System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] T-House in Shaping Sustainable Housing, Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019, 2020. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 966), s. 12--22, ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_2   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[WZCZ-20934] [data modyf: 10-06-2019 10:02]
[10] [0,5]
[2] Formy sąsiedztwa w planistycznym krajobrazie Wrocławia, Bogusław Wojtyszyn
// W: Krajobrazy Europy. Krajobraz Wrocławia jako dzieło, 2019. / red. nauk. A. Drapella-Hermansdorfer, O. Mycak, M. Surma, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 75--91, ISBN: 9788374931052    DOI: 10.37190/KE2019-KrajobrazWroclawia
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21624] [data modyf: 04-08-2020 12:33]
[20] [1]
[3] Współczesne formy gromadzenia odpadów w mieście a ich wyraz architektoniczny, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2019. / red. B. Detyna . Nr 10, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 111--122, ISBN: 9788366017696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21263] [data modyf: 20-12-2019 16:38]
[6,67] [0,33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spatial development of Regensburg/Ratyzbona towards the city of "green" housing estates / Bogusław Wojtyszyn, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 185--195, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: sustainable city development, sustainable urban development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0014
[AWCZ-25512] [data modyf: 04-08-2020 12:41]
[20] [1]
[2] Design Problems of Tourism Infrastructure for People with Disabilities in Protected Landscape Areas in Poland / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn, Agnieszka Skrzypczak, 2019. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 603, 1--10, ISSN: 1757-899X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042048         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24426] [data modyf: 11-10-2019 14:49]
[1,67] [0,33]
[3] Tourism Infrastructure Providing Access to Areas of Protected Landscape and Nature in Poland. Selected Examples / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn, 2019. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 603, 1--11, ISSN: 1757-899X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042049         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24425] [data modyf: 11-10-2019 14:13]
[2,5] [0,5]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ekologiczne kierunki modernizacji obszarów miejskich w Polsce / Bogusław Wojtyszyn, Joanna Żarska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 68--77, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: development trends, kierunki rozwoju, polish ecological architecture, polska architektura ekologiczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10358] [data modyf: 25-04-2016 13:28]
[2] Ekologiczna realizacja miasta ?Solarcity? inwestycją w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii / Bogusław Wojtyszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 28--37, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: wskaźniki ekologiczne, zrównoważone budownictwo solarne, zrównoważone obszary miejskie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10332] [data modyf: 10-02-2016 10:40]
[3] Modernizacja madryckiej dzielnicy Carabanchel w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta / Bogusław Wojtyszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 82--92, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ. .- afiliacja UZ i Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe: budownictwo społeczne, planning, social housing, urbanistyka, zrównoważone budownictwo społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9940] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The new era of sustainable cities in Eastern Europe development problems, 2019. Piotr Sobierajewicz, Bogusław Wojtyszyn // W: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2019, Conference Proceedings, Vol. 6, iss. 5, s. 399--406, ISBN: 9786197408959
Słowa kluczowe: ecological efficiency, ecological revitalization, environmental studies, self-sufficiency, sustainable cities

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.5   (pkt: 0)
[KONF-23586] [data modyf: 15-11-2019 14:19]
[0] [0]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski