System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Michał Grobelny
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Michał Grobelny
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Transformacja diagramów aktywności do sieci Petriego sterowania / Michał Grobelny .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 199 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378421207
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12176] [data modyf: 09-12-2015 16:46]
[2] Transformation of UML activity diagrams into control Petri Nets / Michał Grobelny .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014 .- 116 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788378421627
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12341] [data modyf: 09-12-2015 16:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Model checking of UML activity diagrams using a rule-based logical model / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 153--163 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_12   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-17579] [data modyf: 08-02-2016 10:48]
[2] Various interpretations of actions of UML activity diagrams in logic controller design / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 143--151 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_11   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-17578] [data modyf: 08-02-2016 10:44]
[3] Nowoczesne metody komunikacji przedszkola z rodzicem i dzieckiem / Michał Grobelny
// W: Edukacyjne konteksty nowych mediów / red. nauk. Krzysztof Stanikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 71--82 .- ISBN: 9788378421658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16570] [data modyf: 09-11-2015 10:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Człowiek a współczesna technika - kto kim steruje? / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2017, nr 4, s. 63--71, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Internet, człowiek, maszyna, relacja, sterowanie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22650] [data modyf: 16-04-2018 11:21]
[2] Design and verification of real-life processes with application of Petri nets / Iwona Grobelna, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Monika Wiśniewska // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems .- 2017, Vol. 47, iss. 11, s. 2856--2869, ISSN: 2168-2216,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1109/TSMC.2016.2531673         Cytowania wg Scopus: 24 [14-10-2019]
[AWCZ-19847] [data modyf: 09-01-2019 08:29]
[3] Exception handling in logic controller design by means of UML activity diagrams and control interpreted Petri nets / Michał Grobelny, Andrzej Pieczyński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, R. 89, nr 5, s. 314--317, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, control interpreted Petri nets, diagramy aktywności UML, exception handling, obsługa sytuacji wyjątkowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17372] [data modyf: 14-03-2017 11:01]
[4] Weryfikacja modelowa hierarchicznej specyfikacji sterownika logicznego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 8, s. 796--798, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, diagramy aktywności UML, hierarchia, hierarchy, interpreted Petri nets, interpretowane sieci Petriego, model checking, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17529] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
[5] Weryfikowanie specyfikacji wymagań sterownika logicznego za pomocą diagramów aktywności UML, logiki temporalnej LTL i środowiska NuSMV / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, Vol. 59, nr 10, s. 188--192, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, diagramy aktywności UML, logical model, logika temporalna, model checking, model logiczny, specification, specyfikacja, temporal logic, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17681] [data modyf: 14-03-2017 10:58]
[6] Diagramy aktywności UML w projektowaniu rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 7, s. 596--598, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: UML, activity diagrams, behavioural specification, diagramy aktywności, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, specyfikacja behawioralna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16674] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
[7] Inhibitor and enabling arcs in logic controller design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 510--513, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Petri Nets inhibitior and enabling arcs, UML activity diagrams, formal verification, logic controller specification, specyfikacja sterownika logicznego, łuki zakazujące i zezwalające sieci Petriego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16644] [data modyf: 08-12-2015 11:59]
[8] Odwzorowanie hierarchicznych interpretowanych sieci Petriego sterowania z makromiejscami w diagramach aktywności UML / Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 506--509, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: UML, diagramy aktywności, interpretowane sieci Petriego sterowania, specyfikacja behawioralna, specyfikacja hierarchiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16643] [data modyf: 08-12-2015 11:57]
[9] Projektowanie sterowników logicznych z wykorzystaniem łuków zezwalających i zakazujących sieci Petriego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 7, s. 605--607, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: UML, activity diagrams, behavioural specification, diagramy aktywności, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, specyfikacja behawioralna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16675] [data modyf: 09-12-2015 16:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] C code generation from Petri-net-based logic controller specification / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Andrei Karatkevich // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10445, s. 1--6 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: C (programming language), computer programming, computer programming languages, field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280959   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22698] [data modyf: 19-10-2017 12:31]
[2] IoT Security with One-Time Pad Secure Algorithm Based on the Double Memory Technique / Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Grzegorz Bazydło // W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : AIP Publishing, 2017 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--5 .- ISBN: 9780735415966
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5012401   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22855] [data modyf: 12-02-2018 11:39]
[3] A rule-based approach to model checking of UML state machines / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Łukasz Stefanowicz // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja, 2016 .- Melville : American Institute of Physics, 2016 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5 .- ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968655   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22283] [data modyf: 19-01-2017 12:05]
[4] Design and verification of distributed logic controllers with application of Petri nets / Remigiusz Wiśniewski, Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Monika Wiśniewska // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: Petri net, analysis, logic controller, verification

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938881   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-22052] [data modyf: 08-04-2016 14:19]
[5] Logic controller design system supporting UML activity diagrams / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits & Systems - MIXDES 2015. Toruń, Polska, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 624--627 .- ISBN: 9788363578060
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MIXDES.2015.7208599   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[KONF-21979] [data modyf: 06-03-2017 09:21]
[6] UML activity diagram swimlanes in logic controller design / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: UML activity diagram, design, logic controller, specification

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938886   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22051] [data modyf: 08-04-2016 14:28]
[7] UML activity diagrams in requirements specification of logic controllers / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938882   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-22087] [data modyf: 08-04-2016 14:30]
[8] Decomposition, validation and documentation of control process specification in form of a Petri net / Iwona Grobelna, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Piotr Mróz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 232--237 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: UML activity diagram, decomposition, hypergraph, interpreted Petri net, model checking

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860481   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [14-10-2019]
[KONF-21368] [data modyf: 06-03-2017 11:19]
[9] Model Checking of UML Activity Diagrams in Logic Controllers Design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DEPCoS-RELCOMEX. Brunów, Polska, 2014 .- Cham-Haidelberg : Springer, 2014, s. 233--242 .- ISBN: 9783319070131 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 286
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[KONF-21401] [data modyf: 08-12-2015 14:04]
[10] Hardware behavioural modelling, verification and synthesis with UML 2.x activity diagrams / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, control interpreted petri nets, control system design, control system synthesis, formal verification

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-20351] [data modyf: 09-12-2015 16:43]
[11] Hierarchical UML activity diagrams into control interpreted petri nets transformation / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2012 : proceedings of the 19th international conference. Warsaw, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 523--526 .- ISBN: 9781457720925
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-20424] [data modyf: 09-12-2015 16:44]
[12] Inhibitor and enabling arcs in logic controller design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Petri Nets inhibitor and enabling arcs, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności języka UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller specification, specyfikacja sterownika logicznego, łuki zakazujące i zezwalające sieci Petriego

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20380] [data modyf: 09-12-2015 16:43]
[13] Odwzorowanie hierarchicznych interpretowanych sieci Petriego sterowania z makromiejscami w diagramach aktywności UML / Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20392] [data modyf: 09-12-2015 16:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski