System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Pochyły
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 52 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP, 2019. Dariusz Góra, Krzysztof Łabędź, Piotr Pochyły, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 154 s. , ISBN: 9788376144474,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15225] [data modyf: 10-12-2019 11:26]
[58] [0,58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O potrzebie refleksji nad problematyką wojny i pokoju, Roman Sapeńko, Piotr Pochyły
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017. / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 9--21, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19673] [data modyf: 03-07-2019 11:17]
[14,2] [0,71]
[2] Polska polityka zagraniczna w reakcji na trzy kryzysy w Europie - analiza 'mini' exposé ministra Witolda Waszczykowskiego z 2016 r., Piotr Pochyły
// W: Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany, 2017. / red. nauk. Janusz Golinowski, Sławomir Sadowski, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 113--128, ISBN: 9788380181748
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19924] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[20] [1]
[3] Problematyka bliskowschodnia w "Informacjach" ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku - porównawcza analiza exposé ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej [...], Piotr Pochyły
// W: Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń, 2016. / red. M. Pietrasik, M. Stelmach, K. Żakowski, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 181--202, ISBN: 9788380881075
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.18778/8088-107-5.09   (pkt: 5)
[WZCZ-18096] [data modyf: 24-08-2016 13:04]
[4] Refugees from the Middle East and the security of Poland and its place in the European Union - on the "mini" address by Minister Witold Waszczykowski of 29 January 2016, Piotr Pochyły
// W: Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku, 2016. / pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Janusza Jartysia, Arkadiusza Krawcewicza, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, s. 137--146, ISBN: 9788364277856
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18604] [data modyf: 23-01-2017 09:56]
[5] Wpływ konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego na bezpieczeństwo Polski i potencjał w polityce zagranicznej, Piotr Pochyły
// W: Przemysł zbrojeniowy : Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, 2016. / red. nauk. Rafał Kopeć, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 177--189, ISBN: 9788372719652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17762] [data modyf: 13-04-2016 09:38]
[6] Deklaratywny wyraz religijności III RP w exposé ministrów spraw zagranicznych, Piotr Pochyły
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, 2015. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 401--410, ISBN: 9788362352258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17089] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[7] Polish foreign policy in official documents: "Address by the Minister of Roreihn Affairs on the goals of Polish foreign policy in 2014" versus "Polish foreign policy priorities 2012-2016" - comparison, Piotr Pochyły
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 67--76, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17606] [data modyf: 17-02-2016 11:34]
[8] Iraqi Integrity in the Light of Kurdish Oil Interests, Piotr Pochyły
// W: From Political and Historical Studies, 2014. / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm : [b.d.], s. 19--30, ISBN: 9789163748769
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15997] [data modyf: 28-04-2014 14:20]
[9] W poszukiwaniu należnego miejsca. Pozycja Polski w świeckiej Europie, Piotr Pochyły
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 207--218, ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16033] [data modyf: 13-05-2014 10:47]
[10] Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce, Piotr Pochyły
// W: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, 2013. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 245--255, ISBN: 9788376881003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15366] [data modyf: 06-06-2013 08:15]
[11] Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 287--297, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12754] [data modyf: 08-03-2011 10:55]
[12] Sytuacja Kurdów w Iraku po operacji "Pustynna burza", Piotr Pochyły
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 433--451, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12280] [data modyf: 14-10-2010 07:35]
[13] Analiza konstytucji Kurdystanu irackiego z 25 października 1992 roku, Piotr Pochyły
// W: Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, 2009. / red. Adnan Abbas i Paweł Siwiec, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 331--347, ISBN: 9788323220008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11278] [data modyf: 15-09-2009 09:39]
[14] Konflikt turecko-kurdyjski jako bariera przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Czy jest to problem Europy?, Piotr Pochyły
// W: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień, 2009. / praca zbiorowa pod red. Cezarego Trosiaka, Poznań : Wydaw. Naukowe WNPiD UAM, s. 105--112, ISBN: 9788360677667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11538] [data modyf: 02-12-2009 12:01]
[15] Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 272--284, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11526] [data modyf: 30-11-2009 10:15]
[16] Przyszłość NATO - wyzwania w "Niepewnym świecie", Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne, 2009. / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 125--135, ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11255] [data modyf: 01-09-2009 07:56]
[17] Kurdowie wobec konstytucji Iraku. Problem Kirkuku, Stefan Dudra, Piotr Pochyły
// W: Wokół współczesności : politologia, prawo, ekonomia, 2008. / pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 35--45, ISBN: 9788387294465
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10148] [data modyf: 22-09-2008 13:23]
[18] Przemiany ideowe Partii Pracujących Kurdystanu, Piotr Pochyły
// W: Wokół współczesności : politologia, prawo, ekonomia, 2008. / pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 47--57, ISBN: 9788387294465
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10149] [data modyf: 19-05-2008 10:21]
[19] Rifkin Jeremy - Rząd bez centrum, Piotr Pochyły
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł, 2007. / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, s. 106--109, ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10164] [data modyf: 27-05-2008 13:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Refugees/migrants and border security in the annual address of Poland's foreign ministers in the years 2014-2016 / Piotr Pochyły, 2017. Przegląd Politologiczny, nr 3, 89--102, ISSN: 1426-8876, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: annual address, bezpieczeństwo, exposé, foreign minister of Poland, foreign policy of Poland, minister spraw zagranicznych Polski, polska polityka zagraniczna, refugees, security, uchodźcy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21819] [data modyf: 20-10-2017 08:27]
[14] [1]
[2] The Concept of "Security" in Annual Speeches of the Republic of Poland Ministers of Foreign Affairs after 2001 / Piotr Pochyły, 2017. Przegląd Strategiczny, nr 10, 223--238, ISSN: 2084-6991, bibliogr.
Słowa kluczowe: WTC, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe, exposé, foreign affairs, international security, polityka zagraniczna Polski, security
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-22018] [data modyf: 27-11-2017 11:12]
[8] [1]
[3] Prawosławie w Chinach (cz. 2) / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2015. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej r. 2014, 128--138
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19485] [data modyf: 04-11-2015 12:34]
[4] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa", Svidnik 14-15 czerwca 2013 / Piotr Pochyły, 2014. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Romowie, nr 3, 185--190
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18925] [data modyf: 29-07-2015 10:07]
[5] Prawosławie w Chinach (cz. 1) / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2014. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2013, 183--195
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18396] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[6] Nowa parafia prawosławna w Kędzierzynie Koźlu / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2013. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, 154--159
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17646] [data modyf: 21-11-2013 10:00]
[7] Kwestie wyznaniowe na pograniczu polsko-niemieckim / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2012. Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy tom 38, część 1, 145--160, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16846] [data modyf: 02-01-2013 09:30]
[8] Kościół Prawosławny na świecie / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2009. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2008, 124--130
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13931] [data modyf: 01-07-2009 08:29]
[9] Akcja wysiedleńcza Łemków w latach 1944 - 1947 / Stefan Dudra, Piotr Pochyły, 2008. Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2007, 79--93
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13006] [data modyf: 26-05-2008 11:42]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Źródła tożsamości narodowej Kurdów / Piotr Pochyły(*) // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 113--128 rys. summ.
Słowa kluczowe: Kurdowie, Kurds, Kurdystan, identity, język, language, origin, pochodzenie, tożsamość,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9962] [data modyf: 24-08-2015 14:53]
[2] Federacja w Iraku a kwestia kurdyjska / Piotr Pochyły // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 33, s. 36--49, ISSN: 1505-2192, mapy. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9369] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Kurdowie w Iraku na przestrzeni wieków / Piotr Pochyły // W: Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations .- 2012, nr 1, s. 41--68 mapy.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9241] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Kurdowie iraccy wobec inwazji na Irak w 2003 roku / Piotr Pochyły // W: Studia Bliskowschodnie .- 2011, nr 1, s. 123--135 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9267] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Turcja pierwszym islamskim państwem w UE? Skutki potencjalnej akcesji / Piotr Pochyły // W: Młody Politolog .- 2011, Nr 1, s. 151--163
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8895] [data modyf: 02-04-2011 10:31]
[6] Źródła nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji / Stefan Dudra, Piotr Pochyły // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 111--125, ISSN: 1899-2722, rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8871] [data modyf: 15-09-2014 09:08]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Nations without state or states without nations / (Red.) Piotr Pochyły .- Zielona Góra : De Gruyter, 2018, 8, 320 s. .- ISSN: 2084-848X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5790] [data modyf: 25-01-2019 13:12]
[2] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : World of Slaves = Świat Słowian / (Red.) Ryszard Michalak, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, nr 7, 484 s. .- ISSN: 2084-848X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5705] [data modyf: 04-04-2018 11:16]
[3] Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / (Red.) Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, 682 s. .- ISBN: 9788362352432
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5670] [data modyf: 03-06-2019 11:12]
[4] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Mniejszość niemiecka / (Red.) Aleksandra Kruk, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, nr 4, 307 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5344] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[5] Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Chicago : print king, inc., 2015, 205 s. .- ISBN: 9780692585610
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5416] [data modyf: 17-02-2016 11:51]
[6] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Romowie / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, nr 3, 218 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5304] [data modyf: 02-09-2015 16:30]
[7] From Political and Historical Studies / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Stockholm : [b.d.], 2014, 157 s. .- ISBN: 9789163748769
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5198] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[8] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Tożsamość narodowa / (Red.) Stefan Dudra, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 2/2013, 196 s. .- ISSN: 2084-848X
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5234] [data modyf: 02-09-2015 16:23]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Polska i jej wschodni sąsiedzi / / Bogumił Grott, Olgierd Grott (red.) .- Warszawa : Wydawnictwo von Borowiecky , 2016 (Rec.) Piotr Pochyły // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2017, 7, s. 465--469
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? / / Judith Butler .- Warszawa , 2011 (Rec.) Piotr Pochyły // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 187--190
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Wokół teorii stosunków międzynarodowych / / Włodzimierz Mich, Jakub Nowak .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012 (Rec.) Piotr Pochyły // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2013, nr 38, s. 241--250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Kurdystan. Bez miejsca na mapie / / Maria Giedz .- Pelplin , 2010 (Rec.) Piotr Pochyły // Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations .- 2012, nr 1, s. 199--202
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Invisible Nation. How the Kurds' quest for statehood is shaping Iraq and the Middle East / / Quil Lawrence .- New York , 2008 (Rec.) Piotr Pochyły // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 226--227
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Der Kurdistan - Irak - Konflikt. Der Weg zur Autonomie seit dem Ersten Weltkrieg / / Awat Asadi .- Berlin : Hans Schiler , 2007 (Rec.) Piotr Pochyły // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2009, 3, s. 135--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski