System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Mazurek-Popczyk (dawniej: Mazurek)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Justyna Mazurek-Popczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Genetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prevalence of intestinal and extraintestinal virulence markers among commensal Escherichia coli strains derived from human and pigs / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik
// W: Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości : in memorian Profesoris Tadeusz M. Lachowicz / red. G. Bugla-Płoskońska, E. Lonc .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2015 - s. 179--189 .- ISBN: 9788362563968
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18771] [data modyf: 20-02-2017 09:55]
[2] Wykorzystanie analizy statystycznej ilorazu szans (odds ratio) w badaniach wielolekoodporności / Justyna Mazurek-Popczyk, Katarzyna Baldy-Chudzik
// W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] / red. M. Traczewska, B. Kaźmierczak . T. 4 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 528--540 .- ISBN: 9788374938365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16578] [data modyf: 27-08-2015 11:41]
[3] Rozpowszechnienie genów fimbrii oraz integronów typu 1 u Escherichla coli ze ścieków oczyszczonych i wód odbieralnika / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Michał Stosik, Aneta Łuczkiewicz, Katarzyna Baldy-Chudzik
// W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska / pod red. T. M. Tarczewskiej . 3 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 405-412 [CD] .- ISBN: 9788374937504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15411] [data modyf: 05-08-2015 09:37]
[4] The characteristic of Escherichia coli strains identified in raw and treated sewage in the "Łącza" wastewater treatment plant, Lubuskie Region / Katarzyna Baldy-Chudzik, Paweł Pusz, Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik
// W: Microorganisms in the environment and environmental engineering from ecology to technology / K. Olańczuk-Neyman, H. Mazur-Marzec .- Lublin : The Commitee of Environmental Engineering Polish Academy of Science, 2010(64) - s. 7--15 .- ISBN: 9788389293886
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12582] [data modyf: 20-01-2011 11:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparison of Commensal Escherichia coli Isolates from Adults and Young Children in Lubuskie Province, Poland: Virulence Potential, Phylogeny and Antimicrobial Resistance / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Andrzej Myc, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, Vol. 15, s. 1--19, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adults, antimicrobial resistance, commensal Escherichia coli, phylogenetic grouping, virulence genes, young children
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15040617         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-22633] [data modyf: 12-04-2018 14:41]
[2] Complexity of Antibiotic Resistance in Commensal Escherichia coli Derived from Pigs from an Intensive-Production Farm / Justyna Mazurek, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // Microbes and Environments .- 2018, Vol. 33, no. 3, s. 242--248, ISSN: 1342-6311,
Słowa kluczowe: antibiotic resistance, commensal Escherichia coli, food production animals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1264/jsme2.ME17041         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-23373] [data modyf: 28-11-2018 11:38]
[3] Alginate based hydrogel for tissue regeneration: optimization, antibacterial activity and mechanical properties / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Karolina Winiarczyk, Justyna Mazurek-Popczyk // Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering .- 2017, Vol. 81, iss. 1, s. 35--40, ISSN: 1734-8412, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Antibacterial activity, Mechanical properties, Metronidazole, Silver nanoparticles, Sodium alginate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-21790] [data modyf: 19-01-2018 12:20]
[4] Antimicrobial Resistance in Commensal Escherichia coli from Pigs during Metaphylactic Trimethoprim and Sulfamethoxazole Treatment and in the Post-Exposure Period / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2015, Vol. 12, iss. 2, s. 2150--2163, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: E. coli, antimicrobial resistance, food production animals, metaphylaxis, resistance genes, transcription analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph120202150         Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-19904] [data modyf: 11-03-2016 09:22]
[5] Prevalence of virulence determinants and antimicrobial resistance among commensal Escherichia coli derived from dairy and beef cattle / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2015, Vol. 12, s. 970--985, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph120100970         Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-18804] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[6] Znane i nowe warianty patogennych Echerichia coli jako konsekwencja plastycznego genomu / Katarzyna Baldy-Chudzik, Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk // Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej .- 2015, Vol. 69, s. 345--361, ISSN: 0032-5449, , eISSN: 1732-2693, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geny wirulencji, horyzontalny transfer genów, lekooporność, patogenne E.coli, struktura filogenetyczna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19900] [data modyf: 10-03-2016 16:00]
[7] Phenotypic and genotypic characteristics of antibiotic resistance of commensal Escherichia coli isolates from healthy pigs / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Paweł Pusz, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy .- 2014, Vol. 58, no. 2, s. 211--218, ISSN: 0042-4870, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: antibiotic resistance, commensal E. coli, pigs, resistance genes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/bvip-2014-0031         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18823] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[8] Type 1 fimbriae in commensal Escherichia coli derived from healthy humans / Paweł Pusz, Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // Acta Biochimica Polonica .- 2014, Vol. 61, no. 2, s. 389--392, ISSN: 0001-527X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: commensal E. coli, gene expression, type 1 fimbriae
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-18803] [data modyf: 21-08-2015 09:19]
[9] Age as a factor infuencing diversity of commensal E. coli microfora in pigs / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // Polish Journal of Microbiology .- 2013, Vol. 62, no. 2, s. 165--171, ISSN: 1733-1331, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: BOX-PCR fingerprinting, commensal E. coli, healthy pigs, phylogenetic grouping, virulence genes profiles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17443] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[10] The phenotypic and genotypic characteristics of antibiotic resistance in Escherichia coli populations isolated from farm animals with different exposure to antimicrobial agnes / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // Polish Journal of Microbiology .- 2013, Vol. 62, no. 2, s. 173--179, ISSN: 1733-1331, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: Escherichia coli, animal production, antibiotic resistance, resistance genes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17444] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[11] Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych / Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek-Popczyk, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 139--143, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biological synthesis, metoda biologiczna, nanocząstki srebra, nanotechnologia, nanotechnology, silver, silver nanoparticles, srebro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16624] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Antibiotic resistance as a global health problem / Justyna Mazurek-Popczyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 11 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22861] [data modyf: 21-12-2017 11:57]
[2] Antybiotykooporność szczepów Escherichia coli w ściekach surowych i oczyszczonych / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: IX Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna - HYDROMICRO 2017. Olsztyn, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23044] [data modyf: 11-06-2018 14:14]
[3] Ocena właściwości funkcjonalnych oraz tempa uwalniania związków aseptycznych z hydrożeli o różnym stopniu usieciowania / Karolina Winiarczyk, Justyna Mazurek-Popczyk, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 102--103 .- ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, uwalnianie leku

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22655] [data modyf: 14-12-2017 10:28]
[4] Antibiotic resistance of Escherichia coli strains from different hosts and aquatic environments in Lubuskie voivodeship in Poland / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 21 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22399] [data modyf: 03-01-2017 10:23]
[5] Komensale szczepy Escherichia coli człowieka jako istotny rezerwuar czynników patogenności pozajelitowej i lekoodporności / Katarzyna Baldy-Chudzik, Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk // W: Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości : XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, Polska, 2016 .- - : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2016, s. 28
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22533] [data modyf: 20-02-2017 09:54]
[6] The comparison of E. coli strains derived from healthy sows and piglets: phylogenetic structure and prevalence of extraintestinal virulence genes / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2016 : proceedings of XVII conference. Warsaw, Polska, 2016 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2016, s. 20 .- ISBN: 9788375837049
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22539] [data modyf: 16-02-2017 12:14]
[7] Wpływ antybiotykoterapii na zróżnicowanie genetyczne komensalnych Escherichia coli u trzody chlewnej / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości : XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, Polska, 2016 .- - : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2016, s. 53
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22535] [data modyf: 20-02-2017 09:55]
[8] Zdolność do tworzenia biofilmu oraz identyfikacja markerów wirulencji związanych z autoagregacją i adhezja wśród komensalnych Escherichia coli pochodzących od zdrowych osób dorosłych / Ewa Bok, K. Walkowiak, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości : XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, Polska, 2016 .- - : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2016, s. 46
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22534] [data modyf: 20-02-2017 09:54]
[9] Class 1 integrons - the platforms for the dissemination of antibiotic resistance gene cassettes but not always for their expression / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2015 : proceedings of XVI conference : in memory of Professor J. H. Kunicki-Goldfinger. Warsaw, Polska, 2015 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2015, s. 102--105 .- ISBN: 9788375836486
Słowa kluczowe: antimicrobial resistance, commensal E. coli, integrons

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22541] [data modyf: 16-02-2017 12:25]
[10] Distribution of virulence determinants in relation to the phylogenetic structure among the Escherichia coli isolates from healthy adults / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2015 : proceedings of XVI conference : in memory of Professor J. H. Kunicki-Goldfinger. Warsaw, Polska, 2015 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2015, s. 45 .- ISBN: 9788375836486
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22540] [data modyf: 16-02-2017 12:22]
[11] Relacje pomiędzy strukturą filogenetyczną a rozpowszechnieniem genów wirulencji wśród komensalnych izolatów Esscherichia coli pochodzących od zdrowych dzieci / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska : III edycja. Łódź, Polska, 2015 .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 46 .- ISBN: 9788379699186
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22536] [data modyf: 16-02-2017 10:23]
[12] Występowanie kaset genowych lekoodporności w integronach klasy 1 a ich ekspresja / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska : III edycja. Łódź, Polska, 2015 .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 168 .- ISBN: 9788379699186
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22537] [data modyf: 16-02-2017 10:24]
[13] Prevalence and expression of intestinal virulence factors in phylogenetic structure of commensal Escherichia coli derived from cattle and pigs / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2014 : proceedings of the XV conference : in memory of Professor Marek Niemiałtowski. Warsaw, Polska, 2014 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2014, s. 71--74 .- ISBN: 9788375835939
Słowa kluczowe: Escherichia coli isolates, cattle, gene expression, pigs, virulence genes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22538] [data modyf: 16-02-2017 11:46]
[14] Prevalence and expression of intestinal virulence factors in phylogenetic structure of commensal Escherichia coli derived from cattle and pigs / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: XV Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnlogy - DIAGMOL 2014 : in memory of professor Marek Niemiałtowski. Warsaw, Polska, 2014 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2014, s. 71--74 .- ISBN: 9788375835939 .- [sesja posterowa]
Słowa kluczowe: Escherichia coli isolates, cattle, gene expression, pigs, virulence genes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21658] [data modyf: 25-08-2015 12:35]
[15] Rozpowszechnienie markerów patogenności jelitowej i pozajelitowej wśród komensalnych izolatów Escherichia coli pochodzących od człowieka oraz trzody chlewnej / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości : III ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2014, s. 35--36 .- [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21657] [data modyf: 25-08-2015 12:35]
[16] The participation of common region insertion sequences ISCR in the spread of resistance in commensal Escherichia coli / Justyna Mazurek-Popczyk, Zuzanna Musiał, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: XV Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnlogy - DIAGMOL 2014 : in memory of professor Marek Niemiałtowski. Warsaw, Polska, 2014 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2014, s. 138--141 .- ISBN: 9788375835939 .- [sesja posterowa]
Słowa kluczowe: ISCR elements, antibiotic resistance, commensal E. coli

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21659] [data modyf: 25-08-2015 12:35]
[17] The prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes in commensal Escherichia coli isolates / Justyna Mazurek-Popczyk, Daria Kujawa, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: XV Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnlogy - DIAGMOL 2014 : in memory of professor Marek Niemiałtowski. Warsaw, Polska, 2014 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2014, s. 142--145 .- ISBN: 9788375835939 .- [sesja posterowa]
Słowa kluczowe: commensal E. Coli, plasmid-mediated quinolone resistance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21660] [data modyf: 25-08-2015 12:35]
[18] Wykorzystanie analizy statystycznej ilorazu szans (odds ratio) w badaniach wielolekooporności / Justyna Mazurek-Popczyk, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska - EKO-DOK 2014 : VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Szklarska Poręba, Polska, 2014 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2014, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21656] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[19] Prevalance of pathogenic markers among E. coli strains identified in treated sewage / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Aneta Łuczkiewicz, Krystyna Olańczuk-Neyman, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: HYDROMICRO 2013 - VII Ogólnopolska konferencja hydrobiologiczna : Mikroorganizmy - Człowiek - Środowisko. Wrocław, Polska, 2013 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2013, s. 38--39 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20841] [data modyf: 07-09-2015 15:33]
[20] Distribution of class 1 integrons in commensal Escherichia coli isolates from swine / Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Paweł Pusz, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 140 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20701] [data modyf: 12-02-2013 09:33]
[21] Prevalence of antimicrobial resistance in population structure of commensal Escherichia coli isolated from healthy cattle / Paweł Pusz, Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2011 : proceedings of XII conference : in honour of Professor Karol Maramorosch. Warsaw, Polska, 2011 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, s. 130--133 .- ISBN: 9788375833164
Słowa kluczowe: antimicrobial resistance, commensal E. coli, phylogenetic structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20268] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Prevalence of antimicrobial resistance in population structure of commensal Escherichia coli isolated from healthy cattle / Paweł Pusz, Justyna Mazurek-Popczyk, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 53 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20282] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] The distribution of tetracycline resistance genes among commensal Escherichia coli isolated from healthy animal and human / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2011 : proceedings of XII conference : in honour of Professor Karol Maramorosch. Warsaw, Polska, 2011 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, s. 110--112 .- ISBN: 9788375833164
Słowa kluczowe: E. coli, commensal flora, tetracycline resistance genes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20267] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] The distribution of tetracycline resistance genes among commensal Escherichia coli isolated from healthy animal and human / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Michał Stosik, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 52 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20281] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Analiza rozpowszechnienia markerów patogenności wśród szczepów E. coli pochodzących od bydła / Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik, Andrzej Jurkowski, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik // W: III Polski Kongres Genetyki : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego : VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, Polska, 2010 .- Lublin : [brak wydawcy], 2010, s. 255 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19886] [data modyf: 20-01-2011 12:49]
[26] Heterogeneity of Escherichia coli strains derived from Sława Lake / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Katarzyna Baldy-Chudzik, Michał Stosik // W: Microorganisms in the environment from ecology to technology : 6th hydromicrobiological conference. Gdańsk - Gdynia, Polska, 2010 .- Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010, s. 41--42 [abstr.] .- ISBN: 9788360956212
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19883] [data modyf: 19-01-2011 14:26]
[27] The characteristic of Escherichia coli strains identified in raw and purified sewage in sewage-treatment plant "Łącza", Lubuskie Region / Katarzyna Baldy-Chudzik, Paweł Pusz, Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik // W: Microorganisms in the environment from ecology to technology : 6th hydromicrobiological conference. Gdańsk - Gdynia, Polska, 2010 .- Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010, s. 13 [abstr.] .- ISBN: 9788360956212
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19881] [data modyf: 19-01-2011 13:59]
[28] Wykorzystanie metody BOX-PCR fingerpriting oraz techniki elektroforezy denaturującej TGGE do rozdziału amplikonów regiona zmiennego genów 16S RRNA w analizach zróżnicowania Escherichcia coli / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik, Michał Stosik // W: Wyzwania współczesnej biologii : 25 lat Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego : konferencja jubileuszowa. Szczecin, Polska, 2010 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2010, s. 87 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19797] [data modyf: 02-11-2010 11:00]
[29] Heterogeneity and antibiotic-resistance of commensal E.coli in young children / Justyna Mazurek-Popczyk, Paweł Pusz, Piotr Gościański, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: X Jubilee conference on molecular biology in diagnostic of infectious diseases and biotechnology : in memory of Professor Zbigniew M. Szynkiewicz (1926-1999). Warsaw, Polska, 2009 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2009, s. 120--123 .- ISBN: 9788375831436
Słowa kluczowe: E. coli, antibiotic-resistance, genomic polymorphism, phylogenetic origin

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19459] [data modyf: 18-01-2010 13:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski