System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Adamczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] On the pragmatic expansion of Polish gdzieś tam ?somewhere (there)/about? / Magdalena Adamczyk
// W: Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles. New Perspectives / Eds. Chiara Fedriani, Andrea Sansó .- Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Companys, 2017 - s. 369--397 .- ISBN: 9789027259516    DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.186
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20064] [data modyf: 05-06-2019 11:49]
[2] Infotainment or "Infotamination"? Some Remarks on Target Audience Reception of Linguistic Humour in TV News Headlines / Magdalena Adamczyk
// W: Language in Cognition and Affect / ed. by Ewa Piechurska-Kuciel, Elżbieta Szymańska-Czaplak .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Second Language Learning and Teaching) - s. 33--57 .- ISBN: 9783642353048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15307] [data modyf: 30-04-2013 12:19]
[3] Context-sensitive aspects of Shakespeare's use of puns in comedies. An enquiry into clowns' and pages' punning practices / Magdalena Adamczyk
// W: The Pragmatics of Humour across Discourse Domains / Edited by Marta Dynel .- Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2011 - s. 105--123 .- ISBN: 9789027256140
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14961] [data modyf: 14-12-2012 11:40]
[4] Shakespeare's wordplay gender-wise: Punning as a marker of male-female relationships / Magdalena Adamczyk
// W: Topics in Shakespeare's English / ed. by Piotr Kakietek and Joanna Nykiel ; asst. to the ed. Aleksandra Kalaga .- Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010 - s. 185--199 .- ISBN: 9788361425137
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14954] [data modyf: 13-12-2012 14:50]
[5] The formal composition of puns in Shakespeare's "Love's labour's lost": A corpus-based study / Magdalena Adamczyk
// W: Topics in Shakespeare's English / ed. by Piotr Kakietek and Joanna Nykiel ; asst. to the ed. Aleksandra Kalaga .- Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010 - s. 11--29 .- ISBN: 9788361425137
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14898] [data modyf: 21-11-2012 11:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Do hedges always hedge? On non-canonical multifunctionality of jakby in Polish / Magdalena Adamczyk // Pragmatics .- 2015, Vol. 25, No. 3, s. 321--344, ISSN: 1018-2101,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-19341] [data modyf: 30-09-2015 12:31]
[2] Interactional Aspects of Language-based Humour in Shakespeare's Comedies: The Dynamics of Punning by Ladies-in-Waiting / Magdalena Adamczyk // Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies .- 2014, 36 (1), s. 11--30, ISSN: 0210-6124, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Shakespeare's comedy, context, interaction, pun, strategic punning, wordplay
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18307] [data modyf: 29-07-2015 11:14]
[3] Language-Based Humour in Translation: A Comparative Study of Approaches to Rendering Shakespeare's Wordplay into Polish / Magdalena Adamczyk // Neuphilologische Mitteilungen .- 2014, 3 CXV, s. 321--350, ISSN: 0028-3754, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19026] [data modyf: 29-07-2015 11:32]
[4] Sentiment analysis resources for Polish: a collaborative approach / Konstanty Haniewicz, Monika Kaczmarek, Magdalena Adamczyk, Wojciech Rutkowski // International Journal of Knowledge and Learning .- 2014, Vol. 9, No. 1/2, s. 124--141, ISSN: 1741-1009, , eISSN: 1741-1017,
Słowa kluczowe: Polish language, Polish text analysis, collaboration, customisation, polarity lexicon, random walk, semantic network, sentiment analysis
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-19017] [data modyf: 07-09-2015 12:21]
[5] Better a witty fool than a foolish wit': On punning styles of Shakespeare's pedants and jesters / Magdalena Adamczyk // Journal of English Studies .- 2013, 11, s. 7--25, ISSN: 1576-6357,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18306] [data modyf: 21-07-2015 12:01]
[6] Linguistic humour in Polish media: A study into wordplay mechanisms in TV news headlines / Magdalena Adamczyk // Linguistica e Filologia .- 2012, No. 32, s. 137--159
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16961] [data modyf: 21-01-2013 11:28]
[7] The formal composition of puns in Shakespeare's "Love's labour's lost": A corpus-based study / Magdalena Adamczyk // Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies .- 2006, Vol. 42, s. 301--321, ISSN: 0081-6272, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- brak afiliacji UZ;
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16762] [data modyf: 21-11-2012 10:24]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Idiom translation strategies: an analysis based on Polish translations of Lewis Carroll's "Alice's Adventures in Wonderland" / Magdalena Adamczyk // W: Linguistica silesiana .- 2007, Vol. 28, s. 221--234 : bibliogr. .- brak afiliacji UZ;
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9431] [data modyf: 21-11-2012 10:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A Case Study of Sentiment Orientation Identification for Polish Texts / Konstanty Haniewicz, Monika Kaczmarek, Magdalena Adamczyk, Wojciech Rutkowski // W: European Network Intelligence Conference (ENIC). Wrocław, Polska, 2014 .- - : IEEE Computer Society, 2014, s. 46--51 .- ISBN: 9781479969142
Słowa kluczowe: Business, Internet, Media, Real-time systems, Semantics, Sentiment analysis, knowledge acquisition, knowledge management, natural language processing, sentiment analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21736] [data modyf: 05-08-2015 10:04]
[2] Polarity Lexicon for the Polish Language: Design and Extension with Random Walk Algorithm / Konstanty Haniewicz, Monika Kaczmarek, Magdalena Adamczyk, Wojciech Rutkowski // W: Advances in Systems Science : Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013). Wrocław, Polska, 2013 .- Berlin - Heidelberg : Springer, 2014, s. 173--182 .- ISBN: 9783319018560
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[KONF-21278] [data modyf: 05-08-2015 09:37]
[3] Towards the Lexicon-Based Sentiment Analysis of Polish Texts: Polarity Lexicon / Konstanty Haniewicz, Wojciech Rutkowski, Magdalena Adamczyk, Monika Kaczmarek // W: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications : 5th International Conference, ICCCI 2013. Craiova, Rumunia, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer, 2013, s. 286--295 .- ISBN: 9783642404948
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[KONF-21277] [data modyf: 29-07-2015 09:01]
[4] Linguistically Aware Semantic Network for Automated Information Tracking / Konstanty Haniewicz, Magdalena Adamczyk, Wojciech Rutkowski // W: The 8th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems SITIS 2012. Sorrento, Włochy, 2012 .- -- : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2012, s. 503--509 .- ISBN: 9780769549118
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-20806] [data modyf: 06-05-2013 09:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kontakty językowe w komunikowaniu : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2015) / (Red.) Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422617
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5541] [data modyf: 30-01-2017 09:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski