System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Bartosz Bandrowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A series approach to perturbed stochastic Volterra equations of convolution type / Anna Karczewska, Bartosz Bandrowski // Advances in Pure Mathematics .- 2015, Vol. 5, s. 660--671, ISSN: 2160-0368, , eISSN: 2160-0384, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: mild solution, perturbed equation, resolvent, series approach, stochastic convolution, stochastic linear Volterra equation, strong solution
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/apm.2015.511060
[AWCZ-19403] [data modyf: 22-02-2017 12:45]
[2] Monitorowanie wywozu odpadów w technologii RFID / Sławomir Nikiel, Michał Doligalski, Mirosław Włodarczyk, Bartosz Bandrowski // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 348--351, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17617] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[3] Numerical solutions to fractional perturbed Volterra equations / Bartosz Bandrowski, Anna Karczewska, Piotr Rozmej // Abstract and Applied Analysis .- 2012, Vol. 2012, s. 1--19, ISSN: 1085-3375, , eISSN: 1687-0409, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1155/2012/529602         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-16816] [data modyf: 07-03-2017 12:44]
[4] Numerical solutions to integral equations equivalent to differential equations with fractional time / Bartosz Bandrowski, Anna Karczewska, Piotr Rozmej // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2010, Vol. 20, no 2, s. 261--269, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v/10006-010-0019-1
[AWCZ-14937] [data modyf: 26-01-2011 11:05]
[5] On fractional Schrödinger equation / Piotr Rozmej, Bartosz Bandrowski // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 191--194, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fractional Schrödinger equation, fractional calculus, fractional quantum mechanics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15339] [data modyf: 24-01-2011 11:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski