System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Andrzej Czajkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Fault tolerant control system design using dynamic neural networks / Andrzej Czajkowski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016 .- 140 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 25) .- ISBN: 978837842263
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13525] [data modyf: 24-01-2017 12:06]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Remote access and virtual meeting tools as an interactive and amltimedia techniques used in the teaching process / Andrzej Czajkowski
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 37--49 .- ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18105] [data modyf: 02-09-2016 10:42]
[2] Robust Fault Detection by Means of Echo State Neural Network / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 341--352 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_25   (pkt: 5)
[WZCZ-17105] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Aplikacja Sterowania Odpornego z Estymacją Uszkodzeń dla Dwu-wirnikowego Układu Aerodynamicznego / Andrzej Czajkowski
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014 - (Monografie ; T. 20) - s. 455--464 .- ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16757] [data modyf: 17-08-2015 14:25]
[4] Virtualization as a support tool for teaching the information technologies at higher educational level / Andrzej Czajkowski
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 13--32 .- ISBN: 9788374814805
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14470] [data modyf: 14-10-2016 12:03]
[5] Wirtualizacja jako narzędzie wspomagające nauczanie na poziomie studiów wyższych na kierunkach informatycznych / Andrzej Czajkowski
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 193--212 .- ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13762] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Application of the state space neural network to the fault tolerant control system of the PLC-controlled laboratory stand / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Mirosław Szymański // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2014, Vol. 30, s. 168--178, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault detection and accommodation, fault tolerant control, stability, state space neural network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.engappai.2014.01.017         Cytowania wg Scopus: 20 [14-10-2019]
[AWCZ-18071] [data modyf: 03-09-2015 09:55]
[2] Robust fault detection and accomodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1428--1435, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detectional and accommodation, model error modelling, state space neural networks, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16109] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of iterative learning control by the means of state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Maciej Patan, Krzysztof Patan // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 293--298 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22244] [data modyf: 09-02-2017 11:56]
[2] Design of predictive fault tolerant control by the means of state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016. Athens, Grecja, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 201--206 .- ISBN: 9781467383455
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2016.7535970   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-22258] [data modyf: 08-03-2017 14:00]
[3] LPV system modeling with SSNN toolbox / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 3952--3957 .- ISBN: 9781467386838
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7525530   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22260] [data modyf: 23-03-2017 09:20]
[4] Robust multi-model fault detection and isolation with a state-space neural network / Andrzej Czajkowski, Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016. Athens, Grecja, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 25--30 .- ISBN: 9781467383479
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2016.7535969   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22257] [data modyf: 08-03-2017 12:47]
[5] Design of sensor and actuator multi model fault detection and isolation system using state space neural networks / Andrzej Czajkowski // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- Bristol : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22077] [data modyf: 05-06-2017 15:19]
[6] SSNN toolbox for non-linear system identification / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- [B. m.] : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012008   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22011] [data modyf: 08-02-2016 13:37]
[7] Aplikacja sterowania odpornego z estymacją uszkodzeń dla dwu-wirnikowego układu aerodynamicznego / Andrzej Czajkowski // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--10
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21546] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[8] Fault accommodation of the Two Rotor Aero-dynamical system using the state space neural networks based model predictive control / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 407--412 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-21457] [data modyf: 02-09-2015 13:00]
[9] Model predictive control of the two rotor aero-dynamical system using state space neural networks with delays / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 113--124 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: MIMO system, linearisation, model predictive control, nonlinear system modeling, state space neural networks, two rotor aerodynamical system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-21178] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[10] Robust control with disturbance estimation using Echo State Networks for the Twin Rotor Aero-Dynamical system application / Andrzej Czajkowski // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014 .- IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 11305--11310 .- ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: Echo State Network, Twin Rotor Aero-Dynamical Control, disturbance estimation, neural network, robustness

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.02057   (pkt: 15)
[KONF-21547] [data modyf: 16-03-2017 15:46]
[11] Designing nonlinear model of the Two Rotor Aero-dynamical System using state space neural networks with delays / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 195--199 .- ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[KONF-20978] [data modyf: 17-03-2017 14:22]
[12] Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2012 .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 196--201 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[KONF-20479] [data modyf: 15-07-2013 11:20]
[13] Model predictive control approach using the state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2012. Copenhagen, Dania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6]
Słowa kluczowe: linearisation, model predictive control, state space neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20569] [data modyf: 07-12-2012 14:23]
[14] Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC. Zakopane, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 548--556
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-20901] [data modyf: 15-07-2013 12:20]
[15] Robust fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [10]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20131] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Stability analysis of the robust fault tolerant control of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20202] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Application of state space neural networks to fault tolerant control of the boiler unit / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: XII International PHD Workshop - OWD 2010. Wisła, Polska, 2010 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2010 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 28, 2010, s. 121--126 .- ISBN: 8392224272
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19788] [data modyf: 28-10-2010 12:02]
[18] Fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy, 2010 .- Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 380--385 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: dynamic system, fault tolerant control, neural network, state space model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19829] [data modyf: 06-12-2010 09:59]
[19] Fault detection of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic system, fault detection, neural network, nnsysid, state space model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19408] [data modyf: 08-12-2009 12:24]
[20] Real-time learning of neural networks and its application to the prediction of opponent movement in the robocode environment / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: XI International PHD Workshop - OWD 2009. Wisła, Polska, 2009 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2009 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 26, s. 384--389 .- ISBN: 8392224256
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19373] [data modyf: 05-11-2009 10:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski