System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Paweł Błażejewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An Alternative Approach to the Buckling Resistance Assessment of Steel, Pressurised Spherical Shells, Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski
// W: Recent Developments in the Theory of Shells, 2019. / eds. H. Altenbach, J. Chróścielewski, V. A. Eremeyev, K. Wiśniewski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advanced Structured Materials Vol. 110), s. 109--134, ISBN: 9783030177461
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-17747-8_8   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[WZCZ-21126] [data modyf: 09-10-2019 12:46]
[10] [0,5]
[2] 45 lat w obiektywie, Paweł Błażejewski
// W: 45 lat kierunku budownictwo, 2014. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 57--72, ISBN: 9788378421832 .- [plansze]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17002] [data modyf: 04-08-2015 08:39]
[3] Numeryczne analizy dynamiczne stalowo-żelbetowej konstrukcji zadaszenia stadionu, Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 25--32, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12989] [data modyf: 27-06-2011 16:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych / Paweł Błażejewski, 2018. Materiały Budowlane, nr 3, 40--41, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: 3D scanner, chmura punktów, cloud of points, dalmierz, inwentaryzacja, measurements, pomiary, skaner 3D, survey
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.15
[AWCZ-22591] [data modyf: 04-04-2018 10:15]
[8] [1]
[2] Buckling of externally pressurised spherical shells: Experimental results compared with recent design recommendations / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, Michael Rotter, 2017. ce/papers : The Online Collection for Conference Papers in Civil Engineering Vol. 1, iss. 2-3, 1010--1018, ISSN: 2509-7075, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [Spec. iss.: Proceedings of Eurosteel 2017]
Słowa kluczowe: Buckling, experimental results, new proposed design rules, spherical shells
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1002/cepa.141
[AWCZ-22665] [data modyf: 17-04-2018 09:59]
[1,67] [0,33]
[3] Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze / Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges, 2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 73, z. 5, 410--416, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22250] [data modyf: 24-01-2018 14:23]
[1,6] [0,2]
[4] Najbardziej niekorzystne imperfekcje geometryczne stalowych powłok sferycznych / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, 2014. Budownictwo i Architektura Vol. 13, nr 3, 219--226, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MES, imperfekcje geometryczne, powłoki sferyczne, utrata nośności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18374] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[5] Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12(2), 189--196, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, cold formed section, imperfections, imperfekcje, nośność wyboczeniowa, numerical procedure, procedura numeryczna, silos stalowy, stalowe elementy zimnogięte, steel silo, vertical stiffeners, żebra pionowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17563] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparisons of buckling capacity curves of pressurized spheres with EDR provisions and experimental results / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 59--76, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, analizy numeryczne, buckling resistance, capacity curve, krzywe nośności wyboczeniowej, nośność wyboczeniowa, numerical approach, powłoka sferyczna, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0020
[AWI-10527] [data modyf: 19-06-2017 13:15]
[2] Buckling capacity curves for steel spherical shells loaded by the external pressure / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 43--55, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, buckling resistance, capacity curve, krzywe nosności, model numeryczny, nośność wyboczeniowa, numerical approach, stalowe powłoki sferyczne, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0034
[AWI-10124] [data modyf: 06-11-2018 11:12]
[3] Nośność wyboczeniowa walcowego płaszcza silosu w świetle zapisów normy PN-EN 1993-4-1 / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 152--160, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: norma PN-EN 1993-4-1, nośność wyboczeniowa, obleczenia praktyczne, silos stalowy, zalecenia projektowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9381] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Modyfikacje konstrukcyjne zadaszenia stadionu redukujące drgania o charakterze rezonansowym / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58) .- 2011, nr 3/2011/II, s. 209--216, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analizy numeryczne, drgania, konstrukcja zadaszenia, pomiary, rezonans,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9053] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych, 2018. Paweł Błażejewski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 21, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22956] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[0] [0]
[2] Buckling of externally pressurised spherical shells, 2017. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, Michael Rotter // W: 8th European Conference on Steel and Composite Structures - EUROSTEEL 2017. Copenhagen, Dania Berlin : Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, 2017, s. 1010--1018
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1002/cepa.141   (pkt: 0)
[KONF-22720] [data modyf: 20-09-2017 10:31]
[0] [0]
[3] Interakcja beton-stal w belkach odcinkowo zespolonych, 2017. Tadeusz Biliński, Paweł Błażejewski, Jacek Korentz // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 140--141, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, belka stalowo-betonowa, strzałka ugięcia, zespolenie, zespolenie odcinkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22841] [data modyf: 28-11-2017 14:04]
[0] [0]
[4] Buckling capacity curves for pressurized spherical shells, 2016. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 401--406, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[KONF-22229] [data modyf: 30-11-2016 12:29]
[5] Buckling curve for reinforcing steel bars, 2015. Paweł Błażejewski, Anna Kucharczyk, Jacek Korentz // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 751--752, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: inelastic buckling, reinforcing steel bar, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21885] [data modyf: 06-10-2015 15:20]
[6] A new approach to the buckling resistance assessment of pressurized spherical shells, 2013. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : proceedings of the 10th conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2014, s. 179--182, ISBN: 9781138000827
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[KONF-21060] [data modyf: 25-08-2015 09:55]
[7] Krzywe nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym = Buckling capacity curves for steel spherical shells loaded by the external pressure, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Aktualne problemy konstrukcji metalowych = Current problems in metal structures : II międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska Gdańsk : Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2014, s. 69--72, ISBN: 9788393117437271
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21580] [data modyf: 25-08-2015 12:26]
[8] The worst geometrical imperfections of steel spherical shells, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21559] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[9] Wzmocnienie stalowych płyt i powłok okładkami włóknokompozytowymi, 2014. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 161--168, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21392] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[10] The buckling resistance of vertical stiffeners of steel silos for grain storage, 2013. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: buckling resistance, cold formed section, imperfections, numerical procedure, steel silo, vertical stiffeners

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21523] [data modyf: 07-09-2015 15:14]
[11] Buckling resistance of a cylindrical silo wall in the light of PN-EN 1993-4-1 code provisions, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 92--93, ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: buckling resistance, steel silos

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20466] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Buckling resistance of steel spherical roofs subjected to an external pressure, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Proceedings of stability of structures : XIII-th symposium. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 185--192, ISBN: 8391401979
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20464] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Stalowa wieża na skrzynki lęgowe dla jerzyków Apus apus, 2012. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 5--6 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20469] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Consequences of eccentric discharge of a steel silo designed only for centric discharge, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Thin-Walled Structures : Recent Research Advancences and Trends : proceedings of the 6th International Conference on Whin-Walled Structures. Timisoara, Rumunia - : [brak wydawcy], 2011, Vol. 2, s. 857--864, ISBN: 9789291471027
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20146] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Structural modifications of a stadium roof by reducing resonance vibrations, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: 57th Annual Scientific Conference. Scientific Problems of Civil Engineering : proceedings. Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 206--207, ISBN: 9788371996719 .- [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20144] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Structural modifications of a stadium roof by reducing resonance vibrations, 2011. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 206--207, ISBN: 9788371996719
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20418] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Koncepcja wzmocnienia stalowego silosu na zboże zagrożonego awarią, 2009. Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2009. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 149--156, ISBN: 9788388906725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19312] [data modyf: 24-02-2010 11:18]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Badanie nośności belek z profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--60s. Raport: IB-11/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Badanie stateczności i wytrzymałości belek z perforowanych profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--44s. Raport: IB-5/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Badanie sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i nośności belek z profili zimnogiętych Sigma o rozpiętości 6m / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--29s. Raport: IB-10/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Budowa prototypu kotwy przeznaczonej do wzmacniania prefabrykowanych ścian warstwowych budynków wielkopłytowych i mocowania izolacji termicznych - raport cząstkowy / Marta Auguścik-Lipka, Radosław Grech, Kamil Mania, Angelika Olkowicz, Paweł Błażejewski, Arkadiusz Denisiewicz, Marek Rożnowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Centrum Energetyki Odnawialnej, 2019 ; 1--97s. Raport: nr 1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 16s. Raport: IB-4/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3512, IB-2-2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3712, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Klatki dla ptaków / Jakub Marcinowski, Paweł Błażejewski .- Numer : 001352819-0001 .- Data zgłoszenia : 26-11-2012
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski