System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
44 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wspomaganie procesów decyzyjnych w planowaniu przestrzennym : model uwzględniający wartość ekonomiczną nieruchomości / Anna Bazan-Krzywoszańska .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2019 .- 191 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788378148906
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15131] [data modyf: 07-10-2019 09:37]
[2] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich / Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba .- Zielona Góra : SABA-SUN, 2015 .- 137 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788394245603
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
[3] Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości / Anna Bazan-Krzywoszańska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 140 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378421054
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11912] [data modyf: 26-08-2015 09:28]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Noise Level Assessment with the Application of Support Vector Machines (SVM), Possible Impact on Health - on the Example of the Spa Park in Inowrocław / Anna Bazan-Krzywoszańska, P. Bejga, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, H. Kalandyk
// W: Health problems in Ukraine and Poland / ed. O. Lyubinets, K. Sigit .- Lviv : Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund "Medicine and Law", 2017 - s. 120--136 .- ISBN: 9789662019315
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19971] [data modyf: 05-06-2019 13:51]
[2] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 181--194 .- ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[3] Stymulowanie efektywności energetycznej budynków oraz zarządzanie ryzykiem inwestowania w OZE w polityce zrównoważonego rozwoju miast, na przykładzie Zielonej Góry / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Technological innovations and sustainability development in architecture and construction / sci. ed. J. Sokołowska-Moskwiak .- Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017 - s. 441--457 .- ISBN: 9788364423581
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19621] [data modyf: 05-06-2019 12:22]
[4] Lubuski model współpracy nauki z biznesem / Andrzej Łączak(*), Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2016 - s. 49--65 .- ISBN: 9788365357328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18090] [data modyf: 15-11-2018 11:10]
[5] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narzędziem ochrony tożsamości krajobrazu urbanistycznego / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: O wartościach współczesnego krajobrazu / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 1 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 61--72 .- ISBN: 9788362069866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18585] [data modyf: 12-01-2017 14:14]
[6] Ochrona zieleni w mieście. Studium przypadku - Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 125--142 .- ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18587] [data modyf: 12-01-2017 14:21]
[7] Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020 / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak(*), Marta Skiba
// W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw / red. nauk. E. Sobczak .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 168--184 .- ISBN: 9788378145547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18723] [data modyf: 15-11-2018 11:11]
[8] Walory środowiska. Kształtowanie zieleni w mieście. Studium przypadku Zielona Góra / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 59--71 .- ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18586] [data modyf: 12-01-2017 14:19]
[9] Nawiązanie do obowiązujących dokumentów miasta / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 305--336 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17761] [data modyf: 11-04-2016 13:28]
[10] Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 65--75 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17145] [data modyf: 15-11-2018 11:17]
[11] Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Greinert, Marta Skiba
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 275--287 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17163] [data modyf: 02-10-2015 13:49]
[12] Rozwój przestrzenny miasta Zielona Góra = spatial development of the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: 7ULAR : Odnowa krajobrazu miejskiego : przyszłość miast średniej wielkości : monografia = Urban landscape renewal : middle-sized cities of tomorrow : monograph / red. nauk. N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka . T. 1 .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013 - s. 89--96 .- ISBN: 9788393657407
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16752] [data modyf: 27-08-2015 09:09]
[13] Kultura urbanistyczna w miejskiej polityce na przykładzie dokumentów planistycznych Zielonej Góry / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Miasto w kulturze / pod red. E. Trockiej-Leszczyńskiej, E. Przesmyckiej .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012 - s. 55--64 .- ISBN: 9788374937405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15334] [data modyf: 20-05-2013 14:16]
[14] Potrzeba modernizacji struktury miasta jako odpowiedź na zmiany cywilizacyjne. Przypadek Świebodzina / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 531--542 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10978] [data modyf: 20-03-2009 11:12]
[15] Miasto średniej wielkości w preferencjach ludności miejskiej / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych) / red. E. Bagiński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000 - s. 219--223 .- ISBN: 8370854974
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10624] [data modyf: 26-11-2008 12:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] GIS technology, 3D models and mathematical models as a tool for assessing development capabilities of flood risk land to make arrangements of municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Sławomir Tront // Journal of Ecological Engineering .- 2019, Vol. 20, iss. 1, s. 25--33, ISSN: 2299-8993, , eISSN: 2299-8993, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 3D models, GIS, development of flood risk areas, local law, municipal spatial planning, neural networks, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12911/22998993/93866         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-22971] [data modyf: 08-10-2019 10:52]
[2] The Use of Artificial Intelligence as a Tool Supporting Sustainable Development Local Policy / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Przemysław Bejga // Sustainability .- 2019, Vol. 11, no. 15, s. 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Support Vector Machines, acoustic space, healthcare facilities, noise, preventive healthcare, socio-environmental vulnerability, spatial policy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11154199         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24282] [data modyf: 05-08-2019 14:19]
[3] GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning / Anna Bazan-Krzywoszańska // Structure .- 2018, s. 129--137, ISSN: 0969-2126, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: GIS, dokumenty planistyczne, landscape protection, ochrona krajobrazu, planning documents, planowanie przestrzenne, spatial planning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.30540/sae-2018-013
[AWCZ-22849] [data modyf: 08-06-2018 09:57]
[4] Improving energy efficiency with the risk of investment of reference urban development of Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2018, Vol. 25, no. 3, s. 916--922, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20161212120336         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-21788] [data modyf: 20-02-2019 11:48]
[5] Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis / Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2018, Vol. 14, no. 3, s. 279--292, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, logistics centre, multi-criteria comparative analysis, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, regional politics, space planning, wielokryterialna analiza porównawcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
[AWCZ-22945] [data modyf: 16-07-2018 08:53]
[6] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // Energies .- 2018, Vol. 11, s. 1--16, ISSN: 1996-1073, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[7] The use of urban indicators in forecasting a real estate value with the use of deep neural network / Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Bereta // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2018, Vol. 106, s. 25--34, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, deep learning, deep neural networks, local policy, local zoning plan, machine learning, planning analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.2478/rgg-2018-0011
[AWCZ-23407] [data modyf: 10-12-2018 13:37]
[8] A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (2/II/17), s. 121--130, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dokumenty planistyczne, land use, planning documents, polityka miejska, post-mining areas and former mine sites, tereny pogórnicze i pokopalniane, urban policy, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.86
[AWCZ-21702] [data modyf: 28-08-2018 13:21]
[9] Modeling the economic dependence between town development policy and increasing energy effectiveness with neural networks. Case study: The town of Zielona Góra / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Applied Energy .- 2017, Vol. 188, s. 356--366, ISSN: 0306-2619, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency increase in housing, energy poverty, multi-layer neural networks, radial neural networks, space policy, urban energy policy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-20728] [data modyf: 19-12-2016 14:28]
[10] Bezpieczna przestrzeń skustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2016, Nr 3, s. 91--101, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development plan, environment design, green area, hałas, kształtowanie środowiska, miejscowy plan zagospodarowania, noise, przestrzeń akustyczna, soundscape, teren zielony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21181] [data modyf: 17-03-2017 11:20]
[11] Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 401--412, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: artificial neural networks, capacity, city, concentration, koncentracja, miasto, pojemność, sztuczne sieci neuronowe, urban indicators, wskaźniki urbanistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20452] [data modyf: 11-10-2016 13:06]
[12] Dokumenty planistyczne narzędziem w polityce ochrony krajobrazu / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] .- 2016, Vol. 23, nr 26, s. 77--88, ISSN: 1895-3247, , eISSN: 2391-7725, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: landscape protection, ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, spatial planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.21005/pif.2016.26.C-01
[AWCZ-20292] [data modyf: 08-08-2016 10:24]
[13] Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Andrzej Łączak(*) // Energy and Buildings .- 2016, Vol. 118, s. 170--180, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: civil engineering, energy effectiveness, energy efficiency, local policy, renewable energy sources, structural funds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.048         Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-19872] [data modyf: 15-11-2018 11:18]
[14] Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe .- 2016, nr 6, s. 1245--1249, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20299] [data modyf: 09-08-2016 12:12]
[15] Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering .- 2016, Vol. 7, s. 111--117, ISSN: 2081-3279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: miejska polityka energetyczna, polityka przestrzenna, sieci neuronowe radialne, wzrost efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20556] [data modyf: 04-11-2016 12:16]
[16] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Materiały Budowlane .- 2016, nr 8, s. 84--85, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[17] Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 19--32, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city image, mapy mentalne, mental maps, obraz miasta, percepcja, perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19940] [data modyf: 31-03-2016 12:43]
[18] Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek Świebodzina w województwie lubuskim / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 99--104, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19913] [data modyf: 15-11-2018 11:19]
[19] Połączenie terenów miasta i gminy Zielona Góra w świetle problemu rozlewania się miast / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 2433--2441, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.plany.rys.summ. .- CD-ROM płyta nr 2
Słowa kluczowe: rozlewanie się miast, wskaźniki urbanistyczne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19541] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[20] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // Environment and Ecology Research .- 2015, Vol. 3, no. 4, s. 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, : bibliogr.fot.mapy.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[21] Powojenny rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry = Social and spatial development of the town of Zielona Góra after World War II / Anna Bazan-Krzywoszańska // Architectus .- 2014, Nr 3(39), s. 63--73, ISSN: 1429-7507, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, rozwóju przestrzenny, spatial development, spatial planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5277/arc140306
[AWCZ-18904] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[22] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) .- 2014, Vol. 3, no. 5, s. 373--384, ISSN: 2319-5967, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[23] Ochrona krajobrazu w aspektach rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki przestrzennej gminy, na przykładzie gminy Krotoszyce / Anna Bazan-Krzywoszańska // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2012, nr 3, s. 55--60, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17244] [data modyf: 17-04-2013 10:00]
[24] Oszczędność energetyczna w gminie - poszukiwanie metody pozyskania danych / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 41--43, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16831] [data modyf: 21-12-2012 12:05]
[25] Analiza podstaw prawnych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod katem wprowadzenia oszczędności energetycznej / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 53--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15715] [data modyf: 08-06-2011 12:40]
[26] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i oszczędność energetyczna / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 34--36, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15863] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Problemy polityki przestrzennej gminy, w tym ochrona krajobrazu, w aspekcie rozwoju źródeł energii odnawialnej - przypadek gminy Krotoszyce, województwo dolnośląskie / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 54--58, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16137] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Wskaźniki urbanistyczne a oszczędność energetyczna / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 59--64, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16138] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Culture of village public spaces - exemplified by the commune of Krotoszyce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Architectus .- 2010, Nr 2(28), s. 77--81, ISSN: 1429-7507, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Krotoszyce, przestrzeń publiczna, public spaces, village, wieś
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15909] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 14, s. 143--152, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, town planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15629] [data modyf: 20-04-2011 11:08]
[31] Zagrożenia dla przyrodniczego i kulturowego rozwoju doliny Strugi Świebodzińskiej / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2010, nr 1, s. 69--74, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15082] [data modyf: 14-10-2010 09:05]
[32] Nieczytelny znak miejsca - Świebodzin studium przypadku / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 232--236, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: elementy urbanistyczne, sign of space, urban elements, znak przestrzeni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13429] [data modyf: 05-12-2008 14:16]
[33] Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : analiza aktualności / Anna Bazan-Krzywoszańska // Urbanista .- 2006, nr 9, s. 25--26 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13410] [data modyf: 26-11-2008 14:17]
[34] Polityka przestrzenna a tereny zielone na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2005, T. 1, s. 119--127, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, system zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13411] [data modyf: 26-11-2008 14:16]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza powiązań strukturalnych dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze / Ewelina Andrzejewska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Ewelina Stępkowska // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 49--61, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza dostępności usług, miejski zespół usługowy, planowanie przestrzenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10699] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[2] Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development / Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 31--67, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie, Lubusz Voivodship, odnawialne źródła energii OZE, renewable energy sources,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0018
[AWI-10694] [data modyf: 11-09-2018 13:53]
[3] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[4] Ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych w dokumentach planistycznych gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa / Anna Bazan-Krzywoszańska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2013, nr 29, s. 25--32, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych, prawo miejscowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10067] [data modyf: 24-08-2015 15:02]
[5] Tożsamość miasta pod presją gospodarki rynkowej na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2011, s. 57--64, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.il.rys.summ.
Słowa kluczowe: optymalizacja zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, urbanistyka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9171] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Green energy in municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[2] Green energy in municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[3] Searching for a city's new development areas / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology :. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 102 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: cities, fuzzy cognitive maps, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23086] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[4] Searching for new development in areas of the city / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500080   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23321] [data modyf: 01-02-2019 11:17]
[5] Management of the post-mining areas in development policy of Zielona Góra (Poland) / Maria Mrówczyńska, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria, 2017 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017 .- Conference proceedings, Vol. 17, iss. 12, s. 521--528 .- ISBN: 9786197105995
Słowa kluczowe: former mine sites, land use, planning documents, urban policy

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/12/S02.067   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22771] [data modyf: 20-10-2017 12:43]
[6] Sound influence on spa park perception in feelings of visitors / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa, 2017 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: acoustic climate, green area, noise, soundscape, spa park

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22626] [data modyf: 09-06-2017 11:17]
[7] Sustainable urban development on the example of the housing development of Zielona Góra (Poland), as a response to the climate policy of the European Union / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Małgorzata Sztubecka // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa, 2017 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--8
Słowa kluczowe: neural network, sustainable urban development, the local policy, the protection of the environment, urban structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22628] [data modyf: 09-06-2017 11:28]
[8] Modelling changes in the energy efficiency of buildings using neural networks on the example of Zielona Góra / Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development - SEED 2016. Kraków, Polska, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2016 .- E3S Web of Conferences, Vol. 10, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20161000061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22305] [data modyf: 15-11-2018 11:21]
[9] Problem ekspozycji widokowej miasta - zapisy w dokumentach planistycznych, przykład Świebodzina / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Obwarowania miast - problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji : międzynarodowa konferencja naukowa. Kożuchów, Polska, 2010 .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2010, s. 54--60 .- ISBN: 9788392728467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19573] [data modyf: 13-05-2010 13:54]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski