System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] T-House in Shaping Sustainable Housing / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 966) - s. 12--22 .- ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_2   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-20934] [data modyf: 10-06-2019 10:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Design Problems of Tourism Infrastructure for People with Disabilities in Protected Landscape Areas in Poland / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn, Agnieszka Skrzypczak // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering .- 2019, Vol. 603, s. 1--10, ISSN: 1757-899X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042048
[AWCZ-24426] [data modyf: 11-10-2019 14:49]
[2] Tourism Infrastructure Providing Access to Areas of Protected Landscape and Nature in Poland. Selected Examples / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering .- 2019, Vol. 603, s. 1--11, ISSN: 1757-899X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042049
[AWCZ-24425] [data modyf: 11-10-2019 14:13]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ekologiczne kierunki modernizacji obszarów miejskich w Polsce / Bogusław Wojtyszyn, Joanna Żarska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 68--77, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: development trends, kierunki rozwoju, polish ecological architecture, polska architektura ekologiczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10358] [data modyf: 25-04-2016 13:28]
[2] Ekologiczna realizacja miasta ?Solarcity? inwestycją w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii / Bogusław Wojtyszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 28--37, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: wskaźniki ekologiczne, zrównoważone budownictwo solarne, zrównoważone obszary miejskie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10332] [data modyf: 10-02-2016 10:40]
[3] Modernizacja madryckiej dzielnicy Carabanchel w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta / Bogusław Wojtyszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 82--92, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ. .- afiliacja UZ i Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe: budownictwo społeczne, planning, social housing, urbanistyka, zrównoważone budownictwo społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9940] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski