System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Wydział: Wydział Mechaniczny
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 45 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 20 (20)    CZASOP: 25 (12,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,46 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
20,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (10)    CZASOP: 10,5 (5,25)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,58 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Alginate-Based Hydrogels in Regenerative Medicine / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
// W: Alginates [Working Title] / ed. L. Pereira, J. Cotas .- [b.m.] : IntechOpen Limited, 2019 - s. 1--16 .- [do uzup.]
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.88258   (pkt: 5)
[WZCZ-20997] [data modyf: 05-08-2019 13:46]
[2] Biomechanika zespoleń złamań. Biomateriały / Romuald Będziński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Piotr Kowalewski
// W: Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia / red. nauk. Wojciech J. Marczyński .- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2017 - s. 244--252 .- ISBN: 9788320053029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18934] [data modyf: 28-05-2019 17:48]
[3] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013 - s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Alginate based hydrogel for tissue regeneration: optimization, antibacterial activity and mechanical properties / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Karolina Winiarczyk, Justyna Mazurek-Popczyk // Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering .- 2017, Vol. 81, iss. 1, s. 35--40, ISSN: 1734-8412, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Antibacterial activity, Mechanical properties, Metronidazole, Silver nanoparticles, Sodium alginate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)        Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[AWCZ-21790] [data modyf: 19-01-2018 12:20]
[2] Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Archives of Materials Science and Engineering .- 2015, Vol. 73, iss. 2, s. 53--61, ISSN: 1897-2764, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biomaterials, biosensors, bone remodelling, materials, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 1 [16-09-2019]
[AWCZ-19661] [data modyf: 05-01-2016 11:33]
[3] Morphological and chemical relationships in nanotubes formed by anodizing of Ti6A14V alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Advances in Materials Science .- 2014, Vol. 14, no. 4, s. 12--19, ISSN: 1730-2439, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ti6Al4V, oxide nanotubes, titanium dioxide, vanadium oxides
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/adms-2014-0017
[AWCZ-18919] [data modyf: 20-08-2015 14:05]
[4] Scan rate and fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned titanium dioxide nanotubes in phosphates / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski // ECS Transactions .- 2013, Vol. 50, iss. 37, s. 263--270, ISSN: 1938-6737, , eISSN: 1938-5862, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1149/05037.0263ecs
[AWCZ-17640] [data modyf: 21-02-2017 12:33]
[5] Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów .- 2012, Vol. 15, no. 114, s. 34--40, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anodizing, ethylene glycol, glicerol, glikol etylenowy, glycerol, mathematical model, model matematyczny, nanorurki z tlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16923] [data modyf: 16-01-2013 10:26]
[6] Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2 / Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 134--138, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biosensor, impedance spectroscopy, marker nowotworowy, spektroskopia impedancyjna, tumor marker, voltammetry, woltamperometria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16622] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Białas-Heltowski, Izabela Głazowska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // Archives of Materials Science and Engineering .- 2011, Vol. 51, iss. 1, s. 33--39, ISSN: 1897-2764, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [16-09-2019]
[AWCZ-16359] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz // Inżynieria Materiałowa .- 2011, R. 32, nr 4, s. 485--489, ISSN: 0208-6247, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16071] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Competition between phosphates and fluorides at anodic formation of titania nanotubes on titanium / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Kowalski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski // Surface and Interface Analysis .- 2010, Vol. 42, iss. 6-7, s. 471--474, ISSN: 0142-2421, : bibliogr.rys.summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 4 [16-09-2019]
[AWCZ-14870] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[10] Fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned oxide nanotube array on Ti6Al7Nb alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Surface and Interface Analysis .- 2010, Vol. 42, iss. 6-7, s. 510--514, ISSN: 0142-2421, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 20 [16-09-2019]
[AWCZ-14876] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[11] Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2 / Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 54--56, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14856] [data modyf: 25-06-2010 09:13]
[12] Wpływ stężenia jonów fluorkowych na wzrost orientowanych nanorurek tlenkowych na powierzchni stopu tytanowego Ti-6AL-7Nb = Fluroide concentration effect on the anodic growth of self aligned oxide nanotube array on Ti-6Al-7Nb / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials .- 2010, R. 13, nr 92, s. 80--82, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15855] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Anodic and nanostructural layers on titanium and its alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Kazimierz Kowalski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // Inżynieria Materiałowa .- 2009, nr 5, s. 425--428, ISSN: 0208-6247, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14462] [data modyf: 10-02-2010 09:32]
[14] Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Kazimierz Kowalski // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials .- 2009, R. 12, nr 89-91, s. 105--108, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14463] [data modyf: 10-02-2010 09:47]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu / Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23468] [data modyf: 18-06-2019 15:30]
[2] Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro / Łukasz Zaręba, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23470] [data modyf: 18-06-2019 15:44]
[3] Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego / Rafał Rudyk, Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23469] [data modyf: 18-06-2019 15:41]
[4] Biomechanical investigation of animal urethra model / Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Marek Malinowski, Łukasz Zaręba, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, J. Madej, J. Skonieczna, M. Michałek, M. Płóciennik, K. Nowak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)
[KONF-23154] [data modyf: 01-10-2018 10:15]
[5] Biomechanical Investigation of Intact and Infammation of the New Zeland White Rabbits Urethra / Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Marek Malinowski, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Skonieczna, J. Madej, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 508--509 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23150] [data modyf: 14-09-2018 10:20]
[6] Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa cewki moczowej w stanie zapalnym królika nowozelandzkiego / Marek Malinowski, Rafał Rudyk, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Noszczyk-Nowak, Jan Madej, Joanna Skonieczna, Marcin Michałek, Urszula Pasławska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska, 2018 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 56--58 .- ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: MES, cewka moczowa, histologia, królik, stan zapalny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23384] [data modyf: 20-02-2019 09:44]
[7] Hydrożele w medycynie regeneracyjnej / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska, 2018 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 30--31 .- ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, medycyna regeneracyjna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23382] [data modyf: 20-02-2019 09:35]
[8] Numerical Models of the Urethral Lower Duct / Marek Malinowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , R. Rudyk, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Madej, J. Skonieczna, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 314--315 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23148] [data modyf: 14-09-2018 10:49]
[9] Ocena właściwości funkcjonalnych oraz tempa uwalniania związków aseptycznych z hydrożeli o różnym stopniu usieciowania / Karolina Winiarczyk, Justyna Mazurek-Popczyk, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 102--103 .- ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, uwalnianie leku

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22655] [data modyf: 14-12-2017 10:28]
[10] Biomedical Engineering at University of Zielona Gora - Biomechanics and Biomaterials in Medicine / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: Bioinnovation International Summit 2016 : conference guide & abstract book. Gdańsk, Polska, 2016 .- [B. m.], 2016, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22924] [data modyf: 23-02-2018 09:26]
[11] Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, effort, element analysis, wheeled armored vehicle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22309] [data modyf: 24-10-2016 13:26]
[12] Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Achievements in Mechanical and Materials Engineering - AMME 2015. Gliwice - Zakopane, Polska, 2015 .- Gliwice : [B. w.], 2015, s. 70 .- ISBN: 9788363553395
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22037] [data modyf: 18-12-2015 12:57]
[13] Warstwy hybrydowe na powierzchni implantów jako regulator procesów osteointegracji / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Anna Witkowska // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 37--38 .- ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: BMP-2, bALP, nanorurki tlenkowe, osteointegracja, warstwa hybrydowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21778] [data modyf: 08-07-2015 10:00]
[14] Osteosynthesis on the base polymer implants - selected problems / R. Frątczak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine. [Rytro], Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21696] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[15] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[16] Nanotubes of uniform morphology and unique composition formed by anodizing on Ti6Al4V alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: 15th European Conference on Surface and Interface Analysis - ECASIA' 13. Cagliari, Włochy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21262] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[17] Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on TiO2 nanotube electrode / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Justyna Skóra, Joanna Filik, Karolina Cyran, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy, 2012 .- Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20446] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6AlV alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy, 2012 .- Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20447] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Anodic growth of self-aligned oxide nanotube arrays on TI6AL4V alloy-effect of fluoride ions concentration / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Summer School: Biocompatibility of Nanoparticles. Warsaw, Polska, 2011 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2011, s. 19 [abstr.] .- ISBN: 9788360958827
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20104] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: NANOTECHNOLOGIA.PL : nano dla zdrowia i urody : wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting. Warszawa, Polska, 2011 .- [Warszawa] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--122 [abstr.] .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20193] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jowita Loin, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS 2011 : 5th international workshop. Łochów, Polska, 2011 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2011, s. 62--64 [abstr.] .- ISBN: 8389585324
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Tytan pokryty nanurkami z TiO2 do zastosowań biomedycznych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, J. Łoin // W: IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010. Poznań, Polska, 2010 .- Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. 108 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20105] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski