System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bogdan Ślusarz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Bogdan Ślusarz
Wydział: Wydział Prawa i Administracji
Jednostka: Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 35 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 68,44 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 18,44 (2,63) CZASOP: 12 (2) INNE-REC: 9 (9) KONF: 4 (2) RED: 25 (3,57)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,85 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
42,55 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 12,3 (1,76)    CZASOP: 10 (1,67)    INNE-REC: 4,5 (4,5)    KONF: 2 (1)    RED: 13,75 (1,96)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,77 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Strategia rozwoju miasta Żagań na lata 2015-2020 / Bogdan Ślusarz .- Żagań : Lubuski Instytut Badań i Innowacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 .- 147 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788387193270
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12819] [data modyf: 12-11-2015 13:45]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Trzydzieści lat minęło! / Bogdan Ślusarz
// W: Trzydzieści lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. B. Ślusarz .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018 - s. 11--32 .- ISBN: 9788365269201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20294] [data modyf: 27-08-2018 10:10]
[2] Budżet obywatelski - szanse i zagrożenia związane z jego realizacją, studium przypadku / Agnieszka Opalińska, Bogdan Ślusarz
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski / red. nauk B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017 - s. 231--242 .- ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19722] [data modyf: 11-01-2018 15:45]
[3] Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka .- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017 - s. 966--975 .- ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19437] [data modyf: 20-10-2017 10:20]
[4] List do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych / Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Państwo a gospodarka : informator o XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej rok szkolny 2016/2017 / red. S. Owsiak .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - s. 5--6 .- ISBN: 9788365269133
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18435] [data modyf: 29-11-2016 09:47]
[5] Wybrane aspekty polityki społecznej Unii Europejskiej: od polityki równościowej do zarządzania kulturą płci / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 4) - s. 254--275 .- ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17849] [data modyf: 09-05-2016 13:20]
[6] List do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych / Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy : informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - s. 5--6 .- ISBN: 9788365269010
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17323] [data modyf: 12-11-2015 12:00]
[7] Wybrane problemy współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" / Wiesław Hładkiewicz, Bogdan Ślusarz
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; 2) - s. 335--345 .- ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18313] [data modyf: 24-10-2016 11:54]
[8] Wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz
// W: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. M. Gorynia, S. Rudolf .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014 - s. 257--271 .- ISBN: 9788388700774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16448] [data modyf: 12-11-2015 14:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jubileusz XXX-lecia OWE przechodzi do historii - kolejna edycja pod hasłem "Wyzwania współczesnego rynku pracy" / Bogdan Ślusarz // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2017, nr 3, s. 5--6, ISSN: 1507-1383, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21736] [data modyf: 02-10-2017 14:15]
[2] Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raporty Komisji Europejskiej / Małgorzata Jażdżewska, Bogdan Ślusarz // Studia Administracyjne .- 2017, nr 9, s. 83--92, ISSN: 2080-5209, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: European Commission's, Komisja Europejska, cross-border cooperation, euroregions, euroregiony, współpraca transgraniczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.18276/sa.2017.9-07
[AWCZ-22906] [data modyf: 29-06-2018 11:57]
[3] Kolejna XXIX edycja rozstrzygnięta / Bogdan Ślusarz // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2016, nr 3, s. 3, ISSN: 1507-1383,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20793] [data modyf: 05-01-2017 10:05]
[4] The Main Directions of Activity of the PTE Branches / Bogdan Ślusarz // Bulletin Polish Economic Society .- 2016, no. 1 spec. ed., s. 36--39, ISSN: 1507-1383, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20614] [data modyf: 05-01-2017 09:57]
[5] Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz // Studia Administracyjne .- 2016, nr 8, s. 5--18, ISSN: 2080-5209, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: EU operational programs, EU structural funds, Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Lubuskie Regional Operational Program, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, health service, ochrona zdrowia, programy operacyjne Unii Europejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.18276/sa.2016.8-01
[AWCZ-21734] [data modyf: 02-10-2017 14:09]
[6] Olimpijczycy na start! / Bogdan Ślusarz // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego .- 2015, nr 3 spec., s. 3, ISSN: 1507-1383,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20794] [data modyf: 05-01-2017 10:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Współpraca nauki i biznesu w Polsce - dotychczasowe doświadczenia oraz wybrane praktyki / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 55--70, ISSN: 2081-2345, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, przedsiębiorstwa, współraca nauka przemysł,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10669] [data modyf: 19-04-2018 10:20]
[2] Różnorodność kulturowa a proces budowania mikrokultury na przykładzie relacji polsko-rosyjskich / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne .- 2014, Nr 845 (6), s. 181--195, ISSN: 2080-5209, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: culture, diversity managing, kultura, kultura organizacyjna, micro-culture, micro-culture in Polish-Russian relations, mikrokultura, mikrokultura stosunków polsko-rosyjskich, organizational culture, outside typologies of culture, typologie kultury, zarządzanie różnorodnością,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10536] [data modyf: 04-08-2017 11:16]
[3] Polityka regionalna w ramach programów transgranicznych Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne .- 2013, Nr 5, s. 257--279, ISSN: 2080-5209, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, cross-border cooperation, polityka regionalna, regional policy, współpraca transgraniczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9876] [data modyf: 12-11-2015 18:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nowe wyzwanie wobec samorządności lokalnej w Polsce - budżet obywatelski / Andrzej Małkiewicz, Bogdan Ślusarz // W: Regional'na politika: istoriâ, politiko-pravovi zasadi, arhitektura, urbanistika : Tretâ Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Zbirnik naukobih prac'. Kiiv, Ukraina, 2017 .- Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 102--106 .- ISBN: 9789664572863
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22842] [data modyf: 30-11-2017 11:13]
[2] Początki samorządu lokalnego w Polsce = Počatki miscevogo samovrâduvannâ u Polšči v 1990 r. / Andrzej Małkiewicz, Bogdan Ślusarz // W: Regional'na politika: zakonodavče reguliuvannâ ta praktična realizaciâ : druga mižnarodna naukobo-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina, 2016 .- Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Kiivc'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2016, s. 87--101 .- ISBN: 9789666544417
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22444] [data modyf: 16-01-2017 08:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Trzydzieści lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, 147 s. .- ISBN: 9788365269201
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5746] [data modyf: 27-08-2018 10:06]
[2] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Jerzy Kaźmierczyk, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, nr 6 .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5612] [data modyf: 10-08-2017 09:43]
[3] Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 333 s. .- ISBN: 9788387193836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5447] [data modyf: 04-08-2016 12:08]
[4] Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 220 s. .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5563] [data modyf: 28-03-2017 14:10]
[5] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / (Red.) Paweł Adamczyk, Iwona Dudzik, Stanisław Gliński, Stanisław Owsiak, Bogdan Ślusarz, Grzegorz Wałęga .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, nr 3 spec. .- ISSN: 1507-1383
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5376] [data modyf: 12-11-2015 12:15]
[6] Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji / (Red.) Anetta Barska, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 130 s. .- ISBN: 9788387193874
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5414] [data modyf: 04-08-2016 12:09]
[7] Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / (Red.) Janina Jędrzejczak-Gas, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 170 s. .- ISBN: 9788387193911
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5358] [data modyf: 04-08-2016 12:11]
[8] Współczesne problemy rozwoju regionalnego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, 178 s. .- ISBN: 9788387193959
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5257] [data modyf: 12-11-2015 14:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski