System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Arletta Szmorhun
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 50 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dispositive des Genus. Das weibliche Geschlecht im strukturellen Machtgefüge, 2020. Arletta Szmorhun, Mirosław Kowalski, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 179 s. (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur Band 2), ISBN: 9783847111993,
Kod: MON-WII-H    BibTeX   (pkt: 300)
[WZ-15436] [data modyf: 24-07-2020 14:19]
[300] [1]
[2] Häusliche Gewalt in der deutschsprachigen Literatur des 21. Jahrhunderts, 2016. Arletta Szmorhun, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 270 s. , ISBN: 9788378422235, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12999] [data modyf: 11-03-2016 12:48]
[3] Erfahrung und Erinnerung in der poetischen Sprache von Peter Paul Wiplinger, 2008. Arletta Szmorhun, Grünbach und Wrocław : Edition Geschichte der Heimat, Oficyna Wydaw. ATUT 233 s. , ISBN: 97839024275119,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8619] [data modyf: 07-07-2008 10:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Jüdische(r) Fremdkörper. Rassistische Stigmatisierungs- und Ausschließungspraktiken in Julia Francks "Die Mittagsfrau", Arletta Szmorhun
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 173--184, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21478] [data modyf: 30-04-2020 11:26]
[75] [1]
[2] Martin Luthers Auffasung von Weiblichkeit, Körperlichkeit und Sexualität, Arletta Szmorhun
// W: Die Reformation 1517 : Zwischen Gewinn und Verlust, 2020. / Hg. Cezary lipiński, Wolfgan Brylla . Band 66, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht (Refo500 Academic Studies), s. 289--302, ISBN: 9783525564813
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21304] [data modyf: 27-01-2020 09:24]
[75] [1]
[3] Kościół i przemoc. Heinricha Bölla de(kon)strukcja katolicyzmu instytucjonalnego, Arletta Szmorhun
// W: Pisząc, zmieniam świat. : Heinrich Böll czytany współcześnie, 2019. / red. nauk. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 121--139, ISBN: 9788324235285
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20905] [data modyf: 23-05-2019 09:44]
[20] [1]
[4] Frauenkörper als Tauschobjekt. Literarische Inszenierungen von Prostituiertenfiguren in Hans Falladas "Der Alpdruck" und Hans Werner Richters "Du sollst nicht töten", Arletta Szmorhun
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2018. / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, s. 236--250, ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19957] [data modyf: 23-05-2019 09:55]
[20] [1]
[5] Kirche und Gewalt. Heinrich Bölls De(kon)struktion des institutionellen Katholizismus, Arletta Szmorhun
// W: Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen, 2018. / Hg. Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, s. 185--203, ISBN: 9783847108641
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-20274] [data modyf: 23-05-2019 10:01]
[75] [1]
[6] Familie als 'Kriegsschauplatz' - Zu weiblichen Destruenten häuslichen Friedens bei Julia Franck, Arletta Szmorhun
// W: Zwischen Kontinuität und Modernität : Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, 2016. / Ewa Żebrowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska (Hrsg.), Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 240--252, ISBN: 9788364020353
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17918] [data modyf: 30-05-2016 14:11]
[7] Sprache und Gewalt - Zum Störpotenzial familiärer Kommunikation am Beispiel literarischer Darstellungen, Arletta Szmorhun
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 193--211, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17724] [data modyf: 01-04-2016 12:56]
[8] Der "Herrschaftsraum Familie" in der neuesten deutschsprachigen Literatur, Arletta Szmorhun
// W: Literaturwissenschaft - Raum und Medialität, 2013. / Wojciech Kunicki, Jolanta Szafarz, Irena Światłowska-Prędota (Hrsg.), Wrocław - Dresden : Neisse Verlag (Sprache, Literatur, Kultur im germanistischen Gefüge Band 2), s. 231--240, ISBN: 9788374329347
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15599] [data modyf: 17-10-2013 14:32]
[9] Paradiesische Metamorphosen bei Dagmar Nick, Leonie Ossowski und Ingo Schulze, Arletta Szmorhun
// W: Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster, 2013. / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Literaturwissenschaft Band 35), s. 61--72, ISBN: 9783865964359
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15581] [data modyf: 07-10-2013 11:02]
[10] Zerbrechlichkeit des Gefühls. Über den Zustand der Liebe in lyrischen Texten von Peter Paul Wiplinger, Arletta Szmorhun
// W: Konstrukte und Dekonstruktionen : Aufsätze und Skizzen zur österreichischen Literatur, 2013. / Herausgegeben von Edward Białek, Arletta Szmorhun, Iwan Zymomrya, Dresden - Drohobytsch : Neisse Verlag (Reihe Österreichische Bibliothek - Biblioteka Austriacka), s. 247--257, ISBN: 9783862761074
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15637] [data modyf: 13-11-2013 11:43]
[11] Desertion und Maskerade - Zur Randexistenz und Grenzüberschreitung in Gerhard Fritschs "Fasching" (1967), Arletta Szmorhun
// W: Störungen im Raum - Raum der Störungen, 2012. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 301--311, ISBN: 97838253600283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14686] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Körper als Erinnerungsort - Zu jüdischen Mädchenschicksalen im 2. Weltkrieg bei Nechama Tec, Alona Frankel und Ruth Klüger, Arletta Szmorhun
// W: Kriegskindheiten und Erinnerungsarbeit : Zur historischen und literarischen Verarbeitung von Krieg und Vertreibung, 2012. / Herausgegeben von Carsten Gansel und Paweł Zimniak, Berlin : Erich Schmidt Verlag (Philologische Studien und Quellen Heft 235), s. 185--192, ISBN: 9783503137039
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14293] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Lilith, eine Metamorphose. Dagmar Nicks biblisch-narrative Geschlechtsinszenierungen, Arletta Szmorhun
// W: Schlesien Erlesen : Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts: Festgabe für Monika Taubitz zum 75. Geburtstag, 2012. / Herausgegeben von Edward Białek und Jan Pacholski, Dresden : Neisse Verlag, s. 259--273, ISBN: 9783862760763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14902] [data modyf: 26-11-2012 12:54]
[14] Männer, Frauen, gender-Taumel. Zu deutsch-polnischen Geschlechterbeziehungen in der neuesten deutschen Literatur, Arletta Szmorhun
// W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung, 2012. / Anna Kochanowska - Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec, Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Posener Beiträge zur Germanistik Band 31), s. 221--228, ISBN: 9783631620229
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14396] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Ursula Höntsch (1934-2000) i jej "zasada pamięci", Arletta Szmorhun
// W: Litteraria Lignicensis : rozprawy i szkice o kulturze literackiej dawnej Legnicy, 2012. / red. Edward Białek i Piotr Niemiec, Wrocław : Quaestio, s. 119--127, ISBN: 9788362571277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14710] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Erzählte Gefühle - Erinnerte De(kon)struktionen von Beziehungen in Hans Werner Richters "Ein Julitag", Arletta Szmorhun
// W: "Es sind alles Geschichten aus meinem Leben" : Hans Werner Richter als Erzähler und Zeitzeuge, Netzwerker und Autor, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel und Werner Nell, Berlin : Erich Schmidt Verlag (Philologische Studien und Quellen), s. 139--148, ISBN: 9783503122660
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12890] [data modyf: 25-05-2011 09:38]
[17] Internat als Züchtigungsanstalt - Zur weiblichen Adoleszenz im Roman "Die Kloserschule" (1968) von Barbara Frischmuth, Arletta Szmorhun
// W: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 383--395, ISBN: 9783825357917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13583] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Rolf Dieter Brinkmanns Konstruktion und Destruktion des weiblichen Körpers, Arletta Szmorhun
// W: Medialität der Kunst. Rolf Dieter Brinkmann in der Moderne, 2011. / Markus Fauser (Hg.), Bielefeld : transcript Verlag, s. 257--269, ISBN: 9783837615593
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12933] [data modyf: 14-06-2011 10:38]
[19] Polski Blues. Zur literarischen Polenwahrnehmung bei Janosch, Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 109--122, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12779] [data modyf: 14-03-2011 09:02]
[20] "Wie nah und wie fern ist Mauthausen? (1992) Zur Erinnerung an den Nationalsozialismus in den Texten von Elisabeth Reichart, Arletta Szmorhun
// W: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, 2010. / Carsten Gansel, Paweł Zimniak (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 419--429, ISBN: 9783899717389
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12105] [data modyf: 07-07-2010 14:11]
[21] Zwischen Heimat und Fremde. Zum "Prinzip Erinnerung" in den Texten von Ursula Höntsch, Arletta Szmorhun
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 171--187, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12780] [data modyf: 14-03-2011 09:17]
[22] Real - Sozialismus im Alltag. Zu Reiner Kunzes dokumentarischen Prosaskizzen "Die wunderbaren Jahre", Arletta Szmorhun
// W: Rhetorik der Erinnerung - Literatur und Gedächtnis in den >geschlossenen Gesellschaften< des Real - Sozialismus, 2009. / Carsten Gansel (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien 1), s. 127--139, ISBN: 9783899715439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11005] [data modyf: 27-03-2009 09:59]
[23] Selbsterfahrung und Fremdbestimmung - Zur Fluktuation weiblicher Identität in Hans Falladas "Alpdruck", Arletta Szmorhun
// W: Hans Fallada und die literarische Moderne, 2009. / Carsten Gansel, Werner Liersch (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 163--172, ISBN: 9783899716894
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11185] [data modyf: 22-07-2009 10:06]
[24] morire in levitate - Zu geschlechtsspezifischen Ich-Konstruktionen bei Marlene Streeruwitz, Arletta Szmorhun
// W: Ich-Konstruktionen in der zeitgenössischen österreichischen Literatur, 2008. / herausgegeben von Joanna Drynda, Poznań : Wydaw. "Rys", s. 163--172, ISBN: 9788360517307
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10865] [data modyf: 06-02-2009 09:27]
[25] Śląski "dialekt pamięci" - "utracona" prowincja jako obiekt emocjonalny, Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak
// W: Śląsk jako prowincja literacka : literatura między regionalizmem i uniwersalizmem, 2008. / pod red. Małgorzaty Kęsickiej i Józefa Zapruckiego, Jelenia Góra : Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", s. 125-133, ISBN: 9788392354581
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11035] [data modyf: 16-04-2009 13:04]
[26] Zwischen Heimat und Fremde. Zum "Prinzip Erinnerung" in den Texten von Ursula Höntsch, Arletta Szmorhun
// W: Literarisches Liegnitz, 2008. / herausgegeben von Edward Białek und Hubert Unverricht, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 217--232, ISBN: 9783940310293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10468] [data modyf: 29-09-2008 11:36]
[27] Zerbrechlichkeit des Gefühls. Über den Zustand der Liebe in lyrischen Texten von Peter Paul Wiplinger, Arletta Szmorhun
// W: Der Hüter des Humanen : Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburstag, 2007. / Herausgegeben von Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 239--248, ISBN: 9783940310132
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9603] [data modyf: 06-02-2008 13:48]
[28] Peter Paul Wiplingers Poetik des Humanen, Arletta Szmorhun
// W: Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 : Fallstudien, 2006. / Hg. Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag (Orbis Linguarum B. 49), s. 407--423, ISBN: 8374321288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9548] [data modyf: 06-02-2008 14:24]
[29] Zwischen Anpassung und Auflehnung. Zum außerästhetischen Kontext der Prosa von Ursula Höntsch, Arletta Szmorhun
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 125--142, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9547] [data modyf: 06-02-2008 14:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ost - Rest - West. Identitätsentwürfe und Fremdheitsbilder in "Hausers Zimmer" von Tanja Dückers / Arletta Szmorhun, 2019. Thalloris 3/2018, 119--131, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Tanja Drückers, ambivalence, culture, disturbances, exclusion, family, identity, inclusion, nation, otherness
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24870] [data modyf: 27-01-2020 14:34]
[5] [1]
[2] Unerwünschtes Geschlecht. Familiäre Konstruktionen des Fremden bei Julia Frank und Heike Engel / Arletta Szmorhun, 2017. Thalloris, 2, 103--116, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: abuse, alienation, denigration, discrimination, family, rejection, sex
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23117] [data modyf: 27-09-2018 10:36]
[5] [1]
[3] Staatsmacht und Familiengewalt - Zuliterarischen Inszenierungen von häuslichen Bedrohungssituationen und Unsicheheitslagen im Kontext politischer Systeme / Arletta Szmorhun, 2016. Thalloris, nr 1, 257--265, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: family, hegemony of masculinity, violence, woman
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21280] [data modyf: 20-04-2017 09:20]
[4] Macht und Ohnmacht - Zu Erscheinungsformen häuslicher Gewalt bei Birgit Vanderbeke und Bastienne Voss / Arletta Szmorhun, 2013. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich, nr 2, 271--280
Słowa kluczowe: Bastienne Voss, Birgit Vanderbeke, family, gender hierarchy, violence
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18500] [data modyf: 21-02-2017 09:08]
[5] Goldzahn - Latrinengestank - Hühnerdreck: Zu Alltagsverfremdungen im fiktionalen Polen - Raum bei Janosch / Arletta Szmorhun, 2009. Seminar : A Journal of Germanic Studies No. 3, Vol. 45, 194--208
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-14776] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Polski Blues - Zur literarischen Polenwahrnehmung bei Janosch / Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak, 2008. Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, 1, 110--119 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12997] [data modyf: 14-05-2008 13:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Krieg und Eros. Zu textlichen Körperverhandlungen bei Hans Werner Richter / Arletta Szmorhun // W: Orbis Linguarum .- 2015, Vol. 42, s. 213--221, ISSN: 1426-7241, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: body, eros, violence, war, ware, woman,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10277] [data modyf: 03-11-2015 10:44]
[2] Sexualitäts- und Körperdiskurs in der neuesten deutschsprachigen Literatur / Arletta Szmorhun // W: Orbis Linguarum .- 2013, Vol. 39, s. 107--115, ISSN: 1426-7241,
Słowa kluczowe: body, lust, pleasure, satisfaction, sexuality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9856] [data modyf: 22-07-2015 09:40]
[3] "Polski blues" Janoscha czyli Literatura piękna inaczej / Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2010, Vol. 36, s. 325--334, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8829] [data modyf: 05-02-2013 12:04]
[4] Hans Falladas 'Alpdruck' im Raster der Geschlechtermatrix / Arletta Szmorhun // W: Studia Niemcoznawcze .- 2009, T. 41, s. 329--349, ISSN: 0208-4597, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8380] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Lilith, eine Metamorphose - Dagmar Nicks biblisch - narrative Geschlechtsinszenierungen / Arletta Szmorhun // W: Studia Niemcoznawcze .- 2008, T. 39, s. 277--289, ISSN: 0208-4597,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8215] [data modyf: 21-10-2008 15:07]
[6] Peter Paul Wiplinger im Gespräch mit Arletta Szmorhun / Arletta Szmorhun // W: Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 25, s. 171--187, ISSN: 1426-7241,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7998] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sexualität und Körperlichkeit in der Prosa von Elisabeth Reichart, Marlene Streeruwitz und Julia Franck, 2010. Arletta Szmorhun // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Warszawa, Polska Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2012, s. 307--312, ISBN: 9783631632024
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20745] [data modyf: 28-02-2013 11:46]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konstrukte und Dekonstruktionen : Aufsätze und Skizzen zur österreichischen Literatur / (Red.) Edward Białek, Arletta Szmorhun, Iwan Zymomrya .- dresden - Drohobytsch : Neisse Verlag, 2013, 498 s. .- ISBN: 9783862761074
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5143] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
[2] Piękna zasada: wiersze/ Therese Chromik / (Red.) Arletta Szmorhun .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2007, 93 s. .- ISBN: 9788374322904
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4404] [data modyf: 18-02-2010 12:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Zwischen Einflussangst und Einflusslust. Zur Auseinandersetzung mit der Tradition in der österreichischen Gegenwartsliteratur / / Joanna Drynda, Alicja Krauze-Olejniczak, Sławomir Piontek (Hrsg.) .- Wien : Praesens , 2017 (Rec.) Arletta Szmorhun // Thalloris .- 2017, Vol. 2, s. 321--325
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Lebenszeichen/ Znaki życia / / Peter Paul Wiplinger; red. Edward Białek .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe , 2003 (Rec.) Arletta Szmorhun // Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 25, s. 422--425
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski