System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / Zbigniew Bać(*) ; ed. Z. Bać. .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 .- 106 s. .- ISBN: 9788374930413
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14787] [data modyf: 30-05-2019 15:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] HABITAT - selected issues of residential space organization23--26 / Zbigniew Bać(*)
// W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / ed. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 23--26 .- ISBN: 9788374930413
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20584] [data modyf: 05-12-2018 10:30]
[2] "HABITAT" Scientific School, Wrocław: introduction, ideas, programme / Zbigniew Bać(*)
// W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / ed. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 9--13 .- ISBN: 9788374930413
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20583] [data modyf: 05-12-2018 10:28]
[3] HABITATS : 30 years of activity of the Habitat Scientific School at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology : selected articles from 11 international conferences Habitats 1988-2016 / Zbigniew Bać
// W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / ed. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 5--6 .- ISBN: 9788374930413
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20582] [data modyf: 05-12-2018 10:28]
[4] HABITATS of the Third Wave 2001 / Zbigniew Bać(*)
// W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / ed. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 67--70 .- ISBN: 9788374930413
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20585] [data modyf: 05-12-2018 10:34]
[5] Psychology of the organisation of housing environment space / Zbigniew Bać(*)
// W: Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / ed. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 75--77 .- ISBN: 9788374930413
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20586] [data modyf: 05-12-2018 10:33]
[6] Habitaty: architektura socjalna - wprowadzenie / Zbigniew Bać(*)
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture / pod red. Z. Bacia .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 7--8 .- ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16157] [data modyf: 04-08-2015 09:44]
[7] Kibuce - habitaty pustyni / Zbigniew Bać(*), Jerzy Łątka
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture / pod red. Z. Bacia .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 9--21 .- ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16158] [data modyf: 07-08-2015 10:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W poszukiwaniu Habitatów przyszłości / Zbigniew Bać // W: Środowisko Mieszkaniowe .- 2013, nr 11, s. 7--12, ISSN: 1731-2442, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9945] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Model of cooperation in creating socially engaged urban space - the role of local participation / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Albena, Bułgaria, 2018 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018 .- Conference Proceedings, Vol. 5, iss. 5.3, s. 367--374 .- ISBN: 9786197408669
Słowa kluczowe: Wójtowice, locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.3/S21.047   (pkt: 0)
[KONF-23345] [data modyf: 21-01-2019 17:59]
[2] Socially involved architecture - model solutions of Lubuskie Voivodeship / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Vienna, Austria, 2018 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018 .- Conference Proceedings, Vol. 5, s. 315--322 .- ISBN: 9786197408331
Słowa kluczowe: locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22985] [data modyf: 29-08-2018 11:50]
[3] Habitat XXI wieku "Nasz wspólny dom na Ziemi" / Zbigniew Bać // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 15--22 .- ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: architecture, architektura, habitat, rozwój zrównoważony, sustainable development

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22493] [data modyf: 06-02-2017 09:56]
[4] Habitat - zrównoważone środowisko życia / Zbigniew Bać // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, -, 2015 .- Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 10--18
Słowa kluczowe: Mediolan, Milan, architecture, architektura, budynki wielorodzinne, habitat, multifamily housing, rozwój zrównoważony, sustainable development

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22114] [data modyf: 22-04-2016 09:49]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Theory of habitat : the selected statements of scientific school of habitat 1988-2018 / (Red.) Zbigniew Bać(*) .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018, 106 s. .- ISBN: 9788374930413
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5772] [data modyf: 31-05-2019 12:45]
[2] Habitaty : mój piękny habitat / (Red.) Zbigniew Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, 408 s. .- ISBN: 9788374939690
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5544] [data modyf: 31-01-2017 13:59]
[3] Wydawnictwo Katedry Architektury i Urbanistyki. Nr I 2014-2015 / (Red.) Zbigniew Bać .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 227 s. .- ISBN: 9788394557003
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5504] [data modyf: 15-03-2017 09:49]
[4] Habitaty - architektura socjalna : Habitats - social architecture / (Red.) Zbigniew Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014, 535 s. .- ISBN: 9788374938402
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5239] [data modyf: 11-09-2015 11:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] II Letnia Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 8-21.07.2016 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 113s. Raport: SPR nr KAIU/02/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] XVI Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Alicja Maciejko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 116s. Raport: SPR nr KAIU-ZTPAiSP/03/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 23s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01a/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 20s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 33s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Zielonej Górze / Zbigniew Bać, Romuald Pustelnik, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 41s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/05/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 1 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 30s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 2 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 10s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] I Letnia Szkoła Architektury "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 16-31.07.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 118s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] II Jesienna Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 24-27.09.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 44s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/04/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski