System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kształtowanie zabudowy miejskiej o zwiększonej efektywności ekologicznej i energetycznej : architektura, rozwój, społeczeństwo, ekologia, 2013. Piotr Sobierajewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 274 s. , ISBN: 9788378420828, bibliogr. il. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12893] [data modyf: 05-01-2016 18:31]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kształtowanie przestrzeni integracyjnej w środowisku wiejskiej społeczności, Piotr Sobierajewicz
// W: Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 160--178, ISBN: 9788374939591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18186] [data modyf: 29-09-2016 11:17]
[2] Nadrzeczny habitat po most w Krośnie Odrzańskim w świetle polskich realizacji osiedli typu "Marina", Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, Sylwia Dominiak, Karolina Firuta, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Elżbieta Kłeczek, Denis Hadaś, Kacper Sworczuk
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 317--335, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18685] [data modyf: 01-02-2017 10:13]
[3] Załącznik 2 : po most 1, Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, Sylwia Dominiak, Karolina Firuta, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Elżbieta Kłeczek, Denis Hadaś, Kacper Sworczuk
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 315--316, ISBN: 9788374939690
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18683] [data modyf: 01-02-2017 10:13]
[4] Wpływ gęstości zabudowy na zrównoważony rozwój habitatów, Piotr Sobierajewicz
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 351--361, ISBN: 9788374938402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16161] [data modyf: 07-08-2015 10:18]
[5] Załącznik 3. Agrohabitat, Piotr Sobierajewicz, Paweł Horn, Nina Sołkiewicz-Kos, Mariusz Zadworny, Agnieszka Nowicka, Gabriela Waśko, Katarzyna Szybka, Joanna Hemerling, Agata Stasiak, Karol Krawczyk, Sara Roj
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 497--505, ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16164] [data modyf: 31-08-2015 10:35]
[6] Wkład Prof. L. Zimowskiego do koegzystencji przestrzeni miejskiej i zrównoważonego rozwoju, Piotr Sobierajewicz
// W: Symbole, przemiany oraz wizje przestrzeni życia : tom wydany we współpracy z Komisją Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN Oddział w Poznaniu, 2011. / red. A. Bańka, Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (Zachowanie, Środowisko, Architektura - Behavior, Environment, Architecture nr 5), s. 123--127, ISBN: 9788362051120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13014] [data modyf: 13-07-2011 14:14]
[7] Kształtowanie niezależności energetycznej w zrównoważonej przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej. Wybrane przykłady, Piotr Sobierajewicz
// W: Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii, 2010. / red. J. Kopietz-Unger, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 102--120, ISBN: 9788374813600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12804] [data modyf: 25-03-2011 11:27]
[8] Problematyka adaptacji zabytkowych obiektów założenia dworsko-folwarcznego, Piotr Sobierajewicz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 157--169, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12558] [data modyf: 13-01-2011 10:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problemy związane z pracami renowacyjnymi posadzki kościoła w Bukówcu Górnym / Piotr Sobierajewicz, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 181--183, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22586] [data modyf: 03-04-2018 13:32]
[7] [1]
[2] An urban biom as an alternative to sustainable city / Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, 2017. GSTF Journal of Engineering Technology - JET Vol. 4, no. 3, 84--91, ISSN: 2251-3701, , eISSN: 2251-371X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: animal - aided architecture and town planning, biodiversity of the city, biom, polyspecies area, sustainable urban development, urban greenfields
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5176/ 2251-3701_4.3.208
[AWCZ-21613] [data modyf: 25-08-2017 12:09]
[2,5] [0,5]
[3] Architektura zielona - wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych? / Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, 2017. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 2, 57--75, ISSN: 0023-5865, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: "zielona architektura", architektura ekoaktywna, biom miejski, bioróżnorodność miasta, przestrzenie międzygatunkowe, rozwój zrównoważony, zieleń miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22101] [data modyf: 14-12-2017 12:13]
[5,5] [0,5]
[4] Rewitalizacja zabudowy miejskiej w aspekcie energetycznym i ekologicznym / Piotr Sobierajewicz, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 73--80, ISSN: 2299-8535, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: architektura środowiskowa, ecology, energy efficiency, energy potential, environemntal assessment, inteligentne miasto, intelligent city, low energy, low-carbon economy, revitalization, rewitalizacja, social space, sustainability, sustainable architecture, sustainable urban planning, urban environment, urbanistyka zrównoważona, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.11
[AWCZ-22171] [data modyf: 08-01-2018 10:18]
[6] [1]
[5] Wpływ ekorozwoju na proces projektowania architektonicznego / Piotr Sobierajewicz, 2012. Przegląd Budowlany, nr 12, 16--19, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16827] [data modyf: 21-12-2012 12:00]
[6] Analiza modelowania eko-energetycznej przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Gubin / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 37--41, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15709] [data modyf: 08-06-2011 12:13]
[7] Analiza solarna budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 82--88, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15868] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Energetyczny audyt miejski - działania proceduralne wykorzystania wskaźników efektywności energetycznej / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 45--51, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16135] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Modelowanie przestrzeni miejskiej w aspekcie oszczędności energii dla wybranych miast / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 3, 84--88, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15551] [data modyf: 24-03-2011 12:28]
[10] Ocena kosztów poprawy energetycznej w budynkach termomodernizowanych / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 83--87, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16141] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Renowacja przestrzeni śródmiejskiej / Piotr Sobierajewicz, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 208--212, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15552] [data modyf: 25-03-2011 12:52]
[12] Optymalizacja ekoenergetyczna wybranych konstrukcji wielokrotnego montażu / Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz, 2002. Foundations of Civil and Environmental Engineering, no 3, 73--89 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ekologia, ekonomia, obiekty budowlane, opłacalność, parametry ekoenrgetyczne, recykling, skumulowana energia, technika, wielokrotny montaż
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-14570] [data modyf: 22-03-2010 09:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktywizacja stref buforowych obszarów metropolitalnych Poznania i Wrocławia / Piotr Sobierajewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2013, nr 29, s. 167--174, ISSN: 1507-6407, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, obszary metropolitalne, presja urbanistyczna, ujście rzeki Barycz, zrównoważone osadnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10069] [data modyf: 24-08-2015 15:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The new era of sustainable cities in Eastern Europe development problems, 2019. Piotr Sobierajewicz, Bogusław Wojtyszyn // W: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2019, Conference Proceedings, Vol. 6, iss. 5, s. 399--406, ISBN: 9786197408959
Słowa kluczowe: ecological efficiency, ecological revitalization, environmental studies, self-sufficiency, sustainable cities

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.5   (pkt: 0)
[KONF-23586] [data modyf: 15-11-2019 14:19]
[0] [0]
[2] Problematyka prac renowacyjnych związanych z posadzką kościoła w Bukówcu Górnym, 2018. Piotr Sobierajewicz // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 111, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22976] [data modyf: 29-03-2018 16:40]
[0] [0]
[3] Architektura zielona - wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych, 2017. Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz // W: Integrovani Energoefektivni Tehnologii v Arhitekturi ta Budivnictvi - ENERGOINTEGRACIÂ 2017 : s'oma mižnarodna naukoco-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 25
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22612] [data modyf: 26-05-2017 11:58]
[0] [0]
[4] Biom as an alternative to sustainable city, 2017. Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz // W: 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering - ACE 2017. Singapore, Singapur Singapore : Global Science & Technology Forum, 2017, s. 505--509
Słowa kluczowe: animal - aided architecture and town planning, biodiversity of the city, biom, polyspecies area, sustainable city, urban greenfields

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22639] [data modyf: 27-06-2017 10:16]
[0] [0]
[5] Kreowanie społecznej przestrzeni e środowisku miejskim, 2016. Piotr Sobierajewicz // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 131--134, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: architectural context, architektura społeczna, architektura środowiskowa, environmental architecture, kontekst architektoniczny, modelowanie społeczne, przestrzeń miejska, social architecture, social modeling, sustainable urban environment, urban space, zrównoważone środowisko miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22502] [data modyf: 06-02-2017 13:39]
[6] Zrównoważony system poprawy jakości środowiska zbudowanego, 2015. Piotr Sobierajewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 140--141, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: efektywność ekologiczna, efektywność energetyczna, ekorozwój, zrównoważony rozwój, środowisko miejskie, środowisko zbudowane

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21805] [data modyf: 17-07-2015 10:21]
[7] Integracyjna przestrzeń publiczna w środowisku wiejskiej społeczności, 2014. Piotr Sobierajewicz // W: Reaktywacja małych społeczności lokalnych - HABITATY 2014 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty architektoniczne. Wrocław - Wójtowice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21681] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[8] Architektura w tworzeniu przestrzeni zdrowej egzystencji, 2010. Piotr Sobierajewicz // W: Architektura i technika a zdrowie : VII międzynarodowe sympozjum. Gliwice, Polska Gliwice : Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 2010, s. 155--172, ISBN: 8391929663
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19955] [data modyf: 08-04-2011 12:48]
[9] Proekologiczne uwarunkowania formy urbanistycznej w okresie rewolucji przemysłowej od XVIII do XX wieku, 2005. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XVII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 141--150, ISBN: 8391951626
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19528] [data modyf: 22-03-2010 09:31]
[10] Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne ekobudynku dla przyjętych parametrów interakcji techniczno-ekologicznej, 2004. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XVI ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. 177--184, ISBN: 8391951618
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19529] [data modyf: 22-03-2010 10:49]
[11] Równowaga ekologiczna recyklingu w procesie projektowym obiektów budowlanych, 2003. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. 101--108, ISBN: 839195160X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19530] [data modyf: 22-03-2010 10:55]
[12] Efektywność ekoenergetyczna recyklingu dla obiektów budowlanych, 2002. Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XIV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2002, s. 236--243, ISBN: 8390538261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19531] [data modyf: 22-03-2010 10:58]
[13] Wielokrotne wykorzystanie elementów konstrukcji obiektów budowlanych jako źródło energii odnawialnej, 2001. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XIII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 167--174, ISBN: 8390538253
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19532] [data modyf: 22-03-2010 11:11]
[14] Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na zużycie energii budowy w adaptowanych obiektach budowlanych, 2000. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 187--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19533] [data modyf: 22-03-2010 11:42]
[15] Względy ekologiczne w projektowaniu i eksploatacji hal stalowych wielokrotnego montażu, 1999. Jerzy Rakowski, Piotr Sobierajewicz // W: Ekologia a budownictwo : XI ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna. Bielsko-Biała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 261--268
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19527] [data modyf: 22-03-2010 09:12]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Zielonej Górze / Zbigniew Bać, Romuald Pustelnik, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 41s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/05/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski