, Orthodoxy, mniejszości religijne, prawosławie, Łemkowie, Łemkowszczyzna
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19490] [data modyf: 21-02-2017 09:33]
[25] Prawosławie w Chinach (cz. 1) / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2014. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2013, 183--195
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18396] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[26] Dzieje parafii Zaśnięcia Bogarodzicy w Zimnej Wodzie / Stefan Dudra, 2013. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 5, 14--17
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17643] [data modyf: 21-07-2015 10:28]
[27] Erygowanie parafii prawosławnej w Rozdzielu jako element polityki wyznaniowej w powojennej Polsce / Stefan Dudra, 2013. Cerkiewny Wiestnik, nr 3, 54--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17642] [data modyf: 21-07-2015 10:27]
[28] Ks. mitrat Aleksy Baranov (1905-1978) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2013. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, 144--149
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17645] [data modyf: 21-07-2015 10:28]
[29] Nieistniejące parafie prawosławne w dekanacie szczecińskim i koszalińskim (cz. 2) / Stefan Dudra, 2013. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, 132--139
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17644] [data modyf: 21-07-2015 13:05]
[30] Nowa parafia prawosławna w Kędzierzynie Koźlu / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2013. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, 154--159
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17646] [data modyf: 21-11-2013 10:00]
[31] Z dziejów Prawosławia w Poznaniu / Stefan Dudra, Olgierd Kiec, 2013. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 12, 14--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18393] [data modyf: 21-07-2015 13:01]
[32] Z dziejów Prawosławia w Poznaniu [dokończenie] / Stefan Dudra, Olgierd Kiec, 2013. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 1, 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18394] [data modyf: 21-07-2015 13:01]
[33] Życie gospodarcze w Przemkowie (1945-1989) / Stefan Dudra, 2013. Rocznik Przemkowski 2012, 41--50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17641] [data modyf: 21-07-2015 10:27]
[34] 20-lecie "Oktoichu" / Stefan Dudra, 2012. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2011, 202--204
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16680] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Jubileusz Adama Barny / Stefan Dudra, 2012. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2011, 205
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16681] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] Krzyż Zasługi dla ks. Artura Grabana / Stefan Dudra, 2012. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2011, 208--209
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16682] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] Kwestie wyznaniowe na pograniczu polsko-niemieckim / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2012. Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy tom 38, część 1, 145--160, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16846] [data modyf: 02-01-2013 09:30]
[38] Nieistniejące parafie prawosławne w dekanacie szczecińskim i koszalińskim (cz.1) / Stefan Dudra, 2012. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2011, 137--142
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16679] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[39] Pionierzy prawosławia na ziemiach zachodnich Polski. Ks. Michał Popiel (1886-1961) / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2011. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2010, 119--125
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15893] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[40] Prawosławny dekanat szczeciński / Stefan Dudra, 2011. Cerkiewny Wiestnik, nr 3, 49--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15892] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[41] Prawosławny dekanat szczeciński (zakończenie) / Stefan Dudra, 2011. Cerkiewny Wiestnik, nr 4, 58--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16488] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[42] Ks. Archimandryta Atanazy (Sienkiewicz) 1909-1996 / Andrzej Dudra, Stefan Dudra, 2010. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2009, 129--133
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15006] [data modyf: 14-09-2010 12:22]
[43] Metropolita Dionizy wobec kwestii narodowościowej w Cerkwi prawosławnej w okresie międzywojennym / Stefan Dudra, 2010. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, z. 36, 41--50, ISSN: 1230-1698,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14988] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[44] Pamięci metropolity Dionizego / Stefan Dudra, 2010. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 3, 10--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14991] [data modyf: 09-09-2010 12:13]
[45] Burzenie Cerkwi - fragment z tragicznej historii Kościoła Prawosławnego w międzywojennej Polsce / Stefan Dudra, 2009. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2008, 100--103
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13930] [data modyf: 01-07-2009 08:27]
[46] Cerkiew w Polanach. Z dziejów konfliktu wyznaniowego na Łemkowszczyźnie / Stefan Dudra, 2009. Rocznik Ruskiej Bursy, 65--78
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15029] [data modyf: 22-09-2010 08:36]
[47] Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim (część II) / Stefan Dudra, 2009. Przegląd Zachodnio-Pomorski, zeszyt 1, 85--100
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14034] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[48] Kościół Prawosławny na świecie / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2009. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2008, 124--130
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13931] [data modyf: 01-07-2009 08:29]
[49] Kwestia metropolity Dionizego w działalności władz i służby bezpieczeństwa po II wojnie światowej / Stefan Dudra, 2009. Cerkiewny Wiestnik, nr 4, 53--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14989] [data modyf: 09-09-2010 11:12]
[50] Prawosławna parafia w Polanach. Z dziejów konfliktu / Stefan Dudra, 2009. Cerkiewny Wiestnik, nr 1, 31--44, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13687] [data modyf: 06-04-2009 09:23]
[51] Zapomniane parafie. Cerkiew Prawosławna Archidiakona Stefana w Szprotawie / Stefan Dudra, 2009. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2008, 147--150
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13932] [data modyf: 01-07-2009 08:30]
[52] Akcja wysiedleńcza Łemków w latach 1944 - 1947 / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2008. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2007, 79--93
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13006] [data modyf: 26-05-2008 11:42]
[53] Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim / Stefan Dudra, 2008. Przegląd Zachodnio-Pomorski, zeszyt 4, 71--97
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13731] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[54] Wydarzenia 1938 roku - element polityki państwa wobec Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej / Stefan Dudra, 2008. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 8, 10--13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13258] [data modyf: 29-09-2008 08:50]
[55] Z dziejów parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie Wielkopolskim / Stefan Dudra, 2008. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 11, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13422] [data modyf: 03-12-2008 16:05]
[56] Z dziejów parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze / Stefan Dudra, 2008. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 9, 16--18
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13257] [data modyf: 29-09-2008 08:48]
[57] Cerkiew św. Mikołaja jako element zachowania tożsamości ludności prawosławnej w Zielonej Górze / Stefan Dudra, 2007. Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim, T. 33, cz. 2, 73--86, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12752] [data modyf: 25-09-2009 14:34]
[58] Kościół prawosławny wobec akcji "Wisła" / Stefan Dudra, 2007. Cerkiewny Wiestnik, nr 2, 50--55, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12144] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Dzieje parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie / Stefan Dudra, 2006. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 5, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Zarys dziejów powojennego Przemkowa 1950 - 1970 cz. 2 / Stefan Dudra, 2006. Rocznik Przemkowski, 71--80
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Duchowieństwo prawosławne na ziemiach zachodnich Polski w latach 1945--1970 / Stefan Dudra, 2005. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 80--89
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Kościół prawosławny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, cz. I / Stefan Dudra, 2005. Cerkiewny Wiestnik, nr 1, 52--61, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12141] [data modyf: 18-05-2007 11:24]
[63] Kościół prawosławny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, cz. II / Stefan Dudra, 2005. Cerkiewny Wiestnik, nr 2, 54--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Nauczanie religii prawosławnej w dekanatach: gdańskimi olsztyńskim / Stefan Dudra, 2005. Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej, nr 1, 8--14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych w Kożuchowie / Stefan Dudra, 2005. Antifon: kwartalnik Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, 1, 15--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12531] [data modyf: 05-12-2007 09:09]
[66] Zarys dziejów powojennego Przemkowa. Cz. 1. Okres pionierski / Stefan Dudra, 2005. Rocznik Przemkowski, 70-86
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Dzieje parafii prawosławnej św. archanioła Michała w Lipinach / Stefan Dudra, 2004. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 10, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Dzieje parafii prawosławnej św. archanioła Michała w Przemkowie / Stefan Dudra, 2004. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 5, 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12590] [data modyf: 13-12-2007 13:52]
[69] Dzieje parafii prawosławnej św. Dymitra Sołuńskiego w Buczynie / Stefan Dudra, 2004. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 1, 16
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Kształtowanie się prawosławnej struktury parafialnej w dekanatach gdańskim i olsztyńskim w latach 1945 - 1951 / Stefan Dudra, 2004. Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej, nr 3, 14--18
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12591] [data modyf: 13-12-2007 13:57]
[71] Kształtowanie się życia religijnego w dekanatach: gdańskim i olsztyńskim w latach 1951 - 1989 / Stefan Dudra, 2004. Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej, nr 4, 5--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Kwestie wyznaniowe na ziemiach zachodnich Polski po II wojnie światowej na przykładzie gminy Przemków / Stefan Dudra, 2004. Rocznik Przemkowski, 65--77
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12546] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Nauczanie religii oraz praca duszpasterska na terenie prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej / Stefan Dudra, 2004. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 49--60
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Nauczanie religii prawosławnej jako element wielokulturowościrodkowego Nadodrza / Stefan Dudra, 2004. Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, T. 30 cz. 1, 39-50, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11680] [data modyf: 21-02-2007 15:45]
[75] Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Lesznie Górnym / Stefan Dudra, 2004. Antifon: kwartalnik Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, 1-2, 7--8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12532] [data modyf: 05-12-2007 09:11]
[76] Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska w latach 1951-2002. Kształtowanie się struktury dekanalnej i parafialnej / Stefan Dudra, 2004. Cerkiewny Wiestnik: kwartalnik polskiego autokefalicznego koscioła prawosławnego, 1, 48--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Prawosławny Dekanat Łemkowski / Stefan Dudra, 2004. Zagoroda: kul'tura, istoria i pamatniki Lemkiv v Polši, 2-4, 67--70
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Prawosławny Dziekanat Zielonogórski w latach 1958-2003 / Stefan Dudra, 2004. Cerkiewny Wiestnik, nr 3, 59--63, ISSN: 0494-0997,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12142] [data modyf: 18-05-2007 11:23]
[79] Życie religijne Łemków wyznania prawosłąwnego na ziemiach zachodniej Polski / Stefan Dudra, 2004. Płaj: almanach karpacki: półrocznik Towarzystwa Karpackego, nr 28, 70--86
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Łemkowskie "stawanie się" narodem / Stefan Dudra // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 97--112 summ.
Słowa kluczowe: assimilation, asymilacja, identity, nacjonalizm, naród, nation, national identity, nationalism, tożsamość, tożsamość narodowa,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9961] [data modyf: 24-08-2015 14:52]
[2] Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości narodowych w 1952 roku na przykładzie Łemków osiedlonych na Ziemi Lubuskiej / Stefan Dudra // W: Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 81--94, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9893] [data modyf: 22-07-2015 10:00]
[3] Kurdowie i Kurdystan / Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram // W: Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations .- 2012, nr 1, s. 7--19 mapy.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9240] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[4] Kwestia narodowościowa w Kościele prawosławnym na terenie diecezji wrocławsko-szczecińskiej / Stefan Dudra // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 33, s. 80--93, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9371] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Metropolita Dionizy wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w cerkwi prawosławnej w Polsce w latach 1918-1939 / Stefan Dudra // W: Istoričnij Arhiv .- 2012, vipusk 8, s. 28-34
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9313] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Mitropolit Dionisij stosovno ukrains'kogo i bilorus'kogo pitanna v pravoslavnij cerkvi v Pol'ši (1918-1939) / Stefan Dudra // W: Istoričnij Arhiv .- 2012, vipusk 8, s. 28-34
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9324] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Niektóre aspekty polityki państwa wobec ludności ukraińskiej osiedlonej w ramach akcji "Wisła" na ziemi lubuskiej w latach 1947-1956 / Stefan Dudra // W: Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2012, 14 (2008-2011), s. 105--122
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9972] [data modyf: 26-09-2014 08:01]
[8] Kościół prawosławny na polskiej Łemkowszczyźnie po II wojnie światowej / Stefan Dudra // W: Acta Historica Neosoliensia .- 2011, tomus 12, s. 352--371 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9048] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Kościół prawosławny na terenie Polski południowo-wschodniej / Stefan Dudra // W: Limes: studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej .- 2011, 3-4, s. 208--227, ISSN: 1689-5002, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9045] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Zielonogórskie środowisko politologiczne / Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram // W: Młody Politolog .- 2011, Nr 1, s. 5--16
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9047] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[11] Życie oświatowe Łemków na Ziemi Lubuskiej / Stefan Dudra // W: Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 277--291, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9259] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[12] Kwestia metropolity Dionizego jako element polityki państwa wobec Cerkwi prawoslawnej w Polsce po drugiej wojnie światowej / Stefan Dudra // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2010, vol. 24, s. 70--83, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8739] [data modyf: 19-10-2010 11:27]
[13] Władze bezpieczeństwa wobec działalności metropolity Dionizego w latach 1945-1960 / Stefan Dudra // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 107--118, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8787] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Źródła nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji / Stefan Dudra, Piotr Pochyły // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 111--125, ISSN: 1899-2722, rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8871] [data modyf: 15-09-2014 09:08]
[15] Powstanie i rozwój Diecezji przemysko-nowosądeckiej / Stefan Dudra // W: Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] .- 2009, T. 4, s. 163--180
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9046] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Kształtowanie się struktury administracyjnej prawosławnej diecezji wrocławsko - szczecińskiej po II wojnie światowej / Stefan Dudra // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 103--126, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8237] [data modyf: 31-05-2010 14:39]
[17] Kościół prawosławny na Łemkowszczyźnie wobec akcji "Wisła" / Stefan Dudra // W: Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] .- 2007, T. 3, s. 41-50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8252] [data modyf: 03-12-2008 15:55]
[18] Kształtowanie się struktury administracyjnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na ziemiach zachodniej Polski w latach 1945 - 2000 / Stefan Dudra // W: Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2006, T. 12, s. 139--157
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8085] [data modyf: 21-02-2008 13:35]
[19] Praca duszpasterska wśród młodzieży prawosławnej na terenie Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej / Stefan Dudra // W: Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] .- 2006, T.2, s. 87--103
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8011] [data modyf: 30-11-2007 08:08]
[20] Akcja "Wisła" w powiecie głogowskim / Stefan Dudra // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej .- 2005, zeszyt nr 58, s. 3--4
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8017] [data modyf: 06-12-2007 11:45]
[21] Kościół prawosławny na ziemi legnickiej po II wojnie światowej / Stefan Dudra // W: Szkice Legnickie .- 2005, 26, s. 203--222
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Kształtowanie się prawosławnego życia religijnego ludności łemkowskiej na terenie diecezji wrocławsko-szczecińskiej / Stefan Dudra // W: Almanach Diecezjalny: [Rocznik Ośrodka Kukturt Prawosławnej w Gorlicach] .- 2005, T. 1, s. 152--178
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7572] [data modyf: 17-10-2006 10:54]
[23] Prawosławna Parafia Wszystkich Świętych w Głogowie / Stefan Dudra // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej .- 2004, zeszyt nr 57, s. 9--10
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8197] [data modyf: 29-09-2008 08:42]
[24] Łemkowie na Środkowym Nadodrzu (1947 - 1956) / Stefan Dudra // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 197--216, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7810] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu / Stefan Dudra // W: Rocznik Sądecki .- 1999, T. 26, s. 110--121
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Akcja "Wisła" na Łemkowszczyźnie / Stefan Dudra // W: Rocznik Sądecki .- 1998, T. 26, s. 86--100
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7573] [data modyf: 17-10-2006 11:05]
[27] Przesiedlenie ludności ukraińskiej na Ziemię Lubuską w ramach akcji "Wisła" / Stefan Dudra // W: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainoznawczego Uniwersytetu Wrocławskiego .- 1994, zeszyt 2, s. 22--41
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8016] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Prawosławna diecezja wrocławsko-szczecińska w latach 1951-2015, 2016. Stefan Dudra // W: 45 lat Parafii prawosławnej św. Mikołaja w Świdnicy. Historia Prawosławia na Dolnym Śląsku, materiały konferencji. -, Polska [b. m.], 2016, s. 29--44, ISBN: -
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22307] [data modyf: 21-10-2016 11:10]
[2] Życie religijne prawosławnych Łemków po wysiedleniu w ramach akcji "Wisła", 2007. Stefan Dudra // W: Łemkowie: historia i kultura : sesja naukowa, Szreniawa, 30 czerwca - 1 lipca 2007. Szreniawa, Polska Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego, 2007, s. 51--61, ISBN: 9788386624584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18590] [data modyf: 29-11-2007 14:08]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Situación politica de Espana a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI / (Red.) Stefan Dudra, Jan Iwanek, Eduard Tarnawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, 181 s. .- ISBN: 9788378424024
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5916] [data modyf: 22-07-2020 11:12]
[2] LEMKOVIA, BOJKOVIA, RUSÍNI - dejiny, súčasnosť, materiálna aduchovná kultúra / (Red.) Michal Šmigel', Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych .- Banská Bystrica : Vydavateľ Belianum, 2018, Tomus VII, 366 s. .- ISBN: 9788055715100
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5806] [data modyf: 29-05-2019 13:49]
[3] LEMKOVIA, BOJKOVIA, RUSÍNI - dejiny, súčasnosť, materiálna aduchovná kultúra. Tom VII, cz.2 / (Red.) Michal Šmigel', Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych .- Banská Bystrica : Vydavateľ:Belianum, 2018, 332 s. .- ISBN: 9788055715117
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5811] [data modyf: 29-05-2019 13:49]
[4] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2017, 2016, 170 s. .- ISBN: 9788365331137
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5671] [data modyf: 29-12-2017 10:14]
[5] Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku / (Red.) Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydawnictwo Morpho, 2017, 193 s. .- ISBN: 9788362352425
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5666] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[6] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki / (Red.) Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2017
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5659] [data modyf: 31-05-2019 11:30]
[7] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : --, 2016, r. 2015, 282 s. .- ISSN: 1734-1647
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5501] [data modyf: 21-10-2016 10:58]
[8] Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. VI] / (Red.) Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych, Oksana Kuzmenko, Paul J. Best, Michal Šmigel' .- Słupsk : TYRSA Sp. z o.o., 2016, 655 s. .- ISBN: 9788389085160
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5488] [data modyf: 21-09-2016 10:30]
[9] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Prawoslawna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska, 2015, r. 2014, 296 s. .- ISSN: 1734-1647
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5371] [data modyf: 04-11-2015 12:42]
[10] Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Chicago : print king, inc., 2015, 205 s. .- ISBN: 9780692585610
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5416] [data modyf: 17-02-2016 11:51]
[11] Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. V] / (Red.) Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur Izhevskyy, O. Kuzmanenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Šmigel' .- Słupsk - Zielona Góra - Svidnik : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 883 s. .- ISBN: 9788378421900
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5331] [data modyf: 31-08-2015 08:37]
[12] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Romowie / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, nr 3, 218 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5304] [data modyf: 02-09-2015 16:30]
[13] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Orthdruk, 2014, 2013
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5235] [data modyf: 02-09-2015 16:28]
[14] From Political and Historical Studies / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Stockholm : [b.d.], 2014, 157 s. .- ISBN: 9789163748769
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5198] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[15] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Tożsamość narodowa / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 2/2013, 196 s. .- ISSN: 2084-848X
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5234] [data modyf: 02-09-2015 16:23]
[16] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "druk-Ar", 2013, 2012, 112 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5148] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[17] Mała Encyklopedia Przemkowa / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak, Dariusz Dźwigaj, Waldemar Łapkowski .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2013, 131 s. .- ISBN: 9788360087763
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5149] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[18] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej / (Red.) Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram .- Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2013, 394 s. .- ISBN: 9788376881003
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5107] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[19] Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations / (Red.) Bernadetta Nitschke-Szram, Stefan Dudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 217 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4976] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[20] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2012, 2011, 145 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5025] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[21] Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / (Red.) Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigel' .- Słupsk - Zielona Góra : [b. w.], 2012, Tom IV, cz. 1 i 2, 669 s. .- ISBN: 9788360087633
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5002] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[22] Młody Politolog : Rocznik Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : --, 2011, nr 2 .- ISBN: 9788360087695
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5076] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[23] Młody Politolog : Rocznik Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, Nr 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4862] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[24] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Orthdruk, 2011, 2010
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4923] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[25] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Orthdruk, 2010, 2009
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4785] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[26] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2010, 2009, 155 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4784] [data modyf: 18-10-2010 12:00]
[27] Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / (Red.) Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigel' .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2010, Tom III, 358 s. .- ISBN: 9788360087459
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4781] [data modyf: 01-10-2010 11:11]
[28] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej / (Red.) Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke-Szram .- Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", 2010, 413 s. .- ISBN: 9788376880235
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4774] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[29] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Orthdruk, 2009, 2008, 219 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4632] [data modyf: 28-09-2009 09:23]
[30] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2009, 2008
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4661] [data modyf: 27-11-2009 11:45]
[31] Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku / (Red.) Stefan Dudra, Olgierd Kiec .- Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", 2009, 218 s. .- ISBN: 9788375070699
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4633] [data modyf: 30-09-2009 08:54]
[32] Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / (Red.) Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Iryna Betko, Michal Šmigel' .- Zielona Góra - Słupsk : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2009, Tom II, 248 s. .- ISBN: 9788360087381
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4629] [data modyf: 15-09-2009 11:38]
[33] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Białystok : Orthdruk, 2008, 2007, 205 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4483] [data modyf: 26-05-2008 15:11]
[34] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2008, 2007, 157 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4523] [data modyf: 29-09-2008 11:28]
[35] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Wrocław : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2007, 180 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / (Red.) Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński .- Legnica - Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", 2007, 534 s. .- ISBN: 9788391667705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Wrocław : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2006, 107 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4406] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Wrocław : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2005, 146 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "druk-Ar", 2005, 106 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej / (Red.) Andrzej Dudra, Stefan Dudra .- Wrocław : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2004
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4250] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Rocznik Przemkowski / (Red.) Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak .- Przemków : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2004, 106 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego / / Abp Jakub Kostiuczuk .- Warszawska Metropolia Prawosławna : Warszawa , 2018 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2018, s. 282--284
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Cerkiew prawosławna w Polsce. Ilustrowana historia / / Ks. Tomasz Stempa .- Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna , 2016 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2017, s. 258--261
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Dwie godziny. Wsppmnienia mieszkańcow Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji Wisła / / Marcin Gościk, Katarzyna Szewczuk, Olga Kuprianowicz i in. (red.) .- Biała Podlaska : Fundacja dialog narodów , 2013 (Rec.) Stefan Dudra // Istocznik .- 2017, s. 24--25
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596 / : Wydawnictwo Bratczyk , 2016 (Rec.) Stefan Dudra // Biuletyn Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu .- 2017, nr 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Obce pogranicze 1945-1946. Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechosłowackich / / Michal Šmigel', Bohdan Halczak .- Warszawa , 2015 (Rec.) Stefan Dudra // Studia Zachodnie .- 2016, t. 18, s. 417--419
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Ikonografia cerkwi prawoslawnej w Przemkowie. Analiza prac prof. Adama Stalony-Dob5rzańskiego / / Jaroslaw Szmajda .- Gorzów Wlkp. : - , 2014 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2015, r. 2014, s. 269--270
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Nasz Władyka / / Anna Demczuk (red.) .- Wrocław : - , 2013 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2015, r. 2014, s. 268--269
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Akcja "Wisła". Dokumenty i materiały / / Eugeniusz Misiło (wstęp, wybór i oprac. dokumentów) .- Warszawa , 2012 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2013, 2012, s. 265--266
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały / / Igor Hałagida (zebrał i oprac.) .- Warszawa (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2013, 2012, s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX-XXI wieku / / Ks. Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-Sosna .- Ryboły , 2012 (Rec.) Stefan Dudra // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 181--182
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty) / / I. Hałagida (zebrał i oprac.) .- Warszawa , 2011 (Rec.) Stefan Dudra // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 229--231
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Lemko Studies: A Handbook / / Bohdan Horbal .- New York , 2010 (Rec.) Stefan Dudra // Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 340--341
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Ukraińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne / / Jarosław Syrnyk .- Wrocław , 2008 (Rec.) Stefan Dudra // Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations .- 2012, nr 1, s. 207--209
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym / / Roman Dubec .- Gorlice , 2011 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2012, 2011, s. 279--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Chmury i słońce nad Łemkowyną / / Adam Barna .- Legnica , 2008 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2010, 2009, s. 187--188
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Dola Łemka / / Michał Oleśniewicz .- Legnica , 2008 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2009, 2008, s. 193--194
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Dymitrij Chylak (1866-1955). Prawosławnyj swiaszczennik i lemkiwskij patriota / / Adam Barna, Bogdan Horbal .- Legnica , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2009, 2008, s. 194--195
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej / / Samuel Huntington .- Kraków , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2009, 3, s. 129--131
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939) / / Grzegorz Jacek Pelica .- Lublin , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // Studia Zachodnie .- 2009, 11, s. 219--221
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Piorunka - Perunka i jej mieszkańcy / / Dymitr Rusynko, Adam Barna .- Legnica , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2008, 2007, s. 180--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Przemków. Szkice z dziejów miasta / / Zbigniew Fras, Wiesława Staniszewska .- Bydgoszcz , 2008 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Przemkowski .- 2008, 2007, s. 155--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Zagadnienie ukraińskie w powiecie lubińskim (1947 - 1989) / / Jarosław Syrnyk .- Lublin - Wrocław , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 215--218
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Życie Łemka / / Teodor Gocz .- Zyndranowa - Krosno , 2007 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej .- 2008, 2007, s. 179--180
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Z pamiętnika wysiedleńca. Wspomnienia / / Adam Barna .- Legnica , 2004 (Rec.) Stefan Dudra // Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2005 .- 2006, s. 124--125
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1989 / / Piotr Gerent .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski , 2003 (Rec.) Stefan Dudra // Szkice Legnickie .- 2004, T. 25, s. 357--360
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski