System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Marek Kopeć
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Data Mining w doborze parametrów układu testującego urządzenia EAZ / Izabela Skorupska, Marek Kopeć, Jan Jagielski
// W: Bazy danych - nowe technologie : bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 67--73 .- ISBN: 9788320616484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9167] [data modyf: 26-09-2015 11:44]
[2] Zapobieganie awariom na podstawie wiedzy uzyskanej z bazy danych / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Izabela Skorupska
// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności / red. nauk. Z.Kitowski, J.Lisowski .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2005 - s. 167--172 .- ISBN: 8387280798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7743] [data modyf: 26-09-2015 11:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 409--411, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13889] [data modyf: 17-06-2009 11:34]
[2] Statyczne i dynamiczne testowanie zabezpieczeń - ocena czasochłonności / Marek Kopeć, Andrzej Olencki // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 811--814 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Pick-up testing, Protection Relay Test Set, protection relays testing, sprawdzanie zabezpieczeń, tester zabezpieczeń, testowanie wartości rozruchowej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13101] [data modyf: 01-07-2008 14:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Weryfikacja eksperymentalna wyników badania symulacyjnego systemu testującego urządzenia EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 75--77, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] The influence of calibrator parameters in Electrical Power Protection Devices Testing Systems / Andrzej Olencki, Marek Kopeć // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 121--123, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, digital field controller, electrical power safety devices, kalibrator, mikroprocesorowy sterownik polowy, overcurrent protection, shortcircuit protection, urządzenia EAZ, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie zwarciowe
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11017] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zastosowanie algorytmów genetycznych do ustalania parametrów układu testującego urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 131--133, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, automatyka zabezpieczeniowa, awaria, system testujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10358] [data modyf: 26-09-2015 11:44]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwiązywanie problemów decyzyjnych metodami sztucznej inteligencji / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Izabela Skorupska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej .- 2007, R. 48, nr 169 K/1, s. 215--221, ISSN: 0860-889X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metody sztucznej inteligencji, problem decyzyjny, proces decyzyjny, sztuczna inteligencja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7966] [data modyf: 26-09-2015 11:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 75--77
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19225] [data modyf: 19-06-2009 11:48]
[2] Testowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Marek Kopeć // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 201--206 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18055] [data modyf: 24-10-2006 10:33]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski