System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] L'universo labirintico nella narrativa di Primo Levi / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 209 s. .- ISBN: 9788378420248
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11218] [data modyf: 28-11-2012 11:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Grzechy powszednie i śmiertelne", czyli Oriana Fallaci za kulisami Hollywood i Cinecittá / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze / red. nauk. Dorota Kulczycka . tom 13 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego) - s. 133--142 .- ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20944] [data modyf: 17-06-2019 09:03]
[2] Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną: idiostyl wczesnych książek Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 277--288 .- ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20879] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[3] "Spojrzeć za zamknięte drzwi nieba". Wyścig kosmiczny oczami Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Przestworza. Literatura i konteksty kulturowe / red. nauk. Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - (Przestrzeń w kulturze współczesnej ; T. 5) - s. 154--164 .- ISBN: 9788380182240
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20977] [data modyf: 09-07-2019 09:41]
[4] "Jesteście najlepszym, co mam". Oriana Fallaci jako córka / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan . Tom 11 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego) - s. 133--147 .- ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21047] [data modyf: 11-09-2019 11:08]
[5] "Ten, którego będę nazywać moim bratem". Przyjaźń według Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze / red. nauk. Alina Jackiewicz, Marzena Będkowska-Obłąk .- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018 - s. 163--176 .- ISBN: 9788378805052
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20152] [data modyf: 03-06-2019 11:33]
[6] "Anche la pietra e stata arsa dal fuoco". Il fuoco e la morte in "Niente e cosi sia" di Oriana Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell'arte italiana e polacca : approccio interdisciplinare e interculturale / a cura di Katarzyna Kwapisz-Osadnik .- Firenze - Katowice : Franco Cesati Editore, University of Silesia Press, 2017 - s. 199--212 .- ISBN: 9788876676277
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19638] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
[7] "Excusatio non petita", czyli wprowadzenie do tomu i tegoż usprawiedliwienie / Davide Artico, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Płynne Włochy .- Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2017 - s. 9--15 .- ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18842] [data modyf: 03-06-2019 11:55]
[8] Granice moralności w polityce: "Książe" Niccolo Machiavellego / Beata Dąbrowska, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Płynne Włochy .- Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2017 - s. 44--58 .- ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18843] [data modyf: 03-06-2019 11:55]
[9] "Ja zakochana w życiu, a Ty zakochany w śmierci" - Pier Paolo Pasolini według Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Światło - cień. Językowy wymiar kontrastu / pod red. Marzeny Będkowskiej-Obłąk i Aliny Jackiewicz .- Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2017 - s. 139--153 .- ISBN: 9788365705334
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19628] [data modyf: 03-06-2019 11:26]
[10] "Jestem florentynką". Meandry tożsamości Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność / pod red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 - s. 192--206 .- ISBN: 9788380181243
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19148] [data modyf: 03-06-2019 09:46]
[11] "Niente quanto una guera ingiusta, frantuma la dignita dell' uomo". Il volto dell'arto in niente e cosi sia e saigon e cosi sia di oriana fallaci. / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Dal nemico alla coralitá : Immagini ed esperienze dell?altro nelle rappresentazioni della guerra degli ultimi cento anni / Alessandro Baldacci .- - : LoGisma editore, 2017 - s. 249--257 .- ISBN: 9788897530923
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20150] [data modyf: 03-06-2019 11:33]
[12] Oswajanie labiryntu: Stany Zjednoczone według Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Przestrzeń w kulturze współczesnej : Literaura. Teatr. Film / pod red. Darii Mazur, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 - s. 238--250 .- ISBN: 9788380181021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18762] [data modyf: 15-02-2017 11:16]
[13] Śmierć rozumu i współczucia. Polemika z Orianą Fallaci po 2001 roku / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Przestrzenie komunikacji. Technika - język - kultura / pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody .- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015 - s. 159--176 .- ISBN: 9788378802020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16689] [data modyf: 12-03-2015 11:16]
[14] "Wszyscy ludzie są jednacy". Oriana Fallaci - ta inna / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Obce / inne / pod red. Aliny Jackiewicz i Agaty Pogorzelskiej-Kliks .- Gliwice : Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, 2015 - s. 85--110 .- ISBN: 9788360837979
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18299] [data modyf: 24-10-2016 09:08]
[15] "Żelazne motyle". Inna strona kobiecości według Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: "Obcy świat" w dyskursie europejskim* / red. nauk. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka . tom 4 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 27--52 .- ISBN: 9788378421771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17035] [data modyf: 16-07-2015 09:25]
[16] Nieznośna lekkość bytu według Negramaro / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Unisono w wielogłosie V : W stronę typologii i terminologii rocka / pod red. Radosława Marcinkiewicza .- Sosnowiec : Wydawnictwo GAD Records, 2014 - s. 117--132 .- ISBN: 9788361637202
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18300] [data modyf: 24-10-2016 09:15]
[17] Problem poprawności politycznej w ostatnich publikacjach Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Tożsamość Europejczyków / pod red. Ewy Borkowskiej, Beaty Wojewody .- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014(1) - s. 179--198 .- ISBN: 9788378802204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16288] [data modyf: 10-10-2014 09:59]
[18] Recepcja i wpływy Eugeniusza Sue we Włoszech / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja* / red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska . t. 3 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 363--372 .- ISBN: 9788378421610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16604] [data modyf: 31-08-2015 10:12]
[19] "To szaleńcy tworzą historię". Aleksandros Panagulis w twórczości Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Historia i historie* / red. Dorota Kulczycka, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. ; t. 2) - s. 151--178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16287] [data modyf: 10-10-2014 09:48]
[20] Cyrk, teatr, peryferie - Renato Zero i jego Niedoskonały / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Unisono w wielogłosie IV : Rock a media / pod red. Radosława Marcinkiewicza .- Sosnowiec : Wydawnictwo GAD Records, 2013 - s. 168--177 .- ISBN: 9788361637196
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16283] [data modyf: 10-10-2014 09:34]
[21] "Ta miłość to komora gazowa". Obraz miłości w piosenkach Gianny Nannini / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Unisono w wielogłosie 3 : rock a korespondencja sztuk / pod red. Radosława Marcinkiewicza .- Sosnowiec : Wydaw. GAD Records, 2012 - s. 246--256 .- ISBN: 9788361637189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14913] [data modyf: 07-09-2015 09:58]
[22] Mechanizmy władzy w KL Auschwitz według Prima Leviego / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Władca, władza : literackie doświadczenia Europejczyków: wiek XX i XXI / red. nauk. Mateusz Poradecki, współpraca Marta Szymor-Rólczak .- Łódź : Katedra Edytorstwa, Uniwersytet Łódzki, 2011 - s. 169--180 .- ISBN: 9788392818557
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14912] [data modyf: 28-11-2012 11:13]
[23] La morte come verifica della vita in Tristano muore di Antonio Tabucchi / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna / a cura di Krystyna Wojtynek-Musik .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009 - s. 183--200 .- ISBN: 9788322619056
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14671] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] "Anima mundi" ovvero la femminilitá secondo Carl Gustav Jung / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana / Raccolta di saggi a cura di Krystyna Wojtynek - Musik .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 - s. 7--15 .- ISBN: 8392277805
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9052] [data modyf: 06-02-2008 13:34]
[25] Eros e Thanatos dai volti femminili: L'archetipo delle sorelle in "Forse che sí forse che no" di Gabriele D'Annunzio / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana / Raccolta di saggi a cura di Krystyna Wojtynek - Musik .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 - s. 43--58 .- ISBN: 8392277805
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9053] [data modyf: 06-02-2008 13:36]
[26] "Jestem centaurem". Twórczość Prima Leviego / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Wielokulturowość: postulat i praktyka / pod red. Leszka Dronga i Wojciecha Kalagi .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2291) - s. 195--206 .- ISBN: 8322614063
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] La rabbia e la ragione in una lente americano - europea. Dopo l' 11 settembre 2001 / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes / Textes établis par Krzysztof Jarosz .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2323) - s. 233-246 .- ISBN: 8322614268
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9055] [data modyf: 06-02-2008 13:36]
[28] Le ombre notturne dell'amore in "Forse che sí forse che no" di Gabriele D'Annunzio / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana / a cura di Krystyna Wojtynek - Musik .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2271) - s. 16--28 .- ISBN: 8322613849
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9054] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Homo viator - "La tregua" di Primo Levi / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento / Raccolta di saggi a cura di Krystyna Wojtynek - Musik .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002 - s. 110--150 .- ISBN: 8391823806
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Il trauma dei Lager nazisti ne "I sommersi e i salvati" di Primo Levi / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
// W: L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento / a cura di Krystyna Wojtynek - Musik .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1917) - s. 45--60 .- ISBN: 832261019X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9049] [data modyf: 06-02-2008 13:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Elogio dell'entropia: Insciallah di Oriana Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // Mnemosyne, o la costruzione del senso .- 2019, s. 173--187, ISSN: 2031-8502,
Słowa kluczowe: Authobiography, Caos, Entropy, Fallaci, Metaliterary games
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24231] [data modyf: 09-07-2019 09:21]
[2] "L'eta d'oro della Vita". La vecchiaia di Oriana Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // Studia Romanica Posnaniensia .- 2018, 45, nr 3, s. 49--58, ISSN: 2084-4158, , eISSN: 0137-2475, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Italian narrative, Oriana Fellaci, illnes, motherhood, old age
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 0.14746/strop.2018.453.005
[AWCZ-23229] [data modyf: 29-10-2018 09:01]
[3] Reportaż a emocje na przykładzie "Quel giorno sulla Luna" Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // Literaturoznawstwo .- 2017, nr 11, s. 99--114, ISSN: 1897-340X, , eISSN: 2451-1595, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: autoprezentacja, eksplicytny model narratywizacji afektu, emocjonalność, reportaż, subiekywizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23230] [data modyf: 29-10-2018 09:38]
[4] L'insularitá femminile ne II sesso inutile di Oriana Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana .- 2015, nr 10, s. 183--196, ISSN: 1898-2433, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Oriana Fallaci, insularity, island, woman
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21043] [data modyf: 15-02-2017 11:30]
[5] "La sposa non conta". Il matrimonio islamico tradizionale secondo Oriana Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana .- 2014, 9, s. 88--99, ISSN: 1898-2433, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Fallaci, Islam, child bride, marriage, rites of passage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20522] [data modyf: 24-10-2016 08:46]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Ale czy nic jest lepsze niż cierpienie?". Życie i śmierć w "Liście do nienarodzonego dziecka" Oriany Fallaci / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // W: Wrocławskie Studia Erazmiańskie .- 2013, z. VII, s. 343--360, ISSN: 2080-332X,
Słowa kluczowe: Fallaci, List do nienarodzonego dziecka, śmierć, życie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10022] [data modyf: 22-07-2015 09:40]
[2] Anatomia di uno sdegno / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica Silesiana .- 2012, No 7, s. 225--236, ISSN: 1898-2433, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Eurabia, Fallaci, Islam, expansion, pamphlet,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9673] [data modyf: 09-10-2013 12:33]
[3] Ľibridismo nelľopera primoleviana / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // W: Studia Romanica Posnaniensia .- 2008, 35, s. 93--101, ISSN: 0137-2475, : bibliogr.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8338] [data modyf: 12-06-2010 12:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Il doppio doppio: Caso di Primo Levi / Ewa Tichoniuk-Wawrowicz // W: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana : Atti del Convegno Internazionale Dubrovnik, 8-11 settembre 2004. Dubrovnik, Chorwacja, 2004 .- Zagreb : Facoltá di Lettere e Filosofia dell'Universitá di Zagabria, 2008, s. 449--459 .- ISBN: 9789531752626 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19108] [data modyf: 25-03-2009 16:24]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Płynne Włochy / (Red.) Ewa Tichoniuk-Wawrowicz .- Katowice : Wydawnictwo GNOME, 2017 .- ISBN: 9788363268459
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5557] [data modyf: 31-05-2019 11:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski