System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Artur Juszczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rewitalizacja historycznych mostów kolejowych na przykładzie obiektu w Łęknicy (Polska), Artur Juszczyk
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, 2019. / red. nauk. M. Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 327--330, ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20929] [data modyf: 06-06-2019 12:30]
[20] [1]
[2] Rozwój nawierzchni dróg technologicznych, Artur Juszczyk
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, 2015. / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2015 (12)), s. 76--82, ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18518] [data modyf: 16-12-2016 14:27]
[3] Stalowe ruszty jako tymczasowe nawierzchnie drogowe, ich badania oraz kierunki dalszego rozwoju, Artur Juszczyk
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, 2015. / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2015 (12)), s. 69--75, ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18519] [data modyf: 16-12-2016 14:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Restoration of a bridge structure on the example of a brick railway viaduct in Zielona Góra / Artur Juszczyk, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 89--96, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: historic bridge, reconstruction of railway viaduct
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0046
[AWCZ-24789] [data modyf: 10-01-2020 11:09]
[20] [1]
[2] Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej / Artur Juszczyk, 2018. Materiały Budowlane, nr 3, 51--52, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: bridge structure, obiekt mostowy, revitalization of bridges, rewitalizacja mostów, stalowy most kolejowy, steel railway bridge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.20
[AWCZ-22597] [data modyf: 04-04-2018 10:11]
[8] [1]
[3] Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia / Marek Dankowski, Artur Juszczyk, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 204--206, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22589] [data modyf: 03-04-2018 13:39]
[3,5] [0,5]
[4] Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat / Artur Juszczyk, 2016. Mosty, nr 3, 26--29, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20067] [data modyf: 18-05-2016 10:31]
[5] Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski, 2016. Inżynier Budownictwa, nr 4, 92--96, ISSN: 1732-3428, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19964] [data modyf: 07-04-2016 13:16]
[6] Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2016. Budownictwo i Architektura Vol. 15, no. 1, 105--114, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania modelowe, budowa dróg, model research, nawierzchnie technologiczne, road construction, road steel grating, stalowy ruszt drogowy, temporary paving technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20004] [data modyf: 22-04-2016 14:44]
[7] Podstawy prawne przygotowanie robót drogowych na terenach objętych ochroną konserwatorską / Artur Juszczyk, 2015. Drogownictwo, nr 9, 311--313, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19481] [data modyf: 02-11-2015 17:02]
[8] Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji autostrady A2 / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Materiały Budowlane, nr 4, 53--54, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18362] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[9] Drogi technologiczne przy budowie inwestycji komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Inżynier Budownictwa, nr 4, 78--86, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18074] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[10] Rodzaje drogowych ciągów technologicznych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Polskie Drogi, nr 7-8, 98--105, ISSN: 1232-7484, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18346] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[11] Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do ziększonych potrzeb komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 54--57, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17232] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Impact of communication barriers on urban development of Nowogród Bobrzański / Janusz Laskowski, Artur Juszczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 103--110, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Nowogród Bobrzański, communication, komunikacja, roads, układ urbanistyczny, urban layout,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0039
[AWI-10434] [data modyf: 15-11-2016 13:29]
[2] Road investment design in areas protected by the monuments conservator / Artur Juszczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 35--42, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Road works, building permit, conservation protection, design of roads, drogowe roboty budowlane, historic building, obiekt zabytkowy, ochrona konserwatorska, pozwolenie na budowę, projektowanie dróg,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0019
[AWI-10393] [data modyf: 01-08-2016 10:16]
[3] Not in-service railway arched bridges and their future / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 51--60, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. wykr.
Słowa kluczowe: bridge structure, revitalisation of bridges, viaduct,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0021
[AWI-10225] [data modyf: 08-09-2015 09:46]
[4] Stalowe ruszty jako technologiczne nawierzchnie drogowe / Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2014, nr 13, s. 28--30, ISSN: 2081-366X, bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9979] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[5] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 1) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 1, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9789] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[6] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 2, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9788] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[7] Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 25--26, ISSN: 2081-366X, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8483] [data modyf: 20-01-2010 10:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej do obsługi podróżnych, 2019. Artur Juszczyk // W: Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zielona Góra - Łagów, Polska ZIelona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2019, s. 25--26
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23467] [data modyf: 18-06-2019 12:31]
[0] [0]
[2] Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej, 2018. Artur Juszczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 51, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22962] [data modyf: 29-03-2018 16:14]
[0] [0]
[3] Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia, 2018. Marek Dankowski, Artur Juszczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 33, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22959] [data modyf: 29-03-2018 15:56]
[0] [0]
[4] Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość, 2015. Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 65--66
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21714] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[5] Projektowanie inwestycji drogowych na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków, 2015. Artur Juszczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 67--68
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21715] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[6] Stalowe ruszty jako tymczasowe nawierzchnie drogowe, ich badania oraz kierunki dalszego rozwoju, 2015. Artur Juszczyk // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne : część druga - Wrocław. Poznań - Wrocław - Lublin, Polska Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015, s. 30, ISBN: 9788394208332
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22366] [data modyf: 12-12-2016 09:37]
[7] Wpływ barier komunikacynych na rozwój urbanistyczny Nowogrodu Bobrzańskiego, 2015. Janusz Laskowski, Artur Juszczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 105--106
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21722] [data modyf: 08-09-2015 13:50]
[8] Rodzaje dróg technologicznych przy budowie przepustów i przejść dla zwierząt, 2013. Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 33--41, ISBN: 9788393864904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21173] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 : dokument przyjęty przez LRBRD uchwałą nr 2/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. / (Red.) Józef Włosek, Artur Juszczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 2016 .- ISBN: 9788394551803
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5512] [data modyf: 23-11-2016 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Raport z badań laboratoryjnych ścinania oraz ściskania drewnianych elementów systemu Hexagon / Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Bartłomiej Wieczorek, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2018 ; 1--13s. Raport: IB-1/2018
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca obsługi podróżnych "Lipiany Północ" w ciągu autostrady A18, KM 74+180 / Artur Juszczyk, Piotr Jasiukiewicz, Wojciech Mikołajczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Zakład Dróg i Mostów, 2017 ; 20s. Raport: IB-15/2017, UZ-IB-ZDiM/56/2017
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 16s. Raport: IB-4/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 28s. Raport: IB-4/2014, ZDiM-1414/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Raport z badań eksploatacyjnych wiaduktu pod torem nr 1 w ciągu linii nr 003 Warszawa - Kunowice w km 426,680 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5114, IB-20/2014, ZDiM01514
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5014, IB-4/2014, ZDiM-1414/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 23s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 30s. Raport: Nr rej. IB-2/2012/ZDiM
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3512, IB-2-2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3712, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Próbne obciążenie wiaduktu WD-24 zlokalizowanego w km 261+985 drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce, odcinek Świebodzin - Zielona Góra, nad drogą krajową S3 w km 32+175,51 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Tomasz Wiśniewski, Michał Drzewiecki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3912
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3612, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4012, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Ekspertyza techniczna funkcjonowania istniejącego odwodnienia drogi krajowej nr 12, obwodnica Żagania w km 3+300 do km 4+100 / Artur Juszczyk, Andrzej Kraiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; 26s. Raport: Nr rej. IB-1/2011
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Opinia techniczna nt przydatności kratownic przestrzennych "DURA TRACK" w inżynierskiej praktyce komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3211
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Raport ocena innowacyjnego rozwiązania kratownic "DURA-TRACK" do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3311
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Budowa obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 km 0+000,00 - 5+303,20 : raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 33s. Raport: Nr rej. IB-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Opinia techniczna dotycząca osuwiska przy drodze krajowej nr 12 (obwodnica Żagania) na odcinku od km 3+700 do km 4+200 / Artur Juszczyk, Andrzej Kraiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 23s. Raport: Nr rej. IB-21/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Projekt obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra - Czerwieńsk / Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2910, IB-20/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 1910, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2310, Ib-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III, Mazurowice - Wilczków od km 52+759 do km 7+700 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2010, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 21s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt wschodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 26s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 28s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : projekt próbnego obciążenia most w km. 147,451 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 12s. Raport: Nr rej. IB - 01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 16s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor. II / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 17s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna : raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1409, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor I Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Miedzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1609, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych. Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1809, IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Raport z próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor II. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1509, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski