System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Kałużna
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] English Literary Translations into Polish until 1800 / Agnieszka Kałużna .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2011 .- 127 s. .- ISBN: 9788374814423
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10899] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dickens the Moralist: Translation Analysis of "David Copperfield" / Agnieszka Kałużna
// W: Contacts & Contrasts in Educational Contexts and Translation / ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk .- Berlin : Springer, 2019 - (Second Language Learning and Teaching) - s. 171--181 .- ISBN: 9783030049775    DOI: 10.1007/978-3-030-04978-2
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20765] [data modyf: 28-05-2019 11:51]
[2] Fallen women in selected Polish translation of Dickens / Agnieszka Kałużna
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 73--85 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19884] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[3] Cultural border crossing as exemplified in "Uncle Tom's Cabin" by Harriet Beecher Stowe and its Polish translation / Agnieszka Kałużna
// W: Kross-kul'turnye issledovaniâ v lingvistike : Meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov po lingvokul'turologii .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2016 - s. 19--29 .- ISBN: 9785989961818
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18757] [data modyf: 16-02-2017 13:34]
[4] Teaching specialised translation at the academic level / Agnieszka Kałużna
// W: Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce / red. nauk. Jolanta Łącka-Badura .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016 - s. 157--169 .- ISBN: 9788378753186
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18503] [data modyf: 19-12-2016 09:16]
[5] Tłumaczenie maszynowe: słowo w kontekście czy bez kontekstu? / Agnieszka Kałużna
// W: Słowo - kontekst - przekład / pod red. Joanny Dybiec-Gajer i Anny Tereszkiewicz .- Kraków : Tertium, 2014 - (Język a Komunikacja ; 34) - s. 109--121
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16067] [data modyf: 30-05-2014 09:19]
[6] Banking Terminology in Translation / Agnieszka Kałużna
// W: Mir čeloveka na granah azyka : meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov po lingvokul'turologii .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2013 - s. 163--170 .- ISBN: 9785989961368
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15861] [data modyf: 07-08-2015 11:46]
[7] Ideology-Oriented Phrases in Translation on the Basis of "Animal Farm" by George Orwell / Agnieszka Kałużna
// W: Zerkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : Umelecký preklad / ed. Ivana Hostová, Miroslava Gavurová, Mária Smetanová .- Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove, 2013 - s. 188--203 .- ISBN: 9788055507842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15516] [data modyf: 06-08-2015 13:28]
[8] The Bible for Children: Translation Analysis / Agnieszka Kałużna
// W: Linguistic Studies of Human Language / ed. by Georgeta Rata .- Athens : Athens Institute for Education and Research, 2013 - s. 507--515 .- ISBN: 9789609549455
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15666] [data modyf: 22-11-2013 10:11]
[9] Teaching Translation and Interpreting at University of Zielona Góra / Agnieszka Kałużna
// W: Teaching Translation and Interpreting : Advances and Perspectives / ed. by Łukasz Bogucki and Mikołaj Deckert .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012 - s. 199--212 .- ISBN: 9781443841771
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15345] [data modyf: 24-05-2013 14:04]
[10] Elementy kulturowe (system monetarny) w najważniejszych przekładach z języka angielskiego na polski (XVIII wiek) / Agnieszka Kałużna
// W: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kasperskiej i Alicji Żuchelkowskiej .- Poznań : Wydaw. "Rys", 2011 - s. 309--324 .- ISBN: 9788360517666
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13741] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Literal versus free translation methods on the basis on two eighteenth century renditions / Agnieszka Kałużna // Philology .- 2018, 3 (15), s. 37--47, ISSN: 2414-4452, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22763] [data modyf: 18-05-2018 12:19]
[2] Translation methods in teaching translation to university-level students / Agnieszka Kałużna // Konińskie Studia Językowe .- 2018, vol. 6, no 2, s. 157--170 , ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: literal vs. free translation, translation methods, translation training
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.3
[AWCZ-23386] [data modyf: 03-12-2018 08:32]
[3] Translation methods in the students' translation training / Agnieszka Kałużna // The Journal of Language, Thought & Education .- 2018, vol. 1, s. 24--38
Słowa kluczowe: case study, literal vs. free translation approach, students' translation training, translation methods
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22769] [data modyf: 22-05-2018 14:25]
[4] Views on Translation by Selected Polish Writers of the Enlightenment / Agnieszka Kałużna // JoLaCE Journal of Language and Cultural Education .- 2014, Vol. 2, No. 1, s. 141--155, ISSN: 1339-4045, , eISSN: 1339-4584,
Słowa kluczowe: Polish writers of the Enlightenment Age, free translation method vs. word-for-word translation method, translation of poetry, translation of prose, views on translation
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17938] [data modyf: 31-07-2015 11:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Interpretation of the source language text as a means of adjusting translation to the target language culture on the example of selected 18th century translations / Agnieszka Kałużna // W: Między Oryginałem a Przekładem .- 2014, R. XX, nr 4 (26), s. 9--25, ISSN: 1689-9121,
Słowa kluczowe: 18th century translations, dostosowanie przekładu języka źródłowego, interpretacja / manipulacja, interpretation / manipulation, kultura języka docelowego, przekłady epoki oświecenia, the target language culture, translation adjustment of the source language,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10153] [data modyf: 31-07-2015 12:57]
[2] Culture-bound elements in the Polish 18th-century translations from English / Agnieszka Kałużna // W: Language, thought and education .- 2010, Vol. 2, s. 111--115 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8848] [data modyf: 18-02-2011 12:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fallen women in selected Polish translations of Dickens / Agnieszka Kałużna // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 25 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22374] [data modyf: 21-12-2016 09:37]
[2] Machine-translation tools in the students' translation training / Agnieszka Kałużna // W: The Translator and the Computer 2 : Proceedings of a Conference held in Wrocław, October 25-26, 2014, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2015, s. 39--50 .- ISBN: 9788360097496
Słowa kluczowe: computer-aided translation, machine-translation, teaching, translation

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22071] [data modyf: 26-01-2016 13:16]
[3] The Author-Translator in Eighteenth-Century Poland / Agnieszka Kałużna // W: The Author-Translator in the European Literary Tradition : Swansea University, 28th June - 1st July 2010. Abstracts. Swansea, -, 2010 .- Swansea : Swansea University, 2010, s. 28-29[abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19939] [data modyf: 18-03-2011 10:29]
[4] The Earliest Polish Translation of "Robinson Crusoe" by Daniel Defoe. An Overview / Agnieszka Kałużna // W: Warsztaty Translatorskie = Workshop on Translation : IV. Lublin, Polska, 2005 .- Lublin - Ottawa : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu, Slavic Research Group University of Ottawa, 2007, s. 155--160 .- ISBN: 9788373063730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19953] [data modyf: 06-04-2011 11:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski