System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Chodorowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Azyl konstytucyjny we Francji / Anna Chodorowska
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka .- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017 - s. 71--78 .- ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19421] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[2] Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka / Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska
// W: O prawach człowieka : księga jubileuszowa profesora Romana Wieruszewskiego / red. nauk. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska .- Warszawa : Wolters Kluwer, 2017 - s. 481--491 .- ISBN: 9788381076906
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20156] [data modyf: 23-05-2019 18:16]
[3] Zagadnienie efektywności działania Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie procedury uchodźczej / Anna Chodorowska
// W: Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia .- Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016 - s. 177--188 .- ISBN: 9788371336775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18872] [data modyf: 28-03-2017 12:38]
[4] Zasada solidarności w prawie azylowym Unii Europejskiej / Anna Chodorowska
// W: Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność / red. nauk. J. Jaskiernia . T. 3 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015 - s. 243--259 .- ISBN: 9788380191402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16799] [data modyf: 27-08-2015 12:47]
[5] Rencontrer les passés douloureux - une étude polonaise / tłum. z j. p. / Anna Chodorowska
// W: Encountering Painful Pasts - Rencontre Les Passés Douloureux : Reports from the project Teaching History for a Europe in Common THIEC / ed. by Jan Löfström .- Helsinki : Research Centre for Social Studies Education Univercity of Helsinki, 2014 - s. 56--60 .- ISBN: 9789521096488
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16111] [data modyf: 18-06-2014 09:37]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie. Konferencja Naukowa nt.: Pociąg do sprawiedliwości - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym, / Piotr Kapusta, Anna Chodorowska // Przegląd Prawa Konstytucyjnego .- 2019, Nr 1, s. 263--265
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24064] [data modyf: 07-05-2019 11:58]
[2] Un-equal women in the system of education against the equality transformation in today's Poland / Anna Chodorowska, Małgorzata Szymczak // CEM Cultura, Espaço & Memória : revista do CITCEM .- 2015, Vol. 6, s. 199--211, ISSN: 2182-1097, : bibliogr.summ. http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id1349id2702&sum=sim
Słowa kluczowe: Education of women, Gender equality, Prohibition of discrimination on grounds of gender, Women?s rights
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19712] [data modyf: 15-01-2016 17:00]
[3] L'arret Hirsi Jamaa et autres c. Italie de la Cour européenne des droits de l'homme - premieres observations / Samah Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Anna Chodorowska // Asyl .- 2012, 27, 2, s. 25--30 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16678] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola systemów filozoficzno-religijnych w państwie i prawie japońskim po 1945 roku / Anna Chodorowska // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 153--178, ISSN: 1899-2722, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10273] [data modyf: 23-10-2015 09:00]
[2] Boleznennye problemy prošlogo. Mogut li byt' ispravleny ošibki prošlogo? (Zametki na polâh fokusnyh issledovanij pol'skih učenikov) / Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak, Anna Chodorowska // W: Vestnik MGOSGI .- 2014, 15, s. 21--27
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10173] [data modyf: 03-08-2015 09:49]
[3] Wolność przemieszczania się w prawie międzynarodowym / Anna Chodorowska // W: Młody Politolog .- 2011, Nr 1, s. 29--44
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9061] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie / (Red.) Bogumiła Burda, Anna Chodorowska, Bogumiła Husak, Brigitte Klosterberg .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 330 s. .- ISBN: 9788378423768
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5844] [data modyf: 02-10-2019 10:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Monarchiczne i republikańskie głowy państwa w Europie / / Artur Ławniczak .- Wrocław : Kolonia Limited , 2011 (Rec.) Anna Chodorowska // Przegląd Prawa Konstytucyjnego .- 2017, nr 5, s. 269--275
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.15804/ppk.2017.05.16   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski